MOLNÁR FERENC1
1Ференц Молнар
A Pál utcai fiúk2
2Мальчишки с улицы Пала
3
3 Перевод: Олег Константинович Россиянов
I.4
41
Háromnegyed egykor, épp abban a pillanatban, mikor a természetrajzi terem katedraasztalán hosszú és sikertelen kísérletek után végre-valahára, nagy nehezen, izgatott várakozás jutalmául a Bunsen-lámpa színtelen lángjában fellobbant egy gyönyörű, smaragdzöld csík, annak jeléül, hogy az a vegyület, melyről a tanár úr be akarta bizonyítani, hogy zöldre festi a lángot, a lángot csakugyan zöldre festette, mondom: pont háromnegyed egykor, épp abban a diadalmas minutumban megpendült a szomszéd ház udvarán egy zongoraverkli, s ezzel minden komolyságnak vége szakadt. Az ablakok tárva-nyitva voltak a meleg márciusi napon, s a friss tavaszi szellő szárnyán berepült a muzsika a tanterembe. Valami vidám magyar nóta volt, ami a verkliből indulónak hangzott, s olyan csinnadrattásan, olyan bécsiesen pengett, hogy az egész osztály mosolyogni szeretett volna, sőt voltak, akik valóban mosolyogtak is rajta. A Bunsen-lámpában vígan lobogott a zöld csík, s ezt valahogyan még csak bámulta az első padból néhány fiú. De a többiek kinéztek az ablakon, amelyen át a szomszédos kis házak teteit lehetett látni, s a távolban, az aranyos déli napon a templomtornyot, melynek óráján a nagymutató vigasztalóan haladt a tizenkettős felé. És ahogy kifigyeltek az ablakon, a muzsikával együtt más, ide nem tartozó hangok is jöttek be a terembe.5
5Без четверти час, после долгих безуспешных попыток, вознаградив за напряженное ожидание, в бледном пламени бунзеновской горелки на кафедре кабинета природоведения наконец-то вспыхнул изумрудно-зеленый венчик в доказательство того, что вещество, которое, по словам учителя, должно окрашивать пламя в зеленый цвет, именно в этот цвет его и окрашивает. И вот ровно без четверти час, в ту самую торжественную минуту, в соседнем дворе заиграла шарманка, и всякой серьезности сразу пришел конец. В этот теплый мартовский день окна были распахнуты настежь, и звуки музыки вместе с дуновением свежего весеннего ветерка проникли в класс. То была какая-то веселая венгерская песенка, которая в исполнении шарманки гремела, словно марш, — так громогласно-парадно, так по-венски, что всем захотелось улыбнуться, а кое-кто и в самом деле улыбнулся. Зеленый венчик весело плясал над пламенем горелки, и несколько учеников на передней парте еще рассеянно следили за ним. Но остальные обернулись к окну, где были видны крыши соседних домишек, а вдали, в золотом сиянии дня, высилась башня собора с часами, большая стрелка которых подползала к отрадной цифре двенадцать. И так как внимание всех устремилось к окну, слух, кроме музыки, стал различать и другие звуки.
Tülköltek a lóvasúti kocsisok, valamelyik udvaron dalolt egy cselédlány, de egészen mást, mint amit a zongora-verkli játszott. És izegni-mozogni kezdett az osztály.6
6Дудели кучера конки, служанка распевала где-то во дворе, но пела она совсем не ту песню, которую наигрывала шарманка. И весь класс завозился, пришел в движение.
Némelyek turkálni kezdtek a padban a könyvek közt; a rendesebbek megtörülték a tollaikat; Boka becsukta a kicsiny, piros bőrrel bevont zsebtintatartóját, melynek igen ügyes szerkezete volt, úgyhogy sose folyt ki belőle a tinta, csak akkor, ha zsebre vágta az ember; Csele összeszedte a lapokat, amelyek nála a könyveket helyettesítették, mert Csele gigerli volt, és nem pakolta a hóna alá az egész könyvtárát, mint a többi, hanem csak a szükséges lapokat szokta volt elhozni, ezeket is gondosan elosztva összes külső és belső zsebeiben; Csónakos az utolsó padban akkorát ásított, mint valami unatkozó víziló; Weisz kifordította a zsebét, és kiszórta belőle az összes délelőtti morzsákat, melyek ama kifliből maradtak ott, amelyet Weisz a tíz órától egy óráig terjedő időközben a zsebéből evett ki darabonként; Geréb csoszogni kezdett a pad alatt a lábával, mint aki úgy tesz, mintha föl akarna állani; Barabás pedig minden szemérem nélkül terítette a pad alatt térdére a viaszkosvásznat, nagyság szerint rakván bele a könyveket, s majd egy szíjjal akkorát húzván rajta, hogy a pad is megreccsent, és ő maga belevörösödött – egyszóval mindenki előkészületeket tett a távozásra, s csak egyedül a tanár úr nem vett tudomást arról, hogy öt perc múlva vége lesz mindennek, mert a tanár végighordozta szelíd tekintetét a sok buksi gyerekfej fölött, és így szólt:7
7Одни полезли в парты и принялись рыться в книгах; другие, кто поаккуратнее, вытирали перья. Бока захлопнул свою маленькую карманную чернильницу, обтянутую красной кожей и так хитроумно устроенную, что чернила из нее совсем не вытекали, пока не положишь ее в карман. Челе собирал листки, заменявшие ему книжки: Челе был франт и не желал таскать под мышкой целую библиотеку, как другие. Он приносил с собой только нужные странички, да и те тщательно рассовывал по всем карманам — наружным и внутренним. Чонакош, обитатель последней парты, зевнул во всю пасть, словно скучающий бегемот. Вейс, вывернув карман, вытряхнул крошки от сдобного рожка, который он втихомолку поедал с десяти до часу, отщипывая по кусочку. Гереб зашаркал ногами, собираясь уже встать. А Барабаш — тот без всякого стеснения расстелил на коленях клеенку и принялся складывать на нее книги: какие побольше — вниз, какие поменьше — сверху, и потом с такой силой стянул их ремнем, что даже парта заскрипела, а сам он побагровел от натуги. Словом, все собрались уходить. И только господин учитель не желал замечать, что через пять минут — конец урокам. Кротким взором обвел он ряды лохматых детских головенок и промолвил:
– Mi az?8
8— В чем дело?
Nagy csönd lett erre. Halálos csönd. Barabás kénytelen volt elereszteni a szíjat, Geréb maga alá kapta a lábát, Weisz ismét befordította a zsebét, Csónakos befogta a száját a kezével, és a tenyere mögött végezte be az ásítást, Csele békében hagyta a „lapokat”, Boka hamar zsebre vágta a piros tintatartót, melyből, a zsebet megérezve, rögtön szivárogni kezdett a szép kék antracén.9
9Воцарилась глубокая — ну прямо-таки мертвая — тишина. Барабашу волей-неволей пришлось распустить ремень; Гереб подобрал ноги под скамейку; Вейс вправил обратно карман. Чонакош зажал рот рукой и так, под прикрытием ладони, закончил зевок. Челе оставил в покое свои разрозненные странички. Бока быстро сунул в карман красную чернильницу, которая, словно почуяв, что она в кармане, тотчас стала потихоньку пускать красивые темно-синие капли.
– Mi az? – ismételte a tanár úr, s ekkor már mindenki mozdulatlanul ült a helyén. Aztán az ablakra nézett, amelyen át vígan cincogott be a verkliszó, mintegy éreztetve mindenkivel, hogy ő nem tartozik a tanári fegyelem alá. De a tanár úr azért szigorúan nézett a verkli irányába is, és így szólt:10
10— В чем дело? — повторил учитель, хотя все уже сидели не шевелясь. Потом обернулся к окну, за которым задорно верещала шарманка, точно давая понять, что она не подвластна гимназической дисциплине. Но учитель строго посмотрел в сторону шарманки и сказал:
– Csengey, csukd be az ablakot!11
11— Ченгеи, закрой окно.
Csengey, a kis Csengey pedig, aki „első pad első” volt, fölkelt, és az ő komoly, szigorú kis pofájával az ablakhoz ment, hogy becsukja.12
12Малыш Ченгеи, сидевший на первой парте с краю, встал и с серьезной, насупленной рожицей пошел к окну исполнять приказание.
E pillanatban Csónakos kihajolt a padsor szélén, és odasúgta egy kis szőke fiúnak:13
13В это мгновение Чонакош, наклонившись в проход между партами, шепнул сидевшему впереди белокурому мальчугану:
– Vigyázz Nemecsek!14
14— Эй, Немечек!
Nemecsek hátrasandított, majd a földre nézett. Egy kis papírgombóc gurult melléje. Fölvette, kihajtotta. Az egyik oldalára ez volt írva:15
15Немечек покосился через плечо, потом посмотрел вниз. К его ногам подкатился бумажный шарик. Он поднял его и развернул. На одной стороне бумажки было написано:
Add tovább Bokának!16
16«Передай дальше Боке».
Nemecsek tudta, hogy ez csak címzés, és hogy maga a levél, az igazi mondanivaló a papiros másik oldalán van. De Nemecsek határozottan jellemes férfiú volt, és nem akarta a más levelét elolvasni. Tehát ő is gombócot csinált belőle, megvárta a kellő pillanatot, s most ő hajolt ki a két padsor között hagyott utcára, és ő súgta:17
17Немечек знал, что это — лишь адрес, а самое письмо на обороте. Но он был настоящий мужчина и вовсе не собирался читать чужие письма. Поэтому он, в свою очередь, скатал бумажку в шарик, улучил удобный момент и, тоже наклонившись в проход, шепотом позвал:
– Vigyázz Boka!18
18— Эй, Бока!
És most Boka nézett le a földre, amely rendes közlekedési eszköze volt az üzeneteknek. Valóban, gurulva jött a kis papiros gombóc. A másik oldalára, tehát arra az oldalra, amelyet a szőke Nemecsek becsületből nem olvasott el, ez volt írva:19
19Теперь Бока поглядел на пол, который служил в классе средством регулярного почтового сообщения. И в самом деле, к парте подкатился шарик. На обороте бумажного клочка, куда честность не позволила заглянуть Немечеку, Бока прочел:
Délután háromkor közgyűlés. Elnökválasztás a grundon. Kihirdetni.20
20«В три часа дня общее собрание на пустыре. Выборы президента. Оповестить всех».
Boka zsebre vágta a kis papirost, és egy utolsót szorított már összecsomagolt könyvein. Egy óra volt. A villamos óra berregni kezdett, és most már a tanár úr is tudta, hogy vége az órának. A Bunsen-lámpát eloltotta, a leckét kijelölte, és visszament a természetrajzi szertárba, a gyűjtemények közé, honnan minden ajtónyitáskor kitömött állatok, polcon tollászkodó kitömött madarak kandikáltak ki buta üvegszemükkel, s ahol a sarokban csöndesen, de méltósággal állongott a titkok titka, a rémek réme: egy megsárgult emberi csontváz.21
21Бока сунул бумажку в карман и напоследок еще раз покрепче стянул книги. Был уже час. Электрические часы задребезжали, и тут даже господин учитель понял, что урок кончился. Погасив горелку, он задал, что выучить к следующему разу, и удалился в естественнонаучный кабинет, откуда, едва приоткроется дверь, выглядывали чучела животных и птиц с глупыми стеклянными глазами, охорашивающихся на полке, а в углу, воплощением страшной тайны бытия, молча, но с достоинством стоял пожелтелый человеческий скелет.
És az osztály egy perc alatt künn volt a teremből. A nagy, oszlopos lépcsőházban vad rohanások történtek, melyek csak akkor szelídültek sietéssé, mikor egy-egy tanár magas alakja keveredett a zajgó gyerektömeg közé. Ilyenkor fékeztek a szaladók, egy-egy pillanatra csönd lett, de amint a professzor a kanyarodónál eltűnt, újra elkezdődött a lefelé való verseny.22
22Во мгновение ока класс опустел. Все сломя голову ринулись вниз по большой лестнице с колоннами, умеряя бег лишь при встрече с кем-нибудь из учителей, чья высокая фигура вдруг вырастала посреди этого шумного потока. Поравнявшись с ним, бегуны задерживались и притихали. Но едва учитель успевал скрыться за поворотом лестницы, как бег наперегонки опять возобновлялся.
A kapun csak úgy dűlt kifelé a sok gyerek. Fele jobbra, fele balra oszlott. És tanárok jöttek köztük, és ilyenkor lerepültek a kis kalapok. És mindnyája fáradtan, éhesen ballagott a ragyogóan napfényes utcán. Egy kis kábultság járt a fejükben, mely csak nagy lassan oszladozott a sok vidám és életet jelentő látványra, amit az utca nyújt. Mintha kiszabadult kis rabok lettek volna, úgy támolyogtak a sok levegőn és a sok napfényben, úgy kószáltak bele ebbe a lármás, friss, mozgalmas városba, amely számukra nem volt egyéb, mint kocsik, lóvasutak, utcák, boltok zűrzavaros keveréke, amelyben haza kellett találni.23
23Гурьбой высыпали все из ворот. Одни повернули налево, другие — направо. Вместе с ними шли и учителя, перед которыми проворно снимались маленькие шляпы. Усталые, голодные, брели мальчики по залитой солнцем улице. Они были слегка одурманены и лишь мало-помалу приходили в себя при виде живых, веселых уличных сценок, которые сменялись перед ними. Словно маленькие узники, вырвавшиеся на волю и ошеломленные морем света и воздуха, плелись они, углубляясь все дальше и дальше в этот шумный, полный движения город, который был для них только запутанным лабиринтом переулков, скопищем лавок, конок, экипажей, откуда нужно выбраться домой.
Csele titokban törökmézre alkudott egy szomszédos kapu alatt. A törökmézes ember ugyanis szemérmetlenül felemelte az árakat. A törökméz ára tudvalevőleg az egész világon egy krajcár. Ezt úgy kell érteni, hogy a törökmézes ember megfogja a kis bárdot, s amennyit a nagy darab fehér, mogyoróval spékelt masszából egy ütésre le tud belőle hasítani, az egy krajcárba kerül. Valamint hogy a kapu alatt minden egy krajcárba kerül, ez lévén az egység. Egy krajcár a fapálcikára nyársalt három szilva, három fél füge, három prünella, három fél dió, mindmegannyi folyós cukorba mártva. Egy krajcár a nagy darab medvecukor, és ugyancsak egy krajcár az árpacukor. Sőt egy krajcár az úgynevezett diákabrak is, mely apró staniclikba van osztva, s mely a legízletesebb keverékek egyike. Van ebben mogyoró, mazsola, malagaszőlő, cukordarabka, mandula, utcai szemét, szentjánoskenyér-törmelék és légy. Egy krajcárért a diákabrak felöleli a gyáripar, a növény- és állatvilág igen sok termékét.24
24Челе под соседними воротами тайком торговался с продавцом турецкого меда. Дело в том, что продавец турецкого меда бессовестно взвинтил цены. Лакомство это, как известно, в любой части света стоит один крайцар. Это надо понимать так: продавец турецкого меда схватит свой нож и сколько отрубит одним махом от большого куска белой, нашпигованной орехами массы, столько и отпустит на крайцар. Впрочем, тут, под воротами, во всем соблюдается единообразие, всё стоит крайцар. На крайцар можно купить три нанизанные на деревянную палочку сливы, или три половинки фиги, или три черносливины, или три ореха, облитых леденцом. Крайцар стоит большой кусок лакричного сахара, и крайцар — кусок ячменного. Всего за один крайцар продастся даже так называемый «корм для зубрил» — разложенная по маленьким бумажным фунтикам удивительно вкусная смесь. В ней и орехи, и виноградины, и кусочки сахара, и миндаль, и разный сор, и обломки сладких стручков, и даже мухи. Порция этого «корма» ценой в крайцар содержит множество самых разнообразных промышленных, животных и растительных продуктов.
Csele alkudott, ami azt jelenti, hogy a törökmézes ember fölemelte az árakat. A kereskedelem törvényeinek ismerői jól tudják, hogy az árak akkor is emelkednek, ha az üzletcsinálás veszéllyel jár. Így például drágák azok az ázsiai teák, amelyeket rablók lakta vidékeken cipelnek végig a karavánok. Ezt a veszedelmet nekünk, nyugat-európai embereknek kell megfizetnünk. És a törökmézesben határozottan volt üzleti szellem, mert szegényt el akarták tiltani az iskola közeléből. Tudta jól szegény feje, hogy ha el akarják tiltani, hát el is tiltják, s minden cukorkészlete ellenére nem tud oly édesen mosolyogni az előtte elhaladó tanárokra, hogy azok benne az ifjúság ellenségét ne lássák.25
25Итак, Челе торговался, потому что продавец сластей взвинтил цены. Кто знаком с законами торгового обращения, знает, что цены, между прочим, растут, если коммерческая операция связана с риском. Например, те сорта азиатских чаев, которые провозятся караванами через местности, населенные разбойниками, стоят дороже. Нам, жителям Западной Европы, приходится платить за риск. А в продавце сластей решительно возобладал дух коммерции, так как ему собирались запретить торговать вблизи гимназии. Он-то, бедняга, знал, что если хотят запретить, то уж непременно запретят, и весь его сахар не поможет ему так сладко улыбаться проходящим мимо учителям, чтобы те перестали считать его врагом юношества.
– „A gyerekek minden pénzüket annál az olasznál költik el” – mondogatták.26
26— Дети все свои деньги отдают этому итальяшке, — говорили они.
És az olasz érezte, hogy üzletének nem lesz hosszú élete a gimnázium mellett. Tehát fölemelte az árakat. Ha már mennie kell innen, legalább nyerjen rajta valamit. És meg is mondta Cselének:27
27И «итальяшка» почуял, что рядом с гимназией предприятие его вряд ли долго продержится. Поэтому-то он и взвинтил цены. Уж коли уходить отсюда, то хоть заработать напоследок. И он объявил Челе:
– Azelőtt volt minden egy krajcár. Ezután most minden két krajcár.28
28— Раньше все было один крайцар. Теперь все будет два крайцар.
És amíg nagy nehezen kinyögte ezeket a magyar szavakat, vadul hadonászott a levegőben a kis bárddal. Geréb odasúgott Cselének:29
29И, с трудом выдавливая из себя венгерские слова, итальянец яростно взмахивал своим секачом. Гереб шепнул Челе:
– Vágd a kalapodat a cukor közé!30
30— Трахни-ка шляпой прямо по сахару.
Csele el volt ragadtatva ettől az eszmétől. Tyű, micsoda gyönyörűség lett volna ez! Hogy repültek volna jobbra-balra a cukrok! És hogy mulattak volna a fiúk!31
31Челе пришел в восторг от этой идеи. Вот здорово! Все так и брызнет в разные стороны. То-то будет потеха!
Geréb, mint az ördög, suttogta fülébe a csábítás igéit:32
32А Гереб, как демон-искуситель, нашептывал ему на ухо:
– Vágd oda a kalapodat! Ez uzsorás.33
33— Трахни, трахни. Он ростовщик.
Csele levette a kalapját.34
34Челе снял шляпу.
– Ezt a szép kalapot? – mondta.35
35— Такой красивой шляпой? — промолвил он.
El volt tévesztve a dolog. Geréb rossz helyen tette a szép ajánlatot. Hiszen Csele gigerli volt, és csak lapokat hozott a könyvekből.36
36Не выгорело дело. Не на того напал Гереб: ведь это был Челе, щеголь Челе, который вместо книг носил с собой одни только странички.
– Sajnálod? – kérdezte tőle.37
37— Жалко? — спросил Гереб.
– Sajnálom – mondta Csele. – De azért ne hidd, hogy gyáva vagyok. Én nem vagyok gyáva, csak a kalapot sajnálom. Én ezt be is bizonyíthatom, mert ha akarod, én a te kalapodat nagyon szívesen odavágom!38
38— Жалко. — Ответил Челе. — Только не воображай, пожалуйста, что я трус. Я вовсе не трус, а просто мне шляпу жалко. Хочешь, докажу? Давай свою, — трахну с удовольствием!
Ilyet nem lehet Gerébnek mondani. Ez majdnem sértés volt. Fel is fortyant. Ezt mondta:39
39Вот этого не следовало говорить. Это было почти оскорбление. Гереб, понятно, сразу вскипел:
– Ha már az én kalapomról van szó, hát odavágom én magam. Ez egy uzsorás. Ha félsz, menj el!40
40— Если за моей шляпой дело стало, я уж как-нибудь сам справлюсь. Это ростовщик! Трусишь, так отойди.
És azzal a mozdulattal, ami nála a harciasságot jelentette, le is vette a kalapját, hogy szétüssön vele az x-lábú asztalon, mely teli volt rakva cukorral.41
41И движением, исполненным воинственной решимости, он сдернул с головы шляпу, намереваясь нанести удар по лотку па крестовидных ножках, который ломился от сластей.
De valaki megfogta hátul a kezét. Egy majdnem férfiasan komoly hang ezt kérdezte tőle:42
42Но кто-то схватил его за руку, и чей-то почти по-мужски солидный голос спросил:
– Mit csinálsz?43
43— Что ты делаешь?
Geréb hátranézett. Boka állt mögötte.44
44Гереб оглянулся. За спиной его стоял Бока.
– Mit csinálsz? – kérdezte tőle ismét.45
45— Что ты делаешь? — повторил Бока.
És komolyan, szelíden nézett rá.46
46И посмотрел на Гереба мягко, но серьезно.
Geréb morgott egyet, mint az oroszlán, mikor az állatszelídítő a szemébe néz. Meghunyászkodott. A fejére tette a kalapot, és vonogatta a vállát.47
47Гереб проворчал что-то, как лев под взглядом укротителя, и смирился. Передернул плечами и опять нахлобучил шляпу.
Boka csöndesen mondta: – Ne bántsd ezt az embert. Én szeretem, ha valaki bátor, de ennek semmi értelme nincs. Gyere!48
48— Не обижай этого человека, — негромко промолвил Бока. — Храбрость я уважаю, но тут она ни к чему. Идем.
És feléje nyújtotta a kezét. A keze csupa tinta volt. A tintatartó kedélyesen csöpögtette a zsebébe a sötétkék levet, és Boka mit sem sejtve húzta ki a zsebéből a kezét. De ezzel nem törődtek. Boka a falhoz kente a kezét, aminek az lett a következménye, hogy a fal tintás lett, de Boka keze viszont nem tisztult meg. A tintaügy azonban ezzel be volt fejezve. Boka karon fogta Gerébet, és elindultak a hosszú utcán. Mögöttük maradt a csinos kis Csele. Még hallották, amint fojtott hangon, a levert forradalmár bús lemondásával szólt az olasznak:49
49И протянул Геребу руку. Рука у него была вся в чернилах. Полеживая в кармане, чернильница мирно пускала себе каплю за каплей, а Бока, забыв об этом, держал там руку. Недолго думая он вытер пальцы об стену, после чего стенка запачкалась, а пальцы остались синими. Но так или иначе, инцидент с чернильницей был на этом исчерпан. Бока взял Гереба под руку и пошел с ним по длинной улице. У лотка остался один элегантный маленький Челе. Бока с Геребом еще слышали, как он угасшим голосом, со скорбным самоотречением поверженного бунтаря сказал итальянцу:
– Hát ha már ezentúl minden két krajcár, hát adjon két krajcárért törökmézet.50
50— Ну, раз теперь все стоит два крайцара, тогда дайте мне на два крайцара турецкого меда.
És belenyúlt finom kis zöld erszényébe. Az olasz pedig mosolygott, és azon törhette a fejét, hogy mi volna, ha holnaptól kezdve minden – három krajcár volna. De ez csak álom volt. Ez olyasvalami volt, mint amikor valaki azt álmodja, hogy minden forint egy százast ér. Nagyot sújtott a késsel a törökmézre, s a lepattant szilánkot egy kis papírba tette.51
51И раскрыл своп изящный зеленый кошелечек. А итальянец ухмылялся, раздумывая, вероятно: что, если начиная с завтрашнего дня все будет стоит три крайцара? Но это была только мечта: ну, как если-бы кому пригрезились, будто все его форинты вдруг превратились в сотенные бумажки. Взмахнув секачом, он поймал отскочивший осколок турецкого меда на клочок бумаги.
Csele keserűen nézett rá.52
52Челе с огорчением посмотрел на торговца:
– Hiszen ez kevesebb, mint azelőtt!53
53— Ведь это меньше, чем прошлый раз!
Az olaszt most már szemtelenné tette az üzleti siker. Vigyorogva szólt:54
54Но итальянцу коммерческий успех придал дерзости.
– Hát most drágább, hát most kevesebb.55
55— Раз теперь дороже, значит, теперь меньше, — осклабившись, сказал он.
És már egy új vevő felé fordult, aki ezen az eseten okulva, a kezében tartotta a két krajcárt. És vagdosta a fehér cukormasszát a kis bárddal olyasvalami furcsa mozdulatokkal, mintha valami mesebeli középkori, óriási hóhér lett volna, aki apró, mogyorófejű emberkéknek csapkodja le a fejüket egy kis arasznyi bárddal. Szinte vérengzett a törökmézben.56
56И повернулся к новому покупателю, который, наученный горьким опытом предшественника, держал наготове уже два крайцара. Торговец принялся такими странными движениями рассекать сладкую белую массу, словно какой-нибудь сказочный средневековый палач-великан, крошечной секирой отрубающий маленьким человечкам головки величиной с орех. Он прямо упивался этой кровожадной расправой с турецким медом.
– Pfuj – mondta Csele az új vevőnek –, ne vegyen ennél! Ez uzsorás.57
57— Фу, — сказал Челе новому покупателю, — не берите у него. Это ведь ростовщик.
És egyszerre csapta be a szájába az egész törökmézet, amelyre a fele papír ráragadt, letéphetetlenül, de nem lenyalhatatlanul.58
58И сразу отправил в рот весь кусок турецкого меда вместе с прилипшей к нему бумагой, которую никак не отскребешь ногтями, но зато легко отклеить языком.
– Várjatok! – kiáltott Bokáék után, és utánuk szaladt.59
59— Подождите! — крикнул он Боке с Геребом и побежал за ними.
A sarkon érte őket utol, s itt befordultak a Pipa utcába, a Soroksári utca felé. Összekapaszkodtak hárman; középütt Boka ment, és magyarázott valamit csöndesen, komolyan, ahogy szokta.60
60Он догнал их на углу. Втроем, взявшись под руки, они повернули на улицу Пипа и направились к Шорокшарской. Бока шел посредине, по обыкновению что-то тихо, серьезно объясняя своим спутникам.
Tizennégy esztendős volt, s arcán kevés nyoma volt még a férfiasságnak. De ha kinyitotta a száját, nyert néhány évet. A hangja mély volt, szelíd és komoly. S amit mondott, az is olyanforma volt, mint a hangja. Ritkán beszélt ostobaságot, és nem mutatott semmi kedvet az úgynevezett csirkefogótempókhoz. Kisebb veszekedésekbe nem is szólt bele, sőt ha bírónak hívták, akkor is kitért. Ő már megtanulta, hogy az ítélet után az egyik fél mindig keserűséggel megy el, és ezt a keserűséget a bíró iránt érzi. De mikor már elhatalmasodott a baj, és a veszekedés akkora lett, hogy már-már tanári beavatkozás vált szükségessé, akkor közbelépett Boka, békíteni. És aki békít, arra legalább nem haragszik egyik fél sem. Szóval okos fiúnak látszott Boka, és úgy indult, mint aki az életben ha sokra nem is viszi, de becsületes férfi gyanánt fogja a helyét megállani.61
61У этого четырнадцатилетнего паренька лицо было еще совсем детское. Но стоило ему раскрыть рот, как он сразу словно становился старше. Голос у него был низкий, мягкий, солидный, И все, что он говорил, было под стать этому голосу. Он редко болтал глупости и не питал никакой склонности к так называемым хулиганским проделкам. В мелкие ссоры Бока вовсе не ввязывался; даже если просто звали рассудить, и то уклонялся. Жизнь успела его научить, что одна из сторон всегда остается недовольной приговором и недовольство это обращается против судьи. Но если дело принимало серьезный оборот и ссора грозила повлечь за собой вмешательство учителей, Бока вступался и мирил. На миротворца, по крайней мере, ни одна сторона не обижается. Словом, Бока производил впечатление умного мальчика и начинал жизнь как человек, который если и не преуспеет в ней, то во всяком случае сумеет прожить ее честно.
A hazamenés iránya azt követelte, hogy a Soroksári utcából a Köztelek utcába forduljanak be. A csöndes kis utcán édesen sütött a tavaszi nap, s halkan dohogott a dohánygyár, mely az egyik oldalán véges-végig húzódik. A Köztelek utcában mindössze két alak volt látható. A közepén álltak és vártak.62
62Чтобы попасть домой, нужно было с Шорокшарской улицы свернуть на улицу Кёзтелек. На этой глухой уличке ласково пригревало весеннее солнце и тихонько пыхтела табачная фабрика, строения которой тянулись по одной ее стороне. Уличка была безлюдна; только посредине стояли в ожидании два мальчугана.
Csónakos volt az egyik, az erős Csónakos, s a másik a kis szőke Nemecsek.63
63Один из них был Чонакош, крепыш Чонакош, другой — белокурый маленький Немечек.
Mikor Csónakos meglátta a három összefogódzott kis legényt, örömében a szájába vette két ujját, és egy akkorát fütyölt, mint valami gőzmozdony. Ez a fütty különben az ő különlegessége volt. Ezt nem tudta utánacsinálni senki a negyedikben, sőt az egész gimnáziumban alig volt néhány fiú, aki ezt a kocsisfüttyöt értette volna. Mindössze talán csak Cinderről, az önképzőkör elnökéről tudták, hogy tud ilyen módon fütyölni, de Cinder csak addig fütyölt, amíg az önképzőkör elnökévé nem lett. Azontúl Cinder többé nem vette az ujját a szájába. Az önképzőkör elnökéhez, aki minden szerdán délután a magyartanár mellett ült a katedrán, ez nem illett volna.64
64Завидел троих мальчишек, взявшихся под руки, Чонакош на радостях сунул пальцы в рот и оглушительно свистнул, как паровоз. Дело о том, что свист этот был его специальностью. Свистать так в четвертом классе больше никто не умел; да и во всей гимназии едва ли нашлось бы несколько человек, у которых получался такой лихой кучерской посвист. Пожалуй, еще Цнидер, председатель кружка самообразования, мог бы так свистнуть: да и то он свистел, только пока не стал председателем, а после уж не рисковал засовывать пальцы в рот. Председателю кружка самообразования, каждую среду по второй половине дня восседающему на кафедре, рядом с преподавателем венгерского языка, это не к лицу.
Tehát süvített egyet Csónakos. A fiúk odaértek hozzá, és megállottak csoportban, az utca közepén.65
65Итак. Чонакош издал пронзительный свист. Мальчики подошли к нему и стайкой столпились посреди улицы.
Csónakos a kis szőke Nemecsekhez fordult. – Nekik még nem mondtad el?66
66— Ты еще не сказал им? — спросил Чонакош белокурого мальчугана.
– Nem – mondta Nemecsek.67
67— Нет, — ответил Немечек.
A többi mind egyszerre kérdezte: – Mit?68
68— Что? — спросили все в один голос.
Csónakos felelt a kis szőke helyett: – A Múziumban tegnap megint einstandot csináltak!69
69— А то, что вчера в музее опять сделали «эйнштанд», — ответил за белокурого мальчугана Чонакош.
– Kik?70
70— Кто?
– Hát a Pásztorok. A két Pásztor.71
71— Да Пасторы. Братья Пасторы.
Nagy csönd lett erre.72
72Наступило глубокое молчание.
Ehhez tudni kell, mi az az einstand. Ez különleges pesti gyerekszó. Mikor valamelyik erősebb fiú golyózni, tollazni vagy szentjánoskenyérmagba – pesti nyelven: boxenlibe – játszani lát magánál gyöngébbet, s a játékot el akarja venni tőle, akkor azt mondja: einstand. Ez a csúf német szó azt jelenti, hogy az erős fiú hadizsákmánynak nyilvánítja a golyót, s aki ellenállni merészel, azzal szemben erőszakot fog használni. Az einstand tehát hadüzenet is. Egyszersmind az ostromállapotnak, az erőszaknak, az ököljognak és a kalózuralomnak rövid, de velős kijelentése.73
73Чтобы понять, о чем шла речь, надо знать, что такое «эйнштанд». Это особое выражение пештской детворы. Когда какой-нибудь мальчишка посильней увидит ребятишек слабей себя, играющих в шарики, перышки или семечки сладких рожков (на пештском жаргоне — в «твердашки»), и захочет их отнять, он говорит: «Эйнштанд». Это уродливое немецкое слово означает, что сильнейший) объявляет шарики своей военной добычей и применит насилие против всякого, кто осмелится сопротивляться. Таким образом, «эйнштанд» — это одновременно и объявление войны. Словом этим кратко, но внушительно возвещается осадное положение, господство произвола, кулачного права и пиратского разбоя.
Csele szólalt meg elsőnek.74
74Элегантно одетый Челе первым нарушил молчание.
Borzadva mondta a finom Csele: – Einstandot csináltak?75
75— Эйнштанд? — с дрожью в голосе переспросил он.
– Azt – mondta erre nekibátorodva a kis Nemecsek, miután látta, hogy a dolog mily hatást tett.76
76— Да, — подтвердил Немечек, осмелев при виде того, какое впечатление произвела на всех эта новость.
Most Geréb fakadt ki: – Ezt nem lehet tovább tűrni! Én már régen mondom, hogy kell valamit csinálni, de Boka mindig savanyú pofákat vág. Ha nem csinálunk semmit, még meg is vernek bennünket.77
77— Этого больше нельзя терпеть! — вскипел Гереб. — Я давно говорю: нужно что-то сделать, а Бока все кислую рожу корчит. Пока мы будем сидеть сложа руки, они нас еще изобьют, вот увидите!
Csónakos szájába vette a két ujját, annak jeléül, hogy most fütyölni fog örömében. Ő minden forradalomhoz kész volt örömmel csatlakozni. De Boka lefogta a kezét.78
78Чонакош сунул два пальца в рот, собираясь на радостях свистнуть. Он всегда рад был примкнуть к любому мятежу. По Бока поймал его за руку:
– Ne süketíts meg! – szólt rá. És komolyan kérdezte a kis szőkétől: – Hát hogy történt?79
79— Не оглушай, пожалуйста. — И серьезно спросил у белокурого мальчугана: — Так как же было дело?
– Az einstand?80
80— Что? Эйнштанд?
– Az. Mikor volt?81
81— Ну да. Когда это случилось?
– Tegnap délután.82
82— Вчера днем.
– Hol?83
83— Где?
– A Múziumban.84
84— В музее.
A Múzeum-kertet hívták így.85
85Так назывался у них сад Национального музея.
– Hát mondd el úgy, ahogy volt, de pontosan úgy, ahogy volt, mert nekünk az igazat kell tudnunk, ha csinálni akarunk ellenük valamit…86
86— Ну вот и расскажи все как было, только по порядку. Уж если что предпринимать против них, надо знать все в точности.
A kis Nemecsek izgatott volt, mikor érezte, hogy egy fontos dolog középpontjává válik. Ez ritkán esett meg vele. Nemecsek mindenkinek levegő volt. Se nem osztott, se nem szorzott, mint az egy a számtanban. Senki se törődött vele. Jelentéktelen kis sovány fiú volt, gyönge gyerek. És talán éppen ez tette alkalmassá arra, hogy jó legyen áldozatnak.87
87Малыш Немечек разволновался, почувствовав себя в центре важных событий. Это не часто выпадало ему на долю. Немечек был для всех словно пустое место. Он, как нуль в арифметике, ровно ничего не значил, и никто с ним не считался. Это был маленький, незаметный мальчик, худенький и слабый. Может быть, поэтому он всегда и оказывался жертвой остальных.
Elkezdett beszélni, s a fiúk összedugták fejüket.88
88Немечек начал рассказывать, и все наклонились к нему.
– Úgy volt – mondta –, hogy ebéd után kimentünk a Múziumba, a Weisz meg én meg Richter meg a Kolnay meg a Barabás. Előbb métát akartunk játszani az Eszterházy utcában, de a labda a reálistáké volt, és azok nem engedték. Akkor azt mondja Barabás: „Menjünk be a Múziumba, és golyózzunk a falnál!” És akkor mind bementünk a Múziumba, és golyózni kezdtünk a falnál. Azt játszottuk, hogy mindenki gurít egy golyót, és akinek a golyója eltalál egy olyan golyót, ami már oda van gurítva, akkor azé az összes golyó. És sorba gurítottuk a golyókat, már volt a falnál vagy tizenöt golyó, és volt közte két üveg is. És akkor egyszerre csak azt kiáltja a Richter: „Vége van, jönnek a Pásztorok!” És a sarkon jöttek is a Pásztorok, zsebre volt dugva a kezük, és lehajtották a fejüket, és olyan lassan jöttek, hogy mi mindnyájan nagyon megijedtünk. Hát hiába is voltunk mi öten, ők ketten olyan erősek, hogy tízet is elvernek. És nem is szabad minket úgy számítani, hogy mi öten vagyunk, mert ha baj van, akkor a Kolnay is elszalad, és a Barabás is elszalad, hát csak hármat szabad számítani. Esetleg én is elszaladok, hát csak kettőt szabad számítani. És ha esetleg mind az öten elszaladunk, akkor se ér az egész semmit, mert a Pásztorok a legjobb futók az egész Múziumban, és mink hiába szaladunk, mert utolérnek. Hát csak jöttek a Pásztorok, egyre közelebb jöttek, és nézték nagyon a golyókat. Mondom a Kolnaynak: „Te, ezeknek tetszik a mi golyónk!” És még a Weisz volt a legokosabb, mert ő mindjárt mondta: „Gyönnek, gyönnek, ebből a gyövésből nagy einstand lesz!” De én azt gondoltam, hogy nem fognak minket bántani, hiszen mi soha nem csináltunk nekik semmit. És eleinte nem is bántottak, csak odaálltak, és nézték a játékot. A Kolnay azt súgta a fülembe: „Te, Nemecsek, hagyjuk abba.” Azt mondom neki: „Hogyne, majd éppen most, amikor te gurítottál, és nem találtál! Most rajtam a sor. Ha megnyerem, abbahagyjuk.” Közben a Richter gurított, de annak már reszketett a keze a félelemtől, és fél szemmel a Pásztorokra nézett, hát persze hogy nem talált. De a Pásztorok nem is mozdultak, csak ott álltak, zsebre dugott kézzel. Akkor aztán én gurítottam és találtam. Megnyertem az összes golyókat. És oda akarok menni, hogy összeszedjem, volt már vagy harminc golyó, de elémbe ugrott az egyik Pásztor, a kisebbik, és rám kiáltott: Einstand! Én hátranéztem, és Kolnay meg a Barabás már szaladtak, a Weisz a falnál állt, és sápadt volt, a Richter meg még gondolkozott, hogy szaladjon-e vagy nem. Én próbáltam előbb becsületesen. Azt mondtam: „Kérem, ehhez maguknak nincs joguk.” De akkor már az öregebbik Pásztor szedte fel a golyókat, és rakta be a zsebébe. A fiatalabbik meg megfogta a mellemen a kabátomat, és rám kiáltott: „Nem hallottad, hogy einstand?!” Hát persze aztán én se szóltam semmit. A Weisz pityeregni kezdett a falnál. És a Kolnay meg a Kende a Múzium sarkáról kukucskáltak vissza, hogy mi történik. És a Pásztorok mind fölszedték a golyókat, és egy szót sem szóltak, csak továbbmentek. Ez volt az egész.89
89— Дело было так, — сказал он. — После обеда пошли мы в музей: Вейс, я, Рихтер, Колчан и Барабаш. Сначала мы хотели поиграть в лапту на улице Эстерхази, но бита была у реалистов, и они ее нам не отдали Барабаш и говорит: «Пошли в музей, поиграем у стенки в шарики». Мы пошли и стали играть. Пускали шарик, и кто попадет в другой, пущенный перед ним, тот забирает себе все. Вот катаем мы по очереди шарики; у стенки их скопилось уже штук пятнадцать, даже стеклянных два. Вдруг Рихтер как крикнет: «Кончай, Пасторы идут!» Тут из-за угла выходят два брата Пасторы: руки в карманы, глядят исподлобья, идут вразвалку, так что мы очень испугались. Нас, правда, пятеро было, да что толку: они вдвоем с десятерыми справятся. Да и потом, нельзя на всех рассчитывать: дойдет до драки — и Колнаи удерет, и Барабаш тоже удерет; значит, только трое останутся. А если и я вдруг удеру, то вовсе двое. А всем сразу удирать — опять ничего не выйдет: Пасторы здорово бегают — лучше всех в музее, все равно догонят. Ну вот, значит, подходят Пасторы — ближе, ближе и всё на шарики поглядывают. Я и говорю Колнаи: «Видно, им шарики наши понравились!» И тут Вейс умнее всех оказался — сразу сказал: «Идут, идут… Ну, сейчас здесь такой «эйнштанд» получится!..» Но я подумал, что они нас не тронут: мы ведь им никогда ничего плохого не делали. Сначала они и не приставали, только стали вот так в сторонке и смотрят, как мы играем. Колнаи мне шепчет: «Ты, Немечек, кончай!» А я ему: «Как бы не так: когда ты промазал! Теперь моя очередь. Вот выиграю, тогда и кончим». Тут Рихтер как раз свой шарик пустил, только у него руки дрожали от страха: он все на Пасторов косился, ну, и, конечно, промазал. Но Пасторы даже не шелохнулись, стоят себе, руки в карманы. Наконец пустил я свой шарик и попал. Сразу все шарики выиграл. Хочу пойти собрать их: шариков тридцать, наверно, было; но тут ко мне подскакивает младший Пастор и кричит: «Эйнштанд!» Я оглянулся — Колнаи с Барабашем тягу дали. Вейс стоит у стены бледный-бледный, а Рихтер не знает, бежать ему или нет. Хотел было я с ними по-хорошему, — говорю: «Слушайте, вы не имеете права у нас шарики отнимать». Тогда старший Пастор сгреб все шарики и положил себе в карман. А младший схватил меня за курточку, вот здесь, на груди, да как заорет: «Ты что, не слышишь? Эйнштанд!» Ну, тут, конечно, что мне оставалось делать… Вейс у стенки захныкал. А Колнаи с Барабашем из-за угла выглядывают: что, мол, там творится? Пасторы собрали все шарики и ушли, ни слова не говоря. Вот и все.
– Hallatlan! – mondta fölháborodva Geréb.90
90— Безобразие! — возмутился Гереб.
– Valóságos rablás! Ezt Csele mondta.91
91— Просто грабеж!.. — воскликнул Челе.
Csónakos süvített egyet, annak jeléül, hogy puskaporos a levegő. Boka csöndesen állt és gondolkozott. Mindenki őt figyelte. Mindenki arra volt kíváncsi, hogy mit fog Boka szólni ezekhez a dolgokhoz, amiket már mindenki panaszolt hónapok óta, s amiket eddig Boka nem vett komolyan. Ez az eset azonban, ennek az esetnek kiáltó igazságtalansága még Bokát is megindította.92
92А Чонакош пронзительно свистнул в знак того, что в воздухе запахло порохом. Бока молча стоял в раздумье. Все смотрели на него. Каждому было любопытно, что скажет Бока. История с Пасторами тянулась уже много месяцев, вызывая всеобщие жалобы, но он до сих пор не придавал ей серьезного значения. Однако эта новая вопиющая несправедливость задела и Боку.
Halkan szólt:93
93Он тихо произнес:
– Hát most csak menjünk ebédelni. Délután találkozunk a grundon. Ott mindent meg fogunk beszélni. Most már én is azt mondom, hogy ez hallatlan dolog!94
94— Пойдем пока обедать. А потом встретимся на пустыре. Там обсудим. Но, по-моему тоже — это безобразие!
Mindenkinek tetszett ez a kijelentés. Boka nagyon rokonszenves volt ebben a pillanatban. Szeretettel néztek rá a fiúk, mosolyogva nézték okos kis fejét, ragyogó fekete szemét, amelyben most valami harcias tűz lobogott. Szerették volna megcsókolni Bokát, amiért végre ő is felháborodott.95
95Такое заявление всем понравилось. Очень был хорош Бока в эту минуту. С любовью смотрели на пего товарищи — на это умное лицо, в эти ясные черные глаза, загоревшиеся воинственным пылом. Они готовы были расцеловать его за то, что наконец и он возмутился.
Elindultak hazafelé. Egy vidám harang kongott valamerre a Józsefvárosban, a nap sütött, és minden szép volt, és minden örömmel volt teli. A fiúk nagy dolgok előtt állottak. Mindenikben fellobbant a tettvágy, s mindeniket izgatta, hogy most már mi lesz. Mert ha Boka mondta, hogy valami lesz, akkor lesz valami!96
96Пошли домой, Откуда-то со стороны Йожефвароша доносился веселый колокольный перезвон; солнце сияло, и все казалось красивым и радостным. Мальчики чувствовали, что они в преддверии великих событий. Все вдруг загорелись жаждой действия и слегка волновались: что теперь будет? Уж если Бока сказал: будет, — значит, будет!
Mentek, mendegéltek az Üllői út felé. Csónakos hátramaradt Nemecsekkel. Mikor Boka hátrafordult feléjük, mind a ketten a dohánygyár egyik pinceablakánál állottak, melyre vastag, sárga rétegben rakódott le a finom dohánypor.97
97Так шли они не спеша к проспекту Юллё. Чонакош с Немечеком поотстали. Обернувшись, Бока увидел, что они стоят у одного из подвальных окон табачной фабрички. Оконный переплет густым слоем покрывала желтая табачная пыль.
– Tubák! – kiáltotta vígan Csónakos, újra süvített egyet, és telegyömöszölte az orrát a sárga porral.98
98— Нюхнем табачку! — весело воскликнул Чонакош и, еще раз свистнув, набил себе ноздри желтым порошком.
Nemecsek szívből nevetett, a kis majom. Ő is odanyúlt, és felszippantott vékony kis ujja hegyéről egy kicsit a dohányporból. És tüsszögve vonultak végig ketten a Köztelek utcán, boldog örömet érezve e fölfedezésen. Csónakos nagyokat, bömbölőeket tüsszentett, mint valami ágyú. A kis szőke meg csak prüszkölt, mint a tengerinyúl, ha bosszantják. És prüszköltek, nevettek, szaladtak, s ebben a percben ez oly nagy boldogság volt, hogy még azt a nagy igazságtalanságot is elfelejtették, amire Boka, maga Boka, a csöndes és komoly Boka is azt mondta, hogy hallatlan.99
99Немечек — маленькая обезьянка — от души рассмеялся. Он тоже взял на кончик тоненького мизинца немножко табаку и втянул в нос. Чихая, помчались они по улице Кёзтелек, счастливый своим открытием. Чонакош чихал громко, оглушительно, как из пушки. Белокурый Немечек только прыскал, словно рассерженный кролик. Так, хохоча и фыркая, бежали они, от счастья забыв и думать о той великой несправедливости, про которую Бока — сам Бока, всегда такой тихий и серьезный! — сказал, что это безобразие.
II.100
1002
A grund… Ti szép, egészséges alföldi diákok, akiknek csak egyet kell lépnetek, hogy künn legyetek a végtelen rónán, a csodálatos nagy, kék bura alatt, melynek égbolt a neve, akiknek a szemetek hozzászokott a nagy távolságokhoz, a messzenézéshez, akik nem éltek magas házak közé ékelve, ti nem is tudjátok, mi a pesti gyereknek egy üres telek. A pesti gyereknek ez az alföldje, a rónája, a síksága. Ez jelenti számára a végtelenséget és a szabadságot. Egy darabka föld, melyet egyik oldalról düledező palánk határol, s melynek többi oldalain nagy házfalak merednek az ég felé. Most már a Pál utcai grundon is nagy, négyemeletes ház szomorkodik, tele lakóval, akik közül talán egy se tudja, hogy ez a darabka föld néhány szegény pesti kisdiáknak a fiatalságát jelentette.101
101Пустырь… О вы, красивые, здоровые альфельдские школьники, которым довольно сделать один шаг, чтобы очутиться посреди безбрежной равнины, под чудесным сипим куполом, называемым небосводом; вы, чьи глаза привыкли к далеким просторам, кому никогда не приходилось жить в узких теснинах высоких домов, — вы, верно, и не знаете, что такое для пештских ребятишек свободный, незастроенный участок земли. Это равнина, степь, Альфельд пештской детворы. Крохотный клочок земли, с одного края обнесенный ветхим дощатым забором, а с других — стиснутый громадами вздымающихся к самому небу домов: для городских мальчишек он — безграничность и свобода… Теперь и здесь, на пустыре улицы Пала, тоже выросло большое унылое четырехэтажное здание, битком набитое жильцам, из которых вряд ли хоть одному ведомо, что здесь, на этом клочке земли, прошло детство нескольких бедных пештских школяров.
A grund maga üres volt, mint ahogy ez üres telekhez illik is. A palánkja a Pál utca felől húzódott végig. Jobbról-balról két nagy ház határolja, s hátul… igen, hátul volt az, ami a grundot nagyszerűvé, érdekessé tette. Itt tudniillik egy másik nagy telek következett. Ezt a másik nagy telket egy gőzfűrészelő cég bérelte, s a telek telis-tele volt farakásokkal. Szabályos kockákba rakva állott itt az ölfa, s a hatalmas kockák közt kis utcák voltak. Valóságos labirintus. Ötven-hatvan kis szűk utca keresztezte egymást a néma, sötét farakások közt, s nem volt könnyű dolog ebben a labirintusban eligazodni. Aki mégis nagy nehezen keresztülvergődött rajta, az egy kis térre jutott, amelyen kis házikó állt. Ez a házikó volt a gőzfűrész. Furcsa, titokzatos, félelmes kis ház volt. Nyáron a vadszőlő véges-végig befutotta, s a zöld lomb közül pöfögött ki a karcsú kis fekete kémény, amely az óramű pontosságával, szabályos időközökben köpködte a tiszta fehér gőzt. Ilyenkor azt hitte volna az ember, ha messziről hallotta, hogy a farakások közt valahol egy gőzmozdony kínlódik, amely nem tud elindulni.102
102Сам пустырь был пуст, как и полагается пустырям. Забор тянулся по той стороне его, которая выходила на улицу Пала. Справа и слева возвышались два больших дома. А сзади… сзади как раз и было то, что делало его самым замечательным, самым интересным местом на свете. Там начинался другой обширный участок земли, арендуемый лесопильней и сплошь уставленный штабелями дров. Правильными рядами возвышались огромные, кубической формы штабеля, а между ними были узкие проходы: настоящий лабиринт. Пятьдесят — шестьдесят крохотных, тесных уличек перекрещивались там, среди безмолвных, темных штабелей, и не так-то просто было ориентироваться в этом лабиринте. А кому все-таки ударялось сквозь него пробраться, тот попадал на небольшую площадку, где стоял домик. Этот странный, таинственный, жутковатый домик был паровой лесопилкой. Летом он был весь обвит диким виноградом, а из зеленой листвы высовывалась, попыхивая, лишь тонкая черная труба, которая через равные промежутки времени с точностью часового механизма выплевывала в небо клубки белоснежного пара. Слыша это пыхтение издалека, можно было подумать, что среди дровяных штабелей выбивается из сил паровоз и все никак не сдвинется с места.
A házikó körül nagy, otromba fáskocsik állottak. Időről időre az egyik kocsi odaállott a ház eresze alá, s akkor recsegés-ropogás hallatszott. A házikó eresze alatt volt egy kis ablak, s az ablakból deszkavályú nyúlt ki. Mikor a kocsi odaállott a kis ablak alá, egyszerre csak potyogni kezdett a deszkavályúból az aprófa, s szinte csurgott a nagy kocsiba, olyan szaporán jött. És mikor a kocsi tele lett aprófával, a kocsis kiáltott egyet. Erre abbamaradt a kis kémény pöfögése, egyszeribe nagy csönd támadt a házikóban, a kocsis rászólt a lovakra, és a lovak elindultak a tele kocsival. Aztán másik kocsi állt az eresz alá, éhesen, üresen, s akkor megint pufogni kezdett a gőz a fekete vaskéményben, és megint potyogott az aprófa. És ez így ment évek óta. Ami fát a kis házban felaprózott a masina, ahelyett nagy szekerek újat hoztak a telekre. Így aztán sose fogyott el a farakás a nagy udvarról, és sose szűnt meg a gőzfűrész sivítása. Néhány csenevész eperfa állott a kis ház előtt, s az egyik eperfa tövében fakalyiba volt összetákolva. Ebben lakott a tót, aki éjszaka a fát őrizte, hogy el ne lopják, vagy föl ne gyújtsák.103
103Вокруг домика стояли большие неуклюжие телеги для дров. Время от времени одна из них подъезжала к навесу, и там сейчас же раздавался треск и грохот. Под навесом проделано было небольшое оконце, из которого высовывался дощатый желоб. Когда телега останавливалась под оконцем, из желоба начинали сыпаться распиленные поленья. Казалось, деревянные чурбаки льются в кузов сплошным потоком, так быстро они сыпались. Как только телега наполнялась, возчик криком предупреждал об этом. Тонкая труба тотчас переставала пыхтеть, и в домике сразу воцарялась тишина. Кучер понукал лошадей, они трогали, воз отъезжал. Тогда другая, порожняя, телега становилась под навес, черная железная труба снова начинала пыхтеть, и из желоба опять сыпались поленья. И так из года в год. Вместо дров, распиленных скрытой в домике пилой, телеги привозили все новые и новые бревна. Таким образом, количество штабелей на обширном дворе не менялось и завывание паровой пилы никогда не умолкало. Около домика росло несколько чахлых тутовых деревьев. Под одним стояла сколоченная из досок хибарка. В ней жил сторож-словак, охранявший по ночам склад от воров и от поджога.
Hát kellett ennél gyönyörűbb hely a mulatozásra? Nekünk, városi fiúknak bizony nem kellett. Ennél szebbet, ennél indiánosabbat mi el se tudtunk képzelni. A Pál utcai telek gyönyörű sík föld volt, s ez volt az, ami az amerikai prériket helyettesítette. A hátulsó rész, a fatelep, ez volt minden egyéb: ez volt a város, az erdő, a sziklás hegyvidék, szóval mindennap az volt, amivé éppen aznap kinevezték. És valahogy azt ne higgyétek, hogy védtelen hely volt a fatelep! Az egyes nagyobb farakások tetejébe várak, erődök voltak építve. Hogy melyik pontot kell megerősíteni, azt Boka határozta meg. Az erődöt azonban Csónakos meg Nemecsek építette. Négy-öt ponton volt erőd, és minden erődnek megvolt a maga kapitánya. Kapitány, főhadnagy, hadnagy. Ez volt a hadsereg. Közlegény, fájdalom, nem volt, csak egy. Az egész grundon a kapitányok, főhadnagyok és hadnagyok egyetlen közlegénynek parancsoltak, egyetlen közlegényt egzecíroztattak, egyetlen közlegényt ítéltek holmi kihágásokért várfogságra.104
104Ну где найти другое такое замечательное место для игр? Нам, городским мальчишкам, другого и не нужно было. Лучше и удобнее для игры в индейцы мы и представить себе не могли. Пустырь на улице Пала, это великолепное ровное пространство, прекрасно заменял американские прерии. А дровяной двор изображал все остальное: город, лес, Скалистые горы — словом, то, чем ему в тот день предназначалось быть. И не думайте, пожалуйста, что дровяной двор был незащищенным местом! На штабелях покрупнее сооружены были форты и бастионы. Какой пункт следовало укрепить, решал Бока. А строили укрепления Чонакош и Немечек. Форты возвышались в четырех — пяти местах, и гарнизоном каждого командовал капитан. Из капитанов, старших лейтенантов и состояло все войско. Рядовых, к сожалению, не было; верней, был только один. Единственный рядовой на всем пустыре исполнял приказания капитанов и лейтенантов, единственного рядового муштровали и его же за всякие проступки приговаривали к заключению в крепость.
Talán nem is kell mondani, hogy ez az egyetlen közlegény Nemecsek volt, a kis szőke Nemecsek. A kapitányok, főhadnagyok és hadnagyok csak amúgy kedélyesen szalutáltak egymásnak a grundon, még ha százszor is találkoztak egy délután. Úgy kutyafuttában emelték a kezüket a sapkájukhoz, és azt mondták egymásnak:105
105Излишне, пожалуй, добавлять, что этим единственным рядовым был Немечек — белокурый малыш Немечек. Капитаны, старшие лейтенанты и лейтенанты, сколько ни встречались, — хоть сто раз на день, — то и дело благодушно козыряли друг другу. Небрежно вскинув руку к голове, на ходу бросали:
– Szervusz!106
106— Здравствуй!
Csak a szegény Nemecseknek kellett magát minduntalan haptákba vágnia, és némán, mereven szalutálni. És aki csak elsétált előtte, mind rákiáltott:107
107Одному только бедному Немечеку поминутно приходилось становиться навытяжку и молча отдавать честь. И кто бы ни проходил мимо, каждый на него кричал:
– Hogy állasz?108
108— Как стоишь?
– Össze a sarkot!109
109— Пятки вместе, носки врозь!
– Ki a mellet, be a hasat!110
110— Грудь колесом! Подбери живот!
– Hapták!111
111— Смиррно!
És Nemecsek boldogan engedelmeskedett mindenkinek. Olyan fiúk is vannak, akiknek öröm az: szépen engedelmeskedni. De a legtöbb fiú mégis parancsolni szeret. Ilyenek az emberek. És ezért volt természetes dolog az, hogy a grundon mindenki tiszt volt, csak éppen Nemecsek volt a közlegény.112
112И Немечек самозабвенно всем повиновался. Бывают мальчики, которым доставляет удовольствие четко выполнять чужие приказания. Но большинство любит командовать. Таковы уж люди! Поэтому вполне естественно, что на пустыре все были офицерами и только Немечек — рядовым.
Délután fél háromkor még senki se volt a grundon. A kaliba előtt lópokróc volt a földön, és ezen aludt édesen a tót. A tót mindig nappal aludt, mert éjszaka a farakások közt kóborolt, vagy fönn ült az egyik erődben, és bámulta a holdvilágot. A gőzfűrész zúgott, a kis fekete kémény köpködte a hófehér gőzfelhőcskéket, és az aprófa potyogott a nagy kocsiba.113
113В половине третьего на пустыре никого еще не было. Перед сторожкой прямо на земле, на расстеленной попоне, крепко спал словак. Он всегда спал днем, так как ночью бродил между штабелями или сидел наверху, в одном из фортов, уставясь в пространство, залитое лунным светом. Выла паровая пила; тонкая черная труба выплевывала белоснежные клубочки пара, и в кузов телеги сыпались распиленные поленья.
Fél három után néhány perccel megcsikordult a Pál utcai kisajtó, és bejött rajta Nemecsek. Egy nagy darab kenyeret húzott ki a zsebéből, körülnézett, s miután látta, hogy még senki sincs itt, csöndesen majszolni kezdte a kenyér héját. De előbb gondosan bereteszelte az ajtót, mert a grund törvényei közt az volt egyike a legfontosabbaknak, hogy aki bejön, tartozik maga után bereteszelni az ajtót. Aki ezt elmulasztotta, annak várfogság járt. Általában igen nagy volt a katonai fegyelem.114
114Но вот скрипнула калитка, которая вела на улицу Пала, и появился Немечек. Оглянувшись по сторонам и увидев, что никого еще нет, он вынул из кармана краюшку хлеба и принялся потихоньку жевать. Но прежде старательно задвинул засов, ибо один из важнейших законов пустыря вменял в обязанность каждому входящему запирать за собой калитку. Нарушение грозило заточением в крепость. Воинская дисциплина на пустыре вообще отличалась большой строгостью.
