a
ba
I baba
II baba
d nadbaba
d arcaba
d warcaba
laba
sylaba
monosylaba
s. d haraba
I graba
II graba
d niezgraba
sztraba
antaba
mastaba
sztaba
d buchsztaba
kontrsztaba
d powaba
żaba
trąba
d swaćba
i plećba
d młoćba
d młóćba
gleba
koleba
d pleba
ameba
d werteba
weba
kweba
trzeba
potrzeba
gęba
pragęba
strzępigęba
moczygęba
d zgęba
zięba
poręba
wyręba
biba
skiba
koliba
zeriba
d sadziba
siedziba
łajba
siejba
chwiejba
I g lejba
II lejba
alba
dalba
p halba
palba
chwalba
melba
strzelba
kolba
s. bulba
gamba
samba
limba
s. marimba
bomba
s. seksbomba
plomba
hekatomba
katakumba
rumba
tumba
drymba
hańba
d miańba
gońba
oba
doba
d nadoba
s. podoba
chudoba
ozdoba
rozdoba
angoba
skoba
żałoba
półżałoba
g zagłoba
d zgłoba
d złoba
I roba
II d roba
garderoba
nieroba
d kroba
choroba
d proba
wątroba
osoba
d posoba
próba
rozróba
arba
farba
szczerba
d wyszczerba
korba
torba
g gurba
hurba
g paśba
kośba
prośba
pikielhauba
d zaguba
zguba
I huba
II d huba
rachuba
d przerachuba
kociuba
g dziuba
jujuba
g szczeluba
chluba
kluba
pałuba
d gruba
z gruba
śruba
półśruba
s. przeciwśruba
szruba
tuba
p sztuba
p szuba
Kaszuba
d pławba
sadyba
chyba
d ochyba
d pochyba
ryba
skryba
tryba
diatryba
pedotryba
kulczyba
szyba
liczba
p wieszczba
izba
wierzba
dzierzba
przyzba
d swadźba
d gędźba
ględźba
rzeźba
płaskorzeźba
wypukłorzeźba
wklęsłorzeźba
s. makrorzeźba
s. mikrorzeźba
więźba
groźba
półgroźba
d woźba
p przyźba
ciżba
wróżba
służba
drużba
baca
caca
płaca
I maca
II d maca
paca
raca
graca
praca
p spółpraca
współpraca
taca
przewodnicząca
rodząca
tworząca
d podchlebca
pochlebca
s. przypochlebca
d pognębca
z obca
d zagubca
d zgubca
d chlebojadca
nakładca
d zakładca
d przekładca
wkładca
d wykładca
władca
wszechwładca
współwładca
d wielkowładca
samowładca
gromowładca
d jednowładca
jedynowładca
możnowładca
radca
nadradca
świętokradca
doradca
d osadca
rządca
zarządca
wszechrządca
d spółrządca
współrządca
wielkorządca
d samorządca
rozrządca
kazirodca
s. d przewodca
p przewódca
dowódca
d powódca
przywódca
heca
świeca
metroświeca
g leca
forteca
nadforteca
superforteca
pęca
g żabica
źrebica
gołębica
s. snębica
przyzębica
d strzelbica
łbica
przyłbica
pasierbica
haubica
drygubica
tryhubica
grzybica
izbica
szkarłacica
macica
racica
głowacica
zanokcica
s. przynokcica
p guwernancica
kocica
kokocica
płocica
złocica
krócica
charcica
lamparcica
tarcica
zwarcica
ościca
czyścica
życica
s. oleica
skalica
palica
stalica
diablica
d grablica
tablica
szablica
wróblica
s. skublica
radlica
jedlica
redlica
międlica
mędlica
widlica
podgardlica
s. pudlica
d skrzydlica
s. szydlica
bielica
cielica
g miecielica
anielica
popielica
topielica
g osielica
jaglica
ciąglica
iglica
i mglica
szczyglica
s. pchlica
d hnilica
wścieklica
s. szklica
głagolica
s. pacholica
okolica
sokolica
polica
stolica
p prastolica
bawolica
królica
kaplica
cieplica
strzęplica
s. zadarlica
podgarlica
synogarlica
karlica
omarlica
s. pomarlica
tarlica
p berlica
cierlica
dzierlica
perlica
terlica
orlica
prząślica
cieślica
przęślica
trzęślica
p kiślica
oślica
s. d wątlica
mietlica
konietlica
wietlica
świetlica
d petlica
pętlica
d kitlica
żółtlica
ulica
cebulica
skulica
mulica
sulica
p przytulica
znieczulica
przeczulica
bylica
d kobylica
dylica
pylica
kirylica
gorylica
cyrylica
motylica
potylica
i muszlica
węźlica
gruźlica
wyżlica
s. chamica
kamica
plamica
g stramica
samica
i balsamica
tasiemica
d ziemica
krzemica
poziomica
nica
g rąbanica
gałganica
kochanica
d szlachcianica
s. bocianica
pijanica
kanica
pelikanica
d tkanica
oszukanica
szklanica
s. d manica
p roztrzepanica
d kopanica
łupanica
baranica
dranica
granica
zagranica
sanica
krzesanica
bratanica
p szatanica
sułtanica
stanica
bałwanica
p wychowanica
p murowanica
narwanica
arcabnica
p warcabnica
s. słabnica
d jedwabnica
żabnica
d zrąbnica
chlebnica
d pochlebnica
torebnica
g zgrzebnica
trzebnica
p służebnica
s. bębnica
dębnica
zrębnica
s. zębnica
s. nadobnica
żałobnica
drobnica
dorobnica
wyrobnica
garbnica
skarbnica
śrubnica
świerzbnica
omacnica
bezecnica
s. mocnica
pomocnica
nocnica
owocnica
płucnica
d kośćnica
d czeladnica
wygładnica
d zakładnica
odkładnica
s. przekładnica
okładnica
s. pokładnica
składnica
przykładnica
upadnica
s. rozpadnica
d szkaradnica
s. zdradnica
d poradnica
odsadnica
wsadnica
prowadnica
s. oprowadnica
czadnica
s. błądnica
prądnica
turboprądnica
p nierządnica
miednica
spowiednica
d lednica
blednica
średnica
d pośrednica
d poprzednica
żołędnica
d zrzędnica
i rozwidnica
jagodnica
s. chodnica
s. wychodnica
szkodnica
chłodnica
i zapłodnica
d spodnica
ogrodnica
wodnica
d współzawodnica
obwodnica
d przewodnica
p zwodnica
spódnica
musztardnica
wzbudnica
paskudnica
obłudnica
południca
g przypołudnica
rudnica
brudnica
d studnica
bezwstydnica
gwiazdnica
podrozjazdnica
podrozjezdnica
d bębenica
żabienica
grzebienica
oblubienica
ulubienica
szubienica
wrzecienica
nicienica
ścienica
kościenica
pierścienica
okienica
kamienica
płomienica
promienica
strumienica
dymienica
p potępienica
gąsienica
włosienica
czerwienica
uździenica
kalenica
d szalenica
zielenica
p sklenica
p szklenica
nagolenica
plenica
źrenica
s. kaczenica
d toczenica
parzenica
piestrzenica
d siestrzenica
siostrzenica
d zrzenica
d źrzenica
pszenica
hufnica
d poufnica
bagnica
żagnica
s. spągnica
wysięgnica
dźwignica
d ognica
d letargnica
strugnica
wszechnica
próchnica
zmierzchnica
wierzchnica
sinica
d tajnica
chwiejnica
s. uklejnica
s. wkolejnica
s. wykolejnica
s. nabojnica
odbojnica
dojnica
d spokojnica
gnojnica
rojnica
s. okrojnica
wykrojnica
strojnica
ostojnica
s. wojnica
zwojnica
s. trójnica
podoknica
tęsknica
odzysknica
lnica
s. rąbalnica
d błagalnica
s. drgalnica
krajalnica
skalnica
zapalnica
pralnica
szpitalnica
stalnica
d nawalnica
spawalnica
krawalnica
d bałwochwalnica
owalnica
kazalnica
mydlnica
widelnica
mydelnica
nicielnica
chrzcielnica
węgielnica
igielnica
piekielnica
I mielnica
II p mielnica
popielnica
kropielnica
topielnica
masielnica
d kazielnica
dzielnica
kadzielnica
s. podzielnica
mikrodzielnica
maselnica
p weselnica
p śmiertelnica
pustelnica
strzelnica
okolnica
g zapolnica
rolnica
małorolnica
stolnica
wolnica
swawolnica
niewolnica
s. zwolnica
d wspólnica
maślnica
lekkomyślnica
tylnica
nawałnica
wełnica
p bawełnica
d kramnica
ciemnica
tasiemnica
najemnica
tajemnica
p nikczemnica
zimnica
poziomnica
gromnica
p trumnica
dymnica
oddymnica
d posłannica
i wysłannica
pannica
d stannica
dennica
s. poddennica
d płóciennica
s. przyściennica
druciennica
okiennica
d sukiennica
p naramiennica
d plemiennica
współplemiennica
i płomiennica
i wspomiennica
d zmiennica
d siennica
włosiennica
d plewiennica
d rówiennica
śledziennica
lennica
d zwolennica
mennica
i źrennica
d płaczennica
męczennica
s. oczennica
uczennica
współuczennica
rdzennica
i zrzennica
winnica
p zabobonnica
konnica
zakonnica
wonnica
dzwonnica
rynnica
d dobroczynnica
donica
ogonica
polonica
błonica
s. ospobłonica
dłonica
kłonica
płonica
słonica
i obsłonica
osłonica
komonica
s. i bronica
stronica
s. trytonica
okapnica
wapnica
lepnica
d zaczepnica
przyczepnica
rzepnica
posępnica
zstępnica
przekopnica
ropnica
i okropnica
stropnica
s. podstropnica
s. topnica
stopnica
podstopnica
s. czopnica
sierpnica
s. i pokupnica
chałupnica
s. zasypnica
cygarnica
d portcygarnica
ofiarnica
ziarnica
wyziarnica
kałamarnica
komarnica
i srebrnica
s. pudernica
ściernica
siekiernica
cukiernica
miernica
odmiernica
papiernica
d wiernica
d niewiernica
i przeniewiernica
powiernica
przeziernica
sernica
s. sternica
czernica
s. wieczernica
s. bornica
zbiornica
s. dziesięciornica
ośmiornica
i upiornica
p komornica
nornica
odpornica
opornica
wspornica
s. rozpornica
d twornica
przetwornica
otwornica
wytwornica
wieczornica
przywieczornica
górnica
g urnica
s. namurnica
turnica
tekturnica
awanturnica
kapturnica
śnica
d szabaśnica
kiełbaśnica
gaśnica
d hałaśnica
grymaśnica
s. d popaśnica
taraśnica
kwaśnica
prząśnica
samoprząśnica
trząśnica
d wieśnica
rówieśnica
d koleśnica
magneśnica
p chrześnica
s. trześnica
nieszczęśnica
d przęśnica
d zawiśnica
d kośnica
skośnica
ukośnica
p miłośnica
pokłośnica
włośnica
złośnica
podnośnica
zazdrośnica
papierośnica
sośnica
pierśnica
p rabuśnica
d pokuśnica
s. sinuśnica
d ruśnica
obryśnica
kapryśnica
d herbatnica
prasiatnica
s. płatnica
s. szkarłatnica
brunatnica
s. kwadratnica
g postatnica
d szatnica
pięćdziesiątnica
d świątnica
kątnica
d pątnica
obietnica
grzbietnica
rakietnica
d bukietnica
śmietnica
d wietnica
baletnica
szczetnica
namiętnica
cierpiętnica
d świętnica
p przeklętnica
zamętnica
p osmętnica
krętnica
okrętnica
skrętnica
p natrętnica
tętnica
żółtnica
robotnica
p ochotnica
p suchotnica
s. namiotnica
wymiotnica
d skotnica
łaskotnica
zalotnica
samotnica
potnica
obrotnica
s. krotnica
s. nawrotnica
s. zawrotnica
wywrotnica
zwrotnica
psotnica
towotnica
bartnica
wiertnica
burtnica
dwunastnica
p napastnica
s. chwastnica
rdestnica
szelestnica
s. potrestnica
p uczestnica
glistnica
zawistnica
ostnica
kostnica
obrostnica
porostnica
prostnica
naparstnica
s. kapustnica
przepustnica
przypustnica
rozpustnica
i kogutnica
sekutnica
kikutnica
pokutnica
p okrutnica
s. narzutnica
s. wyrzutnica
rozrzutnica
odbytnica
p zbytnica
szczytnica
d żytnica
I kunica
II kunica
dławnica
pławnica
nastawnica
s. przestawnica
d postawnica
krwawnica
łzawnica
s. siewnica
s. podsiewnica
s. dziewnica
wlewnica
zlewnica
modrzewnica
nagrzewnica
ogrzewnica
piwnica
plombownica
d karbownica
d lubownica
wierzbownica
pracownica
współpracownica
wiecownica
p tańcownica
p naśladownica
ładownica
prądownica
hołdownica
przodownica
s. bruzdownica
s. sagownica
s. brzegownica
śmigownica
rogownica
ługownica
ślizgownica
mózgownica
blachownica
szachownica
cechownica
wichownica
prochownica
gwoździownica
p bojownica
gnojownica
d wojownica
hakownica
półhakownica
pakownica
wałkownica
dołkownica
kołkownica
s. spłonkownica
tynkownica
korkownica
s. workownica
s. dziurkownica
piaskownica
maskownica
s. kreskownica
woskownica
natryskownica
szatkownica
s. kolczykownica
s. groszkownica
p balownica
s. falownica
heblownica
celownica
maglownica
stemplownica
kapslownica
s. drylownica
s. żużlownica
s. zwałownica
odległownica
ołownica
czołownica
d mownica
ramownica
s. bramownica
domownica
taśmownica
cumownica
d rozmownica
czopownica
klarownica
smarownica
parownica
czarownica
kalibrownica
wędrownica
mizdrownica
kierownica
s. polerownica
sterownica
bagrownica
wirownica
żwirownica
chlorownica
s. torownica
wiatrownica
s. prasownica
s. esownica
koksownica
kłosownica
s. krosownica
prosownica
wrzosownica
rysownica
kratownica
d czatownica
kątownica
nitownica
kształtownica
p gwałtownica
gwintownica
wartownica
sortownica
tortownica
s. pastownica
listownica
mostownica
prostownica
lutownica
dłutownica
drutownica
śrutownica
s. tatuownica
d morwownica
s. gazownica
kartaczownica
biczownica
karczownica
tarczownica
s. deszczownica
s. dozownica
płozownica
s. pancerzownica
s. dyszownica
śluzownica
bandażownica
dżdżownica
wężownica
krzyżownica
mównica
d obmównica
rozmównica
równica
suwnica
zasuwnica
podsuwnica
przesuwnica
posuwnica
wsuwnica
wysuwnica
warzywnica
pokrzywnica
p młynica
krynica
ladacznica
d płacznica
ślimacznica
s. tracznica
rotacznica
d kartacznica
miesiącznica
łącznica
kabłącznica
s. przełącznica
wyłącznica
mącznica
jajecznica
lecznica
s. szpilecznica
mlecznica
społecznica
tanecznica
słonecznica
narecznica
s. borecznica
piasecznica
misecznica
p wszetecznica
szczotecznica
przecznica
poprzecznica
d wdzięcznica
niewdzięcznica
pajęcznica
racicznica
d publicznica
ulicznica
kamienicznica
ocznica
bocznica
obocznica
pobocznica
nadocznica
mocznica
rocznica
s. wybrocznica
d mrocznica
d wyrocznica
posocznica
d klucznica
I p łucznica
II łucznica
s. d tłucznica
s. i porucznica
marszcznica
nędznica
p wietrznica
obdasznica
ptasznica
grzesznica
p jawnogrzesznica
orzesznica
d wisznica
kosznica
p rozkosznica
usznica
d nausznica
p zausznica
dusznica
d posłusznica
rusznica
brusznica
przyusznica
d żelaźnica
p błaźnica
maźnica
d wyobraźnica
d rzeźnica
s. wręźnica
kołchoźnica
woźnica
p bóźnica
kuźnica
s. żyźnica
strażnica
ważnica
książnica
s. drążnica
s. i okrążnica
ościeżnica
śnieżnica
d papieżnica
drapieżnica
d czarnoksiężnica
okrężnica
ostrężnica
wstężnica
pawężnica
krawężnica
sprzężnica
bożnica
d nabożnica
bezbożnica
p łożnica
p nałożnica
podłożnica
położnica
cudzołożnica
narożnica
wielodrożnica
bóżnica
różnica
p podróżnica
d próżnica
narżnica
kałużnica
d dłużnica
podłużnica
s. wzdłużnica
p jałmużnica
p choica
p zbroica
I pica
II d pica
kapica
czapica
skąpica
rząpica
ślepica
s. g czerepica
zakrzepica
g tępica
stępica
małpica
kopica
p ospica
jupica
słupica
d żupica
szczypica
skrzypica
szpica
łasica
grasica
kwasica
esica
g lesica
lisica
szympansica
łosica
psica
morsica
owsica
d łysica
rysica
tygrysica
s. slavica
d ligawica
nogawica
s. drygawica
ślizgawica
tchawica
d ruchawica
dychawica
skrobiawica
kurniawica
dujawica
g fujawica
rękawica
d trzaskawica
d łyskawica
błyskawica
kukawica
siklawica
ławica
dławica
mgławica
pławica
pawica
chlapawica
łapawica
siąpawica
szczypawica
prawica
krasawica
pląsawica
d trzęsawica
cisawica
latawica
plątawica
huśtawica
krwawica
p grzęzawica
łzawica
wszawica
śluzawica
polędwica
dziewica
półdziewica
lewica
s. centrolewica
soczewica
d łagwica
żagwica
s. pigwica
s. pochwica
marchwica
s. bukwica
lwica
żółwica
Żydowica
d śniegowica
targowica
Targowica
sieciowica
s. g bojowica
makowica
krętkowica
s. bąblowica
jałowica
głowica
ołowica
połowica
i półowica
p synowica
ropowica
surowica
kosowica
śliwowica
barwica
zabarwica
ścierwica
nerwica
s. psychonerwica
d świca
drętwica
kotwica
półkotwica
martwica
zamartwica
ostwica
warstwica
rutwica
krzywica
żywica
gumożywica
lędźwica
żelazica
jadzica
gładzica
niegładzica
wielbłądzica
miedzica
niedźwiedzica
s. gajdzica
jodzica
d rodzica
Bogarodzica
grodzica
Bogurodzica
twardzica
s. gwiaździca
kozica
perkozica
Francuzica
śluzica
bajca
d przedajca
d jajca
rajca
zdrajca
winowajca
współwinowajca
d oszajca
bejca
krwiopijca
d zbojca
d rozbojca
zabójca
d podbójca
ojcobójca
ludobójca
dzieciobójca
świniobójca
matkobójca
d królobójca
samobójca
żonobójca
synobójca
carobójca
bratobójca
p świętobójca
skrytobójca
d mężobójca
p zbójca
d rozbójca
trójca
dwójca
d podpalca
chwalca
d przechwalca
samochwalca
bałwochwalca
d obrazochwalca
d zagorzalca
d przesiedlca
d bogomódlca
spółdzielca
s. rozdzielca
jelca
opilca
i zdziełca
kłamca
najemca
podnajemca
wynajemca
d przejemca
d rękojemca
rozjemca
d znajomca
d łakomca
wiarołomca
d postołomca
d gromca
pogromca
d poskromca
d dumca
d wolnodumca
d pobratymca
lanca
flanca
manca
romanca
stanca
sztanca
p influenca
punca
p wielożeńca
d gońca
obrońca
współobrońca
złoczyńca
d ofiaroczyńca
dobroczyńca
darczyńca
barbarzyńca
karoca
proca
d zaszczepca
d skępca
następca
prawonastępca
zastępca
odstępca
d podstępca
przestępca
d występca
świętokupca
potwarca
morderca
szyderca
i zabierca
d przedsiębierca
d obierca
spadkobierca
współspadkobierca
zapisobierca
d prawobierca
d ziemiomierca
bluźnierca
d pierca
przeniewierca
p sprzeniewierca
d poniewierca
d spółwierca
d współwierca
d jednowierca
innowierca
różnowierca
starowierca
d prawowierca
d nowowierca
d zierca
p obdzierca
d odzierca
d wdzierca
d wydzierca
p zdzierca
p ździerca
oszczerca
d żerca
d obżerca
chlebożerca
d rybożerca
owadożerca
s. prądożerca
ludożerca
żydożerca
bogożerca
krwiożerca
polakożerca
wszystkożerca
roślinożerca
d pożerca
trupożerca
mięsożerca
d igrca
zaborca
poborca
wyborca
prawyborca
współwyborca
biorca
odbiorca
radioodbiorca
przedsiębiorca
p obiorca
d służbobiorca
pracobiorca
s. usługobiorca
zleceniobiorca
s. podatkobiorca
pożyczkobiorca
s. przydziałobiorca
najmobiorca
zapisobiorca
kredytobiorca
rozbiorca
d rymotworca
nadzorca
dozorca
wysokogórca
s. chmurozbiórca
twórca
odtwórca
przetwórca
współtwórca
cudotwórca
d powieściotwórca
i zebraniotwórca
d pieśniotwórca
s. fantazjotwórca
i kruczkotwórca
i sztuczkotwórca
rymotwórca
s. mitotwórca
stwórca
d utwórca
wytwórca
d chwaliburca
ikonoburca
światoburca
obrazoburca
świętojurca
d dziejopisca
z miejsca
d wskrześca
nośca
d przynośca
d roznośca
I kuca
II kuca
onuca
puca
p kapuca
sztuca
zabawca
wybawca
zbawca
dawca
nadawca
oddawca
d przedawca
odprzedawca
sprzedawca
chlebodawca
d służbodawca
pracodawca
mocodawca
s. usługodawca
życiodawca
zleceniodawca
s. ogłoszeniodawca
opiniodawca
krwiodawca
spadkodawca
wyrokodawca
d łaskodawca
wnioskodawca
pożyczkodawca
pomysłodawca
najmodawca
lennodawca
d zakonodawca
podawca
darodawca
ofiarodawca
zapisodawca
s. przepisodawca
projektodawca
kredytodawca
prawodawca
ustawodawca
rozkazodawca
d udawca
wydawca
współwydawca
d przydawca
p rozdawca
sprawozdawca
d objawca
p łaskawca
d pławca
d jednawca
d pojednawca
wykonawca
podwykonawca
znawca
d rozeznawca
gleboznawca
s. niemcoznawca
pogodoznawca
s. przyrodoznawca
ludoznawca
księgoznawca
religioznawca
krajoznawca
p dziejoznawca
bibliotekoznawca
s. naukoznawca
językoznawca
metaloznawca
materiałoznawca
terenoznawca
gwaroznawca
towaroznawca
s. teatroznawca
s. munduroznawca
literaturoznawca
kulturoznawca
prasoznawca
p prawoznawca
s. drzewoznawca
d mowoznawca
rzeczoznawca
d uznawca
wyznawca
d spółwyznawca
współwyznawca
d naprawca
oprawca
poprawca
sprawca
współsprawca
d uprawca
d wyprawca
d przyprawca
d trawca
marnotrawca
zastawca
d przedstawca
dostawca
s. poddostawca
wystawca
d przystawca
zachowawca
przechowawca
wychowawca
dzierżawca
s. p naddzierżawca
d naśmiewca
prześmiewca
d wyśmiewca
piewca
s. p runopiewca
siewca
rozsiewca
odlewca
d przelewca
d rozlewca
owca
zawiadowca
wywiadowca
s. kontrwywiadowca
zwiadowca
naśladowca
prześladowca
załadowca
s. przeładowca
i zakładowca
s. i przekładowca
wykładowca
hodowca
użytkowca
łowca
d rybołowca
p posagołowca
zwierzołowca
mowca
d obmowca
p prawdomowca
d krasomowca
d rozmowca
d wędrowca
kierowca
d rybołówca
mówca
p obmówca
przedmówca
p prawdomówca
brzuchomówca
krasomówca
d przymówca
rozmówca
s. współrozmówca
nabywca
prawonabywca
nowonabywca
zdobywca
zbywca
odkrywca
s. współodkrywca
d porywca
spożywca
p używca
p mołodyca
myca
p szlafmyca
bermyca
caryca
szpryca
matryca
patryca
żętyca
robaczyca
rączyca
zajęczyca
dziczyca
wilczyca
s. tasiemczyca
gończyca
lepczyca
podlepczyca
ogarczyca
tarczyca
przytarczyca
nerczyca
orczyca
gorczyca
borsuczyca
s. d czczyca
d ladaszczyca
s. d wieszczyca
d nieboszczyca
płoszczyca
łuszczyca
pryszczyca
świążczyca
marzyca
kanarzyca
d twarzyca
srebrzyca
żebrzyca
żubrzyca
s. reniferzyca
pęcherzyca
ciecierzyca
d mierzyca
d ciemierzyca
d czemierzyca
d upierzyca
szczerzyca
wągrzyca
węgrzyca
d tygrzyca
izgrzyca
d wichrzyca
wydmuchrzyca
wampirzyca
krzyca
s. ikrzyca
mokrzyca
zamokrzyca
iskrzyca
cukrzyca
węgorzyca
p upiorzyca
s. norzyca
aktorzyca
zorzyca
d paprzyca
pieprzyca
łotrzyca
s. gastrzyca
ostrzyca
siostrzyca
bystrzyca
kangurzyca
s. d chmurzyca
turzyca
kaszyca
mszyca
głuszyca
g muszyca
sążyca
miażdżyca
śnieżyca
papieżyca
wieżyca
brzeżyca
ciemiężyca
sprężyca
g wężyca
s. mżyca
d nożyca
s. odnożyca
różyca
dłużyca
płużyca
nużyca
p odnalazca
wynalazca
znalazca
d władzca
d samowładzca
d radzca
d sadzca
osadzca
d zwodzca
zwycięzca
ciemięzca
krzywoprzysięzca
d burzca
zasadźca
osadźca
d nowosadźca
d chlebojedźca
d nachodźca
uchodźca
wychodźca
d przychodźca
d przewodźca
d zwodźca
d wódźca
najeźdźca
d zajeźdźca
d wynaleźca
d znaleźca
domokrążca
grabieżca
p drapieżca
łupieżca
d zwyciężca
ciemiężca
d sprzysiężca
d oblężca
grododzierżca
samodzierżca
i piórodzierżca
da
d gambada
s. dada
alidada
oreada
sztufada
hagada
brygada
p półbrygada
biada
spartakiada
jeremiada
i kankaniada
s. alpiniada
lemoniada
limoniada
olimpiada
s. gitariada
driada
hamadriada
triada
d sąsiada
biesiada
i współbiesiada
g wiada
g niewiada
najada
bambocjada
plejada
mesjada
uniwersjada
s. perkusjada
estakada
dekada
pikada
kawalkada
blokada
rokada
estokada
s. sztokada
arkada
kaskada
cykada
barykada
I lada
II lada
nie lada
marmelada
szuflada
defilada
amfilada
d anfilada
ballada
degrengolada
akolada
czekolada
marmolada
rolada
d oślada
rulada
głada
zagłada
s. wszechzagłada
ogłada
d pogłada
d wygłada
mada
hamada
nomada
pomada
s. gancpomada
gromada
podgromada
armada
kanada
esplanada
menada
promenada
serenada
błazenada
p żenada
dziecinada
rafinada
żakinada
arlekinada
kolumnada
d karbonada
bufonada
gonada
dragonada
gaskonada
pantalonada
monada
d limonada
kanonada
tamponada
fanfaronada
s. gawronada
I robinsonada
II robinsonada
d katonada
bastonada
burszonada
s. klownada
eskapada
galopada
espada
krupada
szpada
rada
maskarada
p szkarada
s. d maszkarada
narada
parada
d zarada
szarada
obrada
s. d odrada
zdrada
wincerada
p rejterada
I dorada
s. II dorada
wielkorada
porada
intrada
estrada
nartostrada
autostrada
balustrada
tyrada
d retyrada
d rejtyrada
p bezrada
ambasada
fasada
nasada
zasada
obsada
odsada
d podsada
przesada
palisada
lansada
osada
dosada
posada
p torsada
d wysada
d przysada
rozsada
p szlichtada
pentada
rodomontada
balotada
ruada
wada
p brawada
zawada
I lewada
II lewada
swada
kuwada
zwada
roszada
orszada
oranżada
scheda
I bieda
II bieda
okryjbieda
d leda
s. logopeda
ortopeda
torpeda
reda
g wereda
czereda
kreda
rezeda
bajęda
ględa
kolęda
przybłęda
węda
gawęda
p pogawęda
grzęda
zrzęda
klechda
I p bida
II p bida
tracheida
nereida
sylfida
egida
panachida
panichida
walida
inwalida
s. pelamida
chlamida
piramida
oceanida
gnida
geoida
konchoida
trochoida
kardioida
cykloida
epicykloida
hipocykloida
paraboloida
hiperboloida
konoida
sferoida
asteroida
tangensoida
elipsoida
sinusoida
cosinusoida
planetoida
s. europida
s. corrida
dzida
bajda
d gajda
hajda
gamajda
ciamajda
znajda
pajda
frajda
niedorajda
kusajda
g zajda
ofiklejda
aojda
niedojda
bujda
d halda
s. mulda
tylda
fałda
kontrafałda
hałda
giełda
banda
sarabanda
kontrabanda
propaganda
s. kontrpropaganda
d lokanda
wokanda
szalanda
girlanda
s. alemanda
d reprymanda
panda
preparanda
p speranda
weranda
granda
s. miranda
aldrowanda
p habenda
prebenda
d skrybenda
facenda
d widenda
dywidenda
superdywidenda
agenda
I legenda
II legenda
d facjenda
hacjenda
blenda
s. pechblenda
hornblenda
menda
komenda
reprymenda
p arenda
subarenda
d harenda
d werenda
p rewerenda
kwerenda
kurenda
remitenda
lawenda
d wiwenda
fazenda
binda
d żminda
pinda
winda
anakonda
fronda
sonda
echosonda
radiosonda
s. jonosonda
bunda
wagabunda
funda
I sekunda
II d sekunda
s. lumenosekunda
amperosekunda
mikrosekunda
s. luksosekunda
watosekunda
runda
rotunda
d dynda
tamarynda
drynda
lafirynda
I oda
II d oda
naboda
łoboda
słoboda
swoboda
d nieswoboda
coda
geoda
jagoda
szyszkojagoda
p jednojagoda
nibyjagoda
pagoda
d zagoda
p niedogoda
pogoda
niepogoda
ugoda
wygoda
niewygoda
przygoda
zgoda
niezgoda
lebioda
dioda
s. fotodioda
trioda
koda
skoda
szkoda
przeszkoda
renkloda
ochłoda
kłoda
podmłoda
d z młoda
d rozpłoda
osłoda
moda
komoda
anoda
s. dynoda
epoda
gospoda
antypoda
broda
p golibroda
d półbroda
parzybroda
nagroda
d wynagroda
zagroda
d nadgroda
odgroda
przegroda
d ogroda
d rozgroda
p poroda
środa
tetroda
elektroda
s. mikroelektroda
uroda
g skowroda
przyroda
soda
heksoda
hydatoda
katoda
s. fotokatoda
antykatoda
metoda
s. oktoda
pentoda
s. kustoda
woda
podwoda
wojewoda
mąciwoda
p paliwoda
nosiwoda
woziwoda
trzoda
wóda
barda
d alabarda
halabarda
d halebarda
bombarda
darda
garda
kordegarda
d kurdegarda
d grangarda
awangarda
pogarda
ariergarda
d kordygarda
wzgarda
karda
kokarda
d oskarda
galarda
pularda
narda
mansarda
petarda
musztarda
beluarda
smerda
d saperda
kauzyperda
orda
horda
morda
moczymorda
dzierżymorda
burda
d hałaburda
d haraburda
p furda
gurda
lauda
rauda
buda
łabuda
tancbuda
polibuda
d celbuda
duda
d dłabiduda
dławiduda
etiuda
s. barakuda
s. barrakuda
d paskuda
obłuda
ułuda
i samoułuda
d wyłuda
d przyłuda
złuda
samozłuda
p zmuda
żmuda
nuda
ruda
maruda
gruda
żelgruda
amplituda
izoamplituda
ostuda
prawda
nieprawda
półprawda
krzywda
ohyda
łyda
askaryda
kantaryda
hybryda
efemeryda
homeryda
kryda
s. eupatryda
kasyda
absyda
apsyda
kariatyda
spermatyda
asafetyda
cystyda
gazda
gwiazda
pragwiazda
radiogwiazda
protogwiazda
s. nibygwiazda
rozgwiazda
jazda
d pojazda
glizda
uzda
bruzda
s. skoczybruzda
wrażda
wróżda
teodycea
idea
wszechidea
orchidea
monoidea
blastoidea
kamea
kosmea
miscellanea
s. kolektanea
gwinea
p dulcynea
farmakopea
spirea
s. logorea
chorea
s. gonorea
s. hewea
s. fa
gafa
d lafa
I rafa
II rafa
III g rafa
parafa
p agrafa
żyrafa
szrafa
szafa
s. grajszafa
defa
s. izonefa
strefa
s. katastrefa
s. epistrefa
s. geostrefa
s. mezostrefa
d kaffa
luffa
d kalifa
szlifa
alfa
halfa
elfa
p fimfa
limfa
kariolimfa
nimfa
p finfa
strofa
s. anastrofa
katastrofa
apostrofa
antystrofa
sofa
arfa
harfa
szarfa
orfa
s. morfa
tetramorfa
s. enteromorfa
izomorfa
bufa
kufa
lufa
d szlufa
mufa
rufa
g ryfa
taryfa
d teneryfa
aga
s. d daga
zgaga
I jaga
II jaga
laga
malaga
blaga
I flaga
II p flaga
plaga
I p szlaga
II szlaga
łamaga
d szmaga
knaga
do naga
alpaga
ciupaga
draga
I saga
II g saga
biesaga
d wataga
sztaga
waga
I nawaga
II nawaga
nadwaga
grundwaga
odwaga
s. śródwaga
zniewaga
przewaga
wszechwaga
kwaga
stelwaga
sztelwaga
p rolwaga
s. dowaga
niedowaga
równowaga
nierównowaga
powaga
mikrowaga
uwaga
nieuwaga
przeciwwaga
d wywaga
rozwaga
nierozwaga
s. ściąga
spąga
g strąga
d poćbiega
lebiega
d komiega
s. lega
oblega
d telega
kolega
współkolega
slega
d obszlega
omega
protega
s. ichtiostega
laubzega
d podżega
g dęga
d wardęga
mordęga
d cięga
ciemięga
d komięga
siermięga
księga
przysięga
d zaprzysięga
d odprzysięga
niedołęga
wzdręga
pręga
d popręga
mitręga
wręga
d tęga
potęga
nadpotęga
d niepotęga
przepotęga
wszechpotęga
wstęga
łazęga
włóczęga
d zaprzęga
biga
ściga
figa
giga
makagiga
liga
g ubliga
g odliga
s. interliga
I śmiga
II p śmiga
g capiga
cepiga
czepiga
siga
s. drzewiga
tajga
alga
belga
obelga
d odelga
s. felga
wywielga
wilga
g wiwilga
wywilga
I p folga
II d folga
ulga
przylga
tamga
fanga
s. hanga
falanga
Falanga
feldszlanga
ranga
d haranga
sztanga
merenga
stenga
flagstenga
s. bramstenga
szelinga
klinga
forminga
klipinga
s. czuringa
szponga
junga
d arynga
syrynga
laboga
dlaboga
olaboga
nieboga
d pedagoga
synagoga
s. joga
s. hatha-joga
koga
ekloga
załoga
obłoga
d pobłoga
podłoga
ułoga
s. wszewłoga
d wyłoga
rozłoga
d przemoga
niedomoga
zapomoga
d wspomoga
d wymoga
noga
p psianoga
odnoga
minoga
powsinoga
hulajnoga
stonoga
kuternoga
droga
zawalidroga
piroga
przestroga
ostroga
toga
trwoga
d zażoga
d podżoga
g sreżoga
śreżoga
p srzeżoga
d strzeżoga
g srężoga
pożoga
skarga
d zatarga
warga
d szarga
wimperga
parerga
egzerga
irga
I morga
II morga
katorga
g murga
purga
duga
ładuga
binduga
p winduga
I fuga
II p fuga
solfuga
centryfuga
pleciuga
staluga
sztaluga
żegluga
bieługa
sługa
zasługa
obsługa
s. samoobsługa
d odsługa
dosługa
posługa
usługa
p wysługa
przysługa
framuga
smuga
g pasmuga
papuga
s. terpuga
ruga
garuga
p jaruga
d tartaruga
waruga
szaruga
druga
zadruga
struga
siewruga
lichtuga
płastuga
maczuga
czeczuga
kolczuga
p cyga
dziadyga
I łodyga
II łodyga
p furdyga
mamałyga
ryga
dryga
kwadryga
g drandryga
fryga
kryga
intryga
fastryga
ostryga
fatyga
sztyga
kusztyga
wyga
łoczyga
biedrzyga
strzyga
d ostrzyga
miazga
drzazga
mozga
rózga
d szpicrózga
p latorózga
pierzga
d druzga
ha
aha
braha
wataha
szwabacha
rubacha
d dacha
p facha
cha, cha
s. przeciętniacha
równiacha
wiejacha
lacha
blacha
flacha
łacha
płacha
d sałamacha
g zmacha
s. menacha
bernacha
pacha
papacha
fracha
wacha
g swacha
s. czacha
orzacha
s. piącha
wiącha
cecha
decha
skrobidecha
pociecha
uciecha
s. remiecha
d pośpiecha
wiecha
g lecha
klecha
plecha
d czerecha
krecha
g warzecha
strzecha
g rzęcha
warzęcha
wrzęcha
z cicha
kicha
I licha
II d licha
kowalicha
szczotlicha
micha
Cyganicha
bocianicha
ognicha
oblepicha
rzepicha
wicha
p glajcha
s. wajcha
olcha
czeremcha
d trzemcha
koncha
macocha
synekdocha
s. karciocha
tłuściocha
czyściocha
taniocha
g wiśniocha
śpiocha
wiocha
s. popijocha
kokocha
locha
płocha
d kmocha
darmocha
kumocha
g ciasnocha
wynocha
d epocha
gospocha
p trocha
socha
rosocha
d przysocha
d rozsocha
złotocha
d kwocha
pończocha
pieszczocha
przeprócha
oligarcha
patriarcha
herezjarcha
sympozjarcha
dekarcha
scholarcha
g marcha
nomarcha
monarcha
hierarcha
tetrarcha
autarcha
egzarcha
percha
ircha
kircha
pascha
cucha
d zaducha
d młoducha
poducha
przyducha
fucha
śmieciucha
pośmieciucha
d pleciucha
prościucha
s. ciemieniucha
d koniucha
śmierdziucha
jucha
p psiajucha
krykucha
grzebielucha
pielucha
klucha
plucha
d jemiełucha
jemiołucha
s. wesołucha
mucha
s. d gapimucha
szelmucha
g pomucha
burczymucha
czarnucha
I pucha
II pucha
s. kapucha
s. ślepucha
d opucha
łopucha
ropucha
marucha
starucha
zawierucha
grucha
d okrucha
skrucha
g pstrucha
do sucha
posucha
przysucha
polatucha
otucha
ciotucha
d plotucha
d potucha
kostucha
dziewucha
siwucha
pazucha
d zapazucha
czucha
warzucha
g prażucha
rzeżucha
g dycha
łycha
pycha
guślarycha
zagrycha
d prycha
oprycha
d sprycha
szprycha
d strycha
d psycha
s. ziemniaczycha
buraczycha
Kozaczycha
parobczycha
i jaskółczycha
d krawczycha
guślarzycha
s. szycha
i stróżycha
wróżycha
p derha
uha
duha
hu-ha
d puha
wyczha
huźha
i schabia
d grabia
gograbia
margrabia
burgrabia
d murgrabia
hrabia
wicehrabia
s. efebia
głębia
amfibia
chełbia
stułbia
fobia
agorafobia
neofobia
s. heliofobia
frankofobia
germanofobia
ksenofobia
polonofobia
s. demonofobia
s. androfobia
hydrofobia
s. kancerofobia
s. akrofobia
s. nekrofobia
s. antrofobia
klaustrofobia
rusofobia
s. batofobia
s. tanatofobia
d krobia
skrobia
euforbia
akrybia
d bracia
g swacia
rącia
babcia
p lubcia
trzecia
półtrzecia
z waszecia
ciuchcia
kicia
ciamcia
mamcia
kumcia
p stryjencia
żoncia
babuńcia
paniuńcia
s. mamuńcia
p pannuńcia
kawuńcia
d chocia
ciocia
gapcia
łapcia
charcia
córcia
dwadzieścia
d teścia
d gościa
kawcia
p mołodycia
arkadia
popadia
tragedia
d trajedia
komedia
tragikomedia
p termedia
s. logopedia
s. surdologopedia
encyklopedia
s. hipnopedia
ortopedia
perfidia
gidia
gonidia
widia
d inwidia
gildia
heroldia
d archandia
melodia
psalmodia
palinodia
monodia
tetrapodia
s. pseudopodia
monopodia
dypodia
trypodia
parodia
rapsodia
kustodia
prozodia
s. tachikardia
s. stenokardia
s. bradykardia
s. tachykardia
gwardia
lejbgwardia
d konkordia
mizerykordia
mafia
rafia
parafia
agrafia
s. paragrafia
telegrafia
radiotelegrafia
s. fototelegrafia
kaligrafia
poligrafia
chemigrafia
fotochemigrafia
s. algrafia
ideografia
geografia
biogeografia
s. paleobiogeografia
s. socjogeografia
fizjogeografia
zoogeografia
antropogeografia
fitogeografia
archeografia
d jeografia
paleografia
s. oleografia
stereografia
choreografia
s. osteografia
muzeografia
morfografia
bronchografia
psychografia
biografia
autobiografia
radiografia
s. autoradiografia
kardiografia
s. fonokardiografia
elektrokardiografia
s. balistokardiografia
hagiografia
bibliografia
s. heliografia
s. miografia
paremiografia
s. elektromiografia
s. arteriografia
historiografia
socjografia
fizjografia
p kakografia
chalkografia
cynkografia
chromocynkografia
fotocynkografia
leksykografia
muzykografia
s. encefalografia
elektroencefalografia
metalografia
krystalografia
s. ampelografia
s. holografia
epistolografia
ksylografia
daktylografia
ceramografia
demografia
kimografia
mimografia
nomografia
fotochromografia
tomografia
termografia
sejsmografia
kosmografia
oceanografia
organografia
uranografia
scenografia
rentgenografia
selenografia
szopenografia
stenografia
s. aluminografia
chopinografia
hymnografia
s. fonografia
ikonografia
monografia
chronografia
s. neutronografia
pornografia
etnografia
mapografia
antropografia
topografia
s. fototopografia
typografia
chromotypografia
autotypografia
polarografia
dendrografia
chondrografia
hydrografia
s. aerografia
cerografia
s. kserografia
s. pirografia
s. fluorospirografia
s. makrografia
s. mikrografia
fotomikrografia
orografia
s. horografia
chorografia
s. fluorografia
metrografia
petrografia
elektrografia
spektrografia
urografia
s. luksografia
palatografia
kinematografia
s. makrokinematografia
s. mikrokinematografia
s. klimatografia
s. chromatografia
hydrofitografia
litografia
chromolitografia
s. typolitografia
fotolitografia
autolitografia
faktografia
hektografia
s. reflektografia
piktografia
fotografia
telefotografia
stereofotografia
makrofotografia
mikrofotografia
spektrofotografia
astrofotografia
gliptografia
kryptografia
kartografia
ortografia
histografia
autografia
chryzografia
s. dysgrafia
s. brachygrafia
stratygrafia
biostratygrafia
tafia
ratafia
kefia
salsefia
s. galwanoglifia
litoglifia
atrofia
s. amiotrofia
autotrofia
hipertrofia
s. dystrofia
eutrofia
p geozofia
teozofia
historiozofia
filozofia
s. metafilozofia
kosmozofia
i demonozofia
antropozofia
s. mezomorfia
s. skufia
s. polifagia
s. geofagia
s. onychofagia
s. opiofagia
s. zoofagia
antropofagia
koprofagia
s. dysfagia
magia
d homagia
s. hemoragia
legia
elegia
paraplegia
s. hemiplegia
s. monoplegia
strategia
galwanostegia
loggia
religia
stauropigia
rachialgia
neuralgia
newralgia
otalgia
nostalgia
s. gametangia
pedagogia
demagogia
genealogia
mammalogia
analogia
mineralogia
tetralogia
s. ambilogia
s. amfibologia
monadologia
pedologia
indologia
metodologia
s. pseudologia
irydologia
ideologia
geologia
hydrogeologia
s. agrogeologia
archeologia
paleologia
speleologia
teleologia
s. opleologia
balneologia
reologia
s. mereologia
prakseologia
gnoseologia
teologia
osteologia
frazeologia
gnozeologia
muzeologia
grafologia
morfologia
geomorfologia
promorfologia
s. algologia
laryngologia
rynolaryngologia
otorynolaryngologia
otolaryngologia
ergologia
s. alergologia
psychologia
parapsychologia
s. metapsychologia
biopsychologia
s. etnopsychologia
zoopsychologia
s. alkohologia
biologia
s. abiologia
s. psychobiologia
s. radiobiologia
ichtiobiologia
s. hylobiologia
s. kosmobiologia
s. immunobiologia
hydrobiologia
agrobiologia
mikrobiologia
s. astrobiologia
s. fitobiologia
s. egzobiologia
radiologia
kardiologia
audiologia
s. ofiologia
religiologia
angiologia
konchiologia
bibliologia
miologia
epidemiologia
paremiologia
semiologia
kraniologia
s. d gapiologia
s. kariologia
s. briologia
embriologia
teriologia
bakteriologia
s. kriologia
asyriologia
etiologia
ichtiologia
dyluwiologia
glacjologia
socjologia
s. makrosocjologia
s. mikrosocjologia
fitosocjologia
s. aksjologia
semazjologia
s. onomazjologia
estezjologia
anestezjologia
fizjologia
s. psychofizjologia
elektrofizjologia
s. neurofizjologia
s. patofizjologia
s. fitofizjologia
s. cytofizjologia
s. ftizjologia
ftyzjologia
malakologia
farmakologia
ekologia
ginekologia
s. bioekologia
s. radioekologia
mikologia
s. gorzałkologia
onkologia
s. tokologia
turkologia
s. etruskologia
leksykologia
toksykologia
muzykologia
s. angelologia
s. ampelologia
filologia
neofilologia
s. haplologia
s. koagulologia
s. potamologia
epistemologia
oftalmologia
s. filmologia
s. gemmologia
homologia
nomologia
pomologia
entomologia
sejsmologia
s. osmologia
kosmologia
s. fumologia
kostiumologia
etymologia
s. zymologia
enzymologia
oceanologia
s. organologia
s. cyganologia
wulkanologia
s. afrykanologia
s. geocenologia
biocenologia
fitocenologia
fenologia
s. genologia
rentgenologia
lichenologia
s. selenologia
s. bioselenologia
fenomenologia
penologia
szopenologia
frenologia
s. krenologia
arachnologia
technologia
s. geotechnologia
ichnologia
witaminologia
terminologia
kryminologia
chopinologia
sinologia
limnologia
hymnologia
fonologia
morfonologia
s. ikonologia
i monologia
demonologia
eudemonologia
eudajmonologia
chronologia
geochronologia
s. radiochronologia
planktonologia
etnologia
paletnologia
paleoetnologia
immunologia
kynologia
s. palynologia
rynologia
endokrynologia
aktynologia
oologia
zoologia
paleozoologia
protozoologia
apologia
hipologia
antropologia
paleoantropologia
topologia
karpologia
typologia
s. andrologia
dendrologia
chondrologia
hydrologia
wenerologia
serologia
charakterologia
s. lepidopterologia
s. nefrologia
chirologia
papirologia
s. szekspirologia
p nekrologia
mikrologia
meteorologia
s. biometeorologia
radiometeorologia
s. agrometeorologia
teatrologia
wiatrologia
patrologia
metrologia
s. petrologia
astrologia
gastrologia
urologia
mundurologia
neurologia
kulturologia
martyrologia
s. trasologia
taksologia
refleksologia
doksologia
wersologia
wirusologia
eschatologia
hematologia
s. immunohematologia
s. tematologia
klimatologia
paleoklimatologia
bioklimatologia
s. technoklimatologia
s. agroklimatologia
makroklimatologia
mikroklimatologia
s. onomatologia
s. bromatologia
somatologia
symptomatologia
stomatologia
dermatologia
traumatologia
reumatologia
s. tanatologia
patologia
s. hepatologia
s. osteopatologia
s. logopatologia
psychopatologia
s. socjopatologia
s. fizjopatologia
łopatologia
s. immunopatologia
zoopatologia
meteoropatologia
neuropatologia
fitopatologia
histopatologia
teratologia
s. cytatologia
etologia
s. diabetologia
herpetologia
dętologia
litologia
mitologia
semitologia
ornitologia
s. faktologia
s. galaktologia
defektologia
dialektologia
planktologia
antologia
dantologia
s. transplantologia
s. akcentologia
instrumentologia
sedymentologia
helmintologia
ontologia
odontologia
deontologia
paleontologia
mikropaleontologia
neontologia
gerontologia
otologia
egiptologia
histologia
s. protistologia
tekstologia
chrystologia
s. glottologia
s. nautologia
tautologia
cytologia
s. felicytologia
sanskrytologia
parazytologia
seksuologia
owologia
wpływologia
mickiewiczologia
dylogia
s. brachylogia
trylogia
leukergia
alergia
energia
hydroenergia
s. synergia
orgia
d magdeburgia
s. teurgia
halurgia
metalurgia
s. hydrometalurgia
elektrometalurgia
chirurgia
s. kardiochirurgia
s. kriochirurgia
s. ftizjochirurgia
s. ftyzjochirurgia
s. torakochirurgia
mikrochirurgia
s. elektrochirurgia
neurochirurgia
mikrurgia
dramaturgia
taumaturgia
liturgia
syzygia
logomachia
s. tauromachia
s. gigantomachia
entelechia
s. lichia
menchia
d parochia
oligarchia
dekarchia
marchia
nomarchia
anarchia
monarchia
eparchia
hierarchia
s. tetrarchia
pentarchia
autarchia
s. makia
rudbekia
funkia
autarkia
s. pereskia
andrzejowskia
balia
dalia
ordalia
realia
s. dolichocefalia
makrocefalia
mikrocefalia
autocefalia
autokefalia
izokefalia
akromegalia
regalia
kalia
fekalia
pontyfikalia
chemikalia
petrochemikalia
alkalia
didaskalia
d radykalia
muzykalia
alalia
s. paralalia
s. echolalia
koprolalia
emalia
anomalia
s. normalia
bachanalia
bakchanalia
kanalia
juwenalia
marginalia
dewocjonalia
personalia
palia
aralia
generalia
teatralia
naturalia
represalia
uniwersalia
talia
batalia
dekretalia
genitalia
orientalia
sakramentalia
aktualia
d wiktualia
spirytualia
archiwalia
konwalia
nowalia
azalia
Biblia
rebelia
lobelia
s. facelia
delia
wajgelia
ewangelia
Ewangelia
d ewanielia
kamelia
d kapelia
s. stapelia
d subselia
s. orselia
d filatelia
d artelia
imponderabilia
d mobilia
filia
reofilia
bibliofilia
s. heliofilia
mirmekofilia
hemofilia
s. zoofilia
hydrofilia
s. heterofilia
nekrofilia
teatrofilia
s. gerontofilia
wigilia
s. d kokilia
lilia
p familia
homilia
wanilia
juwenilia
wilia
s. holometabolia
s. amfibolia
embolia
I folia
II folia
cynfolia
centyfolia
melancholia
scholia
kolia
magnolia
nekropolia
metropolia
panoplia
s. abulia
s. parabulia
przytulia
utensylia
s. fosylia
marsylia
s. polidaktylia
i projektylia
tekstylia
bazylia
brezylia
infamia
bigamia
poligamia
s. endogamia
zoidiogamia
kariogamia
alogamia
anemogamia
s. homogamia
s. entomogamia
plazmogamia
monogamia
oogamia
heterogamia
kryptogamia
s. klejstogamia
autogamia
egzogamia
izogamia
s. mizogamia
i szlamia
s. adynamia
ramia
d dżamia
akademia
epidemia
pandemia
endemia
chemia
alchemia
geochemia
biogeochemia
stereochemia
biochemia
radiochemia
fizykochemia
krystalochemia
termochemia
s. fotogalwanochemia
s. fonochemia
immunochemia
hydrochemia
agrochemia
mikrochemia
jatrochemia
petrochemia
elektrochemia
koksochemia
magnetochemia
s. naftochemia
fitochemia
fotochemia
histochemia
p bohemia
ziemia
leukemia
anemia
hemoglobinemia
s. acetonemia
s. wiremia
premia
uremia
s. polisemia
toksemia
d alchimia
s. bulimia
s. paramimia
homonimia
s. etnonimia
s. synonimia
s. toponimia
s. mikrotoponimia
s. hydronimia
s. oronimia
metonimia
antonimia
rękojmia
oftalmia
s. kseroftalmia
s. egzoftalmia
mikrofilmia
sodomia
kollomia
kłomia
p fizjognomia
tafonomia
s. ergonomia
bionomia
fizjonomia
ekonomia
s. makroekonomia
s. mikroekonomia
s. hydronomia
heteronomia
agronomia
chironomia
astronomia
gastronomia
radioastronomia
taksonomia
autonomia
s. izonomia
antynomia
polichromia
stereochromia
metalochromia
s. termochromia
galwanochromia
monochromia
s. witrochromia
litochromia
s. fotochromia
autochromia
d kromia
anatomia
s. d galantomia
tracheotomia
s. osteotomia
dichotomia
dychotomia
trychotomia
torakotomia
s. pneumotomia
zootomia
s. elektrotomia
cystotomia
autotomia
armia
d karmia
azoospermia
s. heterospermia
diatermia
s. geotermia
s. homojotermia
s. homotermia
aluminotermia
s. hipotermia
elektrotermia
s. mezotermia
izotermia
surmia
ketmia
arytmia
polirytmia
eurytmia
mumia
s. antroponymia
s. atymia
cyklotymia
skirtotymia
schizotymia
s. hipertymia
bania
plebania
d beania
litofania
sufragania
niania
chrystiania
krystiania
kania
p dziekania
szambelania
kasztelania
łania
g płania
mania
bekmania
balladomania
szaradomania
urzędomania
s. giełdomania
rekordomania
ludomania
grafomania
s. nimfomania
s. szpiegomania
bibliomania
zebraniomania
proklamacjomania
kolekcjomania
poezjomania
s. lekomania
s. pomnikomania
kalkomania
dekalkomania
frankomania
pojedynkomania
markomania
narkomania
s. papierkomania
politykomania
krytykomania
muzykomania
balomania
galomania
megalomania
melomania
anglomania
gallomania
tytułomania
s. dromomania
germanomania
kinomania
monomania
hipomania
I hipomania
II hipomania
chłopomania
orderomania
eteromania
piromania
mikromania
teatromania
biuromania
adresomania
paradoksomania
s. dypsomania
s. ankietomania
baletomania
sonetomania
portretomania
mitomania
projektomania
s. gigantomania
erotomania
kleptomania
wierszomania
podróżomania
s. sparmania
p do niewytrzymania
onania
do niepoznania
kampania
kompania
s. półkompania
żupania
gerania
pirania
s. urania
tyrania
latania
bez opamiętania
bez upamiętania
litania
d bez przestania
brytania
p awania
g swania
d podswania
powabnia
rębnia
dobnia
g żłobnia
d wyrobnia
zasobnia
d osobnia
grzybnia
owocnia
naowocnia
p czeladnia
odkładnia
przekładnia
składnia
wykładnia
s. rozkładnia
zapadnia
poradnia
odsadnia
przesadnia
czadnia
bednia
obwiednia
d zapowiednia
przepowiednia
d niedźwiednia
jednia
brednia
bezednia
pędnia
d widnia
bodnia
do dnia
z zachodnia
pochodnia
schodnia
wychodnia
przychodnia
chłodnia
przedchłodnia
rodnia
zarodnia
zabrodnia
zbrodnia
d horodnia
d przewodnia
owodnia
d odludnia
d rudnia
studnia
g złydnia
bezdnia
jezdnia
zajezdnia
od niechcenia
gardenia
d ptyfenia
filogenia
homogenia
s. etnogenia
antropogenia
heterogenia
d pienia
bez wątpienia
p do niezniesienia
d dzienia
klimenia
nenia
s. hebefrenia
s. oligofrenia
s. ortofrenia
schizofrenia
neotenia
astenia
psychastenia
miastenia
neurastenia
d pieczenia
do widzenia
p do nieuwierzenia
d kieszenia
dafnia
lęgnia
dźwignia
s. przylgnia
przystrugnia
p brechnia
zadrzechnia
d wszechnia
d powszechnia
i próchnia
kuchnia
garkuchnia
nawierzchnia
dowierzchnia
powierzchnia
d głębinia
robinia
boginia
s. monoginia
s. mizoginia
wirginia
georginia
mąkinia
brekinia
brzekinia
jaskinia
linia
pięciolinia
s. radiolinia
s. izolinia
waterlinia
interlinia
minia
d ignominia
pinia
alpinia
opinia
trinia
brzoskwinia
salwinia
świnia
jadłodajnia
skrajnia
tajnia
stajnia
d rozstajnia
kołodziejnia
lejnia
d działolejnia
d dzwonolejnia
odbojnia
d woskobojnia
s. ubojnia
d rozbojnia
d spojnia
d zbrojnia
d bydłobójnia
d rozbójnia
spójnia
d trójnia
bujnia
myjnia
owłóknia
suknia
s. mini-suknia
gorzknia
rąbalnia
rębalnia
skubalnia
skręcalnia
nasycalnia
jadalnia
d ubłagalnia
p dostrzegalnia
d postrzegalnia
ostygalnia
postrzygalnia
s. dmuchalnia
zarabialnia
komedialnia
zatapialnia
topialnia
sypialnia
i usypialnia
d materialnia
wialnia
p bawialnia
wyprawialnia
s. wytrawialnia
d widzialnia
wypajalnia
krajalnia
d wiejalnia
pijalnia
nawijalnia
zawijalnia
s. przewijalnia
amoniakalnia
s. ociekalnia
spiekalnia
poczekalnia
tkalnia
d mieszkalnia
krochmalnia
wspinalnia
drapalnia
trzepalnia
kopalnia
s. hydrokopalnia
szarpalnia
p czerpalnia
odbieralnia
przebieralnia
obieralnia
p ubieralnia
rozbieralnia
ścieralnia
ucieralnia
pralnia
d saletralnia
czesalnia
d pisalnia
motalnia
rozmotalnia
d masztalnia
wydawalnia
spawalnia
wziewalnia
d odlewalnia
podgrzewalnia
ogrzewalnia
dojrzewalnia
d bałwochwalnia
przechowalnia
wychowalnia
pakowalnia
kiełkowalnia
snowalnia
cerowalnia
s. korowalnia
prasowalnia
p gotowalnia
s. przygotowalnia
odmotowalnia
drwalnia
tuwalnia
pływalnia
umywalnia
zmywalnia
s. nagrywalnia
rozrywalnia
d szczwalnia
szwalnia
d kazalnia
s. przełączalnia
doświadczalnia
ubezpieczalnia
zmiękczalnia
wykańczalnia
rozcieńczalnia
wykończalnia
odsiarczalnia
wypożyczalnia
czyszczalnia
oczyszczalnia
s. odchładzalnia
s. wychładzalnia
przyrządzalnia
przędzalnia
utwardzalnia
d rzezalnia
zamarzalnia
naparzalnia
wyżarzalnia
przymierzalnia
mieszalnia
rozwieszalnia
patroszalnia
odwszalnia
s. smażalnia
d rozmnażalnia
zamrażalnia
s. odmrażalnia
s. rozmrażalnia
prażalnia
s. odważalnia
d uważalnia
ujeżdżalnia
zjeżdżalnia
leżalnia
d szabelnia
cegielnia
kręgielnia
kielnia
d piekielnia
d wapielnia
ciesielnia
spółdzielnia
rękodzielnia
podzielnia
rozdzielnia
podrozdzielnia
s. d kapelnia
patelnia
kotelnia
pustelnia
czytelnia
uczelnia
warzelnia
żarzelnia
gorzelnia
silnia
d tyrolnia
sztolnia
s. naświetlnia
i utulnia
s. odchylnia
przechylnia
pochylnia
odpylnia
pełnia
ciemnia
plemnia
kłomnia
s. stromnia
kalumnia
zamiennia
p odmiennia
d wapiennia
nasiennia
bonia
d donia
peonia
fonia
afonia
diafonia
s. dodekafonia
kalafonia
telefonia
radiotelefonia
s. wizjotelefonia
polifonia
symfonia
stereofonia
s. ambiofonia
radiofonia
kakofonia
homofonia
s. monofonia
apofonia
s. heterofonia
ortofonia
eufonia
agonia
dragonia
begonia
amfigonia
archigonia
wigonia
teogonia
kosmogonia
sporogonia
spermatogonia
s. glottogonia
schizogonia
pelargonia
strzygonia
mahonia
s. d diakonia
archidiakonia
lewkonia
felonia
kolonia
półkolonia
Polonia
miłonia
s. kłonia
d płonia
hegemonia
ceremonia
d limonia
hydrognomonia
harmonia
filharmonia
enharmonia
fisharmonia
dysharmonia
symonia
kanonia
baronia
diachronia
synchronia
asynchronia
ironia
samoironia
autoironia
d masonia
atonia
katatonia
metatonia
s. kajtonia
syntonia
s. wagotonia
monotonia
hipotonia
hipertonia
d wonia
piwonia
s. dziwonia
ożywonia
farmazonia
kopnia
d topnia
s. czerpnia
d łupnia
zsypnia
d stereotypnia
p grabarnia
garbarnia
skubarnia
d szwajcarnia
p szmelcarnia
garncarnia
młocarnia
owocarnia
d młócarnia
sycarnia
g darnia
d obodarnia
s. rudarnia
p gwiazdarnia
p szafarnia
szparagarnia
s. ciągarnia
pstrągarnia
księgarnia
wylęgarnia
figarnia
p pudlingarnia
s. strugarnia
blacharnia
sztycharnia
gołębiarnia
farbiarnia
śrubiarnia
d wieszczbiarnia
d rzeźbiarnia
herbaciarnia
kwiaciarnia
marynaciarnia
graciarnia
p tandeciarnia
i kobieciarnia
parkieciarnia
brykieciarnia
rupieciarnia
sieciarnia
kwieciarnia
dzieciarnia
paszteciarnia
źrebięciarnia
s. gięciarnia
s. łoszęciarnia
d hafciarnia
nafciarnia
d dziegciarnia
niciarnia
bażanciarnia
gonciarnia
kociarnia
karciarnia
narciarnia
druciarnia
ofiarnia
s. torfiarnia
figiarnia
szlamiarnia
palmiarnia
traniarnia
rdzeniarnia
s. okleiniarnia
wędliniarnia
gazoliniarnia
winiarnia
brzoskwiniarnia
s. samogoniarnia
bekoniarnia
d winogroniarnia
spadochroniarnia
betoniarnia
s. planktoniarnia
wapniarnia
gellbryniarnia
dekstryniarnia
terpentyniarnia
bursztyniarnia
lampiarnia
kopiarnia
s. syropiarnia
topiarnia
krupiarnia
trupiarnia
pasiarnia
gęsiarnia
koksiarnia
psiarnia
s. gipsiarnia
kawiarnia
s. klubokawiarnia
trawiarnia
cewiarnia
s. dziewiarnia
chlewiarnia
piwiarnia
lwiarnia
sodowiarnia
p krowiarnia
s. konserwiarnia
s. kuropatwiarnia
p maziarnia
czekoladziarnia
marmoladziarnia
łabędziarnia
narzędziarnia
lodziarnia
gwoździarnia
koziarnia
p penitencjarnia
lejarnia
klejarnia
olejarnia
s. nawijarnia
przewijarnia
gnojarnia
zbrojarnia
d persjarnia
warchlakarnia
rakarnia
brakarnia
młockarnia
porządkarnia
piekarnia
mozaikarnia
królikarnia
słownikarnia
rusznikarnia
d fajkarnia
s. ampułkarnia
s. deszczułkarnia
s. kilimkarnia
koronkarnia
i skrzynkarnia
szynkarnia
tokarnia
d kontramarkarnia
pieczarkarnia
d borkarnia
piaskarnia
płatkarnia
tabletkarnia
s. wrotkarnia
ciastkarnia
drukarnia
przedrukarnia
perukarnia
truskawkarnia
cholewkarnia
pożywkarnia
s. szaszłykarnia
storczykarnia
koszykarnia
s. kaczkarnia
paczkarnia
p praczkarnia
beczkarnia
sieczkarnia
płuczkarnia
p ptaszkarnia
puszkarnia
łyżkarnia
p bakalarnia
malarnia
krochmalarnia
palarnia
opalarnia
s. odsalarnia
heblarnia
meblarnia
zgrzeblarnia
międlarnia
d wędlarnia
siodlarnia
mydlarnia
modelarnia
bielarnia
chmielarnia
powielarnia
karmelarnia
morelarnia
kaflarnia
kartoflarnia
muflarnia
maglarnia
p kręglarnia
d węglarnia
warchlarnia
szklarnia
golarnia
d sokolarnia
smolarnia
solarnia
stolarnia
cieplarnia
gręplarnia
maślarnia
cieślarnia
kreślarnia
wyświetlarnia
kotlarnia
szpularnia
destylarnia
p dystylarnia
d kramarnia
rymarnia
d prymarnia
s. p kanarnia
bednarnia
parnia
draparnia
d rurarnia
p kasarnia
masarnia
ananasarnia
d ludwisarnia
p fajansarnia
s. kosarnia
ślusarnia
latarnia
radiolatarnia
d szatarnia
s. giętarnia
zwierzętarnia
d haftarnia
bażantarnia
d masztarnia
warnia
d odlewarnia
antykwarnia
p browarnia
serowarnia
p piwowarnia
konserwarnia
g swarnia
ziemniaczarnia
p flaczarnia
wytłaczarnia
s. raczarnia
buraczarnia
mleczarnia
męczarnia
d dręczarnia
króliczarnia
d fajczarnia
zapałczarnia
pudełczarnia
s. ampułczarnia
śmietanczarnia
i niańczarnia
pomarańczarnia
śmietańczarnia
tłoczarnia
moczarnia
tuczarnia
truskawczarnia
owczarnia
s. dachówczarnia
łuszczarnia
wyłuszczarnia
czyszczarnia
gładzarnia
pędzarnia
wędzarnia
żarzarnia
saletrzarnia
kaszarnia
s. paszarnia
p ptaszarnia
kwaszarnia
mieszarnia
s. kiszarnia
kliszarnia
roszarnia
pończoszarnia
s. kruszarnia
suszarnia
podsuszarnia
s. fryzarnia
s. d menażarnia
d potażarnia
miażdżarnia
drożdżarnia
spiżarnia
śpiżarnia
d oranżarnia
gubernia
d kontubernia
zecernia
tapicernia
holendernia
d balbiernia
probiernia
d farbiernia
g ściernia
gradiernia
szlifiernia
lakiernia
klinkiernia
markiernia
cukiernia
medaliernia
emaliernia
formiernia
forniernia
papiernia
d traktiernia
portiernia
d hawiernia
szkliwiernia
d balwiernia
fryzjernia
cyzelernia
p jubilernia
s. brojlernia
p szulernia
p hamernia
kostiumernia
trasernia
gisernia
s. reżysernia
p fraternia
p konfraternia
archikonfraternia
g majsternia
s. galwanizernia
garmażernia
s. hydrofornia
węgornia
zbiornia
stąpornia
d topornia
kompresornia
introligatornia
amplifikatornia
prefabrykatornia
modelatornia
akumulatornia
transformatornia
operatornia
dekoratornia
konserwatornia
korektornia
waltornia
stornia
rekwizytornia
dyspozytornia
d dwornia
d skórnia
p naskórnia
podskórnia
śródskórnia
oskórnia
przetwórnia
wytwórnia
d farfurnia
d dwururnia
turnia
jaśnia
płaśnia
s. kraśnia
d waśnia
czereśnia
d trześnia
września
rzęśnia
wiśnia
workowiśnia
laurowiśnia
głośnia
nagłośnia
rozgłośnia
włośnia
s. nośnia
przenośnia
i rośnia
g sośnia
luśnia
płatnia
matnia
szatnia
przekątnia
świetnia
fletnia
p pletnia
d setnia
d smętnia
nakrętnia
działobitnia
d czołobitnia
samobitnia
parkotnia
przelotnia
przeplotnia
d kłotnia
samotnia
d grzmotnia
i paprotnia
g wrotnia
d sotnia
kłótnia
g wrótnia
wywrótnia
wiertnia
p ćwiertnia
s. kutnia
lutnia
d bałamutnia
g putnia
drewutnia
rzutnia
s. zarzutnia
przerzutnia
wyrzutnia
zrzutnia
miedziorytnia
drzeworytnia
miodosytnia
unia
babunia
gunia
kiciunia
jejmościunia
niunia
s. dziunia
p dobrodziunia
wikunia
lalunia
chwilunia
mamunia
komunia
żonunia
g punia
córunia
d trunia
siostrunia
p matunia
petunia
ciotunia
kawunia
d wdowunia
rączunia
kozunia
dyzunia
żurawnia
nastawnia
przestawnia
przeciwstawnia
słopiewnia
przewiewnia
zalewnia
odlewnia
chlewnia
wytlewnia
zlewnia
rozlewnia
d modlitewnia
zadrzewnia
staliwnia
kadłubownia
pracownia
piecownia
wielkopiecownia
walcownia
wzorcownia
matrycownia
czekoladownia
ładownia
załadownia
przeładownia
p sądownia
karbidownia
widownia
lodownia
słodownia
mordownia
s. noclegownia
wręgownia
ługownia
d mózgownia
s. blachownia
cechownia
prochownia
miedziownia
narzędziownia
s. nadwoziownia
klejownia
d glijownia
gnojownia
zbrojownia
krojownia
pakownia
brakownia
leżakownia
porządkownia
s. silnikownia
s. bieżnikownia
I kalkownia
II d kalkownia
d wilkownia
wysyłkownia
tankownia
tlenkownia
cynkownia
p szynkownia
blokownia
siarkownia
markownia
cukierkownia
piaskownia
p głoskownia
d woskownia
natryskownia
znaczkownia
paczkownia
s. płuczkownia
s. proszkownia
d malownia
stalownia
modelownia
maglownia
żaglownia
węglownia
peklownia
niklownia
karbolownia
gręplownia
kapslownia
łownia
działownia
s. odłownia
głownia
siłownia
wiatrosiłownia
p smołownia
d stołownia
d wołownia
ciepłownia
elektrociepłownia
s. masłownia
kotłownia
hamownia
s. ramownia
formownia
s. bananownia
tranownia
tlenownia
s. drenownia
turbinownia
wagonownia
betonownia
s. gazobetonownia
s. cynownia
młynownia
margarynownia
maszynownia
repownia
lampownia
pompownia
przepompownia
s. prototypownia
kafarownia
garownia
s. pomiarownia
klarownia
warownia
d żarownia
bimbrownia
bobrownia
d wędrownia
cerownia
lakierownia
polerownia
s. kamerownia
aglomerownia
p serownia
sterownia
wirownia
żwirownia
s. bunkrownia
cukrownia
borownia
s. korownia
chlorownia
s. kompresorownia
s. konwertorownia
elektrownia
hydroelektrownia
sznurownia
rurownia
s. surownia
s. tekturownia
s. glazurownia
fasownia
prasownia
pisownia
koksownia
s. gazokoksownia
głosownia
s. gipsownia
rysownia
s. agregatownia
katownia
s. aparatownia
p czatownia
d szatownia
octownia
brykietownia
s. kompletownia
apretownia
s. giętownia
ekstraktownia
produktownia
s. asfaltownia
d fantownia
procentownia
cementownia
fermentownia
montownia
s. flotownia
młotownia
szamotownia
hartownia
wartownia
wiertownia
kortownia
sortownia
hurtownia
s. podhurtownia
ciastownia
s. kompostownia
drutownia
śrutownia
lokomotywownia
gazownia
brązownia
deszczownia
widzownia
protezownia
s. celulozownia
wozownia
powozownia
parowozownia
s. elektrowozownia
s. motowozownia
p fałszownia
bagażownia
montażownia
drożdżownia
d głównia
równia
prawierównia
nasuwnia
zsuwnia
warzywnia
cynia
glicynia
garcynia
dynia
smrodynia
s. p gazdynia
s. poligynia
s. androgynia
łochynia
d rynia
erynia
d łotrynia
gloksynia
świątynia
pustynia
półpustynia
skrzynia
d dłużynia
i wyżynia
łącznia
tanecznia
turecznia
poprzecznia
i sprzecznia
iglicznia
trójiglicznia
skocznia
odskocznia
zeskocznia
tłocznia
d księgotłocznia
omocznia
mrocznia
wyrocznia
otocznia
stocznia
s. obłócznia
włócznia
płucznia
tycznia
kierznia
g skórznia
powietrznia
jutrznia
przyrznia
stelmasznia
piesznia
wisznia
d koniusznia
p lusznia
łaźnia
wyobraźnia
rzeźnia
d oboźnia
mroźnia
kuźnia
śluźnia
prażnia
równoważnia
zalążnia
bieżnia
rozbieżnia
leżnia
tężnia
i narożnia
próżnia
podłużnia
p wyżnia
terapia
s. curieterapia
balneoterapia
psychoterapia
radioterapia
helioterapia
bakterioterapia
s. krioterapia
fizjoterapia
s. farmakoterapia
s. fizykoterapia
hemoterapia
chemoterapia
autohemoterapia
s. termoterapia
organoterapia
mechanoterapia
s. galwanoterapia
rentgenoterapia
proteinoterapia
witaminoterapia
aluminoterapia
hormonoterapia
s. aktynoterapia
hydroterapia
aeroterapia
seroterapia
elektroterapia
klimatoterapia
fitoterapia
autoterapia
satrapia
d prozapia
ortoepia
sepia
stępia
strzępia
entalpia
s. ambliopia
s. miopia
I kopia
II kopia
telekopia
s. światłokopia
fotokopia
s. stroboskopia
s. endoskopia
s. tracheoskopia
stereoskopia
laryngoskopia
bronchoskopia
s. radioskopia
ebulioskopia
s. kranioskopia
krioskopia
s. torakoskopia
daktyloskopia
oftalmoskopia
diafanoskopia
organoskopia
s. mechanoskopia
uranoskopia
rentgenoskopia
trychinoskopia
s. antroposkopia
kapilaroskopia
s. makroskopia
nekroskopia
mikroskopia
s. poroskopia
spektroskopia
s. radiospektroskopia
astrospektroskopia
s. gastroskopia
s. uroskopia
s. defektoskopia
cystoskopia
s. hemeralopia
s. diplopia
s. protopopia
cekropia
s. ametropia
filantropia
mizantropia
s. entropia
s. syntropia
azeotropia
alotropia
s. izotropia
anizotropia
s. ektopia
izotopia
utopia
harpia
partenokarpia
g wątpia
d kupia
z głupia
I rupia
II rupia
s. atypia
talbotypia
stereotypia
galwanostereotypia
cynkotypia
s. kalotypia
s. melotypia
chromotypia
s. cyjanotypia
galwanotypia
stenotypia
s. monotypia
dagerotypia
elektrotypia
fototypia
autotypia
I Aria
II aria
barbaria
referendaria
angaria
penitencjaria
d wikaria
araukaria
I malaria
II malaria
kancelaria
sigilaria
radiolaria
s. konularia
s. kalamaria
stigmaria
d almaria
s. armaria
d infirmaria
prymaria
preliminaria
d lonaria
ordynaria
weterynaria
I d paria
II g paria
cyneraria
d komisaria
d pisaria
d usaria
husaria
dataria
d sekretaria
militaria
sanitaria
rajtaria
d altaria
d sedentaria
septaria
wistaria
varia
awaria
bawaria
Bawaria
kalwaria
skumbria
bachandria
d archandria
s. biandria
poliandria
s. archimandria
hipochondria
s. mitochondria
p hipokondria
hydria
d aeria
fanaberia
liberia
oficeria
p kamaraderia
p kameraderia
d kamraderia
banderia
minoderia
d maroderia
broderia
pruderia
feeria
belferia
peryferia
egeria
Egeria
drogeria
d lonheria
s. p blagieria
szczeniakieria
p polakieria
junakieria
p kozakieria
żakieria
urzędnikieria
inżynieria
s. bioinżynieria
galeria
kawaleria
d szewaleria
d szwaleria
p szuleria
artyleria
wolkameria
metameria
bodmeria
s. polimeria
latimeria
kryptomeria
tautomeria
izomeria
s. stereoizomeria
żandarmeria
p infirmeria
perfumeria
i profaneria
chuliganeria
gałganeria
cyganeria
ułaneria
szarlataneria
donżuaneria
mieszczaneria
sceneria
dżentelmeneria
d weneria
rafineria
p machineria
p meskineria
bufoneria
d szlagoneria
d dragoneria
masoneria
s. amikoszoneria
d guwerneria
walisneria
kołtuneria
s. doktryneria
maszyneria
draperia
lamperia
maszoperia
preria
seria
s. tapiseria
karoseria
komparseria
reżyseria
bateria
p półbateria
s. termobateria
smarkateria
sztukateria
materia
pramateria
s. antymateria
magnateria
p pirateria
kafeteria
s. heteria
kokieteria
markieteria
papeteria
dyfteria
bakteria
nitrobakteria
miksobakteria
nitrozobakteria
filakteria
d dykteria
buchalteria
birbanteria
pedanteria
d infanteria
d forfanteria
p furfanteria
pikanteria
galanteria
p szarmanteria
pasmanteria
roranteria
d sawanteria
d sedenteria
studenteria
d argenteria
d błazenteria
dyzenteria
p efronteria
bigoteria
koteria
loteria
donkiszoteria
arteria
p lamparteria
sparteria
reporteria
d dykasteria
sofisteria
histeria
filisteria
ebenisteria
osteria
p austeria
d forysteria
d jurysteria
hatteria
filuteria
biżuteria
boazeria
mizeria
wirtuozeria
s. flaszeria
woszeria
d burszeria
akuszeria
d retuszeria
s. arkebuzeria
łobuzeria
s. garmażeria
menażeria
oranżeria
s. walkiria
empiria
mimikria
komandoria
teoria
s. metateoria
s. butaforia
dysforia
euforia
fantasmagoria
alegoria
kategoria
anemochoria
zoochoria
s. hydrochoria
s. ornitochoria
cykoria
kaloria
s. kilokaloria
gloria
s. moria
noria
signoria
aporia
asesoria
p wezykatoria
d wizykatoria
d senatoria
d oratoria
d kuratoria
prokuratoria
pretoria
faktoria
trajektoria
p lektoria
p dyrektoria
wiktoria
p kantoria
d portoria
historia
d przedhistoria
prehistoria
polihistoria
koadiutoria
pediatria
psychiatria
s. neuropsychiatria
s. ortopsychiatria
foniatria
s. geriatria
otiatria
s. ftizjatria
ftyzjatria
idolatria
s. idiolatria
s. heliolatria
ikonolatria
s. zoolatria
s. pirolatria
nekrolatria
astrolatria
gastrolatria
fratria
fotogrametria
s. stereofotogrametria
aerofotogrametria
telemetria
s. radiotelemetria
tachimetria
alkalimetria
s. polimetria
planimetria
grawimetria
geometria
d jeometria
stereometria
s. osteometria
morfometria
s. tachometria
echometria
psychometria
s. biometria
s. radiometria
s. audiometria
stechiometria
ebuliometria
kraniometria
goniometria
radiogoniometria
kriometria
s. potencjometria
s. socjometria
nefelometria
alkoholometria
bakulometria
s. granulometria
stylometria
termometria
s. elektrotermometria
manganometria
uranometria
s. technometria
fonometria
s. telefonometria
s. poligonometria
s. ergonometria
trygonometria
s. ekonometria
s. chronometria
aksonometria
aktynometria
s. zoometria
antropometria
dendrometria
hydrometria
higrometria
psychrometria
s. orometria
elektrometria
astrometria
hipsometria
batometria
magnetometria
refraktometria
konduktometria
fotometria
spektrofotometria
astrofotometria
kartometria
sensytometria
acydymetria
barymetria
sacharymetria
polarymetria
kolorymetria
symetria
asymetria
batymetria
altymetria
s. dozymetria
dioptria
s. dyzartria
maestria
p industria
nutria
furia
s. oliguria
s. poliuria
kuria
hemoglobinuria
s. albuminuria
s. hematuria
komturia
I centuria
II centuria
g cielisia
porządnisia
wygodnisia
modnisia
strojnisia
skromnisia
wytwornisia
wykwintnisia
zalotnisia
żartownisia
nabożnisia
pobożnisia
d dzisia
kumosia
gosposia
babusia
kolebusia
gębusia
p lubusia
paniusia
lalusia
dokolusia
damusia
mamusia
i pannusia
żonusia
wnusia
córusia
trusia
g matusia
ciotusia
kostusia
kawusia
kaczusia
paczusia
szwaczusia
s. kalokagatia
galimatia
chrestomatia
apatia
telepatia
s. empatia
sympatia
niesympatia
homeopatia
osteopatia
s. logopatia
psychopatia
s. kardiopatia
alopatia
adenopatia
hydropatia
s. charakteropatia
s. nefropatia
neuropatia
antypatia
perypetia
pitia
d motia
epizootia
s. panzootia
s. enzootia
despotia
partia
certepartia
s. kompartia
monopartia
kontrpartia
s. fotonastia
dynastia
pederastia
bestia
d modestia
gestia
d digestia
d kongestia
sugestia
autosugestia
d dygestia
d molestia
amnestia
kwestia
hostia
eucharystia
zakrystia
p kutia
pytia
via
s. gawia
pławia
płyćwia
d glewia
rewia
trzewia
d stągwia
relikwia
szałwia
p panwia
p gęstwia
endywia
d odedrzwia
odrzwia
s. półodrzwia
i przydrzwia
p obierzwia
bazia
mazia
s. glediczia
welwiczia
dziadzia
popadzia
sędzia
współsędzia
dziamdzia
dziumdzia
pindzia
wódzia
s. cizia
kizia
Bozia
nózia
buzia
huzia
ja
I baja
II baja
kacabaja
d kabaja
d kuczbaja
faja
s. gaja
kolaja
d łaja
d przełaja
złaja
szałamaja
stupaja
I raja
II raja
braja
zgraja
piraja
d staja
mazaja
rabacja
libacja
akrobacja
probacja
p aprobacja
d dezaprobacja
d reprobacja
s. konurbacja
p turbacja
s. krioturbacja
perturbacja
s. masturbacja
inkubacja
intubacja
gradacja
s. agradacja
degradacja
s. antygradacja
s. walidacja
rewalidacja
s. konwalidacja
konsolidacja
likwidacja
samolikwidacja
emendacja
komendacja
rekomendacja
fundacja
akomodacja
retardacja
d rekordacja
kolaudacja
defraudacja
denudacja
eksudacja
s. transsudacja
d kandydacja
oksydacja
ideacja
adideacja
kreacja
p rekreacja
p prokreacja
facja
prefacja
indagacja
propagacja
dywagacja
legacja
p alegacja
delegacja
relegacja
negacja
abnegacja
p renegacja
agregacja
segregacja
s. desegregacja
kongregacja
aligacja
obligacja
koligacja
s. fumigacja
nawigacja
s. meteonawigacja
radionawigacja
astronawigacja
promulgacja
s. pelengacja
radiopelengacja
elongacja
p prolongacja
homologacja
abrogacja
d obrogacja
derogacja
d prorogacja
d interrogacja
koniugacja
irygacja
p fatygacja
d inwestygacja
d instygacja
radiacja
s. irradiacja
mediacja
filiacja
afiliacja
s. foliacja
s. defoliacja
d spoliacja
rekoncyliacja
ekspiacja
wariacja
ekspropriacja
repatriacja
ekspratriacja
awiacja
dewiacja
s. radiodewiacja
p abrewiacja
s. glacjacja
s. deglacjacja
deprecjacja
inicjacja
transsubstancjacja
dyferencjacja
enuncjacja
denuncjacja
d renuncjacja
d pronuncjacja
negocjacja
asocjacja
dysocjacja
akacja
d wakacja
defekacja
d deprekacja
ubikacja
deifikacja
s. reifikacja
s. kalifikacja
kwalifikacja
dyskwalifikacja
nullifikacja
amplifikacja
egzemplifikacja
symplifikacja
sylifikacja
s. humifikacja
mumifikacja
s. lignifikacja
p bonifikacja
s. amonifikacja
s. saponifikacja
personifikacja
s. depersonifikacja
unifikacja
kinofikacja
s. saprofikacja
denacyfikacja
pacyfikacja
specyfikacja
kodyfikacja
modyfikacja
skaryfikacja
taryfikacja
weryfikacja
gloryfikacja
petryfikacja
nitryfikacja
denitryfikacja
elektryfikacja
estryfikacja
nostryfikacja
puryfikacja
klasyfikacja
falsyfikacja
intensyfikacja
s. ekstensyfikacja
wersyfikacja
rusyfikacja
beatyfikacja
ratyfikacja
gratyfikacja
stratyfikacja
rektyfikacja
d fruktyfikacja
s. kwantyfikacja
identyfikacja
notyfikacja
fortyfikacja
d mortyfikacja
s. plastyfikacja
mistyfikacja
s. demistyfikacja
d justyfikacja
s. rustyfikacja
gazyfikacja
denazyfikacja
publikacja
aplikacja
implikacja
komplikacja
p eksplikacja
reduplikacja
suplikacja
d multyplikacja
komunikacja
telekomunikacja
radiotelekomunikacja
radiokomunikacja
s. interkomunikacja
lokacja
s. alokacja
s. echolokacja
radiolokacja
kolokacja
hydrolokacja
translokacja
dyslokacja
d wokacja
adwokacja
ewokacja
rewokacja
s. ekwiwokacja
inwokacja
konwokacja
prowokacja
s. debarkacja
demarkacja
p alterkacja
s. furkacja
bifurkacja
demaskacja
d konfiskacja
edukacja
reedukacja
koedukacja
abdykacja
dedykacja
s. predykacja
windykacja
rewindykacja
s. abiudykacja
adiudykacja
fabrykacja
prefabrykacja
rubrykacja
intoksykacja
autointoksykacja
dekortykacja
domestykacja
inhalacja
ekshalacja
d interkalacja
s. eskalacja
instalacja
s. d cyrkumwalacja
ablacja
d oblacja
parcelacja
d delacja
modelacja
regelacja
s. kongelacja
apelacja
interpelacja
kupelacja
relacja
korelacja
konstelacja
d forsztelacja
rewelacja
niwelacja
deniwelacja
s. cyzelacja
deflacja
s. reflacja
inflacja
hiperinflacja
jubilacja
asybilacja
inwigilacja
d obsygilacja
anihilacja
alkilacja
asymilacja
dysymilacja
epilacja
depilacja
kompilacja
d illacja
s. etiolacja
kolacja
interpolacja
insolacja
d konsolacja
p dezolacja
izolacja
s. termoizolacja
kontemplacja
legislacja
translacja
s. retranslacja
fabulacja
konfabulacja
intabulacja
stabulacja
d ekstabulacja
d trybulacja
ondulacja
s. undulacja
modulacja
demodulacja
koagulacja
s. elektrokoagulacja
regulacja
samoregulacja
termoregulacja
s. osmoregulacja
s. autoregulacja
triangulacja
s. aerotriangulacja
ejakulacja
spekulacja
kalkulacja
winkulacja
cyrkulacja
p matrykulacja
immatrykulacja
eksmatrykulacja
artykulacja
koartykulacja
gestykulacja
emulacja
kumulacja
akumulacja
symulacja
dysymulacja
stymulacja
granulacja
manipulacja
kopulacja
populacja
depopulacja
stypulacja
gastrulacja
gratulacja
kapitulacja
rekapitulacja
p tytulacja
p intytulacja
owulacja
oscylacja
d dylacja
wentylacja
scyntylacja
destylacja
p dystylacja
d infułacja
dyfamacja
amalgamacja
aklamacja
deklamacja
melodeklamacja
reklamacja
proklamacja
eksklamacja
kremacja
supremacja
deflegmacja
sublimacja
resublimacja
kolimacja
s. animacja
s. reanimacja
dyplomacja
d somacja
s. automacja
farmacja
d dezarmacja
afirmacja
konfirmacja
formacja
deformacja
reformacja
s. prereformacja
preformacja
kontrreformacja
przeciwreformacja
informacja
s. dezinformacja
transformacja
ekshumacja
d rumacja
d konsumacja
kontumacja
s. decymacja
p widymacja
s. aproksymacja
legitymacja
d estymacja
nacja
profanacja
s. planacja
d komplanacja
emanacja
trepanacja
sanacja
alienacja
d gangrenacja
s. konkatenacja
agnacja
d magnacja
stagnacja
impregnacja
pielęgnacja
d indygnacja
kondygnacja
asygnacja
d obsygnacja
desygnacja
konsygnacja
rezygnacja
kombinacja
rekombinacja
trójkombinacja
s. afinacja
rafinacja
imaginacja
paginacja
machinacja
deklinacja
inklinacja
s. laminacja
kontaminacja
s. geminacja
inseminacja
eliminacja
kulminacja
abominacja
dominacja
nominacja
p denominacja
s. annominacja
determinacja
eksterminacja
d luminacja
iluminacja
d ruminacja
rekryminacja
p inkryminacja
dyskryminacja
propinacja
dywinacja
rujnacja
s. kondemnacja
d donacja
fonacja
koronacja
asonacja
tonacja
detonacja
intonacja
karnacja
inkarnacja
reinkarnacja
hibernacja
alternacja
konsternacja
lunacja
wakcynacja
rewakcynacja
kalcynacja
d racjocynacja
fascynacja
halucynacja
ordynacja
subordynacja
niesubordynacja
koordynacja
niekoordynacja
p peregrynacja
p destynacja
predestynacja
aglutynacja
krępacja
s. palpacja
p uzurpacja
spacja
okupacja
reokupacja
emancypacja
antycypacja
partycypacja
racja
deklaracja
reparacja
preparacja
separacja
d komparacja
celebracja
cerebracja
defibracja
libracja
wibracja
d lukubracja
elukubracja
tromtadracja
deliberacja
maceracja
federacja
konfederacja
rekonfederacja
d moderacja
p konsyderacja
proliferacja
s. nieproliferacja
p egzageracja
s. werbigeracja
markieracja
s. akceleracja
d inkameracja
aglomeracja
deglomeracja
konglomeracja
numeracja
enumeracja
d prenumeracja
generacja
degeneracja
regeneracja
autoregeneracja
p weneracja
remuneracja
reperacja
operacja
kooperacja
p egzasperacja
p desperacja
rekuperacja
iteracja
aliteracja
obliteracja
transliteracja
alteracja
perseweracja
d komizeracja
gracja
s. deflagracja
d konflagracja
integracja
d reintegracja
perintegracja
dezintegracja
dezyntegracja
migracja
emigracja
reemigracja
remigracja
imigracja
p admiracja
aspiracja
respiracja
ekspiracja
transpiracja
inspiracja
konspiracja
dekonspiracja
konsekracja
s. babokracja
pajdokracja
teokracja
ochlokracja
i osłokracja
demokracja
socjaldemokracja
sejmokracja
s. nomokracja
technokracja
demonokracja
hierokracja
klerokracja
biurokracja
arystokracja
autokracja
plutokracja
oracja
kolaboracja
d roboracja
p koroboracja
adoracja
perforacja
melioracja
p amelioracja
s. agromelioracja
s. fitomelioracja
s. deterioracja
dekoracja
defloracja
eksploracja
p komemoracja
d honoracja
d ewaporacja
korporacja
inkorporacja
p ekspektoracja
d doktoracja
narracja
aberracja
penetracja
filtracja
infiltracja
s. decentracja
koncentracja
s. dekoncentracja
kastracja
orkiestracja
rejestracja
s. telerejestracja
sekwestracja
administracja
demonstracja
s. kontrdemonstracja
p remonstracja
prostracja
lustracja
ilustracja
d perlustracja
s. frustracja
I restauracja
II restauracja
karburacja
figuracja
defiguracja
prefiguracja
konfiguracja
p transfiguracja
inauguracja
d abiuracja
kuracja
asekuracja
reasekuracja
s. koasekuracja
d prokuracja
p epuracja
maturacja
s. denaturacja
saturacja
kasacja
deklasacja
komasacja
repasacja
relaksacja
d taksacja
s. detaksacja
d weksacja
fiksacja
prefiksacja
sufiksacja
pulsacja
kondensacja
s. polikondensacja
kompensacja
sensacja
d tergiwersacja
malwersacja
konwersacja
datacja
dylatacja
eksploatacja
konstatacja
solwatacja
wegetacja
s. kompletacja
dekretacja
interpretacja
habitacja
agitacja
kontragitacja
habilitacja
rehabilitacja
nobilitacja
imitacja
limitacja
delimitacja
autoimitacja
kompromitacja
bonitacja
s. dekapitacja
s. krepitacja
palpitacja
hospitacja
precypitacja
s. kawitacja
grawitacja
lewitacja
d kwitacja
p inwitacja
laktacja
ablaktacja
d traktacja
kontraktacja
pertraktacja
ekstraktacja
afektacja
d efektacja
kunktacja
punktacja
d dyktacja
egzaltacja
auskultacja
konsultacja
dekantacja
inkantacja
plantacja
implantacja
s. eksplantacja
transplantacja
akcentacja
transakcentacja
orientacja
s. reorientacja
s. preorientacja
dezorientacja
lamentacja
reglamentacja
d parlamentacja
ornamentacja
cementacja
komplementacja
fragmentacja
segmentacja
pigmentacja
s. depigmentacja
augmentacja
alimentacja
d komentacja
fermentacja
argumentacja
kontrargumentacja
dokumentacja
instrumentacja
sedymentacja
eksperymentacja
p tentacja
d atentacja
d kontentacja
ostentacja
prezentacja
reprezentacja
konfrontacja
dotacja
jotacja
prejotacja
flotacja
notacja
adnotacja
denotacja
konotacja
rotacja
s. autorotacja
adaptacja
s. readaptacja
preadaptacja
akceptacja
adoptacja
kooptacja
libertacja
certacja
dysertacja
p flirtacja
deportacja
d komportacja
eksportacja
transportacja
stacja
subhastacja
dewastacja
podstacja
manifestacja
p molestacja
s. deforestacja
prestacja
p atestacja
p protestacja
trawestacja
pistacja
radiostacja
degustacja
adiustacja
inkrustacja
refutacja
s. gutacja
d salutacja
mutacja
komutacja
permutacja
transmutacja
nutacja
p deputacja
reputacja
amputacja
s. imputacja
p dysputacja
rekrutacja
cytacja
recytacja
s. melorecytacja
licytacja
d felicytacja
d solicytacja
p ekscytacja
medytacja
premedytacja
s. akredytacja
dyskredytacja
irytacja
d hezytacja
wizytacja
graduacja
ewakuacja
ewaluacja
dewaluacja
s. rewaluacja
insynuacja
kontynuacja
menstruacja
d tatuacja
fluktuacja
akcentuacja
sytuacja
kawacja
ekskawacja
d agrawacja
deprawacja
elewacja
niwacja
d koekwacja
likwacja
owacja
nowacja
renowacja
innowacja
nerwacja
innerwacja
obserwacja
samoobserwacja
konserwacja
rezerwacja
derywacja
p prywacja
pasywacja
aktywacja
reaktywacja
inaktywacja
obiektywacja
kultywacja
substantywacja
motywacja
d kaptywacja
s. estywacja
archaizacja
prozaizacja
sylabizacja
s. arabizacja
s. uniwerbizacja
europeizacja
indoeuropeizacja
s. onomatopeizacja
metamorfizacja
antropomorfizacja
monoftongizacja
dyftongizacja
pedagogizacja
logizacja
frazeologizacja
morfologizacja
psychologizacja
chronologizacja
mitologizacja
s. demitologizacja
katechizacja
czechizacja
hierarchizacja
s. lumbalizacja
pedalizacja
skandalizacja
feudalizacja
idealizacja
realizacja
egalizacja
legalizacja
delegalizacja
labializacja
delabializacja
materializacja
dematerializacja
industrializacja
trywializacja
specjalizacja
potencjalizacja
socjalizacja
resocjalizacja
komercjalizacja
lokalizacja
wokalizacja
radykalizacja
s. klerykalizacja
leksykalizacja
s. deleksykalizacja
minimalizacja
formalizacja
normalizacja
s. maksymalizacja
s. optymalizacja
s. banalizacja
kanalizacja
s. penalizacja
s. depenalizacja
sygnalizacja
finalizacja
kryminalizacja
regionalizacja
nacjonalizacja
s. denacjonalizacja
s. internacjonalizacja
racjonalizacja
funkcjonalizacja
konwencjonalizacja
s. prowincjonalizacja
instytucjonalizacja
s. profesjonalizacja
s. internalizacja
s. wernalizacja
komunalizacja
opalizacja
municypalizacja
liberalizacja
s. kameralizacja
generalizacja
mineralizacja
demineralizacja
s. lateralizacja
sakralizacja
moralizacja
demoralizacja
temporalizacja
teatralizacja
centralizacja
decentralizacja
neutralizacja
s. ruralizacja
naturalizacja
s. denaturalizacja
s. strukturalizacja
palatalizacja
depalatalizacja
dyspalatalizacja
metalizacja
kapitalizacja
s. dekapitalizacja
hospitalizacja
orientalizacja
mentalizacja
monumentalizacja
instrumentalizacja
s. kontynentalizacja
s. totalizacja
krystalizacja
rekrystalizacja
brutalizacja
indywidualizacja
aktualizacja
dezaktualizacja
intelektualizacja
s. arsonwalizacja
rywalizacja
nazalizacja
denazalizacja
s. ewangelizacja
karmelizacja
s. dieselizacja
kartelizacja
dekartelizacja
nowelizacja
stabilizacja
mobilizacja
demobilizacja
s. immobilizacja
sensybilizacja
s. desensybilizacja
cywilizacja
symbolizacja
hiperbolizacja
etiolizacja
monopolizacja
s. metropolizacja
okulizacja
kopulizacja
s. gracylizacja
sterylizacja
fosylizacja
subtylizacja
s. infantylizacja
s. merkantylizacja
stylizacja
utylizacja
makadamizacja
islamizacja
dynamizacja
s. akademizacja
eufemizacja
chemizacja
anemizacja
animizacja
solmizacja
ekonomizacja
atomizacja
s. dezatomizacja
uniformizacja
rytmizacja
bitumizacja
s. optymizacja
urbanizacja
dezurbanizacja
s. oceanizacja
organizacja
reorganizacja
dezorganizacja
mechanizacja
hydromechanizacja
chrystianizacja
s. dechrystianizacja
s. cyjanizacja
wulkanizacja
radiowulkanizacja
amerykanizacja
romanizacja
germanizacja
s. humanizacja
dehumanizacja
iranizacja
ekranizacja
s. purytanizacja
lituanizacja
galwanizacja
inscenizacja
homogenizacja
hydrogenizacja
rentgenizacja
s. higienizacja
hellenizacja
d solenizacja
asenizacja
p rutenizacja
technizacja
politechnizacja
ukrainizacja
s. destalinizacja
kaolinizacja
maskulinizacja
witaminizacja
feminizacja
bituminizacja
indemnizacja
karbonizacja
s. dekarbonizacja
s. neonizacja
megafonizacja
telefonizacja
radiofonizacja
s. poligonizacja
regionizacja
pionizacja
jonizacja
rejonizacja
s. fotojonizacja
prekonizacja
s. kokonizacja
kolonizacja
s. dekolonizacja
polonizacja
s. depolonizacja
repolonizacja
harmonizacja
s. hormonizacja
kanonizacja
makaronizacja
synchronizacja
s. postsynchronizacja
d patronizacja
detronizacja
intronizacja
kotonizacja
monotonizacja
ozonizacja
modernizacja
fraternizacja
immunizacja
s. marynizacja
latynizacja
kutynizacja
p maszynizacja
heroizacja
s. etapizacja
epizacja
typizacja
tabuizacja
awizacja
slawizacja
s. telewizacja
bolszewizacja
jarowizacja
aprowizacja
improwizacja
pasywizacja
relatywizacja
normatywizacja
prymitywizacja
aktywizacja
reaktywizacja
s. dezaktywizacja
obiektywizacja
subiektywizacja
adiektywizacja
kolektywizacja
produktywizacja
substantywizacja
p akuzacja
grecyzacja
laicyzacja
s. technicyzacja
faradyzacja
s. sfereoidyzacja
fluidyzacja
kandyzacja
periodyzacja
s. anodyzacja
s. bastardyzacja
nordyzacja
hybrydyzacja
s. jurydyzacja
barbaryzacja
s. radaryzacja
standaryzacja
s. nuklearyzacja
s. denuklearyzacja
wulgaryzacja
madiaryzacja
s. jaryzacja
polaryzacja
depolaryzacja
solaryzacja
s. fabularyzacja
sekularyzacja
partykularyzacja
popularyzacja
depopularyzacja
s. binaryzacja
proletaryzacja
militaryzacja
demilitaryzacja
remilitaryzacja
humanitaryzacja
inwentaryzacja
merceryzacja
maderyzacja
bonderyzacja
s. hitleryzacja
polimeryzacja
izomeryzacja
konteneryzacja
pauperyzacja
kateteryzacja
charakteryzacja
pasteryzacja
kauteryzacja
s. pulweryzacja
s. szeryzacja
iryzacja
s. liryzacja
herboryzacja
dezodoryzacja
s. metaforyzacja
s. kategoryzacja
s. melioryzacja
s. interioryzacja
s. eksterioryzacja
majoryzacja
d sterkoryzacja
kaloryzacja
waloryzacja
s. dewaloryzacja
rewaloryzacja
koloryzacja
marmoryzacja
sonoryzacja
s. asonoryzacja
d waporyzacja
p doktoryzacja
motoryzacja
autoryzacja
s. fluoryzacja
faworyzacja
beletryzacja
s. geometryzacja
elektryzacja
s. policentryzacja
tezauryzacja
karburyzacja
miniaturyzacja
s. mikrominiaturyzacja
s. fosfatyzacja
mediatyzacja
dekatyzacja
s. silikatyzacja
s. sylikatyzacja
dramatyzacja
programatyzacja
schematyzacja
s. problematyzacja
matematyzacja
systematyzacja
s. flegmatyzacja
dogmatyzacja
stygmatyzacja
klimatyzacja
aklimatyzacja
s. aksjomatyzacja
aromatyzacja
automatyzacja
s. karbonatyzacja
s. hydratyzacja
deratyzacja
demokratyzacja
s. biurokratyzacja
etatyzacja
s. prywatyzacja
reprywatyzacja
s. alfabetyzacja
s. ankietyzacja
metyzacja
hermetyzacja
s. dehermetyzacja
arytmetyzacja
p magnetyzacja
s. demagnetyzacja
fonetyzacja
demonetyzacja
s. cybernetyzacja
poetyzacja
konkretyzacja
s. syntetyzacja
estetyzacja
grafityzacja
s. depolityzacja
kosmopolityzacja
semityzacja
s. dolomityzacja
s. granityzacja
dialektyzacja
konsonantyzacja
spirantyzacja
kotyzacja
narkotyzacja
hipnotyzacja
egzotyzacja
peptyzacja
s. cebertyzacja
s. apertyzacja
amortyzacja
s. paszportyzacja
kurtyzacja
kaustyzacja
absolutyzacja
s. marszrutyzacja
s. fosforytyzacja
s. chlorytyzacja
faszyzacja
fetyszyzacja
s. aranżacja
facecja
s. chadecja
endecja
godecja
esdecja
androdiecja
p perypecja
sekrecja
konkrecja
ekskrecja
dyskrecja
niedyskrecja
d indyskrecja
lukrecja
s. poinsecja
d rehabicja
d inhibicja
prohibicja
p ekshibicja
ambicja
sodalicja
d malicja
koalicja
generalicja
p jeneralicja
admiralicja
fortalicja
delicja
s. strelicja
milicja
abolicja
policja
komicja
prymicja
banicja
d kognicja
p rekognicja
definicja
admonicja
amunicja
d suspicja
intuicja
akcja
redakcja
współredakcja
reakcja
wszechreakcja
d fakcja
refakcja
satysfakcja
s. kompakcja
frakcja
refrakcja
d infrakcja
dyfrakcja
trakcja
atrakcja
I kontrakcja
II kontrakcja
elektrotrakcja
abstrakcja
ekstrakcja
p dystrakcja
transakcja
egzakcja
d afekcja
infekcja
s. reinfekcja
autoinfekcja
konfekcja
dezynfekcja
perfekcja
obiekcja
p subiekcja
iniekcja
interiekcja
projekcja
s. introjekcja
lekcja
elekcja
reelekcja
prelekcja
selekcja
preselekcja
kolekcja
rekolekcja
predylekcja
inspekcja
retrospekcja
introspekcja
s. ekstrospekcja
s. rekcja
brekcja
erekcja
korekcja
d insurekcja
rezurekcja
dyrekcja
sekcja
podsekcja
resekcja
wiwisekcja
dezynsekcja
s. intersekcja
p dysekcja
trysekcja
detekcja
protekcja
adwekcja
s. ewekcja
konwekcja
fikcja
ewikcja
d konwikcja
sankcja
funkcja
s. hiperfunkcja
koniunkcja
dysjunkcja
punkcja
interpunkcja
dystynkcja
konkokcja
p aukcja
obdukcja
dedukcja
redukcja
indukcja
samoindukcja
elektroindukcja
produkcja
nadprodukcja
reprodukcja
s. mikroreprodukcja
współprodukcja
s. koprodukcja
hiperprodukcja
introdukcja
d manudukcja
soliflukcja
obstrukcja
d substrukcja
destrukcja
instrukcja
konstrukcja
rekonstrukcja
dykcja
d kontradykcja
d benedykcja
d indykcja
d interdykcja
jurysdykcja
frykcja
restrykcja
elektrostrykcja
magnetostrykcja
subsumcja
s. redundancja
konkordancja
ekstrawagancja
elegancja
s. pseudoelegancja
arogancja
tradeskancja
nonszalancja
p meskolancja
p miskolancja
p miskulancja
p miszkulancja
d kałamancja
krystalomancja
s. hieromancja
chiromancja
nekromancja
astromancja
s. kartomancja
s. luminancja
asonancja
gwarancja
protuberancja
d preponderancja
tolerancja
nietolerancja
d intolerancja
d temperancja
ignorancja
monstrancja
d egzorbitancja
stancja
substancja
p restancja
d cyrkumstancja
instancja
d dystancja
d ekpiwancja
p obserwancja
p i durzancja
d decencja
magnificencja
licencja
d innocencja
d kondescencja
s. koalescencja
opalescencja
konwalescencja
rekonwalescencja
adolescencja
luminescencja
chemiluminescencja
triboluminescencja
tryboluminescencja
s. bioluminescencja
termoluminescencja
elektroluminescencja
fotoluminescencja
s. wirescencja
p krescencja
fosforescencja
fluorescencja
reminiscencja
d retycencja
kadencja
dekadencja
antykadencja
d precedencja
d procedencja
konfidencja
ewidencja
p descendencja
p dependencja
d independencja
tendencja
korespondencja
d prudencja
jurysprudencja
d akcydencja
s. incydencja
koincydencja
rezydencja
p prezydencja
agencja
regencja
s. koregencja
inteligencja
półinteligencja
p indulgencja
konwergencja
s. dywergencja
d obediencja
ingrediencja
audiencja
d konweniencja
d inkonweniencja
p proweniencja
p eksperiencja
ajencja
d pacjencja
scjencja
p rejencja
ambiwalencja
s. ekwiwalencja
ekscelencja
indolencja
kondolencja
d wiolencja
d benewolencja
turbulencja
korpulencja
wirulencja
amencja
demencja
d klemencja
permanencja
eminencja
s. prominencja
d atynencja
impertynencja
abstynencja
karencja
d aparencja
transparencja
preponderencja
d deferencja
referencja
preferencja
cyrkumferencja
s. inferencja
konferencja
telekonferencja
s. kursokonferencja
interferencja
dyferencja
indyferencja
d gerencja
wicegerencja
ingerencja
d wicesgerencja
koherencja
rewerencja
d kurencja
konkurencja
absencja
esencja
kwintesencja
p atencja
d detencja
kompetencja
niekompetencja
retencja
d penitencja
sentencja
intencja
potencja
d prepotencja
plenipotencja
s. omnipotencja
impotencja
d krestencja
p asystencja
d subsystencja
konsystencja
egzystencja
preegzystencja
koegzystencja
influencja
s. konfluencja
kongruencja
p kontrawencja
subwencja
prewencja
frekwencja