Nemecsek leült egy kőre, ette a kenyérhéjat, és várta a többit. Ma nagyon érdekesnek ígérkezett a grund. A levegőben volt, hogy ma nagy dolgok fognak történni, s mi tagadás, Nemecsek e pillanatban nagyon büszke volt arra, hogy ő is tagja a grundnak, a Pál utcai fiúk híres társaságának. Majszolta egy ideig a kenyeret, s aztán unalmában sétálni indult a farakások felé. A kis utcákban mászkált, s egyszer találkozott a tót nagy fekete kutyájával.115
115Немечек сел на камень и, жуя корку, стал ждать. Сегодняшний сбор на пустыре сулил много интересного. В воздухе носилось что-то, предвещавшее важные события, и к чему скрывать: Немечек в этот момент очень гордился своей принадлежностью к Союзу пустыря — славному содружеству мальчишек с улицы Пала. Немного пожевав, он, чтобы убить время, решил поразмяться и пошел к дровяным штабелям. Пробираясь узкими проходами, он вдруг столкнулся с большой черной собакой сторожа.
– Hektor! – kiáltott rá barátságosan, de Hektor egy csöpp kedvet nem mutatott arra, hogy a köszönést viszonozza. Röpke kis farkcsóválást jelzett, ami a kutyáknál olyanforma jelentőségű, mint mikor mi siettünkben megbillentjük a kalapunkat. Azzal továbbvágtatott, és dühösen ugatott. A szőke Nemecsek pedig utánaszaladt. A Hektor egy farakás alatt állott meg, s azt ugatta nagy hévvel. A farakás egyike volt azoknak, amelyekre a fiúk erődöt építettek. Fenn, a rakás tetején védőfal volt hasábfákból, és egy vékony pálcikán kicsi piros-zöld zászló lengett. A kutya körülugrálta az erődöt, és szünet nélkül ugatott.116
116— Гектор! — дружелюбно окликнул ее мальчик. Но пес не изъявил ни малейшей охоты здороваться, только на бегу слегка шевельнул хвостом: у собак это означает приблизительно то же, что у нас мимоходом приподнять шляпу. Потом помчался дальше, заливаясь яростным лаем. Немечек побежал за ним. Около одного штабеля Гектор остановился и, задрав морду кверху, продолжал с остервенением лаять. Это был как раз один из тех штабелей, где мальчики устроили форты. На самом верху из поленьев был сделан парапет и на тонкой палке развевалось маленькое ало-зеленое знамя. Гектор прыгал вокруг форта и лаял без умолку.
– Mi lehet ez? – kérdezte a kis szőke a kutyától, mert a kis szőke nagy barátságban volt a fekete kutyával. Talán azért, mert rajta kívül Hektor volt az egyetlen közlegény a hadseregben.117
117— Что там такое? — спросил у него Немечек: белокурого малыша ведь связывала с черным псом тесная дружба. Может быть, потому, что оба они числились в войске рядовыми.
Felnézett az erődre. Nem látott fenn senkit, de érezte, hogy valaki motoszkál az ölfák közt. Hát nekiindult, és fölkapaszkodott a kiálló végeken. Feleúton volt, amikor tisztán és világosan hallotta, hogy valaki teszi-veszi fönn a fadarabokat. Dobogni kezdett a szíve, s most kedve lett volna visszafordulni. De mikor lenézett, és lenn meglátta Hektort, megint nekibátorodott.118
118Немечек посмотрел вверх, но никого не увидел. Однако кто-то все же возился там, среди дров. Поэтому мальчуган стал карабкаться наверх, хватаясь за их выступающие концы. Уже на полпути он совсем ясно услышал, как кто-то ворочает и перекладывает поленья. Сердце у него забилось, и ему захотелось спуститься. Но, посмотрев вниз и увидев Гектора, он приободрился.
– Ne félj, Nemecsek! – mondta magának, és óvatosan kapaszkodott tovább. Minden foknál újra bátorította magát. Egyre ezt mondogatta:119
119«Смелей, Немечек», — сказал он себе и осторожно стал карабкаться дальше. И всякий раз, переставляя ногу выше, подбадривал себя, приговаривая:
– Ne félj, Nemecsek! Ne félj, Nemecsek!120
120— Смелей, Немечек. Смелей, Немечек.
És felért a farakás tetejére. Ott még egy utolsó „Ne félj, Nemecsek!”-et mondott, mikor az erőd alacsony falán át akart lépni, de ijedtében a levegőben maradt a lába, amelyikkel lépni akart.121
121Наконец добрался до вершины. Тут он еще раз сказал себе: «Смелей, Немечек», и уже собирался было перелезть через парапет, но занесенная нога его вдруг так и застыла в воздухе.
– Jesszus! – kiáltotta. És hanyatt-homlok kapaszkodott visszafelé a fokokon.122
122— Господи Иисусе! — испуганно воскликнул он и стал поспешно спускаться.
Mikor a földre ért, hangosan dobogott a szíve. Fölnézett az erődre. A zászló mellett, jobb lábát az erőd falára téve, állott fönn Áts Feri, a rettenetes Áts Feri, mindnyájuk ellensége, a füvészkertiek vezére. Bő, vörös ingét lobogtatta a szél, ő pedig gúnyosan mosolygott.123
123Когда он достиг земли, сердце у него готово было выпрыгнуть из груди. Он взглянул наверх. Возле знамени, поставив правую ногу на парапет, стоял Фери Ач — грозный Фери Ач, их враг, предводитель мальчишек из Ботанического сада. Ветер раздувал его просторную красную рубаху, а сам он насмешливо улыбался.
Csöndesen szólt le a kisfiúnak: – Ne félj, Nemecsek!124
124— Смелей, Немечек! — негромко бросил он сверху мальчику.
De Nemecsek akkor már félt, sőt szaladt. A fekete kutya utánarohant, s együtt kanyarogtak a farakások közt, vissza a grund felé. A szél szárnyán utánuk repült Áts Feri gúnyos kiáltása:125
125Но того покинули последние остатки смелости. Он пустился наутек. Черный пес помчался за ним, и оба юркнули в извилистые ходы между штабелями, спеша назад, на пустырь. А вдогонку им летели язвительные возгласы:
– Ne félj, Nemecsek!126
126«Смелей, Немечек!»
De mire a telekről visszanézett, már nem volt fenn a tetőn Áts Feri vörös inge. Hanem a zászló is hiányzott az erődről. A kis piros-zöld zászlót, amelyet a Csele nővére varrt, magával vitte. Eltűnt a farakások közt. Talán kiment a Mária utcán, a gőzfűrész felől, de az is meglehet, hogy elrejtőzött valahol a barátaival, a Pásztor fiúkkal.127
127Когда Немечек, добежав до пустыря, обернулся, над фортом уже не видно было красной рубашки Фери Ача. Но не развевалось там больше и знамя. Фери унес с собой ало-зеленый флажок, сшитый сестрой Челе, скрывшись с ним в штабелях. Может быть, он вышел на улицу Марии, и ворота за лесопилкой, а может, прячется где-нибудь здесь вместе со своими друзьями Пасторами.
És arra a gondolatra, hogy a Pásztorok is itt vannak, végigment a hideg Nemecsek hátán. Ő már tudta, mi az: a Pásztorokkal találkozni. De Áts Ferit most látta először közelről. Nagyon megijedt tőle, de őszintén megvallva, tetszett neki a fiú. Szép, vállas, barna fiú volt, s pompásan illett rá a bő, vörös ing. Ez valami harciasságot adott a megjelenésének. Valami „garibaldis” volt abban a vörös ingben. A füvészkertiek különben mind vörös inget hordtak, mert mind utánozták Áts Ferit.128
128При мысли о том, что и Пасторы могут быть здесь, Немечека мороз подрал по коже. Ему ли не знать, что значит столкнуться с Пасторами! Зато Фери Ача он видел так близко первый раз. Немечек не на шутку его испугался, но, откровенно говоря, Фери ему скорее понравился. Красивый, плечистый, смуглый парень был Фери Ач, и ему удивительно шла просторная красная рубаха. Она придавала ему воинственный вид. В этой красной рубахе было что-то гарибальдийское. Красные рубашки, в подражание Фери Ачу, носили все ребята из Ботанического сада.
A grund palánkjának ajtaján szabályos egymásutánban négyet koppantottak. Nemecsek föllélegzett. A négy koppantás a Pál utcai fiúk jele volt. Odarohant a bereteszelt ajtóhoz, és kinyitotta. Boka jött Cselével és Gerébbel.129
129В калитку постучали четыре раза — через равные промежутки. Немечек облегченно вздохнул: четыре удара были условным знаком мальчишек с улицы Пала.
Nemecsek alig várta, hogy elmondhassa nekik a félelmetes újságot, de azért nem feledkezett meg arról, hogy ő közlegény, s hogy mivel tartozik a főhadnagyoknak és a kapitányoknak.130
130Он подбежал к калитке, отпер. Вошли Бока, Челе и Гереб. Немечеку не терпелось рассказать им устрашающую новость, но он не забывал, что рядовой и на нем лежат определенные обязанности перед старшими лейтенантами и капитанами.
Tehát haptákba állott, és feszesen szalutált.131
131Он стал навытяжку и откозырял.
– Szervusz! – mondták az újonjöttek. – Mi újság?132
132— Здравствуй! — ответили вновь прибывшие. — Что нового?
Nemecsek a levegőbe kapkodott, és szeretett volna mindent egyszerre, egy szuszra elmondani.133
133Немечек открыл было рот, но не мог произнести ни слова: так силился он выложить все сразу, одним духом.
– Borzasztó! – kiáltotta.134
134— Ужас! — выпалил он наконец.
– Micsoda?135
135— Что такое?
– Rettenetes! Nem fogjátok elhinni!136
136— Кошмар! Вы не поверите!
– De micsoda?137
137— Да в чем дело?
– Áts Feri itt volt!138
138— Здесь был Фери Ач!
Most a másik három legényen volt a sor. Hirtelen elkomolyodtak.139
139Теперь пришел черед слушателей ужасаться. Они сразу стали серьезными.
– Nem igaz! – mondta Geréb.140
140— Врешь! — сказал Гереб.
Nemecsek a mellére tette a kezét.141
141Немечек положил руку на сердце:
– Isten bizony!142
142— Ей-богу!
– Ne esküdözzél! – szólt rá Boka, s hogy nagyobb nyomatékot adjon a szavának, rákiáltott: – Hapták!143
143— Не клянись, — сурово заметил Бока и, чтобы придать своему замечанию больше веса, прикрикнул: — Смирно!
Nemecsek összecsapta a sarkát. Boka odalépett hozzá.144
144Немечек щелкнул каблуками. Бока подошел к нему:
– Részletesen mondd el, mit láttál.145
145— Расскажи подробно все, что ты видел.
– Mikor odamentem az utcák közé – mondta –, a kutya ugatott. Utánamentem, és valami recsegést hallottam a középső citadellában. Fölmásztam rá, és fönn állott Áts Feri vörös ingben.146
146— Когда я вышел туда, на середину, Гектор залаял. Я побежал за ним, вдруг слышу какой-то треск в средней цитадели. Выбираюсь наверх — а там Фери Ач стоит в красной рубашке.
– Fönn állott? A citadellán?147
147— Наверху? В самой цитадели?
– Fönn! – mondta a kis szőke, és majdnem megesküdött megint. Már a mellén volt a keze, de Boka szigorú pillantására visszakapta. És hozzátette: – A zászlót is elvitte.148
148— Наверху! — подтвердил белокурый мальчуган и чуть было опять не поклялся. Он уже поднес руку к груди, но, встретив строгий взгляд Боки, опустил ее и добавил только: — Он и знамя унес.
Csele fölszisszent.149
149Челе ахнул:
– A zászlót?150
150— Как! Знамя?
– Azt.151
151— Да.
Odaszaladtak mind a négyen. Nemecsek szerényen leghátul szaladt, részben azért, mert ő közlegény volt, részben azonban azért, mert nem lehetett tudni, hátha ott bujkál még az utcákban Áts Feri. Az erőd előtt megállottak. Valóban, a zászló hiányzott. Még a nyele se volt ott. Mindnyájan nagyon izgatottak voltak, csak Boka tartotta meg a hidegvérét.152
152Все четверо побежали в форту. Немечек скромно трусил позади всех — не только потому, что был рядовым, но и потому, что неизвестно: а вдруг Фери Ач прячется где-нибудь неподалеку, на улице. У форта все остановились. Действительно, знамени не было. Даже древко исчезло. Все пришли в страшное возбуждение, только Бока сохранил хладнокровие и спокойно стал распоряжаться.
– Mondd meg a nővérednek – fordult Cseléhez –, hogy holnapra csináljon új zászlót.153
153— Скажи сестре, — обратился он к Челе, — пускай сошьет к завтрашнему дню новое знамя.
– Igen ám – szólt Csele –, de már nincs több zöld szövetje. Piros még van, de zöld már nincs.154
154— Хорошо, — ответил Челе. — Только зеленой материи больше не осталось. Красная есть, а зеленая вся вышла.
Boka nyugodtan intézkedett:155
155#
– Fehér van?156
156— А белая есть?
– Van.157
157— Есть.
– Hát akkor csináljon egy piros-fehér zászlót. Ezentúl piros-fehér lesz a színünk.158
158— Ну, так пусть сделает красно-белое знамя. Теперь нашими цветами будут красный и белый.
Ebben megnyugodtak.159
159На этом и порешили.
Geréb rákiáltott Nemecsekre:160
160Гереб крикнул Немечеку:
– Közlegény!161
161— Рядовой!
– Jelen!162
162— Я!
– Holnapra javítsa ki a törvényekben, hogy ezentúl nem piros-zöld a színünk, hanem piros-fehér.163
163— Нынче же внесите поправку в законы: наши цвета теперь не красный и зеленый, а красный и белый.
– Igenis, főhadnagy úr!164
164— Есть, господин старшин лейтенант!
És Geréb kegyelmesen vetette oda a feszesen álló kis szőkének:165
165И Гереб благосклонно кинул белокурому мальчугану, который вытянулся перед ним в струнку:
– Pihenj!166
166— Вольно!
A kis szőke pedig „pihent”. A fiúk felmásztak a várba, és konstatálták, hogy a zászló nyelét letörte Áts Feri. A nyél oda volt szögezve, s az a kis darabja, ami a szög alatt volt, még most is ott búslakodott.167
167Немечек встал вольно. Мальчики взобрались на вершину цитадели и установили, что Фери Ач отломил древко. Конец его, накрепко прибитый, печально торчал на гвозде.
A grundról kiáltások hallatszottak:168
168Со стороны пустыря послышались возгласы:
– Hahó, hó! Hahó, hó!169
169— Гаго, го! Гаго, го!
Ez volt a jelszavuk. Úgy látszik, már megérkeztek a többiek is, és keresték őket. Élesen hangzott a sok gyerektorokból:170
170Это был их клич. Наверно, пришли остальные и ищут их. Из множества ребячьих глоток вырывались звонкие крики:
– Hahó, hó! Hahó, hó!171
171— Гаго, го!
Csele odaintette magához Nemecseket:172
172Челе подозвал Немечека:
– Közlegény!173
173— Рядовой!
– Jelen!174
174— Я!
– Feleljen a többieknek!175
175— Ответить остальным!
– Igenis, hadnagy úr!176
176— Есть, господин лейтенант!
És tölcsért csinálva a szája előtt a tenyeréből, kieresztette vékony kis gyerekhangját:177
177Немечек приставил рупором ладонь ко рту и тонким детским голоском прокричал:
– Hahó, hó!178
178— Гаго, го!
Azzal lemásztak, és megindultak a síkság felé. A síkság közepén csoportba verődve álltak a többiek: Csónakos, Weisz, Kende, Kolnay és még néhányan. Mikor Bokát meglátták, mind haptákba állottak, mert ő volt a kapitány.179
179Спустившись на землю, все пошли на пустырь. Там, посредине, тесной группой стояли Чонакош, Вейс, Колнаи и другие. Увидев Боку, все встали «смирно», потому что Бока был капитаном.
– Szervusztok! – mondta Boka.180
180— Здравствуйте. — приветствовал он их.
Kolnay kiállott a csomóból. – Alássan jelentem – mondta –, mikor bejöttünk, a kiskapu nem volt bezárva.181
181— Честь имею доложить, — отрапортовал Колнаи, выступив вперед, — когда мы пришли, калитка была открыта.
A törvény szerint pedig a kapunak belülről be kell reteszelve lennie.182
182А по закону полагается запирать ее изнутри на задвижку.
Szigorúan nézett hátra Boka a kísérete felé. És a többiek is mind Nemecsekre néztek. Nemecseknek már megint a mellén volt a keze, és épp esküdni akart, hogy nem ő hagyta nyitva az ajtót, mikor a kapitány megszólalt:183
183Бока обернулся и укоризненно взглянул на свою свиту. И все сразу посмотрели на Немечека. Немечек снова поднял руку и уже хотел было поклясться, что не оставлял калитку открытой, но Бока спросил:
– Ki jött be utoljára?184
184— Кто вошел последним?
Nagy csönd lett. Senki se jött be utoljára. Egy pillanatig hallgatott mindenki. És ekkor Nemecseknek földerült az arca. Megszólalt:185
185Все притихли. Последним никто не входил. Некоторое время длилось молчание. Вдруг лицо Немечека осветила догадка:
– A kapitány úr jött be utoljára.186
186— Последним вошел господин капитан.
– Én? – mondta Boka.187
187— Я? — удивился Бока.
– Igen.188
188— Так точно.
Kissé gondolkozott.189
189Бока на мгновение задумался.
– Igazad van – mondta aztán komolyan. – Elfelejtettem bereteszelni az ajtót. Ezért írja fel a nevemet a fekete könyvbe, főhadnagy úr. Gerébhez fordult.190
190— Ты прав, — сказал он серьезно. — Я забыл про задвижку. Старший лейтенант, — обернулся он к Геребу, — внесите за это мое имя в черную книгу.
Geréb kivett a zsebéből egy kis fekete noteszkönyvet, és nagy betűkkel beleírta: „Boka János”. És hogy tudja is, miről van szó, melléje jegyezte: „ajtó”.191
191Гереб вынул из кармана черную записную книжечку и большими буквами вывел в ней: «Янош Бока». А чтобы ясно было, о чем идет речь, тут же пометил: «калитка».
Ez tetszett a fiúknak. Boka igazságos fiú volt. Ez az önbüntetés oly gyönyörű példája volt a férfiasságnak, aminőt még a latinórán se lehetett hallani, pedig a latinóra tele volt római jellemekkel. De Boka is ember volt. Boka se volt ment minden gyöngeségtől. Felíratta ugyan magát, de odafordult Kolnayhoz, aki a nyitott ajtót bejelentette.192
192Это всем понравилось. Бока был справедлив. Наказание, наложенное на себя самого, было прекрасным примером мужества — мужества, о котором не часто доводилось слышать даже на уроках латинского языка, хотя там только и говорилось, что о твердости древних римлян. Но и Бока был человек. И ему не чужды были слабости. Правда, он приказал вписать свое имя в черную книгу, но Колнаи, доложившему о незапертой калитке, сказал:
– Neked pedig ne járjon mindig a szád! Főhadnagy úr, írja fel Kolnayt árulkodásért!193
193— А ты поменьше языком болтай. Старший лейтенант, внесите туда же Колнаи за ябедничество.
A főhadnagy úr megint előkaparászta a rettenetes noteszt, és beleírta Kolnayt. Nemecsek pedig, aki leghátul állott, örömében egy csendes kis csárdást táncolt, hogy ez egyszer nem őt írják be a könyvbe. Mert tudni kell, hogy a könyvben egyéb se volt olvasható, mint a Nemecsek neve. Mindig, mindenért mindenki csak őt íratta fel. És a törvényszék, mely minden szombaton ült össze, mindig őt ítélte el. Hiába, ez így volt. Ő volt az egyetlen közlegény.194
194Старший лейтенант опять вытащил свою грозную книжку и вписал туда Колнаи. Что же касается Немечека, стоявшего позади всех, то он на радостях, что в книгу впервые за все время вписали не его, принялся потихоньку отплясывать на месте чардаш. Дело в том, что в книжке только его имя и красовалось на каждой странице. Все, всегда, за все записывали одного Немечека. И военный трибунал, заседавший по субботам, выносил приговоры только ему, и никому больше. Что поделаешь! Так уж повелось. Ведь Немечек был единственным рядовым.
És most nagy megbeszélés következett. Néhány perc múltán mindenki tudta a nagy újságot, hogy Áts Feri, a vörösingesek kapitánya idemerészkedett, a grund szívébe, felmászott a középső citadellába, és elvitte a zászlót. A szörnyülködés általános volt. Az egész társaság Nemecseket vette körül, aki egyre újabb és újabb részletekkel toldotta meg a szenzációs hírt.195
195После этого качалось совещание. Через несколько минут все уже знали потрясающую новость о том, что капитан краснорубашечников Фери Ач осмелился проникнуть сюда, в самое сердце пустыря, забрался в среднюю цитадель и похитил знамя. Негодование было всеобщим. Все обступили Немечека, который дополнял сенсационное известие все новыми и новыми подробностями.
– És mondott neked valamit?196
196— Он говорил тебе что-нибудь?
– Hogyne! – büszkélkedett Nemecsek.197
197— А как же! — с гордостью отвечал Немечек.
– Mit?198
198— Что?
– Rám kiáltott.199
199— Он мне кричал.
– Mit kiáltott?200
200— Что кричал?
– Azt kiáltotta, hogy: „Nem félsz, Nemecsek?”201
201— Кричал: «Не смей, Немечек!»
Itt nyelt egyet a kis szőke, mert érezte, hogy ez nem volt egészen igaz. Sőt épp az ellenkezője volt az igazságnak. Mert ez úgy hangzott, mintha ő nagyon is bátor lett volna, úgyhogy ezen Áts Feri is elcsodálkozott, és rászólt: „Nem félsz, Nemecsek?”202
202— Тут мальчуган судорожно глотнул, почувствовав, что сказал нечто не совсем соответствующее истине. Даже прямо противоположное ей. Выходит ведь, будто он вел себя настоящим храбрецом, так что сам Фери Ач, пораженный его дерзостью, крикнул: «Но смей, Немечек!»
– És te nem féltél?203
203— И ты ушел?
– Nem én! Megálltam az erőd alatt. Aztán ő oldalt lemászott és eltűnt. Elszaladt.204
204— Ничего подобного! Стоял внизу, около форта. А Фери слез с другой стороны. И убежал.
Geréb közbekiáltott: – Az nem igaz! Áts Feri még sohasem szaladt el senki elől!205
205— Это неправда! — крикнул Гереб. — Фери Ач еще ни от кого не бегал!
Boka ránézett Gerébre.206
206Бока пристально взглянул на Гереба:
– Ejnye, de véded! – mondta.207
207— Эге! Ты что же, защищаешь его?
– Csak azért mondom – szólt egy kicsit csöndesebb hangon Geréb –, mert az nem valószínű, hogy Áts Feri megijedt Nemecsektől.208
208— Я только потому говорю, — возразил Гереб, слегка сбавив тон, — что это просто невероятно: чтобы Фери Ач испугался Немечека!
Erre mindnyájan nevettek. Igazán, ez nem volt valószínű. Nemecsek zavartan állt a csomó közepén, és a vállát vonogatta. Aztán Boka állott a középre.209
209Все засмеялись. Действительно, это было невероятно. Немечек стоял, окруженный толпой слушателей, и растерянно пожимал плечами. Бока вышел на середину:
– Hát itt tenni kell valamit, fiúk. Mára úgyis elnökválasztást hirdettünk. Elnököt fogunk választani, mégpedig teljhatalmú elnököt, akinek minden parancsát vakon kell teljesíteni. Meglehet, hogy a dologból háború lesz, és akkor szükség van valakire, aki a dolgokat előre elintézze, mint az igazi csatában. Közlegény, álljon elő! Hapták! Vágjon annyi darabka papirost, ahányan vagyunk, és mindenki reá fogja írni a papírra, hogy kit akar elnöknek. A papírokat majd egy kalapba dobjuk, és aki a legtöbb szavazatot kapja, az lesz az elnök.210
210— Надо что-то делать, ребята. У нас все равно назначены на сегодня выборы президента. Так вот, давайте выберем полновластного президента, которого все должны беспрекословно слушаться. Возможно, что дело кончится войной, поэтому нужен предводитель, которой все подготовит заранее, как настоящие полководцы. Рядовой, ко мне! Смирно! Нарежьте столько листочков бумаги, сколько всех нас. Каждый на своем листке напишет, кого он хочет в президенты. Бумажки опустим в шляпу, и кто получит большинство голосов, тот и будет президент.
– Éljen! – kiáltotta egyszerre mind, és Csónakos a szájába vette a két ujját, és olyat fütyölt, mint egy cséplőgép. Noteszkönyvekből papírlapok kerültek elő, és Weisz elővette a ceruzáját. Hátul ketten azon veszekedtek, hogy kinek a kalapját érje a megtiszteltetés. Kolnay és Barabás, akiknek mindig volt bajuk egymással, már majdhogy ölre nem mentek. Kolnay azt mondta, hogy a Barabás kalapja nem jó, mert zsíros. Kende viszont azt állította, hogy a Kolnay kalapja még zsírosabb. Erre rögtön zsírpróbát is tartottak. Kis késsel vakargatták egymás kalapjában a belső bőrszalagot. De már akkor késő is volt. Csele odaadta a közcélra csinos kis fekete kalapját. Hiába, kalap dolgában Cselén nem tett túl senki.211
211— Ура! — закричали все, а Чонакош вложил в рот два пальца и свистнул не хуже паровой молотилки. Стали вырывать листки из записных книжек, а Вепс вооружился карандашом. Позади Колнаи и Барабаш спорили, чья шляпа удостоится такой чести. Между ними вечно были раздоры, а тут и вовсе чуть не дошло до рукопашной. Колнаи говорил, что шляпа Барабаша не годится, потому что она засаленная. А Барабаш утверждал, что у Колнаи шляпа еще грязнее. Оба не медля взяли пробу на жирность: поскребли друг у друга перочинным ножиком кожаный ободок и внутри шляпы. Но опоздали: Челе уже предложил для общественной надобности свою небольшую изящную черную шляпу. Что поделаешь: по части шляп у Челе не было соперников.
Nemecsek azonban, legnagyobb meglepetésre, ahelyett hogy szétosztotta volna a cédulákat, felhasználta az alkalmat, hogy a közfigyelem egy pillanatra feléje terelődött, és piszkos kis kezébe szorítva a cédulákat, előlépett. Haptákba vágta magát, és remegő hangon így szólt:212
212А Немечек, к великому удивлению присутствующих, вместо того чтобы раздавать бюллетени, улучил момент, когда общее внимание обратилось па него, и, зажав листки в грязном кулаке, выступил вперед. Встав «смирно», он дрожащим голоском заговорил:
– Kérem, kapitány úr, az mégse járja, hogy én itt egyedül legyek közlegény… Már azóta, mióta a társaságot megalapítottuk, mindenki tiszt lett, csak én vagyok még mindig közlegény, és nekem mindenki parancsol… és mindent nekem kell csinálni… és… és…213
213— Извините, господин капитан, но это несправедливо, что я единственный рядовой… Когда мы основали Союз пустыря, все сразу, стали офицерами, и только я до сих пор рядовой, и все мне приказывают… и я всё должен делать… и… и…
Itt nagyon elérzékenyedett a szőke, és finom kis arcán kövér könnycseppek kezdtek végigfolyni.214
214Тут бедный мальчуган совсем расчувствовался, и по его бледному личику с тонкими чертами покатились крупные слезы.
Csele előkelően szólott:215
215Челе бросил свысока:
– Ki kell zárni. Sír.216
216— Его надо исключить. Он плакса.
Egy hang megszólalt hátul: – Bőg.217
217— Рева, — пробасил кто-то сзади.
Mind nevettek. És ez végképpen elkeserítette Nemecseket. Nagyon fájt szegénykének a szíve, s most aztán szabadjára eresztette a könnyeit. Zokogott, és sírás közben ezt mondta:218
218Все засмеялись. Это переполнило чашу. Уж очень накипело на сердце у бедняги: он не мог больше сдерживаться. Прерывающимся от рыданий голосом он произнес:
– Nézzétek meg… a… a… fekete könyvben is… is… én vagyok mindig beírva… én… én… én vagyok a kutya…219
219— И в черную книгу… посмотрите сами… всегда только ме… меня… записывают… Все я… один я… хуже последней собаки…
Boka nyugodtan szólt:220
220Бока спокойно заметил:
– Ha azonnal nem hagyod abba a bőgést, többé nem jöhetsz velünk. Pockokkal nem játszunk.221
221— Перестань сейчас же реветь или уходи. С карапузами мы не играем.
A „pocok” szó aztán megtette a hatását. Nemecsek, szegény kis Nemecsek nagyon megijedt, és lassankint abbahagyta a sírást. A kapitány pedig a vállára tette a kezét.222
222Слово «карапуз» возымело нужное действие. Бедный маленький Немечек, не на шутку испугавшись, перестал плакать. Капитан положил ему руку на плечо:
– Ha jól viseled magad, és kitünteted magad, májusban még tiszt lehet belőled. Most egyelőre megmaradsz közlegénynek.223
223— Если будешь хорошо себя вести и отличишься, уже в мае будешь офицером. А пока временно оставайся рядовым.
A többiek ezt helyeselték, mert ha Nemecsek is tisztté lett volna a mai napon, igazán nem ért volna az egész semmit. Nem lett volna kinek parancsolni. Felharsant Geréb éles hangja:224
224Остальные одобрили это решение. В самом деле, если и Немечека произвести сегодня в офицеры, тогда уж действительно ничего не выйдет: некому будет приказывать.
– Közlegény, hegyezze meg ezt a ceruzát!225
225— Рядовой, очините карандаш! — раздался резкий голос Гереба.
A markába nyomták a Weisz ceruzáját, melynek a hegye a zsebben, a golyók közt letörött. És a közlegény engedelmesen vette át a ceruzát, könnyes szemmel, könnyes arccal állt haptákba, s aztán elkezdte hegyezni, hegyezni, egy kicsit szipegve-szipogva, ahogy nagy sírás után szokás, és minden bánatát, kis szívének minden keserűségét belehegyezte ebbe a kettes számú Hardtmuth ceruzába.226
226Немечеку сунули в руку карандаш Вейса, острие которого обломилось в кармане, среди шариков. Бедный рядовой с мокрым от слез лицом послушно взял карандаш и, встав «смирно», принялся точить, точить его, время от времени еще судорожно всхлипывая, как всегда после долгого плача, и всю свою печаль, всю накипевшую на сердечке горечь вложил в оттачивание этого карандаша «Хардмут» номер второй.
– Me… meg van hegyezve, főhadnagy úr!227
227— Го… готово, господин старший лейтенант.
Visszaadta, és nagyot sóhajtott. S ezzel a sóhajtással egyelőre le is mondott az előléptetésről.228
228Он отдал карандаш и, глубоко вздохнув, оставил пока надежду на повышение.
Kiosztották a cédulákat. Mindenki félrevonult, mindenki külön ment, mert ez nagy és fontos ügy volt. Aztán a közlegény összeszedte a cédulákat, és beledobta valamennyit a Csele kalapjába. Mikor a Csele kalapját körülvitte, oldalba lökte Barabás Kolnayt.229
229Роздали листки. Каждый отошел с ним в сторонку, каждый уединился: дело ведь большое и важное! Затем рядовой стал собирать записки, бросая их в шляпу. Когда он, обходя всех со шляпой, поравнялся с Барабашем, тот подтолкнул Колнаи:
– Ez is zsíros.230
230— Смотри, у Челе тоже засаленная.
Kolnay belenézett a kalapba. És érezték mind a ketten, hogy nincs többé min szégyenkezniök. Ha már a Csele kalapja is zsíros, akkor már igazán vége a világnak.231
231Колнаи заглянул внутрь шляпы. И обоим стало ясно, что стыдиться им нечего. Уж если у Челе шляпа засалена, им сам бог велел.
Az összegyűjtött cédulákat Boka olvasta fel, és mindeniket átadta a mellette álló Gerébnek. Tizennégy cédula gyűlt össze. Sorba olvasta: Boka János, Boka János, Boka János. Aztán egyszer azt olvasta: Geréb Dezső. A fiúk összenéztek. Tudták, hogy ez a Boka cédulája volt. Udvariasságból szavazott Gerébre. Aztán megint csupa Boka János következett. És akkor megint egy Geréb Dezső. És végül még egy Geréb Dezső.232
232Бока стал вслух читать записки, передавая их стоящему рядом Геребу. Всего оказалось четырнадцать записок. «Янош Бока», «Янош Бока», «Янош Бока», — читал он подряд. Потом вдруг «Деже Гереб». Мальчики переглянулись. Все поняли, что это бюллетень самого Боки: он из вежливости проголосовал за Гереба. Дальше опять пошло «Бока», «Бока». И вдруг снова: «Деже Гереб». И под конец еще раз «Деже Гереб».
Tehát tizenegy szavazata volt Bokának, és három Gerébnek. Geréb zavartan mosolygott. Most történt először, hogy nyíltan a vetélytársa volt a társaságban Bokának. És jólesett neki ez a három szavazat. Bokának azonban a három közül kettő fájt. Egy pillanatig gondolkozott azon, hogy ki lehet az a kettő, akinek ő nem tetszik, de aztán belenyugodott.233
233Итак, за Боку — одиннадцать голосов, за Гереба — три. Гереб смущенно улыбался. Впервые за все существование союза пришлось ему вступить с Бокой в открытое соперничество. Эти три голоса были ему приятны. А Боку два из них больно задели. Несколько мгновений он стоял в раздумье, стараясь угадать, кто же эти двое, которым он пришелся не по сердцу. Потом, оставив эти попытки, объявил:
– Tehát engem választottatok elnökké.234
234— Значит, президентом избран я.
Megint éljeneztek, és Csónakos megint fütyölt. Nemecseknek még könnyes volt a szeme, de azért óriási lelkesedéssel éljenzett. Szerette Bokát nagyon.235
235Все снова закричали «ура», а Чонакош опять свистнул. Немечек, хотя у него еще слезы на глазах не просохли, кричал с огромным воодушевлением. Уж очень любил он Боку.
Az elnök pedig intett, hogy csönd legyen, mert beszélni akar.236
236Президент сделал знак рукой, призывая к молчанию.
– Köszönöm, fiúk – mondta –, és azonnal lássunk is hozzá a dolgunkhoz. Azt hiszem, mindnyájan tisztában vagytok azzal, hogy a vörösingesek el akarják tőlünk venni a grundot és a farakásokat. Már tegnap is elvették a fiúktól a golyókat a Pásztorok, és ma itt bujkált Áts Feri, és elvitte a zászlónkat. Előbb-utóbb ide fognak jönni, hogy minket innen elkergessenek. Márpedig mi ezt a helyet meg fogjuk védelmezni!237
237— Спасибо, ребята, — сказал он. — А теперь к делу. Я думаю, всем ясно, что краснорубашечники хотят захватить наш пустырь и штабеля. Вчера Пасторы отняли у наших шарики; сегодня Фери Ач прятался здесь и унес знамя. Рано или поздно они нагрянут и постараются прогнать нас отсюда. Но мы этого места не уступим.
Csónakos közbebömbölt: – Éljen a grund!238
238— Да здравствует пустырь! — гаркнул Чонакош во всю глотку.
És fölrepültek a kalapok. Mindenki teli torokkal, lelkesen kiáltotta:239
239Вверх полетели шляпы. Все с восторгом подхватили:
– Éljen a grund!240
240— Да здравствует пустырь!
Szétnéztek a szép nagy telken és a farakásokon, melyeket beragyogott az édes tavaszi délután napja. Látszott a szemükön, hogy szeretik ezt a kis darabka földet, és hogy meg is küzdenének érte, ha arra kerülne a sor. Ez a hazaszeretetnek egy neme volt. Úgy kiáltották, hogy: „Éljen a grund!” – mintha azt kiáltották volna, hogy: „Éljen a haza!” És ragyogtak a szemeik, és mindeniknek tele volt a szíve.241
241Собравшиеся озирали это чудесное, широкое пространство, освещенные весенним солнцем дровяные штабеля, и по глазам их было видно, что им дорог этот клочок земли и, если понадобится, они будут за него бороться. Это было что-то похожее на любовь к родине. Каждый восклицал: «Да здравствует пустырь!» — с таким чувством, как если бы кричал: «Да здравствует родина!» Глаза у всех блестели, сердца переполнились.
Boka pedig folytatta:242
242Бока продолжал:
– Mielőtt még ők ide fognak jönni, mi fogunk elmenni hozzájuk a Füvészkertbe!243
243— Мы сами пойдем к ним в Ботанический сад, прежде чем они явятся сюда!
Máskor ilyen merész terv elől talán meghátráltak volna a fiúk. De a lelkesedés ez órájában mindenki egy szívvel-lélekkel kiáltotta:244
244В другое время такой дерзкий план, пожалуй, остановил бы многих. Но в этот миг общего воодушевления все в едином порыве воскликнули:
– Elmegyünk!245
245— Пошли!!!
És miután mindenki azt kiáltotta, hogy elmegy, hát Nemecsek is azt kiáltotta, hogy: „Elmegyünk!” Ő, szegény, úgyis hátul fog menni, és cipelni fogja a tiszt urak kabátját. És egy borízű hang is jött a farakások felől. Az is azt kiáltotta, hogy: „Elmegyung!” Odanéztek. A tót volt. Ott állt, pipával a szájában, vigyorogva. Mellette a Hektor. A fiúk nevettek. A tót pedig utánozta őket: levegőbe dobta a kalapját, és ordított:246
246А поскольку все решили идти, Немечек тоже крикнул: «Пошли!» Ему, бедняге, все равно придется тащиться позади с шинелями господ офицеров. И еще один сиплый голос донесся от штабелей. Он тоже воскликнул: «Пошли!» Все повернулись в ту сторону. Это был словак. Он стоял с трубкой во рту и ухмылялся. У ног его застыл Гектор. Мальчики засмеялись. А сторож, передразнивая их, подбросил шляпу в воздух и рявкнул:
– Elmegyung!247
247— Башли!
S ezzel a hivatalos dolgok véget értek. Méta következett. Valamelyik gőgösen kiáltott:248
248На этом официальная часть кончилась. Пришла очередь лапты. Офицеры наперебой стали кричать надменными голосами:
– Közlegény, menjen a raktárba, és hozza elő a labdát meg a levattát!249
249— Рядовой, на склад! Принести биту и мячик!
És Nemecsek szaladt a raktárba. A raktár egy farakás alatt volt. Alábújt, és kihúzta a levattát meg a labdát. A farakás mellett állott a tót, és a tót mellett állott Kende és Kolnay. Kendének a kezében volt a tót kalapja, Kolnay pedig zsírpróbát csinált benne. Határozottan a tóté volt a legzsírosabb.250
250Немечек побежал на склад, устроенный под одним из штабелей. Залез под поленья и вытащил оттуда мяч и биту. У штабеля стоял словак, а рядом с ним — Барабаш и Колнаи, Барабаш держал в руках шляпу словака, а Колнаи брал с нее пробу. Шляпа сторожа безусловно была самая засаленная из всех.
Boka odament Gerébhez.251
251Бока подошел к Геребу.
– Te is kaptál három szavazatot – mondta neki.252
252— Три голоса, значит, достались тебе, — сказал он.
– Igen – felelt büszkén Geréb, és erősen a szemébe nézett.253
253— Да, — гордо ответил Гереб и посмотрел ему прямо в глаза.
III.254
2543
A haditerv másnap délután, a gyorsírási óra után már készen volt. A gyorsírási órának ötkor volt vége, s az utcán már gyújtogatták a lámpákat. Az iskolából kijövet Boka azt mondta a fiúknak:255
255План военных действий был готов на другой же день, после урока стенографии. Урок кончился в пять, и на улицах уже зажигались фонари. Выходя из школы, Бока сказал мальчикам:
– Mielőtt támadnánk, be fogjuk bizonyítani, hogy mi is vagyunk olyan bátrak, mint ők. Én magam mellé fogom venni a két legbátrabb emberemet, és kimegyünk velük a Füvészkertbe. Be fogunk hatolni az ő szigetjükre, és odaszögezzük a fára ezt a papirost.256
256— Прежде чем напасть, нужно доказать им, что мы их не боимся. Я возьму с собой двух самых храбрых из моих людей, и мы сделаем вылазку в Ботанический сад. Проберемся к ним на остров и прибьем к дереву вот эту записку.
Azzal elővett a zsebéből egy darabka piros papírt, amelyre csupa nagybetűvel ez volt írva:257
257С этими словами он достал из кармана красный клочок бумаги, на которой большими заглавными буквами было выведено:
ITT VOLTAK A PÁL UTCAI FIÚK!258
258ЗДЕСЬ БЫЛИ МАЛЬЧИШКИ С УЛИЦЫ ПАЛА!
A többiek áhítattal nézték a papirost. Csónakos, aki nem tanult gyorsírást, de akit a kíváncsiság idevonzott, megjegyezte:259
259Все благоговейно воззрились на красный лоскуток. Чонакош, не ходивший на уроки стенографии, но привлеченный любопытством, заметил:
– Valami gorombaságot is kellene arra a papírra írni.260
260— Нужно прибавить еще какое-нибудь словцо покрепче.
Boka tagadólag rázta a fejét.261
261Бока отрицательно покачал головой:
– Nem szabad. Sőt mi nem fogunk olyasmit cselekedni, aminőt Áts Feri tett, mikor elvitte a zászlónkat. Mi csak meg fogjuk nekik mutatni, hogy nem félünk tőlük, s oda merünk menni az ő birodalmukba, ahol a gyűléseiket tartják, és ahol a fegyvereik le vannak rakva. Ez a darab piros papír a mi névjegyünk. Ezt ott hagyjuk nekik.262
262— Нет, нельзя. И вообще, красть знамена, как Фери Ач, и разные такие вещи мы делать не будем. Покажем только, что не боимся их, что посмели проникнуть в самое сердце их владений, где они устраивают свои собрания и прячут оружие. Эта красная бумажка — наша визитная карточка. Вот мы им и оставим ее.
Csele is megszólalt:263
263Челе тоже вставил слово.
– Kérlek – mondta –, én úgy hallottam, hogy ők ilyenkor este vannak ott a szigeten, és rabló-pandúrt szoktak játszani.264
264— Прости, пожалуйста, — сказал он, — но говорят, они как раз в это время, по вечерам, приходят на остров играть в солдаты и разбойники.
– Nem baj. Áts Feri is olyankor jött, amikor tudta, hogy mi a grundon leszünk. Aki fél, az nem jön velem.265
265— Не беда. Фери Ач тоже ведь пришел, зная, что в это время мы бываем на пустыре. Кто трусит, пускай не идет.
De senki se félt. Sőt Nemecsek határozottan bátornak mutatkozott. Látni való volt, hogy érdemeket akar szerezni az előléptetésre. Büszkén állott elő.266
266Но никто не трусил. Даже Немечек проявил бесспорную отвагу. Ему, видно, хотелось поскорей заслужить повышение. Гордо подняв голову, он выступил вперед:
– Én veled megyek!267
267— Я иду с тобой!
Itt az iskola előtt ugyanis nem kellett haptákba állani és szalutálni, mert csak a grundon voltak érvényesek a törvények. Itt mindenki egyforma volt.268
268Ведь тут, около гимназии, не надо было вставать «смирно», отдавать честь. Законы действовали только на пустыре, а здесь все были равны.
Csónakos is előállott.269
269Чонакош тоже вызвался:
– Én is!270
270— И я!
– De ígérd meg, hogy nem fogsz fütyölni!271
271— Только обещай, что не будешь свистеть.
– Megígérem. Csak most… hagyjatok még egyszer, utoljára fütyölni egyet!272
272— Обещаю… А еще разочек можно свистнуть, самый последний?
– Hát fütyölj!273
273— Ну, валяй!
Csónakos pedig füttyentett. Amolyan jót, kedvére valót, hogy az emberek visszafordultak az utcán.274
274И Чонакош свистнул. Так молодецки, изо всей мочи, что даже прохожие оглянулись.
– Most kifütyöltem magamat mára! – mondta boldogan.275
275— Ну вот, на сегодня насвистелся, — с блаженным видом сказал он.
Boka Cseléhez fordult.276
276Бока обернулся к Челе:
– Te nem jössz?277
277— Ты не идешь?
– Mit csináljak? – szólt szomorúan Csele. – Nem mehetek, mert otthon kell lennem fél hatra. Az édesanyám számon tartja, hogy mikor végződik a gyorsírásóra. És félek, hogy ha ma elkésem, többet aztán nem enged sehova.278
278— А что я могу поделать? — сокрушенно ответил Челе. — Мне нельзя: я к половине шестого должен быть дома. Мама так и следит, когда кончится урок стенографии. Она меня больше никуда пускать не будет, если я сегодня опоздаю.
És roppantul megijedt ennél a gondolatnál. Vége volna mindennek: a grundnak, a főhadnagyságnak.279
279Мысль эта страшно его испугала. Тогда прощай и пустырь, и лейтенантский чин!
– Hát akkor maradj. Elviszem magammal Csónakost és Nemecseket. És holnap reggel az iskolában megtudtok mindent, ami történt.280
280— Ладно, оставайся. Я возьму с собой Чонакоша и Немечека. Завтра утром в школе обо всем узнаете.
Kezet fogtak. Bokának eszébe jutott valami.281
281Они пожали друг другу руки. Бока, вспомнив что-то, вдруг остановился:
– Mondjátok, ugye, Geréb ma nem volt gyorsírásórán?282
282— А Гереба на уроке стенографии ведь не было?
– Nem.283
283— Не было.
– Talán beteg?284
284— Он что, заболел?
– Nem hinném. Délben együtt mentünk haza. Kutya baja volt.285
285— Вряд ли. Днем мы с ним вместе возвращались домой. У него ничего не болело.
Nem tetszett neki Geréb viselkedése. Geréb a legnagyobb mértékben gyanús volt előtte. Tegnap oly furcsán, oly sokat jelentőn nézett a szemébe, mikor elváltak. Látszott a fiún, hogy megérezte, hogy amíg Boka ebben a társaságban van, addig őbelőle itt nem lehet semmi. Féltékeny volt Bokára. Őbenne sokkal több volt a vér, a vakmerőség; a Boka csöndes, okos, komoly természete nem tetszett neki. Ő magát sokkal különb legénynek tartotta.286
286Поведение Гереба не нравилось Боке. Оно вызывало у него сильнейшие подозрения. Вчера, при прощании, Гереб так странно, многозначительно посмотрел ему в глаза. Как будто вдруг понял: там, где Бока, ему ничего не добиться. Бока вызывал в нем ревнивое чувство. В Геребе смелости, задора было больше; уравновешенный, рассудительный, серьезный нрав президента был ему не по душе. Он ставил себя куда выше Боки.
– Tudja isten – mondta csöndesen, és elindult a két fiúval.287
287— Бог его знает, — пробормотал Бока и в сопровождении двух мальчуганов двинулся в путь.
Csónakos komolyan ment mellette. Nemecsek pedig vidám volt, és úszott a boldogságban, hogy végre ilyen kevesedmagával vesz részt egy érdekes kalandban. Oly vidám volt, hogy Boka meg is rótta:288
288Чонакош с серьезным видом шагал с ним рядом. А Немечек ног под собой не чуял от радости. Как же! Наконец ему довелось, всего с двумя спутниками, участвовать в таком интересном приключении! Он так ликовал, что Бока даже остановил его:
– Ne bolondozz, Nemecsek! Vagy talán azt hiszed, hogy mulatni megyünk? Ez a kirándulás sokkal veszedelmesebb, mint gondolod. Emlékezzél csak a Pásztorokra!289
289— Не дури, Немечек. Ты, кажется, вообразил, что мы развлекаться идем? Наша вылазка куда опасней, чем ты думаешь. Вспомни-ка о Пасторах.
Ennél a szónál aztán a kis szőkének is a torkán akadt a bolondozás. Hiszen Áts Feri is rettenetes fiú volt, sőt híre járt, hogy kicsapták a reáliskolából. Erős gyerek volt, és hihetetlenül merész. De volt a szemében valami kedves és megnyerő, ami a Pásztorok szeméből hiányzott. Ezek mindig lehajtott fővel jártak, komoran és szúrósan néztek, napbarnított, fekete fiúk voltak, és még soha senki nem látta őket nevetni. A Pásztoroktól lehetett félni. És a három kislegény sietve ment kifelé a végtelen Üllői úton. Most már egészen besötétedett, korán este lett. A lámpák mind égtek már az úton, s ez a szokatlan idő nyugtalanná tette a fiúkat. Ők ebéd után szoktak szórakozni. Ilyenkor ők nem jártak az utcán, hanem otthon kuksoltak a könyveik mellett. Némán mentek egymás mellett, s negyedóra alatt kiértek a Füvészkerthez.290
290При этом напоминании у белокурого малыша сразу пропала всякая охота дурачиться. Ведь вот и Фери Ач — гроза всей улицы; по слухам, его даже исключили из реального училища. Но у него во взгляде было что-то привлекательное, располагающее, не то что у Пасторов, Те всегда ходят сбычившись, глядят исподлобья, как будто пронизывают тебя насквозь. Оба — черные от загара, и никто еще ни разу не видел, чтоб они смеялись. Пасторов действительно можно испугаться. И три мальчугана спешили поскорей миновать бесконечный проспект Юллё. Уже смеркалось: вечер наступил рано. На проспекте зажглись фонари, и ходить по улицам в этот необычный час было немного тревожно. Мальчики привыкли играть днем, а по вечерам сидели дома, за книжками… Молча шли они рядом и через четверть часа достигли Ботанического сада.
A kőfal mögül ijesztően meredtek feléjük a nagy fák, melyek most kezdtek lombosodni. A szél zúgott a friss lomb között, sötét volt, és ahogy elterült előttük az óriási Füvészkert a maga titokzatos, zárt kapujával, rejtelmesen susogva, megdobbant a szívük. Nemecsek csöngetni akart a kapun.291
291За каменной стеной враждебными призраками застыли огромные деревья. Ветер шелестел молодой листвой; было уже темно, и сердца пришельцев забились при виде этого раскинувшегося перед ними огромного, загадочно шепчущегося сада с запертыми воротами. Немечек хотел было позвонить у входа.
– Az istenért, valahogy ne csöngess! – mondta Boka. – Megtudják, hogy itt vagyunk! Vagy az úton találkozunk velük… és különben se nyitják ki nekünk a kaput!292
292— Ради бога, не звони! — предостерег его Бока. — Они узнают, что мы здесь, и перехватят нас на полдороге… Да и вообще, с какой стати нам вдруг будут открывать ворота!
– Hát hogy megyünk be?293
293— А как же мы пойдем?
Boka a szemével intett a fal felé.294
294Бока указал глазами на стену:
– A falon?295
295— Перелезем.
– A falon.296
296— Через стену?
– Itt, az Üllői úton?297
297— Прямо здесь, на проспекте?
– Dehogy! Megkerüljük a kertet. Hátul sokkal alacsonyabb a fal!298
298— Зачем! Зайдем с другой стороны. Сзади стена гораздо ниже!
Azzal befordultak a sötét kis utcába, ahol a kőfalat csakhamar deszkapalánk váltotta fel. Itt baktattak a palánk mellett, keresve valami alkalmas helyet, ahol be lehetne mászni. Egy helyen, ahová az utcalámpa világossága nem hatolt el, megállottak. A deszkapalánkon belül, közvetlenül a palánk mellett egy nagy akácfa állott.299
299Повернув на маленькую темную уличку, где каменная ограда вскоре сменилась дощатым забором, они стали пробираться вдоль него, ища, где бы лучше перелезть. В одном месте, куда не достигал свет уличного фонаря, все трое остановились. За дощатой оградой, почти вплотную к ней, росла большая акация.
– Ha itt fölmászunk – suttogta Boka –, akkor ezen az akácfán könnyű lesz lemászni. És azért is jó, mert a fa tetejéről messzire elláthatunk, s megfigyelhetjük, hogy nincsenek-e a közelben.300
300— Если взобраться здесь, — шепотом сказал Бока, — то по этой акации легко спуститься в сад. Это удобно еще и потому, что с верхушки акации далеко видно и мы можем осмотреться, нет ли кого поблизости.
Ezt a másik kettő is helyeselte. S a következő pillanatban már hozzá is fogtak a munkához. Csónakos leguggolt, s kezével a palánknak támaszkodott. Boka óvatosan felállott a vállára, és benézett a kerítésen. Nagy csöndben voltak, egyikük se pisszent. Miután Boka meggyőződött arról, hogy nincs a közelben senki, intett a kezével.301
301Спутники одобрили этот план и сейчас же приступили к исполнению. Чонакош нагнулся и уперся руками в забор. Бока осторожно взобрался к нему на плечи и заглянул в сад. Все это было проделано в глубоком молчании: никто не издал ни звука. Убедившись, что вблизи никого нет, Бока махнул рукой.
Nemecsek pedig odasúgta Csónakosnak:302
302Немечек шепнул Чонакошу:
– Emeld!303
303— Подымай!
És Csónakos beemelte a palánkon az elnököt. Az elnök felkapaszkodott a palánk tetejére, s ekkor recsegni-ropogni kezdett alatta a korhadó alkotmány.304
304Чонакош, выпрямившись, приподнял президента, и тот влез на забор. Ветхая ограда заскрипела и затрещала под его тяжестью.
– Ugorj be! – súgta Csónakos.305
305— Прыгай! — шепнул Чонакош.
Még néhány roppanás hallatszott, s a következő pillanatban tompa puffanás. Boka benn volt, egy veteményeságy kellős közepén. Utána Nemecsek mászott be, majd Csónakos. De Csónakos előbb felmászott az akácfára, ő értett a fára mászáshoz, mert ő vidéki fiú volt.306
306Снова послышался треск, потом — мягкий удар о землю: Бока спрыгнул прямо на грядку. За ним перелез Немечек. Последним на забор вскарабкался Чонакош. Но вместо того чтобы спрыгнуть вниз, он полез на акацию. Чонакош отлично лазил по деревьям: он вырос в деревне.
A másik kettő alulról kérdezgette: – Látsz valamit?307
307— Видно что-нибудь? — спросили Бока и Немечек снизу.
Fojtott hang felelt a fa tetejéről: – Nagyon keveset, mert sötét van.308
308— Почти ничего; страшно темно, — донесся приглушенный ответ с верхушки дерева.
– A szigetet látod?309
309— Остров видишь?
– Azt látom.310
310— Вижу.
– Van ott valaki?311
311— Есть там кто?
Csónakos figyelmesen hajolt jobbra-balra az ágak közt, s merően nézett a sötétbe, a tó felé.312
312Чонакош, напрягая зрение, наклонился вправо, влево, всматриваясь между ветвей в темноту — туда, где находилось озеро.
– A szigeten nem látni semmit a fáktól meg a bokroktól… de a hídon…313
313— На острове ничего не видно из-за деревьев и кустов… Но на мосту…
Itt elhallgatott. Följebb mászott egy ággal. Onnan folytatta: – Most már jól látom. A hídon két alak áll.314
314Тут он умолк и перебрался на другой сук, повыше. — Теперь вижу хорошо, — донесся оттуда его голос. — На мосту стоят двое.
Boka csöndesen szólt: – Ott vannak. A hídon, azok az őrök.315
315— Они там, — тихо сказал Бока. — На мосту у них часовые.
Aztán újra recsegtek az ágak. Csónakos lemászott a fáról. Nagy csöndben állottak ott hárman, s azon gondolkoztak, hogy most mitévők legyenek. Legubbaszkodtak egy bokor mögé, hogy senki meg ne láthassa őket, s ott csöndes, suttogó hangon indult meg a tanácskozás.316
316Ветви опять затрещали — Чонакош слез с дерева. Все трое в глубоком молчании стали раздумывать, как быть дальше. Потом, присев под кусты, чтобы никто не увидел, тихонько, шепотом, начали совещаться.
– A legjobb lesz – mondta Boka –, ha most itt a bokrok mentén valahogy eljutunk a várromig. Tudjátok… van ott egy várrom, arra jobbra, egy domb szélébe van beépítve.317
317— Лучше всего, — предложил Бока, — пробраться сначала кустами к развалинам замка. Знаете, есть там справа такие развалины, на склоне холма.
A másik kettő némán intett, hogy ismeri ezt a helyet.318
318Остальные кивнули, подтверждая, что знают.
– A várromig el lehet jutni óvatosan, guggolva a bokrok közt. Ott aztán valamelyik fel fog mászni a dombra, és körülnéz. Ha nincs senki, akkor hasra fekszünk, és lemászunk a dombról. A domb egyenest a tónak megy. Ott aztán elbújunk a sás között, és majd meglátjuk, mit csinálunk.319
319— Кустами осторожно доберемся до развалин. Там кто-нибудь ползком взберется на вершину холма и посмотрит вокруг. Если никого нет, поползем дальше. Холм ведь подходит к самому озеру. Спрячемся в осоке; ну, а там видно будет, что делать.
Két villogó szempár figyelte Bokát. Csónakos meg Nemecsek minden szavát szentírásnak vette.320
320Две пары горящих глаз были устремлены на Боку. Чонакош и Немечек благоговейно внимали каждому его слову.
Boka megkérdezte: – Jó lesz?321
321— Согласны? — спросил Бока.
– Jó! – intett a másik kettő.322
322— Согласны! — кивнули они.
– Hát akkor rajta, előre! Csak jertek mindenütt utánam! Én ismerem itt a járást.323
323— Тогда вперед! Только держитесь все время за мной. Я тут все проходы знаю.
És elkezdett négykézláb mászni az alacsony bokrok között. Alig térdelt a földre két kísérője, hosszú, éles fütty hallatszott a távolból.324
324И он на четвереньках пополз между низенькими кустами. Но не успели его спутники опуститься на колени, как издали послышался резкий протяжный свист.
– Észrevettek! – mondta Nemecsek, és talpra ugrott.325
325— Заметили! — воскликнул Немечек и вскочил на ноги.
– Vissza! Vissza! Hasalj le! – adta ki Boka a parancsot, és erre mind a hárman lehasaltak a fűbe.326
326— Назад! Назад! Ложись! — приказал Бока. И все трое повалились в траву.
Visszafojtott lélegzettel várták, hogy most mi fog történni. Csakugyan észrevették volna őket?327
327Затаив дыхание, они стали ждать, что теперь будет, Неужели действительно заметили?
De nem jött senki. A szél zúgott a fák között.328
328Но никто не появлялся. Только ветер шумел в ветвях деревьев.
Boka suttogva szólt: – Semmi.329
329— Никого, — прошептал Бока.
De ekkor újra éles fütty hasította a levegőt. Ismét vártak, de megint nem jött senki.330
330Но тут снова резкий свист рассек воздух. Снова стали они выжидать, и снова никто не появился.
Nemecsek reszketve szólt egy bokor tövében: – Körül kellene nézni a fáról.331
331— Надо с дерена посмотреть, — пролепетал из-под куста Немечек, стуча зубами.
– Igazad van. Csónakos, menj fel a fára!332
332— Ты прав. Чонакош, на дерево!
És Csónakos, mint a macska, már fenn is volt megint a nagy akácfán.333
333Чонакош, как кошка, в мгновение ока вскарабкался на верхушку все той же большой акации.
– Mit látsz?334
334— Ничего не видно?
– A hídon alakok mozognak… most négyen vannak… most kettő visszament a szigetre.335
335— На мосту какое-то движение… Сейчас там четверо… Вот двое уходят… идут обратно, на остров.
– Akkor rendben van minden – mondta megnyugodva Boka. – Gyere le. A fütty azt jelentette, hogy a hídon felváltották az őröket.336
336— Тогда все в порядке, — сказал Бока, успокоившись. — Слезай. По свистку у них просто сменяется караул на мосту.
Csónakos lejött a fáról, s azzal elindultak mind a hárman, szépen négykézláb, a domb felé. A nagy, titokzatos Füvészkertre ilyenkor ráül a csönd. A látogatók elmennek a jelző harangszóra, s nem marad ott más idegen, mint csak az, aki rossz járatban van, vagy az, aki haditerveket forgat a fejében, mint ez a három kis sötét alak, aki gombóccá gubbaszkodva lopózott egyik bokortól a másikig. Nem szóltak egymáshoz egy szót sem, oly fontosnak érezték a küldetésüket. Sőt őszintén megvallva, egy kis félelem is szorult beléjük. Nagy merészség kellett hozzá: a vörösingesek jól fölszerelt várába, egy kis tó közepén álló szigetre bejutni akarni, mikor az egyetlen fahídon, mely a szigetre vezet, őrök állanak. „Talán éppen a Pásztorok” – gondolta Nemecsek, és eszébe jutottak a szép, finom, színes golyók, amelyek közt üveggolyó is volt, és még most is bosszankodott arra a gondolatra, hogy épp akkor hangzott el a borzasztó „einstand” szó, amikor ő gurított, és mindezt a sok szép golyót megnyerte volna…337
337Чонакош спустился с дерева, и все трое поползли на четвереньках к холму. Огромный таинственный сад в этот час затихает. По звуку колокола посетители удаляются, и в саду не остается посторонних — кроме разве таких, кто замышляет недоброе или строит военные планы, вроде наших пришельцев, которые переползали от куста к кусту, сжавшись в еле видимые комочки. Глубоко сознавая важность своей миссии, они не тратили лишних слов и ползли молча. По правде говоря, им даже было немного не по себе. Немалая ведь смелость нужна, чтобы проникнуть в неприступную твердыню краснорубашечников, пробраться на остров посреди маленького озера, когда на единственном мосту, который туда ведет, стоят часовые… «Может быть, как раз Пасторы», — подумал Немечек и вспомнил красивые круглые разноцветные шарики и среди них даже два стеклянных. Его до сих пор мучила досада при мысли, что именно тогда, когда он пустил свой шарик и должен был выиграть столько красивых шариков, прозвучало это чудовищное слово: «Эйнштанд»…
– Jaj! – kiáltott Nemecsek.338
338— Ой! — вдруг вскрикнул он.
A másik kettő ijedten hagyta abba a mászást.339
339Бока и Чонакош замерли в испуге.
– Mi az?340
340— Что такое?
Nemecsek akkor már térden állott, és az ujját tövig beszopta.341
341Немечек привстал на коленях, глубоко засунув палец в рот.
– Mi történt veled?342
342— Что с тобой?
Ki se vette ujját a szájából, úgy felelt:343
343Не вынимая пальца изо рта, Немечек ответил;
– Csalánba léptem – a kezemmel!344
344— В крапиву наступил — рукой!
– Szopd, csak szopd, papuskám – mondta Csónakos, de esze volt, és a saját kezét bekötötte a zsebkendőjével.345
345— Соси, соси пальчик, мамочка! — посоветовал Чонакош; но сам, не будь дурак, обмотал себе руку носовым платком.
Csúsztak-másztak tovább, és csakhamar a dombhoz értek. Ide, a domb egyik oldalába, mint már tudjuk, olyan kis mesterséges várromot építettek, aminőt nagyúri kertekbe szokás építeni, gondosan utánozva a régi várak építési módját, mesterséges mohával teletűzdelve a nagy kövek közeit.346
346Так ползли они все дальше и вскоре достигли холма. На склоне его, как известно, были сооружены искусственные развалины, какие устраивали обычно в больших помещичьих садах, старательно воспроизводя особенности старинного замкового зодчества и заполняя искусственным мхом расщелины между огромными камнями.
– Ez itt a várrom – magyarázta Boka. – Itt vigyáznunk kell, mert hallottam, hogy a vörösingesek ide is ki szoktak rándulni.347
347— Это развалины замка, — объяснил Бока. — Здесь надо быть осторожней: я слышал, что краснорубашечники сюда тоже приходят.
Csónakos is megszólalt: – Micsoda vár ez? A történelemben nem tanultuk, hogy a Füvészkertben vár lett volna…348
348— Это что еще за замок? — отозвался Чонакош. — Мы по истории не учили, что в Ботаническом саду — замок.
– Ez csak rom. Ezt már romnak építették.349
349— Это всего-навсего развалины, руины. Их так, в виде руин, и строили.
Nemecsek nevetni kezdett.350
350Немечек засмеялся:
– Hát ha már építették, miért nem építettek új várat?351
351— Уж коли строить, так почему нового замка не выстроить?
Száz év múlva magától rom lett volna belőle…352
352Через сто лет он и сам развалился бы…
– Ejnye, de jó kedved van! – szólt rá Boka. – Bezzeg ha majd szemedbe néznek a Pásztorok, elmegy a kedved a tréfától!353
353— Рано ты что-то обрадовался, — заметил Бока укоризненно. — Вот погоди: с Пасторами встретишься, не до шуток будет.
Valóban, a kis Nemecsek erre savanyú pofát vágott. Olyan fiú volt, aki minduntalan elfelejtette, hogy baj van. Folyton emlékeztetni kellett rá.354
354И правда, одного этого замечания оказалось довольно, чтоб у Немечека сразу вытянулось лицо. Такой уж у него был характер: все время он забывал, что радоваться нечему. Постоянно приходилось ему об этом напоминать.
S azzal fölfelé kezdtek mászni a bodzabokrok közt, a rom kövein kapaszkodva, a dombra. Most Csónakos ment elöl. Egyszerre úgy, ahogy volt, négykézláb, megállott. Fölemelte a jobb kezét. Majd hátrafordult, és ijedt hangon szólt:355
355Они принялись карабкаться вверх по склону, между кустами бузины, цепляясь за камни развалин. На этот раз Чонакош полз впереди. Вдруг он, как был, на четвереньках, так и застыл на месте. Предостерегающе подняв правую руку, обернулся и сказал испуганно:
– Itt jár valaki.356
356— Тут кто-то есть.
Lebújtak a magas fűbe. A mindenféle gizgaz jól eltakarta kis alakjukat. Csak a szemeik villogtak ki a sűrűből. Figyeltek.357
357Все трое спрятались в высокую траву, надежно укрывшую их маленькие тела. Только глаза блестели в зарослях бурьяна. Мальчики прислушались.
– Tedd a földre a füledet, Csónakos – adta ki suttogva a parancsot Boka. – Az indiánok így szoktak hallgatózni. Így könnyen meghallja az ember, ha jár valaki a közelben.358
358— Чонакош, приложи ухо к земле, — шепотом приказал Бока. — Так всегда делают индейцы. Сразу слышно, если кто поблизости ходит.
Csónakos engedelmeskedett. Lehasalt a földre, s egy helyen, ahol nem nőtt fű, a földre hajtotta a fülét. De rögtön fel is kapta.359
359Чонакош повиновался: лег ничком и, выбрав голое, не заросшее травой местечко, приложил ухо к земле. Но тотчас же поднял голову.
– Jönnek! – suttogta rémülten.360
360— Идут! — в страхе прошептал он.
Most már indián módszer nélkül is lehetett hallani, hogy valaki csörtet a bokrok közt. S ez a titokzatos valaki, akiről egyelőre azt se lehetett tudni, hogy állat-e vagy ember, egyenesen feléjük jött. A fiúk megszeppentek, és még a fejüket is lekapták a fűbe. Csak Nemecsek szólalt meg halk, nyöszörgő hangon:361
361Теперь уж и без индейского способа было слышно, как кто-то пробирается сквозь кусты. И этот неведомый «кто-то» — не то человек, не то зверь — шел прямо на них. Мальчики струхнули не на шутку, даже головы спрятали в траву. Только Немечек простонал чуть слышно:
– Én haza szeretnék menni.362
362— Домой хочу.
Csónakos nem vesztette el a kedélyét. Ezt mondta:363
363Чонакош, не утративший веселого расположения духа, посоветовал:
– Lapulj meg, papuskám!364
364— В травку заройся, мамочка.
De miután Nemecsek még erre sem volt hajlandó bátornak lenni, Boka kidugta a fejét a fűből, és haragtól villogó szemmel szólt rá, persze suttogva, hogy el ne árulja magát:365
365Но так как это увещание не придало Немечеку смелости, Бока высунулся из травы и, сверкая глазами, гневно прикрикнул — конечно, шёпотом, чтобы не выдать своего присутствия:
– Közlegény, lapuljon meg a fűben!366
366— Рядовой, голову в траву!
Ennek a parancsnak engedelmeskedni kellett. Nemecsek meglapult. A titokzatos valaki pedig egyre csörtetett, de most már úgy hallatszott, mintha irányt változtatott volna, s nem feléjük jönne. Boka újra felágaskodott a fűben, és szétnézett. Sötét alakot látott, aki most már lefelé ment a dombról, s botjával a bokrokat piszkálta.367
367Этому приказанию пришлось повиноваться. Немечек прильнул к земле. Между тем неизвестный все шуршал в кустах; но теперь по звуку слышно было, что он изменил направление и постепенно удаляется. Бока снова приподнял голову и огляделся по сторонам. Он увидел темную фигуру человека, который спускался с холма, тыча палкой в кусты.
– Elment – mondta a fűben hasaló fiúknak. – Az őr volt.368
368— Ушел, — сообщил Бока своим спутникам, лежавшим в траве. — Это караульный.
– A vörösingesek őre?369
369— Что? Краснорубашечник?
– Nem. A Füvészkert őre.370
370— Нет, сторож, который сад караулит.
Erre föllélegzettek. Felnőtt embertől ők meg nem ijedtek. Példa reá a bibircsós orrú öreg honvéd a Múzeum-kertben, aki nem bírt velük. Tovább folytatták a mászást. De ekkor, úgy látszik, az őr meghallott valamit, mert megállt, és fülelni kezdett.371
371Мальчики облегченно вздохнули. Взрослых они не боялись. Например, старого солдата с бородавкой на носу — сторожа при Национальном музее, который никогда не мог ничего с ними поделать. Они поползли дальше. Но тут караульщик, видимо заподозрив что-то, остановился, прислушиваясь.
– Észrevettek – dadogta Nemecsek.372
372— Заметил, — пролепетал Немечек.
Most mind a ketten Bokára néztek, várva intézkedését.373
373Оба посмотрели на Боку, ожидая распоряжении.
– Be a romba! – adta ki a parancsot Boka.374
374— Скорей в замок! — отдал он приказание.
Mind a hárman hanyatt-homlok bukdácsoltak lefelé a dombon, melyre az imént oly óvatosan másztak fel. A romnak kis csúcsíves ablakai voltak. Ijedten vették észre, hogy az első ablakot vasrács védi. A másodikhoz sompolyogtak, azon is vasrács volt. Egy helyen végre találtak a kövek közt egy akkora hasadékot, amelyen éppen befértek. Bebújtak a sötét fülkébe, és lélegzetüket is visszafojtották. Az őr alakja elhaladt az ablakok előtt. Innen látták, hogy most végképpen elmegy a kert Üllői úti része felé, ahol a lakóháza volt.375
375Все трое кубарем скатились с холма, на который только что взобрались. В каменных стенах руин были прорезаны узкие стрельчатые окна. С испугом беглецы обнаружили, что первое окно забрано железной решеткой, и метнулись к другому. Но и на нем решетка. Наконец в одном месте нашли расщелину, достаточно глубокую, чтобы в ней поместиться. Забились в это темное углубление и затаили дыхание. Мимо окон промелькнула фигура сторожа. Из ниши было видно, как он — теперь уже насовсем — удалился» прилегавшую к проспекту Юллё часть сада, где находилось его жилище.
– Hála istennek – szólalt meg Csónakos –, ezen átestünk.376
376— Слава богу, — сказал Чонакош, — пронесло.
S azzal körülnéztek a sötét fülkében. Nyirkos, dohos volt itt a levegő, mintha valami igazi vár pincéjében lettek volna. Botorkálás közben egyszerre megállott Boka. Elbotlott valamiben. Lehajolt, és fölvette ezt a valamit. A másik kettő odaugrott melléje, s az alkonyat gyér világosságánál látták, hogy az a valami – egy tomahawk. Olyan szekerceféle, aminővel a regények tanúsága szerint az indiánok szoktak hadakozni. A tomahawk fából volt faragva, s ezüstpapírral volt beragasztva. Félelmetesen csillogott a sötétben.377
377И они осмотрелись в своем убежище. Там было душно, сыро, словно в подземелье настоящего замка. Осторожно ступая. Бока вдруг споткнулся. Нагнувшись, он поднял что-то с земли. Немечек с Чонакошем, подскочив к нему, в полумраке различили в руках у него томагавк. Точь-в-точь такой — вроде топорика на длинной рукоятке, — какими, по свидетельству романистов, сражались индейцы. Выстроганный из дерева и оклеенный серебряной бумагой, томагавк зловеще поблескивал в темноте.
– Ez az övék! – mondta áhítattal Nemecsek.378
378— Это их томагавк! — со священным трепетом промолвил Немечек.
– Úgy van – jegyezte meg Boka –, s ha ez az egy itt volt, akkor itt többnek is kell lenni.379
379— Конечно, их, — подтвердил Бока. — А где нашелся один, там должны быть и другие!
Kutatni kezdtek, s az egyik sarokban még hetet találtak. Ebből könnyű volt kitalálni, hogy nyolcan vannak a vörösingesek.380
380Начались поиски, и в одном углу были обнаружены еще семь томагавков. Из этого легко было заключить, что краснорубашечников восемь человек.
Úgy látszik, ez volt a rejtett fegyvertáruk. Csónakosnak az volt az első gondolata, hogy a nyolc szekercét hadizsákmány gyanánt el kellene vinni.381
381По-видимому, здесь находился их потайной оружейный склад. Первой мыслью Чонакоша было унести томагавки с собой как военную добычу.
– Nem – szólt Boka –, azt nem tesszük. Ez egyszerű lopás volna.382
382— Нет, — сказал тихо Бока, — этого мы не будем делать. Это было бы просто воровство.
Csónakos elszégyellte magát.383
383Чонакошу стало стыдно.
– Most beszélj, papuskám! – bátorodott neki Nemecsek, de Boka gyöngéden oldalba bökte, mire elhallgatott.384
384— Что, мамочка? — осмелел было Немечек, по, получив легкий пинок от Боки, умолк.
– Ne vesztegessük az időt. Másszunk ki, és fel a dombra! Nem akarom, hogy akkor érjünk a szigetre, amikor már nincs ott senki.385
385— Ну, нечего время терять! Вылезаем — и на холм! Мне вовсе не хочется оказаться на острове, когда там никого уже не будет.
Ez a merész gondolat aztán újra kedvet adott nekik a kalandhoz. A szekercéket szétszórták a fülkében, hogy lássák, járt itt valaki. Aztán kimásztak a hasadékon, és most már bátorságra kapva siettek fel a domb tetejére. A domb tetejéről messzire el lehetett látni. Megálltak egymás mellett, és szétnéztek. Boka egy kis csomagot vett ki a zsebéből. Újságpapirost göngyölt le róla, s a papirosból egy kis gyöngyház távcsövet vett elő.386
386Эта дерзкая мысль вновь пробудила в них интерес к приключению. Раскидав томагавки по полу, чтобы враг видел: здесь кто-то был! — они вылезли из расщелины и на этот раз смело, в открытую, поспешили на вершину холма. Оттуда было видно далеко вокруг. Встав рядом друг с другом, они осмотрелись по сторонам. Бока достал из кармана сверток и, развернув его, вынул из газетной бумаги маленький перламутровый бинокль.
– Ez a Csele nővérének a színházi gukkerja – mondta, és belenézett.387
387— Это сестра Челе дала мне свой театральный бинокль, — объяснил он, прикладывая его к глазам.
De szabad szemmel is el lehetett látni a szigetre. A kis sziget körül fénylett a kicsike tó, ahol a vízinövényeket tenyésztik, s amelynek a partja sűrűn be volt nőve sással meg náddal. A sziget lombos fái, magas bokrai közt kicsi fénypont csillogott. Erre a látványra mind a három fiú elkomolyodott.388
388Но островок был виден и невооруженным глазом. Вокруг пего поблескивала гладь маленького озера, засаженного разными водяными растениями и густо заросшего по берегам камышом и осокой. Среди кустов и развесистых деревьев, видневшихся на острове, двигалась маленькая светящаяся точка.
– Ott vannak – szólt fojtott hangon Csónakos.389
389— Они там, — промолвил Чонакош сдавленным голосом.
Nemecseknek a lámpa tetszett.390
390Немечеку понравился фонарь.
– Lámpájuk is van!391
391— Ого, у них и фонарик есть!
A kis fénypont izgett-mozgott a szigeten, hol eltűnt egy bokor mögött, hol megint fölvillant a parton. Valaki vitte a lámpát ide-oda.392
392Светящаяся точка то пропадала за кустами, то вновь появлялась. Кто-то переходил с места на место с фонарем в руках.
– Úgy látom – szólt Boka, aki el nem vette volna a szeme elől a távcsövet egy pillanatra sem –, úgy látom, hogy készülődnek valamire. Vagy esti gyakorlatot tartanak… vagy…393
393— Сдастся мне, — сказал Бока, не отнимай бинокль от глаз, — сдастся мне, что они к чему-то готовятся. Или вечернее учение проводят, или…
Itt hirtelen elhallgatott.394
394Тут он внезапно замолчал.
– Nos? – kérdezte aggódva a másik kettő.395
395— Или что? — в тревоге спросили остальные.
– Szent isten! – mondta Boka, egyre a távcsőbe nézve. – Az, aki a lámpát viszi… az…396
396— Господи, — воскликнул Бока, продолжая глядеть в бинокль, — тот, что держит фонарь… ведь это…
– Nos? Ki az?397
397— Кто? Да говори же!
– Ismerős alak… csak nem…398
398— Очень похож… Неужели это…
Följebb ment, hogy jobban lásson, de akkor a lámpafény eltűnt egy bokor mögött. Boka levette szeme elől a gukkert.399
399Он поднялся немного выше, чтобы получше разглядеть, но фонарь скрылся за кустами. Бока опустил бинокль.
– Eltűnt – mondta csendesen.400
400— Исчез, — тихо сказал он.
– De ki volt?401
401— Кто же это был?
– Nem mondhatom meg. Nem láttam jól, és épp mikor szemügyre akartam venni, eltűnt előlem. S amíg biztosan nem tudom, nem akarok senkit meggyanúsítani…402
402— Не имею права говорить. Мне не удалось разглядеть его как следует: только я хотел всмотреться, он исчез. А пока я твердо не знаю, кто он, не хочу подозревать напрасно.
– Talán valaki a mieink közül?403
403— Уж не из наших ли кто?
Szomorúan felelt az elnök: – Azt hiszem.404
404— Кажется, да, — печально ответил президент.
– De hiszen ez árulás! – kiáltott fel Csónakos, elfeledkezve arról, hogy csöndben kell maradni.405
405— Но ведь это же предательство! — воскликнул Чонакош, позабыв, что надо соблюдать тишину.
– Hallgass! Ha odaérünk, mindent meg fogunk tudni. Légy addig türelemmel.406
406— Тише! Вот доберемся до острова и все узнаем. А пока потерпи.
Most bizony már a kíváncsiság is hajtotta őket. Boka nem akarta megmondani, kihez hasonlított a lámpás alak. Találgatták, de ezt is megtiltotta az elnök, azzal a megjegyzéssel, hogy nem szabad gyanúba keverni senkit. Izgatottan siettek le a dombról, s lenn ismét négykézláb folytatták útjokat a fűben.407
407Теперь подстрекало и любопытство. Бока не хотел говорить, на кого похож был тот, с фонарем. Немечек с Чонакошем стали было гадать, но президент запретил, сказав, что непозволительно кого бы то ни было пятнать подозрениями. В возбуждении сбежали наши лазутчики с холма и внизу, снова опустились на четвереньки, прокладывая себе дорогу в траве.
Most már észre se vették, ha tüske, csalán vagy éles kavics akadt a kezük alá. Siettek, némán csúsztak egyre közelebb a titokzatos kis tó partjához.408
408Они уже не замечали ни колючек, ни крапивы, ни впивавшихся в ладони камней, а молча быстро ползли, подбираясь все ближе к берегам таинственного озерка.
Odaértek. Itt föl lehetett állni, mert a sűrű sás, nád meg a parti bokor oly magas volt, hogy eltakarta kis alakjukat. Boka hidegvérrel adta ki a parancsokat:409
409Наконец вот и цель. Здесь уже можно было подняться на ноги; густая осока, камыш и высокий прибрежный кустарник совершенно скрывали их маленькие фигурки. Бока хладнокровно отдавал приказания:
– Itt valahol egy csónaknak kell lenni. Én majd jobbra megyek a parton, keresni a csónakot Nemecsekkel, te meg, Csónakos, balra mégy. Aki előbb akad rá a csónakra, az megvárja a másikat.410
410— Где-то здесь должна быть лодка. Мы с Немечеком пойдем по берегу направо, а ты, Чонакош, ступай налево. Кто первый найдет, пускай подождет остальных.
Néma csöndben rögtön el is indultak. De alig tettek néhány lépést, Boka a sás között meglátta a csónakot.411
411И они молча разошлись. Но уже через несколько шагов Бока заметил в осоке лодку.
– Várjunk – mondta.412
412— Подождем, — сказал он.
Vártak, míg Csónakos majd egészen megkerüli a tavat, és a túlsó oldalról visszakerül ide. Leültek a partra, s kis ideig a csillagos eget nézték. Aztán figyeltek, hogy nem hallatszik-e át valami beszéd a szigetről. Nemecsek okos akart lenni.413
413Немечек и Бока стали ждать, пока Чонакош, обежав вокруг озерка, вернется с противоположной стороны. Сидя на берегу, они некоторое время глядели на звездное небо. Потом стали прислушиваться, не донесется ли с островка какой-нибудь обрывок разговора. Немечеку вздумалось блеснуть сообразительностью.
– Te – mondta –, majd én a földre hajtom a fülemet.414
414— Давай-ка я приложу ухо к земле, — сказал он.
– Hagyd csak a füledet békén – szólt Boka –, azt ugyan hiába hajtanád víz partján a földre. De ha lehajolunk a víz fölé, ott jobban hallunk. A halászokat láttam, amint a Dunán a víz fölé hajolva diskurálnak egymással az egyik partról a másikra. Este a víz kitűnően viszi a hangot.415
415— Оставь землю в покое, — возразил Бока. — Ведь рядом вода. Гораздо слышней, если к воде наклониться. На Дунае я видел, как рыбаки с разных берегов переговариваются друг с другом, наклонившись к воде. Вечером голоса здорово разносятся по поверхности.
Le is hajoltak a víz fölé, de nem hallottak érthető szavakat. Csak suttogás, motoszkálás hallatszott a kis szigetről. Közben megérkezett Csónakos, és búsan jelentette:416
416Мальчики нагнулись к озерку, но слов различить не могли. С острова доносились только перешептывание да какая-то возня. Тем временем появился Чонакош и с огорчением доложил:
– Nincs csónak sehol.417
417— Лодки нигде нет.
– Ne búsulj, papuskám – vigasztalta Nemecsek –, már megvan.418
418— Не горюй, мамочка, — утешил его Немечек. — Без тебя нашли.
És elindultak, le a csónak felé.419
419И они спустились вниз, к лодке.
– Beleülünk?420
420— Садимся.
– Nem itt ülünk bele – szólt Boka. – A csónakot előbb elvontatjuk a híddal átellenben eső partra, hogy ha észrevesznek, ne legyünk a híd közelében. A hídtól legmesszebb eső ponton fogunk átevezni, hogy nagyot kelljen kerülniök, ha utánunk akarnak szaladni.421
421— Только не здесь, — предостерег Бока. — Отведем ее сначала к другому берегу, чтобы не оказаться слишком близко от моста, если нас вдруг заметят. Переправляться будем как можно дальше от него: пускай они сделают крюк побольше, если побегут за нами.
Ez az előrelátó okosság tetszett a másik kettőnek. Bátorságot öntött beléjük az a tudat, hogy a vezérük ilyen okos fiú, s ilyen ügyesen tud számítani. A vezér pedig megszólalt:422
422Эта разумная предосторожность пришлась Немечеку и Чонакошу по душе. Сознание, что у них такой умный, предусмотрительный командир, прибавило им смелости.
– Kinél van spárga?423
423— У кого есть бечевка?
Csónakosnál volt. Csónakos zsebében minden volt. Nincs az a bazár, amiben annyi minden lett volna, mint a Csónakos zsebében. Volt abban bicska, spárga, golyó, rézkilincs, szög, kulcs, rongy, noteszkönyv, srófhúzó, meg még Isten tudja, micsoda. Elővette a spárgát, és ezt Boka rákötötte a csónak orrán levő karikára. S azzal a parton vontatni kezdték nagyon lassan, óvatosan a csónakot a sziget túlsó oldala felé. Miközben vontatták, folyton figyelték a szigetet. És mikor elérkeztek arra a helyre, ahol be akartak ülni a rozoga alkotmányba, ismét hallották az iménti füttyöt. De most már nem ijedtek meg tőle. Tudták jól, hogy ez jelenti az őrváltást a hídon. És már csak azért sem voltak most már ijedősek, mert úgy érezték, hogy benne vannak a harc hevében. Így vannak ezzel az igazi katonák is, az igazi háborúban. Amíg nem láttak ellenséget, minden bokortól ijedeznek. Mikor aztán az első golyó elfütyült a fülük mellett, nekibátorodnak, szinte megrészegednek tőle, és elfelejtik, hogy a halálnak rohannak.424
424Бечевка нашлась у Чонакоша. Чего только не было у него в карманах! И на базаре не найти всего, что умещалось в карманах Чонакоша. Были там и ножик, и шпагат, и шарики, медная дверная ручка, гвозди, ключи, тряпки, записная книжка, гаечный ключ и бог знает что еще. Чонакош вытащил из кармана бечевку, и Бока привязал ее к железному кольцу, ввинченному в нос лодки. Затем друзья медленно, осторожно повели лодку вдоль берега. Натягивая бечевку, они не переставали наблюдать за островком и, достигнув места, где собирались сесть в утлую посудину, опять услыхали свист. Но теперь это их не испугало: они знали, что свист возвещал лишь смену караула на мосту. Уже одно сознание, что они — в самой гуще событий, прогоняло всякий страх. Так бывает и с настоящими солдатами на настоящей войне. Пока врага не видно, каждый кустик страшен. А просвистала первая пуля, — и к солдатам возвращается храбрость: они словно хмелеют от опасности, забывая, что бегут навстречу смерти.
A fiúk beültek a csónakba. Elsőnek Boka lépett bele, másodiknak Csónakos. Nemecsek félénken lépkedett az iszapos parton.425
425Приятели стали усаживаться в лодку. Первым вошел в нее Бока, за ним — Чонакош. Немечек боязливо переминался с ноги на ногу на вязком берегу.
– Gyere, gyere, papuskám! – biztatta Csónakos.426
426— Ну лезь же, лезь, мамочка, — подбадривал его Чонакош.
– Jövök, papuskám – mondta Nemecsek, azzal egyet csúszott, ijedtében belekapaszkodott egy vékony nádszálba, és szó nélkül belepottyant a vízbe. Nyakig merült a lébe, de kiáltani nem mert. Rögtön felállott a sekély mederben, és nagyon nevetséges kis figura volt, amint csurgott róla a víz, s a kezében még mindig görcsösen szorongatta a tollszár vékonyságú nádszálat.427
427— И так лезу, мамочка, — откликнулся Немечек, но вдруг поскользнулся, схватился за тонкий стебель камыша — и бултых в воду! Растянулся во весь рост, но даже пикнуть не посмел и сразу вскочил на ноги: оказалось — мелко. Очень он был смешон в эту минуту: вода лила с него ручьями, а руки все еще судорожно сжимали тонкую камышину.
Csónakos nem tudta visszatartani a nevetést, kipuffant:428
428Чонакош не удержался и фыркнул:
– Ittál, papuskám?429
429— Захлебнулся, мамочка?
– Nem ittam – mondta ijedt arccal a kis szőke, s amúgy vizesen, sárosan, csurogva-csöpögve beült a csónakba. Még sápadt volt az ijedségtől. – Nem hittem volna, hogy ma még fürödni is fogok – mondta csöndesen.430
430— Нет, не захлебнулся, — ответил мальчуган растерянной как был, мокрый, грязный, брызгая и хлюпая, уселся в лодку. Лицо его еще было бледно от испуга. — Вот не думал, что мне сегодня вдобавок еще выкупаться придемся, — чуть слышно прибавил он.
De nem volt veszteni való idő. Boka meg Csónakos megkapták az evezőket, és ellökték a parttól a csónakot. A nehéz csónak lustán lendült ki a vízre, és felfodrozta a csöndes tavacskát maga körül. Az evezőket nesztelenül mártogatták a vízbe, s olyan nagy volt a csönd, hogy tisztán lehetett hallani, amint a csónak orrában gubbaszkodó kis Nemecseknek vacogott a foga. Néhány pillanat múlva a sziget partjára szaladt a csónak. A fiúk sietve jöttek ki belőle, s azonnal lebújtak egy bokor mögé.431
431Но медлить было некогда. Бока с Чонакошем схватили весла и оттолкнулись от берега. Тяжелая лодка лениво отвалила, всколыхнув неподвижную гладь озера. Гребцы бесшумно опускали весла в воду, и тишина наступила такая, что было явственно слышно, как у притулившегося на носу Немечека стучат зубы. Через несколько минут лодка причалила к островку. Поспешно выскочив на берег, мальчики тотчас же укрылись за кустом.
– No, idáig is eljutottunk volna – mondta Boka, s halkan, óvatosan mászni kezdett a parton. A másik kettő utána.432
432— Ну, до острова, кажется, добрались, — сказал Бока и тихо, осторожно пополз вдоль берега. Остальные двое — на ним.
– Hohó – fordult vissza az elnök –, a csónakot nem hagyhatjuk magára! Ha meglátják, nem tudunk elmenekülni a szigetről. A hídon őrök állanak. Te maradj a csónaknál, úgyis Csónakos a neved. És ha valaki észreveszi a csónakot, vedd a szádba az ujjadat, és fütyülj akkorát, amekkorát csak tudsz. Mi majd visszarohanunk, beugrunk a csónakba, és te eltaszítod a parttól.433
433— Что же это мы? — вдруг обернулся к ним президент. — А лодка-то? Нельзя же бросать ее просто так. Если ее увидят, нам отсюда не уйти! Ведь на мосту часовые. Чонакош! Оставайся у лодки, раз уж у тебя такая фамилия. Если заметят, — пальцы в рот и свисти во всю мочь. Мы сразу примчимся, прыгнем в лодку, а ты оттолкнешься от берега.
Csónakos visszakullogott a ladikhoz, és titokban annak örült, hogy talán lesz alkalma egy akkorát füttyenteni, amekkorát csak tud…434
434Чонакош побрел назад, втайне радуясь; вдруг и вправду представится случай изо всех сил свистнуть.
Boka pedig továbbment a kis szőkével a víz mentén. Ahol a bokrok magasabbak voltak, ott felállottak, s úgy osontak tovább. Az egyik ilyen magas bokornál aztán megállottak. Itt félrehajtották a lombot. Beláttak a sziget közepére, melyen kis tisztás volt, s ekkor meglátták a vörösingesek félelmetes csapatját. Nemecseknek dobogni kezdett a szíve. Közelebb simult Bokához.435
435А Бока с белокурым малышом поползли дальше по берегу. Там, где кусты были повыше, они вставали на ноги и крались пригнувшись. Потом остановились за одним высоким кустом и, раздвинув ветки, выглянули. Прямо перед ними, на небольшой лужайке посреди островка, расположился грозный отряд краснорубашечников. У Немечека забилось сердце. Он прижался к Боке.
– Ne félj – súgta a fülébe az elnök.436
436— Не бойся, — шепнул президент.
A tisztás közepén nagy kő volt, s a kövön volt a lámpa. A lámpa körül guggoltak a vörösingesek. Valóban mindnyájának vörös volt az inge.437
437Посреди лужайки лежал большой камень. На нем стоял фонарь, а вокруг на корточках сидели краснорубашечники. Они и на самом деле были все в красных рубашках.
Áts Feri mellett guggolt a két Pásztor, és a kisebbik Pásztor mellett valaki, akinek nem volt vörös tornainge…438
438Рядом с Фери сидели оба Пастора, а возле младшего Пастора — какой-то мальчишка в рубашке совсем другого цвета.
Boka érezte, amint Nemecsek reszketni kezd mellette.439
439Бока почувствовал, что прижавшегося к нему Немечека охватила дрожь.
– Te… – mondta Nemecsek, de csak ennyit tudott mondani – te… te… – Aztán halkan hozzátette:440
440— Ты… — начал было Немечек, но больше не мог ничего сказать и только повторял: — Ты… ты… — Потом прибавил чуть слышно:
– Látod?441
441— Видишь?…
– Látom – szólt szomorúan Boka.442
442— Вижу, — грустно ответил Бока.
A vörösingesek mellett ott guggolt Geréb. Tehát nem csalódott, mikor a dombról erre nézett. Valóban Geréb volt az, aki a lámpával járt-kelt az imént.443
443Среди краснорубашечников сидел на корточках Гереб. Значит, Бока не ошибся, когда рассматривал остров с холма. Фонарь действительно держал тогда не кто иной, как Гереб.
Most kettőzött figyelemmel figyelték a vörösinges csapatot. A lámpa furcsán világította meg a sötét arcú Pásztorokat meg a többiek vörös ingét. Mind hallgattak, csak Geréb beszélt csöndesen. Valami olyat adhatott elő, ami nagyon érdekelte a többit, mert mind feléje hajoltak, s nagy figyelemmel hallgatták. Az esti nagy csöndben a két Pál utcai fiú is hallotta Geréb szavait. Ezt mondta:444
444С удвоенным вниманием стали они теперь наблюдать за собравшимися. Фонарь причудливо освещал смуглые лица Пасторов и красные рубашки остальных. Все молчали, один Гереб что-то тихо говорил. Очевидно, он рассказывал о чем-то живо интересовавшем собравшихся, так как все повернулись к нему и слушали с напряженным вниманием. В вечерней тишине слова Гереба долетали и до незваных гостей с улицы Пала. Вот что он говорил:
– A grundra kétfelől lehet bejutni… Be lehet menni a Pál utcáról, de onnan nehéz, mert törvénybe van írva, hogy aki bemegy, annak be kell reteszelni maga után az ajtót. A másik bejárás a Mária utca felől van. Itt a gőzfűrész nagy kapuja tárva-nyitva áll, s a farakások közt el lehet innen jutni a grundra. Ez csak azért nehéz, mert a farakások közt az utcákban erődök vannak…445
445— На пустырь можно войти с двух сторон… Можно с улицы Пала; но оттуда труднее: по закону, вошедший обязан запирать калитку на задвижку. Другой вход — с улицы Марии. Ворота лесопилки всегда открыты настежь, а дальше можно пробраться между штабелями дров. Тут только одна загвоздка: на штабелях устроены форты…
– Tudom – szólt közbe Áts Feri mély hangon, mely megborzongatta a Pál utcaiakat.446
446— Знаю, — перебил Фери Ач своим низким голосом, при звуке которого у пришельцев мороз пробежал по коже.
– Tudhatod, hiszen ott voltál – folytatta Geréb. – Az erődökben őrök vannak, s ezek azonnal jelt adnak, ha valaki közeledik a farakások közt. Nem is ajánlom, hogy arról jöjjetek…447
447— Ну да, ты ведь был там, — сказал Гереб. — Так вот, на фортах дежурят часовые, и они, только заметят кого-нибудь среди штабелей, сейчас же подают сигнал. Так что оттуда подходить не советую…
Tehát arról volt szó, hogy a vörösingesek odajöjjenek a grundra…448
448Значит, речь шла о нападении на пустырь!..
Geréb tovább beszélt: – A legjobb az lesz, ha előre megbeszéljük, hogy mikor jöttök. Akkor majd én megyek be a grundra utolsónak, és nyitva hagyom a kisajtót. Nem fogom bereteszelni.449
449— Лучше всего заранее условиться, когда вы придете, — продолжал между тем Гереб. — Тогда я войду на пустырь последним и оставлю калитку открытой. Не буду ее запирать.
– Jól van – szólt közbe Áts Feri –, ez helyes. A világért sem akarom olyankor elfoglalni a grundot, amikor nincs ott senki. Annak rendje és módja szerint háborút fogunk viselni. Ha ők meg tudják védeni a grundjukat, jó. Ha nem tudják megvédeni, elfoglaljuk, és kitűzzük a vörös zászlónkat. Nem kapzsiságból tesszük, hiszen tudjátok…450
450— Ладно, — сказал Фери Ач. — Так будет правильнее. Я вовсе не собираюсь занимать пустырь, когда там никого нет. Будем вести войну по всем правилам. Сумеют они защитить свой пустырь — хорошо. Не сумеют — мы займем его и водрузим там наше красное знамя. Ведь не из жадности мы это делаем…
Az egyik Pásztor szólalt most meg: – Azért tesszük, hogy legyen hol labdáznunk. Itt nem lehet, és az Eszterházy utcában mindig veszekedni kell a helyért… Nekünk labdaterület kell, és punktum!451
451— …а потому, что нам негде играть в мяч, — вмешался один из Пасторов. — Здесь — нельзя; на улице Эстерхази — тоже вечные споры… Нам нужно место для игры в мяч — и точка!
Íme, éppolyan okból határozták el a háborút, mint amilyen okokért az igazi katonák szoktak harcolni. Az oroszoknak tenger kellett, azért hadakoztak a japániakkal. A vörösingeseknek labdahely kellett, s miután másképp nem ment, háború útján akarták megszerezni.452
452Итак, причина воины была совершенно та же, что и между настоящими державами. Русским нужен был выход к океану, поэтому они стали воевать с японцами. Краснорубашечникам нужно было пространство для игры в мяч, и, поскольку иначе завладеть им не удавалось, они решили добиться своего войной.
– Tehát annyiban maradunk – szólt a vörösingesek vezére, Áts Feri –, hogy a megbeszélés szerint te nyitva fogod felejteni a Pál utcai kiskaput.453
453— Значит, решено, — объявил предводитель краснорубашечников Фери Ач. — Ты, согласно уговору, забудешь закрыть калитку с улицы Пала.
– Igen! – mondta Geréb.454
454— Ладно, — сказал Гереб.
Szegény kis szőke Nemecseknek azonban most már nagyon fájt a szíve. Ott állott, csuromvíz ruhában, nagyra nyitott szemmel nézve a tűzfény körül ülő vörösingeseket s köztük az árulót. Annyira fájt a szíve, hogy mikor Geréb szájából elhangzott az „igen”, mely azt jelentette, hogy Geréb hajlandó elárulni a grundot, sírva fakadt. Megölelte Boka nyakát, csöndesen zokogott, és csak azt mondogatta:455
455А у бедного маленького Немечека больно сжалось сердце. Мокрый насквозь, стоял он и широко раскрытыми глазами смотрел на сидевших вокруг фонаря краснорубашечников и предателя между ними. Так сильно заныло у него сердце, что, когда прозвучало это «ладно», которое означало готовность предать пустырь, он не выдержал и заплакал. Обнял Боку за шею и, тихонько всхлипывая, повторял только:
– Elnök úr… elnök úr… elnök úr…456
456— Господин президент… Господин президент… Господин президент…
Boka szelíden eltolta magától.457
457Бока мягко отстранил его:
– Most nem érünk semmit a sírással.458
458— Слезами горю не поможешь.
De az ő torkát is fojtogatta valami. Nagyon szomorú dolog volt az, amit Geréb itt művelt.459
459А у самого тоже комок подкатил к горлу. Уж больно нехорошее дело затевал Гереб!
De most hirtelen – Áts Feri intésére – felállottak a vörösingesek.460
460Вдруг по знаку Фери Ача краснорубашечники вскочили.
– Haza fogunk menni – szólt a vezér. – Mindenkinek megvan a fegyvere?461
461— По домам, — приказал предводитель. — Оружие есть у всех?
– Igen – mondták egyszerre valamennyien, s fölvették a földről hosszú falándzsáikat, melyeknek a végén pici vörös zászlócska volt.462
462— У всех! — в один голос откликнулись они, подымая с земли длинные деревянные копья с красными флажками на остриях.
– Előre – vezényelte Áts Feri –, be a bokrok közé, gúlába rakni a fegyvereket!463
463— Отнести оружие в кусты и составить там в козлы! — скомандовал Фери Ач. — Марш!
És elindultak mind, Áts Ferivel az élükön, a kis sziget belseje felé. Geréb is velük ment. A kis térség üresen maradt, közepén a kő, a kövön az égő lámpa. Hallatszottak a lépteik, amint egyre távolodtak, mentek befelé a sűrűbe, elrejteni a lándzsáikat.464
464Все направились в глубь островка, предводительствуемые Фери Ачем. Гереб тоже пошел с ними. Маленькая лужайка с камнем посредине, на котором стоял зажженный фонарь, опустела. Шаги все удалялись: краснорубашечники углубились в чащу.
Boka megmozdult.465
465Бока сделал движение.
– Most – súgta oda Nemecseknek, s a zsebébe nyúlt. A piros cédulát vette elő, melybe már bele volt illesztve egy rajzszög. Félrehajtotta a bokor ágait, s hátraszólt a kis szőkének:466
466— Сейчас, — шепнул он Немечеку и вынул из кармана красную бумажку, заблаговременно проткнутую кнопкой. Потом раздвинул кусты, обернулся и сказал:
– Itt várj! Meg se moccanj!467
467— Жди здесь. Не шевелись!
S azzal beugrott a kis tisztásra, ahol az előbb még körben ültek a vörösingesek. Nemecsek még a lélegzetét is visszafojtotta, úgy nézett utána. Bokának első dolga az volt, hogy a nagy fához ugrott, mely a tisztás szélén állott, s mely lombkoronájával, mint valami nagy ernyő, az egész szigetet betakarta. A fatörzsre egy szempillantás alatt feltűzte a piros cédulát, s azzal a lámpához osont. Kinyitotta a lámpa egyik ablakát, s belefújt. A gyertya elaludt, s e pillanatban Nemecsek Bokát is elvesztette szem elől. De még hozzá sem szokott a szeme a sötétséghez, már mellette állott Boka, s karon fogta.468
468И одним прыжком выскочил на лужайку, где только что тесным кружком сидели краснорубашечники. Немечек затаил дыхание. Первым делом Бока подбежал к исполинскому дереву, которое росло на краю лужайки, осеняя весь островок своей могучей кроной, словно огромным зонтом. Во мгновение ока он приколол к его стволу алый знак и шмыгнул к фонарю. Открыв одно из стекол, он дунул внутрь. Свеча погасла, и Немечек перестал видеть Боку. Но не успели его глаза привыкнуть к темноте, как Бока уже очутился рядом и схватил его за руку:
– Rohanj utánam, ahogy csak tudsz!469
469— За мной! Скорей, скорей!
Azzal vágtatni kezdtek a sziget partjára, a csónak felé. Mikor Csónakos meglátta őket, beugrott a ladikba, a partnak támasztotta az evezőt, hogy minden pillanatban kész legyen az indulásra. A két fiú beugrott a csónakba.470
470И оба помчались к берегу, где стояла лодка. Чонакош, увидев их, прыгнул в нее и уперся веслом в берег, готовый сейчас же оттолкнуться. Бока и Немечек мигом перемахнули через борт.
– Mehetünk – lihegte Boka.471
471— Отваливай, — задыхаясь, приказал Бока.
Csónakos nekifeszítette a partnak az evezőt, de a csónak nem indult. Nagyon erősen szaladtak neki idejövet a partnak, s a csónak félig szárazon volt. Valakinek ki kellett szállani belőle, hogy megemelje az orrát, s beletaszítsa a vízbe. De már ekkor hangok hallatszottak a tisztás felől. A vörösingesek visszatértek a fegyvertárból, és eloltva találták a lámpát. Eleinte azt hitték, hogy a szél fútta el, de mikor Áts Feri megnézte, látta, hogy a lámpa kis ablaka nyitva van.472
472Чонакош налег на весло, но лодка не двинулась с места. Слишком глубоко врезались они в берег, когда причаливали: лодка почти наполовину вылезла па сушу. Надо было кому-то выйти, чтобы приподнять нос и столкнуть лодку в воду. Но на лужайке уже слышались голоса. Краснорубашечники, вернувшись из арсенала, увидели, что фонарь потух. Сначала они было подумали, что его погасил ветер. Но Фери Ач, осмотрев фонарь, обнаружил, что одно стекло открыто.
– Itt járt valaki! – kiáltotta bömbölő hangján, s oly hangosan, hogy a csónakkal kínlódó fiúk is meghallották.473
473— Здесь кто-то был! — загремел он так, что его услышали и трое беглецов, бившихся с лодкой.
Meggyújtották a lámpát, s ekkor mindenkinek szemébe tűnt a fára tűzött cédula: ITT VOLTAK A PÁL UTCAI FIÚK! A vörösingesek összenéztek. Áts Feri elkiáltotta magát:474
474Фонарь зажгли, и всем бросилась в глаза записка, прикрепленная к дереву: «Здесь были мальчишки с улицы Пала». Краснорубашечники переглянулись. Фери Ач воскликнул:
– Hát ha itt voltak, akkor még itt is vannak! Utánuk!475
475— Если были, значит, не ушли далеко! В погоню!
Nagyot füttyentett. A hídról besiettek az őrök, és jelentették, hogy a hídon senki sem jöhetett be a szigetre.476
476Он издал протяжный свист. С моста прибежали часовые и доложили, что по мосту никто на остров не проходил.
– Csónakon jöttek – mondta a fiatalabbik Pásztor.477
477— Они на лодке приплыли, — сказал меньшой Пастор.
És a csónakkal bajlódó három fiú rémülten hallotta a rájuk vonatkozó harsány kiáltást:478
478И трое мальчишек с улицы Пала, сталкивавшие лодку, с ужасом услыхали громкий вопль краснорубашечников:
– Utánuk!479
479— В погоню!
S épp mikor ez a szó elhangzott, sikerült a Csónakosnak a ladikot a vízbe taszítani, s neki magának még beleugrani. Rögtön meg is kapták az evezőket, és teljes erővel kezdtek a part felé evezni.480
480Как раз и этот момент Чонакошу удалось спихнуть лодку и быстро в нее прыгнуть. Беглецы дружно взялись за весла и изо всех сил принялись грести к противоположному берегу.
Áts Feri ordítva adta ki a rendelkezéseket:481
481Фери Ач громогласно отдавал приказания:
– Wendauer, fel a fára, utánuk nézni! Pásztorék, ki a hídra, és jobbról-balról a tó partján keríts!482
482— Вендауэр, на дерево! Посмотри, где они! Пасторы, живо через мост: обежать озеро с обеих сторон!
Most úgy látszott, hogy be vannak kerítve. Amíg azt a négy-öt evezőcsapást megteszik, mely a partra viszi őket, addig a gyorsan futó Pásztorok megkerülik a tavat, s aztán nincs menekvés se jobbra, se balra. Ha pedig előbb jutnak a partra, mint a Pásztorok, akkor a fa tetejére küldött őrszem szemmel tarthatja őket, s megmondja, merre menekülnek. A csónakból látták, amint Áts Feri a lámpával a kezében futkosott a sziget partján. Aztán dobogás hallatszott: most rohantak ki a Pásztorok a fahídon a szigetről…483
483Казалось, трое с улицы Пала теперь окружены. Пока они сделают четыре — пять взмахов веслами, необходимые, чтобы достичь суши, быстроногие Пасторы успеют обежать вокруг озера, и тогда путь будет отрезан с обеих сторон. И даже если удастся достичь берега раньше Пасторов, их все равно заметит с дерева дозорный и крикнет, куда они побежали. С лодки видно было, как Фери Ач с фонарем в руке бегает по берегу. Потом раздался гулкий топот: это Пасторы промчались по мосту.
Mire azonban az őrszem felkapaszkodott a fára, ők partot értek.484
484Но не успел дозорный вскарабкаться на дерево, как беглецы уже достигли берега.
– Most kötött ki a csónak a parton! – süvöltözött egy hang a fáról.485
485— Лодка пристала к берегу! — завопил с дерева невидимый дозорный.
S rögtön felelt rá a vezér mély hangja: – Utánuk mindenki!486
486— Все за ними! — тотчас ответил ему низкий голос предводителя.
A három Pál utcai fiú azonban most már lélekszakadtából futott.487
487Но трое лазутчиков с улицы Пала уже удирали со всех ног.
– Nem szabad, hogy utolérjenek – mondta futás közben Boka. – Sokkal többen vannak, mint mi!488
488— Нельзя, чтобы они нас догнали, — промолвил на бегу Бока. — Их в несколько раз больше, чем нас.
Továbbvágtattak, úton, gyepen keresztül, elöl Boka, nyomában a másik kettő. Egyenest az üvegház felé tartottak.489
489И они припустили вовсю, не разбирая дороги, по газонам — впереди Бока, за ним остальные, — прямо к стеклянному зданию оранжереи.
– Be az üvegházba! – lihegett Boka, s az üvegház kisajtaja felé rohant.490
490— В оранжерею! — запыхавшись, проговорил Бока, подбегая к низенькой двери.
Az ajtó szerencsére nyitva volt. Besurrantak, és elbújtak a nagy ciprusok mögé. Künn csönd volt. Úgy látszik, az üldözők elvesztették a nyomot.491
491К счастью, дверь не была заперта. Юркнув в нее, беглецы притаились за густыми кипарисами. Снаружи все было тихо. Преследователи как будто потеряли их из виду.
A három kislegény most megpihent kissé. Körülnéztek a furcsa épületben, melynek üvegtetején, üvegfalain beszűrődött a városi este halvány világossága. Furcsa, érdekes hely volt ez a nagy üvegház. Ők a bal szárnyában voltak, s azon túl még az épület középrésze következett, majd a jobb szárnya. Véges-végig nagy levelű, kövér törzsű fák állottak nagy, zöld dézsákban. Hosszú ládákban a páfrány és mimóza tenyészett. A középső rész nagy kupolája alatt pedig legyezőlevelű pálmák meredtek fölfelé, s délszaki növényekből valóságos kis erdő állott itt. Az erdő közepén aranyhalas medence, a medence mellett pad. Aztán megint magnóliák, babérok, narancsfák, óriási páfrányok. Csupa erős, fojtó illatú növény, amely fűszeres szaggal tölti meg a levegőt. S a gőzzel fűtött, nagy üvegcsarnokban állandóan csurgott-csöpögött a víz. Koppantak a csöppek a nagy, kövér leveleken, s amikor egy-egy nagy pálmalevél megzörrent, a fiúk mindig valami furcsa, délszaki állatot véltek látni, amely itt futkos, ebben a meleg, nyirkos, sűrű kis erdőben, a zöld dézsák között. Biztonságban érezték magukat, s kezdtek azon tűnődni, hogy mikor fognak innen szabadulni.492
492Мальчики перевели дух. Они оглядели внутренность этого странного здания, сквозь стеклянную крышу и дверь которого проникал слабый свет городских сумерек. Необыкновенное, любопытное место была эта большая оранжерея. Трое беглецов попали в левое ее крыло. Прямо перед ними находился центральный зал, а за ним уходило вдаль правое крыло. Вдоль стен, насколько видел глаз, тянулись ряды зеленых кадок, в которых росли деревья с толстыми стволами и большими листьям. В длинных ящиках красовались мимозы и папоротники. Под высоким куполом центральной части неподвижные пальмы простирали кверху свои веерообразные листья и высился целый лес каких-то южных растений. Посреди этого леса находился бассейн с золотыми рыбками, а возле стояла скамейка. Дальше опять шли магнолии, лавры, померанцевые деревья, гигантские папоротники — сплошь крупные, сильно пахнущие растения, наполнявшие воздух пряным ароматом. И всюду в этом обширном стеклянном строении, обогреваемом паровым отоплением, сочилась и капала вода. Капли щелкали по широким, мясистым лопастям, и когда где-нибудь, шурша, вздрагивал большой пальмовый лист, мальчикам чудилось, будто это какой-то диковинный южный зверек копошится во влажных, душных зарослях, между зелеными кадками. Здесь беглецы почувствовали себя в безопасности и стали раздумывать, как теперь выбраться отсюда.
– Csak ránk ne zárják az üvegházat – suttogta Nemecsek, aki kimerülten ült egy nagy pálma tövében, s akinek jólesett a fűtött helyiség, mert bőrig át volt ázva.493
493— Только бы не заперли на ночь оранжерею! — пролепетал Немечек, который в изнеможении уселся под высокой пальмой, прислонившись к ее стволу. Он промок до нитки, и в тепло натопленном помещении его охватила приятная истома.
Boka megnyugtatta:494
494Бока успокоительно заметил:
– Ha eddig nem zárták be, ezúttal se zárják be.495
495— Ну, если до сих пор не заперли, так теперь не запрут.
Hát ültek és füleltek. Semmi hang. Itt senkinek se jutott eszébe keresni őket. Aztán fölkeltek, és botorkálni kezdtek a magas polcok között, melyek telis-tele voltak rakva zöld bokrocskákkal, szagos füvekkel, nagy virágokkal. Csónakos neki is ment az egyik polcnak, és beléje botlott. Nemecsek szolgálatkész akart lenni.496
496Они сидели и слушали. Но снаружи не доносилось ни звука. Видно, никому в голову не пришло искать их здесь. Тогда они встали и начали бродить среди высоких стеллажей, сплошь уставленных горшочками с зелеными кустиками, душистыми травами и большими цветами. Чонакош, задев ногой за одну из полочек, споткнулся. Немечек поспешил к нему на помощь.
– Megállj – mondta –, majd világítok.497
497— Погоди, — сказал он, — я тебе посвечу.
És mielőtt Boka ebben megakadályozhatta volna, gyújtót vett elő a zsebéből, és rápörcentett az egyikre. A gyújtó fellobbant, de a következő pillanatban kis is aludt, mert Boka kiütötte a kis szőke kezéből.498
498И прежде чем Бока успел помешать, вынул из кармана коробок и чиркнул спичкой. Спичка вспыхнула, но тут же погасла, потому что Бока выбил ее у него из рук.
– Majom! – szólt rá haragosan. – Elfelejted, hogy üvegházban vagy? Hiszen ennek a háznak a fala is üvegből van… most biztosan meglátták a fényt!499
499— Осел! — сердито прошипел он. — Забыл, что мы в оранжерее? Ведь здесь даже стены стеклянные… Теперь они наверняка нас заметили.
Megálltak és hallgatóztak. Valóban, Bokának igaza volt. A vörösingesek meglátták a fellobbanó világosságot, mely egy pillanatra az egész üvegházat kivilágította. S a következő pillanatban már hallatszottak a kavicson ropogó lépteik. Ők is a bal szárny ajtaja felé tartottak. Hallották, amint Áts Feriből megint kitört a hadvezér:500
500Мальчики остановились, прислушиваясь. Бока был прав. Краснорубашечники увидели вспышку света, на мгновение озарившую вею оранжерею, и в следующую минуту ясно послышался хруст гравия у них под ногами. Они тоже направились к левому крылу. В Аче снова проснулся военачальник.
– Pásztorok a jobb kisajtón – kiáltotta –, Szebenics a középajtón, én meg itt!501
501— Пасторы, к правому крылу! — крикнул он. — Себенич — к среднему входу, а я сюда!
A Pál utcaiak egy pillanat alatt elbújtak. Csónakos egy polc alá hasalt. Nemecseket pedig azzal a megokolással, hogy ő már úgyis vizes, beleküldték az aranyhalas medencébe. A kis szőke állig bújt le a vízbe, s a fejét egy nagy páfránylevél alá húzta. Bokának már csak annyi ideje maradt, hogy a nyitott ajtó mögé állhasson.502
502Мальчишки с улицы Пала мигом попрятались кто куда. Чонакош лег на живот и заполз под нижнюю полку стеллажа. А Немечеку велели залезть в бассейн с золотыми рыбками: все равно он уже промок. Малыш погрузился в воду по самый подбородок, а голову прикрыл большим листом папоротника. Боке уж не оставалось времени для размышлений, и он успел только стать за приотворенную дверь.
Áts Feri pedig bevonult kíséretével az ajtón, a lámpával a kezében. A lámpa fénye úgy esett az üvegajtóra, hogy Boka jól láthatta Áts Ferit, de ez nem láthatta az ajtó mögé rejtőzött Bokát. És Boka jól megnézte a vörösinges vezért, akit csak egyszer látott közelről, a Múzeum-kertben. Szép fiú volt Áts Feri, s most ragyogott a szeme a harcvágytól. De csakhamar eltűnt előle. Bejárta a többivel az utakat, s a jobb szárnyban a polcok alá is néztek. A medencében egyiknek sem jutott eszébe keresgélni. Csónakos pedig csak úgy menekedett meg a fölfedeztetéstől, hogy mikor az ő polca alá akartak nézni, az a fiú, akit Áts Feri Szebenicsnek nevezett, így szólt:503
503Фери Ач с фонарем в руке вошел со своим отрядом в оранжерею. Свет фонаря падал так, что Бока, стоя за стеклянной дверью, хорошо видел Фери Ача, но сам оставался невидимым. Тут он впервые как следует рассмотрел предводителя краснорубашечников, которого раньше видел близко только раз, в саду Национального музея. Красивый малый был этот Фери, особенно сейчас, когда глаза у него горели воинственным пылом. Но в следующее мгновение он со своими спутниками уже кинулся обшаривать проходы. В правом крыле они даже заглянули под стеллажи. В бассейне искать никому не пришло в голову. Зато Чонакоша чуть не обнаружили. Его спасла чистая случайность: как раз в ту минуту, когда преследователи собирались заглянуть под нижнюю полку, паренек, которого Фери Ач назвал Себеничем, сказал:
– Ezek már rég kimentek innen a jobb oldali ajtón…504
504— Да они давно небось удрали через правую дверь…
És miután ő arra indult, a keresgélés hevében a többi is utánaszaladt. Keresztülvágtattak az üvegházon, s néhány tompa puffanás jelezte, hogy ők se nagyon kímélték a cserepeket. Aztán kimentek, s újra csönd lett. Elsőnek Csónakos bújt elő.505
505И так как он побежал направо, все в пылу погони тоже устремились за ним. Несколько глухих ударов об пол возвестили, что преследователи не очень церемонятся с цветочными горшками. Но вот они выбежали наружу, и все утихло. Чонакош выполз из своего укрытия.
– Papuskám – mondta –, a fejemre dőlt egy cserép. Csupa föld vagyok…506
506— Мамочки! — воскликнул он. — Я весь в земле. Горшок свалился мне прямо на голову.
És buzgón köpte a homokot, amivel tele volt orra-szája. Másodiknak, mint valami vízi szörnyeteg, Nemecsek bújt ki a medencéből. Szegényke megint csurgott-csöpögött, s amint ő már szokta, pityergőre álló hangon panaszkodott:507
507И принялся усердно отплевываться от песка, набившегося ему в нос и в рот. Затем из бассейна, словно морское чудище, показался Немечек. С бедняжки опять ручьями текла вода, и опять он, чуть не плача, по своему обыкновению, принялся жаловаться:
– Hát én már egész életemben folyton a vízben leszek? Mi vagyok én? Béka?508
508— Что же мне, всю жизнь в воде сидеть? Лягушка я, что ли?
Megrázta magát, mint a vízzel leöntött pincsi kutya.509
509И встряхнулся, как болонка, которую окатили водой.
– Ne siránkozzál – szólt rá Boka. – És most gyerünk, hadd legyen már vége egyszer ennek az estének…510
510— Не ной, — сказал Бока. — Ну, теперь пошли; на сегодняшний вечер, кажется, хватит.
Nemecsek sóhajtott:511
511Немечек вздохнул:
– De szeretnék már otthon lenni!512
512— Ой, как мне домой хочется…
– Itt eszébe jutott, hogy milyen fogadtatásban lesz része otthon, ha meglátják a vizes ruháját. Hát kijavította, amit mondott.513
513Но, сообразив, какой прием его ожидает в этой мокрой насквозь одежде, поспешил поправиться:
– Nem is szeretnék olyan nagyon otthon lenni!514
514— Да нет, совсем не хочется!
Szaladtak vissza az akácfa mellé, ahol bemásztak a düledező palánkon. Néhány perc alatt elérték. Csónakos fel is mászott a fára, de mielőtt rálépett volna a kerítés tetejére, visszanézett a kertbe.515
515Они побежали назад, к акации у ветхого забора, и вскоре были там. Чонакош взобрался на дерево, но, ступив на верхнюю перекладину забора, оглянулся и посмотрел в сад.
Ijedten kiáltotta: – Ott jönnek!516
516— Они идут сюда! — раздалось его испуганное восклицание.
– Vissza a fára! – szólt Boka.517
517— Назад, на дерево! — приказал Бока.
Csónakos visszament a fára, s maga után fölsegítette két társát. Olyan magasra másztak, amilyen magasan csak bírta őket az ág. Bosszantotta őket az a gondolat, hogy épp most csípjék el őket, mikor már olyan közel voltak a meneküléshez.518
518Чонакош перелез обратно на акацию и помог вскарабкаться товарищам. Они забрались как можно выше, пока держали ветви, вверху совсем тонкие. Мысль, что их поймают, когда спасение так близко, была нестерпимо обидна.