sekwencja
konsekwencja
niekonsekwencja
elokwencja
grandilokwencja
s. brewilokwencja
d insolwencja
inwencja
konwencja
interwencja
nieinterwencja
prezencja
prowincja
ortodoncja
uncja
opuncja
locja
mocja
emocja
p komocja
lokomocja
promocja
d nocja
epizoocja
despocja
dewocja
s. subcepcja
decepcja
recepcja
s. akcepcja
koncepcja
percepcja
apercepcja
d ekscepcja
d redempcja
d egzempcja
reasumpcja
d presumpcja
konsumpcja
opcja
adopcja
ekscerpcja
sorpcja
absorpcja
adsorpcja
resorpcja
erupcja
korupcja
subskrypcja
deskrypcja
d preskrypcja
d cyrkumskrypcja
transkrypcja
inskrypcja
d konskrypcja
proskrypcja
d komercja
inercja
koercja
asercja
p insercja
tercja
sestercja
dezercja
porcja
proporcja
d nieproporcja
dysproporcja
nasturcja
kaucja
atrybucja
kontrybucja
dystrybucja
redystrybucja
p kucja
d prosekucja
d persekucja
egzekucja
lokucja
alokucja
p interlokucja
ablucja
s. polucja
d solucja
absolucja
ewolucja
s. megaewolucja
s. dewolucja
s. makroewolucja
s. mikroewolucja
s. ortoewolucja
rewolucja
kontrrewolucja
inwolucja
rezolucja
d minucja
d dyminucja
substytucja
d destytucja
restytucja
instytucja
konstytucja
prostytucja
p amicycja
p egzercycja
tradycja
p retradycja
ekstradycja
d addycja
edycja
reedycja
s. koedycja
spedycja
ekspedycja
d sedycja
d indycja
kondycja
hurdycja
audycja
erudycja
aparycja
p komparycja
d dysparycja
d awarycja
forsycja
petycja
repetycja
korepetycja
impetycja
p kompetycja
p partycja
repartycja
s. ekwipartycja
d dyspartycja
inwestycja
d solstycja
akwizycja
rekwizycja
inkwizycja
d perkwizycja
pozycja
apozycja
depozycja
prepozycja
p impozycja
kompozycja
dekompozycja
opozycja
propozycja
s. kontrpropozycja
d superpozycja
d interpozycja
ekspozycja
s. reekspozycja
transpozycja
dyspozycja
niedyspozycja
predyspozycja
d indyspozycja
postpozycja
supozycja
knieja
g żnieja
sieja
wieja
zawieja
nadzieja
beznadzieja
kaznodzieja
s. keja
leja
aleja
d szuhaleja
i półaleja
ukleja
d koleja
s. katleja
tuleja
szleja
almeja
d redempeja
melopeja
epopeja
prozopopeja
onomatopeja
reja
breja
d kiereja
fokreja
s. bramreja
s. bombramreja
marsreja
odyseja
Odyseja
s. basteja
szweja
mierzeja
pierzeja
wierzeja
transzeja
d haładżeja
dahabija
s. galabija
s. rakija
d plija
zmija
źmija
żmija
boja
d choja
koja
machloja
paranoja
zbroja
półzbroja
ostroja
soja
ostoja
dziewoja
d chwoja
sekwoja
s. ozoja
trója
dwója
d fasja
kasja
pasja
d kompasja
s. kwasja
cesja
recesja
precesja
secesja
s. akcesja
sukcesja
koncesja
procesja
d retrocesja
intercesja
konfesja
profesja
agresja
nieagresja
degresja
regresja
ingresja
progresja
retrogresja
transgresja
dygresja
presja
depresja
s. kryptodepresja
represja
impresja
kompresja
dekompresja
opresja
ekspresja
d supresja
sesja
obsesja
posesja
d eksposesja
misja
d submisja
d admisja
emisja
s. fotoemisja
remisja
d remisja
komisja
podkomisja
d intromisja
d permisja
eksmisja
transmisja
teletransmisja
retransmisja
dymisja
anafilaksja
profilaksja
s. ataraksja
s. praksja
apraksja
taksja
s. ataksja
s. reotaksja
s. chemotaksja
s. termotaksja
fototaksja
kacheksja
s. aleksja
s. paraleksja
kataleksja
fleksja
refleksja
p kompleksja
apopleksja
dysleksja
aneksja
reaneksja
koneksja
asfiksja
amfimiksja
banksja
s. heterodoksja
ortodoksja
anoksja
fuksja
fluksja
emulsja
repulsja
d ekspulsja
konwulsja
ekspansja
rektascensja
d aprehensja
dymensja
pensja
p suspensja
d aprensja
pretensja
s. hipotensja
hortensja
s. ekstensja
katalepsja
epilepsja
dyspepsja
s. eklampsja
s. biopsja
s. hematopsja
s. achromatopsja
autopsja
intarsja
immersja
dyspersja
wersja
awersja
d kontrawersja
ekstrawersja
s. obwersja
d animadwersja
rewersja
inwersja
konwersja
s. rekonwersja
s. retrowersja
introwersja
kontrowersja
perwersja
dywersja
retorsja
s. dystorsja
s. eworsja
d inkursja
ekskursja
perkusja
reperkusja
dyskusja
scysja
leluja
alleluja
niechluja
osnuja
ruja
d suja
tuja
d czuja
szuja
szczeżuja
d zawedyja
s. kołomyja
bryja
d dryja
chryja
szyja
d haładżyja
s. abazja
afazja
parafazja
s. bagazja
okazja
s. kolokazja
d małmazja
s. antonomazja
panchromazja
s. eutanazja
karazja
abrazja
idiosynkrazja
s. korazja
fantazja
d ekstazja
homeostazja
s. hemostazja
apostazja
izostazja
kurtuazja
burżuazja
d małwazja
inwazja
perswazja
diecezja
archidiecezja
geodezja
algezja
analgezja
adhezja
kohezja
d lezja
raflezja
daglezja
s. mimezja
frenezja
magnezja
kalimagnezja
finezja
s. hiperkinezja
amnezja
paramnezja
s. hipermnezja
s. framboezja
poezja
d ferezja
herezja
kierezja
s. frezja
d kortezja
s. radiestezja
anestezja
cenestezja
kinestezja
cynestezja
synestezja
hiperestezja
elizja
kolizja
wizja
telewizja
rewizja
superrewizja
s. kosmowizja
prowizja
s. Eurowizja
s. stratowizja
s. noktowizja
s. interwizja
dywizja
p półdywizja
d eksdywizja
recenzja
s. wiskozja
celozja
d zelozja
implozja
eksplozja
animozja
s. agnozja
p geognozja
s. stereognozja
farmakognozja
ambrozja
erozja
heterozja
korozja
s. biokorozja
p wirtuozja
s. gambuzja
I fuzja
II fuzja
s. efuzja
infuzja
p konfuzja
profuzja
transfuzja
autotransfuzja
dyfuzja
aluzja
żaluzja
iluzja
d rekluzja
prekluzja
inkluzja
konkluzja
okluzja
p ekskluzja
geruzja
intruzja
kontuzja
d kartuzja
decyzja
p niedecyzja
precyzja
hipokryzja
I baka
II baka
abaka
tabaka
d świecibaka
kulbaka
p sobaka
biedaka
rozrabiaka
kulebiaka
zawadiaka
p koniaka
na pewniaka
g jaka
zabijaka
d rozbijaka
laka
gumilaka
klaka
hulaka
portulaka
szlaka
poszlaka
s. sałaka
młaka
hajdamaka
odznaka
oznaka
d poznaka
niepoznaka
kloaka
paka
I alpaka
II alpaka
draka
tragidraka
d żołnieraka
pokraka
rozkraka
d mraka
p nieboraka
sraka
na bosaka
taka
karawaka
d wereszczaka
łąka
rozłąka
mąka
babka
prababka
praprababka
ciuciubabka
arabka
Arabka
drabka
grabka
antabka
sztabka
oszwabka
żabka
gąbka
gołąbka
obrąbka
przerąbka
trąbka
izdebka
d odsiebka
kolebka
prakolebka
torebka
potrzebka
kustrzebka
gębka
wgłębka
d przyrębka
bibka
skibka
d kolibka
świbka
p strzelbka
kolbka
bombka
snobka
d garderobka
p krobka
skrobka
ozdóbka
zaróbka
obróbka
dróbka
odróbka
p podróbka
garderóbka
przeróbka
króbka
niedoróbka
choróbka
próbka
wątróbka
wyróbka
rozróbka
g źróbka
osóbka
farbka
korbka
hubka
jubka
s. jakubka
p lubka
klubka
samolubka
g łubka
śrubka
d szrubka
tubka
p szubka
rybka
d antybka
szybka
i półszybka
wierzbka
s. cacka
g hacka
placka
I macka
II macka
znienacka
packa
gracka
z gracka
tacka
z prostacka
z kozacka
hecka
s. z szlachecka
kiecka
z niemiecka
niecka
g lecka
g pecka
z turecka
g węcka
potrzebnicka
porządnicka
wygodnicka
kłótnicka
młocka
omłocka
nocka
młócka
kucka
onucka
pucka
mycka
szprycka
s. z gotycka
paćka
d aśćka
d waśćka
ciućka
gadka
zagadka
g rozgadka
śniadka
nasiadka
zasiadka
sąsiadka
odsiadka
biesiadka
przesiadka
wysiadka
d przysiadka
serojadka
surojadka
kadka
arkadka
marmeladka
d czeladka
szufladka
s. balladka
czekoladka
marmoladka
kładka
nakładka
zakładka
podkładka
przekładka
okładka
dokładka
składka
wkładka
wykładka
przykładka
oładka
pomadka
gromadka
d limonadka
eskapadka
zapadka
wpadka
szpadka
naradka
kozieradka
d skradka
d ukradka
d z ukradka
nieboradka
s. estradka
balustradka
nasadka
I zasadka
II d zasadka
obsadka
s. odsadka
podsadka
przesadka
osadka
posadka
wsadka
p wysadka
przysadka
rozsadka
p zwadka
z rzadka
d wielblądka
wielbłądka
grządka
prządka
biedka
kredka
wędka
gawędka
pogawędka
grzędka
karbidka
brygidka
inwalidka
piramidka
niewidka
dzidka
gajdka
znajdka
pajdka
g zajdka
niedojdka
p garybaldka
fałdka
s. hałdka
randka
werandka
agendka
s. d facjendka
p demimondka
sekundka
rotundka
odka
d jagodka
d wygodka
lebiodka
d kłodka
d młodka
grodka
żyworodka
spośrodka
sodka
d trzodka
jagódka
s. pogódka
wygódka
przygódka
łódka
kłódka
młódka
komódka
bródka
szpicbródka
nieródka
g gródka
zagródka
przegródka
p ogródka
d pogródka
wieloródka
pierworódka
żyworódka
ośródka
wódka
obwódka
przewódka
powódka
korowódka
rozwódka
trzódka
g podtrzódka
d potrzódka
kokardka
komunardka
mansardka
petardka
żerdka
mordka
budka
niezabudka
pobudka
dudka
ułudka
i złudka
d rudka
grudka
łydka
gwiazdka
nagwiazdka
d objazdka
s. odjazdka
podjazdka
d przejazdka
d pojazdka
bruzdka
beka
I deka
II deka
plandeka
opieka
spieka
bezpieka
d nasieka
pasieka
d zasieka
przesieka
d posieka
powieka
z niedaleka
z daleka
kaleka
bereka
greka
sztreka
teka
biblioteka
daktylioteka
s. wizjoteka
pinakoteka
dyskoteka
filmoteka
fonoteka
hipoteka
kontoteka
gliptoteka
kartoteka
płytoteka
apteka
rzeka
p sprzeka
d dzięka
p podzięka
d odwdzięka
p ostrołęka
męka
wnęka
ręka
d zaręka
udręka
samoudręka
poręka
wyręka
osęka
szczęka
paszczęka
rafka
karafka
p patarafka
agrafka
choreografka
biografka
p daktylografka
s. scenografka
szafka
fifka
cofka
strofka
sofka
filozofka
bufka
lufka
nadlufka
trójlufka
szlufka
I mufka
II mufka
g ryfka
i tofaika
s. archaika
kaika
mozaika
prozaika
sylabika
na chybcika
grafika
poligrafika
s. fotochemigrafika
epigrafika
s. litografika
fotografika
p trafika
hieroglifika
magnifika
trofika
strofika
s. orfika
kufika
specyfika
tragika
agogika
pedagogika
s. surdopedagogika
s. psychopedagogika
s. tyflopedagogika
s. oligofrenopedagogika
s. isagogika
logika
s. metalogika
d nielogika
georgika
liturgika
psychika
metapsychika
lika
I italika
II italika
publika
republika
d respublika
klika
encyklika
symbolika
d melancholika
majolika
bukolika
plika
aplika
replika
duplika
d suplika
hydraulika
bazylika
mika
dynamika
s. geodynamika
s. stereodynamika
biodynamika
hemodynamika
termodynamika
barodynamika
hydrodynamika
aerodynamika
elektrodynamika
ceramika
metaloceramika
nekroceramika
d akademika
polemika
mimika
pantomimika
homonimika
synonimika
toponimika
s. oftalmika
komika
s. heroikomika
s. fizjognomika
s. ergonomika
fizjonomika
ekonomika
termika
s. geotermika
s. sejsmika
rytmika
mechanika
telemechanika
stereomechanika
biomechanika
hydromechanika
aeromechanika
elektromechanika
panika
botanika
geobotanika
paleobotanika
astrobotanika
s. kriogenika
eugenika
technika
teletechnika
politechnika
s. półtechnika
s. pedotechnika
geotechnika
s. balneotechnika
s. spychotechnika
psychotechnika
s. biotechnika
radiotechnika
s. heliotechnika
s. kriotechnika
s. socjotechnika
p kalotechnika
metalotechnika
mnemotechnika
s. termotechnika
galwanotechnika
zootechnika
s. antropotechnika
hydrotechnika
agrotechnika
pirotechnika
s. mikrotechnika
elektrotechnika
s. gastrotechnika
chromatotechnika
fototechnika
klinika
poliklinika
nukleonika
s. bionika
mnemonika
gnomonika
harmonika
p fisharmonika
s. pneumonika
kanonika
s. hydroponika
s. cyfronika
kronika
elektronika
s. bioelektronika
s. radioelektronika
s. mikroelektronika
s. optoelektronika
tonika
diatonika
pentatonika
tektonika
architektonika
s. geotektonika
s. mikrotektonika
sylabotonika
arnika
ekskomunika
tunika
d na pewnika
d loika
heroika
I pika
II pika
III pika
epika
hipika
filipika
s. tropika
topika
hippika
osika
d podwika
motywika
p dobrodzika
bajka
kacabajka
bałabajka
bombajka
s. czubajka
zarzucajka
p taradajka
fajka
s. fufajka
nahajka
łajka
bałałajka
majka
jamajka
d kałamajka
niezapominajka
stupajka
grajka
szachrajka
krajka
okrajka
skrajka
sajka
p taratajka
patatajka
d kitajka
p hultajka
d stajka
s. jawajka
zachciewajka
zalewajka
wylewajka
podfruwajka
I czajka
II czajka
kurzajka
szajka
plebejka
idejka
kafejka
p koryfejka
maciejka
kopiejka
samosiejka
zawiejka
złodziejka
kaznodziejka
czarodziejka
dobrodziejka
dżokejka
I lejka
II lejka
alejka
szalejka
naklejka
sklejka
wklejka
wyklejka
kolejka
dwukolejka
solejka
tulejka
s. stulejka
s. alpejka
rejka
d kierejka
d kirejka
tymotejka
d kacawejka
grzejka
d haładżejka
lesbijka
Lesbijka
monografijka
fotografijka
filozofijka
belgijka
Belgijka
s. frygijka
baskijka
Baskijka
balijka
bachanalijka
kanalijka
talijka
konwalijka
nowalijka
azalijka
delijka
lilijka
s. familijka
przytulijka
fizjonomijka
armijka
żmijka
plebanijka
d kasztelanijka
kompanijka
linijka
begonijka
kolonijka
harmonijka
ironijka
olimpijka
zawijka
s. owijka
zwijka
I bojka
II bojka
nabojka
s. g dojka
s. d chojka
kojka
d skojka
machlojka
gnojka
p sojka
d stojka
sławojka
d nawojka
d zawojka
s. p dziewojka
powojka
bójka
grzybobójka
dójka
skójka
gnójka
wodopójka
spójka
rójka
trójka
sójka
stójka
p nastójka
dwójka
powójka
zwójka
plujka
kłujka
rujka
I czujka
II d czujka
d żujka
libacyjka
delegacyjka
koniugacyjka
kompilacyjka
kolacyjka
spekulacyjka
kombinacyjka
deklinacyjka
d propinacyjka
konfederacyjka
operacyjka
konspiracyjka
s. ilustracyjka
restauracyjka
sensacyjka
stacyjka
licytacyjka
owacyjka
facecyjka
ambicyjka
koalicyjka
s. akcyjka
lekcyjka
kolekcyjka
protekcyjka
stancyjka
d substancyjka
tendencyjka
korespondencyjka
rezydencyjka
konferencyjka
p atencyjka
koncepcyjka
porcyjka
dystrybucyjka
rewolucyjka
konstytucyjka
kondycyjka
s. audycyjka
korepetycyjka
s. ekspozycyjka
kanadyjka
s. buddyjka
komedyjka
melodyjka
myjka
kołomyjka
I Aryjka
II aryjka
p wikaryjka
kancelaryjka
p bawaryjka
bryjka
galeryjka
s. seryjka
bateryjka
p materyjka
dykteryjka
koteryjka
loteryjka
teoryjka
alegoryjka
s. wydroryjka
historyjka
pasyjka
p sukcesyjka
koncesyjka
s. impresyjka
sesyjka
posesyjka
komisyjka
apopleksyjka
pensyjka
pretensyjka
sympatyjka
antypatyjka
d motyjka
partyjka
dynastyjka
bestyjka
kwestyjka
zakrystyjka
okazyjka
fantazyjka
poezyjka
prowizyjka
s. recenzyjka
szyjka
gołoszyjka
fuzyjka
aluzyjka
żaluzyjka
z lekka
mokka
jukka
alka
falka
d defalka
g rogalka
halka
sypialka
p bawialka
kalka
lalka
p fornalka
d kardynalka
woalka
palka
bralka
mądralka
odbieralka
spiralka
d kralka
koralka
góralka
pralka
tralka
centralka
salka
wersalka
g talka
p stalka
westalka
walka
kowalka
p gotowalka
drwalka
umywalka
rywalka
szalka
rozmnażalka
zamrażalka
belka
karabelka
parabelka
mirabelka
tabelka
szabelka
libelka
grobelka
szlupbelka
kotbelka
celka
parcelka
strucelka
kundelka
modelka
sardelka
tafelka
trufelka
szufelka
szpachelka
chochelka
gnębicielka
wielbicielka
s. d zgubicielka
d odpłacicielka
d oświecicielka
d nawrócicielka
d przywrócicielka
właścicielka
współwłaścicielka
mścicielka
trucicielka
czcicielka
wyzwolicielka
myślicielka
d pogromicielka
poskromicielka
d uskromicielka
karmicielka
i opromienicielka
i natchnicielka
d obronicielka
doicielka
koicielka
ukoicielka
d trapicielka
tępicielka
wskrzesicielka
głosicielka
nosicielka
roznosicielka
kusicielka
wybawicielka
p zbawicielka
p objawicielka
przedstawicielka
krzewicielka
p odnowicielka
uzdrowicielka
żywicielka
p wyobrazicielka
wyrazicielka
d rządzicielka
d posiedzicielka
d oswobodzicielka
rodzicielka
odrodzicielka
d wodzicielka
uwodzicielka
p zwodzicielka
budzicielka
s. i rozbudzicielka
dręczycielka
s. doręczycielka
poręczycielka
stręczycielka
wyręczycielka
dostarczycielka
nauczycielka
przywłaszczycielka
niszczycielka
marzycielka
wierzycielka
d tworzycielka
d stworzycielka
d podburzycielka
pocieszycielka
d pustoszycielka
gorszycielka
założycielka
d skarżycielka
oskarżycielka
angielka
Angielka
sztangielka
ciesielka
paralelka
s. lamelka
d zamelka
s. bumelka
flanelka
manelka
petronelka
p prunelka
p sznelka
s. czapelka
kumpelka
kropelka
akwarelka
p umbrelka
makrelka
brukselka
kronselka
bagatelka
patelka
obywatelka
współobywatelka
d petelka
pętelka
d paramantelka
butelka
budowelka
nowelka
uszczelka
frędzelka
d gizelka
kamizelka
d skrzelka
szelka
muszelka
d dezabilka
s. debilka
I kilka
II kilka
kokilka
milka
pupilka
szpilka
s. półszpilka
chwilka
dyskobolka
s. sidolka
gondolka
aureolka
fiolka
kariolka
d kabriolka
p wiolka
jolka
kolka
I Polka
II polka
d tramblampolka
monopolka
topolka
I rolka
II d rolka
banderolka
patrolka
kontrolka
solka
fasolka
parasolka
konsolka
s. busolka
topólka
rólka
d latoroślka
bulka
babulka
cebulka
s. globulka
p trybulka
dulka
biedulka
bidulka
dryndulka
gulka
d hulka
buziulka
I kulka
II kulka
grankulka
smarkulka
d lulka
damulka
prymulka
nulka
granulka
żonulka
czarnulka
kuzynulka
pulka
szpulka
p matulka
ciotulka
g zazulka
bryczulka
koszulka
półkoszulka
amarylka
orylka
mantylka
pastylka
kabałka
całka
d śwircałka
s. padałka
g hojdałka
gwizdałka
gałka
ulęgałka
szpargałka
chałka
s. i strachałka
d białka
kobiałka
pobiałka
kopciałka
d ścierciałka
g pościałka
d spróchniałka
d cierpiałka
wiałka
działka
s. nadziałka
g kądziałka
p przedziałka
podziałka
s. oficjałka
prowincjałka
skałka
naskałka
smykałka
d normałka
dyrdymałka
s. kryminałka
prowincjonałka
d kardynałka
pałka
zapałka
podpałka
s. pierepałka
opałka
s. niedopałka
p pryncypałka
d skurczypałka
d świszczypałka
ożypałka
rozpałka
obierałka
d morałka
pastorałka
d trzęsałka
rusałka
kapitałka
g wartałka
d świstałka
d pozostałka
wałka
przechwałka
pochwałka
rozwałka
wiązałka
snopowiązałka
d ścierczałka
d świerczałka
piszczałka
grzałka
p gorzałka
podgorzałka
ogorzałka
strzałka
ostrzałka
mieszałka
koszałka
d pyszałka
d leżałka
bedłka
jodełka
pchełka
d wyściełka
jagiełka
cegiełka
igiełka
mgiełka
przygiełka
kukiełka
d ciesiełka
perełka
jasełka
osełka
miotełka
g pomiotełka
d świotełka
owełka
mogiłka
miłka
d gniłka
d zgniłka
I piłka
II piłka
d siłka
wojsiłka
gołka
kręciołka
kąpiołka
ciesiołka
g żywiołka
g kądziołka
p smołka
d świetołka
apostołka
stodółka
gółka
przyjaciółka
nieprzyjaciółka
ściółka
obściółka
podściółka
g pościółka
wyściółka
ciesiółka
p jednokółka
dookółka
jaskółka
dwukółka
s. trzykółka
szkółka
gomółka
smółka
zasmółka
półka
spółka
pospółka
p współka
s. białoczółka
pszczółka
g gżegżółka
bułka
s. fabułka
bibułka
d stambułka
niecułka
d necułka
gadułka
cedułka
karafułka
śniegułka
regułka
pigułka
brzękułka
kukułka
stukułka
zamułka
jarmułka
formułka
ampułka
kopułka
półkopułka
szypułka
nieszpułka
kapsułka
szkatułka
szpatułka
witułka
pustułka
tawułka
beczułka
rzeczułka
deszczułka
g żegżułka
kobyłka
zachyłka
odchyłka
myłka
omyłka
pomyłka
p zmyłka
baryłka
bryłka
nadsyłka
p odsyłka
przesyłka
dosyłka
posyłka
wysyłka
p przysyłka
zsyłka
p rozsyłka
żyłka
damka
s. grahamka
chamka
jamka
p lamka
oblamka
klamka
reklamka
plamka
mamka
ramka
I bramka
II d bramka
d kramka
kopioramka
p samka
balsamka
tamka
s. przytamka
d czamka
sezamka
pidżamka
piżamka
siódemka
s. wuefemka
d za ciemka
s. zaciemka
ociemka
tasiemka
d poziemka
cudzoziemka
p tuziemka
objemka
g lemka
palemka
foremka
platforemka
d osemka
ósemka
karczemka
drzemka
półdrzemka
okrzemka
ciżemka
czyżemka
s. jerozolimka
niedoimka
podomka
d ziomka
poziomka
g przełomka
opłomka
słomka
d ekonomka
agronomka
astronomka
kromka
tomka
cumka
dumka
zadumka
gumka
I kumka
II kumka
I sumka
II d sumka
szumka
I dymka
II dymka
zadymka
s. d odymka
krymka
p prymka
olbrzymka
d drzymka
pielgrzymka
podtrzymka
d kabanka
rąbanka
d albanka
Albanka
falbanka
skrobanka
skubanka
dłubanka
d acanka
cacanka
macanka
g pacanka
s. odwracanka
obiecanka
d przyobiecanka
zalecanka
kocanka
sercanka
d rzucanka
p gadanka
s. zagadanka
pogadanka
przekładanka
pokładanka
składanka
układanka
d poddanka
bogdanka
d Bogdanka
d bohdanka
d koczkodanka
berdanka
jordanka
sudanka
przydanka
grażdanka
profanka
brytfanka
łaganka
naganka
s. chuliganka
d oganka
poganka
targanka
s. i mruganka
cyganka
Cyganka
wystrzyganka
kochanka
barchanka
margrabianka
hrabianka
niebianka
dębianka
d garderobianka
wątrobianka
łubianka
grubianka
szmacianka
g postacianka
d kmiecianka
d plecianka
szlachcianka
zachcianka
nicianka
d bocianka
parcianka
ścianka
s. meblościanka
włościanka
d imościanka
p jejmościanka
d waszmościanka
d starościanka
kapuścianka
drucianka
d wychrzcianka
popadianka
parafianka
d rufianka
Marsylianka
s. bazylianka
odmianka
ziemianka
półziemianka
łomianka
gołomianka
słomianka
d zmianka
jęczmianka
przezmianka
wzmianka
s. oganianka
kanianka
łubinianka
glinianka
ślinianka
g lnianka
dopełnianka
wełnianka
bawełnianka
s. spiżarnianka
ściernianka
wiośnianka
p prośnianka
g płótnianka
p równianka
s. cieszynianka
pianka
lepianka
nalepianka
d chłopianka
ospianka
arianka
gregorianka
g trzęsianka
włosianka
psianka
owsianka
koryntianka
furtianka
s. zakrystianka
warszawianka
grochowianka
krakowianka
ołowianka
Słowianka
krowianka
kresowianka
s. prosowianka
s. załatwianka
d kniazianka
d dzianka
miedzianka
d sędzianka
jagodzianka
d młodzianka
niespodzianka
wodzianka
d wojewodzianka
powodzianka
wrzodzianka
żerdzianka
kukurydzianka
goździanka
świtezianka
gałęzianka
s. łozianka
d smatruzianka
d łajanka
połajanka
rozbrajanka
I krajanka
II krajanka
gencjanka
klejanka
naklejanka
wyklejanka
d bijanka
nabijanka
odbijanka
wybijanka
chrześcijanka
kijanka
mijanka
s. popijanka
d uwijanka
d gnojanka
świętojanka
d wujanka
salezjanka
kanka
skakanka
zapiekanka
siekanka
dziekanka
republikanka
anglikanka
dominikanka
g plaskanka
s. d ciskanka
tkanka
płukanka
amerykanka
Amerykanka
mieszkanka
współmieszkanka
franciszkanka
lanka
niepokalanka
palanka
przepalanka
nawalanka
s. zawalanka
blanka
p freblanka
powidlanka
podgardlanka
bydlanka
mydlanka
porcelanka
sielanka
d posielanka
d dzielanka
d kasztelanka
gorzelanka
flanka
kartoflanka
s. g jaglanka
d śklanka
szklanka
półlanka
ziemlanka
przedszkolanka
polanka
solanka
d podstolanka
planka
s. dziuplanka
maślanka
wiślanka
świetlanka
hulanka
d przehulanka
pohulanka
pakulanka
urszulanka
budowlanka
s. kałanka
I pałanka
II pałanka
kapłanka
arcykapłanka
zesłanka
przesłanka
posłanka
ułanka
bułanka
atamanka
d szamanka
p kundmanka
s. alemanka
sukmanka
muzułmanka
grafomanka
s. nimfomanka
radiomanka
narkomanka
megalomanka
melomanka
s. piromanka
teatromanka
s. mitomanka
otomanka
barmanka
furmanka
bosmanka
i hetmanka
retmanka
utrzymanka
wygnanka
wycinanka
wspominanka
d niepoznanka
d chapanka
łapanka
oklepanka
d kampanka
szampanka
kompanka
kopanka
s. szczypanka
hiszpanka
Hiszpanka
ranka
branka
g żebranka
wybranka
dranka
przebieranka
przecieranka
weteranka
firanka
g oranka
cyranka
tyranka
hasanka
sasanka
czesanka
pisanka
kołysanka
katanka
latanka
przeplatanka
oplatanka
s. wyplatanka
p bratanka
i szatanka
elżbietanka
markietanka
śmietanka
mahometanka
nazaretanka
karmelitanka
kapitanka
powitanka
altanka
multanka
symultanka
sułtanka
fontanka
s. i deptanka
s. szeptanka
norbertanka
zmartwychwstanka
s. powstanka
samarytanka
czytanka
kasztanka
s. g wanka
hawanka
zachciewanka
śpiewanka
oblewanka
kiwanka
farbowanka
chowanka
d schowanka
wychowanka
współwychowanka
drukowanka
malowanka
s. rymowanka
murowanka
wsuwanka
zgadywanka
s. pływanka
naszywanka
wyszywanka
samozwanka
d odkazanka
d pomazanka
wiązanka
d czanka
ziemniaczanka
s. wytłaczanka
maczanka
s. buraczanka
taczanka
s. staczanka
s. d stoliczanka
świetliczanka
s. wyliczanka
d horodniczanka
leśniczanka
d sotniczanka
d krajczanka
kowalczanka
zapałczanka
rusałczanka
jabłczanka
łowczanka
gryczanka
d nietyczanka
nejtyczanka
d pożyczanka
mieszczanka
przedmieszczanka
d wojszczanka
kluszczanka
gruszczanka
d przepędzanka
i przypędzanka
kukurydzanka
nizanka
s. pejzanka
marzanka
naparzanka
powtarzanka
brzanka
srebrzanka
macierzanka
kierzanka
kanclerzanka
d podkanclerzanka
grzanka
d podkomorzanka
futorzanka
d dworzanka
s. tatrzanka
d siestrzanka
s. burmistrzanka
d siostrzanka
lustrzanka
s. burzanka
kaszanka
blaszanka
kraszanka
d pokraszanka
d podczaszanka
mieszanka
s. d obwieszanka
uszanka
s. mazowszanka
s. Mazowszanka
p kurtyzanka
d odgrażanka
chorążanka
sapieżanka
leżanka
koleżanka
filiżanka
ożanka
różanka
paryżanka
Paryżanka
d notabenka
scenka
damascenka
nadscenka
d mondenka
płaskodenka
d duchenka
kuchenka
dźwigienka
sukienka
kolumienka
półkolumienka
trumienka
zmienka
panienka
wanienka
rynienka
wisienka
g sosienka
głowienka
warowienka
główienka
kazienka
łazienka
studzienka
kuzienka
stajenka
wojenka
walansjenka
wujenka
stryjenka
lenka
magdalenka
palenka
s. patelenka
wełenka
sportsmenka
katechumenka
księgarenka
kwiaciarenka
winiarenka
kawiarenka
s. piwiarenka
piekarenka
tokarenka
drukarenka
sarenka
latarenka
antykwarenka
spiżarenka
cukierenka
suterenka
lirenka
s. wytwórenka
syrenka
amundsenka
piosenka
wiosenka
sosenka
mitenka
d rodzenka
blizenka
jutrzenka
babinka
kabinka
drabinka
grabinka
dębinka
jarzębinka
s. bobinka
drobinka
odrobinka
s. szczerbinka
turbinka
łacinka
szmacinka
s. obcinka
podcinka
kobiecinka
dziecinka
szczecinka
przecinka
cielęcinka
pęcinka
ścinka
mieścinka
chuścinka
ucinka
wcinka
rycinka
wycinka
trzcinka
finka
Finka
p karafinka
józefinka
beginka
boginka
lezginka
d machinka
d kazakinka
d kozakinka
baskinka
I linka
II linka
kalinka
malinka
pralinka
podwalinka
wyblinka
radlinka
jedlinka
redlinka
więdlinka
wędlinka
stelinka
szczelinka
reflinka
glinka
flaglinka
d tchlinka
przetchlinka
dolinka
d przydolinka
krynolinka
pszczolinka
s. wszolinka
dyscyplinka
marlinka
berlinka
ślinka
roślinka
kotlinka
babulinka
koszulinka
bylinka
trylinka
wylinka
minka
balsaminka
oziminka
słominka
d zapominka
p niezapominka
wspominka
d terminka
d ośminka
leguminka
szminka
gadaninka
siekaninka
baraninka
szeptaninka
s. partaninka
stadninka
zieleninka
wełninka
słoninka
sośninka
równinka
dziewczyninka
choinka
dwoinka
pinka
kapinka
łapinka
zapinka
podpinka
krepinka
kępinka
filipinka
kpinka
przekpinka
s. opinka
p sarpinka
spinka
ociupinka
łupinka
chałupinka
szupinka
d przypinka
d szpinka
s. balerinka
merinka
osinka
psinka
łysinka
matinka
tartinka
beduinka
Beduinka
lawinka
buławinka
trawinka
boćwinka
s. plewinka
drzewinka
krzewinka
s. brzoskwinka
kalwinka
głowinka
domowinka
nowinka
starowinka
wieprzowinka
drwinka
i wydrwinka
krwinka
świnka
botwinka
zwinka
p mierzwinka
gadzinka
gradzinka
godzinka
półgodzinka
rodzinka
żmudzinka
Żmudzinka
gaździnka
brzezinka
nizinka
d falbonka
ambonka
g farbonka
d karbonka
skarbonka
straconka
s. kleconka
święconka
napoleonka
nagonka
harpagonka
d i przegonka
epigonka
szczeciogonka
widłogonka
samogonka
p pogonka
skoczogonka
g wygonka
trzebionka
plecionka
czcionka
kamionka
krzemionka
jęczmionka
p kompanionka
szczepionka
autoszczepionka
s. skrzypionka
sionka
pasionka
jesionka
trzęsionka
trawionka
klejonka
p jednokonka
p parokonka
płoskonka
p dwukonka
d opalonka
salonka
d radlonka
s. mielonka
g pielonka
zielonka
welonka
mazelonka
golonka
solonka
błonka
jabłonka
chłonka
płonka
zapłonka
spłonka
słonka
zasłonka
obsłonka
przesłonka
osłonka
demonka
japonka
Japonka
oponka
p sponka
roszponka
bronka
biedronka
ochronka
koronka
patronka
szronka
żronka
masonka
nelsonka
garsonka
tonka
maratonka
betonka
s. kretonka
autochtonka
stonka
bostonka
czerwonka
d dzwonka
amazonka
Amazonka
pieczonka
sadzonka
wędzonka
parzonka
warzonka
mrzonka
kwaszonka
kieszonka
kiszonka
pszonka
ślepuszonka
kruszonka
suszonka
żonka
g smażonka
prażonka
dżonka
małżonka
mrożonka
dziwożonka
d strónka
tarnka
d wiernka
piosnka
pierwiosnka
miodunka
biegunka
bogunka
miechunka
opiekunka
s. szczekunka
niedokunka
szkunka
spelunka
roszpunka
s. d korunka
strunka
kołtunka
fortunka
piastunka
zwiastunka
świstunka
cynka
pacynka
oficynka
kapucynka
g tradynka
jedynka
pojedynka
gdynka
guldynka
blondynka
s. pogodynka
bernardynka
sardynka
ordynka
hordynka
rynka
mandarynka
zegarynka
sacharynka
d marynka
katarynka
szpadrynka
landrynka
pelerynka
s. motorynka
p wieczorynka
skórynka
czuprynka
d szejnekatrynka
witrynka
cytrynka
figurynka
s. abisynka
s. Abisynka
chatynka
palatynka
p patynka
s. boratynka
szatynka
kretynka
mitynka
benedyktynka
kantynka
d szerpentynka
kabotynka
gilotynka
tartynka
s. kurtynka
stynka
s. chustynka
karmazynka
rączynka
greczynka
Greczynka
d ręczynka
kręczynka
koniczynka
s. buczynka
łuczynka
s. suczynka
dziewczynka
bryczynka
łuszczynka
książczynka
rodzynka
barbarzynka
jarzynka
katarzynka
pierzynka
g półpierzynka
s. przerzynka
d szerzynka
g krzynka
skrzynka
ostrzynka
murzynka
Murzynka
s. wyrzynka
zrzynka
szynka
maszynka
s. refmaszynka
dynamomaszynka
ptaszynka
olszynka
d prószynka
kruszynka
okruszynka
brzuszynka
d wyszynka
szyszynka
kuzynka
limuzynka
prażynka
ścieżynka
śnieżynka
jeżynka
sprężynka
wężynka
nożynka
drożynka
s. dłużynka
drużynka
wyżynka
wystrzyżynka
bańka
niańka
p mańka
p lubeńka
rybeńka
s. d czeladeńka
g radeńka
studeńka
gwiazdeńka
d pieńka
opieńka
bezpieńka
dokolusieńka
dookolusieńka
ciotusieńka
babuleńka
s. gębuleńka
p matuleńka
d wdowuleńka
g zazuleńka
koszuleńka
mameńka
kapeńka
lipeńka
kopeńka
kropeńka
s. dareńka
kawiareńka
drukareńka
córeńka
chateńka
mateńka
sieroteńka
wroteńka
luteńka
d dzieweńka
d wdoweńka
główeńka
pszeniczeńka
zorzeńka
czereszeńka
d obońka
guńka
niuńka
mamuńka
świątyńka
pustyńka
s. i z głęboka
foka
fioka
tapioka
koka
wołoka
tłoka
d włoka
nawłoka
d pawłoka
zawłoka
obwłoka
d odwłoka
przewłoka
półwłoka
d owłoka
powłoka
wywłoka
przywłoka
zwłoka
p moka
s. bazooka
epoka
opoka
mroka
omroka
pomroka
sroka
osoka
posoka
z wysoka
patoka
zatoka
przetoka
otoka
roztoka
kwoka
włóka
d odwłóka
d przewłóka
pówłóka
ciapka
I kapka
II kapka
wykapka
szkapka
klapka
I łapka
II łapka
muchołapka
gęsiołapka
s. rojołapka
samołapka
pułapka
mapka
kanapka
papka
chrapka
satrapka
sapka
odsapka
czapka
szczapka
g pąpka
g ociepka
I nalepka
II nalepka
klepka
s. majsterklepka
zaślepka
przylepka
d zlepka
kalarepka
wysepka
d stepka
zaczepka
odczepka
doczepka
d uczepka
przyczepka
p szczepka
zaszczepka
s. rozszczepka
rzepka
kępka
stępka
nadstępka
s. przystępka
strzępka
cipka
g ocipka
lipka
pipka
knajpka
małpka
lampka
trampka
pompka
lumpka
d jopka
kopka
przekopka
galopka
salopka
d półsalopka
chłopka
mopka
d konopka
kropka
cekropka
siedmiokropka
filantropka
mizantropka
s. p topka
stopka
s. długostopka
szopka
stópka
s. gęsiostópka
ciupka
jupka
kupka
przekupka
d pokupka
d przykupka
lupka
szalupka
łupka
chałupka
niełupka
rozłupka
I pupka
II d pupka
grupka
chrupka
krupka
skorupka
zupka
trąbizupka
grypka
chrypka
sypka
nasypka
zasypka
podsypka
s. przesypka
osypka
dosypka
posypka
wsypka
wysypka
przysypka
p zsypka
d rozsypka
d antypka
p szczypka
zaszczypka
d przeszczypka
s. oszczypka
przyszczypka
g skrzypka
arka
barka
grabarka
rębarka
s. skrobarka
barbarka
s. skubarka
s. obracarka
przewracarka
kręcarka
skręcarka
p szwajcarka
Szwajcarka
walcarka
garncarka
młocarka
p mocarka
owocarka
s. wzorcarka
narzucarka
s. nasycarka
s. nakładarka
składarka
układarka
s. przeglądarka
p arendarka
miodarka
spodarka
gospodarka
niegospodarka
szafarka
tragarka
ciągarka
przeciągarka
ściągarka
wciągarka
wyciągarka
przyciągarka
rozciągarka
d księgarka
wylęgarka
dźwigarka
wydźwigarka
targarka
dziergarka
strugarka
postrzygarka
kucharka
dmucharka
spycharka
wypycharka
zarabiarka
obrabiarka
s. rozdrabiarka
grabiarka
zgrabiarka
urabiarka
s. ziębiarka
oziębiarka
pogłębiarka
zgłębiarka
gołębiarka
wrębiarka
żłobiarka
s. drobiarka
farbiarka
grubiarka
zgrubiarka
d rybiarka
p wieszczbiarka
rzeźbiarka
wróżbiarka
ciarka
kwiaciarka
szmaciarka
krawaciarka
p tandeciarka
parkieciarka
s. brykieciarka
śmieciarka
sieciarka
kwieciarka
s. bileciarka
d korneciarka
gorseciarka
gazeciarka
gięciarka
hafciarka
d nafciarka
pachciarka
niciarka
dykciarka
p fanciarka
gwinciarka
s. gonciarka
s. trykociarka
karciarka
narciarka
flirciarka
szczęściarka
liściarka
kościarka
druciarka
okryciarka
spryciarka
p arfiarka
harfiarka
torfiarka
miarka
s. szlamiarka
kilimiarka
taśmiarka
suwmiarka
przymiarka
niezmiarka
straganiarka
gałganiarka
łachmaniarka
s. dywaniarka
obwarzaniarka
rozdrabniarka
odwadniarka
s. chłodniarka
modniarka
zbrodniarka
kamieniarka
zieleniarka
s. deseniarka
rdzeniarka
pielęgniarka
spulchniarka
bobiniarka
s. szczeciniarka
trociniarka
liniarka
s. gobeliniarka
meliniarka
cykliniarka
doliniarka
rośliniarka
kominiarka
p winiarka
d nowiniarka
świniarka
włókniarka
rozwłókniarka
sukniarka
wełniarka
wrzecioniarka
ploniarka
ochroniarka
spadochroniarka
betoniarka
kartoniarka
wapniarka
zgarniarka
odziarniarka
pieśniarka
pilśniarka
krośniarka
szatniarka
błotniarka
d kłótniarka
płótniarka
zlewniarka
równiarka
wyrówniarka
kantyniarka
jarzyniarka
więźniarka
współwięźniarka
bieliźniarka
kuźniarka
rozluźniarka
s. skrapiarka
s. wczepiarka
kopiarka
s. fotokopiarka
topiarka
czopiarka
wyspiarka
łupiarka
d krupiarka
s. trupiarka
siarka
s. kwasiarka
gęsiarka
odmięsiarka
kosiarka
s. d kłosiarka
papierosiarka
psiarka
kawiarka
p rękawiarka
zaprawiarka
I trawiarka
II trawiarka
stawiarka
kędzierzawiarka
cewiarka
dziewiarka
chlewiarka
s. drzewiarka
lichwiarka
oliwiarka
żniwiarka
sodowiarka
p krowiarka
barwiarka
łyżwiarka
gładziarka
owadziarka
krawędziarka
p przędziarka
windziarka
lodziarka
chłodziarka
d wodziarka
nudziarka
gwoździarka
koziarka
jarka
bajarka
s. spajarka
krajarka
tramwajarka
tercjarka
mglejarka
klejarka
s. oklejarka
sklejarka
olejarka
kolejarka
s. podbijarka
przebijarka
ubijarka
rozbijarka
kijarka
nawijarka
zawijarka
przewijarka
owijarka
zwijarka
rozwijarka
dojarka
zbrojarka
dwojarka
zwojarka
fujarka
d tercyjarka
kajakarka
brakarka
żabkarka
torebkarka
żłobkarka
wędkarka
ćwiekarka
lekarka
powlekarka
bibliotekarka
aptekarka
sękarka
panikarka
pilnikarka
dziennikarka
kronikarka
pamiętnikarka
sklepikarka
guzikarka
s. lalkarka
s. pastylkarka
s. szydełkarka
s. deszczułkarka
wycinankarka
pisankarka
obwarzankarka
s. denkarka
piosenkarka
s. plecionkarka
koronkarka
s. cynkarka
p szynkarka
tokarka
s. klepkarka
wiórkarka
dziurkarka
piaskarka
s. pługopiaskarka
paskarka
s. ściskarka
s. wyciskarka
s. kioskarka
łuskarka
s. opryskarka
wtryskarka
siatkarka
s. tabletkarka
plotkarka
płotkarka
szczotkarka
s. kostkarka
drukarka
s. taksówkarka
zamykarka
s. zatykarka
koszykarka
sieczkarka
s. saneczkarka
s. doniczkarka
płuczkarka
wózkarka
maszkarka
s. drążkarka
mereżkarka
nóżkarka
kabalarka
d bakalarka
malarka
krochmalarka
zapalarka
opalarka
kawalarka
heblarka
meblarka
zgrzeblarka
wyoblarka
s. dyblarka
p preclarka
międlarka
handlarka
mydlarka
s. bielarka
kielarka
hotelarka
s. strzelarka
kartoflarka
maglarka
ceglarka
żeglarka
węglarka
iglarka
figlarka
kuglarka
s. pilarka
kapilarka
szklarka
s. golarka
solarka
stolarka
d wolarka
skraplarka
sztaplarka
cieplarka
gręplarka
d wekslarka
p ślarka
kreślarka
wioślarka
guślarka
wyświetlarka
pakularka
cyrkularka
p mularka
szpularka
koszularka
badylarka
s. opylarka
p szlarka
s. kaszlarka
d bakałarka
I marka
II marka
III d marka
łamarka
kramarka
kontramarka
czamarka
dymarka
s. rymarka
d frymarka
s. wyżymarka
karczmarka
bednarka
s. drenarka
s. impregnarka
obcinarka
s. przecinarka
zaginarka
zginarka
dyscyplinarka
wrzecionarka
stacjonarka
p pensjonarka
I młynarka
s. II młynarka
marynarka
s. obrzynarka
s. przerzynarka
wyrzynarka
I parka
II p Parka
draparka
nieparka
kleparka
trzeparka
koparka
szarparka
czerparka
łuparka
wyparka
szparka
murarka
masarka
potrząsarka
wstrząsarka
utrząsarka
cesarka
s. adresarka
czesarka
emisarka
pisarka
powieściopisarka
komediopisarka
dramatopisarka
kłosarka
p adwersarka
korsarka
ślusarka
I tarka
II tarka
zamiatarka
zagniatarka
ugniatarka
wygniatarka
zgniatarka
latarka
tatarka
Tatarka
sekretarka
giętarka
s. zakrętarka
s. wkrętarka
d haftarka
nitarka
sanitarka
refektarka
punktarka
pantarka
i parlamentarka
s. cementarka
regimentarka
pentarka
s. miotarka
kotarka
motarka
potarka
wiertarka
s. włomowiertarka
rozwiertarka
starka
kwestarka
dłutarka
chwytarka
p kraszuarka
g warka
bawarka
Bawarka
podawarka
napawarka
spawarka
s. okrawarka
skrawarka
wykrawarka
stawarka
s. nadziewarka
odlewarka
zgrzewarka
pogwarka
s. nadmuchiwarka
skwarka
s. rabowarka
ładowarka
wręboładowarka
śniegoładowarka
samoładowarka
s. rozładowarka
s. obudowarka
kowarka
pakowarka
s. falowarka
s. zwałowarka
snowarka
s. osnowarka
s. korowarka
p piwowarka
s. bimzowarka
s. dozowarka
d swarka
p poswarka
suwarka
zrywarka
rozrywarka
s. podszywarka
zszywarka
poczwarka
s. kazarka
wiązarka
czarka
ziemniaczarka
p flaczarka
s. przetłaczarka
wytłaczarka
znaczarka
zataczarka
s. obtaczarka
s. otaczarka
pustaczarka
wytaczarka
s. łączarka
pieczarka
mleczarka
p stręczarka
p staniczarka
spódniczarka
sklepiczarka
s. rękawiczarka
bajczarka
kamizelczarka
s. nakiełczarka
bułczarka
janczarka
śmietanczarka
koronczarka
wykańczarka
d wieńczarka
wykończarka
tłoczarka
moczarka
tłuczarka
p owczarka
s. dachówczarka
piaszczarka
łuszczarka
pryszczarka
czyszczarka
oczyszczarka
s. bluzczarka
s. gładzarka
dogładzarka
wygładzarka
s. ochładzarka
sadzarka
osadzarka
pługosadzarka
wsadzarka
nędzarka
przędzarka
s. niedoprzędzarka
s. sprawdzarka
rydzarka
frezarka
s. wulkanizarka
karbonizarka
s. pełzarka
s. kołdrzarka
pierzarka
rozszerzarka
s. zamorzarka
ostrzarka
s. odkurzarka
odwłaszarka
mieszarka
pończoszarka
s. p kapeluszarka
muszarka
kruszarka
suszarka
d huzarka
merceryzarka
gryzarka
s. glebogryzarka
s. gruntogryzarka
dekatyzarka
zamrażarka
s. wymrażarka
prażarka
s. wyważarka
drążarka
drobiażdżarka
miażdżarka
s. odśnieżarka
świeżarka
jeżarka
sprężarka
s. podsprężarka
turbosprężarka
s. rozprężarka
spiżarka
s. nawilżarka
mnożarka
mrożarka
strzyżarka
fiberka
liberka
s. cerka
p kacerka
zecerka
d oficerka
podoficerka
tapicerka
kancerka
pancerka
tancerka
fortancerka
harcerka
snycerka
p rycerka
derka
bajaderka
maderka
dromaderka
cynaderka
fląderka
katederka
kołderka
banderka
holenderka
Holenderka
d maroderka
ruderka
maruderka
I wyderka
II wyderka
belferka
szoferka
cyferka
macherka
szacherka
bierka
nabierka
zabierka
przebierka
nadsiębierka
s. podsiębierka
obierka
s. pobierka
ubierka
wybierka
przybierka
zacierka
obcierka
ścierka
d wcierka
wycierka
brygadierka
d limonadierka
d wiwandierka
szlifierka
gierka
blagierka
magierka
szwagierka
węgierka
Węgierka
algierka
tabakierka
s. kwakierka
ekierka
siekierka
s. bankierka
skierka
iskierka
tyralierka
fizylierka
sandomierka
szermierka
p infirmierka
formierka
I manierka
s. II manierka
żardinierka
uciekinierka
linierka
żołnierka
bombonierka
d szyfonierka
pionierka
kanonierka
butonierka
d tytonierka
kuśnierka
żardynierka
magazynierka
kuźnierka
przepierka
barierka
s. karierka
kurierka
kompotierka
I portierka
II portierka
p herytierka
d przeniewierka
poniewierka
s. poświerka
zadzierka
wdzierka
fajerka
frajerka
kasjerka
s. balansjerka
konferansjerka
sosjerka
szmizjerka
wizjerka
fryzjerka
kawalerka
bomblerka
s. dublerka
d sztajnkelerka
suflerka
żonglerka
szmuglerka
jubilerka
p meklerka
bumlerka
s. polerka
kontrolerka
kuplerka
ratlerka
szulerka
d gamerka
kamerka
klamerka
fermerka
p infirmerka
nerka
pranerka
s. p antreprenerka
s. trenerka
d wagnerka
kombajnerka
kelnerka
milionerka
kolekcjonerka
wizjonerka
p guwernerka
partnerka
doktrynerka
perka
kaperka
s. kidnaperka
saperka
p taperka
gutaperka
sperka
szperka
s. stripteaserka
paserka
koneserka
s. treserka
p neseserka
s. bokserka
danserka
fordanserka
reżyserka
bohaterka
salaterka
i waterka
I kwaterka
II kwaterka
p półkwaterka
ceterka
heterka
bileterka
seterka
I literka
II d literka
d soliterka
niterka
d poniterka
buchalterka
panterka
sprinterka
monterka
elektromonterka
g kmoterka
p poterka
froterka
dezerterka
reporterka
s. fotoreporterka
kolporterka
transporterka
pasterka
magisterka
d ministerka
majsterka
s. wachmajsterka
usterka
cysterka
wysterka
p luterka
muterka
wizyterka
rozterka
sztauerka
grawerka
felczerka
mizerka
wizerka
kajzerka
rajzerka
fałszerka
fuszerka
akuszerka
retuszerka
p fryszerka
łobuzerka
p epuzerka
p magnetyzerka
hipnotyzerka
p wojażerka
komiwojażerka
s. garmażerka
furażerka
pasażerka
etażerka
nadżerka
aranżerka
d berżerka
woltyżerka
wyżerka
s. dirka
p radirka
d firka
kirka
lirka
I orka
s. II orka
zaorka
I oborka
II oborka
ambasadorka
s. komandorka
sforka
machorka
znachorka
maciorka
paciorka
I cieciorka
II cieciorka
seniorka
juniorka
i upiorka
bisiorka
s. korka
sikorka
płaskorka
lorka
morka
s. amorka
norka
tenorka
I minorka
II minorka
s. wnorka
iporka
d sporka
s. jurorka
sukcesorka
profesorka
resorka
d posesorka
prekursorka
fundatorka
triumfatorka
tryumfatorka
propagatorka
introligatorka
instygatorka
akompaniatorka
p kalumniatorka
inicjatorka
s. amplifikatorka
gloryfikatorka
mistyfikatorka
lokatorka
sublokatorka
współlokatorka
d kolokatorka
modelatorka
rewelatorka
s. cyzelatorka
kompilatorka
p kolatorka
kalkulatorka
amatorka
deklamatorka
s. animatorka
domatorka
reformatorka
informatorka
d estymatorka
senatorka
kombinatorka
egzaminatorka
terminatorka
uzurpatorka
operatorka
admiratorka
inspiratorka
konspiratorka
oratorka
adoratorka
s. perforatorka
s. narratorka
s. rejestratorka
administratorka
ilustratorka
restauratorka
kuratorka
prokuratorka
interpretatorka
agitatorka
instrumentatorka
s. adaptatorka
testatorka
adiustatorka
recytatorka
kontynuatorka
nowatorka
obserwatorka
p kultywatorka
s. realizatorka
racjonalizatorka
moralizatorka
demoralizatorka
organizatorka
współorganizatorka
kolonizatorka
improwizatorka
p herboryzatorka
p debitorka
aktorka
redaktorka
faktorka
lektorka
p kolektorka
inspektorka
korektorka
dyrektorka
protektorka
doktorka
konduktorka
instruktorka
p kantorka
mentorka
promotorka
s. nestorka
autorka
koadiutorka
interlokutorka
d instytutorka
s. audytorka
inkwizytorka
kompozytorka
dworka
I prowizorka
II p prowizorka
infuzorka
obórka
córka
górka
wybiórka
zbiórka
rozbiórka
d paciórka
przepiórka
krasnopiórka
wiewiórka
skórka
komórka
prakomórka
fotokomórka
podpórka
d spórka
s. zespórka
wspórka
przypórka
rozpórka
powtórka
zawórka
dwórka
czwórka
rozwórka
laurka
I burka
II d burka
d gburka
hamburka
barburka
bandurka
s. bzdurka
furka
p rajfurka
d farfurka
figurka
bordiurka
lisiurka
misiurka
dziurka
kurka
płaskurka
lurka
samurka
chmurka
nurka
g sznurka
g purpurka
rurka
jednorurka
dwururka
kreaturka
miniaturka
karykaturka
s. maturka
naturka
sygnaturka
d kompaturka
reperaturka
d returka
tekturka
punkturka
s. chałturka
awanturka
agenturka
recepturka
s. miksturka
p posturka
emeryturka
mazurka
Mazurka
jaszczurka
cenzurka
menzurka
broszurka
fryzurka
bonżurka
dyżurka
prowodyrka
g pyrka
gofryrka
d bohatyrka
kiełbaska
grubaska
faska
juhaska
zawiaska
I laska
II laska
balaska
s. golaska
p kolaska
s. girlaska
I łaska
II łaska
niełaska
maska
półmaska
mecenaska
niesnaska
paska
d napaska
g zapaska
podpaska
przepaska
opaska
popaska
skotopaska
draska
kraska
praska
wypraska
zakwaska
trzaska
zatrzaska
gąska
d półgąska
zakąska
przekąska
trząska
potrząska
z arabska
arabeska
deska
profeska
kieska
czerkieska
Czerkieska
burleska
s. makabreska
kreska
moreska
humoreska
maureska
soldateska
groteska
prezeska
wiceprezeska
s. lizeska
s. krzeska
d półgęska
klęska
rzęska
brzuchorzęska
dzieciska
odaliska
sodaliska
z bliska
pliska
miska
zapiska
wypiska
ludziska
z miejska
z wiejska
d wojska
z rosyjska
spóźnialska
dąsalska
puszczalska
obrażalska
z angielska
z polska
g śmiechulska
z cudzoziemska
d z waćpańska
z wielkopańska
z pańska
oska
p bandoska
nitrofoska
cioska
nioska
wioska
koska
głoska
spółgłoska
samogłoska
półsamogłoska
d jednogłoska
pełnogłoska
pogłoska
dwugłoska
zgłoska
płoska
podnoska
s. przenoska
albinoska
troska
beztroska
s. p z kiepska
s. d z kucharska
z madziarska
d zmarska
z tatarska
z huzarska
z żołnierska
garbuska
z francuska
piuska
krakuska
dzikuska
kluska
łuska
s. suchołuska
prymuska
s. burnuska
merynuska
s. chytruska
z ruska
lizuska
dyska
łyska
kołyska
s. d myska
ryska
klaryska
fryska
d kryska
s. moryska
huryska
gratyska
Metyska
p sołtyska
d notyska
do zobaczyska
portczyska
okularzyska
I baśka
II baśka
zdrowaśka
i modniśka
ośka
półośka
zośka
babuśka
dokoluśka
mamuśka
d truśka
rabatka
zębatka
akrobatka
s. garbatka
herbatka
czubatka
kandydatka
laureatka
szufatka
delegatka
d koligatka
bogatka
rogatka
chatka
s. włochatka
uchatka
zmiatka
graniatka
g siemieniatka
małpiatka
wariatka
furiatka
siatka
awiatka
serowiatka
i oświatka
i obieżyświatka
jatka
facjatka
makatka
adwokatka
smarkatka
oblatka
tysiąclatka
popielatka
serwelatka
jubilatka
klatka
pięciolatka
dziesięciolatka
sześciolatka
siedmiolatka
s. ośmiolatka
wielolatka
małolatka
jednolatka
równolatka
s. nastolatka
jedenastolatka
siedemnastolatka
osiemnastolatka
czternastolatka
szesnastolatka
s. piętnastolatka
s. trzydziestolatka
serwolatka
izolatka
dzierlatka
mulatka
skrupulatka
dwulatka
I łatka
II łatka
pałatka
sałatka
ołatka
kołatka
d połatka
d płatka
karłatka
i przyłatka
matka
gramatka
pramatka
s. d palmatka
awiomatka
dyplomatka
armatka
d harmatka
sarmatka
s. formatka
kosmatka
szmatka
natka
banatka
denatka
antenatka
agnatka
magnatka
asygnatka
s. paginatka
kondemnatka
d komnatka
ogonatka
grzebionatka
pasjonatka
d posesjonatka
d koronatka
inkarnatka
marynatka
patka
d opatka
łopatka
s. p konopatka
czerpatka
ratka
preparatka
separatka
s. g cebratka
ceratka
konfederatka
zawieratka
i kooperatka
p desperatka
literatka
gratka
kratka
demokratka
arystokratka
półarystokratka
autokratka
p gamratka
kamratka
koloratka
s. roratka
p intratka
s. purpuratka
wąsatka
adresatka
p fiksatka
sensatka
kosatka
d wersatka
p tatka
taratatka
notatka
d konotatka
do ostatka
deputatka
watka
krawatka
serwatka
swatka
prywatka
palczatka
kolczatka
krupczatka
barczatka
pazurczatka
gałęzatka
małgorzatka
szatka
koszatka
uszatka
jeżatka
mężatka
pamiątka
piątka
dziesiątka
pięćdziesiątka
dziewięćdziesiątka
sześćdziesiątka
siedemdziesiątka
osiemdziesiątka
dziewiątka
d wziątka
d jątka
łątka
d prątka
pieczątka
oprzątka
d sianożątka
analfabetka
chabetka
tybetka
facetka
pincetka
ascetka
p fetka
I p hetka
II hetka
szlachetka
płachetka
sztachetka
katechetka
kobietka
s. dietka
bagietka
nagietka
plakietka
makietka
rakietka
d żakietka
s. ankietka
tankietka
kokietka
etykietka
śmietka
winietka
arietka
glorietka
rewietka
baletka
kaletka
toaletka
p tualetka
tabletka
noweletka
p kletka
bransoletka
firletka
atletka
lekkoatletka
d huletka
ruletka
żyletka
d z letka
s. I metka
s. II metka
palmetka
s. kometka
planetka
manetka
midinetka
p satinetka
d winetka
wagonetka
furgonetka
s. kamionetka
marionetka
awionetka
monetka
portmonetka
s. hydronetka
p szansonetka
lornetka
lunetka
brunetka
d serynetka
d lorynetka
p satynetka
poetka
d serepetka
pipetka
skarpetka
szkarpetka
baretka
s. kabaretka
p cygaretka
karetka
galaretka
subretka
operetka
berżeretka
fretka
egretka
stangretka
dyskretka
d loretka
setka
fasetka
kasetka
pięćsetka
odsetka
pęsetka
półsetka
farsetka
s. tetetka
pasztetka
bluetka
statuetka
lawetka
krewetka
s. lingwetka
sylwetka
serwetka
korwetka
epruwetka
gazetka
fotogazetka
s. dezetka
szmizetka
kozetka
klozetka
rozetka
s. kaszetka
saszetka
manszetka
p kuszetka
gryzetka
drażetka
s. peżetka
cętka
dętka
chętka
zagiętka
d przegiętka
zgiętka
miętka
kocimiętka
rżniętka
piętka
d zapiętka
p nadpiętka
podpiętka
d wiercipiętka
jętka
objętka
s. obojętka
d nętka
przynętka
nakrętka
przeciwnakrętka
zakrętka
okrętka
dokrętka
pokrętka
skrętka
s. jednoskrętka
wkrętka
oprzętka
haftka
loftka
bitka
zabitka
nadbitka
odbitka
podbitka
przebitka
podsiębitka
kibitka
dobitka
p niedobitka
s. kobitka
s. glinobitka
d pobitka
wybitka
przybitka
zbitka
rozbitka
wróżbitka
neofitka
profitka
podsufitka
agitka
d Lechitka
kitka
d kalitka
rozwielitka
karmelitka
klitka
złotolitka
frywolitka
g namitka
aksamitka
antysemitka
p najmitka
nitka
banitka
s. zenitka
trójnitka
unitka
p butersznitka
przyzwoitka
d pitka
napitka
pepitka
popitka
wypitka
p przypitka
jezuitka
witka
mariawitka
d lewitka
p okowitka
świtka
d doświtka
zwitka
d rozwitka
siuśmajtka
siusiumajtka
dystraktka
p subiektka
s. architektka
szpaltka
kształtka
s. bantka
probantka
próbantka
birbantka
pedantka
komendantka
infantka
p furfantka
elegantka
arogantka
intrygantka
bachantka
komediantka
aliantka
d familiantka
repatriantka
milicjantka
d republikantka
p suplikantka
fabrykantka
praktykantka
muzykantka
ryzykantka
galantka
d tramblantka
bumelantka
protokolantka
protokólantka
spekulantka
symulantka
postulantka
amantka
chiromantka
p szarmantka
konfirmantka
p guwernantka
emancypantka
gwarantka
d liwerantka
emigrantka
reemigrantka
imigrantka
aspirantka
orantka
laborantka
ignorantka
figurantka
interesantka
benefisantka
s. komisantka
kursantka
dyletantka
hospitantka
projektantka
reflektantka
reprezentantka
remontantka
koncertantka
s. manifestantka
protestantka
debiutantka
s. adiutantka
dyskutantka
aresztantka
sawantka
serwantka
obserwantka
solenizantka
partyzantka
docentka
d konwalescentka
rekonwalescentka
producentka
konfidentka
pretendentka
s. intendentka
s. respondentka
korespondentka
studentka
p rezydentka
d prezydentka
agentka
prelegentka
regentka
s. koregentka
inteligentka
dyrygentka
kontrahentka
ekspedientka
klientka
interwenientka
abiturientka
pacjentka
rejentka
sakramentka
abonentka
dysponentka
impertynentka
referentka
indyferentka
konkurentka
patentka
petentka
penitentka
asystentka
d kontrybuentka
d delikwentka
absolwentka
recenzentka
d marymontka
koryntka
d żabotka
I robotka
II d robotka
anegdotka
s. bardotka
fotka
ciągotka
lęgotka
bigotka
migotka
dygotka
piechotka
grzechotka
chichotka
lichotka
ochotka
wierzchotka
szczebiotka
ciotka
pociotka
idiotka
g namiotka
d kmiotka
zmiotka
s. ślepiotka
trzpiotka
patriotka
jotka
kotka
p łakotka
klekotka
rzekotka
i dźwiękotka
łękotka
pikotka
trajkotka
s. bełkotka
kokotka
terkotka
maskotka
bleskotka
błyskotka
I lotka
II lotka
kalotka
zalotka
szalotka
blotka
gablotka
diablotka
belotka
wajdelotka
s. I d pelotka
s. II pelotka
s. poliglotka
pilotka
samolotka
s. sterolotka
strwolotka
plotka
s. p zaplotka
podplotka
d splotka
d uplotka
szarlotka
ulotka
hołotka
płotka
złotka
pozłotka
ramotka
tymotka
notka
cnotka
pachnotka
pięknotka
i tęsknotka
ślicznotka
kapotka
i trzepotka
despotka
I karotka
II p karotka
szarotka
sierotka
mizerotka
sirotka
stokrotka
trzykrotka
paprotka
szprotka
I wrotka
II wrotka
s. odwrotka
s. przewrotka
wywrotka
zwrotka
i sotka
lasotka
istotka
dewotka
kwotka
d nowotka
dożywotka
czeczotka
d koczotka
szczotka
pieszczotka
d leszczotka
zgryzotka
robótka
sobótka
pozłótka
d dwuzłótka
stokrótka
I d wrótka
II d wrótka
adeptka
chartka
d siartka
ćwiartka
półćwiartka
kartka
p lampartka
d tartka
d czwartka
s. żażartka
s. wiertka
kopertka
ekspertka
stertka
akwafortka
furtka
kurtka
g odwyrtka
namiastka
niewiastka
powiastka
opowiastka
przypowiastka
pierwiastka
entuzjastka
protoplastka
jedenastka
siedemnastka
osiemnastka
czternastka
szesnastka
piętnastka
dziewiętnastka
dwunastka
trzynastka
d pastka
fantastka
piąstka
cząstka
mikrocząstka
s. antycząstka
chrząstka
wiestka
czterdziestka
dwudziestka
trzydziestka
pestka
d westka
ziudwestka
zydwestka
p zagęstka
pięstka
przęstka
s. hobbistka
kubistka
p klubistka
służbistka
s. grzbiecistka
flecistka
florecistka
portrecistka
alcistka
rencistka
s. eseistka
ateistka
p fotografistka
s. katastrofistka
p arfistka
harfistka
pacyfistka
s. pingpongistka
s. psychologistka
s. drogistka
szachistka
anarchistka
kistka
s. rekistka
medalistka
licealistka
idealistka
realistka
s. surrealistka
d regalistka
materialistka
specjalistka
d oficjalistka
socjalistka
rojalistka
gimnazjalistka
wokalistka
radykalistka
animalistka
s. finalistka
kryminalistka
s. profesjonalistka
kameralistka
moralistka
biuralistka
naturalistka
kapitalistka
orientalistka
intelektualistka
bielistka
niebielistka
akwarelistka
nowelistka
s. wiolonczelistka
s. anglistka
automobilistka
wodewilistka
motocyklistka
solistka
okulistka
stylistka
bigamistka
s. programistka
slalomistka
prymistka
legitymistka
optymistka
urbanistka
pianistka
p fortepianistka
germanistka
sopranistka
mezzosopranistka
higienistka
szopenistka
refrenistka
kokainistka
morfinistka
feministka
alpinistka
chopinistka
szowinistka
darwinistka
telefonistka
antagonistka
kolaboracjonistka
s. intuicjonistka
s. perfekcjonistka
p kolekcjonistka
s. recepcjonistka
rewolucjonistka
s. obsesjonistka
kolonistka
polonistka
p szansonistka
felietonistka
s. internistka
szczypiornistka
fletnistka
lutnistka
komunistka
klawesynistka
p rutynistka
maszynistka
egoistka
papistka
kopistka
utopistka
s. teletypistka
stenotypistka
szóstoklasistka
tenisistka
miksistka
kursistka
altruistka
nienawistka
i zawistka
s. mediewistka
d perwistka
rezerwistka
recydywistka
aktywistka
s. pozytywistka
p gimnazistka
brygadzistka
gwardzistka
rekordzistka
p klawikordzistka
ostka
słabostka
błahostka
kostka
całostka
i śmiałostka
małostka
podłostka
miłostka
ciepłostka
czułostka
uprzejmostka
p wiadomostka
d ruchomostka
p znajomostka
drobnostka
jednostka
dogodnostka
pięknostka
oryginalnostka
zdolnostka
i wolnostka
szczególnostka
przyjemnostka
nieprzyjemnostka
nikczemnostka
ułomnostka
i niewinnostka
czynnostka
p miernostka
i potwornostka
i szczęsnostka
namiętnostka
d prawnostka
przeciwnostka
grzecznostka
niegrzecznostka
d zręcznostka
okolicznostka
śmiesznostka
p próżnostka
d starostka
mądrostka
zazdrostka
krostka
przykrostka
d latorostka
s. prostka
chytrostka
ciekawostka
osobliwostka
ckliwostka
szczęśliwostka
złośliwostka
p nowostka
szóstka
garstka
p przygarstka
sierstka
p wiorstka
ustka
chustka
pustka
kapustka
przepustka
opustka
wpustka
wypustka
d rozpustka
trzustka
oszustka
s. hobbystka
lubystka
publicystka
sadystka
stypendystka
modystka
s. parodystka
metodystka
s. błystka
kopystka
p kamerystka
rygorystka
humorystka
s. terrorystka
beletrystka
p jurystka
turystka
statystka
konserwatystka
d prywatystka
altystka
dentystka
s. kontystka
egotystka
artystka
spirytystka
czystka
s. wyczystka
scenarzystka
gitarzystka
aferzystka
rowerzystka
korzystka
traktorzystka
chórzystka
cytrzystka
s. pedicurzystka
manicurzystka
s. pedikiurzystka
maturzystka
s. fakturzystka
s. chałturzystka
faszystka
sufrażystka
masażystka
szantażystka
s. montażystka
s. stażystka
pejzażystka
s. brydżystka
p oberżystka
skautka
s. kosmonautka
s. dutka
redutka
farmaceutka
kajutka
folblutka
filutka
dokolutka
dookolutka
p rezolutka
bałamutka
wajmutka
wejmutka
szelmutka
nutka
przednutka
minutka
snutka
liliputka
rutka
szpicrutka
rekrutka
bankrutka
trutka
odtrutka
sutka
osutka
tutka
prostytutka
d szczutka
rzutka
narzutka
zarzutka
obrzutka
przerzutka
zrzutka
rozrzutka
s. reszutka
p fiszutka
s. erudytka
płytka
sznytka
pytka
Charytka
szarytka
margerytka
emerytka
p odkrytka
hipokrytka
skrytka
faworytka
tytka
s. transwestytka
chwytka
podchwytka
uchwytka
wizytka
i tranzytka
s. białorzytka
g zaszytka
basztka
resztka
nauka
pseudonauka
luka
banialuka
d feluka
g kluka
chanuka
wnuka
prawnuka
prynuka
d przynuka
d pouka
peruka
karruka
I suka
II suka
tuka
sztuka
I hazuka
II hazuka
d szczuka
niszczuka
zabawka
rzucawka
dawka
i przygadawka
naddawka
d hojdawka
brodawka
rudawka
przydawka
gwizdawka
d rozdawka
ściągawka
legawka
żegawka
I ligawka
II ligawka
migawka
nogawka
drgawka
d drygawka
frygawka
ślizgawka
purchawka
tchawka
płucotchawka
skrzelotchawka
słuchawka
dmuchawka
ruchawka
gruchawka
dychawka
strychawka
pleśniawka
pijawka
I kawka
II kawka
rękawka
brzękawka
sikawka
turkawka
s. pyrkawka
g trzaskawka
s. kląskawka
s. piskawka
truskawka
pryskawka
tryskawka
d kukawka
pukawka
d łykawka
strzykawka
czkawka
halawka
sielawka
kulawka
ławka
obławka
p pławka
przepławka
sławka
buławka
podnawka
spawka
szczypawka
szarawka
d przegrawka
d przygrawka
prawka
naprawka
zaprawka
oprawka
s. doprawka
poprawka
sprawka
uprawka
wprawka
wyprawka
rozprawka
trawka
potrawka
dziurawka
murawka
ssawka
przyssawka
g kołatawka
oktawka
stawka
zastawka
nadstawka
d odstawka
podstawka
przestawka
świstawka
dostawka
d postawka
wstawka
wystawka
przystawka
huśtawka
p żuawka
pryszczawka
sadzawka
lizawka
d wizawka
kędzierzawka
kurzawka
warszawka
s. gryzawka
mżawka
dzierżawka
cewka
d lichewka
pochewka
marchewka
łagiewka
chorągiewka
pstrągiewka
g stągiewka
sakiewka
rzodkiewka
ściekiewka
krokiewka
cerkiewka
p Moskiewka
pluskiewka
g łuskiewka
prześmiewka
przyśmiewka
śpiewka
przyśpiewka
siewka
obsiewka
samosiewka
wsiewka
owiewka
s. wywiewka
dziewka
nadziewka
g przyodziewka
lewka
nalewka
zalewka
nadlewka
p elewka
przelewka
dolewka
cholewka
polewka
plewka
splewka
wlewka
wylewka
zlewka
mewka
p newka
panewka
linewka
konewka
brewka
czarnobrewka
d jątrewka
ostrewka
kurewka
d płatewka
s. podpłatewka
kuropatewka
tratewka
klątewka
i łątewka
mątewka
pletewka
płetewka
s. bitewka
p litewka
p Litewka
modlitewka
kotewka
listewka
warstewka
rutewka
brzytewka
soczewka
nadrzewka
rozgrzewka
pokrzewka
zaszewka
d obszewka
podszewka
podeszewka
oszewka
poszewka
g użewka
łyżewka
z naprzeciwka
z przeciwka
cięciwka
szkliwka
oliwka
g poliwka
śliwka
świdośliwka
s. smaczliwka
p niwka
leniwka
siwka
d wizawiwka
dziwka
bulwka
d rybołowka
s. grabówka
sztabówka
s. dębówka
wrębówka
p jarzębówka
s. trambówka
bobówka
s. dziobówka
probówka
osobówka
farbówka
garbówka
karbówka
d skarbówka
jakubówka
d trybówka
liczbówka
nadliczbówka
jednoizbówka
dwuizbówka
wierzbówka
służbówka
bacówka
placówka
materacówka
p rządcówka
plecówka
szkicówka
licówka
oblicówka
p iglicówka
ulicówka
omacnicówka
s. nocnicówka
średnicówka
strażnicówka
s. szpicówka
surowicówka
bejcówka
falcówka
szmalcówka
palcówka
pięciopalcówka
walcówka
s. felcówka
odtylcówka
p garncówka
p półgarncówka
s. krańcówka
tańcówka
potańcówka
wieńcówka
końcówka
s. klocówka
owocówka
lipcówka
d półgarcówka
d harcówka
marcówka
kwarcówka
sercówka
d półkorcówka
nadzorcówka
dozorcówka
miejscówka
pucówka
jałowcówka
p czerwcówka
p frycówka
nasiadówka
wywiadówka
dziadówka
dekadówka
s. przyzakładówka
pokładówka
s. rozkładówka
s. wypadówka
gradówka
rzędówka
jednorzędówka
urzędówka
dwurzędówka
karbidówka
Pipidówka
d wojdówka
propagandówka
skandówka
p demimondówka
rondówka
jagodówka
wielochodówka
dwuchodówka
trzychodówka
miodówka
lodówka
głodówka
międzynarodówka
Międzynarodówka
porodówka
sodówka
zawodówka
przodówka
s. musztardówka
twardówka
nadtwardówka
nadbudówka
s. podbudówka
przebudówka
obudówka
dobudówka
przybudówka
wdówka
żydówka
Żydówka
s. gazdówka
s. objazdówka
zjazdówka
ceówka
teówka
dwuteówka
s. rufówka
szparagówka
s. ciągówka
zabiegówka
szpiegówka
brzegówka
wstęgówka
bigówka
wyścigówka
półwyścigówka
figówka
s. dancingówka
treningówka
s. podłogówka
rogówka
d targówka
dachówka
s. blachówka
s. gmachówka
pejsachówka
cechówka
orzechówka
blichówka
grochówka
d schówka
łańcuchówka
duchówka
muchówka
p puchówka
s. fartuchówka
pychówka
oprychówka
strychówka
wierzchówka
s. rtęciówka
s. p łokciówka
s. tarciówka
p pięcioćwierciówka
wejściówka
zejściówka
przejściówka
s. grubościówka
s. własnościówka
waniliówka
p premiówka
śniadaniówka
s. mieszkaniówka
s. ubraniówka
graniówka
dniówka
naddniówka
średniówka
półdniówka
pracodniówka
s. dodniówka
tygodniówka
dwutygodniówka
d suchodniówka
sześciodniówka
jednodniówka
wodniówka
roboczodniówka
popołudniówka
studniówka
trzydniówka
cieniówka
pierścieniówka
płomieniówka
strumieniówka
pleniówka
dereniówka
wykończeniówka
s. dochodzeniówka
s. rdzeniówka
jarzeniówka
korzeniówka
kieszeniówka
s. ogniówka
winiówka
s. darniówka
s. tarniówka
cierniówka
s. ścierniówka
s. trześniówka
p wrześniówka
mięśniówka
wiśniówka
kwietniówka
żytniówka
naczyniówka
tłuczniówka
karpiówka
gęsiówka
s. piersiówka
maziówka
kadziówka
niedźwiedziówka
śledziówka
s. półśledziówka
bajówka
gajówka
majówka
d rozstajówka
s. obyczajówka
maciejówka
bartłomiejówka
kniejówka
s. klejówka
olejówka
s. kolejówka
bojówka
pokojówka
łojówka
gnojówka
spojówka
zbrojówka
zdrojówka
ryjówka
kryjówka
s. rybakówka
s. poszlakówka
makówka
szczupakówka
żołądkówka
prządkówka
podkówka
konikówka
goździkówka
zwojkówka
zwójkówka
alkówka
skalkówka
kulkówka
białkówka
skałkówka
jabłkówka
p piankówka
kminkówka
błonkówka
p bokówka
widokówka
skokówka
s. lokówka
s. blokówka
krokówka
i sorokówka
sokówka
kupkówka
karkówka
nerkówka
s. kurkówka
bezkurkówka
cyrkówka
s. odblaskówka
s. paskówka
kreskówka
wojskówka
woskówka
pyskówka
siatkówka
pestkówka
s. kostkówka
bukówka
krukówka
śliwkówka
płomykówka
koszykówka
groszkówka
calówka
dwucalówka
krótkofalówka
galówka
s. skalówka
podmalówka
przemalówka
bretnalówka
stalówka
s. szalówka
kablówka
d heblówka
p freblówka
p rublówka
dziesięciorublówka
sturublówka
trzyrublówka
handlówka
docelówka
parcelówka
s. burdelówka
s. pościelówka
d trzmielówka
morelówka
zelówka
p podzelówka
karuzelówka
p kartoflówka
żaglówka
węglówka
kwasowęglówka
s. ryglówka
tyglówka
szpachlówka
kilówka
s. chwilówka
peklówka
s. futbolówka
s. sidolówka
s. degolówka
polówka
trójpolówka
jednopolówka
monopolówka
czteropolówka
topolówka
dwupolówka
trzypolówka
I solówka
II d solówka
fasolówka
królówka
stemplówka
kroplówka
świetlówka
regulówka
koszulówka
brandzlówka
d dyszlówka
żużlówka
p łówka
sabałówka
pedałówka
działówka
s. podziałówka
jałówka
kanałówka
sygnałówka
wałówka
wahadłówka
żądłówka
widłówka
s. odłówka
skrzydłówka
główka
łamigłówka
czarnogłówka
pysznogłówka
włosogłówka
kwiatogłówka
jeżogłówka
rybołówka
muchołówka
ziołówka
s. kołówka
s. cokołówka
dwukołówka
samołówka
i smołówka
połówka
stołówka
czołówka
perłówka
wiosłówka
dziesięciowiosłówka
ośmiowiosłówka
czterowiosłówka
s. przemysłówka
kotłówka
mułówka
pyłówka
węzłówka
mówka
lamówka
oblamówka
reklamówka
ramówka
d zamówka
d obmówka
przedmówka
d odmówka
kremówka
d przemówka
d zimówka
reżimówka
I d domówka
II d domówka
dyplomówka
s. p ekonomówka
s. agronomówka
atomówka
sztormówka
szturmówka
kosmówka
taśmówka
gumówka
s. kostiumówka
szumówka
dymówka
i rymówka
wymówka
przymówka
reżymówka
rozmówka
piżmówka
straganówka
kolanówka
podkolanówka
stanówka
stebnówka
s. guldenówka
s. stuguldenówka
terenówka
jarzębinówka
s. trocinówka
okleinówka
malinówka
g szalinówka
szczelinówka
s. kominówka
przedterminówka
choinówka
osinówka
winówka
gadzinówka
oknówka
neonówka
s. wagonówka
znamionówka
cyrkonówka
ponówka
peronówka
s. półkoronówka
elektronówka
s. kretonówka
półtonówka
antonówka
s. fotonówka
s. wielotonówka
pistonówka
dwutonówka
kapiszonówka
ziarnówka
karnówka
g żarnówka
osnówka
wiosnówka
sosnówka
piętnówka
piołunówka
cynówka
młynówka
cytrynówka
magazynówka
pajęczynówka
benzynówka
jarzynówka
maszynówka
sprężynówka
łapówka
rapówka
gestapówka
sklepówka
s. stepówka
pępówka
tempówka
zetempówka
d ropówka
s. czopówka
s. sierpówka
grajcarówka
zegarówka
p cygarówka
harówka
miarówka
wikarówka
klarówka
dolarówka
i smarówka
cetnarówka
centnarówka
I parówka
II parówka
starówka
s. bulwarówka
towarówka
szarówka
żarówka
ciężarówka
półciężarówka
dąbrówka
żubrówka
kadrówka
cedrówka
wędrówka
zendrówka
biodrówka
s. banderówka
d komenderówka
glogierówka
klinkierówka
papierówka
ajerówka
temperówka
literówka
porterówka
sterówka
d dziwerówka
rewolwerówka
zerówka
d furażerówka
s. cyfrówka
szyfrówka
wirówka
ultrawirówka
s. sokowirówka
żwirówka
krówka
iskrówka
cukrówka
mrówka
borówka
s. pomidorówka
podorówka
wodorówka
zbiorówka
kalafiorówka
korówka
kolorówka
s. czterokomorówka
resorówka
batorówka
szerokotorówka
wąskotorówka
motorówka
s. pastorówka
s. likworówka
wieczorówka
kuprówka
d szyprówka
wiatrówka
metrówka
milimetrówka
stumetrówka
dwustumetrówka
czterystumetrówka
s. centymetrówka
s. swetrówka
s. piętrówka
litrówka
półlitrówka
s. centrówka
lankastrówka
orkiestrówka
futrówka
gurówka
s. figurówka
podmurówka
wymurówka
przymurówka
sznurówka
surówka
turówka
tekturówka
s. konturówka
sówka
szabasówka
p lasówka
galasówka
klasówka
pięcioklasówka
jednoklasówka
czteroklasówka
dwuklasówka
gerylasówka
masówka
tomasówka
ananasówka
s. pasówka
g harasówka
prasówka
esówka
kongresówka
s. wykresówka
redisówka
d flisówka
tenisówka
p pejsówka
taksówka
gzymsówka
s. bilansówka
kosówka
kłosówka
s. włosówka
nosówka
rosówka
prosówka
wrzosówka
s. szosówka
p kalmusówka
susówka
hysówka
s. budrysówka
tygrysówka
s. sołtysówka
szpagatówka
s. regatówka
d powiatówka
oświatówka
sylikatówka
g latówka
matówka
s. d ceratówka
kratówka
s. warsztatówka
watówka
krawatówka
d wiwatówka
kątówka
octówka
s. grzbietówka
s. komitetówka
miętówka
świętówka
s. pętówka
naftówka
dżygitówka
s. dolomitówka
zenitówka
sitówka
aktówka
jednoaktówka
czteroaktówka
dwuaktówka
trzyaktówka
altówka
szpaltówka
dubeltówka
kształtówka
g zamtówka
kantówka
frantówka
cementówka
gwintówka
lontówka
p montówka
zygmuntówka
gruntówka
gotówka
s. przygotówka
pilotówka
złotówka
tysiączłotówka
półzłotówka
tysiącozłotówka
pięciozłotówka
dziesięciozłotówka
pięćdziesięciozłotówka
dwudziestozłotówka
s. pięćsetzłotówka
stuzłotówka
dwuzłotówka
potówka
obrotówka
ćwiartówka
s. certówka
s. raportówka
sportówka
s. transportówka
stówka
d czterdziestówka
p dwudziestówka
cyklistówka
organistówka
augustówka
s. chrustówka
lutówka
łutówka
trzyminutówka
s. drutówka
śrutówka
trutówka
s. gabarytówka
ekrazytówka
szczytówka
wizytówka
pocztówka
s. masztówka
resztówka
bursztówka
s. potrawówka
s. podstawówka
s. śliwówka
p nerwówka
państwówka
gazówka
pokazówka
d skazówka
wskazówka
ślazówka
razówka
urazówka
zrazówka
wiązówka
i rybaczówka
kartaczówka
s. łączówka
s. mieczówka
poręczówka
tęczówka
leśniczówka
nadleśniczówka
pomarańczówka
zboczówka
moczówka
tarczówka
płaszczówka
deszczówka
proboszczówka
więzówka
i sylabizówka
d polizówka
wizówka
wozówka
s. przewozówka
s. brzozówka
s. lekarzówka
halerzówka
talerzówka
pieprzówka
staszówka
olszówka
czynszówka
lefoszówka
koszówka
groszówka
dziesięciogroszówka
pięćdziesięciogroszówka
dwudziestogroszówka
dwugroszówka
trzygroszówka
p marszówka
wierszówka
buszówka
d kontuszówka
śluzówka
s. bagażówka
plażówka
lepażówka
średniometrażówka
krótkometrażówka
podchorążówka
s. drożdżówka
s. odzieżówka
młodzieżówka
jeżówka
s. wężówka
s. niżówka
zbożówka
s. wielonożówka
stróżówka
anyżówka
ryżówka
krzyżówka
larwka
zakuwka
odkuwka
skuwka
wypluwka
nasuwka
zasuwka
przesuwka
wsuwka
wysuwka
żuwka
pływka
s. skrzelopływka
s. wypływka
nywka
obrywka
d odrywka
podrywka
przerywka
zagrywka
odgrywka
podgrywka
przegrywka
dogrywka
przygrywka
rozgrywka
nakrywka
d zakrywka
odkrywka
okrywka
pokrywka
skrywka
przykrywka
podorywka
d wyrywka
zrywka
rozrywka
kursywka
d negatywka
rogatywka
s. operatywka
lewatywka
lokomotywka
pozytywka
odzywka
grzywka
krzywka
pokrzywka
naszywka
zaszywka
obszywka
d podszywka
fałszywka
p oszywka
g poszywka
wszywka
wyszywka
zszywka
odżywka
pożywka
używka
władyka
heraldyka
melodyka
d włodyka
metodyka
grdyka
akordyka
d jurysdyka
d jurydyka
d grzdyka
d odałyka
bryka
fabryka
g lubryka
rubryka
podrubryka
gryka
liryka
metaforyka
s. deklamatoryka
kombinatoryka
retoryka
motoryka
s. psychomotoryka
sensomotoryka
historyka
papryka
bibliatryka
I metryka
II metryka
elektryka
teleelektryka
radioelektryka
s. katoptryka
klasyka
leksyka
tyka
akrobatyka
awiatyka
d scjatyka
bijatyka
d zabijatyka
d ubijatyka
pijatyka
d uwijatyka
hulatyka
d dramatyka
gramatyka
problematyka
kinematyka
tematyka
matematyka
metamatematyka
systematyka
pragmatyka
dogmatyka
klimatyka
dalmatyka
idiomatyka
aksjomatyka
dyplomatyka
chromatyka
psychosomatyka
automatyka
s. elektroautomatyka
d formatyka
pneumatyka
s. protoplazmatyka
numizmatyka
i hydropatyka
preparatyka
statyka
anastatyka
ekstatyka
s. termostatyka
hydrostatyka
aerostatyka
elektrostatyka
etyka
ascetyka
hodegetyka
apologetyka
energetyka
s. bioenergetyka
s. helioenergetyka
s. termoenergetyka
hydroenergetyka
elektroenergetyka
katechetyka
homiletyka
atletyka
lekkoatletyka
kosmetyka
arytmetyka
genetyka
filogenetyka
s. immunogenetyka
parenetyka
kinetyka
aerokinetyka
s. elektrokinetyka
fonetyka
s. cybernetyka
s. biocybernetyka
s. noetyka
poetyka
s. antypoetyka
perypatetyka
dietetyka
balneodietetyka
s. syntetyka
protetyka
estetyka
anestetyka
analityka
geoanalityka
enklityka
proklityka
i zoolityka
polityka
geopolityka
dydaktyka
s. psychodydaktyka
autodydaktyka
galaktyka
s. metagalaktyka
profilaktyka
praktyka
taktyka
d syntaktyka
lektyka
dialektyka
eklektyka
nearktyka
s. holarktyka
perystaltyka
kantyka
I mantyka
II mantyka
semantyka
romantyka
neoromantyka
ornamentyka
s. autentyka
makrobiotyka
semiotyka
s. zoosemiotyka
motyka
s. biocenotyka
erotyka
egzotyka
s. organoleptyka
aseptyka
antyseptyka
gliptyka
ekliptyka
optyka
synoptyka
elektrooptyka
s. magnetooptyka
s. elastooptyka
g partyka
s. bombastyka
scholastyka
neoscholastyka
plastyka
geoplastyka
s. korzenioplastyka
torakoplastyka
metaloplastyka
feloplastyka
galwanoplastyka
scenoplastyka
rynoplastyka
s. zooplastyka
ceroplastyka
papieroplastyka
keroplastyka
s. heteroplastyka
autoplastyka
s. mastyka
onomastyka
toponomastyka
gimnastyka
drastyka
fantastyka
swastyka
gestyka
s. hebraistyka
arabistyka
s. sorabistyka
indoeuropeistyka
eseistyka
biografistyka
monografistyka
sofistyka
sfragistyka
I logistyka
s. II logistyka
sylogistyka
balistyka
kabalistyka
realistyka
wokalistyka
s. animalistyka
formalistyka
kryminalistyka
annalistyka
s. regionalistyka
p żurnalistyka
kameralistyka
moralistyka
chóralistyka
s. biuralistyka
batalistyka
orientalistyka
procesualistyka
archiwalistyka
biblistyka
s. labelistyka
filatelistyka
nowelistyka
anglistyka
probabilistyka
cywilistyka
cyklistyka
symbolistyka
s. mongolistyka
solistyka
fabulistyka
inkunabulistyka
d rabulistyka
okulistyka
stylistyka
mistyka
s. wietnamistyka
bohemistyka
problemistyka
atomistyka
urbanistyka
indianistyka
pianistyka
varsavianistyka
amerykanistyka
s. afrykanistyka
romanistyka
germanistyka
humanistyka
lituanistyka
s. hellenistyka
s. filumenistyka
szopenistyka
wiolinistyka
alpinistyka
chopinistyka
agonistyka
p populacjonistyka
wiolonistyka
polonistyka
kanonistyka
japonistyka
s. felietonistyka
faunistyka
marynistyka
s. etiopistyka
s. hinduistyka
kazuistyka
slawistyka
mediewistyka
lingwistyka
s. metalingwistyka
pedolingwistyka
s. psycholingwistyka
s. etnolingwistyka
archiwistyka
diagnostyka
rentgenodiagnostyka
serodiagnostyka
s. elektrodiagnostyka
s. cytodiagnostyka
s. prognostyka
s. kaustyka
katakaustyka
enkaustyka
galwanokaustyka
akustyka
s. ultraakustyka
s. hydroakustyka
elektroakustyka
rustyka
publicystyka
rusycystyka
parodystyka
hungarystyka
s. memuarystyka
s. akwarystyka
ekwilibrystyka
s. erystyka
charakterystyka
s. aforystyka
florystyka
folklorystyka
kolorystyka
humorystyka
patrystyka
beletrystyka
heurystyka
turystyka
kulturystyka
komparatystyka
statystyka
semitystyka
dentystyka
s. spirytystyka
attyka
nautyka
kosmonautyka
s. biokosmonautyka
s. selenonautyka
hiponautyka
p aeronautyka
astroaeronautyka
astronautyka
s. bioastronautyka
farmaceutyka
propedeutyka
hermeneutyka
mnemoneutyka
p terapeutyka
s. psychoterapeutyka
krytyka
diakrytyka
samokrytyka
autokrytyka
hiperkrytyka
meteorytyka
wyka
fizyka
metafizyka
geofizyka
psychofizyka
biofizyka
s. heliofizyka
s. kriofizyka
krystalofizyka
s. kosmofizyka
makrofizyka
mikrofizyka
astrofizyka
muzyka
d ryzyka
kazka
d odkazka
d okazka
d skazka
wazka
wiązka
nawiązka
g zawiązka
p obwiązka
podwiązka
przewiązka
owiązka
d wywiązka
d związka
d rozwiązka
gałązka
g powązka
d kabzka
tabaczka
kulbaczka
skrobaczka
dłubaczka
s. sztubaczka
rybaczka
badaczka
gadaczka
posiadaczka
jadaczka
wyjadaczka
p bladaczka
nakładaczka
s. składaczka
układaczka
padaczka
d doglądaczka
biedaczka
łajdaczka
rodaczka
brodaczka
naciągaczka
ściągaczka
biegaczka
szybkobiegaczka
s. podżegaczka
bogaczka
dziergaczka
posługaczka
strugaczka
szturchaczka
słuchaczka
zarabiaczka
rozrabiaczka
schlebiaczka
trzeciaczka
podkarmiaczka
uganiaczka
maniaczka
cwaniaczka
biedniaczka
pieniaczka
żeniaczka
i wonniaczka
p wstępniaczka
czerniaczka
wieśniaczka
chrześniaczka
krewniaczka
s. równiaczka
d odczyniaczka
bliźniaczka
próżniaczka
zatapiaczka
poławiaczka
zamawiaczka
d rozprawiaczka
cewiaczka
jaczka
bajaczka
d wiejaczka
obijaczka
ubijaczka
przybijaczka
pijaczka
nawijaczka
d zawijaczka
przewijaczka
zwijaczka
wojaczka
swojaczka
kaczka
powlekaczka
szczekaczka
i kwękaczka
s. markaczka
tkaczka
tłukaczka
połykaczka
potykaczka
krzykaczka
palaczka
podpalaczka
g pielaczka
klaczka
zapylaczka
białaczka
działaczka
współdziałaczka
wykałaczka
siłaczka
płaczka
kułaczka
tułaczka
d hajdamaczka
tłumaczka
wyżymaczka
przecinaczka
wycinaczka
p spinaczka
wspinaczka
s. upinaczka
junaczka
jedynaczka
narzynaczka
obrzynaczka
wyrzynaczka
paczka
łapaczka
klepaczka
trzepaczka
tępaczka
kopaczka
czerpaczka
łupaczka
skrzypaczka
żebraczka
odbieraczka
s. przebieraczka
obieraczka
p ubieraczka
zbieraczka
s. zacieraczka
przecieraczka
docieraczka
ucieraczka
wycieraczka
s. zapieraczka
graczka
sybiraczka
kraczka
oraczka
nieboraczka
dworaczka
praczka
sraczka
s. traczka
s. ponuraczka
repasaczka
Prusaczka
taczka
zamiataczka
wygniataczka
g oprzątaczka
sprzątaczka
pętaczka
haftaczka
łechtaczka
g witaczka
żółtaczka
miotaczka
motaczka
czwartaczka
prostaczka
podawaczka
d udawaczka
pławaczka
spawaczka
okrawaczka
śpiewaczka
odsiewaczka
ziewaczka
d nalewaczka
polewaczka
rozlewaczka
poszukiwaczka
dziwaczka
d plwaczka
ładowaczka
s. śniegoładowaczka
pakowaczka
g polowaczka
s. gumowaczka
snowaczka
cerowaczka
korowaczka
s. skórowaczka
s. fasowaczka
prasowaczka
sortowaczka
spluwaczka
s. zatruwaczka
żuwaczka
wywoływaczka
pływaczka
s. włamywaczka
pomywaczka
s. podrywaczka
wyrywaczka
okrzesywaczka
d przechowywaczka
wyszywaczka
zszywaczka
p szwaczka
wiązaczka
oprowadzaczka
g odcedzaczka
Kozaczka
zaparzaczka
zwilżaczka
d ziębiączka
świerzbiączka
rżniączka
śpiączka
miesiączka
d tysiączka
krwawiączka
i zajączka
g stojączka
i palączka
bolączka
I łączka
II łączka
g przełączka
złączka
nierozłączka
s. dwuzłączka
mączka
rączka
obrączka
gorączka
d brzęczączka
d przączka
sprzączka
rzeżączka
drżączka
beczka
babeczka
gąbeczka
gołąbeczka
izdebeczka
kolebeczka
torebeczka
strzelbeczka
półbeczka
s. bombeczka
krobeczka
króbeczka
próbeczka
p torbeczka
prośbeczka
śrubeczka
rybeczka
izbeczka
wierzbeczka
sąsiadeczka
szufladeczka
zakładeczka
składeczka
d kolędeczka
fałdeczka
jagódeczka
łódeczka
kłódeczka
wódeczka
mordeczka
dudeczka
grudeczka
gwiazdeczka
uzdeczka
karafeczka
szafeczka
nimfeczka
szarfeczka
mufeczka
cieczka
ucieczka
wycieczka
banieczka
dokolusienieczka
babunieczka
sieczka
pasieczka
owieczka
świeczka
p gasiświeczka
buzieczka
bajeczka
fajeczka
kopiejeczka
trójeczka
dwójeczka
partyjeczka
haleczka
laleczka
woaleczka
góraleczka
g siedleczka
beleczka
grobeleczka
kropeleczka
buteleczka
kamizeleczka
szeleczka
szpileczka
chwileczka
I Poleczka
II poleczka
kuleczka
d luleczka
szpuleczka
g zazuleczka
koszuleczka
wleczka
nawleczka
zawleczka
powleczka
gałeczka
kobiałeczka
działeczka
pałeczka
zapałeczka
rusałeczka
piszczałeczka
gorzałeczka
strzałeczka
igiełeczka
mgiełeczka
kukiełeczka
jasełeczka
osełeczka
I piłeczka
II piłeczka
kukłeczka
przyjaciółeczka
jaskółeczka
półeczka
spółeczka
pszczółeczka
bułeczka
niecułeczka
necułeczka
pigułeczka
kukułeczka
szkatułeczka
pustułeczka
beczułeczka
deszczułeczka
baryłeczka
żyłeczka
jameczka
klameczka
plameczka
p mameczka
rameczka
Niemeczka
tasiemeczka
palmeczka
szelmeczka
kromeczka
gumeczka
kumeczka
falbaneczka
s. Cyganeczka
kochaneczka
hrabianeczka
szlachcianeczka
wzmianeczka
wełnianeczka
skakaneczka
szklaneczka
polaneczka
furmaneczka
firaneczka
cyraneczka
śmietaneczka
mieszczaneczka
marzaneczka
grzaneczka
koleżaneczka
filiżaneczka
sukieneczka
panieneczka
wanieneczka
s. łazieneczka
wojeneczka
wujeneczka
stryjeneczka
pioseneczka
odrobineczka
mineczka
choineczka
spineczka
świneczka
godzineczka
d kolumneczka
i panneczka
amboneczka
plecioneczka
sioneczka
jesioneczka
goloneczka
s. błoneczka
jabłoneczka
płoneczka
koroneczka
wędzoneczka
kieszoneczka
żoneczka
p sarneczka
d wierneczka
piosneczka
s. fortuneczka
blondyneczka
ryneczka
dziewczyneczka
pierzyneczka
g krzyneczka
skrzyneczka
szyneczka
kruszyneczka
kuzyneczka
I kapeczka
II kapeczka
klapeczka
łapeczka
p papeczka
czapeczka
przylepeczka
cipeczka
knajpeczka
małpeczka
lampeczka
chłopeczka
kropeczka
stopeczka
ciupeczka
jupeczka
kupeczka
chałupeczka
I pupeczka
II d pupeczka
g skrzypeczka
d reczka
szafareczka
kuchareczka
ciareczka
pachciareczka
miareczka
kawiareczka
jareczka
fujareczka
p szynkareczka
plotkareczka
p ślareczka
p szlareczka
karczmareczka
pensjonareczka
młynareczka
marynareczka
pareczka
szpareczka
tareczka
latareczka
tatareczka
stareczka
czareczka
ściereczka
magiereczka
s. szwagiereczka
tabakiereczka
s. iskiereczka
klamereczka
nereczka
kwatereczka
pastereczka
hreczka
lireczka
sikoreczka
aktoreczka
obóreczka
córeczka
góreczka
przepióreczka
wiewióreczka
skóreczka
komóreczka
fureczka
kureczka
chmureczka
rureczka
jaszczureczka
faseczka
laseczka
kolaseczka
maseczka
trzaseczka
gąseczka
przekąseczka
deseczka
kreseczka
pliseczka
miseczka
wioseczka
kluseczka
łuseczka
kołyseczka
teczka
chateczka
siateczka
klateczka
s. dzierlateczka
łateczka
mateczka
szmateczka
pateczka
łopateczka
krateczka
notateczka
mężateczka
pamiąteczka
łąteczka
faceteczka
bruneteczka
skarpeteczka
s. seteczka
sylweteczka
serweteczka
s. hafteczka
niteczka
świteczka
anegdoteczka
cioteczka
idioteczka
biblioteczka
trzpioteczka
koteczka
ploteczka
kartoteczka
szczoteczka
apteczka
szczypteczka
ćwiarteczka
karteczka
kwarteczka
forteczka
furteczka
kurteczka
g steczka
powiasteczka
piąsteczka
cząsteczka
gramocząsteczka
makrocząsteczka
pesteczka
kosteczka
miłosteczka
krosteczka
garsteczka
usteczka
chusteczka
minuteczka
ruteczka
zabaweczka
brodaweczka
kaweczka
turkaweczka
truskaweczka
kukaweczka
ławeczka
spraweczka
traweczka
sadzaweczka
ceweczka
śpieweczka
s. sieweczka
dzieweczka
poleweczka
koneweczka
listeweczka
poszeweczka
śliweczka
bulweczka
wdóweczka
Żydóweczka
wiśnióweczka
pokojóweczka
łojóweczka
makóweczka
podkóweczka
kminkóweczka
jałóweczka
główeczka
łamigłóweczka
sosnóweczka
żaróweczka
ciężaróweczka
mróweczka
sóweczka
s. taksóweczka
jednoaktóweczka
dubeltóweczka
gotóweczka
wskazóweczka
rozryweczka
grzyweczka
wazeczka
drzazeczka
wiązeczka
podwiązeczka
gałązeczka
bryczeczka
nędzeczka
walizeczka
rózeczka
rzeczka
brzeczka
skrzeczka
porzeczka
poprzeczka
sprzeczka
flaszeczka
czaszeczka
kiszeczka
mniszeczka
broszeczka
d troszeczka
p duszeczka
poduszeczka
muszeczka
puszeczka
staruszeczka
gruszeczka
myszeczka
szyszeczka
bluzeczka
książeczka
wstążeczka
d sprzążeczka
ścieżeczka
dzieżeczka
nóżeczka
łyżeczka
jęczka
nałęczka
przełęczka
wnęczka
s. brzęczka
źrebiczka
gołębiczka
strzelbiczka
d farbiczka
raciczka
p trociczka
króciczka
charciczka
tarciczka
s. fotograficzka
s. magiczka
tragiczka
pedagogiczka
p kiczka
d naliczka
zapaliczka
zaliczka
tabliczka
wróbliczka
publiczka
s. jedliczka
redliczka
widliczka
ewangeliczka
cieliczka
g osieliczka
smagliczka
igliczka
kliczka
melancholiczka
alkoholiczka
katoliczka
kapliczka
d garliczka
synogarliczka
karliczka
perliczka
cieśliczka
gęśliczka
ośliczka
świetliczka
pętliczka
uliczka
śnieguliczka
kobyliczka
motyliczka
d rozliczka
gruźliczka
samiczka
chemiczka
ziemiczka
s. anemiczka
komiczka
s. rytmiczka
botaniczka
służebniczka
zdobniczka
I skarbniczka
II skarbniczka
pomocniczka
współbiesiadniczka
p czekoladniczka
zakładniczka
prądniczka
miedniczka
odpowiedniczka
d spowiedniczka
pośredniczka
poprzedniczka
urzędniczka
chłodniczka
d spodniczka
ogrodniczka
przyrodniczka
wodniczka
zawodniczka
współzawodniczka
przewodniczka
spódniczka
s. mini-spódniczka
musztardniczka
d obłudniczka
ulubieniczka
szubieniczka
kamieniczka
gąsieniczka
źreniczka
siostrzeniczka
pszeniczka
s. techniczka
zwierzchniczka
s. olejniczka
dojniczka
dostojniczka
rozbójniczka
zapalniczka
mydlniczka
s. celniczka
mydelniczka
d mielniczka
popielniczka
kropielniczka
masielniczka
dzielniczka
kadzielniczka
rękodzielniczka
maselniczka
śmiertelniczka
nieśmiertelniczka
p pustelniczka
czytelniczka
naczelniczka
gorzelniczka
s. rolniczka
solniczka
stolniczka
niewolniczka
p spólniczka
wspólniczka
rzemieślniczka
bawełniczka
tajemniczka
gromniczka
d przedsłanniczka
posłanniczka
wysłanniczka
okienniczka
imienniczka
zmienniczka
d rówienniczka
lenniczka
zwolenniczka
p męczenniczka
winniczka
zakonniczka
stronniczka
dzwonniczka
doniczka
s. kłoniczka
słoniczka
kanoniczka
kroniczka
stroniczka
d zaczepniczka
oszczepniczka
chałupniczka
cygarniczka
d siarniczka
p kawiarniczka
puderniczka
lakierniczka
cukierniczka
powierniczka
taterniczka
literniczka
sterniczka
p komorniczka
górniczka
turniczka
prząsniczka
prząśniczka
g pieśniczka
rówieśniczka
miłośniczka
włośniczka
d pątniczka
obietniczka
śmietniczka
letniczka
baletniczka
s. kaletniczka
dziesiętniczka
tętniczka
s. rokitniczka
ochotniczka
lotniczka
p złotniczka
samotniczka
i sotniczka
towotniczka
dożywotniczka
napastniczka
uczestniczka
współuczestniczka
pokutniczka
prawniczka
przeciwniczka
piwniczka
d lubowniczka
pracowniczka
współpracowniczka
p naśladowniczka
ładowniczka
orędowniczka
p hołdowniczka
s. i hodowniczka
przodowniczka
szachowniczka
prochowniczka
bojowniczka
s. użytkowniczka
stołowniczka
parowniczka
szabrowniczka
wędrowniczka
kierowniczka
s. polerowniczka
rysowniczka
d lontowniczka
s. wartowniczka
warzywniczka
kryniczka
łączniczka
popleczniczka
społeczniczka
piaseczniczka
rzeczniczka
kamieniczniczka
łuczniczka
s. poruczniczka
pieprzniczka
kamaszniczka
ptaszniczka
zauszniczka
sojuszniczka
kapeluszniczka
rzeźniczka
bliźniczka
s. kołchoźniczka
strażniczka
księżniczka
arcyksiężniczka
bożniczka
różniczka
s. dróżniczka
podróżniczka
dłużniczka
s. paranoiczka
d zbroiczka
stroiczka
piczka
łasiczka
lisiczka
rosiczka
nogawiczka
rękawiczka
półrękawiczka
pławiczka
łapawiczka
prawiczka
polędwiczka
s. mankowiczka
p synowiczka
s. gapowiczka
p stepowiczka
s. autostopowiczka
s. kadrowiczka
wczasowiczka
barwiczka
kotwiczka
maziczka
dziczka
niedźwiedziczka
dziedziczka
s. młodziczka
d dobrodziczka
trudziczka
s. folksdojczka
pomarańczka
kłokoczka
natłoczka
wytłoczka
d włoczka
powłoczka
przymoczka
d kroczka
i proroczka
sroczka
zatoczka
otoczka
kwoczka
włóczka
d nawłóczka
p obwłóczka
tarczka
d natarczka
utarczka
nauczka
kłobuczka
g duczka
huczka
kuczka
kukuczka
kluczka
płuczka
s. przepłuczka
popłuczka
s. spłuczka
tłuczka
stłuczka
onuczka
wnuczka
prawnuczka
peruczka
suczka
sztuczka
p półsztuczka
d fircyczka
medyczka
weredyczka
d jendyczka
indyczka
słodyczka
łyczka
bryczka
fabryczka
rubryczka
hipochondryczka
chimeryczka
histeryczka
gryczka
liryczka
goryczka
kokoryczka
historyczka
metryczka
p tetryczka
d pstryczka
s. klasyczka
tyczka
pijatyczka
gramatyczka
matematyczka
flegmatyczka
astmatyczka
d spazmatyczka
fanatyczka
lunatyczka
sympatyczka
ekstatyczka
zatyczka
kosmetyczka
fonetyczka
impetyczka
heretyczka
artretyczka
s. dietetyczka
przetyczka
polityczka
kantyczka
romantyczka
motyczka
potyczka
s. epileptyczka
s. styczka
plastyczka
gimnastyczka
fantastyczka
mistyczka
wtyczka
krytyczka
przytyczka
wyczka
nawyczka
przywyczka
d kaczyczka
gorczyczka
twarzyczka
siostrzyczka
d mszyczka
duszyczka
gruszyczka
I muzyczka
II p muzyczka
d życzka
śnieżyczka
wieżyczka
s. astrowieżyczka
tężyczka
pożyczka
różyczka
oblaszczka
d podlaszczka
przylaszczka
głaszczka
płaszczka
rozpłaszczka
d deszczka
mieszczka
wieszczka
kleszczka
trzeszczka
d piszczka
nieboszczka
d roszczka
d rószczka
d marszczka
zmarszczka
łuszczka
d muszczka
podpuszczka
błyszczka
opryszczka
d chadzka
przechadzka
schadzka
d sobieradzka
zasadzka
obsadzka
odsadzka
podsadzka
posadzka
odprowadzka
przeprowadzka
wyprowadzka
fezka
łezka
pinezka
krezka
s. imprezka
walizka
remizka
I i dewizka
II dewizka
przeciwpełzka
wirtuozka
kózka
s. łózka
zawózka
obwózka
odwózka
podwózka
dowózka
powózka
wywózka
przywózka
zwózka
rozwózka
brzózka
s. opierzka
s. bezpierzka
i pozórzka
lubaszka
rubaszka
kaszka
d Laszka
blaszka
flaszka
d wałaszka
bakłaszka
d maszka
damaszka
d kałamaszka
zamaszka
s. stelmaszka
paszka
apaszka
d opaszka
raszka
fraszka
igraszka
traszka
d ptaszka
s. zakwaszka
czaszka
mózgoczaszka
pocieszka
bekieszka
zamieszka
lemieszka
domieszka
śmieszka
d naśmieszka
przymieszka
zawieszka
podwieszka
przewieszka
wywieszka
przywieszka
serojeszka
surojeszka
pleszka
płeszka
I meszka
II d meszka
d demeszka
depeszka
pepeszka
reszka
d wereszka
weszka
mendeweszka
mendoweszka
d zamięszka
fiszka
kiszka
d wędzikiszka