A vörösinges csapat hangos trappolással érkezett a fához. A fiúk fönn némán kuksoltak, mint három nagy madár a sűrű lomb között.519
519Отряд краснорубашечников с громким топотом подбежал к дереву. Беглецы тремя огромными птицами застыли наверху, в темной листве…
Megint az a Szebenics szólalt meg, aki az üvegházban is elbolondította előlük a csapatot:520
520Послышался голос того самого Себенича, который еще в оранжерее сбил своих товарищей с толку:
– Láttam, amint keresztülugrottak a kerítésen!521
521— Я видел, как они перепрыгнули через забор!
Úgy látszik, ez volt a legostobább köztük, ez a Szebenics. És mivel rendesen a legostobább egyszersmind a leglármásabb is, hát folyton ő kiabált. A vörösingesek, akik ügyes tornászok voltak, egy pillanat alatt átvetették magukat a palánkon. Áts Feri utolsónak maradt, s mielőtt kimászott volna, elfújta a lámpát. Ugyanazon az akácfán kapaszkodott fel ő is a palánkra, amelynek tetejében a három madár fészkelt.522
522Наверно, он был глупее всех, этот Себенич. А так как глупцы больше всех шумят, только его голос все время и раздавался. Краснорубашечники, все до одного ловкие гимнасты, мигом перемахнули через забор. Оставшийся последним Фери Ач, перед тем как перелезть, задул фонарь. На забор он взобрался по той самой акации, в ветвях которой угнездились наши пташки.
Sőt Nemecsekről, aki még egyre csöpögött, mint valami lyukas eresz, a nyaka közé is hullott néhány kövér vízcsepp.523
523Тут с одежды Немечека — с нее все еще текло, как из дырявого желоба, — упали ему за ворот три крупные капли.
– Esik az eső! – kiáltotta Áts Feri, megtörülte a nyakát, és azután ő is kiugrott az utcára.524
524— Дождь пошел! — крикнул Фери Ач и, вытерев ладонью шею, спрыгнул на тротуар.
– Ott mennek! – hangzott az utcáról, s mind szaladni kezdtek, annak jeléül, hogy Szebenics megint tévedett. Meg is jegyezte Boka:525
525— Вон они! — загремело на улице, и краснорубашечники гурьбой ринулись вслед за Себеничем, который, видимо, опять ошибся.
– Ha ez a Szebenics nem volna, már rég a kezük közé kerültünk volna…526
526— Да, если б не этот Себенич, мы давно бы уж были в их руках… — заметил Бока.
Most már érezték, hogy végleg megmenekültek a vörösingesek elől. Látták őket, amint két csöndesen ballagó fiú után szaladtak az egyik kis utcán. A két fiú megijedt tőlük, és szintén szaladni kezdett. Nagy ordítás tört ki erre, és a vörösingesek nekivadultan rohantak utánuk. A lárma messze halt el, valami józsefvárosi kis utcácskában…527
527Только тут они почувствовали, что спасены. Краснорубашечники по маленькой уличке пустились вдогонку за какими-то двумя мальчуганами. Те шли себе потихоньку, ничего не подозревая, но, увидев преследователей, в испуге бросились бежать, а краснорубашечники с торжествующим ревом погнались за ними. Шум погони все удалялся и наконец замер где-то в закоулках Йожефвароша…
Lemásztak a kerítésről, és nagyot lélegzettek, mikor megint az utca kövezetét érezték a lábuk alatt. Egy öregasszony baktatott arrafelé, majd más járókelők jöttek. Érezték, hogy megint a városban vannak, s itt már semmi bajuk nem történhetik. Fáradtak, éhesek voltak. A közeli árvaházban, melynek ablakai barátságosan világlottak ki a sötét estébe, vacsorára harangoztak.528
528Пришельцы с улицы Пала спустились с забора и, ощутив под ногами мостовую, облегченно вздохнули. Какая-то старушка брела мимо; вдали показались еще прохожие. Ребята снова были в городе: тут уже им ничто не угрожало. Все трое устали и проголодались. Неподалеку, в сиротском приюте, окна которого приветливо светились в темноте, зазвонил колокол, сзывая на ужин.
Nemecsek didergett.529
529У Немечека зуб на зуб не попадал.
– Siessünk – mondta.530
530— Идем скорей, — пробормотал он.
– Megállj – szólt Boka –, te lóvonaton menj haza. Nesze, adok pénzt!531
531— Постой, — сказал Бока, — поезжай лучше на конке. На вот деньги.
A zsebébe nyúlt, de bennakadt a keze. Csak három krajcárja volt az elnöknek. Nem volt más a zsebében, mint három rézkrajcár meg a finom tintatartó, melyből vidáman folydogált a kék tinta. Előhúzta a tintás három krajcárt, és odaadta Nemecseknek.532
532Он полез в карман, но рука его так и осталась там. У президента было всего-навсего три крайцара. Сколько он ни шарил, ничего, кроме этих трех медных крайцаров да изящной чернильницы, весело пускавшей синие капли, в кармане не оказалось. Бока вынул три запачканные чернилами монетки и протянул Немечеку:
– Csak ennyi van.533
533— Больше у меня нет.
Csónakosnál akadt még két krajcár. És a kis szőkének volt egy angyalos szerencsekrajcárja, amit egy pilulás skatulyában hordott magával. Ez összesen hat krajcár volt. Ezzel fölült a lóvonatra.534
534У Чонакоша нашлось еще два крайцара. И у самого малыша хранился заветный крайцар, который он носил с собой в коробочке из-под пилюль — на счастье. Всего это составило шесть крайцаров. С этой суммой в руках Немечек и взобрался на конку.
Boka megállott az utcán. Még mindig tele volt a szíve a Geréb dolgával. Szomorúan állott és hallgatott. De Csónakos még nem tudott az árulásról semmit, tehát ő vidám volt.535
535А Бока остался стоять посреди улицы. Из головы у него всё не шел Гереб с его проделками. Печально стоял он и молчал. Зато Чонакош, который еще ничего не знал о предательстве, был в превосходном настроении.
– Ide figyelj, papuska! – mondta, s mikor Boka odanézett, bekapta két ujját a szájába, és fülrepesztőt süvített. Akkorát, amekkorát csak tudott. Aztán úgy nézett körül, mintha ezzel a füttyel jóllakott volna. – Ezt már egész este tartogatom – mondta vidáman –, de most kikívánkozott belőlem, papuskám!536
536— Гляди-ка, мамочка! — сказал он и, когда Бока взглянул на него, вложил два пальца в рот и так пронзительно свистнул, что ушам больно стало. Как говорится, во всю мочь. Свистнул — и огляделся с таким видом, будто вкусно поел. — Весь вечер сдерживался, — весело заявил Чонакош. — Больше невтерпеж, мамочка!
Karon fogta a szomorú Bokát, s azzal ennyi izgalom után fáradtan kezdtek a város felé ballagni a hosszú Üllői úton…537
537Он подхватил загрустившего Боку под руку, и мальчики, усталые от пережитых волнений, побрели в город по длинному проспекту Юллё…
IV.538
5384
Az osztályteremben ismét egyet ütött az óra, s a fiúk a könyveikhez kaptak. Rácz tanár úr becsapta a könyvét, és felállott a katedrán. A szolgálatkész kis Csengey, az első pad első odaugrott hozzá, és fölsegítette rá a felöltőt. A Pál utcaiak a különböző padokból összenéztek, várva Boka intézkedését. Tudták, hogy ma délután már kettőkor lesz a gyülekezés a grundon, mert a három tagból álló előőrscsapat be fog számolni füvészkerti élményeiről. Azt mindenki tudta, hogy a kirándulás sikerült, s hogy a Pál utcaiak elnöke bátran adta vissza a látogatást a vörösingeseknek. De a dolog részleteire voltak kíváncsiak, az egyes kalandokra, a veszedelmekre, melyekben a fiúk forogtak.539
539Часы в классе снова пробили один раз, и мальчики стали складывать книжки. Господин Рац, учитель, захлопнул свою книгу и поднялся с места. Малыш Ченгеи с первой парты услужливо подбежал к нему помочь надеть пальто. Мальчишки с улицы Пала, сидевшие в разных местах, переглянулись, ожидая распоряжений Боки. Известно было, что в два часа дня на пустыре состоится сбор и отряд лазутчиков в составе трех человек доложит о посещении Ботанического сада. Что вылазка прошла удачно и президент Союза пустыря отважно нанес ответный визит Краснорубашечникам, — об этом все уже знали. Но любопытно было узнать и услышать обо всех приключениях и опасностях, которые подстерегали смельчаков…
Bokából harapófogóval sem lehetett volna egy szót sem kivenni. Csónakos mindenfélét beszélt összevissza, s Isten bocsássa meg neki, de nagyokat füllentett. Még vadállatokról is beszélt, amelyekkel a füvészkerti romok közt találkoztak… Hogy Nemecsek majd belefulladt a tóba… Hogy a vörösingesek egy rettenetes máglya körül ültek… De összevissza beszélt, és épp a fontos dolgokat felejtette mindig ki. És nem lehetett a beszédjét végighallgatni, mert majd megsüketítette a hallgatóit a folytonos füttyökkel, melyeket pontok helyett rakott a mondatok végére.540
540Из Боки нельзя было вытянуть ни слова. Чонакош болтал без умолку и — прости ему господь! — изрядно привирал. Рассказывал даже про каких-то диких зверей, которые повстречались им в развалинах замка… Уверял, будто Немечек чуть не утонул в озере… Что краснорубашечники сидели вокруг огромнейшего костра… Но рассказывал страшно сбивчиво и о самом главном все время забывал. Да и слушать его было трудно: постоянные свистки, которые он вставлял после каждой фразы вместо точки, просто оглушали.
Nemecsek meg olyan fontosnak érezte a szerepét, hogy nagyon komolyan titkolózott. Ha kérdezték, így felelt:541
541Немечеку же собственная его роль казалась такой важной, что он напустил на себя величайшую таинственность и на все вопросы отвечал только:
– Nem mondhatok semmit.542
542— Ничего не могу сказать.
Vagy azt mondta:543
543Или:
– Kérdezzétek meg az elnök úrtól.544
544— Спросите у господина президента.
A többiek rettenetesen irigyelték Nemecseket, aki közlegény létére ilyen gyönyörű kalandban vehetett részt. A hadnagyok és főhadnagyok érezték, hogy ezek után ők eltörpülnek a közlegény mellett, sőt némelyek már azt is hangoztatták, hogy a kis szőkét ezek után okvetlenül tisztté fogják előléptetni, s akkor nem marad más közlegény a grundon, mint Hektor, a tót fekete kutyája…545
545И все ужасно завидовали Немечеку, что он — нижний чин, а принял участие в таком замечательном похождении. Лейтенанты и старшие лейтенанты почувствовали себя словно па голову ниже своего собственного рядового, а иные стали даже поговаривать, что вот малыша непременно произведут теперь в офицеры и на пустыре вообще ни одного рядового не останется, кроме Гектора, черной собаки сторожа…
Még mielőtt Rácz tanár úr kiment volna az osztályból, Boka felemelte két ujját a Pál utcaiak felé, annak jeléül, hogy két órakor lesz a találkozó. A többi fiúk, akik nem tartoztak a Pál utcaiak közé, rettenetesen irigyelték őket, mikor Boka intésére valamennyien szalutáltak, ezzel mutatva, hogy tudomásul vették az elnök jelét.546
546Не успел учитель выйти из класса, как Бока поднял вверх два пальца, извещая мальчишек с улицы Пала, что встреча состоится ровно в два. Остальные, не принадлежавшие к их числу, преисполнились жгучей зависти при виде того, как в ответ все они разом отдали честь, показывая этим, что знак Боки принят к сведению.
És már mind indulni akartak, mikor történt valami.547
547И все уже хотели встать, как вдруг произошло нечто неожиданное.
Rácz tanár úr megállott a katedra lépcsőjén.548
548Господин Рац, учитель, остановился на ступеньках кафедры.
– Várjatok – mondta.549
549— Погодите, — сказал он.
Nagy csönd lett erre.550
550Воцарилась мертвая тишина.
A tanár úr kis cédulát húzott elő a felöltője zsebéből. Föltette a szemüvegét, s a céduláról olvasni kezdte a következő neveket:551
551Господин Рац вынул из кармана пальто какую-то записку и, надев на нос очки, начал выкликать фамилии:
– Weisz!552
552— Вейс!
– Jelen – mondta ijedten Weisz.553
553— Здесь, — испуганно отозвался Вейс.
A tanár úr folytatta: – Richter! Csele! Kolnay! Barabás! Leszik! Nemecsek!554
554— Рихтер! Челе! Колнаи! Барабаш! Лесик! Немечек! — продолжал учитель.
Valamennyi rendre felelt:555
555Каждый отвечал:
– Jelen!556
556— Здесь!
Rácz tanár úr zsebre tette a cédulát, és így szólt:557
557Господин Рац спрятал записку в карман.
– Ti most nem mentek haza, hanem bejöttök velem a tanári szobába. Egy kis dolgom van veletek.558
558— Перед уходом домой зайдете ко мне в учительскую, — объявил он. — У меня к вам небольшое дело.
Azzal elindult, s anélkül, hogy ennek a furcsa meghívásnak okát adta volna, kisietett a teremből.559
559С этими словами он сошел с кафедры и, не объяснив причины этого странного приглашения, поспешно покинул класс.
Nagy zúgás, zsongás támadt erre.560
560Все заволновались, зашумели.
– Miért hív?561
561— Зачем нас вызывают?
– Miért maradunk itt?562
562— Почему нам велели остаться?!
– Mit akarnak velünk?563
563— Чего ему нужно?
Ezt kérdezgették egymástól a meghívottak. És miután valamennyien Pál utcaiak voltak, Boka köré sereglettek.564
564С такими вопросами обращались друг к другу вызванные. И так как все они принадлежали к числу мальчишек с улицы Пала, то обступили Боку.
– Én nem tudom, mi lehet – mondta az elnök. – Csak menjetek be, és én majd megvárlak a folyosón benneteket. – Azzal a többiekhez fordult.565
565— Не знаю, что бы это могло значить, — сказал президент. — Идите, а я подожду вас тут, в коридоре. Потом обернулся к остальным:
– Hát nem kettőkor találkozunk, hanem háromkor. Akadály jött közbe.566
566— Придется собраться не в два, а в три. Вышла задержка.
Az iskola nagy folyosója megnépesült. A többi osztályok is ontották magukból a fiúkat, nagy kavarodás, sietés, csoszogás lett úrrá a máskor csöndes, nagyablakos folyosón. Mindenki sietett.567
567Просторный гимназический коридор с большими окнами, обычно такой тихий, ожил. Из других классов тоже высыпали ученики; поднялась толкотня, беготня, суета. Все спешили к выходу.
– Be vagytok zárva? – kérdezte egy fiú a szomorú csoporttól, mely a tanári szoba előtt feketéllett.568
568— Что, после уроков оставили? — кинул один из пробегавших маленькой стайке, сиротливо столпившейся у входа в учительскую.
– Nem – mondta büszkén Weisz.569
569— Нет, — гордо возразил Вейс.
A fiú azzal elszaladt. Irigyen néztek utána. Ő már hazamehet…570
570Спросивший побежал дальше, провожаемый завистливыми взглядами. Счастливец: уже идет домой!..
Néhány percnyi várakozás után kinyílott a tanári szoba ajtaja, s a tejüveges ajtó mögött megjelent Rácz tanár úr magas, sovány alakja.571
571После непродолжительного ожидания стеклянная дверь учительской приоткрылась, и между матовыми створками выросла высокая, худощавая фигура господина Раца.
– Gyertek be – szólt, és előrement.572
572— Входите, — сказал он и вошел первым.
A tanári szoba üres volt. A hosszú, zöld asztal körül állottak a fiúk, halálos csöndben. Az utolsó tiszteletteljesen csukta be az ajtót. Rácz tanár úr leült az asztalfőre, és körülnézett.573
573В учительской никого не было. В глубоком молчании выстроились мальчики вокруг длинного зеленого стола. Вошедший последним с робким почтением притворил дверь. Господин Рац сел во главе стола и оглядел вошедших:
– Mind itt vagytok?574
574— Все здесь?
– Igen.575
575— Все.
Alulról, az udvarról, a hazasiető fiúk boldog lármája hallatszott fel. A tanár úr becsukatta az ablakot, s most ijesztő lett a csönd a nagy, könyvtáras szobában. Síri csöndben szólalt meg Rácz tanár úr:576
576Снизу, со двора, доносился веселый гомон спешивших домой гимназистов. Господин Рац велел закрыть окно, и тишина в большой, заставленной книжными шкафами комнате стала просто гнетущей. Эту могильную тишину нарушил голос учителя:
– Itt arról van szó, hogy ti valami egyletet alakítottatok. Ezt megtudtam. Valami úgynevezett gittegyletről hallottam. Akitől ezt tudom, az átadta nekem az egylet tagjainak névsorát is. Az egylet tagjai ti vagytok. Igaz-e?577
577— Дело вот в чем. Мне стало известно, что вы организовали какое-то общество. Так называемое «Общество замазки». Тот, от кого я узнал об этом, передал мне и список членов. Вы — члены этого общества. Верно?
Senki se felelt. Mind lehorgasztott fővel, némán állottak egymás mellett, annak jeléül, hogy a vád igaz volt.578
578Никто не ответил. Все стояли молча, повесив головы, всем видом своим подтверждая, что обвинение справедливо.
A tanár úr folytatta: – Menjünk szépen sorjában. Mindenekelőtt azt akarom tudni, hogy ki alapította az egyletet, mikor világosan megmondtam, hogy semmiféle egylet alapítását nem tűröm meg. Ki alapította?579
579— Давайте разберемся по порядку, — продолжал господин Рац. — Прежде всего мне хотелось бы знать, кто это организовал общество, когда ясно было сказано: никаких обществ я не потерплю?
Nagy csönd.580
580Молчание.
Egy félénk hang szólalt meg: – A Weisz.581
581— Это Вейс, — робко произнес чей-то голос.
Rácz tanár úr szigorúan nézett Weiszre.582
582Господин Рац строго посмотрел на Вейса.
– Weisz! Nem tudsz magadtól jelentkezni?583
583— Вейс! Ты разве сам не умеешь отвечать?
Szerényen hangzott a felelet: – De igen, tudok.584
584— Умею, — прозвучал смиренный ответ.
– Hát miért nem jelentkeztél?585
585— Почему же ты молчал?
Erre megint nem felelt szegény Weisz.586
586Но бедный Вейс опять ничего не ответил.
Rácz tanár úr rágyújtott egy szivarra, s a füstöt a levegőbe fújta.587
587Господин Рац закурил сигару и пустил дым в потолок.
– Hát menjünk szép sorjában – mondta. – Először is mondd meg nekem: mi az a gitt?588
588— Итак, начнем по порядку, — повторил он. — Во-первых, скажи, что это за «замазка»?
Felelet helyett Weisz kivett a zsebéből egy hatalmas gittet, és letette az asztalra. Egy ideig nézte, aztán olyan halkan, hogy alig lehetett hallani, kijelentette:589
589Вместо ответа Вейс извлек из кармана какой-то комок и положил на стол. Несколько мгновений он созерцал его, потом промолвил чуть слышно:
– Ez a gitt.590
590— Вот она.
– És mi ez? – kérdezte a tanár.591
591— И что же это такое?
– Ez egy olyan pép, amivel az üvegesek az ablakot beragasztják a fába. Az üveges bekeni oda, és az ember a körmével kikaparja az ablakból.592
592— Это такая вязкая штука, которой стекольщики окна замазывают. Стекольщик замажет раму, а мы возьмем и выковыряем ногтями.
– És ezt te kapartad ki?593
593— И это все ты наковырял?
– Nem, kérem. Ez az egyleti gitt.594
594— Нет, что вы! Это общественная замазка.
A tanár úr tágra nyitotta a szemét. – Mi az? – kérdezte.595
595— Что такое?! — вытаращил глаза учитель.
Weisz most már nekibátorodott egy kicsit. – Ezt a tagok gyűjtötték – mondta –, és a választmány rám bízta, hogy én őrizzem meg. Mert azelőtt Kolnay őrizte, mert ő volt a pénztárnok, de nála elszáradt, mert ő sohasem rágta.596
596— Ее все члены общества собирали, — объяснил Вейс, немного осмелев. — А хранить комитет поручил мне. До меня хранителем был Колнаи, потому что он казначей… Но у него она вся высохла, потому что он совсем ее не жевал.
– Hát ezt rágni kell?597
597— Так ее жевать нужно?
– Igen, mert különben megkeményedik, és nem lehet nyomkodni. Én mindennap megrágtam.598
598— А как же? А то она затвердеет и ее нельзя будет мять. Я ее каждый день жевал.
– Miért éppen te?599
599— Почему же именно ты?
– Mert benne van az alapszabályokban, hogy az elnök köteles mindennap legalább egyszer megrágni az egyleti gittet, mert különben megkeményedik…600
600— Потому что в уставе сказано, что председатель обязан хоть раз в день жевать общественную замазку, иначе она засохнет…
– Itt sírva fakadt Weisz.601
601Тут Вейс заревел.
Pityeregve tette hozzá: – És most én vagyok az elnök…602
602— А председатель сейчас я… — всхлипывая, объяснил он.
Komoly volt a hangulat. A tanár szigorúan kiáltott:603
603Дело становилось нешуточным.
– Hol szedtétek össze ezt a nagy darabot?604
604— Где вы набрали такой большой комок? — спросил учитель, повысив голос.
Csönd lett. A tanár Kolnayra nézett.605
605Молчание. Учитель взглянул на Колнаи:
– Kolnay! Hol szedtétek ezt össze?606
606— Отвечай ты, Колнаи! Где вы набрали столько?
Kolnay hadarva felelt, mint aki őszinte vallomással akar segíteni a helyzetén:607
607Колнаи затараторил, вероятно желая поправить дело чистосердечным признанием:
– Ez van, kérem, tanár úr, már egy hónapja. Én egy hétig rágtam, de akkor kisebb volt. Az első darabot a Weisz hozta, és azért alapítottuk az egyletet. Őtet az apja elvitte kocsin, és ő a kocsiablakból kaparta ki. Egész véres lett a körme. Aztán akkor betört az énekteremben az ablak, és én eljöttem délután, és egész délután vártam, amíg az üveges jött, és öt órakor jött az üveges, és én megszólítottam, hogy adjon nekem egy kis gittet, de ő nem felelt, mert ő nem tudott felelni, mert neki tele volt a pofája gittel.608
608— Видите ли, господин учитель, это началось месяц тому назад. Неделю жевал я; но тогда ее было поменьше. Первый кусок принес Вейс, и мы основали общество. Он с отцом ехал на извозчике и наскреб замазки с окошка кареты. Все ногти обломал до крови. Потом разбилось окно в классе пения, и я еще днем туда забрался и чуть не до вечера стекольщика ждал. В пять часов он пришел, и я попросил: «Дай мне кусочек», но он не ответил, потому что не мог: у него была полна пасть замазки.
A tanár úr szigorúan ráncolta össze a homlokát:609
609Учитель нахмурился:
– Micsoda szavak ezek? Pofája a lónak van!610
610— Что это за выражения? Пасть бывает у лошадей!
– Hát a szája volt tele. Ő is rágta. Aztán odamentem, és kértem, hogy hagyjon nézni, amíg ő az ablakot csinálja. És intett, hogy hagy. És én néztem, és ő bevágta az ablakot, és elment. És mikor ő elment, akkor én odamentem, és kikapartam a gittet az ablakból, és elvittem. De nem magamnak loptam, hanem az egyletnek… az ehegy… lehet… nehek…611
611— Ну, полон рот. Он тоже ее жевал. Я подошел и спросил, можно ли мне посмотреть, как он стекло будет вставлять. Он кивнул. Я стал смотреть, а он вставил стекло и ушел. Тогда я подошел к окну, выковырнул замазку и унес с собой. Но я ведь не для себя украл… а для общества… о-хоб… ще-хест… ва-ха…
– Ő is sírt.612
612Он тоже начал всхлипывать.
– Ne sírj – mondta Rácz tanár úr.613
613— Не плачь, — сказал господин Рац.
Weisz a kabátja szélét tépdeste, és zavarában szükségesnek találta megjegyezni:614
614Вейс, теребя полу своего пиджачка, в замешательстве заметил:
– Mindjárt bőg…615
615— Чуть что — сейчас в рев…
De Kolnay csak zokogott, szívet tépően zokogott. Weisz súgva szólt rá:616
616Но Колнаи заплакал навзрыд. Вейс сердитым шепотом сказал ему:
– Ne bőgj!617
617— Не реви!
S azzal ő is bőgni kezdett. A nagy sírás meghatotta Rácz tanár urat. Nagyokat szippantott a szivarjából. S ekkor előlépett a sorból Csele, az elegáns Csele, büszkén kiállott a tanár elé, s elhatározta, hogy most ő is római jellem lesz, mint a minap a grundon Boka. Határozott hangon mondta:618
618Но тут же сам разревелся. Этот дружный рев тронул господина Рада. Он несколько раз глубоко затянулся сигарой. И тут Челе, элегантный Челе, с гордым видом выступил вперед, решив, что пришло время и ему показать достойную римлянина твердость характера, которую накануне на пустыре проявил Бока.
– Kérem, tanár úr, én is hoztam az egyletnek gittet. Büszkén nézett a tanár szemébe.619
619— Простите, господин учитель, — решительным тоном объявил он, глядя ему прямо в глаза, — но я тоже достал для общества замазку.
Rácz tanár úr megkérdezte: – Honnan?620
620— Откуда ты ее взял? — спросил господин Рац.
– Odahaza – szólt Csele – összetörtem a madárfürdőkádat, és a mamám becsináltatta, és én rögtön kiszedtem a gittet. A víz mind kifolyt a szőnyegre, mikor a Mandi fürdött. Minek is kell fürödni egy ilyen madárnak? A verebek nem fürödnek soha, mégse piszkosak.621
621— Я разбил дома ванночку для купания птиц, мама ее замазала, а я выковырял замазку. Канарейка стала купаться, и вся вода вытекла на ковер. Ну зачем такой пичуге купаться? Вот воробьи — грязные, а никогда не купаются.
Rácz tanár úr előrehajolt a széken. Fenyegetőleg mondá:622
622Господин Рац наклонился вперед и пригрозил:
– Jó kedved van, Csele, majd segítek én mindjárt a bajodon! Folytasd, Kolnay!623
623— Что-то ты, Челе, развеселился некстати! Смотри у меня! Колнаи, продолжай.
Kolnay szipogott és szepegett.624
624Колнаи сопел и всхлипывал.
Az orrát törülte. – Mit folytassak?625
625— О чем продолжать? — спросил он, утирая нос.
– Honnan szedtétek a többit?626
626— Где вы взяли остальное?
– Hát most mondta a Csele… És az egylet nekem adott egyszer hatvan krajcárt, hogy én is szerezzek.627
627— Челе ведь сказал… И еще мне общество выдало шестьдесят крайцаров на замазку.
Ez már nem tetszett Rácz tanár úrnak.628
628Это господину Рацу не понравилось.
– Hát pénzért is vettetek?629
629— Значит, вы и за деньги покупали?.
– Nem – mondta Kolnay. – Hanem az én papám orvos, és délelőtt komfortáblin jár a betegekhez, és egyszer elvitt, és a kocsiablakból kiszedtem a gittet, és az nagyon jó puha gitt volt, és akkor az egylet adott hat hatost, hogy magam üljek be abba a kocsiba, és én délután beleültem, és kimentem vele a Tisztviselőtelepig, és kiszedtem belőle a gittet, mind a négy ablakból, és akkor gyalog jöttem haza a telepről.630
630— Нет, не покупали, — возразил Колнаи. — Просто мой папа доктор и по утрам объезжает больных на извозчике, и один раз он взял меня с собой, а я соскреб замазку с окошка — хорошая, мягкая была замазка, и тогда общество выдало мне шестьдесят крайцаров, чтобы я нанял ту самую карету; я и нанял и проехал в ней до самого Поселка чиновников и всю замазку выковырял, изо всех четырех окошек, а домой вернулся пешком.
A tanár emlékezett rá:631
631Учитель что-то вспомнил:
– Ez akkor volt, amikor találkoztam veled a Ludovikánál?632
632— Так это тебя я встретил тогда возле Академии Людовики?
– Igen.633
633— Да.
– És megszólítottalak… Te meg nem feleltél.634
634— И окликнул… а ты мне не ответил…
Kolnay lehajtotta a fejét, és szomorúan szólt:635
635Колнаи, опустив голову, уныло объяснил:
– Mert tele volt a pofám gittel.636
636— Потому что у меня была полна пасть замазки…
És újra eltörött a mécses, Kolnay újra sírni kezdett. Weisz megint izgatott lett, megint tépdesni kezdte a kabátja szélét, megint azt mondta zavarában, hogy:637
637И тут повторилось все сначала: Колнаи опять залился слезами, Вейс опять заволновался, начал теребить полу своего пиджачка и сказал в смущении:
– Mindjárt bőg…638
638— Чуть что — сейчас в рев…
És ő maga is megint rákezdte. A tanár úr felállott, s föl-alá kezdett sétálni a szobában.639
639И, глядя на него, сам заревел. Господин Рац встал и начал ходить взад и вперед по комнате.
A fejét csóválta. – Szép kis egylet. És ki volt az elnök?640
640— Хорошенькое общество, нечего сказать! — промолвил он, покачав головой. — И кто же был председателем?
Erre a kérdésre Weisz hirtelen elfelejtette a bánatát. Abbahagyta a sírást, és büszkén szólt:641
641Тут Вейс мгновенно позабыл все свои горести и, перестав плакать, с гордостью заявил:
– Én.642
642— Я.
– És ki volt a pénztárnok?643
643— А казначеем?
– A Kolnay.644
644— Колнаи.
– Add elő, ami pénz maradt!645
645— Давай-ка сюда оставшиеся деньги.
– Tessék.646
646— Пожалуйста.
Azzal a zsebébe nyúlt Kolnay. Neki se volt kisebb zsebe, mint Csónakosnak. Kotorászni kezdett benne, és sorra kirakott az asztalra belőle mindent. Mindenekelőtt egy forint negyvenhárom krajcár került elő. Aztán két darab ötkrajcáros bélyeg, egy zárt levelezőlap, két darab egykoronás okmánybélyeg, nyolc új toll és egy színes üveggolyó. A tanár úr megolvasta a pénzt, s ennek láttára elkomorodott.647
647Колнаи полез в карман. Карман и у него был не меньше, чем у Чонакоша. Порывшись там, он принялся по порядку выкладывать содержимое на стол. Сначала извлек форинт и сорок четыре крайцара; потом две пятикрайцаровые почтовые марки; письмо-секретку; две гербовые марки стоимостью в крону каждая; восемь новеньких перышек и наконец цветной стеклянный шарик. Учитель, сосчитав деньги, нахмурился:
– A pénzt hol vettétek?648
648— А деньги у вас откуда?
– Tagdíjakból. Mindenki minden héten fizetett egy hatost.649
649— Это членские взносы. Каждый платил по десять крайцаров в неделю.
– És mire kellett a pénz?650
650— Но для чего вам деньги?
– Csak hogy be legyen fizetve a tagdíj. A Weisz lemondott az elnöki fizetésről.651
651— Просто чтобы взносы платить. Вейс от своего председательского жалованья отказался.
– Mennyi volt az?652
652— Сколько ж оно составляло?
– Öt krajcár egy hétre. A bélyegeket én hoztam, a levelezőlapot a Barabás és az okmánybélyegeket a Richter. Neki az apja… ő az apjától…653
653— Пять крайцаров в неделю. Почтовые марки принес я, секретку — Барабаш, а гербовые марки — Рихтер. У него отец… он у отца…
A tanár közbevágott: – Lopta! Mi? Richter!654
654— Украл?… Да?… — перебил учитель. — Рихтер!
Richter előállt, és lesütötte a szemét.655
655Рихтер, потупившись, сделал шаг вперед.
– Loptad?656
656— Украл?
Némán intett, hogy igen.657
657Рихтер молча кивнул.
A tanár úr a fejét csóválta. – Micsoda romlottság! Mi az apád?658
658— Какая испорченность! — покачал головой господин Рац. — Кто твой отец?
– Dr. Richter Ernő köz- és váltóügyvéd. De az egylet visszalopta a bélyeget.659
659— Доктор Эрне Рихтер, адвокат по уголовным, гражданским и финансово-правовым делам. Но только общество вместо этой подложило другую марку.
– Hogyhogy?660
660— Как это — подложило?
– Hát mert én elloptam a papától a bélyeget, és aztán féltem, és az egylet adott nekem egy koronát, és én vettem rajta másik bélyeget, és visszaloptam az íróasztalra. És a papa rajtakapott, nem amikor loptam, hanem amikor visszatettem, és a nyakam közé sózott érte… A tanár egy szigorú pillantására kijavította: – …megvert érte, és külön még megpofozott, mert visszatettem, és kérdezte, hogy hol loptam, és én nem akartam megmondani, mert akkor még megint külön megpofozott volna, hát azt mondtam, hogy a Kolnaytól kaptam, és akkor ő azt mondta, hogy: „Tüstént vidd vissza a Kolnaynak, mert az bizonyára valahol lopta” – és én visszavittem a Kolnaynak, és ezért van most az egyletnek két bélyege.661
661— Да так. Я очень испугался, когда стащил марку, и общество выдало мне одну крону, я купил на нее новую марку и тихонько подложил ее папе на письменный стол, а он застал меня — не когда я стащил, а когда подкладывал, — и накостылял… то есть побил меня, — поправился он, поймав строгий взгляд учителя, — да еще оплеух надавал за то, что я подложил марку, и спросил, где я ее украл, а я не хотел говорить, а то он еще надавал бы мне по щекам, и сказал: «У Колнаи взял», а он говорит: «Сейчас же отнеси назад, потому что твой Колнаи наверняка ее где-нибудь украл», я и отнес; вот и получилось, что у общества теперь две марки. Учитель задумался.
Gondolkodóba esett ezen Rácz tanár úr.662
662— Но зачем же вы покупали новую марку? Ведь можно было вернуть старую.
– Hát minek vettetek új bélyeget, hiszen a régit is visszatehetted volna!663
663— Нет, нельзя, — ответил за Рихтера Колнаи:
– Azt nem lehetett – felelte helyette Kolnay –, mert már a hátán volt az egylet pecsétje.664
664— у той на обороте поставлена печать общества.
– Pecsét is van? Hol a pecsét?665
665— Так у вас и печать есть? Где она?
– A Barabás a pecsétőr.666
666— Хранитель печати — Барабаш.
Most Barabáson volt a sor. Most ő lépett elő. Gyilkos pillantást vetett Kolnayra, akivel mindig baja volt. Még emlékezetében volt a kalapügy a grundon… De nem tehetett semmi egyebet, szépen letette a gumiból készült bélyegzőt a zöld tanári asztalra, a hozzá való tintapárnás bádogskatulyával együtt. A tanár megnézte a pecsétnyomót. Ez volt ráírva:667
667Дошла очередь и до Барабаша. Он выступил вперед, метнув убийственный взгляд на этого Колнаи, который вечно с ним вздорит. Спор из-за шляпы был еще свеж у него в памяти… Но делать нечего. Без дальних слов выложил он на зеленый стол самодельную резиновую печать вместе с чернильной подушечкой в жестяной коробке. Учитель осмотрел печать. На ней была вырезана надпись:
Gittgyűjtő Egyesület, Budapest, 1889. Rácz tanár úr elfojtotta a mosolygását, és megint megcsóválta a fejét. Ezen felbátorodott Barabás. Az asztal felé nyúlt, és vissza akarta venni a pecsétnyomót. De a tanár úr rátette a kezét.668
668«Общество собирателей замазки. Будапешт, 1889». Господин Рац, подавив улыбку, снова покачал головой. Тут Барабаш, ощутив прилив смелости, протянул было руку, чтобы взять печать обратно. Но учитель прикрыл ее рукой:
– Mit akarsz?669
669— Ты что?
– Kérem – vágta ki Barabás –, én esküt tettem, hogy inkább az életemmel is megvédelmezem a pecsétet, de a kezemből ki nem adom.670
670— Извините, — выпалил Барабаш, — но я поклялся, что скорее жизнью пожертвую, чем отдам печать.
A tanár úr zsebre dugta a pecsétet.671
671Учитель положил печать в карман.
– Csönd! – mondta.672
672— Успокойся! — сказал он.
De Barabás most már nem maradt nyugton.673
673Но Барабаш не мог успокоиться.
– Akkor – szólt – tessék a Cselétől is a zászlót elvenni!674
674— Тогда, — заявил он, — тогда и знамя у Челе отберите.
– Hát zászló is van? Add ide – mondta a tanár Csele felé fordulva.675
675— Ах, так у вас и знамя есть? Давай его сюда, — обернулся учитель к Челе.
Csele benyúlt a zsebébe, és egy picike kis drótnyelű zászlót húzott onnan elő. Ezt is a nővére csinálta, mint a grund zászlaját. Általában az ilyen varrni való dolgokat mind a Csele nővére csinálta. De ez a zászló piros-fehér-zöld volt, s ez volt ráírva:676
676Тот, запустив руку в карман, вытащил крохотное знамя на проволочном древке. Это знамя, как и знамя Пустыря, тоже сшила его сестра. Вообще все дела такого рода, требовавшие умения обращаться с иголкой и ниткой, выполняла сестра Челе. Но это знамя было уже ало-бело-зеленое, и на нем красовалась надпись:
Gittgyűjtő Egyesület, Budapest, 1889. Esküszünk, hogy rabok továb nem leszünk!677
677«Общество собирателей замазки. Будапешт, 1889. Поклянемся навсегда — никода не быть рабами, никода».
– Hm – szólt a tanár úr –, ki az a finom madár, aki a továbbot egy b-vel írja?678
678— Гм! — произнес учитель. — Это что же за удалец изобразил тут «никогда» без «г»?
Ki írta ezt? Senki nem felelt.679
679Кто это писал? Все молчали.
A tanár úr dörgő hangon ismételte a kérdést: – Ki írta ezt?680
680— Кто это писал?! — загремел господин Рац.
Ekkor Csele gondolt egyet. Azt gondolta, hogy miért mártsa ő be a bajba a fiúkat. A tovább-ot ugyan Barabás írta egy b-vel, de miért szenvedjen Barabás? Tehát szerényen ezt mondta:681
681Тут у Челе мелькнула мысль: зачем всех впутывать в беду?… «Никогда» без «г» написал Барабаш, но зачем страдать Барабашу? И он скромно ответил:
– A nővérem írta, kérem.682
682— Это сестра моя написала, господин учитель.
És nyelt egyet utána. Nem volt szép tőle, de megmentette ezzel a pajtását… A tanár nem felelt semmit. És a fiúk most összevissza kezdtek beszélni.683
683И судорожно глотнул. Конечно, лгать нехорошо, но зато он товарища выручил… Учитель промолчал. А мальчики вдруг заговорили все сразу.
– Kérem, a Barabástól nem szép, hogy elárulta a zászlót – jegyezte meg dühösen Kolnay.684
684— Как хотите, но только не очень-то красиво выдавать, что у нас есть знамя, — свирепо заметил Колнаи.
Barabás mentegetőzött: – Mindig velem van baja! Ha tőlem elvették a pecsétet, akkor már úgyis vége van az egyletnek.685
685— Чего он ко мне пристает? — оправдывался Барабаш. — Раз печать отобрали, обществу все равно крышка.
– Csönd! – vágta el a vitát Rácz tanár úr. – Majd segítek én a bajotokon. Ezennel fel van oszlatva az egylet, és meg ne halljam többé, hogy ilyesmikbe keveredtek! Magaviseletből valamennyien szabályszerűt fogtok kapni, és Weisz pedig kevésbé szabályszerűt, mert ő volt az elnök.686
686— Тише! — оборвал прения господин Рац. — Я вот вам задам! Объявляю общество распущенным, и чтоб больше я не слышал о таких вещах! Всем вам будет снижен балл по поведению, особенно Вейсу — за председательство.
– Pardon! – jegyezte meg szerényen Weisz. – Éppen ma voltam utoljára az elnök, mert ma kellett volna a közgyűlésnek lenni, és már mást jelöltünk erre a hónapra!687
687— Pardon! — робко возразил Вейс — Но я последний день председатель: нынче как раз должно состояться собрание, и на следующий месяц уже выдвинули другую кандидатуру!
– A Kolnayt jelöltük – mondta vigyorogva Barabás.688
688— Колнаи выдвинули, — осклабился Барабаш.
– Az nekem mindegy – szólt a tanár. – Holnap valamennyien itt maradtok kettőig. Majd segítek én a bajotokon. Most pedig mehettek!689
689— Это не важно, — сказал учитель. — Завтра после уроков все останетесь здесь до двух часов. Вы у меня будете знать!.. А теперь можете идти.
– Alászolgája! – hangzott kórusban, és mind megmozdultak. Ezt a zavaros pillanatot Weisz arra használta fel, hogy a gitt után nyúlt. A tanár meglátta.690
690До свидания, — прозвучало хором, и все двинулись к выходу. Вейс, думая воспользоваться этим минутным замешательством, протянул было руку к замазке, Но учитель предупредил его движение:
– Nem hagyod békében?!691
691— Оставь ее в покое!
Weisz alázatos pofát vágott.692
692Вейс состроил смиренную рожицу:
– Hát a gittet nem kapjuk vissza?693
693— А разве нам не вернут замазку?
– Nem. Sőt akinél még van, az adja rögtön vissza, mert ha megtudom, hogy valamelyiknél maradt, azzal szemben a legszigorúbban fogok eljárni.694
694— Нет. И кто еще не отдал, пусть сейчас же отдаст. Если я узнаю, что у кого-нибудь осталась замазка, строго накажу.
Erre előlépett a Leszik, aki eddig hallgatott, mint a potyka. Kivett a szájából egy darab gittet, és odaragasztotta az egyleti csomóhoz, fájó szívvel és maszatos kézzel.695
695Тут выступил вперед Лесик, который до тех пор молчал как рыба. Вынув грязным пальцем кусочек замазки изо рта, он с сокрушением прилепил его к общественному комку.
– Több nincs?696
696— Больше нет?
Felelet helyett a Leszik kitátotta a száját. Mutatta, hogy nincs több. A tanár úr a kalapját vette.697
697Вместо ответа Лесик разинул рот и показал: пусто. Господин Рац взялся за шляпу:
– És csak még egyszer halljam, hogy egyletet alapítottatok! Takarodjatok haza!698
698— И если я хоть раз еще услышу, что вы основали общество… Ну, марш домой!
A fiúk némán sompolyogtak ki, csak egyikük szólalt meg csöndesen:699
699Мальчики молча выскользнули из учительской, только один голос тихонько произнес:
– Alászolgája! – mondta külön Leszik, mert az előbb, mikor a többiek köszöntek, neki tele volt a szája.700
700— До свидания! Это был Лесик: раньше, вместе со всеми, он попрощаться не; мог — у него был полон рот замазки.
A tanár úr elment, s a föloszlatott gittegylet egyedül maradt. Szomorúan néztek egymásra a fiúk. Kolnay a várakozó Bokának mesélte el a kihallgatás történetét. Boka föllélegzett.701
701Учитель ушел, и члены упраздненного «Общества замазки» остались одни. Уныло поглядывали они друг на друга. Колнаи рассказал поджидавшему их Боке, о чем их допрашивали. Бока вздохнул с облегчением.
– Nagyon megijedtem – mondta –, mert már azt hittem, hogy a grundot árulta el valaki…702
702— А я здорово испугался, — сказал он: — подумал, уж не донес ли ему кто про пустырь…
Ezalatt Nemecsek odament a csoporthoz, és suttogva szólt:703
703Тут подошел Немечек и шепотом сообщил:
– Nézzétek… mialatt kihallgatott benneteket, én az ablaknál álltam… egy új ablak volt… és…704
704— Смотрите… Пока он вас допрашивал, я стал к окну… стекло недавно вставили… ну, и я…
Megmutatta a darab friss gittet, amit az ablakból kapart ki. A többiek áhítattal nézték.705
705Он показал комок свежей замазки, соскобленной с окна. Все воззрились на нее с благоговением.
Weisznek fölragyogott a szeme.706
706У Вейса заблестели глаза:
– Hát ha gitt van, akkor megint egylet is van! A grundon megtartjuk a közgyűlést.707
707— Ну, замазка есть, будет и общество! Созовем собрание на пустыре.
– A grundon! A grundon! – kiáltotta a többi is. És valamennyien szaladni kezdtek, hazafelé.708
708— На пустыре! На пустыре! — воскликнули хором остальные и побежали домой.
A lépcső visszhangzott a kiáltásaiktól, amint a Pál utcaiak jelszavát harsogták:709
709По лестнице загремело эхо, повторяя боевой клич мальчишек с улицы Пала:
– Hahó, hó! Hahó, hó!710
710«Гаго, го! Гаго, го!»
És valamennyien kivágtattak a kapun. Boka egyedül ment, lassan. Neki nem volt jókedve. Neki Geréb járt az eszében, az áruló Geréb, aki a lámpát cipelte a füvészkerti szigeten. Gondolatokba mélyedve ment haza, megebédelt, s nekilátott a másnapi latinleckének…711
711Гурьбой высыпали они из ворот. Бока не спеша шел один. Настроение у него было неважное. Он все думал о Геребе, предателе Геребе, который расхаживал тогда по острову с фонарем в руке. Погруженный в свои мысли, Бока пришел домой, пообедал и сел за латынь — готовить урок на завтра…
Isten tudja, hogy csinálták ilyen gyorsan, de a gittegylet tagjai már fél háromkor megjelentek a grundon. Barabás egyenesen ebédről jött, mert még majszolt egy nagy darab kenyérhéjat. Az ajtóban várta Kolnayt, hogy barackot nyomjon a fejére. Sok volt már a Kolnay rovásán.712
712Одному богу известно, как уж удалось членам «Общества замазки» так быстро справиться с уроками, но только в половине третьего все они были на пустыре. Барабаш прибежал прямо из-за стола, не успев дожевать кусок хлеба, и поджидал Колнаи у калитки, чтобы влепить ему хорошую затрещину. Уж больно много накопилось на счету у этого Колнаи.
Mikor teljes számban voltak, Weisz a farakások közé hívta őket.713
713Когда все были в сборе, Вейс пригласил присутствующих занять места между штабелями.
– Megnyitom a közgyűlést – mondta rettentő komolyan.714
714— Объявляю собрание открытым, — с важностью произнес он.
Kolnay, aki már megkapta, sőt Barabásnak vissza is adta a barackot, azon a nézeten volt, hogy a tanári tilalom ellenére fönn kell tartani az egyletet.715
715Колнаи, успевший получить затрещину и даже вернуть ее Барабашу, высказал мнение, что, несмотря на запрет учителя, общество следует сохранить.
Barabás azonban meggyanúsította:716
716Но Барабаш сразу заподозрил тут нечистый умысел:
– Azért mondja, mert most rajta a sor elnöknek lenni. Én azt mondom, hogy elég volt a gittegyletből. Ti itt mind sorra elnökök vagytok, mi meg hiába rágjuk a gittet. Én már utálom. Hát már egyéb se legyen a szájamban, csak folyton ez a ragacs?717
717— Он это потому говорит, что теперь его очередь быть председателем. А с меня довольно этого общества! Вы все только и делаете, что ходите в председателях, а мы знай жуем без толку эту замазку. Меня уже просто тошнит от нее! Что же мне, в рот ничего не брать из-за этой проклятой замазки?
Most Nemecsek akart felszólalni.718
718После него захотел выступить Немечек.
– Szót kérek – mondta az elnöknek.719
719— Прошу слова, — обратился он к председателю.
– A titkár úr szót kér – mondta komolyan Weisz, és csöngetett egy kis kétkrajcáros csöngettyűvel.720
720— Господин секретарь просит слова, — строго объявил Вейс, позвонив в маленький двухкрайцаровый колокольчик.
Nemecsekbe azonban, aki a gittegyletben titkári tisztet viselt, belefagyott a szó. Meglátta az egyik farakás mellett Gerébet. Senki más nem tudta Gerébről azt, amit ő tudott, amit azon az emlékezetes estén Bokával együtt ő is látott. Geréb egyedül sompolygott a farakások között, és egyenesen a felé a kis kunyhó felé futott, amelyben a tót lakott a kutyájával. Nemecsek érezte, hogy neki kötelessége szemmel tartani az árulót, vigyázni minden lépésére. Boka azt mondta, hogy addig, amíg ő nem jön, Gerébnek nem szabad megtudnia, hogy látták a vörösingesekkel ülni a lámpa körül a szigeten. Hadd higgye, hogy senki nem tud a dolog felől.721
721Но у Немечека, который занимал в «Обществе замазки» должность секретаря, вдруг язык прилип к гортани: за одним из штабелей он заметил Гереба. Никто, не знал про Гереба того, что знал он; никто, кроме них с Бокой, не видел того, что видели они в тот памятный вечер. Гереб, крадучись пробирался между штабелями, а потом побежал прямо к хибарке, где жил словак со своей собакой. Немечеку стало ясно, что его долг — не спуская глаз, следить за каждым шагом предателя. До прихода Боки Гереб не должен догадываться, что его видели на острове сидевшим у фонаря вместе с краснорубашечниками: пусть думает, что никто об этом не знает. Так сказал Бока.
De most itt volt, itt sompolygott. Nemecsek mindenáron tudni akarta, hogy miért megy a tóthoz. Tehát így szólt:722
722Но Гереб сейчас здесь и куда-то крадется. Немечек во что бы то ни стало хотел знать, зачем Гереб пошел к словаку.
– Köszönöm, elnök úr, de a beszédemet majd máskor mondom el. Eszembe jutott, hogy valami dolgom van.723
723— Спасибо, господин председатель, но я произнесу свою речь потом, — сказал он. — Я вспомнил, что у меня есть дело.
Weisz megint megrázta a kis csengőt.724
724Вейс опять позвонил:
– A titkár úr elhalasztja a beszédjét.725
725— Выступление господина секретаря откладывается.
De a titkár úr akkor már szaladt. Szaladt, de nem Geréb után, hanem elébe. Keresztülvágtatott az üres telken, és kiment a Pál utcára. Innen a Mária utcába kanyarodott, és lóhalálában száguldott a gőzfűrész kapuja felé. Majdhogy el nem gázolta egy hatalmas aprófás szekér, amely épp akkor döcögött ki a kapun. A kis vaskémény pöfögött, köpködte a fehér gőzt. A gőzfűrész fájdalmasan visított benn a házban, mintha azt mondta volna:726
726Но господин секретарь уже не слышал, он бросился бежать — не за Геребом, а в противоположную сторону, чтобы опередить его. Пересек пустырь, выбежал на улицу Пала, повернул на улицу Марии и во всю прыть помчался к воротам, лесопилки. Там на него чуть не наехал огромный воз дров как раз выезжавший из ворот. Железная труба попыхивала, выплевывая клубки белого пара. Пила надрывно визжала в своем домике, словно говоря:
– Viiiigyázz! Viiiigyázz!727
727«Гляди-и-и в оба! Гляди-и-и в оба!»
– Bizony vigyázok is! – felelt neki futtában Nemecsek, s a kis ház mellett elhaladva, lekerült a farakások közé, s egyenesen a tót kunyhója mögé ment. A tót kunyhójának menedékes volt a teteje, és majdnem összeért ennek a tetőnek a széle azzal a farakással, amely a kunyhó mögött volt. Nemecsek fölkapaszkodott a farakásra, s hasra feküdt rajta. Oldalt pislogott ki, és várta, hogy most mi lesz. Mit akarhat Geréb a tóttól? Talán a vörösingeseknek valamely hadicsele volt ez? Elhatározta, hogy kihallgatja a beszélgetést, bármi történjék is vele. Ó, mily dicsőséget fog ez neki hozni! Mily büszke lesz, amiért ő fedezte fel ezt az újabb árulást!728
728— И так гляжу! — на бегу ответил Немечек, миновал домик, повернул к штабелям и оказался как раз за хижиной словака. Крыша сторожки была покатая и почти соприкасалась со штабелем, который стоял позади нее. Немечек взобрался на этот штабель, лег наверху ничком и стал ждать, что будет. Зачем понадобился Геребу словак? Может быть, краснорубашечники замышляют какую-нибудь военную хитрость? Будь что будет, а он подслушает разговор. Ведь только подумать, какую славу принесет ему удача! С какой гордостью будет он сознавать, что раскрыл новое предательства!
Amint várt, nézegetett, egyszerre meglátta Gerébet. Geréb lassan, óvatosan közeledett a kunyhó felé, s folyton hátratekingetett attól való féltében, hogy követi valaki. S csak miután meggyőződött arról, hogy senki se jön utána, vágott neki bátran az útnak. A tót nyugodtan üldögélt a kunyhó előtt a padon, s szívta a pipájából azokat a szivarvégeket, amiket a fiúk szoktak volt neki hozni. Mert mindenki gyűjtötte a szivarvégeket Janónak.729
729В ожидании поглядывая по сторонам, Немечек вдруг заметил Гереба. Медленно, осторожно он приближался к хижине, поминутно оглядываясь, не идет ли кто сзади. Только убедившись, что никто за ним не следует, Гереб смело направился к сторожке. Словак с благодушным видом сидел на лавочке у входа, посасывая трубку, набитую крошеными сигарными окурками, которые приносили ему мальчики: решительно все они собирали окурки для Яно.
Felugrott mellőle a kutya. Egyet-kettőt vakkantott Geréb felé, de mikor megérezte, hogy idevaló ember, visszafeküdt a helyére. Geréb egészen közel ment Janóhoz, úgyhogy a háztető elrejtette őket Nemecsek szeme elől. De most már merész lett a kis szőke. Halkan, olyan halkan, ahogy csak tudott, átmászott a farakásról a kunyhó tetejére. Hasra feküdt a tetőn is, és úgy csúszott előre, fölfelé, hogy majd elöl, az ajtó fölött kidugja a fejét, és lenézzen rájuk. Egyet-kettőt reccsentek is a deszkák alatta, s ilyenkor Nemecsek úgy érezte, hogy az ereiben megáll a vér… De továbbmászott, óvatosan előredugta a fejét, és ha e pillanatban a tótnak vagy Gerébnek eszébe jutott volna, hogy fölnézzen, ugyancsak megijedt volna, ha ott látja a deszkák peremén a Nemecsek okos kis szőke fejét, amint tágra nyitott szemmel figyel le azokra a dolgokra, amik a kunyhó előtt történnek.730
730Пес, лежавший у его ног, вскочил и тявкнул было раза два на Гереба, но, увидев, что это свой, опять улегся на место, Гереб подошел к Яно совсем вплотную, так что крыша заслонила их от Немечека. Но белокурый малыш почувствовал вдруг прилив отчаянной смелости. Тихо-тихо, стараясь не шуметь, перелез он со штабеля на крышу сторожки и пополз вверх по скату, чтобы, высунувшись над дверью, следить оттуда за собеседниками. Дощатая кровля раза два скрипнула под ним, и в эти мгновения кровь застывала у Немечека в жилах… Но он полз все дальше и наконец осторожно глянул вниз. Если бы сторожу или Геребу вздумалось в этот момент посмотреть вверх, они, наверно, испугались бы, увидев прямо над собой смышленое личико с устремленными на них широко раскрытыми глазами.
Geréb odalépett a tóthoz, és barátságosan mondta neki: – Jó napot, Janó!731
731— Добрый день, Яно! — дружески поздоровался Гереб, подойдя к словаку.
– Jó napot! – felelt a tót, és ki se vette a pipát a szájából.732
732— День добрый! — ответил тот, не вынимая трубки изо рта.
Geréb közel hajolt hozzá. – Szivart hoztam, Janó!733
733— Я тебе сигар принес, Яно! — сказал Гереб, придвинувшись к нему ближе.
Erre már kivette a szájából a pipát a tót. Felragyogott a szeme. Szegény Janónak életében nem sokszor jutott osztályrészül az a szerencse, hogy egészben lássa a szivart. Ő csak olyankor jutott hozzá, amikor már valaki elszívta a javát.734
734Словак вынул изо рта трубку и просиял. Не так уж часто выпадало бедняге счастье держать в руках целую сигару. Обычно он получал их на добрую половину искуренными.
Geréb három szivart vett elő a zsebéből, és Janó markába nyomta.735
735Достав из кармана три сигары, Гереб сунул их в руку сторожу.
„Ejnye – gondolta magában Nemecsek –, jól tettem, hogy felmásztam ide. Ez akar valamit a tóttal, ha szivarral kezdi!”736
736«Эге, — сказал про себя Немечек, — правильно я сделал, что забрался сюда. Ему наверняка что-то нужно от словака, недаром с сигар начинает!»
És hallotta, amint Geréb csöndesen mondta a tótnak: – Janó, jöjjön be velem a kunyhóba… nem akarok itt künn beszélni magával… nem akarom, hogy meglássanak… valami fontos dologról van szó. Lehet itt még szivart kapni nálam, többet is!737
737— Зайдем-ка в сторожку, Яно, — донеслись до него тихие слова Гереба. — Неохота мне говорить здесь… нас могут увидеть… У меня к тебе важное дело. Можешь еще сигару заработать, а то и больше!
És kihúzott a zsebéből egy egész marék szivart.738
738И Гереб вынул из кармана целую пригоршню сигар.
Nemecsek a fejét csóválta a háztetőn.739
739Немечек на крыше только головой покачал.
„Nagy komiszság lehet – gondolta –, ha ilyen sok szivart hozott!”740
740«Видно, крупную пакость затеял, коли такую уйму сигар притащил!» — подумал он.
Persze a tót örömmel ment be a kunyhóba, s Geréb utána. Geréb után besompolygott a kutya is. Nemecsek bosszankodni kezdett.741
741Конечно, словак охотно согласился войти в сторожку. Гереб последовал за ним, а за Геребом шмыгнул и Гектор. Немечек был страшно раздосадован.
„Semmit se fogok hallani abból, amit beszélnek – gondolta –, füstbe ment az egész jól kieszelt tervem…”742
742«Ведь этак я ровно ничего не услышу из их разговора, — стал раздумывать он. — Как быть? Весь мой замечательный план пошел насмарку…»
És nagyon irigyelte a kutyát, amely besompolyoghatott utánuk, még mielőtt becsukták az ajtót. Mert még az ajtót is becsukták maguk után. Nemecseknek eszébe jutottak azok a mesék, amelyekben a vasorrú bába fekete kutyává változtatja a királyfit – és igazán most szívesen adott volna érte tíz-húsz finom üveggolyót, ha valami vasorrú bába néhány percre fekete kutyává varázsolta volna, s helyette a Hektorból csinált volna egy kis szőke Nemecseket. Hisz elvégre kollégák voltak, közlegények voltak mind a ketten…743
743Он от всей души завидовал собаке, успевшей проскользнуть за ними. Потому что даже дверь, и ту затворили. Немечеку вспомнились сказки про бабу-ягу Железный нос, которая обратила королевича в черного пса. Он с радостью отдал бы десятка два прозрачных стеклянных шариков за то, чтобы баба-яга с железным носом обратила его на несколько минут в черного пса, а Гектора сделала вместо него белокурым мальчиком. В конце концов они ведь с Гектором коллеги: оба — рядовые…
De vasorrú bába helyett segítségére jött – egy vasfogú bogár. Az a szegény szú, amely a fedél egyik deszkáját valamikor régen kirágta, s az egész családjával együtt jóllakott a jó puha fával, nem is sejtve, hogy valamikor milyen nagy szolgálatot fog tenni a Pál utcai fiúknak. Ahol a szú megrágta a deszkát, ott vékonyabb volt. Nemecsek ráhajtotta a fülét a deszkára, és hallgatózott. Tompa hangok jöttek a kis kunyhóból, s Nemecsek nemsokára örömmel tapasztalta, hogy minden szót, amit benn egymással beszélnek, kitűnően hall. Geréb csöndesen beszélt, mint aki még ezen a magányos helyen is fél, hogy meghallja valaki, amit mond. Ezt mondta a tótnak:744
744Но вместо бабы-яги Железный нос на помощь пришел… жук Железный зуб. Тот самый работяга-точильщик, который когда-то, давным-давно, прогрыз одну из досок кровли, угощаясь со всем своим семейством вкусным мягким деревом и ничуть не подозревая, какую великую службу сослужит он в один прекрасный день мальчишкам с улицы Пала. Там, где древоточец просверлил свой ход, доска стала тоньше. Прильнув к ней ухом, Немечек прислушался. Из сторожки глухо доносились голоса, и Немечек вскоре с радостью убедился, что прекрасно различает каждое слово. Гереб говорил тихо, словно и в этом укромном месте опасался, как бы его не услышали. А говорил он вот что:
– Janó, legyen esze! Tőlem annyi szivart kaphat, amennyit akar. De azért meg kell tenni valamit.745
745— Не будь дураком, Яно. Я дам тебе сигар сколько хочешь. Но за это придется кое-что сделать.
Janó dörmögve kérdezte: – Mit kell csinálni?746
746— Что сделать? — проворчал Яно.
– Csak ki kell kergetni a fiúkat a grundról. Nem kell megengedni, hogy itt labdázzanak, hogy széthordják a farakásokat.747
747— Да просто прогнать мальчишек с пустыря. Не позволять им играть здесь в мяч да растаскивать штабеля.
Most néhány pillanatig nem hallatszott semmi. Nemecsek ebből arra következtetett, hogy a tót gondolkozik. Aztán ismét hallatszott a tót hangja:748
748Наступило непродолжительное молчание, из чего Немечек заключил, что сторож раздумывает. Потом опять послышался его голос:
– Ki kell kergetni?749
749— Прогнать?
– Igen.750
750— Да.
– Miért?751
751— А почему?
– Mert mások akarnak ide járni. Ezek a mások csupa gazdag fiúk… annyi szivar lesz, amennyi csak kell… még pénz is lesz…752
752— Потому что здесь хотят играть другие. И всё богатые ребята… Сигар будет — хоть завались… и деньги будут…
Ez hatott.753
753Это подействовало.
– Pénz is lesz? – kérdezte Janó.754
754— Деньги будут? — переспросил Яно.
– Lesz. Forint lesz.755
755— Будут. Форинт будет.
A forint aztán végleg lekenyerezte a tótot.756
756Форинт окончательно умаслил словака.
– Rendben van – mondta. – Ki fogjuk kergetni.757
757— Ладно, — сказал он. — Прогоним их.
Csattant a kilincs, nyikorgott az ajtó. Geréb kilépett a kunyhóból. De már akkor Nemecsek nem volt a háztetőn. Mint a macska, oly ügyesen mászott le róla, talpra ugrott, és rohant a farakások közt vissza, a grund felé. Nagyon izgatott volt a kis szőke, és érezte, hogy e pillanatban az összes fiúk sorsa, az egész grund jövője az ő kezében van.758
758Щеколда звякнула, дверь скрипнула. Гереб вышел из сторожки. Но и Немечека уже не было на крыше. Ловко, как кошка, спрыгнул он на землю, вскочил на ноги и помчался между штабелями назад, на пустырь. Мальчуган был очень взволнован: он чувствовал, что судьба товарищей, все будущее пустыря сейчас в его руках.
Mikor a csoportot meglátta, már messziről kiáltott: – Boka! De nem felelt senki.759
759— Бока! — еще издали крикнул он. Ответа не было.
Újra kiáltott: – Boka! Elnök úr!760
760— Бока! Господин президент! — крикнул он снова.
Egy hang felelt: – Még nincs itt!761
761— Он еще не пришел! — откликнулся кто-то.
Nemecsek száguldott, mint a szélvész. Erről az esetről azonnal értesíteni kell Bokát. Azonnal kell cselekedni, még mielőtt kikergetik őket a birodalmukból. Mikor az utolsó farakás mellett rohant el, meglátta a gittegylet tagjait, akik még mindig gyűléseztek. Weisz még mindig komoly arccal elnökölt, és amikor a kis szőke elrobogott a közgyűlés mellett, rákiáltott:762
762Немечек летел как вихрь. Нужно сейчас же известить Боку о случившемся. Нужно не медля действовать, пока их еще не прогнали отсюда. Поравнявшись с последним штабелем, он увидел членов «Общества замазки», которые все еще заседали. Вейс все с тем же важным видом председательствовал и, когда Немечек промчался мимо, крикнул:
– Hahó, hó! Titkár úr!763
763— Гаго, го! Господин секретарь!
Nemecsek futtában intett, hogy nem áll meg.764
764Немечек отмахнулся, показывая, что не может останавливаться.
– Titkár úr! – süvöltött utána Weisz, s hogy nagyobb legyen a tekintélye, erősen megrázta az elnöki csengőt.765
765— Господин секретарь! — завопил Вейс ему вдогонку и в подкрепление своего авторитета изо всех сил затряс колокольчиком.
– Nem érek rá! – kiáltott vissza Nemecsek, és szaladt, hogy Bokát a lakásán keresse föl.766
766— Мне некогда! — крикнул в ответ Немечек и побежал дальше в надежде застать Боку дома.
Weisz ekkor az utolsó eszközhöz nyúlt. Recsegő hangon kiáltott utána:767
767Тогда Вейс прибегнул к последнему средству. Срывающимся голосом он возопил:
– Közlegény! Állj!768
768— Рядовой! Смирно!
Erre aztán meg kellett állnia, hiszen Weisz hadnagy volt… Dúlt-fúlt mérgében a kis szőke, de kénytelen volt engedelmeskedni, mihelyt Weisz elővette a rangját.769
769Тут уж поневоле пришлось остановиться: ведь Вейс лейтенант… Немечек просто кипел от негодования, но против начальства не пойдешь.
– Parancsol, hadnagy úr? És haptákba állt.770
770— Слушаю, господин лейтенант! — отозвался он, щелкнув каблуками.
– Kérem – mondta a gittegylet elnöke –, épp most mondtuk ki, hogy a gittegylet mától fogva mint titkos egylet fog tovább működni. Új elnököt is választottunk.771
771— Имейте в виду, — сказал председатель «Общества замазки». — Только что вынесено решение: начиная с сегодняшнего дня мы будем продолжать свою деятельность как тайное общество. Избран новый председатель.
A fiúk lelkesen kiáltották az új elnök nevét: – Éljen Kolnay! Csak Barabás mondta vigyorogva:772
772— Да здравствует Колнаи! — с воодушевлением воскликнули присутствующие. Только Барабаш сказал, ухмыляясь:
– Abcúg, Kolnay!773
773— Долой Колнаи!
Az elnök pedig folytatta: – Ha a titkár úr meg akarja tartani a titkári állást, akkor most velünk együtt le kell tennie a titoktartási becsületszót, mert ha Rácz tanár úr megtudja, hogy…774
774— Если господин секретарь желает сохранить свой пост, — продолжал председатель, — он должен сейчас же вместе с нами принести клятву в соблюдении тайны. Потому что, если господин Рац узнает…
Ebben a pillanatban meglátta Nemecsek a farakások közt sompolyogni Gerébet. Ha Geréb most elmegy, vége mindennek… Vége az erődöknek, vége a grundnak… De ha Boka itt a lelkére beszélne, még talán erőt venne rajta a jobb érzés. A kis szőke majdnem sírt dühében. Belevágott az elnök szavába:775
775В это мгновение Немечек увидел Гереба, кравшегося между штабелями. Улизни сейчас Гереб — и конец всему… Конец этим фортам, конец пустырю… Но если Бока успеет поговорить с ним по душам; кто знает, может, у него проснется совесть. Чуть не плача от бессильной ярости, белокурый мальчуган перебил Вейса:
– Elnök úr… én nem érek rá… nekem el kell mennem…776
776— Господин председатель… Я же опоздаю… мне нужно бежать…
Weisz szigorúan kérdezte: – Talán fél a titkár úr? Talán attól fél a titkár úr, hogy ha rájönnek, önt is megbüntetik?777
777— Вы что, струсили, господин секретарь? — строго спросил Вейс. — Боитесь, что если общество раскроют, то и вам влетит?
De Nemecsek már nem figyelt rá. Csak Gerébet nézte, aki meglapult a farakások között, s azt várta, hogy a fiúk másfelé menjenek, s ő azalatt kiosonhasson az utcára… És mikor ezt meglátta, se szó, se beszéd, faképnél hagyta a gittegyletet, összefogta elöl a kabátját, s – uccu neki! – mint a szélvész, keresztülvágtatott a grundon, és kirohant a kapun.778
778Но Немечек уже не слышал. Все его внимание сосредоточилось на Геребе, который, притаившись за штабелями, ждал, пока мальчики уйдут, чтобы беспрепятственно выскользнуть на улицу… Видя это, Немечек без дальних слов покинул собрание. Запахнул свой пиджачок — и был таков: вихрем промчавшись по пустырю, исчез за калиткой.
Néma csönd lett a közgyűlésen. A síri csöndben aztán megszólalt az elnök, síri hangon:779
779Все остолбенели. Наконец в гробовой тишине раздался замогильный голос председателя:
– A tisztelt tagok mindnyájan látták Nemecsek Ernő viselkedését. Kijelentem, hogy Nemecsek Ernő gyáva!780
780— Уважаемые члены общества, вы все видели, как ведет себя Эрне Немечек. Заявляю, что Эрне Немечек — трус!
– Úgy van! – harsogta a közgyűlés.781
781— Правильно! — зашумело собрание.
Sőt Kolnay ezt kiáltotta:782
782А Колнаи, тот даже крикнул:
– Áruló!783
783— Предатель!
Richter izgatottan jelentkezett szólásra:784
784Рихтер, волнуясь, попросил слова:
– Indítványozom, hogy a gyáva árulót, aki az egyletet a bajban cserbenhagyta, csapjuk le a titkárságról, zárjuk ki az egyletből, s vegyük bele a titkos jegyzőkönyvbe, hogy áruló!785
785— Я предлагаю лишить этого трусливого изменника, который бросил нас в беде, звания секретаря, исключить из общества и в тайную книгу протоколов занести, что он — предатель!
– Éljen! – hangzott egyszerre minden torokból.786
786— Ура! — единодушно вырвалось у всех.
S az elnök néma csöndben hirdette ki az ítéletét:787
787И в глубокой тишине председатель огласил приговор:
– A közgyűlés Nemecsek Ernőt gyáva árulónak jelenti ki, a titkárságból lecsapja, és az egyletből kizárja. Jegyző úr!788
788— Общее собрание объявляет Эрне Немечека трусом и предателем, смещает его с должности секретаря и исключает из общества. Господин нотариус!
– Jelen! – szólt Leszik.789
789— Я! — отозвался Лесик.
– Vegye be a jegyzőkönyvbe, hogy Nemecsek Ernőt a közgyűlés árulónak nyilvánítja, és írja a nevét kisbetűvel.790
790— Занесите в книгу протоколов, что общее собрание признало Эрне Немечека трусом и предателем, и впишите туда его имя с маленькой буквы.
Moraj futott végig a közgyűlésen. Az alapszabályok szerint ez volt a legszigorúbb büntetés. És sokan állták körül Lesziket, aki azonnal a földre ült, a térdére fektette azt az ötkrajcáros füzetet, mely az egylet jegyzőkönyve volt, s nagy ákombákom betűkkel beleírta, hogy:791
791Сдержанный гул прошел по рядам. По уставу это была самая строгая кара. Все обступили Лесика, который тотчас же сел на землю, развернул на коленях пятикрайцаровую тетрадку, служившую книгой протоколов, и крупными каракулями вывел в ней:
nemecsek ernő áruló!!!792
792«эрне немечек — предатель!!!»
Így vette el Nemecsek Ernőtől a gittegylet a becsületét…793
793Так «Общество замазки» опорочило честное имя Эрне Немечека.
Nemecsek Ernő pedig – vagy ha így jobban tetszik: nemecsek ernő – rohant a Kinizsi utca felé, ahol Boka lakott egy kis, szerény földszintes házban. Berohant a kapu alá, s ott egyenesen nekiszaladt Bokának.794
794А в это время Эрне Немечек, или, если угодно, эрне немечек, во всю прыть бежал на улицу Кинижи, где в скромном одноэтажном домике жил Бока. Влетев в ворота, он лицом к лицу столкнулся с ним.
– Nini! – mondta Boka, mikor magához tért. – Hát te mit keresel itt?795
795— Вот тебе раз! — в изумлении воскликнул Бока. — Ты чего здесь?
Nemecsek lihegve mondta el tapasztalatait, s a kabátjánál fogva húzta Bokát, hogy siessen. Most együtt szaladtak a grund felé.796
796Еле переводя дух, Немечек рассказал обо всем, дергая Боку за пиджак, чтобы тот поторопился. Они вместе побежали на пустырь.
– Te ezt mind hallottad, láttad? – kérdezte futtában Boka.797
797— И ты сам все видел и слышал? — спросил Бока на бегу.
– Hallottam is, láttam is.798
798— Своими глазами и своими ушами.
– És még ott van Geréb?799
799— И Гереб еще там?
– Ha sietünk, még ott találjuk.800
800— Если поднажать, еще застанем.
A klinika mellett meg kellett állniok. Szegény Nemecsek köhögni kezdett.801
801Возле клиники пришлось, однако, остановиться. Бедняга Немечек сильно закашлялся.
Nekitámaszkodott a falnak. – Te csak… – mondta – te csak siess oda… én… én… majd kiköhögöm magamat.802
802— Ты… беги скорей… А я… вот откашляюсь… — опершись о стену, сказал он.
És nagyokat köhögött. – Meg vagyok hűlve – mondta Bokának, aki nem mozdult mellőle.803
803И, содрогаясь от кашля, объяснил Боке, который не двинулся с места:
– A Füvészkertben hűltem meg… Mikor a tóba pottyantam, az még nem volt baj. De az üvegházban, mikor a medencében kucorogtam, ott nagyon hűvös volt a víz. Ott végigfutott rajtam a hideg.804
804— Простудился я… В Ботаническом саду… Что я в озеро шлепнулся, это еще не беда, но вот в оранжерее… Очень холодная вода была в бассейне. Совсем я тогда продрог.
Befordultak a Pál utcába. S épp akkor, mikor bekanyarodtak a sarkon, nyílott a palánk kiskapuja. Geréb jött ki rajta sietve. Nemecsek hirtelen megfogta Bokát.805
805Они повернули на улицу Пала. И как раз в тот момент, когда они были на углу, отворилась калитка и оттуда поспешно вышел Гереб. Немечек схватил Боку за руку:
– Ott megy!806
806— Вон он идет!
Boka tölcsért csinált a kezéből, és harsány hangon kiáltott végig a csöndes kis utcán: – Geréb!807
807Бока приставил ладонь рупором ко рту. — Гереб! — прорезал сонную тишину улички его звонкий голос.
Geréb megállott és visszafordult. Mikor Bokát meglátta, nagyot nevetett. És nevetve szaladt el előlük, ki a Körútra. A Pál utca házai közt élesen hangzott ez a gúnyos nevetés. Geréb kinevette őket.808
808Гереб обернулся. Увидев Боку, он громко засмеялся и побежал в сторону бульварного кольца. Улицу Пала оглашал его вызывающий смех. Гереб смеялся над ними.
A két fiú úgy állt ott az utcasarkon, mintha leszögezték volna őket. Geréb eltűnt a szemük elől. Érezték, hogy minden veszve van. Nem szóltak egymáshoz egy árva szót sem, s most már csöndesen ballagtak a grund kisajtaja felé. Belülről a labdázó fiúk víg lármája hallatszott ki, s aztán egy harsány kiáltás: a gittegyletiek éljenezték az új elnöküket… Odabenn még senki se tudta, hogy ez a kis darabka föld talán már nem is az övék. Ez a kis darab terméketlen, hepehupás pesti föld, ez a két ház közé szorított kis rónaság, ami az ő gyereklelkükben a végtelenséget, a szabadságot jelentette, ami délelőtt amerikai préri volt, délután Magyar Alföld, esőben tenger, télen az Északi-sark, szóval a barátjuk volt, s azzá változott, amivé ők akarták, csak hogy mulattassa őket.809
809Мальчики остановились как вкопанные. Гереб скрылся! Все пропало! Не сказав ни слова, они молча побрели к калитке. С пустыря доносился веселый шум играющих в мяч да время от времени звонкое «ура» в честь нового председателя «Общества замазки»… Там еще никто не подозревал, что этот крохотный кусочек земли, быть может, уже и не принадлежит им. Кусочек бесплодной, изрытой пештской земли, клочок равнины, стиснутый между двумя домами, но означавший для их детских душ безграничность и свободу, который утром был американской прерией, вечером — венгерским Альфельдом, в дождь — морем, зимой — Северным полюсом; словом, верным другом, готовым стать чем угодно, лишь бы их позабавить…
– Látod – mondta Nemecsek –, ők még nem is tudják…810
810— Видишь, — сказал Немечек, — они еще ничего не знают…
Boka lehorgasztotta a fejét. – Nem tudják – ismételte csöndesen.811
811— Не знают… — тихо повторил Бока, повесив голову.
Nemecsek a Boka fejében bízott. Nem vesztette el a reménységét, amíg okos, higgadt kis barátját látta. Csak akkor ijedt meg igazán, mikor meglátta Boka szemében az első könnyet, és hallotta, amint az elnök, maga az elnök mély szomorúsággal és reszkető hangon mondta:812
812Немечек верил в ум Боки. Он не терял надежды, пока рядом с ним был его рассудительный, хладнокровный друг. По-настоящему перепугался он, лишь увидев, что глаза у Боки наполнились слезами, и услышав, как президент — сам президент! — с глубокой печалью, дрожащим голосом произнес:
– Hát most mit csináljunk?813
813— Как же нам теперь быть?
V.814
8145
Két nappal ez után, csütörtökön, mikor a Füvészkertre ráborult az este, a kis hídon álló két őr egy sötét alak közeledtére fegyverbe lépett.815
815Два дня спустя, в четверг, когда на Ботанический сад опустились вечерние сумерки, двое часовых на маленьком мосту заметили приближающуюся темную фигуру и сжали в руках оружие.
– Tisztelegj! – kiáltotta az egyik.816
816— На караул! — воскликнул один из них.
S erre mind a ketten égnek emelték ezüstös végű lándzsáikat, melyeken megcsillant a halvány holdsugár. A tisztelgés a vörösingesek vezérének, Áts Ferinek szólt, aki sietve haladt keresztül a hídon.817
817И оба высоко подняли свои копья с серебристыми наконечниками, тускло блеснувшими в бледном свете месяца. Приветствие относилось к предводителю краснорубашечников Фери Ачу, который быстрым шагом взошел на мост.
– Itt vannak mind? – kérdezte az őröktől.818
818— Все в сборе? — спросил он у часовых.
– Igenis, kapitány úr!819
819— Так точно, господин капитан!
– Geréb is itt van?820
820— И Гереб здесь?
– Ő volt az első, kapitány úr.821
821— Он первый пришел, господин капитан.
A vezér némán szalutált, mire az őrök ismét fejük fölé emelték lándzsáikat. Ez volt a vörösingesek fegyveres tisztelgése.822
822Главнокомандующий молча отдал честь, и часовые в ответ снова подняли вверх свои копья. Таково было военное приветствие у краснорубашечников.
A sziget kis tisztásán akkor már összegyűltek volt az összes vörösingesek.823
823К этому времени все уже собрались на острове, на маленькой лужайке.
Mikor Áts belépett közéjük, az idősebbik Pásztor elkiáltotta magát:824
824При появлении Ача старший Пастор крикнул:
– Tisztelegj!825
825— На караул!
És a sok hosszú, ezüstpapiros lándzsa felugrott a fejek fölé.826
826И целый лес длинных копий с остриями, обернутыми серебряной бумагой, вырос над головами.
– Sietnünk kell, fiúk – mondta Áts Feri, miután viszonozta a köszöntést –, mert egy kicsit elkéstem. Azonnal lássunk a dologhoz. Gyújtsátok meg a lámpát.827
827— Нужно спешить, ребята, — сказал Ач, ответив на приветствие, — я малость запоздал. Ну, за дело. Зажгите фонарь.
A lámpát sose volt szabad addig meggyújtani, amíg a vezér meg nem érkezett. Ha a lámpa égett, az azt jelentette, hogy Áts Feri is a szigeten van. A fiatalabbik Pásztor meggyújtotta a lámpát, s a vörösingesek körbe lekuporodtak a kis fény köré. Senki nem szólt, mindenki a vezér szavát várta.828
828До прибытия главнокомандующего фонарь зажигать не разрешалось. Когда фонарь горел, это означало, что Фери Ач — на острове. Младший Пастор зажег фонарь, и краснорубашечники на корточках уселись вокруг огонька. Все молчали, ожидая, что скажет командир.
– Van valami jelentenivaló? – kérdezte ez.829
829— Кто имеет о чем-нибудь доложить?
Szebenics jelentkezett.830
830Встал Себенич.
– Nos?831
831— Ну?
– Alássan jelentem, hogy a fegyvertárunkból hiányzik az a piros-zöld zászló, amit kapitány úr a Pál utcaiaktól zsákmányolt.832
832— Честь имею доложить, что из арсенала исчезло красно-зеленое трофейное знамя, которое господин капитан захватил у мальчишек с улицы Пала.
A vezér összeráncolta a szemöldökét.833
833Командир нахмурил брови:
– A fegyverek közül nem hiányzik egy sem?834
834— Оружие все цело?
– Nem. Mint fegyvertáros, mikor idejöttem, megnéztem a romban a tomahawkokat és a dárdákat. Egytől egyig mind ott volt, csak a kis zászló hiányzott. Azt ellopta valaki.835
835— Все. Я как начальник арсенала по приходе сюда сейчас же пересчитал все копья и томагавки. Все до одного на месте, только знамени не хватает. Кто-то его украл.
– Lábnyomokat láttál?836
836— Ты видел следы?
– Igen. Mint minden este, a törvény szerint, úgy tegnap is fölhintettem finom homokkal a rom belsejét, s mikor ma megvizsgáltam, találtam benne egy kis lábnyomot, amely a hasadéktól egyenesen abba a szögletbe vezetett, ahol a zászló volt, s aztán a szöglettől kivezetett a hasadékig. Ott eltűnt a szemem elől, mert ott már kemény és gyepes a föld.837
837— Так точно. Я каждый вечер, как положено по уставу, посыпаю пол в развалинах мелким песком. И вчера посыпал. А сегодня смотрю — на песке следы ног, очень маленьких, и ведут прямо в угол, где лежало знамя, а оттуда — обратно к расщелине. Там они, на твердой земле и в траве, потерялись.
– A lábnyom kicsi volt?838
838— Маленькие, говоришь, следы?
– Igen. Olyan kicsi, hogy sokkal kisebb, mint a Wendaueré, pedig neki van köztünk a legkisebb lába.839
839— Так точно. Маленькие-маленькие, гораздо меньше, чем у Вендауэра, а из наших у него самая маленькая нога…
Nagy csönd lett.840
840Наступило молчание.
– Valami idegen járt a fegyvertárban – mondta a vezér. – Mégpedig Pál utcai fiú volt.841
841— В арсенале побывал кто-то чужой, — сказал капитан. — Наверняка — один из тех, с улицы Пала.
Moraj futott végig a vörösingesek közt.842
842Волнение пробежало по рядам.
– Onnan sejtem – folytatta Áts –, mert ha valami más gyerek lett volna, elvitt volna a fegyverek közül is legalább egyet. De ez csak a zászlót vitte el. Valószínűleg megbíztak valakit a Pál utcaiak, hogy a zászlójukat lopja vissza. Nem tudsz erről, Geréb?843
843— Я потому думаю — один из них, — продолжал Фери Ач, — что ведь другой и оружие унес бы — ну, хоть один томагавк. А этот не взял ничего, кроме знамени. Они, наверно, поручили кому-то из своих выкрасть у нас знамя. Гереб! Ты ничего об этом не знаешь?
Tehát Geréb már mint állandó kém szerepelt.844
844Значит, Гереб сделался у них уже постоянным осведомителем.
Felállott.845
845Он встал:
– Nem tudok róla.846
846— Ничего.
– Jól van. Leülhetsz. Utána fogunk járni. De most intézzük el a dolgunkat. Tudjátok, milyen szégyen esett meg rajtunk a múltkor. Mialatt valamennyien itt voltunk a szigeten, az ellenség egy piros cédulát tűzött erre a fára. Nem tudtuk őket megfogni, olyan ügyesek voltak. Két idegen fiú után szaladtunk egészen a Tisztviselőtelepig, és csak ott sült ki, hogy ők ok nélkül szaladtak előlünk, mi pedig ok nélkül szaladtunk utánuk. A cédula idetűzése nagy megszégyenítés volt ránk nézve, és ezért bosszú jár. A grund elfoglalását is elhalasztottuk addig, amíg Geréb megvizsgálta a terepet. Most tehát Geréb jelentést fog tenni, s mi elhatározzuk, hogy mikor indulunk háborúba.847
847— Ладно, садись. Мы это расследуем. Но сначала уладим свои дела. Все вы знаете, как мы недавно опозорились. Хотя все до одного были в сборе, здесь, на острове, враг ухитрился прикрепить красную бумажку к этому вот дереву. Да как ловко все устроили: нам даже никого поймать не удалось. Бежали до самого поселка Чиновников за двумя чужими мальчишками, и только там оказалось, что они неизвестно почему от нас удирают, а мы неизвестно зачем за ними гонимся. Эта красная записка — страшный позор для нас, и за него нужно отомстить. Мы отложили захват пустыря до тех пор, пока Гереб не обследует территорию. Сейчас он доложит о результатах, и мы решим, когда начинать войну.
Gerébre nézett.848
848Фери Ач взглянул на Гереба:
– Geréb! Állj fel!849
849— Гереб, встать!
Ismét felállt Geréb.850
850Тот снова встал.
– Halljuk a jelentést. Mit végeztél?851
851— Мы слушаем. Доложи, что ты сделал.
– Én… – mondta kissé zavartan a fiú – azon a véleményen voltam, hogy talán harc nélkül is megszerezhetjük azt a területet. Elgondoltam, hogy hiszen valamikor én is közéjük tartoztam… és miért legyek éppen én az oka, hogy… szóval én megvesztegettem azt a tótot, aki a telepre felügyel, és aki most majd ki fogja őket onnan… onnan…852
852— Я… — начал Гереб с некоторым смущением, — мне пришло в голову, что мы, пожалуй, можем и без боя занять эту территорию. Я подумал, что ведь я сам прежде был с ними… и почему именно из-за меня… В общем, я подкупил словака, который караулит пустырь, и он теперь оттуда… оттуда…
Beléje szorult a szó. Nem tudta folytatni, oly szigorúan nézett a szemébe Áts Feri. És meg is szólalt erős, mély hangján, melytől annyiszor reszkettek meg a fiúk, amikor az erős legény valamiért megharagudott rájuk.853
853Слово застряло у него в глотке. Он не мог продолжать под суровым взором Ача. И Фери Ач заговорил — глубоким, энергичным голосом, звуки которого заставляли вздрагивать мальчиков, когда этот сильный парень из-за чего-нибудь на них сердился.
– Nem – bömbölte –, te, úgy látszik, még mindig nem ismered a vörösingeseket! Nem megyünk mi vesztegetni meg alkudozni! Ha nem adják szépszerivel, hát elvesszük. Nem kell nekem se tót, se kikergetés, aki mindene van! Micsoda alattomos dolog ez?!854
854— Нет, — загремел он, — ты, я вижу, еще не знаешь, краснорубашечников. Мы не ходим подкупать да торговаться. Добром не дают — берем силой. На кой шут мне твой словак или чтоб кого-то там выгоняли?… Тьфу! К чертям все эти подлости!
Mindnyájan hallgattak, és Geréb lesütötte a szemét.855
855Все притихли. Гереб опустил глаза.
Áts Feri fölállott:856
856Фери Ач встал.
– Ha gyáva vagy, eridj haza! Villogó szemmel mondta ezt Gerébnek.857
857— Если ты трус, убирайся домой! — крикнул он, сверкая глазами.
És Geréb e pillanatban nagyon megijedt. Érezte, hogy ha most a vörösingesek kitessékelik maguk közül, akkor már igazán nincs sehol helye ezen a világon.858
858Гереб струхнул не на шутку. Он понимал, что, если краснорубашечники сейчас прогонят его, он останется один как перст.
Hát fölemelte a fejét, és bátor hangon próbált beszélni:859
859И он запротестовал, подняв голову и, стараясь говорить решительно:
– Nem vagyok gyáva! Veletek vagyok, veletek tartok, hűséget fogadok nektek!860
860— Я не трус! Я ваш, я с вами, клянусь быть вам верным!
– Ez már beszéd – mondta Áts, de az arcán látszott, hogy nem rokonszenvezik a jövevénnyel. – Ha velünk akarsz maradni, leteszed a fogadalmat a mi törvényeinkre.861
861— Вот это другой разговор! — сказал Ач, но по лицу его было видно, что он не очень-то симпатизирует перебежчику. — Хочешь остаться с нами — дай клятву соблюдать наши законы.
– Szívesen – mondta Geréb, és föllélegzett.862
862— Даю, — сказал Гереб, облегченно вздыхая.
– Adj hát kezet!863
863— Руку!
Kezet fogtak.864
864Они пожали друг другу руки.
– Mostantól kezdve hadnagyi rangod van nálunk. Szebenics majd neked is ad lándzsát és tomahawkot, s beírja a nevedet a titkos névsorba. És most hallgass ide! Nem lehet halogatni a dolgot. A támadás napját holnapra tűzöm ki. Holnap délután valamennyien itt gyülekezünk. A csapat fele a Mária utca felől megy be, és elfoglalja az erődöket. A csapat másik felének te fogod kinyitni a Pál utcai kiskaput, s ez a rész ki fogja kergetni a grundbelieket onnan, vagy ha a farakások közé menekülnek, akkor az erődökből támadják meg őket a többiek. Nekünk labdaterület kell, és ezt meg fogjuk szerezni, bármi történjék is!865
865— С этого момента ты возведен в чин лейтенанта. Себенич выдаст тебе копье, томагавк и занесет твое имя в тайный список. Теперь слушай. С этим делом тянуть больше нельзя. Назначаю нападение на завтра. Завтра после обеда всем быть здесь. Половина отряда будет наступать с улицы Марии и овладеет фортами. Другой половине ты откроешь калитку, выходящую на улицу Пала, и вы прогоните врага с пустыря. Если же они побегут в штабеля, остальные ударят на них с фортов. Нам нужно место для игры в мяч, и мы завладеем им во что бы то ни стало!
Mindenki fölugrott.866
866Все вскочили.
– Éljen! – kiáltották mind a vörösingesek, és lándzsáikat a magasba emelték.867
867— Ура! — раздался дружный крик, и копья взлетели над головами.
A vezér csöndet intett.868
868Командир знаком потребовал тишины:
– Még meg kell tőled kérdeznem valamit. Nem gondolod, hogy a Pál utcaiak sejtik, hogy te hozzánk tartozol?869
869— Я еще не все у тебя спросил. Как, по-твоему, не догадались твои бывшие друзья, что ты перешел к нам?
– Nem hinném – felelt az új hadnagy. – Még ha itt is volt valaki közülük a múltkor, mikor a piros cédulát a fára tűzték, nem láthatott a sötétben.870
870— Думаю, что нет, — ответил новоиспечённый лейтенант. — Даже если кто из них и пробрался сюда, когда прикреплял свою записку, то вряд ли меня заметил в темноте.
– Tehát nyugodtan mehetsz be közéjük holnap délután?871
871— Значит, ты спокойно можешь пойти к ним завтра после обеда?
– Nyugodtan.872
872— Могу.
– Nem fognak gyanítani semmit?873
873— И это не покажется подозрительным?
– Nem. És ha gyanítanának is valamit, nem merne szólni egyik sem, mert mind fél tőlem. Nincs azok közt egy bátor fiú sem!874
874— Нет. А если у кого мелькнет подозрение, никто ничего не скажет: они ведь меня боятся. Они там все трусы!
Egy éles hang vágott egyszerre közbe: – Dehogy nincs!875
875— Как бы не так! — раздался вдруг чей-то звонкий голос. Все в недоумении огляделись по сторонам.
Körülnéztek. Áts Feri meglepetten kérdezte: – Ki szólt?876
876— Кто это сказал? — спросил Фери Ач.
Senki se felelt. És az éles hang újra megszólalt:877
877Ответа не было. Но прежний голос звонко повторил:
– Dehogy nincs!878
878— Как бы не так!
Most már világosan hallották, hogy a hang a nagy fa tetejéről jött. S rögtön ezután zörögni kezdtek az ágak, recsegett-ropogott valami a nagy fa lombjai közt, s egy pillanat múlva egy kis szőke fiú mászott le a fáról. Mikor az utolsó ágról a földre ugrott, nyugodtan letisztogatta a ruháját, megállott egyenesen, mint a cövek, és farkasszemet nézett a vörösingesek ámuló csapatával. Senki se szólt egy szót sem, úgy meglepett mindenkit ez a váratlanul idetoppant kis vendég.879
879Теперь все сообразили, что голос шел с верхушки большого дерева. В ту же минуту в густой листве что-то зашевелилось, сучья затрещали, и с дерева спустился маленький белокурый мальчуган. Спрыгнув с нижнего сука на землю, он преспокойно отряхнул свой костюмчик и, выпрямившись, смело встретил устремленные на него взоры оцепеневших от изумления краснорубашечников. Никто не проронил ни слова, так поразило всех его неожиданное появление.
Geréb elsápadt.880
880Гереб побледнел.
– Nemecsek! – mondta ijedten.881
881— Немечек! — испуганно вымолвил он.
És a kis szőke felelt is: – Igen, Nemecsek. Én vagyok. És ne kutassák, hogy ki lopta el a Pál utcai zászlót a fegyvertárból, mert azt én loptam el. Itt van, ni! Nekem van az a kis lábam, ami még a Wendauer lábánál is kisebb. És nem szóltam volna, fenn maradhattam volna a fa tetején, amíg maguk mind el nem mentek volna, hiszen ott gubbaszkodtam már fél négy óta. De mikor Geréb azt mondta, hogy köztünk nincs egy se, aki bátor volna, hát akkor gondoltam: „Megállj, majd én megmutatom neked, hogy akad még a Pál utcaiak közt is bátor fiú, ha nem más, hát a Nemecsek, a közlegény!” Itt vagyok, kérem, kihallgattam az egész tanácskozást, visszaloptam a zászlónkat, most tessék, csináljanak velem, amit akarnak, verjenek meg, csavarják ki a kezemből a zászlót, mert magamtól ugyan oda nem adom. Tessék, tessék, csak rajta! Hiszen én egyedül vagyok, maguk meg tízen vannak!882
882— Да, Немечек, — ответил белокурый мальчуган. — Он самый. И можете не ломать себе голову, кто утащил знамя из арсенала: это я его унес. Вот оно. Это мои следы такие маленькие, меньше, чем у Вендауэра. Я не стал бы вам кричать, сидел бы на дереве, пока вы не уйдете: все равно я там с половины четвертого прячусь. Но когда Гереб сказал, что у нас все трусы, — ну, думаю, постой, я тебе докажу, что и среди мальчишек с улицы Пала есть смельчаки; не офицеры — так рядовой Немечек! Вот я перед вами; подслушал, о чем вы совещались, отобрал у вас наше знамя. Теперь можете делать со мной что угодно: бейте меня, вырывайте знамя, потому что так я его не отдам! Ну, что же вы? Налетайте! Я ведь один, а вас десятеро!
Kipirult, ahogy így beszélt, és kitárta a két karját. Az egyik kezében a kis zászlót szorongatta. A vörösingesek nem tudtak magukhoz térni ámulatukból, és csak nézték ezt a csöpp kis szőke legényt, aki az égből pottyant közibük, s aki itt bátran, hangos szóval kiabált az arcukba, fölemelt fővel, mintha olyan erős volna, hogy el tudná páholni ezt az egész társaságot, a két erős Pásztorral és Áts Ferivel együtt.883
883Немечек выпалил все это, раскрасневшись, вытянув вперед руки и сжимая в одной из них маленькое знамя. Краснорубашечники никак опомниться не могли: такая их взяла оторопь. Они только глаза таращили на этого кроху, который словно с неба свалился и так громко, смело, с высоко поднятой головой бросал им в лицо эти слова, как будто ему не страшны ни силачи Пасторы, ни сам Фери Ач.
Leghamarább a Pásztoroknak jött meg a hidegvérük. Odamentek a kis Nemecsekhez, és jobbról-balról megfogták a két karját. A fiatalabbik Pásztor állt a jobb oldalán, és ez már a kezéhez is nyúlt, hogy kicsavarja belőle a zászlót, mikor megszólalt a nagy csöndben Áts Feri hangja:884
884Первыми пришли в себя Пасторы. Подскочив к малышу с обеих сторон, они крепко схватили его за руки. Младший Пастор, стоявший справа, принялся было выкручивать ему руку, чтобы он выпустил знамя, но тут тишину нарушил голос Фери Ача:
– Megállj! Ne bántsátok!885
885— Стойте! Не трогайте его.
A Pásztorok csodálkozva néztek a vezérre.886
886Оба Пастора в недоумении уставились на командира.
– Ne bántsátok – mondta ez. – Ez a fiú tetszik nekem! Bátor fiú vagy, Nemecsek, vagy ahogy hívnak. Itt a kezem. Csapj fel közénk vörösingesnek!887
887— Не трогайте, — повторил тот. — Этот парнишка мне нравится. Ты смелый малый, Немечек, или как там тебя! Вот тебе моя рука. Иди к нам в краснорубашечники!
Nemecsek tagadólag rázta a fejét.888
888Немечек покачал головой.
– Nem én! – mondta dacosan.889
889— Только не я! — сказал он упрямо.
Reszketett a hangja, de nem a félelemtől, hanem az izgatottságtól. Sápadtan, komoly tekintettel állott ott, és megismételte:890
890Голосок его дрожал, но не от страха, а от волнения. Бледный, серьезный, стоял он и повторял:
– Nem én!891
891— Только не я!
Áts Feri elmosolyodott. Azt mondta:892
892Фери Ач усмехнулся:
– Hát ha nem csapsz fel, azt se bánom. Én ugyan még nem hívtam senkit közénk. Aki itt van, mind úgy kéredzkedett ide. Te voltál az első, akit hívtam. De hát ha nem akarsz, nem jössz…893
893— Ну, как знаешь! Я до сих пор никого еще не звал в отряд. Все, кто тут есть, сами просились. Тебя первого позвал. Не хочешь — не надо…
És hátat fordított neki.894
894И повернулся к нему спиной.
– Mi legyen vele? – kérdezték a Pásztorok.895
895— Что с ним делать? — спросили Пасторы.
A vezér csak úgy félvállról felelt: – Vegyétek el tőle a zászlót! 896
896— Отнимите у него знамя, — бросил через плечо капитан.
Az idősebb Pásztor egy csavarintással kivette a Nemecsek gyönge kis kezéből a piros-zöld zászlót. Fájt a csavarás, a Pásztoroknak átkozottul kemény markuk volt, de a kis szőke összeszorította a fogát, és egy hang se röppent el az ajkáról.897
897Старший Пастор одним рывком вывернул из слабой ручонки Немечека ало-зеленое знамя. Этот рывок причинил малышу боль: у Пасторов была чертовски сильная хватка. Но он стиснул зубы и не издал ни звука.
– Megvan! – jelentette Pásztor.898
898— Вот знамя! — доложил Пастор.
Mindenki arra figyelt, hogy most mi lesz. Micsoda rettenetes büntetést fog kitalálni a hatalmas Áts Feri. Nemecsek dacosan állott a helyén, és összeszorította az ajkát.899
899Все ждали, что теперь будет, какую страшную кару придумает для него могущественный Фери Ач. Немечек по-прежнему упрямо стоял на месте, плотно сжав губы.
Áts Feri feléje fordult, és intett a Pásztoroknak:900
900Фери Ач обернулся и кивнул Пасторам:
– Ez nagyon gyönge. Ezt nem illik elverni. Hanem… fürösszétek meg egy kicsit.901
901— Жидковат больно. Бить не стоит. Вот что… Искупайте-ка его.
Nagy nevetés támadt a vörösingesek közt. Áts Feri is nevetett, a Pásztorok is nevettek. Szebenics feldobta a sipkáját a levegőbe, és Wendauer ugrált, mint valami bolond. Még Geréb is nevetett a fa alatt, és ebben az egész vidám társaságban csak egy arc maradt komoly: a Nemecsek kis arca. Meg volt hűlve, s már napok óta köhögött. Az édesanyja már a mai napra is megtiltotta neki, hogy elmenjen hazulról, de a kis szőke nem bírta a szobában. Három órakor megszökött hazulról, és fél négytől estig a fa tetején ült a szigeten. De a világért se szólt volna. Talán mondja azt, hogy meg van hűlve? Még nagyobbat nevettek volna rajta, és Geréb is nevetett volna, mint ahogy most nevetett: mind a foga kilátszott, olyan szélesre húzta a száját. Hát nem szólt. Tűrte, hogy az általános hahota közepette a sziget partjára vezessék, s ott a két Pásztor belenyomja a sekély vizű tóba. Félelmetes két fiú volt a két Pásztor. Az egyik a két kezét fogta össze, a másik a tarkóját tartotta. Nyakig belenyomták a vízbe, s e pillanatban mindenki ujjongott a szigeten. A vörösingesek vidám táncot jártak a parton, a sapkáikat dobálták, és nagyokat kurjantottak:902
902Краснорубашечники прыснули. Засмеялся и Фери Ач. Пасторы тоже схватились за животы. Себенич подбросил в воздух свою кепку, а Вендауэр принялся скакать, как бесноватый. Даже Гереб осклабился, стоя под деревом. Посреди всеобщего веселья лишь одно лицо осталось серьезным — маленькое личико Немечека. Он был простужен и уже несколько дней кашлял. Сегодня мать даже запретила ему выходить на улицу. Но он не мог усидеть в комнате: в три часа улизнул из дому и с половины четвертого до самого вечера дрожал на верхушке дерева. Но он ни за что на свете не скажет об этом. Сказать, что простудился? Да его еще сильней высмеют и Гереб осклабится еще противней: растянет рот до ушей, так что все зубы вылезут наружу. Нет, уж лучше молчать. Под общий хохот он терпеливо позволил отвести себя на берег, где его и окунули в мелкую воду озера. Страшно сильные парни были эти Пасторы! Крепко держа Немечека, один — за руки, другой — за шиворот, они по уши погрузили беднягу в воду, и на острове в этот миг разразилась целая буря ликования. Краснорубашечники весело приплясывали, подбрасывали кепки, улюлюкали и гикали:
– Huja, hopp! Huja, hopp!903
903— Гейя, гоп! Гейя, гоп!
Ez volt az ő kiáltásuk.904
904Это был их клич.
És a sok „Huja, hopp!” összeolvadt a nagy kacagással, vidám lárma verte föl a kis sziget esti csöndjét, s a parton, ahol Nemecsek oly szomorú szemmel nézegetett ki a vízből, mint valami bánatos kis béka, ott állott szétterpesztett lábbal Geréb, nagyokat nevetve s a fejével integetve a kis szőke felé.905
905Веселый гомон всколыхнул вечернюю тишину. Непрерывные возгласы «Гейя, гоп!» сливались с громким смехом. А на берегу, у самой воды, из которой, словно печальный маленький лягушонок, выглядывал Немечек, стоял Гереб. Широко расставив ноги, он хохотал во все горло, кивая в сторону жертвы.
Aztán eleresztették a Pásztorok, és Nemecsek kimászott a tóból. Most tört ki amúgy istenigazából a mulatság, amint csepegő-csurgó, sáros ruháját meglátták. Kis kabátjáról csurgott a víz, s ahogy a karját megrázta, úgy folyt ki a kabátujjából, mintha kannából öntötték volna. Mindenki elugrott előle, mikor megrázta magát, mint a vízzel leöntött pincsikutya. És gúnyos szavak röpködtek feléje:906
906Наконец Пасторы отпустили Немечека, и он выбрался на берег. Тут-то, при виде этой насквозь промокшей, грязной фигурки, и пошло настоящее веселье. Вода струилась с бедняги ручьями, а когда он опустил руки, хлынула из рукавов, как из ведер. Все отскочили от него, когда он стал отряхиваться, словно мокрая собачонка. Посыпались обидные возгласы:
– Béka!907
907— Лягушка!
– Ittál?908
908— Наглотался?
– Miért nem úsztál egy kicsit?909
909— Что ж ты еще не поплавал?
Egyikre sem felelt. Keserűen mosolygott, és simogatta a vizes kabátját. De akkor elébe állt Geréb, széthúzta vigyorogva a száját, és kevélyes fejbólintással ezt kérdezte tőle:910
910Немечек не отвечал. С горькой усмешкой разглаживал он свою мокрую курточку. Тут к нему подступил Гереб. Заносчиво вскинув голову и осклабясь, он спросил:
– Jó volt?911
911— Ну что? Хорошо было?
Nemecsek ráemelte nagy kék szemét, és felelt:912
912Немечек поднял на него свои большие голубые глаза.
– Jó volt – mondta csöndesen, és hozzátette:913
913— Да, хорошо, — тихо промолвил он и повторил:
– Jó volt, sokkal jobb volt, mint a parton állni, és kinevetni engem. Inkább újesztendeig a vízben ülök nyakig, mint hogy összeszűrjem a levet a barátaim ellenségeivel. Én nem bánom, hogy a vízbe nyomtatok. A múltkor magamtól pottyantam a vízbe, akkor is láttalak a szigeten, az idegenek közt. De engem meghívhattok magatok közé, hízeleghettek nekem, adhattok ajándékot, amennyit csak akartok, semmi közöm hozzátok. És ha még egyszer a vízbe nyomtok, és ha még százszor és ezerszer a vízbe nyomtok, akkor is eljövök ide holnap is meg holnapután is! Majd csak megbújok valahol, ahol nem vesztek észre. Nem félek én egyikőtöktől sem. És ha eljöttök hozzánk a Pál utcába, elvenni a földünket, hát majd mi is ott leszünk! És meg fogom nektek mutatni, hogy ahol mi is tízen vagyunk, ott másképpen fognak veletek beszélni, mint ahogy én most itt beszélek. Könnyű volt velem elbánni! Aki erősebb, az győz. A Pásztorok ellopták a golyóimat a Múzeum-kertben, mert ők voltak az erősebbek! Most meg beledobtatok a vízbe, mert ti vagytok az erősebbek! Könnyű tíznek egy ellen! De én nem bánom. Engem meg is verhettek, ha úgy tetszik. Hiszen ha akartam volna, nem kellett volna a vízbe mennem. De én nem csaptam fel közétek. Inkább fojtsatok vízbe, és verjetek agyon, de én ugyan nem leszek áruló, mint valaki, aki ott áll, ni… ott…914
914— Хорошо; гораздо лучше, чем расхаживать по берегу и насмехаться надо мной. Да лучше целый год просидеть в воде, чем стакнуться с врагами своих друзей! Это неважно, что вы меня в воду окунули. Я сам недавно в воду шлепнулся; а вот ты и тогда уже здесь был, среди чужих. Но меня вы сколько угодно можете звать к себе, хвалить, подарками задабривать — я вас знать не хочу. Окунайте меня в воду хоть сто, хоть тысячу раз — я все равно и завтра и послезавтра приду сюда и спрячусь где-нибудь, так что вы меня и не заметите. Не боюсь я вас! А если вы придете к нам, на улицу Пала, землю нашу отнимать, мы все будем там! Вдесятером мы поговорим с вами иначе, вот увидите. Со мной-то легко справиться. Кто сильней, тот и победил. Пасторы сильнее, вот они и отняли у меня шарики в саду музея. Это не трудно, когда десять против одного! Что ж, пожалуйста. Можете избить меня, если вам так нравится. Ведь стоило мне захотеть — и не пришлось бы купаться в озере. Но я не пошел к вам. Хотите — топите меня, хотите — убивайте, только я никогда не буду предателем, как этот, который там стоит… вон там…
Kinyújtotta a karját, és Gerébre mutatott, akinek most a torkán akadt a nevetés. A lámpa fénye ráesett a Nemecsek szép kis szőke fejére, víztől fényes ruhájára. Bátran, büszkén, tiszta szívvel nézett a Geréb szemébe, s Geréb ezt a nézést úgy érezte, mintha valami súly szállott volna a lelkére. Elkomolyodott, és lehorgasztotta a fejét. És ebben a pillanatban úgy hallgatott mindenki, olyan nagy volt a csönd, mintha templomban lettek volna a fiúk, s tisztán lehetett hallani, amint a Nemecsek ruhájáról a kemény földre csöpögött a víz…915
915Он протянул руку, указывая на Гереба, у которого смех так и замер на губах. Фонарь озарял красивую белокурую головку Немечека и его мокрую, блестевшую на свету одежду. Гордо, чистосердечно, отважно смотрел он Геребу прямо в глаза, и Гереб почувствовал, будто, ему на душу ложится какая-то тяжесть от этого взгляда. Он насупился и опустил голову. В это мгновение все примолкли; тишина настала, точно в церкви, и было ясно слышно, как с одежды Немечека на твердую, утоптанную землю капает вода…
A nagy csöndbe belekiáltott Nemecsek:916
916В этой тишине прозвучал голос Немечека:
– Elmehetek? Senki se felelt.917
917— Мне можно идти? Все молчали.
Még egyszer kérdezte: – Hát nem vertek agyon? Elmehetek?918
918— Значит, вы не будете меня бить? Мне можно идти? — спросил он еще раз.
És miután most se felelt neki senki, nyugodtan, szépen, lassan elindult a híd felé.919
919И так как ему опять не ответили, он неторопливо, спокойно, с достоинством пошел к мосту.
Egy kéz se mozdult, egyetlenegy fiú se moccant meg a helyéről. Most mindenki érezte, hogy ez a csöpp szőke gyerek valóságos kis hős, igazi férfi, aki megérdemelné, hogy felnőtt ember legyen… A hídnál álló két őr, aki az egész esetet végignézte, csak bámult rá, de hozzányúlni egyik se mert. Mikor Nemecsek a hídra lépett, fölharsant Áts Feri mély, dörgő hangja:920
920Никто не пошевелился, не тронулся с места, чтобы его задержать. Все почувствовали, что этот белокурый малыш — настоящий герой, достойный называться мужчиной… Двое часовых на мосту, на глазах у которых разыгралась вся сцена, уставились на него, но ни один не посмел его тронуть. Когда же Немечек ступил на мост, вдруг загремел низкий, гулкий голос Фери Ача:
– Tisztelegj!921
921— На караул!
És a két őr haptákba vágta magát, s magasba emelte ezüstös végű lándzsáját. És mind a fiúk összecsapták a bokájukat, és valamennyien a magasba emelték lándzsáikat. Senki se szólt, mikor az ezüsthegyű lándzsák megvillantak a holdfényben. Csak a Nemecsek léptei dobogtak a hídon, amint távolodott. Aztán ez se hallatszott, csak valami cuppogás, mint mikor valaki vízzel teli cipőben jár… Nemecsek elment.922
922И часовые, встав «смирно», вскинули вверх свои копья с серебристыми остриями. Одновременно все краснорубашечники щелкнули каблуками и высоко подняли свое оружие. Все это было сделано молча; только серебряные концы копий блеснули в лунном свете, да стук шагов донесся с моста. Некоторое время еще слышалось хлюпанье башмаков, полных воды… Немечек ушел…
A szigeten zavartan néztek egymásra a vörösingesek. Áts Feri a tisztás közepén állott, és lehajtotta a fejét. Ekkor odalépett elébe Geréb, fehéren, mint a fal. Motyogott valamit.923
923Краснорубашечники, оставшиеся на острове, в замешательстве переглядывались. Фери Ач понуро стоял посреди лужайки. К нему приблизился Гереб, белый как мел.
– Tudod… kérlek… – kezdte.924
924— Слушай… я… — начал было он.
De Áts Feri hátat fordított neki. Ekkor Geréb visszament a mereven álló fiúkhoz, és odaállt az idősebb Pásztor elé. – Tudod… kérlek – motyogta neki is.925
925Но Фери повернулся к нему спиной. Тогда Гереб отошел к неподвижно застывшим краснорубашечникам и, обращаясь к старшему Пастору, снова пролепетал: — Слушай… я…
De Pásztor követte a vezére példáját. Ő is hátat fordított Gerébnek, aki most tanácstalanul állott. Nem tudta, mit csináljon. Aztán megszólalt, fojtott hangon:926
926Но Пастор последовал примеру командира — тоже повернулся спиной к Геребу, который остался стоять в полной растерянности, не зная, как поступить. Немного погодя он сдавленным голосом произнес:
– Úgy látszik, elmehetek.927
927— Кажется, я могу уйти.
Erre se felelt senki. És most ő indult el ugyanazon az úton, amelyen az imént a kis Nemecsek. De neki nem tisztelgett senki. Az őrök a híd karfájára támaszkodtak, és belenéztek a vízbe. És Geréb léptei is elhangzottak a Füvészkert csöndjében…928
928Но и на этот раз никто ему не ответил. И он ушел тем же самым путем, каким только что удалился Немечек. Но Геребу никто не салютовал: караульные на мосту, опершись на перила, глядели в воду. Шаги его прозвучали и стихли в безмолвии Ботанического сада.
Mikor a vörösingesek így magukra maradtak, Áts Feri megindult, és odament az idősebbik Pásztor elé. Egészen közel állott elébe, úgyhogy az arca majdnem érte Pásztor arcát.929
929Теперь, когда не было чужих, Фери Ач подошел к старшему Пастору. Подошел вплотную, так что лица их почти соприкоснулись.
Csöndesen kérdezte tőle: – Te vetted el ettől a fiútól a golyóját a Múzeum-kertben?930
930— Ты отнял у этого парнишки шарики в саду музея? — тихо спросил он.
Pásztor csöndesen felelt: – Én.931
931— Я, — так же тихо ответил Пастор.
– Az öcséd is ott volt?932
932— И брат твой был там?
– Igen.933
933— Да.
– Einstand volt?934
934— «Эйнштанд» устроили?
– Az.935
935— Угу.
– Hát nem megtiltottam, hogy a vörösingesek kis gyönge gyerekektől golyót raboljanak?936
936— А я не запретил разве краснорубашечникам отнимать шарики у малышей?
A Pásztorok hallgattak. Áts Ferivel szemben nem volt ellenkezés. A vezér szigorúan végignézett rajtuk, és ellentmondást nem tűrő hangon, de nyugodtan szólt:937
937Пасторы молчали: с Фери Ачем не поспоришь. Командир смерил их строгим взглядом и спокойным, но не терпящим возражений тоном приказал:
– Fürödjetek meg!938
938— Ступайте купаться.
A Pásztorok értetlenül néztek rá.939
939Пасторы в недоумении уставились на него.
– Nem értitek? Úgy, ahogy vagytok, ruhástul. Most ti fürödjetek meg!940
940— Что? Непонятно? Да, да, прямо в одежде. Теперь ваша очередь.
És mikor egyik-másik arcon mosolyt látott, azt mondta:941
941И, заметив на некоторых лицах улыбку, прибавил:
– Aki pedig nevetni fog rajtuk, az szintén megfürdik.942
942— А кто будет зубы скалить, сам полезет в воду.
Erre aztán mindenkinek elment a kedve a nevetéstől. Áts ránézett a Pásztorokra, s most már sürgető hangon mondta:943
943Охота смеяться у всех сразу пропала. Нетерпеливо взглянув на Пасторов, Ач поторопил их:
– No, fürödjetek meg! Nyakig. Egy-kettő!944
944— Ну, живей, окунайтесь. По шею. Раз-два!
A csapathoz fordult.945
945А отряду приказал:
– Hátra arc! Ne bámuljátok őket!946
946— Кру-гом! Нечего на них глазеть.
A vörösingesek sarkon fordultak, és hátat fordítottak a tónak. Sőt Áts Feri sem nézte, hogy hogyan hajtják végre magukon a Pásztorok a büntetést. A Pásztorok pedig búsan, lassan mentek be a tóba, s engedelmesen beleültek a vízbe nyakig. A fiúk nem látták őket, csak a lubickolásukat hallották. Áts Feri a tóra nézett, s meggyőződött arról, hogy a két fiú valóban nyakig merült a vízbe. Ekkor kiadta a parancsot:947
947Краснорубашечники повернулись спиной к озеру. Сам Фери тоже не смотрел, как Пасторы выполняют наложенное на них взыскание. Братья между тем уныло, медленно вошли в воду и покорно сели на дно, погрузившись по самую шею. Мальчики не видели их, слышали только плеск. Кинув взгляд на озеро и убедившись, что оба действительно погрузились по шею, Фери Ач скомандовал:
– Letenni a fegyvert! Indulj!948
948— Сложить оружие. Марш!
És elvezette a csapatot a szigetről. Az őrök elfújták a lámpát, és csatlakoztak a csapathoz, mely katonás léptekkel dobogott végig a hídon, és eltűnt a Füvészkert sűrűjében…949
949И повел отряд с острова. Часовые задули фонарь и примкнули к отряду, который, мерным шагом прогрохотав по мостику, скрылся в чаще сада.
A két Pásztor kimászott a vízből. Egymásra néztek, aztán beledugták kezüket a zsebükbe, ahogy szokták, s ők is elindultak. Egy szót se beszéltek egymással, és nagyon szégyellték magukat.950
950Пасторы вылезли из воды. Взглянув друг на друга, они, по привычке, сунули руки в карманы и тоже двинулись восвояси. Им было ужасно стыдно, и они шагали молча.
A sziget pedig magára maradt a holdvilágos tavaszi este csöndjében…951
951И покинутый всеми островок, залитый лунным светом, погрузился в вечернюю тишину…
VI.952
9526
Mikor másnap délután a fiúk úgy fél három körül sorra beszállingóztak a grund kisajtaján, a palánk belső részén nagy papírlapot láttak, mely négy sarkán négy óriási szöggel volt a deszkákhoz szögezve.953
953Когда на другой день около половины третьего мальчики друг за другом стали собираться на пустыре, каждому бросался в глаза большой лист бумаги, прибитый к внутренней стороне забора четырьмя огромными гвоздями.
A nagy papírlap kiáltvány volt, melyet éjszakája feláldozásával Boka írt. Nagy, nyomtatott betűkkel volt pingálva, fekete tussal, csak éppen a mondatok kezdőbetűi voltak vérpirosak. A kiáltvány teljes szövege így hangzott:954
954Это было воззвание. Над ним всю ночь, пожертвовав сном, трудился Бока. Крупные печатные буквы воззвания он с помощью кисточки вывел черной тушью, а начальные буквы каждой строки сделал кроваво-красными. Текст гласил:
KIÁLTVÁNY!!!955
955«Воззвание!!!
MOST MINDENKINEK TALPON KELL LENNI!956
956Всем быть в боевой готовности!
BIRODALMUNKAT NAGY VESZEDELEM FENYEGETI,957
957Страшная угроза нависла над нашей державой,
ÉS HA NEM LESZÜNK BÁTRAK,958
958и, если мы струсим,
AZ EGÉSZ TERÜLETET ELVESZIK TŐLÜNK!959
959у нас отнимут всю территорию!
VESZÉLYBEN A GRUND!960
960Пустырь в опасности!
A VÖRÖSINGESEK MEG AKARNAK BENNÜNKET TÁMADNI!961
961На нас хотят напасть краснорубашечники!
DE MI OTT LESZÜNK, ÉS HA KELL,962
962Но мы встанем все как один,
ÉLETÜNKKEL IS MEGVÉDELMEZZÜK BIRODALMUNKAT!963
963и, если понадобится, отдадим жизнь за отечество.
MINDENKI TELJESÍTSE KÖTELESSÉGÉT!964
964Пусть каждый выполнит свой долг!
AZ ELNÖK965
965Президент».