I liszka
II liszka
s. bedliszka
modliszka
kliszka
pliszka
mniszka
macoszka
d bandoszka
tłuścioszka
czyścioszka
śpioszka
koszka
kokoszka
loszka
jałoszka
d wołoszka
s. włoszka
s. Włoszka
d kmoszka
kumoszka
listonoszka
broszka
moroszka
d rozproszka
d troszka
s. gawroszka
soszka
rososzka
świętoszka
pończoszka
pieszczoszka
prószka
d rozprószka
d macuszka
kiecuszka
duszka
pogaduszka
przygaduszka
s. łapiduszka
poduszka
ateuszka
śmieciuszka
pośmieciuszka
parweniuszka
riuszka
akcjonariuszka
pensjonariuszka
emisariuszka
mandatariuszka
proletariuszka
sanitariuszka
d alimentariuszka
instrumentariuszka
s. wolontariuszka
radziuszka
juszka
kuracjuszka
nowicjuszka
prowincjuszka
d socjuszka
patrycjuszka
s. szczekuszka
pieluszka
peluszka
s. fintifluszka
gałuszka
jemiełuszka
g głuszka
przygłuszka
jemiołuszka
muszka
faramuszka
wydmuszka
bolimuszka
smuszka
lanuszka
czarnuszka
czernuszka
puszka
d lampuszka
opuszka
ropuszka
staruszka
s. wieruszka
peruszka
gruszka
kruszka
pietruszka
suszka
podsuszka
osuszka
ususzka
wysuszka
tuszka
łoktuszka
s. i świegotuszka
pastuszka
czastuszka
dziewuszka
s. krzewuszka
s. podkpiwuszka
kaczuszka
paczuszka
bryczuszka
rzeżuszka
d przybyszka
hladyszka
gładyszka
zadyszka
myszka
d przeoryszka
wyszka
towarzyszka
współtowarzyszka
szyszka
p łobuzka
bluzka
fryzka
p przegryzka
s. wgryzka
d przygryzka
kryzka
d siurpryzka
d surpryzka
baźka
pójdźka
d asańdźka
d asińdźka
buźka
zasmażka
menażka
d ograżka
porażka
zaprażka
watażka
ważka
naważka
odważka
uważka
d zaciążka
g zawściążka
książka
gryziksiążka
s. mikroksiążka
p prążka
wstążka
p przeprzążka
doprzążka
d sprzążka
uprzążka
przyprzążka
d objażdżka
przejażdżka
różdżka
s. przebieżka
ścieżka
g zaścieżka
śnieżka
odśnieżka
wieżka
dzieżka
d teleżka
koleżka
komeżka
mereżka
siermiężka
zwężka
i włóczężka
obniżka
zniżka
alonżka
bożka
d założka
dorożka
rogóżka
lóżka
obłóżka
wyłóżka
nóżka
odnóżka
rozmnóżka
korzenionóżka
s. szczękonóżka
krótkonóżka
białonóżka
zielononóżka
bosonóżka
nibynóżka
obróżka
I dróżka
II d dróżka
g przydróżka
d odgróżka
d przegróżka
pogróżka
doróżka
stróżka
i przestróżka
ostróżka
wróżka
warżka
zadzierżka
konsjerżka
kałużka
wydłużka
s. płużka
służka
d przysłużka
smużka
papużka
drużka
d mrużka
I strużka
II strużka
łodyżka
łyżka
g ryżka
intryżka
wyżka
nadwyżka
podwyżka
przewyżka
zwyżka
strzyżka
I la
II g la
z dala
fala
mikrofala
gala
I hala
II hala
fiala
skala
lala
tralala
s. koala
pala
mądrala
spirala
centrala
podcentrala
magistrala
sala
marsala
szala
d grabla
szabla
ziębla
przerębla
hołobla
grobla
s. dubla
strucla
dla
d mokrzadla
jedla
bela
karabela
mirabela
tabela
cela
micela
tunicela
parcela
rubrycela
saradela
seradela
mortadela
cytadela
kandela
d szkandela
d rondela
d rodela
sardela
I fela
II d fela
s. hela
s. izohela
d sibiela
ceregiela
d gabriela
d niewiela
niedziela
paralela
flanela
manela
p pinela
garnela
p prunela
p sznela
pela
kapela
pompela
akwarela
p umbrela
d kwerela
makrela
morela
bagatela
p brokatela
d muszkatela
kuratela
parantela
tarantela
klientela
p parentela
stela
d tutela
kosztela
karawela
nowela
gazela
wiolonczela
modzela
kamizela
p mamzela
d donzela
skrzela
s. d damuzela
p marmuzela
karuzela
d kafla
rafla
tafla
d kartofla
mufla
trufla
szufla
s. krągla
sprzągla
dżungla
szpachla
I d wachla
II d wachla
chochla
szerchla
pomuchla
uhla
bila
lokomobila
s. strobila
fila
s. p tefila
d krotofila
s. drozofila
kokila
lila
niebieskolila
różowolila
mila
tonomila
manila
kampanila
koszenila
szpila
chwila
d przedchwila
krotochwila
kalwila
jakla
sakla
takla
szakla
mąkla
pąkla
szekla
przepękla
bernikla
g wikla
dukla
brykla
palla
d stalla
libella
predella
p fircynella
s. a capella
s. chlorella
sybilla
banderilla
willa
bulla
idylla
amarylla
spirylla
flotylla
postylla
d zemla
s. d chomla
kłomla
d dromla
drumla
parabola
metabola
s. antymetabola
s. frondibola
p tombola
d tobola
hiberbola
s. coca-cola
dola
niedola
mandola
farandola
gondola
areola
aureola
fola
pergola
hola
radiola
s. teleradiola
s. hemiola
karmaniola
d kariola
triola
wiola
jola
banjola
kola
s. koka-kola
d skola
s. septymola
pianola
d bibliopola
nekropola
topola
izopola
I rola
II rola
barkarola
fumarola
d pancerola
banderola
kontrola
telekontrola
samokontrola
s. autokontrola
sola
fasola
antresola
konsola
busola
radiobusola
żyrobusola
etola
magnitola
I stola
II d stola
s. sekstola
duola
wakuola
wola
swawola
niewola
samowola
boguwola
d swywola
bezwola
p kamizola
g kamzola
papla
czapla
ampla
hopla
kropla
d dupla
dziupla
I d kupla
II kupla
kwadrupla
s. p trypla
raszpla
s. marla
s. d berla
merla
mandorla
s. burla
cyrla
kapsla
cieśla
d gęśla
basetla
pętla
półpętla
szpachtla
kitla
butla
aula
babula
grabula
tabula
cebula
s. bulwocebula
gębula
fibula
preambula
globula
trybula
g warcula
d gadula
p zgadula
zgaduj-zgadula
biedula
bidula
dryndula
d wódula
brzydula
I gula
II g gula
s. kaniula
I kula
II kula
pellikula
kutikula
półkula
smarkula
g durkula
d faskula
p wrzaskula
d majuskula
kutykula
damula
p mamula
s. gemula
prymula
d nula
kampanula
granula
żonula
czarnula
pula
s. czapula
s. kopula
szpula
g grula
córula
gastrula
p matula
wetula
tarantula
ciotula
s. ćwiartula
blastula
dziewula
d wdowula
krzywula
g zazula
paczula
jędzula
g zozula
koszula
p rajtszula
d rejtszula
klauzula
hodowla
budowla
niemowla
zimowla
sabadyla
s. i zachyla
s. g przechyla
kamaryla
s. fibryla
espadryla
g tyla
mantyla
do tyla
szynszyla
d kabzla
frędzla
tręzla
szla
tekszla
muszla
kabała
d bała-bała
grzebała
gwazdała
gała
pomagała
gęgała
chała
podbiała
kobiała
pobiała
ścierciała
uncjała
popijała
zakała
jąkała
skała
smykała
d rykała
krzykała
dyrdymała
bez mała
pała
I opała
II d opała
spała
kupała
d skurczypała
świszczypała
babrała
drała
guzdrała
gderała
bazgrała
i rusała
kapitała
nawała
zawała
chwała
d przechwała
samochwała
pochwała
uchwała
powała
d świerczała
piszczała
gorzała
strzała
koszała
wobła
prostopadła
d widła
jodła
I p modła
II modła
d kudła
szkudła
jagła
z nagła
cegła
igła
mgła
półmgła
i omgła
przymgła
mygła
pchła
truchła
mogiła
i bezmogiła
kiła
piła
I siła
II d siła
wszechsiła
bezsiła
d wiła
szaławiła
ćwikła
kukła
ałła
hałła
d mołła
mułła
d żymła
d tajboła
międoła
stodoła
pierdoła
i śniegoła
zgoła
i ścioła
s. kamioła
jemioła
d pinioła
g żywioła
d i obkoła
dokoła
dookoła
oskoła
szkoła
gramoła
smoła
prasmoła
gryzmoła
poła
rzępoła
partoła
epistoła
g zoła
pszczoła
d mozoła
gomóła
póła
s. d kapła
perła
jasła
d osła
s. ciosła
gusła
tatła
miotła
asauła
buła
fabuła
d wokabuła
bibuła
p fibuła
męczybuła
gaduła
ceduła
kameduła
gduła
bajduła
safanduła
fafuła
infuła
p bałaguła
śnieguła
reguła
piguła
niezguła
d makuła
pakuła
molekuła
s. makromolekuła
s. mikromolekuła
szczekuła
kanikuła
skuła
majuskuła
minuskuła
matrykuła
partykuła
famuła
d gamuła
formuła
ampuła
kopuła
półkopuła
szypuła
d feruła
p szkatuła
kapituła
p wituła
rotuła
stuła
fistuła
d świstuła
asawuła
tawuła
d rywuła
krzywuła
menzuła
kobyła
g kopyła
baryła
bryła
żyła
d gruzła
dama
d madama
fama
gama
d amalgama
jama
makama
I lama
II lama
III lama
IV lama
flama
dalajlama
reklama
samoreklama
autoreklama
proklama
plama
mama
panama
izodynama
rama
s. circarama
s. cirkarama
brama
d drama
d melodrama
diorama
kopiorama
cyklorama
panorama
s. brydżorama
trama
szrama
tama
sztama
pidżama
piżama
ćma
zaćma
oćma
ciućma
d dma
d zadma
d wiedma
rozedma
d widma
odma
niedodma
d półsiodma
d półsiódma
wydma
p morfema
p bohema
tantiema
s. kalema
s. epiblema
ulema
d dylema
enema
p fonema
s. protonema
d poema
trirema
d teorema
suprema
I trema
s. II trema
tryrema
d tema
anatema
chryzantema
apotema
blastema
merystema
d systema
egzema
magma
diafragma
s. syntagma
flegma
d apoftegma
d enigma
d dogma
drachma
d infima
s. kima
d klima
mima
pantomima
s. minima
prima
sima
zima
s. obejma
d klejma
przejma
ujma
halma
palma
s. nelma
szelma
arcyszelma
gamma
gemma
d dilemma
d doma
sodoma
trachoma
d aksjoma
I koma
II koma
sarkoma
d skoma
oskoma
glaukoma
s. leukoma
d dyploma
granuloma
słoma
renoma
gnoma
s. radiodroma
loksodroma
ortodroma
kroma
I soma
II p soma
trypanosoma
s. teratoma
farma
I karma
II karma
s. kazarma
s. derma
epiderma
endoderma
felloderma
s. hipoderma
ektoderma
entoderma
blastoderma
mezoderma
s. egzoderma
ferma
oferma
herma
sperma
endosperma
terma
s. izogeoterma
mikroterma
mezoterma
izoterma
geoizoterma
firma
forma
praforma
reforma
d proforma
platforma
norma
hurma
surma
p turma
kosma
s. izokosma
półosma
ósma
d półósma
taśma
mahatma
s. matma
astma
izarytma
s. trauma
cuma
duma
Duma
zaduma
neuma
fuma
guma
pianoguma
mikroguma
s. asfaltoguma
s. skórguma
kuma
kurkuma
numa
puma
suma
dżuma
decyma
s. undecyma
duodecyma
d dyma
podyma
parenchyma
mezenchyma
pryma
maksyma
d syntaksyma
legityma
septyma
p estyma
chiazma
d miazma
plazma
endoplazma
s. trofoplazma
karioplazma
ektoplazma
entoplazma
protoplazma
cytoplazma
karczma
d kuczma
plazmodezma
schizma
pryzma
d syzma
d szyzma
wiedźma
ciżma
I na
II na
s. ikebana
falbana
dana
d tofana
nagana
karagana
salangana
fatamorgana
przygana
gymkhana
garderobiana
ściana
d przyściana
mediana
liana
d miana
zamiana
odmiana
pododmiana
przemiana
wymiana
zmiana
półzmiana
d rozmiana
szopeniana
piana
waleriana
varsaviana
s. cracoviana
mickiewicziana
gencjana
s. kopernikana
arkana
szykana
s. elana
porcelana
s. anilana
polana
puzzolana
goplana
łamana
sukmana
otomana
rana
membrana
odegrana
p rozegrana
s. nierozegrana
przegrana
dograna
wygrana
ochrana
firana
d pastrana
katana
śmietana
gitana
kapitana
altana
tramontana
tartana
s. iguana
s. marihuana
ipekakuana
hawana
pawana
karawana
nirwana
d wytrwana
marzana
brzana
d poszana
d bardyzana
d tyzana
partyzana
p kurtyzana
źrebna
ozębna
d podobna
niepodobna
d garderobna
z osobna
do cna
opłucna
dna
p czeladna
radna
podsądna
rzędna
p za widna
do dna
d z łagodna
węglopochodna
bezdna
werbena
cena
karacena
dracena
przecena
ocena
p niedocena
s. samocena
scena
damascena
s. obscena
awanscena
arierscena
wycena
s. modena
d dogena
d dugena
indygena
higiena
zoohigiena
hiena
jena
sjena
walansjena
galena
euglena
peneplena
s. ulena
kantylena
kamena
domena
prolegomena
paralipomena
s. ekumena
s. anekumena
skorpena
arena
marena
suterena
s. półsuterena
s. grena
migrena
gangrena
morena
murena
syrena
patena
antena
wena
d adwena
s. barwena
p werwena
hazena
maizena
lizena
d żena
maligna
g swachna
jadwichna
wiochna
rybuchna
kiecuchna
d duchna
d młoduchna
morduchna
paniuchna
g tasiuchna
buziuchna
mamuchna
córuchna
matuchna
setuchna
ciotuchna
kotuchna
ćwiartuchna
kaczuchna
szwaczuchna
rączuchna
władzuchna
flaszuchna
druhna
tebaina
kokaina
prokaina
nowokaina
maina
ptomaina
kraina
ukraina
Ukraina
betaina
s. przetaina
babina
kabina
radiokabina
drabina
grabina
margrabina
s. burgrabina
hrabina
sabina
szwabina
izdebina
dębina
głębina
d kłębina
wyrębina
zrębina
zębina
jarzębina
tanalbina
p strzelbina
kolombina
trombina
s. protrombina
bobina
zdobina
s. globina
hemoglobina
żłobina
drobina
odrobina
gramodrobina
s. d podrobina
zeskrobina
d oskrobina
wyskrobina
szczerbina
turbina
konkubina
g oskubina
s. bilirubina
izbina
wierzbina
herbacina
d rogacina
chacina
adwokacina
łacina
szmacina
literacina
słoniowacina
kobiecina
grzbiecina
żakiecina
kaszkiecina
dziecina
bagnecina
poecina
karecina
p secina
szczecina
d trzecina
źrebięcina
p jagnięcina
dziesięcina
prosięcina
cielęcina
łęcina
d męcina
pęcina
okręcina
s. d młokicina
rokicina
d sicina
p wicina
s. kłykcina
palcina
rybałcina
studencina
dokumencina
koncina
funcina
kocina
kapocina
wypocina
p pstrocina
paltocina
plwocina
pierwocina
s. barcina
karcina
kurcina
mieścina
d teścina
i liścina
organiścina
maszyniścina
s. tekścina
gościna
starościna
s. p prościna
chuścina
d puścina
kapuścina
d chruścina
d czyścina
bucina
surducina
śrucina
płycina
rycina
trzcina
s. fluoresceina
kodeina
hordeina
kofeina
fikofeina
kleina
okleina
skleina
oleina
koleina
oseina
osseina
teina
proteina
skleroproteina
sparteina
s. cysteina
luteina
kazeina
zgrzeina
parafina
d grafina
olefina
delfina
ludolfina
morfina
apomorfina
s. fagina
pagina
asparagina
nitragina
algina
s. cibalgina
s. pabialgina
nowalgina
angina
spongina
china
machina
s. katechina
kochinchina
s. akrychina
trychina
d kazakina
miękina
baskina
s. damaskina
lina
d obalina
s. adalina
s. amigdalina
wydalina
izohalina
ptialina
kalina
s. perkalina
d skalina
meskalina
malina
formalina
adrenalina
s. noradrenalina
annalina
p kornalina
kopalina
koralina
pralina
tetralina
salina
mesalina
watalina
naftalina
s. dygitalina
I d walina
II walina
kawalina
d zawalina
podwalina
p zwalina
rozwalina
gorzalina
g krążalina
szablina
szczeblina
oblina
padlina
zapadlina
p przepadlina
i wpadlina
rozpadlina
radlina
d siedlina
jedlina
redlina
więdlina
wędlina
i oszczędlina
skrzydlina
s. lobelina
delina
dzięcielina
nauczycielina
skamielina
chmielina
trzmielina
skamienielina
s. zbutwielina
osiędzielina
sędzielina
osędzielina
wydzielina
melina
popelina
s. giberelina
hotelina
plastelina
wazelina
parczelina
szczelina
odparzelina
oparzelina
p ogorzelina
zgorzelina
wietrzelina
zwietrzelina
przestrzelina
d szelina
glina
sztaglina
loglina
zdechlina
wiechlina
stęchlina
d tchlina
puchlina
s. d napuchlina
opuchlina
spuchlina
urobilina
s. teofilina
ksantofilina
anilina
wanilina
rozanilina
koszenilina
d frejlina
s. aklina
d cieklina
ocieklina
obrzęklina
s. liklina
wiklina
synklina
geosynklina
termoklina
monoklina
izoklina
s. szczerklina
przepuklina
opuklina
s. wpuklina
wypuklina
cyklina
s. tetracyklina
s. oksytetracyklina
antyklina
s. geoantyklina
wyklina
s. hollina
sztormlina
karbolina
dolina
pradolina
mandolina
s. sondolina
stodolina
kreolina
cholina
konchiolina
lanolina
d krenolina
chinolina
krynolina
g zapolina
trampolina
topolina
s. tarpolina
watolina
orbitolina
i partolina
d podstolina
I wolina
II wolina
gazolina
skrzeplina
skroplina
s. wykroplina
dyscyplina
samodyscyplina
s. d rozdarlina
d odumarlina
halslina
hyslina
ślina
i obwiślina
oślina
roślina
d zaroślina
kotlina
babulina
globulina
s. gamma-globulina
s. immunoglobulina
s. laktoglobulina
kulina
folikulina
pikulina
tuberkulina
mulina
odmulina
s. inulina
lupulina
insulina
otulina
koszulina
fuzulina
s. pławlina
tawlina
I bylina
II bylina
kobylina
penicylina
dylina
piroksylina
s. etylina
przemarzlina
zmarzlina
koźlina
I mina
II mina
III mina
amina
rodamina
tiamina
s. lamina
s. melamina
skopolamina
wieloamina
chloroamina
koramina
s. chloramina
balsamina
etamina
witamina
s. multiwitamina
prowitamina
s. ergotamina
protamina
histamina
glutamina
hemina
gmina
ozimina
ulmina
domina
p legomina
d skomina
d oskomina
teobromina
pantomina
kontrmina
d ośmina
albumina
legumina
s. humina
przeciwmina
g chabanina
g kabanina
rąbanina
grzebanina
skrobanina
dłubanina
macanina
danina
gadanina
rodanina
gwazdanina
ciąganina
bieganina
p targanina
dzianina
bujanina
bąkanina
brzdąkanina
błąkanina
chrząkanina
paćkanina
siekanina
szczekanina
klaskanina
tkanina
pukanina
szukanina
alanina
melanina
strzelanina
solanina
paplanina
płanina
łamanina
sukmanina
kapanina
chlapanina
łapanina
s. chrapanina
trzepanina
kopanina
szarpanina
tupanina
baranina
staranina
babranina
żebranina
gderanina
zbieranina
szperanina
safranina
bazgranina
oranina
papranina
i bzduranina
d gdyranina
pisanina
tanina
latanina
łatanina
kołatanina
d matanina
haratanina
plątanina
krzątanina
krętanina
bełtanina
szamotanina
s. łomotanina
s. trzepotanina
rotanina
dreptanina
szeptanina
partanina
s. chłostanina
czytanina
besztanina
s. guanina
s. gwanina
s. kołowanina
kotłowanina
d murowanina
gmatwanina
mazanina
d rzezanina
lizanina
mieszanina
d mięszanina
s. leżanina
stadnina
d ogrodnina
s. adenina
s. krzemienina
p jasienina
studzienina
zielenina
jelenina
derenina
s. migrenina
s. awenina
skwarzenina
p kwaszenina
p suszenina
smażenina
lignina
strychnina
chinina
świnina
s. włóknina
zgonina
s. metionina
konina
klonina
połonina
d płonina
słonina
s. anemonina
saponina
santonina
kotonina
i przyczepnina
darnina
ziarnina
s. dziarnina
sarnina
tarnina
czarnina
d sternina
czernina
d ciaśnina
cieśnina
wiśnina
sośnina
kostnina
równina
rycynina
kreatynina
aglutynina
dziewczynina
choina
spoina
fibroina
heroina
ligroina
toina
zastoina
dwoina
capina
szkapina
łapina
podpina
zasklepina
pepina
krepina
kępina
strzępina
lipina
filipina
knajpina
kpina
przekpina
chłopina
s. tropina
atropina
s. heliotropina
urotropina
karpina
I d spina
II d spina
ociupina
skupina
łupina
chałupina
pupina
zupina
s. antygrypina
marina
balerina
primabalerina
obcasina
kasina
kąsina
wąsina
zawiesina
gęsina
cisina
osina
kosina
łosina
stosina
psina
kapelusina
p kontusina
owsina
łysina
sonatina
tartina
d matutina
beduina
ruina
wina
kawina
lawina
ryboflawina
s. galoflawina
p ławina
g pławina
g spławina
sprawina
trawina
żurawina
sawina
grzęzawina
dzierżawina
boćwina
d plewina
drzewina
modrzewina
kosodrzewina
krzewina
przewina
sangwina
pachwina
żurachwina
iwina
poczciwina
p śliwina
łuskwina
współwina
kłębowina
żłobowina
s. walcowina
szewcowina
dziadowina
d gradowina
d sadowina
i prądowina
p ogrodowina
hordowina
g ludowina
drągowina
morgowina
grochowina
wierzchowina
żerdziowina
gajowina
makowina
sękowina
belkowina
pyłkowina
świerkowina
korkowina
woskowina
p bukowina
tyczkowina
koralowina
peklowina
głowina
p połowina
wołowina
p kotłowina
s. żyłowina
domowina
szumowina
nowina
pępowina
p okopowina
d skopowina
chłopowina
karpowina
g parowina
starowina
żebrowina
cembrowina
cedrowina
krowina
borowina
korowina
d worowina
d koprowina
włosowina
d wrzosowina
kretowina
łętowina
d pozłotowina
lutowina
s. szczytowina
masztowina
rusztowina
płazowina
d razowina
bzowina
płaszczowina
s. kleszczowina
wieprzowina
groszowina
małżowina
drwina
płetwina
botwina
gęstwina
s. butwina
przeżuwina
g spłazina
gadzina
dziadzina
gładzina
wygładzina
s. podkładzina
d przekładzina
okładzina
wykładzina
g przykładzina
opadzina
I gradzina
s. II gradzina
posadzina
s. wysadzina
niedźwiedzina
dziedzina
d średzina
rędzina
sędzina
rzędzina
godzina
nadgodzina
półgodzina
pracogodzina
koniogodzina
s. lumenogodzina
amperogodzina
s. luksogodzina
watogodzina
kilowatogodzina
motogodzina
roboczogodzina
s. samochodzina
kłodzina
rodzina
brodzina
podrodzina
smrodzina
d wojewodzina
d podwojewodzina
twardzina
budzina
chudzina
Żydzina
gaździna
s. bździna
brzezina
s. węzina
nizina
obozina
rogozina
kozina
łozina
odmrozina
wozina
s. buzina
łobuzina
s. bluzina
d wyzina
dajna
chlajna
ferajna
morejna
wojna
d stryjna
podnormalna
spiralna
symetralna
cielna
wysokocielna
kościelna
dzielna
s. z oddzielna
podzielna
z wolna
d węgiełna
do pełna
d spełna
niespełna
I wełna
II d wełna
bawełna
s. elanobawełna
półwełna
żołna
lamna
odjemna
p nieprzyjemna
kolumna
ćwierćkolumna
półkolumna
trumna
d acanna
d wacanna
brytfanna
kanna
alkanna
manna
panna
d waćpanna
d aspanna
d waspanna
sanna
d asanna
d wasanna
hosanna
kwarantanna
fontanna
sutanna
wanna
p hawanna
sawanna
dziewanna
marzanna
henna
p kuchenna
podkuchenna
p gehenna
d duenna
nowenna
szczenna
donna
Madonna
primadonna
prymadonna
gorzonna
d trunna
sunna
rynna
p bona
ambona
d karbona
p skarbona
kancona
belladona
galeona
izofona
antyfona
agona
izogona
s. argona
gorgona
oźrebiona
śledziona
ikona
belona
błona
s. płona
zasłona
p obsłona
odsłona
przesłona
osłona
przysłona
mamona
flegmona
d limona
nona
d zapona
przepona
opona
d spona
szpona
brona
obrona
pługobrona
samoobrona
d zachrona
ochrona
izochrona
d schrona
d uchrona
korona
matrona
I strona
II d strona
wrona
persona
tona
s. megatona
i zatona
zona
narzeczona
uczona
canzona
kanzona
brzona
żona
d małżona
dziwożona
s. d okropna
d dokupna
d borkarna
lukarna
sarna
żarna
ciężarna
wysokociężarna
d taberna
hiberna
hyberna
s. lacerna
lucerna
moderna
odźwierna
sempiterna
interna
cysterna
kawerna
tawerna
urna
g zwiesna
omięsna
d ciosna
wiosna
s. miłosna
sosna
nieśna
p leśna
krośna
prośna
g sośna
przekątna
przeciwprostokątna
przyprostokątna
przeciętna
kotna
wielokrotna
ochrzęstna
okostna
fauna
s. epifauna
s. awifauna
s. entomofauna
makrofauna
mikrofauna
s. ornitofauna
s. sauna
kartauna
buna
trybuna
s. paduna
laguna
diuna
kuna
szkuna
d luna
s. speluna
łuna
mamuna
komuna
maruna
d truna
struna
fortuna
d niefortuna
s. bazuna
od pradawna
od dawna
od niedawna
do niedawna
od dawien dawna
z dawien dawna
z dawna
królewna
d zapewna
otrzewna
p dziwna
kupcówna
dozorcówna
szewcówna
lordówna
d kmieciówna
d kniaziówna
d stolnikówna
d sotnikówna
pułkownikówna
marszałkówna
korytkówna
generałówna
ekonomówna
s. dziekanówna
d hetmanówna
kapitanówna
rabinówna
baronówna
p zdunówna
s. hospodarówna
bojarówna
bankierówna
gubernatorówna
s. elektorówna
doktorówna
prezesówna
sołtysówna
p rejentówna
koryntówna
s. kmiotówna
królewiczówna
aptekarzówna
bakałarzówna
młynarzówna
cesarzówna
pisarzówna
dygnitarzówna
burmistrzówna
grzywna
cyna
s. niacyna
g pacyna
s. oksyterracyna
g pecyna
d florecyna
oficyna
kolchicyna
salicyna
s. glicyna
wakcyna
kokcyna
dulcyna
s. garancyna
tercyna
d latercyna
rezorcyna
putrescyna
piscyna
leucyna
s. glucyna
mucyna
medycyna
s. elektromedycyna
terramycyna
s. neomycyna
s. aureomycyna
s. erytromycyna
streptomycyna
rycyna
serycyna
dyna
megadyna
grenadyna
s. stabilidyna
s. amplidyna
organdyna
s. ondyna
I blondyna
II d blondyna
undyna
jodyna
kilodyna
anodyna
s. aerodyna
heterodyna
superheterodyna
autodyna
gabardyna
s. muskardyna
surdyna
s. hirudyna
s. gramicydyna
leukocydyna
kantarydyna
pirydyna
histydyna
s. benzydyna
d ryna
stearyna
p faryna
gregaryna
margaryna
oleomargaryna
sacharyna
okaryna
muskaryna
d maryna
ultramaryna
akwamaryna
kumaryna
heparyna
kataryna
nektaryna
alizaryna
fibryna
gelbryna
kolubryna
szpadryna
landryna
odryna
suberyna
d syberyna
gliceryna
nitrogliceryna
globigeryna
baleryna
prymabaleryna
peleryna
choleryna
s. fosforobakteryna
arteryna
steryna
witasteryna
cholesteryna
ergosteryna
suteryna
kadaweryna
papaweryna
s. irgapiryna
salipiryna
s. polopiryna
aspiryna
antypiryna
chloropikryna
oryna
przeoryna
czupryna
latryna
s. weratryna
s. pyretryna
witryna
doktryna
kołtryna
gastryna
dekstryna
p lustryna
futryna
kalaputryna
cytryna
fikoerytryna
uryna
s. tauryna
aneuryna
puryna
tomasyna
supertomasyna
aleksyna
tyroksyna
toksyna
s. anatoksyna
endotoksyna
ichtiotoksyna
hemotoksyna
egzotoksyna
antytoksyna
auksyna
fuksyna
pepsyna
erepsyna
rodopsyna
trypsyna
d tyna
kreatyna
chatyna
rohatyna
żelatyna
platyna
szkarlatyna
hematyna
chromatyna
I patyna
II patyna
d ratyna
keratyna
satyna
d wyksatyna
kawatyna
izatyna
cetyna
fenacetyna
chloromycetyna
łepetyna
sekretyna
diuretyna
dewetyna
s. dywetyna
fityna
chityna
palmityna
s. akonityna
pektyna
protopektyna
s. chryzelefantyna
strofantyna
organtyna
brygantyna
kantyna
barkantyna
galantyna
brylantyna
mantyna
ksantyna
fukoksantyna
d lewantyna
dentyna
barkentyna
serpentyna
terpentyna
d szerpentyna
gontyna
kontyna
ergotyna
biotyna
nikotyna
s. narkotyna
s. trykotyna
gilotyna
karotyna
s. kwartyna
koncertyna
kortyna
kurtyna
elastyna
azbestyna
sestyna
sekstyna
s. cystyna
kutyna
d welutyna
glutyna
rutyna
d trutyna
d matutyna
lecytyna
s. ferrytyna
krztyna
s. anabazyna
s. sulfadiazyna
hydrazyna
s. fenylohydrazyna
piperazyna
biedaczyna
łajdaczyna
serdaczyna
dzieciaczyna
pijaczyna
charłaczyna
pismaczyna
paczyna
chłopaczyna
i raczyna
żebraczyna
s. kubraczyna
pętaczyna
swaczyna
kozaczyna
krzaczyna
łączyna
rączyna
strączyna
przesączyna
jubczyna
kiecczyna
d rządczyna
człowieczyna
człeczyna
g smereczyna
smreczyna
teczyna
pajęczyna
d ręczyna
sęczyna
urzędniczyna
spódniczyna
koniczyna
leśniczyna
p podleśniczyna
poruczniczyna
sklepiczyna
osiczyna
trzewiczyna
fajczyna
d krajczyna
kopiejczyna
trójczyna
dwójczyna
fuzyjczyna
i rubelczyna
butelczyna
kobiałczyna
gorzałczyna
spółczyna
bułczyna
baryłczyna
d zamczyna
kromczyna
s. sukmanczyna
sukienczyna
pierzynczyna
d krańczyna
kończyna
wybroczyna
czapczyna
knajpczyna
lampczyna
chłopczyna
jupczyna
kupczyna
skupczyna
zegarczyna
marynarczyna
pisarczyna
folwarczyna
manierczyna
świerczyna
sterczyna
wiosczyna
dziesiątczyna
chustczyna
buczyna
g kluczyna
łuczyna
popłuczyna
wypłuczyna
s. stłuczyna
sztuczyna
ławczyna
szubrawczyna
krawczyna
dziewczyna
szewczyna
d owczyna
łowczyna
dubeltówczyna
gotówczyna
złotówczyna
bryczyna
przyczyna
praprzyczyna
s. paczczyna
i świeczczyna
chaszczyna
flaszczyna
leszczyna
kieliszczyna
wioszczyna
woszczyna
skupszczyna
morszczyna
poduszczyna
łuszczyna
książczyna
wstążczyna
łóżczyna
drezyna
autodrezyna
cerezyna
anestezyna
egzyna
lizyna
bakteriolizyna
hemolizyna
organzyna
benzyna
eozyna
miozyna
wiskozyna
d elemozyna
s. nigrozyna
tyrozyna
d macharzyna
jarzyna
I bojarzyna
II bojarzyna
lekarzyna
aptekarzyna
dziennikarzyna
malarzyna
figlarzyna
bakałarzyna
murarzyna
pisarzyna
cembrzyna
kołdrzyna
oficerzyna
podoficerzyna
belferzyna
szoferzyna
g macherzyna
d mecherzyna
obierzyna
magierzyna
i mierzyna
manierzyna
pierzyna
zwierzyna
d źwierzyna
kanclerzyna
d podkanclerzyna
p guwernerzyna
perzyna
reporterzyna
felczerzyna
d szerzyna
d machęrzyna
g krzyna
podkomorzyna
aktorzyna
doktorzyna
p jaworzyna
s. ceprzyna
d jeometrzyna
burmistrzyna
majstrzyna
s. ostrzyna
bystrzyna
burzyna
mundurzyna
kurzyna
garniturzyna
zrzyna
szyna
faszyna
maszyna
dynamomaszyna
bormaszyna
ptaszyna
d podczaszyna
p krepdeszyna
p kleszyna
orzeszyna
ciszyna
rajszyna
d łokszyna
olszyna
czeremszyna
d prószyna
szypszyna
p starszyna
d wierszyna
d koniuszyna
kruszyna
okruszyna
fartuszyna
dziewuszyna
brzuszyna
kożuszyna
p kuzyna
meluzyna
limuzyna
bażyna
wydrążyna
krążyna
chorążyna
ścieżyna
ościeżyna
śnieżyna
jeżyna
odleżyna
p obrzeżyna
księżyna
sprężyna
ostrężyna
s. wrężyna
wilżyna
ożyna
rogożyna
I nożyna
II nożyna
brożyna
drożyna
batożyna
s. stożyna
oberżyna
morżyna
d jużyna
d dłużyna
drużyna
I strużyna
II strużyna
zestrużyna
I wyżyna
II d wyżyna
s. krzyżyna
d niebezpieczna
sieczna
wysokomleczna
doręczna
styczna
podstyczna
d babizna
słabizna
szwabizna
d głębizna
podobizna
grubizna
p zębacizna
garbacizna
łogacizna
włogacizna
rogacizna
nierogacizna
p srokacizna
pstrokacizna
kosmacizna
nosacizna
g pustacizna
d szpakowacizna
kołowacizna
chropowacizna
g borowacizna
d trzecizna
żółcizna
robocizna
p pstrocizna
d właścizna
d iścizna
p puścizna
spuścizna
kucizna
trucizna
płycizna
leizna
calizna
halizna
malizna
blizna
bielizna
mielizna
próchnielizna
osiędzielizna
osędzielizna
d obywatelizna
oparzelizna
ogorzelizna
p zgorzelizna
s. burzelizna
s. krąglizna
d tęchlizna
stęchlizna
opuchlizna
spuchlizna
d gnilizna
zgnilizna
wścieklizna
golizna
d odumarlizna
mulizna
namulizna
stromizna
tanizna
opalenizna
spalenizna
przypalenizna
s. szalenizna
zielenizna
sinizna
wolnizna
marnizna
tępizna
d rudawizna
łogawizna
włogawizna
łaskawizna
koślawizna
kulawizna
jaskrawizna
d krwawizna
s. rozlewizna
s. ckliwizna
siwizna
ojcowizna
d dziadowizna
ogrodowizna
łokciowizna
gajowizna
jałowizna
głowizna
połowizna
stołowizna
płowizna
g domowizna
nowizna
okopowizna
darowizna
surowizna
kantowizna
p gotowizna
różowizna
łatwizna
krzywizna
g żywizna
d dziadzizna
gładzizna
rzadzizna
p rzedzizna
d sędzizna
młodzizna
twardzizna
d chudzizna
p rudzizna
węzizna
nawietrzna
odwietrzna
moszna
obrzuszna
z pyszna
tryzna
i skrzydlaczyzna
d hajdamaczyzna
kozaczyzna
obczyzna
niemiecczyzna
staroświecczyzna
turecczyzna
chmielnicczyzna
flamandczyzna
piłsudczyzna
krawieczyzna
średniowieczyzna
s. daleczyzna
greczyzna
zagraniczyzna
dziczyzna
d oszajczyzna
ojczyzna
praojczyzna
d miałczyzna
niemczyzna
p cudzoziemczyzna
s. głęboczyzna
szeroczyzna
wysoczyzna
kopczyzna
szlachetczyzna
staroszlachetczyzna
głowczyzna
płaszczyzna
półpłaszczyzna
połabszczyzna
arabszczyzna
sierebszczyzna
serebszczyzna
kaszubszczyzna
czeszczyzna
koliszczyzna
hebrajszczyzna
europejszczyzna
swojszczyzna
p rosyjszczyzna
jowialszczyzna
góralszczyzna
angielszczyzna
ciesielszczyzna
mongolszczyzna
polszczyzna
s. zapolszczyzna
młodopolszczyzna
średniopolszczyzna
staropolszczyzna
tyrolszczyzna
huculszczyzna
dulszczyzna
p bałagulszczyzna
cudzoziemszczyzna
daremszczyzna
żeromszczyzna
parafiańszczyzna
zakopiańszczyzna
wyspiańszczyzna
d sławiańszczyzna
słowiańszczyzna
prasłowiańszczyzna
wszechsłowiańszczyzna
starosłowiańszczyzna
towiańszczyzna
romańszczyzna
hetmańszczyzna
pańszczyzna
hiszpańszczyzna
chińszczyzna
japońszczyzna
p teutońszczyzna
włoszczyzna
d kapszczyzna
d biskupszczyzna
barszczyzna
szwajcarszczyzna
s. bułgarszczyzna
kamieniarszczyzna
madziarszczyzna
d bojarszczyzna
i dziennikarszczyzna
stolarszczyzna
p kramarszczyzna
obumarszczyzna
d odumarszczyzna
ślusarszczyzna
tatarszczyzna
d norymberszczyzna
d śnicerszczyzna
p snycerszczyzna
węgierszczyzna
junkierszczyzna
żołnierszczyzna
p jubilerszczyzna
bohaterszczyzna
morszczyzna
p zamorszczyzna
p introligatorszczyzna
amatorszczyzna
s. nowatorszczyzna
aktorszczyzna
d dworszczyzna
mazurszczyzna
francuszczyzna
ruszczyzna
wielkoruszczyzna
białoruszczyzna
s. cerkiewszczyzna
p moskiewszczyzna
królewszczyzna
litewszczyzna
przybyszewszczyzna
żydowszczyzna
rogowszczyzna
częstochowszczyzna
głowszczyzna
s. szturmowszczyzna
d powiatowszczyzna
główszczyzna
mężczyzna
starzyzna
szarzyzna
d macierzyzna
d szerzyzna
s. ciszyzna
pososzyzna
lepszyzna
starszyzna
suszyzna
i pierwszyzna
świeżyzna
tężyzna
p wężyzna
pobożyzna
i ubożyzna
drożyzna
dłużyzna
kneźna
oboźna
woźna
do późna
p nieposażna
mrzeżna
księżna
arcyksiężna
zamężna
niezamężna
s. wywilżna
położna
można
d podorożna
z ostrożna
jałmużna
boa
moa
stoa
pa
gapa
agapa
ciapa
p japa
I kapa
II kapa
okapa
szkapa
p lapa
jalapa
chlapa
I klapa
II klapa
łapa
fajtłapa
d liżyłapa
mapa
s. fotomapa
kanapa
sznapa
I papa
II papa
III papa
d antypapa
I d rapa
II d rapa
g drapa
grapa
chrapa
atrapa
satrapa
szantrapa
I sapa
II sapa
III sapa
czapa
szczapa
hucpa
nalepa
polepa
d szkulepa
przylepa
kalarepa
czerepa
krepa
mazepa
s. naczepa
przyczepa
s. półprzyczepa
d szczepa
rzepa
d świerzepa
świrzepa
krzepa
kępa
klępa
stępa
kipa
ekipa
lipa
klipa
p pipa
knajpa
i obijknajpa
salpa
felpa
pulpa
sztylpa
małpa
lampa
s. pampa
rampa
sztampa
I pompa
II pompa
motopompa
trompa
d jopa
kopa
d przekopa
synkopa
apokopa
perykopa
liczykopa
przykopa
salopa
penelopa
antylopa
jełopa
kanopa
ropa
d filantropa
s. paneuropa
metopa
stopa
d świerzopa
szopa
maszopa
karpa
skarpa
d kontraskarpa
d kontrskarpa
przeciwskarpa
szkarpa
d kontrszkarpa
warpa
d szarpa
nerpa
d naspa
zaspa
ospa
wyspa
p półwyspa
d przyspa
dupa
ciupa
maciupa
kupa
przekupa
lupa
szalupa
klupa
łupa
chałupa
d szkarłupa
I pupa
II d pupa
grupa
podgrupa
s. biogrupa
krupa
liczykrupa
skorupa
p trupa
stupa
zupa
żupa
grypa
chrypa
krypa
d trypa
wyrypa
sypa
wsypa
ksantypa
stypa
d szczypa
ara
d gabara
kapibara
izobara
landara
niezdara
fara
fanfara
I gara
II gara
hara
harhara
rozrabiara
kociara
karciara
szczęściara
spryciara
ofiara
samoofiara
miara
niemiara
co niemiara
s. d pomiara
s. cwaniara
cierniara
siara
tiara
wiara
g psiawiara
niewiara
d gandziara
nudziara
fujara
I kara
II p kara
III kara
d maskara
paskara
plotkara
maszkara
handlara
s. flara
kapilara
szlara
mara
s. damara
czamara
chmara
d symara
pensjonara
I para
II para
III para
g psiapara
termopara
kontrpara
przeciwpara
szpara
arara
karara
kurara
I tara
II tara
solfatara
nadtara
gitara
kitara
kotara
d cytara
wara
gwara
pogwara
skwara
i swara
przywara
zwara
poczwara
g zara
ślamazara
czara
pieczara
d moczara
koszara
abrakadabra
makabra
p debra
febra
algebra
celebra
zebra
fibra
libra
ambra
p cembra
I umbra
II umbra
kobra
adra
kadra
eskadra
g obladra
d nadra
d zanadra
cynadra
kwadra
s. skwadra
zadra
czadra
flądra
eksedra
katedra
archikatedra
prokatedra
arcykatedra
d swędra
kołdra
d szołdra
chandra
salamandra
skolopendra
zendra
s. bindra
tundra
lasotundra
odra
łachudra
hydra
klepsydra
wydra
miazdra
klabzdra
mizdra
era
bera
s. gerbera
I cera
II cera
lonicera
kancera
dera
bajadera
madera
wadera
s. dędera
p gdera
kaldera
bandera
dendera
rudera
afera
sfera
hemisfera
s. planisfera
s. pseudosfera
s. geosfera
biosfera
s. kriosfera
s. ekosfera
s. onkosfera
chromosfera
s. termosfera
atmosfera
s. mikroatmosfera
s. litroatmosfera
s. chionosfera
jonosfera
ozonosfera
s. zoosfera
troposfera
hydrosfera
pirosfera
stratosfera
s. magnetosfera
litosfera
fotosfera
s. mezosfera
s. egzosfera
barysfera
s. batysfera
s. chera
miechera
d mechera
przechera
ściera
puciera
magiera
megiera
algiera
tabakiera
siekiera
d wekiera
kremaliera
tyraliera
s. filiera
gondoliera
woliera
rekamiera
premiera
prapremiera
maniera
żardiniera
p pepiniera
bomboniera
s. plafoniera
d szyfoniera
kaponiera
s. półkaponiera
garsoniera
kantoniera
butoniera
d tytoniera
żardyniera
bariera
kariera
p kameriera
triera
moskitiera
termitiera
kompotiera
portiera
półportiera
p herytiera
s. sansewiera
s. riwiera
s. Riwiera
zdziera
balansjera
finansjera
galera
cholera
kamera
pakamera
astrokamera
d antykamera
chimera
habanera
d minera
sknera
s. skorzonera
tempera
opera
komedioopera
d despera
szpera
d mizerera
filoksera
katera
patera
kwatera
hetera
sekretera
litera
pantera
kostera
zostera
landwera
d brewera
wiwera
mizera
kozera
wżera
wyżera
cyfra
gra
podagra
s. pelagra
d chiragra
przegra
d igra
współgra
d pedogra
d larendogra
śpiewogra
zgra
ochra
czochra
zadychra
wcira
gira
hegira
I lira
II p lira
I mira
II mira
szmira
s. mortira
zdzira
ździra
ojra
mojra
s. dintojra
kra
sakra
masakra
przesiąkra
świekra
ikra
mimikra
skra
jaskra
iskra
klamra
Niemra
d domra
bora
s. podbora
cibora
olbora
obora
dziadora
przeora
fora
diafora
anafora
metafora
kanefora
epifora
trifora
amfora
kamfora
sfora
d niesfora
prosfora
agora
mandragora
angora
I hora
II hora
machora
s. biochora
izochora
maciora
cieciora
humaniora
basiora
zadziora
s. d paździora
kora
s. podkora
przekora
hikora
sikora
pokora
sokora
lora
I flora
II flora
s. passiflora
s. speleoflora
mikroflora
I mora
II g mora
III mora
IV mora
wildamora
kamora
d racimora
gomora
komora
sykomora
zmora
nora
panora
pora
zapora
podpora
madrepora
mipora
empora
opora
diplopora
stromatopora
spora
diaspora
endospora
zoospora
makrospora
mikrospora
wspora
przypora
rozpora
perora
furora
Tora
półtora
stora
sztora
zawora
g zatwora
d potwora
stwora
zwora
rozwora
d wczora
d zawczora
d pozawczora
g pozora
córa
góra
d podgóra
waligóra
gołogóra
skóra
d łupiskóra
d odrzyskóra
czwóra
s. lepra
kopra
mirra
durra
hurra
myrra
tra
pediatra
psychiatra
s. foniatra
s. geriatra
s. ftyzjatra
watra
szatra
d paletra
saletra
geometra
d jeometra
s. psychometra
s. planometra
tetra
g litra
mitra
centra
s. pentra
I kontra
II kontra
rekontra
makotra
g kmotra
dioptra
kastra
hałastra
orkiestra
palestra
d pestra
wistra
hajstra
d tajstra
ekstra
d olstra
siostra
d półsiostra
p kostra
rostra
mustra
makutra
mutra
cytra
musztra
d ura
aura
I bura
II bura
kabura
gbura
tambura
kobura
kandybura
d żybura
procedura
bajdura
bandura
bzdura
fura
p rajfura
d farfura
figura
półfigura
hura
wichura
ciura
szlachciura
werdiura
bordiura
p koafiura
tiurniura
turniura
gipiura
kupiura
lisiura
d misiura
p grawiura
heliograwiura
fotograwiura
rotograwiura
dziura
s. zapchajdziura
jura
d bajura
kura
synekura
łapikura
prokura
lura
krakelura
kanelura
szewelura
p flura
samura
chmura
g sznura
purpura
rura
sura
profesura
tresura
s. asesura
prezesura
fleksura
tonsura
tura
d szabatura
kubatura
datura
likwidatura
kandydatura
kreatura
delegatura
ligatura
wilegiatura
d kolegiatura
appoggiatura
liniatura
miniatura
heliominiatura
p kopiatura
klawiatura
abrewiatura
wiledżiatura
apodżiatura
d licencjatura
nuncjatura
d sekatura
aplikatura
frankatura
adwokatura
s. arkatura
d sztukatura
judykatura
karykatura
autokarykatura
malatura
d tablatura
sztablatura
p prelatura
cyzelatura
nomenklatura
legislatura
tabulatura
makulatura
muskulatura
tytulatura
prałatura
matura
gramatura
armatura
natura
sygnatura
p kontrasygnatura
s. ordynatura
d kompatura
aparatura
kwadratura
landratura
reperatura
temperatura
literatura
s. antyliteratura
koloratura
p regestratura
d rejestratura
magistratura
registratura
administratura
prokuratura
gipsatura
dyktatura
p statura
pretura
apretura
d dekonfitura
politura
s. nitropolitura
sekundogenitura
primogenitura
p progenitura
faktura
s. mechanofaktura
manufaktura
fraktura
s. kontraktura
prefektura
koniektura
lektura
kolektura
korektura
dyrektura
tektura
architektura
s. adiunktura
koniunktura
dekoniunktura
punktura
s. ignipunktura
galwanopunktura
s. akupunktura
tynktura
struktura
s. infrastruktura
makrostruktura
mikrostruktura
s. stryktura
dezynwoltura
kultura
prakultura
s. subkultura
monokultura
mikrokultura
nitrokultura
s. chałtura
komendantura
d prowiantura
aplikantura
aspirantura
s. doktorantura
ministrantura
adiutantura
awantura
docentura
pretendentura
intendentura
prezydentura
agentura
dyrygentura
inspicjentura
rejentura
d ornamentura
asystentura
inwentura
receptura
d skulptura
fotoskulptura
ruptura
d skryptura
apertura
uwertura
s. kuwertura
tortura
kwestura
tekstura
s. makrotekstura
mikstura
p postura
p impostura
ekspedytura
emerytura
frytura
fiorytura
partytura
inwestytura
d pozytura
prepozytura
ekspozytura
dyspozytura
brawura
glazura
p razura
p ambrazura
wilczura
Niemczura
cezura
cenzura
menzura
broszura
klauzura
fryzura
gawra
ławra
s. hewra
s. chewra
d manewra
przywra
satyra
hedżra
kalabasa
kalebasa
kiełbasa
fasa
d chasa
zawiasa
kasa
barkasa
p fajerkasa
lasa
balasa
melasa
p glasa
klasa
ekstraklasa
podklasa
p kolasa
molasa
masa
półmasa
s. biomasa
I rasa
II d rasa
terasa
krasa
bielikrasa
okrasa
d przykrasa
prasa
trasa
hopsasa
stewardesa
kiesa
d bekiesa
p noblesa
s. mesa
promesa
rymesa
p patronesa
medresa
kresa
p metresa
d sztukamięsa
d wałęsa
rzęsa
odalisa
melisa
pelisa
polisa
plisa
kulisa
misa
d premisa
półmisa
diakonisa
spisa
paralaksa
płaksa
raksa
kraksa
taksa
parataksa
syntaksa
hipotaksa
p kurtaksa
beksa
s. kataleksa
s. akataleksa
izoleksa
siksa
ortodoksa
koksa
buksa
balsa
gierlsa
girlsa
ansa
s. d romansa
szansa
mensa
d rekompensa
p ekspensa
suspensa
dyspensa
d responsa
osa
fosa
niebiosa
ciosa
kosa
p z ukosa
s. przykosa
glosa
izoglosa
stokłosa
płosa
wężowłosa
komosa
rosa
szosa
kapsa
synapsa
s. epanalepsa
izohipsa
apokalipsa
elipsa
półelipsa
hopsa
farsa
tragifarsa
komediofarsa
s. melofarsa
vice versa
forsa
bursa
p resursa
hassa
passa
bessa
druidessa
messa
s. monessa
dogaressa
s. poetessa
s. bazylissa
hossa
d possa
pokusa
płusa
babirusa
rysa
d krysa
s. indykatrysa
s. traktrysa
hurysa
s. d abatysa
mantysa
I ta
II ta
andabata
adiabata
rabata
debata
akrobata
aprobata
dezaprobata
izobata
s. hydroizobata
herbata
toccata
data
eleata
d reata
p hanzeata
sufata
fregata
Wulgata
prolongata
ogata
chata
p obiata
kolegiata
d uniata
d kancelariata
spartiata
wiata
oświata
poświata
jata
facjata
krucjata
Azjata
hakata
p plakata
makata
d kalwakata
bonifikata
d publikata
kawalkata
lokata
konfiskata
cykata
d dedykata
d fabrykata
afrykata
balata
d oblata
d delata
klata
I łata
II łata
sałata
d płata
zapłata
nadpłata
przedpłata
odpłata
d niepłata
opłata
dopłata
niedopłata
spłata
d upłata
wpłata
wypłata
d rozpłata
s. murłata
mata
kazamata
s. d kazemata
filomata
dyplomata
armata
d harmata
s. haubicoarmata
Sarmata
fermata
d widymata
szmata
asygnata
kontrasygnata
mandolinata
geminata
kondemnata
d komnata
sonata
d alternata
s. koordynata
marynata
d tarapata
homeopata
psychopata
alopata
łopata
hydropata
s. charakteropata
s. meteoropata
neuropata
I rata
II d rata
tromtadrata
cerata
konfederata
prenumerata
superata
p literata
d konflagrata
p pirata
aspirata
krata
teokrata
fizjokrata
demokrata
ultrademokrata
socjaldemokrata
technokrata
biurokrata
arystokrata
półarystokrata
autokrata
plutokrata
errata
trata
zatrata
samozatrata
p intrata
strata
utrata
kasata
d konfesata
kompensata
rekompensata
tata
kantata
p notata
apostata
d aerostata
s. prostata
cytata
annuata
I wata
II g wata
p krawata
prywata
czata
p szata
dziesiąta
s. beta
alfabeta
analfabeta
półanalfabeta
chabeta
s. cybeta
pinceta
d moceta
sparceta
esparceta
asceta
wedeta
p wideta
tandeta
I wendeta
II d wendeta
geodeta
p feta
sztafeta
s. d profeta
egzegeta
apologeta
sztacheta
katecheta
kobieta
I dieta
II dieta
bagieta
izohieta
plakieta
makieta
I rakieta
II rakieta
s. superrakieta
s. antyrakieta
takieta
d żakieta
pikieta
d rumelpikieta
ankieta
bankieta
p konkieta
kokieta
rokieta
etykieta
podnieta
winieta
arieta
glorieta
d sajeta
socjeta
sosjeta
s. keta
p kaleta
toaleta
paleta
p tualeta
d waleta
zaleta
monoteleta
niweleta
noweleta
s. regleta
s. fileta
p kleta
p rymokleta
wierszokleta
goleta
moleta
roleta
kasoleta
bransoleta
d ampleta
kompleta
izopleta
atleta
lekkoatleta
d huleta
ruleta
meta
gameta
heterogameta
makrogameta
mikrogameta
s. izogameta
anizogameta
lameta
s. ekstrameta
palmeta
kometa
neta
planeta
g płaneta
reneta
p satineta
d wineta
kanconeta
moneta
p portmoneta
kanzoneta
lorneta
luneta
bruneta
d loryneta
p satyneta
d petyneta
poeta
tapeta
łepeta
repeta
d szerepeta
pipeta
mikropipeta
skarpeta
g reta
p cygareta
kareta
galareta
filareta
pudreta
opereta
d wereta
egreta
sekreta
bonkreta
anachoreta
biureta
mikrobiureta
seta
faseta
kaseta
s. peseta
pęseta
s. logoteta
esteta
hiperesteta
weta
laweta
kreweta
p helweta
sylweta
serweta
korweta
kuweta
s. cyweta
gazeta
p czeta
s. maczeta
markizeta
kozeta
rozeta
manszeta
żorżeta
zachęta
odcięta
karcięta
porcięta
bucięta
mięta
marzymięta
i siostrzenięta
d niewinięta
kraśnięta
pięta
ślepięta
obipięta
wiercipięta
chwalipięta
ślipięta
p półpięta
wąsięta
p półdziesięta
włosięta
d królewięta
s. głowięta
jęta
d nęta
zanęta
ponęta
przynęta
d znęta
pęta
rączęta
lalczęta
oczęta
portczęta
nożęta
nóżęta
nafta
oleonafta
tafta
landszafta
szlachta
płachta
tachta
wachta
nadwachta
podwachta
p szachta
brechta
d gichta
s. plichta
szlichta
buchta
siuchta
kuchta
kruchta
szychta
lamaita
Karaita
s. wahabita
trąbita
prohibita
trombita
kobita
cenobita
orbita
wróżbita
inedita
neofita
areopagita
falangita
Lechita
kita
mikita
wołokita
rokita
mykita
d kalita
elita
prerafaelita
michaelita
izraelita
karmelita
satelita
s. telesatelita
prozelita
s. klita
akolita
kosmopolita
metropolita
rzeczpospolita
d plita
hoplita
stylita
eremita
Semita
filosemita
antysemita
efraimita
limita
najmita
p sodomita
s. kosmita
banita
selenita
joannita
sunnita
menonita
s. maronita
unita
s. nieunita
dyzunita
pepita
d wypita
p konduita
suita
jezuita
mariawita
p akwawita
lewita
i pigwita
kwita
miechowita
s. jehowita
p okowita
I świta
II świta
g roświta
szyita
hajta
plajta
g hejta
glejta
s. autodydakta
katarakta
pandekta
p prefekta
d lekta
d selekta
kolekta
korekta
sekta
architekta
d ewekta
d inwekta
d indukta
d lukta
dykta
benedykta
smalta
szpalta
celta
delta
pelta
s. volta
wolta
rewolta
archiwolta
katapulta
p konsulta
banta
s. medianta
d warianta
I d planta
II d planta
s. manta
chiromanta
nekromanta
s. formanta
topenanta
dominanta
subdominanta
maranta
konstanta
ekwidystanta
konstytuanta
I wanta
II g wanta
stenwanta
szanta
placenta
irredenta
p krowienta
polenta
alimenta
d impedymenta
renta
d retenta
ententa
puenta
pacta conventa
wenta
s. frekwenta
ewolwenta
prezenta
finta
flinta
s. plinta
pointa
tinta
mezzotinta
kwinta
kolokwinta
ortodonta
p remonta
junta
tynta
akwatynta
d słabota
szabota
robota
sobota
biedota
anegdota
p nudota
d brudota
brzydota
galeota
d nagota
ciągota
d cięgota
golgota
zygota
homozygota
heterozygota
d ślizgota
piechota
lichota
ochota
nieochota
duchota
pluchota
głuchota
ciota
radiota
idiota
półidiota
galiota
namiota
d przykmiota
s. ślepiota
patriota
s. hurrapatriota
d kompatriota
I jota
II jota
kota
terakota
spiekota
kokota
maskota
p błyskota
gablota
wajdelota
helota
s. pelota
d zelota
flota
poliglota
renglota
d ilota
plota
sankiulota
d podłota
gołota
hołota
ciepłota
słota
pozłota
s. marzłota
p wyzłota
bergamota
ramota
d hramota
d samota
szamota
niemota
głuchoniemota
p drzemota
d chromota
p sromota
d szomota
nota
d drobnota
cnota
niecnota
jednota
d tęschnota
d pięknota
tęsknota
p spólnota
wspólnota
ciemnota
s. głuchociemnota
d zimnota
okropnota
arnota
marnota
parnota
biernota
miernota
ciasnota
jasnota
d gnuśnota
d błaznota
ślicznota
dusznota
I kapota
II kapota
p nicpota
ślepota
barwoślepota
sępota
tępota
d cierpota
despota
głupota
g krzypota
p skrzypota
I rota
II rota
III rota
I karota
II p karota
p marota
d parota
p starota
s. szarota
g żebrota
d dobrota
d szczodrota
sierota
półsierota
sklerota
d szczerota
mizerota
grota
bazgrota
wąkrota
wrota
d krasota
kwasota
nadkwasota
niedokwasota
psota
nietota
szpetota
asymptota
istota
prostota
p pustota
s. płytota
d ziewota
d poczciwota
g dziwota
kwota
drętwota
martwota
czeczota
pieszczota
d leszczota
p nędzota
i nizota
zgryzota
d świeżota
recepta
d percepta
krypta
szczypta
barta
d halabarta
karta
s. kenkarta
s. kennkarta
s. mikrokarta
narta
parta
warta
kwarta
półczwarta
berta
certa
oferta
s. kontroferta
perta
koperta
sterta
d kuwerta
s. czerta
mirta
d orta
aorta
borta
I forta
II d forta
akwaforta
s. fluoroforta
kohorta
eskorta
Porta
supraporta
eksporta
d sorta
retorta
egzorta
burta
bakburta
klamburta
sterburta
falsburta
falszburta
furta
gurta
jurta
kurta
cyrta
d styrta
basta
subhasta
chiliasta
scholiasta
piasta
niewiasta
p gimnazjasta
eklezjasta
entuzjasta
kasta
i sarkasta
ikonoklasta
protoplasta
omasta
onomasta
jedenasta
gimnasta
piętnasta
dwunasta
dynasta
pasta
pederasta
p półtorasta
fantasta
s. i spódniczasta
podesta
s. digesta
sjesta
celesta
czelesta
d westa
kwesta
p z gęsta
dadaista
s. judaista
p archaista
s. himalaista
p algebraista
hebraista
I mozaista
II p mozaista
d prozaista
sylabista
arabista
s. sorabista
trąbista
s. hobbista
rugbista
alibista
s. derbista
s. werbista
kubista
p klubista
służbista
plakacista
skacista
p facecista
s. grzbiecista
flecista
pamflecista
kuplecista
klarnecista
kornecista
librecista
florecista
portrecista
falsecista
kwartecista
d projekcista
kontrapunkcista
alcista
katapulcista
d kalkancista
p dyszkancista
d chiromancista
ornamencista
komplemencista
rencista
p anegdocista
fagocista
p koncepcista
p koncercista
akwaforcista
deista
fideista
hokeista
bobsleista
akmeista
indoeuropeista
reista
s. paseista
eseista
teista
ateista
politeista
panteista
absenteista
monoteista
telegrafista
radiotelegrafista
monografista
p fotografista
skiffista
katastrofista
sofista
p arfista
harfista
s. antropomorfista
pacyfista
d legista
czołgista
falangista
sztangista
s. spinningista
pingpongista
p genealogista
d neologista
s. psychologista
etymologista
frenologista
monologista
p apologista
prologista
antologista
drogista
synergista
s. liturgista
humbugista
machista
neomachista
szachista
d katechista
masochista
anarchista
monarchista
lakista
s. trockista
s. rekista
blankista
frankista
sokista
lista
balista
kabalista
cymbalista
p werbalista
medalista
licealista
idealista
realista
s. nadrealista
neorealista
surrealista
legalista
d regalista
d szpargalista
s. madrygalista
s. kolonialista
s. neokolonialista
pryncypialista
imperialista
materialista
p memorialista
kurialista
p jowialista
d gracjalista
specjalista
niespecjalista
p oficjalista
egzystencjalista
socjalista
lojalista
rojalista
ultrarojalista
gimnazjalista
s. dominikalista
wokalista
d fiskalista
radykalista
syndykalista
klerykalista
animalista
minimalista
formalista
maksymalista
fenomenalista
sygnalista
I finalista
II finalista
s. ćwierćfinalista
półfinalista
nominalista
kryminalista
s. hejnalista
annalista
regionalista
s. kongregacjonalista
nacjonalista
internacjonalista
racjonalista
d gracjonalista
d akcjonalista
konwencjonalista
p prowincjonalista
s. emocjonalista
konstytucjonalista
s. tradycjonalista
profesjonalista
s. nieprofesjonalista
okazjonalista
personalista
p żurnalista
d liberalista
federalista
kameralista
moralista
s. amoralista
centralista
decentralista
p neutralista
biuralista
pluralista
ruralista
naturalista
koniunkturalista
s. strukturalista
uniwersalista
batalista
fatalista
detalista
kapitalista
witalista
s. neowitalista
s. okcydentalista
orientalista
dokumentalista
instrumentalista
s. eksperymentalista
sentymentalista
dualista
indywidualista
d manualista
procesualista
homoseksualista
sensualista
s. aktualista
intelektualista
s. punktualista
konceptualista
spirytualista
s. wizualista
s. d uzualista
d piszczalista
kauzalista
szablista
deblista
biblista
werblista
kancelista
mendelista
ewangelista
d kapelista
akwarelista
filatelista
p hotelista
nowelista
s. czelista
wiolonczelista
glista
heglista
s. młodoheglista
anglista
s. trianglista
singlista
synglista
s. probabilista
automobilista
posybilista
nihilista
wodewilista
p paszkwilista
serwilista
cywilista
cyklista
motocyklista
s. baseballista
idyllista
symbolista
futbolista
s. mongolista
d alkoholista
wiolista
s. altowiolista
p protokolista
d rzępolista
s. oligopolista
monopolista
waterpolista
d parolista
solista
epistolista
zolista
protokólista
karlista
basetlista
kotlista
s. kraulista
d wokabulista
d rabulista
s. somnambulista
noktambulista
okulista
populista
wirylista
merkantylista
s. pointylista
stylista
kozlista
dyfamista
bigamista
s. poligamista
monogamista
p reklamista
islamista
s. wietnamista
monogramista
s. programista
balsamista
s. tam-tamista
kaemista
cekaemista
s. erkaemista
p akademista
alchemista
problemista
polemista
ekstremista
d infimista
d alchimista
mimista
s. pantomimista
animista
psalmista
slalomista
d renomista
fizjonomista
ekonomista
s. taksonomista
autonomista
tomista
atomista
d anatomista
neotomista
alarmista
czerwonoarmista
formista
reformista
s. socjalreformista
konformista
s. niekonformista
nonkonformista
transformista
s. normista
landszturmista
prymista
pesymista
legitymista
optymista
s. p hebanista
teorbanista
d torbanista
urbanista
nietscheanista
s. orleanista
s. sloganista
organista
morganista
mechanista
indianista
pianista
p fortepianista
p wegetarianista
p wolterianista
varsavianista
konfucjanista
mesjanista
czekanista
i wulkanista
kankanista
amerykanista
afrykanista
lanista
planista
romanista
germanista
s. pangermanista
humanista
p kompanista
s. iranista
kranista
sopranista
satanista
symultanista
d botanista
lituanista
p bębnista
ebenista
p bębenista
s. poligenista
s. monogenista
higienista
hellenista
filhellenista
neohellenista
s. ekumenista
s. filumenista
szopenista
refrenista
jansenista
rutenista
kokainista
s. delfinista
morfinista
s. imaginista
s. mizoginista
d machinista
bukinista
mandolinista
wiolinista
altowiolinista
feminista
antyfeminista
determinista
indeterminista
alpinista
chopinista
kalwinista
szowinista
darwinista
neodarwinista
s. kombajnista
p trombonista
d karbonista
hedonista
akordeonista
napoleonista
s. dodekafonista
telefonista
polifonista
symfonista
saksofonista
antagonista
protagonista
d kosmogonista
p furgonista
legionista
unionista
kreacjonista
s. segregacjonista
asocjacjonista
s. izolacjonista
p populacjonista
operacjonista
s. desperacjonista
kolaboracjonista
facecjonista
s. prohibicjonista
ekshibicjonista
abolicjonista
intuicjonista
reakcjonista
d fakcjonista
interakcjonista
abstrakcjonista
s. perfekcjonista
p kolekcjonista
s. introspekcjonista
protekcjonista
obstrukcjonista
recepcjonista
s. apercepcjonista
d konskrypcjonista
s. dystrybucjonista
ewolucjonista
neoewolucjonista
rewolucjonista
kontrrewolucjonista
d konstytucjonista
opozycjonista
secesjonista
d profesjonista
dygresjonista
impresjonista
postimpresjonista
ekspresjonista
s. obsesjonista
i refleksjonista
aneksjonista
syjonista
telewizjonista
rewizjonista
s. prowizjonista
fuzjonista
iluzjonista
bakonista
kolonista
polonista
monista
eudemonista
saintsimonista
eudajmonista
harmonista
kanonista
japonista
d komponista
makaronista
d szwadronista
p spadochronista
ironista
bajronista
byronista
p szansonista
felietonista
p fejletonista
daltonista
d kantonista
s. badmintonista
sylabotonista
barytonista
puzonista
modernista
internista
eksternista
szczypiornista
waltornista
p diurnista
fletnista
lutnista
unista
faunista
komunista
oportunista
s. andynista
marynista
d kasynista
klawesynista
latynista
p rutynista
maszynista
s. maoista
taoista
oboista
pięcioboista
dziesięcioboista
wieloboista
s. dwuboista
egoista
wszystkoista
awerroista
s. kapista
papista
trapista
p koncepista
s. etiopista
I kopista
II kopista
s. trychinoskopista
utopista
wopista
s. turpista
p koncypista
teletypista
linotypista
monotypista
dagerotypista
basista
kontrabasista
drugoklasista
trzecioklasista
ośmioklasista
siódmoklasista
ósmoklasista
czteroklasista
piątoklasista
czwartoklasista
s. jedenastoklasista
szóstoklasista
pierwszoklasista
parnasista
rasista
kongresista
p progresista
tenisista
miksista
p paradoksista
marksista
balansista
bilansista
d romansista
finansista
preferansista
akcydensista
grosista
s. p angrosista
s. fotosista
farsista
d kontrowersista
kursista
konkursista
p pierwszokursista
perkusista
s. hinduista
altruista
kazuista
konklawista
slawista
panslawista
warszawista
mediewista
lingwista
archiwista
utrakwista
konkwista
s. fowista
s. krakowista
rezerwista
s. babuwista
dyluwista
recydywista
arywista
pasywista
negatywista
relatywista
normatywista
natywista
prymitywista
aktywista
obiektywista
subiektywista
kolektywista
perspektywista
konstruktywista
pozytywista
neopozytywista
oczywista
s. boyista
nazista
p gimnazista
s. neonazista
p krajobrazista
parafrazista
brygadzista
balladzista
d limonadzista
szpadzista
s. radzista
szaradzista
s. torpedzista
p giełdzista
kontrabandzista
propagandzista
d legendzista
nagrodzista
s. epizodzista
halabardzista
awangardzista
bilardzista
gwardzista
lejbgwardzista
białogwardzista
s. czerwonogwardzista
hazardzista
rekordzista
p klawikordzista
talmudzista
s. trapezista
d imprezista
s. jazzista
s. homosejsta
s. izosejsta
seksta
zemsta
p pomsta
chłosta
diagnosta
farmakognosta
I d posta
II d posta
riposta
ryposta
starosta
d podstarosta
krosta
prosta
półprosta
d chwosta
d półszósta
d warsta
d wersta
wiorsta
usta
enkausta
prausta
podusta
langusta
chusta
s. d pusta
kapusta
d opusta
rozpusta
s. hobbysta
cysta
grecysta
mozaicysta
s. d galicysta
publicysta
klinicysta
mikrocysta
statocysta
egzorcysta
klasycysta
rusycysta
s. praktycysta
s. gotycysta
balladysta
s. conradysta
sadysta
buddysta
s. luddysta
encyklopedysta
ortopedysta
norwidysta
propagandysta
d legendysta
stypendysta
żyrondysta
latyfundysta
melodysta
parodysta
metodysta
prozodysta
awangardysta
zamordysta
d laudysta
freudysta
talmudysta
nudysta
s. żagarysta
s. hungarysta
s. koncyliarysta
polarysta
partykularysta
d popularysta
millenarysta
s. agrarysta
kitarysta
militarysta
utylitarysta
humanitarysta
d altarysta
woluntarysta
s. p memuarysta
s. akwarysta
dekabrysta
ekwilibrysta
s. molierysta
manierysta
mesmerysta
czterysta
werysta
s. landwerysta
s. integrysta
panegirysta
empirysta
s. aforysta
s. metaforysta
gongorysta
rygorysta
apriorysta
behawiorysta
p florysta
folklorysta
kolorysta
s. kamorysta
humorysta
d tenorysta
terrorysta
redemptorysta
beletrysta
metrysta
fotogrametrysta
s. dozymetrysta
s. centrysta
heliocentrysta
p jurysta
purysta
s. arcypurysta
turysta
kulturysta
futurysta
d satyrysta
asysta
solipsysta
hakatysta
s. certyfikatysta
p gramatysta
schematysta
s. suprematysta
pragmatysta
s. afirmatysta
donatysta
separatysta
komparatysta
s. hieratysta
kooperatysta
statysta
konserwatysta
ultrakonserwatysta
d prywatysta
s. wundtysta
defetysta
pietysta
kwietysta
s. polifiletysta
p magnetysta
anestetysta
semitysta
altysta
kultysta
okultysta
kantysta
neokantysta
p dyskantysta
p dyszkantysta
esperantysta
rorantysta
s. obskurantysta
dentysta
irredentysta
s. scjentysta
sortymentysta
p indyferentysta
autentysta
adwentysta
s. kontysta
egotysta
skotysta
nepotysta
baptysta
anabaptysta
s. konceptysta
artysta
pseudoartysta
bonapartysta
s. popartysta
s. czartysta
wedutysta
absolutysta
spirytysta
peryfrazysta
czysta
do czysta
s. radarzysta
fanfarzysta
p kancelarzysta
s. fabularzysta
scenarzysta
seminarzysta
gitarzysta
s. kitarzysta
d altarzysta
parlamentarzysta
dokumentarzysta
cytarzysta
alwarzysta
d algebrzysta
d procederzysta
aferzysta
drogerzysta
manierzysta
s. moździerzysta
s. pokerzysta
kawalerzysta
artylerzysta
s. kamerzysta
plenerzysta
d operzysta
d psałterzysta
d infanterzysta
falansterzysta
skuterzysta
s. landwerzysta
rowerzysta
s. motorowerzysta
bagrzysta
d panegirzysta
d rygorzysta
p humorzysta
d tenorzysta
s. monitorzysta
traktorzysta
p kantorzysta
motorzysta
chórzysta
trzysta
cytrzysta
d litaurzysta
laburzysta
kalamburzysta
s. pedicurzysta
manicurzysta
bandurzysta
s. pedikiurzysta
synekurzysta
miniaturzysta
karykaturzysta
maturzysta
s. fakturzysta
manufakturzysta
s. chałturzysta
d awanturzysta
mazurzysta
manewrzysta
faszysta
neofaszysta
antyfaszysta
taszysta
fetyszysta
chronometrażysta
witrażysta
masażysta
szantażysta
montażysta
sabotażysta
reportażysta
stażysta
pejzażysta
brydżysta
s. branżysta
rewanżysta
p oberżysta
wiśta
g hetta
canzonetta
s. karetta
s. flauta
s. akwanauta
kosmonauta
s. selenonauta
s. lunonauta
aeronauta
s. astronauta
buta
d dystrybuta
reduta
weduta
farmaceuta
terapeuta
s. psychoterapeuta
s. radioterapeuta
s. fizjoterapeuta
s. choreuta
emfiteuta
gumiguta
huta
siuta
juta
kajuta
d kuta
pokuta
s. kuskuta
cykuta
szkuta
waluta
woluta
obwoluta
ewoluta
pluta
wejmuta
nuta
ćwierćnuta
tenuta
minuta
półnuta
s. g kurnuta
szałaputa
dysputa
I ruta
II d ruta
szpicruta
boruta
s. poruta
śruta
marszruta
s. tuta
batuta
narzuta
bandyta
s. komandyta
troglodyta
hermafrodyta
erudyta
płyta
łachmyta
pyta
skarżypyta
sybaryta
skamandryta
archimandryta
protoarchimandryta
abderyta
kwiryta
hipokryta
i skryta
taboryta
minoryta
faworyta
syta
d podsyta
do syta
husyta
d petyta
konwertyta
s. transwestyta
d parazyta
monofizyta
wizyta
rewizyta
d kompozyta
poczta
d ekstrapoczta
p forpoczta
uczta
przechrzta
wychrzta
krzta
baszta
półbaszta
kaszta
p meszta
reszta
d warszta
puszta
genua
statua
burżua
g wa
zabawa
obawa
d ubawa
nadawa
p rudawa
agawa
gęgawa
dmuchawa
turbodmuchawa
i siniawa
czarniawa
czerniawa
kurniawa
jawa
popijawa
półjawa
g kujawa
zjawa
I kawa
II d kawa
lawa
halawa
bielawa
sielawa
siklawa
enklawa
eksklawa
ława
obława
pława
sława
niesława
d osława
buława
żuława
nawa
d pawa
pępawa
p niemrawa
naprawa
zaprawa
odprawa
podprawa
przeprawa
oprawa
doprawa
poprawa
d niepoprawa
sprawa
uprawa
wprawa
d niewprawa
wyprawa
przyprawa
rozprawa
trawa
s. smotrawa
potrawa
strawa
s. wytrawa
murawa
ssawa
gejtawa
oktawa
kontroktawa
otawa
czartawa
stawa
nastawa
zastawa
obstawa
nadstawa
d przedstawa
odstawa
podstawa
ostawa
dostawa
postawa
ustawa
d sustawa
wstawa
wystawa
d przystawa
rozstawa
s. huśtawa
i pokrwawa
szczawa
d wizawa
dziędzierzawa
kurzawa
wrzawa
s. marszawa
warszawa
d rżawa
dzierżawa
boćwa
dwa
d obadwa
świdwa
pardwa
obydwa
cewa
p dziewa
g zaodziewa
g przyodziewa
lewa
zalewa
i podlewa
cholewa
polewa
plewa
ulewa
d zlewa
z lewa
mewa
rewa
czarnobrewa
krewa
stewa
soczewa
d rozkrzewa
trzewa
kostrzewa
makolągwa
pigwa
żachwa
brzechwa
strzechwa
lichwa
pochwa
żuchwa
g rychwa
iwa
d sprzeciwa
cięciwa
diwa
s. bankiwa
oliwa
g poliwa
śliwa
myśliwa
p niwa
almawiwa
I i dziwa
II dziwa
s. d śrzedziwa
kwa
krakwa
sakwa
mikwa
pokląskwa
pluskwa
g bukwa
prukwa
trukwa
mykwa
tykwa
antykwa
strzykwa
I malwa
II d malwa
I salwa
II d salwa
molwa
ulwa
bulwa
sylwa
chałwa
kanwa
d owa
kupcowa
krawcowa
szewcowa
d synowcowa
składowa
upadowa
redowa
budowa
zabudowa
nadbudowa
odbudowa
podbudowa
przebudowa
obudowa
dobudowa
s. hydrobudowa
wybudowa
przybudowa
rozbudowa
wdowa
szefowa
teściowa
kniaziowa
p pokojowa
wypadkowa
d podsędkowa
podkowa
środkowa
dośrodkowa
d skarbnikowa
naczelnikowa
d stolnikowa
cześnikowa
namiestnikowa
pułkownikowa
miecznikowa
d strażnikowa
słowikowa
alkowa
marszałkowa
kierunkowa
okowa
skowa
ogniskowa
stożkowa
nauczycielowa
monopolowa
królowa
konsulowa
p pryncypałowa
generałowa
p jenerałowa
głowa
zagłowa
d trzęsigłowa
d białogłowa
ziołowa
kołowa
połowa
posłowa
mowa
namowa
d zamowa
obmowa
przedmowa
odmowa
d podmowa
niemowa
przemowa
wszechmowa
ekonomowa
d pomowa
umowa
wymowa
d przymowa
zmowa
rozmowa
bocianowa
p tercjanowa
dziekanowa
d szambelanowa
d kasztelanowa
d hetmanowa
kapitanowa
sułtanowa
d ustanowa
odnowa
od nowa
samoodnowa
rabinowa
ponowa
baronowa
osnowa
d rozsnowa
p zdunowa
synowa
wznowa
carowa
bondarowa
bojarowa
d parowa
dąbrowa
bankierowa
magazynierowa
inżynierowa
kontrolerowa
szwagrowa
krowa
ambasadorowa
majorowa
profesorowa
gubernatorowa
imperatorowa
dyrektorowa
doktorowa
s. p kantorowa
p metrowa
magistrowa
ministrowa
majstrowa
s. ostrowa
sowa
mecenasowa
prezesowa
d posowa
sołtysowa
adwokatowa
d ordynatowa
bratowa
fabrykantowa
prezydentowa
d regentowa
rejentowa
d kurfirstowa
leśniczowa
królewiczowa
d wojewodzicowiczowa
d skarbnikowiczowa
księdzowa
piekarzowa
aptekarzowa
malarzowa
bednarzowa
młynarzowa
cesarzowa
pisarzowa
ślusarzowa
s. sekretarzowa
d ochmistrzowa
kuchmistrzowa
burmistrzowa
rotmistrzowa
p stróżowa
krzyżowa
s. grochówa
wałówa
s. łapówa
harówa
stówa
powietrzówa
rwa
barwa
larwa
parwa
warwa
drwa
d oderwa
d obserwa
konserwa
werwa
zerwa
rezerwa
prezerwa
przerwa
morwa
d urwa
kurwa
wyrwa
p dziatwa
płatwa
kuropatwa
dratwa
tratwa
klątwa
oplątwa
mątwa
pletwa
płetwa
s. gardłopłetwa
drętwa
strętwa
bitwa
rybitwa
g litwa
modlitwa
gonitwa
sitwa
witwa
kotwa
dryfkotwa
d żertwa
d pastwa
gęstwa
listwa
warstwa
d żarstwa
d werstwa
d butwa
kutwa
żyrytwa
brzytwa
d lisztwa
spluwa
zasuwa
wsuwa
recydywa
zgrywa
nakrywa
d zakrywa
okrywa
pokrywa
półpokrywa
przykrywa
pasywa
d misywa
defensywa
ofensywa
kontrofensywa
kursywa
d negatywa
prerogatywa
paliatywa
inicjatywa
sykatywa
legislatywa
d afirmatywa
d donatywa
alternatywa
d preparatywa
kooperatywa
s. fiksatywa
d ekspektatywa
lewatywa
prezerwatywa
komitywa
aktywa
s. retrospektywa
perspektywa
korektywa
dyrektywa
inwektywa
d krescentywa
lokomotywa
wotywa
dystrybutywa
egzekutywa
s. d recytywa
d krescytywa
p kredytywa
akredytywa
d łuczywa
grzywa
krzywa
pokrzywa
do żywa
d pożywa
nazwa
gązwa
odezwa
d wezwa
i bierzwa
mierzwa
s. szwa
podeszwa
poszwa
przyszwa
za trzeźwa
łyżwa
za
d aza
baza
parabaza
d dombaza
oksydaza
I faza
II faza
metafaza
emfaza
fenofaza
s. profaza
gaza
s. amebiaza
skaza
d nieskaza
chalaza
katalaza
diaklaza
s. hydrolaza
amylaza
płaza
g spłaza
d właza
zymaza
zmaza
nitrogenaza
karotenaza
proteinaza
cholekinaza
tyrozynaza
oaza
paza
lipaza
zaraza
obraza
d przeobraza
odraza
przeraza
fraza
parafraza
metafraza
s. epifraza
peryfraza
s. antyfraza
uraza
laktaza
galaktaza
maltaza
entaza
diastaza
s. katastaza
metastaza
ekstaza
s. homeostaza
hipostaza
waza
kabza
kobza
s. cza-cza
s. d ciecza
piecza
tęcza
otęcza
picza
d dzicza
p pejcza
d kolcza
czesuncza
pomarańcza
szarańcza
ogończa
opończa
czeczuńcza
kocza
tarcza
kucza
nucza
onucza
krucza
czesucza
p tucza
kaczucza
d obrywcza
s. ałycza
prycza
zwłaszcza
paszcza
gąszcza
gęszcza
p pierwoszcza
tłuszcza
puszcza
d ludyszcza
władza
wszechwładza
i wielowładza
d samowładza
s. d możnowładza
sadza
żądza
miedza
wiedza
niewiedza
wszechwiedza
s. wszystkowiedza
samowiedza
jędza
nędza
przędza
oprzędza
bryndza
grodza
wodza
rdza
twierdza
d kukurudza
kukurydza
beza
ceza
asceza
s. geza
egzegeza
katecheza
turkieza
mitralieza
askeza
faleza
s. szarmeza
p dormeza
geneza
diageneza
parageneza
katageneza
metageneza
poligeneza
epigeneza
pangeneza
palingeneza
syngeneza
morfogeneza
psychogeneza
biogeneza
s. abiogeneza
s. embriogeneza
filogeneza
s. nomogeneza
partenogeneza
monogeneza
s. etnogeneza
oogeneza
antropogeneza
typogeneza
heterogeneza
s. epirogeneza
s. epejrogeneza
orogeneza
s. petrogeneza
spermatogeneza
patogeneza
litogeneza
tektogeneza
ontogeneza
s. frontogeneza
s. gliptogeneza
s. ortogeneza
histogeneza
s. glottogeneza
owogeneza
pareneza
kombineza
s. telekineza
kariokineza
fotokineza
s. cytokineza
s. interkineza
anamneza
oksytoneza
paroksytoneza
proparoksytoneza
d reza
s. hemipareza
s. afereza
diereza
plereza
histereza
p freza
katachreza
kreza
s. anaforeza
kataforeza
elektroforeza
jontoforeza
impreza
heureza
teza
metateza
epenteza
parenteza
synteza
resynteza
s. biosynteza
s. chemosynteza
fotosynteza
hipoteza
proteza
s. endoproteza
antyteza
s. g gręza
węza
zęza
gza
d pięgza
d ciza
apofiza
markiza
dializa
elektrodializa
wokaliza
analiza
psychoanaliza
samoanaliza
s. makroanaliza
mikroanaliza
elektroanaliza
autoanaliza
hiperanaliza
kataliza
biokataliza
autokataliza
waliza
fliza
s. antekliza
enkliza
prokliza
proteoliza
alkoholiza
s. radioliza
bakterioliza
glikoliza
hemoliza
atmoliza
plazmoliza
s. galwanoliza
s. fibrynoliza
hydroliza
s. fosforoliza
elektroliza
s. termoelektroliza
chromatoliza
pneumatoliza
s. frontoliza
fotoliza
s. histoliza
autoliza
remiza
czumiza
wiza
s. lawiza
I dewiza
II dewiza
łajza
rajza
p felejza
d rejza
d nie lza
p gilza
łza
zołza
giemza
fanza
hanza
Hanza
p influenza
zenza
bonza
s. ameboza
s. ryboza
doza
aldoza
s. lordoza
apoteoza
s. anamorfoza
metamorfoza
dynamometamorfoza
pseudomorfoza
s. cyklomorfoza
heteromorfoza
s. fotomorfoza
psychoza
metempsychoza
bioza
skabioza
anabioza
s. parabioza
metabioza
symbioza
nekrobioza
antybioza
skolioza
s. wibrioza
bakterioza
trioza
precjoza
s. mejoza
koza
glikoza
silikoza
sylikoza
narkoza
wiskoza
glukoza
s. botriomykoza
toksykoza
aloza
alkaloza
s. bruceloza
s. ankiloza
s. anadiploza
s. epanadiploza
śloza
skrofuloza
tuberkuloza
celuloza
hemiceluloza
acetyloceluloza
nitroceluloza
trójnitroceluloza
granuloza
lewuloza
ksyloza
łoza
płoza
mimoza
osmoza
endosmoza
elektroosmoza
gumoza
cyjanoza
s. cenoza
s. geocenoza
biocenoza
zoocenoza
fitocenoza
gnoza
diagnoza
lignoza
prognoza
s. rafinoza
trychinoza
awitaminoza
hipowitaminoza
hiperwitaminoza
s. lupinoza
s. antraknoza
zoonoza
s. antropozoonoza
hipnoza
snoza
s. halucynoza
I poza
II poza
spoza
s. hypotypoza
sacharoza
tuberoza
skleroza
arterioskleroza
groza
d pogroza
zgroza
s. wiroza
nekroza
chloroza
s. osteoporoza
proza
s. antyproza
tetroza
dekstroza
neuroza
psychoneuroza
aponeuroza
s. histeroneuroza
newroza
heksoza
s. hemochromatoza
s. dermatoza
s. ketoza
s. grafitoza
mitoza
s. amitoza
kariomitoza
s. ornitoza
laktoza
galaktoza
fruktoza
maltoza
paradentoza
pentoza
s. helmintoza
s. synostoza
limfocytoza
fagocytoza
leukocytoza
p spirytuoza
brzoza
d warza
d zarza
d szarza
p debrza
s. obierza
jezierza
p wieczerza
s. szczerza
d szerza
mirza
bachorza
zorza
rozprza
d trza
burza
murza
sza
basza
p harambasza
bimbasza
kasza
p kipi-kasza
lasza
flasza
łasza
I pasza
II pasza
s. dyspasza
parasza
tasza
d guasza
czasza
z grubsza
p młodsza
bekiesza
d kulesza
depesza
radiodepesza
pepesza
rzesza
Rzesza
cisza
d zacisza
fisza
klisza
nisza
gejsza
d co większa
riksza
d oksza
ryksza
olsza
p kulsza
msza
d żałomsza
awalansza
plansza
s. transza
d insza
d kokosza
łosza
d wołosza
d nosza
brosza
d porosza
aprosza
samopsza
s. szarsza
wiersza
d antrsza
kausza
s. gorbusza
dusza
p psiadusza
p hulajdusza
oczajdusza
męczydusza
riusza
katiusza
kusza
głusza
p musza
papusza
d rusza
grusza
susza
posusza
I tusza
II d tusza
katusza
łoktusza
dysza
hładysza
przeorysza
klauza
pauza
s. diapauza
tropopauza
I buza
II d buza
arkebuza
meduza
emfiteuza
d rekuza
p ekskuza
g luza
bluza
kluza
d inkluza
I śluza
II d śluza
łuza
I muza
II p muza
III p muza
kapuza
druza
anakruza
kukuruza
s. d kartuza
akcyza
p intercyza
s. miniardyza
pyza
I ryza
II ryza
bryza
fryza
kryza
mikoryza
repryza
p antrepryza
d entrepryza
d siurpryza
d surpryza
ekspertyza
zza
grandezza
gaża
plaża
d maża
menaża
d straża
ciąża
chorąża
radża
maharadża
s. hodża
dżdża
i ścieża
s. i śnieża
ośnieża
d łupieża
wieża
dzieża
d odzieża
p leża
greża
d księża
tajęża
roślęża
pawęża
sprzęża
piegża
paiża
d ciża
d niża
I d spiża
II d spiża
d lża
p małża
komża
branża
lonża
doża
rogoża
rohoża
loża
i podłoża
wielmoża
rozmnoża
d roża
obroża
róża
d podróża
stróża
marża
szarża
p oberża
kałuża
d nuża
d papuża
kruża
s. łyża
nyża
d spyża
ryża
d wyża
strzyża
sobą
s. d darmicą
przemocą
d dawnością
z ledwością
z łatwością
d ryścią
d rysią
d z okładką
d ukradką
d pojedynką
d rozsypką
piechotką
z góreczką
górą
z górą
piechtą
piechotą
zresztą
ławą
p obławą
d sprawą
nabab
s. kebab
rebab
baobab
d harcab
d warcab
d gab
schab
s. slab
rab
arab
Arab
angloarab
drab
grab
krab
szkrab
d korab
i konstab
sztab
p masztab
d wab
jedwab
powab
s. wywab
d zwab
szwab
Szwab
dąb
wyrwidąb
korkodąb
ziąb
I głąb
II głąb
w głąb
kłąb
i okłąb
gołąb
d dziewosłąb
rąb
obrąb
s. podrąb
przerąb
s. niedorąb
d porąb
sosrąb
wrąb
wyrąb
zrąb
rozrąb
d wzrąb
ząb
wyrwiząb
trójząb
rogoząb
łupkoząb
widłoząb
nożoząb
jarząb
miłorząb
jastrząb
s. dwuząb
d zdeb
efeb
d odsieb
d keb
chleb
źleb
żleb
łeb
wichrzyłeb
reb
Ereb
źreb
werteb
pogrzeb
d potrzeb
zrzeb
źrzeb
d dziewosłęb
ręb
obręb
d odręb
d poręb
sosręb
trójwręb
wyręb
d zręb
przegib
wygib
d welb-cwelb
stilb
chełb
kiełb
d stołb
choliamb
jamb
chorjamb
dytyramb
nimb
klomb
p aplomb
kulomb
romb
katakumb
rumb
d nabob
neofob
frankofob
s. germanofob
ksenofob
polonofob
ombrofob
hydrofob
s. nitrofob
I niob
II d niob
lob
glob
s. planiglob
mob
snob
parob
anaerob
mikrob
ultramikrob
p garnkoskrob
bób
d podób
dziób
grubodziób
s. trzewikodziób
szablodziób
żółtodziób
krzyżodziób
żłób
zarób
drób
nierób
s. nicnierób
przerób
grób
d chleborób
i pszenicorób
dorób
brakorób
d lekorób
rymorób
groszorób
wierszorób
wyrób
półwyrób
zrób
d kilkanasób
dziesięćnasób
d dwóchnasób
trójnasób
dwójnasób
w dwójnasób
czwórnasób
zasób
sposób
nie sposób
garb
wygarb
karb
skarb
s. erb
herb
pasierb
terb
iterb
d szczerb
s. g zgurb
belzebub
Belzebub
przegub
p kub
inkub
s. podskub
d sukub
lub
s. Penclub
s. Pen-Club
g nielub
klub
aeroklub
jachtklub
samolub
d polub
ślub
d szlub
łub
kadłub
d tołub
tułub
cherub
p tub
d kazub
czub
suchoczub
kozub
wyrozub
Kaszub
tryzub
chyb
uchyb
wieloryb
białoryb
s. jeżoryb
tryb
grzyb
s. pragrzyb
I szyb
II d szyb
biedaszyb
d pasierzb
świerzb
bac
pajac
kac
plac
pałac
s. armagnac
I pac
II pac
III pac
materac
zac
forzac
samochcąc
mimochcąc
brzdąc
miesiąc
półmiesiąc
przesiąc
d dosiąc
tysiąc
(się) przysiąc
(się) zaprzysiąc
(się) odprzysiąc
d (się) oprzysiąc
poprzysiąc
krzywoprzysiąc
się sprzysiąc
d wyprzysiąc
się wyprzysiąc
zając
nie przymierzając
d ląc
się ląc
d zaląc
I się zaląc
II się zaląc
(się) uląc
p wyląc
się wyląc
się zląc
g gorąc
(się) zaprząc
odprząc
przeprząc
doprząc
(się) sprząc
d uprząc
(się) wprząc
(się) wyprząc
przyprząc
(się) rozprząc
wobec
sełedec
osełedec
p szajgec
hec
biec
nabiec
rabiec
wabiec
zabiec
nadbiec
odbiec
podbiec
p źrebiec
przebiec
d (się) przebiec
d zrzebiec
zgłębiec
zębiec
jastrzębiec
obiec
dobiec
s. dziobiec
pobiec
zapobiec
bożogrobiec
skarbiec
szczerbiec
ubiec
d samochlubiec
hołubiec
wbiec
wybiec
przybiec
(się) zbiec
się rozbiec
d wzbiec
ciec
naciec
kosaciec
(się) zaciec
obciec
odciec
przeciec
ojciec
praojciec
prapraojciec
I d ociec
II ociec
dociec
d skociec
pociec
króciec
ściec
d iściec
liściec
d samoiściec
gościec
kościec
(się) wściec
p (się) zawściec
się rozwściec
I czyściec
II czyściec
(się) uciec
sztuciec
wciec
wyciec
się rozciec
d ufiec
hufiec
plamiec
samiec
niemiec
Niemiec
tasiemiec
i ziemiec
cudzoziemiec
p tuziemiec
g lemiec
d podzimiec
d znajomiec
p łakomiec
d dumiec
i wolnodumiec
pobratymiec
d dzbaniec
przekładaniec
s. składaniec
d poddaniec
d zaprzedaniec
wyuzdaniec
zacofaniec
d zaufaniec
kaganiec
s. d kraganiec
d wylęganiec
d poganiec
targaniec
obtarganiec
d szarganiec
szturchaniec
d buchaniec
i nieposłuchaniec
d pohaniec
s. bocianiec
obłąkaniec
wypiekaniec
siekaniec
zasmarkaniec
d szturkaniec
s. i błyskaniec
oszukaniec
mieszkaniec
pramieszkaniec
d zamieszkaniec
współmieszkaniec
nalaniec
s. budowlaniec
d wywołaniec
I słaniec
II d słaniec
d nasłaniec
d przedsłaniec
zesłaniec
d rozesłaniec
d przesłaniec
posłaniec
wysłaniec
łamaniec
połamaniec
d pojmaniec
i rozegnaniec
wygnaniec
współwygnaniec
p obdrapaniec
odrapaniec
klepaniec
roztrzepaniec
obszarpaniec
d oszarpaniec
s. zsypaniec
d raniec
s. baraniec
d braniec
d przebraniec
wybraniec
d przybraniec
przebieraniec
szafraniec
trójgraniec
s. wielograniec
rozczochraniec
kraniec
zasraniec
s. d podkasaniec
d rozpasaniec
przypisaniec
kuksaniec
taniec
g oblataniec
p brataniec
i plątaniec
opętaniec
ostaniec
zmartwychwstaniec
powstaniec
zmartwychpowstaniec
karbowaniec
s. g chowaniec
s. i wyrachowaniec
p wychowaniec
mianowaniec
g murowaniec
s. watowaniec
rwaniec
narwaniec
d zarwaniec
oberwaniec
d oderwaniec
d urwaniec
wyrwaniec
samozwaniec
skazaniec
pomazaniec
d rzezaniec
obrzezaniec
s. ulizaniec
d zaodrzaniec
zaprzaniec
nurzaniec
szaniec
s. nadszaniec
d przedszaniec
mieszaniec
d pomieszaniec
mięszaniec
różaniec
bniec
d zatraceniec
straceniec
d poświęceniec
nienasyceniec
p babieniec
żabieniec
d trzebieniec
d gołębieniec
d robieniec
p przysposobieniec
karbieniec
oblubieniec
d polubieniec
d zaślubieniec
d poślubieniec
ulubieniec
wierzbieniec
ościeniec
s. p gościeniec
d pierścieniec
i kapuścieniec
kamieniec
odmieniec
g siemieniec
współplemieniec
p obcoplemieniec
p jednoplemieniec
p innoplemieniec
różnoplemieniec
bezimieniec
gumieniec
rumieniec
i natchnieniec
p utrapieniec
zaślepieniec
zlepieniec
odszczepieniec
potępieniec
s. karpieniec
zakupieniec
jasieniec
ksieniec
wieniec
i zjawieniec
trawieniec
krwawieniec
s. zacietrzewieniec
p zdrowieniec
ozdrowieniec
uzdrowieniec
krowieniec
d czerwieniec
lądzieniec
młodzieniec
d ogrodzieniec
smrodzieniec
goździeniec
kozieniec
jeniec
wykolejeniec
leniec
zapaleniec
szaleniec
obleniec
przesiedleniec
osiedleniec
wysiedleniec
d przysiedleniec
d posieleniec
zieleniec
nadzieleniec
postrzeleniec
kleniec
niezadowoleniec
wyzwoleniec
sopleniec
zamyśleniec
odchyleniec
pomyleniec
pyleniec
kaczeniec
d zrozpaczeniec
i zaprzeczeniec
d męczeniec
zboczeniec
moczeniec
toczeniec
poturczeniec
d uczeniec
tłuczeniec
d nowochrzczeniec
d namaszczeniec
d rozpieszczeniec
łuszczeniec
niewydarzeniec
rozparzeniec
i żarzeniec
biedrzeniec
modrzeniec
szczodrzeniec
cierzeniec
d przymierzeniec
sprzymierzeniec
naprzykrzeniec
d zaprzeniec
p zapowietrzeniec
d siestrzeniec
siostrzeniec
d ponurzeniec
d rozproszeniec
pszeniec
żeniec
d obleżeniec
d odprzysiężeniec
d oblężeniec
przylżeniec
p młodożeniec
wielożeniec
s. rożeniec
nowożeniec
nużeniec
d dwużeniec
d bezżeniec
babiniec
d gołębiniec
dzieciniec
czarnoseciniec
s. piechociniec
p sierociniec
gościniec
gliniec
kliniec
s. zakliniec
czapliniec
słoniniec
siniec
p gęsiniec
d psiniec
winiec
płaziniec
dziedziniec
s. koziniec
d Doniec
goniec
d pogoniec
koniec
na koniec
bezkoniec
d broniec
i robroniec
zaskroniec
wroniec
czerwoniec
dzwoniec
garniec
p półgarniec
sarniec
pocierniec
czerniec
odyniec
ordyniec
młyniec
d tyniec
rohatyniec
d pobratyniec
cetyniec
d fiutyniec
kaczyniec
strączyniec
s. sączyniec
wyczyniec
płaszczyniec
p barbarzyniec
modrzyniec
zwierzyniec
d źwierzyniec
skrzyniec
s. i półskrzyniec
ptaszyniec
s. p olszyniec
szypszyniec
I piec
II (się) piec
s. cłapiec
(się) napiec
I (się) zapiec
II p zapiec
skąpiec
podpiec
oklepiec
ślepiec
przylepiec
czepiec
(się) przepiec
d skępiec
lipiec
d palipiec
(się) opiec
(się) dopiec
kopiec
I d skopiec
II p skopiec
szkopiec
chłopiec
(się) popiec
g utopiec
(się) spiec
(się) upiec
s. gołodupiec
kupiec
d ludokupiec
d łupiec
głupiec
hołupiec
słupiec
s. krupiec
d żupiec
(się) wypiec
(się) przypiec
rozpiec
(się) siec
nasiec
półpasiec
(się) zasiec
obsiec
s. piesiec
d rodopisiec
d latopisiec
I p osiec
II osiec
dosiec
kosiec
(się) posiec
wrzosiec
d usiec
d strusiec
krztusiec
brzusiec
(się) wysiec
zsiec
rozsiec
wiec
rudawiec
legawiec
plugawiec
s. kichawiec
pratchawiec
dmuchawiec
s. nieruchawiec
p ciekawiec
tryskawiec
łykawiec
chuderlawiec
koślawiec
kulawiec
koszlawiec
dławiec
wikławiec
szmatławiec
szubrawiec
niemrawiec
kaprawiec
dziurawiec
i żurawiec
kąsawiec
cisawiec
latawiec
żółtawiec
kotawiec
złotawiec
krwawiec
d żwawiec
rdzawiec
chciwiec
poczciwiec
p niepoczciwiec
p uczciwiec
nieuczciwiec
s. niefrasobliwiec
i świątobliwiec
popędliwiec
obrzydliwiec
ruchliwiec
skwapliwiec
niecierpliwiec
żarliwiec
gorliwiec
nadgorliwiec
szczęśliwiec
nieszczęśliwiec
złośliwiec
myśliwiec
d przemyśliwiec
cnotliwiec
s. kłótliwiec
d gniewliwiec
d życzliwiec
podejrzliwiec
p burzliwiec
d bojaźliwiec
zgryźliwiec
wrażliwiec
leniwiec
d siwiec
sędziwiec
niegodziwiec
urodziwiec
s. kaowiec
kakaowiec
sylabowiec
jednosylabowiec
dwusylabowiec
sztabowiec
trąbowiec
chlebowiec
trójzrębowiec
wieloskibowiec
czteroskibowiec
dwuskibowiec
bombowiec
s. superbombowiec
s. plombowiec
grobowiec
pogrobowiec
wątrobowiec
skarbowiec
p herbowiec
torbowiec
przegubowiec
klubowiec
kadłubowiec
śrubowiec
s. trójśrubowiec
dwuśrubowiec
szybowiec
s. wiroszybowiec
motoszybowiec
wierzbowiec
świerzbowiec
świetlicowiec
dwulicowiec
drobnicowiec
s. chłodnicowiec
prawicowiec
lewicowiec
s. nerwicowiec
s. owocowiec
s. sercowiec
s. cykadowiec
s. jednośladowiec
s. pokładowiec
trójpokładowiec
rozkładowiec
wanadowiec
s. estradowiec
lądowiec
słaboprądowiec
rządowiec
samorządowiec
torpedowiec
kontrtorpedowiec
staroobrzędowiec
trójrzędowiec
czterorzędowiec
dwurzędowiec
trzyrzędowiec
rajdowiec
s. d giełdowiec
skandowiec
s. weekendowiec
bundowiec
tamaryndowiec
s. pogodowiec
ugodowiec
i zachodowiec
s. samochodowiec
s. przeszkodowiec
lodowiec
d rodowiec
narodowiec
międzynarodowiec
zagrodowiec
zawodowiec
przewodowiec
s. wrzodowiec
akordowiec
s. judowiec
ludowiec
s. rudowiec
s. dżudowiec
wdowiec
pozagniazdowiec
zjazdowiec
ideowiec
współideowiec
bezideowiec
s. paragrafowiec
torfowiec
s. flagowiec
sagowiec
wodociągowiec
spągowiec
śniegowiec
szeregowiec
brzegowiec
kręgowiec
okręgowiec
bezkręgowiec
s. wstęgowiec
pościgowiec
wyścigowiec
figowiec
ligowiec
s. trzecioligowiec
s. pierwszoligowiec
mangowiec
spinningowiec
s. campingowiec
s. kempingowiec
nałogowiec
głogowiec
stonogowiec
rogowiec
drogowiec
s. ostrogowiec
kargowiec
cugowiec
sztalugowiec
usługowiec
maczugowiec
indygowiec
s. kwadrygowiec
ślizgowiec
mózgowiec
fachowiec
niefachowiec
zamachowiec
s. zapachowiec
s. bechowiec
wdechowiec
plechowiec
pechowiec
orzechowiec
d kielichowiec
grochowiec
prochowiec
wybuchowiec
słuchowiec
nasłuchowiec
s. puchowiec
ruchowiec
okruchowiec
rzeżuchowiec
wierzchowiec
s. bezpostaciowiec
wiciowiec
s. żółciowiec
s. bezpłciowiec
paprociowiec
szybkościowiec
wysokościowiec
niepodległościowiec
poprawnościowiec
łącznościowiec
uczuciowiec
radiowiec
liliowiec
mieszkaniowiec
bezwyznaniowiec
rodniowiec
owodniowiec
s. bezowodniowiec
południowiec
grudniowiec
s. studniowiec
oświeceniowiec
samokształceniowiec
s. grzebieniowiec
s. bezgrzebieniowiec
siemieniowiec
promieniowiec
zatrudnieniowiec
natchnieniowiec
niskociśnieniowiec
s. przedstawieniowiec
żywieniowiec
skaleniowiec
s. pokoleniowiec
szkoleniowiec
oświetleniowiec
s. uczuleniowiec
s. obliczeniowiec
s. rozliczeniowiec
wykończeniowiec
zaopatrzeniowiec
s. kieszeniowiec
wrażeniowiec
jaskiniowiec
liniowiec
s. radioliniowiec
wapniowiec
drugostopniowiec
latarniowiec
stoczniowiec
galeriowiec
osiowiec
śródosiowiec
trzewiowiec
d żółwiowiec
miedziowiec
żołędziowiec
narzędziowiec
gajowiec
krajowiec
p niekrajowiec
obcokrajowiec
d zwyczajowiec
olejowiec
p kolejowiec
rejowiec
półrejowiec
pełnorejowiec
żmijowiec
bojowiec
przebojowiec
dziesięciobojowiec
wielobojowiec
pokojowiec
s. gnojowiec
nastrojowiec
konwojowiec
akowiec
kajakowiec
makowiec
rzepakowiec
wiatrakowiec
s. wrakowiec
styrakowiec
strąkowiec
d boćkowiec
żołądkowiec
s. podkowiec
s. środkowiec
ośrodkowiec
s. spardekowiec
naciekowiec
s. mlekowiec
s. petetekowiec
stekowiec
dźwiękowiec
s. naddźwiękowiec
s. ponaddźwiękowiec
s. lękowiec
szczękowiec
bezszczękowiec
klikowiec
orlikowiec
d mikowiec
chodnikowiec
zarodnikowiec
zmierzchnikowiec
s. silnikowiec
miernikowiec
zbiornikowiec
lasecznikowiec
zmrocznikowiec
s. gaźnikowiec
s. goździkowiec
ryjkowiec
s. lalkowiec
s. butelkowiec
działkowiec
jabłkowiec
parzydełkowiec
s. perełkowiec
kółkowiec
szczękoczułkowiec
schyłkowiec
s. poziomkowiec
s. bytomkowiec
bankowiec
s. organkowiec
tkankowiec
tankowiec
supertankowiec
s. bębenkowiec
ziarenkowiec
przecinkowiec
s. choinkowiec
wrzecionkowiec
gronkowiec
wazonkowiec
kieszonkowiec
pierwiosnkowiec
rachunkowiec
smokowiec
sorokowiec
wyrokowiec
wzrokowiec
posokowiec
siarkowiec
s. d berkowiec
s. bierkowiec
nerkowiec
paciorkowiec
korkowiec
piórkowiec
s. naskórkowiec
wielokomórkowiec
jednokomórkowiec
i kurkowiec
nurkowiec
cyrkowiec
piaskowiec
lotniskowiec
spiskowiec
współspiskowiec
d wojskowiec
głoskowiec
zgłoskowiec
dziesięciozgłoskowiec
dziewięciozgłoskowiec
siedmiozgłoskowiec
ośmiozgłoskowiec
wielozgłoskowiec
czterozgłoskowiec
jedenastozgłoskowiec
czternastozgłoskowiec
dwunastozgłoskowiec
trzynastozgłoskowiec
dwuzgłoskowiec
włoskowiec
łuskowiec
łożyskowiec
bezłożyskowiec
klatkowiec
kratkowiec
pieczątkowiec
s. krętkowiec
nitkowiec
chrząstkowiec
pestkowiec
czułostkowiec
rzutkowiec
s. użytkowiec
naukowiec
brukowiec
perukowiec
kauczukowiec
żukowiec
tchawkowiec
s. ławkowiec
bykowiec
i bezpolitykowiec
s. wielotykowiec
jednotykowiec
s. odwykowiec
s. tuńczykowiec
językowiec
i obowiązkowiec
związkowiec
otoczkowiec
s. czaszkowiec
bezczaszkowiec
kiszkowiec
poduszkowiec
kościuszkowiec
s. moniuszkowiec
i książkowiec
okrytozalążkowiec
p zwyżkowiec
alowiec
krótkofalowiec
s. nowofalowiec
koralowiec
metalowiec
kablowiec
bąblowiec
s. iblowiec
handlowiec
helowiec
s. chmielowiec
peeselowiec
zeteselowiec
hotelowiec
kartelowiec
żaglowiec
skośnożaglowiec
węglowiec
rudowęglowiec
kilowiec
s. polowiec
topolowiec
patrolowiec
daktylowiec
s. azylowiec
s. muszlowiec
żużlowiec
p łowiec
s. pedałowiec
migdałowiec
sandałowiec
s. materiałowiec
działowiec
udziałowiec
współudziałowiec
jałowiec
trałowiec
zawałowiec
wahadłowiec
jodłowiec
skrzydłowiec
s. palcoskrzydłowiec
śmigłowiec
turbośmigłowiec
bruzdogłowiec
długogłowiec
pośredniogłowiec
krótkogłowiec
d pstrogłowiec
d wartogłowiec
s. iłowiec
żywiołowiec
kołowiec
trójkołowiec
s. tylnokołowiec
s. bocznokołowiec
p dwukołowiec
smołowiec
zespołowiec
s. muszkatołowiec
perłowiec
przemysłowiec
p umysłowiec
zmysłowiec
kotłowiec
mułowiec
pyłowiec
tyłowiec
kozłowiec
s. reklamowiec
rozłamowiec
programowiec
s. balsamowiec
kadmowiec
kazetemowiec
zetwuemowiec
reżimowiec
filmowiec
slalomowiec
pomowiec
s. chromowiec
atomowiec
ormowiec
szturmowiec
taśmowiec
gumowiec
reżymowiec
piżmowiec
pandanowiec
manganowiec
stachanowiec
ścianowiec
janowiec
łanowiec
manowiec
bananowiec
tulipanowiec
transuranowiec
lantanowiec
tytanowiec
kasztanowiec
tlenowiec
beztlenowiec
terenowiec
s. kabinowiec
s. turbinowiec
trocinowiec
chinowiec
kinowiec
s. linowiec
s. spalinowiec
stalinowiec
glinowiec
s. trzonolinowiec
s. minowiec
jaśminowiec
s. dzianinowiec
s. leninowiec
miczurinowiec
osinowiec
p zakordonowiec
zagonowiec
bezogonowiec
wrzecionowiec
salonowiec
s. melonowiec
s. glonowiec
cynamonowiec
s. ponowiec
żelbetonowiec
żelazobetonowiec
sezonowiec
s. trzonowiec
s. kapiszonowiec
żarnowiec
sosnowiec
piorunowiec
strunowiec
prastrunowiec
półstrunowiec
s. drewnowiec
s. rozmarynowiec
cytrynowiec
p synowiec
platynowiec
aktynowiec
bursztynowiec
wyczynowiec
s. sprężynowiec
s. bliznowiec
s. behapowiec
gestapowiec
d wapowiec
s. kapepowiec
stepowiec
postępowiec
tempowiec
zetempowiec
bezpopowiec
s. ropowiec
tropowiec
s. wielostopowiec
s. czterostopowiec
s. trójwyspowiec
s. upowiec
pomiarowiec
filarowiec