Ma nem volt kedve senkinek sem a métázáshoz. A labda csöndesen pihent Richter zsebében, mert ő volt a labdatáros. A fiúk föl-alá járkáltak, beszélgettek a nemsokára elkövetkezendő háborúról, majd újra meg újra visszatértek a palánkra ragasztott kiáltványhoz, tízszer, hússzor is elolvasták a lelkesítő szavakat. Többen már könyv nélkül is megtanulták, és egy-egy farakás tetejéről harcias hangon szavalták le az alant állóknak, akik viszont szintén könyv nélkül tudták, de azért tátott szájjal hallgatták, s miután végighallgatták, visszasiettek a palánkhoz, újra elolvasták, és aztán maguk is egy farakás tetejére másztak, és ők is elszavalták.966
966В этот день никому не хотелось играть в лапту, и мячик остался мирно лежать в кармане его хранителя — Рихтера. Мальчики прохаживались по пустырю и беседовали о предстоящей войне, то и дело подходя к воззванию и в десятый, двадцатый раз перечитывая зажигательные слова. Многие уже знали их наизусть и воинственно декламировали со штабелей — в назидание внизу стоящим, которые тоже почти все помнили, но слушали, разинув рот, а потом опять спешили к забору, чтобы, еще раз прочитав, в свою очередь взобраться на штабель и самим продекламировать.
Az egész csapat tele volt ezzel a kiáltvánnyal, mely első volt a maga nemében. Igazán nagyon nagy lehetett a baj, s igen komoly a veszedelem, ha Boka arra határozta el magát, hogy kiáltványt bocsát ki a saját legmagasabb aláírásával.967
967Все войско ни о чем другом и думать не могло, кроме этого необыкновенного воззвания. Значит, беда в самом деле велика и опасность очень серьезна, если президент решил выпустить воззвание за собственноручной подписью.
Egyes részleteket már hallottak a fiúk. Itt-ott hallatszott Geréb neve, de biztosat nem tudott róla senki. Az elnök különböző okokból jónak látta titokban tartani a Geréb ügyét. Többek közt azért is, mert úgy számított, hogy itt a grundon fogja rajtakapni, s itt fogja azonnal törvényszék elé állítani. Arra persze még maga Boka se gondolt, hogy a kis Nemecsek a maga szakállára kiszökik a Füvészkertbe, s ott az ellenséges hadak táborának kellős közepén világraszóló botrányt csinál… Ezt csak ma délelőtt tudta meg az elnök az iskolában, a latinóra után, mikor a pincében, ahol a pedellus a vajas kenyeret árulta, Nemecsek félrehívta, és mindent elmondott neki. A grundon azonban még fél háromkor is teljes bizonytalanság uralkodott, s mindenki az elnököt várta.968
968Кое-какие подробности мальчикам были уже известны. Кое-где произносилось имя Гереба; однако ничего определенного никто сказать не мог. Президент из разных соображений счел за лучшее не разглашать пока предательства Гереба. Он рассчитывал, что Гереба удастся накрыть прямо на пустыре и тут же, на месте, предать суду военного трибунала. Что Немечек на свой риск и страх решится проникнуть в Ботанический сад и учинит там, во вражеском стане, грандиозный переполох, — этого даже Бока не мог предвидеть… Он узнал об этом лишь на следующее утро, в школе, когда после урока латыни спустился в подвальный этаж. В подвале, где швейцар продавал бутерброды с маслом, Немечек и рассказал ему все, отведя в сторонку. А на пустыре даже в половине третьего царила еще полная неопределенность: все ждали президента.
Az általános izgatottsághoz járult még egy külön izgatottság is. A gittegylet kebelében botrány tört ki. Az egyleti gitt kiszáradt. Megrepedezett, és használhatatlanná vált, amit úgy kell érteni, hogy nem lehetett többé nyomkodni. Ez kétségkívül az elnök hibája volt, hisz azt talán a történtek után magyarázni se kell, hogy az egyleti elnök kötelessége volt a gittet meg-megrágni. Kolnay, az új elnök ezt a kötelességét a legrútabbul elmulasztotta. Könnyű kitalálni, hogy kinek volt ez ellen leghamarabb kifogása. Barabás volt az, aki szóvá tette. Egyiktől a másikhoz ment, és éles szavakban kelt ki az új elnök hanyagsága ellen. Szaladgálásának sikere is volt, mert öt perc alatt sikerült a tagok egy részét rábírni arra, hogy rendkívüli gyűlés összehívását követeljék. Kolnay sejtette, hogy miről van szó.969
969Общее волнение подогревалось еще одним неприятным обстоятельством. В «Обществе замазки» разразился скандал. Засохла общественная замазка. Она вся растрескалась и пришла в негодность — в том простом смысле, что ее нельзя было больше мять. Произошло это явно по недосмотру председателя общества. После всего сказанного излишне, пожалуй, напоминать, что именно его обязанностью было жевать замазку, а новый председатель, Колнаи, этой обязанностью грубо пренебрег. Легко догадаться, кто осудил прежде всего такое поведение: не кто иной, как Барабаш, первый предал его огласке. Переходя от одного члена общества к другому, он каждому в резких словах выражал свое возмущение новым председателем. Хлопоты его были небезуспешны: за какие-нибудь пять минут ему удалось убедить многих потребовать созыва чрезвычайного собрания. Колнаи догадывался, о чем идет речь.
– Jól van – mondta –, de a grund ügye most előbbre való. A rendkívüli gyűlést csak holnapra fogom összehívni.970
970— Ладно, — сказал он, — но ведь пустырь сейчас важнее. Чрезвычайное собрание я могу созвать только завтра.
De Barabás lármázott: – Ezt nem tűrjük! Úgy látszik, hogy az elnök úr megijedt!971
971— Этого мы не потерпим! — шумел Барабаш. — Господин председатель, как видно, просто боится!
– Tőled?972
972— Тебя, что ли?
– Nem tőlem, hanem a közgyűléstől! Követeljük, hogy még mára hívja össze a gyűlést.973
973— Не меня, а общего собрания! Мы требуем созвать собрание сегодня же.
Kolnay éppen felelni akart erre, mikor a kapu felől felhangzott a Pál utcaiak jelszava:974
974Колнаи только хотел ответить, как вдруг у калитки прозвучал боевой клич мальчишек с улицы Пала:
– Hahó, hó! Hahó, hó!975
975— Гаго, го! Гаго, го!
Mind odanéztek. Boka lépett be a kiskapun. Mellette Nemecsek jött, nagy, piros, horgolt kendővel a nyaka körül. Az elnök megérkezése megakasztotta a vitát. Kolnay hirtelen engedett:976
976Все посмотрели туда. Вошел Бока в сопровождении Немечека, у которого шея была обмотана большим красным вязаным шарфом. Появление президента положило конец дискуссии. Колнаи быстро уступил:
– Hát jó, még ma megtartjuk a közgyűlést. De most előbb meghallgatjuk Bokát.977
977— Ну ладно, устроим собрание сегодня. Только сначала послушаем, что скажет Бока.
– Ebbe belenyugszom – felelt Barabás, de már akkor a gittegylet tagjai a többiekkel együtt mind Boka köré sereglettek, és ezer kérdéssel ostromolták.978
978— На это я согласен, — отвечал Барабаш. Но члены «Общества замазки» уже окружили Боку и вместе со всеми присутствующими засыпали его вопросами.
Ők is odasiettek a csoporthoz. Boka intett, hogy csönd legyen. Aztán nagy figyelem közepette ezt mondta:979
979Спорщики поспешили к ним присоединиться. Бока знаком попросил внимания и в воцарившейся напряженной тишине сказал:
– Fiúk! Már olvashattátok a kiáltványban is, hogy milyen veszedelem fenyeget bennünket. Kémeink az ellentáborban jártak, és megtudták, hogy a vörösingesek holnapra tervezik a támadást.980
980— Ребята! В воззвании вы уже прочли, какая опасность нам угрожает. Наши лазутчики проникли во вражеский стан и узнали, что краснорубашечники собираются завтра напасть на нас.
Nagy moraj lett erre. Azt senki se várta, hogy már holnap kitör a háború.981
981Все зашумели: никто не ожидал, что уже завтра — война.
– Igen, holnap – folytatta Boka –, és így mától kezdve kihirdetem az ostromállapotot. Följebbvalójának mindenki föltétlen engedelmességgel tartozik, s a tisztek valamennyien nekem tartoznak engedelmeskedni. Ne higgyétek azonban, hogy ez valami gyerekjáték lesz. A vörösingesek erős fiúk, és sokan vannak. A küzdelem nagyon heves lesz. Senkit se akarunk azonban kényszeríteni, és ezért még most kijelentem, hogy aki nem akar a harcban részt venni, az jelentkezzék.982
982— Да, завтра, — продолжал Бока. — Поэтому объявляю: с сегодняшнего дня вводится осадное положение. Все обязаны беспрекословно повиноваться своим начальникам, а офицеры — мне. И не воображайте, что это просто так, детская игра. Краснорубашечники — сильные ребята, и их много. Схватка будет жестокая. Поэтому мы никого не хотим принуждать. Кто не хочет участвовать в сражении, пусть скажет!
Nagy csönd lett erre. Senki sem jelentkezett. Boka megismételte a felszólítást:983
983Ответом было глубокое молчание. Желающих уклониться от боя не оказалось. Бока повторил еще раз:
– Aki nem akar részt venni a háborúban, az álljon elő! Nem áll elő senki?984
984— Кто не хочет участвовать в войне, пусть выйдет вперед. Нет таких?
Egyszerre kiáltottak mind: – Senki!985
985— Нет! — воскликнули все в один голос.
– Akkor valamennyien adjátok szavatokat, hogy holnap két órakor itt lesztek.986
986— Тогда пусть каждый даст слово, что завтра придет сюда к двум часам.
Sorra mindenki Boka elé járult, és Boka mindeniktől a szavát vette, hogy holnap eljön.987
987Все по очереди стали подходить к Боке, и он с каждого брал слово, что тот непременно придет завтра.
Mikor rendre mindenkivel kezet fogott, emelt hangon így szólt:988
988Обменявшись со всеми рукопожатием, Бока возвысил голос:
– Aki pedig holnap nem lesz itt, az becstelen szószegő, és az be ne tegye ide többé a lábát, mert bottal verjük ki.989
989— А кто не явится, — тот бесчестный клятвопреступник, и пускай он больше не сует к нам носа: мы его отсюда палкой выгоним!
Leszik kilépett a sorból.990
990Лесик сделал шаг вперед.
– Elnök úr – mondta –, mind itt vagyunk, csak Geréb nincs itt.991
991— Господин президент, — сказал он, — все налицо, кроме Гереба. Гереба нет.
Erre halálos csönd lett. Mindenki kíváncsian figyelt, hogy ugyan mi is van Gerébbel. De Boka nem volt az a fiú, aki eltér az eredeti tervétől. Ő nem akarta kiszolgáltatni Gerébet, csak úgy, hogy itt a többiek előtt kapja rajta.992
992Наступила гробовая тишина. На всех лицах выразилось любопытство: в самом деле, что с Геребом? Но Бока был не из тех, кто легко отступает от задуманного плана. Он не хотел ничего говорить, не уличив Гереба здесь, перед всеми.
Többen kérdezték: – Mi van Gerébbel?993
993— Что с Геребом? — раздались голоса.
– Semmi – felelt nyugodtan Boka. – Arról majd máskor beszélünk. Most egyelőre azon legyünk, hogy a csatát megnyerjük. Mielőtt azonban a parancsokat kiosztanám, valamit ki kell jelentenem. Ha van köztetek valami harag, hát annak most legyen vége. Akik haragban vannak egymással, béküljenek ki.994
994— Ничего, — спокойно ответил Бока. — О нем поговорим в другой раз. А пока подумаем, как нам выиграть завтрашнее сражение. Но, прежде чем получить от меня приказания, послушайте, что я скажу: если между вами есть какие-нибудь раздоры, надо немедленно положить им конец. Кто с кем в ссоре, сейчас же помиритесь.
Csönd lett.995
995Все смолкли.
– Nos? – kérdezte az elnök. – Nincs köztetek haragos?996
996— Ну? — спросил президент. — Таких нет?
Weisz szerényen szólt: – Én úgy tudom…997
997— Мне кажется… — начал было Вейс и потупился.
– No, ki vele!998
998— Ну, выкладывай!
– Hogy… Kolnay… meg Barabás…999
999— Кажется, Колнаи… с Барабашем…
Boka ránézett Barabásra. – Igaz ez? Barabás elpirult. – Igen – mondta –, a Kolnay…1000
1000— Это правда? — Да, — сказал Барабаш, покраснев. — Этот Колнаи…
Kolnay meg azt mondta: – Igen… a Barabás…1001
1001— Да… — сказал Колнаи. — Этот Барабаш…
– Hát béküljetek ki azonnal – rivallt rájuk Boka –, mert különben mind a kettőtöket kidoblak innen! Harcolni csak úgy lehet, ha mindnyájan jó barátai vagyunk egymásnak!1002
1002— Сейчас же помиритесь, — накинулся на них Бока, — а не то обоих отсюда выставлю! Воевать можно, только если все в дружбе!
A két haragos odasomfordált Boka elé, és kénytelen-kelletlen nyújtott egymásnak kezet. Még el sem eresztették egymás kezét, mikor Barabás megszólalt:1003
1003Оба соперника нехотя подошли к Боке и волей-неволей протянули друг дружке руку. Но, прежде чем выпустить руку Колнаи из своей, Барабаш сказал:
– Elnök úr!1004
1004— Господин президент!
– Mi kell?1005
1005— Что такое?
– Egy kikötésem volna.1006
1006— Только с одним условием…
– Nos?1007
1007— С каким еще?
– Az hogy… hogy ha a vörösingesek véletlenül nem támadnának meg bennünket, akkor… akkor… én megint haragban lehessek a Kolnayval, mert…1008
1008— Таким, что… если краснорубашечники вдруг не нападут на нас, тогда… тогда… я опять буду с Колнаи в ссоре, потому что…
Boka úgy nézett rá, mintha keresztül akarta volna szúrni ezzel a szempillantással. – Hallgass!1009
1009— Замолчи! — прервал Бока, устремив на него уничтожающий взгляд.
Erre elhallgatott Barabás. De dúlt-fúlt egy kicsit, és sokért nem adta volna, ha e pillanatban jól oldalba üthette volna Kolnayt, aki vidáman mosolygott…1010
1010Барабаш замолчал, но надулся. Дорого бы он дал, если б можно было тут же влепить хорошего тумака Колнаи, который весело улыбался…
– Most pedig – szólt Boka – , közlegény, adja ide a haditervet!1011
1011— А теперь… — промолвил Бока. — Рядовой, подайте мне план.
Nemecsek szolgálatkészen kapott a zsebéhez, és egy papírlapot vett onnan elő. Ez volt a haditerv, amit Boka ma ebéd után eszelt ki.1012
1012Немечек поспешно сунул руку в карман и вынул какую-то бумагу. Это был план сражения, придуманный Бокой в тот же день после обеда.
A haditerv ilyen volt: Letette egy kőre, s a fiúk mind köréje kuporodtak. Mindenki kíváncsian várta, hogy őt hova rendelik, hogy milyen szerep jut neki.1013
1013Бока расстелил бумагу на плоском камне, и мальчики уселись вокруг на корточках. Каждый с любопытством ждал, куда его назначат, какая кому выпадет роль. План выглядел так:
Boka pedig elkezdte magyarázni a haditervet:1014
1014Бока принялся объяснять детали плана:
– Figyeljetek jól ide! Nézzétek mindig a rajzot! Ez itten a mi birodalmunknak a térképe. Az ellenség, a kémek jelentése szerint, egyszerre két oldalról fog támadni: a Pál utca felől és a Mária utca felől. Menjünk sorra. Ez a két négyszög, amelybe A és B van írva, jelenti a kapu védelmére rendelt két zászlóaljat. Az A zászlóalj áll három emberből, Weisz vezérlete alatt. A B zászlóalj szintén három emberből, Leszik vezérlete alatt. A Mária utcai kaput szintén két zászlóalj védi. Itt a C csapat vezére Richter, a D csapat vezére Kolnay.1015
1015— Смотрите сюда, на этот чертеж, и слушайте внимательно. Это карта нашей державы. По данным разведки, неприятель нападет на нас сразу с двух сторон: с улицы Пала и с улицы Марии. Теперь пойдем по порядку. Вот эти два квадрата с буквами «А» и «Б» обозначают два батальона, выделенные для охраны калитки. Батальон «А» состоит из трех человек под командованием Вейса. Батальон «Б» — тоже из трех; командир — Лесик. Ворота на улицу Марии тоже охраняются двумя батальонами. Батальоном «В» будет командовать Рихтер, батальоном «Г» — Колнаи.
Egy hang szólt közbe: – Mért nem én?1016
1016— А почему не я?
– Ki volt az? – szólt szigorúan Boka.1017
1017— Это кто сказал? — строго спросил Бока.
Barabás jelentkezett.1018
1018Встал Барабаш.
– Megint te? Ha még egy szót szólsz, haditörvényszék elé állítalak! Ülj le!1019
1019— Опять ты? Еще слово, и я предам тебя суду военного трибунала. Садись.
Barabás motyogott valamit, és leült.1020
1020Барабаш, что-то пробурчав, сел.
Boka pedig folytatta a magyarázatot: – A fekete pontok, melyek E betűkkel és számokkal vannak jelölve, az erődöket jelentik. Ezeket homokkal látjuk el, úgyhogy két-három ember elég minden erődre. Homokkal harcolni könnyű. Az erődök különben oly közel vannak egymáshoz, hogy ha az egyiket megtámadják, a másik erőd is bombázhatja a támadókat. Az 1., 2. és 3. számú erődök a Mária utcai rész felől védik a grundot, a 4., 5. és 6. számú erődök pedig az A és B csapatokat támogatják homokbombákkal. Hogy melyik erődbe ki megy, azt később fogom csak megmondani. A zászlóaljparancsnokok pedig maguk választanak maguk mellé két-két embert. Értitek?1021
1021— Черные точки, — продолжал свои объяснения Бока, — возле которых стоят номера и буква «Ф», — это форты. Форты мы обеспечим таким запасом песка, чтобы для обороны каждого довольно было двух человек. Отбивать атаку песком нетрудно. К тому же форты расположены близко друг от друга и в случае, если будет атакован один, его поддержит огнем соседний. Форты первый, второй и третий защищают пустырь со стороны улицы Марии; форты четвертый, пятый и шестой будут поддерживать песочными бомбами действия батальонов «А» и «Б». Кто в какой форт назначен, скажу после. Командиры батальонов сами выберут себе людей. Поняли?
– Igen! – volt az egyhangú válasz.1022
1022— Поняли! — хором ответили все.
A fiúk most már mind tátott szájjal, kerekre nyílt szemmel ülték körül a nagyszerű haditérképet, sőt némelyek noteszkönyvüket vették elő, és buzgón jegyezték azokat, amiket az elnök-hadvezér mondott.1023
1023Разинув рты, широко раскрыв глаза, сгрудились мальчики вокруг этой замечательной карты военных действий. Некоторые достали даже записные книжки, усердно занося в них все сказанное главнокомандующим.
– Na mármost – mondta Boka –, ez volt az elhelyezés. Most jön a tulajdonképpeni hadiparancs. Figyeljen mindenki jól! Az A és B csapatok, mikor a palánk tetejére küldött őrszem jelentést tesz arról, hogy a vörösingesek közelednek, kinyitják a kaput.1024
1024— Ну вот, — сказал Бока, — это диспозиция. Теперь приказ по армии. Слушайте все внимательно. Батальонам «А» и «Б», как только часовой на заборе доложит о приближении краснорубашечников, открыть калитку.
– Kinyitjuk?1025
1025— Открыть?…
– Igenis, kinyitjátok. Mi nem zárkózunk be, mert mi fölvesszük a harcot. Jöjjenek előbb be, és aztán mi majd kiverjük őket. Tehát kinyitják a kaput, és beeresztik a csapatot. Amint az utolsó emberük is bejött, megtámadják őket. Ugyanekkor a 4., 5. és 6. számú erődök megkezdik a bombázást. Ez az egyik csapat kötelessége. Ez a Pál utcai hadsereg. Ha lehet, kiveritek őket, ha nem lehet, legalább azt akadályozzátok meg, hogy a 3., 4., 5. és 6. számú erődök által alkotott vonalon keresztülhatoljanak, és a grundon maradjanak. A másik hadsereg, a Mária utcai hadsereg már nehezebb feladatot kap. Figyeljetek jól, Richter és Kolnay! A C és D zászlóalj a Mária utcába küld őrszemet. Mikor a vörösingesek másik csapata a Mária utca felől feltűnik, a zászlóaljak csatarendbe állnak. Mikor a nagykapun bejönnek a vörösingesek, akkor mind a két zászlóalj futást színlel. Ide nézzetek… a térképre… látjátok? A C zászlóalj, ez a tied, Richter… beszalad a kocsiszínbe…1026
1026— Да, открыть. Мы не запираемся, а принимаем бой. Пускай сперва войдут, а потом уж мы их отбросим. Итак, батальонам «А» и «Б» открыть калитку и впустить неприятеля. Когда неприятельские силы до последнего солдата окажутся на нашей территории — атаковать их. Одновременно фортам четвертому, пятому и шестому открыть бомбардировку. Вот задача первого отряда. Это будет армия улицы Пала. Если удастся, постарайтесь их выбить с пустыря; если нет — то, по крайней мере, задержите, чтобы они не проникли до линии фортов третьего, четвертого, пятого и шестого и не закрепились на пустыре. У второй армии — армии улицы Марии — задача потруднее. Внимание, Рихтер и Колнаи! Батальонам «В» и «Г» выслать дозорного на улицу Марии. Как только покажется второй отряд краснорубашечников, построиться в боевые порядки. Когда же неприятель войдет в ворота, сделать вид, будто вы обратились в бегство. Смотрите сюда, на карту… Видите? Батальон «В» — это твой, Рихтер, — вбегает в каретный сарай…
Az ujjával mutatta. – Ide, ni. Érted?1027
1027Вот сюда, — указал он пальцем. — Понятно?
– Értem.1028
1028— Понятно.
– A D zászlóalj pedig, a Kolnayé, beszalad a Janó kunyhójába. Most vigyázzatok, mert most következik a legfontosabb! És nézzétek jól a térképet! A vörösingesek erre megkerülik jobbról-balról a gőzfűrészt, és a gőzfűrész mögött szembe találják magukat az 1., 2. és 3. számú erőddel. Ezek rögtön bombázni kezdenek. Ugyane pillanatban a két zászlóalj előrohan, az egyik a kocsiszínből, a másik a tót kunyhójából, és hátba támadja az ellenséget. Az ellenség, ha bátran harcoltok, itt kutyaszorítóba kerül, és kénytelen megadni magát. Ha pedig nem adja meg magát, beszorítjátok őket a kunyhóba, és rájuk zárjátok az ajtót. Mikor ez megtörtént, a C zászlóalj a kunyhó mellett, a D zászlóalj pedig a farakásokat megkerülve, a 6. számú erőd mellett bukkan ki, és az A és B segítségére siet. Az 1. és 2. számú erődök legénysége pedig a 4. és 5. számú erődbe megy, és hevesebbé teszi a bombázást. Ekkor aztán az A, B, C és D zászlóalj egy vonalba sorakozva támad, és hajtja a Pál utcai kapu felé az ellenséget, s ezalatt az összes erődök a fejünk fölött bombázzák az ellenséget, mely az egyesült erőnek képtelen lesz ellentállani. Akkor pedig kiverjük őket a Pál utcai kapun! Megértettétek?1029
1029— А батальон Колнаи — в сторожку Яно. Теперь внимание: перехожу к самому главному. Смотрите хорошенько на карту. Краснорубашечникам придется слева и справа обогнуть лесопильню, и тут они окажутся прямо перед фортами первым, вторым и третьим. Форты сейчас же открывают огонь. В этот момент оба батальона выскакивают из сарая и сторожки и ударяют в тыл неприятелю. Если вы будете храбро биться, противник окажется зажатым в тиски и вынужден будет сдаться. Вы оттесните его в сторожку и там запрете. Как только это будет сделано, батальон «В» со стороны сторожки, а батальон «Г», обойдя штабеля, оба бросаются из-за форта номер шесть на подмогу первой армии. Тут гарнизон фортов номер один и номер два переходит в четвертый и пятый форты и усиливает бомбардировку. Все четыре батальона, сомкнутыми рядами перейдя в наступление, гонят врага к калитке, а все форты через головы наступающих бомбардируют краснорубашечников, которые не смогут противостоять этому объединенному удару. И мы отбрасываем их за калитку на улицу Пала. Поняли?
Óriási lelkesedés tört ki erre a kérdésre. Kendőket lobogtattak, és kalapokat dobáltak a magasba. Nemecsek lecsavarta a nyakáról a nagy, piros, horgolt kendőt, és náthás hangon kiáltott bele az általános éljenzésbe:1030
1030Ответом была буря ликования. Платки, шляпы взлетели в воздух. Немечек развязал огромный красный вязаный шарф у себя на шее и присоединил к общему хору свой гнусавый от насморка голосок:
– Éljed az eldök!1031
1031— Дашебу брезидедту — ура!
– Éljen! – volt rá a felelet.1032
1032— Ура! — неслось в ответ.
De Boka újra intett.1033
1033Бока замотал головой:
– Csönd! Még egyet. Én a C és D zászlóalj közelében fogok tartózkodni a hadsegédemmel. Amit őáltala üzenek, azt úgy kell vennetek, mintha én parancsoltam volna.1034
1034— Тише! Еще одно. Я буду находиться в расположении второй армии вместе со своим адъютантом. Приказания, которые он будет передавать вам, исполнять, как будто вы их слышите от меня!
Egy hang megkérdezte: – Ki a hadsegéd?1035
1035— А кто адъютант? — спросил чей-то голос.
– Nemecsek.1036
1036— Немечек.
Egypáran összenéztek. A gittegylet tagjai egy kicsit lökdösték is egymást, hogy ez ellen tiltakozni kellene. Ilyen hangok hallatszottak:1037
1037Некоторые переглянулись. Члены «Общества замазки» стали подталкивать друг друга. Послышались восклицания:
– Szólj már, no!1038
1038— Скажи ему!
– Te szólj!1039
1039— Сам скажи!
– Miért én? Szólj te!1040
1040— Почему это вдруг я? Скажи ты!
Boka csudálkozva nézett rájuk.1041
1041Бока с удивлением поглядел на них:
– Talán valami kifogástok van ellene?1042
1042— Что, у вас какие-нибудь возражения?
Leszik volt az egyetlen, aki szólni mert: – Igen.1043
1043— Так точно, — отважился Лесик.
– Ugyan micsoda?1044
1044— Какие же?
– A gittegylet közgyűlésén, a múltkor… mikor…1045
1045— На собрании «Общества замазки» — ну, вот, недавно… когда…
Boka elvesztette a türelmét.1046
1046Бока потерял терпение.
Rákiáltott Leszikre: – Elég! Hallgass! Nem vagyok kíváncsi az ostobaságaitokra! Nemecsek lesz a hadsegédem, és punktum. Aki egy szót szól ellene, az haditörvényszék elé áll.1047
1047— Довольно! Замолчи! — прикрикнул он на Лесика. — Надоели мне ваши глупости. Немечек — мой адъютант, и точка. Кто посмеет перечить, тех будет судить военный трибунал.
Kissé szigorú volt ez a kijelentés, de mindenki belátta, hogy háborús időben csak így lehet boldogulni. Tehát belenyugodtak abba, hogy Nemecsek legyen a hadsegéd. Egy kis csöndes sugdolózás támadt a gittegylet vezéremberei között. Azt mondták, hogy ez sértés a gittegyletre nézve. És szégyellték, hogy a háborúban ilyen fontos szerep jut annak, akiről az ő közgyűlésük kimondta, hogy áruló, s akinek a nevét ők kisbetűvel írták be az egylet fekete könyvébe. Pedig ha tudták volna…1048
1048Это было, пожалуй, уж слишком сурово сказано; но все понимали, что время военное, иначе нельзя. Пришлось примириться с тем, что Немечек будет адъютантом. Руководители «Общества замазки» глухо роптали, находя это назначение оскорбительным для общества. Они чувствовали себя униженными тем, что столь важная на войне роль поручена человеку, которого общее собрание заклеймило как предателя, с маленькой буквы вписав его имя в черную книгу общества. Знать бы, что так получится…
Most névsort húzott elő a zsebéből Boka. Felolvasta róla, hogy kicsoda melyik erődbe van rendelve. A zászlóaljparancsnokok kiválogatták a maguk két-két emberét. Mindez roppant komolyan ment, s a fiúk olyan izgatottak voltak, hogy egyik se szólt egy szót se. Mikor mindez megtörtént, Boka kiadta a parancsot:1049
1049Бока вынул из кармана список и прочитал, кто в какой форт назначается. Командиры батальонов выбрали себе по два человека. Все это было проделано с величайшей серьезностью; взволнованные мальчики хранили полное молчание. После этой процедуры Бока отдал приказ:
– Mindenki helyezkedjék el! Hadgyakorlatot fogunk tartani.1050
1050— По местам! Проведем военное ученье.
Hirtelen szétszaladtak mind, mindenki a helyére.1051
1051Все быстро разбежались по своим местам.
– Mindenki várjon, amíg újabb parancsot nem kap! – kiáltott utánuk Boka.1052
1052— Ждать следующего приказа! — крикнул вдогонку Бока.
Most magára maradt a grund kellős közepén Nemecsekkel, a hadsegéddel. A hadsegéd, szegény, nagyokat köhögött.1053
1053Сам он остался посреди пустыря вместе с адъютантом Немечеком. Бедный адъютант все время кашлял.
– Ernő – mondta neki szelíden Boka –, csavard vissza a kendőt a nyakadra. Nagyon meghűtötted magad.1054
1054— Эрне, — мягко сказал ему Бока, — завяжи себе горло. Ты здорово простыл.
Nemecsek hálásan nézett a barátjára, és úgy engedelmeskedett neki, mintha a bátyja lett volna. Visszacsavarta a nagy, piros, horgolt kendőt a nyakára, úgyhogy csak a füle látszott ki belőle.1055
1055Немечек ответил другу благодарным взглядом и повиновался ему, как старшему брату: плотно, до ушей закутал шею большим вязаным шарфом.
Mikor ez megtörtént, Boka így szólt:1056
1056Бока подождал, пока он кончит, потом сказал:
– Most majd egy parancsot fogok veled küldeni a 2. számú erődbe. Figyelj jól…1057
1057— А теперь передай мой приказ форту номер два. Слушай внимательно…
De Nemecsek ebben a pillanatban valami olyat csinált, amilyet eddig még soha. Belevágott a följebbvalója szavába:1058
1058Но тут Немечек совершил такой поступок, на который раньше никогда не отваживался: прервал командира.
– Bocsáss meg – mondta –, de előbb szeretnék neked valamit mondani.1059
1059— Извини, — промолвил он, — но я хотел тебе кое-что сказать.
Boka összeráncolta a szemöldökét. – Mi az?1060
1060— Что такое? — нахмурился Бока.
– Itt az előbb a gittegylet tagjai…1061
1061— Тут вот члены «Общества замазки»…
– Ugyan, kérlek – kiáltott türelmetlenül az elnök –, te is komolyan veszed ezeket az ostobaságokat?1062
1062— Слушай, — с нетерпением перебил его президент, — неужели и ты принимаешь всерьез всю эту ерунду?
– Igen – felelt Nemecsek –, mert ők is komolyan veszik. És én érzem, hogy ők buták, és én nem bánom, ha ők akármit is gondolnak felőlem, de azt nem szeretném, ha te… ha te… ha te is megvetnél.1063
1063— Да, принимаю, раз они тоже принимают, — отвечал Немечек. — Я знаю, что они дураки, и мне наплевать, что они там обо мне думают. Но я вовсе не хочу, чтобы и ты тоже… тоже… меня… презирал…
– Ugyan miért vetnélek meg?1064
1064— Я тебя презирал? С какой стати?
A nagy, vörös kendő rojtjai közül pityergőre álló hang felelt:1065
1065Голосок, в котором стояли слезы, отозвался из-за красной бахромы:
– Mert ők kimondták rólam… hogy… hogy áruló vagyok…1066
1066— Потому что они сказали, что я… что я предатель…
– Áruló? Te?1067
1067— Предатель? Ты?
– Igen. Én.1068
1068— Да. Я.
– No, erre igazán kíváncsi vagyok!1069
1069— Ну, это действительно интересно.
És Nemecsek akadozva, fojtott hangon adta elő a minap történteket. Hogy épp akkor kellett sietnie, mikor a gittegylet tagjai titkos fogadalmat tettek. Hogy ezért rögtön kaptak ezen a véletlenségen, és kijelentették, hogy azért szalad, mert nem mer a titkos egyletbe belépni. Hogy áruló és becstelen.1070
1070И Немечек, запинаясь, сдавленным голосом поведал Боке обо всех происшествиях вчерашнего дня. О том, как пришлось ему спешить, когда члены «Общества замазки» давали тайную клятву. Как они, воспользовавшись этим, тотчас объявили, будто он убежал, побоявшись вступить в тайное общество, и поэтому — бесчестный предатель.
És hogy mindez alapjában véve azért történt, mert a hadnagyok, főhadnagyok és kapitányok kezdik rossz néven venni, hogy az elnök nem velük pajtáskodik, hanem minden államtitokba az egyszerű közlegényt avatja be. És végül, hogy beírták a nevét a fekete könyvbe, csupa kisbetűvel.1071
1071О том, что произошло это, собственно говоря, потому, что лейтенанты, старшие лейтенанты и капитаны дуются на президента, который, мол, с ними водиться не хочет, а простого рядового посвящает во все государственные тайны. И, наконец, что его, Немечека, имя с маленькой буквы вписано в черную книгу.
Mindezt türelemmel hallgatta végig Boka. Aztán hallgatott megint. Fájt neki, hogy a fiúk közt ilyenek is vannak. Boka okos fiú volt, de azért azt még nem tudta, hogy más emberek egészen mások, mint mi, s hogy nekünk ezt mindig egy-egy fájdalmas érzés árán kell megtanulnunk. Aztán szeretettel nézett a kis szőkére.1072
1072Терпеливо выслушав все это, Бока задумался. Больно было ему сознавать, что некоторые его товарищи так к нему относятся. Бока был мальчик неглупый, но он и не подозревал еще, что другие люди — совсем не такие, как мы, в чем каждый раз убеждаешься ценой мучительных разочарований.
– Jól van, Ernő – mondta –, csak te menj a dolgod után, és ne törődj velük. Most nem akarok semmit sem szólni háború előtt. De ha egyszer túl leszünk a háborún, majd szétütök én közöttük. Hát most lovagolj hamar az 1. és 2. számú erődhöz, és vidd a parancsot, hogy azonnal másszanak át a 4. és 5. számú erődbe a fiúk. Látni akarom, hogy mennyi időre van szükségük ehhez az átmászáshoz.1073
1073— Ладно, Эрне, — сказал он наконец, ласково посмотрев на белокурого мальчугана, — ты только знай делай свое дело, а на них не обращай внимания. Пока, до войны, я ни о чем не хочу с ними говорить. Но как только война кончится, я им задам жару! А сейчас скачи к фортам номер один и два и передай гарнизону приказ немедленно перебраться в форты номер четыре и пять. Хочу посмотреть, сколько понадобится времени для такой переброски.
A közlegény haptákba vágta magát, mereven szalutált, és ámbátor e percben arra gondolt, hogy milyen szomorú az, mikor a háború miatt az ő becsületének a kérdése halasztást szenved – minden keserűségét elfojtotta, és katonásan szólt:1074
1074Рядовой Немечек встал «смирно», четко откозырял и, как ни грустно ему было, что восстановление его доброго имени из-за войны откладывается, подавил огорчение и по-военному отчеканил:
– Igenis, elnök úr!1075
1075— Есть, господин президент!
Azzal galoppozni kezdett. Felporzott utána a föld, és a hadsegéd nemsokára eltűnt a farakások közt, melyeknek tetején az erődökből buksi gyerekfejek kandikáltak ki, tágra nyitott szemmel. Az arcukon látható volt az izgatottság, amely a katonákat is előveszi ütközet előtt, mint ezt a bátor és emberismerő haditudósítók leírásából tudjuk.1076
1076И галопом поскакал исполнять приказание. Пыль взвилась за адъютантом, и он вскоре скрылся в штабелях, на верху которых, высовываясь из фортов, виднелись лохматые детские головы. Лица с широко открытыми глазами выражали волнение, которое, по описаниям храбрых военных корреспондентов, хорошо знающих человеческую натуру, охватывает перед боем даже настоящих солдат.
Boka pedig egyes-egyedül maradt a grund kellős közepén. A nagy darab bekerített sík földre elhatott a robogó kocsik lármája, de azért Boka mégis úgy érezte, mintha nem volna egy nagyváros közepén, hanem valahol messze, idegen földön, valami nagy mezőségen, ahol holnap egy csata fogja eldönteni nemzetek sorsát. A fiúk egy kiáltást sem hallattak, mindenki nyugodtan állott a helyén, és várta a parancsot. Boka érezte, hogy most minden tőle függ. Tőle függ ennek a kis társaságnak a jóléte, a jövője. Tőle függenek a vidám délutánok, a labdázások, a különféle játékok és mulatságok, melyeket itt űzni szoktak a pajtásai. És Boka most büszke volt, hogy ilyen szép feladatra vállalkozott.1077
1077Бока остался один посреди пустыря. Сюда, на этот отгороженный участок земли, доносился грохот экипажей; но Бока чувствовал себя так, словно находился не в центре большого города, а где-то далеко-далеко, в чужой стране, на огромной равнине, посреди которой завтра в кровопролитной битве решатся судьбы народов. Не слышно было ничьих голосов; мальчики спокойно стояли на своих местах, ожидая приказаний. И Бока понимал, что все теперь зависит от него. От него зависит, смогут ли его товарищи и дальше весело коротать здесь свой досуг за лаптой и всякими играми и забавами. Он отвечает за благополучие, за будущее их маленького сообщества. И Бока почувствовал гордость при мысли, что взял на себя такую прекрасную задачу.
„Igenis – mondta magában –, meg foglak védeni benneteket!”1078
1078«Да, — подумал он, — я сумею вас защитить!»
Körülnézett a kedves grundon. Aztán elnézett a farakások felé, melyek mögül kíváncsian emelkedett ki a gőzfűrész karcsú vaskéménye, s vígan köpködte a hófehér gőzfelhőcskéket, éppoly vígan és éppolyan gondtalanul, mintha a mai nap is csak olyan volna, mint a többi, mintha nem is volna most kockán minden, de minden…1079
1079Он окинул взглядом дорогой его сердцу пустырь. Потом посмотрел на штабеля, из-за которых с любопытством выглядывала стройная железная труба лесопильни, весело попыхивавшая белыми клубочками пара, — так весело и безмятежно, будто нынешний день ровно ничем не отличался от предыдущих; будто все, решительно все не было сейчас брошено на чашу весов…
Igen, Boka úgy érezte most magát, mint egy nagy hadvezér a döntő csata előtt. A nagy Napóleonra gondolt… És elkalandozott a jövőbe. Hogy lesz? Mint lesz? Mi lesz belőle? Vajon katona lesz-e, igazi, s egyenruhás hadsereget fog-e vezényelni valamikor, valahol messze, igazi csatatéren – nem egy kis darab földért, mint amilyen kis darab föld ez a grund, hanem azért a nagy darab édes földért, amit hazának neveznek? Vagy orvos lesz, aki a betegségekkel vív mindennap nagy, komoly és bátor csatát?1080
1080Да, в эти минуты Бока испытывал чувство, которое охватывает полководца накануне решительного сражения. Ему вспомнился великий Наполеон… Потом он перенесся мыслями в будущее. Как-то оно сложится? Что ждет его впереди? И кем он будет? Солдатом, настоящим воином, который поведет по далекому бранному полю настоящие, одетые в шинели, полки — уже не за этот клочок пустующей земли, а за те родные просторы, что зовутся отечеством?… Или суждено ему стать врачом, изо дня в день ведущим бесстрашную, упорную и великую борьбу с полчищами болезней?…
Csöndesen szállt le a kora tavaszi alkony, ahogy Boka így tűnődött. Nagyot sóhajtott, és elindult a farakások felé, hogy szemlét tartson az erődök legénységén.1081
1081Пока он размышлял таким образом, тихо опустились весенние сумерки. Бока глубоко вздохнул и пошел к штабелям — произвести смотр личному составу фортов.
A fiúk meglátták a farakások tetejéről, hogy a hadvezér közeledik feléjük. Az erődökben mozgolódás támadt. A homokbombákat sorba rakták, s mindenki haptákba állt.1082
1082Дозорные на верху штабелей увидели, что командир направляется к ним. В фортах началось движение. Уложив песочные бомбы рядами, гарнизон выстроился по команде «смирно».
De a vezér egyszerre csak megállt a feleúton, és hátranézett. Mintha hallgatóznék. Aztán megfordult, és gyors léptekkel sietett vissza, a palánk kisajtajához.1083
1083Но главнокомандующий вдруг остановился на полдороге и обернулся, словно прислушиваясь. Потом быстро пошел к забору.
Az ajtón kopogtattak. Boka félrehúzta a reteszt, és kinyitotta a kiskaput. Meglepetésében hátratántorodott. Geréb állott előtte.1084
1084В калитку кто-то стучался. Бока, отодвинув засов, отворил и в изумлении отшатнулся. Перед ним стоял Гереб.
– Te vagy az? – mondta zavartan.1085
1085— Это ты? — смущенно промолвил Гереб.
Boka nem tudott hamarjában felelni. Geréb lassan bejött, és becsukta maga mögött az ajtót. Boka még mindig nem tudta, mit akar. De Geréb most nem volt oly vidám és nyugodt, mint máskor. Sápadt volt, és szomorú; kezével idegesen igazgatta a gallérját, és látszott rajta, hogy mondani akar valamit, de nem tudja, hogyan kezdje. Boka se szólt, ő se szólt, így hát néhány pillanatig némán állottak egymással szemben, és egyik se tudta, mit csináljon. Végre is Geréb szólalt meg:1086
1086От неожиданности Бока не нашелся, что ответить. Гереб медленно вошел и запер за собой калитку. Бока все не мог понять, чего он хочет. Во всяком случае, на этот раз Гереб казался далеко не таким веселым и спокойным, как всегда. Сумрачный, бледный, теребил он свой воротничок, и было видно, что ему нужно что-то сказать, но он не знает, как начать, Несколько мгновений оба, не говоря ни слова, в растерянности стояли друг против друга. Наконец Гереб нарушил молчание:
– Azért jöttem, hogy… hogy beszéljek veled.1087
1087— Я пришел… поговорить с тобой.
Erre aztán Bokának is megjött a hangja. Egyszerű, komoly hangon felelt:1088
1088Тогда и к Боке вернулся дар речи. Просто и серьезно он ответил:
– Nekem veled semmi beszédem nincs. A legokosabb, ha most kimégy ezen a kapun úgy, ahogy bejöttél.1089
1089— Нам не о чем с тобой говорить. Самое лучшее, если ты уйдешь, откуда пришел.
A fiú azonban nem fogadta meg ezt a tanácsot.1090
1090Но Гереб не внял этому совету.
– Nézd, Boka – mondta –, én már tudom, hogy te mindenre rájöttél. Tudom, hogy ti itt valamennyien tudjátok, hogy én a vörösingesekhez pártoltam. Én most nem mint kém jöttem ide, hanem mint jó barát.1091
1091— Слушай, Бока, — сказал он, — я ведь знаю, что ты обо всем догадался. И что все вы знаете о моем переходе к краснорубашечникам. Но теперь я пришел сюда не как шпион, а как друг.
Csöndesen szólt Boka: – Te ide mint jó barát nem jöhettél.1092
1092— Ты не можешь сюда прийти как друг, — тихо возразил Бока.
Geréb lehorgasztotta a fejét. Arra el volt készülve, hogy gorombáskodni fognak vele, hogy ki fogják kergetni, de azt nem várta, hogy ilyen csöndes szomorúsággal fognak vele beszélni. Ez nagyon bántotta. Jobban, mintha megütötték volna. Most már ő is halkan és szomorúan beszélt:1093
1093Гереб опустил голову. Он приготовился, что его встретят грубо, станут прогонять; но тихая печаль, с какой говорил с ним Бока, была для него неожиданностью. Она больно задела его — больнее, чем если бы его ударили. И он вдруг сам заговорил тихо и печально:
– Én azért jöttem, hogy jóvátegyem a hibámat.1094
1094— Я пришел исправить свою ошибку.
– Azt nem lehet – mondta Boka.1095
1095— Это невозможно, — ответил Бока.
– De én megbántam… nagyon megbántam… és visszahoztam tőlük a zászlótokat, amit Áts Feri vitt el innen, és amit a kis Nemecsek visszalopott… és amit aztán a Pásztorok kicsavartak a kis Nemecsek kezéből…1096
1096— Но я раскаиваюсь… страшно раскаиваюсь… Я принес вам знамя, которое Фери Ач захватил, а Немечек хотел унести обратно… и которое Пасторы вырвали у него из рук…
Ezt mondván, a kabátja alól előhúzta a kis piros-zöld zászlót. Bokának felragyogott a szeme. A kis zászló meg volt gyűrve, meg volt tépdesve, látszott rajta, hogy már harcok folytak érette. De éppen az volt a szép a kis zászlóban. Rongyos volt, mint egy igazi zászló, amely csaták hevében rongyolódott el.1097
1097С этими словами он вытащил из-под куртки маленькое ало-зеленое знамя. У Боки заблестели глаза. Знамя все измято, истерзано: видно, что за него боролись. Но это-то и было в нем самое прекрасное. Изорванное, оно выглядело, как настоящее знамя, пронесенное сквозь огонь сражений.
– A zászlót – mondta Boka – majd visszavesszük a vörösingesektől mi magunk. És ha nem tudjuk visszavenni, akkor már úgyis hiába minden… Akkor már úgyis elmegyünk innen, szétszóródunk… nem leszünk többé együtt… De így nem kell a zászló. És te sem kellesz…1098
1098— Знамя, — возразил Бока, — мы отберем у краснорубашечников сами. А не сумеем отнять — один конец… Все равно мы тогда уйдем отсюда, разбредемся кто куда… не будем больше вместе… Но получить знамя из твоих рук — нет, этого нам не нужно. И сам ты не нужен.
Azzal úgy tett, mintha indulni akarna. Mintha faképnél akarná hagyni Gerébet. De ez megfogta a kabátja szélét.1099
1099Бока сделал движение, собираясь уйти и оставить Гереба одного. Но Гереб ухватил его за пиджак.
– János – mondta elfulladó hangon –, én belátom, hogy nagyot vétettem ellenetek. Én jóvá akarom tenni a hibámat. Bocsássatok meg nekem!1100
1100— Янош, — задыхаясь, промолвил он, — я понимаю, что очень виноват перед вами. Но я хочу искупить свою вину. Простите меня.
– Ó – felelt Boka –, én már megbocsátottam neked!1101
1101— Эх, — сказал Бока, — простить я давно простил.
– És visszavesztek?1102
1102— И вы меня примете обратно?
– Azt már nem.1103
1103— Нет. Вот это уж нет.
– Semmi módon?1104
1104— Ни за что не примете?
– Semmi módon.1105
1105— Ни за что.
Geréb elővette a zsebkendőjét, és a szeméhez emelte. Boka szomorúan mondta neki:1106
1106Гереб вынул носовой платок и поднес его к глазам.
– Ne sírj, Geréb, nem akarom, hogy itt előttem sírj. Menj szépen haza, és hagyj minket békében. Most persze ide jöttél, mert a vörösingeseknél is elfogyott a becsületed.1107
1107— Не плачь, Гереб, — грустно сказал ему Бока, — не хочу я, чтобы ты здесь, передо мной, плакал. Ступай себе домой и оставь нас в покое. Ведь ты пришел сюда потому, что теперь и краснорубашечники больше тебе не верят.
Geréb zsebre tette a zsebkendőjét, és férfiasnak akart látszani.1108
1108Гереб спрятал платок в карман и попытался принять мужественный вид.
– Hát jó – szólt –, elmegyek. Ti engem már nem láttok többet. De szavamat adom nektek, hogy nem azért jöttem ide, mert a vörösingesek meggyűlöltek. Más oka volt ennek.1109
1109— Хорошо, — сказал он, — я ухожу. Больше вы меня не увидите. Но даю слово: я пришел не из-за того, что от меня отвернулись краснорубашечники. Тут другая причина.
– Ugyan micsoda?1110
1110— Какая же?
– Azt nem mondom meg. Talán még megtudod. De jaj nekem, ha ezt te megtudod…1111
1111— Не скажу. Может быть, ты когда-нибудь узнаешь. Но горе мне, если узнаешь…
Nagyot nézett erre az elnök. – Ezt nem értem.1112
1112— Не понимаю, — сказал президент, глядя на него с удивлением.
– Most nem magyarázom meg – dadogta Geréb, és a kiskapu felé indult. Ott megállott, és visszafordult még egyszer. Ezt mondta: – Hiába kérnélek még egyszer, hogy vegyetek vissza?1113
1113— Сейчас не могу объяснить, — пробормотал Гереб и пошел к калитке. Там он еще раз обернулся и спросил: — Значит, не примете, нечего мне и просить?
– Hiába.1114
1114— Не примем.
– Akkor hát… nem is kérlek.1115
1115— Ну, тогда… я и не прошу.
Kirohant, és becsapta a kisajtót. Boka egy pillanatig habozott. Életében először volt kegyetlen valakivel szemben. És már meg is mozdult, hogy utánamenjen, hogy utánakiáltson: „Gyere vissza, de aztán jól viseld magad!” – mikor hirtelen eszébe jutott egy jelenet. Az a nevetés, amellyel Geréb a minap elszaladt előle a Pál utcában. Amikor kinevette őket. Mikor ott álltak Nemecsekkel a gyalogjáró szélén, szomorúan, lehorgasztott fővel, a fülükben azzal a gúnyos, kaján nevetéssel, amellyel Geréb elugrott előlük.1116
1116И Гереб выбежал на улицу, хлопнув калиткой. Бока мгновение колебался. Первый раз в жизни поступил он с другим так безжалостно. И он хотел уже догнать Гереба и крикнуть ему: «Иди, но только больше так не делай!» — но вдруг вспомнил, как Гереб совсем недавно, насмехаясь, убегал от них по улице Пала, а они с Немечеком, повесив головы, печально стояли на краю тротуара, и в ушах у них раздавался его глумливый, злорадный хохот.
„Nem – szólt önmagának –, nem hívom vissza. Ez rossz fiú.”1117
1117«Нет, не стану звать его назад, — подумал он. — Это скверный парень».
Azzal megfordult, hogy a farakások felé menjen, de meglepetésében meg kellett állnia. Ott álltak a farakások tetején az összes fiúk, mind valamennyien, és nézték ezt a jelenetet. Még azok is ott álltak, akik nem voltak az erődökbe rendelve. Az egész kis hadsereg némán sorakozott fenn a szabályos fakockákon, egyik se szólt egy szót sem, mindenik visszafojtott lélegzettel várta, hogy mi fog történni Boka és Geréb között. És amikor Geréb kiment, s Boka a farakások felé indult, az elfojtott izgatottság kitört, és az egész hadsereg hirtelen, egyszerre, mint egy ember kezdett el éljenezni.1118
1118И решительно повернул к штабелям, но, пораженный неожиданным зрелищем, остановился. Мальчики стояли на штабелях, наблюдая за происходящим. Стояли даже те, кто не принадлежал к гарнизону фортов. Все маленькое войско в полном составе выстроилось там, наверху, на уложенных рядами поленьях, и безмолвно, затаив дыхание, ждало, чем кончится встреча Боки с Геребом. И когда Гереб ушел, а Бока направился к штабелям, общее возбуждение прорвалось наружу: все войско, как один человек, разразилось криками восторга.
– Éljen! – hangzott a sok friss gyerekhang a farakások felől, és sapkák repültek a levegőbe.1119
1119— Ура! — зазвенели тонкие детские голоса, и фуражки полетели в воздух.
– Éljen az elnök!1120
1120— Да здравствует президент!
S egy rettenetes fütty hasította végig a levegőt, akkora fütty, amekkorát talán még a gőzmozdony se tud produkálni, ha mégúgy összeszedi is magát. Harsány, diadalmas fütty volt. Persze hogy Csónakos füttyentett. És boldogan nézett szét, és vigyorogva mondta:1121
1121Тут воздух прорезал оглушительный свист: громче, наверно, и паровоз не свистнул бы — даже поднатужившись. Это был свист победный, заливистый, и, конечно, испустил его Чонакош. Блаженно осклабясь, посмотрел он вокруг и сказал:
– Na, soha életemben még nem fütyültem ilyen jóízűet!1122
1122— В жизни с таким смаком не свистал!
Boka pedig megállott a grund közepén, és meghatva, boldogan szalutált a hadsereg felé. Most megint a nagy Napóleonra gondolt. Azt szerette ilyen nagyon az ő öreg gárdája…1123
1123Бока, остановившись посреди пустыря, растроганный и счастливый, поднес руку к козырьку, отдавая честь своему войску. Снова вспомнил он о Наполеоне. Вот так же и его, наверно, любила старая гвардия…
Mindenki látta a jelenetet, és most már mindenki tisztában volt Gerébbel. Nem hallatszott odáig, hogy a két fiú mit beszélt a kapuban, de látták a mozdulatokat, és ezekből megértettek mindent. Látták Boka elutasító mozdulatát. Látták, hogy nem adott neki kezet. Látták, amikor Geréb sírva fakadt, s azt is, ahogy elment. Akkor, mikor a kapuban visszafordult, s visszaszólt Bokának, mindnyájan megszeppentek egy kissé.1124
1124Все видели, что произошло у калитки, и каждому стала ясной роль Гереба. Мальчики, правда, не могли расслышать, о чем говорили Бока с Геребом, но по их движениям поняли все. Они заметили, как Бока сделал отстраняющий жест, не подав Геребу руки. Видели, как Гереб заплакал и ушел. А когда он, замешкавшись у выхода, обернулся и что-то сказал Боке, все даже немножко испугались.
Ezt suttogta Leszik: – Jaj… hátha most megbocsát neki!1125
1125— Ой… сейчас простит! — прошептал Лесик.
De amikor Geréb mégis elment, és látták, hogy Boka tagadólag rázza a fejét, egyszeribe kitört belőlük a lelkesedés. És felharsant az „Éljen!”, amikor az elnök feléjük fordult. Tetszett nekik, hogy az elnökük nem gyerek, hanem komoly férfi. Szerették volna megölelni és megcsókolni. De háborús volt az idő, nem lehetett egyebet tenni, mint kiáltani. Azt aztán meg is tették, teli tüdőből, ahogy csak bírta a torkuk.1126
1126Но когда Гереб наконец ушел и все увидели, что Бока отрицательно качает головой, воодушевление прорвалось наружу, и навстречу обернувшемуся к ним президенту грянуло «ура». Как же было не радоваться, что президент у них не ребенок, а серьезный, взрослый мужчина? Все готовы были обнимать и целовать Боку. Но время было военное, и не оставалось ничего другого, как только выразить свои чувства криком. Зато уж и кричали — во все горло, чуть не до хрипоты.
– Kemény legény vagy, papuskám! – mondta Csónakos büszkén. De meg is ijedt, és kijavította hirtelen:1127
1127— Однако ты парень что надо, мамочка! — с гордостью сказал Чонакош, но тут же испуганно поправился:
– Nem „papuskám”… bocsánat… elnök úr.1128
1128— Виноват… я хотел сказать: господин президент.
S ezzel megkezdődött a gyakorlat. Harsány vezényszavak hangzottak, csapatok száguldoztak a farakások közt, erődöket rohantak meg, s repültek a homokbombák jobbra-balra. Minden pompásan ment. A kiosztott szerepet mindenki jól tudta. S ez nagyra növelte a lelkesedést.1129
1129Наконец началось ученье. Раздавалась громкая команда; отряды бегом носились между штабелями и кидались в атаку на форты, откуда во все стороны летели песочные бомбы. Все шло как по маслу. Каждый прекрасно знал свою роль. И воодушевление росло.
– Győzni fogunk! – hallatszott mindenünnen.1130
1130— Мы победим! — слышалось отовсюду.
– Ki fogjuk őket verni!1131
1131— Выбьем их с пустыря!
– Össze fogjuk kötözni a foglyokat!1132
1132— А пленных свяжем.
– Magát Áts Ferit fogjuk elfogni!1133
1133— Самого Фери Ача схватим!
Csak Boka maradt komoly.1134
1134Один Бока оставался серьезным.
– Ne szálljon a fejetekbe a dicsőség – mondta nekik. – Majd háború után legyetek jókedvűek. Most pedig, aki akar, hazamehet. Még egyszer mondom: aki holnap idején nem lesz itt, az szószegő!1135
1135— Смотрите, как бы головы не закружились, — предостерегал он. — Радоваться будем после. А сейчас, кто хочет, может идти домой. Предупреждаю еще раз: кто завтра не придет вовремя, тот клятвопреступник!
Ezzel vége volt a gyakorlatnak. De nem volt kedve senkinek sem hazamenni. Csoportokba oszlottak, és a Geréb-ügyet beszélték meg.1136
1136Маневры кончились. Но уходить никому не хотелось. Все, разбившись на группы, принялись обсуждать историю с Геребом.
Barabás rikácsoló hangon kiabált: – Gittegylet! Gittegylet!1137
1137— «Общество замазки»! «Общество замазки»! — пронзительным голосом вопил Барабаш.
– Mit akarsz? – kérdezték a fiúk.1138
1138— Чего ты? — послышались вопросы.
– Közgyűlés!1139
1139— На собрание!
Kolnaynak eszébe jutott a közgyűlés, melyet az imént megígért, s melynek színe előtt neki tisztáznia kell magát ama vád alól, hogy az egyleti gittet ki hagyta száradni. Szomorúan nyugodott bele.1140
1140Тут Колнаи вспомнил, что обещал созвать общее собрание, перед которым должен снять с себя обвинение в том, будто общественная замазка засохла из-за его нерадивости.
– Hát jó – mondta –, közgyűlés. Kérem a tisztelt tagokat, vonuljanak félre.1141
1141— Ладно, — уныло согласился он, — собрание так собрание. Прошу уважаемых членов отойти в сторонку.
És a tisztelt tagok, élükön a kárörvendő Barabással, kivonultak a farakások közül, előre, a palánk mellé, hogy ott tartsák meg a közgyűlést.1142
1142И уважаемые члены во главе со злорадно потиравшим руки Барабашем отошли от штабелей к забору, чтобы провести собрание там.
– Halljuk, halljuk! – kiabált Barabás.1143
1143— Внимание! Внимание! — восклицал Барабаш.
Kolnay pedig hivatalos hangon szólt: – Megnyitom az ülést. Barabás úr jelentkezett szólásra.1144
1144— Объявляю заседание открытым, — громко возвестил Колнаи официальным тоном. — Слово имеет господин Барабаш.
– Khm, khm… – köszörülte a torkát vészjóslóan Barabás. – Tisztelt közgyűlés! Az elnök úrnak szerencséje volt, mert a hadgyakorlat miatt már majdnem elmaradt ez a gyűlés, mely az elnököt le fogja csapni.1145
1145— Кхм, кхм! — зловеще откашлялся Барабаш. — Уважаемое собрание! Господину председателю повезло — из-за маневров чуть не сорвалось это собрание, которое должно прогнать его в шею!
– Ohó! Ohó! – kiáltotta az ellenpárt.1146
1146— Ого! — воскликнул его соперник.
– Nekem hiába ohóznak – ordított a szónok –, mert én tudom, hogy mit beszélek! Az elnök úr a gyakorlattal elhalasztotta a dolgot egy kicsit, de most már nem halaszthatja tovább. Mert most…1147
1147— Нечего огокать! — огрызнулся оратор. — Я знаю, что говорю. Благодаря маневрам господину председателю удалось оттянуть время… Но больше не удастся! Потому что…
Hirtelen abbahagyta. A palánk kiskapuján erős zörgetés hallatszott, s mostanában nagyon ijedeztek a fiúk minden zörgésre. Nem lehetett tudni, nem az ellenség jön-e.1148
1148Но тут он был вынужден прервать свою речь. В забор кто-то громко постучал, а всякий шум сейчас особенно пугал мальчиков. А вдруг это неприятель?
– Ki volt az? – kérdezte a szónok.1149
1149— Что это? — спросил оратор.
És mindnyájan figyeltek.1150
1150Все обратились в слух.
Most újra hallatszott az erős, türelmetlen zörgetés.1151
1151Сильный, нетерпеливый стук повторился.
– Az ajtón zörögnek – mondta reszkető hangon Kolnay, s azzal kinézett a palánk deszkái közt levő hasadékon.1152
1152— Это в калитку стучат, — дрогнувшим голосом сказал Колнаи и приник глазом к щелке между досками.
Aztán csudálkozó arccal fordult a fiúk felé. – Egy úr van itt.1153
1153— Там какой-то господин, — удивленно обернулся он к окружающим.
– Egy úr?1154
1154— Господин?
– Igen. Egy szakállas úr.1155
1155— Да. С бородой.
– Hát nyisd ki neki!1156
1156— Ну, так отвори ему.
Kinyitotta a kaput. Valóban, egy jól öltözött úr lépett be, nagy, fekete galléros felöltőben. Fekete körszakálla volt, és szemüveget viselt. 1157
1157Колнаи открыл калитку. В самом деле, перед ними стоял хорошо одетый господин с черной бородой, в очках и длинном черном пальто с пелериной.
Megállott a küszöbön, és bekiáltott: – Ti vagytok a Pál utcai fiúk?1158
1158— Это вы — мальчишки с улицы Пала? — крикнул он, не входя на пустырь.
– Igen! – felelt az egész gittegylet egyszerre.1159
1159— Да, — в один голос отозвались члены «Общества замазки».
Erre bejött a köpönyeges ember, és egyszerre szelídebben nézett rájuk.1160
1160Тогда господин в пальто сделал шаг вперед, и взгляд его смягчился.
– Én Gerébnek az apja vagyok – mondta, miközben becsukta maga mögött a kiskaput.1161
1161— Я отец Гереба, — объяснил он, затворяя за собой калитку.
Erre csönd lett. Ez már komoly dolog volt, ha Gerébnek az apja jött ide. Leszik oldalba lökte Richtert.1162
1162Все притихли. Дело серьезное: сам отец Гереба пожаловал. Лесик подтолкнул Рихтера:
– Szaladj, hívd ide Bokát!1163
1163— Беги, зови Боку.
Richter elrohant a gőzfűrész felé, ahol Boka éppen a Geréb viselt dolgait beszélte el a fiúknak.1164
1164Рихтер помчался к лесопилке, где Бока как раз объяснял мальчикам, что сделал Гереб.
A körszakállas úr pedig a gittegylethez fordult.1165
1165Бородатый господин между тем обратился с вопросом к членам «Общества замазки»:
– Hát miért dobtátok ki innen a fiamat?1166
1166— Почему вы прогнали моего сына?
Kolnay állott elő. – Mert elárult minket a vörösingeseknek.1167
1167— Потому что он выдал нас краснорубашечникам, — выступил вперед Колнаи.
– Kik azok a vörösingesek?1168
1168— Каким краснорубашечникам?
– Az egy másik csapat fiú, akik a Füvészkertbe járnak… de most el akarják tőlünk venni ezt a helyet, mert nekik nincs labdaterületük. Ezek a mi ellenségeink.1169
1169— Это другие ребята, они ходят в Ботанический сад… Но сейчас они хотят отнять у нас это место, потому что им негде играть в мяч. Это наши враги.
A szakállas ember összeráncolta a homlokát.1170
1170Бородатый господин наморщил лоб.
– A fiam most az imént sírva jött haza. Sokáig faggattam, hogy mi baja, de nem akarta kivallani. Végre aztán, mikor ráparancsoltam, annyit bevallott, hogy árulással gyanúsítjátok. Hát erre azt mondtam neki: „Én most veszem a kalapomat, és elmegyek azokhoz a fiúkhoz. Beszélni fogok velük, és meg fogom tőlük kérdezni, hogy mi igaz ebből. Ha nem igaz, akkor én követelni fogom tőlük, hogy bocsánatot kérjenek tőled. Ha azonban igaz, akkor nagy baj lesz belőle, mert a te apád világéletében becsületes ember volt, és nem fogja tűrni, hogy az ő fia a pajtásainak az árulója legyen.” Ezt mondtam neki. Hát most itt vagyok, és felszólítalak benneteket, mondjátok meg becsülettel, igaz lelketekre, áruló volt-e köztetek az én fiam, vagy nem. Nos?1171
1171— Мой сын прибежал сейчас домой весь в слезах. Я долго у него выпытывал, что случилось, но он ничего не хотел говорить. Только когда я строго-настрого приказал ему выложить мне все, он признался, что вы заподозрили его в предательстве. На это я ему ответил: «Я сию же минуту беру шляпу и иду к этим мальчикам. Поговорю с ними и расспрошу, в чем дело. Если они ошиблись, я потребую, чтобы перед тобой извинились. Но если это верно — хорошего не жди, потому что отец твой всю жизнь был честным человеком и не потерпит, чтобы сын предавал товарищей». Вот что я ему сказал. Прошу вас, скажите мне по чести, положа руку на сердце: действительно мой сын — предатель или нет? Ну?
Néma csönd lett erre.1172
1172Воцарилась немая тишина.
– Nos? – ismételte Geréb apja. – Ne féljetek tőlem. Mondjátok meg az igazat. Nekem tudnom kell, hogy igaztalanul bántottátok-e a fiamat, vagy hogy büntetést érdemel-e.1173
1173— Ну? — повторил отец Гереба. — Не бойтесь, говорите правду. Мне необходимо знать, напрасно вы обидели моего сына или он заслуживает наказания?
Nem felelt senki. Nem akarta senki sem elkeseríteni ezt a jónak látszó köpönyeges embert, aki ilyen nagyon féltékeny a kis gimnazista fia jellemére. Ez pedig Kolnayhoz fordult.1174
1174Все молчали. Никому не хотелось огорчать этого, по-видимому, не злого человека, который так близко к сердцу принимает поступки своего сына.
– Te mondtad, hogy elárult benneteket. Most neked kell bizonyítanod. Mikor árult el? Hogy árult el?1175
1175— Ты сказал, что он вас предал, — обратился отец Гереба к Колнаи. — Но это нужно доказать. Когда предал? Как?
Kolnay hebegett: – Én… én… én csak hallottam…1176
1176— Я… я… только понаслышке знаю… — запинаясь, пробормотал Колнаи.
– Az semmi. Ki az, aki biztosat tud felőle? Ki látta? Ki tudja?1177
1177— Понаслышке знать — все равно что ничего не знать. Кто из вас может сказать что-нибудь определенное? Кто видел? Кто действительно знает?
Ebben a pillanatban feltűnt az erődök alatt Boka meg Nemecsek. Richter hozta őket. Kolnay föllélegzett.1178
1178В этот момент у фортов появились Бока с Немечеком, предводительствуемые Рихтером. Колнаи вздохнул с облегчением:
– Kérem – mondta –, ott jön… az a kis szőke… az a Nemecsek… az látta. Az tudja.1179
1179— Пожалуйста, вон Немечек идет… вот этот, белокурый… Он видел. Он знает.
Megvárták, amíg a három fiú a közelükbe érkezett. De Nemecsek egyenest a kapu felé ment. Kolnay odakiáltott:1180
1180Они подождали, пока мальчики подойдут ближе. Но те прошли мимо, прямо к калитке.
– Boka! Gyertek csak ide!1181
1181— Бока! Идите сюда! — крикнул им вслед Колнаи.
– Most nem lehet – felelt Boka –, tessék egy kicsit várni. A Nemecsek nagyon rosszul van, köhögési rohamot kapott… most haza kell kísérnem…1182
1182— Сейчас не могу, — ответил Бока. — Подождите немного. Немечеку плохо: у него приступ кашля… Я должен проводить его домой.
A köpönyeges ember, mikor meghallotta a Nemecsek nevét, rákiáltott:1183
1183Услыхав фамилию Немечек, господин в пальто воскликнул:
– Te vagy az a Nemecsek?1184
1184— Это ты — Немечек?
– Igen – mondta halkan a kis szőke, és odament a fekete emberhez. Ez szigorúan mondta neki:1185
1185— Да, — тихо ответил мальчуган и подошел к нему.
– Én Geréb apja vagyok, és azért jöttem ide, hogy megtudjam, áruló-e a fiam, vagy nem. A pajtásaid azt mondják, hogy te láttad, te tudod. Hát felelj igaz lelkedre: igaz-e, vagy nem?1186
1186— Я отец Гереба и хочу знать, предатель мой сын или нет, — строго сказал ему господин в черном. — Твои товарищи говорят, что ты все видел и знаешь. Так скажи мне по совести: правда это?
Nemecseknek égett a láztól az arca. Most már komolyan beteg volt. Lüktetett a halántéka, forró volt a keze. És olyan különös volt körülötte az egész világ… Ez a szakállas, szemüveges bácsi, aki olyan szigorúan szólt rá, mint ahogy Rácz tanár úr szokott beszélni a rossz tanulókkal… ez a sok bámuló fiú… a háború… ez a sok izgalom, minden… és ez a szigorú kérdés, amely mögött ott volt az is, hogy ha valóban áruló a Geréb fiú, akkor nagy baja lesz…1187
1187У Немечека был жар; лицо его пылало. На этот раз он не на шутку заболел. В висках у него стучало, руки были горячие. И все вокруг казалось таким странным… Этот бородатый, очкастый дяденька, который так строго к нему обратился, словно господин Рац, когда он распекает плохих учеников… Эта толпа мальчиков, глядящих на него во все глаза… эта война… день, полный волнений… и суровый вопрос, таящий в себе угрозу: если обвинение подтвердится, Геребу-младшему несдобровать…
– Felelj! – sürgette a fekete ember. – Most beszéljetek! Felelj! Áruló volt?1188
1188— Отвечай же! — торопил его черный человек. — Скажете вы мне наконец или нет? Отвечай: предатель он?
És a kis szőke bátran felelt, a láztól piros arccal, a láztól ragyogó szemmel, csöndesen, mintha ő lett volna a bűnös, aki most bevall valamit:1189
1189И белокурый малыш с пылающим от жара лицом и лихорадочно блестящими глазами тихо, словно сам чувствовал себя виноватым и признавался в чем-то дурном, ответил:
– Nem, kérem. Nem áruló.1190
1190— Нет, нет. Не предатель.
Az apa büszkén fordult a többiek felé.1191
1191#
– Hát akkor hazudtatok?1192
1192— Значит, вы мне солгали?
A gittegylet elképedve állott ott. Egy pisszenés se hallatszott.1193
1193Члены «Общества замазки» застыли в изумлении. Никто не шелохнулся.
– Haha! – mondta gúnyosan a fekete szakállú ember. – Hát hazudtatok! Mindjárt tudtam én, hogy az én fiam becsületes gyerek!1194
1194— Ха-ха! — торжествовал чернобородый. — Значит, солгали! Ну, я же знал, что мой сын — честный мальчик!
Nemecsek alig állott a lábán.1195
1195Немечек еле стоял на ногах.
Szerényen kérdezte: – Elmehetek?1196
1196— Мне можно идти? — смиренно спросил он.
A szakállas ránevetett.1197
1197Бородач засмеялся ему в лицо:
– Elmehetsz, te kis mindentudó!1198
1198— Иди, иди уж, маленький всезнайка!
És Nemecsek kitámolygott az utcára Bokával. Most már összefolyt a szeme előtt minden. Most már nem látott semmit. Zűrzavarban táncolt előtte a fekete ember, az utca, a sok farakás, furcsa szavak zúgtak a fülében. „Fiúk, az erődökre!” – süvített egy hang. Majd egy másik hang ezt mondta: „Áruló a fiam?” És a fekete ember gúnyosan nevetett, és nevetés közben akkorára nőtt a szája, mint az iskola kapuja… és ezen a kapun Rácz tanár úr jött ki…1199
1199И Немечек неверными шагами вышел вместе с Бокой на улицу. Он ничего не видел вокруг. Все плыло у него перед глазами. В хаотическом беспорядке плясали перед ним черный человек, улица, штабеля дров; странные голоса звучали в ушах. «Ребята, на форты!» — пронзительно кричал один. А другой вопрошал: «Предатель он?» И черный человек язвительно смеялся, и рот у него все растягивался, рос и делался огромным, как школьные ворота… а из ворот выходил господин Рац…
Nemecsek levette a kalapját.1200
1200Немечек снял шляпу.
– Kinek köszönsz? – kérdezte tőle Boka. – Hiszen egy lélek se jár az egész utcában.1201
1201— С кем ты здороваешься? — спросил Бока. — На улице ни души.
– Rácz tanár úrnak köszönök – mondta halkan a kis szőke.1202
1202— С господином Рацем, — тихо ответил мальчуган.
És Boka sírni kezdett. Sietve vitte, húzta a sötétedő utcán haza a kis barátját.1203
1203Бока всхлипнул. Торопливо вел, тащил он своего маленького друга домой по быстро темнеющим улицам.
Benn a grundon előállt Kolnay, és ezt mondta a fekete embernek:1204
1204Тем временем Колнаи, оставшийся на пустыре, объяснял человеку в черном:
– Kérem, ez a Nemecsek egy hazug fráter. Mi árulónak mondtuk ki, és kitagadtuk az egyletből.1205
1205— Понимаете, этот Немечек — ужасный врун. Мы его объявили изменником и исключили из общества.
Az apa boldog volt, és ráhagyta: – Meg is látszik rajta. Sunyi pofa. Rossz a lelkiismerete.1206
1206— Да у него и лицо такое — плутоватое, — поддакнул счастливый отец. — Сразу видно: совесть нечиста.
És boldogan ment haza, megbocsátani a fiának. Az Üllői út sarkán még látta, amint Boka Nemecsekkel átbotorkált a klinika előtt a kocsiúton a túlsó oldalra. De akkor már Nemecsek is sírt, nagyon szomorúan, nagyon keservesen, az ő közlegényszívének minden mélységes fájdalmával, és ebben a lázas sírásban egyre csak ezt motyogta:1207
1207И, довольный, поспешил домой — скорей простить сына. С угла проспекта Юллё он видел, как Бока с Немечеком, спотыкаясь, перешли у клиники через дорогу. Теперь и Немечек тоже всхлипывал — горестно, безутешно, изливая глубокую скорбь, переполнявшую его сердечко, и посреди этих судорожных всхлипываний не переставая лепетал:
– Kisbetűvel írták a nevemet… kisbetűvel írták az én szegény, tisztességes kis nevemet…1208
1208— С маленькой буквы… вписали… мое имя… С маленькой буквы мое бедное, честное имечко…
VII.1209
12097
Másnap délelőtt a latinórán oly nagy volt az izgalom az egész osztályban, hogy Rácz tanár úr észre is vette.1210
1210Утром, на уроке латыни, в классе царило такое возбуждение, что даже господин Рац это заметил.
A fiúk mozgolódtak a padokban, elbámultak, nem nagyon figyeltek arra, aki éppen felelt, s nemcsak a Pál utcaiak voltak ilyen rendkívüli állapotban, hanem a többiek is, mondhatnám: az egész iskola. A nagy hadikészülődéseknek hamar hírük ment a nagy épületben, s még a felső osztályokba járó fiúk, az úgynevezett hetedisták és nyolcadisták is nagyon érdeklődtek a dolog iránt. A vörösingesek a józsefvárosi reáliskolába jártak, s így a gimnázium a Pál utcaiaknak kívánta a győzelmet. Sőt némelyek egyenesen az iskola becsületét kötötték ehhez a győzelemhez.1211
1211Ученики ерзали на скамейках, почти не следя за ответами у доски. И главное, в этом необычном состоянии находились не только те, кто принадлежал к Союзу пустыря, но и многие другие — да, можно сказать, вся гимназия. Слух о крупных военных приготовлениях быстро облетел все обширное здание и даже у старшеклассников вызвал живой интерес. Краснорубашечники были все из йожефварошского реального училища, и гимназия, конечно, желала победы своим. Некоторые прямо считали, что от исхода схватки зависит честь гимназии.
– Mi van ma veletek? – kérdezte türelmetlenül Rácz tanár úr. – Mozgolódtok, szórakozottak vagytok, valami máson jár az eszetek!1212
1212— Что с вами сегодня? — нетерпеливо спрашивал господин Рац. — Все какие-то неспокойные, рассеянные; что у вас на уме?
De nem nagyon firtatta tovább, hogy mi van a fiúkkal. Megelégedett azzal, hogy az osztálynak ma nyugtalan napja van. Zsörtölődő hangon mondta:1213
1213Но он не стал слишком настойчиво допытываться, в чем дело, и, удовлетворившись объяснением, что такой уж нынче день беспокойный выдался, ворчливо добавил:
– Persze, itt a tavasz, a golyózás, labdázás… most nem esik jól az iskola! Majd adok én nektek!1214
1214— Ну да, теперь ведь весна, пойдут всякие там шарики, мячики… Где уж тут думать об ученье! Смотрите вы у меня!..
De ezt csak mondta. Rácz tanár úr szigorú képű, de szelíd lelkű ember volt.1215
1215Но это он только так сказал. У господина Раца было строгое лицо, но доброе сердце.
– Leülhetsz! – szólt annak, aki felelt, és keresgélni kezdett a noteszében.1216
1216— Садись! — обернулся он к отвечавшему и принялся перелистывать свою книжечку.
Ilyenkor mindig halálos csönd volt az osztályban. Mindenki visszafojtotta a lélegzetét, még az is, aki jól fel volt készülve, és mereven nézte a tanár ujjait, amelyek lassan forgatták a kis noteszben a lapokat. A fiúk már azt is tudták, melyiküknek a neve a notesz melyik lapján van. Mikor a notesz végén lapozott a tanár, az A és B betűsök lélegzettek fel. Mikor aztán a névsor végéről hirtelen visszafordított az elejére, akkor meg az R, S, T betűsöknek kerekedett jókedvük.1217
1217Обычно в это время в классе воцарялась мертвая тишина. Все, даже те, кто хорошо приготовил урок, затаив дыхание, впивались взглядом в пальцы учителя, медленно переворачивавшие странички. Ученики даже знали, чье имя на какой странице находится. Когда учитель заглядывал в конец, облегченно вздыхали те, у кого фамилия начиналась с «А» и «Б». Когда же руки начинали быстро листать странички в обратном порядке, отлегало от сердца у всех обладателей фамилий на «Р», «С» и «Т».
Böngészett a névsorban, és aztán halkan ezt mondta:1218
1218Порывшись в книжке, учитель тихо сказал:
– Nemecsek.1219
1219— Немечек.
– Nincs itt! – harsogta az osztály.1220
1220— Отсутствует! — хором грянул класс.
És egy hang, egy jól ismert Pál utcai hang hozzátette:1221
1221А один хорошо знакомый всей улице Пала голос добавил:
– Beteg.1222
1222— Он болен.
– Mi baja?1223
1223— Что с ним?
– Meghűlt.1224
1224— Простудился.
Rácz tanár úr végignézett az osztályon, és csak ennyit mondott:1225
1225Господин Рац обвел взглядом класс, но сказал только:
– Mert nem vigyáztok magatokra.1226
1226— Не бережете вы себя.
De a Pál utcaiak összenéztek. Ők jól tudták, hogy hogyan és miért nem vigyázott magára Nemecsek. Szétszóródva ültek az osztályban, ki az első padban, ki a harmadikban, sőt Csónakos, mi tagadás, az utolsóban, de most összenéztek egymásra. Minden arcról le lehetett olvasni, hogy ez a Nemecsek valami szép dologban hűlt meg. Egyszerűen szólván: a hazáért hűlt meg szegény Nemecsek, megfürdött vagy háromszor, egyszer véletlenül, egyszer becsületből, egyszer meg kényszerűségből. És a világért nem árulta volna el senki ezt a nagy titkot, pedig most már mindenki tudta, még a gittegylet is. Sőt a gittegylet kebelében mozgalom is indult meg aziránt, hogy Nemecsek nevét kitöröljék a fekete könyvből, csak egyelőre még nem tudtak megegyezni arra nézve, hogy előbb javítsák-e ki a kis kezdőbetűket nagy kezdőbetűkre, s csak azután töröljék-e ki, avagy hogy kitöröljék minden teketória nélkül. Minthogy Kolnay, aki még mindig elnök volt, azt mondta, hogy teketória nélkül kell kitörölni, természetes, hogy Barabás pártot alakított, mely azt vitatta, hogy előbb vissza kell adni a nevének a becsületet.1227
1227Мальчишки с улицы Пала переглянулись: они-то хорошо знали, почему и как Немечек не берег себя. Сидели они на разных партах: кто на первой, кто на третьей, а Чонакош — что греха таить! — даже на последней. Но тут все переглянулись. У каждого на лице было написано, что Немечек пострадал не зря, а во имя прекрасного дела. Короче говоря, простудился, бедняга, за родину, искупавшись целых три раза в холодной воде: один раз нечаянно, другой — по долгу чести, а третий — подчиняясь насилию. И никто ни за что не выдал бы этой великой тайны, которую теперь, правда, все знали, не исключая и членов «Общества замазки». В «Обществе замазки» даже возникло движение за то, чтобы вычеркнуть имя Немечека из черной книги, но еще не установилось единое мнение, исправить сначала маленькие буквы на заглавные и только потом вычеркнуть, или вычеркнуть сразу, безо всяких церемоний. Поскольку Колнаи, который пока оставался председателем, требовал вычеркнуть без церемоний, Барабаш, разумеется, возглавил оппозицию, настаивавшую на том, что сначала нужно восстановить доброе имя.
De ez most mellékes kérdés volt. Az érdeklődést a háború kötötte le, melyet ma délután kellett megvívni. A latinóra után tömegesen jöttek idegen osztálybeliek Bokához, s ajánlkoztak, hogy eljönnek segíteni. Boka mindenkinek azt felelte:1228
1228Впрочем, теперь было не до того. Все помыслы приковала к себе война, которая должна была начаться во второй половине дня. После латыни к Боке толпами стали подходить гимназисты из других классов, предлагая свою помощь. Бока отвечал всем:
– Nagyon sajnáljuk, de nem fogadhatjuk el. Mi magunk fogjuk megvédelmezni az országunkat. Ha a vörösingesek talán erősebbek is, mint mi, majd győzzük mi ügyességgel. Lesz, ahogy lesz, de mi már csak magunk akarunk harcolni.1229
1229— К сожалению, не можем никого принять. Мы будем защищать свою страну сами. Возможно, краснорубашечники и сильней нас, но мы возьмем сноровкой. Будь что будет — мы решили сражаться одни.
Oly nagy volt az érdeklődés, hogy nemcsak a más osztályok növendékei jelentkeztek, hanem egy órakor, mikor hazafelé rohantak valamennyien ebédelni, a törökmézet áruló ember, aki még mindig ott volt a szomszéd kapualjban, szintén felajánlotta szolgálatait Bokának.1230
1230Интерес к войне был так велик, что не только ученики других классов вызывались принять в ней участие. В час дня, когда все спешили домой обедать, Боке предложил свои услуги сам продавец турецкого меда, который по-прежнему стоял под соседними воротами.
– Ifiúr – mondta –, ha én odamegyek, egymagam kidobom valamennyit!1231
1231— Молодой человек, — сказал он, — давай приду: одной рукой всех вышвырну!
Boka mosolygott. – Csak bízza ránk, öregem!1232
1232— Ничего, старина, мы уж как-нибудь сами, — улыбнулся Бока и побежал домой.
És sietett hazafelé ő is. Az iskola kapujában az osztálytársak körülvették a Pál utcaiakat, és mindenféle hasznos tanácsokkal látták el őket. Még olyanok is akadtak, akik megtanítottak egy-egy Pál utcait arra, hogy hogyan kell gáncsot vetni. Mások kémeknek ajánlkoztak. Ismét mások arra kérték őket, hogy legyen szabad végignézniök a küzdelmet. De erre sem kapott engedelmet senki. Boka szigorú rendelete az volt, hogy a harc megkezdésekor a kaput be kell csukni, s csak akkor kell a kapuőröknek megint kinyitni a kaput, mikor már kifelé szorítják az ellenséget.1233
1233В воротах все, обступив мальчишек с улицы Пала, спешили подать полезный совет. Одни показывали, как лучше подставить ножку. Другие вызывались пойти на разведку к краснорубашечникам. Третьи просили разрешения посмотреть на битву, но никто его не получил. Бока строго-настрого приказал, как только начнется сражение, сейчас же запереть калитку и снова отворить лишь для того, чтобы вытеснить наружу неприятеля.
De mindez csak néhány percig tartott. A fiúk elszéledtek, mert pontban két órakor már a grundon kellett lenniök. És egynegyed kettőkor már néptelen volt a gimnázium tájéka, a törökmézes is csomagolt, és csak az iskolaszolga pipált csöndesen a kapu előtt, miközben néhányszor gúnyosan szólt rá a törökmézes emberre:1234
1234Но сутолока в воротах длилась всего несколько минут. Мальчики быстро разбежались: ведь ровно в два нужно быть на пустыре. В четверть второго гимназический двор уже опустел. Свернул свою торговлю и продавец турецкого меда. Только школьный сторож остался мирно покуривать у ворот свою трубку, с насмешкой крикнув торговцу:
– Na, a maga élete se lesz hosszú itt a szomszédban. Eltiltjuk innen azzal a sok szeméttel!1235
1235— Ну, тебе тут недолго прохлаждаться! Вытурим скоро отсюда вместе со всем твоим барахлом!
Amire a törökmézes nem is felelt, csak a vállát vonta. Ő nagy úr volt, neki piros fez volt a fején, ő holmi iskolaszolgával szóba se állott. Különösen ilyenkor, mikor érezte, hogy annak a holmi iskolaszolgának van igaza.1236
1236Продавец ничего не ответил, только плечами пожал. Он ведь был важный барин, носил красную феску и не вступал в препирательства с какими-то сторожами. Особенно, когда чувствовал, что сторожа правы.
És pont két órakor, mikor Boka, fején a Pál utcaiak színeit viselő piros-zöld sapkával megjelent a grund kapujában, katonás sorban állott a telek közepén az egész hadsereg. Ott volt mind egy szálig az egész társaság, csak egyetlenegy tagja hiányzott: Nemecsek, aki betegen feküdt otthon. Így történt, hogy a Pál utcaiak hadserege a csata napján, éppen a csata napján közlegény nélkül maradt. Aki ott volt, mind hadnagy, főhadnagy, kapitány volt. Maga a közlegény, maga a tulajdonképpeni hadsereg otthon feküdt a Rákos utca egyik kertes kis házában, annak is egy csöpp kis ágyában, betegen.1237
1237Ровно в два часа, когда Бока в ало-зеленой фуражке — головном уборе мальчишек с улицы Пала — появился у входа на пустырь, все войско уже стояло в строю посреди площадки. Налицо были все, кроме Немечека, — он лежал дома больной. И получилось, что как раз в день сражения войско Боки осталось без рядовых. Лейтенанты, старшие лейтенанты, капитаны — все были на месте, а рядовой, который, собственно, и составлял армию, лежал в кроватке в одном из окруженных садами домиков на Ракошской улице.
Boka rögtön munkához kezdett. Katonás hangon kiáltotta:1238
1238Бока сразу приступил к делу.
– Vigyázz! Mind haptákba állottak. Boka harsányan szólt:1239
1239— Смирно! — отрывисто, по-военному, скомандовал он. Все вытянулись и замерли на месте.
– Ezennel tudatom veletek, hogy leteszem az elnöki rangot, mert ez csak békés időben jó. Most hadiállapot van, tehát fölveszem a tábornoki címet.1240
1240— Объявляю вам, что слагаю с себя президентское звание, — громко произнес Бока. — Оно годится для мирного времени, а сейчас у нас война. Поэтому я принимаю звание генерала.
Mind nagyon meg voltak hatva ebben a pillanatban. És valóban fölemelő, szinte történelmi pillanat volt az, mikor a háború napján, a legnagyobb veszedelem idején Boka fölvette a tábornoki címet. Majd hozzátette:1241
1241Все были взволнованы. И в самом деле, момент был торжественный, почти исторический: в день битвы, перед лицом величайшей опасности, Бока принял генеральское звание.
– És most utoljára elmondom a haditervet, hogy aztán semmi félreértés ne legyen.1242
1242— А теперь, чтоб не было никаких недоразумений, в последний раз изложу план военных действий.
El is mondta, s ámbátor már mindenki könyv nélkül tudta a hadiparancs minden szavát, feszülten figyeltek.1243
1243И Бока повторил свои объяснения. И хотя войско уже наизусть запомнило приказ, все с напряженным вниманием ловили каждое слово.
És mikor vége volt, csak ennyit vezényelt a tábornok:1244
1244Окончив, генерал скомандовал:
– Mindenki a helyére!1245
1245— По местам!
Hirtelen eloszlott a sor, csak Csele, az elegáns Csele maradt Boka mellett, aki a beteg Nemecsek helyett a hadsegédi tisztet teljesítette. Az oldalán sárgaréz trombita függött, amit közös költségen vettek egy forint negyven krajcárért, mely összegben benne volt a gittegyletnek egész, huszonhat krajcárra rúgó vagyona is, amelyet a hadvezér hadicélokra egyszerűen lefoglalt.1246
1246Ряды мгновенно рассыпались. Возле Боки остался только Челе, элегантный Челе, замещавший больного Немечека в должности адъютанта. На боку у него висела желтая медная труба, купленная в складчину за один форинт сорок крайцаров. В эту сумму входили и двадцать четыре крайцара «Общества замазки» — вся его казна, которую главнокомандующий попросту конфисковал на военные нужды.
Szép kis postástrombita volt, s ha belefújtak, éppúgy hangzott, mint a katonák trombitája. Mindössze csak három jelzés volt a trombitával. Az egyik azt jelentette, hogy jön az ellenség, a másik rohamot jelentett, s a harmadiknak az volt a jelentősége, hogy mindenki siessen a tábornokhoz. Ezeket a jelzéseket még a tegnapi gyakorlaton megtanulták a fiúk.1247
1247Труба была красивая, вроде маленького почтового рожка, и, если в нее подуть, издавала точно такие же звуки, как военный горн. Всего трубой подавалось три сигнала. Один возвещал приближение врага, другой звал в атаку, а третий означал: «Все к генералу». Сигналы эти войско разучило еще на вчерашних маневрах.
Az őrszem, aki kötelességéhez híven fölmászott a palánk tetejére, és a jobb lábát kilógatta a Pál utcára, bekiáltott: – Tábornok úr!1248
1248— Господин генерал! — крикнул вдруг часовой, который взобрался по долгу службы на забор и сидел там, свесив одну ногу на улицу Пала.
– No, mi az?1249
1249— Что случилось?
– Jelentem alássan, egy cseléd akar bejönni a grundra egy levéllel.1250
1250— Честь имею доложить: на пустырь хочет войти служанка с письмом.
– Kit keres?1251
1251— Кого ей нужно?
– Azt mondja, hogy a tábornok urat keresi.1252
1252— Говорит, господина генерала.
Boka odament a palánkhoz. – Nézd meg jól, hogy nem valami vörösinges-e, aki női ruhába öltözött, hogy kémkedni jöjjön ide!1253
1253— Посмотри получше, — сказал Бока, подойдя к забору, — может, это какой-нибудь краснорубашечник переоделся в женское платье и пришел сюда шпионить.
Az őrszem kihajolt az utcára úgy, hogy majdnem kipottyant. Aztán jelentette:1254
1254Часовой перевесился наружу так, что чуть не свалился на улицу.
– Tábornok úr, jelentem alássan, jól megnéztem. Igazi hölgy.1255
1255— Господин генерал, — доложил он, — я хорошо рассмотрел: это настоящая дама.
– No, hát ha igazi hölgy, akkor bejöhet!1256
1256— Ну, если настоящая, пусть войдет.
És ment ajtót nyitni neki. Az igazi hölgy bejött, és szétnézett a grundon. Valóban igazi hölgy volt. Kendő nélkül, csak úgy papucsban szaladt ide, úgy, ahogy épp a konyhát felmosta.1257
1257И Бока пошел отворять. Гостья вошла и оглянулась по сторонам. Да, это была настоящая дама: как мыла пол на кухне, так и прибежала сюда — простоволосая, в шлепанцах на босу ногу.
– A Geréb úréktól hozom ezt a levelet – mondta. – Az ifiúr azt mondta, hogy nagyon sürgős, és hogy válasz van rá…1258
1258— Я от господ Геребов, с письмом, — промолвила она. — Барчук сказали, очень срочно и чтоб подождать ответа…
Boka felbontotta a levelet, mely „Nagyreményű Boka elnök úrnak” volt címezve, és tulajdonképpen nem is levél volt, hanem valóságos paksaméta. Volt abban mindenféle papiros: irkapapír, levélpapír, a nővére levélpapirosának egy darabja, árkuspapír, mindenféle, végig-végig teleírva nagy ákombákom betűkkel s pontosan megszámozva minden oldal. Elolvasta.1259
1259Бока вскрыл письмо, адресованное «Многообещающему господину президенту Боке». Собственно говоря, это было даже не письмо, а целая кипа листков, самых разнообразных на вид: и вырванные из тетради странички, и почтовая бумага, и аккуратно обрезанный листок, позаимствованный у сестры, и большие листы писчей бумаги — все по порядку перенумерованное и от начала до конца густо исписанное крупными каракулями. Бока принялся за чтение.
A levélben ez volt:1260
1260Вот что было в письме:
Kedves Boka!1261
1261«Дорогой Бока!
Én ugyan tudom, hogy még levélben sem szívesen állasz velem szóba, de ezt az utolsó dolgot még megpróbálom, mielőtt végleg szakítanék veletek. Most már nemcsak azt látom be, hogy én hibáztam, hanem azt is belátom, hogy ti ezt nem érdemeltétek tőlem, mert olyan gyönyörűen viseltétek magatokat az apámmal szemben, különösen Nemecsek, aki letagadta, hogy én elárultalak benneteket. Az apám olyan büszke volt, amiért nem bizonyult rám az árulás, hogy még aznap megvette nekem a „Lángba borult szigettenger”-t Verne Gyulától, amit már régen kértem, csak hogy kiengeszteljen. Én a könyvet rögtön elvittem ajándékba Nemecseknek, pedig még nem is olvastam, pedig nagyon szerettem volna olvasni, pedig az apám másnap kérdezte: „Hol a könyv, te csirkefogó?” – éspedig én erre nem is tudtam semmit felelni, mire az apám azt mondta: „Haszontalan, már el is adtad az antikvárnak, megállj, soha többé nem kapsz tőlem semmit!” – és már meg is kezdte, mert nem kaptam ebédet, de nem bánom, ha a szegény Nemecsek ártatlanul szenvedett énmiattam, most én is szívesen szenvedek ártatlanul egy kicsit őmiatta. De ezt csak mellékesen írom neked, mert nem ez a fődolog, amit mondani akarok. Tegnap az iskolában, ahol nem is beszéltetek velem, azon gondolkoztam, hogy hogyan tehetném jóvá a hibámat. És végre ki is találtam a módját. Gondoltam: éppúgy fogom jóvátenni, ahogy elkövettem. Ezért aztán mindjárt ebéd után, mikor tőletek szomorúan elmentem, mert te nem akartál visszavenni, egyenesen kimentem a Füvészkertbe, hogy nektek valamit megtudjak. Utánoztam a Nemecseket, mert fölmásztam a szigeten ugyanarra a fára, amelyiken ő gubbaszkodott egyszer egész délután, persze még akkor, mikor senki se volt a szigeten a vörösingesek közül. Végre úgy négy órakor megjöttek, és engem nagyon szidtak, amit igen jól hallottam a fáról, de most már nem bántam, mert magam is Pál utcainak éreztem megint magamat, akárhogy dobtatok is ki, mert a szívemet nem dobhattátok ki, mert azzal tiveletek érzek, és nem bánom, ha ki is röhögsz, de majdnem sírtam örömömben, mikor Áts Feri azt mondta, hogy:1262
1262Я, конечно, знаю, что тебе не особенно хочется разговаривать со мной, даже и письменно, но все-таки сделаю последнюю попытку, прежде чем окончательно порвать с вами. Я теперь понял не только, что виноват перед вами, но и что вы не заслужили такого отношения с моей стороны, так как вы просто замечательно вели себя с моим отцом, — особенно Немечек, который отрицал, что я вас предал. Отец был ужасно горд, что подозрение не подтвердилось, и, чтоб меня утешить, в тот же день купил мне «Архипелаг в огне» Жюля Верна, который я давно у него просил. Эту книгу я сейчас же отнес в подарок Немечеку, хотя сам еще не читал и мне очень хотелось прочесть. А отец на другой день спросил: «Ты куда девал книжку, мерзавец?», а я не знал, что ему ответить, а он сказал: «Бездельник, уже успел спустить букинисту; так и знай, больше ты от меня ничего не получишь», и оставил меня без обеда; но мне все равно: если бедный Немечек невинно пострадал из-за меня, то и я могу немножко невинно пострадать за него. Но об этом я пишу тебе так, между прочим, потому что не это главное, о чем мне хотелось сказать. Вчера в гимназии, когда вы со мной не разговаривали, я все думал, как мне загладить свою вину, и наконец придумал. Я решил: как напортил, так и поправлю. И сразу после обеда — грустный-прегрустный, потому что ты не хотел принять меня обратно — пошел в Ботанический сад: что-нибудь для вас разузнать. На острове я, по примеру Немечека, взобрался на то самое дерево, где он раз чуть не полдня просидел, и стал ждать, когда придут краснорубашечники. Часа в четыре они наконец пришли и ужасно меня ругали — мне хорошо было слышно на дереве; только теперь уж я не обижался, потому что опять считал себя вашим, с улицы Пала: хоть вы меня и прогнали, сердцем я все равно с вами (пожалуйста, можешь надо мной насмехаться). И вдруг я чуть не заплакал от радости, потому что Фери Ач сказал:
„Ez a Geréb azért közéjük tartozik, ez nem igazi áruló, mert úgy látszik, hogy eddig is a Pál utcaiak küldték ide közénk kémkedni.” És nagygyűlést tartottak, és én minden szóra figyeltem. Azt mondták, hogy miután Nemecsek mindent kikémlelt, most már nem jöhetnek ma harcolni, mert ti el vagytok készülve. Hanem elhatározták, hogy csak holnap lesz a harc. De még valami nagy ravaszságot is eszeltek ki, és erről olyan csöndesen beszéltek, hogy nekem két ággal lejjebb kellett másznom a fán, hogy hallhassam, mit beszélnek. Mikor így lemásztam egy kicsit, meghallották a zörgést, és a Wendauer azt mondta: „Talán megint a fán van az a Nemecsek?” – de ez csak vicc volt, mert szerencsére föl se néztek a fára, és ha föl is néztek volna, nem láttak volna meg, mert oly sűrű volt már a lomb a fán. Hát azt határozták el, hogy azért holnap ugyanúgy fognak támadni, mint ahogy te tudod, ahogy Nemecsek kihallgatta. Mert az Áts Feri azt mondta: „Ezek most azt hiszik, hogy mert a Nemecsek mindent meghallott, mi meg fogjuk változtatni a haditervet. De mi nem változtatjuk meg, éppen azért, mert ők már másképp várnak bennünket.” Ezt határozták el. Aztán gyakorlatoztak, és én fél hétig gubbaszkodtam a legnagyobb veszedelemben a fán, hiszen képzelheted, mi történt volna, ha véletlenül észrevesznek. Alig bírtam már a kezemmel tartani magamat, és ha fél hétkor nem mentek volna el, valószínűleg úgy elgyöngültem volna már a fáradtságtól, hogy lepottyantam volna közibük, mint egy érett barack, arról a nagy fáról, pedig én nem vagyok barack, éspedig az nem is barackfa. De ez csak vicc, mert a fő az, amit az előbbiekben írtam. Fél hétkor aztán, mikor üresen maradt a sziget, én is lemásztam a fáról, és hazamentem, és vacsora után, egy szál gyertya mellett kellett a latint tanulnom, mert az egész délutánt elvesztettem.1263
1263«Этот Гереб — все равно не наш; он не настоящий изменник; похоже, что ребята с улицы Пала подослали его к нам шпионить». Они устроили общее собрание, и я все до одного слова подслушал. Они говорили, что раз Немечек все разведал, завтра выступать нельзя: вы заранее подготовитесь к сражению. И решили напасть послезавтра. Тут они еще какую-то хитрую штуку придумали, но стали говорить так тихо, что пришлось спуститься на целых два сука ниже, чтобы услышать. «Стал я спускаться, а они услыхали шорох, Вендауэр и говорит: «Может, это опять Немечек?» Но это он просто так сострил — они, к счастью, даже не взглянули наверх, да если б и взглянули, все равно ничего бы не увидели — такая густая листва уже на том дереве. И они решили все равно напасть завтра, как Немечек подслушал и как тебе известно. Фери Ач сказал: «Они думают, что мы изменим свой план, потому что Немечек его подслушал. А мы нарочно не станем изменять, раз они этого не ждут». Так они решили. Потом начались маневры, и я до полседьмого все сидел, притаившись, на дереве с опасностью для жизни, потому что сам понимаешь, что было бы, если б они меня ненароком заметили. У меня уж руки совсем онемели и, не уйди они в половине седьмого, я, наверно, так обессилел бы, что шлепнулся прямо им на голову, как переспелый персик, хоть я не персик и дерево это вовсе не персиковое. Но это я просто шучу, а о самом главном я тебе уже написал. В половине седьмого, когда остров опустел, я слез с дерева и пошел домой, и латынь пришлось зубрить после ужина, при свече, потому что вся вторая половина дня у меня была потеряна.
Kedves Boka, én most már csak egyre kérlek téged. Légy szíves, és hidd el, hogy igaz, amit írtam, és ne hidd, hogy ez csak hazugság, és hogy én titeket félre akarlak vezetni mint vörösinges kém. Én ezt azért írom, mert vissza akarok kerülni hozzátok, és ki akarom érdemelni, hogy bocsássatok meg nekem. Én nektek hű katonátok leszek, még azt se bánom, ha a főhadnagyi rangról lecsapsz, mert én szívesen megyek vissza mint közlegény, most úgysincs nálatok közlegény, mert a Nemecsek beteg, és csak a Janó kutyája az egyetlen közlegény, de az is inkább hadikutya, és én legalább fiú vagyok.1264
1264Дорогой Бока, прошу тебя только об одном: сделай милость, поверь, что все здесь написанное — чистая правда, и не думай, что я лгу и хочу ввести вас в заблуждение как шпион краснорубашечников. Пишу я потому, что мне хочется вернуться к вам и заслужить прощение. Я буду вам верным солдатом и даже не обижусь, если ты разжалуешь меня из старших лейтенантов в рядовые: я охотно пойду и в рядовые; все равно ведь Немечек болен и у вас теперь ни одного рядового не осталось, кроме Гектора, но Гектор все-таки больше служебная собака, а я, по крайней мере, человек.
Ha most még az egyszer megbocsátasz nekem, és visszaveszel engem, akkor én már ma eljövök, és a csatában veletek fogok harcolni, és a harc hevében fogom magamat úgy kitüntetni, hogy ezáltal minden hibámat jóváteszem. Kérlek szépen, üzenj a Marival, hogy jöjjek-e, vagy ne jöjjek, és ha azt üzened, hogy jöjjek, akkor rögtön jövök is, mert amíg a Mari tenálad bent van a grundon ezzel a levéllel, addig én itt állok a Pál utca 5. sz. alatt a kapu aljában, és várom a feleletet.1265
1265Если ты меня в последний раз простишь и примешь обратно, я сегодня же приду и буду вместе с вами сражаться и постараюсь тоже отличиться в бою, чтобы сразу искупить все свои ошибки. Очень тебя прошу, скажи Мари, можно мне прийти или нет, и, если можно, я сейчас же приду, потому что, пока она стоит у вас там, на пустыре, с письмом, я стою здесь, под воротами дома № 5 по улице Пала, и жду ответа.
Maradok hű barátod1266
1266Остаюсь твой верный друг
Geréb1267
1267Гереб».
Mikor Boka a végére ért ennek a levélnek, úgy érezte, hogy Geréb nem hazudik, s hogy annyira megjavult, hogy érdemes visszavenni. Magához intette tehát a hadsegédjét, Cselét. – Hadsegéd – mondta neki –, fújja meg a harmadik számú trombitajelet, amely azt jelenti, hogy mindenki jöjjön a tábornokhoz.1268
1268Дочитав письмо, Бока почувствовал: Гереб не лжет, он исправился, и его можно принять обратно. Подозвав Челе, он приказал: — Адъютант, протрубите третий сигнал, означающий: «Все к генералу».
– Mi a válasz, kérem? – kérdezte a Mari.1269
1269— Простите, какой ответ будет? — спросила Мари.
– Maga várjon egy kicsit, Mari – felelt parancsoló hangon a tábornok.1270
1270— Придется вам немного подождать, Мари, — твердо заявил генерал.
És megharsant a kis trombita, melynek éles hangjára bátortalanul bukkantak elő a fiúk a farakások közül. Nem értették, hogy mi az, hogy miért hívja őket a trombita a tábornokhoz. De miután látták, hogy Boka nyugodtan áll a helyén, előmerészkedtek, s egy perc múlva ismét ott állott a tábornok előtt az egész hadsereg, katonás rendben. Boka felolvasta nekik a levelet, és megkérdezte tőlük:1271
1271Маленькая труба пропела, и на ее пронзительные звуки из укреплений неуверенно выглянули мальчишеские лица. Ребята недоумевали, что случилось, почему труба зовет их к генералу. Но, увидев, что Бока спокойно стоит на месте, они вылезли из своих укрытий, и через минуту все войско снова выстроилось перед генералом. Прочитав вслух письмо, Бока спросил:
– Visszavegyük?1272
1272— Принять его?
És a fiúk, mi tagadás, jó fiúk voltak. Valamennyien egyszerre ezt válaszolták:1273
1273И все в один голос (что и говорить, неплохие были ребята!) воскликнули:
– Vissza!1274
1274— Принять!
Boka pedig a cselédhez fordult, és így szólt:1275
1275Бока обернулся к служанке:
– Mondja meg, hogy jöjjön ide. Ez a válasz.1276
1276— Скажите ему, пусть приходит. Это наш ответ.
Mari bámulta az egész dolgot, a hadsereget, a piros-zöld sapkákat, a fegyvereket… De aztán kipöndörült a kiskapun.1277
1277Мари, разинув рот, глядела на все эти диковинки: на войско, на фуражки с ало-зеленым верхом, на оружие… Потом повернулась и ушла.
– Richter! – kiáltott Boka, mikor magukra maradtak. Richter kilépett a sorból.1278
1278— Рихтер! — крикнул Бока. Рихтер вышел из рядов.
– Melléd fogom rendelni Gerébet – mondta a tábornok –, és te fogsz rá vigyázni. Ha az első gyanús jelet észreveszed, azonnal megfogod, és bezárod a kunyhóba. Nem hiszem, hogy erre kerül a sor. De azért mindig jó egy kis óvatosság. Pihenj! Ma nem lesz csata, mint a levélből is láthatjátok. Mindaz, amit már terveztünk, holnapra marad. Ha ők nem változtatnak haditervet, hát nálunk is minden a régiben marad.1279
1279— Прикомандировываю Гереба к тебе. Будешь за ним следить. При первом подозрительном признаке — хватай и сажай сторожку. Думаю, что до этого не дойдет, но осторожность не мешает. Вольно! Сегодня боя не будет, это видно и из письма. Все намеченное на сегодня остается в силе на завтра. Если они своего плана не меняют, мы тоже все оставляем по-старому.
Épp folytatni akarta, mikor a kaput, amelyet a szolgálólány után nem zárt be senki, most berúgta valaki, s Geréb ugrott be rajta ragyogó arccal, boldogan, mint aki az ígéret földjére végre beteheti a lábát. De mikor az egész hadsereget meglátta, elkomolyodott. Odalépett Bokához, és általános figyelem közepette sapkájához emelte a kezét. A Pál utcaiak piros-zöld sapkája volt a fején.1280
1280Он хотел еще что-то сказать, но в эту минуту калитка, оставшаяся после ухода Мари незапертой, распахнулась от внезапного пинка, и на пустырь, весь сияя, влетел Гереб с видом человека, вступившего наконец в обетованную землю. Но, увидев войско в полном составе, он сразу, стал серьезным. При общем напряженном внимании Гереб подошел к Боке и взял под козырек. На голове у него красовалась ало-зеленая фуражка улицы Пала.
Szalutált, és ezt mondta: – Tábornok úr, jelentkezem!1281
1281— Прибыл в ваше распоряжение, господин генерал, — отрапортовал он.
– Jó – mondta Boka minden ceremónia nélkül. – Richter mellé vagy beosztva, egyelőre mint közlegény. Majd meglátom, hogy viseled magad a csata napján, és akkor visszakaphatod a rangodat.1282
1282— Хорошо, — просто, без церемоний ответил Бока. — Будешь под командой Рихтера; пока — рядовым. Посмотрим, как ты себя будешь вести в бою, и, может быть, вернем тебе прежнее звание.
Azzal a hadsereg felé fordult.1283
1283Потом повернулся к войску:
– Tinektek pedig valamennyiőtöknek a legszigorúbban megtiltom, hogy Gerébbel az ő hibájáról beszéljetek. Ő jóvá akarja tenni a bűnét, mi pedig megbocsátunk neki. Senki egy szóval ne bántsa, hibáját a szemére ne vesse. És őneki is megtiltom, hogy erről beszéljen, mert ez most be van fejezve.1284
1284— А вам я строжайше запрещаю говорить с Геребом о его проступке. Он хочет загладить свою вину, и мы ему прощаем. Пусть никто ни словом не задевает его и не тычет в глаза тем, что было. Ему я тоже запрещаю говорить об этом. С прошлым покончено.
Néma csönd lett erre. A fiúk megint ezt mondták magukban: „Mégiscsak okos fiú ez a Boka, megérdemli, hogy ő legyen a tábornok.”1285
1285Наступило глубокое молчание. «Умный все-таки парень этот Бока! — снова подумали мальчики. — Вот уж кто достоин быть генералом, так это он!»
S azzal Richter rögtön magyarázni is kezdte Gerébnek, hogy a csatában mi lesz a dolga holnap. Boka Cselével beszélgetett. S amint így csöndesen diskuráltak, az őrszem, aki még mindig a palánk tetején lovagolt, egyszerre csak bekapta a jobb lábát, amelyet eddig kilógatott az utcára.1286
1286Рихтер сейчас же принялся объяснять Геребу, что ему делать завтра. Бока тихо заговорил о чем-то с Челе. Вдруг часовой, который по-прежнему сидел верхом на заборе, свесив правую ногу на улицу, подобрал ее.
Az arca rémült kifejezést öltött, s ijedten dadogta: – Tábornok úr… az ellenség jön!1287
1287— Господин генерал… враг приближается! — с перекошенным от ужаса лицом пролепетал он.
Boka, mint a villám, ugrott a kapuhoz, és bereteszelte. Mindenki Gerébre nézett, aki halálsápadtan állt Richter mellett. Boka haragosan kiáltott rá:1288
1288Бока с молниеносной быстротой подскочил к калитке и запер ее на задвижку. Все посмотрели на. Гереба, который стоял возле Рихтера бледный как смерть.
– Hát mégis hazudtál?! Megint hazudtál?!1289
1289— Значит, все-таки соврал?! Опять соврал?! — гневно крикнул Бока.
Geréb a meglepetéstől nem tudott felelni. Richter megkapta a karját.1290
1290Гереб от неожиданности не знал, что сказать. Рихтер схватил его за руку.
– Mi ez?! – ordított Boka.1291
1291— Что это значит?! — зарычал Бока.
Erre aztán nagy nehezen dadogott valamit Geréb:1292
1292Наконец, сделав усилие, Гереб пролепетал:
– Talán… talán észrevettek fönn a fán… és így akartak félrevezetni…1293
1293— Может быть… может быть, они заметили меня на дереве… и нарочно решили обмануть…
Az őrszem kinézett az utcára, s aztán leugrott a palánkról, fölkapta a fegyverét, és a sorba állott a többiekhez.1294
1294Часовой поглядел на улицу, спрыгнул с забора и, взяв оружие, присоединился к остальным.
– Jönnek a vörösingesek! – mondta.1295
1295— Краснорубашечники идут, — промолвил он.
Boka a kapuhoz ment és kinyitotta. Bátran kiállott a kapu elé, az utcára. Valóban jöttek a vörösingesek. De csak hárman voltak. A két Pásztor jött, meg Szebenics. És amikor Bokát meglátták, Szebenics egy kis fehér zászlót húzott elő a kabátja alól, és azzal integetett Boka felé. Már messziről kiáltotta:1296
1296Бока отворил калитку и смело вышел на улицу. В самом деле, шли краснорубашечники, но их было только трое: два Пастора да Себенич. Еще издали завидев Боку, Себенич вынул из-под полы белый флаг и стал им размахивать, крича:
– Követek vagyunk!1297
1297— Мы — послы!
Boka visszament a grundra. Szégyellte magát Geréb előtt egy kicsit, amiért ilyen hirtelen meggyanúsította. Odaszólt Richternek:1298
1298Бока вернулся на пустырь. Ему было немного стыдно перед Геребом за то, что он так опрометчиво его заподозрил.
– Bocsásd el! Csak követek jönnek, fehér zászlóval. Bocsáss meg, Geréb!1299
1299— Отпусти его, — сказал он Рихтеру. — Это послы, они с белым флагом. Извини меня, Гереб.
Geréb szegény, föllélegzett. Már majdnem belekerült a csávába ártatlanul. De az őrszem kikapott.1300
1300Бедняга вздохнул с облегчением. Опять чуть не попал в переплет — и безо всякой вины. Но часовому влетело.
– Te pedig – kiáltott rá Boka – jól nézd meg, hogy mi van, mielőtt tüzet kiabálsz! Adta ijedős csacsija! – És vezényelt: – Hátra, mindenki, a farakások közé! Velem nem marad itt más, csak Csele meg Kolnay. Indulj!1301
1301— Сначала смотри хорошенько, а потом уж тревогу подымай! — прикрикнул на него Бока. — Тоже храбрец!.. Кругом! Обратно в форты! — скомандовал он. — Остаться только Челе и Колнаи. Марш!
A hadsereg katonás léptekkel ment el, és nemsokára eltűnt a farakások mögött, Gerébbel együtt. Épp akkor tűnt el az utolsó piros-zöld sapka, mikor a kapun zörgettek a követek. A hadsegéd ajtót nyitott nekik.1302
1302Войско, шагая в ногу, удалилось и вместе с Геребом скрылось в штабелях. Как раз когда мелькнула последняя красно-зеленая фуражка, постучались краснорубашечники. Адъютант открыл калитку.
Bejöttek. Mind a háromnak vörös inge és vörös sapkája volt. Fegyvertelenül jöttek, és Szebenics magasra tartotta a fehér zászlót.1303
1303Парламентеры вошли. Все трое были в красных рубашках и красных кепках. Пришли они без оружия, а Себенич высоко над головой держал белый флаг.
Boka tudta, mi illik ilyenkor. Fogta a lándzsáját, és a palánkhoz támasztotta, hogy őneki se legyen fegyvere. Kolnay és Csele szó nélkül követték a példáját, sőt Csele odáig ment a buzgóságban, hogy még a trombitát is letette a földre.1304
1304Бока знал, что полагается в таких случаях. Он взял свое копье и прислонил к забору в знак того, что он тоже безоружен. Колнаи и Челе молча последовали его примеру. Челе от усердия даже трубу положил на землю.
Az idősebbik Pásztor lépett elő.1305
1305Старший Пастор выступил вперед:
– Hadvezér úrhoz van szerencsém?1306
1306— Я имею честь говорить с господином главнокомандующим?
Csele felelt: – Igen. Ő a tábornok.1307
1307— Так точно, — ответил Челе. — Вот генерал.
– Mi követségbe jöttünk – mondta Pásztor –, és én vagyok a követség vezére. Azért jöttünk, hogy hadvezérünk, Áts Ferenc nevében megizenjük a háborút.1308
1308— Мы пришли к вам послами, — объяснил Пастор. — Я — глава посольства. От имени нашего главнокомандующего, Ференца Ача, объявляем вам войну.
Mikor a vezér nevét említették, az egész követség szalutált. Bokáék is a sapkájukhoz emelték a kezüket, udvariasságból. Pásztor folytatta:1309
1309Когда Пастор упомянул имя главнокомандующего, посольство взяло под козырек. Представители противной стороны из вежливости тоже прикоснулись к головным уборам.
– Nem akarjuk meglepni az ellenfelet. Mi pontban fél háromkor jövünk ide. Ezt akartuk mondani. Kérjük a választ.1310
1310— Мы не хотим заставать противника врасплох, — продолжал Пастор. — Мы придем сюда ровно в половине третьего. Вот что нам поручено сказать. Ждем вашего ответа.
Boka érezte, hogy ez nagyon fontos pillanat. Kissé reszketett a hangja, mikor felelt:1311
1311Бока чувствовал всю важность момента. Голос его дрогнул, когда он отвечал:
– A hadüzenetet elfogadjuk. Valamire nézve azonban meg kell állapodnunk. Én nem akarom, hogy ebből verekedés legyen.1312
1312— Объявление войны принимаем. Но надо кое о чем условиться. Я не хочу, чтобы война превращалась в драку.
– Mi sem akarjuk – szólt komoran Pásztor, és ahogy szokta, mellének szegte a fejét.1313
1313— Мы тоже не хотим, — угрюмо сказал Пастор, нагнув голову и, по обыкновению, глядя исподлобья.
– Én azt akarom – folytatta Boka –, hogy mindössze háromféle harcolási mód legyen. Homokbombák, szabályszerű birkózás és lándzsavívás. Tudják jól a szabályokat, ugye?1314
1314— Предлагаю сражаться только тремя способами, — продолжал Бока. — Первый — песочные бомбы, второй — борьба по правилам и третий — фехтование на копьях. Правила вы ведь знаете?
– Igen.1315
1315— Знаем.
– Akinek mind a két válla érinti a földet, az le van győzve, és többé nem birkózhatik. De azért szabad a másik két módon harcolnia. Beleegyeznek?1316
1316— Кто коснется обеими лопатками земли, тот побежден и бороться больше не имеет права. Но сражаться двумя другими способами может. Согласны?
– Bele.1317
1317— Согласны.
– A lándzsával pedig sem verekedni, sem szúrni nem szabad. Vívni kell.1318
1318— А копьем нельзя ни бить, ни колоть. Только фехтовать.
– Úgy van.1319
1319— Ладно.
– És kettő egy ellen nem támadhat. De csapatok csapatok ellen támadhatnak. Elfogadják?1320
1320— И вдвоем на одного не нападать. Но отряд на отряд нападать может. Это условие принимаете?
– Elfogadjuk.1321
1321— Принимаем.
– Akkor nincs több mondanivalóm.1322
1322— Тогда все.
Szalutált. És Csele meg Kolnay is haptákba állván, szalutált. A követség viszonozta a tisztelgést, és Pásztor ismét megszólalt:1323
1323Бока приложил руку к фуражке. Челе и Колнаи, стоя навытяжку, тоже взяли под козырек. Послы, в свою очередь, отдали честь.
– Még valamit kell kérdeznem. A vezérünk azzal is megbízott, hogy kérdezősködjünk, mi van Nemecsekkel. Azt hallottuk, hogy beteg. És ha beteg, akkor arra is megbízásunk van, hogy meglátogassuk, mert olyan bátran viselkedett a múltkor nálunk, hogy mi az ilyen ellenséget nagyon becsüljük.1324
1324— Мне нужно еще вот что спросить, — снова заговорил Пастор. — Главнокомандующий велел нам узнать, что с Немечеком. Мы слышали, он болен. Если это верно, нам поручено навестить его, потому что он храбро вел себя тогда, у нас, а такого врага мы уважаем.
– A Rákos utcában lakik, a harmadik szám alatt. Nagyon beteg.1325
1325— Немечек живет на Ракошской, дом три. Он тяжело болен.
Erre néma tisztelgés következett. Szebenics ismét magasra emelte a zászlót, Pásztor elkiáltotta magát:1326
1326Все молча отдали честь. Себенич поднял флаг над головой. Пастор рявкнул:
– Indulj! – és a követség kivonult a kapun. Még hallották az utcáról a kis trombita harsogását, mellyel a tábornok ismét maga köré hívta a hadsereget, hogy a történteket elmondja nekik.1327
1327«Марш!», и послы отбыли через калитку. С улицы они услыхали, как запела труба, сзывая всех к генералу: Бока хотел известить войско о происшедшем.