parowiec
towarowiec
oczarowiec
ciężarowiec
żebrowiec
ambrowiec
cynobrowiec
kadrowiec
s. jądrowiec
wędrowiec
współwędrowiec
świdrowiec
p cylindrowiec
dwucylindrowiec
banderowiec
s. orderowiec
pepeerowiec
pezetpeerowiec
s. bojerowiec
hitlerowiec
neohitlerowiec
antyhitlerowiec
oenerowiec
peperowiec
pezetperowiec
serowiec
eserowiec
literowiec
sterowiec
p rewolwerowiec
lagrowiec
s. mangrowiec
d wichrowiec
żwirowiec
ikrowiec
s. bunkrowiec
pokrowiec
cukrowiec
wielocukrowiec
jednocukrowiec
I borowiec
s. II borowiec
kamforowiec
korowiec
chlorowiec
morowiec
s. norowiec
s. oporowiec
sporowiec
torowiec
motorowiec
trójmotorowiec
jednomotorowiec
fluorowiec
s. dozorowiec
s. goprowiec
wiatrowiec
dwustumetrowiec
czterystumetrowiec
centrowiec
rejestrowiec
bandurowiec
mundurowiec
figurowiec
biurowiec
surowiec
s. chałturowiec
zawiasowiec
bezzawiasowiec
klasowiec
własowiec
masowiec
s. oasowiec
potasowiec
pepeesowiec
zetemesowiec
pepesowiec
kresowiec
esesowiec
kompromisowiec
finansowiec
długodystansowiec
średniodystansowiec
krótkodystansowiec
kokosowiec
wrzosowiec
szosowiec
cenzusowiec
s. kosztorysowiec
regatowiec
kolbokwiatowiec
światowiec
oświatowiec
wielkoświatowiec
muszkatowiec
płatowiec
trójpłatowiec
jednopłatowiec
wodnopłatowiec
wiropłatowiec
dwupłatowiec
trzypłatowiec
i bezdogmatowiec
granatowiec
s. internatowiec
s. kratowiec
warsztatowiec
wielowarsztatowiec
octowiec
s. kacetowiec
grzbietowiec
s. rakietowiec
odwetowiec
s. budżetowiec
s. zachętowiec
okrętowiec
naftowiec
wermachtowiec
frachtowiec
s. bigbitowiec
litowiec
aksamitowiec
s. i przedświtowiec
s. kontraktowiec
punktowiec
desantowiec
remontowiec
frontowiec
labiryntowiec
przelotowiec
zlotowiec
d kapotowiec
olbrotowiec
p przewrotowiec
wywrotowiec
azotowiec
skrótowiec
eskortowiec
portowiec
sportowiec
transportowiec
miastowiec
s. piastowiec
s. redutowiec
p surdutowiec
mamutowiec
d komputowiec
drutowiec
s. śrutowiec
s. narzutowiec
odrzutowiec
pobytowiec
kopytowiec
prakopytowiec
p odczytowiec
tranzytowiec
pocztowiec
masztowiec
półtoramasztowiec
trójmasztowiec
jednomasztowiec
czteromasztowiec
dwumasztowiec
trzymasztowiec
kosztowiec
kawowiec
plewowiec
pigwowiec
nerwowiec
s. dwupłetwowiec
państwowiec
bezpaństwowiec
mocarstwowiec
żelazowiec
s. ślazowiec
razowiec
wiązowiec
tęczowiec
siczowiec
deszczowiec
s. dreszczowiec
s. fosforotłuszczowiec
awizowiec
s. dewizowiec
obozowiec
s. brzozowiec
korytarzowiec
s. pęcherzowiec
s. moździerzowiec
s. pieprzowiec
burzowiec
kurzowiec
flaszowiec
depeszowiec
jubileuszowiec
p kontuszowiec
śluzowiec
montażowiec
s. kabotażowiec
s. brydżowiec
drożdżowiec
wieżowiec
odzieżowiec
młodzieżowiec
jeżowiec
s. p wężowiec
Niżowiec
s. prestiżowiec
s. branżowiec
zbożowiec
nożowiec
różowiec
krzyżowiec
różokrzyżowiec
s. obunerwiec
czerwiec
s. długopłetwiec
wielopłetwiec
ostropłetwiec
s. dwupłetwiec
d martwiec
d zapalczywiec
fałszywiec
parszywiec
żywiec
jaźwiec
łaziec
sadziec
d gędziec
bodziec
elektrobodziec
przeciwbodziec
s. antybodziec
jednochodziec
inochodziec
d wychodziec
chołodziec
p mołodziec
zarodziec
brodziec
grodziec
d ogrodziec
udziec
chudziec
jeździec
nogajec
nohajec
d okrajec
liszajec
d kijec
kojec
skojec
szkojec
p mołojec
s. zbrojec
ogrojec
ogrójec
s. ryjec
tęgoryjec
długoryjec
d stryjec
wyjec
lec
p niedbalec
calec
padalec
d poufalec
d zniewieścialec
zarozumialec
zwyrodnialec
i spróchnialec
s. zgorzknialec
zatwardzialec
zakalec
malec
smalec
szmalec
d nalec
palec
półpalec
ospalec
d zapamiętalec
walec
d kawalec
zuchwalec
s. półwalec
bywalec
niebywalec
d obywalec
zalec
s. przemądrzalec
p zagorzalec
opieszalec
służalec
I (się) oblec
II oblec
p (się) przeoblec
(się) przyoblec
d nowosiedlec
I podlec
II podlec
obrzydlec
diabelec
widelec
p cielec
p kielec
mielec
popielec
topielec
wisielec
łysielec
s. twardzielec
chudzielec
rudzielec
I jelec
II jelec
pióroskrzelec
pogorzelec
strzelec
d przebieglec
gnilec
zgnilec
d opilec
wilec
zawilec
wścieklec
bolec
dolec
wądolec
golec
d pacholec
kolec
pluskolec
s. rozkolec
s. homolec
chomolec
komsomolec
polec
stolec
p pistolec
d wolec
d lekkomyślec
ulec
s. maculec
dulec
budulec
krogulec
gargulec
szachulec
strychulec
ćwiekulec
szpikulec
hamulec
s. serwohamulec
łamulec
chomulec
krępulec
fasulec
krzywulec
sadzulec
krzyżulec
(się) wlec
nawlec
(się) zawlec
p (się) obwlec
(się) odwlec
d podwlec
(się) wewlec
p (się) zewlec
(się) przewlec
d owlec
(się) dowlec
(się) powlec
d uwlec
wwlec
(się) wywlec
(się) przywlec
(się) zwlec
(się) rozwlec
tubylec
d przybylec
d nowoprzybylec
rylec
d orylec
tylec
wylec
przylec
(się) zlec
się rozlec
d pec
kapec
kierpec
spec
łyszczec
rzec
g jarzec
marzec
homarzec
dwuparzec
starzec
d kwarzec
d zarzec
się zarzec
mędrzec
d bogomędrzec
(się) odrzec
kobierzec
d starowierzec
d przerzec
d żerzec
d igrzec
orzec
petyhorzec
korzec
d półkorzec
d złorzec
proporzec
s. i toporzec
dworzec
s. d jednodworzec
podworzec
wzorzec
babiogórzec
wysokogórzec
p czerwonoskórzec
podwórzec
(się) strzec
(się) zastrzec
(się) przestrzec
(się) ostrzec
dostrzec
postrzec
d się postrzec
(się) spostrzec
(się) ustrzec
chytrzec
urzec
d (się) urzec
(się) wyrzec
przyrzec
p się przyrzec
się zrzec
głuszec
kruszec
p półkruszec
jelitodyszec
d żec
p (się) zażec
d podżec
tężec
d bożec
rożec
podrożec
dzioborożec
koziorożec
Koziorożec
s. wielkorożec
jednorożec
Jednorożec
pełnorożec
Zaporożec
nosorożec
pustorożec
dwurożec
stożec
dłużec
d wyżec
d zżec
p rozżec
bęc
więc
pęc
kibic
d podskarbic
d ślachcic
szlachcic
d starościc
d podstarościc
kic
szkic
s. fotoszkic
s. autoszkic
p lic
i krasnolic
d podstolic
nic
d szambelanic
d kasztelanic
d hetmanic
na nic
prysznic
pic
szpic
p wic
d królewic
d cesarzewic
d ojcowic
i martwic
dziedzic
p współdziedzic
d sędzic
i miodzic
rodzic
prarodzic
d wojewodzic
lejc
falc
walc
felc
szmelc
filc
p glanc
s. miglanc
s. pepanc
kranc
brajtszwanc
brejtszwanc
szrenc
szprync
s. potańc
d szańc
hoc
koc
kloc
moc
niemoc
przemoc
wszechmoc
pomoc
samopomoc
p bezmoc
noc
Wielkanoc
dobranoc
północ
równonoc
owoc
móc
zaniemóc
d się rozniemóc
(się) przemóc
d niedomóc
pomóc
d (się) zapomóc
d podpomóc
dopomóc
p spomóc
(się) wspomóc
wymóc
(się) zmóc
d (się) rozmóc
(się) wzmóc
harc
karc
kwarc
szwarc
herc
megaherc
kiloherc
sesterc
p sztorc
na sztorc
d szorc
s. kibuc
kuc
(się) tłuc
(się) natłuc
(się) zatłuc
(się) obtłuc
nadtłuc
(się) odtłuc
(się) przetłuc
p otłuc
(się) dotłuc
(się) potłuc
(się) stłuc
(się) utłuc
(się) wytłuc
(się) przytłuc
(się) roztłuc
muc
puc
s. kuruc
szewc
I cyc
II cyc
hyc
fryc
p puryc
szwyc
d krajczyc
d ojczyc
łowczyc
d wojszczyc
d podkanclerzyc
d podkomorzyc
(się) strzyc
nastrzyc
d zastrzyc
obstrzyc
(się) podstrzyc
zestrzyc
(się) ostrzyc
(się) postrzyc
ustrzyc
(się) wystrzyc
przystrzyc
d podczaszyc
d koniuszyc
s. d chorążyc
księżyc
półksiężyc
s. mikroksiężyc
się bać
d gabać
d nagabać
d zagabać
(się) dziabać
zadziabać
obdziabać
s. podziabać
d się wygrabać
rąbać
p się rąbać
(się) narąbać
zarąbać
obrąbać
nadrąbać
odrąbać
podrąbać
(się) przerąbać
(się) porąbać
urąbać
(się) wrąbać
(się) wyrąbać
zrąbać
rozrąbać
dbać
zadbać
(się) zaniedbać
(się) kolebać
(się) zakolebać
g (się) pokolebać
rozkolebać
(się) grzebać
(się) zagrzebać
odgrzebać
(się) przegrzebać
(się) dogrzebać
(się) pogrzebać
d (się) wgrzebać
(się) wygrzebać
zgrzebać
rozgrzebać
i się przebać
ścibać
s. g (się) gibać
bimbać
s. zabimbać
s. przebimbać
d podobać
się podobać
się odpodobać
d spodobać
się spodobać
p (się) upodobać
się przypodobać
dziobać
zadziobać
obdziobać
naddziobać
podziobać
udziobać
wydziobać
zdziobać
rozdziobać
(się) skrobać
(się) naskrobać
odskrobać
podskrobać
zeskrobać
przeskrobać
(się) oskrobać
(się) doskrobać
(się) poskrobać
uskrobać
d się wskrobać
(się) wyskrobać
dzióbać
zadzióbać
podzióbać
udzióbać
siorbać
d się ubać
ściubać
(się) skubać
naskubać
obskubać
nadskubać
podskubać
zeskubać
przeskubać
oskubać
poskubać
uskubać
wyskubać
rozskubać
(się) dłubać
(się) nadłubać
s. oddłubać
podłubać
wydłubać
rozdłubać
dybać
p nadybać
s. gdybać
d udybać
przydybać
zdybać
d się zdybać
g chybać
s. g pochybać
g wychybać
s. g przychybać
(się) przekabacać
wycacać
nawilgacać
(się) odwilgacać
ogacać
d (się) ubogacać
(się) zbogacać
(się) wzbogacać
d podochacać
wydelikacać
(się) rozdelikacać
(się) ogałacać
omłacać
s. domłacać
wymłacać
p (się) wymłacać
(się) ogołacać
pozapłacać
nadpłacać
(się) odpłacać
przepłacać
(się) opłacać
naopłacać
dopłacać
popłacać
(się) spłacać
pospłacać
d upłacać
wpłacać
(się) wypłacać
powypłacać
przypłacać
p odzłacać
(się) ozłacać
poozłacać
(się) pozłacać
d uzłacać
(się) wyzłacać
(się) rozzłacać
(się) macać
namacać
(się) obmacać
s. podmacać
przemacać
omacać
(się) domacać
(się) pomacać
wymacać
zmacać
pacać
(się) zapacać
(się) przepacać
(się) wypacać
(się) obracać
s. (się) naobracać
(się) poobracać
s. wyobracać
zagracać
I (się) skracać
II d skracać
poskracać
I ukracać
II d ukracać
przykracać
i się skamracać
(się) zatracać
(się) pozatracać
przetracać
utracać
(się) wytracać
powytracać
p roztracać
(się) wracać
(się) nawracać
(się) zawracać
nazawracać
(się) pozawracać
(się) odwracać
(się) poodwracać
d podwracać
(się) przewracać
(się) poprzewracać
powracać
d się powracać
popowracać
(się) wywracać
(się) powywracać
przywracać
(się) zwracać
(się) pozwracać
(się) spowinowacać
(się) zamącać
(się) zmącać
(się) rozmącać
(się) trącać
(się) natrącać
zatrącać
obtrącać
(się) odtrącać
poprzetrącać
otrącać
(się) potrącać
(się) strącać
postrącać
utrącać
poutrącać
(się) wytrącać
powytrącać
roztrącać
p się roztrącać
poroztrącać
obiecać
p się obiecać
przyobiecać
d się przyobiecać
zaśmiecać
p naniecać
p (się) zaniecać
(się) podniecać
(się) rozniecać
(się) wzniecać
nawzniecać
d zakwiecać
s. ukwiecać
(się) rozkwiecać
(się) zaświecać
pozaświecać
(się) odświecać
(się) przeświecać
(się) oświecać
(się) wyświecać
przyświecać
(się) rozświecać
się porozświecać
(się) zalecać
(się) sklecać
posklecać
(się) polecać
zlecać
d zaszpecać
(się) oszpecać
(się) zachęcać
p odchęcać
(się) zniechęcać
d przychęcać
d oświęcać
(się) poświęcać
(się) uświęcać
(się) wyświęcać
zbydlęcać
(się) zasmęcać
s. zanęcać
wnęcać
d się wnęcać
przynęcać
(się) znęcać
nakręcać
ponakręcać
(się) zakręcać
pozakręcać
ponadkręcać
(się) odkręcać
(się) poodkręcać
podkręcać
(się) przekręcać
poprzekręcać
(się) okręcać
(się) dokręcać
(się) pookręcać
pokręcać
(się) skręcać
(się) poskręcać
(się) ukręcać
poukręcać
(się) wkręcać
(się) powkręcać
(się) wykręcać
(się) nawykręcać
powykręcać
przykręcać
poprzykręcać
(się) rozkręcać
porozkręcać
(się) zezwierzęcać
(się) uszlachcać
d (się) wyszlachcać
(się) urozmaicać
kicać
pokicać
przykicać
ujednolicać
(się) odkształcać
(się) podkształcać
(się) zniekształcać
(się) przekształcać
poprzekształcać
(się) dokształcać
p (się) ukształcać
(się) wykształcać
pogwałcać
d przygwałcać
(się) zażółcać
wyżółcać
kłańcać
i odochocać
osierocać
zakłócać
d się zakłócać
(się) skłócać
(się) wykłócać
s. się nawykłócać
wymłócać
p się wymłócać
pokrócać
d skrócać
ukrócać
d przykrócać
uśmiercać
nawiercać
przedwiercać
odwiercać
przewiercać
poprzewiercać
(się) dowiercać
(się) wwiercać
wywiercać
d się wywiercać
powywiercać
rozwiercać
(się) ocucać
kucać
przykucać
p (się) odbałamucać
obałamucać
(się) zasmucać
p (się) osmucać
s. dosmucać
p przynucać
p pucać
(się) rzucać
(się) narzucać
ponarzucać
zarzucać
pozarzucać
(się) obrzucać
(się) poobrzucać
odrzucać
d się odrzucać
poodrzucać
(się) podrzucać
(się) przerzucać
poprzerzucać
p orzucać
(się) dorzucać
(się) porzucać
poporzucać
wrzucać
d się wrzucać
nawrzucać
powrzucać
(się) wyrzucać
powyrzucać
(się) przyrzucać
(się) zrzucać
pozrzucać
(się) rozrzucać
porozrzucać
hycać
g chycać
kycać
(się) spłycać
się wypłycać
(się) przemycać
d wmycać
(się) nasycać
(się) zasycać
p (się) podsycać
(się) przesycać
dosycać
(się) wysycać
(się) zachwycać
(się) nazachwycać
(się) pozachwycać
d podchwycać
zaszczycać
d się zaszczycać
(się) dać
(się) badać
przebadać
(się) dobadać
s. pobadać
wybadać
d się wybadać
zbadać
gadać
(się) nagadać
(się) zagadać
(się) obgadać
p odgadać
(się) przegadać
p (się) ogadać
(się) dogadać
pogadać
(się) ugadać
wgadać
(się) wygadać
przygadać
d zgadać
się zgadać
(się) rozgadać
biadać
d się biadać
się nabiadać
zabiadać
d obiadać
p śniadać
d pośniadać
siadać
nasiadać
zasiadać
p się zasiadać
pozasiadać
obsiadać
poobsiadać
d odsiadać
d podsiadać
się podsiadać
(się) przesiadać
(się) osiadać
(się) dosiadać
poosiadać
(się) posiadać
współposiadać
usiadać
pousiadać
wsiadać
powsiadać
wysiadać
(się) przysiadać
(się) poprzysiadać
(się) zsiadać
(się) pozsiadać
się rozsiadać
się porozsiadać
p (się) powiadać
d napowiadać
(się) zapowiadać
odpowiadać
podpowiadać
przepowiadać
(się) opowiadać
(się) naopowiadać
dopowiadać
s. (się) poopowiadać
(się) spowiadać
odspowiadać
d się odspowiadać
(się) wyspowiadać
(się) wypowiadać
d przypowiadać
rozpowiadać
jadać
się najadać
(się) zajadać
(się) objadać
poobjadać
nadjadać
(się) odjadać
podjadać
(się) przejadać
dojadać
pojadać
(się) ujadać
się naujadać
p się wjadać
wyjadać
powyjadać
(się) zjadać
(się) pozjadać
p rozjadać
się rozjadać
(się) nakładać
ponakładać
(się) zakładać
pozakładać
(się) obkładać
poobkładać
nadkładać
przedkładać
(się) odkładać
(się) naodkładać
poodkładać
przekładać
poprzekładać
(się) okładać
(się) dokładać
pookładać
(się) pokładać
popokładać
spokładać
wyokładać
(się) składać
(się) naskładać
przeskładać
doskładać
poskładać
uskładać
(się) układać
naukładać
(się) poukładać
(się) wkładać
powkładać
(się) wykładać
(się) przykładać
poprzykładać
(się) rozkładać
(się) porozkładać
władać
owładać
(się) nadać
padać
d się padać
napadać
(się) zapadać
(się) pozapadać
odpadać
poodpadać
podpadać
przepadać
poprzepadać
opadać
dopadać
poopadać
popadać
d się popadać
spadać
d się spadać
pospadać
upadać
podupadać
poupadać
wpadać
powpadać
(się) wypadać
powypadać
I przypadać
II przypadać
d rozpadać
I się rozpadać
II się rozpadać
się porozpadać
się zakradać
odkradać
(się) podkradać
d przekradać
się przekradać
okradać
s. dokradać
pookradać
d skradać
się skradać
d ukradać
się wkradać
(się) wykradać
s. powykradać
g przykradać
d się przykradać
rozkradać
porozkradać
d stradać
p postradać
(się) zadać
d naglądać
zaglądać
pozaglądać
d nadglądać
podglądać
(się) przeglądać
(się) poprzeglądać
(się) oglądać
doglądać
pooglądać
d poglądać
spoglądać
d uglądać
wglądać
wyglądać
się przyglądać
s. się naprzyglądać
d rozglądać
się rozglądać
s. się porozglądać
d wzglądać
żądać
zażądać
pożądać
naddać
(się) oddać
(się) poddać
d powiedać
d (się) przedać
(się) zaprzedać
odprzedać
d poprzedać
(się) sprzedać
odsprzedać
(się) wysprzedać
(się) wyprzedać
rozprzedać
p się rozprzedać
s. d gędać
wyprzędać
s. d wykidać
widać
zafajdać
(się) majdać
s. się trajdać
g (się) hojdać
g pohojdać
g (się) rozhojdać
dziamdać
się szwendać
się poszwendać
(się) dyndać
zadyndać
(się) rozdyndać
d dryndać
(się) dryndać
g się tryndać
(się) przytryndać
dodać
(się) podać
zapodać
(się) ubrdać
derdać
przyderdać
merdać
zamerdać
grdać
dyrdać
przydyrdać
(się) udać
się łabudać
(się) wyłabudać
wysiudać
(się) wdać
d się wstydać
(się) wydać
(się) przydać
(się) zdać
gwazdać
nagwazdać
zagwazdać
gwizdać
się nagwizdać
zagwizdać
odgwizdać
przegwizdać
pogwizdać
wygwizdać
s. (się) zgwizdać
się rozgwizdać
rozdać
uzdać
wyuzdać
d się wyuzdać
rozuzdać
s. d wzdać
(się) cofać
d (się) zacofać
(się) wycofać
ufać
zaufać
d dufać
d zadufać
d podufać
d poufać
gać
błagać
s. zabłagać
przebłagać
ubłagać
(się) wybłagać
d zbłagać
d (się) magać
zaniemagać
przemagać
się domagać
niedomagać
pomagać
d (się) zapomagać
d podpomagać
dopomagać
p spomagać
(się) wspomagać
(się) smagać
zasmagać
p odsmagać
zesmagać
osmagać
wysmagać
wymagać
(się) zmagać
się nazmagać
d (się) rozmagać
(się) wzmagać
się wzdragać
się nawzdragać
s. tragać
(się) ciągać
(się) naciągać
ponaciągać
(się) zaciągać
(się) nazaciągać
pozaciągać
(się) obciągać
(się) poobciągać
nadciągać
(się) odciągać
poodciągać
(się) podciągać
(się) przeciągać
(się) poprzeciągać
(się) ociągać
(się) dociągać
(się) ściągać
naściągać
(się) pościągać
d (się) zawściągać
(się) powściągać
(się) wciągać
powciągać
(się) wyciągać
(się) powyciągać
(się) przyciągać
poprzyciągać
(się) rozciągać
(się) porozciągać
p zasiągać
osiągać
p dosiągać
poosiągać
d (się) posiągać
d się narągać
urągać
d się urągać
naurągać
p (się) zaprzągać
biegać
(się) nabiegać
zabiegać
(się) nazabiegać
nadbiegać
odbiegać
podbiegać
przebiegać
d się przebiegać
obiegać
dobiegać
pobiegać
zapobiegać
(się) ubiegać
d się spółubiegać
się współubiegać
wbiegać
(się) wybiegać
powybiegać
przybiegać
(się) zbiegać
się nazbiegać
(się) pozbiegać
się rozbiegać
się porozbiegać
d wzbiegać
p legać
nalegać
zalegać
d się zalegać
pozalegać
oblegać
podlegać
dolegać
polegać
wylegać
powylegać
przylegać
(się) zlegać
i rozlegać
się rozlegać
(się) zastrzegać
(się) przestrzegać
(się) ostrzegać
dostrzegać
postrzegać
d się postrzegać
(się) spostrzegać
się wystrzegać
p (się) zażegać
podżegać
przeżegać
wyżegać
przyżegać
d zżegać
p rozżegać
gęgać
zagęgać
się rozgęgać
(się) sięgać
zasięgać
d przesięgać
d osięgać
dosięgać
d (się) posięgać
(się) przysięgać
s. (się) naprzysięgać
(się) zaprzysięgać
(się) odprzysięgać
poprzysięgać
krzywoprzysięgać
się sprzysięgać
d wyprzysięgać
się wyprzysięgać
się zalęgać
d oblęgać
(się) ulęgać
p wylęgać
się wylęgać
d (się) zlęgać
(się) zaprzęgać
pozaprzęgać
odprzęgać
przeprzęgać
doprzęgać
sprzęgać
d uprzęgać
(się) wprzęgać
(się) wyprzęgać
powyprzęgać
przyprzęgać
(się) rozprzęgać
d zastrzęgać
(się) ścigać
d zaścigać
(się) prześcigać
dościgać
p (się) wyścigać
g ligać
(się) migać
zamigać
przemigać
pomigać
śmigać
zaśmigać
s. pośmigać
rozśmigać
(się) wymigać
(się) dźwigać
(się) nadźwigać
zadźwigać
(się) przedźwigać
dodźwigać
(się) podźwigać
(się) wydźwigać
przydźwigać
się zdźwigać
łgać
(się) załgać
obełgać
pełgać
zapełgać
i wełgać
zełgać
dołgać
(się) połgać
się czołgać
się zaczołgać
się odczołgać
się podczołgać
się przeczołgać
się doczołgać
się poczołgać
się wczołgać
się wyczołgać
się przyczołgać
(się) wyłgać
g bogać
s. g margać
s. się margać
(się) targać
natargać
zatargać
obtargać
(się) otargać
(się) potargać
(się) stargać
utargać
d wtargać
wytargać
s. przytargać
(się) roztargać
szargać
p się szargać
(się) zaszargać
nadszargać
podszargać
(się) uszargać
(się) wyszargać
(się) zszargać
drgać
zadrgać
(się) rozedrgać
współdrgać
s. podrgać
rozdrgać
dziergać
p (się) zadziergać
p pozadziergać
obdziergać
wydziergać
d zdziergać
s. rozdziergać
g furgać
turgać
d szturgać
szurgać
smyrgać
szmyrgać
g pyrgać
rugać
obrugać
mrugać
zamrugać
s. pomrugać
wymrugać
(się) strugać
zastrugać
zestrugać
ostrugać
ustrugać
wystrugać
zrugać
dygać
szmygać
drygać
podrygać
d wzdrygać
się wzdrygać
frygać
g mrygać
d sygać
zastygać
przestygać
ostygać
wystygać
kusztygać
s. p zygać
rzygać
zarzygać
s. (się) porzygać
obstrzygać
(się) podstrzygać
zestrzygać
(się) ostrzygać
(się) postrzygać
ustrzygać
(się) wystrzygać
powystrzygać
przystrzygać
(się) rozstrzygać
współrozstrzygać
wyrzygać
uplazgać
i się umazgać
się ślizgać
się prześlizgać
się poślizgać
się wślizgać
(się) wyślizgać
się umizgać
się poumizgać
wierzgać
d zwierzgać
się rozwierzgać
p dzierzgać
p nadzierzgać
p (się) zadzierzgać
p pozadzierzgać
(się) przedzierzgać
p (się) udzierzgać
bluzgać
s. zabluzgać
obluzgać
d zbluzgać
bryzgać
zabryzgać
obryzgać
pobryzgać
zbryzgać
(się) rozbryzgać
źgać
pomaźgać
d zaźgać
(się) dźgać
zadźgać
s. podźgać
żgać
p dżgać
p pożgać
g hać
p wahać
się wahać
się zawahać
i rozwahać
achać
(się) ciachać
s. pociachać
d się rozjachać
łachać
s. wyłachać
złachać
machać
się namachać
zamachać
(się) odmachać
pomachać
(się) wymachać
(się) zmachać
(się) rozmachać
pociarachać
d strachać
g się strachać
(się) zestrachać
d (się) postrachać
(się) wystrachać
tachać
dotachać
przytachać
s. się sztachać
się żachać
(się) wąchać
się nawąchać
d zawąchać
(się) obwąchać
przewąchać
się dowąchać
(się) powąchać
wywąchać
(się) zwąchać
g trząchać
p się odśmiechać
d się pośmiechać
się uśmiechać
d niechać
zaniechać
poniechać
jechać
(się) najechać
zajechać
objechać
nadjechać
odjechać
podjechać
(się) przejechać
dojechać
pojechać
ujechać
wjechać
wyjechać
przyjechać
(się) zjechać
(się) rozjechać
brechać
nabrechać
p brzechać
zatęchać
nacichać
zacichać
ścichać
ucichać
przycichać
zachichać
d pochichać
kichać
się nakichać
(się) wykichać
czemchać
(się) cochać
(się) kochać
się zakochać
d odkochać
się odkochać
d przekochać
pokochać
p się pokochać
ukochać
p wykochać
się wykochać
(się) rozkochać
się lochać
szlochać
się naszlochać
zaszlochać
d się zaszlochać
przeszlochać
(się) wyszlochać
się rozszlochać
p (się) czochać
(się) pchać
(się) napchać
(się) zapchać
(się) wepchać
(się) rozepchać
(się) przepchać
(się) opchać
(się) dopchać
(się) popchać
upchać
(się) wypchać
g rozterchać
(się) szturchać
naszturchać
obszturchać
(się) poszturchać
wyszturchać
buchać
wybuchać
się rozbuchać
chuchać
(się) nachuchać
odchuchać
ochuchać
pochuchać
wychuchać
s. i rozchuchać
niuchać
(się) obniuchać
wyniuchać
p (się) pluchać
d (się) bałuchać
(się) słuchać
się nasłuchać
się zasłuchać
(się) obsłuchać
(się) odsłuchać
podsłuchać
(się) przesłuchać
(się) osłuchać
(się) dosłuchać
(się) posłuchać
usłuchać
się wsłuchać
wysłuchać
się przysłuchać
się rozsłuchać
dmuchać
się nadmuchać
p poddmuchać
przedmuchać
odmuchać
podmuchać
wdmuchać
wydmuchać
zdmuchać
rozdmuchać
(się) rozczmuchać
puchać
d napuchać
(się) ruchać
(się) udobruchać
d (się) rozdobruchać
gruchać
(się) zagruchać
przygruchać
(się) rozgruchać
wysmotruchać
p dychać
oddychać
pooddychać
wdychać
s. (się) nawdychać
(się) wydychać
zdychać
nazdychać
pozdychać
wzdychać
się nawzdychać
powzdychać
d się uwzdychać
(się) wywzdychać
się rozwzdychać
wyzdychać
powyzdychać
d kołychać
p (się) rozkołychać
słychać
czmychać
(się) napychać
(się) ponapychać
(się) zapychać
pozapychać
(się) odpychać
podpychać
(się) przepychać
(się) opychać
(się) dopychać
(się) popychać
(się) napopychać
(się) spychać
pospychać
upychać
poupychać
(się) wpychać
s. (się) nawpychać
(się) powpychać
(się) wypychać
powypychać
(się) rozpychać
prychać
(się) zaprychać
p (się) odstrychać
p (się) wystrychać
d (się) rozstrychać
zasychać
obsychać
poobsychać
podsychać
przesychać
osychać
dosychać
usychać
pousychać
wysychać
powysychać
przysychać
poprzysychać
(się) zsychać
się pozsychać
się rozsychać
się porozsychać
d czchać
(się) zmierzchać
pierzchać
p rozpierzchać
się rozpierzchać
czyhać
(się) ozdabiać
poozdabiać
(się) przyozdabiać
d uzdabiać
przyzdabiać
d zagłabiać
d zesłabiać
(się) osłabiać
(się) wyżłabiać
powyżłabiać
d rabiać
d narabiać
ponarabiać
zarabiać
p się zarabiać
obrabiać
nadrabiać
(się) odrabiać
podrabiać
(się) rozdrabiać
(się) przerabiać
poprzerabiać
zagrabiać
pozagrabiać
ograbiać
dograbiać
wygrabiać
zgrabiać
rozgrabiać
(się) dorabiać
(się) podorabiać
porabiać
(się) urabiać
pourabiać
(się) wrabiać
(się) wyrabiać
się nawyrabiać
ponawyrabiać
powyrabiać
s. d przyrabiać
rozrabiać
narozrabiać
s. ponarozrabiać
(się) uspasabiać
d nasposabiać
d (się) zasposabiać
(się) usposabiać
(się) przysposabiać
(się) uosabiać
d (się) wyosabiać
zawabiać
d ujedwabiać
odwabiać
wywabiać
powywabiać
(się) przywabiać
zwabiać
nazwabiać
oszwabiać
obrąbiać
otrąbiać
wytrąbiać
roztrąbiać
pochlebiać
p się pochlebiać
(się) przypochlebiać
schlebiać
p (się) przychlebiać
(się) przetrzebiać
wytrzebiać
wydębiać
zdębiać
p się zdębiać
(się) zaziębiać
(się) pozaziębiać
(się) przeziębiać
(się) oziębiać
(się) wyziębiać
d zziębiać
(się) zagłębiać
przegłębiać
(się) pogłębiać
(się) wgłębiać
p (się) wygłębiać
zgłębiać
s. okłębiać
(się) skłębiać
się rozkłębiać
(się) pognębiać
przygnębiać
zgnębiać
obrębiać
zaobrębiać
wrębiać
(się) zazębiać
s. wyzębiać
ześcibiać
(się) wścibiać
wyścibiać
powyścibiać
uwielbiać
d wywielbiać
(się) wygarbiać
powygarbiać
zaskarbiać
d uszczerbiać
(się) wyszczerbiać
(się) powyszczerbiać
(się) otorbiać
(się) zagubiać
(się) wygubiać
wyściubiać
zaślubiać
p się zaślubiać
(się) poślubiać
d się wlubiać
p (się) przyhołubiać
pogrubiać
zgrubiać
chybiać
i się chybiać
uchybiać
(się) zarybiać
odgrzybiać
d zaszybiać
(się) zaciżbiać
d waszeciać
d mościać
d waszmościać
g pruciać
(się) trafiać
natrafiać
d potrafiać
utrafiać
d przytrafiać
się przytrafiać
zawiadamiać
d się zawiadamiać
powiadamiać
(się) uświadamiać
p (się) uwiadamiać
unieruchamiać
p znieruchamiać
uruchamiać
(się) zaznajamiać
(się) obznajamiać
(się) oznajamiać
(się) poznajamiać
(się) rozłakamiać
(się) oszałamiać
(się) oszołamiać
(się) omamiać
obramiać
rozgramiać
(się) poskramiać
d (się) uskramiać
i oramiać
(się) utożsamiać
d zaćmiać
d zaciemiać
oniemiać
uziemiać
d (się) rozplemiać
(się) obznajmiać
(się) oznajmiać
d urękojmiać
d (się) uwidomiać
p znieruchomiać
uruchomiać
nakarmiać
obkarmiać
(się) odkarmiać
(się) podkarmiać
(się) przekarmiać
okarmiać
(się) dokarmiać
skarmiać
(się) ukarmiać
wykarmiać
się śmiać
się naśmiać
się zaśmiać
(się) obśmiać
d (się) odśmiać
się roześmiać
(się) prześmiać
p ośmiać
się pośmiać
się uśmiać
(się) wyśmiać
się rozśmiać
d (się) zatłumiać
p (się) potłumiać
d utłumiać
wytłumiać
(się) przytłumiać
(się) zadymiać
s. (się) oddymiać
odymiać
(się) wyolbrzymiać
p zolbrzymiać
ujarzmiać
d (się) wyjarzmiać
(się) ganiać
I (się) naganiać
II p naganiać
(się) zaganiać
nadganiać
(się) odganiać
podganiać
(się) przeganiać
(się) oganiać
doganiać
I poganiać
II d poganiać
(się) uganiać
się nauganiać
wganiać
wycyganiać
g się wycyganiać
(się) wyganiać
powyganiać
I przyganiać
II przyganiać
(się) zganiać
pozganiać
rozganiać
porozganiać
oparkaniać
pochłaniać
(się) wchłaniać
p kłaniać
się kłaniać
(się) nakłaniać
(się) odkłaniać
(się) skłaniać
poskłaniać
d ukłaniać
(się) wykłaniać
d (się) przykłaniać
p słaniać
się słaniać
(się) zasłaniać
(się) pozasłaniać
(się) odsłaniać
poodsłaniać
(się) przesłaniać
poprzesłaniać
(się) osłaniać
poosłaniać
(się) przysłaniać
poprzysłaniać
(się) wyłaniać
(się) rozbisurmaniać
(się) zatumaniać
(się) otumaniać
zabraniać
(się) obraniać
(się) wybraniać
d (się) zbraniać
(się) wzbraniać
(się) ochraniać
d (się) schraniać
rozraniać
(się) oszraniać
s. nawaniać
odwaniać
zaiwaniać
roztrwaniać
p dzwaniać
s. obdzwaniać
oddzwaniać
s. przedzwaniać
p odzwaniać
(się) dodzwaniać
podzwaniać
wydzwaniać
p przydzwaniać
(się) rozdzwaniać
(się) upodabniać
zdrabniać
(się) rozdrabniać
wyzgrabniać
(się) odosabniać
wyosabniać
p (się) wyosabniać
p uniemożebniać
p umożebniać
odbębniać
(się) obębniać
wybębniać
(się) wyodrębniać
(się) odpodobniać
d uniepodobniać
uprawdopodobniać
(się) upodobniać
zdrobniać
wyosobniać
p (się) wyosobniać
d (się) rozosobniać
d ułacniać
(się) umacniać
poumacniać
d (się) zmacniać
(się) wzmacniać
p (się) uzacniać
(się) uobecniać
upełnomocniać
(się) uprawomocniać
uzgadniać
pouzgadniać
p udokładniać
p odmładniać
(się) zapładniać
d rozpładniać
obezwładniać
p (się) ubezwładniać
d zbezwładniać
zwyradniać
uzasadniać
nawadniać
zawadniać
(się) odwadniać
udowadniać
uwadniać
(się) rozwadniać
(się) odsedniać
p upowszedniać
upodrzędniać
uwspółrzędniać
(się) rozwidniać
udogodniać
s. uwiarygodniać
zwyrodniać
nawodniać
(się) odwodniać
(się) zaludniać
(się) pozaludniać
uschludniać
(się) wyludniać
(się) powyludniać
zatrudniać
p się zatrudniać
utrudniać
d się utrudniać
(się) przeceniać
oceniać
doceniać
wyceniać
(się) zacieniać
podcieniać
ocieniać
s. pocieniać
I ścieniać
II p ścieniać
opierścieniać
się rozpierścieniać
p (się) mieniać
p zakamieniać
p okamieniać
skamieniać
d namieniać
d się rozramieniać
(się) zamieniać
pozamieniać
nadmieniać
(się) odmieniać
(się) poodmieniać
(się) przemieniać
(się) poprzemieniać
d (się) zapłomieniać
opłomieniać
(się) spłomieniać
się wypłomieniać
(się) rozpłomieniać
p (się) pomieniać
napromieniać
i przepromieniać
(się) opromieniać
p (się) spromieniać
d (się) wypromieniać
(się) rozpromieniać
(się) zarumieniać
(się) zrumieniać
d (się) rozrumieniać
(się) wymieniać
powymieniać
(się) zmieniać
(się) pozmieniać
(się) rozmieniać
d wzmieniać
d pieniać
się pieniać
(się) zapieniać
(się) rozpieniać
(się) zaczerwieniać
(się) oczerwieniać
(się) rozczerwieniać
(się) zazieleniać
d ozieleniać
dozieleniać
(się) rozzieleniać
zapleniać
p się zapleniać
wypleniać
(się) rozpleniać
(się) odtleniać
s. (się) dotleniać
(się) utleniać
s. (się) zaszczeniać
(się) zakorzeniać
się ukorzeniać
(się) wkorzeniać
(się) wykorzeniać
p się rozkorzeniać
(się) rozprzestrzeniać
g się przyżeniać
(się) zabagniać
się zaogniać
(się) zogniać
(się) rozogniać
(się) spowszechniać
(się) upowszechniać
(się) rozpowszechniać
spulchniać
(się) rozpulchniać
s. odszczeciniać
się wkliniać
się wykliniać
obśliniać
(się) ośliniać
wyśliniać
zawiniać
obwiniać
(się) ujednostajniać
s. utajniać
p (się) udostojniać
usensacyjniać
uatrakcyjniać
(się) uabstrakcyjniać
upartyjniać
utelewizyjniać
uprecyzyjniać
p (się) upiękniać
(się) wypiękniać
(się) rozwłókniać
d zatęskniać
d utęskniać
(się) roztęskniać
uzdalniać
p się uzdalniać
odrealniać
(się) urealniać
umuzykalniać
odbanalniać
umoralniać
uteatralniać
s. unaturalniać
ukulturalniać
(się) uaktualniać
p (się) zadowalniać
(się) usamowalniać
spowalniać
(się) uwalniać
(się) zwalniać
pozwalniać
rozwalniać
d się rozwalniać
i (się) spiekielniać
(się) usamodzielniać
(się) usubtelniać
(się) wysubtelniać
urzetelniać
(się) unieśmiertelniać
uczytelniać
(się) uwierzytelniać
doszczelniać
(się) uszczelniać
(się) uzdolniać
(się) usamowolniać
spowolniać
d (się) odszczególniać
d poszczególniać
(się) wyszczególniać
(się) uogólniać
(się) napełniać
ponapełniać
(się) zapełniać
(się) pozapełniać
(się) przepełniać
(się) dopełniać
popełniać
(się) spełniać
d dozupełniać
(się) uzupełniać
(się) pouzupełniać
(się) wypełniać
(się) uprzytamniać
(się) zaciemniać
p ociemniać
(się) ściemniać
d uciemniać
s. (się) wyciemniać
(się) przyciemniać
(się) odwzajemniać
d wywzajemniać
się wywzajemniać
uprzyjemniać
i się wyprzyjemniać
zaplemniać
udaremniać
d unikczemniać
d znikczemniać
i skarczemniać
(się) wyogromniać
onieprzytomniać
unieprzytomniać
p oprzytomniać
i obezprzytomniać
uintymniać
(się) odpodniebienniać
unasienniać
udziecinniać
(się) uniewinniać
uwielostronniać
upłynniać
(się) uczynniać
odwapniać
uniedostępniać
udostępniać
uprzystępniać
(się) zadarniać
nagarniać
zagarniać
d się zagarniać
obgarniać
odgarniać
poodgarniać
podgarniać
przegarniać
(się) ogarniać
wgarniać
wygarniać
d się wygarniać
przygarniać
zgarniać
p się zgarniać
pozgarniać
rozgarniać
p uzgarniać
odziarniać
wyziarniać
i się wykoszmarniać
s. pojędrniać
ujędrniać
(się) zaczerniać
podczerniać
(się) oczerniać
(się) poczerniać
d obszerniać
(się) uwodorniać
(się) uodporniać
zdurniać
(się) objaśniać
(się) przejaśniać
p pojaśniać
d ujaśniać
(się) wyjaśniać
(się) rozjaśniać
porozjaśniać
s. się ugłaśniać
(się) zacieśniać
(się) ścieśniać
d opieśniać
i wypieśniać
s. odcieleśniać
(się) ucieleśniać
s. spleśniać
uwspółcześniać
(się) unowocześniać
(się) spilśniać
s. nagłośniać
(się) uwydatniać
d uniezdatniać
p (się) uzdatniać
udelikatniać
się ulatniać
s. uadekwatniać
(się) uszlachetniać
wyszlachetniać
uświetniać
p się uświetniać
(się) wyletniać
(się) ukonkretniać
(się) roznamiętniać
(się) upamiętniać
(się) zobojętniać
d (się) zasmętniać
zmętniać
d uwstrętniać
odtętniać
udobitniać
(się) rozbłękitniać
osamotniać
udziesięciokrotniać
uwielokrotniać
(się) zwielokrotniać
zestokrotniać
(się) ustokrotniać
i zstokrotniać
uzdrowotniać
(się) usamoistniać
(się) urzeczywistniać
d (się) zrzeczywistniać
d osmutniać
(się) zaruniać
i spioruniać
(się) przedawniać
(się) ujawniać
uspławniać
(się) usprawniać
(się) uprawniać
(się) równouprawniać
(się) zapewniać
(się) upewniać
naupewniać
d się pokrewniać
(się) spokrewniać
g urzewniać
i się wyrzewniać
(się) rozrzewniać
d (się) roźrzewniać
udziwniać
d uduchowniać
umasywniać
uintensywniać
(się) uaktywniać
uobiektywniać
(się) usztywniać
(się) wtryniać
(się) wytryniać
zaczyniać
odczyniać
d oczyniać
(się) wyczyniać
nawyczyniać
(się) przyczyniać
(się) rozczyniać
(się) uwidaczniać
d (się) uwyłączniać
d (się) rozserdeczniać
(się) uwieczniać
(się) uspołeczniać
ustołeczniać
osłoneczniać
wysłoneczniać
(się) rozsłoneczniać
ustateczniać
i się uświąteczniać
(się) uwsteczniać
(się) uskuteczniać
d spożyteczniać
d upożyteczniać
d zużyteczniać
(się) udźwięczniać
(się) ubezdźwięczniać
d się napęczniać
rozpęczniać
ukomiczniać
usceniczniać
(się) unaoczniać
(się) uwidoczniać
uhistoryczniać
uklasyczniać
umajestatyczniać
upoetyczniać
s. odpatetyczniać
s. upatetyczniać
odpolityczniać
upolityczniać
upraktyczniać
s. odromantyczniać
uelastyczniać
(się) uplastyczniać
(się) ukapitalistyczniać
umistyczniać
uartystyczniać
p wynędzniać
(się) uzewnętrzniać
uśmieszniać
(się) zaprzyjaźniać
d zbłaźniać
(się) opaźniać
d (się) spaźniać
(się) uniewyraźniać
(się) uwyraźniać
d rozdrzaźniać
odżeleźniać
(się) przedrzeźniać
d podrzeźniać
d (się) wydrzeźniać
(się) zabliźniać
i rozbliźniać
p (się) zapóźniać
(się) opóźniać
(się) poopóźniać
d spóźniać
się spóźniać
(się) obluźniać
(się) zluźniać
(się) rozluźniać
d (się) wyojczyźniać
d przedrzyźniać
d podrzyźniać
(się) użyźniać
zadrażniać
p się zadrażniać
(się) podrażniać
(się) rozdrażniać
(się) unieważniać
upoważniać
(się) uniezależniać
(się) uzależniać
(się) upieniężniać
d uniedołężniać
d umężniać
zmężniać
d (się) spotężniać
d uzamożniać
p rozwielmożniać
się rozwielmożniać
uniedrożniać
(się) odróżniać
(się) opróżniać
d spróżniać
(się) wypróżniać
(się) wyróżniać
(się) powyróżniać
rozróżniać
d się rozróżniać
piać
g ocapiać
się zagapiać
(się) wygapiać
p się ochapiać
s. oszkapiać
(się) obłapiać
p (się) ułapiać
(się) nakrapiać
(się) zakrapiać
d odkrapiać
przekrapiać
i się przekrapiać
(się) pokrapiać
(się) skrapiać
wkrapiać
p (się) utrapiać
wytrapiać
natapiać
(się) zatapiać
pozatapiać
(się) obtapiać
(się) nadtapiać
odtapiać
podtapiać
(się) przetapiać
dotapiać
(się) stapiać
utapiać
(się) wtapiać
(się) wytapiać
(się) roztapiać
(się) poroztapiać
zapiać
nalepiać
ponalepiać
zalepiać
pozalepiać
(się) oblepiać
pooblepiać
(się) odlepiać
podlepiać
(się) sklepiać
(się) zasklepiać
(się) pozasklepiać
się odsklepiać
d usklepiać
(się) wysklepiać
dolepiać
d ślepiać
(się) zaślepiać
prześlepiać
(się) oślepiać
p wyślepiać
ulepiać
(się) wlepiać
wylepiać
(się) przylepiać
(się) poprzylepiać
(się) zlepiać
(się) pozlepiać
rozlepiać
porozlepiać
(się) czepiać
(się) naczepiać
I (się) zaczepiać
II g zaczepiać
pozaczepiać
(się) odczepiać
oczepiać
(się) doczepiać
podoczepiać
d poczepiać
(się) sczepiać
uczepiać
(się) pouczepiać
(się) wczepiać
(się) przyczepiać
poprzyczepiać
(się) rozczepiać
(się) zaszczepiać
(się) odszczepiać
przeszczepiać
(się) wszczepiać
(się) powszczepiać
(się) rozszczepiać
(się) porozszczepiać
(się) pokrzepiać
(się) skrzepiać
zaskrzepiać
p (się) ukrzepiać
przepiać
wrzepiać
(się) nasępiać
(się) zasępiać
(się) rozsępiać
otępiać
(się) potępiać
(się) stępiać
postępiać
(się) wytępiać
(się) przytępiać
(się) nastrzępiać
(się) wystrzępiać
(się) powystrzępiać
ślipiać
i przemałpiać
d opiać
obtropiać
d dospiać
d dośpiać
d uśpiać
(się) skupiać
(się) poskupiać
obłupiać
ogłupiać
się wygłupiać
d obsłupiać
osłupiać
wyłupiać
powyłupiać
s. upupiać
się skrupiać
(się) zaskorupiać
(się) wyskorupiać
zestrupiać
p utrupiać
sypiać
zasypiać
pozasypiać
odsypiać
(się) przesypiać
(się) dosypiać
nie dosypiać
usypiać
pousypiać
się wysypiać
(się) rozsypiać
d wyskrzypiać
siać
(się) nasiać
(się) zasiać
(się) obsiać
(się) odsiać
podsiać
zalesiać
dolesiać
wylesiać
(się) przesiać
s. (się) zakompleksiać
osiać
dosiać
posiać
s. się posiać
usiać
p busiać
siusiać
s. nasiusiać
obsiusiać
(się) zesiusiać
(się) posiusiać
się zsiusiać
wsiać
d cysiać
(się) wysiać
d zsiać
(się) rozsiać
wiać
d się bawiać
(się) nabawiać
(się) zabawiać
się podbawiać
się obawiać
się naobawiać
(się) wybawiać
(się) zbawiać
(się) pozbawiać
(się) rozbawiać
(się) umiejscawiać
(się) unaradawiać
(się) wynaradawiać
(się) usadawiać
(się) rozsadawiać
(się) wynarodawiać
(się) splugawiać
(się) rozdziawiać
porozdziawiać
(się) objawiać
(się) przejawiać
(się) ubojawiać
się pojawiać
(się) wyjawiać
d zjawiać
się zjawiać
d rozjawiać
(się) zaciekawiać
(się) rozciekawiać
(się) obłaskawiać
ułaskawiać
d się ułaskawiać
(się) wykoślawiać
(się) wykoszlawiać
ławiać
wyjaławiać
d załawiać
d obławiać
się obławiać
d rozmdławiać
odławiać
wdławiać
wydławiać
zagławiać
odgławiać
zamgławiać
ogławiać
(się) doławiać
poławiać
d się poławiać
(się) przepoławiać
(się) rozpoławiać
d się pławiać
d (się) przepławiać
p popławiać
spławiać
wypławiać
d przypławiać
(się) rozpławiać
zniesławiać
p (się) osławiać
(się) wsławiać
(się) uprzemysławiać
(się) odzmysławiać
uzmysławiać
I (się) wysławiać
II (się) wysławiać
(się) rozsławiać
wyławiać
p (się) zławiać
mawiać
(się) namawiać
(się) zamawiać
(się) pozamawiać
obmawiać
(się) odmawiać
podmawiać
(się) przemawiać
s. się poprzemawiać
omawiać
d się omawiać
(się) domawiać
(się) zadomawiać
pomawiać
(się) umawiać
wmawiać
(się) wymawiać
(się) przymawiać
(się) zmawiać
(się) pozmawiać
rozmawiać
d się rozmawiać
(się) narozmawiać
porozmawiać
nawiać
d stanawiać
(się) zastanawiać
odstanawiać
ostanawiać
postanawiać
d się postanawiać
ustanawiać
d się ustanawiać
(się) odnawiać
(się) poodnawiać
(się) ponawiać
usynawiać
(się) wznawiać
ozdrawiać
(się) pozdrawiać
(się) uzdrawiać
przejaskrawiać
(się) wyjaskrawiać
(się) naprawiać
ponaprawiać
(się) zaprawiać
(się) odprawiać
podprawiać
p znieprawiać
(się) przeprawiać
oprawiać
doprawiać
pooprawiać
(się) poprawiać
(się) napoprawiać
(się) sprawiać
(się) obsprawiać
posprawiać
uprawiać
(się) wprawiać
powprawiać
(się) wyprawiać
nawyprawiać
powyprawiać
przyprawiać
poprzyprawiać
rozprawiać
się rozprawiać
nadtrawiać
(się) przetrawiać
d (się) wtrawiać
wytrawiać
d się wytrawiać
przedziurawiać
(się) umasawiać
odnosawiać
unosawiać
uprzedmiotawiać
(się) stawiać
(się) nastawiać
ponastawiać
(się) zastawiać
pozastawiać
(się) obstawiać
(się) nadstawiać
(się) przedstawiać
(się) odstawiać
(się) podstawiać
zestawiać
pozestawiać
(się) przestawiać
poprzestawiać
d ostawiać
dostawiać
s. się dostawiać
podostawiać
postawiać
popostawiać
zostawiać
pozostawiać
(się) ustawiać
(się) poustawiać
(się) wstawiać
(się) przeciwstawiać
powstawiać
(się) wystawiać
powystawiać
(się) przystawiać
poprzystawiać
(się) rozstawiać
porozstawiać
(się) zakrwawiać
okrwawiać
(się) skrwawiać
(się) wykrwawiać
(się) rozkrwawiać
upaństwawiać
(się) zawiać
odbrązawiać
p (się) ołzawiać
p ukędzierzawiać
odwszawiać
wydzierżawiać
obwiać
d nadwiać
odwiać
(się) podwiać
d rozziewiać
odplewiać
zadrzewiać
dodrzewiać
(się) zakrzewiać
(się) rozkrzewiać
przewiać
się zacietrzewiać
s. (się) rozżagwiać
(się) chwiać
(się) zachwiać
(się) pochwiać
(się) rozchwiać
d się przeciwiać
się sprzeciwiać
(się) rozchciwiać
d (się) uwłaściwiać
uzjadliwiać
(się) usprawiedliwiać
unieszkodliwiać
rozckliwiać
(się) roztkliwiać
naoliwiać
(się) zniecierpliwiać
uniewątpliwiać
użarliwiać
unieszczęśliwiać
(się) uszczęśliwiać
się wyzłośliwiać
upieszczotliwiać
(się) uwrażliwiać
uniemożliwiać
umożliwiać
(się) rozleniwiać
(się) zadziwiać
podziwiać
s. się napodziwiać
wydziwiać
p się wydziwiać
nawydziwiać
powydziwiać
d (się) zdziwiać
s. d utkwiać
owiać
(się) wynarodowiać
(się) uduchowiać
(się) ubojowiać
udźwiękowiać
urzeczownikowiać
unaukowiać
d uzmysłowiać
(się) zadomowiać
powiać
uprzedmiotowiać
urzeczowiać
(się) zabarwiać
(się) odbarwiać
(się) podbarwiać
s. dobarwiać
(się) ubarwiać
wybarwiać
się rozbarwiać
unerwiać
zaczerwiać
(się) załatwiać
pozałatwiać
ułatwiać
d (się) ułatwiać
poułatwiać
d się poułatwiać
odpłetwiać
p odrętwiać
udrętwiać
d otrętwiać
d zamartwiać
się zamartwiać
się pozamartwiać
(się) umartwiać
(się) rozbestwiać
unicestwiać
(się) zagęstwiać
d zgęstwiać
(się) ubóstwiać
(się) nawarstwiać
(się) rozwarstwiać
uwiać
wykursywiać
wywiać
(się) zakrzywiać
(się) przekrzywiać
poprzekrzywiać
się pokrzywiać
(się) skrzywiać
(się) wykrzywiać
(się) powykrzywiać
przywiać
d zażywiać
(się) odżywiać
(się) przeżywiać
(się) ożywiać
(się) dożywiać
(się) pożywiać
(się) wyżywiać
się przyżywiać
(się) zwiać
(się) rozwiać
umierzwiać
(się) zmierzwiać
(się) orzeźwiać
(się) otrzeźwiać
dotrzeźwiać
(się) wytrzeźwiać
roztrzeźwiać
ziać
s. odżelaziać
dziać
się dziać
(się) nadziać
zadziać
p się zadziać
d przedziać
dziamdziać
(się) odziać
(się) przeodziać
(się) podziać
(się) zapodziać
p się spodziać
p (się) rozpodziać
p (się) przyodziać
wdziać
d nawdziać
d zawdziać
(się) przewdziać
(się) przywdziać
g zdziać
d (się) rozdziać
d odgałęziać
się odgałęziać
(się) rozgałęziać
się porozgałęziać
d oziać
p bajać
nabajać
zbajać
p się zbajać
oddajać
podajać
wydajać
zdajać
uzdajać
s. g wyzdajać
zagajać
p się zagajać
(się) podgajać
ogajać
się wgajać
(się) wygajać
(się) rozmazgajać
i się rozgajać
ziajać
się zaziajać
d się uziajać
się zziajać
się kajać
zaspakajać
d się zaspakajać
(się) uspakajać
p się pokajać
zaspokajać
d się zaspokajać
pozaspokajać
(się) uspokajać
ukajać
p się ukajać
(się) łajać
p (się) nałajać
d załajać
(się) połajać
wyłajać
złajać
(się) umajać
wymajać
nagnajać
(się) zagnajać
(się) przegnajać
wygnajać
(się) zgnajać
knajać
s. napajać
podpajać
(się) przepajać
p (się) opajać
I (się) spajać
II (się) spajać
odspajać
p zespajać
pospajać
(się) upajać
wpajać
p się wpajać
(się) rozpajać
narajać
d się narajać
p wybrajać
(się) dozbrajać
(się) rozbrajać
(się) uzbrajać
d (się) pouzbrajać
d rozzbrajać
(się) krajać
nakrajać
obkrajać
nadkrajać
odkrajać
przekrajać
(się) okrajać
dokrajać
pokrajać
skrajać
ukrajać
(się) wkrajać
wykrajać
przykrajać
rozkrajać
(się) potrajać
(się) nastrajać
(się) ponastrajać
p (się) odstrajać
podstrajać
(się) zestrajać
(się) przestrajać
(się) dostrajać
(się) ustrajać
(się) wystrajać
(się) przystrajać
poprzystrajać
(się) rozstrajać
wtrajać
s. (się) nawtrajać
(się) wyrajać
tajać
s. p się tajać
(się) zatajać
obtajać
odtajać
potajać
stajać
utajać
p się utajać
I (się) przytajać
II przytajać
roztajać
(się) podwajać
(się) zdwajać
(się) rozdwajać
(się) oswajać
(się) przyswajać
przezwajać
uzwajać
d zaczajać
się zaczajać
d uobyczajać
d (się) nazwyczajać
(się) odzwyczajać
d (się) wezwyczajać
p (się) wzwyczajać
(się) przyzwyczajać
się przyczajać
naklejać
ponaklejać
(się) zaklejać
pozaklejać
obklejać
(się) odklejać
(się) poodklejać
podklejać
oklejać
s. (się) naoklejać
doklejać
(się) sklejać
posklejać
wklejać
powklejać
wyklejać
(się) przyklejać
(się) poprzyklejać
(się) rozklejać
(się) porozklejać
(się) odolejać
s. wkolejać
(się) wykolejać
(się) bijać
(się) nabijać
(się) ponabijać
(się) zabijać
nazabijać
(się) pozabijać
wyzabijać
nadbijać
(się) odbijać
poodbijać
(się) podbijać
popodbijać
(się) przebijać
poprzebijać
(się) obijać
(się) naobijać
(się) dobijać
(się) podobijać
(się) poobijać
(się) pobijać
ubijać
s. się ubijać
(się) naubijać
(się) wbijać
nawbijać
powbijać
(się) wybijać
powybijać
przybijać
poprzybijać
(się) zbijać
nazbijać
(się) pozbijać
(się) rozbijać
(się) narozbijać
porozbijać
(się) wzbijać
(się) mijać
przemijać
d się przemijać
omijać
p się omijać
pomijać
(się) wymijać
się zmijać
się rozmijać
pijać
p się napijać
(się) zapijać
nadpijać
odpijać
(się) przepijać
(się) opijać
dopijać
popijać
(się) spijać
(się) upijać
(się) wpijać
wypijać
p przypijać
p się przypijać
(się) rozpijać
(się) nawijać
(się) zawijać
pozawijać
(się) obwijać
(się) poobwijać
d się nadwijać
(się) odwijać
(się) podwijać
(się) popodwijać
(się) przewijać
poprzewijać
(się) owijać
(się) poowijać
d (się) powijać
(się) spowijać
p upowijać
i się wypowijać
p (się) rozpowijać
(się) uwijać
się nauwijać
(się) wywijać
nawywijać
(się) zwijać
(się) pozwijać
(się) rozwijać
(się) porozwijać
(się) bujać
(się) nabujać
s. (się) zabujać
przebujać
(się) pobujać
(się) wybujać
zbujać
d się zbujać
(się) rozbujać
d wzbujać
sprzyjać
gdakać
zagdakać
s. obgdakać
odgdakać
pogdakać
się rozgdakać
kakać
skakać
się naskakać
poskakać
(się) wyskakać
przyskakać
się rozskakać
s. bałakać
przebałakać
płakać
(się) napłakać
(się) zapłakać
odpłakać
przepłakać
opłakać
(się) popłakać
d spłakać
się spłakać
d upłakać
się upłakać
(się) wypłakać
d rozpłakać
się rozpłakać
namakać
zamakać
pozamakać
odmakać
podmakać
przemakać
wymakać
rozmakać
krakać
nakrakać
zakrakać
i okrakać
wykrakać
kwakać
zakwakać
bąkać
wybąkać
brzdąkać
zabrzdąkać
pobrzdąkać
wybrzdąkać
siąkać
nasiąkać
podsiąkać
przesiąkać
wsiąkać
wysiąkać
(się) jąkać
d się zająkać
przejąkać
wyjąkać
d błąkać
się błąkać
się nabłąkać
się zabłąkać
i odbłąkać
d się odbłąkać
d (się) obłąkać
się pobłąkać
i się wbłąkać
d się wybłąkać
się przybłąkać
p się zbłąkać
brząkać
zabrząkać
pobrząkać
wybrząkać
chrząkać
się rozchrząkać
krząkać
(się) cackać
się pocackać
d ucackać
wycackać
ceckać
g cyckać
się ciaćkać
(się) paćkać
napaćkać
zapaćkać
upaćkać
(się) rozpaćkać
(się) zakałapućkać
i biadkać
(się) bekać
się pobekać
d ciekać
się ciekać
naciekać
(się) zaciekać
pozaciekać
obciekać
odciekać
podciekać
przeciekać
poprzeciekać
ociekać
dociekać
ściekać
(się) wściekać
się nawściekać
się powściekać
się rozwściekać
(się) uciekać
pouciekać
wciekać
wyciekać
się rozciekać
(się) zapiekać
podpiekać
(się) przepiekać
(się) opiekać
(się) dopiekać
(się) spiekać
(się) wypiekać
powypiekać
(się) przypiekać
rozpiekać
siekać
nasiekać
zasiekać
obsiekać
p zesiekać
przesiekać
p osiekać
dosiekać
(się) posiekać
usiekać
wsiekać
p (się) wysiekać
zsiekać
rozsiekać
(się) oblekać
p (się) przeoblekać
p (się) pooblekać
(się) przyoblekać
nawlekać
ponawlekać
(się) zawlekać
(się) odwlekać
(się) wewlekać
(się) zewlekać
(się) przewlekać
d owlekać
(się) dowlekać
(się) powlekać
d uwlekać
wwlekać
(się) wywlekać
powywlekać
(się) przywlekać
(się) zwlekać
(się) rozwlekać
czekać
się naczekać
zaczekać
odczekać
(się) przeczekać
(się) doczekać
poczekać
(się) wyczekać
szczekać
(się) naszczekać
zaszczekać
(się) obszczekać
(się) odszczekać
przeszczekać
(się) oszczekać
poszczekać
(się) wyszczekać
(się) rozszczekać
narzekać
ponarzekać
się wynarzekać
się zarzekać
(się) odrzekać
orzekać
urzekać
d się urzekać
wyrzekać
(się) wyrzekać
(się) nawyrzekać
przyrzekać
p się przyrzekać
się zrzekać
namiękać
odmiękać
przemiękać
rozmiękać
d wsiękać
dźwiękać
d jękać
d wyjękać
d lękać
się lękać
się nalękać
telękać
klękać
d (się) zaklękać
poklękać
p uklękać
przyklękać
(się) nękać
d zanękać
donękać
ponękać
d wynękać
znękać
d się znękać
pękać
d się pękać
popękać
d się popękać
p (się) spękać
(się) rozpękać
stękać
zastękać
przestękać
postękać
(się) wystękać
kwękać
się nakwękać
pokwękać
szczękać
zaszczękać
poszczękać
brzękać
nabrzękać
zabrzękać
obrzękać
pobrzękać
rozbrzękać
fikać
się nafikać
pofikać
s. się rozfikać
g skikać
terlikać
ciurlikać
g turlikać
tyrlikać
d mikać
zanikać
pozanikać
(się) przenikać
ponikać
(się) unikać
wnikać
wynikać
znikać
poznikać
pikać
sikać
obsikać
osikać
s. napsikać
tikać
ćwikać
kwikać
zamilkać
d umilkać
zmilkać
łkać
załkać
(się) rozełkać
połkać
wyłkać
ciamkać
pociamkać
kumkać
zakumkać
chrumkać
s. cokać
d wiokać
kokać
s. g helokać
glokać
cmokać
się nacmokać
zacmokać
s. (się) obcmokać
pocmokać
(się) wycmokać
ćmokać
smokać
kwokać
g ciapkać
s. rozciapkać
hopkać
charkać
zacharkać
odcharkać
wycharkać
smarkać
(się) zasmarkać
(się) usmarkać
(się) wysmarkać
się parkać
sarkać
(się) nasarkać
derkać
cierkać
ćwierkać
zaćwierkać
poćwierkać
się rozćwierkać
świerkać
i zierkać
wysterkać
zerkać
szczerkać
d wyszczerkać
s. ćwirkać
furkać
ciurkać
wyciurkać
turkać
zaturkać
szturkać
d obszturkać
zbyrkać
cyrkać
fyrkać
pyrkać
klaskać
zaklaskać
s. odklaskać
oklaskać
poklaskać
wyklaskać
się rozklaskać
mlaskać
zamlaskać
pomlaskać
wymlaskać
plaskać
(się) głaskać
zagłaskać
p ogłaskać
pogłaskać
(się) ugłaskać
wygłaskać
p przygłaskać
się odkaraskać
(się) wykaraskać
praskać
taskać
s. (się) nataskać
s. wytaskać
(się) przytaskać
(się) trzaskać
(się) zatrzaskać
s. odtrzaskać
(się) otrzaskać
(się) potrzaskać
(się) strzaskać
wytrzaskać
(się) roztrzaskać
kląskać
zakląskać
d pleskać
d zapleskać
d klęskać
(się) iskać
(się) ciskać
(się) naciskać
(się) zaciskać
(się) pozaciskać
obciskać
(się) odciskać
(się) poodciskać
(się) przeciskać
(się) dociskać
pociskać
(się) ściskać
(się) naściskać
zaściskać
(się) obściskać
(się) pościskać
(się) uściskać
(się) wyściskać
uciskać
(się) wciskać
(się) nawciskać
(się) powciskać
wyciskać
p się wyciskać
nawyciskać
powyciskać
przyciskać
p rozciskać
poiskać
p piskać
g zapiskać
d spiskać
p (się) wiskać
wyiskać
(się) troskać
się natroskać
p zatroskać
się zatroskać
d się utroskać
(się) parskać
zaparskać
(się) wyparskać
(się) pluskać
zapluskać
(się) opluskać
(się) popluskać
p (się) spluskać
p upluskać
(się) wypluskać
łuskać
nałuskać
obłuskać
(się) wyłuskać
(się) muskać
d podmuskać
(się) pomuskać
p umuskać
się wymuskać
przymuskać
(się) łyskać
(się) błyskać
odbłyskać
p przebłyskać
(się) wybłyskać
rozbłyskać
p się przełyskać
połyskać
d się połyskać
pryskać
s. napryskać
zapryskać
(się) opryskać
(się) spryskać
wypryskać
(się) rozpryskać
tryskać
wytryskać
zyskać
odzyskać
pozyskać
uzyskać
wyzyskać
(się) tkać
(się) natkać
(się) zatkać
(się) obetkać
(się) odetkać
podetkać
wetkać
rozetkać
przetkać
dotkać
potkać
d się potkać
napotkać
p się napotkać
(się) spotkać
utkać
wytkać
przytkać
s. cukać
się zacukać
dukać
oddukać
przedukać
wydukać
fukać
d się fukać
nafukać
p zafukać
ofukać
p się ofukać
sfukać
p (się) wyfukać
p się rozfukać
(się) hukać
nahukać
zahukać
odhukać
s. pohukać
d zhukać
d rozhukać
się rozhukać
ciukać
zaciukać
fiukać
przefiukać
piukać
kukać
zakukać
pokukać
wykukać
glukać
g klukać
(się) płukać
s. podpłukać
przepłukać
(się) opłukać
popłukać
(się) spłukać
s. wpłukać
(się) wypłukać
rozpłukać
d otłukać
d pootłukać
d się potłukać
d utłukać
d wytłukać
powytłukać
d smukać
nukać
wynukać
(się) pukać
zapukać
odpukać
opukać
(się) dopukać
popukać
(się) wypukać
(się) brukać
p (się) zabrukać
p obrukać
p pobrukać
(się) przybrukać
(się) zbrukać
s. krukać
d mrukać
d się borukać
g tukać
stukać
zastukać
odstukać
przestukać
ostukać
się dostukać
postukać
wystukać
(się) szukać
się naszukać
obszukać
(się) odszukać
przeszukać
(się) oszukać
się doszukać
poszukać
(się) wyszukać
cykać
d się odcykać
(się) ocykać
grzdykać
łykać
się nałykać
przełykać
połykać
d się mykać
d (się) namykać
(się) zamykać
(się) pozamykać
(się) odmykać
poodmykać
d (się) podmykać
(się) przemykać
d omykać
się omykać
(się) domykać
pomykać
d się pomykać
napomykać
smykać
d się przesmykać
osmykać
(się) umykać
poumykać
się wmykać
d wymykać
się wymykać
się powymykać
(się) przymykać
zmykać
d się zmykać
s. pozmykać
d (się) rozmykać
pykać
popykać
brykać
pobrykać
d się zbrykać
się rozbrykać
cirykać
się borykać
się naborykać
się poborykać
d porykać
prykać
(się) trykać
pstrykać
p się popstrykać
kukurykać
czyrykać
zaczyrykać
sykać
ksykać
osykać
psykać
i wysykać
I (się) tykać
II tykać
III (się) tykać
(się) natykać
ponatykać
(się) zatykać
pozatykać
(się) obtykać
poobtykać
(się) odtykać
podtykać
przetykać
poprzetykać
(się) dotykać
d potykać
I się potykać
II się potykać
napotykać
(się) napotykać
(się) spotykać
kuśtykać
pokuśtykać
przykuśtykać
utykać
p poutykać
wtykać
nawtykać
powtykać
wytykać
powytykać
przytykać
roztykać
s. poroztykać
prztykać
się poprztykać
się wyprztykać
kusztykać
pokusztykać
przykusztykać
nawykać
odwykać
przywykać
d zwykać
bzykać
zabzykać
przyszczykać
d krzykać
d wykrzykać
strzykać
nastrzykać
zastrzykać
wystrzykać
czuszykać
czkać
mieszkać
zamieszkać
d się zamieszkać
przemieszkać
omieszkać
domieszkać
nie omieszkać
pomieszkać
wymieszkać
d mięszkać
d zamięszkać
(się) lać
(się) obalać
(się) poobalać
(się) ocalać
(się) scalać
(się) oddalać
(się) pooddalać
wydalać
p się wydalać
i rozdalać
się rozdalać
(się) spoufalać
(się) podgalać
(się) wygalać
zgalać
p halać
się kalać
d obkalać
okalać
(się) pokalać
(się) skalać
(się) zeskalać
d wykalać
s. (się) przeszkalać
(się) doszkalać
(się) wyszkalać
(się) przykrochmalać
(się) rozkrochmalać
s. odsmalać
podsmalać
(się) osmalać
wysmalać
przysmalać
(się) nalać
(się) udoskonalać
(się) wydoskonalać
napalać
ponapalać
(się) zapalać
(się) pozapalać
nadpalać
odpalać
podpalać
(się) przepalać
poprzepalać
(się) opalać
(się) dopalać
(się) podopalać
(się) poopalać
popalać
(się) spalać
(się) zespalać
pospalać
(się) upalać
(się) wypalać
powypalać
(się) przypalać
(się) rozpalać
porozpalać
nasalać
zasalać
nadsalać
s. odsalać
przesalać
dosalać
wysalać
przysalać
p nastalać
(się) zestalać
(się) ustalać
(się) walać
(się) skawalać
nawalać
I (się) zawalać
II (się) zawalać
(się) pozawalać
(się) obwalać
(się) odwalać
poodwalać
p przyniewalać
zniewalać
d się zniewalać
(się) przewalać
(się) zachwalać
(się) przechwalać
pochwalać
uchwalać
s. pouchwalać
p (się) ozuchwalać
p (się) uzuchwalać
(się) rozzuchwalać
(się) wychwalać
(się) nawychwalać
d przychwalać
(się) zadowalać
I (się) powalać
II powalać
(się) utrwalać
(się) uwalać
(się) wwalać
(się) wywalać
(się) powywalać
(się) przywalać
I (się) zwalać
II p (się) zwalać
nazwalać
zezwalać
pozezwalać
dozwalać
I pozwalać
II pozwalać
(się) rozwalać
(się) porozwalać
(się) wyzwalać
przyzwalać
(się) zalać
się wtranżalać
się użalać
d wyżalać
się wyżalać
(się) rozżalać
(się) oblać
wyoblać
(się) odzwierciadlać
się zamadlać
(się) wymadlać
nadlać
(się) upadlać
(się) odzwierciedlać
(się) nasiedlać
(się) zasiedlać
(się) przesiedlać
(się) osiedlać
s. dosiedlać
s. (się) poosiedlać
(się) wysiedlać
(się) rozsiedlać
obredlać
osidlać
się rozwidlać
s. się porozwidlać
(się) odlać
(się) wymodlać
podlać
(się) upodlać
p dudlać
(się) namydlać
p zamydlać
się zamydlać
(się) zmydlać
d przeskrzydlać
oskrzydlać
(się) uskrzydlać
się rozskrzydlać
d wycelać
(się) zabielać
obielać
(się) dobielać
pobielać
(się) ubielać
(się) wybielać
powybielać
rozbielać
p się rozbielać
ścielać
naścielać
(się) zaścielać
obścielać
(się) podścielać
prześcielać
dościelać
(się) uścielać
wyścielać
powyścielać
(się) rozścielać
(się) wcielać
powcielać
(się) przemielać
onieśmielać
(się) ośmielać
wymielać
(się) przeanielać
(się) uanielać
(się) rozanielać
opielać
(się) spopielać
wypielać
powielać
nadzielać
(się) obdzielać
poobdzielać
(się) oddzielać
(się) pooddzielać
(się) przedzielać
poprzedzielać
podzielać
d się podzielać
(się) udzielać
(się) wydzielać
powydzielać
przydzielać
(się) rozdzielać
(się) porozdzielać
d (się) uweselać
(się) rozweselać
p uobywatelać
(się) przelać
(się) strzelać
(się) nastrzelać
pozastrzelać
obstrzelać
(się) odstrzelać
(się) zestrzelać
przestrzelać
d się przestrzelać
poprzestrzelać
(się) ostrzelać
(się) postrzelać
ustrzelać
(się) wstrzelać
(się) wystrzelać
powystrzelać
przystrzelać
(się) rozstrzelać
ponaglać
przynaglać
znaglać
(się) zaokrąglać
(się) wyokrąglać
(się) nawęglać
odwęglać
(się) uwęglać
(się) zwęglać
odemglać
chlać
(się) nachlać
się zachlać
przechlać
się ochlać
s. się pochlać
(się) schlać
się uchlać
g się wyrychlać
wychlać
d się przemilać
umilać
d się umilać
d przymilać
się przymilać
przyszpilać
d nasilać
się nasilać
(się) zasilać
(się) przesilać
(się) posilać
(się) wysilać
obezsilać
d się wilać
(się) rozkwilać
(się) rozwścieklać
wysmuklać
(się) uwysmuklać
(się) wpuklać
(się) wypuklać
(się) uwypuklać
(się) uniezwyklać
miamlać
wymiamlać
skamlać
się naskamlać
zaskamlać
(się) wyskamlać
mamlać
wymamlać
zmamlać
dolać
d zakolać
d obkolać
d okolać
(się) polać
(się) napaplać
zapaplać
przepaplać
popaplać
(się) wypaplać
(się) rozpaplać
zakraplać
przekraplać
okraplać
(się) skraplać
wkraplać
(się) taplać
się potaplać
g staplać
(się) utaplać
(się) wytaplać
(się) ocieplać
(się) rozcieplać
i (się) zasuplać
zeszczuplać
(się) uszczuplać
wyszczuplać
(się) skarlać
cherlać
(się) operlać
(się) rozperlać
(się) turlać
(się) przeturlać
(się) poturlać
(się) sturlać
(się) przyturlać
nakreślać
ponakreślać
zakreślać
pozakreślać
(się) odkreślać
podkreślać
popodkreślać
przekreślać
określać
skreślać
poskreślać
wkreślać
(się) wykreślać
uściślać
uwznioślać
d namyślać
się namyślać
(się) zamyślać
(się) pozamyślać
obmyślać
naobmyślać
d przemyślać
domyślać
się domyślać
się wmyślać
wymyślać
nawymyślać
powymyślać
zwymyślać
zmyślać
nazmyślać
(się) rozmyślać
porozmyślać
d podkryślać
nadwątlać
p zwątlać
naświetlać
p (się) odświetlać
podświetlać
prześwietlać
(się) oświetlać
pooświetlać
(się) wyświetlać
(się) rozświetlać
(się) ulać
hulać
się nahulać
(się) zahulać
przehulać
pohulać
się wyhulać
się zhulać
(się) rozhulać
(się) kulać
(się) podkulać
g pokulać
I p (się) skulać
II (się) skulać
(się) wkulać
(się) wykulać
lulać
(się) ululać
wylulać
d mulać
(się) namulać
(się) zamulać
pozamulać
odmulać
podmulać
wymulać
przymulać
zmulać
(się) katulać
(się) opatulać
(się) zatulać
pozatulać
obtulać
podtulać
(się) otulać
(się) pootulać
(się) stulać
postulać
(się) utulać
(się) wtulać
(się) przytulać
(się) poprzytulać
(się) roztulać
nadczulać
odczulać
(się) znieczulać
uczulać
(się) wyczulać
(się) rozczulać
(się) wlać
d chylać
się chylać
(się) nachylać
(się) ponachylać
(się) zachylać
(się) odchylać
poodchylać
(się) przechylać
poprzechylać
(się) pochylać
(się) schylać
(się) poschylać
(się) uchylać
pouchylać
d (się) wchylać
(się) wychylać
powychylać
(się) przychylać
(się) rozchylać
d (się) mylać
d (się) omylać
zmylać
s. napylać
(się) zapylać
odpylać
opylać
spylać
d się spylać
(się) rozpylać
(się) zbrylać
(się) wylać
przylać
(się) zlać
(się) rozlać
kaszlać
(się) zakaszlać
(się) wykaszlać
się rozkaszlać
uzwięźlać
(się) zawęźlać
się zgruźlać
działać
d nadziałać
zadziałać
oddziałać
p spółdziałać
współdziałać
podziałać
d udziałać
przeciwdziałać
p wydziałać
zdziałać
d (się) wykałać
powykałać
pałać
zapałać
(się) bebłać
sidłać
osidłać
usidłać
siodłać
osiodłać
posiodłać
rozsiodłać
kudłać
pokudłać
(się) skudłać
wykudłać
(się) rozkudłać
naściełać
(się) zaściełać
pozaściełać
obściełać
nadściełać
(się) podściełać
prześciełać
(się) uściełać
wściełać
wyściełać
powyściełać
przyściełać
(się) rozściełać
(się) wikłać
(się) zawikłać
odwikłać
(się) powikłać
(się) uwikłać
(się) wwikłać
(się) wywikłać
p zwikłać
(się) rozwikłać
skamłać
zaskamłać
(się) wyskamłać
mamłać
d dołać
podołać
g udołać
wydołać
zdołać
połać
wołać
(się) nawołać
zawołać
(się) obwołać
(się) odwołać
przewołać
d dowołać
się dowołać
(się) powołać
wywołać
(się) przywołać
(się) zwołać
supłać
(się) zasupłać
odsupłać
(się) wysupłać
rozsupłać
I słać
II (się) słać
kasłać
(się) zakasłać
wykasłać
się rozkasłać
I nasłać
II nasłać
I p zasłać
II (się) zasłać
I (się) obesłać
II obesłać
I nadesłać
II nadesłać
odesłać
I podesłać
II (się) podesłać
wesłać
zesłać
I (się) rozesłać
II rozesłać
I przesłać
II przesłać
I dosłać
II dosłać
I posłać
II posłać
d się posłać
(się) usłać
I wysłać
p się wysłać
II wysłać
I przysłać
II przysłać
(się) tatłać
(się) tytłać
(się) utytłać
ciułać
naciułać
dociułać
uciułać
się tułać
się zatułać
się przetułać
i się roztułać
d syłać
nasyłać
p zasyłać
(się) obsyłać
nadsyłać
odsyłać
podsyłać
d zesyłać
przesyłać
dosyłać
posyłać
wysyłać
p się wysyłać
powysyłać
przysyłać
zsyłać
porozsyłać
d mać
psiamać
dziamać
(się) łamać
(się) nałamać
(się) załamać
(się) obłamać
nadłamać
(się) odłamać
podłamać
(się) przełamać
kłamać
nakłamać
(się) zakłamać
odkłamać
(się) okłamać
dokłamać
skłamać
p (się) wykłamać
(się) połamać
(się) ułamać
(się) włamać
(się) wyłamać
d przyłamać
(się) złamać
(się) rozłamać
mniemać
d się mniemać
d domniemać
p się domniemać
drzemać
się nadrzemać
(się) zadrzemać
(się) przedrzemać
wpółdrzemać
podrzemać
się wydrzemać
d się zdrzemać
d się rozdrzemać
(się) imać
d naimać
d obimać
(się) kimać
(się) zakimać
przekimać
pokimać
s. się wykimać
d poimać
d zimać
d (się) rozimać
g zdejmać
p pojmać
d (się) łomać
d załomać
d (się) złomać
p chromać
p zachromać
s. p dochromać
p (się) sromać
p (się) zasromać
p (się) zesromać
dumać
p się nadumać
d zadumać
się zadumać
d przedumać
podumać
s. udumać
d się wdumać
wydumać
przydumać
p kumać
się kumać
p pokumać
się pokumać
się skumać
dymać
(się) nadymać
(się) ponadymać
zadymać
d się oddymać
p poddymać
(się) odymać
(się) wydymać
zdymać
(się) rozdymać
(się) wzdymać
(się) powzdymać
d drzymać
d zadrzymać
d podrzymać
d się zdrzymać
d się rozdrzymać
(się) trzymać
(się) zatrzymać
(się) podtrzymać
przetrzymać
p się przetrzymać
otrzymać
dotrzymać
d się dotrzymać
potrzymać
d (się) strzymać
(się) wstrzymać
(się) powstrzymać
d zstrzymać
(się) utrzymać
wytrzymać
d się wytrzymać
(się) przytrzymać
wyżymać
p zżymać
się zżymać
się pozżymać
nać
jednać
d zajednać
(się) przejednać
(się) pojednać
p ujednać
wyjednać
s. przyjednać
zjednać
d się zjednać
gnać
p się gnać
nagnać
(się) zagnać
d (się) obegnać
(się) odegnać
wegnać
zegnać
rozegnać
przegnać
(się) żegnać
(się) zażegnać
obżegnać
(się) odżegnać
(się) przeżegnać
(się) pożegnać
(się) ognać
dognać
pognać
d ugnać
wygnać
przygnać
zgnać
(się) nacinać
(się) ponacinać
(się) zacinać
(się) obcinać
naobcinać
poobcinać
nadcinać
(się) odcinać
(się) poodcinać
(się) podcinać
popodcinać
(się) przecinać
poprzecinać
d ocinać
docinać
ścinać
d się ścinać
naścinać
(się) pościnać
wyścinać
(się) ucinać
poucinać
(się) wcinać
powcinać
(się) wycinać
powycinać
przycinać
poprzycinać
(się) rozcinać
porozcinać
(się) naginać
ponaginać
(się) zaginać
pozaginać
obginać
(się) odginać
(się) poodginać
(się) podginać
popodginać
(się) przeginać
doginać
(się) uginać
(się) wginać
(się) wyginać
(się) powyginać
(się) przyginać
(się) zginać
nazginać
pozginać
(się) rozginać
(się) zaklinać
d odklinać
przeklinać
naprzeklinać
poprzeklinać
s. d oklinać
wyklinać
p się wyklinać
napominać
(się) zapominać
pozapominać
d przepominać
się dopominać
d spominać
(się) wspominać
(się) nawspominać
powspominać
(się) upominać
wypominać
(się) przypominać
(się) napinać
(się) zapinać
pozapinać
(się) odpinać
podpinać
popodpinać
przepinać
poprzepinać
(się) opinać
(się) dopinać
pospinać
(się) wspinać
się wyspinać
upinać
poupinać
wpinać
powpinać
(się) wypinać
(się) przypinać
poprzypinać
(się) rozpinać
(się) porozpinać
się zawzinać
g się uwzinać
konać
(się) przekonać
(się) dokonać
pokonać
skonać
wykonać
p snać
(się) równać
p zarównać
obrównać
dorównać
(się) porównać
p urównać
(się) wyrównać
(się) przyrównać
(się) zrównać
d naczynać
(się) zaczynać
pozaczynać
napoczynać
d zapoczynać
(się) rozpoczynać
porozpoczynać
(się) wszczynać
narzynać
(się) zarzynać
(się) pozarzynać
obrzynać
poobrzynać
nadrzynać
(się) odrzynać
podrzynać
(się) przerzynać
poprzerzynać
orzynać
(się) dorzynać
(się) urzynać
(się) wrzynać
(się) wyrzynać
powyrzynać
przyrzynać
(się) zrzynać
rozrzynać
porozrzynać
p zażynać
obżynać
odżynać
dożynać
użynać
się wżynać
zżynać
(się) znać
zaznać
d się zaznać
obeznać
p się obeznać
zeznać
p się zeznać
(się) rozeznać
d przeznać
d ochełznać
d rozchełznać
kiełznać
p się kiełznać
zakiełznać
odkiełznać
(się) okiełznać
pokiełznać
g skiełznać
wykiełznać
(się) rozkiełznać
doznać
(się) poznać
(się) zapoznać
(się) odpoznać
(się) rozpoznać
(się) uznać
(się) wyznać
(się) przyznać
chapać
(się) nachapać
zachapać
wychapać
ciapać
zaciapać
pociapać
g uciapać
(się) rozciapać
kapać
nakapać
zakapać
(się) okapać
pokapać
ukapać
wykapać
(się) chlapać
(się) zachlapać
(się) ochlapać
(się) pochlapać
(się) schlapać
(się) wychlapać
(się) rozchlapać
klapać
przyklapać
(się) rozklapać
(się) łapać
(się) nałapać
załapać
cłapać
pocłapać
przycłapać
podłapać
chłapać
kłapać
(się) wykłapać
(się) połapać
wyłapać
(się) przyłapać
(się) złapać
człapać
p (się) człapać
(się) zaczłapać
przeczłapać
(się) doczłapać
poczłapać
przyczłapać
rozczłapać
p szłapać
papać
(się) drapać
(się) zadrapać
obdrapać
odrapać
(się) podrapać
udrapać
się wdrapać
(się) wydrapać
zdrapać
rozdrapać
chrapać
się nachrapać
zachrapać
się dochrapać
pochrapać
sapać
się nasapać
(się) zasapać
posapać
(się) wysapać
się rozsapać
siąpać
(się) kąpać
(się) pokąpać
(się) skąpać
p (się) ukąpać
(się) wykąpać
tąpać
stąpać
ćpać
zećpać
się oćpać
s. się hepać
g ciepać
(się) siepać
g obsiepać
posiepać
(się) wysiepać
rozsiepać
(się) telepać
się przytelepać
(się) klepać
naklepać
zaklepać
s. odklepać
przeklepać
(się) oklepać
(się) poklepać
sklepać
uklepać
(się) wklepać
wyklepać
przyklepać
rozklepać
d szczepać
p rozszczepać
(się) trzepać
(się) natrzepać
zatrzepać
p się zatrzepać
(się) przetrzepać
(się) otrzepać
potrzepać
(się) strzepać
wytrzepać
(się) roztrzepać
d stępać
chlipać
zachlipać
odchlipać
pochlipać
wychlipać
się rozchlipać
ślipać
zipać
d kpać
d się nakpać
d zekpać
d wykpać
hopać
(się) kopać
nakopać
(się) zakopać
obkopać
odkopać
(się) podkopać
(się) przekopać
(się) okopać
(się) dokopać
pokopać
skopać
ukopać
(się) wkopać
(się) wykopać
(się) rozkopać
żłopać
(się) nażłopać
się ożłopać
pożłopać
wyżłopać
chropać
(się) szarpać
(się) naszarpać
p zaszarpać
(się) obszarpać
nadszarpać
podszarpać
p zeszarpać
d (się) oszarpać
(się) poszarpać
(się) uszarpać
(się) wyszarpać
(się) zszarpać
(się) rozszarpać
d pocierpać
g terpać
czerpać
naczerpać
p zaczerpać
nadczerpać
odczerpać
poczerpać
(się) wyczerpać
siorpać
tyrpać
spać
się naspać
zaspać
d się zaspać
(się) odespać
(się) rozespać
(się) przespać
(się) dospać
(się) pospać
się wyspać
d cupać
ciupać
naciupać
pociupać
chlupać
zachlupać
s. g klupać
s. g wyklupać
(się) łupać
nałupać
załupać
(się) obłupać
nadłupać
(się) odłupać
przełupać
(się) połupać
ułupać
(się) wyłupać
złupać
(się) rozłupać
chrupać
schrupać
tupać
się natupać
zatupać
obtupać
otupać
wytupać
się roztupać
łypać
rypać
obrypać
g odrypać
wrypać
wyrypać
(się) sypać
nasypać
(się) zasypać
(się) obsypać
nadsypać
odsypać
podsypać
(się) zesypać
(się) przesypać
(się) osypać
dosypać
(się) posypać
(się) usypać
(się) wsypać
(się) wysypać
(się) przysypać
(się) zsypać
(się) rozsypać
(się) szczypać
naszczypać
obszczypać
podszczypać
oszczypać
poszczypać
uszczypać
wyszczypać
rozszczypać
g rać
d dogarać
s. g harać
(się) karać
pokarać
p skarać
ukarać
d parać
się parać
d odparać
d (się) rozparać
się starać
się postarać
się wystarać
I (się) brać
II brać
(się) babrać
zababrać
(się) ubabrać
(się) zbabrać
rozbabrać
(się) nabrać
(się) zabrać
bebrać
nadebrać
odebrać
podebrać
d się podebrać
d się webrać
(się) zebrać
(się) rozebrać
(się) przebrać
żebrać
pożebrać
użebrać
wyżebrać
przedsiębrać
d współbrać
(się) obrać
(się) dobrać
d spadkobrać
(się) pobrać
(się) ubrać
(się) wybrać
(się) przybrać
wezbrać
się guzdrać
się wyguzdrać
gderać
(się) nagderać
zagderać
pogderać
(się) wygderać
się rozgderać
d bierać
(się) nabierać
(się) zabierać
pozabierać
nadbierać
odbierać
poodbierać
podbierać
d się podbierać
(się) przebierać
(się) poprzebierać
(się) obierać
naobierać
(się) dobierać
(się) podobierać
(się) pobierać
(się) ubierać
(się) poubierać
d się wbierać
(się) wybierać
nawybierać
powybierać
(się) przybierać
poprzybierać
(się) zbierać
(się) nazbierać
(się) pozbierać
(się) rozbierać
(się) porozbierać
(się) uzbierać
wzbierać
powzbierać
wyzbierać
d (się) przyzbierać
(się) nacierać
(się) zacierać
pozacierać
(się) obcierać
(się) poobcierać
(się) podcierać
(się) przecierać
(się) poprzecierać
(się) ocierać
docierać
(się) poocierać
(się) pocierać
(się) ścierać
naścierać
pościerać
(się) rozpościerać
(się) ucierać
(się) wcierać
(się) wycierać
(się) powycierać
(się) przycierać
(się) rozcierać
zamierać
umierać
d zaumierać
obumierać
odumierać
poumierać
wymierać
nawymierać
powymierać
przymierać
d zmierać
pozmierać
pierać
(się) napierać
I zapierać
II (się) zapierać
odpierać
(się) podpierać
popodpierać
I przepierać
II przepierać
p się przepierać
I (się) opierać
II (się) opierać
I (się) dopierać
II d dopierać
I poopierać
II poopierać
(się) popierać
I (się) spierać
II (się) spierać
I (się) pospierać
II p pospierać
się pospierać
(się) wspierać
powspierać
się upierać
(się) wpierać
I (się) wypierać
II wypierać
I (się) powypierać
II (się) powypierać
(się) przypierać
(się) rozpierać
(się) porozpierać
(się) zawierać
pozawierać
(się) poniewierać
(się) naponiewierać
(się) sponiewierać
doskwierać
nadoskwierać
s. d dowierać
(się) przetwierać
(się) otwierać
(się) pootwierać
(się) roztwierać
poroztwierać
uwierać
wywierać
d się wywierać
I (się) przywierać
II (się) przywierać
(się) zwierać
(się) pozwierać
(się) rozwierać
porozwierać
d nazierać
zazierać
d obzierać
p się obzierać
d nadzierać
(się) zadzierać
pozadzierać
obdzierać
poobdzierać
naddzierać
ponaddzierać
(się) oddzierać
(się) przedzierać
(się) odzierać
(się) dodzierać
poodzierać
d podzierać
udzierać
się wdzierać
(się) wydzierać
powydzierać
(się) zdzierać
pozdzierać
(się) rozdzierać
porozdzierać
p (się) przezierać
d (się) ozierać
p dozierać
d pozierać
spozierać
p wzierać
wyzierać
d się przyzierać
(się) gmerać
pogmerać
s. (się) wygmerać
rozgmerać
d czmerać
d zaczmerać
szmerać
d się szmerać
knerać
szperać
się naszperać
(się) doszperać
poszperać
wyszperać
krerać
p (się) terać
p (się) poterać
(się) sterać
p (się) wyterać
d (się) rozterać
żerać
(się) zażerać
(się) obżerać
nadżerać
(się) przeżerać
dożerać
(się) pożerać
się użerać
się naużerać
się wżerać
wyżerać
powyżerać
zżerać
p się zżerać
(się) pozżerać
grać
(się) nagrać
(się) zagrać
d odgrać
(się) odegrać
podegrać
(się) rozegrać
przegrać
igrać
p się naigrać
zaigrać
d przeigrać
się doigrać
poigrać
(się) rozigrać
współgrać
ograć
dograć
pograć
wgrać
wygrać
d przygrać
(się) zgrać
bazgrać
nabazgrać
zabazgrać
obazgrać
wybazgrać
zbazgrać
(się) rozgrać
g (się) zmechrać
(się) czochrać
(się) poczochrać
sczochrać
(się) rozczochrać
g schuchrać
d czuchrać
d rozczuchrać
s. g chamrać
szemrać
zaszemrać
p wyszemrać
się rozszemrać
(się) orać
się naorać
(się) zaorać
(się) oborać
nadorać
p (się) nadorać
odorać
podorać
przeorać
g zaciorać
krekorać
doorać
poorać
się porać
się uporać
(się) worać
wyorać
przyorać
zorać
rozorać
d wzorać
wskórać
(się) prać
(się) naprać
(się) paprać
(się) zapaprać
spaprać
(się) upaprać
wypaprać
rozpaprać
zaprać
zeprać
przeprać
(się) oprać
(się) doprać
poprać
(się) sprać
uprać
wyprać
srać
zasrać
się zesrać
zatatrać
g roztatrać
się spietrać
(się) ubzdurać
siurać
szurać
p się szurać
zaszurać
poszurać
d gdyrać
tyrać
p się tyrać
się natyrać
(się) zatyrać
d potyrać
d styrać
p (się) wytyrać
d się przytyrać
zagasać
dogasać
ugasać
wygasać
przygasać
poprzygasać
hasać
(się) zahasać
przehasać
pohasać
d wyhasać
się wyhasać
(się) zhasać
się rozhasać
d się kasać
(się) zakasać
odkasać
(się) podkasać
I (się) pasać
II d pasać
(się) napasać
I (się) zapasać
II (się) zapasać
I (się) odpasać
II odpasać
I (się) podpasać
II (się) podpasać
I (się) przepasać
II przepasać
I (się) opasać
II opasać
(się) dopasać
popasać
spasać
(się) wypasać
I przypasać
II przypasać
I (się) rozpasać
II (się) rozpasać
się dąsać
(się) nadąsać
się zadąsać
d się oddąsać
się podąsać
się wydąsać
p się zdąsać
(się) rozdąsać
(się) kąsać
zakąsać
p odkąsać
d przekąsać
pokąsać
d skąsać
ukąsać
p pląsać
się napląsać
zapląsać
p przepląsać
się rozpląsać
g trząsać
natrząsać
się natrząsać
d zatrząsać
obtrząsać
(się) przetrząsać
(się) otrząsać
pootrząsać
potrząsać
strząsać
postrząsać
(się) wstrząsać
(się) utrząsać
(się) wytrząsać
(się) nawytrząsać
powytrząsać
(się) przytrząsać
roztrząsać
d się roztrząsać
(się) naroztrząsać
poroztrząsać
d ciesać
d obciesać
p ociesać
d wyciesać
(się) czesać
naczesać
(się) zaczesać
odczesać
(się) podczesać
(się) przeczesać
oczesać
(się) poczesać
sczesać
(się) uczesać
(się) wyczesać
(się) przyczesać
rozczesać
krzesać
nakrzesać
zakrzesać
podkrzesać
d przekrzesać
(się) okrzesać
skrzesać
d ukrzesać
wykrzesać
p się wykrzesać
(się) zaklęsać
wklęsać
się wałęsać
się nawałęsać
(się) przewałęsać
się powałęsać
się rozwałęsać
d obtrzęsać
d otrzęsać
d (się) utrzęsać
d nawytrzęsać
rozkisać
(się) pisać
(się) napisać
(się) zapisać
nadpisać
odpisać
d (się) odpisać
(się) podpisać
przepisać
(się) opisać
(się) dopisać
popisać
się popisać
(się) spisać
(się) wpisać
(się) wypisać
(się) przypisać
(się) rozpisać
nawisać
zawisać
obwisać
zwisać
zakleksać
(się) kuksać
wykuksać
ciosać
naciosać
zaciosać
obciosać
nadciosać
p odciosać
ociosać
uciosać
(się) wciosać
wyciosać
przyciosać
kopsać
skopsać
wykopsać
grypsać
ssać
(się) nassać
zassać
odessać
(się) wessać
possać
wyssać
(się) przyssać
(się) morusać
(się) zamorusać
(się) umorusać
susać
g brdysać
(się) kołysać
(się) zakołysać
przekołysać
(się) pokołysać
(się) ukołysać
(się) wykołysać
(się) rozkołysać
zasysać
odsysać
s. posysać
(się) wsysać
wysysać
powysysać
(się) przysysać
d tać
namiatać
zamiatać
pozamiatać
obmiatać
poobmiatać
odmiatać
podmiatać
przemiatać
(się) omiatać
pomiatać
p umiatać
wmiatać
wymiatać
przymiatać
zmiatać
p się zmiatać
pozmiatać
rozmiatać
porozmiatać
nagniatać
(się) zagniatać
(się) odgniatać
przegniatać
ugniatać
(się) wgniatać
(się) wygniatać
powygniatać
przygniatać
zgniatać
rozgniatać
latać
się nalatać
(się) zalatać
(się) oblatać
nadlatać
p odlatać
d podlatać
przelatać
dolatać
polatać
(się) zaplatać
pozaplatać
(się) odplatać
(się) przeplatać
poprzeplatać
(się) oplatać
pooplatać
(się) splatać
(się) posplatać
(się) uplatać
(się) wplatać
powplatać
wyplatać
(się) rozplatać
porozplatać
ulatać
p wlatać
(się) wylatać
p przylatać
(się) zlatać
I się rozlatać
II się rozlatać
wzlatać
(się) łatać
(się) nałatać
załatać
(się) obłatać
nadłatać
(się) podłatać
(się) kołatać
się nakołatać
zakołatać
przekołatać
d dokołatać
się dokołatać
pokołatać
d skołatać
wykołatać
(się) rozkołatać
połatać
płatać
napłatać
nadpłatać
odpłatać
popłatać
spłatać
wypłatać
rozpłatać
włatać
wyłatać
przyłatać
p złatać
d matać
d pomatać
d (się) wymatać
haratać
(się) poharatać
zharatać
rozharatać
(się) bratać
(się) pobratać
(się) zbratać
d (się) rozbratać
swatać
d się swatać
p zaswatać
p zeswatać
p (się) poswatać
(się) wyswatać
(się) plątać
naplątać
(się) zaplątać
(się) odplątać
(się) oplątać
się doplątać
(się) poplątać
(się) splątać
p (się) uplątać
(się) wplątać
(się) wyplątać
(się) przyplątać
(się) rozplątać
się krzątać
się nakrzątać
się zakrzątać
się pokrzątać
zaprzątać
p się zaprzątać
g oprzątać
sprzątać
posprzątać
usprzątać
wysprzątać
d przysprzątać
uprzątać
pouprzątać
wyprzątać
s. d trzepietać
pamiętać
(się) zapamiętać
(się) opamiętać
popamiętać
spamiętać
g się spamiętać
p (się) upamiętać
d rozpamiętać
się pałętać
(się) pętać
zapętać
przepętać
opętać
popętać
spętać
d (się) upętać
(się) wypętać
się przypętać
(się) rozpętać
bechtać
p nabechtać
podbechtać
g świechtać
(się) wyświechtać
łechtać
załechtać
podłechtać
(się) połechtać
d ułechtać
wyłechtać
d złechtać
rechtać
s. brechtać
krechtać
truchtać
s. dotruchtać
s. potruchtać
czyhitać
się rozczyhitać
pitpilitać
(się) witać
zawitać
d odwitać
zakwitać
p odkwitać
przekwitać
okwitać
dokwitać
pokwitać
wykwitać
rozkwitać
d się rozkwitać
porozkwitać
(się) powitać
świtać
zaświtać
prześwitać
p rozświtać
(się) przywitać
d zwitać
(się) fajtać
pofajtać
majtać
(się) rozmajtać
p klektać
p naklektać
krektać
zakrektać
cmoktać
wycmoktać
(się) smoktać
wysmoktać
kwoktać
zakwoktać
bełtać
wybełtać
zbełtać
(się) rozbełtać
się flańtać
(się) zagibotać
chełbotać
(się) chrobotać
zachrobotać
chlubotać
(się) chybotać
(się) zachybotać
(się) rozchybotać
s. g skrzybotać
świegotać
zaświegotać
poświegotać
rozświegotać
g rzegotać
g zarzegotać
grzegotać
strzegotać
g żegotać
gęgotać
cięgotać
(się) migotać
zamigotać
się rozmigotać
bulgotać
zabulgotać
s. pobulgotać
i się rozbulgotać
gulgotać
zagulgotać
bełgotać
zabełgotać
gargotać
chargotać
jargotać
szwargotać
zaszwargotać
odszwargotać
poszwargotać
się rozszwargotać
giergotać
świergotać
zaświergotać
się rozświergotać
g furgotać
zafurgotać
szurgotać
(się) dygotać
zadygotać
(się) rozdygotać
jazgotać
zajazgotać
się rozjazgotać
(się) druzgotać
podruzgotać
zdruzgotać
łachotać
rechotać
zarechotać
się rozrechotać
d (się) rzechotać
d zarzechotać
d brzechotać
grzechotać
zagrzechotać
odgrzechotać
(się) chichotać
zachichotać
pochichotać
się rozchichotać
grochotać
zagrochotać
charchotać
p pluchotać
gruchotać
zagruchotać
pogruchotać
zgruchotać
rozgruchotać
szczebiotać
się naszczebiotać
zaszczebiotać
odszczebiotać
wyszczebiotać
(się) rozszczebiotać
(się) miotać
(się) zamiotać
pomiotać
p wymiotać
d (się) rozmiotać
d (się) trzepiotać
p się trzpiotać
d się roztrzpiotać
s. blekotać
klekotać
zaklekotać
(się) rozklekotać
szczekotać
g rzekotać
d skrzekotać
szczękotać
mikotać
trajkotać
natrajkotać
(się) zatrajkotać
wytrajkotać
(się) roztrajkotać
trejkotać
bulkotać
bełkotać
zabełkotać
wybełkotać
się rozbełkotać
charkotać
d markotać
parkotać
s. się parkotać
d tarkotać
zatarkotać
warkotać
zawarkotać
zaćwierkotać
perkotać
terkotać
zaterkotać
s. się rozterkotać
furkotać
zafurkotać
przyfurkotać
hurkotać
zahurkotać
s. ciurkotać
turkotać
zaturkotać
odturkotać
pyrkotać
d tyrkotać
łaskotać
załaskotać
połaskotać
d piskotać
łoskotać
załoskotać
pluskotać
p błyskotać
stukotać
zastukotać
cykotać
tykotać
zatykotać
d paplotać
(się) motać
namotać
(się) zamotać
(się) szamotać
się naszamotać
(się) zaszamotać
s. się wyszamotać
d (się) zszamotać
obmotać
odmotać
(się) omotać
(się) łomotać
załomotać
p wyłomotać
p momotać
(się) pomotać
(się) umotać
g rumotać
s. wmotać
(się) wymotać
zmotać
rozmotać
p grzmotać
chrapotać
zaszelepotać
(się) trzepotać
(się) zatrzepotać
strzepotać
się roztrzepotać
g tępotać
łopotać
załopotać
przełopotać
p (się) kłopotać
(się) nakłopotać
(się) zakłopotać
p (się) skłopotać
d (się) ukłopotać
chlupotać
zachlupotać
g rupotać
chrupotać
s. zachrupotać
tupotać
zatupotać
mamrotać
zamamrotać
wymamrotać
(się) deptać
(się) nadeptać
zadeptać
przedeptać
(się) podeptać
udeptać
wdeptać
wydeptać
przydeptać
(się) zdeptać
(się) rozdeptać
chłeptać
się nachłeptać
pochłeptać
wychłeptać
dreptać
się nadreptać
zadreptać
przedreptać
podreptać
się udreptać
wydreptać
przydreptać
(się) szeptać
naszeptać
(się) zaszeptać
odszeptać
półszeptać
doszeptać
poszeptać
wszeptać
(się) wyszeptać
(się) rozszeptać
chliptać
d schruptać
(się) tuptać
się natuptać
zatuptać
g się udryptać
wartać
(się) fertać
stać
się stać
(się) chlastać
(się) zachlastać
ochlastać
(się) pochlastać
(się) schlastać
wychlastać
rozchlastać
nastać
się nastać
narastać
zarastać
pozarastać
obrastać
poobrastać
odrastać
podrastać
popodrastać
przerastać
poprzerastać
dorastać
podorastać
porastać
urastać
wrastać
powrastać
wyrastać
powyrastać
przyrastać
d zrastać
się zrastać
s. się pozrastać
d rozrastać
się rozrastać
się porozrastać
wzrastać
(się) zastać
(się) szastać
zaszastać
nadszastać
przeszastać
d oszastać
(się) poszastać
(się) wyszastać
(się) rozszastać
p się obstać
(się) odstać
I przestać
II (się) przestać
zaprzestać
poprzestać
świstać
zaświstać
prześwistać
i oświstać
wyświstać
d się chełstać
(się) rozchełstać
I (się) ostać
II (się) ostać
I (się) dostać
II dostać
d się dostać
się przedostać
(się) wydostać
(się) chłostać
zachłostać
d przechłostać
ochłostać
schłostać
wchłostać
wychłostać
I postać
II postać
półpostać
sprostać
d chwostać
d schwostać
(się) zostać
d się przezostać
pozostać
(się) przyzostać
(się) ustać
(się) chlustać
zachlustać
(się) ochlustać
schlustać
wychlustać
(się) rozchlustać
pustać
chrustać
i schrustać
szustać
wstać
zmartwychwstać
powstać
zmartwychpowstać
d chłystać
się zachłystać
(się) wystać
korzystać
skorzystać
wykorzystać
przystać
się rozstać
zataśtać
(się) huśtać
(się) zahuśtać
(się) pohuśtać
(się) wyhuśtać
(się) rozhuśtać
(się) zakutać
kikutać
(się) okutać
skutać
sztykutać
przeputać
chwierutać
ochwierutać
(się) rozchwierutać
(się) pytać
(się) napytać
(się) zapytać
(się) odpytać
podpytać
(się) przepytać
d opytać
(się) dopytać
(się) popytać
(się) spytać
(się) wypytać
się przypytać
(się) rozpytać
(się) chwytać
nachwytać
pochwytać
p się pochwytać
schwytać
wychwytać
d się wychwytać
rozchwytać
skowytać
zaskowytać
czytać
p się czytać
się naczytać
(się) zaczytać
p się obczytać
odczytać
d się odczytać
przeczytać
się oczytać
(się) doczytać
(się) poczytać
sczytać
uczytać
s. wczytać
się wczytać
wyczytać
(się) rozczytać
zgrzytać
się nazgrzytać
zazgrzytać
wyzgrzytać
besztać
nabesztać
p wybesztać
zbesztać
d wać
(się) dawać
(się) nadawać
ponadawać
(się) zadawać
pozadawać
naddawać
(się) oddawać
pooddawać
(się) poddawać
popoddawać
d przedawać
(się) zaprzedawać
odprzedawać
(się) sprzedawać
nasprzedawać
odsprzedawać
posprzedawać
(się) wysprzedawać
(się) wyprzedawać
rozprzedawać
p się rozprzedawać
dodawać
pododawać
(się) podawać
zapodawać
(się) udawać
(się) wdawać
(się) wydawać
powydawać
(się) przydawać
p poprzydawać
(się) zdawać
pozdawać
(się) rozdawać
porozdawać
zaznawać
d się zaznawać
obeznawać
p się obeznawać
zeznawać
p się zeznawać
pozeznawać
(się) rozeznawać
d przeznawać
doznawać
(się) poznawać
(się) zapoznawać
(się) odpoznawać
popoznawać
(się) rozpoznawać
(się) uznawać
(się) wyznawać
nawyznawać
(się) przyznawać
(się) poprzyznawać
I (się) napawać
II napawać
spawać
podspawać
zespawać
pospawać
przyspawać
wpawać
przypawać
d naigrawać
się naigrawać
d poigrawać
zakrawać
obkrawać
nadkrawać
odkrawać
przekrawać
poprzekrawać
(się) okrawać
dokrawać
pookrawać
skrawać
ukrawać
(się) wkrawać
wykrawać
powykrawać
przykrawać
rozkrawać
stawać
się stawać
nastawać
(się) zastawać
obstawać
(się) odstawać
przestawać
zaprzestawać
poprzestawać
d (się) ostawać
I (się) dostawać
II dostawać
d się dostawać
p niedostawać
się przedostawać
(się) podostawać
(się) wydostawać
p postawać
(się) zostawać
pozostawać
p się pozostawać
s. przyzostawać
ustawać
wstawać
zmartwychwstawać
powstawać
popowstawać
wystawać
I przystawać
II przystawać
poprzystawać
się rozstawać
się zachciewać
d się odchciewać
się odechciewać
(się) miewać
(się) zaćmiewać
oćmiewać
(się) przyćmiewać
się naśmiewać
się zaśmiewać
(się) obśmiewać
i podśmiewać
się podśmiewać
p prześmiewać
się prześmiewać
p ośmiewać
d (się) pośmiewać
(się) wyśmiewać
i umiewać
d (się) zadumiewać
(się) zdumiewać
się dorozumiewać
się porozumiewać
wyrozumiewać
d (się) zrozumiewać
nabrzmiewać
ponabrzmiewać
odbrzmiewać
przebrzmiewać
obrzmiewać
dobrzmiewać
pobrzmiewać
wybrzmiewać
rozbrzmiewać
odgrzmiewać
pogrzmiewać
(się) wygrzmiewać
(się) rozedniewać
d rozdniewać
(się) gniewać
(się) nagniewać
(się) zagniewać
d się przegniewać
(się) pogniewać
(się) wygniewać
(się) zgniewać
(się) rozgniewać
d się domniewać
przelśniewać
(się) olśniewać
polśniewać
rozlśniewać
opiewać
śpiewać
(się) naśpiewać
(się) zaśpiewać
odśpiewać
p się odśpiewać
prześpiewać
ośpiewać
I (się) dośpiewać
II d dośpiewać
I pośpiewać
II d pośpiewać
d wśpiewać
wyśpiewać
przyśpiewać
(się) rozśpiewać
powątpiewać
siewać
nasiewać
(się) zasiewać
pozasiewać
(się) obsiewać
(się) poobsiewać
(się) odsiewać
podsiewać
(się) przesiewać
osiewać
dosiewać
posiewać
s. się posiewać
usiewać
wsiewać
(się) wysiewać
(się) rozsiewać
porozsiewać
wiewać
nawiewać
ponawiewać
(się) zawiewać
pozawiewać
obwiewać
odwiewać
(się) podwiewać
przewiewać
(się) zachwiewać
(się) rozchwiewać
owiewać
powiewać
wywiewać
przywiewać
(się) zwiewać
(się) rozwiewać
porozwiewać
ziewać
się naziewać
(się) nadziewać
zadziewać
p się zadziewać
(się) odziewać
(się) poodziewać
(się) podziewać
(się) zapodziewać
się spodziewać
(się) przyodziewać
wdziewać
d nawdziewać
d zawdziewać
p powdziewać
d się przywdziewać
zdziewać
d (się) rozdziewać
g (się) porozdziewać
przeziewać
d oziewać
poziewać
wziewać
p wyziewać
się wyziewać
się rozziewać
(się) nalewać
ponalewać
(się) zalewać
pozalewać
(się) oblewać
nadlewać
omdlewać
(się) odlewać
podlewać
popodlewać
(się) przelewać
d omglewać
pobolewać
ubolewać
dolewać
(się) polewać
(się) dotlewać
wytlewać
roztlewać
(się) ulewać
(się) wlewać
(się) wylewać
powylewać
przylewać
(się) zlewać
(się) rozlewać
(się) narozlewać
porozlewać
(się) nagrzewać
(się) zagrzewać
odgrzewać
(się) podgrzewać
(się) przegrzewać
(się) ogrzewać
(się) dogrzewać
(się) wygrzewać
(się) przygrzewać
(się) zgrzewać
(się) rozgrzewać
porozgrzewać
(się) podejrzewać
przejrzewać
dojrzewać
przebłagiwać
ubłagiwać
(się) wybłagiwać
obiegiwać
legiwać
p zalegiwać
(się) odlegiwać
przelegiwać
dolegiwać
polegiwać
(się) wylegiwać
d przylegiwać
(się) przemigiwać
(się) wymigiwać
(się) wydźwigiwać
(się) załgiwać
obełgiwać
się zaczołgiwać
s. się odczołgiwać
s. się podczołgiwać
się przeczołgiwać
się wczołgiwać
się wyczołgiwać
(się) wyłgiwać
(się) otargiwać
zaszargiwać
p się zaszargiwać
p (się) zadziergiwać
obdziergiwać
(się) poszturgiwać
i wyszurgiwać
sługiwać
(się) zasługiwać
(się) obsługiwać
(się) odsługiwać
(się) dosługiwać
(się) posługiwać
usługiwać
d się usługiwać
(się) wysługiwać
się nawysługiwać
przysługiwać
d się przysługiwać
odmrugiwać
i podmrugiwać
się przemrugiwać
s. pomrugiwać
zastrugiwać
i podstrugiwać
zestrugiwać
s. ostrugiwać
wystrugiwać
podrygiwać
s. porzygiwać
wyrzygiwać
się obślizgiwać
się ześlizgiwać
się prześlizgiwać
(się) oślizgiwać
się poślizgiwać
się wślizgiwać
się wyślizgiwać
się umizgiwać
(się) zadzierzgiwać
obluzgiwać
zabryzgiwać
obryzgiwać
(się) rozbryzgiwać
(się) odmachiwać
wymachiwać
(się) rozmachiwać
(się) obwąchiwać
przewąchiwać
wywąchiwać
wytrząchiwać
wydechiwać
się podśmiechiwać
się prześmiechiwać
d się pośmiechiwać
zaniechiwać
wykichiwać
p (się) kochiwać
się zakochiwać
się podkochiwać
ukochiwać
(się) rozkochiwać
obszturchiwać
(się) poszturchiwać
wyszturchiwać
(się) obniuchiwać
słuchiwać
nasłuchiwać
się zasłuchiwać
(się) obsłuchiwać
nadsłuchiwać
podsłuchiwać
(się) przesłuchiwać
(się) osłuchiwać
(się) dosłuchiwać
się wsłuchiwać
wysłuchiwać
się przysłuchiwać
się rozsłuchiwać
nadmuchiwać
p poddmuchiwać
przedmuchiwać
odmuchiwać
podmuchiwać
wdmuchiwać
wydmuchiwać
zdmuchiwać
rozdmuchiwać
(się) rozczmuchiwać
d się zadychiwać
wdychiwać
wydychiwać
powzdychiwać
słychiwać
p (się) wystrychiwać
się rozpierzchiwać
(się) kiwać
pogdakiwać
przygdakiwać
naskakiwać
zaskakiwać
obskakiwać
nadskakiwać
odskakiwać
poodskakiwać
podskakiwać
zeskakiwać
pozeskakiwać
przeskakiwać
p oskakiwać
doskakiwać
poskakiwać
uskakiwać
wskakiwać
powskakiwać
wyskakiwać
powyskakiwać
przyskakiwać
poprzyskakiwać
się rozskakiwać
płakiwać
się zapłakiwać
przepłakiwać
opłakiwać
popłakiwać
d upłakiwać
się upłakiwać
(się) wypłakiwać
p się rozpłakiwać
(się) nakiwać
pokrakiwać
potakiwać
przytakiwać
przebąkiwać
wybąkiwać
wybrzdąkiwać
się zająkiwać
d się błąkiwać
d (się) obłąkiwać
p (się) zbłąkiwać
pobrząkiwać
wybrząkiwać
odchrząkiwać
pochrząkiwać
pokrząkiwać
się zabekiwać
odbekiwać
pobekiwać
g nasiekiwać
d rozsiekiwać
nadczekiwać
odczekiwać
przeczekiwać
oczekiwać
(się) doczekiwać
wyczekiwać
się nawyczekiwać
naszczekiwać
(się) obszczekiwać
(się) odszczekiwać
podszczekiwać
się przeszczekiwać
(się) oszczekiwać
poszczekiwać
wyszczekiwać
odskrzekiwać
s. przekiwać
podźwiękiwać
s. i przydźwiękiwać
pojękiwać
wyjękiwać
klękiwać
wyklękiwać
przyklękiwać
postękiwać
wystękiwać
pokwękiwać
poszczękiwać
przebrzękiwać
pobrzękiwać
pokwikiwać
s. (się) obcmokiwać
pokiwać
odcharkiwać
powarkiwać
poćwierkiwać
wyćwierkiwać
wysterkiwać
d wyszczerkiwać
odburkiwać
(się) oburkiwać
(się) poszturkiwać
s. odklaskiwać
oklaskiwać
poklaskiwać
wyklaskiwać
przyklaskiwać
pomlaskiwać
zagłaskiwać
obgłaskiwać
p ogłaskiwać
pogłaskiwać
(się) ugłaskiwać
wygłaskiwać
p przygłaskiwać
(się) zatrzaskiwać
pozatrzaskiwać
potrzaskiwać
przytrzaskiwać
(się) roztrzaskiwać
odwrzaskiwać
powrzaskiwać
wywrzaskiwać
(się) obściskiwać
(się) wyściskiwać
odpiskiwać
popiskiwać
poparskiwać
wyparskiwać
(się) opluskiwać
popluskiwać
wypluskiwać
(się) rozpluskiwać
obłuskiwać
(się) wyłuskiwać
omuskiwać
pomuskiwać
wymuskiwać
przymuskiwać
s. zabłyskiwać
(się) odbłyskiwać
przebłyskiwać
obłyskiwać
pobłyskiwać
wybłyskiwać
rozbłyskiwać
połyskiwać
d się połyskiwać
s. napryskiwać
zapryskiwać
odpryskiwać
(się) opryskiwać
(się) spryskiwać
wypryskiwać
(się) rozpryskiwać
natryskiwać
wtryskiwać
wytryskiwać
utyskiwać
zyskiwać
odzyskiwać
pozyskiwać
uzyskiwać
wyzyskiwać
pomiaukiwać
przedukiwać
ofukiwać
p się ofukiwać
nahukiwać
zahukiwać
odhukiwać
pohukiwać
wykukiwać
przykukiwać
przepłukiwać
(się) opłukiwać
popłukiwać
(się) spłukiwać
(się) wypłukiwać
(się) obtłukiwać
poobtłukiwać
nadtłukiwać
ponadtłukiwać
(się) odtłukiwać
p otłukiwać
(się) pootłukiwać
się potłukiwać
utłukiwać
wytłukiwać
powytłukiwać
(się) roztłukiwać
d wysmukiwać
odpukiwać
opukiwać
(się) dopukiwać
popukiwać
s. wpukiwać
(się) wypukiwać
odmrukiwać
pomrukiwać
wymrukiwać
obstukiwać
odstukiwać
ostukiwać
postukiwać
wystukiwać
obszukiwać
(się) odszukiwać
poodszukiwać
przeszukiwać
(się) oszukiwać
naoszukiwać
się doszukiwać
poszukiwać
(się) wyszukiwać
nawyszukiwać
powyszukiwać
s. przemykiwać
się przesmykiwać
osmykiwać
(się) wysmykiwać
się wymykiwać
się zarykiwać
pobrykiwać
porykiwać
(się) wyrykiwać
posykiwać
wykiwać
uszczykiwać
przyszczykiwać
zakrzykiwać
odkrzykiwać
(się) przekrzykiwać
(się) okrzykiwać
pokrzykiwać
(się) skrzykiwać
wykrzykiwać
nastrzykiwać
zastrzykiwać
obstrzykiwać
wstrzykiwać
wystrzykiwać
(się) rozkiwać
mieszkiwać
zamieszkiwać
d się zamieszkiwać
przemieszkiwać
omieszkiwać
d zamięszkiwać
(się) odstrzeliwać
(się) zestrzeliwać
przestrzeliwać
s. się przestrzeliwać
(się) ostrzeliwać
postrzeliwać
(się) wstrzeliwać
(się) wystrzeliwać
powystrzeliwać
przystrzeliwać
(się) rozstrzeliwać
(się) zamgliwać
omgliwać
p poboliwać
d zamyśliwać
obmyśliwać
przemyśliwać
d się domyśliwać
d pomyśliwać
d wymyśliwać
d rozmyśliwać
d się skuliwać
odkaszliwać
pokaszliwać
wykaszliwać
zagniwać
nadgniwać
ponadgniwać
podgniwać
przegniwać
dogniwać
wygniwać
(się) rozgniwać
(się) wyśniwać
(się) przyśniwać
podkpiwać
przekpiwać
(się) okpiwać
pokpiwać
(się) wykpiwać
cierpiwać
poskrzypiwać
przedrwiwać
(się) naprzedrwiwać
odrwiwać
podrwiwać
wydrwiwać
p się wydrwiwać
p plwać
p naplwać
(się) oplwać
labować
się wylabować
p słabować
rabować
się zarabować
obrabować
d drabować
d przedrabować
d zdrabować
porabować
wyrabować
zrabować
rozrabować
d pochlebować
potrzebować
zapotrzebować
spotrzebować
d wypotrzebować
p gębować
p kłębować
d obrębować
d wytrębować
d zrębować
bibować
p trajbować
plombować
zaplombować
oplombować
lobować
się snobować
s. się posnobować
s. i się wysnobować
p probować
aprobować
zaaprobować
d zaprobować
dezaprobować
d reprobować
poprobować
p (się) sprobować
p wyprobować
(się) próbować
d zapróbować
p przepróbować
(się) popróbować
(się) spróbować
(się) wypróbować
(się) farbować
(się) zafarbować
przefarbować
p ofarbować
(się) pofarbować
d sfarbować
(się) ufarbować
wyfarbować
przyfarbować
garbować
nagarbować
s. (się) odgarbować
przegarbować
s. dogarbować
wygarbować
karbować
p się karbować
nakarbować
zakarbować
pokarbować
p skarbować
ukarbować
wykarbować
d herbować
p uherbować
d wyherbować
(się) werbować
nawerbować
d zawerbować
d wywerbować
zwerbować
sorbować
absorbować
(się) zaabsorbować
p zabsorbować
adsorbować
(się) zaadsorbować
resorbować
(się) zresorbować
(się) turbować
d (się) zaturbować
(się) poturbować
perturbować
d sturbować
d lubować
się lubować
p się nalubować
ślubować
d ulubować
p się rozlubować
śrubować
zaśrubować
odśrubować
ześrubować
dośrubować
(się) wśrubować
(się) wyśrubować
przyśrubować
rozśrubować
g rybować
subskrybować
transkrybować
d proskrybować
trybować
wytrybować
I szybować
II d szybować
zaszybować
przeszybować
poszybować
liczbować
d policzbować
drużbować
bacować
pajacować
d (się) uplacować
d wymateracować
gracować
zagracować
pogracować
ugracować
wygracować
pracować
się napracować
(się) zapracować
s. nadpracować
odpracować
(się) przepracować
współpracować
opracować
(się) dopracować
popracować
d spracować
się spracować
d (się) upracować
p się wpracować
wypracować
p się wypracować
rozpracować
szacować
przeszacować
oszacować
d się oszacować
d się gorącować
obcować
(się) wyobcować
p rządcować
I hecować
II d hecować
d obiecować
wiecować
wecować
(się) nawecować
p wywecować
kibicować
pokibicować
szkicować
naszkicować
p odszkicować
p zeszkicować
wyszkicować
licować
oblicować
bielicować
zbielicować
olicować
nicować
(się) przenicować
spróchnicować
p (się) wynicować
p znicować
i się wyprysznicować
(się) różnicować
(się) odróżnicować
(się) wyróżnicować
(się) zróżnicować
I picować
II d picować
lewicować
żywicować
bajcować
zabajcować
rajcować
się zarajcować
porajcować
(się) wyrajcować
bejcować
zabejcować
s. pobejcować
ojcować
falcować
zafalcować
sfalcować
palcować
I walcować
II p walcować
(się) nawalcować
I zawalcować
II d zawalcować
I przewalcować
II przewalcować
I p powalcować
II powalcować
uwalcować
wwalcować
wywalcować
zwalcować
rozwalcować
felcować
p szmelcować
(się) zaszmelcować
wyszmelcować
filcować
sfilcować
flancować
zaflancować
przeflancować
glancować
wyglancować
sztancować
puncować
tańcować
(się) zatańcować
obtańcować
p odtańcować
d przetańcować
dotańcować
potańcować
d się stańcować
(się) wytańcować
p się roztańcować
p (się) szańcować
p (się) zaszańcować
się podszańcować
(się) oszańcować
d (się) uszańcować
kocować
klocować
zaklocować
(się) mocować
się namocować
zamocować
d pomocować
się pomocować
umocować
p się umocować
wmocować
przymocować
zmocować
p się zmocować
nocować
zanocować
d podnocować
przenocować
d znocować
s. procować
owocować
zaowocować
odowocować
i przeowocować
kopcować
zakopcować
okopcować
rozkopcować
d kupcować
harcować
poharcować
marcować
(się) szwarcować
(się) przeszwarcować
p wyszwarcować
hercować
d korcować
sztorcować
obsztorcować
osztorcować
wysztorcować
wzorcować
odwzorcować
wywzorcować
(się) pucować
opucować
(się) wypucować
szewcować
i snycować
p frycować
p ofrycować
p wyfrycować
szprycować
matrycować
zmatrycować
nożycować
p obiadować
p poobiadować
sąsiadować
biesiadować
p pobiesiadować
p zawiadować
dziadować
s. kaskadować
s. skaskadować
(się) barykadować
(się) zabarykadować
(się) obarykadować
pobarykadować
balladować
d śladować
naśladować
i wynaśladować
prześladować
I (się) ładować
II p ładować
(się) naładować
(się) załadować
(się) obładować
s. odładować
podładować
przeładować
p się przeładować
składować
d doładować
(się) władować
(się) wyładować
d przyładować
I zładować
II g zładować
(się) rozładować
(się) pomadować
napomadować
p zapomadować
p upomadować
(się) wypomadować
(się) radować
paradować
obradować
degradować
(się) zdegradować
p tradować
d zatradować
p stradować
ekstradować
(się) uradować
(się) rozradować
palisadować
opalisadować
p lansadować
perswadować
(się) naperswadować
przeperswadować
wyperswadować
lądować
wylądować
d przylądować
cedować
d sukcedować
scedować
biedować
p się biedować
się nabiedować
d (się) zabiedować
przebiedować
pobiedować
torpedować
storpedować
s. inbredować
kredować
d obsedować
kolędować
zakolędować
s. obkolędować
s. pokolędować
p orędować
urzędować
pourzędować
rewalidować
zrewalidować
kolidować
(się) konsolidować
(się) skonsolidować
p (się) ukonsolidować
rewidować
obrewidować
zrewidować
likwidować
polikwidować
(się) zlikwidować
d (się) prowidować
p (się) aprowidować
zaaprowidować
p zaprowidować
p (się) uprowidować
d (się) najdować
(się) odnajdować
wynajdować
(się) znajdować
poznajdować
d wojdować
s. saldować
(się) meldować
(się) zameldować
(się) odmeldować
(się) przemeldować
s. domeldować
(się) wymeldować
fałdować
nafałdować
(się) pofałdować
(się) sfałdować
(się) ufałdować
rozfałdować
hołdować
zhołdować
d żołdować
s. obandować
i propagandować
skandować
zaskandować
przeskandować
wyskandować
s. parlandować
i (się) ogirlandować
d reprymandować
ekspandować
werandować
wysztrandować
d facjendować
d przefacjendować
weekendować
rekomendować
p się rekomendować
zarekomendować
p dependować
d spendować
suspendować
zasuspendować
p arendować
p zaarendować
d subarendować
d kwerendować
pretendować
(się) windować
(się) wwindować
(się) wywindować
korespondować
frondować
(się) sondować
wysondować
fundować
p się fundować
zafundować
d się zafundować
odfundować
refundować
zrefundować
przefundować
p (się) konfundować
p (się) skonfundować
d sfundować
ufundować
d się ufundować
dyfundować
sekundować
(się) dyndować
d godować
(się) hodować
s. przychodować
zaprzychodować
rozchodować
odhodować
podhodować
(się) dohodować
pohodować
d się pohodować
(się) wyhodować
d (się) zhodować
jodować
kodować
zakodować
s. dekodować
s. zdekodować
s. przekodować
s. transkodować
szkodować
d (się) odszkodować
p poszkodować
s. lodować
eksplodować
głodować
się nagłodować
słodować
akomodować
d się akomodować
s. d zaakomodować
s. się zaakomodować
p inkomodować
d synodować
erodować
s. wyerodować
zerodować
korodować
s. skorodować
wodować
p wojewodować
(się) powodować
i zapowodować
spowodować
d upowodować
wywodować
zwodować
przodować
bombardować
zbombardować
d lombardować
d zlombardować
s. oskardować
retardować
d azardować
(się) hazardować
d (się) zahazardować
zakordować
(się) mordować
(się) namordować
(się) zamordować
(się) przemordować
domordować
(się) pomordować
(się) umordować
(się) wymordować
(się) zmordować
d dyrdować
d aplaudować
defraudować
zdefraudować
(się) budować
(się) nabudować
(się) zabudować
nadbudować
(się) odbudować
podbudować
(się) przebudować
współbudować
obudować
dobudować
(się) pobudować
wbudować
wybudować
przybudować
zbudować
d się zbudować
(się) rozbudować
d cudować
p konkludować
p zakonkludować
d skonkludować
okludować
zokludować
p ekskludować
denudować
d krudować
krzywdować
(się) decydować
zadecydować
współdecydować
d udecydować
(się) zdecydować
kandydować
(się) oksydować
rezydować
prezydować
gazdować
gniazdować
bruzdować
zbruzdować
kreować
p się kreować
wykreować
rafować
parafować
zaparafować
przerafować
s. d paragrafować
telegrafować
zatelegrafować
odtelegrafować
roztelegrafować
kaligrafować
p odkaligrafować
wykaligrafować
s. holografować
ksylografować
stenografować
litografować
odlitografować
wylitografować
hektografować
(się) fotografować
obfotografować
p odfotografować
(się) sfotografować
kartografować
skartografować
p autografować
szafować
wyszafować
p się wyszafować
p rozszafować
blefować
s. zablefować
refować
zarefować
s. odrefować
zrefować
bluffować
s. zabluffować
hieroglifować
szlifować
zaszlifować
odszlifować
zeszlifować
przeszlifować
oszlifować
doszlifować
wszlifować
wyszlifować
triumfować
zatriumfować
tryumfować
zatryumfować
strofować
p zestrofować
d apostrofować
d zaapostrofować
wystrofować
filozofować
przefilozofować
s. pofilozofować
się rozfilozofować
arfować
s. przearfować
harfować
szarfować
s. torfować
szurfować
d oszlufować
s. taryfować
dryfować
zdryfować
hipogryfować
redagować
przeredagować
współredagować
s. doredagować
zredagować
indagować
s. zaindagować
reagować
zareagować
s. (się) odreagować
przereagować
blagować
(się) nablagować
(się) zablagować
p oblagować
s. flagować
s. oflagować
d plagować
s. odknagować
propagować
zapropagować
spropagować
s. rozpropagować
dragować
d fortragować
g się wagować
dywagować
szpiegować
przeszpiegować
wyszpiegować
legować
p alegować
p noclegować
p zanoclegować
delegować
oddelegować
wydelegować
relegować
kolegować
negować
zanegować
p renegować
(się) szeregować
(się) zaszeregować
s. przeszeregować
(się) uszeregować
p wyszeregować
zszeregować
d się zszeregować
segregować
przesegregować
posegregować
wysegregować
rozsegregować
tentegować
przetentegować
roztentegować
protegować
zaprotegować
poprotegować
wyprotegować
brzegować
księgować
zaksięgować
przeksięgować
wyksięgować
pręgować
popręgować
wręgować
(się) potęgować
(się) spotęgować
s. d wypotęgować
łazęgować
bigować
zbigować
p obligować
d się obligować
zobligować
d koligować
p (się) skoligować
d introligować
nawigować
folgować
pofolgować
sfolgować
(się) emulgować
demulgować
zemulgować
promulgować
pelengować
dubbingować
zdubbingować
fingować
sfingować
p pudlingować
honingować
kempingować
dopingować
zdopingować
prolongować
sprolongować
p fungować
d (się) dystyngować
p demagogować
dialogować
udialogować
katalogować
skatalogować
monologować
s. wymonologować
d (się) znałogować
d załogować
odłogować
s. zaodłogować
s. nogować
(się) rogować
brogować
abrogować
derogować
d prorogować
zrogować
p batogować
d zbatogować
stogować
(się) targować
d zatargować
odtargować
(się) potargować
stargować
utargować
(się) wytargować
borgować
naborgować
p przyborgować
p zborgować
urgować
g dugować
fugować
sfugować
s. centryfugować
koniugować
ługować
d sługować
wyługować
rugować
wyrugować
d zrugować
dygować
przydygować
s. d klarygować
erygować
irygować
d krygować
się krygować
d (się) wykrygować
korygować
skorygować
wykorygować
intrygować
zaintrygować
fastrygować
podfastrygować
pofastrygować
sfastrygować
(się) przyfastrygować
dyrygować
zadyrygować
(się) fatygować
(się) pofatygować
(się) sfatygować
d się litygować
(się) mitygować
(się) umitygować
(się) zmitygować
d instygować
kontrahować
abstrahować
wyabstrahować
ekstrahować
wyekstrahować
(się) chować
s. dachować
d (się) gachować
ałłachować
hałłachować
d stelmachować
(się) rachować
(się) narachować
zarachować
(się) obrachować
odrachować
(się) przerachować
skrachować
(się) dorachować
(się) porachować
wrachować
(się) wyrachować
p zrachować
p (się) rozrachować
(się) zachować
szachować
zaszachować
d przeszachować
(się) odchować
(się) podchować
cechować
nacechować
p (się) odcechować
ocechować
pocechować
wycechować
d (się) wyblechować
(się) przechować
blichować
(się) wyblichować
(się) dochować
(się) pochować
(się) schować
(się) uchować
s. piecuchować
(się) leniuchować
d zuchować
lizuchować
kożuchować
(się) strychować
zestrychować
sztychować
p odsztychować
wysztychować
(się) wychować
przychować
d szychować
margrabiować
p (się) postaciować
odpostaciować
przepostaciować
upostaciować
p się upostaciować
dziegciować
i się łokciować
s. upowieściować
wartościować
przewartościować
p owartościować
zwartościować
garściować
ekspediować
przeekspediować
wyekspediować
parodiować
sparodiować
studiować
przestudiować
wystudiować
subsydiować
plagiować
s. splagiować
emaliować
afiliować
foliować
rekoncyliować
premiować
zmumiować
d baniować
akompaniować
zaakompaniować
p dniować
d południować
(się) cieniować
nacieniować
(się) zacieniować
p (się) odcieniować
podcieniować
i ocieniować
pocieniować
wycieniować
kamieniować
promieniować
s. napromieniować
wypromieniować
s. strumieniować
deseniować
konweniować
interweniować
zainterweniować
rdzeniować
definiować
zdefiniować
liniować
poliniować
interliniować
wyliniować
aluminiować
opiniować
zaopiniować
d kalumniować
boniować
się ceremoniować
d harmoniować
wapniować
stopniować
d zestopniować
ustopniować
darniować
zadarniować
odarniować
udarniować
wydarniować
d zuniować
sepiować
kopiować
przekopiować
skopiować
wkopiować
ekspiować
wariować
d owariować
powariować
zwariować
p uliberiować
draperiować
repatriować
(się) ekspatriować
d (się) furiować
s. osiować
wyosiować
amnestiować
s. ołowiować
kotwiować
d kniaziować
miedziować
sędziować
krawędziować
żerdziować
s. gwoździować
d kneziować
spacjować
rozspacjować
d oficjować
inicjować
zainicjować
d (się) licencjować
denuncjować
zadenuncjować
p negocjować
p zanegocjować
p wynegocjować
d znegocjować
asocjować
dysocjować
(się) zdysocjować
porcjować
wyporcjować
d (się) przywilejować
(się) uprzywilejować
s. tulejować
grasejować
d glijować
bojować
się nabojować
przebojować
d wybojować
oktrojować
wojować
się nawojować
zawojować
odwojować
przewojować
konwojować
d dowojować
się dowojować
powojować
(się) wywojować
zwojować
p zbójować
p dymisjować
intarsjować
fantazjować
nafantazjować
wyfantazjować
(się) rozfantazjować
d się ekstazjować
s. i się rozpoezjować
kontuzjować
p kować
g rybakować
p hakować
s. amoniakować
kajakować
lakować
zalakować
d zblakować
polakować
s. plakować
d wyślakować
szlakować
p poszlakować
d wyszlakować
ałłakować
p hałłakować
p kułakować
d nakułakować
wykułakować
smakować
zasmakować
się dosmakować
posmakować
wysmakować
(się) rozsmakować
junakować
znakować
d się znakować
oznakować
poznakować
wyznakować
(się) pakować
(się) napakować
(się) zapakować
odpakować
przepakować
(się) opakować
dopakować
(się) popakować
(się) spakować
p (się) upakować
(się) wpakować
wypakować
(się) rozpakować
brakować
zabrakować
wybrakować
zbrakować
s. chojrakować
d dworakować
atakować
zaatakować
kontratakować
wakować
zawakować
biwakować
zabiwakować
d się rozbiwakować
d zakować
zygzakować
d kozakować
s. p pokozakować
I żakować
II d żakować
leżakować
pąkować
s. rąbkować
ząbkować
s. łebkować
żłobkować
parobkować
zarobkować
farbkować
s. śrubkować
grzybkować
d dzieckować
weckować
s. gadkować
świadkować
szufladkować
zaszufladkować
poszufladkować
d składkować
d spadkować
p przypadkować
się żołądkować
i rozsądkować
porządkować
(się) podporządkować
d (się) sporządkować
uporządkować
wyporządkować
przyporządkować
wędkować
randkować
środkować
(się) ześrodkować
dośrodkować
d pośrodkować
wypośrodkować
wyśrodkować
d przodkować
zaprzodkować
odprzodkować
d śrzodkować
s. łódkować
załódkować
obwódkować
dudkować
się grudkować
bruzdkować
(się) dekować
(się) zadekować
się wdekować
infekować
zainfekować
dezynfekować
wydezynfekować
zdezynfekować
się opiekować
się zaopiekować
wiekować
zawiekować
ćwiekować
d zaćwiekować
i przyćwiekować
g wylekować
d deprekować
p (się) sekować
resekować
p dysekować
hipotekować
zahipotekować
kartotekować
wekować
zawekować
d przekować
dziękować
się nadziękować
d się oddziękować
podziękować
wnękować
d zrękować
p mozaikować
umozaikować
zmozaikować
alembikować
karbikować
s. kleikować
i trafikować
deifikować
s. reifikować
zreifikować
(się) kwalifikować
(się) zakwalifikować
(się) przekwalifikować
dyskwalifikować
zdyskwalifikować
p ukwalifikować
(się) wykwalifikować
p rozkwalifikować
amplifikować
egzemplifikować
zegzemplifikować
symplifikować
p usymplifikować
mumifikować
(się) zmumifikować
d się magnifikować
bonifikować
personifikować
upersonifikować
unifikować
zunifikować
zdenacyfikować
pacyfikować
spacyfikować
(się) specyfikować
wyspecyfikować
kodyfikować
skodyfikować
(się) modyfikować
(się) zmodyfikować
weryfikować
zweryfikować
d (się) sakryfikować
gloryfikować
(się) petryfikować
spetryfikować
nitryfikować
elektryfikować
zelektryfikować
estryfikować
zestryfikować
nostryfikować
puryfikować
klasyfikować
(się) zaklasyfikować
przeklasyfikować
poklasyfikować
sklasyfikować
p uklasyfikować
rozklasyfikować
falsyfikować
intensyfikować
(się) zintensyfikować
wersyfikować
rusyfikować
(się) zrusyfikować
beatyfikować
ratyfikować
p zaratyfikować
stratyfikować
zastratyfikować
rektyfikować
zrektyfikować
d fruktyfikować
(się) identyfikować
(się) zidentyfikować
notyfikować
certyfikować
(się) fortyfikować
(się) ufortyfikować
d (się) mortyfikować
mistyfikować
zmistyfikować
d justyfikować
się absztyfikować
s. (się) gazyfikować
zgazyfikować
s. kikować
likować
kalikować
zakalikować
pokalikować
palikować
wypalikować
s. oblikować
publikować
opublikować
aplikować
d się aplikować
zaaplikować
się podaplikować
replikować
zareplikować
(się) implikować
(się) komplikować
(się) skomplikować
p (się) eksplikować
d (się) wyeksplikować
duplikować
zreduplikować
d suplikować
p multyplikować
d cyrulikować
s. zdejmikować
p sejmikować
d przesejmikować
się rozsejmikować
s. chomikować
komikować
s. panikować
zgłębnikować
garbnikować
czeladnikować
i osadnikować
zarodnikować
s. przewodnikować
zbójnikować
piknikować
pustelnikować
naczelnikować
i ogólnikować
s. konikować
żupnikować
wziernikować
cześnikować
d pątnikować
namiestnikować
(się) komunikować
zakomunikować
(się) skomunikować
ekskomunikować
cewnikować
pułkownikować
s. kierownikować
d pasiecznikować
społecznikować
bocznikować
d porucznikować
s. bieżnikować
pikować
zapikować
przepikować
filipikować
spikować
wypikować
przypikować
rozpikować
szpikować
naszpikować
wyszpikować
i romansikować
batikować
łazikować
połazikować
bzikować
s. nabzikować
zbzikować
fajkować
odfajkować
przefajkować
strajkować
zastrajkować
czajkować
p strejkować
I kalkować
II d kalkować
przekalkować
talkować
belkować
butelkować
s. szpilkować
I kulkować
s. II kulkować
p motylkować
całkować
scałkować
białkować
p poniedziałkować
(się) wałkować
kawałkować
pokawałkować
rozkawałkować
przewałkować
wywałkować
zwałkować
rozwałkować
s. i gorzałkować
marszałkować
p mydłkować
d diabełkować
radełkować
szydełkować
s. wyszydełkować
s. cegiełkować
kiełkować
zakiełkować
podkiełkować
pokiełkować
skiełkować
wykiełkować
supełkować
s. osełkować
s. miotełkować
(się) posiłkować
i wyfiołkować
koziołkować
(się) przekoziołkować
s. pokoziołkować
skoziołkować
kołkować
zakołkować
odkołkować
okołkować
wykołkować
ściółkować
wyściółkować
kółkować
okółkować
szkółkować
spółkować
s. kapsułkować
s. i chyłkować
plamkować
obramkować
(się) zósemkować
d klimkować
d giermkować
d rozumkować
d zdebankować
p wyfalbankować
d zmiankować
wzmiankować
p sielankować
i przesielankować
flankować
s. oflankować
solankować
p frankować
p zafrankować
ofrankować
i ufirankować
sankować
tankować
zatankować
przestankować
szwankować
zaszwankować
d poszwankować
s. piosenkować
(się) szminkować
(się) uszminkować
kpinkować
s. ewinkować
d konwinkować
d skonwinkować
drwinkować
p nadrwinkować
d promionkować
członkować
(się) rozczłonkować
d ukoronkować
wykoronkować
sadzonkować
d się małżonkować
warunkować
zawarunkować
uwarunkować
ukierunkować
d odwizerunkować
d (się) stosunkować
p zestosunkować
(się) ustosunkować
gatunkować
pogatunkować
p rozgatunkować
cynkować
ocynkować
(się) pojedynkować
młynkować
przemłynkować
pasynkować
tynkować
zatynkować
p odtynkować
otynkować
potynkować
wytynkować
s. przytynkować
p szynkować
d wyszynkować
bańkować
d (się) okować
się fiokować
p ufiokować
(się) wyfiokować
i zdekokować
(się) lokować
p (się) zalokować
blokować
zablokować
odblokować
(się) zblokować
kolokować
(się) polokować
p translokować
dyslokować
(się) ulokować
(się) wylokować
(się) rozlokować
tłokować
rokować
obrokować
zaobrokować
p szlafrokować
prorokować
wyprorokować
odtrokować
p przytrokować
wyrokować
zawyrokować
tokować
(się) zatokować
odtokować
się roztokować
d wokować
ewokować
rewokować
d konwokować
prowokować
sprowokować
d zwokować
szokować
zaszokować
zszokować
włókować
zawłókować
czapkować
p kiepkować
klepkować
dowcipkować
podowcipkować
kropkować
wykropkować
s. szopkować
kupkować
s. słupkować
zabarkować
s. debarkować
d się ambarkować
d się embarkować
(się) miarkować
przemiarkować
się domiarkować
pomiarkować
p się pomiarkować
g umiarkować
p się umiarkować
wymiarkować
p (się) zmiarkować
d (się) rozmiarkować
siarkować
wysiarkować
I p markować
II markować
III markować
I d zamarkować
II zamarkować
p się zamarkować
d remarkować
d jarmarkować
parkować
zaparkować
i się rozparkować
tarkować
mędrkować
przemędrkować
wymędrkować
fladerkować
s. plasterkować
majsterkować
s. pomajsterkować
się sztafirkować
korkować
zakorkować
odkorkować
s. wykorkować
chlorkować
workować
p podwieczorkować
piórkować
wiórkować
skórkować
dziurkować
nadziurkować
przedziurkować
podziurkować
s. wydziurkować
marmurkować
nurkować
s. wynurkować
znurkować
sznurkować
p rurkować
p ururkować
p (się) wyrurkować
s. pazurkować
szczurkować
d skować
piaskować
(się) maskować
d damaskować
(się) zamaskować
(się) demaskować
(się) zdemaskować
pomaskować
paskować
deskować
odeskować
freskować
kreskować
d się kreskować
zakreskować
d przekreskować
pokreskować
groteskować
konfiskować
pokonfiskować
skonfiskować
(się) ogniskować
(się) zogniskować
spiskować
s. pospiskować
wnioskować
zawnioskować
wywnioskować
p głoskować
p zgłoskować
p agnoskować
d rekognoskować
p zrekognoskować
i prognoskować
woskować
nawoskować
zawoskować
powoskować
wywoskować
się złuskować
pyskować
się napyskować
popyskować
d zyskować
ułożyskować
zadatkować
d podatkować
(się) opodatkować
(się) wydatkować
siatkować
s. osiatkować
posiatkować
płatkować
matkować
kratkować
pokratkować
d statkować
się ustatkować
szatkować
się naszatkować
poszatkować
uszatkować
zszatkować
dziesiątkować
przedziesiątkować
zdziesiątkować
d świątkować
prątkować
wątkować
początkować
zapoczątkować
tabletkować
s. lornetkować
cętkować
(się) pocętkować
nitkować
p guwernantkować
plotkować
(się) naplotkować
oplotkować
poplotkować
(się) rozplotkować
zlotkować
młotkować
s. wymłotkować
szczotkować
wyszczotkować
kartkować
przekartkować
rozkartkować
pierwiastkować
s. piąstkować
s. wypiąstkować
się listkować
kostkować
d drobnostkować
d pustkować
s. g dutkować
skutkować
d się skutkować
poskutkować
d uskutkować
zbytkować
pozbytkować
się rozzbytkować
d pożytkować
p spożytkować
użytkować
zużytkować
d ukować
I bukować
II bukować
s. III bukować
s. zabukować
p edukować
p (się) edukować
dedukować
wydedukować
reedukować
(się) redukować
(się) zredukować
p (się) wyedukować
indukować
d zaindukować
(się) produkować
naprodukować
(się) zaprodukować
reprodukować
zreprodukować
p (się) sprodukować
wyprodukować
d (się) introdukować
d (się) zaintrodukować
łukować
brukować
zabrukować
wybrukować
(się) drukować
nadrukować
zadrukować
d oddrukować
przedrukować
dodrukować
wdrukować
wydrukować
(się) wyperukować
(się) sztukować
nadsztukować
p się nadsztukować
zesztukować
rozmunsztukować
dosztukować
posztukować
wsztukować
wysztukować
przysztukować
d kańczukować
dawkować
przedawkować
podszewkować
rowkować
dniówkować
główkować
pacykować
s. odpacykować
(się) upacykować
(się) wypacykować
d fircykować
abdykować
zabdykować
dedykować
zadedykować
s. d bajdykować
indykować
windykować
rewindykować
p wywindykować
d interdykować
p bałykować
d przybałykować
gnykować
fabrykować
nafabrykować
prefabrykować
sprefabrykować
pofabrykować
sfabrykować
rubrykować
zarubrykować
porubrykować
paprykować
s. lastrykować
gramatykować
politykować
się napolitykować
p spolitykować
(się) rozpolitykować
d aktykować
praktykować
d się praktykować
spraktykować
wypraktykować
d się wypraktykować
motykować
dekortykować
plastykować
(się) gimnastykować
s. się nagimnastykować
(się) przegimnastykować
(się) wygimnastykować
d sofistykować
d prognostykować
krytykować
skrytykować
d wykować
kolczykować
kopczykować
d przykować
d łotrzykować
(się) szykować
naszykować
i przeszykować
(się) poszykować
(się) uszykować
(się) wyszykować
(się) przyszykować
d (się) rozszykować
muzykować
pomuzykować
p się rozmuzykować
ryzykować
d się ryzykować
zaryzykować
d (się) zryzykować
wężykować
d znaczkować
paczkować
s. zapaczkować
d szpaczkować
raczkować
przeraczkować
poraczkować
miesiączkować
mączkować
pączkować
obrączkować
zaobrączkować
(się) gorączkować
(się) zgorączkować
(się) rozgorączkować
sączkować
wysączkować
beczkować
wycieczkować
saneczkować
miareczkować
łyżeczkować
wyłyżeczkować
pęczkować
zaliczkować
policzkować
(się) spoliczkować
p wypoliczkować
różniczkować
zróżniczkować
s. d otrzewiczkować
p milczkować
oczkować
zaoczkować
siarczkować
s. kuczkować
druczkować
tyczkować
się patyczkować
motyczkować
zmotyczkować
s. d wyposadzkować
p (się) rozkować
wózkować
s. daszkować
s. wujaszkować
d damaszkować
baraszkować
s. się nabaraszkować
s. zabaraszkować
przebaraszkować
pobaraszkować
ptaszkować
demeszkować
groszkować
proszkować
(się) sproszkować
(się) rozproszkować
puszkować
zapuszkować
s. gruszkować
pietruszkować
myszkować
pomyszkować
wymyszkować
d zmyszkować
d watażkować
s. drążkować
prążkować
mereżkować
zniżkować
s. dorożkować
s. stożkować
płużkować
łyżkować
zwyżkować
balować
przebalować
się rozbalować
umedalować
falować
zafalować
i przefalować
(się) pofalować
(się) sfalować
(się) rozfalować
d ugalować
(się) wygalować
inhalować
skalować
s. przeskalować
wyskalować
szkalować
oszkalować
s. poszkalować
(się) malować
namalować
zamalować
obmalować
(się) odmalować
(się) podmalować
przemalować
omalować
domalować
(się) pomalować
(się) umalować
(się) wymalować
zmalować
woalować
(się) zawoalować
palować
I stalować
II d stalować
obstalować
(się) instalować
(się) zainstalować
s. kowalować
szalować
p zaszalować
oszalować
kablować
s. przekablować
skablować
emablować
heblować
obheblować
oheblować
wyheblować
zheblować
(się) meblować
przemeblować
(się) umeblować
d wymeblować
kneblować
zakneblować
skneblować
p szczeblować
s. kiblować
s. przekiblować
driblować
d tramblować
bomblować
przebumblować
zaskoblować
werblować
dublować
p podublować
zdublować
s. dyblować
dryblować
szpiclować
(się) zaszpiclować
s. hyclować
handlować
zahandlować
przehandlować
pohandlować
uhandlować
wyhandlować
zhandlować
I mendlować
II mendlować
zmendlować
pendlować
szwindlować
jodlować
p pudlować
belować
zbelować
I celować
II celować
s. (się) nacelować
(się) parcelować
poparcelować
rozparcelować
s. wcelować
wycelować
modelować
p się modelować
przemodelować
p umodelować
(się) wymodelować
p zmodelować
p nauczycielować
się ceregielować
kielować
takielować
chmielować
takelować
otakelować
bumelować
przebumelować
kanelować
apelować
zaapelować
interpelować
zainterpelować
kupelować
s. korelować
skorelować
trelować
s. d kapitelować
d forsztelować
niwelować
(się) zniwelować
zelować
podzelować
zdezelować
cyzelować
ocyzelować
wycyzelować
żelować
taflować
kamuflować
zakamuflować
suflować
szuflować
przeszuflować
ryflować
maglować
przemaglować
wymaglować
zmaglować
żaglować
żeglować
p ożeglować
dożeglować
pożeglować
przyżeglować
figlować
się nafiglować
pofiglować
się rozfiglować
żonglować
marglować
zmarglować
d kuglować
szmuglować
przeszmuglować
ryglować
(się) zaryglować
odryglować
s. oryglować
p rozryglować
machlować
wymachlować
szpachlować
zaszpachlować
zatachlować
(się) wachlować
zawachlować
(się) powachlować
chochlować
jubilować
filować
defilować
przedefilować
podefilować
p wydefilować
profilować
s. przeprofilować
oprofilować
s. sprofilować
wyprofilować
inwigilować
d obsygilować
d anihilować
się anihilować
(się) asymilować
(się) zasymilować
s. epilować
kompilować
skompilować
s. szpilować
d (się) paszkwilować
trajlować
zatrajlować
potrajlować
wytrajlować
s. taklować
roztaklować
szaklować
odszaklować
peklować
przepeklować
niklować
s. piklować
d ocerklować
cyrklować
ocyrklować
wycyrklować
bumlować
karambolować
karbolować
p kondolować
folować
d zafolować
zdegrengolować
holować
odholować
przeholować
s. doholować
poholować
wyholować
przyholować
d karakolować
demolować
zdemolować
tremolować
zafenolować
polować
się napolować
s. ekstrapolować
zapolować
opolować
popolować
interpolować
d spolować
upolować
kupolować
się rozpolować
rolować
banderolować
przerolować
patrolować
spatrolować
(się) kontrolować
przekontrolować
skontrolować
(się) zrolować
d konsolować
d ukonsolować
s. aerosolować
p zdezolować
izolować
zaizolować
(się) odizolować
(się) wyizolować
p każolować
królować
zakrólować
d przekrólować
s. caplować
sztaplować
gręplować
kontemplować
stemplować
podstemplować
ostemplować
s. postemplować
przystemplować
s. się skumplować
d kuplować
suplować
s. d tryplować
s. d stryplować
raszplować
s. marlować
s. odmarlować
parlować
wekslować
d się wekslować
(się) przewekslować
zwekslować
kapslować
s. zakapslować
s. odkapslować
bajtlować
s. nabajtlować
(się) zabajtlować
zbajtlować
się hantlować
pytlować
spytlować
wypytlować
faulować
sfaulować
intabulować
zaintabulować
d ekstabulować
ondulować
zaondulować
poondulować
(się) wyondulować
zondulować
modulować
zmodulować
(się) koagulować
skoagulować
regulować
p się regulować
naregulować
s. podregulować
doregulować
poregulować
(się) uregulować
wyregulować
d zregulować
(się) rozregulować
s. kulować
spekulować
wyspekulować
(się) kalkulować
przekalkulować
pokalkulować
skalkulować
p się skalkulować
wkalkulować
wykalkulować
p rozkalkulować
cyrkulować
p matrykulować
się matrykulować
(się) immatrykulować
gestykulować
się rozgestykulować
d emulować
(się) kumulować
(się) akumulować
zakumulować
skumulować
symulować
d dysymulować
d zdysymulować
stymulować
anulować
granulować
s. przegranulować
s. zgranulować
zanulować
manipulować
zamanipulować
kopulować
stypulować
szpulować
rulować
zrulować
gratulować
pogratulować
kapitulować
rekapitulować
zrekapitulować
skapitulować
postulować
egzulować
trawlować
domicylować
oscylować
dylować
odylować
p brylować
p zabrylować
drylować
przedrylować
p trylować
wentylować
przewentylować
(się) destylować
oddestylować
przedestylować
wydestylować
(się) rozdestylować
p (się) dystylować
pędzlować
odpędzlować
s. opędzlować
frędzlować
d drezlować
s. kaszlować
(się) żużlować
odżużlować
wyżużlować
kabałować
(się) całować
(się) nacałować
(się) zacałować
obcałować
(się) odcałować
(się) pocałować
scałować
(się) ucałować
(się) wcałować
(się) wycałować
pedałować
p pryncypałować
drałować
podrałować
przydrałować
trałować
przetrałować
wałować
karnawałować
I zawałować
II zawałować
obwałować
cwałować
przecwałować
pocwałować
wycwałować
przycwałować
uwałować
przywałować
I zwałować
s. II zwałować
d czwałować
żałować
d się żałować
się nażałować
d obżałować
(się) odżałować
pożałować
(się) wyżałować
diabłować
jodłować
gardłować
(się) nagardłować
pudłować
spudłować
szczudłować
węgłować
mygłować
iłować
(się) miłować
d (się) zamiłować
i pomiłować
umiłować
się zmiłować
(się) rozmiłować
piłować
zapiłować
nadpiłować
odpiłować
podpiłować
(się) przepiłować
opiłować
dopiłować
spiłować
upiłować
wypiłować
przypiłować
rozpiłować
d siłować
się siłować
usiłować
g piekłować
kocołować
dołować
zadołować
wydołować
zdołować
p pachołować
(się) kołować
(się) zakołować
podkołować
przekołować
d okołować
pokołować
protokołować
zaprotokołować
skołować
wykołować
przykołować
smołować
nasmołować
osmołować
wysmołować
(się) stołować
apostołować
d pieczołować
koczołować
d szczegółować
d wyszczegółować
protokółować
zaprotokółować
p garłować
s. hasłować
wiosłować
s. przewiosłować
s. powiosłować
posłować
(się) kotłować
(się) zakotłować
(się) skotłować
(się) wykotłować
artykułować
(się) formułować
(się) sformułować
(się) tytułować
zatytułować
p utytułować
(się) żyłować
s. odżyłować
dożyłować
wyżyłować
d się złować
kozłować
d infamować
p dyfamować
d zdyfamować
(się) amalgamować
d (się) zamalgamować
(się) hamować
(się) zahamować
s. odhamować
ohamować
(się) pohamować
d uhamować
wyhamować
przyhamować
p zhamować
s. rozhamować
lamować
się blamować
oblamować
się zblamować
d aklamować
deklamować
zadeklamować
p oddeklamować
przedeklamować
wydeklamować
(się) reklamować
(się) zareklamować
przereklamować
s. wyreklamować
rozreklamować
(się) proklamować
szlamować
wyszlamować
błamować
(się) bramować
obramować
s. harmonogramować
programować
zaprogramować
bajramować
d bejramować
s. panoramować
balsamować
p nabalsamować
(się) zabalsamować
tamować
(się) zatamować
(się) otamować
d utamować
p sztamować
kadmować
(się) stremować
deflegmować
sublimować
przesublimować
wysublimować
s. animować
p się animować
(się) zaanimować
pseudonimować
zimować
zazimować
przezimować
(się) najmować
odnajmować
podnajmować
donajmować
ponajmować
(się) wynajmować
p przynajmować
(się) oznajmować
(się) zajmować
pozajmować
(się) obejmować
odejmować
poodejmować
(się) podejmować
(się) zdejmować
pozdejmować
d rozdejmować
sejmować
d (się) rozejmować
(się) przejmować
poprzejmować
dojmować
pojmować
p się pojmować
(się) ujmować
poujmować
(się) wyjmować
powyjmować
(się) przyjmować
naprzyjmować
(się) poprzyjmować
szelmować
d oszelmować
filmować
mikrofilmować
zmikrofilmować
sfilmować
poziomować
spoziomować
s. wypoziomować
dyplomować
s. włomować
złomować
d renomować
p ekonomować
bromować
chromować
polichromować
promować
(się) wypromować
alarmować
p się alarmować
zaalarmować
d dezarmować
szermować
firmować
afirmować
podfirmować
konfirmować
d zakonfirmować
(się) formować
zaformować
d odformować
(się) deformować
zdeformować
reformować
(się) zreformować
przeformować
informować
d (się) zainformować
(się) poinformować
s. dezinformować
(się) poformować
chloroformować
zachloroformować
(się) sformować
transformować
(się) przetransformować
(się) uformować
d wyformować
s. rozformować
normować
(się) unormować
znormować
sztormować
szturmować
zaszturmować
s. taśmować
d rytmować
logarytmować
p zrytmować
zalbumować
cumować
zacumować
(się) odcumować
(się) przycumować
(się) perfumować
(się) naperfumować
(się) zaperfumować
(się) uperfumować
(się) wyperfumować
gumować
nagumować
s. podgumować
ogumować
ekshumować
opiumować
(się) kostiumować
(się) ukostiumować
g kumować
s. się skumować
I (się) sumować
II d (się) sumować
reasumować
p się reasumować
zreasumować
się zasumować
subsumować
(się) podsumować
zesumować
d transumować
konsumować
skonsumować
I (się) posumować
II d (się) posumować
zsumować
s. bitumować
rozumować
p przerozumować
porozumować
wyrozumować
szumować
odszumować
p (się) wyszumować
zszumować
s. decymować
d widymować
(się) rymować
przerymować
d prymować
deprymować
(się) zdeprymować
komprymować
s. skomprymować
d oprymować
d suprymować
trymować
d urymować
zrymować
(się) legitymować
(się) wylegitymować
d estymować
sztymować
pielgrzymować
(się) entuzjazmować
p (się) zentuzjazmować
(się) rozentuzjazmować
kataplazmować
spazmować
bierzmować
egzorcyzmować
s. pryzmować
s. spryzmować
(się) wypiżmować
p wyfalbanować
profanować
sprofanować
(się) mianować
zamianować
krzemianować
przemianować
pomianować
p umianować
g wianować
p wywianować
cyjanować
(się) szykanować
poszykanować
zszykanować
d szambelanować
p kapelanować
flanować
I planować
II planować
zaplanować
przeplanować
splanować
uplanować
rozplanować
atamanować
emanować
panować
zapanować
trepanować
(się) opanować
d waspanować
d taranować
filigranować
ekranować
fosforanować
sanować
zsanować
s. odmetanować
s. kapitanować
(się) szanować
się naszanować
d (się) zaszanować
p poszanować
uszanować
d kurtyzanować
stebnować
zastebnować
przestebnować
ostebnować
bębnować
stębnować
ostębnować
alienować
wyalienować
zalienować
kamienować
d zakamienować
ukamienować
d (się) znamienować
p promenować
drenować
wydrenować
zdrenować
(się) gangrenować
zgangrenować
(się) trenować
s. podtrenować
(się) przetrenować
dotrenować
(się) potrenować
strenować
(się) wytrenować
s. (się) roztrenować
(się) żenować
(się) zażenować
d trefnować
stagnować
impregnować
s. zaimpregnować
(się) pielęgnować
przepielęgnować
wypielęgnować
sygnować
asygnować
p zaasygnować
kontrasygnować
wyasygnować
d zasygnować
podsygnować
desygnować
konsygnować
skonsygnować
rezygnować
d się rezygnować
zrezygnować
d się zrezygnować
d imainować
d wyimainować
kombinować
się nakombinować
pokombinować
skombinować
d ukombinować
wykombinować
wyfiszbinować
rafinować
parafinować
przerafinować
wyrafinować
p się morfinować
p imaginować
wyimaginować
paginować
d machinować
(się) melinować
(się) zamelinować
wazelinować
szczelinować
s. I glinować
s. II glinować
naglinować
klinować
zaklinować
(się) deklinować
inklinować
(się) wklinować
cyklinować
s. scyklinować
(się) wyklinować
rozklinować
(się) dyscyplinować
p wydyscyplinować
zdyscyplinować
d umuślinować
I minować
II g minować
s. laminować
witaminować
nawitaminować
kontaminować
skontaminować
zaminować
egzaminować
przeegzaminować
p wyegzaminować
odminować
podminować
s. inseminować
eliminować
preliminować
(się) wyeliminować
d fulminować
kulminować
d ominować
dominować
zdominować
p nominować
d zanominować
karminować
nakarminować
ukarminować
terminować
(się) determinować
d (się) zadeterminować
d udeterminować
zdeterminować
d się zdeterminować
przeterminować
eksterminować
p wyterminować
iluminować
p uiluminować
się uiluminować
d ruminować
inkryminować
dyskryminować
rozminować
ziarninować
p winować
i zwinować
s. gradzinować
p fajnować
s. przefajnować
(się) rujnować
nadrujnować
podrujnować
(się) porujnować
(się) zrujnować
knować
d uknować
(się) pilnować
(się) napilnować
(się) dopilnować
popilnować
(się) upilnować
przypilnować
p się przypilnować
d kondemnować
d skondemnować
p kwarantannować
I d bonować
II bonować
abonować
d się abonować
zaabonować
d się zaabonować
d (się) pardonować
spardonować
d zakordonować
telefonować
zatelefonować
przetelefonować
się dotelefonować
się stelefonować
wytelefonować
roztelefonować
sulfonować
p bufonować
(się) zawagonować
wywagonować
honować
znamionować
d się znamionować
d zaznamionować
pionować
spionować
(się) sugestionować
(się) zasugestionować
kwestionować
zakwestionować
relacjonować
zrelacjonować
kolacjonować
skolacjonować
racjonować
d gracjonować
stacjonować
deprecjonować
zdeprecjonować
p (się) ambicjonować
s. satysfakcjonować
usatysfakcjonować
frakcjonować
s. konfekcjonować
d (się) subiekcjonować
selekcjonować
przeselekcjonować
wyselekcjonować
kolekcjonować
skolekcjonować
s. inspekcjonować
sekcjonować
sankcjonować
usankcjonować
funkcjonować
p aukcjonować
d instancjonować
licencjonować
ewidencjonować
zewidencjonować
subwencjonować
(się) emocjonować
p (się) zemocjonować
d proporcjonować
p kaucjonować
d zrewolucjonować
kondycjonować
(się) pasjonować
koncesjonować
d eksposesjonować
dymisjonować
zdymisjonować
dymensjonować
p pensjonować
spensjonować
galonować
ugalonować
(się) wygalonować
d zgalonować
szablonować
eszelonować
plonować
d zaplonować
członować
uczłonować
rozczłonować
(się) deponować
zdeponować
tamponować
wytamponować
imponować
zaimponować
komponować
zakomponować
przekomponować
dokomponować
skomponować
wkomponować
p wykomponować
oponować
d się oponować
zaoponować
proponować
zaproponować
(się) eksponować
przeeksponować
(się) wyeksponować
transponować
przetransponować
dysponować
d się dysponować
zadysponować
predysponować
s. p wydysponować
rozdysponować
postponować
spostponować
d suponować
fanfaronować
bronować
zabronować
przebronować
wybronować
przybronować
zbronować
cyceronować
pieronować
spieronować
(się) koronować
(się) ukoronować
d rozkoronować
d szapronować
tronować
patronować
popatronować
fasonować
(się) zdefasonować
(się) przefasonować
s. klaksonować
robinsonować
konsonować
dysonować
tonować
betonować
zabetonować
obetonować
wybetonować
(się) detonować
(się) zdetonować
kasetonować
d kantonować
intonować
zaintonować
kartonować
stonować
(się) wytonować
I rezonować
II rezonować
d wyrezonować
sezonować
ozonować
wapnować
zwapnować
odarnować
ziarnować
inkarnować
(się) marnować
namarnować
d zamarnować
p przemarnować
(się) pomarnować
(się) zmarnować
d rozmarnować
d dyscernować
d spernować
alternować
internować
konsternować
(się) skonsternować
d adornować
stornować
wystornować
d turnować
g snować
p się snować
pozasnować
d osnować
d (się) osnować
d wysnować
(się) piętnować
napiętnować
opiętnować
i się wpiętnować
p (się) wypiętnować
s. płótnować
p klaunować
s. harpunować
zaharpunować
piorunować
spiorunować
p bizunować
cynować
kalcynować
ocynować
fascynować
(się) zafascynować
halucynować
jodynować
zajodynować
ordynować
zaordynować
subordynować
koordynować
skoordynować
(się) marynować
zamarynować
gelbrynować
p peregrynować
s. indoktrynować
s. skurwysynować
żelatynować
platynować
(się) patynować
(się) spatynować
satynować
brylantynować
gilotynować
zgilotynować
d destynować
predestynować
festynować
(się) aglutynować
d trutynować
magazynować
zamagazynować
zmagazynować
faszynować
się skuzynować
sprężynować
błaznować
d zbłaznować
próżnować
przepróżnować
popróżnować
d spróżnować
d się rozpróżnować
kapować
s. zakapować
s. handikapować
(się) pokapować
(się) skapować
wykapować
klapować
mapować
zmapować
rapować
d harapować
(się) drapować
podrapować
(się) udrapować
frapować
zafrapować
p etapować
I krepować
II krepować
s. skrepować
tepować
s. stepować
(się) krępować
pokrępować
skrępować
przykrępować
stępować
następować
g się następować
zastępować
obstępować
(się) odstępować
podstępować
p zestępować
przestępować
d ostępować
dostępować
postępować
ustępować
d się ustępować
wstępować
występować
przystępować
zstępować
się rozstępować
d dowcipować
(się) ekwipować
d (się) uekwipować
(się) wyekwipować
knajpować
d się zaknajpować
skalpować
oskalpować
d inkulpować
pulpować
małpować
zmałpować
zarampować
trampować
(się) pompować
napompować
odpompować
przepompować
s. dopompować
wpompować
(się) wypompować
(się) lumpować
korumpować
skorumpować
s. synkopować
daktyloskopować
mikroskopować
galopować
się zagalopować
przegalopować
dogalopować
pogalopować
i wygalopować
przygalopować
s. zgalopować
urlopować
p zurlopować
tropować
stropować
stopować
zastopować
s. przystopować
czopować
zaczopować
skarpować
oskarpować
szkarpować
oszkarpować
ekscerpować
s. wyekscerpować
zekscerpować
uzurpować
p ekstyrpować
p wyekstyrpować
kupować
p się kupować
nakupować
d przekupować
I okupować
II d (się) okupować
(się) dokupować
pokupować
skupować
p biskupować
d poskupować
d wykupować
powykupować
rozkupować
s. klupować
sklupować
p słupować
(się) grupować
(się) przegrupować
s. (się) pogrupować
(się) ugrupować
(się) zgrupować
rozgrupować
recypować
(się) emancypować
(się) wyemancypować
koncypować
p skoncypować
wykoncypować
percypować
apercypować
d ekscypować
d wyekscypować
antycypować
partycypować
typować
stereotypować
(się) dagerotypować
wytypować
g się barować
darować
obdarować
podarować
gospodarować
(się) zagospodarować
przegospodarować
wygospodarować
p przygospodarować
(się) rozgospodarować
d hospodarować
p (się) udarować
rozdarować
fanfarować
się rozfanfarować
I garować
II garować
wagarować
zwagarować
zagarować
przegarować
hangarować
zahangarować
wyhangarować
harować
się naharować
się zaharować
kucharować
przeharować
wyharować
się zharować
(się) ofiarować
(się) zaofiarować
g zamiarować
wymiarować
s. przewymiarować
d wiarować
jarować
(się) klarować
(się) deklarować
(się) zadeklarować
p zdeklarować
się zdeklarować
sklarować
s. wklarować
(się) wyklarować
smarować
nasmarować
zasmarować
obsmarować
podsmarować
s. przesmarować
osmarować
posmarować
(się) usmarować
(się) wysmarować
rozsmarować
s. gnarować
I parować
II (się) parować
III parować
p zaakaparować
s. naparować
zaparować
I odparować
II odparować
(się) reparować
(się) obreparować
(się) podreparować
poreparować
preparować
spreparować
(się) wypreparować
wyreparować
zreparować
(się) separować
(się) odseparować
d (się) komparować
I sparować
II (się) sparować
III sparować
d wparować
I wyparować
II d wyparować
oszparować
tarować
d tatarować
p wytatarować
odtarować
starować
wytarować
(się) fiksatuarować
d wyfiksatuarować
repertuarować
warować
d się warować
zawarować
d się zawarować
(się) obwarować
p obulwarować
(się) owarować
d (się) uwarować
przywarować
czarować
zaczarować
odczarować
d się odczarować
oczarować
d sczarować
wczarować
wyczarować
(się) rozczarować
s. koszarować
zakoszarować
skoszarować
g siabrować
I szabrować
II p szabrować
(się) naszabrować
I wyszabrować
II p wyszabrować
rozszabrować
celebrować
odcelebrować
I żebrować
II d żebrować
ożebrować
pożebrować
użebrować
defibrować
kalibrować
p odkalibrować
pokalibrować
skalibrować
rozkalibrować
wibrować
zawibrować
(się) rozwibrować
p antyszambrować
cembrować
ocembrować
wycembrować
bobrować
zbobrować
żubrować
przeżubrować
adrować
s. kadrować
skadrować
s. wykadrować
d ladrować
I fladrować
II fladrować
ofladrować
p kwadrować
plądrować
naplądrować
poplądrować
splądrować
mądrować
d przemądrować
d wymądrować
d zmądrować
fedrować
d mędrować
wędrować
się nawędrować
zawędrować
obwędrować
przewędrować
dowędrować
powędrować
wywędrować
przywędrować
zwędrować
świdrować
zaświdrować
prześwidrować
(się) doświdrować
poświdrować
(się) wświdrować
wyświdrować
majdrować
zmajdrować
meandrować
i chandrować
kalandrować
s. skalandrować
holendrować
s. cylindrować
(się) pudrować
napudrować
zapudrować
d spudrować
(się) upudrować
(się) wypudrować
(się) przypudrować
mizdrować
d (się) eliberować
deliberować
się zadeliberować
cerberować
s. gruberować
cerować
macerować
przemacerować
wymacerować
(się) zmacerować
spacerować
(się) przespacerować
pospacerować
(się) wyspacerować
zacerować
obcerować
tapicerować
wytapicerować
(się) kancerować
(się) pokancerować
skancerować
pocerować
wycerować
przycerować
się federować
(się) konfederować
(się) skonfederować
(się) sfederować
komenderować
zakomenderować
odkomenderować
skomenderować
p wykomenderować
przykomenderować
p rozkomenderować
dunderować
p (się) moderować
d (się) umoderować
d wymoderować
d zmoderować
d orderować
uorderować
(się) wyorderować
d konsyderować
p ferować
zaaferować
d deferować
referować
d się referować
p preferować
zreferować
p belferować
konferować
pokonferować
oferować
s. zaoferować
szoferować
interferować
p egzagerować
ingerować
(się) sugerować
(się) zasugerować
aplegierować
(się) kierować
(się) bakierować
(się) zbakierować
lakierować
zalakierować
odlakierować
polakierować
wylakierować
nakierować
d zakierować
p flankierować
(się) pokierować
markierować
(się) skierować
(się) wykierować
tyralierować
(się) manierować
d umanierować
(się) zmanierować
panierować
p fornierować
i (się) spapierować
d parierować
bajerować
zbajerować
s. się sfrajerować
suflerować
cholerować
scholerować
się rozcholerować
(się) polerować
odpolerować
(się) przepolerować
opolerować
spolerować
p upolerować
(się) wypolerować
tolerować
s. kuplerować
szulerować
przeszulerować
d wyszulerować
szamerować
naszamerować
obszamerować
d uszamerować
wyszamerować
besemerować
d chimerować
d schimerować
d się rozchimerować
aglomerować
s. deglomerować
(się) zdeglomerować
numerować
zanumerować
prenumerować
zaprenumerować
ponumerować
s. generować
(się) degenerować
(się) zdegenerować
(się) regenerować
zregenerować
p wenerować
s. kelnerować
p guwernerować
partnerować
kutnerować
kaperować
skaperować
(się) reperować
nareperować
(się) obreperować
(się) podreperować
poreperować
wyreperować
zreperować
temperować
zatemperować
(się) utemperować
operować
kooperować
skooperować
stoperować
zoperować
p egzasperować
d wyegzasperować
p desperować
się zadesperować
d zdesperować
prosperować
d rekuperować
I laserować
s. II laserować
p inserować
reżyserować
wyreżyserować
terować
platerować
kwaterować
p się kwaterować
(się) zakwaterować
przekwaterować
dokwaterować
pokwaterować
(się) wkwaterować
wykwaterować
(się) rozkwaterować
literować
s. przeliterować
transliterować
d poniterować
p rejterować
d się rejterować
s. d się odrejterować
d (się) wyrejterować
zrejterować
d się zrejterować
alterować
d się alterować
d (się) zaalterować
zalterować
p się zalterować
d egzenterować
froterować
wyfroterować
s. czarterować
s. zaczarterować
dezerterować
zdezerterować
sterować
s. przesterować
s. biosterować
d kosterować
posterować
grawerować
wygrawerować
d persewerować
d dziwerować
s. zerować
mazerować
felczerować
zamizerować
(się) wymizerować
(się) zmizerować
faszerować
nafaszerować
kaszerować
maszerować
odmaszerować
przemaszerować
pomaszerować
wmaszerować
wymaszerować
przymaszerować
s. (się) koszerować
fuszerować
sfuszerować
żerować
się nażerować
blanżerować
wyranżerować
belfrować
gofrować
p laufrować
cyfrować
odcyfrować
podcyfrować
d decyfrować
s. ocyfrować
szyfrować
zaszyfrować
odszyfrować
p deszyfrować
rozszyfrować
bagrować
wybagrować
lagrować
ablegrować
aplegrować
(się) integrować
d reintegrować
(się) zintegrować
zdezintegrować
migrować
emigrować
wyemigrować
imigrować
szachrować
przeszachrować
oszachrować
poszachrować
wyszachrować
d wichrować
się wichrować
(się) zwichrować
się sztafirować
(się) wysztafirować
d delirować
p (się) admirować
garnirować
ogarnirować
ugarnirować
wygarnirować
fornirować
tapirować
s. natapirować
s. podtapirować
utapirować
aspirować
p ekspirować
p wyekspirować
transpirować
wytranspirować
(się) inspirować
s. zainspirować
(się) konspirować
(się) zakonspirować
(się) dekonspirować
(się) zdekonspirować
(się) skonspirować
(się) rozkonspirować
wirować
lawirować
przelawirować
wylawirować
p grawirować
zawirować
odwirować
rekwirować
zarekwirować
p inkwirować
d wyinkwirować
powirować
(się) rozwirować
d dźwirować
żwirować
wyżwirować
s. p fiakrować
s. pofiakrować
masakrować
zmasakrować
konsekrować
ankrować
zaankrować
s. bunkrować
zabunkrować
s. obunkrować
(się) cukrować
ocukrować
pocukrować
scukrować
d (się) ucukrować
lukrować
oblukrować
polukrować
klamrować
p zaklamrować
sklamrować
borować
kolaborować
p (się) taborować
p (się) otaborować
d (się) utaborować
s. przeborować
d roborować
p koroborować
wyborować
adorować
s. ambasadorować
przeorować
I forować
II d forować
perforować
p sforować
d (się) sforować
zesforować
nafosforować
posforować
(się) wysforować
zbuforować
I (się) wyforować
II wyforować
ugorować
chorować
się nachorować
zachorować
odchorować
(się) przechorować
(się) pochorować
się schorować
(się) wychorować
się rozchorować
meliorować
zmeliorować
(się) korować
odkorować
dekorować
udekorować
okorować
chlorować
s. zachlorować
(się) kolorować
p zakolorować
podkolorować
pokolorować
eksplorować
s. wyeksplorować
(się) rozamorować
d memorować
s. komorować
norować
(się) ignorować
zignorować
(się) honorować
uhonorować
p (się) ewaporować
oporować
inkorporować
I d sporować
II d sporować
perorować
się rozperorować
p profesorować
s. poprofesorować
resorować
d posesorować
torować
sekatorować
gubernatorować
kultywatorować
przetorować
p aktorować
faktorować
p sfaktorować
dyrektorować
d doktorować
mentorować
utorować
d faworować
p dworować
d zadworować
d wieczorować
nadzorować
ozorować
dozorować
pozorować
s. zapozorować
upozorować
szorować
odszorować
(się) doszorować
poszorować
uszorować
(się) wyszorować
(się) wzorować
odwzorować
d uwzorować
i żorować
górować
zagórować
p wygórować
zgórować
wiórować
skórować
oskórować
wtórować
zawtórować
powtórować
d kaprować
kiprować
kliprować
szyprować
d opatrować
d się wpatrować
d się przypatrować
saletrować
planimetrować
chronometrować
penetrować
s. przepenetrować
spenetrować
wypenetrować
d piętrować
nitrować
znitrować
szampitrować
filtrować
nafiltrować
(się) odfiltrować
przefiltrować
infiltrować
centrować
s. nacentrować
s. zacentrować
s. decentrować
(się) koncentrować
s. (się) dekoncentrować
(się) zdekoncentrować
(się) skoncentrować
scentrować
wycentrować
(się) kontrować
rekontrować
skontrować
p (się) łotrować
p kmotrować
g kumotrować
d kadastrować
kastrować
skastrować
wykastrować
plastrować
s. tastrować
katastrować
p regestrować
d zaregestrować
p zregestrować
orkiestrować
przeorkiestrować
zorkiestrować
rejestrować
(się) zarejestrować
zrejestrować
d palestrować
sekwestrować
zasekwestrować
d (się) magistrować
ministrować
administrować
p zaadministrować
klajstrować
zaklajstrować
przyklajstrować
majstrować
wymajstrować
zmajstrować
demonstrować
zademonstrować
p się zademonstrować
p remonstrować
(się) lustrować
ilustrować
d wyilustrować
zilustrować
d perlustrować
zlustrować
(się) mustrować
(się) zamustrować
p wymustrować
s. (się) frustrować
I futrować
s. II d futrować
s. g podfutrować
ofutrować
d lutrować
szutrować
p wyszutrować
(się) musztrować
przemusztrować
(się) wymusztrować
restaurować
odrestaurować
p się odrestaurować
wyrestaurować
p zrestaurować
d burować
karburować
(się) mundurować
umundurować
rozmundurować
p rajfurować
figurować
(się) defigurować
d zdefigurować
p (się) transfigurować
s. przetransfigurować
kangurować
inaugurować
zainaugurować
s. jurować
(się) kurować
asekurować
(się) zaasekurować
konkurować
prokurować
sprokurować
(się) wykurować
murować
p się murować
namurować
zamurować
obmurować
nadmurować
odmurować
podmurować
przemurować
omurować
domurować
pomurować
wmurować
wymurować
przymurować
p zmurować
d się zmurować
i rozmurować
d nurować
(się) sznurować
(się) zasznurować
odsznurować
zesznurować
przesznurować
osznurować
posznurować
usznurować
(się) wysznurować
przysznurować
(się) rozsznurować
rurować
zarurować
s. orurować
miniaturować
(się) karykaturować
skarykaturować
denaturować
apreturować
politurować
zapoliturować
odpoliturować
wypoliturować
fakturować
zafakturować
się awanturować
się zaawanturować
się poawanturować
konturować
skonturować
wykonturować
d zakapturować
d (się) ukapturować
(się) torturować
storturować
s. teksturować
brawurować
s. lazurować
glazurować
ulazurować
mazurować
cenzurować
ocenzurować
broszurować
zbroszurować
ażurować
dyżurować
gawrować
manewrować
zamanewrować
przemanewrować
(się) wmanewrować
wymanewrować
d się retyrować
d rejtyrować
żyrować
basować
szabasować
I fasować
II fasować
nafasować
zafasować
przefasować
g (się) sfasować
wyfasować
fagasować
juhasować
(się) kasować
zakasować
inkasować
zainkasować
pokasować
skasować
d frykasować
p wykasować
(się) lasować
p klasować
(się) deklasować
(się) zdeklasować
(się) plasować
(się) uplasować
s. d gerylasować
(się) zlasować
rozlasować
łasować
hałasować
p się hałasować
(się) nahałasować
zahałasować
pohałasować
się rozhałasować
złasować
I (się) masować
II d (się) masować
komasować
skomasować
d grymasować
prymasować
(się) wymasować
zmasować
rozmasować
mecenasować
I pasować
II (się) pasować
III pasować
odpasować
impasować
(się) dopasować
I spasować
s. II spasować
i się spasować
odszupasować
(się) wpasować
przypasować
p ambarasować
d się ambarasować
p (się) zaambarasować
tarasować
(się) zatarasować
odtarasować
starasować
brasować
s. przebrasować
obrasować
p (się) frasować
d (się) nafrasować
p (się) zafrasować
d (się) sfrasować
grasować
się nagrasować
d się rozgrasować
prasować
zaprasować
odprasować
przeprasować
(się) doprasować
s. poprasować
sprasować
uprasować
wprasować
wyprasować
przyprasować
rozprasować
I trasować
II trasować
przetrasować
wytrasować
tasować
d zatasować
(się) przetasować
potasować
stasować
(się) roztasować
d wczasować
się wczasować
się wywczasować
s. i esować
besować
d recesować
(się) procesować
przeprocesować
p sprocesować
(się) wyprocesować
(się) magnesować
(się) namagnesować
(się) odmagnesować
s. domagnesować
(się) rozmagnesować
p karesować
adresować
d się adresować
zaadresować
poadresować
(się) interesować
(się) zainteresować
d ingresować
p floresować
kompresować
tresować
s. stresować
d utresować
(się) wytresować
prezesować
bisować
s. hisować
p flisować
plisować
I splisować
II splisować
remisować
zremisować
lapisować
d zapisować
s. d przepisować
d się popisować
d spisować
(się) urwisować
szwajsować
zaszwajsować
szwejsować
zaszwejsować
relaksować
taksować
p się taksować
otaksować
d szuwaksować
p wyszuwaksować
zindeksować
kodeksować
fiksować
zafiksować
sfiksować
d ufiksować
d wyfiksować
kiksować
skiksować
s. miksować
s. zmiksować
werniksować
powerniksować
(się) boksować
wyboksować
koksować
półkoksować
skoksować
buksować
s. zabuksować
halsować
pulsować
zapulsować
s. impulsować
d ekspulsować
gzymsować
seansować
lansować
balansować
przebalansować
zbalansować
zalansować
glansować
wyglansować
(się) bilansować
(się) zbilansować
wylansować
romansować
poromansować
(się) rozromansować
finansować
s. dofinansować
sfinansować
d depansować
dystansować
zdystansować
s. niuansować
awansować
zaawansować
p się zaawansować
p (się) wyawansować
d kredensować
(się) kondensować
(się) skondensować
(się) kompensować
rekompensować
zrekompensować
skompensować
p ekspensować
p (się) wyekspensować
dyspensować
d się dyspensować
(się) anonsować
(się) zaanonsować
renonsować
indosować
p bigosować
ukosować
zukosować
losować
glosować
silosować
zasilosować
dolosować
wylosować
rozlosować
głosować
przegłosować
d wygłosować
(się) kłosować
s. karosować
d ingrosować
(się) stosować
(się) zastosować
d zestosować
(się) dostosować
wystosować
(się) przystosować
szosować
d (się) psować
d napsować
s. sznapsować
d nadpsować
d (się) zepsować
gipsować
nagipsować
zagipsować
ogipsować
d popsować
trawersować
przetrawersować
wytrawersować
d malwersować
bulwersować
zbulwersować
konwersować
(się) forsować
d podforsować
przeforsować
poforsować
sforsować
p wyforsować
się gorsować
p (się) wygorsować
morsować
kursować
d dyskursować
d sukursować
i wybambusować
p wagusować
p dyngusować
(się) nygusować
d bachusować
p szlusować
p zeszlusować
doszlusować
I kłusować
II kłusować
przekłusować
dokłusować
pokłusować
s. I wykłusować
s. II p wykłusować
s. się wykłusować
przykłusować
musować
konusować
zawirusować
s. odwirusować
p (się) wisusować
przewisusować
lizusować
szusować
p forszusować
p zaforszusować
hysować
(się) rysować
s. farysować
(się) narysować
(się) zarysować
d abrysować
(się) obrysować
d (się) atandrysować
(się) odrysować
przerysować
dorysować
(się) porysować
s. kosztorysować
d zakaprysować
d się urysować
wrysować
(się) wyrysować
d (się) zrysować
s. sołtysować
rabatować
debatować
d wypalcatować
(się) datować
zadatować
przeddatować
antedatować
s. podatować
postdatować
antydatować
s. agregatować
katować
plakatować
rozplakatować
zakatować
adwokatować
skatować
d ukatować
(się) latować
d oblatować
d zaoblatować
s. (się) zblatować
g przelatować
płatować
I matować
II matować
zamatować
pomatować
(się) zmatować
eksploatować
wyeksploatować
epatować
(się) ratować
karatować
d zaratować
i obratować
odratować
podratować
piratować
kratować
zakratować
okratować
d gamratować
poratować
tratować
zatratować
przetratować
potratować
stratować
wtratować
roztratować
(się) uratować
(się) wyratować
d (się) zratować
konstatować
skonstatować
fluatować
watować
podwatować
wiwatować
d przewiwatować
(się) wywatować
czatować
d pątować
s. debetować
zadebetować
(się) fetować
d konterfetować
(się) ufetować
wegetować
makietować
zmakietować
s. pakietować
pikietować
s. ankietować
p bankietować
kokietować
pokokietować
skokietować
krokietować
brykietować
zbrykietować
etykietować
s. winietować
s. baletować
s. waletować
szkieletować
s. biletować
zabiletować
filetować
d się hamletować
moletować
(się) kompletować
dekompletować
(się) zdekompletować
dokompletować
skompletować
(się) ukompletować
sztyletować
zasztyletować
planetować
lornetować
s. zlornetować
tapetować
(się) wytapetować
repetować
zarepetować
odrepetować
d korepetować
d zrepetować
s. pipetować
d kompetować
galaretować
s. kretować
dekretować
zadekretować
apretować
interpretować
s. przeinterpretować
wyinterpretować
zinterpretować
maltretować
zmaltretować
(się) portretować
p odportretować
sportretować
fasetować
falsetować
(się) wygorsetować
komitetować
epitetować
I d (się) wetować
II d wetować
lawetować
zawetować
d (się) odwetować
p (się) sylwetować
powetować
d się powetować
rykoszetować
zrykoszetować
budżetować
d wiercipiętować
świętować
się rozświętować
mętować
s. okrętować
(się) zaokrętować
(się) wyokrętować
(się) pieczętować
zapieczętować
odpieczętować
opieczętować
popieczętować
d (się) spieczętować
przypieczętować
rozpieczętować
(się) haftować
nahaftować
zahaftować
(się) obhaftować
pohaftować
p uhaftować
wyhaftować
naftować
s. p luftować
s. (się) luftować
p (się) sztyftować
d usztyftować
(się) wysztyftować
szlachtować
zaszlachtować
poszlachtować
p pachtować
frachtować
zafrachtować
konszachtować
d fechtować
się fechtować
lichtować
s. odlichtować
s. szlichtować
buchtować
zbuchtować
g siuchtować
kuchtować
d truchtować
g (się) rychtować
p narychtować
g (się) wyrychtować
s. g przyrychtować
s. orbitować
d dubitować
grafitować
obfitować
zaobfitować
d profitować
saprofitować
d sprofitować
agitować
d się agitować
zaagitować
d wyagitować
rozagitować
kitować
zakitować
okitować
skitować
wykitować
d litować
się litować
flitować
(się) habilitować
(się) rehabilitować
(się) zrehabilitować
d zdebilitować
(się) nobilitować
unobilitować
d (się) politować
(się) pospolitować
się ulitować
d zlitować
się zlitować
d się rozlitować
d (się) submitować
emitować
remitować
imitować
(się) limitować
(się) zalimitować
zimitować
(się) kompromitować
nakompromitować
(się) skompromitować
d intromitować
d (się) zaintromitować
p womitować
eksmitować
wyeksmitować
transmitować
s. retransmitować
się sumitować
nitować
s. banitować
zanitować
s. bonitować
(się) monitować
zamonitować
p zmonitować
przynitować
znitować
roznitować
p palpitować
hospitować
d precypitować
grawitować
kwitować
p się kwitować
d (się) zakwitować
pokwitować
p się pokwitować
(się) skwitować
s. biskwitować
p wykwitować
inwitować
plajtować
splajtować
d glejtować
p wójtować
ablaktować
paktować
(się) traktować
p obtraktować
kontraktować
zakontraktować
(się) potraktować
pertraktować
s. popertraktować
p utraktować
p wytraktować
taktować
(się) kontaktować
(się) skontaktować
d fektować
d afektować
d zaafektować
p efektować
się defektować
zdefektować
d wykonterfektować
projektować
zaprojektować
przeprojektować
doprojektować
p uprojektować
(się) delektować
(się) reflektować
(się) zreflektować
anektować
zaanektować
d aspektować
s. despektować
respektować
d się respektować
zrespektować
s. konspektować
d (się) wiktować
p kunktować
punktować
kontrapunktować
zapunktować
upunktować
wypunktować
d instynktować
dyktować
(się) nadyktować
d zadyktować
przedyktować
podyktować
s. kobaltować
asfaltować
wyasfaltować
szpaltować
p egzaltować
p (się) wyegzaltować
(się) rozegzaltować
zglajchszaltować
się dekoltować
(się) wydekoltować
(się) rewoltować
zrewoltować
auskultować
p wyauskultować
katapultować
s. się katapultować
s. wykatapultować
d insultować
(się) konsultować
przekonsultować
(się) kształtować
d przekształtować
współkształtować
(się) ukształtować
p (się) wykształtować
gwałtować
wygwałtować
ryczałtować
zryczałtować
birbantować
p (się) fantować
d zafantować
d sfantować
się elegantować
(się) wyelegantować
prowiantować
(się) zaprowiantować
uprowiantować
kantować
dekantować
zdekantować
okantować
(się) skantować
(się) wykantować
d upalantować
s. przypalantować
plantować
przeplantować
splantować
transplantować
wyplantować
p brylantować
p obrylantować
ubrylantować
(się) wybrylantować
gwarantować
zagwarantować
d brantować
d frantować
s. desantować
adiutantować
s. partyzantować
akcentować
zaakcentować
p się zaakcentować
s. przeakcentować
transakcentować
wyakcentować
procentować
p się procentować
oprocentować
kontyngentować
skontyngentować
(się) orientować
(się) zorientować
(się) dezorientować
zdezorientować
d wiolentować
s. diamentować
lamentować
się nalamentować
zalamentować
przelamentować
reglamentować
s. zreglamentować
polamentować
p parlamentować
ornamentować
wyornamentować
d się sakramentować
cementować
s. zacementować
(się) scementować
wcementować
dementować
s. zdementować
(się) komplementować
d suplementować
pofragmentować
d regimentować
s. (się) alimentować
(się) komplimentować
d sfomentować
komentować
skomentować
fermentować
zafermentować
odfermentować
przefermentować
s. dofermentować
sfermentować
wyfermentować
argumentować
kontrargumentować
uargumentować
wyargumentować
dokumentować
zadokumentować
udokumentować
instrumentować
s. przeinstrumentować
zinstrumentować
eksperymentować
przeeksperymentować
(się) rentować
p się absentować
p tentować
d (się) atentować
patentować
opatentować
s. d upatentować
p kontentować
się kontentować
p (się) ukontentować
plenipotentować
s. puentować
spuentować
d frekwentować
I d inwentować
II d inwentować
(się) prezentować
(się) zaprezentować
reprezentować
d się reprezentować
p (się) sprezentować
s. pointować
spointować
wypointować
p wintować
gwintować
nagwintować
kontować
s. odkontować
d eskontować
reeskontować
p zeskontować
dyskontować
redyskontować
zdyskontować
(się) montować
zamontować
demontować
zdemontować
(się) remontować
odremontować
wyremontować
zremontować
przemontować
domontować
d umontować
wmontować
wymontować
zmontować
rozmontować
d afrontować
d zafrontować
konfrontować
skonfrontować
(się) buntować
(się) nabuntować
podbuntować
(się) pobuntować
(się) zbuntować
s. szpuntować
zaszpuntować
odszpuntować
gruntować
p się gruntować
zagruntować
(się) ugruntować
zgruntować
sabotować
dotować
(się) gotować
(się) nagotować
(się) zagotować
obgotować
odgotować
podgotować
(się) przegotować
(się) dogotować
(się) ugotować
(się) wygotować
(się) przygotować
zgotować
(się) rozgotować
namiotować
d uprzedmiotować
wymiotować
zwymiotować
d (się) trzpiotować
kotować
bojkotować
zbojkotować
balotować
zabalotować
d zalotować
pilotować
młotować
opłotować
eskamotować
p zeskamotować
notować
zanotować
s. adnotować
odnotować
konotować
zakonotować
ponotować
wnotować
wynotować
kapotować
skapotować
karotować
p skarotować
s. grotować
d poszrotować
psotować
d wotować
d zawotować
azotować
I szotować
II d szotować
p donkiszotować
adaptować
zaadaptować
kaptować
skaptować
akceptować
zaakceptować
d wykonceptować
p interceptować
optować
adoptować
zaadoptować
s. przyadoptować
kooptować
dokooptować
(się) hartować
(się) zahartować
(się) odhartować
przehartować
d uhartować
p wyhartować
rozhartować
ćwiartować
poćwiartować
rozćwiartować
kartować
przekartować
skartować
ukartować
d się ukartować
nartować
d repartować
p (się) lampartować
p (się) polampartować
spartować
d dyspartować
startować
wystartować
I wartować
II d wartować
III d wartować
przewartować
d kwartować
d czwartować
żartować
się nażartować
zażartować
d odżartować
podżartować
przeżartować
pożartować
(się) wyżartować
libertować
s. d certować
się certować
koncertować
p (się) dekoncertować
d zdekoncertować
się pocertować
p ćwiertować
d rozćwiertować
kopertować
zakopertować
d okopertować
p dysertować
stertować
wertować
przewertować
konwertować
skonwertować
d dezertować
flirtować
poflirtować
(się) wyflirtować
się rozflirtować
d nafortować
eskortować
p odeskortować
aportować
zaaportować
raportować
zaraportować
deportować
kolportować
rozkolportować
importować
się sportować
eksportować
wyeksportować
transportować
odtransportować
przetransportować
s. dotransportować
wytransportować
przytransportować
sortować
przesortować
posortować
wysortować
rozsortować
I burtować
II d burtować
p hurtować
nurtować
d znurtować
s. bastować
d zabastować
subhastować
piastować
p dopiastować
(się) wypiastować
zwiastować
d się zwiastować
i zazwiastować
balastować
s. odbalastować
wybalastować
toastować
pastować
I napastować
II napastować
zapastować
impastować
kontrastować
s. przekontrastować
skontrastować
dewastować
zdewastować
(się) manifestować
(się) zamanifestować
d infestować
molestować
p wymolestować
I testować
II testować
s. atestować
d kontestować
protestować
d się protestować
zaprotestować
oprotestować
trawestować
strawestować
kwestować
d ukwestować
inwestować
zainwestować
s. przeinwestować
s. doinwestować
(się) częstować
naczęstować
obczęstować
(się) poczęstować
uczęstować
wyczęstować
rozczęstować
d listować
organistować
wistować
twistować
pomstować
napomstować
pokostować
zapokostować
upokostować
wypokostować
s. ripostować
kompostować
zakompostować
przekompostować
starostować
d postarostować
(się) prostować
naprostować
(się) odprostować
(się) sprostować
(się) wyprostować
(się) rozprostować
gustować
p zagustować
s. degustować
zdegustować
adiustować
zaadiustować
zadiustować
justować
przejustować
wyjustować
d pustować
d zapustować
i przezapustować
s. d popustować
d rozpustować
inkrustować
i winkrustować
i oszustować
d jurystować
asystować
d konsystować
statystować
s. artystować
i uroczystować
egzystować
s. koegzystować
zlokautować
nokautować
znokautować
rautować
refutować
debiutować
zadebiutować
pokutować
się napokutować
odpokutować
dyskutować
przedyskutować
podyskutować
się rozdyskutować
lutować
(się) nalutować
salutować
zasalutować
odsalutować
walutować
zalutować
oblutować
dolutować
polutować
wlutować
przylutować
zlutować
(się) rozlutować
dłutować
wydłutować
mutować
s. komutować
d transmutować
zmutować
p knutować
p zaknutować
d deputować
amputować
zamputować
imputować
dysputować
d się dysputować
przedysputować
p podysputować
drutować
zadrutować
odrutować
s. przydrutować
zdrutować
p (się) derutować
p (się) zderutować
(się) rekrutować
d zrekrutować
bankrutować
pobankrutować
zbankrutować
d skrutować
śrutować
ześrutować
pośrutować
atutować
zaatutować
wyatutować
rzutować
odrzutować
s. urzutować
zrzutować
bytować
współbytować
cytować
zacytować
recytować
p zarecytować
s. melorecytować
wyrecytować
(się) licytować
zalicytować
d felicytować
(się) przelicytować
(się) dolicytować
d solicytować
zlicytować
p się egzercytować
ekscytować
(się) podekscytować
poekscytować
p medytować
się namedytować
g się zamedytować
przemedytować
pomedytować
p (się) wymedytować
(się) kredytować
akredytować
d zakredytować
d pokredytować
skredytować
(się) dyskredytować
(się) zdyskredytować
s. płytować
rytować
barytować
emerytować
zemerytować
zaiperytować
(się) irytować
(się) nairytować
(się) podirytować
(się) poirytować
(się) zirytować
(się) rozirytować
forytować
d wyforytować
wyrytować
d korepetytować
wizytować
p się wizytować
rewizytować
zrewizytować
zwizytować
s. d (się) abszytować
d (się) zabszytować
pasożytować
I i pocztować
II d pocztować
ucztować
przeucztować
poucztować
masztować
omasztować
d resztować
aresztować
zaaresztować
poaresztować
wyaresztować
przyaresztować
d kunsztować
kosztować
d się kosztować
zakosztować
pokosztować
skosztować
(się) wykosztować
hersztować
forsztować
przeforsztować
rusztować
sztauować
zasztauować
d kontrybuować
d graduować
(się) ewakuować
wyewakuować
ewaluować
(się) dewaluować
(się) zdewaluować
ewoluować
insynuować
zainsynuować
d się zainsynuować
kontynuować
destruować
instruować
przeinstruować
s. (się) poinstruować
konstruować
rekonstruować
zrekonstruować
przekonstruować
skonstruować
(się) tatuować
statuować
(się) wytatuować
fluktuować
sytuować
usytuować
substytuować
restytuować
(się) konstytuować
(się) ukonstytuować
s. (się) prostytuować
sprostytuować
dezawuować
zdezawuować
lawować
p brawować
agrawować
p (się) prawować
d naprawować
się naprawować
d (się) odprawować
deprawować
zdeprawować
I przeprawować
II d (się) przeprawować
d poprawować
p się poprawować
(się) sprawować
d (się) wprawować
I (się) wyprawować
II d (się) wyprawować
d rozprawować
d nadstawować
d zostawować
d wystawować
d przystawować
d (się) dystyngwować
d żniwować
się dziwować
d się nadziwować
d się wydziwować
d prosekwować
d persekwować
egzekwować
wyegzekwować
d (się) salwować
d solwować
absolwować
d inwolwować
d (się) rezolwować
d (się) promowować
d renowować
d nerwować
d enerwować
(się) denerwować
(się) nadenerwować
(się) podenerwować
(się) zdenerwować
(się) rozdenerwować
d znerwować
d (się) roznerwować
serwować
zaserwować
(się) obserwować
zaobserwować
poobserwować
(się) konserwować
(się) zakonserwować
rezerwować
zarezerwować
d udobrodziejstwować
warstwować
p rozwarstwować
recydywować
derywować
aktywować
(się) reaktywować
s. inaktywować
zaktywować
kultywować
motywować
umotywować
p wymotywować
łyżwować
bazować
s. przebazować
fazować
gazować
s. nagazować
(się) zagazować
(się) odgazować
podgazować
wygazować
zgazować
d (się) okazować
s. d dokazować
d (się) ukazować
d rozkazować
s. żelazować
g łazować
płazować
d wypłazować
g razować
obrazować
p uobrazować
d wyobrazować
zobrazować
frazować
parafrazować
sparafrazować
peryfrazować
hipostazować
brązować
odbrązować
ubrązować
wybrązować
s. drapaczować
d kartaczować
mieczować
smeczować
p (się) tęczować
otęczować
roztęczować
(się) biczować
ubiczować
linczować
zlinczować
koczować
przekoczować
d wykoczować
karczować
p przekarczować
skarczować
wykarczować
korczować
kluczować
s. deszczować
proboszczować
mosiądzować
p wodzować
anglezować
frezować
s. sfrezować
wyfrezować
syntezować
zsyntezować
protezować
zezować
archaizować
zarchaizować
(się) prozaizować
sprozaizować
sylabizować
odsylabizować
przesylabizować
wysylabizować
s. (się) arabizować
zarabizować
się snobizować
kubizować
kaszubizować
europeizować
zeuropeizować
s. eseizować
s. autobiografizować
(się) zmetamorfizować
antropomorfizować
tragizować
dyftongizować
s. pedagogizować
demagogizować
logizować
udialogizować
analogizować
s. ideologizować
teologizować
zmorfologizować
psychologizować
biologizować
socjologizować
etymologizować
zetymologizować
monologizować
chronologizować
apologizować
mitologizować
s. odmitologizować
s. demitologizować
zmitologizować
s. letargizować
katechizować
czechizować
(się) anarchizować
zanarchizować
hierarchizować
(się) uhierarchizować
zhierarchizować
antykizować
s. werbalizować
zwerbalizować
skandalizować
d się skandalizować
idealizować
przeidealizować
p (się) uidealizować
wyidealizować
d zidealizować
(się) realizować
(się) zrealizować
legalizować
zalegalizować
(się) delegalizować
(się) zdelegalizować
ulegalizować
labializować
delabializować
dializować
(się) materializować
s. dematerializować
(się) zdematerializować
(się) zmaterializować
(się) zindustrializować
trywializować
strywializować
(się) specjalizować
(się) wyspecjalizować
socjalizować
s. (się) resocjalizować
skomercjalizować
alkalizować
zalkalizować
(się) lokalizować
p ulokalizować
(się) zlokalizować
(się) wokalizować
się zwokalizować
(się) radykalizować
(się) zradykalizować
s. klerykalizować
sklerykalizować
się leksykalizować
się zleksykalizować
s. animalizować
minimalizować
zminimalizować
formalizować
odformalizować
sformalizować
normalizować
znormalizować
s. optymalizować
analizować
banalizować
zbanalizować
przeanalizować
kanalizować
skanalizować
s. psychoanalizować
zanalizować
sygnalizować
zasygnalizować
finalizować
sfinalizować
zregionalizować
nacjonalizować
s. denacjonalizować
znacjonalizować
(się) racjonalizować
zracjonalizować
s. (się) sfunkcjonalizować
s. (się) konwencjonalizować
skonwencjonalizować
s. sprowincjonalizować
s. (się) instytucjonalizować
(się) zinstytucjonalizować
tradycjonalizować
s. się tradycjonalizować
sprofesjonalizować
zdepersonalizować
(się) skoalizować
opalizować
liberalizować
s. zliberalizować
s. kameralizować
s. skameralizować
(się) generalizować
zgeneralizować
mineralizować
s. odmineralizować
(się) zmineralizować
moralizować
(się) demoralizować
(się) zdemoralizować
teatralizować
steatralizować
uteatralizować
(się) centralizować
decentralizować
zdecentralizować
(się) scentralizować
(się) neutralizować
zneutralizować
(się) naturalizować
(się) denaturalizować
p (się) zdenaturalizować
znaturalizować
s. strukturalizować
zwasalizować
s. uniwersalizować
zuniwersalizować
katalizować
(się) palatalizować
(się) depalatalizować
zdepalatalizować
(się) spalatalizować
dyspalatalizować
zdyspalatalizować
detalizować
metalizować
italizować
(się) kapitalizować
skapitalizować
s. hospitalizować
(się) zitalizować
(się) orientalizować
zorientalizować
s. dokumentalizować
monumentalizować
(się) zmonumentalizować
p sentymentalizować
(się) krystalizować
rekrystalizować
zrekrystalizować
przekrystalizować
(się) skrystalizować
się ukrystalizować
(się) wykrystalizować
brutalizować
zbrutalizować
(się) indywidualizować
odindywidualizować
(się) zindywidualizować
(się) aktualizować
(się) zaktualizować
dezaktualizować
(się) zdezaktualizować
(się) intelektualizować
przeintelektualizować
zintelektualizować
rywalizować
nazalizować
denazalizować
d rebelizować
d ewangelizować
bakelizować
karmelizować
bagatelizować
zbagatelizować
kuratelizować
(się) subtelizować
skartelizować
nowelizować
znowelizować
(się) anglizować
zanglizować
(się) stabilizować
(się) ustabilizować
mobilizować
demobilizować
(się) zdemobilizować
(się) zmobilizować
sensybilizować
s. zliofilizować
s. nihilizować
(się) cywilizować
przecywilizować
(się) ucywilizować
symbolizować
usymbolizować
hiperbolizować
zmongolizować
melancholizować
s. (się) alkoholizować
hemolizować
monopolizować
zmonopolizować
hydrolizować
elektrolizować
autolizować
okulizować
zaokulizować
zokulizować
kopulizować
d (się) skrupulizować
sterylizować
wysterylizować
(się) subtylizować
s. (się) wysubtylizować
s. etylizować
s. infantylizować
zinfantylizować
zmerkantylizować
(się) stylizować
s. podstylizować
przestylizować
ustylizować
wystylizować
utylizować
zutylizować
makadamizować
dynamizować
zdynamizować
akademizować
(się) zakademizować
s. (się) chemizować
bohemizować
polemizować
się napolemizować
anemizować
d systemizować
d usystemizować
animizować
s. (się) autonomizować
atomizować
d anatomizować
(się) zatomizować
s. dezatomizować
uniformizować
s. zuniformizować
rytmizować
zrytmizować
optymizować
d banizować
(się) urbanizować
zurbanizować
kurdybanizować
d (się) spoganizować
(się) organizować
(się) reorganizować
zreorganizować
(się) przeorganizować
p (się) uorganizować
(się) zorganizować
(się) dezorganizować
zdezorganizować
(się) mechanizować
(się) zmechanizować
s. chrystianizować
s. (się) dechrystianizować
s. schrystianizować
wulkanizować
s. zawulkanizować
zwulkanizować
(się) amerykanizować
(się) zamerykanizować
s. szamanizować
(się) romanizować
(się) zromanizować
(się) germanizować
(się) zgermanizować
humanizować
s. odhumanizować
dehumanizować
zhumanizować
ekranizować
zekranizować
tyranizować
styranizować
p botanizować
s. purytanizować
lituanizować
galwanizować
zgalwanizować
d scenizować
inscenizować
zainscenizować
p uscenizować
homogenizować
hydrogenizować
rentgenizować
hellenizować
zhellenizować
d solenizować
asenizować
zneurastenizować
p zrutenizować
s. (się) politechnizować
s. (się) spolitechnizować
(się) kokainizować
(się) ukrainizować
się morfinizować
maskulinizować
zmaskulinizować
witaminizować
s. feminizować
s. (się) sfeminizować
litwinizować
p indemnizować
karbonizować
hedonizować
megafonizować
zmegafonizować
s. stelefonizować
radiofonizować
zradiofonizować
pionizować
jonizować
zhoracjonizować
(się) rewolucjonizować
zrewolucjonizować
rejonizować
zrejonizować
impresjonizować
zjonizować
prekonizować
kolonizować
p zakolonizować
skolonizować
p rozkolonizować
(się) polonizować
s. depolonizować
(się) repolonizować
zrepolonizować
spolonizować
s. demonizować
zdemonizować
(się) harmonizować
dysharmonizować
(się) zharmonizować
s. hormonizować
kanonizować
makaronizować
synchronizować
zsynchronizować
ironizować
zironizować
bajronizować
patronizować
detronizować
zdetronizować
intronizować
d (się) zaintronizować
tonizować
platonizować
kotonizować
monotonizować
(się) peptonizować
paroksytonizować
(się) modernizować
(się) zmodernizować
p (się) fraternizować
immunizować
komunizować
s. skomunizować
latynizować
(się) zlatynizować
s. p się bizantynizować
się nikotynizować
rutynizować
(się) zrutynizować
heroizować
epizować
typizować
stypizować
s. marksizować
wizować
(się) awizować
zaawizować
zeslawizować
zawizować
stelewizować
(się) bolszewizować
zbolszewizować
archiwizować
jarowizować
zjarowizować
improwizować
zaimprowizować
p się zaimprowizować
wyimprowizować
relatywizować
zrelatywizować
normatywizować
prymitywizować
sprymitywizować
(się) aktywizować
s. reaktywizować
(się) zaktywizować
(się) obiektywizować
(się) zobiektywizować
s. subiektywizować
zsubiektywizować
zadiektywizować
kolektywizować
skolektywizować
s. pozytywizować
recenzować
zrecenzować
obozować
dozować
s. przedozować
s. wydozować
apoteozować
d glozować
s. prognozować
pozować
p się pozować
(się) upozować
d włodarzować
kucharzować
p pieczeniarzować
bibliotekarzować
s. sklepikarzować
bakałarzować
s. bednarzować
misjonarzować
młynarzować
sekretarzować
d regimentarzować
łazarzować
s. harcerzować
d rycerzować
s. talerzować
pasterzować
s. duszpasterzować
p mistrzować
d rachmistrzować
d ochmistrzować
kapelmistrzować
kwatermistrzować
burmistrzować
baletmistrzować
rotmistrzować
laszować
pałaszować
spałaszować
d paszować
d detaszować
d (się) roztaszować
gwaszować
s. leszować
fleszować
s. d kierleszować
depeszować
zadepeszować
oddepeszować
p kiereszować
pokiereszować
p skiereszować
(się) afiszować
zaafiszować
d się zaafiszować
kliszować
skliszować
finiszować
zafiniszować
s. pastiszować
p urwiszować
fałszować
nafałszować
zafałszować
odfałszować
podfałszować
pofałszować
sfałszować
blanszować
p się blanszować
d (się) ublanszować
winszować
zawinszować
powinszować
czynszować
d zaczynszować
oczynszować
p deboszować
głęboszować
rokoszować
d rykoszować
d rozkoszować
się rozkoszować
giloszować
rozkloszować
roszować
d kustoszować
farszować
p starszować
wierszować
przewierszować
burszować
buszować
p debuszować
pobuszować
s. jubileuszować
(się) faryzeuszować
d koniuszować
foluszować
tuszować
(się) zatuszować
retuszować
s. podretuszować
przeretuszować
poretuszować
wyretuszować
zretuszować
(się) stuszować
p fryszować
d kałauzować
pauzować
spauzować
I (się) buzować
II d buzować
(się) łobuzować
się wyłobuzować
się rozłobuzować
d zbuzować
d (się) rekuzować
d zrekuzować
d (się) ekskuzować
d (się) wyekskuzować
(się) luzować
(się) obluzować
zbluzować
d gluzować
wygluzować
d zgluzować
(się) poluzować
wyluzować
(się) zluzować
(się) rozluzować
gruzować
zagruzować
odgruzować
zgruzować
d tuzować
p wytuzować
zesłowacyzować
zgrecyzować
(się) precyzować
s. doprecyzować
sprecyzować
zlaicyzować
stechnicyzować
egzorcyzować
klasycyzować
odklasycyzować
sklasycyzować
zgotycyzować
mistycyzować
nomadyzować
faradyzować
kandyzować
s. okandyzować
periodyzować
s. speriodyzować
s. hybrydyzować
ryzować
(się) barbaryzować
zbarbaryzować
się solidaryzować
się zesolidaryzować
(się) zsolidaryzować
standaryzować
(się) wulgaryzować
zwulgaryzować
p (się) gargaryzować
madziaryzować
(się) polaryzować
depolaryzować
spolaryzować
s. fabularyzować
s. sfabularyzować
sekularyzować
s. partykularyzować
(się) popularyzować
(się) depopularyzować
(się) zdepopularyzować
(się) spopularyzować
p upopularyzować
(się) proletaryzować
sproletaryzować
(się) militaryzować
zdemilitaryzować
zmilitaryzować
inwentaryzować
zainwentaryzować
zinwentaryzować
s. d bryzować
merceryzować
s. bonderyzować
s. feeryzować
parkeryzować
s. hitleryzować
zhitleryzować
kameryzować
(się) polimeryzować
spolimeryzować
homeryzować
pauperyzować
spauperyzować
(się) charakteryzować
odcharakteryzować
(się) przecharakteryzować
pocharakteryzować
scharakteryzować
(się) ucharakteryzować
(się) rozcharakteryzować
pasteryzować
histeryzować
zhisteryzować
(się) rozhisteryzować
kauteryzować
(się) fryzować
p zafryzować
p podfryzować
pofryzować
(się) ufryzować
p (się) wyfryzować
(się) rozfryzować
iryzować
panegiryzować
liryzować
s. i rozliryzować
kryzować
herboryzować
dezodoryzować
zdezodoryzować
metaforyzować
s. odmetaforyzować
zmetaforyzować
fosforyzować
nafosforyzować
alegoryzować
kategoryzować
majoryzować
zmajoryzować
d sterkoryzować
kaloryzować
waloryzować
zdewaloryzować
zwaloryzować
koloryzować
s. przekoloryzować
p ukoloryzować
marmoryzować
d temporyzować
terroryzować
sterroryzować
d retoryzować
(się) doktoryzować
motoryzować
zmotoryzować
historyzować
autoryzować
fluoryzować
faworyzować
liworyzować
beletryzować
zbeletryzować
geometryzować
zgeometryzować
symetryzować
s. zmetryzować
(się) elektryzować
naelektryzować
zelektryzować
tezauryzować
s. stezauryzować
karburyzować
miniaturyzować
zminiaturyzować
satyryzować
mediatyzować
dekatyzować
zdekatyzować
(się) dramatyzować
przedramatyzować
melodramatyzować
udramatyzować
zdramatyzować
schematyzować
zeschematyzować
uschematyzować
s. problematyzować
i poematyzować
(się) matematyzować
zmatematyzować
systematyzować
usystematyzować
s. spragmatyzować
dogmatyzować
zdogmatyzować
stygmatyzować
s. nastygmatyzować
klimatyzować
(się) aklimatyzować
(się) zaaklimatyzować
(się) zaklimatyzować
dyplomatyzować
przedyplomatyzować
aromatyzować
(się) automatyzować
(się) zautomatyzować
fanatyzować
(się) sfanatyzować
się rozfanatyzować
sympatyzować
hieratyzować
zhieratyzować
(się) demokratyzować
(się) zdemokratyzować
(się) biurokratyzować
odbiurokratyzować
zbiurokratyzować
(się) arystokratyzować
zetatyzować
d prywatyzować
reprywatyzować
zreprywatyzować
s. profetyzować
s. ankietyzować
s. spaletyzować
hamletyzować
s. zhermetyzować
s. (się) rozhermetyzować
zarytmetyzować
p magnetyzować
p zamagnetyzować
p zmagnetyzować
fonetyzować
sonetyzować
s. cybernetyzować
poetyzować
odpoetyzować
spoetyzować
upoetyzować
(się) rozpoetyzować
(się) konkretyzować
(się) skonkretyzować
teoretyzować
przeteoretyzować
s. wyteoretyzować
patetyzować
syntetyzować
zsyntetyzować
estetyzować
s. przeestetyzować
wyestetyzować
skosmopolityzować
mityzować
schamityzować
(się) zsemityzować
dialektyzować
się konsonantyzować
się skonsonantyzować
schaotyzować
i idiotyzować
d zidiotyzować
(się) narkotyzować
znarkotyzować
(się) hipnotyzować
(się) zahipnotyzować
d zhipnotyzować
s. oderotyzować
się znekrotyzować
s. egzotyzować
(się) amortyzować
(się) zamortyzować
kurtyzować
absolutyzować
zabsolutyzować
(się) faszyzować
(się) sfaszyzować
s. fetyszyzować
s. jazzować
bandażować
zabandażować
obandażować
pobandażować
przybandażować
(się) angażować
(się) zaangażować
doangażować
p wojażować
(się) plażować
d (się) menażować
kupażować
garażować
s. zagarażować
s. wirażować
arbitrażować
strażować
p furażować
p dekurażować
d zdekurażować
(się) pasażować
szantażować
wyszantażować
s. stażować
d chorążować
s. drożdżować
d papieżować
paraliżować
sparaliżować
(się) negliżować
d znegliżować
(się) roznegliżować
d spiżować
melanżować
aranżować
zaaranżować
się deranżować
d rewanżować
się rewanżować
się zrewanżować
s. lonżować
(się) różować
naróżować
I podróżować
II (się) podróżować
się napodróżować
przepodróżować
d poróżować
stróżować
(się) uróżować
(się) wyróżować
przyróżować
szarżować
przeszarżować
(się) krzyżować
i zakrzyżować
przekrzyżować
(się) pokrzyżować
(się) skrzyżować
ukrzyżować
(się) wykrzyżować
(się) rozkrzyżować
(się) rwać
(się) narwać
(się) zarwać
(się) oberwać
(się) naderwać
(się) oderwać
(się) poderwać
d się werwać
(się) zerwać
(się) rozerwać
(się) przerwać
(się) dorwać
(się) porwać
trwać
przetrwać
dotrwać
potrwać
d utrwać
wytrwać
(się) urwać
(się) wyrwać
(się) gmatwać
(się) zagmatwać
odgmatwać
ogmatwać
(się) pogmatwać
(się) wygmatwać
(się) zgmatwać
rozgmatwać
(się) obuwać
d kuwać
(się) zakuwać
(się) obkuwać
(się) odkuwać
(się) podkuwać
przekuwać
okuwać
dokuwać
skuwać
ukuwać
(się) wkuwać
(się) wykuwać
powykuwać
(się) przykuwać
(się) rozkuwać
się wykluwać
(się) zapluwać
odpluwać
(się) opluwać
popluwać
spluwać
wypluwać
(się) nakłuwać
(się) zakłuwać
przekłuwać
dokłuwać
skłuwać
wkłuwać
wykłuwać
d się wykłuwać
powykłuwać
rozkłuwać
uknuwać
(się) nasnuwać
(się) zasnuwać
pozasnuwać
(się) osnuwać
dosnuwać
wsnuwać
(się) wysnuwać
przysnuwać
(się) rozsnuwać
fruwać
się nafruwać
zafruwać
odfruwać
podfruwać
przefruwać
pofruwać
sfruwać
wyfruwać
przyfruwać
zapruwać
(się) odpruwać
(się) poodpruwać
przepruwać
s. popruwać
(się) wypruwać
s. powypruwać
(się) rozpruwać
(się) zatruwać
odtruwać
podtruwać
s. dotruwać
(się) wytruwać
powytruwać
(się) suwać
(się) nasuwać
(się) ponasuwać
(się) zasuwać
pozasuwać
(się) obsuwać
(się) poobsuwać
(się) odsuwać
(się) poodsuwać
(się) podsuwać
(się) zesuwać
(się) przesuwać
poprzesuwać
(się) osuwać
dosuwać
poosuwać
(się) posuwać
(się) usuwać
(się) pousuwać
(się) wsuwać
(się) nawsuwać
(się) wysuwać
(się) powysuwać
(się) przysuwać
(się) poprzysuwać
(się) zsuwać
(się) pozsuwać
(się) rozsuwać
p nazuwać
czuwać
odczuwać
I przeczuwać
II przeczuwać
się doczuwać
(się) poczuwać
uczuwać
p się uczuwać
się wczuwać
wyczuwać
zaszczuwać
podszczuwać
poszczuwać
wyszczuwać
ozuwać
dozuwać
(się) wzuwać
(się) wyzuwać
powyzuwać
(się) zzuwać
(się) rozzuwać
odżuwać
przeżuwać
dożuwać
wyżuwać
zżuwać
rozżuwać
bywać
nagabywać
zagabywać
d się zagabywać
obdziabywać
(się) nabywać
ponabywać
zagrabywać
s. zgrabywać
d zabywać
zarąbywać
obrąbywać
odrąbywać
poodrąbywać
(się) przerąbywać
p otrąbywać
wytrąbywać
(się) wrąbywać
(się) wyrąbywać
zrąbywać
rozrąbywać
(się) zaniedbywać
(się) odbywać
(się) zagrzebywać
(się) odgrzebywać
poodgrzebywać
(się) przegrzebywać
(się) dogrzebywać
d (się) wgrzebywać
(się) wygrzebywać
nawygrzebywać
zgrzebywać
rozgrzebywać
przebywać
p zarębywać
i odrębywać
podrębywać
przerębywać
otrębywać
potrębywać
wytrębywać
d roztrębywać
(się) wrębywać
(się) wyrębywać
d rozrębywać
d obywać
się obywać
(się) dobywać
d podobywać
(się) wydobywać
powydobywać
(się) zdobywać
nazdobywać
pozdobywać
wydziobywać
się naskrobywać
zeskrobywać
pozeskrobywać
(się) oskrobywać
(się) wyskrobywać
powyskrobywać
ubywać
naskubywać
obskubywać
podskubywać
oskubywać
poskubywać
wyskubywać
powyskubywać
s. oddłubywać
wydłubywać
powydłubywać
rozdłubywać
zdybywać
d się zdybywać
g wychybywać
wybywać
przybywać
poprzybywać
zbywać
d pozbywać
się pozbywać
d wyzbywać
się wyzbywać
namacywać
(się) obmacywać
s. podmacywać
omacywać
wymacywać
(się) obiecywać
naobiecywać
przyobiecywać
d się przyobiecywać
d przebadywać
dobadywać
wybadywać
d się wybadywać
d zbadywać
nagadywać
(się) zagadywać
(się) obgadywać
odgadywać
przegadywać
p (się) ogadywać
(się) dogadywać
pogadywać
(się) ugadywać
wgadywać
(się) wygadywać
nawygadywać
przygadywać
zgadywać
(się) rozgadywać
siadywać
(się) zasiadywać
odsiadywać
przesiadywać
dosiadywać
posiadywać
wysiadywać
(się) przysiadywać
(się) poprzysiadywać
zawiadywać
się przewiadywać
się dowiadywać
się nadowiadywać
się podowiadywać
się wwiadywać
się wywiadywać
się rozwiadywać
owładywać
padywać
przepadywać
popadywać
d naglądywać
wyprzędywać
(się) widywać
(się) przewidywać
(się) przywidywać
(się) zwidywać
d najdywać
(się) odnajdywać
s. (się) poodnajdywać
wynajdywać
(się) znajdywać
poznajdywać
s. podśmierdywać
gwizdywać
nagwizdywać
odgwizdywać
przegwizdywać
pogwizdywać
wygwizdywać
przygwizdywać
(się) zgwizdywać
(się) wycofywać
d działywać
oddziaływać
rozsiodływać
(się) zawikływać
odwikływać
(się) wywikływać
(się) rozwikływać
podoływać
(się) nawoływać
(się) obwoływać
(się) odwoływać
d dowoływać
się dowoływać
(się) powoływać
wywoływać
(się) przywoływać
(się) zwoływać
(się) pozwoływać
pływać
napływać
zapływać
nadpływać
odpływać
poodpływać
podpływać
przepływać
opływać
dopływać
popływać
(się) spływać
upływać
(się) zasupływać
(się) wysupływać
rozsupływać
wpływać
wypływać
przypływać
(się) rozpływać
pokasływać
wykasływać
(się) nałamywać
(się) załamywać
(się) pozałamywać
(się) obłamywać
poobłamywać
nadłamywać
ponadłamywać
(się) odłamywać
podłamywać
(się) przełamywać
(się) zakłamywać
s. odkłamywać
(się) okłamywać
dokłamywać
(się) wykłamywać
ułamywać
poułamywać
(się) włamywać
(się) wyłamywać
(się) powyłamywać
d przyłamywać
(się) rozłamywać
(się) obmywać
odmywać
(się) podmywać
p (się) domniemywać
zadrzemywać
podrzemywać
przemywać
omywać
(się) domywać
p pomywać
(się) umywać
się zadumywać
wymywać
powymywać
(się) zatrzymywać
(się) podtrzymywać
przetrzymywać
p się przetrzymywać
otrzymywać
dotrzymywać
(się) wstrzymywać
(się) powstrzymywać
(się) utrzymywać
wytrzymywać
d się wytrzymywać
(się) przytrzymywać
(się) zmywać
pozmywać
rozmywać
(się) przejednywać
(się) pojednywać
p ujednywać
wyjednywać
zjednywać
d się zjednywać
(się) zażegnywać
(się) odżegnywać
(się) przekonywać
(się) dokonywać
pokonywać
wykonywać
d zagarnywać
d ogarnywać
p zarównywać
obrównywać
dorównywać
(się) porównywać
p urównywać
(się) wyrównywać
przyrównywać
(się) zrównywać
(się) okiełznywać
(się) rozkiełznywać
(się) rozciapywać
s. nakapywać
zakapywać
(się) okapywać
s. pokapywać
skapywać
poskapywać
zachlapywać
(się) ochlapywać
(się) rozchlapywać
(się) rozklapywać
załapywać
podłapywać
s. się połapywać
wyłapywać
powyłapywać
(się) przyłapywać
(się) zadrapywać
obdrapywać
poobdrapywać
odrapywać
(się) wdrapywać
(się) wydrapywać
powydrapywać
zdrapywać
pozdrapywać
rozdrapywać
się dochrapywać
pochrapywać
pokrapywać
się zasapywać
odsapywać
posapywać
(się) wysapywać
przysapywać
naklepywać
zaklepywać
s. odklepywać
(się) oklepywać
(się) poklepywać
sklepywać
uklepywać
(się) wklepywać
wyklepywać
przyklepywać
rozklepywać
odszczepywać
p rozszczepywać
(się) przetrzepywać
(się) otrzepywać
potrzepywać
(się) strzepywać
wytrzepywać
(się) roztrzepywać
d przestępywać
d postępywać
(się) wystrzępywać
pochlipywać
wychlipywać
(się) zakopywać
pozakopywać
obkopywać
odkopywać
(się) podkopywać
przekopywać
(się) okopywać
(się) dokopywać
skopywać
(się) wkopywać
powkopywać
(się) wykopywać
powykopywać
(się) rozkopywać
(się) pokropywać
(się) obszarpywać
poobszarpywać
nadszarpywać
p pooszarpywać
(się) wyszarpywać
powyszarpywać
(się) zszarpywać
rozszarpywać
zaczerpywać
(się) wyczerpywać
zakupywać
pozakupywać
(się) odkupywać
podkupywać
przekupywać
poprzekupywać
(się) okupywać
(się) dokupywać
skupywać
poskupywać
(się) wkupywać
(się) wykupywać
powykupywać
przykupywać
rozkupywać
(się) obłupywać
poobłupywać
(się) odłupywać
(się) poodłupywać
przełupywać
(się) wyłupywać
(się) rozłupywać
obtupywać
otupywać
potupywać
wytupywać
przytupywać
sypywać
nasypywać
(się) zasypywać
pozasypywać
(się) obsypywać
odsypywać
podsypywać
(się) zesypywać
(się) przesypywać
(się) osypywać
dosypywać
posypywać
(się) usypywać
(się) wsypywać
(się) wysypywać
(się) powysypywać
(się) przysypywać
(się) zsypywać
(się) rozsypywać
podszczypywać
oszczypywać
(się) poszczypywać
poskrzypywać
(się) narywać
I (się) zarywać
II (się) zarywać
pozarywać
rozbabrywać
wyżebrywać
(się) obrywać
(się) poobrywać
(się) nadrywać
ponadrywać
(się) odrywać
poodrywać
(się) podrywać
d zbierywać
(się) przerywać
(się) poprzerywać
grywać
nagrywać
zagrywać
(się) odgrywać
podgrywać
(się) odegrywać
(się) rozegrywać
przegrywać
d (się) rozigrywać
ogrywać
dogrywać
wygrywać
powygrywać
przygrywać
(się) zgrywać
zabazgrywać
(się) rozgrywać
d doskwirywać
(się) krywać
(się) nakrywać
(się) ponakrywać
(się) zakrywać
pozakrywać
(się) odkrywać
(się) poodkrywać
przekrywać
d się przekrywać
(się) okrywać
(się) pookrywać
(się) pokrywać
(się) skrywać
(się) ukrywać
(się) poukrywać
(się) wykrywać
(się) przykrywać
(się) poprzykrywać
(się) rozkrywać
(się) zaorywać
pozaorywać
oborywać
dorywać
odorywać
podorywać
przeorywać
dogorywać
rozgorywać
doorywać
(się) porywać
worywać
wyorywać
przyorywać
zorywać
upozorywać
rozorywać
(się) zapaprywać
zasrywać
d napatrywać
(się) zapatrywać
(się) podpatrywać
przepatrywać
(się) opatrywać
(się) zaopatrywać
(się) pozaopatrywać
(się) dopatrywać
poopatrywać
popatrywać
upatrywać
się wpatrywać
(się) wypatrywać
się przypatrywać
(się) rozpatrywać
porozpatrywać
g roztatrywać
(się) urywać
pourywać
d się wrywać
(się) wyrywać
I powyrywać
II powyrywać
(się) zrywać
nazrywać
(się) pozrywać
(się) rozrywać
(się) porozrywać
zakasywać
(się) podkasywać
(się) zapasywać
odpasywać
(się) podpasywać
(się) przepasywać
(się) opasywać
poopasywać
p popasywać
(się) wypasywać
przypasywać
poprzypasywać
(się) rozpasywać
zakąsywać
obkąsywać
p odkąsywać
przekąsywać
p wykąsywać
d obciesywać
naczesywać
zaczesywać
d się zaczesywać
odczesywać
(się) podczesywać
(się) przeczesywać
oczesywać
poczesywać
sczesywać
(się) wyczesywać
(się) przyczesywać
rozczesywać
podkrzesywać
(się) okrzesywać
wykrzesywać
p się wykrzesywać
pisywać
ponapisywać
(się) zapisywać
(się) pozapisywać
nadpisywać
odpisywać
d się odpisywać
(się) podpisywać
przepisywać
(się) opisywać
(się) dopisywać
poopisywać
się popisywać
(się) spisywać
pospisywać
(się) wpisywać
nawpisywać
(się) wypisywać
ponawypisywać
(się) powypisywać
(się) przypisywać
(się) rozpisywać
porozpisywać
naciosywać
zaciosywać
obciosywać
ociosywać
poociosywać
(się) wciosywać
wyciosywać
przyciosywać
(się) rozkołysywać
latywać
nalatywać
zalatywać
(się) oblatywać
nadlatywać
poodlatywać
podlatywać
przelatywać
dolatywać
polatywać
d przeplatywać
ulatywać
wlatywać
wylatywać
powylatywać
przylatywać
(się) zlatywać
(się) pozlatywać
się rozlatywać
wzlatywać
(się) zaplątywać
(się) odplątywać
oplątywać
(się) splątywać
p (się) uplątywać
(się) wplątywać
(się) powplątywać
(się) wyplątywać
(się) przyplątywać
(się) rozplątywać
się pokrzątywać
zaprzątywać
p się zaprzątywać
(się) zapamiętywać
(się) opamiętywać
p upamiętywać
rozpamiętywać
opętywać
(się) rozpętywać
podbechtywać
podłechtywać
prześwitywać
posmoktywać
wysmoktywać
(się) rozbełtywać
s. pobulgotywać
d (się) rozmiotywać
(się) zamotywać
obmotywać
odmotywać
(się) omotywać
(się) wymotywać
rozmotywać
nadeptywać
zadeptywać
udeptywać
wdeptywać
wydeptywać
powydeptywać
przydeptywać
(się) rozdeptywać
s. pochłeptywać
wychłeptywać
wydreptywać
przydreptywać
naszeptywać
odszeptywać
podszeptywać
poszeptywać
wszeptywać
wyszeptywać
nagartywać
d zagartywać
obgartywać
odgartywać
p podgartywać
p przegartywać
p ogartywać
wygartywać
p zgartywać
d pozgartywać
p rozgartywać
ochlastywać
poszastywać
(się) wyszastywać
naświstywać
prześwistywać
poświstywać
wyświstywać
(się) ochlustywać
wychlustywać
(się) rozchlustywać
się zachłystywać
wykorzystywać
(się) pohuśtywać
(się) zapytywać
s. odpytywać
podpytywać
(się) przepytywać
d opytywać
(się) dopytywać
s. g spytywać
(się) wypytywać
(się) rozpytywać
d zachwytywać
podchwytywać
przechwytywać
ochwytywać
p (się) pochwytywać
d poschwytywać
uchwytywać
(się) wychwytywać
(się) przychwytywać
rozchwytywać
czytywać
(się) zaczytywać
p się obczytywać
odczytywać
poprzeczytywać
(się) doczytywać
(się) poczytywać
sczytywać
się wczytywać
wyczytywać
(się) rozczytywać
wykrawywać
d przykrawywać
zawywać
podwywać
p śpiewywać
naśpiewywać
(się) zaśpiewywać
odśpiewywać
p się odśpiewywać
podśpiewywać
ośpiewywać
(się) dośpiewywać
pośpiewywać
wyśpiewywać
przyśpiewywać
s. poziewywać
pokiwywać
obrabowywać
spotrzebowywać
oplombowywać
(się) wypróbowywać
(się) zafarbowywać
s. (się) odgarbowywać
p się rozlubowywać
zaśrubowywać
odśrubowywać
ześrubowywać
dośrubowywać
(się) wśrubowywać
(się) wyśrubowywać
przyśrubowywać
zagracowywać
(się) zapracowywać
odpracowywać
(się) przepracowywać
opracowywać
(się) dopracowywać
wypracowywać
rozpracowywać
przeszacowywać
(się) wyobcowywać
przenicowywać
p wynicowywać
się wynicowywać
(się) odróżnicowywać
(się) wyróżnicowywać
s. przewalcowywać
zwalcowywać
tańcowywać
(się) zatańcowywać
obtańcowywać
p odtańcowywać
podtańcowywać
dotańcowywać
wytańcowywać
zamocowywać
umocowywać
przymocowywać
p nocowywać
rozkopcowywać
s. odwzorcowywać
naładowywać
załadowywać
(się) obładowywać
s. odładowywać
podładowywać
przeładowywać
s. (się) władowywać
(się) wyładowywać
zładowywać
(się) rozładowywać
wyperswadowywać
wylądowywać
(się) odmeldowywać
s. domeldowywać
(się) wymeldowywać
(się) dohodowywać
(się) wyhodowywać
spowodowywać
się zamordowywać
(się) zabudowywać
nadbudowywać
(się) odbudowywać
podbudowywać
przebudowywać
obudowywać
dobudowywać
wbudowywać
przybudowywać
(się) rozbudowywać
wykaligrafowywać
rozszafowywać
zeszlifowywać
doszlifowywać
wyszlifowywać
przeredagowywać
przereagowywać
zablagowywać
p oblagowywać
(się) zaszeregowywać
rozsegregowywać
wyksięgowywać
wytargowywać
wyługowywać
zarachowywać
(się) obrachowywać
odrachowywać
(się) przerachowywać
(się) dorachowywać
(się) wyrachowywać
(się) zachowywać
odchowywać
podchowywać
p (się) odcechowywać
(się) przechowywać
(się) dochowywać
(się) wychowywać
przewartościowywać
przestudiowywać
(się) zacieniowywać
wycieniowywać
s. napromieniowywać
wypromieniowywać
d zestopniowywać
wyosiowywać
rozspacjowywać
(się) uprzywilejowywać
zawojowywać
odwojowywać
wywojowywać
się dosmakowywać
wysmakowywać
(się) rozsmakowywać
wyznakowywać
(się) zapakowywać
odpakowywać
przepakowywać
(się) opakowywać
dopakowywać
(się) wpakowywać
wypakowywać
(się) rozpakowywać
wybrakowywać
(się) podporządkowywać
uporządkowywać
(się) ześrodkowywać
dośrodkowywać
zaprzodkowywać
odprzodkowywać
s. przekwalifikowywać
przepikowywać
odfajkowywać
rozwałkowywać
s. ofrankowywać
(się) rozczłonkowywać
uwarunkowywać
s. ukierunkowywać
(się) ustosunkowywać
p rozgatunkowywać
zablokowywać
odblokowywać
(się) rozlokowywać
wykropkowywać
wymiarkowywać
odkorkowywać
(się) zamaskowywać
odeskowywać
(się) opodatkowywać
(się) ustatkowywać
zapoczątkowywać
oplotkowywać
p spożytkowywać
zużytkowywać
nadrukowywać
zadrukowywać
przedrukowywać
dodrukowywać
nadsztukowywać
p się nadsztukowywać
dosztukowywać
wypraktykowywać
(się) rozgorączkowywać
p (się) rozkowywać
(się) sproszkowywać
zamalowywać
obmalowywać
(się) odmalowywać
(się) podmalowywać
przemalowywać
domalowywać
wymalowywać
obstalowywać
s. przekablowywać
obheblowywać
oheblowywać
przemeblowywać
(się) zaszpiclowywać
przehandlowywać
s. (się) nacelowywać
rozparcelowywać
wymaglowywać
s. zaryglowywać
odryglowywać
oprofilowywać
przeholowywać
przyholowywać
opolowywać
przekontrolowywać
odizolowywać
podstemplowywać
(się) rozregulowywać
s. wkalkulowywać
wykalkulowywać
przewentylowywać
s. opędzlowywać
(się) zacałowywać
obcałowywać
scałowywać
(się) wcałowywać
(się) wycałowywać
obwałowywać
obżałowywać
zamiłowywać
(się) rozmiłowywać
zapiłowywać
nadpiłowywać
podpiłowywać
przepiłowywać
opiłowywać
dopiłowywać
spiłowywać
upiłowywać
rozpiłowywać
s. podkołowywać
wykołowywać
s. odżyłowywać
dożyłowywać
wyżyłowywać
(się) zahamowywać
(się) pohamowywać
wyhamowywać
przyhamowywać
obramowywać
(się) zatamowywać
(się) otamowywać
s. (się) przeformowywać
ogumowywać
(się) podsumowywać
zsumowywać
wyrozumowywać
przemianowywać
rozplanowywać
zapanowywać
(się) opanowywać
s. odmetanowywać
zdrenowywać
przetrenowywać
zaklinowywać
(się) wklinowywać
się wyklinowywać
rozklinowywać
podminowywać
wyeliminowywać
rozminowywać
s. przefajnowywać
(się) dopilnowywać
przypilnowywać
p się przypilnowywać
przekomponowywać
wkomponowywać
d (się) osnowywać
d wysnowywać
przepompowywać
s. dopompowywać
wypompowywać
się zagalopowywać
s. przystopowywać
zaczopowywać
(się) przegrupowywać
(się) ugrupowywać
darowywać
obdarowywać
(się) zagospodarowywać
p przygospodarowywać
(się) rozgospodarowywać
p (się) udarowywać
rozdarowywać
się zaharowywać
(się) ofiarowywać
(się) zaofiarowywać
zasmarowywać
obsmarowywać
osmarowywać
(się) wysmarowywać
rozsmarowywać
s. naparowywać
I odparowywać
II odparowywać
odpreparowywać
wypreparowywać
(się) odseparowywać
I wyparowywać
II d wyparowywać
zawarowywać
(się) obwarowywać
przywarowywać
odczarowywać
d się odczarowywać
oczarowywać
wyczarowywać
(się) rozczarowywać
rozszabrowywać
zawędrowywać
dowędrowywać
i wwędrowywać
wywędrowywać
przywędrowywać
prześwidrowywać
(się) doświdrowywać
(się) wświdrowywać
wyświdrowywać
(się) przypudrowywać
(się) skierowywać
odpolerowywać
opolerowywać
zakwaterowywać
s. przekwaterowywać
wykwaterowywać
nasterowywać
odmaszerowywać
wmaszerowywać
wymaszerowywać
odcyfrowywać
zaszyfrowywać
odszyfrowywać
rozszyfrowywać
oszachrowywać
s. natapirowywać
(się) zakonspirowywać
(się) rozkonspirowywać
odwirowywać
wyżwirowywać
oblukrowywać
(się) wysforowywać
(się) przechorowywać
okorowywać
przekolorowywać
upozorowywać
(się) doszorowywać
wyszorowywać
odwzorowywać
(się) odfiltrowywać
przefiltrowywać
zamurowywać
obmurowywać
nadmurowywać
odmurowywać
podmurowywać
przemurowywać
omurowywać
domurowywać
wmurowywać
powmurowywać
(się) zasznurowywać
(się) rozsznurowywać
odpoliturowywać
wymanewrowywać
zakasowywać
zmasowywać
(się) dopasowywać
(się) wpasowywać
(się) zatarasowywać
obrasowywać
zaprasowywać
odprasowywać
przeprasowywać
(się) doprasowywać
sprasowywać
wyprasowywać
rozprasowywać
przetrasowywać
(się) przetasowywać
(się) roztasowywać
się wywczasowywać
wyprocesowywać
namagnesowywać
(się) odmagnesowywać
przemagnesowywać
s. domagnesowywać
(się) rozmagnesowywać
d rozromansowywać
s. dofinansowywać
wylosowywać
rozlosowywać
przegłosowywać
(się) zastosowywać
(się) dostosowywać
wystosowywać
(się) przystosowywać
doszlusowywać
(się) zarysowywać
(się) obrysowywać
(się) odrysowywać
przerysowywać
dorysowywać
wrysowywać
(się) wyrysowywać
rozplakatowywać
odratowywać
(się) wywatowywać
dokompletowywać
d (się) odwetowywać
odpieczętowywać
przypieczętowywać
rozpieczętowywać
zahaftowywać
(się) obhaftowywać
s. g przyrychtowywać
przynitowywać
przeprojektowywać
doprojektowywać
(się) rozegzaltowywać
wygwałtowywać
oprocentowywać
s. odfermentowywać
s. przefermentowywać
wyfermentowywać
zamontowywać
domontowywać
wmontowywać
wymontowywać
rozmontowywać
zagruntowywać
(się) ugruntowywać
(się) zagotowywać
obgotowywać
odgotowywać
przegotowywać
(się) dogotowywać
(się) wygotowywać
przygotowywać
zgotowywać
(się) rozgotowywać
opłotowywać
odnotowywać
wynotowywać
(się) zahartowywać
(się) odhartowywać
przehartowywać
rozhartowywać
ukartowywać
podżartowywać
odtransportowywać
przetransportowywać
wysortowywać
rozsortowywać
d zabastowywać
naprostowywać
(się) odprostowywać
(się) sprostowywać
(się) wyprostowywać
(się) rozprostowywać
oblutowywać
dolutowywać
przylutowywać
rozlutowywać
wydłutowywać
odrzutowywać
(się) przelicytowywać
omasztowywać
wykosztowywać
(się) odgazowywać
zgazowywać
odbrązowywać
wykarczowywać
s. odmineralizowywać
(się) wykrystalizowywać
(się) przeorganizowywać
(się) upozowywać
zatuszowywać
(się) obluzowywać
(się) zluzowywać
(się) rozluzowywać
odgruzowywać
doangażowywać
(się) podróżowywać
(się) skrzyżowywać
(się) wykrzyżowywać
(się) rozkrzyżowywać
rozgmatwywać
g kazywać
nakazywać
zakazywać
d (się) odkazywać
przekazywać
(się) okazywać
dokazywać
się wydokazywać
się rozdokazywać
(się) pokazywać
(się) skazywać
wskazywać
d się wskazywać
(się) ukazywać
(się) wykazywać
przykazywać
rozkazywać
namazywać
(się) zamazywać
pozamazywać
obmazywać
p odmazywać
s. omazywać
(się) pomazywać
wymazywać
(się) zmazywać
(się) rozmazywać
(się) nazywać
ponazywać
(się) nawiązywać
s. (się) ponawiązywać
(się) zawiązywać
(się) pozawiązywać
(się) obwiązywać
(się) poobwiązywać
nadwiązywać
odwiązywać
poodwiązywać
(się) podwiązywać
(się) przewiązywać
poprzewiązywać
owiązywać
p (się) obowiązywać
(się) zobowiązywać
dowiązywać
(się) uwiązywać
pouwiązywać
(się) wwiązywać
(się) wywiązywać
(się) przywiązywać
poprzywiązywać
(się) związywać
pozwiązywać
(się) rozwiązywać
(się) porozwiązywać
odpoczywać
spoczywać
wypoczywać
(się) odzywać
obrzezywać
(się) przezywać
d (się) zawięzywać
d obowięzywać
d (się) wywięzywać
d (się) przywięzywać
d rozwięzywać
(się) oblizywać
(się) podlizywać
(się) wylizywać
się przylizywać
zlizywać
(się) rozkiełzywać
spełzywać
wypełzywać
się ozywać
pozywać
p zapozywać
d podejrzywać
szywać
naszywać
ponaszywać
(się) zaszywać
(się) pozaszywać
(się) obszywać
(się) poobszywać
odszywać
(się) podszywać
przemieszywać
domieszywać
(się) przymieszywać
zeszywać
pozeszywać
(się) przeszywać
poprzeszywać
p (się) oszywać
doszywać
pooszywać
poszywać
d sposzywać
wszywać
p się wszywać
wyszywać
(się) przyszywać
poprzyszywać
zszywać
pozszywać
rozszywać
wzywać
(się) wyzywać
(się) powyzywać
s. zwyzywać
przyzywać
zażywać
odżywać
(się) przeżywać
s. (się) naprzeżywać
s. współprzeżywać
d ulżywać
ożywać
dożywać
p pożywać
spożywać
używać
(się) naużywać
nadużywać
s. poużywać
(się) zużywać
się wżywać
(się) wyżywać
d zżywać
się zżywać
(się) zwać
(się) nazwać
p szczwać
d poszczwać
d uszczwać
d wyszczwać
się odezwać
wezwać
zawezwać
d zezwać
przezwać
p się przezwać
się ozwać
pozwać
p zapozwać
przypozwać
(się) wyzwać
przyzwać
kazać
nakazać
d (się) odkazać
przekazać
(się) okazać
dokazać
(się) pokazać
skazać
wskazać
d się wskazać
(się) ukazać
(się) wykazać
przykazać
rozkazać
(się) mazać
namazać
(się) zamazać
obmazać
p odmazać
podmazać
p przemazać
s. omazać
(się) pomazać
(się) umazać
(się) zmazać
(się) rozmazać
(się) wiązać
(się) nawiązać
(się) zawiązać
(się) obwiązać
nadwiązać
odwiązać
(się) podwiązać
(się) przewiązać
owiązać
p (się) obowiązać
(się) zobowiązać
dowiązać
(się) powiązać
motowiązać
(się) uwiązać
(się) wwiązać
(się) wywiązać
(się) przywiązać
(się) związać
(się) rozwiązać
d zabaczać
przebaczać
p przekulbaczać
rozkulbaczać
d obaczać
s. odrobaczać
I wybaczać
II (się) wybaczać
zbaczać
(się) zahaczać
pozahaczać
odhaczać
(się) rozpróżniaczać
d (się) przepolaczać
s. się wypolaczać
zatłaczać
(się) odtłaczać
(się) przetłaczać
dotłaczać
(się) stłaczać
utłaczać
(się) wtłaczać
(się) wytłaczać
przytłaczać
roztłaczać
d odwłaczać
uwłaczać
d zwłaczać
maczać
(się) zamaczać
odmaczać
przemaczać
omaczać
domaczać
pomaczać
dosmaczać
p przysmaczać
(się) umaczać
wymaczać
(się) zmaczać
rozmaczać
(się) przeinaczać
(się) wyinaczać
(się) naznaczać
ponaznaczać
(się) zaznaczać
(się) odznaczać
podznaczać
przeznaczać
d się przeznaczać
oznaczać
d się oznaczać
współoznaczać
pooznaczać
(się) wyznaczać
powyznaczać
(się) spaczać
(się) wypaczać
rozpaczać
d zrozpaczać
odraczać
przekraczać
okraczać
wkraczać
wykraczać
(się) rozkraczać
(się) zamraczać
(się) omraczać
(się) rozmraczać
przytraczać
(się) uraczać
g wyraczać
p (się) obsaczać
osaczać
(się) taczać
się napataczać
(się) zataczać
(się) obtaczać
poobtaczać
nadtaczać
(się) odtaczać
podtaczać
(się) przetaczać
(się) otaczać
(się) dotaczać
(się) pootaczać
(się) staczać
(się) przeistaczać
d (się) zistaczać
utaczać
(się) wtaczać
(się) wytaczać
powytaczać
(się) przytaczać
naprzytaczać
(się) roztaczać
poroztaczać
załączać
(się) odłączać
podłączać
(się) przełączać
(się) dołączać
d (się) połączać
(się) włączać
(się) wyłączać
(się) przyłączać
(się) złączać
(się) rozłączać
nasączać
obsączać
(się) odsączać
(się) przesączać
osączać
(się) wsączać
(się) wysączać
(się) zsączać
(się) rozsączać
(się) zeświecczać
zaświadczać
p się zaświadczać
d (się) przeświadczać
(się) oświadczać
doświadczać
poświadczać
wyświadczać
d się wyświadczać
nawyświadczać
przyświadczać
(się) zabezpieczać
odbezpieczać
(się) ubezpieczać
(się) odczłowieczać
(się) uczłowieczać
(się) okaleczać
zaleczać
(się) doleczać
uleczać
wyleczać
zniweczać
zaprzeczać
się sprzeczać
się nasprzeczać
się posprzeczać
rozdźwięczać
zawdzięczać
d odwdzięczać
(się) odwdzięczać
d uwdzięczać
d wywdzięczać
się wywdzięczać
d przywdzięczać
i się rozwdzięczać
d wyjęczać
(się) zamęczać
(się) przemęczać
domęczać
umęczać
wymęczać
spęczać
g (się) wypęczać
(się) zaręczać
(się) zadręczać
się odręczać
(się) udręczać
doręczać
poręczać
(się) nastręczać
(się) odstręczać
d uręczać
wręczać
(się) wyręczać
i się rozręczać
naliczać
(się) zaliczać
(się) obliczać
(się) poobliczać
odliczać
podliczać
przeliczać
doliczać
d (się) policzać
wliczać
p (się) wliczać
(się) wyliczać
d (się) przyliczać
zliczać
(się) rozliczać
(się) odgraniczać
(się) ograniczać
wygraniczać
(się) rozgraniczać
(się) wtajemniczać
(się) zakotwiczać
odkotwiczać
odziedziczać
wydziedziczać
s. się wydziczać
(się) odmiękczać
d umiękczać
(się) zmiękczać
(się) rozmiękczać
wywalczać
(się) zwalczać
uspółdzielczać
zamilczać
przemilczać
odniemczać
(się) zniemczać
(się) zakańczać
podkańczać
dokańczać
(się) wykańczać
(się) wycieńczać
(się) rozcieńczać
uwieńczać
p (się) uwieńczać
zwieńczać
p się zwieńczać
(się) zakończać
podkończać
dokończać
(się) wykończać
przeoczać
(się) obarczać
s. odsiarczać
starczać
nastarczać
d nadstarczać
dostarczać
wystarczać
się przepoczwarczać
wysterczać
podkurczać
(się) skurczać
(się) poskurczać
(się) wkurczać
s. wykurczać
s. d się wykurczać
(się) przykurczać
(się) rozkurczać
nauczać
(się) ponauczać
obuczać
(się) oduczać
(się) poduczać
przeuczać
(się) objuczać
d ojuczać
dokuczać
nadokuczać
podokuczać
p wkluczać
(się) wykluczać
(się) douczać
pouczać
d się pouczać
(się) wypuczać
poruczać
d (się) poruczać
d przyporuczać
(się) zatuczać
podtuczać
(się) dotuczać
utuczać
(się) wytuczać
d (się) wuczać
(się) wyuczać
(się) powyuczać
(się) przyuczać
(się) poprzyuczać
się nabzdyczać
p osmyczać
zagoryczać
odgoryczać
(się) rozgoryczać
przyryczać
wytyczać
się przejęzyczać
(się) wyjęzyczać
pożyczać
napożyczać
ponapożyczać
(się) zapożyczać
dopożyczać
popożyczać
wypożyczać
rozpożyczać
porozpożyczać
użyczać
d się użyczać
d szczać
(się) ugaszczać
się rozgaszczać
zapiaszczać
(się) spłaszczać
(się) pospłaszczać
s. (się) przypłaszczać
(się) rozpłaszczać
zawłaszczać
d wewłaszczać
uwłaszczać
d (się) wwłaszczać
wywłaszczać
przywłaszczać
poprzywłaszczać
(się) namaszczać
ponamaszczać
(się) omaszczać
(się) zaprzepaszczać
(się) upraszczać
(się) wtaszczać
wytaszczać
się przytaszczać
(się) zachwaszczać
(się) odchwaszczać
wychwaszczać
zamieszczać
(się) przemieszczać
d domieszczać
(się) pomieszczać
(się) umieszczać
poumieszczać
d wmieszczać
(się) zmieszczać
(się) rozmieszczać
(się) porozmieszczać
i opieszczać
spieszczać
wypieszczać
(się) rozpieszczać
obwieszczać
d się obwieszczać
(się) zakleszczać
(się) streszczać
(się) wytrzeszczać
powytrzeszczać
d owrzeszczać
(się) zagęszczać
s. dogęszczać
(się) ugęszczać
(się) zgęszczać
rozgęszczać
uczęszczać
(się) doniszczać
(się) wyniszczać
uiszczać
p się uiszczać
pouiszczać
d urzeczywiszczać
d zrzeczywiszczać
(się) ziszczać
odpolszczać
d (się) przepolszczać
(się) spolszczać
(się) zesłowiańszczać
wymoszczać
d odmarszczać
p omarszczać
wymarszczać
przymarszczać
poprzymarszczać
(się) rozmarszczać
(się) poduszczać
obłuszczać
odłuszczać
natłuszczać
odtłuszczać
(się) przetłuszczać
otłuszczać
(się) stłuszczać
utłuszczać
p się utłuszczać
(się) wytłuszczać
(się) wyłuszczać
(się) złuszczać
(się) puszczać
napuszczać
(się) zapuszczać
pozapuszczać
(się) odpuszczać
podpuszczać
przepuszczać
(się) opuszczać
(się) dopuszczać
poopuszczać
popuszczać
(się) spuszczać
pospuszczać
upuszczać
wpuszczać
powpuszczać
(się) wypuszczać
powypuszczać
przypuszczać
(się) rozpuszczać
(się) porozpuszczać
nabłyszczać
s. wybłyszczać
odczyszczać
s. podczyszczać
(się) zanieczyszczać
przeczyszczać
(się) oczyszczać
(się) doczyszczać
(się) pooczyszczać
sczyszczać
(się) wyczyszczać
(się) oswabadzać
(się) wyswabadzać
(się) oswobadzać
(się) wyswobadzać
(się) załagadzać
(się) ułagadzać
złagadzać
d (się) zagadzać
dogadzać
nadogadzać
(się) wypogadzać
(się) rozpogadzać
p (się) ugadzać
p wygadzać
(się) zgadzać
chadzać
d zachadzać
się przechadzać
d schadzać
się schadzać
d wchadzać
obkadzać
odkadzać
podkadzać
(się) okadzać
wykadzać
przeszkadzać
(się) uszkadzać
(się) obladzać
I (się) zagładzać
II (się) zagładzać
I (się) przegładzać
s. II przegładzać
I (się) ogładzać
II ogładzać
I dogładzać
II dogładzać
(się) ugładzać
I (się) wygładzać
II (się) wygładzać
powygładzać
przygładzać
zgładzać
pozgładzać
s. odchładzać
(się) ochładzać
(się) schładzać
wychładzać
(się) odmładzać
spładzać
d się spładzać
d wypładzać
p (się) rozpładzać
p zasładzać
podsładzać
przesładzać
(się) osładzać
dosładzać
(się) wysładzać
przysładzać
p rozsładzać
p uładzać
(się) nagromadzać
p (się) ogromadzać
(się) zgromadzać
nazgromadzać
(się) pozgromadzać
p naradzać
się naradzać
I zaradzać
d się zaradzać
II d zaradzać
się zaradzać
I obradzać
II d (się) obradzać
I (się) odradzać
II odradzać
(się) zdradzać
(się) przeradzać
(się) nagradzać
(się) wynagradzać
zagradzać
d nadgradzać
d wynadgradzać
(się) odgradzać
(się) przegradzać
poprzegradzać
(się) ogradzać
s. dogradzać
poogradzać
wygradzać
rozgradzać
porozgradzać
(się) zasmradzać
doradzać
i poradzać
(się) uradzać
d wradzać
(się) wyradzać
d rozradzać
się rozradzać
d (się) wzradzać
sadzać
nasadzać
ponasadzać
zasadzać
p się zasadzać
pozasadzać
(się) obsadzać
poobsadzać
d (się) nadsadzać
(się) odsadzać
poodsadzać
(się) podsadzać
p zesadzać
przesadzać
p się przesadzać
poprzesadzać
(się) osadzać
dosadzać
poosadzać
(się) usadzać
pousadzać
wsadzać
nawsadzać
s. (się) nawsadzać
powsadzać
(się) wysadzać
powysadzać
(się) przysadzać
zsadzać
d się zsadzać
(się) rozsadzać
porozsadzać
(się) zawadzać
p prowadzać
naprowadzać
(się) zaprowadzać
pozaprowadzać
(się) odprowadzać
poodprowadzać
podprowadzać
(się) przeprowadzać
oprowadzać
(się) doprowadzać
(się) sprowadzać
nasprowadzać
(się) posprowadzać
uprowadzać
(się) wprowadzać
powprowadzać
(się) wyprowadzać
przyprowadzać
poprzyprowadzać
rozprowadzać
rozwadzać
(się) zaczadzać
oczadzać
d (się) przerzadzać
d rozrzadzać
zasądzać
odsądzać
przesądzać
(się) osądzać
(się) posądzać
przysądzać
rozsądzać
d się rozsądzać
narządzać
zarządzać
d się zarządzać
obrządzać
(się) oporządzać
sporządzać
p wyporządzać
d przyporządzać
(się) rozporządzać
(się) urządzać
naurządzać
p pourządzać
się pourządzać
wyrządzać
d się wyrządzać
nawyrządzać
powyrządzać
przyrządzać
p poprzyrządzać
zrządzać
d pozrządzać
(się) rozrządzać
odcedzać
przecedzać
d (się) wcedzać
p rozcedzać
nawiedzać
(się) odwiedzać
poodwiedzać
zwiedzać
(się) dośledzać
upośledzać
wyśledzać
przebredzać
wybredzać
(się) przerzedzać
poprzedzać
(się) uprzedzać
(się) wyprzedzać
(się) rozrzedzać
d (się) wynędzać
pędzać
(się) napędzać
ponapędzać
(się) zapędzać
(się) pozapędzać
odpędzać
podpędzać
przepędzać
(się) opędzać
dopędzać
(się) poopędzać
popędzać
spędzać
naspędzać
pospędzać
upędzać
p się upędzać
(się) wpędzać
(się) wypędzać
powypędzać
przypędzać
(się) rozpędzać
porozpędzać
zawędzać
podwędzać
owędzać
dowędzać
(się) zaswędzać
przywędzać
(się) oszczędzać
zaoszczędzać
(się) oprzędzać
rozprzędzać
d nawidzać
d odwidzać
d się przywidzać
d zwidzać
d przegardzać
pogardzać
wzgardzać
(się) zatwardzać
(się) utwardzać
zaśmierdzać
zatwierdzać
nazatwierdzać
pozatwierdzać
(się) potwierdzać
stwierdzać
(się) utwierdzać
d poutwierdzać
przytwierdzać
p (się) podbudzać
(się) przebudzać
(się) poprzebudzać
(się) obudzać
(się) pobudzać
d (się) zbudzać
(się) rozbudzać
(się) wzbudzać
(się) odchudzać
p schudzać
(się) podjudzać
(się) zapaskudzać
przepaskudzać
(się) rozpaskudzać
d (się) ułudzać
wyłudzać
nawyłudzać
powyłudzać
d przyłudzać
(się) zanudzać
p unudzać
wynudzać
zabrudzać
d (się) przebrudzać
p (się) obrudzać
dobrudzać
ubrudzać
się zatrudzać
utrudzać
p się utrudzać
zestudzać
(się) przestudzać
(się) ostudzać
(się) wystudzać
(się) sprawdzać
d pokrzywdzać
p ukrzywdzać
d ohydzać
(się) zohydzać
d wybrydzać
(się) zawstydzać
s. p zabrzydzać
obrzydzać
(się) wybrzydzać
wyszydzać
d się plezać
p rzezać
d się rzezać
p zarzezać
obrzezać
p odrzezać
d dorzezać
d porzezać
wyrzezać
d się wyrzezać
d rozwięzać
(się) lizać
zalizać
(się) oblizać
(się) podlizać
polizać
(się) ulizać
(się) wylizać
(się) przylizać
zlizać
nizać
nanizać
przenizać
ponizać
wnizać
d znizać
p kiełzać
(się) okiełzać
d ukiełzać
(się) rozkiełzać
pełzać
nadpełzać
podpełzać
(się) dopełzać
popełzać
spełzać
wpełzać
wypełzać
powypełzać
przypełzać
się rozpełzać
(się) nadarzać
(się) obdarzać
(się) zagospodarzać
d (się) udarzać
się wydarzać
się przydarzać
(się) zdarzać
s. (się) zajarzać
skojarzać
(się) rozjarzać
(się) upokarzać
namarzać
I zamarzać
II (się) zamarzać
III (się) zamarzać
pozamarzać
obmarzać
odmarzać
przemarzać
omarzać
I domarzać
II domarzać
się przekomarzać
s. się poprzekomarzać
I umarzać
II p umarzać
d się umarzać
wmarzać
I wymarzać
II (się) wymarzać
III (się) wymarzać
przymarzać
(się) rozmarzać
się rozkonarzać
(się) naparzać
(się) zaparzać
(się) odparzać
(się) poodparzać
s. oparzać
doparzać
przysparzać
(się) wyparzać
rozparzać
(się) tarzać
s. (się) natarzać
p potarzać
się potarzać
(się) postarzać
(się) utarzać
(się) powtarzać
się napowtarzać
p przywtarzać
(się) wytarzać
p (się) zawarzać
obwarzać
d wydwarzać
d przewarzać
(się) ugwarzać
g przygwarzać
(się) przyskwarzać
(się) dowarzać
(się) odtwarzać
(się) przetwarzać
dotwarzać
d potwarzać
spotwarzać
(się) stwarzać
d utwarzać
(się) wytwarzać
(się) roztwarzać
(się) wywarzać
się przepoczwarzać
spoczwarzać
d (się) szarzać
podszarzać
d zeszarzać
(się) wyszarzać
d (się) zszarzać
wyżarzać
(się) rozżarzać
przesrebrzać
(się) osrebrzać
poosrebrzać
(się) posrebrzać
wysrebrzać
(się) rozsrebrzać
d pośrebrzać
d przemądrzać
(się) wymądrzać
(się) rozwydrzać
(się) opancerzać
(się) uderzać
się zderzać
d mierzać
namierzać
(się) zamierzać
I obmierzać
II p obmierzać
odmierzać
przemierzać
omierzać
domierzać
pomierzać
(się) uśmierzać
(się) wymierzać
(się) przymierzać
się sprzymierzać
zmierzać
d się zmierzać
rozmierzać
(się) rozcapierzać
(się) rozczapierzać
odpierzać
przepierzać
(się) opierzać
(się) upierzać
(się) wypierzać
d rozpierzać
wierzać
zawierzać
p się zawierzać
poprzeniewierzać
(się) sprzeniewierzać
dowierzać
(się) powierzać
d uwierzać
(się) zwierzać
się wyzwierzać
(się) zaperzać
roztoperzać
p wieczerzać
d powieczerzać
(się) wyszczerzać
(się) poszerzać
(się) rozszerzać
grzać
(się) nagrzać
(się) zagrzać
odgrzać
(się) podgrzać
odegrzać
p podegrzać
d (się) rozegrzać
(się) przegrzać
(się) ogrzać
(się) dogrzać
(się) pogrzać
p ugrzać
(się) wygrzać
(się) przygrzać
(się) zgrzać
(się) rozgrzać
p (się) zawichrzać
(się) zwichrzać
(się) rozwichrzać
(się) wyiskrzać
(się) roziskrzać
(się) scukrzać
się naprzykrzać
(się) uprzykrzać
I d (się) zaprzać
II d zaprzać
przepieprzać
s. opieprzać
s. spieprzać
rozpieprzać
d opatrzać
d zaopatrzać
najątrzać
p (się) zajątrzać
(się) rozjątrzać
(się) odwietrzać
przewietrzać
s. napowietrzać
(się) zapowietrzać
odpowietrzać
(się) wywietrzać
napiętrzać
(się) spiętrzać
d upiętrzać
(się) wypiętrzać
(się) wywnętrzać
(się) zaostrzać
pozaostrzać
obostrzać
s. podostrzać
(się) wyostrzać
d (się) zlutrzać
przechytrzać
zaburzać
(się) podburzać
(się) oburzać
d poburzać
wyburzać
rozburzać
(się) wzburzać
się zadurzać
(się) odurzać
obkurzać
(się) odkurzać
podkurzać
d przekurzać
(się) okurzać
pookurzać
wykurzać
g zamurzać
(się) zachmurzać
p ochmurzać
p pochmurzać
d się pochmurzać
d wychmurzać
(się) rozchmurzać
p umurzać
(się) nurzać
(się) zanurzać
(się) ponurzać
(się) unurzać
(się) wnurzać
(się) wynurzać
(się) wynaturzać
zakapturzać
d (się) rozkapturzać
odszczurzać
zagaszać
dogaszać
ugaszać
wygaszać
przygaszać
i zakaszać
podkaszać
skaszać
wykaszać
przykaszać
d (się) odgłaszać
(się) ogłaszać
poogłaszać
wygłaszać
(się) zgłaszać
(się) pozgłaszać
(się) rozgłaszać
się wykłaszać
(się) przepłaszać
(się) spłaszać
wypłaszać
d rozpłaszać
odwłaszać
podgrymaszać
wygrymaszać
p naszać
się rozpanaszać
obnaszać
d (się) odnaszać
d (się) podnaszać
d przenaszać
donaszać
d się unaszać
d wnaszać
d wynaszać
d przynaszać
d znaszać
d roznaszać
d wznaszać
(się) okraszać
dokraszać
ukraszać
poukraszać
d przykraszać
się napraszać
(się) zapraszać
odpraszać
(się) przepraszać
(się) dopraszać
spraszać
naspraszać
ponaspraszać
pospraszać
(się) upraszać
się wpraszać
(się) wypraszać
(się) rozpraszać
(się) porozpraszać
wypatraszać
zastraszać
p się zastraszać
odstraszać
(się) przestraszać
(się) poprzestraszać
d (się) ustraszać
(się) wystraszać
powystraszać
(się) zraszać
(się) zakwaszać
odkwaszać
s. podkwaszać
przekwaszać
(się) dokwaszać
(się) skwaszać
rozkwaszać
zakąszać
wybebeszać
(się) pocieszać
d (się) ucieszać
(się) mieszać
namieszać
(się) zamieszać
przemieszać
(się) domieszać
(się) pomieszać
(się) obśmieszać
(się) ośmieszać
rozśmieszać
d umieszać
(się) wmieszać
(się) wymieszać
(się) przymieszać
(się) zmieszać
rozmieszać
(się) pospieszać
przyspieszać
p śpieszać
(się) pośpieszać
d wyśpieszać
przyśpieszać
(się) wieszać
nawieszać
(się) zawieszać
(się) pozawieszać
(się) obwieszać
(się) poobwieszać
nadwieszać
s. odwieszać
podwieszać
(się) przewieszać
p owieszać
powieszać
popowieszać
(się) uwieszać
(się) wywieszać
powywieszać
przywieszać
(się) zwieszać
pozwieszać
(się) rozwieszać
(się) porozwieszać
(się) rozgrzeszać
d skrzeszać
wskrzeszać
d się wskrzeszać
(się) zrzeszać
p (się) mięszać
d zamięszać
p przemięszać
p (się) wmięszać
d przymięszać
p (się) zmięszać
(się) ściszać
(się) uciszać
wyciszać
(się) przyciszać
zakiszać
(się) pomniejszać
(się) umniejszać
(się) zmniejszać
pozmniejszać
p przepiększać
(się) upiększać
poupiększać
(się) powiększać
(się) zwiększać
d spłoszać
się rozpanoszać
wypaproszać
wypatroszać
(się) nastroszać
wypustoszać
(się) zaprószać
przeprószać
oprószać
poprószać
(się) przyprószać
rozprószać
p się rozprószać
(się) polepszać
(się) ulepszać
d zlepszać
(się) pogarszać
d się ugarszać
(się) zgarszać
(się) pogorszać
zaduszać
doduszać
(się) pouduszać
wduszać
wyduszać
przyduszać
zduszać
p (się) zajuszać
s. podjuszać
(się) rozjuszać
d (się) pokuszać
(się) wybałuszać
(się) zagłuszać
(się) ogłuszać
przygłuszać
p zgłuszać
d pomuszać
wmuszać
wymuszać
(się) przymuszać
(się) zmuszać
pozmuszać
(się) napuszać
opuszać
(się) ruszać
naruszać
(się) ponaruszać
(się) zaruszać
(się) obruszać
(się) zawieruszać
(się) odkruszać
(się) okruszać
skruszać
(się) wykruszać
(się) rozkruszać
(się) poruszać
wyruszać
d się wyruszać
zruszać
d się zruszać
(się) rozruszać
(się) wzruszać
zasuszać
obsuszać
podsuszać
przesuszać
(się) osuszać
(się) dosuszać
(się) wysuszać
(się) zakrztuszać
odkrztuszać
wykrztuszać
(się) wybrzuszać
d się zadyszać
p wydyszać
(się) rozkapryszać
się stowarzyszać
(się) podwyższać
przewyższać
(się) wywyższać
s. zwyższać
d (się) tuzać
d wytuzać
nagryzać
(się) zagryzać
(się) pozagryzać
(się) obgryzać
poobgryzać
nadgryzać
ponadgryzać
(się) odgryzać
poodgryzać
podgryzać
s. się podgryzać
(się) przegryzać
poprzegryzać
(się) ogryzać
(się) naogryzać
dogryzać
poogryzać
pogryzać
d ugryzać
d wgryzać
się wgryzać
(się) wygryzać
nawygryzać
powygryzać
przygryzać
zgryzać
rozgryzać
(się) zakażać
odkażać
skażać
pobłażać
zasmażać
(się) obsmażać
odsmażać
(się) podsmażać
osmażać
(się) dosmażać
(się) wysmażać
przysmażać
(się) obnażać
wpółobnażać
d (się) zamnażać
przemnażać
d się przemnażać
(się) pomnażać
d umnażać
p przymnażać
się przymnażać
d (się) zmnażać
(się) rozmnażać
porozmnażać
(się) narażać
(się) ponarażać
(się) zarażać
pozarażać
(się) obrażać
(się) przeobrażać
wyobrażać
d się wyobrażać
przedrażać
d (się) odrażać
podrażać
(się) wdrażać
d (się) zdrażać
(się) przerażać
zagrażać
(się) odgrażać
d (się) przegrażać
d (się) ograżać
(się) wygrażać
(się) nawygrażać
(się) zamrażać
odmrażać
poodmrażać
przemrażać
wymrażać
zmrażać
pozmrażać
rozmrażać
porażać
zaprażać
podprażać
doprażać
(się) wyprażać
(się) urażać
(się) wrażać
(się) wyrażać
(się) zrażać
(się) pozrażać
uposażać
wyposażać
p (się) wyposażać
d (się) rozposażać
s. d porozposażać
(się) odważać
podważać
znieważać
(się) przeważać
(się) doważać
(się) zrównoważać
(się) poważać
p zatrważać
(się) uważać
zauważać
wyważać
zważać
d się zważać
rozważać
nadążać
d zadążać
podążać
wydążać
p przydążać
zdążać
(się) obciążać
odciążać
przeciążać
d uciążać
(się) wdrążać
wydrążać
s. powydrążać
d (się) zagrążać
(się) pogrążać
się wgrążać
(się) zakrążać
okrążać
skrążać
rozmiażdżać
(się) zagważdżać
pozagważdżać
p odgważdżać
przygważdżać
się zagnieżdżać
d się ognieżdżać
d się wgnieżdżać
się rozgnieżdżać
się zagwieżdżać
się wygwieżdżać
(się) najeżdżać
zajeżdżać
p się zajeżdżać
pozajeżdżać
objeżdżać
nadjeżdżać
odjeżdżać
poodjeżdżać
podjeżdżać
(się) przejeżdżać
dojeżdżać
d pojeżdżać
ujeżdżać
(się) naujeżdżać
wjeżdżać
wyjeżdżać
powyjeżdżać
przyjeżdżać
poprzyjeżdżać
(się) zjeżdżać
(się) nazjeżdżać
(się) pozjeżdżać
I (się) rozjeżdżać
II (się) rozjeżdżać
(się) porozjeżdżać
(się) zagwożdżać
s. wymóżdżać
(się) zaśnieżać
odśnieżać
ośnieżać
się rozśnieżać
(się) odświeżać
d (się) oświeżać
(się) wyświeżać
(się) najeżać
się wyjeżać
(się) zjeżać
d (się) wzjeżać
(się) obrzeżać
d wybrzeżać
d ociężać
zwyciężać
d się zwyciężać
(się) przezwyciężać
uciemiężać
spieniężać
d (się) wyksiężać
(się) nadwerężać
(się) naprężać
przedprężać
(się) odprężać
(się) sprężać
(się) wyprężać
(się) rozprężać
zmitrężać
p się zmitrężać
(się) natężać
s. zatężać
d (się) spotężać
stężać
(się) wytężać
(się) zawężać
się przewężać
(się) zwężać
ubliżać
naubliżać
(się) przybliżać
(się) zbliżać
zaniżać
(się) obniżać
(się) poobniżać
(się) poniżać
d uniżać
p się uniżać
(się) zniżać
(się) pozniżać
nawilżać
odwilżać
d się odwilżać
d przewilżać
s. dowilżać
(się) zwilżać
rozwilżać
(się) zubożać
(się) nasrożać
wywróżać
zaskarżać
(się) oskarżać
się uskarżać
się wyskarżać
d obmierżać
d (się) odzierżać
d się dużać
d zdużać
(się) zadłużać
(się) pozadłużać
(się) obdłużać
p poobdłużać
(się) oddłużać
(się) przedłużać
(się) podłużać
(się) wydłużać
powydłużać
d (się) przydłużać
rozdłużać
wzdłużać
d przysłużać
I osmużać
s. II osmużać
(się) unużać
d znużać
p (się) zamrużać
przymrużać
(się) zmrużać
rozmrużać
zawyżać
dąć
(się) nadąć
zadąć
p poddąć
przedąć
(się) odąć
(się) podąć
(się) wydąć
przydąć
zdąć
rozdąć
(się) wzdąć
(się) ciąć
(się) naciąć
(się) zaciąć
(się) obciąć
(się) nadciąć
(się) odciąć
(się) podciąć
(się) przeciąć
d ociąć
dociąć
pociąć
(się) ściąć
(się) uciąć
(się) wciąć
(się) wyciąć
przyciąć
(się) rozciąć
giąć
(się) nagiąć
(się) zagiąć
obgiąć
(się) odgiąć
(się) podgiąć
(się) przegiąć
dogiąć
pogiąć
(się) ugiąć
(się) wgiąć
(się) wygiąć
(się) przygiąć
(się) zgiąć
(się) rozgiąć
(się) miąć
(się) pomiąć
(się) wymiąć
s. przymiąć
zmiąć
(się) piąć
(się) napiąć
(się) zapiąć
(się) odpiąć
podpiąć
przepiąć
(się) opiąć
(się) dopiąć
(się) spiąć
(się) wspiąć
upiąć
wpiąć
(się) wypiąć
(się) przypiąć
(się) rozpiąć
wziąć
(się) zawziąć
d przewziąć
przedsięwziąć
(się) powziąć
(się) uwziąć
(się) jąć
(się) nająć
odnająć
podnająć
donająć
(się) wynająć
p przynająć
(się) zająć
(się) objąć
odjąć
d się odjąć
(się) podjąć
(się) zdjąć
d rozdjąć
(się) przejąć
dojąć
(się) pojąć
(się) ująć
wyjąć
(się) przyjąć
d zjąć
d (się) rozjąć
(się) kląć
(się) nakląć
(się) zakląć
d odkląć
przekląć
skląć
wykląć
p się wykląć
i rozkląć
się rozkląć
d ukanąć
stanąć
przystanąć
gabnąć
nagabnąć
zagabnąć
(się) dziabnąć
słabnąć
zasłabnąć
zesłabnąć
osłabnąć
przysłabnąć
(się) rąbnąć
i odrąbnąć
grzebnąć
d (się) zagrzebnąć
ziębnąć
naziębnąć
d odziębnąć
przeziębnąć
oziębnąć
d uziębnąć
wyziębnąć
zziębnąć
s. (się) gibnąć
wygibnąć
dziobnąć
(się) skrobnąć
dzióbnąć
siorbnąć
(się) skubnąć
d oskubnąć
uskubnąć
wyskubnąć
(się) chybnąć
przyskrzybnąć
bacnąć
(się) macnąć
pacnąć
bęcnąć
kicnąć
kucnąć
ukucnąć
przykucnąć
pucnąć
hycnąć
g chycnąć
pozbadnąć
d nagadnąć
zagadnąć
odgadnąć
d ugadnąć
zgadnąć
bladnąć
pobladnąć
wybladnąć
przybladnąć
zbladnąć
d kładnąć
d władnąć
zawładnąć
owładnąć
d zwładnąć
d padnąć
rzadnąć
zaglądnąć
podglądnąć
przeglądnąć
(się) oglądnąć
doglądnąć
d poglądnąć
p spoglądnąć
wglądnąć
wyglądnąć
się rozglądnąć
d wzglądnąć
blednąć
poblednąć
wyblednąć
przyblednąć
zblednąć
rzednąć
przerzednąć
zrzednąć
d rozrzednąć
więdnąć
d zawiędnąć
nadwiędnąć
przewiędnąć
p owiędnąć
powiędnąć
p uwiędnąć
wywiędnąć
przywiędnąć
zwiędnąć
fundnąć
bodnąć
ubodnąć
chłodnąć
przechłodnąć
ochłodnąć
wychłodnąć
przychłodnąć
zaśmiardnąć
prześmiardnąć
derdnąć
śmierdnąć
zaśmierdnąć
s. pierdnąć
merdnąć
chudnąć
p ochudnąć
pochudnąć
schudnąć
d wchudnąć
wychudnąć
przychudnąć
brzydnąć
obrzydnąć
zbrzydnąć
gwizdnąć
p zagwizdnąć
(się) zgwizdnąć
(się) żenąć
d wyżenąć
s. kojfnąć
(się) cofnąć
d (się) zacofnąć
d magnąć
smagnąć
pragnąć
zapragnąć
d upragnąć
(się) ciągnąć
(się) naciągnąć
(się) zaciągnąć
(się) obciągnąć
p nadciągnąć
(się) odciągnąć
(się) podciągnąć
(się) przeciągnąć
(się) ociągnąć
(się) dociągnąć
(się) pociągnąć
(się) ściągnąć
d wściągnąć
d (się) zawściągnąć
(się) powściągnąć
uciągnąć
(się) wciągnąć
(się) wyciągnąć
(się) przyciągnąć
(się) rozciągnąć
d siągnąć
p zasiągnąć
osiągnąć
p dosiągnąć
d (się) posiągnąć
d (się) urągnąć
p (się) zaprzągnąć
biegnąć
nabiegnąć
zabiegnąć
nadbiegnąć
odbiegnąć
podbiegnąć
przebiegnąć
obiegnąć
dobiegnąć
pobiegnąć
zapobiegnąć
ubiegnąć
wbiegnąć
wybiegnąć
przybiegnąć
się rozbiegnąć
legnąć
(się) zalegnąć
oblegnąć
d dolegnąć
polegnąć
ulegnąć
wylegnąć
d przylegnąć
(się) zlegnąć
się rozlegnąć
p (się) zażegnąć
d podżegnąć
d wyżegnąć
d zżegnąć
gęgnąć
sięgnąć
zasięgnąć
d przesięgnąć
d osięgnąć
dosięgnąć
d (się) posięgnąć
przysięgnąć
(się) zaprzysięgnąć
d lęgnąć
się lęgnąć
się zalęgnąć
d oblęgnąć
(się) ulęgnąć
p wylęgnąć
się wylęgnąć
d (się) zlęgnąć
g stęgnąć
(się) zaprzęgnąć
odprzęgnąć
doprzęgnąć
(się) sprzęgnąć
(się) wprzęgnąć
(się) wyprzęgnąć
(się) rozprzęgnąć
d zastrzęgnąć
d ścignąć
d zaścignąć
prześcignąć
doścignąć
d poścignąć
p wyścignąć
g lignąć
(się) mignąć
zamignąć
(się) przemignąć
śmignąć
prześmignąć
wyśmignąć
się wymignąć
(się) dźwignąć
dodźwignąć
(się) podźwignąć
(się) udźwignąć
(się) wydźwignąć
p zdźwignąć
lgnąć
d zalgnąć
odelgnąć
wilgnąć
nawilgnąć
zawilgnąć
p odwilgnąć
zwilgnąć
polgnąć
ulgnąć
bulgnąć
przylgnąć
spełgnąć
się przeczołgnąć
p się wczołgnąć
d się przyczołgnąć
s. g margnąć
s. się margnąć
(się) targnąć
wtargnąć
wytargnąć
d (się) roztargnąć
drgnąć
p zadrgnąć
p (się) zadziergnąć
obdziergnąć
d rozdziergnąć
g furgnąć
d szturgnąć
szurgnąć
smyrgnąć
szmyrgnąć
g pyrgnąć
s. rugnąć
mrugnąć
odmrugnąć
i przymrugnąć
dygnąć
drygnąć
d wzdrygnąć
się wzdrygnąć
frygnąć
g mrygnąć
d sygnąć
stygnąć
zastygnąć
nadstygnąć
zestygnąć
przestygnąć
ostygnąć
wystygnąć
d przystygnąć
rzygnąć
p strzygnąć
(się) rozstrzygnąć
wyrzygnąć
d uwięzgnąć
(się) obślizgnąć
się ześlizgnąć
się prześlizgnąć
(się) oślizgnąć
(się) poślizgnąć
się wyślizgnąć
się zślizgnąć
się umizgnąć
wierzgnąć
d przewierzgnąć
d zwierzgnąć
(się) zadzierzgnąć
(się) przedzierzgnąć
d rozdzierzgnąć
bluzgnąć
bryzgnąć
źgnąć
(się) dźgnąć
żgnąć
p (się) zażgnąć
przedzierżgnąć
p wahnąć
się wahnąć
bachnąć
(się) ciachnąć
dziachnąć
(się) machnąć
p zamachnąć
się zamachnąć
(się) odmachnąć
p wymachnąć
się rozmachnąć
pachnąć
zapachnąć
przepachnąć
g się strachnąć
się sztachnąć
się żachnąć
s. d się spąchnąć
g trząchnąć
p potrząchnąć
(się) strząchnąć
d (się) utrząchnąć
wytrząchnąć
zdechnąć
p się odśmiechnąć
się uśmiechnąć
tęchnąć
zatęchnąć
stęchnąć
przytęchnąć
cichnąć
nacichnąć
(się) zacichnąć
pocichnąć
ścichnąć
ucichnąć
przycichnąć
kichnąć
p ćwichnąć
nadwichnąć
wywichnąć
(się) zwichnąć
(się) pchnąć
d zapchnąć
p się zapchnąć
(się) odepchnąć
podepchnąć
(się) wepchnąć
zepchnąć
(się) rozepchnąć
(się) przepchnąć
opchnąć
(się) dopchnąć
(się) popchnąć
upchnąć
(się) wypchnąć
(się) szturchnąć
schnąć
zaschnąć
obeschnąć
podeschnąć
(się) zeschnąć
się rozeschnąć
przeschnąć
oschnąć
doschnąć
poschnąć
uschnąć
wyschnąć
przyschnąć
tchnąć
natchnąć
d się natchnąć
p (się) zatchnąć
odetchnąć
d wetchnąć
d otchnąć
i stchnąć
westchnąć
d utchnąć
wytchnąć
buchnąć
wybuchnąć
cuchnąć
zacuchnąć
d duchnąć
chuchnąć
niuchnąć
głuchnąć
p zagłuchnąć
ogłuchnąć
pogłuchnąć
przygłuchnąć
p zgłuchnąć
dmuchnąć
p zadmuchnąć
p poddmuchnąć
p przedmuchnąć
odmuchnąć
wdmuchnąć
wydmuchnąć
zdmuchnąć
rozdmuchnąć
puchnąć
napuchnąć
zapuchnąć
odpuchnąć
podpuchnąć
opuchnąć
popuchnąć
spuchnąć
przypuchnąć
rozpuchnąć
i ruchnąć
gruchnąć
d się zgruchnąć
czmychnąć
prychnąć
d (się) odstrychnąć
d podstrychnąć
(się) wystrychnąć
d (się) roztrychnąć
czchnąć
mierzchnąć
pomierzchnąć
(się) zmierzchnąć
pierzchnąć
opierzchnąć
spierzchnąć
(się) rozpierzchnąć
ginąć
naginąć
zaginąć
i przeginąć
poginąć
wyginąć
zginąć
d kinąć
d (się) przekinąć
skinąć
d wykinąć
(się) minąć
przeminąć
d się przeminąć
ominąć
p się ominąć
pominąć
(się) wyminąć
się zminąć
się rozminąć
d (się) winąć
(się) nawinąć
(się) zawinąć
(się) obwinąć
d się nadwinąć
(się) odwinąć
(się) podwinąć
(się) przewinąć
(się) owinąć
d powinąć
się powinąć
(się) spowinąć
p (się) rozpowinąć
d uwinąć
(się) uwinąć
(się) wywinąć
(się) zwinąć
(się) rozwinąć
s. (się) bujnąć
kujnąć
gdaknąć
blaknąć
poblaknąć
wyblaknąć
przyblaknąć
zblaknąć
d łaknąć
załaknąć
braknąć
zabraknąć
p przybraknąć
zbraknąć
kraknąć
potaknąć
przytaknąć
kwaknąć
bąknąć
odbąknąć
przebąknąć
wybąknąć
brzdąknąć
siąknąć
nasiąknąć
s. podsiąknąć
przesiąknąć
wsiąknąć
wysiąknąć
się zająknąć
wyjąknąć
brząknąć
zabrząknąć
pobrząknąć
chrząknąć
odchrząknąć
krząknąć
d odkrząknąć
d się odcknąć
d przecknąć
g się przecknąć
(się) ocknąć
beknąć
cieknąć
nacieknąć
(się) zacieknąć
obcieknąć
przecieknąć
ocieknąć
pocieknąć
ścieknąć
ucieknąć
wcieknąć
sieknąć
szczeknąć
p zaszczeknąć
(się) odszczeknąć
(się) oszczeknąć
d rzeknąć
skrzeknąć
g urzeknąć
d bęknąć
brzdęknąć
mięknąć
namięknąć
odmięknąć
przemięknąć
omięknąć
p umięknąć
wymięknąć
zmięknąć
rozmięknąć
d przesięknąć
d wsięknąć
dźwięknąć
p zadźwięknąć
p oddźwięknąć
d przedźwięknąć
jęknąć
d zajęknąć
odjęknąć
przejęknąć
wyjęknąć
się zalęknąć
(się) przelęknąć
klęknąć
d (się) zaklęknąć
d poklęknąć
uklęknąć
przyklęknąć
się ulęknąć
się wylęknąć
d zlęknąć
pęknąć
nadpęknąć
(się) rozpęknąć
stęknąć
szczęknąć
p zaszczęknąć
brzęknąć
nabrzęknąć
zabrzęknąć
podbrzęknąć
obrzęknąć
pobrzęknąć
p zbrzęknąć
rozbrzęknąć
fiknąć
d miknąć
niknąć
zaniknąć
(się) przeniknąć
p poniknąć
uniknąć
wniknąć
wyniknąć
zniknąć
piknąć
(się) spiknąć
siknąć
ćwiknąć
kwiknąć
odkwiknąć
milknąć
zamilknąć
pomilknąć
umilknąć
przymilknąć
zmilknąć
przełknąć
połknąć
żółknąć
s. nadżółknąć
przeżółknąć
pożółknąć
wyżółknąć
przyżółknąć
zżółknąć
mknąć
d się mknąć
d (się) namknąć
(się) zamknąć
(się) odemknąć
d (się) podemknąć
się wemknąć
zemknąć
d się zemknąć
d (się) rozemknąć
(się) przemknąć
d (się) omknąć
(się) domknąć
pomknąć
d się pomknąć
napomknąć
(się) umknąć
(się) wymknąć
(się) przymknąć
d wycienknąć
g trynknąć
gloknąć
moknąć
(się) namoknąć
zamoknąć
(się) cmoknąć
odmoknąć
podmoknąć
przemoknąć
smoknąć
wymoknąć
zmoknąć
rozmoknąć
g potoknąć
kwoknąć
charknąć
odcharknąć
wycharknąć
smarknąć
sarknąć
odsarknąć
warknąć
odwarknąć
derknąć
ćwierknąć
świerknąć
g poświerknąć
g uświerknąć
d (się) usterknąć
wysterknąć
zerknąć
d wyszczerknąć
g uświrknąć
burknąć
odburknąć
(się) oburknąć
furknąć
siurknąć
nurknąć
d szturknąć
g zbyrknąć
g fyrknąć
d (się) ustyrknąć
g zwyrknąć
d (się) lsknąć
s. się omsknąć
parsknąć
(się) wyparsknąć
wyłusknąć
p omusknąć
d (się) wymusknąć
d (się) lśknąć
(się) tknąć
(się) natknąć
(się) zatknąć
podetknąć
wetknąć
(się) zetknąć
przetknąć
(się) dotknąć
(się) potknąć
d się spotknąć
utknąć
wytknąć
przytknąć
miauknąć
d zamiauknąć
s. cuknąć
się zacuknąć
fuknąć
d się fuknąć
p zafuknąć
p odfuknąć
ofuknąć
p się ofuknąć
huknąć
zahuknąć
odhuknąć
przyhuknąć
ciuknąć
fiuknąć
I kuknąć
II kuknąć
d (się) smuknąć
d posmuknąć
d wysmuknąć
(się) puknąć
p (się) rozpuknąć
mruknąć
odmruknąć
pomruknąć
wymruknąć
(się) stuknąć
odstuknąć
cyknąć
łyknąć
myknąć
smyknąć
się przesmyknąć
osmyknąć
(się) wysmyknąć
pyknąć
ryknąć
p zaryknąć
bryknąć
odryknąć
(się) tryknąć
pstryknąć
kukuryknąć
wyryknąć
syknąć
ksyknąć
psyknąć
tyknąć
prztyknąć
d wyknąć
nawyknąć
odwyknąć
d skowyknąć
przywyknąć
zwyknąć
bzyknąć
d uszczyknąć
krzyknąć
zakrzyknąć
odkrzyknąć
(się) okrzyknąć
(się) skrzyknąć
wykrzyknąć
strzyknąć
nastrzyknąć
zastrzyknąć
wstrzyknąć
wystrzyknąć
czknąć
uszczknąć
gorzknąć
p zagorzknąć
zgorzknąć
(się) palnąć
(się) walnąć
d przeklnąć
golnąć
p kolnąć
(się) kulnąć
p (się) skulnąć
kaszlnąć
odkaszlnąć
d się przedrzemnąć
p zdrzemnąć
się zdrzemnąć
kimnąć
zapomnąć
d wspomnąć
rymnąć
hrymnąć
d (się) zdrzymnąć
p zżymnąć
się zżymnąć
wionąć
zawionąć
przewionąć
owionąć
d powionąć
wwionąć
d wywionąć
przywionąć
p zwionąć
d rozwionąć
zionąć
d ozionąć
wzionąć
wyzionąć
chłonąć
I ochłonąć
II d ochłonąć
pochłonąć
p schłonąć
(się) wchłonąć
płonąć
zapłonąć
d się zapłonąć
d opłonąć
dopłonąć
spłonąć
s. wspłonąć
p rozpłonąć
tonąć
natonąć
zatonąć
potonąć
utonąć
d przyżonąć
capnąć
przycapnąć
chapnąć
zachapnąć
ciapnąć
kapnąć
skapnąć
ukapnąć
lapnąć
chlapnąć
s. ochlapnąć
klapnąć
oklapnąć
chłapnąć
kłapnąć
(się) drapnąć
(się) zadrapnąć
udrapnąć
chrapnąć
sapnąć
odsapnąć
siąpnąć
tąpnąć
stąpnąć
nadepnąć
udepnąć
wdepnąć
przydepnąć
s. (się) hepnąć
g ciepnąć
(się) siepnąć
(się) klepnąć
ślepnąć
zaślepnąć
oślepnąć
poślepnąć
przyślepnąć
d zślepnąć
d zlepnąć
krzepnąć
zakrzepnąć
okrzepnąć
pokrzepnąć
skrzepnąć
zaskrzepnąć
(się) trzepnąć
(się) strzepnąć
szepnąć
odszepnąć
podszepnąć
doszepnąć
d poszepnąć
wyszepnąć
d się zszepnąć
kipnąć
d lipnąć
chlipnąć
p (się) zachlipnąć
wychlipnąć
d przylipnąć
zipnąć
odzipnąć
pompnąć
hopnąć
(się) kopnąć
wykopnąć
żłopnąć
chropnąć
(się) kropnąć
d topnąć
(się) szarpnąć
nadszarpnąć
(się) wyszarpnąć
cierpnąć
pocierpnąć
ścierpnąć
p czerpnąć
p naczerpnąć
zaczerpnąć
d poczerpnąć
d (się) wyczerpnąć
s. tyrpnąć
cupnąć
przycupnąć
ciupnąć
uciupnąć
siupnąć
chlupnąć
wychlupnąć
(się) łupnąć
chrupnąć
tupnąć
przytupnąć
łypnąć
(się) rypnąć
chrypnąć
zachrypnąć
ochrypnąć
pochrypnąć
schrypnąć
s. przychrypnąć
(się) sypnąć
(się) szczypnąć
(się) uszczypnąć
przyszczypnąć
d zachrzypnąć
d ochrzypnąć
skrzypnąć
d zaskrzypnąć
(się) garnąć
nagarnąć
zagarnąć
d się zagarnąć
obgarnąć
odgarnąć
podgarnąć
przegarnąć
(się) ogarnąć
p (się) pogarnąć
wgarnąć
wygarnąć
d się wygarnąć
(się) przygarnąć
zgarnąć
p się zgarnąć
rozgarnąć
d się rozgarnąć
brnąć
nabrnąć
zabrnąć
webrnąć
przebrnąć
dobrnąć
wybrnąć
s. przybrnąć
szurnąć
dyrnąć
snąć
gasnąć
zagasnąć
i wpółgasnąć
dogasnąć
pogasnąć
ugasnąć
wygasnąć
przygasnąć
zgasnąć
(się) chlasnąć
klasnąć
p zaklasnąć
s. odklasnąć
d poklasnąć
przyklasnąć
mlasnąć
plasnąć
i splasnąć
przyplasnąć
(się) rozplasnąć
(się) głasnąć
(się) drasnąć
(się) zadrasnąć
prasnąć
zasnąć
obrzasnąć
(się) trzasnąć
(się) zatrzasnąć
i utrzasnąć
wytrzasnąć
przytrzasnąć
(się) roztrzasnąć
wrzasnąć
zawrzasnąć
odwrzasnąć
wywrzasnąć
(się) szasnąć
chrząsnąć
g trząsnąć
p natrząsnąć
obtrząsnąć
(się) przetrząsnąć
(się) otrząsnąć
potrząsnąć
strząsnąć
(się) wstrząsnąć
(się) utrząsnąć
(się) wytrząsnąć
(się) przytrząsnąć
roztrząsnąć
d się roztrząsnąć
szelesnąć
d (się) wskrzesnąć
klęsnąć
(się) zaklęsnąć
sklęsnąć
wklęsnąć
chrzęsnąć
zachrzęsnąć
(się) cisnąć
(się) nacisnąć
(się) zacisnąć
obcisnąć
(się) odcisnąć
(się) przecisnąć
d ocisnąć
(się) docisnąć
pocisnąć
p się pocisnąć
(się) ścisnąć
d odścisnąć
(się) uścisnąć
ucisnąć
(się) wcisnąć
wycisnąć
p się wycisnąć
przycisnąć
p rozcisnąć
kisnąć
zakisnąć
s. podkisnąć
skisnąć
wykisnąć
rozkisnąć
pisnąć
d wisnąć
nawisnąć
zawisnąć
obwisnąć
d owisnąć
świsnąć
zaświsnąć
prześwisnąć
d wyświsnąć
d uwisnąć
zwisnąć
d rozwisnąć
kuksnąć
d przelsnąć
d olsnąć
chłosnąć
posnąć
rosnąć
narosnąć
zarosnąć
obrosnąć
odrosnąć
podrosnąć
przerosnąć
dorosnąć
porosnąć
urosnąć
wrosnąć
wyrosnąć
przyrosnąć
d zrosnąć
się zrosnąć
d rozrosnąć
się rozrosnąć
wzrosnąć
klapsnąć
się opsnąć
kopsnąć
grypsnąć
się wypsnąć
usnąć
(się) chlusnąć
(się) zachlusnąć
przechlusnąć
i ochlusnąć
wchlusnąć
wychlusnąć
plusnąć
zaplusnąć
p splusnąć
i wplusnąć
wyplusnąć
(się) rozplusnąć
g łusnąć
(się) musnąć
omusnąć
d pomusnąć
d wymusnąć
chrusnąć
szusnąć
łysnąć
błysnąć
zabłysnąć
odbłysnąć
przebłysnąć
wybłysnąć
rozbłysnąć
d chłysnąć
d zachłysnąć
się zachłysnąć
i połysnąć
prysnąć
odprysnąć
d sprysnąć
wprysnąć
wyprysnąć
(się) rozprysnąć
trysnąć
wtrysnąć
wytrysnąć
się roztrysnąć
przysnąć
d olśnąć
(się) kołatnąć
płatnąć
się zakrzątnąć
zaprzątnąć
p się zaprzątnąć
g oprzątnąć
sprzątnąć
uprzątnąć
wyprzątnąć
kwitnąć
zakwitnąć
p odkwitnąć
przekwitnąć
okwitnąć
dokwitnąć
pokwitnąć
skwitnąć
wykwitnąć
rozkwitnąć
d się rozkwitnąć
d oświtnąć
d rozświtnąć
(się) fajtnąć
(się) ochajtnąć
s. kajtnąć
majtnąć
chrobotnąć
(się) chybotnąć
(się) miotnąć
łomotnąć
(się) grzmotnąć
(się) fertnąć
się wykopyrtnąć
(się) szastnąć
chrząstnąć
p zgęstnąć
chrzęstnąć
d istnąć
szustnąć
się zachłystnąć
skowytnąć
zgrzytnąć
p zazgrzytnąć
(się) lunąć
plunąć
odplunąć
splunąć
wyplunąć
runąć
frunąć
zafrunąć
nadfrunąć
odfrunąć
podfrunąć
przefrunąć
pofrunąć
sfrunąć
wyfrunąć
przyfrunąć
d wyrunąć
sunąć
p się sunąć
(się) nasunąć
(się) zasunąć
(się) obsunąć
(się) nadsunąć
(się) odsunąć
(się) podsunąć
(się) zesunąć
(się) przesunąć
(się) osunąć
dosunąć
(się) posunąć
(się) usunąć
(się) wsunąć
(się) wysunąć
(się) przysunąć
(się) zsunąć
(się) rozsunąć
ziewnąć
(się) kiwnąć
odkiwnąć
d (się) chynąć
d (się) ochynąć
d schynąć
wychynąć
p się wychynąć
płynąć
napłynąć
zapłynąć
nadpłynąć
odpłynąć
podpłynąć
przepłynąć
opłynąć
dopłynąć
popłynąć
spłynąć
p się spłynąć
upłynąć
wpłynąć
wypłynąć
przypłynąć
d rozpłynąć
się rozpłynąć
słynąć
zasłynąć
d rozsłynąć
maznąć
p wiąznąć
d nawiąznąć
d zawiąznąć
d uwiąznąć
d grąznąć
d zagrząznąć
d kucznąć
d (się) przykucznąć
czeznąć
sczeznąć
więznąć
uwięznąć
gręznąć
grzęznąć
p zagrzęznąć
pogrzęznąć
ugrzęznąć
wgrzęznąć
p rozgrzęznąć
(się) liznąć
d się obliznąć
się śliznąć
(się) obśliznąć
d ześliznąć
się ześliznąć
i prześliznąć
się prześliznąć
(się) ośliznąć
się pośliznąć
p się uśliznąć
się wśliznąć
się wyśliznąć
się zśliznąć
d ochełznąć
d okiełznąć
g skiełznąć
pełznąć
nadpełznąć
odpełznąć
podpełznąć
przepełznąć
opełznąć
dopełznąć
popełznąć
spełznąć
wpełznąć
wypełznąć
przypełznąć
się rozpełznąć
(się) rznąć
marznąć
(się) namarznąć
zamarznąć
obmarznąć
nadmarznąć
odmarznąć
podmarznąć
przemarznąć
omarznąć
domarznąć
pomarznąć
umarznąć
wmarznąć
wymarznąć
przymarznąć
zmarznąć
rozmarznąć
d się rozmarznąć
narznąć
(się) zarznąć
oberznąć
naderznąć
(się) oderznąć
poderznąć
mierznąć
p obmierznąć
d przemierznąć
omierznąć
p zmierznąć
(się) werznąć
(się) zerznąć
rozerznąć
(się) przerznąć
orznąć
(się) dorznąć
(się) porznąć
(się) urznąć
(się) wyrznąć
przyrznąć
bluznąć
bryznąć
obryznąć
(się) rozbryznąć
(się) rżnąć
narżnąć
(się) zarżnąć
oberżnąć
naderżnąć
(się) oderżnąć
(się) poderżnąć
d (się) obmierżnąć
(się) werżnąć
(się) zerżnąć
(się) przerżnąć
orżnąć
(się) dorżnąć
(się) porżnąć
(się) urżnąć
(się) wyrżnąć
przyrżnąć
d pąć
(się) zacząć
(się) począć
napocząć
d zapocząć
nadpocząć
odpocząć
spocząć
wypocząć
(się) rozpocząć
d rozcząć
(się) wszcząć
I żąć
II d żąć
(się) nażąć
obżąć
odżąć
dożąć
pożąć
użąć
się wżąć
I wyżąć
II wyżąć
I zżąć
II d zżąć
berbeć
s. łacheć
płacheć
spłacheć
wiecheć
babieć
zbabieć
p słabieć
d zasłabieć
d zesłabieć
p osłabieć
grabieć
pograbieć
zgrabieć
s. głąbieć
p zgłąbieć
dębieć
odębieć
g zdębieć
grubieć
pogrubieć
zgrubieć
grzybieć
ogrzybieć
zgrzybieć
świerzbieć
zaświerzbieć
s. cieć
garbacieć
s. pogarbacieć
zgarbacieć
bogacieć
p pobogacieć
zmechacieć
rosochacieć
wydelikacieć
pstrokacieć
popielacieć
kosmacieć
zeszmacieć
d znosacieć
wacieć
trędowacieć
lodowacieć
zlodowacieć
d wrzodowacieć
rogowacieć
zrogowacieć
s. mechowacieć
zmechowacieć
zliszajowacieć
flakowacieć
szpakowacieć
zeszpakowacieć
d poszpakowacieć
rakowacieć
zrakowacieć
łękowacieć
korkowacieć
skorkowacieć
chrząstkowacieć
łykowacieć
złykowacieć
iłowacieć
I kołowacieć
II kołowacieć
skołowacieć
karłowacieć
skarłowacieć
gruzłowacieć
bliznowacieć
zbliznowacieć
chropowacieć
s. schropowacieć
serowacieć
zserowacieć
cukrowacieć
gburowacieć
p zgburowacieć
krasowacieć
galaretowacieć
zgalaretowacieć
kaszowacieć
skaszowacieć
guzowacieć
śluzowacieć
ześluzowacieć
skobiecieć
lecieć
nalecieć
zalecieć
(się) oblecieć
nadlecieć
odlecieć
podlecieć
(się) przelecieć
dolecieć
polecieć
ulecieć
wlecieć
wylecieć
przylecieć
(się) zlecieć
się rozlecieć
wzlecieć
bydlęcieć
zbydlęcieć
zwierzęcieć
zezwierzęcieć
chcieć
d szlachcieć
p zachcieć
się zachcieć
się odechcieć
zechcieć
pospolicieć
spospolicieć
wyprzyzwoicieć
d zmoskwicieć
żółcieć
d pożółcieć
wyelegancieć
idiocieć
zidiocieć
d zgołocieć
złocieć
pozłocieć
p osierocieć
krócieć
d zakopcieć
okopcieć
skopcieć
i wykopcieć
bękarcieć
zbękarcieć
parcieć
sparcieć
niebieścieć
zniebieścieć
niewieścieć
zniewieścieć
d zachrzęścieć
s. i cieniścieć
i wyraziścieć
d kościeć
d skościeć
skiepścieć
tłuścieć
potłuścieć
puścieć
d opuścieć
s. czyścieć
i sprzezroczyścieć
s. soczyścieć
srebrzyścieć
przejrzyścieć
płycieć
spłycieć
torfieć
storfieć
dziegieć
łokieć
nałokieć
paznokieć
kłykieć
knykieć
(się) mieć
chamieć
schamieć
zamieć
niemieć
p zaniemieć
oniemieć
poniemieć
kmieć
nieruchomieć
znieruchomieć
łakomieć
g pomieć
p chromieć
p zachromieć
d ochromieć
p schromieć
I śmieć
II śmieć
p pośmieć
umieć
s. się naumieć
d (się) dumieć
d (się) zadumieć
I (się) zdumieć
II d zdumieć
(się) rozumieć
się dorozumieć
się porozumieć
wyrozumieć
(się) zrozumieć
I szumieć
II szumieć
zaszumieć
przeszumieć
poszumieć
(się) wyszumieć
(się) rozszumieć
olbrzymieć
zolbrzymieć
brzmieć
nabrzmieć
zabrzmieć
odbrzmieć
rozebrzmieć
przebrzmieć
współbrzmieć
obrzmieć
dobrzmieć
pobrzmieć
wybrzmieć
rozbrzmieć
grzmieć
zagrzmieć
odegrzmieć
d rozegrzmieć
przegrzmieć
(się) wygrzmieć
(się) rozgrzmieć
kapcanieć
skapcanieć
gałganieć
p zgałganieć
spoganieć
zmuzułmanieć
d bisurmanieć
tumanieć
otumanieć
stumanieć
spanieć
baranieć
zbaranieć
tanieć
szatanieć
potanieć
stanieć
s. spurytanieć
bałwanieć
p obałwanieć
zbałwanieć
s. mieszczanieć
zmieszczanieć
d słabnieć
wyzgrabnieć
krnąbnieć
d ziębnieć
drobnieć
zadrobnieć
podrobnieć
zdrobnieć
d zniecnieć
mocnieć
dnieć
ładnieć
gładnieć
poładnieć
bezwładnieć
obezwładnieć
wyładnieć
s. szkaradnieć
p zeszkaradnieć
zadnieć
s. sporządnieć
wyporządnieć
biednieć
zbiednieć
blednieć
d poblednieć
wyblednieć
d zblednieć
osednieć
g zednieć
(się) rozednieć
rzednieć
przerzednieć
zrzednieć
d rozrzednieć
powszednieć
d spowszednieć
więdnieć
d zwiędnieć
widnieć
zawidnieć
p rozwidnieć
d odnieć
swobodnieć
i wyswobodnieć
łagodnieć
złagodnieć
pogodnieć
wypogodnieć
zlodnieć
głodnieć
wygłodnieć
zgłodnieć
chłodnieć
s. ochłodnieć
pochłodnieć
s. schłodnieć
młodnieć
odmłodnieć
wymłodnieć
zmłodnieć
modnieć
zmodnieć
wyrodnieć
zwyrodnieć
p zwodnieć
twardnieć
stwardnieć
cudnieć
dudnieć
zadudnieć
rozdudnieć
d wyludnieć
d znudnieć
d rudnieć
brudnieć
zbrudnieć
d rozdnieć
cienieć
ścienieć
kamienieć
p okamienieć
pokamienieć
skamienieć
skrzemienieć
p płomienieć
spłomienieć
rozpłomienieć
promienieć
opromienieć
spromienieć
rozpromienieć
rumienieć
zarumienieć
czerwienieć
zaczerwienieć
poczerwienieć
sczerwienieć
lenieć
zielenieć
zazielenieć
ozielenieć
pozielenieć
zzielenieć
wylenieć
d zlenieć
poszerszenieć
zszerszenieć
d zognieć
pachnieć
zapachnieć
się rozpachnieć
powszechnieć
d spowszechnieć
pulchnieć
próchnieć
nadpróchnieć
s. podpróchnieć
przepróchnieć
popróchnieć
spróchnieć
wypróchnieć
d dziecinieć
(się) linieć
s. i malinieć
wylinieć
ziarninieć
sinieć
zasinieć
podsinieć
p zesinieć
d osinieć
posinieć
zsinieć
s. wyspokojnieć
zdostojnieć
przystojnieć
wyprzystojnieć
bujnieć
pobujnieć
zburżuazyjnieć
knieć
pięknieć
popięknieć
wypięknieć
żółknieć
pożółknieć
zżółknieć
włóknieć
zwłóknieć
d zatęsknieć
gorzknieć
zgorzknieć
s. realnieć
strywialnieć
s. normalnieć
banalnieć
s. prowincjonalnieć
monumentalnieć
samodzielnieć
subtelnieć
wysubtelnieć
bezsilnieć
d zbezsilnieć
wolnieć
spowolnieć
zwolnieć
rozwolnieć
potulnieć
spotulnieć
s. infantylnieć
p pełnieć
popełnieć
wypełnieć
ciemnieć
zaciemnieć
ociemnieć
pociemnieć
ściemnieć
nikczemnieć
znikczemnieć
pozimnieć
s. wyzimnieć
i obezdomnieć
pomnieć
napomnieć
(się) zapomnieć
d przepomnieć
się dopomnieć
d spomnieć
(się) wspomnieć
(się) upomnieć
wypomnieć
(się) przypomnieć
ogromnieć
wyogromnieć
zogromnieć
skromnieć
zeskromnieć
poskromnieć
przytomnieć
oprzytomnieć
dumnieć
d zdumnieć
d porozumnieć
s. jesiennieć
i sennieć
dziecinnieć
zdziecinnieć
i roślinnieć
s. pustynnieć
s. skulfonieć
płonieć
wypłonieć
p gawronieć
s. szronieć
oszronieć
wonieć
zawonieć
wapnieć
zwapnieć
p krzepnieć
p pokrzepnieć
posępnieć
sposępnieć
zdowcipnieć
roztropnieć
topnieć
obtopnieć
d otopnieć
stopnieć
roztopnieć
zwulgarnieć
marnieć
pomarnieć
zmarnieć
s. koszmarnieć
zordynarnieć
czarnieć
krnąbrnieć
s. skrnąbrnieć
srebrnieć
zasrebrnieć
wysrebrnieć
jędrnieć
s. pojędrnieć
zjędrnieć
czernieć
p się czernieć
zaczernieć
poczernieć
sczernieć
przyczernieć
mizernieć
pomizernieć
wymizernieć
przymizernieć
zmizernieć
upiornieć
pokornieć
spokornieć
s. opornieć
potwornieć
spotwornieć
wieczornieć
i powieczornieć
durnieć
podurnieć
zdurnieć
chmurnieć
pochmurnieć
spochmurnieć
schmurnieć
śnieć
jaśnieć
zajaśnieć
pojaśnieć
d wyjaśnieć
zjaśnieć
p rozjaśnieć
kraśnieć
p zakraśnieć
p pokraśnieć
skraśnieć
kwaśnieć
zakwaśnieć
przekwaśnieć
pokwaśnieć
skwaśnieć
pleśnieć
zapleśnieć
nadpleśnieć
przepleśnieć
opleśnieć
popleśnieć
spleśnieć
s. przypleśnieć
s. nowocześnieć
s. wynowocześnieć
i rzęśnieć
kiśnieć
i olśnieć
i zawiośnieć
d skośnieć
gnuśnieć
zgnuśnieć
d wydatnieć
delikatnieć
wydelikatnieć
zdelikatnieć
szkarłatnieć
brunatnieć
zbrunatnieć
szlachetnieć
zeszlachetnieć
wyszlachetnieć
d zszlachetnieć
d świetnieć
d zaświetnieć
p szpetnieć
zeszpetnieć
oszpetnieć
p poszpetnieć
obojętnieć
zobojętnieć
mętnieć
smętnieć
zesmętnieć
zmętnieć
zewstrętnieć
p zatętnieć
roztętnieć
p wybitnieć
błękitnieć
zabłękitnieć
pobłękitnieć
wybłękitnieć
zbłękitnieć
rozbłękitnieć
wilgotnieć
zawilgotnieć
zwilgotnieć
markotnieć
pomarkotnieć
s. przymarkotnieć
zmarkotnieć
lotnieć
d zbłotnieć
złotnieć
i samotnieć
osamotnieć
potnieć
s. napotnieć
zapotnieć
spotnieć
i wypotnieć
zwielokrotnieć
stokrotnieć
gęstnieć
zgęstnieć
istnieć
zaistnieć
współistnieć
i poistnieć
kostnieć
pokostnieć
skostnieć
smutnieć
p zesmutnieć
d osmutnieć
posmutnieć
spasożytnieć
runieć
zarunieć
kołtunieć
skołtunieć
d zadawnieć
d zdawnieć
d wyśpiewnieć
drewnieć
zdrewnieć
p rzewnieć
zdrzewnieć
i odziwnieć
i zduchownieć
s. intensywnieć
pozytywnieć
sztywnieć
zesztywnieć
skretynieć
zrutynieć
s. cudacznieć
mącznieć
s. statecznieć
p zestatecznieć
wystatecznieć
d ugrzecznieć
wygrzecznieć
p zgrzecznieć
pęcznieć
napęcznieć
spęcznieć
rozpęcznieć
wyślicznieć
s. cynicznieć
s. scynicznieć
widocznieć
mrocznieć
zmrocznieć
klasycznieć
apatycznieć
s. odpatetycznieć
praktycznieć
fantastycznieć
s. metafizycznieć
nędznieć
wynędznieć
p znędznieć
zrubasznieć
i zestrasznieć
spysznieć
i żelaźnieć
d zżelaźnieć
wyraźnieć
s. groźnieć
poważnieć
spoważnieć
d wypoważnieć
niedołężnieć
zniedołężnieć
mężnieć
wymężnieć
zmężnieć
potężnieć
spotężnieć
s. pobożnieć
s. wypobożnieć
zamożnieć
zwielmożnieć
d rozwielmożnieć
d zmożnieć
capieć
d i ogapieć
zgapieć
d kapieć
skapieć
szkapieć
zeszkapieć
d skąpieć
zeskąpieć
d zskąpieć
p sępieć
osępieć
tępieć
otępieć
stępieć
kipieć
nakipieć
zakipieć
skipieć
wykipieć
ślipieć
chłopieć
schłopieć
ropieć
zaropieć
oropieć
zropieć
(się) cierpieć
d nacierpieć
się nacierpieć
d zacierpieć
odcierpieć
zniecierpieć
przecierpieć
współcierpieć
docierpieć
pocierpieć
ścierpieć
ucierpieć
(się) wycierpieć
d przycierpieć
d dośpieć
d pośpieć
d uśpieć
głupieć
p podgłupieć
ogłupieć
pogłupieć
zgłupieć
p słupieć
p zesłupieć
osłupieć
posłupieć
rupieć
skorupieć
zaskorupieć
zeskorupieć
trupieć
d otrupieć
I strupieć
II strupieć
zastrupieć
chrypieć
zachrypieć
i przechrypieć
schrypieć
wychrypieć
zachrzypieć
skrzypieć
zaskrzypieć
poskrzypieć
wyskrzypieć
szypieć
sieć
kisieć
rozkisieć
wisieć
d zawisieć
g osieć
kłosieć
orosieć
zepsieć
spsieć
musieć
d zrusieć
s. podtatusieć
łysieć
podłysieć
ołysieć
połysieć
wyłysieć
złysieć
koślawieć
pokoślawieć
skoślawieć
kulawieć
okulawieć
d skulawieć
koszlawieć
skoszlawieć
s. i mgławieć
s. i błękitnawieć
jaskrawieć
kaprawieć
dziurawieć
rdzawieć
d zardzawieć
podrdzawieć
d pordzawieć
d załzawieć
kędzierzawieć
wszawieć
rdzewieć
zardzewieć
nadrdzewieć
podrdzewieć
zerdzewieć
przerdzewieć
ordzewieć
pordzewieć
s. przyrdzewieć
d zrdzewieć
chciwieć
p poczciwieć
gliwieć
zgliwieć
wrażliwieć
leniwieć
zleniwieć
rozleniwieć
siwieć
podsiwieć
osiwieć
posiwieć
przysiwieć
p zsiwieć
d tkwieć
d znarodowieć
s. bordowieć
d wdowieć
owdowieć
powdowieć
sposągowieć
liliowieć
zliliowieć
s. woskowieć
jałowieć
p zajałowieć
wyjałowieć
zjałowieć
wartogłowieć
płowieć
nadpłowieć
d opłowieć
spłowieć
wypłowieć
stepowieć
narowieć
zdrowieć
ozdrowieć
d pozdrowieć
wyzdrowieć
szafirowieć
zmarmurowieć
purpurowieć
spurpurowieć
surowieć
zsurowieć
d sowieć
krasowieć
pąsowieć
opąsowieć
spąsowieć
osowieć
posowieć
s. marsowieć
matowieć
s. pomatowieć
zmatowieć
granatowieć
zgranatowieć
fioletowieć
sfioletowieć
i zabrylantowieć
amarantowieć
s. i nerwowieć
brązowieć
zbrązowieć
różowieć
zaróżowieć
poróżowieć
zróżowieć
drętwieć
odrętwieć
podrętwieć
zdrętwieć
d trętwieć
d otrętwieć
d strętwieć
martwieć
d zamartwieć
zmartwieć
nicestwieć
d znicestwieć
d zgęstwieć
czerstwieć
nadczerstwieć
sczerstwieć
butwieć
nadbutwieć
przebutwieć
pobutwieć
zbutwieć
kutwieć
robaczywieć
zrobaczywieć
krzywieć
parszywieć
zaparszywieć
oparszywieć
sparszywieć
rzeźwieć
d orzeźwieć
trzeźwieć
otrzeźwieć
dotrzeźwieć
wytrzeźwieć
dziadzieć
s. poddziadzieć
zdziadzieć
czadzieć
zaczadzieć
oczadzieć
d oszadzieć
śniedzieć
zaśniedzieć
pośniedzieć
siedzieć
się nasiedzieć
(się) zasiedzieć
się obsiedzieć
odsiedzieć
(się) przesiedzieć
wpółsiedzieć
d (się) osiedzieć
dosiedzieć
posiedzieć
usiedzieć
(się) wysiedzieć
d przysiedzieć
wiedzieć
się przewiedzieć
się dowiedzieć
powiedzieć
(się) zapowiedzieć
odpowiedzieć
podpowiedzieć
przepowiedzieć
(się) opowiedzieć
dopowiedzieć
(się) wypowiedzieć
d przypowiedzieć
rozpowiedzieć
się wywiedzieć
się zwiedzieć
p się rozwiedzieć
d (się) rzedzieć
d oszedzieć
d poszedzieć
i złabędzieć
sędzieć
osędzieć
zaswędzieć
(się) widzieć
d nawidzieć
się nawidzieć
p nienawidzieć
d (się) zawidzieć
d odwidzieć
się odwidzieć
zaniewidzieć
(się) przewidzieć
p owidzieć
dowidzieć
niedowidzieć
p (się) uwidzieć
się przywidzieć
(się) zwidzieć
wrzodzieć
owrzodzieć
hardzieć
d zahardzieć
zhardzieć
twardzieć
zatwardzieć
stwardzieć
śmierdzieć
(się) zaśmierdzieć
pierdzieć
s. p chudzieć
rudzieć
s. zarudzieć
porudzieć
wyrudzieć
s. przyrudzieć
zrudzieć
d skobuzieć
francuzieć
sfrancuzieć
zapyzieć
p aleć
ocaleć
maleć
pomaleć
zmaleć
d zuchwaleć
szaleć
p (się) zaszaleć
d podszaleć
przeszaleć
oszaleć
poszaleć
się wyszaleć
(się) rozszaleć
mdleć
się namdleć
zemdleć
omdleć
pomdleć
przymdleć
podleć
spodleć
bieleć
d się bieleć
zabieleć
pobieleć
wybieleć
przybieleć
zbieleć
p rozbieleć
popieleć
spopieleć
wypopieleć
weseleć
poweseleć
okrągleć
wyokrągleć
I d mgleć
II d mgleć
d zemgleć
g omgleć
truchleć
potruchleć
struchleć
kleć
s. nikleć
smukleć
zeszkleć
(się) mleć
miamleć
skamleć
mamleć
wymamleć
namleć
zemleć
rozemleć
(się) przemleć
omleć
skomleć
zaskomleć
wyskomleć
umleć
wymleć
I boleć
II boleć
zaboleć
odboleć
przeboleć
współboleć
p (się) oboleć
s. poboleć
wyboleć
p się wyboleć
rozboleć
d się rozboleć
g zdoleć
ramoleć
zramoleć
woleć
I pleć
II d pleć
pociepleć
przepleć
opleć
szczupleć
zeszczupleć
poszczupleć
d uszczupleć
wyszczupleć
wypleć
karleć
skarleć
scherleć
dorośleć
wydorośleć
myśleć
się namyśleć
d zamyśleć
przemyśleć
współmyśleć
domyśleć
pomyśleć
p wymyśleć
(się) tleć
d zatleć
wątleć
nadwątleć
zwątleć
d świetleć
d zaświetleć
zetleć
rozetleć
przetleć
(się) dotleć
stleć
wytleć
s. przytleć
roztleć
safanduleć
kuleć
zakuleć
okuleć
pokuleć
wykuleć
zmuleć
kaszleć
zakaszleć
połeć
urwipołeć
płeć
s. ciapeć
kapeć
łapeć
kłapeć
rapeć
pępeć
kopeć
pypeć
krypeć
goreć
d wygoreć
d rozgoreć
I źreć
II d źreć
g zeźreć
(się) żreć
się nażreć
(się) zażreć
(się) obeżreć
nadeżreć
(się) weżreć
zeżreć
p się zeżreć
(się) rozeżreć
(się) przeżreć
d się ożreć
dożreć
(się) pożreć
wyżreć
robaczeć
łajdaczeć
złajdaczeć
maniaczeć
zmaniaczeć
spróżniaczeć
majaczeć
zamajaczeć
flaczeć
sflaczeć
polaczeć
spolaczeć
skłaczeć
kułaczeć
dziwaczeć
zdziwaczeć
gąbczeć
d zobczeć
p świecczeć
zeświecczeć
beczeć
zabeczeć
odbeczeć
pobeczeć
się ubeczeć
(się) wybeczeć
d przybeczeć
się zbeczeć
się rozbeczeć
kaleczeć
okaleczeć
pokaleczeć
p skaleczeć
meczeć
d krzeczeć
skrzeczeć
zaskrzeczeć
przeskrzeczeć
s. poskrzeczeć
g zabęczeć
dźwięczeć
zadźwięczeć
p oddźwięczeć
przedźwięczeć
współdźwięczeć
(się) rozdźwięczeć
jęczeć
się najęczeć
zajęczeć
odjęczeć
przejęczeć
pojęczeć
(się) wyjęczeć
się rozjęczeć
klęczeć
odklęczeć
przeklęczeć
p wpółklęczeć
poklęczeć
wyklęczeć
się rozklęczeć
ślęczeć
naślęczeć
prześlęczeć
poślęczeć
kawęczeć
kwęczeć
brzęczeć
zabrzęczeć
odbrzęczeć
wybrzęczeć
się rozbrzęczeć
skatoliczeć
s. urzędniczeć
zurzędniczeć
zniewolniczeć
tajemniczeć
s. pierniczeć
spierniczeć
s. scyniczeć
zbolszewiczeć
kwiczeć
zakwiczeć
się rozkwiczeć
dziczeć
zadziczeć
p odziczeć
podziczeć
zdziczeć
d miękczeć
d zmiękczeć
milczeć
się namilczeć
zamilczeć
przemilczeć
domilczeć
pomilczeć
(się) wymilczeć
zmilczeć
dulczeć
wilczeć
miałczeć
zgiełczeć
jełczeć
zjełczeć
skołczeć
niemczeć
p poniemczeć
zniemczeć
cudzoziemczeć
p scudzoziemczeć
ścieńczeć
p wycieńczeć
p mroczeć
charczeć
zacharczeć
wycharczeć
warczeć
zawarczeć
powarczeć
się rozwarczeć
g zberczeć
skwierczeć
zaskwierczeć
s. poskwierczeć
d świerczeć
terczeć
sterczeć
p skwirczeć
burczeć
(się) naburczeć
zaburczeć
odburczeć
poburczeć
wyburczeć
zburczeć
furczeć
zafurczeć
przefurczeć
ciurczeć
siurczeć
g zbyrczeć
fyrczeć
g wyrczeć
wiotczeć
zwiotczeć
miauczeć
zamiauczeć
buczeć
zabuczeć
huczeć
nahuczeć
zahuczeć
przehuczeć
się rozhuczeć
fiuczeć
g skuczeć
zaskuczeć
muczeć
s. zamuczeć
d fruczeć
kruczeć
mruczeć
zamruczeć
odmruczeć
półmruczeć
pomruczeć
wymruczeć
zborsuczeć
żuczeć
złyczeć
myczeć
ryczeć
s. się naryczeć
zaryczeć
odryczeć
(się) poryczeć
tetryczeć
stetryczeć
(się) wyryczeć
przyryczeć
się rozryczeć
syczeć
zasyczeć
przesyczeć
wysyczeć
d się tyczeć
dotyczeć
skowyczeć
zaskowyczeć
bzyczeć
krzyczeć
(się) nakrzyczeć
zakrzyczeć
(się) przekrzyczeć
okrzyczeć
(się) dokrzyczeć
pokrzyczeć
skrzyczeć
(się) wykrzyczeć
(się) rozkrzyczeć
szczeć
mlaszczeć
niebieszczeć
zniebieszczeć
trzeszczeć
zatrzeszczeć
wrzeszczeć
(się) nawrzeszczeć
zawrzeszczeć
przewrzeszczeć
d owrzeszczeć
powrzeszczeć
(się) wywrzeszczeć
się rozwrzeszczeć
chrzęszczeć
niszczeć
p poniszczeć
d wyniszczeć
zniszczeć
piszczeć
zapiszczeć
przepiszczeć
p świszczeć
zaświszczeć
swojszczeć
p polszczeć
spolszczeć
schińszczeć
d pluszczeć
ruszczeć
p zruszczeć
s. i szuszczeć
d (się) łyszczeć
d załyszczeć
(się) błyszczeć
zabłyszczeć
d pryszczeć
d starzeć
się starzeć
d zastarzeć
podstarzeć
p się podstarzeć
(się) zestarzeć
d (się) przestarzeć
(się) postarzeć
d (się) ustarzeć
d (się) zstarzeć
szarzeć
zaszarzeć
podszarzeć
poszarzeć
wyszarzeć
przyszarzeć
zszarzeć
srebrzeć
posrebrzeć
d żebrzeć
dobrzeć
wydobrzeć
(się) drzeć
(się) nadrzeć
(się) zadrzeć
mądrzeć
wymądrzeć
zmądrzeć
(się) obedrzeć
nadedrzeć
(się) odedrzeć
podedrzeć
się wedrzeć
(się) zedrzeć
(się) rozedrzeć
(się) przedrzeć
(się) odrzeć
dodrzeć
modrzeć
zamodrzeć
zmodrzeć
(się) podrzeć
udrzeć
(się) wydrzeć
wichrzeć
d najrzeć
zajrzeć
(się) obejrzeć
podejrzeć
wejrzeć
d rozejrzeć
się rozejrzeć
I (się) przejrzeć
II przejrzeć
I dojrzeć
II dojrzeć
d pojrzeć
(się) spojrzeć
d spójrzeć
(się) ujrzeć
wyjrzeć
się przyjrzeć
iskrzeć
mrzeć
sklamrzeć
namrzeć
p się namrzeć
zamrzeć
zemrzeć
s. domrzeć
pomrzeć
umrzeć
d zaumrzeć
obumrzeć
odumrzeć
wymrzeć
przymrzeć
gorzeć
nagorzeć
zagorzeć
d przegorzeć
ogorzeć
dogorzeć
p pogorzeć
p wygorzeć
zgorzeć
rozgorzeć
p chorzeć
p zachorzeć
d (się) rozchorzeć
I (się) przeć
II d przeć
(się) naprzeć
I (się) zaprzeć
II zaprzeć
odeprzeć
(się) podeprzeć
(się) weprzeć
I (się) zeprzeć
II zeprzeć
I (się) rozeprzeć
II rozeprzeć
przeprzeć
p się przeprzeć
I (się) oprzeć
II oprzeć
I (się) poprzeć
II poprzeć
p sprzeć
(się) wesprzeć
się uprzeć
I (się) wyprzeć
II wyprzeć
(się) przyprzeć
(się) trzeć
(się) natrzeć
(się) patrzeć
się napatrzeć
podpatrzeć
(się) opatrzeć
d zaopatrzeć
(się) dopatrzeć
(się) popatrzeć
upatrzeć
(się) wpatrzeć
(się) rozpatrzeć
(się) zatrzeć
(się) obetrzeć
d odetrzeć
(się) podetrzeć
wietrzeć
wywietrzeć
zwietrzeć
(się) wetrzeć
(się) zetrzeć
(się) rozetrzeć
(się) przetrzeć
(się) otrzeć
dotrzeć
d samotrzeć
(się) potrzeć
sfilistrzeć
(się) rozpostrzeć
p pstrzeć
lustrzeć
(się) utrzeć
d zlutrzeć
chytrzeć
schytrzeć
(się) wytrzeć
(się) przytrzeć
burzeć
wyburzeć
zburzeć
d durzeć
d zadurzeć
d odurzeć
zmarmurzeć
s. ponurzeć
sponurzeć
wrzeć
I (się) zawrzeć
II zawrzeć
d odewrzeć
(się) zewrzeć
I (się) rozewrzeć
II p rozewrzeć
s. d dowrzeć
I wywrzeć
d się wywrzeć
II d wywrzeć
I (się) przywrzeć
II (się) przywrzeć
d zrzeć
s. d zeźrzeć
d wejźrzeć
d wyźrzeć
d waszeć
d trupieszeć
strupieszeć
d zmniszeć
d mniejszeć
d zmniejszeć
d większeć
omszeć
d spanoszeć
pustoszeć
opustoszeć
p spustoszeć
i wypustoszeć
polepszeć
parszeć
oparszeć
sparszeć
d pogorszeć
murszeć
s. nadmurszeć
zmurszeć
kruszeć
skruszeć
skożuszeć
zawszeć
dyszeć
się nadyszeć
(się) zadyszeć
d się udyszeć
p wydyszeć
(się) słyszeć
się nasłyszeć
zasłyszeć
g podsłyszeć
d przesłyszeć
się przesłyszeć
d (się) osłyszeć
dosłyszeć
niedosłyszeć
posłyszeć
usłyszeć
g wysłyszeć
d sposążeć
bieżeć
d nabieżeć
d zabieżeć
nadbieżeć
d odbieżeć
podbieżeć
d przebieżeć
d obieżeć
d dobieżeć
p pobieżeć
d zapobieżeć
d ubieżeć
d wbieżeć
wybieżeć
d przybieżeć
d (się) zbieżeć
d się rozbieżeć
leżeć
(się) należeć
przynależeć
zależeć
współzależeć
(się) odleżeć
przeleżeć
półleżeć
wpółleżeć
doleżeć
poleżeć
(się) uleżeć
(się) wyleżeć
się zleżeć
ciężeć
p ociężeć
p ściężeć
d oblężeć
tężeć
d otężeć
stężeć
d wężeć
rzężeć
zelżeć
wilżeć
sfolżeć
d mżeć
ubożeć
s. podubożeć
zubożeć
drożeć
podrożeć
zdrożeć
d srożeć
d zasrożeć
p zesrożeć
rozsrożeć
rżeć
zarżeć
drżeć
się nadrżeć
zadrżeć
przedrżeć
odrżeć
oderżeć
d dzierżeć
d zadzierżeć
d (się) odzierżeć
udzierżeć
p wydzierżeć
p (się) zdzierżeć
dłużeć
wyryżeć
chęć
niechęć
pamięć
niepamięć
s. d bezpamięć
pięć
dziesięć
d samodziesięć
dziewięć
zięć
rtęć
ortęć
pieczęć
p sianożęć
gaić
zagaić
p się zagaić
ogaić
ugaić
się mazgaić
(się) rozmazgaić
ujaić
maić
p się maić
(się) umaić
wymaić
g (się) rozmaić
raić
naraić
d się naraić
d poraić
d uraić
(się) taić
(się) zataić
p (się) hultaić
przehultaić
d się zhultaić
d (się) rozhultaić
utaić
p się utaić
(się) przytaić
się czaić
d zaczaić
się zaczaić
się podczaić
d się uczaić
d uobyczaić
d zobyczaić
d (się) nazwyczaić
(się) odzwyczaić
d (się) wezwyczaić
p (się) wzwyczaić
(się) przyzwyczaić
się przyczaić
(się) bić
p babić
się obabić
d (się) słabić
zesłabić
(się) osłabić
(się) nabić
grabić
nagrabić
zagrabić
ograbić
dograbić
pograbić
d burgrabić
ugrabić
wygrabić
zgrabić
rozgrabić
(się) wabić
zawabić
jedwabić
ojedwabić
d ujedwabić
odwabić
podwabić
p przewabić
d powabić
uwabić
wywabić
(się) przywabić
zwabić
szwabić
oszwabić
(się) zabić
obrąbić
trąbić
zatrąbić
odtrąbić
otrąbić
d się otrąbić
(się) strąbić
wtrąbić
wytrąbić
roztrąbić
nadbić
(się) odbić
(się) podbić
p podchlebić
się podchlebić
pochlebić
p się pochlebić
(się) przypochlebić
schlebić
p (się) przychlebić
się źrebić
się oźrebić
(się) przebić
trzebić
d się trzebić
(się) przetrzebić
d otrzebić
wytrzebić
roztrzebić
dębić
wydębić
zdębić
p się zdębić
(się) ziębić
(się) zaziębić
p odziębić
(się) przeziębić
(się) oziębić
się doziębić
(się) wyziębić
d zziębić
(się) głębić
(się) zagłębić
(się) pogłębić
(się) wgłębić
(się) wygłębić
zgłębić
(się) kłębić
p (się) zakłębić
pokłębić
(się) skłębić
się rozkłębić
d dziewosłębić
d zdziewosłębić
gnębić
zagnębić
dognębić
(się) pognębić
d wygnębić
przygnębić
zgnębić
obrębić
zaobrębić
wrębić
(się) zazębić
pozębić
p wyzębić
ścibić
ześcibić
(się) wścibić
wyścibić
kibić
i siejbić
wielbić
d się wielbić
uwielbić
się chełbić
(się) hańbić
(się) pohańbić
(się) zhańbić
(się) obić
(się) dobić
(się) zdobić
(się) ozdobić
d (się) uozdobić
d wyozdobić
(się) przyozdobić
d żałobić
s. ożałobić
d zagłobić
(się) żłobić
pożłobić
się wżłobić
(się) wyżłobić
(się) pobić
(się) robić
(się) narobić
zarobić
p się zarobić
(się) obrobić
drobić
I nadrobić
II nadrobić
s. zadrobić
(się) odrobić
I podrobić
II podrobić
wdrobić
(się) rozdrobić
(się) przerobić
(się) dorobić
(się) porobić
(się) urobić
(się) wrobić
(się) wyrobić
d przyrobić
(się) zrobić
rozrobić
d się zasobić
p (się) sposobić
d nasposobić
d (się) zasposobić
d uniesposobić
(się) usposobić
(się) przysposobić
(się) uosobić
d (się) wyosobić
d farbić
(się) garbić
(się) pogarbić
(się) wygarbić
(się) przygarbić
(się) zgarbić
skarbić
zaskarbić
d uskarbić
d (się) wskarbić
p uherbić
(się) szczerbić
nadszczerbić
d oszczerbić
(się) poszczerbić
d uszczerbić
(się) wyszczerbić
i (się) zszczerbić
(się) otorbić
g (się) gurbić
s. (się) pogurbić
wygurbić
(się) zgurbić
(się) ubić
(się) gubić
nagubić
(się) zagubić
(się) pogubić
d ugubić
(się) wygubić
d przygubić
(się) zgubić
g ściubić
(się) wściubić
wyściubić
(się) lubić
(się) zalubić
znielubić
się chlubić
się pochlubić
(się) polubić
d ślubić
zaślubić
p się zaślubić
(się) poślubić
p ulubić
d się wlubić
hołubić
wyhołubić
p przyhołubić
d się przyhołubić
pogrubić
zgrubić
się czubić
naczubić
się poczubić
p (się) wyczubić
kaszubić
(się) wbić
chybić
uchybić
narybić
(się) zarybić
wyrybić
(się) wybić
(się) zagrzybić
odgrzybić
przyskrzybić
przybić
d zaszybić
(się) zbić
(się) rozbić
świerzbić
zaświerzbić
(się) wzbić
łaźbić
(się) rzeźbić
dorzeźbić
płaskorzeźbić
porzeźbić
urzeźbić
wrzeźbić
wyrzeźbić
i się ciżbić
(się) zaciżbić
d drużbić
d podrużbić
(się) przekabacić
garbacić
gacić
(się) koligacić
p (się) skoligacić
ogacić
(się) bogacić
(się) pobogacić
d (się) ubogacić
(się) zbogacić
(się) wzbogacić
s. (się) mechacić
(się) zmechacić
się delikacić
d udelikacić
wydelikacić
(się) rozdelikacić
pstrokacić
się zapstrokacić
łacić
kudłacić
(się) skudłacić
płacić
d się płacić
zapłacić
nadpłacić
(się) odpłacić
podpłacić
przepłacić
(się) opłacić
dopłacić
popłacić
(się) spłacić
upłacić
wpłacić
(się) wypłacić
przypłacić
p się rozpłacić
kosmacić
skosmacić
(się) zeszmacić
konopacić
d (się) bracić
d pobracić
d (się) zbracić
d się rozbracić
zagracić
(się) tracić
natracić
(się) zatracić
d się obtracić
przetracić
s. d dotracić
(się) potracić
(się) stracić
utracić
(się) wytracić
przytracić
p roztracić
d upostacić
s. chwacić
(się) ochwacić
lodowacić
zlodowacić
skarłowacić
p (się) powinowacić
(się) spowinowacić
(się) mącić
(się) zamącić
(się) pomącić
(się) zmącić
(się) rozmącić
(się) trącić
p natrącić
zatrącić
obtrącić
(się) odtrącić
(się) przetrącić
otrącić
(się) potrącić
(się) strącić
utrącić
(się) wtrącić
(się) wytrącić
roztrącić
p się roztrącić
(się) becić
skobiecić
ubukiecić
d miecić
śmiecić
naśmiecić
zaśmiecić
(się) niecić
p naniecić
p (się) zaniecić
(się) podniecić
(się) zaśniecić
(się) rozniecić
(się) wzniecić
i rozsiecić
(się) kwiecić
d (się) zakwiecić
okwiecić
ukwiecić
(się) rozkwiecić
(się) świecić
(się) zaświecić
obświecić
(się) odświecić
przeświecić
(się) oświecić
poświecić
g uświecić
się wświecić
(się) wyświecić
przyświecić
(się) rozświecić
(się) zalecić
p flecić
(się) klecić
naklecić
poklecić
(się) sklecić
p uklecić
wyklecić
(się) polecić
zlecić
szpecić
d zaszpecić
zeszpecić
(się) oszpecić
p poszpecić
d chęcić
(się) zachęcić
p odchęcić
d (się) niechęcić
(się) zniechęcić
d przychęcić
(się) święcić
d oświęcić
(się) poświęcić
uświęcić
p się uświęcić
(się) wyświęcić
bydlęcić
zbydlęcić
d męcić
zachachmęcić
pochachmęcić
(się) smęcić
(się) zasmęcić
g (się) posmęcić
nęcić
p się nęcić
zanęcić
p się zanęcić
d ponęcić
wnęcić
d się wnęcić
przynęcić
(się) znęcić
roznęcić
(się) kręcić
(się) nakręcić
(się) zakręcić
nadkręcić
(się) odkręcić
podkręcić
(się) przekręcić
(się) okręcić
(się) dokręcić
(się) pokręcić
(się) skręcić
ukręcić
(się) wkręcić
(się) wykręcić
przykręcić
(się) rozkręcić
i uwstręcić
(się) zezwierzęcić
d (się) uzwierzęcić
d (się) rozzwierzęcić
uksiążęcić
d (się) szlachcić
p odszlachcić
I (się) uszlachcić
II d uszlachcić
d (się) wyszlachcić
(się) pichcić
spichcić
upichcić
wypichcić
d (się) rozmaicić
(się) urozmaicić
d zrozmaicić
d zobficić
d rozbłękicić
mikicić
mykicić
ujednolicić
(się) zjednolicić
d upospolicić
się aksamicić
s. uprzyzwoicić
d żłukcić
(się) kształcić
(się) odkształcić
(się) podkształcić
(się) zniekształcić
(się) przekształcić
(się) dokształcić
(się) pokształcić
p (się) ukształcić
(się) wykształcić
gwałcić
pogwałcić
d przygwałcić
zgwałcić
(się) żółcić
(się) zażółcić
pożółcić
wyżółcić
przyżółcić
zżółcić
ubrylancić
i rozdiamencić
lamencić
s. i się bezrobocić
cięgocić
wilgocić
nawilgocić
zawilgocić
(się) odwilgocić
zwilgocić
d (się) ochocić
(się) podochocić
d (się) zochocić
(się) rozochocić
się kocić
się okocić
p (się) markocić
g się zmarkocić
się parkocić
wykocić
się wykocić
błocić
(się) zabłocić
(się) obłocić
(się) ubłocić
wybłocić
(się) zbłocić
d młocić
(się) ogołocić
opłocić
d się słocić
się zasłocić
się rozsłocić
(się) złocić
(się) nazłocić
(się) zazłocić
p odzłocić
przezłocić
(się) ozłocić
dozłocić
pozłocić
d uzłocić
(się) wyzłocić
się przyzłocić
(się) rozzłocić
d sromocić
d (się) zesromocić
d osromocić
d zsromocić
(się) grzmocić
ogrzmocić
(się) wygrzmocić
uklejnocić
knocić
naknocić
s. poknocić
sknocić
p pocić
się pocić
się napocić
(się) zapocić
(się) przepocić
d (się) kłopocić
d zakłopocić
się spocić
d się upocić
(się) wypocić
p sierocić
osierocić
psocić
napsocić
spsocić
(się) kłócić
się nakłócić
zakłócić
d się zakłócić
(się) pokłócić
(się) skłócić
(się) wykłócić
rozkłócić
młócić
(się) namłócić
zamłócić
odmłócić
omłócić
s. domłócić
umłócić
(się) wymłócić
zmłócić
(się) obrócić
I p krócić
II d krócić
I (się) skrócić
II d skrócić
I ukrócić
II d ukrócić
przykrócić
(się) wrócić
(się) nawrócić
(się) zawrócić
(się) odwrócić
d podwrócić
(się) przewrócić
powrócić
d się powrócić
d uwrócić
(się) wywrócić
przywrócić
(się) zwrócić
p drepcić
(się) kopcić
nakopcić
(się) zakopcić
s. podkopcić
s. przekopcić
(się) okopcić
(się) skopcić
wykopcić
przykopcić
(się) karcić
skarcić
s. przykarcić
uśmiercić
(się) wiercić
(się) nawiercić
(się) zawiercić
odwiercić
przewiercić
(się) dowiercić
powiercić
d (się) uwiercić
(się) wwiercić
wywiercić
zwiercić
rozwiercić
korcić
skorcić
p (się) maścić
(się) namaścić
(się) omaścić
pomaścić
(się) zaprzepaścić
się chwaścić
(się) zachwaścić
(się) odchwaścić
wychwaścić
(się) niebieścić
(się) zaniebieścić
(się) mieścić
zamieścić
(się) przemieścić
(się) pomieścić
(się) umieścić
d wmieścić
zmieścić
(się) rozmieścić
(się) pieścić
(się) napieścić
zapieścić
(się) przepieścić
s. dopieścić
(się) popieścić
spieścić
upieścić
(się) wypieścić
(się) rozpieścić
wieścić
(się) obwieścić
d zniewieścić
d wywieścić
szeleścić
zaszeleścić
i wyszeleścić
rozszeleścić
(się) streścić
bezcześcić
zbezcześcić
d (się) gęścić
(się) zagęścić
s. przegęścić
s. dogęścić
(się) ugęścić
(się) zgęścić
rozgęścić
(się) szczęścić
(się) poszczęścić
chrzęścić
zachrzęścić
pochrzęścić
d (się) iścić
i rozogniścić
uiścić
p się uiścić
(się) ziścić
(się) mścić
d odmścić
p (się) odemścić
(się) zemścić
(się) pomścić
gościć
p (się) zagościć
p (się) pogościć
(się) ugościć
się rozgościć
d pokościć
(się) złościć
(się) zezłościć
się pozłościć
się wyzłościć
(się) rozzłościć
I (się) mościć
II p (się) mościć
namościć
(się) umościć
wymościć
przymościć
pościć
się napościć
d odpościć
(się) przepościć
się wypościć
(się) rościć
zazdrościć
pozazdrościć
p prościć
(się) uprościć
urościć
d juścić
d (się) zaczeluścić
tłuścić
natłuścić
(się) zatłuścić
odtłuścić
(się) przetłuścić
otłuścić
potłuścić
(się) stłuścić
utłuścić
się utłuścić
(się) wytłuścić
(się) puścić
napuścić
(się) zapuścić
(się) odpuścić
podpuścić
przepuścić
(się) opuścić
(się) dopuścić
popuścić
(się) spuścić
upuścić
wpuścić
(się) wypuścić
przypuścić
(się) rozpuścić
chruścić
szuścić
zaszuścić
d zyścić
(się) czyścić
odczyścić
s. podczyścić
(się) zanieczyścić
przeczyścić
(się) oczyścić
(się) doczyścić
(się) poczyścić
sczyścić
(się) wyczyścić
d skorzyścić
(się) cucić
podcucić
d (się) przecucić
(się) ocucić
(się) docucić
(się) bałamucić
nabałamucić
(się) zabałamucić
p (się) odbałamucić
obałamucić
(się) pobałamucić
(się) zbałamucić
(się) rozbałamucić
s. g kałamucić
(się) smucić
(się) zasmucić
(się) odsmucić
odesmucić
p (się) osmucić
s. dosmucić
(się) posmucić
(się) wysmucić
się rozsmucić
g czmucić
g zaczmucić
nucić
zanucić
przenucić
donucić
wynucić
p przynucić
p zrucić
d rozrucić
(się) rzucić
(się) narzucić
zarzucić
(się) obrzucić
odrzucić
d się odrzucić
(się) podrzucić
(się) przerzucić
p orzucić
(się) dorzucić
porzucić
urzucić
wrzucić
d się wrzucić
(się) wyrzucić
(się) przyrzucić
(się) zrzucić
(się) rozrzucić
g chycić
g pochycić
(się) spłycić
(się) przemycić
d wmycić
(się) sycić
(się) nasycić
(się) zasycić
d się odsycić
p (się) podsycić
(się) przesycić
dosycić
(się) wysycić
(się) chwycić
(się) zachwycić
p obchwycić
podchwycić
przechwycić
ochwycić
(się) pochwycić
(się) schwycić
(się) uchwycić
wychwycić
d się wychwycić
(się) przychwycić
d rozchwycić
d szczycić
się szczycić
zaszczycić
d się zaszczycić
się poszczycić
czcić
d zbezeczcić
d poczcić
(się) uczcić
(się) chrzcić
(się) przechrzcić
(się) ochrzcić
(się) pochrzcić
(się) wychrzcić
p jużcić
(się) kleić
nakleić
(się) zakleić
obkleić
(się) odkleić
podkleić
okleić
dokleić
pokleić
(się) skleić
d (się) ukleić
wkleić
wykleić
(się) przykleić
(się) rozkleić
s. oleić
s. (się) zaoleić
(się) odoleić
(się) wykoleić
(się) trafić
natrafić
potrafić
utrafić
d przytrafić
się przytrafić
I d trefić
II trefić
(się) strefić
utrefić
p się utrefić
kwefić
(się) zakwefić
d ukwefić
rozglifić
zatorfić
I d kić
II kić
s. III kić
d lić
d alić
(się) obalić
(się) ocalić
(się) scalić
d ucalić
(się) oddalić
się migdalić
wydalić
p się wydalić
(się) rozdalić
(się) poufalić
(się) spoufalić
s. d galić
mialić
uwspanialić
d (się) kalić
I d (się) skalić
II i skalić
(się) zaskalić
(się) zeskalić
d (się) ukalić
g rozkalić
krochmalić
nakrochmalić
przekrochmalić
pokrochmalić
ukrochmalić
(się) wykrochmalić
(się) przykrochmalić
(się) rozkrochmalić
smalić
podsmalić
p zesmalić
(się) osmalić
wysmalić
przysmalić
d umalić
(się) doskonalić
(się) udoskonalić
(się) wydoskonalić
(się) palić
(się) napalić
(się) zapalić
(się) nadpalić
odpalić
podpalić
(się) przepalić
(się) opalić
(się) dopalić
(się) popalić
(się) spalić
(się) upalić
(się) wypalić
(się) przypalić
(się) rozpalić
(się) koralić
i okoralić
(się) skoralić
d ukoralić
d stalić
p nastalić
p (się) zastalić
(się) zestalić
i ostalić
I (się) ustalić
II ustalić
(się) krysztalić
d (się) przekrysztalić
i pokrysztalić
p (się) skrysztalić
(się) walić
s. się kawalić
(się) skawalić
(się) nawalić
(się) zawalić
(się) obwalić
(się) odwalić
(się) przewalić
(się) chwalić
(się) nachwalić
(się) zachwalić
się odchwalić
(się) przechwalić
(się) pochwalić
s. d bałwochwalić
uchwalić
d (się) zuchwalić
p (się) ozuchwalić
p (się) uzuchwalić
d zzuchwalić
(się) rozzuchwalić
d wychwalić
d przychwalić
s. dowalić
(się) powalić
(się) utrwalić
się uwalić
(się) wwalić
(się) wywalić
(się) przywalić
(się) zwalić
(się) rozwalić
d udojrzalić
d oszalić
się żalić
d (się) zażalić
i pożalić
się pożalić
się użalić
d wyżalić
się wyżalić
(się) rozżalić
zdiablić
zgrzeblić
wyoblić
clić
oclić
d wyclić
(się) odzwierciadlić
i wyzwierciadlić
(się) radlić
obradlić
przeradlić
poradlić
zradlić
żądlić
użądlić
p (się) zwierciedlić
(się) odzwierciedlić
d oźwierciedlić
(się) nasiedlić
(się) zasiedlić
(się) przesiedlić
(się) osiedlić
s. dosiedlić
(się) wysiedlić
(się) rozsiedlić
redlić
obredlić
poredlić
międlić
przemiędlić
wymiędlić
zmiędlić
mędlić
sidlić
d osidlić
usidlić
się rozwidlić
mdlić
p zamdlić
zemdlić
s. d (się) rozemdlić
p omdlić
się skundlić
d modlić
się modlić
się namodlić
się zamodlić
obmodlić
p odmodlić
p przemodlić
i omodlić
się pomodlić
się wmodlić
(się) wymodlić
się rozmodlić
p podlić
się podlić
(się) spodlić
(się) upodlić
d się źródlić
dudlić
wydudlić
d (się) kudlić
(się) skudlić
wykudlić
(się) rozkudlić
skrudlić
s. zaskrudlić
(się) mydlić
(się) namydlić
(się) zamydlić
podmydlić
pomydlić
(się) wymydlić
(się) zmydlić
rozmydlić
d (się) skrzydlić
d przeskrzydlić
oskrzydlić
(się) uskrzydlić
d się wyskrzydlić
się rozskrzydlić
d wycelić
(się) bielić
(się) zabielić
s. odbielić
podbielić
przebielić
obielić
(się) dobielić
d (się) kobielić
pobielić
(się) ubielić
(się) wybielić
przybielić
zbielić
rozbielić
p się rozbielić
się cielić
(się) zacielić
kokcielić
się ocielić
I (się) ścielić
II ścielić
(się) zaścielić
obścielić
(się) podścielić
prześcielić
pościelić
g uścielić
wyścielić
(się) rozścielić
(się) wcielić
się wycielić
s. się ceregielić
chmielić
podchmielić
d się podchmielić
d zaśmielić
onieśmielić
(się) ośmielić
przyośmielić
d zaczmielić
d trzmielić
i się trzmielić
(się) anielić
(się) przeanielić
(się) wyanielić
(się) rozanielić
pielić
(się) popielić
przepopielić
d opopielić
(się) spopielić
powielić
(się) dzielić
nadzielić
(się) obdzielić
(się) oddzielić
(się) przedzielić
(się) podzielić
d rozpodzielić
(się) udzielić
(się) wydzielić
przydzielić
zdzielić
(się) rozdzielić
(się) weselić
się naweselić
d (się) podweselić
i przeweselić
(się) poweselić
d (się) uweselić
d (się) zweselić
(się) rozweselić
p uobywatelić
d fortelić
i się pszczelić
strzelić
(się) zastrzelić
(się) odstrzelić
podstrzelić
(się) zestrzelić
(się) przestrzelić
dostrzelić
(się) postrzelić
ustrzelić
wystrzelić
przystrzelić
(się) rozstrzelić
(się) naglić
ponaglić
przynaglić
znaglić
ożaglić
się rozżaglić
(się) okrąglić
się zaokrąglić
(się) wyokrąglić
d zokrąglić
d się zrównoleglić
s. (się) węglić
(się) nawęglić
odwęglić
(się) uwęglić
(się) zwęglić
I (się) mglić
II d mglić
(się) zamglić
(się) omglić
(się) przymglić
d się zmglić
się żglić
zapchlić
s. odpchlić
zrychlić
d się milić
umilić
d się umilić
d przymilić
się przymilić
pilić
przypilić
d zaszpilić
przyszpilić
d silić
się silić
(się) nasilić
(się) zasilić
(się) przesilić
(się) posilić
usilić
(się) wysilić
obezsilić
kwilić
d się kwilić
(się) zakwilić
przekwilić
pokwilić
(się) rozkwilić
g cklić
(się) rozwścieklić
się pieklić
s. się zapieklić
się rozpieklić
d wiklić
d wycyrklić
i się smuklić
wysmuklić
(się) uwysmuklić
(się) wpuklić
(się) wypuklić
(się) uwypuklić
(się) uniezwyklić
(się) szklić
naszklić
p zaszklić
się zaszklić
(się) zeszklić
przeszklić
(się) oszklić
wyszklić
miamlić
skomlić
zaskomlić
d skumlić
ścibolić
s. zaścibolić
ześcibolić
wyścibolić
biadolić
zabiadolić
się wybiadolić
biedolić
urzędolić
dyndolić
dryndolić
pierdolić
wydolić
g zdolić
(się) golić
(się) podgolić
(się) ogolić
pogolić
świergolić
zaświergolić
(się) wygolić
zgolić
(się) warcholić
nawarcholić
zawarcholić
d zakolić
d obkolić
(się) okolić
d rozokolić
s. terkolić
skolić
i piskolić
(się) szkolić
podszkolić
przeszkolić
s. się przeszkolić
(się) doszkolić
(się) wyszkolić
g dziamolić
się gramolić
się zagramolić
i się podgramolić
się przegramolić
się wgramolić
się wygramolić
się przygramolić
się zgramolić
s. chromolić
(się) smolić
nasmolić
(się) zasmolić
p (się) zesmolić
(się) osmolić
(się) posmolić
(się) usmolić
(się) wysmolić
d zagrezmolić
gryzmolić
nagryzmolić
zagryzmolić
pogryzmolić
wygryzmolić
rzępolić
zarzępolić
wyrzępolić
d (się) spolić
(się) zespolić
solić
nasolić
zasolić
nadsolić
s. odsolić
przesolić
osolić
dosolić
posolić
wsolić
wysolić
przysolić
s. pitolić
partolić
napartolić
spartolić
się certolić
swawolić
s. (się) naswawolić
p zaswawolić
podswawolić
s. przeswawolić
p poswawolić
(się) rozswawolić
niewolić
p się niewolić
d wyniewolić
p przyniewolić
zniewolić
d się zniewolić
(się) zadowolić
d swywolić
d poswywolić
d (się) rozswywolić
d zwolić
zezwolić
dozwolić
pozwolić
(się) wyzwolić
przyzwolić
g zolić
p mozolić
się mozolić
p namozolić
się namozolić
p umozolić
p wymozolić
się wtranżolić
się przytranżolić
p cieplić
(się) ocieplić
i wycieplić
(się) rozcieplić
się kroplić
zakroplić
przekroplić
okroplić
(się) skroplić
wkroplić
i (się) zasuplić
szczuplić
p zeszczuplić
(się) uszczuplić
wyszczuplić
(się) karlić
(się) skarlić
(się) perlić
(się) zaperlić
(się) operlić
(się) sperlić
(się) uperlić
(się) rozperlić
d podmaślić
(się) kreślić
nakreślić
zakreślić
(się) odkreślić
podkreślić
przekreślić
określić
pokreślić
skreślić
wkreślić
(się) wykreślić
p gęślić
i przęślić
uściślić
uwznioślić
udoroślić
d myślić
d namyślić
się namyślić
(się) zamyślić
obmyślić
(się) domyślić
d pomyślić
umyślić
się wmyślić
wymyślić
d przymyślić
zmyślić
d rozmyślić
się rozmyślić
d kryślić
d podkryślić
d skryślić
p tlić
się tlić
p zatlić
się zatlić
d (się) wątlić
nadwątlić
p zwątlić
d świetlić
naświetlić
zaświetlić
p (się) odświetlić
podświetlić
prześwietlić
(się) oświetlić
s. doświetlić
(się) wyświetlić
(się) rozświetlić
(się) zetlić
rozetlić
g zapętlić
(się) stlić
się wytlić
p roztlić
się roztlić
s. przykaraulić
bulić
wybulić
d gadulić
(się) kulić
(się) podkulić
(się) pokulić
(się) skulić
(się) wkulić
się przykulić
(się) rozkulić
mulić
(się) namulić
(się) zamulić
odmulić
podmulić
wymulić
przymulić
zmulić
rozmulić
(się) tulić
g (się) omatulić
natulić
(się) opatulić
(się) zatulić
obtulić
podtulić
(się) otulić
potulić
(się) stulić
(się) utulić
(się) wtulić
(się) przytulić
(się) roztulić
się czulić
(się) naczulić
nadczulić
odczulić
(się) znieczulić
uczulić
(się) wyczulić
(się) rozczulić
zakobylić
(się) chylić
(się) nachylić
(się) zachylić
(się) odchylić
podchylić
(się) przechylić
d (się) ochylić
(się) pochylić
(się) schylić
(się) uchylić
d (się) wchylić
(się) wychylić
(się) przychylić
(się) rozchylić
(się) mylić
p zamylić
(się) omylić
(się) pomylić
zmylić
p się zmylić
(się) pylić
s. napylić
(się) zapylić
odpylić
s. podpylić
opylić
spylić
d się spylić
p wypylić
się wypylić
przypylić
(się) rozpylić
(się) zbrylić
i się motylić
(się) zeźlić
(się) rozeźlić
uzwięźlić
się węźlić
(się) zawęźlić
się zgruźlić
i się rozchamić
(się) plamić
zaplamić
oplamić
poplamić
(się) splamić
(się) wyplamić
(się) mamić
(się) omamić
d wymamić
zmamić
obramić
poszramić
(się) utożsamić
(się) ćmić
(się) zaćmić
oćmić
(się) śćmić
(się) przyćmić
d zaciemić
oniemić
uziemić
przyziemić
d (się) plemić
d (się) rozplemić
zaflegmić
(się) obznajmić
(się) oznajmić
d urękojmić
i się rozpsalmić
bielmić
się szelmić
(się) zawiadomić
powiadomić
d oświadomić
(się) uświadomić
p uwiadomić
d się uwiadomić
d (się) uwidomić
unieruchomić
p znieruchomić
uruchomić
p (się) znajomić
(się) zaznajomić
(się) obznajomić
d (się) oznajomić
(się) poznajomić
d rozznajomić
się łakomić
się połakomić
d się ułakomić
(się) złakomić
(się) rozłakomić
d łomić
d załomić
d (się) szołomić
d zaszołomić
(się) oszołomić
s. d przyłomić
gromić
nagromić
p pogromić
d wygromić
zgromić
rozgromić
d ochromić
(się) poskromić
d (się) uskromić
(się) karmić
(się) nakarmić
d zakarmić
obkarmić
(się) odkarmić
(się) podkarmić
(się) przekarmić
okarmić
(się) dokarmić
(się) pokarmić
skarmić
(się) ukarmić
wykarmić
się styrmić
d (się) zadumić
d (się) zdumić
ogumić
(się) tłumić
(się) zatłumić
(się) potłumić
stłumić
d utłumić
wytłumić
(się) przytłumić
(się) dymić
nadymić
(się) zadymić
s. (się) oddymić
odymić
przydymić
(się) wyolbrzymić
p zolbrzymić
p jarzmić
d podjarzmić
ujarzmić
d (się) wyjarzmić
rozjarzmić
nić
się rabanić
p (się) tarabanić
(się) przetarabanić
się wtarabanić
(się) okajdanić
p się koczkodanić
ganić
(się) bałaganić
s. nabałaganić
s. (się) zabałaganić
przebałaganić
się rozbałaganić
p naganić
chuliganić
s. nachuliganić
s. się rozchuliganić
d poganić
d (się) spoganić
(się) cyganić
ocyganić
(się) wycyganić
przyganić
zganić
s. grubianić
d uchrześcijanić
parkanić
oparkanić
d kasztelanić
p manić
atamanić
się obłachmanić
ołachmanić
złachmanić
d (się) rochmanić
(się) zmuzułmanić
omanić
furmanić
d bisurmanić
się bisurmanić
p (się) zbisurmanić
(się) rozbisurmanić
hetmanić
p zahetmanić
retmanić
(się) tumanić
(się) zatumanić
(się) otumanić
stumanić
p wytumanić
wymanić
p zmanić
sobiepanić
ranić
naranić
d zaranić
I (się) poranić
II d się poranić
d uranić
d tyranić
(się) zranić
rozranić
d szarlatanić
potanić
s. oparawanić
s. ocwanić
s. wycwanić
się wycwanić
zaiwanić
s. podiwanić
(się) bałwanić
p obałwanić
(się) zbałwanić
d się czwanić
chrzanić
ochrzanić
schrzanić
uzgrabnić
wyzgrabnić
p uniemożebnić
p umożebnić
bębnić
zabębnić
odbębnić
(się) obębnić
pobębnić
wybębnić
zbębnić
(się) rozbębnić
(się) wyodrębnić
(się) odpodobnić
d uniepodobnić
uprawdopodobnić
(się) upodobnić
drobnić
d podrobnić
zdrobnić
(się) rozdrobnić
(się) odosobnić
d poosobnić
wyosobnić
p się wyosobnić
d się rozosobnić
g się cnić
d ułacnić
p uzacnić
d się uzacnić
(się) uobecnić
d zbezecnić
d (się) mocnić
d zamocnić
d (się) obmocnić
upełnomocnić
(się) uprawomocnić
(się) umocnić
d (się) zmocnić
(się) wzmocnić
p udokładnić
uładnić
obezwładnić
p (się) ubezwładnić
d zbezwładnić
uzasadnić
d uporządnić
d zbiednić
d sednić
(się) odsednić
d osednić
posednić
d (się) rozednić
spowszednić
upowszednić
uwzględnić
upodrzędnić
uwspółrzędnić
p owidnić
(się) rozwidnić
udogodnić
d (się) ugodnić
uwiarygodnić
uzgodnić
p odmłodnić
p płodnić
(się) zapłodnić
upłodnić
d rozpłodnić
umodnić
(się) ujednorodnić
(się) zwyrodnić
nawodnić
zawodnić
(się) odwodnić
udowodnić
(się) rozwodnić
się cudnić
się rozcudnić
dudnić
zadudnić
się rozdudnić
d naludnić
(się) zaludnić
(się) wyludnić
d rozludnić
i się rozpołudnić
się brudnić
d trudnić
się trudnić
zatrudnić
p się zatrudnić
utrudnić
d się utrudnić
d (się) rozdnić
(się) cenić
zacenić
(się) przecenić
ocenić
docenić
wycenić
(się) cienić
(się) zacienić
ocienić
I ścienić
II p ścienić
(się) opierścienić
się rozpierścienić
s. przycienić
I (się) mienić
II d mienić
się mienić
p zakamienić
i przekamienić
p okamienić
skamienić
wkamienić
d namienić
p obramienić
d się rozramienić
(się) zamienić
nadmienić
(się) odmienić
s. podmienić
(się) przemienić
p (się) płomienić
d (się) zapłomienić
opłomienić
(się) spłomienić
się wypłomienić
(się) rozpłomienić
d pomienić
p (się) promienić
napromienić
d zapromienić
się przepromienić
(się) opromienić
p (się) spromienić
d (się) wypromienić
(się) rozpromienić
(się) rumienić
(się) zarumienić
obrumienić
(się) podrumienić
(się) porumienić
się strumienić
(się) przyrumienić
(się) zrumienić
d (się) rozrumienić
(się) wymienić
(się) zmienić
(się) rozmienić
d wzmienić
(się) pienić
się napienić
(się) zapienić
(się) spienić
wspienić
d się wspienić
upienić
(się) rozpienić
i się jesienić
się zajesienić
(się) czerwienić
(się) zaczerwienić
(się) oczerwienić
(się) poczerwienić
(się) sczerwienić
s. p uczerwienić
(się) rozczerwienić
d dzienić
g lenić
I się lenić
II się lenić
d się zalenić
(się) zielenić
(się) zazielenić
d ozielenić
dozielenić
d uzielenić
(się) rozzielenić
się polenić
się plenić
(się) naplenić
zaplenić
p się zaplenić
seplenić
zaseplenić
wyseplenić
d przeplenić
szeplenić
p wyszeplenić
wyplenić
(się) rozplenić
tlenić
odtlenić
s. (się) dotlenić
(się) utlenić
d (się) wylenić
p (się) rozlenić
się szczenić
się oszczenić
d korzenić
się korzenić
(się) zakorzenić
się ukorzenić
(się) wkorzenić
(się) wykorzenić
p się rozkorzenić
się przestrzenić
(się) rozprzestrzenić
(się) żenić
(się) ożenić
(się) pożenić
się wżenić
g się przyżenić
d trefnić
strefnić
gnić
(się) zabagnić
ubagnić
s. się jagnić
nagnić
zagnić
nadgnić
odgnić
podgnić
przegnić
I ognić
II d ognić
się ognić
(się) zaognić
dognić
pognić
d (się) zognić
(się) rozognić
p ugnić
wygnić
zgnić
rozgnić
i się upachnić
(się) wypachnić
(się) spowszechnić
(się) upowszechnić
(się) rozpowszechnić
pulchnić
spulchnić
(się) rozpulchnić
d spróchnić
i rozrubinić
d się dziecinić
i wyglinić
się wyklinić
(się) ślinić
naślinić
(się) zaślinić
obślinić
(się) oślinić
poślinić
d (się) uślinić
wyślinić
g ulinić
s. g się ulinić
d (się) wylinić
d sinić
zasinić
podsinić
posinić
zsinić
d winić
zawinić
obwinić
d przewinić
(się) świnić
naświnić
(się) zaświnić
(się) ześwinić
s. oświnić
(się) uświnić
łajnić
d się jednostajnić
(się) ujednostajnić
s. utajnić
d uobyczajnić
p (się) udostojnić
usensacyjnić
uatrakcyjnić
(się) uabstrakcyjnić
upartyjnić
uprecyzyjnić
d rozłaknić
d (się) cknić
p (się) upięknić
(się) wypięknić
(się) rozwłóknić
tęsknić
i się tęsknić
się natęsknić
(się) zatęsknić
p (się) odtęsknić
przetęsknić
potęsknić
d stęsknić
się stęsknić
d utęsknić
wytęsknić
(się) roztęsknić
d (się) lsknić
d (się) lśknić
odrealnić
(się) urealnić
uwidzialnić
umuzykalnić
p rozmuzykalnić
odbanalnić
umoralnić
uteatralnić
s. unaturalnić
ukulturalnić
(się) uaktualnić
opiekielnić
(się) spiekielnić
(się) usamodzielnić
p uobywatelnić
(się) usubtelnić
(się) wysubtelnić
urzetelnić
(się) unieśmiertelnić
uczytelnić
p zawierzytelnić
(się) uwierzytelnić
doszczelnić
(się) uszczelnić
d zbezsilnić
d (się) sklnić
d śklnić
d zaśklnić
d szklnić
d uniezdolnić
uzdolnić
p się uzdolnić
upełnorolnić
d (się) wolnić
d uniewolnić
p (się) zadowolnić
(się) usamowolnić
uwłasnowolnić
ubezwłasnowolnić
spowolnić
(się) uwolnić
(się) zwolnić
rozwolnić
d się rozwolnić
d (się) odszczególnić
d poszczególnić
(się) wyszczególnić
d rozszczególnić
(się) uogólnić
d ślnić
pełnić
p się pełnić
(się) napełnić
(się) zapełnić
(się) przepełnić
(się) dopełnić
popełnić
(się) spełnić
d dozupełnić
(się) uzupełnić
(się) wypełnić
(się) wełnić
zbawełnić
zwełnić
się rozwełnić
d ciemnić
się ciemnić
(się) zaciemnić
ociemnić
pociemnić
(się) ściemnić
d uciemnić
s. (się) wyciemnić
(się) przyciemnić
(się) odwzajemnić
d wywzajemnić
(się) wywzajemnić
uprzyjemnić
zaplemnić
udaremnić
(się) nikczemnić
d unikczemnić
d znikczemnić
d uwiekopomnić
się poogromnić
(się) wyogromnić
s. uskromnić
onieprzytomnić
unieprzytomnić
p oprzytomnić
(się) uprzytomnić
i obezprzytomnić
i wtrumnić
uintymnić
(się) odpodniebiennić
upodniebiennić
s. ubezimiennić
unasiennić
i ucodziennić
zlennić
(się) uniewinnić
uwielostronnić
upłynnić
unieczynnić
(się) uczynnić
d się skuldonić
(się) gonić
nagonić
(się) zagonić
nadgonić
(się) odgonić
podgonić
przegonić
dogonić
pogonić
p się pogonić
d ugonić
wgonić
wygonić
przygonić
(się) zgonić
rozgonić
się wałkonić
(się) przewałkonić
się zwałkonić
(się) kłonić
(się) nakłonić
(się) odkłonić
p (się) pokłonić
(się) skłonić
się ukłonić
d (się) przykłonić
(się) płonić
kapłonić
(się) zapłonić
I (się) spłonić
II d spłonić
się wypłonić
p się rozpłonić
d (się) słonić
(się) zasłonić
(się) odsłonić
(się) przesłonić
(się) osłonić
się przysłonić
(się) wyłonić
ronić
d się ronić
d (się) zaronić
(się) bronić
zabronić
(się) obronić
(się) wybronić
d (się) zbronić
d rozbronić
wzbronić
d nadronić
(się) chronić
(się) ochronić
(się) schronić
(się) uchronić
i się koronić
poronić
stronić
d się stronić
i ustronić
uronić
się gawronić
się nagawronić
d się zagawronić
się pogawronić
d (się) wyronić
d zronić
się szronić
zeszronić
(się) oszronić
d wonić
zawonić
s. i obwonić
odwonić
(się) trwonić
przetrwonić
p potrwonić
strwonić
wytrwonić
roztrwonić
dzwonić
zadzwonić
s. obdzwonić
oddzwonić
przedzwonić
p odzwonić
(się) dodzwonić
podzwonić
wydzwonić
(się) rozdzwonić
wapnić
odwapnić
uwapnić
uniedostępnić
udostępnić
uprzystępnić
(się) zadarnić
odarnić
s. zwulgarnić
odziarnić
wyziarnić
d marnić
i pomarnić
p (się) zmarnić
d rozmarnić
otarnić
i rozsrebrnić
ujędrnić
zjędrnić
ociernić
(się) czernić
naczernić
(się) zaczernić
d obczernić
podczernić
przeczernić
(się) oczernić
(się) poczernić
uczernić
p się uczernić
(się) wyczernić
przyczernić
(się) uwodornić
(się) uodpornić
spotwornić
i wytwornić
się zdurnić
(się) śnić
się jaśnić
(się) objaśnić
(się) przejaśnić
p pojaśnić
d ujaśnić
(się) wyjaśnić
(się) rozjaśnić
(się) waśnić
d (się) zawaśnić
(się) powaśnić
zwaśnić
p się zwaśnić
d rozwaśnić
d odśnić
d (się) cieśnić
(się) zacieśnić
(się) ścieśnić
d opieśnić
s. odcieleśnić
(się) ucieleśnić
i wcieleśnić
się zapleśnić
się weśnić
uwspółcześnić
s. ujednocześnić
(się) unowocześnić
prześnić
p się prześnić
(się) lśnić
zalśnić
przelśnić
pilśnić
(się) spilśnić
(się) olśnić
się rozlśnić
dośnić
się wiośnić
i się owiośnić
się rozwiośnić
s. nagłośnić
zgłośnić
(się) wśnić
(się) wyśnić
(się) przyśnić
(się) uwydatnić
d uniezdatnić
p uzdatnić
d się uzdatnić
udelikatnić
wydelikatnić
d się wymatnić
(się) brunatnić
(się) uprywatnić
(się) uszlachetnić
wyszlachetnić
d świetnić
uświetnić
p się uświetnić
upełnoletnić
się wyletnić
odkonkretnić
(się) ukonkretnić
d posetnić
(się) roznamiętnić
(się) upamiętnić
(się) zobojętnić
i się mętnić
p smętnić
d (się) zasmętnić
zmętnić
d uwstrętnić
tętnić
zatętnić
odtętnić
się roztętnić
udobitnić
się błękitnić
s. zabłękitnić
obłękitnić
wybłękitnić
zbłękitnić
(się) rozbłękitnić
wyaksamitnić
nawilgotnić
uwilgotnić
(się) ulotnić
(się) osamotnić
usamotnić
s. utysiąckrotnić
udziesięciokrotnić
zdziesięciokrotnić
uwielokrotnić
(się) zwielokrotnić
d (się) rozwielokrotnić
się stokrotnić
zestokrotnić
(się) ustokrotnić
ukrotnić
d unowotnić
uzdrowotnić
używotnić
(się) usamoistnić
odrzeczywistnić
(się) urzeczywistnić
d (się) zrzeczywistnić
uoczywistnić
s. uszorstnić
d ukorzystnić
unowożytnić
i się rozłunić
się runić
(się) zarunić
(się) ostrunić
(się) kołtunić
(się) skołtunić
d pofortunić
d (się) zadawnić
(się) przedawnić
(się) ujawnić
uspławnić
upełnoprawnić
(się) usprawnić
(się) uprawnić
(się) równouprawnić
(się) zapewnić
d zniepewnić
(się) upewnić
d (się) krewnić
d się pokrewnić
(się) spokrewnić
d (się) skrewnić
p (się) rzewnić
d (się) zrzewnić
(się) rozrzewnić
naiwnić
udziwnić
d (się) uduchownić
użeglownić
(się) rozgwałtownić
s. urentownić
umasywnić
uintensywnić
(się) uaktywnić
uobiektywnić
uproduktywnić
upozytywnić
sztywnić
p zesztywnić
(się) usztywnić
(się) wysztywnić
(się) wtrynić
(się) wytrynić
skretynić
(się) czynić
p naczynić
zaczynić
odczynić
p dziękczynić
i współczynić
d oczynić
(się) poczynić
(się) uczynić
zadośćuczynić
p zadosyćuczynić
wyczynić
(się) przyczynić
(się) rozczynić
przyskrzynić
d się przyskrzynić
s. uwieloznacznić
d (się) uwyłącznić
d (się) rozserdecznić
d uwiekowiecznić
(się) uwiecznić
ubajecznić
(się) uspołecznić
ustołecznić
utanecznić
się słonecznić
nasłonecznić
i zasłonecznić
osłonecznić
wysłonecznić
(się) rozsłonecznić
ustatecznić
p (się) wyświątecznić
i się rozświątecznić
(się) uwstecznić
d skutecznić
(się) uskutecznić
d spożytecznić
upożytecznić
d zużytecznić
(się) ugrzecznić
d wygrzecznić
oddźwięcznić
(się) udźwięcznić
(się) ubezdźwięcznić
d się wdzięcznić
ufilozoficznić
i się usymbolicznić
(się) wyślicznić
udynamicznić
ukomicznić
uscenicznić
udziedzicznić
(się) unaocznić
(się) uwidocznić
upotocznić
ulirycznić
uhistorycznić
s. (się) uklasycznić
udramatycznić
umajestatycznić
ustatycznić
ufonetycznić
s. odpoetycznić
upoetycznić
uetycznić
odpolitycznić
upolitycznić
s. się upolitycznić
upraktycznić
s. odromantycznić
uromantycznić
uelastycznić
(się) uplastycznić
urealistycznić
(się) ukapitalistycznić
s. odmistycznić
umistycznić
uartystycznić
umuzycznić
d zanędznić
p wynędznić
d znędznić
(się) uzewnętrznić
zrubasznić
uśmiesznić
i uprostodusznić
się pysznić
d się popysznić
d spysznić
d przyjaźnić
się przyjaźnić
(się) zaprzyjaźnić
d (się) znieprzyjaźnić
d poprzyjaźnić
się poprzyjaźnić
d (się) sprzyjaźnić
(się) błaźnić
(się) zbłaźnić
s. oddoraźnić
(się) uniewyraźnić
(się) uwyraźnić
d rozdrzaźnić
odżeleźnić
przedrzeźnić
się bliźnić
(się) zabliźnić
d późnić
się późnić
p (się) zapóźnić
(się) opóźnić
d spóźnić
się spóźnić
d się przypóźnić
bluźnić
s. zabluźnić
(się) obluźnić
d pobluźnić
p zbluźnić
(się) zluźnić
(się) rozluźnić
d (się) wyojczyźnić
żyźnić
d zażyźnić
(się) użyźnić
d zżyźnić
(się) drażnić
(się) zadrażnić
przedrażnić
(się) podrażnić
(się) rozdrażnić
s. się ważnić
(się) unieważnić
d (się) poważnić
upoważnić
(się) uniezależnić
(się) uzależnić
(się) upieniężnić
d uniedołężnić
d umężnić
zmężnić
d spotężnić
d (się) rozpotężnić
d możnić
d uzamożnić
d wielmożnić
d uwielmożnić
d (się) zwielmożnić
p rozwielmożnić
p się rozwielmożnić
uniedrożnić
udrożnić
(się) różnić
(się) odróżnić
(się) poróżnić
(się) opróżnić
d spróżnić
(się) wypróżnić
(się) wyróżnić
rozróżnić
d się rozróżnić
doić
(się) nadoić
oddoić
podoić
udoić
wydoić
zdoić
(się) goić
(się) zagoić
(się) podgoić
(się) pogoić
się wgoić
(się) wygoić
p (się) przygoić
(się) zgoić
koić
p się koić
(się) niepokoić
(się) naniepokoić
(się) zaniepokoić
d (się) zniepokoić
d (się) spokoić
zaspokoić
d się zaspokoić
d się niespokoić
(się) uspokoić
(się) ukoić
łoić
nałoić
d załoić
przełoić
wyłoić
przyłoić
złoić
gnoić
nagnoić
(się) zagnoić
podgnoić
przegnoić
s. ognoić
pognoić
ugnoić
wygnoić
(się) zgnoić
d znoić
się znoić
(się) uznoić
(się) poić
(się) napoić
d zapoić
podpoić
(się) przepoić
(się) opoić
popoić
I (się) spoić
II (się) spoić
odspoić
p zespoić
(się) upoić
wpoić
p się wpoić
(się) rozpoić
(się) roić
(się) naroić
(się) zaroić
broić
nabroić
pobroić
(się) wybroić
I (się) zbroić
II zbroić
d odzbroić
przezbroić
(się) dozbroić
d (się) pozbroić
(się) rozbroić
(się) uzbroić
d rozzbroić
d (się) zdroić
(się) przeroić
(się) kroić
nakroić
zakroić
obkroić
nadkroić
odkroić
podkroić
przekroić
(się) okroić
dokroić
pokroić
skroić
ukroić
d się ukroić
(się) wkroić
(się) wykroić
przykroić
rozkroić
(się) troić
(się) potroić
(się) stroić
(się) nastroić
(się) odstroić
podstroić
(się) zestroić
(się) przestroić
(się) dostroić
(się) postroić
(się) ustroić
(się) wystroić
(się) przystroić
(się) rozstroić
wtroić
p (się) roztroić
(się) uroić
(się) wyroić
(się) rozroić
(się) dwoić
(się) podwoić
(się) zdwoić
(się) rozdwoić
d swoić
(się) oswoić
s. d (się) uswoić
(się) przyswoić
uzwoić
pić
d zacapić
ucapić
p przycapić
się gapić
się nagapić
się zagapić
przegapić
się pogapić
się wgapić
się wygapić
się zgapić
się ochapić
s. oszkapić
s. poszkapić
się poszkapić
(się) obłapić
p (się) ułapić
się napić
(się) trapić
(się) natrapić
d zatrapić
p się zatrapić
(się) strapić
p (się) utrapić
p (się) wytrapić
d kwapić
się kwapić
się pokwapić
się skwapić
(się) zapić
siąpić
się rozsiąpić
skąpić
poskąpić
d się poskąpić
d uskąpić
p stąpić
nastąpić
g się nastąpić
zastąpić
obstąpić
(się) odstąpić
podstąpić
p zestąpić
i się rozestąpić
przestąpić
d ostąpić
dostąpić
postąpić
ustąpić
d się ustąpić
wstąpić
wystąpić
przystąpić
zstąpić
się rozstąpić
nadpić
odpić
p się odpić
podpić
(się) lepić
(się) nalepić
zalepić
(się) oblepić
(się) odlepić
podlepić
(się) sklepić
(się) zasklepić
(się) odsklepić
przesklepić
usklepić
(się) wysklepić
d olepić
dolepić
(się) polepić
ślepić
się naślepić
(się) zaślepić
prześlepić
(się) oślepić
doślepić
p wyślepić
ulepić
(się) wlepić
wylepić
(się) przylepić
(się) zlepić
rozlepić
czepić
się czepić
naczepić
I (się) zaczepić
II g zaczepić
obczepić
(się) odczepić
podczepić
przeczepić
oczepić
(się) doczepić
d poczepić
(się) sczepić
(się) uczepić
(się) wczepić
(się) wyczepić
(się) przyczepić
(się) rozczepić
(się) szczepić
naszczepić
(się) zaszczepić
(się) odszczepić
przeszczepić
(się) wszczepić
(się) rozszczepić
(się) krzepić
d zakrzepić
s. okrzepić
(się) pokrzepić
(się) skrzepić
zaskrzepić
p (się) ukrzepić
(się) przepić
wrzepić
wyrzepić
p (się) sępić
(się) nasępić
(się) zasępić
(się) osępić
d (się) posępić
(się) rozsępić
(się) tępić
d zatępić
(się) potępić
(się) stępić
(się) wytępić
(się) przytępić
(się) strzępić
(się) nastrzępić
obstrzępić
(się) zestrzępić
(się) postrzępić
(się) wystrzępić
p zstrzępić
(się) rozstrzępić
kpić
(się) nakpić
zakpić
(się) okpić
(się) pokpić
(się) wykpić
p małpić
się chełpić
się pochełpić
(się) opić
dopić
p się dopić
d się wychopić
kopić
g zakopić
I skopić
II g skopić
s. się ochłopić
p (się) schłopić
(się) popić
p się ropić
(się) kropić
(się) nakropić
(się) zakropić
d odkropić
przekropić
okropić
(się) pokropić
(się) skropić
p ukropić
wkropić
wykropić
s. przykropić
(się) tropić
obtropić
p przetropić
otropić
(się) dotropić
potropić
I (się) stropić
II d się stropić
wytropić
(się) topić
natopić
(się) zatopić
(się) obtopić
(się) nadtopić
odtopić
podtopić
(się) przetopić
zakantopić
dotopić
(się) potopić
(się) stopić
(się) utopić
(się) wtopić
(się) wytopić
(się) roztopić
(się) spić
pośpić
g się pośpić
uśpić
p się uśpić
wątpić
zwątpić
(się) upić
przycupić
I kupić
II p (się) kupić
nakupić
(się) zakupić
się obkupić
(się) odkupić
podkupić
przekupić
(się) okupić
(się) dokupić
d pokupić
I (się) skupić
II skupić
(się) wkupić
(się) wykupić
przykupić
rozkupić
się sklupić
(się) łupić
nałupić
obłupić
ogłupić
d wygłupić
się wygłupić
p zgłupić
p ołupić
połupić
d (się) słupić
d zesłupić
osłupić
i (się) wsłupić
wyłupić
złupić
d rozłupić
upupić
d się grupić
się krupić
dokrupić
się skrupić
(się) zaskorupić
(się) zeskorupić
(się) oskorupić
wyskorupić
trupić
katrupić
zakatrupić
ukatrupić
wykatrupić
d otrupić
d strupić
p utrupić
(się) wpić
s. się zagrypić
wypić
wyskrzypić
p (się) przypić
(się) rozpić
się kiełbasić
(się) pokiełbasić
gasić
zagasić
dogasić
pogasić
ugasić
wygasić
przygasić
zgasić
juhasić
się łasić
d hałasić
s. się podłasić
się połasić
d się własić
się przyłasić
p się złasić
grymasić
nagrymasić
pogrymasić
p zgrymasić
(się) rozgrymasić
g tarasić
g zatarasić
g starasić
krasić
p się krasić
d zakrasić
(się) okrasić
dokrasić
d pokrasić
d (się) skrasić
ukrasić
d wykrasić
p przykrasić
pitrasić
spitrasić
upitrasić
wypitrasić
(się) kwasić
nakwasić
p się nakwasić
(się) zakwasić
odkwasić
podkwasić
przekwasić
(się) dokwasić
d zniedokwasić
(się) pokwasić
(się) skwasić
ukwasić
rozkwasić
zakąsić
p nadkąsić
odkąsić
przekąsić
(się) ukąsić
p wykąsić
d rozkąsić
d skądsić
d (się) biesić
d obiesić
(się) zbiesić
(się) rozbiesić
miesić
s. namiesić
zamiesić
przemiesić
umiesić
wmiesić
wymiesić
zmiesić
rozmiesić
się nawiesić
(się) zawiesić
(się) obwiesić
nadwiesić
s. odwiesić
podwiesić
(się) przewiesić
p owiesić
(się) powiesić
(się) uwiesić
(się) wywiesić
przywiesić
(się) zwiesić
(się) rozwiesić
zalesić
dolesić
wylesić
d krzesić
wskrzesić
d się wskrzesić
się szarogęsić
mięsić
d się bisić
d się zbisić
(się) kisić
zakisić
skisić
ukisić
rozkisić
(się) zlisić
g misić
s. (się) zakompleksić
(się) tłamsić
zatłamsić
stłamsić
wytłamsić
przytłamsić
roztłamsić
i się osić
nabigosić
kosić
się kosić
(się) nakosić
odkosić
podkosić
okosić
się kokosić
(się) wykokosić
p (się) rozkokosić
I pokosić
II pokosić
(się) skosić
ukosić
wykosić
głosić
p się głosić
zagłosić
d się nadgłosić
d (się) odgłosić
d przegłosić
(się) ogłosić
wygłosić
(się) zgłosić
(się) rozgłosić
się kłosić
d ukłosić
się wykłosić
rozkłosić
odwłosić
d (się) komosić
d (się) rozkomosić
(się) tarmosić
s. (się) natarmosić
zatarmosić
potarmosić
starmosić
(się) wytarmosić
(się) nosić
(się) nanosić
(się) zanosić
(się) obnosić
(się) odnosić
poodnosić
(się) podnosić
(się) popodnosić
p (się) przypodnosić
(się) przenosić
(się) poprzenosić
donosić
ponosić
(się) unosić
(się) wnosić
pownosić
(się) wynosić
(się) powynosić
przynosić
naprzynosić
poprzynosić
(się) znosić
(się) naznosić
poznosić
d się poznosić
(się) roznosić
poroznosić
(się) wznosić
(się) powznosić
(się) rosić
zarosić
(się) przerosić
orosić
porosić
I (się) prosić
II się prosić
(się) naprosić
(się) zaprosić
odprosić
(się) przeprosić
się oprosić
(się) doprosić
poprosić
sprosić
uprosić
się wprosić
(się) wyprosić
p (się) urosić
(się) wyrosić
(się) zrosić
(się) miętosić
pomiętosić
wymiętosić
(się) zmiętosić
(się) dusić
nadusić
(się) zadusić
poddusić
dodusić
(się) podusić
(się) udusić
wdusić
wydusić
przydusić
zdusić
(się) kusić
podkusić
d pokusić
(się) pokusić
d (się) spokusić
(się) skusić
d wykusić
d (się) musić
d pomusić
wmusić
wymusić
(się) przymusić
(się) zmusić
brusić
g się kotusić
(się) krztusić
(się) zakrztusić
odkrztusić
wykrztusić
kaprysić
zakaprysić
skaprysić
(się) rozkaprysić
s. sołtysić
i zniechluić
I wić
II (się) wić
(się) bawić
(się) nabawić
(się) zabawić
p przebawić
(się) pobawić
(się) ubawić
(się) wybawić
(się) zbawić
(się) pozbawić
(się) rozbawić
d (się) dawić
d (się) zadawić
d (się) udawić
plugawić
p zaplugawić
(się) splugawić
(się) rozdziawić
p jawić
się jawić
(się) objawić
(się) przejawić
się pojawić
d ujawić
(się) wyjawić
się zjawić
d rozjawić
(się) ciekawić
(się) zaciekawić
(się) rozciekawić
d (się) pokawić
(się) obłaskawić
ułaskawić
d się ułaskawić
d przyłaskawić
(się) koślawić
pokoślawić
skoślawić
(się) wykoślawić
kulawić
(się) okulawić
d skulawić
(się) koszlawić
p pokoszlawić
skoszlawić
(się) wykoszlawić
(się) dławić
(się) zadławić
(się) podławić
(się) udławić
wdławić
wydławić
przydławić
(się) zdławić
się mgławić
(się) pławić
(się) przepławić
spławić
(się) wypławić
d przypławić
(się) rozpławić
sławić
d się sławić
zniesławić
p (się) osławić
błogosławić
pobłogosławić
d ubłogosławić
(się) wsławić
(się) wysławić
(się) rozsławić
się pawić
się jaskrawić
przejaskrawić
d ujaskrawić
(się) wyjaskrawić
prawić
d się prawić
naprawić
(się) zaprawić
(się) odprawić
podprawić
p znieprawić
(się) przeprawić
oprawić
doprawić
(się) poprawić
(się) sprawić
(się) obsprawić
uprawić
(się) wprawić
(się) wyprawić
przyprawić
d rozprawić
się rozprawić
(się) trawić
nadtrawić
podtrawić
(się) przetrawić
otrawić
marnotrawić
zmarnotrawić
(się) strawić
d (się) wtrawić
wytrawić
d się wytrawić
dziurawić
(się) przedziurawić
(się) podziurawić
d stawić
się stawić
(się) nastawić
(się) zastawić
(się) obstawić
(się) nadstawić
(się) przedstawić
(się) odstawić
(się) podstawić
zestawić
(się) przestawić
ostawić
dostawić
s. się dostawić
(się) postawić
zostawić
pozostawić
(się) ustawić
(się) wstawić
(się) przeciwstawić
(się) wystawić
(się) przystawić
(się) rozstawić
(się) krwawić
(się) zakrwawić
(się) okrwawić
(się) pokrwawić
(się) skrwawić
d ukrwawić
(się) wykrwawić
(się) rozkrwawić
d (się) zawić
d rdzawić
się rdzawić
d zardzawić
przerdzawić
(się) ordzawić
wyrdzawić
(się) łzawić
p się załzawić
się rozełzawić
p (się) ołzawić
d się wyłzawić
(się) złzawić
(się) rozłzawić
(się) kędzierzawić
skędzierzawić
p ukędzierzawić
zawszawić
odwszawić
dzierżawić
d się dzierżawić
p zadzierżawić
poddzierżawić
wydzierżawić
obwić
d odwić
cewić
roześpiewić
s. d rozdziewić
d rozziewić
plewić
odplewić
przeplewić
oplewić
wyplewić
krewić
skrewić
odrdzewić
zadrzewić
odrzewić
dodrzewić
i się wdrzewić
(się) krzewić
(się) zakrzewić
(się) okrzewić
(się) rozkrzewić
(się) przewić
się zacietrzewić
kostrzewić
się żagwić
s. (się) rozżagwić
d lichwić
d zlichwić
d przeciwić
p się przeciwić
się sprzeciwić
(się) rozchciwić
(się) usprawiedliwić
unieszkodliwić
rozckliwić
d tkliwić
(się) roztkliwić
szkliwić
zeszkliwić
(się) oliwić
naoliwić
(się) zaoliwić
przeoliwić
(się) niecierpliwić
(się) zniecierpliwić
uniewątpliwić
się gorliwić
d szczęśliwić
unieszczęśliwić
(się) uszczęśliwić
upieszczotliwić
uniewrażliwić
s. się przewrażliwić
(się) uwrażliwić
uniemożliwić
umożliwić
i (się) zaniwić
się leniwić
(się) rozleniwić
p (się) siwić
d osiwić
zsiwić
(się) dziwić
się nadziwić
(się) zadziwić
d się oddziwić
się podziwić
się wydziwić
(się) zdziwić
zapluskwić
d wyłuskwić
tkwić
utkwić
przedukwić
owić
(się) umiejscowić
d się jadowić
d (się) rozjadowić
(się) sadowić
d (się) osadowić
posadowić
(się) usadowić
(się) rozsadowić
d (się) przenarodowić
(się) unarodowić
(się) wynarodowić
umiędzynarodowić
d znarodowić
uzawodowić
(się) uludowić
wyludowić
d się wyludowić
d owdowić
przeduchowić
(się) uduchowić
s. upowieściowić
s. uilościowić
się liliowić
p ukrajowić
(się) ubojowić
s. oddźwiękowić
udźwiękowić
urzeczownikowić
uwojskowić
unaukowić
(się) ujęzykowić
(się) łowić
jałowić
wyjałowić
(się) nałowić
d załowić
d obłowić
się obłowić
odłowić
się głowić
się nagłowić
zagłowić
odgłowić
ogłowić
się pogłowić
zaołowić
(się) dołowić
I połowić
II połowić
(się) przepołowić
uzespołowić
(się) rozpołowić
uszczegółowić
(się) płowić
d wypłowić
d słowić
(się) uprzemysłowić
(się) odzmysłowić
uzmysłowić
(się) wysłowić
ułowić
wyłowić
złowić
się domowić
(się) zadomowić
udomowić
d tranowić
stanowić
d się stanowić
(się) zastanowić
odstanowić
ostanowić
postanowić
d się postanowić
ustanowić
d się ustanowić
(się) odnowić
(się) ponowić
usynowić
s. uprzyczynowić
umaszynowić
(się) wznowić
powić
p się powić
opowić
(się) spowić
p upowić
p (się) rozpowić
(się) narowić
(się) znarowić
d zdrowić
ozdrowić
(się) pozdrowić
(się) uzdrowić
się mrowić
się zamrowić
s. się omrowić
(się) zmrowić
(się) umasowić
odnosowić
unosowić
d gotowić
uprzedmiotowić
usportowić
umiastowić
upaństwowić
(się) brązowić
odbrązowić
ubrązowić
i zbrązowić
urzeczowić
(się) różowić
(się) zaróżowić
oróżowić
(się) zróżowić
mówić
(się) namówić
(się) zamówić
obmówić
(się) odmówić
podmówić
zaniemówić
(się) przemówić
omówić
d się omówić
(się) domówić
pomówić
(się) umówić
wmówić
(się) wymówić
(się) przymówić
(się) zmówić
d rozmówić
się rozmówić
(się) barwić
(się) zabarwić
(się) odbarwić
(się) podbarwić
s. dobarwić
(się) ubarwić
i wbarwić
wybarwić
przybarwić
się rozbarwić
drwić
(się) nadrwić
zadrwić
przedrwić
odrwić
podrwić
wydrwić
p się wydrwić
s. i się rozścierwić
s. odnerwić
unerwić
s. (się) czerwić
zaczerwić
się przekrwić
d wykrwić
się kurwić
s. się skurwić
d łatwić
(się) załatwić
(się) obłatwić
ułatwić
d się ułatwić
d (się) złatwić
s. d klątwić
odpłetwić
p drętwić
odrętwić
udrętwić
d trętwić
d otrętwić
kotwić
zakotwić
(się) martwić
(się) namartwić
d zamartwić
się zamartwić
(się) pomartwić
(się) umartwić
(się) wymartwić
(się) zmartwić
się pastwić
s. się spastwić
(się) bestwić
d zbestwić
(się) rozbestwić
nicestwić
(się) unicestwić
p (się) znicestwić
się gęstwić
(się) zagęstwić
d zgęstwić
d bóstwić
przebóstwić
ubóstwić
d zbóstwić
(się) nawarstwić
s. się odwarstwić
(się) rozwarstwić
kutwić
uwić
d się uwić
wykursywić
d (się) wywić
zarobaczywić
(się) krzywić
(się) zakrzywić
(się) przekrzywić
(się) pokrzywić
(się) skrzywić
(się) wykrzywić
(się) żywić
d zażywić
(się) odżywić
podżywić
(się) przeżywić
(się) ożywić
(się) dożywić
(się) pożywić
d (się) używić
(się) wyżywić
się przyżywić
d rozżywić
I (się) zwić
II i zwić
p rozwić
(się) mierzwić
namierzwić
(się) pomierzwić
umierzwić
(się) zmierzwić
rozmierzwić
p (się) rzeźwić
(się) orzeźwić
trzeźwić
d się trzeźwić
(się) otrzeźwić
(się) dotrzeźwić
(się) wytrzeźwić
roztrzeźwić
kniazić
p (się) kazić
(się) zakazić
odkazić
d pokazić
(się) skazić
s. odżelazić
łazić
(się) nałazić
załazić
obłazić
odłazić
poodłazić
podłazić
przełazić
dołazić
połazić
włazić
powłazić
wyłazić
powyłazić
przyłazić
(się) złazić
się nazłazić
(się) pozłazić
(się) rozłazić
się porozłazić
razić
(się) narazić
(się) zarazić
(się) obrazić
(się) przeobrazić
wyobrazić
d się wyobrazić
d zobrazić
i się zobrazić
d (się) odrazić
(się) przerazić
porazić
(się) urazić
(się) wrazić
(się) wyrazić
(się) zrazić
d kadzić
nakadzić
zakadzić
obkadzić
odkadzić
podkadzić
(się) okadzić
wykadzić
d (się) ładzić
d znieładzić
(się) gładzić
(się) zagładzić
s. przegładzić
(się) ogładzić
dogładzić
(się) pogładzić
(się) ugładzić
(się) wygładzić
przygładzić
zgładzić
rozgładzić
p (się) uładzić
d wyładzić
d zładzić
p się zładzić
(się) gromadzić
(się) nagromadzić
p (się) ogromadzić
(się) zgromadzić
(się) radzić
d zeszkaradzić
p naradzić
się naradzić
zaradzić
d się zaradzić
d (się) obradzić
odradzić
(się) zdradzić
doradzić
(się) poradzić
uradzić
d się uradzić
d zradzić
(się) sadzić
nasadzić
zasadzić
p się zasadzić
(się) obsadzić
(się) odsadzić
(się) podsadzić
p zesadzić
(się) przesadzić
(się) osadzić
dosadzić
posadzić
(się) usadzić
wsadzić
(się) wysadzić
(się) przysadzić
zsadzić
d się zsadzić
(się) rozsadzić
wadzić
d się wadzić
(się) zawadzić
d powadzić
się powadzić
(się) prowadzić
naprowadzić
(się) zaprowadzić
(się) odprowadzić
podprowadzić
(się) przeprowadzić
oprowadzić
(się) doprowadzić
(się) poprowadzić
(się) sprowadzić
uprowadzić
(się) wprowadzić
(się) wyprowadzić
przyprowadzić
rozprowadzić
d (się) zwadzić
czadzić
(się) zaczadzić
d oczadzić
d (się) przerzadzić
szadzić
błądzić
(się) nabłądzić
zabłądzić
przebłądzić
pobłądzić
d (się) wybłądzić
zbłądzić
sądzić
p się sądzić
(się) nasądzić
zasądzić
odsądzić
przesądzić
(się) osądzić
(się) posądzić
d usądzić
wysądzić
przysądzić
zsądzić
rozsądzić
d się rozsądzić
(się) rządzić
(się) narządzić
zarządzić
obrządzić
współrządzić
(się) porządzić
d naporządzić
(się) oporządzić
sporządzić
d uporządzić
p wyporządzić
d przyporządzić
(się) rozporządzić
(się) urządzić
wyrządzić
d się wyrządzić
przyrządzić
zrządzić
rozrządzić
cedzić
nacedzić
odcedzić
przecedzić
scedzić
d (się) wcedzić
wycedzić
p rozcedzić
się biedzić
labiedzić
się nabiedzić
(się) zabiedzić
(się) przebiedzić
obiedzić
zbiedzić
s. zaśniedzić
nawiedzić
(się) odwiedzić
zwiedzić
p naledzić
d bledzić
d pobledzić
p wybledzić
d zbledzić
śledzić
prześledzić
(się) dośledzić
pośledzić
upośledzić
wyśledzić
bredzić
d (się) rzedzić
(się) przerzedzić
poprzedzić
(się) uprzedzić
wyprzedzić
d (się) zrzedzić
(się) rozrzedzić
i rozłabędzić
d gędzić
d nagędzić
d zagędzić
ględzić
d względzić
d nędzić
d (się) wynędzić
(się) pędzić
napędzić
p się napędzić
(się) zapędzić
odpędzić
podpędzić
przepędzić
(się) opędzić
dopędzić
popędzić
d się popędzić
spędzić
upędzić
(się) wpędzić
wypędzić
przypędzić
(się) rozpędzić
I (się) wędzić
II d wędzić
gawędzić
się nagawędzić
(się) zagawędzić
przegawędzić
pogawędzić
(się) wygawędzić
rozgawędzić
i okrawędzić
zawędzić
podwędzić
przewędzić
owędzić
dowędzić
swędzić
(się) zaswędzić
przyswędzić
(się) uwędzić
I wywędzić
II d wywędzić
przywędzić
zwędzić
szczędzić
(się) oszczędzić
zaoszczędzić
p poszczędzić
s. przyoszczędzić
zrzędzić
nazrzędzić
pozrzędzić
labidzić
d nawidzić
(się) nienawidzić
znienawidzić
fałdzić
zgrandzić
się wagabundzić
(się) oswobodzić
(się) wyswobodzić
(się) godzić
(się) łagodzić
(się) załagodzić
(się) ułagodzić
wyłagodzić
złagodzić
nagodzić
p się nagodzić
d (się) zagodzić
dogodzić
(się) pogodzić
(się) wypogodzić
(się) rozpogodzić
(się) ugodzić
wygodzić
się przygodzić
(się) zgodzić
chodzić
(się) nachodzić
d wynachodzić
(się) znachodzić
zachodzić
p się zachodzić
pozachodzić
(się) obchodzić
nadchodzić
odchodzić
poodchodzić
podchodzić
przechodzić
poprzechodzić
dochodzić
podochodzić
pochodzić
(się) schodzić
się naschodzić
(się) poschodzić
wschodzić
powschodzić
(się) uchodzić
p pouchodzić
wchodzić
powchodzić
wychodzić
powychodzić
przychodzić
poprzychodzić
(się) rozchodzić
się porozchodzić
szkodzić
naszkodzić
zaszkodzić
przeszkodzić
d poszkodzić
(się) uszkodzić
(się) oblodzić
zlodzić
(się) głodzić
(się) zagłodzić
(się) przegłodzić
ogłodzić
dogłodzić
(się) wygłodzić
d zgłodzić
(się) chłodzić
s. odchłodzić
przechłodzić
(się) ochłodzić
schłodzić
wychłodzić
p młodzić
d się młodzić
(się) odmłodzić
płodzić
d się płodzić
napłodzić
spłodzić
d się spłodzić
d wypłodzić
d przypłodzić
(się) rozpłodzić
słodzić
p zasłodzić
podsłodzić
przesłodzić
osłodzić
dosłodzić
(się) wysłodzić
przysłodzić
d rozsłodzić
(się) rodzić
(się) narodzić
d zarodzić
się zarodzić
brodzić
przebrodzić
(się) obrodzić
p zbrodzić
d się zbrodzić
(się) odrodzić
(się) przerodzić
(się) grodzić
(się) nagrodzić
(się) wynagrodzić
zagrodzić
d nadgrodzić
d wynadgrodzić
(się) odgrodzić
podgrodzić
(się) przegrodzić
(się) ogrodzić
s. dogrodzić
pogrodzić
wygrodzić
rozgrodzić
smrodzić
(się) zasmrodzić
s. przesmrodzić
p porodzić
się porodzić
(się) urodzić
d wrodzić
się wrodzić
(się) wyrodzić
(się) zrodzić
rozrodzić
d się rozrodzić
d (się) wzrodzić
(się) wodzić
p nawodzić
d się nawodzić
(się) zawodzić
(się) pozawodzić
obwodzić
odwodzić
d się odwodzić
poodwodzić
d podwodzić
d wojewodzić
przewodzić
dowodzić
powodzić
d się powodzić
(się) uwodzić
p wwodzić
(się) wywodzić
przywodzić
(się) zwodzić
nazwodzić
pozwodzić
(się) rozwodzić
owrzodzić
gardzić
pogardzić
wzgardzić
się rozhardzić
(się) zatwardzić
d stwardzić
(się) utwardzić
zaśmierdzić
p (się) sierdzić
(się) rozsierdzić
twierdzić
zatwierdzić
(się) potwierdzić
stwierdzić
(się) utwierdzić
(się) przytwierdzić
(się) budzić
wyłabudzić
p (się) podbudzić
(się) przebudzić
(się) obudzić
(się) dobudzić
(się) pobudzić
(się) zbudzić
(się) rozbudzić
(się) wzbudzić
d cudzić
s. p (się) chudzić
(się) obchudzić
(się) odchudzić
p wychudzić
judzić
(się) podjudzić
d się rozjudzić
(się) paskudzić
napaskudzić
(się) zapaskudzić
opaskudzić
(się) spaskudzić
wypaskudzić
s. p się wypaskudzić
(się) rozpaskudzić
d schludzić
(się) łudzić
(się) połudzić
d (się) ułudzić
d włudzić
wyłudzić
d przyłudzić
złudzić
d zmudzić
p żmudzić
(się) nudzić
nanudzić
(się) zanudzić
przenudzić
donudzić
(się) ponudzić
p (się) unudzić
(się) wynudzić
(się) znudzić
marudzić
p się marudzić
zamarudzić
przemarudzić
się wymarudzić
zmarudzić
s. się rozmarudzić
(się) brudzić
(się) zabrudzić
p (się) obrudzić
dobrudzić
(się) pobrudzić
(się) ubrudzić
(się) wybrudzić
(się) przybrudzić
(się) zbrudzić
grudzić
(się) trudzić
(się) natrudzić
d zatrudzić
(się) potrudzić
(się) strudzić
utrudzić
p się utrudzić
(się) studzić
zestudzić
(się) przestudzić
(się) ostudzić
(się) wystudzić
d przystudzić
d (się) prawdzić
(się) sprawdzić
krzywdzić
nakrzywdzić
pokrzywdzić
skrzywdzić
p ukrzywdzić
d (się) hydzić
d (się) ohydzić
(się) zohydzić
d zhydzić
(się) wstydzić
(się) zawstydzić
(się) powstydzić
g przywstydzić
p brzydzić
się brzydzić
nabrzydzić
d zabrzydzić
obrzydzić
wybrzydzić
(się) zbrzydzić
szydzić
i się szydzić
(się) naszydzić
zaszydzić
p (się) oszydzić
poszydzić
wyszydzić
s. gaździć
ugwiaździć
d rozgwiaździć
d gnieździć
się gnieździć
się zagnieździć
d się ognieździć
się wgnieździć
się wygnieździć
się rozgnieździć
się zagwieździć
ugwieździć
(się) wygwieździć
(się) rozgwieździć
jeździć
się najeździć
zajeździć
objeździć
przejeździć
pojeździć
ujeździć
(się) wyjeździć
zjeździć
(się) rozjeździć
gwoździć
(się) zagwoździć
odgwoździć
podgwoździć
przygwoździć
bruździć
nabruździć
pobruździć
wybruździć
(się) zbruździć
więzić
powięzić
(się) uwięzić
się gałęzić
d odgałęzić
się odgałęzić
(się) rozgałęzić
(się) zawęzić
(się) przewęzić
(się) zwęzić
rzęzić
s. zarzęzić
się gzić
się płozić
i złozić
grozić
(się) nagrozić
zagrozić
p odgrozić
pogrozić
d wygrozić
d przygrozić
(się) mrozić
(się) zamrozić
odmrozić
przemrozić
pomrozić
wymrozić
d przymrozić
zmrozić
rozmrozić
(się) wozić
nawozić
s. się nawozić
przenawozić
wynawozić
znawozić
(się) zawozić
pozawozić
(się) obwozić
odwozić
poodwozić
podwozić
(się) przewozić
dowozić
(się) powozić
uwozić
wwozić
wywozić
powywozić
przywozić
naprzywozić
poprzywozić
zwozić
nazwozić
pozwozić
rozwozić
mierzić
p się mierzić
obmierzić
zmierzić
francuzić
żółć
boć
p luboć
wilgoć
choć
płaskoć
kłoć
gołoć
płoć
włoć
nawłoć
złoć
marzłoć
zmarzłoć
podobnoć
ponoć
dobroć
d kroć
kilkakroć
p pokilkakroć
p dwakroć
tysiąckroć
p pięćkroć
dziesięćkroć
sześćkroć
wielekroć
powielekroć
ilekroć
tylekroć
parękroć
d siedmkroć
p siedemkroć
osiemkroć
p ośmkroć
dziesięciokroć
siedmiokroć
wielokroć
p niejednokroć
parokroć
I stokroć
II stokroć
częstokroć
czterykroć
trzykroć
d pierwszykroć
paproć
troć
uwroć
p toć
łotoć
nastoć
barć
starć
przywarć
śmierć
półśmierć
d sierć
ćwierć
półćwierć
perć
g pokurć
d aść
(się) kłaść
nakłaść
(się) pokłaść
d (się) ukłaść
d właść
maść
I paść
II (się) paść
III paść
I napaść
II napaść
III (się) napaść
I (się) zapaść
II (się) zapaść
III zapaść
I odpaść
II (się) odpaść
I podpaść
II (się) podpaść
I przepaść
II przepaść
III przepaść
d zaprzepaść
I opaść
II opaść
I dopaść
II (się) dopaść
I popaść
II (się) popaść
I spaść
d się spaść
II (się) spaść
I upaść
II (się) upaść
podupaść
wpaść
się wpaść
I wypaść
II (się) wypaść
przypaść
I (się) rozpaść
II d (się) rozpaść
kraść
(się) nakraść
się zakraść
odkraść
(się) podkraść
d przekraść
się przekraść
okraść
pokraść
skraść
d się skraść
ukraść
się wkraść
(się) wykraść
g przykraść
d się przykraść
rozkraść
d waść
siąść
nasiąść
zasiąść
p się zasiąść
obsiąść
d (się) podsiąść
p (się) zesiąść
(się) przesiąść
(się) osiąść
(się) dosiąść
(się) posiąść
usiąść
wsiąść
p powsiąść
wysiąść
(się) przysiąść
(się) zsiąść
d rozsiąść
się rozsiąść
(się) prząść
naprząść
(się) oprząść
doprząść
(się) sprząść
uprząść
wprząść
wyprząść
(się) trząść
(się) natrząść
(się) zatrząść
(się) przetrząść
(się) otrząść
potrząść
(się) strząść
d (się) wstrząść
(się) utrząść
(się) wytrząść
przytrząść
roztrząść
mieść
d się mieść
namieść
zamieść
obmieść
odmieść
podmieść
przemieść
(się) omieść
pomieść
p umieść
wmieść
wymieść
przymieść
zmieść
p się zmieść
rozmieść
(się) nieść
nanieść
(się) zanieść
obnieść
nadnieść
(się) odnieść
(się) podnieść
p (się) przypodnieść
(się) przenieść
(się) gnieść
(się) nagnieść
(się) zagnieść
(się) odgnieść
przegnieść
(się) pognieść
ugnieść
(się) wgnieść
(się) wygnieść
przygnieść
zgnieść
rozgnieść
(się) donieść
(się) ponieść
(się) unieść
(się) wnieść
(się) wynieść
przynieść
(się) znieść
(się) roznieść
(się) wznieść
d sieść
d osieść
d posieść
d wysieść
d zsieść
I wieść
II (się) wieść
p nawieść
(się) zawieść
obwieść
odwieść
d się odwieść
d podwieść
p przewieść
dowieść
I (się) powieść
II powieść
opowieść
s. mikropowieść
s. antypowieść
przypowieść
(się) uwieść
p wwieść
(się) wywieść
(się) przywieść
(się) zwieść
(się) rozwieść
jeść
się najeść
d (się) zajeść
(się) objeść
nadjeść
(się) odjeść
podjeść
(się) przejeść
dojeść
g nadojeść
rękojeść
s. przedrękojeść
pojeść
trojeść
tojeść
ujeść
p się wjeść
(się) wyjeść
p się przyjeść
(się) zjeść
p rozjeść
się rozjeść
boleść
(się) pleść
napleść
(się) zapleść
(się) odpleść
(się) przepleść
(się) opleść
(się) popleść
(się) spleść
(się) upleść
(się) wpleść
wypleść
(się) rozpleść
treść
d samotreść
teść
cześć
d niecześć
p bezcześć
d grześć
d zagrześć
d odgrześć
pogrześć
sześć
d żeść
pięść
część
iść
kiść
okiść
liść
trójliść
nibyliść
wniść
d wyniść
d wzniść
nienawiść
zawiść
(się) najść
d (się) znajść
zajść
p się zajść
(się) obejść
nadejść
odejść
podejść
wejść
(się) zejść
się rozejść
(się) przejść
wzejść
d wnijść
d wynijść
d znijść
d wznijść
dojść
pójść
ujść
wyjść
przyjść
d pilść
ość
słabość
d ubość
p lubość
grubość
d zbość
lśniącość
p gorącość
milczącość
obcość
kobiecość
wszechkobiecość
s. dziecięcość
dziewczęcość
zwierzęcość
książęcość
nicość
dość
śniadość
bladość
radość
współradość
d zadość
nie dość
młodość
hardość
twardość
chudość
rudość
gość
nagość
telegość
tęgość
d ubogość
błogość
mnogość
drogość
srogość
wrogość
długość
niedługość
błahość
p cichość
d lichość
płochość
kruchość
suchość
olbrzymiość
taniość
odpowiedniość
nieodpowiedniość
s. pośledniość
pośredniość
bezpośredniość
p przedniość
uprzedniość
powszedniość
niepowszedniość
przechodniość
s. nieprzechodniość
s. dodatniość
dostatniość
letniość
nieletniość
długoletniość
małoletniość
s. nastoletniość
d dożywotniość
kość
psiakość
jakość
bylejakość
nijakość
p trojakość
dwojakość
wszelakość
d jednakość
d pakość
wielorakość
różnorakość
gibkość
p chybkość
szybkość
cudackość
s. nowobogackość
zawadiackość
szczeniackość
s. proletariackość
sarmackość
literackość
szlacheckość
niemieckość
mazowieckość
świeckość
staroświeckość
laickość
lechickość
akademickość
s. stoickość
epickość
s. szarmanckość
s. studenckość
impertynenckość
poetyckość
łużyckość
gładkość
niegładkość
rzadkość
prędkość
słodkość
p brzydkość
dalekość
niedalekość
dzikość
lekkość
miękkość
wielkość
miałkość
cienkość
maleńkość
głębokość
szerokość
wysokość
lepkość
krzepkość
cierpkość
sypkość
p szparkość
płaskość
wąskość
grząskość
babskość
wścibskość
niebieskość
męskość
niemęskość
bliskość
d pobliskość
śliskość
niskość
s. plebejskość
wielkomiejskość
małomiejskość
wiejskość
europejskość
olimpijskość
swojskość
nieswojskość
rosyjskość
wersalskość
d przyjacielskość
marzycielskość
anielskość
sielskość
obywatelskość
s. mongolskość
s. chudopacholskość
polskość
wszechpolskość
wielkopolskość
małopolskość
staropolskość
ziemskość
nadziemskość
nieziemskość
s. cudzoziemskość
rzymskość
niebiańskość
grubiańskość
ziemiańskość
słowiańskość
niesłowiańskość
s. amerykańskość
s. kapłańskość
germańskość
pańskość
sobiepańskość
wielkopańskość
bezpańskość
mieszczańskość
małomieszczańskość
żeńskość
koleżeńskość
niekoleżeńskość
ukraińskość
łacińskość
barbarzyńskość
boskość
chłopskość
rzeźbiarskość
dziarskość
malarskość
marskość
s. pensjonarskość
rycerskość
s. węgierskość
pionierskość
kawalerskość
bohaterskość
s. braterskość
reporterskość
s. amatorskość
dworskość
mazurskość
ruskość
królewskość
s. ojcowskość
żydowskość
towarzyskość
rześkość
letkość
giętkość
niegiętkość
wiotkość
krótkość
przykrótkość
wartkość
p żartkość
szorstkość
wszystkość
rzutkość
płytkość
krewkość
p maluczkość
ludzkość
nadludzkość
nieludzkość
wszechludzkość
gorzkość
ważkość
nieważkość
ciężkość
wielość
d niewielość
ilość
dbałość
niedbałość
całość
d podufałość
poufałość
białość
zgrubiałość
zgrzybiałość
naleciałość
p osierociałość
zniewieściałość
d zakamiałość
śmiałość
nieśmiałość
d zdumiałość
zarozumiałość
wyrozumiałość
niewyrozumiałość
zrozumiałość
niezrozumiałość
nabrzmiałość
obrzmiałość
d spaniałość
wspaniałość
zdrobniałość
zwyrodniałość
zakamieniałość
skamieniałość
d oleniałość
spróchniałość
wypróchniałość
zgorzkniałość
znikczemniałość
d zapomniałość
zdziecinniałość
skostniałość
otępiałość
d zwątpiałość
d osłupiałość
zaskorupiałość
spłowiałość
osowiałość
odrętwiałość
zdrętwiałość
d otrętwiałość
omartwiałość
zmartwiałość
zbutwiałość
zaśniedziałość
zasiedziałość
zatwardziałość
d stwardziałość
wybujałość
d rozbujałość
omdlałość
struchlałość
obolałość
d zbolałość
małość
i przetrzymałość
d wstrzymałość
wytrzymałość
s. żarowytrzymałość
doskonałość
niedoskonałość
ospałość
zapamiętałość
stałość
d zastałość
niestałość
d dostałość
d zostałość
pozostałość
zuchwałość
trwałość
nietrwałość
d dotrwałość
długotrwałość
ogniotrwałość
krótkotrwałość
zimotrwałość
zimnotrwałość
wiecznotrwałość
wytrwałość
niebywałość
okazałość
zwiotczałość
przestarzałość
wyszarzałość
przemądrzałość
I przejrzałość
II d przejrzałość
dojrzałość
niedojrzałość
zagorzałość
ogorzałość
p zgorzałość
schorzałość
opieszałość
strupieszałość
zmurszałość
żałość
ociężałość
stężałość
oziębłość
obłość
osiadłość
posiadłość
zajadłość
d zjadłość
d rozjadłość
zapadłość
s. prostopadłość
upadłość
p podupadłość
d wypadłość
przypadłość
zwiędłość
mdłość
podłość
p obrzydłość
smagłość
nagłość
ciągłość
nieciągłość
przeciągłość
rozciągłość
krągłość
okrągłość
biegłość
d zabiegłość
d niebiegłość
przebiegłość
d zapobiegłość
d ubiegłość
zaległość
odległość
podległość
niepodległość
równoległość
uległość
p nieuległość
przeciwległość
przyległość
rozległość
p ścigłość
p prześcigłość
niedościgłość
śmigłość
zastygłość
d ostygłość
oślizgłość
stęchłość
oschłość
zamierzchłość
zmierzchłość
miłość
p niemiłość
wszechmiłość
d wygniłość
zgniłość
opiłość
zawiłość
zaciekłość
s. nadciekłość
d ociekłość
wściekłość
s. zapiekłość
spiekłość
przewlekłość
rozwlekłość
i opękłość
p nabrzękłość
obrzękłość
nikłość
d przenikłość
d wynikłość
namokłość
podmokłość
smukłość
wysmukłość
wypukłość
d nawykłość
d przywykłość
zwykłość
niezwykłość
gołość
wesołość
niewesołość
ciepłość
okrzepłość
szczupłość
ochrypłość
obumarłość
spasłość
zaklęsłość
wklęsłość
obcisłość
ścisłość
nieścisłość
zawisłość
niezawisłość
obwisłość
podniosłość
doniosłość
wyniosłość
wzniosłość
d rosłość
dorosłość
niedorosłość
światłość
p półświatłość
wątłość
d kwitłość
czułość
nadczułość
nieczułość
radioczułość
światłoczułość
wszechbarwoczułość
p włość
i niebyłość
i nachyłość
pochyłość
schyłość
d zatyłość
otyłość
zażyłość
p podżyłość
złość
rozlazłość
rozwiązłość
zwięzłość
d rozwięzłość
oślizłość
d rozwiozłość
d zmarzłość
obmierzłość
zaszłość
d zeszłość
przeszłość
zaprzeszłość
przyszłość
mość
d tosamość
tożsamość
nietożsamość
d ichmość
d imość
rodzimość
ozimość
jejmość
uprzejmość
nieuprzejmość
wiadomość
d niewiadomość
świadomość
podświadomość
nieświadomość
półświadomość
samoświadomość
jegomość
ruchomość
nieruchomość
poziomość
znajomość
nieznajomość
znikomość
p chromość
stromość
d aszmość
d waszmość
d wyuzdaność
wychuchaność
rumianość
ołowianość
s. miedzianość
p niespodzianość
pijaność
wyszukaność
niepokalaność
nieskalaność
nalaność
zwierciadlaność
niepowstrzymaność
dokonaność
niedokonaność
niepokonaność
znaność
nieznaność
oklepaność
nieokrzesaność
s. niespodziewaność
niezmordowaność
s. buraczaność
różaność
zgrabność
niezgrabność
d wabność
p powabność
haniebność
chwalebność
wielebność
przewielebność
liczebność
s. d uczebność
potrzebność
niepotrzebność
d wrażebność
p możebność
p niemożebność
służebność
dogłębność
rębność
odrębność
bezzębność
p nadobność
d podobność
d niepodobność
d zdobność
ozdobność
żałobność
drobność
zasobność
niezasobność
p osobność
sposobność
d niesposobność
d farbność
zgubność
cieniolubność
mrówkolubność
d samolubność
s. chybność
niechybność
d ochybność
d nieochybność
rybność
złowróżbność
d łacność
zacność
obecność
nieobecność
wszechobecność
s. współobecność
p niecność
bezecność
s. mocność
wszechmocność
p pełnomocność
prawomocność
owocność
bezowocność
ładność
dokładność
niedokładność
jednokładność
p składność
nieskładność
układność
nieukładność
przykładność
podwładność
d wielowładność
d samowładność
d jednowładność
p jedynowładność
bezwładność
bezładność
d snadność
d radność
szkaradność
s. paradność
zaradność
niezaradność
p nieradność
d poradność
nieporadność
bezradność
zasadność
niezasadność
bezzasadność
przesadność
dosadność
stadność
żadność
podsądność
przesądność
rozsądność
s. nierozsądność
p rządność
p nierządność
s. samorządność
porządność
praworządność
d żądność
d odpowiedność
jedność
prajedność
d niejedność
wybredność
niewybredność
zbędność
niezbędność
oględność
nieoględność
względność
bezwzględność
błędność
obłędność
bezbłędność
oszczędność
nadrzędność
podrzędność
współrzędność
drugorzędność
równorzędność
wyprzędność
zrzędność
solidność
niesolidność
d swobodność
godność
łagodność
p niegodność
dogodność
niedogodność
pogodność
wiarogodność
wiarygodność
karygodność
d wygodność
przygodność
zgodność
niezgodność
p jednozgodność
niejednozgodność
palcochodność
pochodność
stopochodność
d chłodność
płodność
niepłodność
bezpłodność
modność
rodność
nieodrodność
dorodność
jajorodność
wielorodność
samorodność
d domorodność
jednorodność
niejednorodność
innorodność
różnorodność
żyworodność
s. jajożyworodność
s. wodność
zawodność
niezawodność
przewodność
d dowodność
cudność
ludność
praludność
odludność
d nieludność
schludność
bezludność
obłudność
nieobłudność
ułudność
złudność
d zmudność
żmudność
nudność
trudność
ohydność
bezwstydność
d szydność
s. przejezdność
trafność
nietrafność
d trefność
ufność
dufność
nieufność
poufność
i sięgność
powszechność
pulchność
d powierzchność
zwierzchność
siność
d przedajność
sprzedajność
niesprzedajność
miododajność
miarodajność
wydajność
niewydajność
skrajność
tajność
jednostajność
niejednostajność
p obyczajność
nieobyczajność
zwyczajność
nadzwyczajność
p niezwyczajność
rodzajność
urodzajność
nieurodzajność
chwiejność
d nadziejność
beznadziejność
lejność
d sklejność
kolejność
elegijność
religijność
areligijność
niereligijność
familijność
melancholijność
kampanijność
linijność
prostolinijność
harmonijność
higroskopijność
s. filantropijność
utopijność
bogobojność
hojność
p spokojność
p niespokojność
ukojność
d spojność
upojność
rojność
d zbrojność
strojność
niestrojność
dostojność
przystojność
nieprzystojność
spójność
niespójność
s. potrójność
podwójność
bujność
kujność
niechlujność
czujność
nieczujność
bezapelacyjność
relacyjność
rewelacyjność
izolacyjność
kontemplacyjność
s. kalkulacyjność
deklamacyjność
federacyjność
s. perseweracyjność
konspiracyjność
dekoracyjność
narracyjność
ilustracyjność
sensacyjność
s. reprezentacyjność
s. inscenizacyjność
s. improwizacyjność
koalicyjność
intuicyjność
akcyjność
reakcyjność
s. frakcyjność
atrakcyjność
nieatrakcyjność
abstrakcyjność
elekcyjność
protekcyjność
fikcyjność
funkcyjność
s. polifunkcyjność
wielofunkcyjność
dedukcyjność
indukcyjność
samoindukcyjność
produkcyjność
s. destrukcyjność
nietolerancyjność
dwuinstancyjność
tendencyjność
s. konkurencyjność
s. kompetencyjność
retencyjność
s. frekwencyjność
s. konsumpcyjność
s. inercyjność
ewolucyjność
rewolucyjność
konstytucyjność
pozycyjność
opozycyjność
s. dyspozycyjność
melodyjność
bezmelodyjność
studyjność
kancelaryjność
s. seminaryjność
p ordynaryjność
awaryjność
seryjność
s. krótkoseryjność
koteryjność
s. obligatoryjność
notoryjność
p sukcesyjność
s. dygresyjność
ekspresyjność
s. obsesyjność
refleksyjność
ortodoksyjność
s. kontrowersyjność
perwersyjność
dyskusyjność
partyjność
bezpartyjność
fantazyjność
inwazyjność
finezyjność
s. kolizyjność
wizyjność
s. telewizyjność
eksplozyjność
aluzyjność
s. iluzyjność
precyzyjność
nieprecyzyjność
piękność
i przepiękność
p tęskność
tubalność
opłacalność
nieopłacalność
wypłacalność
niewypłacalność
namacalność
odwracalność
nieodwracalność
przeświecalność
skręcalność
odkształcalność
niepogwałcalność
s. przekładalność
s. nieprzekładalność
rozkładalność
nierozkładalność
zapadalność
wypadalność
piramidalność
s. diploidalność
poliploidalność
modalność
absurdalność
p feudalność
p idealność
realność
nierealność
p nieubłagalność
p wymagalność
ściągalność
nieściągalność
nieosiągalność
legalność
nielegalność
dostrzegalność
niedostrzegalność
postrzegalność
i sięgalność
dosięgalność
s. niedosięgalność
rozstrzygalność
nachalność
patriarchalność
obrabialność
urabialność
stadialność
medialność
kordialność
kolegialność
genialność
kongenialność
wymienialność
d jenialność
s. utlenialność
ceremonialność
nieceremonialność
bezceremonialność
s. rozróżnialność
s. niezatapialność
przeszczepialność
pryncypialność
materialność
niematerialność
eksterytorialność
s. d bestialność
jowialność
trywialność
g posiedzialność
odpowiedzialność
nieodpowiedzialność
współodpowiedzialność
widzialność
niewidzialność
przyswajalność
specjalność
oficjalność
inicjalność
substancjalność
potencjalność
s. ekwipotencjalność
parcjalność
d nieparcjalność
przemijalność
s. nieprzemijalność
lojalność
nielojalność
trójlojalność
przemakalność
nieprzemakalność
spiekalność
przenikalność
lokalność
fiskalność
niedomykalność
nietykalność
dotykalność
niedotykalność
wertykalność
s. rustykalność
muzykalność
niemuzykalność
zamieszkalność
działalność
odwołalność
nieodwołalność
d anonimalność
formalność
nieformalność
normalność
anormalność
nienormalność
optymalność
banalność
s. marginalność
oryginalność
nieoryginalność
zginalność
machinalność
regionalność
racjonalność
nieracjonalność
irracjonalność
protekcjonalność
funkcjonalność
konfidencjonalność
esencjonalność
p sentencjonalność
s. intencjonalność
konwencjonalność
prowincjonalność
emocjonalność
proporcjonalność
nieproporcjonalność
pretensjonalność
bezpretensjonalność
s. ekstensjonalność
wykonalność
niewykonalność
tonalność
atonalność
bitonalność
politonalność
wielotonalność
d komunalność
palność
zapalność
samozapalność
klepalność
łatwopalność
p municypalność
karalność
niekaralność
liberalność
feralność
obieralność
wybieralność
ścieralność
umieralność
wymieralność
kameralność
generalność
d jeneralność
integralność
spiralność
s. polichoralność
moralność
amoralność
niemoralność
teatralność
s. amfiteatralność
arbitralność
neutralność
karykaturalność
naturalność
nadnaturalność
nienaturalność
s. koniunkturalność
kulturalność
cenzuralność
niecenzuralność
paradoksalność
s. heterodoksalność
ortodoksalność
kolosalność
uniwersalność
wsysalność
fatalność
palatalność
witalność
transcendentalność
orientalność
mentalność
ornamentalność
s. momentalność
dokumentalność
monumentalność
sentymentalność
s. horyzontalność
totalność
brutalność
poczytalność
niepoczytalność
indywidualność
monstrualność
s. seksualność
aktualność
punktualność
niepunktualność
ewentualność
wizualność
p nawalność
poznawalność
niepoznawalność
spawalność
skrawalność
s. nieprzystawalność
odlewalność
zgrzewalność
p nierugowalność
s. wychowalność
kowalność
zastępowalność
zachorowalność
stosowalność
zastosowalność
s. niezastosowalność
s. przystosowalność
s. polaryzowalność
rozerwalność
nierozerwalność
p nieprzerwalność
zatruwalność
s. przesuwalność
nieusuwalność
wysuwalność
odczuwalność
wyczuwalność
zbywalność
niezbywalność
niepozbywalność
s. odwoływalność
pływalność
porównywalność
s. nieporównywalność
s. przerywalność
nieprzerywalność
wykrywalność
przekazywalność
przeżywalność
używalność
rozwiązalność
nierozwiązalność
s. nieprzetłumaczalność
s. niewytłumaczalność
przesączalność
uleczalność
nieuleczalność
nieobliczalność
wyćwiczalność
s. odziedziczalność
samostarczalność
wystarczalność
niewystarczalność
samowystarczalność
zniszczalność
niezniszczalność
ziszczalność
nieziszczalność
przepuszczalność
nieprzepuszczalność
dopuszczalność
niedopuszczalność
rozpuszczalność
s. sprowadzalność
niesprowadzalność
rozporządzalność
d rozrządzalność
sprawdzalność
niesprawdzalność
powtarzalność
niepowtarzalność
s. odtwarzalność
rozszerzalność
zawieszalność
nieprzenoszalność
d ruszalność
nienaruszalność
poruszalność
p nieporuszalność
wzruszalność
niewzruszalność
słyszalność
niesłyszalność
dosłyszalność
kauzalność
wyobrażalność
niewyrażalność
s. niepodważalność
obciążalność
niezwyciężalność
zwilżalność
I celność
II celność
d bezcelność
cielność
d kościelność
piekielność
dzielność
oddzielność
trójdzielność
samodzielność
niesamodzielność
podzielność
niepodzielność
udzielność
dwudzielność
I arcydzielność
II d arcydzielność
rozdzielność
nierozdzielność
bagatelność
subtelność
rzetelność
nierzetelność
skazitelność
nieskazitelność
śmiertelność
nieśmiertelność
d fortelność
czytelność
nieczytelność
wierzytelność
czelność
bezczelność
szczelność
nieszczelność
wodoszczelność
s. ognioszczelność
s. szybkostrzelność
labilność
stabilność
d krotofilność
przymilność
pilność
p niepilność
d silność
p usilność
bezsilność
p krotochwilność
d cywilność
p udolność
nieudolność
wydolność
niewydolność
zdolność
niezdolność
d szkolność
namolność
małorolność
bezrolność
wolność
d swawolność
dowolność
p samowolność
mimowolność
s. bezwłasnowolność
powolność
dobrowolność
frywolność
bezwolność
szczególność
ogólność
obopólność
p zobopólność
d spólność
p pospólność
wspólność
stałocieplność
przemyślność
s. d słabomyślność
domyślność
niedomyślność
d bogomyślność
lekkomyślność
d wielkomyślność
s. d ciężkomyślność
wspaniałomyślność
jednomyślność
wolnomyślność
pomyślność
niepomyślność
prawomyślność
nieprawomyślność
umyślność
nieumyślność
wymyślność
zmyślność
bezmyślność
rozmyślność
nierozmyślność
potulność
przytulność
nieprzytulność
przychylność
nieprzychylność
mylność
d niemylność
omylność
nieomylność
d pomylność
obcopylność
owadopylność
wodopylność
wiatropylność
skrytopylność
s. sterylność
infantylność
p nawałność
pełność
niepełność
zupełność
niezupełność
ciemność
półciemność
przyziemność
najemność
d tajemność
wzajemność
niewzajemność
d objemność
d odjemność
pojemność
elektrojemność
p ujemność
przyjemność
nieprzyjemność
daremność
niedaremność
g seremność
foremność
nieforemność
pisemność
nikczemność
zimność
bezdomność
dwójłomność
karkołomność
wiarołomność
ułomność
niezłomność
wiekopomność
p ogromność
skromność
nieskromność
potomność
p bezpotomność
przytomność
nieprzytomność
bezprzytomność
d umność
tłumność
rozumność
szumność
s. bezszumność
intymność
naganność
nienaganność
rumianność
zachłanność
staranność
niestaranność
d niestanność
d nieustanność
cenność
p drogocenność
bezcenność
bezdenność
podniebienność
s. wielościenność
s. bagienność
kamienność
zamienność
odmienność
nieodmienność
plemienność
współplemienność
p jednoplemienność
p innoplemienność
brzemienność
przemienność
d nieprzemienność
bezimienność
płomienność
promienność
piśmienność
d czasopiśmienność
sumienność
niesumienność
bezsumienność
wymienność
zmienność
niezmienność
p jednobrzmienność
s. d pienność
trójpienność
jednopienność
dwupienność
zbawienność
codzienność
niecodzienność
p wojenność
p niewojenność
lenność
p solenność
plenność
s. niedotlenność
suwerenność
senność
d niesenność
półsenność
bezsenność
rdzenność
s. wielordzenność
przestrzenność
s. bezprzestrzenność
bezżenność
inność
dziecinność
gościnność
niegościnność
roślinność
gminność
równinność
d winność
niewinność
powinność
d uwinność
zwinność
rodzinność
zabobonność
gonność
dozgonność
d zakonność
chłonność
pracochłonność
wodochłonność
s. energochłonność
s. dźwiękochłonność
s. materiałochłonność
s. kapitałochłonność
s. czasochłonność
skłonność
płonność
obronność
nieobronność
bezbronność
p ochronność
s. ciepłochronność
nieuchronność
stronność
przestronność
wszechstronność
wielostronność
jednostronność
różnostronność
ustronność
dwustronność
bezstronność
d jednotonność
monotonność
wonność
bezwonność
niefortunność
płynność
s. nadpłynność
niepłynność
p miodopłynność
rzadkopłynność
gęstopłynność
d słynność
pustynność
czynność
nadczynność
nieczynność
dziękczynność
niedoczynność
dobroczynność
uczynność
nieuczynność
bezczynność
d oświeconość
d jaśnieoświeconość
nieprzeniknioność
nieuniknioność
niezastąpioność
zieloność
określoność
nieokreśloność
płoność
czerwoność
d oznaczoność
niezliczoność
ograniczoność
nieograniczoność
s. niedokończoność
skończoność
nieskończoność
w nieskończoność
wykończoność
uczoność
opuszczoność
wrodzoność
przyrodzoność
nadprzyrodzoność
niestrudzoność
p nieustraszoność
wymuszoność
niewymuszoność
p przymuszoność
napuszoność
niewzruszoność
p nieskażoność
niezwyciężoność
naprężoność
d natężoność
przybliżoność
uniżoność
złożoność
d pokwapność
d niepokwapność
przylepność
zaczepność
samoczepność
przyczepność
posępność
d następność
d odstępność
podstępność
przestępność
dostępność
niedostępność
występność
przystępność
nieprzystępność
s. lipność
pochopność
okropność
roztropność
nieroztropność
przekupność
nieprzekupność
pokupność
s. łupność
przedsłupność
mocarność
solidarność
niesolidarność
lapidarność
legendarność
gospodarność
niegospodarność
udarność
d zdarność
niezdarność
linearność
wulgarność
ofiarność
familiarność
karność
niekarność
bezkarność
figlarność
kapilarność
protokolarność
polarność
s. bipolarność
regularność
nieregularność
s. spektakularność
muskularność
d partykularność
popularność
niepopularność
tytularność
marność
smarność
ordynarność
parność
elitarność
utylitarność
humanitarność
elementarność
s. komplementarność
p fragmentarność
p dokumentarność
rudymentarność
skwarność
poczwarność
ślamazarność
czarność
ciężarność
i pożarność
krnąbrność
srebrność
jędrność
bierność
mierność
nadmierność
p niespółmierność
współmierność
niewspółmierność
równomierność
nierównomierność
d pomierność
wymierność
bezmierność
niezmierność
miłosierność
niemiłosierność
wierność
niewierność
d lekkowierność
d małowierność
prawowierność
nieprawowierność
łatwowierność
i szmerność
misterność
filuterność
pazerność
mizerność
obszerność
żerność
pażerność
owadożerność
krwiożerność
s. jednożerność
s. roślinożerność
mięsożerność
s. trawożerność
wyborność
zborność
niezborność
p sforność
niesforność
upiorność
zadziorność
s. jeziorność
korność
przekorność
p pokorność
honorność
odporność
wodoodporność
ognioodporność
zimoodporność
żaroodporność
kwasoodporność
mrozoodporność
s. podporność
oporność
s. lekooporność
toporność
sporność
bezsporność
d uporność
wyporność
klasztorność
dworność
d niesworność
potworność
wytworność
niewytworność
przezorność
nieprzezorność
pozorność
niepozorność
górność
gruboskórność
wtórność
durność
bzdurność
jurność
chmurność
pochmurność
czupurność
p ciasność
jasność
niejasność
własność
współwłasność
cielesność
bolesność
bezbolesność
bezkresność
p spółczesność
współczesność
niewspółczesność
doczesność
d tegoczesność
jednoczesność
niejednoczesność
równoczesność
poczesność
nowoczesność
s. ultranowoczesność
nienowoczesność
wczesność
przedwczesność
niewczesność
ówczesność
mięsność
d nienawisność
s. radosność
żałosność
d sprosność
bezlitosność
s. grubaśność
kwaśność
nadkwaśność
niedokwaśność
nieśność
obleśność
bezleśność
skośność
głośność
bezgłośność
d rozgłośność
nośność
donośność
wodonośność
s. węglonośność
s. nieznośność
s. cienioznośność
rośność
prośność
sprośność
s. fikuśność
gnuśność
kapryśność
podatność
niepodatność
udatność
nieudatność
wydatność
przydatność
nieprzydatność
zdatność
niezdatność
delikatność
niedelikatność
skrupulatność
płatność
odpłatność
nieodpłatność
niepopłatność
d niewypłatność
bezpłatność
brunatność
intratność
stratność
akuratność
p nieakuratność
adekwatność
i prywatność
p zakątność
równokątność
p pokątność
czworokątność
prostokątność
przedprątność
g oprzątność
tandetność
szlachetność
nieszlachetność
świetność
dzietność
s. wielodzietność
s. małodzietność
bezdzietność
d letność
d nieletność
p długoletność
p małoletność
pełnoletność
niepełnoletność
kompletność
niekompletność
p szpetność
sekretność
konkretność
niedyskretność
przeciętność
namiętność
s. beznamiętność
odświętność
majętność
niemajętność
umiejętność
nieumiejętność
obojętność
nieobojętność
pojętność
niepojętność
mętność
smętność
ponętność
s. pokrętność
skrętność
prawoskrętność
lewoskrętność
wykrętność
p natrętność
skrzętność
bitność
dobitność
czołobitność
wybitność
błękitność
aksamitność
kształtność
niekształtność
wielokształtność
s. jednokształtność
równokształtność
różnokształtność
bezkształtność
s. pikantność
immanentność
s. kompetentność
p niekompetentność
konsekwentność
p niekonsekwentność
wykwintność
robotność
bezrobotność
wilgotność
p ochotność
markotność
d błyskotność
lotność
zalotność
przelotność
górnolotność
p polotność
ulotność
namłotność
samotność
obrotność
krotność
podkrotność
wielokrotność
ilokrotność
jednokrotność
niejednokrotność
zawrotność
odwrotność
przewrotność
niepowrotność
wywrotność
s. niewywrotność
zwrotność
niezwrotność
istotność
d nowotność
zdrowotność
pierwotność
niepierwotność
żywotność
nieżywotność
dożywotność
d pośmiertność
p istność
drobnolistność
samoistność
niesamoistność
ustność
d rozpustność
butność
absolutność
rezolutność
bałamutność
d smutność
okrutność
d rzutność
przerzutność
samorzutność
rozrzutność
bytność
p niebytność
współbytność
p samobytność
parzystokopytność
dwukopytność
d rarytność
p sprytność
sytność
chwytność
p niepochwytność
uchwytność
nieuchwytność
poczytność
niepoczytność
d szczytność
starożytność
zabawność
dawność
pradawność
starodawność
rozdawność
jawność
spławność
sławność
prawność
p nieprawność
s. pełnoprawność
niepełnoprawność
równoprawność
poprawność
niepoprawność
hiperpoprawność
sprawność
d wprawność
niewprawność
bezprawność
strawność
niestrawność
wytrawność
niewytrawność
nastawność
samonastawność
bezpodstawność
ustawność
nieustawność
przeciwstawność
wystawność
p wyśmiewność
s. gniewność
śpiewność
nieśpiewność
wiatrosiewność
przewiewność
powiewność
zwiewność
rozwiewność
i przelewność
wylewność
zlewność
rozlewność
pewność
niepewność
d krewność
p niedokrewność
pokrewność
nierdzewność
rzewność
bezdrzewność
naiwność
przeciwność
dziwność
przedziwność
polubowność
d szacowność
ładowność
p hazardowność
cudowność
d duchowność
powierzchowność
d smakowność
pakowność
zyskowność
zbytkowność
użytkowność
I p szykowność
II d szykowność
nieszykowność
ryzykowność
d malowność
żeglowność
łowność
słowność
niesłowność
dosłowność
wielosłowność
gołosłowność
d jednosłowność
p mowność
d niehamowność
samohamowność
niemowność
d wielomowność
umowność
wymowność
bezmowność
rozmowność
nierozmowność
szanowność
klarowność
smarowność
d starowność
g warowność
wędrowność
p polerowność
sterowność
s. samosterowność
d lustrowność
s. p ambarasowność
interesowność
bezinteresowność
sensowność
nonsensowność
bezsensowność
stosowność
niestosowność
taktowność
nietaktowność
efektowność
gwałtowność
rentowność
nierentowność
gruntowność
hartowność
samohartowność
gustowność
niegustowność
lutowność
kunsztowność
kosztowność
nieodzowność
p mówność
prawdomówność
p wielomówność
małomówność
wolnomówność
równość
nierówność
barwność
wielobarwność
różnobarwność
dwubarwność
bezbarwność
upływność
zrywność
masywność
pasywność
recesywność
sukcesywność
agresywność
ekspresywność
posesywność
impulsywność
ekspansywność
defensywność
ofensywność
suspensywność
intensywność
ekstensywność
s. dyskursywność
komunikatywność
frykatywność
relatywność
kontemplatywność
postulatywność
normatywność
s. anormatywność
s. alternatywność
s. inchoatywność
deklaratywność
imperatywność
operatywność
lukratywność
pejoratywność
dekoratywność
s. figuratywność
wegetatywność
fakultatywność
reprezentatywność
s. komutatywność
s. charytatywność
autorytatywność
konserwatywność
prymitywność
aktywność
reaktywność
radioaktywność
ekstraktywność
efektywność
perfektywność
obiektywność
subiektywność
s. intersubiektywność
selektywność
kolektywność
retrospektywność
s. dyrektywność
produktywność
receptywność
perceptywność
sugestywność
deminutywność
s. addytywność
sensytywność
s. pozytywność
sztywność
eksplozywność
ekskluzywność
żywność
zażywność
grzybożywność
samożywność
pożywność
s. skąpożywność
cudzożywność
jedyność
p przyjazność
baczność
p niebaczność
cudaczność
smaczność
niesmaczność
obojnaczność
p znaczność
s. bliskoznaczność
wieloznaczność
jednoznaczność
niejednoznaczność
równoznaczność
różnoznaczność
dwuznaczność
niedwuznaczność
opaczność
d rozpaczność
czyraczność
dziwaczność
łączność
wyłączność
rozłączność
nierozłączność
mączność
wódeczność
serdeczność
konieczność
bezpieczność
s. niebezpieczność
wieczność
odwieczność
długowieczność
niedługowieczność
średniowieczność
krótkowieczność
zeszłowieczność
bajeczność
waleczność
mleczność
bezmleczność
społeczność
aspołeczność
niespołeczność
d wspołeczność
stołeczność
taneczność
słoneczność
stateczność
niestateczność
ostateczność
dostateczność
niedostateczność
s. samostateczność
świąteczność
p wszeteczność
wsteczność
skuteczność
nieskuteczność
bezskuteczność
d zbyteczność
pożyteczność
niepożyteczność
s. p bezpożyteczność
użyteczność
nieużyteczność
bezużyteczność
grzeczność
niegrzeczność
dorzeczność
niedorzeczność
d zaprzeczność
sprzeczność
niesprzeczność
bezsprzeczność
dźwięczność
współdźwięczność
bezdźwięczność
d rozdźwięczność
wdzięczność
niewdzięczność
jednoręczność
s. własnoręczność
poręczność
praworęczność
leworęczność
oburęczność
zręczność
niezręczność
archaiczność
prozaiczność
sylabiczność
monosylabiczność
graficzność
telegraficzność
s. autobiograficzność
fotograficzność
s. oligotroficzność
stroficzność
s. eutroficzność
filozoficzność
amorficzność
specyficzność
pelagiczność
s. magiczność
tragiczność
logiczność
alogiczność
analogiczność
nielogiczność
fizjologiczność
technologiczność
fonologiczność
chronologiczność
patologiczność
mitologiczność
anarchiczność
monarchiczność
hierarchiczność
s. psychiczność
liczność
s. skandaliczność
alkaliczność
detaliczność
metaliczność
krystaliczność
d obliczność
publiczność
cykliczność
idylliczność
s. diaboliczność
symboliczność
hiperboliczność
p melancholiczność
okoliczność
śliczność
s. motyliczność
p rozliczność
dynamiczność
s. panoramiczność
d akademiczność
polemiczność
anemiczność
homonimiczność
synonimiczność
patronimiczność
komiczność
s. ergonomiczność
ekonomiczność
nieekonomiczność
autonomiczność
antynomiczność
diatermiczność
eurytermiczność
sejsmiczność
rytmiczność
arytmiczność
nierytmiczność
s. bitumiczność
s. oceaniczność
organiczność
mechaniczność
zagraniczność
bezgraniczność
spontaniczność
tytaniczność
sceniczność
niesceniczność
homogeniczność
fotogeniczność
higieniczność
niehigieniczność
symfoniczność
lakoniczność
demoniczność
harmoniczność
niekanoniczność
s. anachroniczność
synchroniczność
bajroniczność
paroksytoniczność
cyniczność
heroiczność
błyskawiczność
ustawiczność
połowiczność
perspektywiczność
żywiczność
dziedziczność
naoczność
zaoczność
oboczność
równoboczność
uboczność
widoczność
s. niewidoczność
skoczność
s. bloczność
żarłoczność
s. tłoczność
s. jednooczność
mroczność
drugoroczność
nadwzroczność
długowzroczność
dalekowzroczność
krótkowzroczność
s. starczowzroczność
potoczność
s. jarmarczność
huczność
s. juczność
tuczność
sztuczność
buńczuczność
balladyczność
sporadyczność
encyklopedyczność
rytmoidyczność
periodyczność
s. melodyczność
walenrodyczność
wallenrodyczność
rapsodyczność
metodyczność
epizodyczność
s. ludyczność
sumaryczność
fragmentaryczność
makabryczność
feeryczność
manieryczność
efemeryczność
chimeryczność
eteryczność
empiryczność
metaforyczność
fosforyczność
alegoryczność
kategoryczność
aprioryczność
kaloryczność
retoryczność
historyczność
s. ahistoryczność
przedhistoryczność
prowizoryczność
iluzoryczność
metryczność
geometryczność
symetryczność
s. asymetryczność
niesymetryczność
d tetryczność
elektryczność
s. termoelektryczność
piroelektryczność
s. ferroelektryczność
s. fotoelektryczność
piezoelektryczność
s. policentryczność
ekscentryczność
d figuryczność
satyryczność
klasyczność
pseudoklasyczność
toksyczność
s. radiotoksyczność
s. fitotoksyczność
dramatyczność
melodramatyczność
gramatyczność
niegramatyczność
schematyczność
s. tematyczność
matematyczność
s. monotematyczność
systematyczność
pragmatyczność
flegmatyczność
dogmatyczność
chromatyczność
achromatyczność
automatyczność
fanatyczność
apatyczność
pompatyczność
sympatyczność
s. niesympatyczność
antypatyczność
hieratyczność
demokratyczność
arystokratyczność
statyczność
majestatyczność
ekstatyczność
nieetyczność
hermetyczność
d magnetyczność
niemagnetyczność
kinetyczność
poetyczność
p impetyczność
teoretyczność
patetyczność
syntetyczność
hipotetyczność
estetyczność
s. antytetyczność
s. rachityczność
analityczność
enklityczność
proklityczność
monolityczność
polityczność
apolityczność
dydaktyczność
p autodydaktyczność
faktyczność
praktyczność
niepraktyczność
nietaktyczność
apodyktyczność
gigantyczność
romantyczność
identyczność
autentyczność
nieautentyczność
chaotyczność
niebotyczność
anegdotyczność
egotyczność
homozygotyczność
despotyczność
erotyczność
egzotyczność
sceptyczność
s. apokaliptyczność
eliptyczność
fertyczność
styczność
bombastyczność
sarkastyczność
elastyczność
plastyczność
dynastyczność
drastyczność
fantastyczność
s. eseistyczność
mistyczność
akustyczność
s. publicystyczność
charakterystyczność
aforystyczność
rygorystyczność
s. humorystyczność
artystyczność
krytyczność
niekrytyczność
bezkrytyczność
nadtarczyczność
wielojęzyczność
dwujęzyczność
fizyczność
metafizyczność
muzyczność
patrzność
opatrzność
p nieopatrzność
wietrzność
nawietrzność
zawietrzność
s. odwietrzność
powietrzność
wnętrzność
d wewnętrzność
p zewnętrzność
rubaszność
straszność
ucieszność
śmieszność
spieszność
śpieszność
grzeszność
bezgrzeszność
zaciszność
duszność
wielkoduszność
małoduszność
dobroduszność
prostoduszność
bezduszność
słuszność
niesłuszność
muszność
s. kruszność
pyszność
żyzność
pokaźność
niepokaźność
raźność
doraźność
wyraźność
niewyraźność
s. groźność
mroźność
późność
luźność
d żyźność
d sprzedażność
niesprzedażność
ważność
nieważność
d przeważność
małoważność
równoważność
rozważność
dążność
bieżność
grabieżność
d zabieżność
s. cichobieżność
szybkobieżność
jednobieżność
pobieżność
prostobieżność
lubieżność
zbieżność
rozbieżność
śnieżność
drapieżność
należność
przynależność
zależność
niezależność
współzależność
bezbrzeżność
dalekosiężność
p niedołężność
mężność
niezamężność
prężność
przeciwprężność
s. rozprężność
d potężność
p nabożność
pobożność
niepobożność
p zbożność
bezbożność
d niezbożność
możność
zamożność
niezamożność
niemożność
p przemożność
d wielmożność
d jaśniewielmożność
mnożność
dwunożność
drożność
niedrożność
zdrożność
d bezdrożność
d niezdrożność
ostrożność
nieostrożność
różność
s. przeróżność
próżność
d powzdłużność
usłużność
skąpość
krępość
tępość
d rość
jarość
d narość
d parość
starość
szarość
chrobrość
mądrość
modrość
szczodrość
zazdrość
szczerość
nieszczerość
mokrość
przykrość
d skorość
d porość
d latorość
ostrość
nieostrość
bystrość
chytrość
d urość
burość
ponurość
d wrość
d przyrość
wzrość
d kusość
szczerbatość
brodatość
bogatość
włochatość
pękatość
sękatość
pyskatość
skrzydlatość
popielatość
i wąsatość
głąbowatość
klocowatość
s. ciamajdowatość
i niedojdowatość
łęgowatość
smugowatość
wygowatość
zuchowatość
połciowatość
słoniowatość
gapiowatość
flakowatość
szpakowatość
rakowatość
zygzakowatość
pałąkowatość
kabłąkowatość
przysadkowatość
grudkowatość
łękowatość
mozaikowatość
karbikowatość
s. karmelkowatość
pyszałkowatość
gruzełkowatość
s. wesołkowatość
baryłkowatość
pankowatość
karbinkowatość
s. dziewczynkowatość
łupkowatość
głupkowatość
potworkowatość
s. dziurkowatość
s. maskowatość
kwaskowatość
włoskowatość
nitkowatość
mrukowatość
fircykowatość
łykowatość
s. milczkowatość
świętoszkowatość
stożkowatość
modzelowatość
szczudłowatość
mongołowatość
kołowatość
karłowatość
bryłowatość
żyłowatość
węzłowatość
gruzłowatość
s. ofermowatość
hienowatość
szczecinowatość
szczelinowatość
s. wrzecionowatość
durnowatość
s. ciapowatość
sztampowatość
chropowatość
ospowatość
głupowatość
żebrowatość
kutnerowatość
wągrowatość
wichrowatość
s. szmirowatość
porowatość
gburowatość
s. rurowatość
tarasowatość
esowatość
sfinksowatość
włosowatość
marsowatość
p brusowatość
wirusowatość
p kątowatość
galaretowatość
kantowatość
trzpiotowatość
s. czeczotowatość
ciastowatość
s. jędzowatość
zezowatość
zołzowatość
mimozowatość
wieprzowatość
guzowatość
jeżowatość
s. myszatość
nadętość
p odętość
wydętość
i rozdętość
d wzdętość
ciętość
zaciętość
nieugiętość
d wgiętość
i zmiętość
zamkniętość
nierozgarniętość
napiętość
rozpiętość
świętość
p wziętość
zawziętość
d uwziętość
zajętość
objętość
nieobjętość
niepojętość
krętość
rozmaitość
zbitość
obfitość
przeobfitość
litość
d nielitość
wszechlitość
jednolitość
niejednolitość
różnolitość
pospolitość
niepospolitość
p bezlitość
znakomitość
p znamienitość
wyśmienitość
przyzwoitość
nieprzyzwoitość
zawitość
d okwitość
słabowitość
pracowitość
jadowitość
rodowitość
smakowitość
całkowitość
pieczołowitość
niesamowitość
chorowitość
sowitość
prawowitość
żółtość
złotość
upartość
wartość
zawartość
nadwartość
p małowartość
równowartość
różnowartość
otwartość
zwartość
zażartość
bombiastość
kanciastość
s. baniastość
gliniastość
s. słupiastość
szablastość
d skrzydlastość
miotlastość
żylastość
spiczastość
gęstość
częstość
jedwabistość
osobistość
służbistość
kwiecistość
złocistość
pozłocistość
ościstość
kościstość
kleistość
oleistość
falistość
skalistość
d stalistość
szablistość
cielistość
strzelistość
mglistość
szklistość
kolistość
półkolistość
perlistość
maślistość
świetlistość
kulistość
mulistość
jamistość
plamistość
wodnistość
cienistość
kamienistość
promienistość
bagnistość
ognistość
włóknistość
wełnistość
s. pnistość
wapnistość
ziarnistość
gruboziarnistość
drobnoziarnistość
ciernistość
błotnistość
sążnistość
słoistość
spoistość
troistość
dwoistość
swoistość
zawiesistość
lesistość
mięsistość
rzęsistość
p wiekuistość
krzewistość
barwistość
krwistość
niedokrwistość
zimnokrwistość
bezkrwistość
urwistość
posuwistość
porywistość
rzeczywistość
nadrzeczywistość
nierzeczywistość
oczywistość
mazistość
wyrazistość
spadzistość
d przesadzistość
fałdzistość
d pochodzistość
p sierdzistość
gwiaździstość
gałęzistość
gręzistość
d prostość
tłustość
pustość
czystość
mączystość
nieczystość
p wieczystość
p przeczystość
d ojczystość
d kończystość
uroczystość
przezroczystość
nieprzezroczystość
przeźroczystość
soczystość
potoczystość
stoczystość
powłóczystość
barczystość
parzystość
nieparzystość
srebrzystość
macierzystość
zadzierzystość
przejrzystość
p mokrzystość
d otworzystość
wzorzystość
górzystość
zamaszystość
d zaburmaszystość
puszystość
p napuszystość
dżdżystość
zbieżystość
śnieżystość
sprężystość
rozłożystość
zadzierżystość
s. smużystość
d lutość
sutość
skrytość
sytość
niesytość
należytość
d przynależytość
p niepożytość
niespożytość
p nieużytość
plugawość
d ruchawość
nieruchawość
ciekawość
łaskawość
niebieskawość
łykawość
chuderlawość
koślawość
białawość
chropawość
głupawość
jaskrawość
niemrawość
prawość
nieprawość
dziurawość
żółtawość
d krostawość
krawawość
żwawość
rdzawość
s. lizawość
łzawość
kędzierzawość
leciwość
chciwość
niechciwość
łechciwość
właściwość
niewłaściwość
d podściwość
pieściwość
treściwość
mściwość
litościwość
nielitościwość
poczciwość
p niepoczciwość
uczciwość
nieuczciwość
szczodrobliwość
chorobliwość
frasobliwość
niefrasobliwość
osobliwość
świątobliwość
świętobliwość
żartobliwość
półżartobliwość
zjadliwość
zdradliwość
wadliwość
d zwadliwość
pożądliwość
sprawiedliwość
niesprawiedliwość
d zapędliwość
popędliwość
zgodliwość
s. chodliwość
szkodliwość
nieszkodliwość
smrodliwość
d urodliwość
d dowodliwość
p pogardliwość
wzgardliwość
pobudliwość
s. niepobudliwość
wstydliwość
obrzydliwość
ciągliwość
powściągliwość
niepowściągliwość
rozciągliwość
p zabiegliwość
zapobiegliwość
niezapobiegliwość
dolegliwość
s. wahliwość
kochliwość
płochliwość
ruchliwość
nieruchliwość
pierzchliwość
nasiąkliwość
przesiąkliwość
wsiąkliwość
zająkliwość
ckliwość
dociekliwość
lękliwość
nielękliwość
brzękliwość
przenikliwość
nieprzenikliwość
wnikliwość
d wynikliwość
s. znikliwość
milkliwość
zgiełkliwość
i pomrokliwość
s. burkliwość
oburkliwość
wrzaskliwość
tęskliwość
troskliwość
beztroskliwość
połyskliwość
opryskliwość
tkliwość
dotkliwość
mrukliwość
krzykliwość
łamliwość
niełamliwość
kłamliwość
p senliwość
chrapliwość
skwapliwość
nieskwapliwość
tąpliwość
czepliwość
zaczepliwość
krzepliwość
niekrzepliwość
ustępliwość
nieustępliwość
chełpliwość
topliwość
nietopliwość
cierpliwość
niecierpliwość
wątpliwość
niewątpliwość
łupliwość
d rupliwość
chrypliwość
uszczypliwość
swarliwość
żarliwość
gderliwość
gorliwość
nadgorliwość
hałaśliwość
s. kąśliwość
szczęśliwość
d nieszczęśliwość
wszechszczęśliwość
ściśliwość
nieściśliwość
złośliwość
gadatliwość
d szczebietliwość
s. kokietliwość
pamiętliwość
p cierpiętliwość
d pojętliwość
d wstrętliwość
chybotliwość
p świegotliwość
migotliwość
p szczebiotliwość
s. bełkotliwość
błyskotliwość
cnotliwość
potliwość
kłopotliwość
p niekłopotliwość
dobrotliwość
psotliwość
częstotliwość
pieszczotliwość
kłótliwość
napastliwość
chwytliwość
zgrzytliwość
gniewliwość
niegniewliwość
rzewliwość
barwliwość
s. niedobarwliwość
s. czerwliwość
płaczliwość
rozpaczliwość
łączliwość
tłoczliwość
kurczliwość
skurczliwość
dokuczliwość
d języczliwość
życzliwość
nieżyczliwość
podejrzliwość
tchórzliwość
burzliwość
straszliwość
poruszliwość
bojaźliwość
zaraźliwość
obraźliwość
d odraźliwość
przeraźliwość
uraźliwość
d sromieźliwość
wstrzemięźliwość
niewstrzemięźliwość
zgryźliwość
pobłażliwość
niepobłażliwość
drażliwość
wrażliwość
nadwrażliwość
niewrażliwość
uciążliwość
d uciemiężliwość
rozprężliwość
możliwość
niemożliwość
trwożliwość
d stróżliwość
leniwość
siwość
płaksiwość
s. czerwiwość
d szedziwość
sędziwość
godziwość
niegodziwość
urodziwość
prawdziwość
nieprawdziwość
nierównosylabowość
zębowość
grobowość
osobowość
męskoosobowość
dwuosobowość
skarbowość
s. kadłubowość
dwuizbowość
służbowość
szkicowość
p różnolicowość
dwulicowość
dzielnicowość
s. mgławicowość
lewicowość
warstwicowość
s. wielopalcowość
krańcowość
d sercowość
wzorcowość
miejscowość
balladowość
rozkładowość
fasadowość
zasadowość
poglądowość
d sądowość
rzędowość
obrzędowość
urzędowość
propagandowość
ugodowość
s. przygodowość
dochodowość
s. przychodowość
rodowość
narodowość
międzynarodowość
s. mimośrodowość
zawodowość
dowodowość
s. standardowość
awangardowość
ludowość
pseudoludowość
gniazdowość
ideowość
bezideowość
s. astrefowość
posągowość
księgowość
dialogowość
nałogowość
skargowość
wargowość
usługowość
drobiazgowość
fachowość
niefachowość
cechowość
wdechowość
przydechowość
s. pechowość
wybuchowość
duchowość
s. skrobiowość
wielopostaciowość
jednopostaciowość
równopostaciowość
różnopostaciowość
dwupostaciowość
bezpostaciowość
pamięciowość
jednopłciowość
rozdzielnopłciowość
skrytopłciowość
obupłciowość
dwupłciowość
bezpłciowość
trzyczęściowość
przejściowość
s. bezwyjściowość
całościowość
s. przyszłościowość
i opatrznościowość
wartościowość
wielowartościowość
s. małowartościowość
czterowartościowość
bezwartościowość
przeczuciowość
uczuciowość
bezuczuciowość
życiowość
nieżyciowość
komediowość
liliowość
bezwyznaniowość
wspomnieniowość
s. pokoleniowość
orzeczeniowość
s. wielordzeniowość
wzruszeniowość
wrażeniowość
powierzchniowość
liniowość
prostoliniowość
stopniowość
s. dwustopniowość
baśniowość
pieśniowość
d seriowość
osiowość
współosiowość
p krajowość
zakrajowość
obyczajowość
zwyczajowość
rodzajowość
różnorodzajowość
dwurodzajowość
p dziejowość
bezdziejowość
bojowość
przebojowość
pokojowość
nastrojowość
rozwojowość
d jakowość
s. majakowość
jednakowość
niejednakowość
zagadkowość
wypadkowość
przypadkowość
s. wielozarodkowość
odśrodkowość
dośrodkowość
wypiekowość
d średniowiekowość
równowiekowość
różnowiekowość
skośnoszczękowość
mozaikowość
klikowość
zanikowość
s. wykrzyknikowość
ogólnikowość
pomnikowość
czasownikowość
białkowość
s. jasełkowość
kółkowość
zaułkowość
i formułkowość
schyłkowość
d ułamkowość
bankowość
zaściankowość
sielankowość
odcinkowość
p ucinkowość
s. tuzinkowość
s. nietuzinkowość
koronkowość
d trafunkowość
rachunkowość
warunkowość
s. bezwarunkowość
kierunkowość
wielokierunkowość
jednokierunkowość
równokierunkowość
różnokierunkowość
obukierunkowość
bezkierunkowość
stosunkowość
p niestosunkowość
przyczynkowość
barokowość
papierkowość
s. kolorkowość
naskórkowość
dojutrkowość
odblaskowość
przeciwodblaskowość
bezodblaskowość
s. arabeskowość
groteskowość
spiskowość
zjawiskowość
widowiskowość
wojskowość
wielozgłoskowość
jednozgłoskowość
równozgłoskowość
wydatkowość
pamiątkowość
wyjątkowość
bezwyjątkowość
s. wielowątkowość
jednowątkowość
marionetkowość
operetkowość
sylwetkowość
zwrotkowość
namiastkowość
d pierwiastkowość
s. cząstkowość
małostkowość
czułostkowość
drobnostkowość
jednostkowość
skutkowość
zabytkowość
użytkowość
naukowość
nienaukowość
pseudonaukowość
zdawkowość
i migawkowość
oliwkowość
s. urywkowość
s. rozrywkowość
s. wielotykowość
językowość
tylnojęzykowość
dwujęzykowość
obrazkowość
obowiązkowość
nieobowiązkowość
gorączkowość
s. małomiasteczkowość
książkowość
długofalowość
celowość
niecelowość
bezcelowość
chwilowość
sobolowość
stylowość
bezstylowość
jałowość
prawidłowość
nieprawidłowość
źródłowość
długogłowość
pośredniogłowość
krótkogłowość
s. popiołowość
żywiołowość
zespołowość
szczegółowość
płowość
dziąsłowość
d przemysłowość
pomysłowość
umysłowość
zmysłowość
nadzmysłowość
pyłowość
węzłowość
programowość
bezprogramowość
widmowość
problemowość
anonimowość
s. filmowość
domowość
s. jednodomowość
s. dwudomowość
przełomowość
szturmowość
s. kostiumowość
bezrymowość
nowość
sloganowość
zmianowość
s. dwuzmianowość
s. trzyzmianowość
s. klanowość
planowość
wieloplanowość
jednoplanowość
pierwszoplanowość
dwuplanowość
bezplanowość
filigranowość
stanowość
cherubinowość
s. kinowość
szczelinowość
terminowość
s. nieterminowość
brulionowość
pionowość
salonowość
szablonowość
członowość
s. parzystoczłonowość
dwuczłonowość
felietonowość
sezonowość
s. supernowość
koturnowość
biegunowość
s. dwubiegunowość
seledynowość
odczynowość
wyczynowość
przyczynowość
bezprzyczynowość
płaszczyznowość
jednopłaszczyznowość
dwupłaszczyznowość
etapowość
postępowość
s. grupowość
typowość
s. atypowość
nietypowość
stereotypowość
monotypowość
s. prototypowość
miarowość
nadmiarowość
niemiarowość
trójwymiarowość
dwuwymiarowość
gwarowość
towarowość
s. zdrowość
d manierowość
papierowość
operowość
s. cukrowość
doborowość
zbiorowość
s. kolorowość
honorowość
niehonorowość
wielotorowość
dwutorowość
wielopiętrowość
alabastrowość
s. mundurowość
biurowość
surowość
miniaturowość
nawiasowość
kasowość
klasowość
ponadklasowość
masowość
pasowość
rasowość
kwasowość
d czasowość
ponadczasowość
dotychczasowość
tymczasowość
s. wczasowość
bezczasowość
obcesowość
s. marginesowość
kresowość
okresowość
kompromisowość
bezkompromisowość
s. przepisowość
opisowość
popisowość
kompleksowość
sfinksowość
romansowość
finansowość
dysonansowość
rezonansowość
s. niuansowość
wielogłosowość
jednogłosowość
nosowość
farsowość
marsowość
przymusowość
plagiatowość
s. powiatowość
światowość
nieświatowość
oświatowość
wielkoświatowość
plakatowość
matowość
tematowość
s. dwuetatowość
wielowarsztatowość
i sztyletowość
s. kabaretowość
portretowość
sylwetowość
monolitowość
s. konfliktowość
s. bezkonfliktowość
instynktowość
procentowość
gotowość
niegotowość
przedmiotowość
bezprzedmiotowość
podmiotowość
s. d trzpiotowość
przelotowość
przewrotowość
skrótowość
natychmiastowość
kastowość
kontrastowość
przepustowość
deficytowość
bezobjawowość
nerwowość
państwowość
bezpaństwowość
mocarstwowość
wielowarstwowość
dwuwarstwowość
s. gazowość
obrazowość
jednorazowość
wyrazowość
wielowyrazowość
rzeczowość
beztęczowość
bluszczowość
tezowość
kontuszowość
reportażowość
pejzażowość
s. młodzieżowość
s. wielobranżowość
dwubranżowość
różowość
łatwość
d drętwość
p martwość
czerstwość
robaczywość
zapalczywość
łapczywość
natarczywość
uporczywość
krzywość
fałszywość
żywość
obelżywość
p zelżywość
rzeźwość
trzeźwość
nietrzeźwość
d wieśniaczość
prostaczość
rączość
władczość
p samowładczość
rozrodczość
p człowieczość
d osobniczość
zbrodniczość
zwodniczość
niewolniczość
tajemniczość
d danniczość
stronniczość
awanturniczość
napastniczość
naśladowniczość
p bojowniczość
wojowniczość
malowniczość
s. buntowniczość
koczowniczość
dziewiczość
zabójczość
służalczość
i wisielczość
spółdzielczość
poddańczość
wiernopoddańczość
młodzieńczość
ochoczość
d przezroczość
następczość
zastępczość
przestępczość
starczość
bierczość
d przedsiębierczość
d starowierczość
d zdzierczość
krwiożerczość
zaborczość
wszechzaborczość
odbiorczość
przedsiębiorczość
wybiorczość
wybiórczość
twórczość
odtwórczość
przetwórczość
chorobotwórczość
s. lądotwórczość
cudotwórczość
promieniotwórczość
s. rakotwórczość
zgłoskotwórczość
górotwórczość
słowotwórczość
d pierwotwórczość
wytwórczość
kruczość
zbawczość
badawczość
sprawozdawczość
spostrzegawczość
pojednawczość
wykonawczość
zachowawczość
samozachowawczość
przystosowawczość
dzierżawczość
niedzierżawczość
naśladowczość
dźwiękonaśladowczość
stanowczość
niestanowczość
odkrywczość
dorywczość
porywczość
odżywczość
ożywczość
s. byczość
wynalazczość
niewynalazczość
czczość
hulaszczość
d samodzierżczość
młodszość
mniejszość
wcześniejszość
teraźniejszość
dzisiejszość
d inakszość
większość
d inszość
lepszość
p najlepszość
starszość
d pierwszość
miąższość
bliższość
niższość
wyższość
najwyższość
świeżość
nieświeżość
dużość
chyżość
(się) bóść
zabóść
przebóść
dobóść
pobóść
ubóść
d rozbóść
róść
zaróść
obróść
odróść
podróść
przeróść
doróść
uróść
wróść
wyróść
przyróść
się rozróść
wzróść
garść
p przygarść
sierść
szerść
czeluść
kopyść
korzyść
niekorzyść
(się) obuć
g duć
chuć
d pochuć
(się) kuć
(się) zakuć
(się) obkuć
(się) odkuć
(się) podkuć
przekuć
(się) okuć
dokuć
pokuć
turkuć
(się) skuć
ukuć
(się) wkuć
(się) wykuć
(się) przykuć
(się) rozkuć
d kluć
się kluć
się wykluć
pluć
napluć
(się) zapluć
(się) opluć
popluć
(się) wypluć
(się) kłuć
(się) nakłuć
(się) zakłuć
przekłuć
dokłuć
(się) pokłuć
(się) skłuć
(się) ukłuć
wkłuć
wykłuć
d się wykłuć
rozkłuć
(się) knuć
uknuć
(się) snuć
(się) nasnuć
(się) zasnuć
podsnuć
zesnuć
rozesnuć
(się) przesnuć
(się) osnuć
dosnuć
(się) posnuć
(się) usnuć
wsnuć
(się) wysnuć
przysnuć
(się) rozsnuć
papuć
(się) pruć
zapruć
(się) nadpruć
(się) odpruć
przepruć
d opruć
popruć
spruć
(się) wypruć
(się) rozpruć
(się) truć
(się) zatruć
odtruć
podtruć
(się) otruć
s. dotruć
(się) potruć
(się) struć
(się) wytruć
d (się) suć
d nasuć
d (się) zasuć
d osuć
posuć
(się) psuć
napsuć
(się) nadpsuć
(się) zepsuć
d (się) przepsuć
(się) popsuć
(się) wypsuć
d usuć
d wsuć
d wysuć
d przysuć
d (się) rozsuć
p nazuć
d obzuć
(się) czuć
d zaczuć
odczuć
przeczuć
d spółczuć
współczuć
się doczuć
(się) poczuć
uczuć
p się uczuć
się wczuć
wyczuć
i się wyczuć
szczuć
naszczuć
zaszczuć
podszczuć
poszczuć
p uszczuć
wyszczuć
zezuć
ozuć
dozuć
(się) wzuć
(się) wyzuć
(się) zzuć
(się) rozzuć
żuć
odżuć
przeżuć
dożuć
pożuć
zżuć
rozżuć
być
(się) nabyć
d zabyć
(się) odbyć
przebyć
się obyć
(się) dobyć
(się) wydobyć
(się) zdobyć
pobyć
ubyć
wybyć
przybyć
(się) zbyć
d pozbyć
się pozbyć
d wyzbyć
się wyzbyć
d wżdyć
d zawżdyć
(się) myć
namyć
(się) obmyć
odmyć
(się) podmyć
przemyć
omyć
(się) domyć
pomyć
(się) umyć
(się) wymyć
(się) zmyć
rozmyć
(się) ryć
(się) zaryć
przeryć
(się) kryć
(się) nakryć
(się) zakryć
(się) odkryć
przekryć
d się przekryć
(się) okryć
(się) pokryć
(się) skryć
(się) ukryć
(się) wykryć
(się) przykryć
(się) rozkryć
(się) doryć
(się) poryć
(się) wryć
(się) wyryć
(się) zryć
rozryć
dosyć
d zadosyć
tyć
d zatyć
podtyć
otyć
utyć
przytyć
się roztyć
wyć
zawyć
podwyć
wywyć
się rozwyć
baczyć
(się) zatabaczyć
d zabaczyć
przebaczyć
kulbaczyć
okulbaczyć
pokulbaczyć
rozkulbaczyć
(się) obaczyć
(się) zarobaczyć
s. odrobaczyć
sobaczyć
nasobaczyć
s. obsobaczyć
posobaczyć
(się) zsobaczyć
(się) zobaczyć
g rybaczyć
wybaczyć
się łajdaczyć
(się) przełajdaczyć
(się) rozłajdaczyć
cudaczyć
d (się) haczyć
(się) zahaczyć
odhaczyć
zawadiaczyć
p się pieniaczyć
siniaczyć
podsiniaczyć
p zesiniaczyć
posiniaczyć
s. zsiniaczyć
p próżniaczyć
się próżniaczyć
przepróżniaczyć
(się) rozpróżniaczyć
(się) majaczyć
zamajaczyć
i omajaczyć
(się) wymajaczyć
i rozmajaczyć
się rozmajaczyć
się pijaczyć
się zapijaczyć
się rozpijaczyć
d (się) przepolaczyć
p (się) spolaczyć
s. się wypolaczyć
pokudłaczyć
(się) skudłaczyć
rozkudłaczyć
żydłaczyć
się kłaczyć
(się) skłaczyć
się kułaczyć
d hajdamaczyć
d (się) rozhajdamaczyć
się ślimaczyć
(się) zaślimaczyć
obślimaczyć
się rozślimaczyć
p (się) tłomaczyć
p przetłomaczyć
p wytłomaczyć
p przysmaczyć
(się) tłumaczyć
(się) natłumaczyć
przetłumaczyć
potłumaczyć
(się) wytłumaczyć
d inaczyć
przeinaczyć
(się) wyinaczyć
onaczyć
g wyonaczyć
d się junaczyć
(się) znaczyć
(się) naznaczyć
(się) zaznaczyć
(się) odznaczyć
podznaczyć
przeznaczyć
d się przeznaczyć
oznaczyć
d się oznaczyć
współoznaczyć
poznaczyć
(się) wyznaczyć
(się) paczyć
(się) popaczyć
d się wyopaczyć
(się) spaczyć
(się) wypaczyć
d zrozpaczyć
p (się) raczyć
zżebraczyć
okraczyć
się rozkraczyć
d dworaczyć
(się) uraczyć
g wyraczyć
p (się) obsaczyć
osaczyć
p prusaczyć
s. sprusaczyć
p mataczyć
partaczyć
napartaczyć
spartaczyć
(się) dziwaczyć
d zadziwaczyć
przedziwaczyć
(się) kozaczyć
(się) skozaczyć
zakrzaczyć
się rozkrzaczyć
(się) łączyć
załączyć
(się) odłączyć
podłączyć
(się) przełączyć
(się) dołączyć
(się) połączyć
(się) włączyć
(się) wyłączyć
(się) przyłączyć
(się) złączyć
(się) rozłączyć
(się) mączyć
p (się) zamączyć
(się) omączyć
(się) umączyć
(się) sączyć
nasączyć
obsączyć
(się) odsączyć
(się) przesączyć
osączyć
usączyć
(się) wsączyć
(się) wysączyć
(się) zsączyć
(się) rozsączyć
bobczyć
(się) zeświecczyć
uświecczyć
(się) świadczyć
zaświadczyć
p się zaświadczyć
d się przeświadczyć
(się) oświadczyć
(się) doświadczyć
poświadczyć
p uświadczyć
wyświadczyć
d się wyświadczyć
przyświadczyć
(się) rozwścieczyć
d (się) bezpieczyć
(się) zabezpieczyć
odbezpieczyć
p obezpieczyć
(się) ubezpieczyć
(się) odczłowieczyć
(się) uczłowieczyć
(się) leczyć
(się) kaleczyć
nakaleczyć
(się) okaleczyć
(się) pokaleczyć
(się) skaleczyć
rozkaleczyć
zaleczyć
(się) podleczyć
(się) doleczyć
(się) poleczyć
uleczyć
p się uleczyć
(się) wyleczyć
d zleczyć
zgreczyć
niweczyć
p poniweczyć
zniweczyć
złorzeczyć
nazłorzeczyć
przeczyć
zaprzeczyć
d (się) wydźwięczyć
rozdźwięczyć
d wdzięczyć
się wdzięczyć
zawdzięczyć
d odwdzięczyć
się odwdzięczyć
się powdzięczyć
d uwdzięczyć
się wywdzięczyć
zapajęczyć
opajęczyć
(się) męczyć
(się) namęczyć
(się) zamęczyć
(się) przemęczyć
domęczyć
(się) pomęczyć
(się) umęczyć
(się) wymęczyć
(się) zmęczyć
g (się) pęczyć
spęczyć
g (się) wypęczyć
ręczyć
d się ręczyć
(się) zaręczyć
(się) dręczyć
(się) nadręczyć
(się) zadręczyć
się odręczyć
(się) podręczyć
(się) udręczyć
p zdręczyć
doręczyć
poręczyć
s. d przyporęczyć
stręczyć
d się stręczyć
(się) nastręczyć
odstręczyć
p się odstręczyć
d uręczyć
wręczyć
(się) wyręczyć
się tęczyć
roztęczyć
(się) kawęczyć
przekawęczyć
d brzęczyć
(się) liczyć
naliczyć
(się) zaliczyć
(się) obliczyć
nadliczyć
odliczyć
podliczyć
(się) przeliczyć
(się) doliczyć
(się) policzyć
skatoliczyć
wliczyć
(się) wyliczyć
d (się) przyliczyć
zliczyć
(się) rozliczyć
graniczyć
(się) odgraniczyć
(się) ograniczyć
wygraniczyć
(się) rozgraniczyć
d służebniczyć
pośredniczyć
zapośredniczyć
d wypośredniczyć
p się zurzędniczyć
p zawodniczyć
współzawodniczyć
przewodniczyć
i zwierzchniczyć
d naczelniczyć
d wspólniczyć
(się) wtajemniczyć
d (się) roztajemniczyć
uczestniczyć
współuczestniczyć
d uczęstniczyć
d rozdawniczyć
podpiwniczyć
pułkowniczyć
d pasieczniczyć
s. rozprawiczyć
(się) ćwiczyć
zaćwiczyć
(się) podćwiczyć
przećwiczyć
współćwiczyć
oćwiczyć
(się) poćwiczyć
śćwiczyć
wćwiczyć
(się) wyćwiczyć
kotwiczyć
(się) zakotwiczyć
odkotwiczyć
zażywiczyć
p się dziczyć
(się) dziedziczyć
d oddziedziczyć
d spółdziedziczyć
współdziedziczyć
odziedziczyć
d podziedziczyć
wydziedziczyć
d się odziczyć
bajczyć
p fajczyć
sfajczyć
d zeuropejczyć
s. jojczyć
(się) miękczyć
(się) odmiękczyć
d umiękczyć
(się) zmiękczyć
(się) rozmiękczyć
walczyć
p przewalczyć
współwalczyć
wywalczyć
zwalczyć
uspółdzielczyć
s. zamilczyć
wałczyć
pachołczyć
zawołczyć
p mamczyć
wymamczyć
(się) niemczyć
zaniemczyć
odniemczyć
p (się) poniemczyć
(się) zniemczyć
p scudzoziemczyć
d zesromczyć
zbańczyć
(się) niańczyć
poniańczyć
wyniańczyć
tańczyć
się natańczyć
zatańczyć
obtańczyć
odtańczyć
przetańczyć
s. otańczyć
dotańczyć
potańczyć
się stańczyć
(się) wytańczyć
się roztańczyć
d nadcieńczyć
(się) wycieńczyć
rozcieńczyć
(się) wieńczyć
owieńczyć
uwieńczyć
p się uwieńczyć
zwieńczyć
p się zwieńczyć
(się) kończyć
(się) zakończyć
podkończyć
dokończyć
pokończyć
(się) skończyć
(się) ukończyć
(się) wykończyć
oczyć
zaoczyć
d boczyć
się boczyć
(się) wyboczyć
zboczyć
przeoczyć
nafioczyć
wyfioczyć
psioczyć
napsioczyć
popsioczyć
skoczyć
naskoczyć
zaskoczyć
obskoczyć
d nadskoczyć
odskoczyć
podskoczyć
zeskoczyć
przeskoczyć
p oskoczyć
doskoczyć
poskoczyć
uskoczyć
wskoczyć
wyskoczyć
przyskoczyć
się rozskoczyć
d (się) obłoczyć
i się obłoczyć
(się) tłoczyć
(się) natłoczyć
zatłoczyć
odtłoczyć
(się) przetłoczyć
(się) dotłoczyć
(się) stłoczyć
utłoczyć
(się) wtłoczyć
(się) wytłoczyć
przytłoczyć
roztłoczyć
d uwłoczyć
(się) moczyć
(się) namoczyć
(się) zamoczyć
obmoczyć
odmoczyć
(się) podmoczyć
przemoczyć
omoczyć
domoczyć
(się) pomoczyć
umoczyć
(się) wymoczyć
(się) zmoczyć
rozmoczyć
(się) jednoczyć
(się) zjednoczyć
(się) broczyć
i przebroczyć
(się) obroczyć
pobroczyć
d wyobroczyć
(się) ubroczyć
wybroczyć
zbroczyć
p się zbroczyć
d droczyć
się droczyć
odroczyć
się podroczyć
kroczyć
przekroczyć
s. okroczyć
wkroczyć
wykroczyć
(się) rozkroczyć
(się) mroczyć
(się) zamroczyć
(się) omroczyć
pomroczyć
(się) zmroczyć
(się) rozmroczyć
d proroczyć
p troczyć
odtroczyć
d otroczyć
stroczyć
d utroczyć
d wtroczyć
przytroczyć
uroczyć
(się) zauroczyć
d zroczyć
d przeźroczyć
osoczyć
posoczyć
d (się) sposoczyć
(się) toczyć
(się) natoczyć
się napatoczyć
s. i się zapatoczyć
(się) zatoczyć
(się) obtoczyć
nadtoczyć
(się) odtoczyć
(się) podtoczyć
(się) przetoczyć
(się) otoczyć
(się) dotoczyć
(się) potoczyć
(się) stoczyć
d istoczyć
(się) przeistoczyć
i wistoczyć
d (się) zistoczyć
utoczyć
(się) wtoczyć
(się) wytoczyć
(się) przytoczyć
(się) roztoczyć
kwoczyć
zoczyć
p obłóczyć
(się) włóczyć
(się) nawłóczyć
(się) zawłóczyć
p obwłóczyć
p odwłóczyć
d (się) przewłóczyć
(się) powłóczyć
d uwłóczyć
(się) wywłóczyć
zwłóczyć
p się zwłóczyć
nazwłóczyć
(się) rozwłóczyć
kupczyć
d przekupczyć
d barczyć
(się) obarczyć
zbarczyć
i się siarczyć
d siarczyć
d wykarczyć
d jarmarczyć
frymarczyć
p przefrymarczyć
p (się) wyfrymarczyć
starczyć
d się starczyć
nastarczyć
dostarczyć
d wydostarczyć
wystarczyć
się przepoczwarczyć
nastoperczyć
d nasterczyć
d wysterczyć
(się) kurczyć
się zakurczyć
się obkurczyć
podkurczyć
(się) pokurczyć
(się) skurczyć
(się) wkurczyć
s. (się) wykurczyć
(się) przykurczyć
(się) rozkurczyć
(się) turczyć
(się) poturczyć
(się) sturczyć
s. (się) nastopyrczyć
p matczyć
(się) uczyć
(się) nauczyć
d się buczyć
obuczyć
d hajduczyć
g się nabuńduczyć
(się) oduczyć
(się) poduczyć
się przeuczyć
się bundiuczyć
się buńdiuczyć
się bundziuczyć
się nabuńdziuczyć
się zabuńdziuczyć
juczyć
(się) objuczyć
d ojuczyć
pojuczyć
d ujuczyć
d wywjuczyć
d kuczyć
dokuczyć
kluczyć
nakluczyć
s. skluczyć
p wkluczyć
(się) wykluczyć
i się łuczyć
(się) douczyć
(się) pouczyć
s. (się) napuczyć
(się) wypuczyć
kruczyć
p poruczyć
d się poruczyć
(się) tuczyć
(się) zatuczyć
podtuczyć
(się) dotuczyć
(się) utuczyć
(się) wytuczyć
d (się) wuczyć
(się) wyuczyć
(się) przyuczyć
d (się) zuczyć
się buńczuczyć
się nabuńczuczyć
d prawodawczyć
(się) byczyć
się rozbyczyć
p się jendyczyć
się indyczyć
się naindyczyć
się zaindyczyć
(się) rozindyczyć
(się) bzdyczyć
się nabzdyczyć
smyczyć
p obsmyczyć
p osmyczyć
p posmyczyć
g przysmyczyć
się handryczyć
odgoryczyć
zgoryczyć
(się) rozgoryczyć
pryczyć
tetryczyć
(się) tyczyć
i pompatyczyć
mantyczyć
dotyczyć
motyczyć
zamotyczyć
zmotyczyć
wytyczyć
się przejęzyczyć
(się) wyjęzyczyć
życzyć
s. zażyczyć
pożyczyć
(się) zapożyczyć
dopożyczyć
s. d spożyczyć
wypożyczyć
rozpożyczyć
użyczyć
d się użyczyć
zapiaszczyć
się łaszczyć
się połaszczyć
(się) płaszczyć
s. się popłaszczyć
(się) spłaszczyć
(się) przypłaszczyć
(się) rozpłaszczyć
zawłaszczyć
d wewłaszczyć
s. przewłaszczyć
uwłaszczyć
(się) wwłaszczyć
wywłaszczyć
przywłaszczyć
taszczyć
nataszczyć
zataszczyć
odtaszczyć
(się) dotaszczyć
potaszczyć
staszczyć
(się) wtaszczyć
wytaszczyć
(się) przytaszczyć
(się) deszczyć
się zadeszczyć
się rozdeszczyć
(się) niebieszczyć
s. rozniebieszczyć
wieszczyć
nawieszczyć
kleszczyć
(się) zakleszczyć
(się) wytrzeszczyć
(się) niszczyć
naniszczyć
d zaniszczyć
nadniszczyć
(się) podniszczyć
(się) doniszczyć
poniszczyć
(się) wyniszczyć
przyniszczyć
(się) zniszczyć
d zeuropejszczyć
zeswojszczyć
(się) angielszczyć
(się) polszczyć
odpolszczyć
d (się) przepolszczyć
(się) spolszczyć
(się) wypolszczyć
scudzoziemszczyć
(się) odsłowiańszczyć
(się) zesłowiańszczyć
s. się spańszczyć
zesłowińszczyć
d troszczyć
się troszczyć
się zatroszczyć
się potroszczyć
s. bułgarszczyć
(się) marszczyć
(się) namarszczyć
nadmarszczyć
d odmarszczyć
podmarszczyć
p omarszczyć
(się) pomarszczyć
p umarszczyć
wmarszczyć
wymarszczyć
przymarszczyć
(się) zmarszczyć
(się) rozmarszczyć
poduszczyć
s. zabluszczyć
d pluszczyć
(się) łuszczyć
nałuszczyć
obłuszczyć
odłuszczyć
(się) połuszczyć
(się) wyłuszczyć
(się) złuszczyć
ruszczyć
(się) zruszczyć
s. wybłyszczyć
d się wyłyszczyć
p (się) pryszczyć
opryszczyć
d rzyć
(się) darzyć
nadarzyć
p się nadarzyć
(się) obdarzyć
włodarzyć
d (się) podarzyć
(się) gospodarzyć
(się) zagospodarzyć
współgospodarzyć
wygospodarzyć
się rozgospodarzyć
d (się) udarzyć
się wydarzyć
się przydarzyć
(się) zdarzyć
szafarzyć
kucharzyć
g rybiarzyć
d lichwiarzyć
p jarzyć
się jarzyć
(się) zajarzyć
(się) kojarzyć
(się) skojarzyć
rozkojarzyć
przefujarzyć
(się) rozjarzyć
rozwachlarzyć
s. stolarzyć
bakałarzyć
(się) marzyć
się namarzyć
kramarzyć
g się kramarzyć
(się) zamarzyć
przemarzyć
i wpółmarzyć
pomarzyć
umarzyć
się wmarzyć
(się) wymarzyć
karczmarzyć
(się) rozmarzyć
bednarzyć
się rozkonarzyć
s. młynarzyć
I (się) parzyć
II się parzyć
(się) naparzyć
(się) zaparzyć
(się) odparzyć
(się) oparzyć
doparzyć
I (się) poparzyć
II poparzyć
I (się) sparzyć
II (się) sparzyć
(się) wyparzyć
rozparzyć
d katarzyć
się zakatarzyć
starzyć
p zestarzyć
(się) postarzyć
p (się) warzyć
d nawarzyć
p (się) zawarzyć
obwarzyć
d przewarzyć
gwarzyć
się nagwarzyć
zagwarzyć
przegwarzyć
pogwarzyć
(się) ugwarzyć
p (się) wygwarzyć
się rozgwarzyć
(się) skwarzyć
p zeskwarzyć
d oskwarzyć
(się) przyskwarzyć
p owarzyć
(się) dowarzyć
powarzyć
d swarzyć
się swarzyć
g (się) naswarzyć
p poswarzyć
się poswarzyć
d potwarzyć
spotwarzyć
i się wtwarzyć
p (się) uwarzyć
(się) wywarzyć
(się) zwarzyć
się zapoczwarzyć
się przepoczwarzyć
spoczwarzyć
owczarzyć
się szarzyć
(się) żarzyć
wyżarzyć
(się) rozżarzyć
s. brzyć
(się) srebrzyć
nasrebrzyć
(się) zasrebrzyć
przesrebrzyć
(się) osrebrzyć
(się) posrebrzyć
p usrebrzyć
wysrebrzyć
(się) rozsrebrzyć
d pośrebrzyć
d się wyśrebrzyć
przedobrzyć
wydobrzyć
d się żubrzyć
się mądrzyć
d przemądrzyć
(się) umądrzyć
(się) wymądrzyć
się zmądrzyć
d świdrzyć
się pindrzyć
p modrzyć
się modrzyć
się rozwydrzyć
d (się) ubzdrzyć
i mizdrzyć
się mizdrzyć
się namizdrzyć
się zamizdrzyć
się wymizdrzyć
(się) opancerzyć
d upancerzyć
i uorderzyć
(się) uderzyć
się zderzyć
się wysferzyć
d szalbierzyć
(się) mierzyć
namierzyć
(się) zamierzyć
obmierzyć
nadmierzyć
odmierzyć
przemierzyć
domierzyć
pomierzyć
d szermierzyć
d śmierzyć
d zaśmierzyć
(się) uśmierzyć
d przyśmierzyć
(się) wymierzyć
(się) przymierzyć
(się) sprzymierzyć
(się) zmierzyć
rozmierzyć
się pierzyć
(się) rozcapierzyć
napierzyć
się czapierzyć
odpierzyć
przepierzyć
(się) opierzyć
(się) upierzyć
(się) wypierzyć
d rozpierzyć
wierzyć
zawierzyć
p się zawierzyć
d się przeniewierzyć
(się) sprzeniewierzyć
d doskwierzyć
dowierzyć
(się) powierzyć
uwierzyć
(się) zwierzyć
się wyzwierzyć
(się) kędzierzyć
d (się) szmerzyć
s. sknerzyć
p guwernerzyć
p się perzyć
p się naperzyć
zaperzyć
się zaperzyć
roztoperzyć
pasterzyć
(się) szczerzyć
naszczerzyć
(się) wyszczerzyć
(się) szerzyć
(się) poszerzyć
(się) rozszerzyć
(się) wichrzyć
p (się) zawichrzyć
przewichrzyć
(się) powichrzyć
(się) zwichrzyć
(się) rozwichrzyć
d ukirzyć
się naczupirzyć
wyczupirzyć
d (się) wirzyć
skwirzyć
s. g się krzyć
się ikrzyć
mokrzyć
(się) skrzyć
się zaskrzyć
(się) iskrzyć
(się) zaiskrzyć
poiskrzyć
uiskrzyć
(się) wyiskrzyć
(się) roziskrzyć
poskrzyć
(się) cukrzyć
s. d zacukrzyć
przecukrzyć
ocukrzyć
pocukrzyć
(się) scukrzyć
ucukrzyć
p przykrzyć
się przykrzyć
się naprzykrzyć
się zaprzykrzyć
(się) sprzykrzyć
(się) uprzykrzyć
p (się) otaborzyć
(się) zgołoborzyć
p korzyć
się korzyć
d (się) pokorzyć
(się) upokorzyć
(się) ukorzyć
p (się) morzyć
(się) zamorzyć
domorzyć
i komorzyć
pomorzyć
umorzyć
d się umorzyć
(się) podhumorzyć
d rumorzyć
(się) wymorzyć
p zmorzyć
I d (się) sporzyć
II d (się) sporzyć
przysporzyć
d (się) zsenatorzyć
gubernatorzyć
s. kunktatorzyć
s. nowatorzyć
p faktorzyć
d nastorzyć
gaworzyć
się rozgaworzyć
d rozhoworzyć
(się) tworzyć
(się) natworzyć
d (się) zatworzyć
(się) odtworzyć
I (się) przetworzyć
II (się) przetworzyć
współtworzyć
(się) otworzyć
dotworzyć
(się) potworzyć
d spotworzyć
(się) stworzyć
(się) utworzyć
(się) wytworzyć
I (się) roztworzyć
II (się) roztworzyć
i się zazorzyć
tchórzyć
stchórzyć
d wtórzyć
p zawtórzyć
(się) powtórzyć
przywtórzyć
pieprzyć
s. zapieprzyć
przepieprzyć
opieprzyć
popieprzyć
spieprzyć
przypieprzyć
rozpieprzyć
(się) patrzyć
d napatrzyć
się napatrzyć
się zapatrzyć
p się odpatrzyć
podpatrzyć
przepatrzyć
d się przepatrzyć
(się) opatrzyć
(się) zaopatrzyć
(się) dopatrzyć
(się) popatrzyć
d spatrzyć
upatrzyć
d wpatrzyć
się wpatrzyć
(się) wypatrzyć
się przypatrzyć
(się) rozpatrzyć
(się) jątrzyć
najątrzyć
p (się) zajątrzyć
(się) pojątrzyć
d (się) zjątrzyć
(się) rozjątrzyć
(się) wietrzyć
d zawietrzyć
(się) odwietrzyć
(się) przewietrzyć
s. napowietrzyć
(się) zapowietrzyć
odpowietrzyć
(się) wywietrzyć
zwietrzyć
(się) piętrzyć
napiętrzyć
(się) popiętrzyć
(się) spiętrzyć
d upiętrzyć
(się) wypiętrzyć
d wywnętrzyć
się wywnętrzyć
s. kumotrzyć
s. się skumotrzyć
wymajstrzyć
(się) ostrzyć
naostrzyć
(się) zaostrzyć
obostrzyć
poostrzyć
(się) wyostrzyć
d (się) zostrzyć
(się) pstrzyć
napstrzyć
zapstrzyć
(się) popstrzyć
(się) upstrzyć
p wypstrzyć
przypstrzyć
s. (się) lustrzyć
d bystrzyć
d (się) lutrzyć
d zlutrzyć
się zlutrzyć
chytrzyć
przechytrzyć
s. wychytrzyć
(się) burzyć
(się) zaburzyć
(się) podburzyć
(się) oburzyć
poburzyć
d się poburzyć
(się) wyburzyć
(się) zburzyć
rozburzyć
(się) wzburzyć
(się) durzyć
d zadurzyć
się zadurzyć
bajdurzyć
nabajdurzyć
pobajdurzyć
wybajdurzyć
p bandurzyć
(się) odurzyć
d (się) zdurzyć
bzdurzyć
(się) nabzdurzyć
pobzdurzyć
ubzdurzyć
p (się) rozdurzyć
p rajfurzyć
d ciurzyć
d (się) jurzyć
d zjurzyć
d (się) rozjurzyć
(się) kurzyć
nakurzyć
(się) zakurzyć
(się) odkurzyć
podkurzyć
(się) okurzyć
pokurzyć
(się) skurzyć
wykurzyć
(się) przykurzyć
(się) chmurzyć
(się) nachmurzyć
(się) zachmurzyć
p ochmurzyć
p pochmurzyć
d się pochmurzyć
się spochmurzyć
(się) schmurzyć
d uchmurzyć
d wychmurzyć
przychmurzyć
(się) rozchmurzyć
d wymarmurzyć
się zmarmurzyć
d (się) nurzyć
(się) zanurzyć
p (się) ponurzyć
uponurzyć
(się) wnurzyć
(się) wynurzyć
d znurzyć
purpurzyć
d (się) spurpurzyć
i się rozpurpurzyć
się czupurzyć
się naczupurzyć
d się zaczupurzyć
d (się) przenaturzyć
i wnaturzyć
(się) wynaturzyć
s. chałturzyć
s. zachałturzyć
s. pochałturzyć
d się awanturzyć
kapturzyć
zakapturzyć
okapturzyć
d (się) rozkapturzyć
mazurzyć
(się) odmazurzyć
(się) szczurzyć
odszczurzyć
d (się) szurzyć
d się żurzyć
d się zapyrzyć
szyć
s. odaszyć
patałaszyć
spatałaszyć
wałaszyć
(się) naszyć
g (się) ściaraszyć
(się) straszyć
(się) nastraszyć
zastraszyć
p się zastraszyć
odstraszyć
p (się) zestraszyć
(się) przestraszyć
d (się) ostraszyć
(się) postraszyć
d (się) ustraszyć
(się) wystraszyć
(się) zaszyć
(się) obszyć
odszyć
(się) podszyć
bebeszyć
wybebeszyć
rozbebeszyć
(się) cieszyć
(się) nacieszyć
(się) pocieszyć
(się) ucieszyć
śmieszyć
(się) ośmieszyć
d uśmieszyć
rozśmieszyć
I (się) spieszyć
II (się) spieszyć
(się) pospieszyć
d wyspieszyć
przyspieszyć
(się) śpieszyć
(się) pośpieszyć
d wyśpieszyć
przyśpieszyć
(się) peszyć
zapeszyć
(się) speszyć
zeszyć
grzeszyć
nagrzeszyć
zgrzeszyć
(się) rozgrzeszyć
(się) przeszyć
(się) zrzeszyć
węszyć
zawęszyć
s. się dowęszyć
powęszyć
wywęszyć
zwęszyć
(się) ciszyć
(się) zaciszyć
(się) ściszyć
(się) uciszyć
wyciszyć
(się) przyciszyć
d (się) liszyć
d (się) zliszyć
d mniszyć
d omniszyć
d (się) mniejszyć
(się) pomniejszyć
(się) umniejszyć
(się) zmniejszyć
d piększyć
p przepiększyć
(się) upiększyć
(się) powiększyć
(się) zwiększyć
(się) mszyć
s. zamszyć
(się) omszyć
p (się) oszyć
d macoszyć
doszyć
się kokoszyć
(się) płoszyć
napłoszyć
d zapłoszyć
d odpłoszyć
(się) przepłoszyć
popłoszyć
(się) spłoszyć
wypłoszyć
rozpłoszyć
d panoszyć
się panoszyć
d się napanoszyć
d (się) spanoszyć
się rozpanoszyć
poszyć
d się poszyć
d sposzyć
paproszyć
wypaproszyć
(się) rozproszyć
patroszyć
wypatroszyć
(się) stroszyć
(się) nastroszyć
zwroszyć
pustoszyć
napustoszyć
opustoszyć
spustoszyć
wypustoszyć
prószyć
naprószyć
(się) zaprószyć
przeprószyć
oprószyć
poprószyć
sprószyć
(się) przyprószyć
rozprószyć
p się rozprószyć
(się) polepszyć
ulepszyć
d zlepszyć
(się) gorszyć
(się) pogorszyć
(się) zgorszyć
uszyć
d (się) juszyć
p (się) zajuszyć
pojuszyć
d (się) sojuszyć
d (się) zsojuszyć
d ujuszyć
d (się) wyjuszyć
d (się) zjuszyć
(się) rozjuszyć
bałuszyć
(się) wybałuszyć
głuszyć
(się) zagłuszyć
(się) ogłuszyć
przygłuszyć
zgłuszyć
zamuszyć
się naburmuszyć
się namurmuszyć
(się) puszyć
(się) napuszyć
spuszyć
(się) ruszyć
naruszyć
(się) obruszyć
(się) zawieruszyć
(się) kruszyć
nakruszyć
zakruszyć
(się) nadkruszyć
(się) odkruszyć
(się) okruszyć
(się) pokruszyć
(się) skruszyć
(się) ukruszyć
(się) wykruszyć
(się) rozkruszyć
(się) poruszyć
wyruszyć
zruszyć
d się zruszyć
(się) wzruszyć
(się) suszyć
nasuszyć
zasuszyć
obsuszyć
odsuszyć
podsuszyć
zesuszyć
przesuszyć
(się) osuszyć
(się) dosuszyć
posuszyć
ususzyć
(się) wysuszyć
zsuszyć
tuszyć
zaflejtuszyć
świntuszyć
poświntuszyć
d potuszyć
pastuszyć
się brzuszyć
(się) wybrzuszyć
wszyć
p się wszyć
zawszyć
(się) odwszyć
d się zadyszyć
p wydyszyć
wyszyć
towarzyszyć
d się towarzyszyć
zatowarzyszyć
współtowarzyszyć
się stowarzyszyć
d utowarzyszyć
(się) przyszyć
zszyć
rozszyć
(się) podwyższyć
przewyższyć
(się) wywyższyć
żyć
d kniażyć
s. (się) bradziażyć
(się) zabradziażyć
s. (się) pobradziażyć
p flażyć
I d plażyć
II d plażyć
d oplażyć
d splażyć
g się splażyć
d pobłażyć
(się) smażyć
nasmażyć
zasmażyć
(się) obsmażyć
odsmażyć
(się) podsmażyć
przesmażyć
osmażyć
(się) dosmażyć
usmażyć
(się) wysmażyć
przysmażyć
się nażyć
(się) obnażyć
wpółobnażyć
(się) prażyć
zaprażyć
podprażyć
przeprażyć
doprażyć
sprażyć
uprażyć
(się) wyprażyć
przyprażyć
rozprażyć
d posażyć
uposażyć
wyposażyć
p się wyposażyć
d (się) rozposażyć
(się) ważyć
(się) naważyć
zaważyć
nadważyć
(się) odważyć
podważyć
lekceważyć
zlekceważyć
d nieważyć
znieważyć
(się) przeważyć
(się) doważyć
(się) równoważyć
wyrównoważyć
(się) zrównoważyć
(się) poważyć
d uważyć
zauważyć
przyuważyć
przeciwważyć
wyważyć
(się) zważyć
rozważyć
zażyć
dążyć
nadążyć
d zadążyć
podążyć
wydążyć
zdążyć
ciążyć
zaciążyć
(się) obciążyć
odciążyć
przeciążyć
d ociążyć
d uciążyć
drążyć
(się) wdrążyć
wydrążyć
(się) grążyć
d się zagrążyć
(się) pogrążyć
się wgrążyć
krążyć
(się) zakrążyć
(się) podkrążyć
okrążyć
pokrążyć
skrążyć
d sposążyć
odżyć
(się) miażdżyć
zmiażdżyć
rozmiażdżyć
dżdżyć
się zadżdżyć
s. wymóżdżyć
d grabieżyć
(się) śnieżyć
(się) zaśnieżyć
odśnieżyć
ośnieżyć
uśnieżyć
d zśnieżyć
się rozśnieżyć
d drapieżyć
d łupieżyć
świeżyć
(się) odświeżyć
d (się) oświeżyć
(się) wyświeżyć
(się) jeżyć
(się) najeżyć
p (się) pojeżyć
d się wyjeżyć
(się) zjeżyć
się rozjeżyć
d (się) wzjeżyć
d brzeżyć
(się) obrzeżyć
d wybrzeżyć
(się) przeżyć
s. współprzeżyć
ciężyć
zaciężyć
d ociężyć
zwyciężyć
d się zwyciężyć
(się) przezwyciężyć
ciemiężyć
uciemiężyć
spieniężyć
d (się) wyksiężyć
(się) nadwerężyć
d zagrężyć
(się) prężyć
(się) naprężyć
przedprężyć
(się) odprężyć
przepoprężyć
(się) sprężyć
(się) wyprężyć
(się) rozprężyć
mitrężyć
p się mitrężyć
d zamitrężyć
umitrężyć
zmitrężyć
p się zmitrężyć
nadwyrężyć
(się) tężyć
(się) natężyć
s. zatężyć
d (się) spotężyć
stężyć
i się wstężyć
(się) wytężyć
d (się) bliżyć
ubliżyć
(się) przybliżyć
(się) zbliżyć
d (się) niżyć
zaniżyć
(się) obniżyć
(się) poniżyć
d uniżyć
p się uniżyć
przyniżyć
p się przyniżyć
(się) zniżyć
(się) lżyć
p nalżyć
d obelżyć
zelżyć
(się) wilżyć
nawilżyć
odwilżyć
d się odwilżyć
(się) zwilżyć
rozwilżyć
ulżyć
współżyć
(się) mżyć
ożyć
się bożyć
d się pobożyć
(się) ubożyć
poubożyć
(się) zubożyć
dożyć
chędożyć
d obchędożyć
d przechędożyć
p ochędożyć
wychędożyć
łożyć
(się) nałożyć
(się) założyć
(się) obłożyć
nadłożyć
przedłożyć
(się) odłożyć
(się) podłożyć
przełożyć
(się) dołożyć
(się) położyć
cudzołożyć
barłożyć
nabarłożyć
przebarłożyć
zbarłożyć
rozbarłożyć
(się) ułożyć
(się) włożyć
(się) wyłożyć
(się) przyłożyć
(się) złożyć
(się) rozłożyć
d się wielmożyć
d (się) uwielmożyć
d się rozwielmożyć
s. przenożyć
(się) mnożyć
(się) namnożyć
d (się) zamnożyć
przemnożyć
d się przemnożyć
pomnożyć
wymnożyć
p przymnożyć
się przymnożyć
d (się) zmnożyć
(się) rozmnożyć
pożyć
spożyć
się drożyć
przedrożyć
(się) podrożyć
(się) wdrożyć
d wydrożyć
I d zdrożyć
II zdrożyć
p się zdrożyć
się srożyć
się nasrożyć
d się osrożyć
p (się) rozsrożyć
d obostrożyć
batożyć
zabatożyć
obatożyć
wybatożyć
d zbatożyć
(się) stożyć
nastożyć
(się) trwożyć
(się) zatrwożyć
przetrwożyć
p potrwożyć
(się) strwożyć
d (się) utrwożyć
i roztrwożyć
d stróżyć
wróżyć
(się) nawróżyć
zawróżyć
d przewróżyć
powróżyć
wywróżyć
(się) skarżyć
(się) naskarżyć
zaskarżyć
(się) oskarżyć
(się) poskarżyć
się uskarżyć
się wyskarżyć
dzierżyć
p się dzierżyć
s. d oddzierżyć
d (się) odzierżyć
p wydzierżyć
zdzierżyć
p się zdzierżyć
użyć
nadużyć
d zdużyć
I d (się) dłużyć
s. II d dłużyć
się dłużyć
(się) zadłużyć
(się) obdłużyć
(się) oddłużyć
(się) przedłużyć
p odłużyć
(się) podłużyć
(się) wydłużyć
d przydłużyć
się przydłużyć
d (się) zdłużyć
rozdłużyć
wzdłużyć
płużyć
służyć
się nasłużyć
(się) zasłużyć
(się) obsłużyć
(się) odsłużyć
przesłużyć
(się) dosłużyć
(się) posłużyć
usłużyć
d się usłużyć
(się) wysłużyć
się przysłużyć
się smużyć
osmużyć
i posmużyć
s. i się wysmużyć
(się) nużyć
p ponużyć
d unużyć
d przynużyć
(się) znużyć
(się) mrużyć
p (się) zamrużyć
i odmrużyć
przymrużyć
(się) zmrużyć
rozmrużyć
prużyć
I strużyć
II d strużyć
s. d wyużyć
(się) zużyć
się wżyć
(się) wyżyć
zawyżyć
się zżyć
ugrząźć
(się) wieźć
nawieźć
(się) zawieźć
(się) obwieźć
p nadwieźć
odwieźć
podwieźć
(się) przewieźć
dowieźć
powieźć
uwieźć
wwieźć
wywieźć
przywieźć
zwieźć
rozwieźć
leźć
naleźć
d się naleźć
(się) odnaleźć
wynaleźć
(się) znaleźć
zaleźć
obleźć
odleźć
podleźć
przeleźć
doleźć
poleźć
uleźć
wleźć
wyleźć
przyleźć
(się) zleźć
się rozleźć
liźć
(się) gryźć
(się) nagryźć
(się) zagryźć
obgryźć
nadgryźć
(się) odgryźć
podgryźć
(się) przegryźć
ogryźć
dogryźć
(się) pogryźć
(się) ugryźć
d wgryźć
się wgryźć
(się) wygryźć
przygryźć
(się) zgryźć
rozgryźć
i się rozgryźć
p bad
s. garbad
gad
obiad
zaśniad
siad
nasiad
sąsiad
współsąsiad
dosiad
g posiad
przysiad
półprzysiad
d rozsiad
d dowiad
wywiad
kontrwywiad
zwiad
dziad
pradziad
prapradziad
d naddziad
d przeddziad
jad
zajad
żabojad
d rybojad
ludojad
s. ostrygojad
s. bąkojad
mrówkojad
liszkojad
książkojad
s. bielojad
i wielojad
pszczołojad
d darmojad
s. bananojad
ziarnojad
trupojad
tojad
trawojad
ścierwojad
pieprzojad
wężojad
przeciwjad
darmozjad
d rozjad
alkad
pallad
ślad
rukwiślad
liścioślad
s. jednoślad
poślad
s. dwuślad
kurzyślad
ład
nieład
nagład
wygład
zgład
kład
nakład
zakład
obkład
nadkład
odkład
podkład
przekład
okład
d dokład
pokład
podpokład
półpokład
międzypokład
skład
przeskład
układ
wkład
wykład
przykład
na przykład
przeciwprzykład
rozkład
niedowład
bezwład
d zład
bezład
d nomad
nad
wanad
ferrowanad
żelazowanad
ponad
sponad
znad
s. pad
napad
zapad
odpad
przepad
opad
d dopad
listopad
spad
lodospad
wodospad
i światłospad
upad
d wpad
wypad
rozpad
I rad
II rad
farad
mikrofarad
d domarad
nierad
grad
grawigrad
p winograd
koniokrad
kurokrad
d chleborad
sad
nasad
osad
p posad
wsad
wysad
wad
owad
zad
nazad
czad
d pozad
wiąd
świąd
uwiąd
odkąd
poniekąd
nikąd
donikąd
znikąd
dokąd
p pokąd
d dopokąd
p dopókąd
skąd
d zniskąd
ląd
d wielbląd
d nagląd
przegląd
ogląd
dogląd
pogląd
światopogląd
wgląd
wygląd
d rozgląd
wzgląd
d niewzgląd
wyląd
d przyląd
błąd
wielbłąd
żołąd
inąd
skądinąd
d zinąd
s. pąd
grąd
prąd
współprąd
s. bioprąd
s. termoprąd
s. mikroprąd
przeciwprąd
trąd
g strąd
sąd
przesąd
osąd
samosąd
p posąd
d przysąd
d rozsąd
odtąd
stamtąd
dotąd
d podotąd
potąd
d dopotąd
stąd
owąd
p zowąd
swąd
przyswąd
I rząd
II rząd
narząd
zarząd
obrząd
nadrząd
podrząd
nierząd
współrząd
samorząd
urząd
d na urząd
dwurząd
międzyrząd
przyrząd
bezrząd
rozrząd
zewsząd
chebd
tweed
s. samojed
pled
mełamed
moped
p welocyped
s. inbred
ersted
honwed
g szwed
Szwed
przed
sprzed
d oględ
obłęd
pęd
napęd
zapęd
odpęd
przepęd
płciopęd
s. liściopęd
krótkopęd
popęd
d wiatropęd
spęd
upęd
wpęd
p wypęd
rozpęd
nawęd
d rzęd
obrzęd
trzeciorzęd
czwartorzęd
oprzęd
niedoprzęd
wyprzęd
d smaragd
szmaragd
s. id
s. kaid
raid
karbid
norbid
rubid
s. apartheid
proteid
chromoproteid
s. flawoproteid
s. gid
arachid
d inwalid
s. radionuklid
bolid
solid
tuberkulid
amid
sulfamid
s. pabiamid
s. kardiamid
poliamid
sulfonamid
d dżamid
talidomid
alfenid
ozonid
romboid
tufoid
s. eunuchoid
s. pinakoid
fukoid
mukoid
alkaloid
metaloid
s. krystaloid
s. keloid
mongoloid
koloid
s. tetraploid
s. diploid
poliploid
celuloid
pigmoid
rytmoid
rymoid
ganoid
organoid
sfenoid
skalenoid
solenoid
karotenoid
albuminoid
s. hormonoid
laponoid
krynoid
zooid
lipoid
antropoid
zebroid
android
ruberoid
aneroid
s. bakteroid
steroid
negroid
s. porfiroid
s. toksoid
s. onomatoid
dermatoid
pryzmatoid
orbitoid
deltoid
s. epileptoid
trapezoid
s. schizoid
s. rizoid
spermatozoid
s. lipid
fluid
druid
wid
d niewid
d drobnowid
s. magnetowid
cerwid
zwid
rajd
rejd
slojd
skald
szopenfeld
d trynkgeld
d tryngeld
kobold
s. d talmigold
herold
sold
szyld
fałd
hołd
żołd
s. big-band
jazzband
szatobriand
skand
kumberland
szetland
flamand
s. almand
normand
s. operand
grand
s. stand
bekhend
forhend
weekend
trend
s. happy end
ind
s. blind
bejdewind
fordewind
halfwind
blond
rudoblond
jasnoblond
rudawoblond
platynowoblond
p demimond
garmond
dwugarmond
pond
d rond
s. grond
kompaund
burgund
s. alund
karborund
korund
s. elektrokorund
od
s. bod
d uchod
d przychod
period
jod
kod
s. pseudokod
d alod
synod
pod
s. brachiopod
popod
teropod
s. makropod
spod
d antypod
rod
herod
Herod
nemrod
d horod
rapsod
epizod
s. d obód
chód
d nachód
zachód
północo-zachód
południo-zachód
obchód
podchód
p przechód
dochód
samochód
s. mikrosamochód
inochód
p linochód
pochód
d parochód
schód
wschód
północo-wschód
południo-wschód
d uchód
d wchód
wychód
przychód
rozchód
miód
lód
lądolód
głód
p mrzygłód
chłód
płód
d zapłód
ziemiopłód
s. popłód
pierwopłód
p przypłód
rozpłód
słód
wysłód
spód
ród
naród
zaród
bród
d przebród
kozibród
obród
w bród
gród
hulajgród
ogród
s. ciemnogród
soliród
smród
d wodoród
poród
d kwasoród
s. grzbietoród
d dziworód
p słoworód
p śród
mimośród
pośród
spośród
p wpośród
wśród
i zśród
d wyród
rozród
sód
zawód
d współzawód
obwód
odwód
niewód
przewód
korbowód
dowód
rodowód
przeciwdowód
nasieniowód
koniowód
jajowód
s. falowód
konowód
powód
d chorowód
korowód
moczowód
wywód
d przywód
zwód
rozwód
wzwód
przód
naprzód
najprzód
nasamprzód
najsamprzód
d poprzód
wprzód
p wyprzód
d wpośrzód
d wśrzód
wrzód
bard
d tabard
p bakembard
lombard
p bakenbard
standard
s. hefard
gard
miliard
goliard
jard
kard
żakard
brankard
oskard
bilard
smard
nard
bernard
komunard
gepard
leopard
s. sard
dynamitard
bastard
steward
yard
d azard
hazard
smerd
tetrachord
heksachord
monochord
fiord
I kord
s. II kord
akord
rekord
klawikord
lord
milord
mord
d umord
wężymord
absurd
d niezabud
cud
prysiud
g przysiud
p etiud
skud
szkud
lud
prelud
dzikolud
wielkolud
krasnolud
małpolud
Talmud
p żmud
pud
brud
trud
d utrud
dejdwud
dejwud
herbicyd
s. fungicyd
owicyd
fitocyd
insektycyd
aldehyd
formaldehyd
sacharyd
polisacharyd
monosacharyd
hybryd
gliceryd
iryd
platynoiryd
madreporyd
chasyd
d absyd
peptyd
s. polipeptyd
plastyd
wstyd
d niewstyd
bezwstyd
porytyd
s. glikozyd
s. glukozyd
p szyd
żyd
Żyd
najazd
zajazd
objazd
odjazd
podjazd
przejazd
dojazd
p samojazd
pojazd
wjazd
wyjazd
przyjazd
zjazd
rozjazd
gwizd
s. podgwizd
pogwizd
przygwizd
drozd
e
be
s. kabe
rebe
s. vivace
s. brodzące
d gładce
naprędce
p wprędce
d wiece
dalece
grabice
lice
na nice
ramienice
niesztowice
rodzice
rajce
klejce
p lekce
wielce
d niewielce
p kolce
kłańce
słońce
d głęboce
d szeroce
wysoce
w rozsypce
szczypce
skrzypce
serce
s. płuco-serce
miejsce
pokrótce
wkrótce
drzewce
workowce
s. bocianowce
s. argonowce
tłuszczowce
d krzywce
nożyce
d żelazce
d żelezce
d żeleźce
nade
przede
s. vide
ode
młode
pode
spode
tournée
s. jamboree
bourée
purée
fe
autodafe
pfe
he
attaché
che, che
s. demarche
psyche
Psyche
ehe
podbabie
d drabie
grabie
podniebie
siebie
podglebie
bezchlebie
zrzebie
źrzebie
podgębie
zagłębie
nadzębie
przyzębie
podskibie
sobie
d przegubie
d łubie
bezrybie
nadszybie
podszybie
cie
gacie
g zagacie
przychacie
półpłacie
w rezultacie
d zakącie
d pokącie
prącie
i ogrzbiecie
cie... cie...
śmiecie
p rupiecie
kwiecie
d zaświecie
d pozaświecie
tysiąclecie
d podlecie
p śródlecie
p trzechlecie
pięciolecie
dwudziestopięciolecie
dziesięciolecie
pięćdziesięciolecie
siedemdziesięciolecie
osiemdziesięciolecie
dziewięciolecie
sześciolecie
siedmiolecie
s. p pełnolecie
d polecie
czterolecie
piętnastolecie
dziewiętnastolecie
czterdziestolecie
dwudziestolecie
trzydziestolecie
czterechsetlecie
s. dwóchsetlecie
s. dwusetlecie
stulecie
i przedstulecie
dwulecie
trzylecie
przecie
dęcie
zadęcie
przedęcie
odęcie
wydęcie
rozdęcie
wzdęcie
cięcie
nacięcie
I zacięcie
II zacięcie
obcięcie
nadcięcie
przedcięcie
odcięcie
podcięcie
przecięcie
ocięcie
docięcie
ścięcie
ucięcie
wcięcie
wycięcie
przycięcie
rozcięcie
gięcie
nagięcie
zagięcie
obgięcie
odgięcie
podgięcie
przegięcie
dogięcie
pogięcie
ugięcie
nieugięcie
wgięcie
wygięcie
przygięcie
zgięcie
d niezgięcie
s. przodozgięcie
s. tyłozgięcie
rozgięcie
mięcie
wymięcie
stanięcie
nagabnięcie
zagabnięcie
dziabnięcie
słabnięcie
zasłabnięcie
osłabnięcie
przysłabnięcie
rąbnięcie
ziębnięcie
przeziębnięcie
oziębnięcie
zziębnięcie
s. gibnięcie
dziobnięcie
skrobnięcie
siorbnięcie
skubnięcie
chybnięcie
bacnięcie
macnięcie
pacnięcie
kicnięcie
kucnięcie
przykucnięcie
zagadnięcie
odgadnięcie
zgadnięcie
zawładnięcie
owładnięcie
padnięcie
napadnięcie
zapadnięcie
odpadnięcie
podpadnięcie
przepadnięcie
opadnięcie
dopadnięcie
popadnięcie
spadnięcie
upadnięcie
podupadnięcie
wpadnięcie
wypadnięcie
przypadnięcie
się rozpadnięcie
s. kradnięcie
się zakradnięcie
zaglądnięcie
podglądnięcie
przeglądnięcie
oglądnięcie
doglądnięcie
wglądnięcie
wyglądnięcie
poblednięcie
zblednięcie
więdnięcie
przewiędnięcie
zwiędnięcie
bodnięcie
merdnięcie
chudnięcie
schudnięcie
wychudnięcie
brzydnięcie
obrzydnięcie
gwizdnięcie
cofnięcie
smagnięcie
ciągnięcie
naciągnięcie
zaciągnięcie
obciągnięcie
odciągnięcie
podciągnięcie
przeciągnięcie
ociągnięcie
dociągnięcie
niedociągnięcie
pociągnięcie
ściągnięcie
powściągnięcie
wciągnięcie
wyciągnięcie
przyciągnięcie
rozciągnięcie
p zasiągnięcie
osiągnięcie
zabiegnięcie
odbiegnięcie
przebiegnięcie
zapobiegnięcie
wbiegnięcie
wybiegnięcie
ulegnięcie
wylegnięcie
zlegnięcie
gęgnięcie
sięgnięcie
zasięgnięcie
dosięgnięcie
ulęgnięcie
wylęgnięcie
zaprzęgnięcie
odprzęgnięcie
doprzęgnięcie
sprzęgnięcie
wprzęgnięcie
wyprzęgnięcie
rozprzęgnięcie
prześcignięcie
doścignięcie
wyścignięcie
mignięcie
śmignięcie
dźwignięcie
podźwignięcie
udźwignięcie
wydźwignięcie
lgnięcie
odelgnięcie
wilgnięcie
nawilgnięcie
przylgnięcie
targnięcie
wtargnięcie
wytargnięcie
drgnięcie
obdziergnięcie
szurgnięcie
smyrgnięcie
mrugnięcie
dygnięcie
drygnięcie
wzdrygnięcie
stygnięcie
zastygnięcie
przestygnięcie
ostygnięcie
wystygnięcie
rzygnięcie
rozstrzygnięcie
wyrzygnięcie
się prześlizgnięcie
oślizgnięcie
się poślizgnięcie
się umizgnięcie
wierzgnięcie
zadzierzgnięcie
przedzierzgnięcie
bluzgnięcie
bryzgnięcie
dźgnięcie
żgnięcie
wahnięcie
się wahnięcie
ciachnięcie
machnięcie
odmachnięcie
(się) żachnięcie
g trząchnięcie
się uśmiechnięcie
zatęchnięcie
ucichnięcie
przycichnięcie
kichnięcie
wywichnięcie
zwichnięcie
pchnięcie
odepchnięcie
wepchnięcie
przepchnięcie
dopchnięcie
popchnięcie
wypchnięcie
szturchnięcie
schnięcie
zaschnięcie
obeschnięcie
podeschnięcie
zeschnięcie
(się) rozeschnięcie
przeschnięcie
oschnięcie
doschnięcie
uschnięcie
wyschnięcie
przyschnięcie
tchnięcie
d natchnięcie
p zatchnięcie
odetchnięcie
wytchnięcie
buchnięcie
wybuchnięcie
cuchnięcie
chuchnięcie
niuchnięcie
głuchnięcie
ogłuchnięcie
przygłuchnięcie
dmuchnięcie
wdmuchnięcie
wydmuchnięcie
zdmuchnięcie
rozdmuchnięcie
puchnięcie
napuchnięcie
zapuchnięcie
podpuchnięcie
opuchnięcie
spuchnięcie
gruchnięcie
czmychnięcie
prychnięcie
odstrychnięcie
wystrychnięcie
d czchnięcie
pierzchnięcie
opierzchnięcie
spierzchnięcie
(się) rozpierzchnięcie
zaginięcie
wyginięcie
zginięcie
minięcie
przeminięcie
ominięcie
pominięcie
wyminięcie
się rozminięcie
nawinięcie
zawinięcie
obwinięcie
odwinięcie
podwinięcie
przewinięcie
owinięcie
powinięcie
spowinięcie
się uwinięcie
wywinięcie
zwinięcie
rozwinięcie
gdaknięcie
blaknięcie
przytaknięcie
kwaknięcie
bąknięcie
wybąknięcie
brzdąknięcie
siąknięcie
nasiąknięcie
przesiąknięcie
wsiąknięcie
brząknięcie
chrząknięcie
odchrząknięcie
ocknięcie
beknięcie
cieknięcie
nacieknięcie
obcieknięcie
odcieknięcie
ocieknięcie
ścieknięcie
wścieknięcie
ucieknięcie
wcieknięcie
wycieknięcie
szczeknięcie
odszczeknięcie
brzdęknięcie
mięknięcie
odmięknięcie
rozmięknięcie
dźwięknięcie
jęknięcie
się zalęknięcie
klęknięcie
uklęknięcie
pęknięcie
nadpęknięcie
przepęknięcie
rozpęknięcie
stęknięcie
szczęknięcie
brzęknięcie
nabrzęknięcie
zabrzęknięcie
obrzęknięcie
fiknięcie
niknięcie
zaniknięcie
przeniknięcie
uniknięcie
wniknięcie
wyniknięcie
zniknięcie
piknięcie
spiknięcie
siknięcie
ćwiknięcie
kwiknięcie
milknięcie
zamilknięcie
umilknięcie
zmilknięcie
przełknięcie
połknięcie
żółknięcie
przyżółknięcie
zżółknięcie
mknięcie
zamknięcie
odemknięcie
wemknięcie
przemknięcie
domknięcie
pomknięcie
napomknięcie
umknięcie
się wymknięcie
przymknięcie
gloknięcie
moknięcie
namoknięcie
zamoknięcie
cmoknięcie
odmoknięcie
podmoknięcie
przemoknięcie
wymoknięcie
rozmoknięcie
charknięcie
odcharknięcie
wycharknięcie
smarknięcie
sarknięcie
warknięcie
derknięcie
ćwierknięcie
zerknięcie
burknięcie
odburknięcie
oburknięcie
furknięcie
nurknięcie
parsknięcie
wyparsknięcie
tknięcie
zatknięcie
wetknięcie
zetknięcie
przetknięcie
dotknięcie
(się) potknięcie
utknięcie
wytknięcie
przytknięcie
miauknięcie
fuknięcie
ofuknięcie
odhuknięcie
fiuknięcie
puknięcie
mruknięcie
stuknięcie
cyknięcie
łyknięcie
smyknięcie
osmyknięcie
ryknięcie
bryknięcie
tryknięcie
pstryknięcie
syknięcie
ksyknięcie
psyknięcie
tyknięcie
nawyknięcie
odwyknięcie
przywyknięcie
bzyknięcie
odkrzyknięcie
okrzyknięcie
wykrzyknięcie
strzyknięcie
nastrzyknięcie
wstrzyknięcie
wystrzyknięcie
czknięcie
uszczknięcie
gorzknięcie
palnięcie
walnięcie
kolnięcie
kaszlnięcie
odkaszlnięcie
p zżymnięcie
wionięcie
owionięcie
zionięcie
wyzionięcie
chłonięcie
ochłonięcie
pochłonięcie
wchłonięcie
płonięcie
spłonięcie
zasłonięcie
odsłonięcie
przesłonięcie
osłonięcie
przysłonięcie
tonięcie
zatonięcie
utonięcie
kapnięcie
chlapnięcie
klapnięcie
chłapnięcie
kłapnięcie
drapnięcie
zadrapnięcie
udrapnięcie
chrapnięcie
sapnięcie
siąpnięcie
tąpnięcie
stąpnięcie
nadepnięcie
udepnięcie
wdepnięcie
klepnięcie
ślepnięcie
oślepnięcie
krzepnięcie
zakrzepnięcie
okrzepnięcie
skrzepnięcie
trzepnięcie
strzepnięcie
szepnięcie
kipnięcie
chlipnięcie
zipnięcie
kopnięcie
kropnięcie
szarpnięcie
nadszarpnięcie
wyszarpnięcie
cierpnięcie
ścierpnięcie
zaczerpnięcie
przycupnięcie
ciupnięcie
chlupnięcie
łupnięcie
chrupnięcie
tupnięcie
przytupnięcie
łypnięcie
zachrypnięcie
ochrypnięcie
schrypnięcie
sypnięcie
szczypnięcie
uszczypnięcie
skrzypnięcie
garnięcie
nagarnięcie
zagarnięcie
obgarnięcie
odgarnięcie
podgarnięcie
przegarnięcie
ogarnięcie
wszechogarnięcie
wgarnięcie
wygarnięcie
przygarnięcie
zgarnięcie
rozgarnięcie
nierozgarnięcie
zabrnięcie
przebrnięcie
wybrnięcie
kopsnięcie
śnięcie
gaśnięcie
zagaśnięcie
dogaśnięcie
ugaśnięcie
wygaśnięcie
przygaśnięcie
zgaśnięcie
chlaśnięcie
klaśnięcie
przyklaśnięcie
mlaśnięcie
plaśnięcie
i splaśnięcie
przyplaśnięcie
(się) rozplaśnięcie
głaśnięcie
draśnięcie
zadraśnięcie
zaśnięcie
trzaśnięcie
zatrzaśnięcie
wrzaśnięcie
szaśnięcie
trząśnięcie
przetrząśnięcie
otrząśnięcie
potrząśnięcie
strząśnięcie
wstrząśnięcie
utrząśnięcie
wytrząśnięcie
roztrząśnięcie
klęśnięcie
zaklęśnięcie
sklęśnięcie
wklęśnięcie
ciśnięcie
naciśnięcie
zaciśnięcie
obciśnięcie
odciśnięcie
przeciśnięcie
dociśnięcie
pociśnięcie
ściśnięcie
uściśnięcie
uciśnięcie
wciśnięcie
wyciśnięcie
przyciśnięcie
kiśnięcie
skiśnięcie
piśnięcie
nawiśnięcie
zawiśnięcie
obwiśnięcie
świśnięcie
zwiśnięcie
rośnięcie
narośnięcie
zarośnięcie
obrośnięcie
odrośnięcie
podrośnięcie
przerośnięcie
dorośnięcie
porośnięcie
urośnięcie
wrośnięcie
wyrośnięcie
przyrośnięcie
się zrośnięcie
(się) rozrośnięcie
wzrośnięcie
uśnięcie
chluśnięcie
wychluśnięcie
pluśnięcie
muśnięcie
omuśnięcie
łyśnięcie
błyśnięcie
zabłyśnięcie
odbłyśnięcie
wybłyśnięcie
rozbłyśnięcie
(się) zachłyśnięcie
pryśnięcie
odpryśnięcie
wpryśnięcie
wypryśnięcie
rozpryśnięcie
tryśnięcie
wtryśnięcie
wytryśnięcie
kołatnięcie
się zakrzątnięcie
zaprzątnięcie
oprzątnięcie
sprzątnięcie
uprzątnięcie
wyprzątnięcie
kwitnięcie
zakwitnięcie
przekwitnięcie
okwitnięcie
dokwitnięcie
wykwitnięcie
rozkwitnięcie
miotnięcie
fertnięcie
szastnięcie
zgrzytnięcie
plunięcie
odplunięcie
splunięcie
wyplunięcie
runięcie
odfrunięcie
przefrunięcie
sfrunięcie
wyfrunięcie
przyfrunięcie
sunięcie
nasunięcie
zasunięcie
obsunięcie
odsunięcie
podsunięcie
przesunięcie
osunięcie
dosunięcie
posunięcie
usunięcie
wsunięcie
wysunięcie
zsunięcie
rozsunięcie
ziewnięcie
kiwnięcie
wychynięcie
płynięcie
zapłynięcie
nadpłynięcie
odpłynięcie
podpłynięcie
przepłynięcie
opłynięcie
dopłynięcie
popłynięcie
spłynięcie
upłynięcie
wpłynięcie
wypłynięcie
przypłynięcie
zasłynięcie
ośliznięcie
g (się) skiełznięcie
pełznięcie
dopełznięcie
spełznięcie
wpełznięcie
przypełznięcie
(się) rozpełznięcie
rznięcie
marznięcie
zamarznięcie
odmarznięcie
przemarznięcie
domarznięcie
wmarznięcie
wymarznięcie
zmarznięcie
rozmarznięcie
zarznięcie
oberznięcie
oderznięcie
obmierznięcie
(się) werznięcie
zerznięcie
przerznięcie
orznięcie
dorznięcie
urznięcie
wyrznięcie
przyrznięcie
bryznięcie
maźnięcie
więźnięcie
uwięźnięcie
grzęźnięcie
liźnięcie
się ześliźnięcie
się prześliźnięcie
się pośliźnięcie
się wśliźnięcie
się wyśliźnięcie
bluźnięcie
rozbryźnięcie
rżnięcie
zarżnięcie
oberżnięcie
oderżnięcie
się werżnięcie
zerżnięcie
przerżnięcie
orżnięcie
dorżnięcie
urżnięcie
wyrżnięcie
przyrżnięcie
się pięcie
napięcie
zapięcie
odpięcie
podpięcie
przepięcie
opięcie
dopięcie
spięcie
wspięcie
upięcie
wpięcie
wypięcie
przypięcie
rozpięcie
święcie
prześwięcie
wzięcie
p się wzięcie
I d zawzięcie
II zawzięcie
się zawzięcie
przedsięwzięcie
wniebowzięcie
powzięcie
d uwzięcie
się uwzięcie
jęcie
odnajęcie
podnajęcie
donajęcie
wynajęcie
przynajęcie
zajęcie
objęcie
odjęcie
podjęcie
zdjęcie
(się) przejęcie
pojęcie
niepojęcie
ujęcie
wyjęcie
przyjęcie
rozjęcie
klęcie
zaklęcie
odklęcie
I przeklęcie
II przeklęcie
wyklęcie
nadpęcie
śródokręcie
pręcie
zaczęcie
poczęcie
napoczęcie
odpoczęcie
spoczęcie
wypoczęcie
rozpoczęcie
wszczęcie
żęcie
dożęcie
p sianożęcie
użęcie
się wżęcie
wyżęcie
zżęcie
rozmaicie
przerozmaicie
bicie
nabicie
zabicie
odbicie
d nieodbicie
podbicie
przebicie
obicie
s. gębobicie
dobicie
gradobicie
mordobicie
świniobicie
s. czapkobicie
działobicie
p gromobicie
pobicie
skórobicie
d mrozobicie
ubicie
wbicie
wybicie
przybicie
zbicie
niezbicie
rozbicie
wzbicie
obficie
przeobficie
śródjelicie
jednolicie
niejednolicie
różnolicie
pospolicie
niepospolicie
znakomicie
d znamienicie
wyśmienicie
gnicie
zagnicie
przegnicie
wygnicie
zgnicie
d śnicie
przyzwoicie
nieprzyzwoicie
picie
zapicie
odpicie
przepicie
opicie
dopicie
s. wódkopicie
winopicie
popicie
spicie
upicie
wpicie
wypicie
wicie
I d zawicie
II d zawicie
obwicie
d odwicie
d okwicie
owicie
pracowicie
jadowicie
smakowicie
całkowicie
niecałkowicie
pieczołowicie
niesamowicie
mianowicie
powicie
spowicie
p upowicie
s. chorowicie
sowicie
uwicie
p rozwicie
w trakcie
s. g galancie
beztalencie
s. d bezgruncie
bezrobocie
łakocie
w przelocie
zapłocie
g opłocie
przypłocie
starocie
krocie
odwrocie
g uwrocie
w istocie
dożywocie
krepcie
krypcie
darcie
zadarcie
obdarcie
naddarcie
oddarcie
przedarcie
odarcie
dodarcie
podarcie
udarcie
się wdarcie
wydarcie
zdarcie
rozdarcie
zamarcie
s. domarcie
umarcie
d zaumarcie
obumarcie
wymarcie
parcie
zaparcie
się zaparcie
samozaparcie
odparcie
nieodparcie
podparcie
przeparcie
nieprzeparcie
oparcie
poparcie
wsparcie
uparcie
się uparcie
wyparcie
przyparcie
rozparcie
tarcie
natarcie
s. kontrnatarcie
przeciwnatarcie
zatarcie
obtarcie
podtarcie
przetarcie
otarcie
dotarcie
potarcie
starcie
rozpostarcie
utarcie
wtarcie
wytarcie
przytarcie
roztarcie
zawarcie
p półkwarcie
I otwarcie
II otwarcie
półotwarcie
roztwarcie
wywarcie
przywarcie
I zwarcie
II zwarcie
rozwarcie
żarcie
I zażarcie
II zażarcie
obżarcie
nadżarcie
przeżarcie
pożarcie
się wżarcie
wyżarcie
zżarcie
przedporcie
nadburcie
bufiaście
s. podpiaście
s. naście
kilkanaście
dwanaście
jedenaście
paręnaście
siedemnaście
osiemnaście
p ośmnaście
czternaście
szesnaście
piętnaście
dziewiętnaście
trzynaście
przedmieście
śródmieście
s. i staromieście
dwieście
posięście
p zamęście
szczęście
nieszczęście
I iście
II iście
d zaiście
jedwabiście
osobiście
służbiście
kwieciście
złociście
kleiście
liście
faliście
strzeliście
mgliście
szkliście
koliście
półkoliście
smoliście
i gęstoliście
s. kropliście
perliście
świetliście
kuliście
s. i międzyliście
wodniście
cieniście
promieniście
zieleniście
ogniście
cierniście
s. g jaśniście
błotniście
d wniście
sążniście
dwoiście
swoiście
zawiesiście
rzęsiście
kłosiście
p wiekuiście
d oczewiście
narowiście
barwiście
posuwiście
porywiście
rzeczywiście
oczywiście
wyraziście
spadziście
d przesadziście
fałdziście
p sierdziście
gwiaździście
najście
zajście
(się) obejście
nadejście
odejście
podejście
wejście
zejście
się rozejście
przejście
wzejście
d wnijście
dojście
pójście
zamążpójście
ujście
wyjście
przyjście
s. przedmoście
śródpoście
półpoście
d środopoście
d uście
wieczyście
ojczyście
uroczyście
przezroczyście
przeźroczyście
soczyście
potoczyście
powłóczyście
barczyście
siarczyście
parzyście
nieparzyście
srebrzyście
zadzierzyście
przejrzyście
nieprzejrzyście
wzorzyście
zamaszyście
puszyście
dżdżyście
sprężyście
rozłożyście
i srożyście
zadzierżyście
obucie
g ducie
kucie
zakucie
obkucie
odkucie
podkucie
przekucie
okucie
pokucie
skucie
ukucie
wkucie
wykucie
przykucie
rozkucie
(się) wyklucie
plucie
krwioplucie
wyplucie
kłucie
nakłucie
zakłucie
przekłucie
pokłucie
ukłucie
wkłucie
wykłucie
knucie
uknucie
snucie
osnucie
dosnucie
wsnucie
wysnucie
rozsnucie
prucie
odprucie
poprucie
wyprucie
rozprucie
trucie
zatrucie
samozatrucie
odtrucie
otrucie
i jadotrucie
potrucie
strucie
wytrucie
s. przytrucie
psucie
nadpsucie
zepsucie
popsucie
czucie
i zaczucie
odczucie
nieczucie
przeczucie
d spółczucie
współczucie
poczucie
samopoczucie
uczucie
półuczucie
d spółuczucie
się wczucie
wyczucie
bezczucie
szczucie
zaszczucie
podszczucie
p uszczucie
wyszczucie
ozucie
wzucie
wyzucie
zzucie
rozzucie
żucie
dożucie
bycie
nabycie
odbycie
przebycie
obycie
się obycie
dobycie
wydobycie
zdobycie
nieobycie
d żywobycie
ubycie
wybycie
przybycie
zbycie
się pozbycie
(się) wyzbycie
mycie
obmycie
odmycie
podmycie
przemycie
omycie
domycie
pomycie
umycie
wymycie
zmycie
rozmycie
rycie
zarycie
krycie
nakrycie
zakrycie
I odkrycie
II d odkrycie
przekrycie
I okrycie
II d okrycie
pokrycie
I skrycie
II skrycie
ukrycie
wykrycie
przykrycie
rozkrycie
wrycie
wyrycie
zrycie
tycie
utycie
się roztycie
wycie
podwycie
szycie
naszycie
zaszycie
obszycie
odszycie
podszycie
zeszycie
przeszycie
p oszycie
doszycie
poszycie
uszycie
wszycie
wyszycie
przyszycie
zszycie
rozszycie
życie
zażycie
odżycie
należycie
nienależycie
przeżycie
wszechżycie
współżycie
ożycie
dożycie
pożycie
spożycie
niespożycie
użycie
nadużycie
zużycie
się wżycie
wyżycie
(się) zżycie
się niezżycie
nareszcie
wreszcie
d zamężcie
d niezamężcie
potorfie
niemieckie
dwurękie
d miejskie
p polskie
d pańskie
s. panieńskie
psiarskie
p dworskie
bakalie
saturnalie
d subselie
s. przedbramie
odziemie
podziemie
przyziemie
żeremie
przedzimie
uprzejmie
nieuprzejmie
d wiadomie
świadomie
podświadomie
nieświadomie
półświadomie
bezświadomie
p widomie
d niewidomie
p nieruchomie
d znajomie
p kryjomie
łakomie
d kromie
na piśmie
d podymie
nie
d nagabanie
dziabanie
rąbanie
zarąbanie
odrąbanie
porąbanie
wrąbanie
wyrąbanie
zrąbanie
rozrąbanie
dbanie
I zaniedbanie
II zaniedbanie
kolebanie
grzebanie
zagrzebanie
odgrzebanie
przegrzebanie
pogrzebanie
wygrzebanie
rozgrzebanie
s. g gibanie
s. przebimbanie
d podobanie
się podobanie
upodobanie
się przypodobanie
dziobanie
wydziobanie
skrobanie
podskrobanie
zeskrobanie
oskrobanie
wyskrobanie
siorbanie
skubanie
podskubanie
oskubanie
wyskubanie
dłubanie
s. oddłubanie
wydłubanie
dybanie
s. gdybanie
przekabacanie
cacanie
nawilgacanie
odwilgacanie
ogacanie
zbogacanie
wzbogacanie
wydelikacanie
rozdelikacanie
ogałacanie
omłacanie
wymłacanie
ogołacanie
odpłacanie
przepłacanie
opłacanie
dopłacanie
popłacanie
spłacanie
wpłacanie
wypłacanie
przypłacanie
ozłacanie
pozłacanie
wyzłacanie
macanie
wymacanie
zapacanie
wypacanie
obracanie
zagracanie
skracanie
ukracanie
zatracanie
utracanie
wytracanie
wracanie
zawracanie
odwracanie
przewracanie
powracanie
wywracanie
przywracanie
zwracanie
zamącanie
zmącanie
rozmącanie
trącanie
p natrącanie
odtrącanie
potrącanie
strącanie
utrącanie
wtrącanie
wytrącanie
roztrącanie
przyobiecanie
zaśmiecanie
p zaniecanie
podniecanie
rozniecanie
wzniecanie
zaświecanie
przeświecanie
oświecanie
wyświecanie
rozświecanie
zalecanie
sklecanie
polecanie
zlecanie
zachęcanie
zniechęcanie
poświęcanie
uświęcanie
wyświęcanie
zbydlęcanie
przynęcanie
się znęcanie
nakręcanie
zakręcanie
odkręcanie
podkręcanie
przekręcanie
okręcanie
dokręcanie
pokręcanie
skręcanie
ukręcanie
wkręcanie
wykręcanie
przykręcanie
rozkręcanie
zezwierzęcanie
uszlachcanie
urozmaicanie
kicanie
ujednolicanie
odkształcanie
zniekształcanie
przekształcanie
dokształcanie
p ukształcanie
wykształcanie
pogwałcanie
kłańcanie
zakłócanie
skłócanie
ukrócanie
uśmiercanie
odwiercanie
przewiercanie
wwiercanie
wywiercanie
rozwiercanie
kucanie
zasmucanie
p osmucanie
s. dosmucanie
rzucanie
narzucanie
zarzucanie
obrzucanie
odrzucanie
podrzucanie
przerzucanie
dorzucanie
porzucanie
wrzucanie
wyrzucanie
przyrzucanie
zrzucanie
rozrzucanie
g chycanie
spłycanie
przemycanie
nasycanie
podsycanie
przesycanie
dosycanie
wysycanie
zachwycanie
zaszczycanie
danie
badanie
przebadanie
samobadanie
wybadanie
zbadanie
gadanie
nagadanie
zagadanie
obgadanie
(się) przegadanie
p ogadanie
dogadanie
pogadanie
ugadanie
wgadanie
(się) wygadanie
przygadanie
rozgadanie
biadanie
śniadanie
s. d podśniadanie
siadanie
zasiadanie
obsiadanie
d odsiadanie
przesiadanie
osiadanie
dosiadanie
posiadanie
współposiadanie
wsiadanie
wysiadanie
przysiadanie
zsiadanie
się rozsiadanie
d powiadanie
zapowiadanie
odpowiadanie
podpowiadanie
przepowiadanie
opowiadanie
dopowiadanie
spowiadanie
wypowiadanie
rozpowiadanie
jadanie
zajadanie
objadanie
odjadanie
podjadanie
przejadanie
dojadanie
niedojadanie
pojadanie
ujadanie
wyjadanie
zjadanie
nakładanie
zakładanie
obkładanie
przedkładanie
odkładanie
podkładanie
przekładanie
okładanie
dokładanie
pokładanie
składanie
przeskładanie
uskładanie
układanie
poukładanie
wkładanie
wykładanie
przykładanie
rozkładanie
władanie
owładanie
nadanie
padanie
napadanie
zapadanie
odpadanie
podpadanie
przepadanie
opadanie
dopadanie
popadanie
spadanie
upadanie
wpadanie
wypadanie
przypadanie
(się) rozpadanie
się zakradanie
odkradanie
podkradanie
się przekradanie
okradanie
się skradanie
się wkradanie
wykradanie
rozkradanie
zadanie
zaglądanie
podglądanie
przeglądanie
oglądanie
doglądanie
spoglądanie
wglądanie
wyglądanie
się przyglądanie
się rozglądanie
żądanie
pożądanie
oddanie
nieoddanie
I (się) poddanie
II d poddanie
zaprzedanie
odprzedanie
sprzedanie
odsprzedanie
wyprzedanie
rozprzedanie
d niewidanie
majdanie
się szwendanie
dodanie
podanie
zapodanie
ubrdanie
merdanie
grdanie
dyrdanie
udanie
p nieudanie
wdanie
wydanie
przydanie
zdanie
gwizdanie
wygwizdanie
rozdanie
sprawozdanie
I wyuzdanie
II wyuzdanie
rozuzdanie
cofanie
zacofanie
wycofanie
ufanie
zaufanie
zadufanie
błaganie
przebłaganie
ubłaganie
nieubłaganie
d niezbłaganie
przemaganie
(się) domaganie
niedomaganie
pomaganie
dopomaganie
wspomaganie
smaganie
wysmaganie
wymaganie
zmaganie
wzmaganie
(się) wzdraganie
ciąganie
naciąganie
zaciąganie
obciąganie
nadciąganie
odciąganie
podciąganie
przeciąganie
ociąganie
dociąganie
pociąganie
ściąganie
powściąganie
wciąganie
wyciąganie
przyciąganie
rozciąganie
osiąganie
urąganie
bieganie
zabieganie
odbieganie
przebieganie
zapobieganie
ubieganie
się współubieganie
wbieganie
wybieganie
zbieganie
się rozbieganie
naleganie
zaleganie
obleganie
doleganie
poleganie
uleganie
wyleganie
przyleganie
zleganie
zastrzeganie
przestrzeganie
ostrzeganie
dostrzeganie
postrzeganie
spostrzeganie
się wystrzeganie
podżeganie
przyżeganie
gęganie
sięganie
zasięganie
dosięganie
przysięganie
odprzysięganie
krzywoprzysięganie
się zalęganie
(się) wylęganie
zaprzęganie
odprzęganie
przeprzęganie
doprzęganie
sprzęganie
wprzęganie
wyprzęganie
rozprzęganie
ściganie
prześciganie
dościganie
p wyściganie
miganie
śmiganie
wymiganie
dźwiganie
wydźwiganie
nawilganie
łganie
załganie
pełganie
się czołganie
się wczołganie
się wyczołganie
arcyłganie
wyłganie
targanie
starganie
wytarganie
szarganie
drganie
zadrganie
współdrganie
dzierganie
obdzierganie
szurganie
smyrganie
mruganie
struganie
zastruganie
zruganie
dyganie
dryganie
(się) wzdryganie
zastyganie
przestyganie
ostyganie
wystyganie
rzyganie
obstrzyganie
podstrzyganie
ostrzyganie
postrzyganie
wystrzyganie
przystrzyganie
rozstrzyganie
wyrzyganie
się ślizganie
się prześlizganie
się wślizganie
wyślizganie
się umizganie
wierzganie
dzierzganie
za