A követség pedig sietve masírozott a Rákos utca felé. Az előtt a ház előtt, amelyben Nemecsek lakott, megállottak. A kapuban állt egy kislány, attól megkérdezték:1328
1328А посольство быстрым маршем двигалось к Ракошской улице. Перед домом, где жил Немечек, послы остановились и спросили у девочки, стоявшей в воротах:
– Lakik itt a házban bizonyos Nemecsek?1329
1329— Живет здесь такой — Немечек?
– Igen – mondta a kislány, és odavezette őket a szegényes földszinti lakáshoz, melyben Nemecsek lakott.1330
1330— Живет, — ответила она и проводила их до убогой квартирки в первом этаже, где жил мальчуган.
Az ajtó mellett kis, kékre mázolt pléhtábla volt, ezzel a felírással: „Nemecsek András szabó”.1331
1331Возле двери была прибита выкрашенная в синий цвет жестяная дощечка с надписью: «Портной Андраш Немечек».
Beléptek, köszöntek. Elmondták, miért jöttek. Nemecsek anyja, egy szegény, sovány kis szőke asszony, aki nagyon hasonlított a fiához – vagy jobban mondva: akihez nagyon hasonlított a fia –, bevezette őket a szobába, ahol a közlegény az ágyban feküdt. Szebenics itt is magasra emelte a fehér zászlót. És itt is az egyik Pásztor lépett elő.1332
1332Они вошли, поздоровались; объяснили цель своего визита. Мать Немечека, бедно одетая белокурая худая женщина, очень похожая на сына (вернее, сын походил на нее), провела их в комнату, где лежал наш рядовой. Себенич опять высоко поднял белый флаг. Пастор опять сделал шаг вперед:
– Áts Ferenc üdvözletét küldi neked, és kívánja, hogy gyógyulj meg.1333
1333— Ференц Ач передает тебе привет и желает скорей поправляться.
A kis szőke, aki sápadtan, borzas fejjel feküdt a párnán, erre a szóra felült az ágyban. Boldogan mosolygott, és ez volt az első kérdése:1334
1334Лежавший в подушках бледный, взлохмаченный мальчуган приподнялся и сел в постели. Просияв от удовольствия, он первым делом спросил:
– Mikor lesz a háború?1335
1335— А когда война?
– Holnap.1336
1336— Завтра.
Erre elszomorodott.1337
1337Мальчуган помрачнел.
– Akkor én még nem lehetek ott – mondta bánatosan.1338
1338— Значит, я не смогу прийти, — печально сказал он.
De a követség erre nem felelt. Sorra kezet fogtak Nemecsekkel, és a komor, vad arcú Pásztor elérzékenyülve szólt:1339
1339Послы ничего не ответили. Они пожали по очереди Немечеку руку а угрюмый, диковатый Пастор, растрогавшись, пробурчал:
– Nekem pedig bocsáss meg.1340
1340— А меня ты прости.
– Megbocsátok – mondta csöndesen a kis szőke, és köhögni kezdett. Visszafeküdt a párnára, és Szebenics megigazította a feje alatt a párnát.1341
1341— Прощаю, — тихо промолвил белокурый мальчуган и, закашлявшись, откинулся на подушку. Себенич поправил ее у него под головой.
Aztán azt mondta Pásztor: – Na, most megyünk.1342
1342— Ну, пошли, — сказал Пастор.
Megint fölemelte a zászlótartó a fehér zászlót, és mind a hárman kimentek a konyhába. Ott a Nemecsek anyja sírva mondta:1343
1343Знаменосец снова поднял белый флаг, и все трое вышли на кухню. Мать Немечека со слезами проговорила:
– Ti mind… ti mind olyan derék, jó fiúk vagytok… hogy így szeretitek az én szegény kisfiamat. Ezért… ezért… mind a hárman kaptok most egy csésze csokoládét…1344
1344— Вы… вы такие славные, хорошие ребятки… так любите моего сыночка. За это… за это я дам вам по чашке шоколада…
A követség tagjai egymásra néztek. A csokoládé csábító dolog volt. De azért mégis előlépett Pásztor, és most az egyszer nem hajtotta a mellére, hanem fölemelte szép barna fejét, és büszkén mondta:1345
1345Послы переглянулись. Шоколад — штука соблазнительная! Но Пастор все-таки выступил вперед и, не опустив, а на этот раз высоко подняв свою красивую темноволосую голову, гордо сказал:
– Nekünk ezért nem jár csokoládé. Indulj!1346
1346— Шоколада за это не полагается. Марш!
És kimasíroztak.1347
1347И, четко печатая шаг, послы удалились.
VIII.1348
13488
Gyönyörű tavaszi nap volt a háború napja. Reggel esett az eső, és az iskolában, szünet alatt a fiúk szomorúan néztek ki az ablakon. Azt hitték, az eső el fogja verni az egész csatát. De délfelé szépen elállott az eső, és kitisztult az ég. Egy órakor már ragyogott az édes tavaszi napsugár, fölszikkadt a kövezet, s mikor a fiúk hazamentek az iskolából, megint meleg volt, és friss illatokat hozott a szellő a budai hegyekről. Ez volt a legszebb csataidőjárás, amit csak kívánni lehetett. Az erődökben felhalmozott homok megázott, de meg is száradt egy kicsit délutánra. A bombák így használhatóbbak voltak.1349
1349В день сражения выдалась чудесная весенняя погода. С утра, правда, моросил дождь и на перемене мальчики уныло поглядывали в окна, думая, что он испортит все дело, но к полудню дождик вдруг перестал и небо прояснилось. Через час уже ласково сияло весеннее солнце, и мостовая совсем просохла. А когда мальчики расходились по домам, стало опять тепло и с будайских гор повеяло ароматной свежестью. Лучшей погоды для сражения нельзя было и желать. Кучи мокрого песка в фортах немного подсохли, а что он сырой, было даже кстати: бомбы получались прочнее.
Nagy volt a szaladás egy órakor. Rohant haza mindenki, és már háromnegyed kettőkor a grundon zsibongott a hadsereg. Némelyiknek még a zsebében volt az ebédről maradt kenyér, onnan eszegette. De most már nem volt oly nagy az izgalom, mint tegnap. Tegnap még nem tudták, mi lesz. De a követek megjelenése eloszlatta az izgatottságot, melynek helyébe a komoly várakozás lépett. Most már tudták, mikor jönnek, és tudták, milyen lesz a harc. Forrott valamennyiben a harckészség, és már szerettek volna az ütközet hevében lenni. Az utolsó félórában azonban változást tett Boka a haditerven. Mikor a fiúk összegyülekeztek, meglepetve látták, hogy a negyedik és ötödik erőd előtt nagy és mély árok húzódik. Az ijedősebbek rögtön arra gondoltak, hogy ezt az ellenség csinálta, és megrohanták Bokát:1350
1350В час поднялась страшная беготня. Все помчались домой, и без четверти два на пустыре уже, волнуясь, шумело войско. У некоторых от обеда даже остался ломоть хлеба в кармане, и они доедали его, отщипывая по кусочку. Но возбуждение было все же не так велико, как накануне. Тогда никто еще не знал, что будет. Появление послов рассеяло тревогу, которая сменилась суровым ожиданием. Теперь все знали, когда нагрянет враг и как будет протекать битва. Все загорелись воинственным пылом и жаждали скорей очутиться в гуще боя. Но за полчаса до сражения Бока внес изменение в план военных действий. Когда войско собралось, все с изумлением увидели, что перед фортами номер четыре и номер пять тянется длинная, глубокая канава. Более пугливые, решив, что это дело вражеских рук, обступили Боку:
– Láttad azt az árkot?1351
1351— Ты видел эту канаву?
– Láttam.1352
1352— Видел.
– Ki csinálta?1353
1353— Кто ее вырыл?
– Janó csinálta ma hajnalban, az én megrendelésemre.1354
1354— Яно выкопал сегодня утром по моему распоряжению.
– Minek ez?1355
1355— Зачем?
– Ezzel megváltozik a haditerv egy része.1356
1356— Потому что план сражения частично изменяется.
Megnézte a jegyzetét, és előhívta az A és B zászlóalj parancsnokait.1357
1357Посмотрев в свои записи, Бока подозвал командиров двух первых батальонов:
– Látjátok azt az árkot?1358
1358— Видите этот ров?
– Látjuk.1359
1359— Видим.
– Tudjátok, mi a sánc?1360
1360— Знаете, что такое шанец?
Nem nagyon tudták.1361
1361Те представляли себе это довольно смутно.
– A sánc – mondta Boka – arra való, hogy a sereg meghúzódjék benne, el legyen rejtve az ellenség elől, s csak a kellő pillanatban kezdje el a harcot. A haditerv megváltozik, mert ti nem a Pál utcai kapunál fogtok állani. Rájöttem, hogy ez nem jó. Ti mind a két zászlóaljjal a sáncárokban fogtok elbújni. Mikor az ellenségnek ez a része bejön a Pál utcai kapun, az erődök azonnal megkezdik a bombázást. Az ellenség az erődök felé megy, mert nem látja a farakások tövében a sáncot. Mikor ötlépésnyire van a sánctól, ti kidugjátok az árokból a fejeteket, és onnan hirtelen bombázni kezditek őket homokkal. Az erődök közben egyre tovább tüzelnek. Ekkor ti kirohantok a sáncból, és rávetitek magatokat az ellenségre. Nem kergetitek őket rögtön a kapu felé, hanem megvárjátok, míg mi végzünk a Mária utcai résszel, és csak mikor én rohamot fúvatok, akkor kergessétek őket a kapu felé. Mire mi a Mária utcai részt beszorítottuk a kunyhóba, az első és második erőd legénysége átrohan a többi erődbe, és a mi Mária utcai seregünk a ti segítségetekre jön. Tehát ti csak feltartóztatjátok őket. Értitek?1362
1362— Шанец, — сказал Бока, — делается для того, чтобы расположившееся в нем войско было скрыто от неприятеля и могло начать бой в удобный для себя момент. План сражения изменяется: вам теперь не придется стоять у входа с улицы Пала. Я понял, что это неудачно придумано. Вы со своими двумя батальонами спрячетесь в этом рву. Когда неприятельский отряд войдет через калитку, форты сейчас же начнут бомбардировку. Неприятель не заметит рва у штабелей и направится прямо к фортам. Когда они будут от вас в пяти шагах, вы высовываетесь и начинаете бомбардировать их песком. А форты продолжают вести огонь. Тут вы выскакиваете из шанца и бросаетесь на врага. Но сразу к выходу его не гоните, а подождите, пока мы не управимся с другим отрядом. Гоните, только когда я прикажу трубить атаку. После того как мы запрем другой отряд в сторожку, гарнизон первых двух фортов перебежит в остальные, а армия улицы Марии поспешит к вам на подмогу. Значит, вы должны только задержать их. Понятно?
– Hogyne.1363
1363— Конечно.
– És ekkor fúvatom a rohamot. Ekkor már kétszer annyian leszünk, mint ők, mert az ő seregük fele akkor már a kunyhóban lesz. És a törvények szerint csapattámadásnál nem baj, ha többen vagyunk. Csak a személyes támadásnál nem szabad kettőnek egy ellen menni.1364
1364— Тут я прикажу трубить атаку. К тому времени нас будет вдвое больше, чем их, потому что у них половина войска будет уже сидеть в сторожке. Но по правилам во время атаки превосходство в численности допускается; только в одиночном бою нельзя вдвоем нападать на одного.
Mikor ezt mondta, Janó odament a sánchoz, és megigazgatta néhány kapavágással. Aztán még egy talicska homokot öntött bele.1365
1365Пока Бока объяснял все это, Яно подошел ко рву и несколькими ударами мотыги подровнял края. Потом вывалил в него тачку песка.
Az erődök legénysége ezalatt serényen munkálkodott, sürgött-forgott a farakások tetején. Az erődök úgy voltak csinálva, hogy a fahasábok közül csak a fejük látszott ki a fiúknak. Le-lehajoltak, eltűntek, majd újra felbukkantak. Csinálták a homokbombákat. Minden erőd fokán kicsiny piros-zöld zászlót lengetett a szél, csak a sarkon levő, harmadik számú erődről hiányzott a zászló. Ez a hiányzó zászló volt az, amit Áts Feri annak idején elvitt. Ennek a helyébe nem tűztek másikat, mert ezt a csatában akarták visszafoglalni.1366
1366Между тем гарнизон фортов сновал на штабелях, усердно трудясь. Форты были устроены так, что из-за поленьев виднелись только головы, которые то исчезали, наклоняясь, то вновь показывались. Там изготовлялись песочные бомбы. На верхнем уступе каждого форта развевалось маленькое ало-зеленое знамя; только на угловом, третьем по счету, знамени не было. Это знамя в свое время унес Ферн Ач. Но его не стали заменять другим, а решили отбить у неприятеля.
Igen ám, de még emlékezhetünk rá, hogy ez a sok viszontagságon átment zászló legutóbb Gerébnél volt. Először Áts Feri vitte el, s a vörösingesek elrejtették a füvészkerti romban. Onnan elvitte Nemecsek, akinek az apró lábnyomait a porban fölfedezték. Amaz emlékezetes estén, amikor egyszerre csak a vörösingesek közé pottyant a kis szőke a fáról, a Pásztorok kicsavarták a kezéből, és ismét visszakerült a tomahawkok közé, a vörösingesek titkos fegyvertárába. Onnan legutóbb Geréb hozta el, hogy kedveskedjék vele a Pál utcaiaknak. De már akkor megmondta Boka, hogy nekik visszalopott zászló nem kell. Ők becsülettel akarják visszaszerezni a zászlót.1367
1367Мы помним, что это испытавшее много превратностей знамя оказалось в конце концов у Гереба. Похищенное Фери Ачем, оно сначала было спрятано в Ботаническом саду, в развалинах замка. Оттуда его унес Немечек, чьи маленькие следы были обнаружены на песке. Но в тот памятный вечер, когда мальчуган, свалившись с дерева, вдруг очутился среди краснорубашечников, Пасторы вырвали знамя у него из рук, и оно снова вернулось к томагавкам, в тайный арсенал врага. Напоследок его оттуда выкрал Гереб, чтобы заслужить благодарность мальчишек с улицы Пала. Но Бока тогда же сказал ему, что выкраденное знамя им не нужно: они хотят вернуть его в честном бою.
Tehát tegnap, alighogy eltávozott birodalmukból a vörösinges küldöttség, egy Pál utcai küldöttség kelt útra a zászlóval a Füvészkert felé.1368
1368Поэтому накануне, как только послы краснорубашечников удалились с пустыря, другое посольство — посольство мальчишек с улицы Пала — отправилось с этим знаменем в Ботанический сад.
A Füvészkertben épp nagy haditanács volt, mikor odaértek. Csele vezette a követeket, akik ketten voltak: Weisz és Csónakos. Cselénél fehér zászló volt, s a piros-zöld zászlót újságpapirosba göngyölve vitte Weisz.1369
1369Когда они туда прибыли, происходил как раз большой военный совет. Послов было трое: Вейс, Чонакош и во главе их Челе. У него был белый флаг, а красно-зеленое знамя, завернутое в газетную бумагу, нес Вейс.
Az őrök elibük álltak a fahídon:1370
1370На деревянном мостике им заступили дорогу часовые:
– Állj, ki vagy?!1371
1371— Стой! Кто идет?
Csele kihúzta a kabátja alól a fehér zászlót, és magasra emelte. De szólni – egy szót se szólt. Az őrök nem tudták, ilyenkor mi a szokás. Hát bekiáltottak a szigetre:1372
1372Челе, не отвечая, достал из-под полы белый флаг и молча поднял его над головой. Часовые, не зная, что полагается делать в таких случаях, обернулись к острову и закричали:
– Huja! Hopp! Idegenek vannak itt!1373
1373— Гейя, гоп! Здесь чужие пришли!
Erre Áts Feri ment ki a hídra. Ő már tudta, mit jelent a fehér zászló. Beeresztette a követeket a szigetre.1374
1374На крик к мосту вышел Фери Ач. Ему хорошо было известно, что означает белый флаг, и он пропустил пришельцев на остров.
– Követségbe jöttetek?1375
1375— Посольство?
– Igen.1376
1376— Да.
– Mit akartok?1377
1377— Что вам нужно?
Csele előlépett.1378
1378Челе выступил вперед:
– Visszahoztuk ezt a zászlót, amit elvettetek tőlünk. Már nálunk volt, de nekünk így nem kell. Hozzátok magatokkal holnap a csatába, és ha el tudjuk venni tőletek, akkor elvesszük. Ha nem, akkor a tiétek marad. Ezt üzeni a tábornokom!1379
1379— Мы принесли обратно знамя, которое вы у нас похитили. Оно вернулось к нам, но не так, как мы хотим. Возьмите его завтра в бой, и мы постараемся отбить его. А не сумеем — пускай остается у вас. Вот что велел вам передать мой генерал!
Intett Weisznek, aki nagy komolyan csomagolta ki a papírból a zászlót, s mielőtt átadta volna, megcsókolta.1380
1380Челе подал знак Вейсу. Тот с глубокой серьезностью развернул бумагу, вынул из нее знамя и, прежде чем отдать, поцеловал его.
– Szebenics fegyvertáros! – kiáltotta Áts.1381
1381— Начальник арсенала Себенич! — крикнул Ач.
– Nincs itt! – hangzott a sűrűből.1382
1382— Нет его! — прозвучало в ответ из густого кустарника.
Csele megszólalt: – Épp most volt nálunk követségben.1383
1383— Он ведь только что был у нас с посольством, — сказал Челе.
– Igaz – mondta Áts Feri –, ezt elfelejtettem. Hát jöjjön elő a helyettes fegyvertáros.1384
1384— Верно, я и забыл, — ответил Фери Ач. — Тогда — его заместитель!
Egy bokor ágai széthajlottak, és a kis fürge Wendauer jelent meg a vezér előtt.1385
1385В одном месте кусты раздвинулись, и перед главнокомандующим предстал маленький, юркий Вендауэр.
– Vedd át a követektől a zászlót – mondta –, és tedd el a fegyvertárba!1386
1386— Прими у послов знамя, — сказал Фери Ач, — и спрячь в арсенал.
Azzal a követekhez fordult.1387
1387Затем обратился к посольству:
– A zászlót a csatában Szebenics fegyvertáros fogja vinni. Ez a válaszom.1388
1388— Во время сражения знамя будет у Себенича. Так и передайте.
Csele ismét fel akarta emelni a fehér zászlót, annak jeléül, hogy elmennek, mikor megint megszólalt a vörösinges vezér.1389
1389Челе хотел было снова поднять белый флаг в знак того, что посольство отбывает, но командир краснорубашечников спросил:
– A zászlót – mondta – valószínűleg Geréb vitte vissza hozzátok.1390
1390— Знамя вам, наверно, Гереб принес?
Csönd volt. Nem felelt senki.1391
1391Послы молчали.
Áts megkérdezte: – Geréb volt?1392
1392— Гереб? Да? — переспросил Ач.
Csele haptákba vágta magát. – Erre nincs megbízásom! – mondta katonásan, aztán rákiáltott a legényeire: – Vigyázz! In-dulj!1393
1393— На это я отвечать не уполномочен! — щелкнув каблуками, отчеканил Челе. — Смирно! Ша-гом марш! — скомандовал он своим подчиненным и покинул краснорубашечников.
És otthagyta a vezért. Nemhiába mondták Cseléről, hogy gigerli, nemhiába volt elegáns fiú Csele, meg kell neki adni, hogy ezt katonásan csinálta. Nem volt hajlandó elárulni az ellenségnek senkit, még az árulót sem.1394
1394Недаром про Челе говорили, что он — франт, недаром отличался он изяществом! Надо отдать ему справедливость — это было сделано молодцевато, по-военному. Никого не выдал врагу, даже изменника.
És Áts Feri e pillanatban egy kicsit le volt főzve. Wendauer ott állott a zászlóval, és bámult. Aztán dühösen kiáltott rá a vezér:1395
1395А Фери Ач почувствовал себя пристыженным. Вендауэр со знаменем в руках стоял и таращился вслед уходящим.
– Mit bámészkodol itten?! Vidd a zászlót a helyére!1396
1396— Чего рот разинул?! — накинулся на него главнокомандующий. — Неси знамя на место, живо!
Wendauer elkullogott, és közben azt gondolta: „Mégiscsak nagyszerű fiúk ezek a Pál utcai fiúk! Íme, ez már a második közülük, aki lefőzte a rettenetes Áts Ferit!”1397
1397Вендауэр побрел исполнять приказание, думая: «А молодцы все-таки эти ребята с улицы Пала! Второй раз утерли нос грозному Фери!»
Így került vissza hozzájuk a zászló. És ezért nem volt zászló a harmadik számú erődön.1398
1398Вот как знамя вернулось к краснорубашечникам. Потому-то его и не было на форте номер три.
Az őrszemek már fenn ültek a palánkon. Az egyik a Mária utcai palánk tetején lovagolt, a másik a Pál utcain. A farakások közül, a siető, sürgő-forgó, rendezkedő csoportból elősietett Geréb. Boka elé állt, és összecsapta a sarkát.1399
1399Часовые уже сидели верхом на заборе: один — на ограждавшем пустырь с улицы Марии, другой — на том, который выходил на улицу Пала. Из хлопотливой сутолоки, кипевшей между штабелями, вдруг вынырнул Гереб. Он подбежал к Боке и, остановившись перед ним, сдвинул каблуки:
– Tábornok úrnak alássan jelentem, egy kérésem volna.1400
1400— Господин генерал! Позвольте доложить: у меня просьба.
– Mi az?1401
1401— Какая?
– Tábornok úr ma azt parancsolta nekem, hogy a harmadik erődbe menjek vártüzérnek, mert az a sarkon van, és a legveszélyesebb. Meg azért is, mert arról hiányzik a zászló, amit én már egyszer elhoztam ide.1402
1402— Господин генерал, вы назначили меня сегодня в крепостную артиллерию на форт номер три, потому что он угловой и там опаснее всего. И еще потому, что на нем нету знамени, которое я вам уже принес один раз.
– Igen. És mit akarsz?1403
1403— Так. Чего же ты хочешь?
– Azt akarom kérni, hogy még ennél is veszedelmesebb helyre jussak. Már cseréltem is Barabással, aki a sáncba van rendelve. Ő jó dobó, neki hasznát lehet venni az erődben. Én meg nyíltan akarok harcolni, a sáncból, az első sorban. Tessék ezt megengedni.1404
1404— Прошу перевести меня в еще более опасное место. Я уже поменялся с Барабашем, который назначен в шанец. Он хороший бомбометчик, от него будет польза в форте. А я хочу сражаться в открытую, из шанца, в первом ряду. Пожалуйста, разрешите.
Boka végignézett rajta.1405
1405Бока оглядел его с ног до головы:
– Mégis derék fiú vagy, Geréb.1406
1406— А ты все-таки молодец, Гереб!
– Megengedi?1407
1407— Значит, можно?
– Meg.1408
1408— Можно.
Geréb szalutált, de ott maradt a tábornok előtt.1409
1409Гереб отдал честь, но остался стоять перед генералом.
– No, mit akarsz még? – kérdezte ez tőle.1410
1410— Ну, что еще? — спросил тот.
– Csak azt akarom mondani – válaszolta kissé zavartan a vártüzér –, hogy örültem, amiért azt mondtad: „Derék fiú vagy, Geréb”, de nagyon fájt, hogy így mondtad: „Mégis derék fiú vagy, Geréb.”1411
1411— Я хочу только сказать, — не без смущения ответил артиллерист, — что очень обрадовался, когда ты сказал: «Молодец, Гереб». Но мне очень больно, что ты говоришь: «Все-таки молодец».
Boka mosolygott. – Erről nem tehetek. Ennek te vagy az oka. De most ne érzékenykedjél. Hátra arc, indulj! Eredj a helyedre!1412
1412— Я тут ни при чем, — улыбнулся Бока. — Это уж ты сам себя вини. А сейчас — нечего нюни распускать. Кругом марш! Занять свое место!
És Geréb elmasírozott. Örömmel bújt be a sáncba, és rögtön hozzákezdett a nedves homokból való bombagyártáshoz. A sáncból pedig egy maszatos alak mászott ki. Barabás volt.1413
1413И Гереб твердым шагом удалился. Радостно спрыгнул он в ров и сразу занялся изготовлением бомб из сырого песка. А из шанца высунулась чумазая физиономия Барабаша.
Odakiáltott Bokának: – Megengedted?1414
1414— Ты ему разрешил? — крикнул он Боке.
– Meg! – kiáltott vissza a tábornok.1415
1415— Разрешил, — откликнулся генерал.
Szóval még nem nagyon hittek ennek a Gerébnek. Így jár az, aki hűtlen volt. Ellenőrzik még akkor is, amikor igazat mond. De a tábornok szava ezt a kétséget is eloszlatta. Barabás felmászott a sarokerődre, s lehetett látni alulról, amint az erőd parancsnokánál szalutálva jelentkezett. De a következő pillanatban már mind a kettő lekapta buksi fejét a bástya mögé. Dolgoztak ők is. Gúlákba rakták a bombákat.1416
1416Словом, ему не очень-то доверяли, этому Геребу. Так всегда бывает с теми, кто хоть раз обманул. Им не верят, даже когда они говорят правду. Но слово генерала рассеяло последние сомнения. Барабаш вскарабкался на угловой форт, и снизу было видно, как он, взяв под козырек, доложил начальнику гарнизона о своем прибытии. В следующее мгновение обе вихрастые головы уже исчезли за парапетом. Оба взялись за работу: вместе со всеми стали складывать бомбы в пирамиды.
Így telt néhány perc. A fiúk szemében néhány óra volt ez a néhány perc, és a türelmetlenség annyira fokozódott, hogy ilyen kiáltások hallatszottak:1417
1417Так прошло несколько минут. Мальчикам они показались целой вечностью. Нетерпение возросло до того, что послышались восклицания:
– Talán meggondolták?1418
1418— А может, они раздумали?
– Megijedtek!1419
1419— Струсили!
– Cselt főztek ki!1420
1420— Тут какой-то подвох!
– Nem jönnek!1421
1421— Они не придут!
Két óra után néhány perccel a hadsegéd benyargalta az összes hadállásokat azzal a paranccsal, hogy minden piszmogásnak vége legyen, mindenki vágja magát vigyázzba, mert a tábornok megtartja az utolsó szemlét. És mikor a hadsegéd az utolsó hadállásnál jelentette ezt, az elsőnél már megjelent Boka, némán, szigorúan. Előbb a Mária utcai sereget nézte meg. Ott minden rendben volt. A két zászlóalj mereven állt a nagykaputól jobbra-balra. A parancsnokok előléptek.1422
1422В начале третьего адъютант объехал боевые позиции и передал приказ стать «смирно», прекратив всякую суету, так как генерал желает в последний раз произвести смотр войскам. Когда он, завершая свой объезд, объявил об этом на левом фланге, на правом уже появился Бока — молчаливый и строгий. Сначала он сделал смотр армии улицы Марии. Там все было в порядке. Два батальона застыли по обе стороны больших ворот. Командиры вышли из рядов.
– Rendben van – mondta Boka. – Tudjátok a kötelességteket?1423
1423— Так, хорошо, — сказал Бока. — Задачу свою знаете?
– Tudjuk. Futást színlelünk.1424
1424— Да. Мы притворимся, что убегаем.
– Aztán… hátba!1425
1425— А потом… в тыл им!
– Igenis, tábornok úr!1426
1426— Есть, господин генерал!
Majd a kunyhót vizsgálta meg. Az ajtót kinyitotta, és a nagy, rozsdás kulcsot kívülről dugta be a zárba. Meg is forgatta benne, hogy jár-e. Aztán az első három erődöt nézte meg. Két-két legény állt minden erődben. A homokbombák készen, gulába rakva. A hármas számú erődben háromszor annyi bomba volt, mint a többiben. Ez volt a főerősség. Itt három tüzér vágta magát haptákba, mikor a tábornok megjelent. A 4., 5., 6. erődökben tartalék bombák voltak.1427
1427Затем Бока осмотрел сторожку. Открыл дверь, вставил в замочную скважину большой ржавый ключ и повернул его, пробуя, действует ли замок. Потом проверил готовность первых трех фортов. Гарнизон, из двух человек в каждом, налицо. Песочные бомбы, сложенные пирамидами, — под рукой. В форте номер три бомб втрое больше, чем в остальных. Этот форт был главным. Тут уж не двое, а трое бомбардиров встали навытяжку при появлении генерала. В фортах четвертом, пятом и шестом лежали запасные бомбы.
– Ezekhez ne nyúljatok – szólt Boka –, mert a tartalék homok arra való, hogy legyen mivel tüzelni, ha a többi erődökből átparancsolom ide a tüzéreket.1428
1428— Этих бомб не трогайте, — сказал Бока. — Они понадобятся, когда по моему приказу сюда перейдут артиллеристы из других фортов.
– Igenis, tábornok úr!1429
1429— Есть, господин генерал!
Az ötös erődben oly nagy volt a „drukk”, hogy mikor a tábornok odaérkezett, a túlbuzgó tüzér rákiáltott:1430
1430В форте пятом напряжение достигло такой степени, что один не в меру усердный артиллерист, увидев генерала, даже воскликнул:
– Állj, ki vagy?!1431
1431— Стой! Кто идет?!
A másik oldalba lökte. Boka pedig rákiáltott:1432
1432Другой толкнул его в бок. А Бока прикрикнул:
– A tábornokodat se ismered meg? Te szamár! – Aztán hozzátette:1433
1433— Ты что, генерала своего не узнаешь? Осел! И добавил:
– Az ilyet legjobb volna mindjárt főbe lövetni!1434
1434— Такого расстрелять не жалко!
Az izgatott tüzér halálra ijedt. Eszébe se jutott hamarjában, hogy nem nagyon valószínű, hogy őt itt főbe lőjék. Sőt Boka sem törődött azzal, hogy ezúttal – ami csak nagy ritkán esett meg vele – bolondot mondott.1435
1435Растерянный артиллерист до смерти перепугался, не сообразив впопыхах, что подобная казнь не очень вероятна. Да и Бока не заметил, что на сей раз он, хоть и редко это с ним бывало, сморозил глупость.
Továbbment, és a sánchoz ért. A mély árokban két zászlóalj guggolt. Köztük kuporgott Geréb, boldog mosollyal az arcán. Boka felállt a sánc dombjára.1436
1436Он пошел дальше, к шанцу. В глубоком рву на корточках сидели два батальона. С ними был и блаженно улыбавшийся Гереб. Бока взошел на бруствер.
– Fiúk – kiáltott lelkesen –, tőletek függ a csata sorsa! Ha ti fel tudjátok tartóztatni az ellenséget, amíg a Mária utcai sereg végez, megnyertük a csatát! Ezt jól jegyezzétek meg!1437
1437— Ребята! — воскликнул он, воодушевляясь. — От вас зависит исход сражения! Сумеете задержать неприятеля до тех пор, пока армия улицы Марии сделает свое дело, — битва выиграна! Запомните это хорошенько!
Harsány ordítás felelt erre az árokból. A guggoló alakok tűzbe jöttek. Mulatságos kis figurák voltak, amint a sáncárokban ordítoztak, és lengették a sapkájukat, anélkül hogy felállottak volna.1438
1438Громкие крики раздались в ответ. Забавно было видеть, как скорчившиеся во рву фигурки вопят от восторга и размахивают своими фуражками.
– Csönd! – kiáltott a tábornok. És kiment a grund közepére. Ott már várta Kolnay a trombitával.1439
1439— Тише! — крикнул генерал и вышел на середину пустыря. Там его уже поджидал Колнаи с трубой.
– Hadsegéd!1440
1440— Адъютант!
– Parancs!1441
1441— Слушаю!
– Nekünk valami olyan helyre kell mennünk, ahonnan az egész harcteret láthatjuk. A hadvezérek a csatát rendszerint dombtetőről szokták nézni. Hát mi fel fogunk mászni a kunyhó tetejére.1442
1442— Надо занять место, откуда видно все поле боя. Полководцы всегда наблюдают за ходом сражения с вершины холма. А мы взберемся на сторожку.
A következő percben már a kunyhó tetején állottak. A nap megcsillant Kolnay trombitáján, és ez roppant harcias külsőt adott a hadsegédnek. A tüzérek az erődökből mutogatták egymásnak.1443
1443Через минуту они уже стояли на крыше сторожки. Труба Колнаи сверкала на солнце, придавая адъютанту чрезвычайно воинственный вид. Бомбардиры в фортах даже показывали на него друг другу:
– Nézd…1444
1444— Гляди, гляди…
S ekkor előkerült Boka zsebéből a színházi gukker, mely már szerepelt egyszer, a Füvészkertben. A vállára akasztotta a szíját, s e percben alighogy némi csekély külsőségekben különbözött a nagy Napóleontól. Hadvezér volt, annyi szent.1445
1445А Бока извлек из кармана театральный бинокль, уже появлявшийся однажды на сцену — в Ботаническом саду. С ремешком бинокля через плечо, он был ни дать ни взять сам великий Наполеон. Во всяком случае, полководец, черт возьми!
És vártak.1446
1446И они стали ждать.
Történetíróhoz pontos időszámítás illik, tehát pontosan jegyezzük fel, hogy hat perccel ezután a Pál utca felől trombitaszó hangzott. Idegen trombita volt. És erre a hangra fészkelődni kezdtek a zászlóaljak.1447
1447Историк должен придерживаться точной хронологии. Поэтому мы отмечаем, что ровно через шесть минут на улице Пала зазвучала труба, — но чужая. Заслышав этот звук, батальоны встрепенулись.
– Jönnek! – adták szájról szájra.1448
1448— Идут! — пробежало по рядам.
Boka egy kicsit elsápadt.1449
1449Бока слегка побледнел.
– Most! – mondta Kolnaynak. – Most dől el a birodalmunk sorsa!1450
1450— Сейчас, — сказал он Колнаи, — сейчас решится судьба нашей державы.
Néhány pillanattal ezután mind a két őrszem leugrott a palánk tetejéről, és futva igyekezett a kunyhó felé, melynek tetején a tábornok állt. A kunyhó előtt megálltak és szalutáltak.1451
1451Спустя несколько мгновений оба часовых, спрыгнув с забора, помчались к сторожке, на крыше которой стоял генерал. Остановившись внизу, они отдали ему честь:
– Jön az ellenség!1452
1452— Неприятель приближается!
– Helyre! – kiáltott Boka, és a két őrszem rohant a helyére. Az egyik a sáncba, a másik a Mária utcai sereghez. Boka a szeméhez emelte a távcsövet, és halkan mondta Kolnaynak:1453
1453— По местам! — приказал Бока, и часовые убежали: один спрыгнул в ров, другой присоединился к армии улицы Марии. Приложив бинокль к глазам, Бока тихо сказал Колнаи:
– Vedd a szádhoz a trombitát.1454
1454— Подыми трубу и держи наготове.
Ez is megtörtént. Aztán hirtelen levette szeme elől Boka a gukkert, pirosság ömlött el az arcán, és lelkes hangon mondta: – Fújd!1455
1455Колнаи повиновался. Бока быстро отнял бинокль от глаз. По лицу его разлился румянец. — Труби! — с одушевлением воскликнул он.
És felharsant a trombitajel. A birodalom mindkét kapuja előtt megálltak a vörösingesek. Ezüstvégű lándzsáikon szikrázott a napfény, vörös ingükben, vörös sapkájukban olyanok voltak, mint a vörös ördögök. Az ő trombitáik is rohamot fújtak, és most tele volt a levegő izgató trombitaharsogással. Kolnay egyre fújta, egy pillanatra sem hagyta abba.1456
1456И труба запела. Краснорубашечники остановились перед обоими входами. Серебряные острия их копий сверкали на солнце. В своих красных фуражках и рубашках они походили на красных дьяволят. Их горнисты тоже затрубили атаку, и воздух наполнился призывными трубными звуками. Колнаи трубил не переставая.
– Tata… tra… trara… – hangzott egyre a kunyhó tetejéről.1457
1457— Тата… тра… трара… — неслось с крыши сторожки.
Boka most Áts Ferit kereste a távcsővel. Felkiáltott:1458
1458Бока с биноклем в руках искал Фери Ача.
– Ott van… Áts Feri a Pál utca felől jött… Szebenics is vele van… ott viszi a mi zászlónkat… Kemény dolga lesz a Pál utcai seregnek!1459
1459— Вон он!.. — вдруг воскликнул генерал. — Идет с отрядом, который наступает с улицы Пала… Там и Себенич… знамя наше несет… Да, жарко придется армии улицы Пала!
A Mária utca felől jövőket az idősebbik Pásztor vezette. Vörös zászlót lengettek. És harsogott a három trombita szünet nélkül. A vörösingesek pedig csak álltak a kapukban, zárt csatasorban.1460
1460Отрядом, подошедшим с улицы Марии, командовал старший Пастор. Над отрядом развевалось алое знамя. Все три трубы пели не умолкая. Но краснорубашечники, сомкнув ряды, неподвижно стояли у ворот.
– Valamit terveznek – mondta Boka.1461
1461— Они что-то замышляют, — промолвил Бока.
– Mindegy! – kiáltotta a hadsegéd, egy pillanatra abbahagyva a trombitálást. De a következő pillanatban már tovább fújta teli tüdőből:1462
1462— Пускай замышляют! — воскликнул адъютант, на мгновение перестав трубить. Но в следующую секунду уже снова дул изо всей мочи.
– Tata… tra… trara…1463
1463— Тата… тра… трара…
Aztán hirtelen elhallgattak a vörösingesek trombitái. A Mária utca felől jövők hatalmas csataordításban törtek ki:1464
1464Внезапно трубы краснорубашечников смолкли. Их отряд, стоявший на улице Марии, разразился оглушительными боевыми кликами:
– Huja, hopp! Huja, hopp!1465
1465— Гейя, гоп! Гейя, гоп!
És berohantak a kapun. A mieink egy pillanatra elibük álltak, mintha fel akarnák venni a harcot, de a következő pillanatban már vad futással rohantak, ahogy a haditerv parancsolta.1466
1466И ринулся в ворота. Защитники мгновение помедлили, словно собираясь принять бой, но потом сломя голову бросились наутек, как и предусматривалось планом.
– Bravó! – kiáltott Boka. Aztán hirtelen a Pál utca felé nézett.1467
1467— Браво! — воскликнул Бока и поспешно обернулся к улице Пала.
Az Áts Feri serege – nem jött be a kapun. Állott a sereg, mint a cövek, a nyitott kapu előtt, az utcán.1468
1468Однако отряд Ача и не думал входить на пустырь, а стоял на улице, перед открытой калиткой, словно прирос к месту.
Boka megijedt. – Mi ez?1469
1469— Что это они? — промолвил Бока с тревогой.
– Valami csel – mondta reszketve Kolnay.1470
1470— Какая-нибудь, хитрость, — дрогнувшим голосом отозвался Колнаи.
Majd megint balra néztek. A mieink futottak, s a vörösingesek ordítva vetették magukat utánuk.1471
1471Они снова посмотрели налево. Наши бежали, и краснорубашечники гнались за ними.
Most Boka, aki eddig komolyan, majdnem megszeppenve nézte az Áts Feri hadosztályának tétlenségét, egyszerre olyat csinált, amire az ő életében eddig még nem volt példa. Feldobta magasra a sapkáját, ordított egy nagyot, táncolni kezdett a kunyhó tetején, mintha megbolondult volna, úgyhogy a korhadt alkotmány majdnem beszakadt alatta.1472
1472Тут Бока, до той поры серьезно и не без испуга наблюдавший за неподвижным отрядом Ача, вдруг выкинул такое, чего не делал ни разу в жизни: подбросил вверх фуражку, испустил дикий вопль и принялся плясать, как сумасшедший, на ветхой кровле, которая чуть под ним не проломилась.
– Meg vagyunk mentve! – kiáltotta.1473
1473— Спасены! — восклицал он.
Rárohant Kolnayra, megölelte és megcsókolta. Aztán táncolni kezdett vele. A hadsegéd ebből egy szót sem értett.1474
1474Потом, подскочил к Колнаи, стиснул его в объятиях и, расцеловав, пустился в пляс вместе с ним. Адъютант ровно ничего не понимал.
Meglepetve kérdezte: – Mi ez? Mi ez?1475
1475— Что с тобой? Что ты? — спрашивал он в недоумении.
Boka arrafelé mutatott, ahol Áts Feri állott a seregével mozdulatlanul.1476
1476Бока указал в ту сторону, где в бездействии стоял со своим отрядом Ач.
– Látod azt?1477
1477— Видишь?
– Látom.1478
1478— Вижу.
– No, hát nem érted?1479
1479— И не понимаешь?
– Nem én!1480
1480— Не понимаю.
– Ó, te buta… mi meg vagyunk mentve! Győztünk! És te nem érted?!1481
1481— Ах ты, дурачина… Да ведь мы спасены! Победили! Неужели не понимаешь?
– Nem én!1482
1482— Нет.
– Látod, hogy mozdulatlanul állnak?1483
1483— Видишь, они стоят не двигаясь?
– Hogyne látnám!1484
1484— Конечно, вижу!
– Nem jönnek be… várnak.1485
1485— Не входят… ждут…
– Látom.1486
1486— Ну, ждут.
– Hát miért várnak? Mire várnak? Arra várnak, hogy a Pásztor hadosztálya végezzen a Mária utcában. És ők csak akkor fognak támadni. Én ezt rögtön megláttam, mikor látható volt, hogy nem egyszerre támadnak! Az a szerencsénk, hogy ők ugyanolyan haditervet csinálnak, mint mi. Azt akarták, hogy Pásztor kergesse ki seregünk felét a Mária utcába, és akkor a másik felét egyszerre támadják meg: Pásztor hátulról, Áts Feri elölről. De ebből nem esznek! Gyere!1487
1487— А почему ждут? Они ведь ждут, пока корпус Пастора покончит с армией, прикрывающей пустырь с улицы Марии. Только после этого они пойдут в атаку. Я это сразу понял, когда увидел, что они не нападают одновременно. Нам повезло! Они составили точно такой же план сражения, как мы: хотели вытеснить половину нашего войска на улицу Марии (это поручено Пастору), а оставшуюся половину атаковать потом сразу с двух сторон: Фери Ач ударил бы спереди, а Пастор — с тыла. Но теперь им придется облизнуться! Пошли!
És már mászni is kezdett lefelé.1488
1488И Бока стал спускаться с крыши.
– Hova?1489
1489— Куда ты?
– Csak gyere velem! Itt nincs mit néznünk, mert ezek ugyan meg nem moccannak. Gyerünk segíteni a Mária utcai seregünknek!1490
1490— Идем, идем. Тут смотреть нечего: они все равно не тронутся с места. Скорей на помощь армии улицы Марии!
A Mária utcai sereg gyönyörűen csinálta a dolgát. Összevissza futkosott a gépház előtt, az eperfák körül. Ravaszul csinálták, mert még ilyeneket is kiabáltak:1491
1491Армия улицы Марии отлично делала свое дело. Рассеявшиеся бойцы ее беспорядочно бегали между тутовыми деревьями, у лесопилки, для пущего правдоподобия восклицая:
– Jaj! Jaj!1492
1492— Ой! Ой!
– Végünk van!1493
1493— Нам крышка!
– El vagyunk veszve!1494
1494— Все пропало!
A vörösingesek ordítva üldözték őket. Boka most már csak azt figyelte, hogy bele fognak-e menni a csapdába. A mieink ugyanis hirtelen eltűntek a gépház mellett. A sereg fele a kocsiszínbe, a másik fele a kunyhóba menekült.1495
1495Краснорубашечники с криком их преследовали. Бока следил теперь только, попадется ли враг в ловушку. Вдруг наши у лесопилки исчезли. Половина скрылась в каретном сарае, половина — в сторожке.
Pásztor kiadta a jelszót: – Utánuk! Fogjátok el őket! És a vörösök utánuk rohantak, a gépház mögé.1496
1496— За ними! Лови их! — подал команду Пастор. И краснорубашечники кинулись за ними, в обход лесопилки.
– Fújd! – kiáltott Boka.1497
1497— Труби! — закричал Бока.
És a kis trombita megharsant, jelezve, hogy az erődök kezdjék a bombázást. És vékony gyerekhangok diadalordítása jött az első három erőd felől. Tompa pufogás hallatszott. A homokbombák repülni kezdtek.1498
1498Маленькая труба звонко протрубила сигнал к началу бомбардировки. Тонкие детские голоса с трех первых фортов ответили ей торжествующими кликами. В ту же минуту послышались глухие удары: в неприятеля полетели песочные бомбы.
Boka piros volt, és egész testében reszketett.1499
1499Раскрасневшийся Бока весь дрожал от возбуждения.
– Hadsegéd! – kiáltott.1500
1500— Адъютант! — крикнул он.
– Jelen!1501
1501— Я!
– Rohanj a sáncba, és mondd meg, hogy várjanak! Ők csak várjanak. Majd ha rohamot fúvatok, akkor kezdjék. És a Pál utcai erődök is várjanak!1502
1502— Лети к шанцу и скажи, чтоб подождали. Пускай подождут! Начинать только после сигнала атаки. И форты улицы Пала тоже пусть ждут!
A hadsegéd már rohant is. A kunyhónál azonban hasra feküdt, és a sánc földhányása mögött hason csúszva ment előre a sáncig, hogy a kapuban még mindig mozdulatlanul álló ellenség meg ne lássa. Suttogva adta le a parancsot a legszélsőnek, s aztán úgy, ahogy jött, hason csúszva ment vissza a tábornokhoz.1503
1503Бока еще не договорил, как адъютант уже бросился исполнять приказание. У сторожки он лег на живот и под прикрытием земляного вала, ползком, чтобы не увидел неподвижно стоявший у ворот неприятель, пробрался к шанцу. Шепотом передав приказ крайнему во рву, он так же ползком возвратился к генералу.
– Rendben van – jelentette.1504
1504— Все в порядке, — доложил он.
A gépház mögött tele volt ordítással a levegő. A vörösingesek azt hitték, hogy győztek. A három erőd derekasan tüzelt, és ez megakadályozta őket abban, hogy felrohanjanak a farakásokra. A szélső erődben, a nevezetes harmadik erődben Barabás ingujjra vetkőzve úgy harcolt, mint egy oroszlán. Egyebet se csinált, csak az öregebb Pásztort vette célba. Egymás után puffantak a puha homokbombák a Pásztor fekete fején. És minden bombával kiáltott egyet Barabás:1505
1505Крики за лесопилкой слились в сплошной рев. Краснорубашечники решили уже, что победили. Но три форта палили вовсю, и это мешало нападающим взять штабеля приступом. На крайнем — славном третьем — форте, скинув куртку, в одной рубашке, как лев, сражался Барабаш. Он только и делал, что прицеливался и швырял бомбы в Пастора-старшего. Мягкие песочные бомбы одна за другой шмякались в черноволосую голову Пастора, и каждую Барабаш сопровождал восклицанием:
– Nesze, öcsém!1506
1506— На-ка, дружок!
A puha homok szemét-száját teleszórta Pásztornak, aki dühösen prüszkölt.1507
1507Пастор яростно отплевывался от залеплявшего ему рот и глаза рыхлого песка.
– Megállj, jövök! – ordította haragosan.1508
1508— Погоди, я до тебя доберусь! — злобно завопил он.
– Csak gyere! – kiáltott Barabás, célzott és dobott.1509
1509— Попробуй доберись! — отвечал Барабаш, снова прицелившись и метнув бомбу.
Most megint tele lett a szája homokkal a vörösingesnek. Óriási éljenzés tört ki az erődökön.1510
1510Раз! И у краснорубашечника снова оказался полон рот песка. Форты разразились неистовым «ура».
– Egyél homokot! – kiáltott nekihevülten Barabás, és két kézzel szórta a bombát, valamennyit Pásztor felé.1511
1511— Покушай песочку! — крикнул разгоряченный Барабаш и обеими руками метнул в Пастора сразу две бомбы.
És a másik kettő se volt rest. A sarokerőd úgy dolgozott, hogy öröm volt nézni. A gyalogos sereg pedig némán kucorgott a kocsiszínben meg a kunyhóban, várva a parancsot, hogy előrohanjon. A vörösingesek most már az erődök tövében voltak, és a legkeményebb harcot vívták.1512
1512Не заставили себя ждать и две другие. Угловой форт работал на славу. А пехота сидела притаившись в каретном сарае и сторожке, ожидая приказа. Краснорубашечники были уже у фортов и лезли напролом.
Pásztor újra parancsot adott: – Fel a farakásokra!1513
1513— На штабеля! — снова отдал приказание Пастор.
– Puff! – kiáltott Barabás, és orron dobta a vezért.1514
1514— Бац! — воскликнул Барабаш, угодив предводителю прямо в нос.
– Puff! – vették át a jelszót a többi erődök is, és a felkapaszkodni készülők fejére valóságos homokzáport zúdítottak.1515
1515— Бац! — подхватили этот клич остальные форты, обрушивая на головы уцепившихся за поленья краснорубашечников целый ливень песка.
Boka megfogta Kolnay karját.1516
1516Бока схватил Колнаи за руку.
– Fogytán van a homok – mondta –, innen látom. Már Barabás is csak egy kézzel dobál, pedig a sarokerődben háromszor annyi volt…1517
1517— Песок на исходе, — сказал он. — Я отсюда вижу. И Барабаш кидает уже одной рукой, а ведь в угловом форте бомб втрое больше, чем в других…
Valóban, most mintha gyöngült volna a tüzelés.1518
1518Огонь и правда стал как будто слабей.
– Mi lesz? – kérdezte Kolnay.1519
1519— Как же быть? — спросил Колнаи.
Boka most már nyugodt volt.1520
1520Но к Боке уже вернулось самообладание.
– Győzni fogunk!1521
1521— Победа будет за нами, — сказал он.
E pillanatban a második számú erőd megszüntette a tüzelést. Nyilván elfogyott a homok.1522
1522В этот момент форт номер два прекратил бомбардировку. Видимо, песок иссяк.
– Itt a pillanat! – kiáltotta Boka. – Rohanj a kocsiszínbe! Támadjanak!1523
1523— Теперь пора! — воскликнул Бока. — Живо в сарай! Наступление!
Ő maga a kunyhóhoz ugrott. Felrántotta az ajtót, és bekiáltott:1524
1524А сам одним прыжком очутился у сторожки и, распахнув дверь, крикнул внутрь:
– Roham!1525
1525— В атаку!
És ugyanegy pillanatban rohant elő a két zászlóalj, az egyik a kocsiszínből, a másik a kunyhóból. Épp jókor érkeztek. Pásztor már fél lábbal fenn volt a második erődön. Belekapaszkodtak és lehúzták. A vörösingesek most megzavarodtak. Ők azt hitték, hogy a futó sereg a farakások közé menekült, s hogy az erődök arra valók, hogy ne eresszék be az ellenséget a farakások közé. És íme, egyszerre hátba támadták őket azok, akik az imént még előlük futottak…1526
1526Оба батальона мигом выскочили наружу: один из сарая, другой из сторожки, — и вовремя. Пастор уже занес ногу на парапет форта номер два. Но кто-то, вцепившись сзади, стащил его вниз. Краснорубашечники растерялись. Они думали, что обратившееся в бегство войско скрылось в штабелях и назначение фортов — не допускать туда противника. И вдруг те, кого они только что преследовали, ударили им в тыл!..
Komoly haditudósítók, akik igazi háborúkban vettek részt, azt mondják, hogy a háború legnagyobb veszedelme a zavar. A hadvezérek az ágyúk százaitól sem félnek úgy, mint egy parányi kis zavartól, mely pillanatok alatt általános kavarodássá szokott növekedni. És ha az igazi, ágyús, puskás hadsereget meggyöngíti a zavar, ugyan hogy vágta volna ki magát ebből a bajból néhány vörös tornaingbe öltözött kis gyalogos katona?1527
1527Авторитетные военные корреспонденты, участвовавшие в настоящих войнах, утверждают, что в сражении самое страшное — паника. Полководцы и сотен пушек не так опасаются, как малейшего замешательства, которое обычно за несколько секунд разрастается в полнейший хаос. Но если паника страшна настоящему войску, с ружьями и пушками, как же было не поддаться ей горстке маленьких пехотинцев в красных спортивных рубашках?
Nem értették a dolgot. Az első pillanatban még azt sem tudták, hogy ezek ugyanazok, akik az imént eltűntek előlük. Azt hitték, ez új hadsereg. Csak mikor ráismertek egyesekre, látták, hogy megint azokkal kerültek össze.1528
1528Они не поняли, в чем дело. В первую минуту никто даже не сообразил, что это — те самые беглецы, которые только что от них скрылись. Краснорубашечники решили, что перед ними совершенно новое войско. Только узнав некоторых в лицо, они увидели, что столкнулись со старыми знакомыми.
– Honnan a föld alól kerültek ezek elő?! – kiáltott Pásztor, miközben két erős kar belekapaszkodott a lábába, és lehúzta az erődről.1529
1529— Откуда вы? Из-под земли, что ли, выскочили? — вскричал Пастор, когда две сильные руки ухватили его за ногу и стащили на землю.
Most Boka is harcolt. Kinézett magának egy vörösingest, és birkózni kezdett vele. Birkózás közben lassan és ügyesen a kunyhó felé szorította. A vörösinges e pillanatban látta, hogy nem boldogul Bokával. Kapta magát tehát, és gáncsot vetett neki. Az erődökről, ahonnan figyelemmel kísérték ezt a párharcot, felhangzott a tiltakozás:1530
1530Теперь и Бока сражался. Высмотрев себе подходящего противника, он схватился с ним и, борясь, понемногу стал оттеснять его к сторожке. Краснорубашечник, видя, что с Бокой ему не сладить, изловчился и подставил ножку. С фортов, откуда внимательно следили за поединком, раздались протестующие крики:
– Gyalázat!1531
1531— Позор!
– Gáncsot vetett!1532
1532— Ножку подставил!
Boka a gáncs következtében elesett. 1533
1533Бока упал, но тотчас вскочил на ноги.
De ugyanabban a pillanatban már talpon is volt. Rákiáltott a vörösre: – Gáncsot vetettél! Ez törvényt bont!1534
1534— Ты ножку мне подставил! Это не по правилам! — крикнул он и поманил к себе Колнаи.
Intett Kolnaynak, s egy szempillantás alatt a kunyhóba vitték a kapálózó vörösingest. Boka rázárta az ajtót. Lihegve mondta:1535
1535Вдвоем они моментально водворили барахтающегося краснорубашечника в сторожку и заперли его там.
– Ostoba volt. Ha rendesen birkózott volna, nem bírtam volna vele. Így azonban jogunk volt kettőnknek ellene menni…1536
1536— Вот дурак! — тяжело дыша, сказал Бока. — Если б он по правилам боролся, я бы с ним не сладил. А так — мы имели полное право пойти на него вдвоем.
És újból a csatasorba rohant, ahol már párokra oszolva birkóztak a legények. Ami kevés homok még az első két erődben volt, azt arra használták a tüzérek, hogy a birkózó ellenségre szórják. A Pál utcai telekre néző erődök hallgattak. Vártak.1537
1537И он снова поспешил в бой — туда, где противники, разделившись попарно, один на один боролись друг с другом. Бомбометчики осыпали краснорубашечников остатками песка, сохранившимися в первых двух фортах. А форты, которые смотрели на улицу Пала, молчали. Они выжидали.
Kolnay épp birkózáshoz akart kezdeni, mikor Boka rárivallt:1538
1538Колнаи хотел было сам схватиться с кем-нибудь врукопашную, но Бока прикрикнул на него:
– Ne birkózzál! Eridj, vidd a parancsot, hogy az első és a második erőd legénysége menjen át a négyes és ötös erődbe!1539
1539— Не лезь в драку! Ступай передай приказ: гарнизонам первых двух фортов перейти в четвертый и пятый!
Kolnay keresztülvágta magát a birkózók során, és vitte az üzenetet. Az első két erődről csakhamar eltűnt a zászló, mert ezt is magukkal vitték a fiúk az új harcvonalba.1540
1540Колнаи пересек поле битвы и передал приказание. С первых двух фортов тотчас исчезли знамена — бомбардиры взяли их с собой на новые позиции.
És egyik diadalkiáltás a másik után hangzott fel. De a legnagyobb akkor hangzott, amikor Pásztort, magát a rettenetes, legyőzhetetlen Pásztort Csónakos ölre kapta, és úgy vitte a kunyhó felé. Egy pillanat, és Pásztor már tehetetlen dühvel dörömbölt a kunyhón, csakhogy – belülről…1541
1541Один победный клич гремел за другим. Но самый громкий прозвучал, когда Чонакош схватил Пастора — самого грозного, непобедимого Пастора! — поперек туловища и, подняв в воздух, донес до сторожки. Мгновение — и Пастор в бессильной ярости заколотил ногами в дверь, но уже изнутри…
Óriási lárma tört ki erre. A vörösingesek csapata érezte, hogy veszve van. A fejüket végleg elvesztették, amikor a vezérük eltűnt közülük. Most már csak abban bizakodtak, hogy az Áts Feri hadosztálya fogja helyreütni a csorbát. És egyik vörösingest a másik után hurcolták be a kunyhóba, egyre fölharsanó, meg-megújuló diadalordítás közepette, ami elhangzott a Pál utcai küszöbön mozdulatlanul álló sereghez is.1542
1542Тут поднялся невообразимый шум. Краснорубашечники чуяли уже свою гибель, а теперь, лишившись предводителя, совсем потеряли голову. Оставалось только уповать, что отряд Ача исправит положение. Но пока их одного за другим вталкивали в сторожку при новых и новых взрывах ликования. Эти торжествующие вопли доносились и до корпуса, неподвижно стоявшего у входа с улицы Пала.
Áts Feri, aki fel-alá sétált az arcvonal előtt, büszke mosollyal mondta: – Halljátok? Mindjárt megkapjuk a jelt.1543
1543— Слышите? — с гордой улыбкой кивал Фери Ач в сторону пустыря, прохаживаясь вдоль строя своих бойцов. — Скоро нам подадут сигнал.
Az volt ugyanis a vörösingesek közt a megállapodás, hogy mikor a Pásztor-hadosztály végez a Mária utcában, megfúvatják a trombitát, s akkor egyszerre támad Pásztor és Áts Feri. De már akkor a kis Wendauer, aki a Pásztorék trombitása volt, benn dörömbölt a többivel együtt a kunyhóban, és a trombitája homokkal teletömve nyugodott szép csöndesen a harmadik erődben, a hadizsákmányok között…1544
1544Дело в том, что у краснорубашечников был уговор: как только корпус Пастора покончит с выставленным против него заслоном, Пастор и Фери Ач по звуку трубы атакуют одновременно с двух сторон. Но к этому времени горнист Пастора — малыш Вендауэр — уже сидел в сторожке и вместе с остальными пленными кулаками и ногами барабанил в стенки, а труба его, полная песка, преспокойно лежала в форте номер три среди прочей военной добычи…
Míg ezek itt történtek a gépház és kunyhó körül, Áts Feri nyugodtan biztatta az embereit:1545
1545Пока у лесопилки и сторожки развертывались эти события, Фери Ач подбадривал своих:
– Csak legyetek türelemmel. Amint meghalljuk a trombitajelt, előre!1546
1546— Главное — терпение. А как услышим трубу — вперед!
De a várva várt trombitajel csak nem jött. Az ordítozás, kiabálás egyre gyöngébb lett, sőt határozottan úgy hallatszott, mintha valami zárt helyről jönne… És mikor a két piros-zöld sapkás zászlóalj az utolsó vörösingest is betuszkolta a kunyhóba, s mikor erre kitört a leghatalmasabb diadalordítás, amit a grund még valaha életében hallott, az Áts Feri hadosztályában ideges mozgolódás volt észrevehető. A fiatalabbik Pásztor kilépett a sorból.1547
1547Но долгожданного сигнала все не было. Крики и вопли стали затихать и слышались теперь так глухо, словно исходили из закрытого помещения… Когда же батальоны в ало-зеленых головных уборах втолкнули в сторожку последнего краснорубашечника, испустив при этом такой торжествующий рев, какого пустырь еще не слыхивал, отряд Фери Ача охватила тревога. Младший Пастор вышел из рядов.
– Azt hiszem – mondta –, valami baj történt.1548
1548— По-моему, там что-то неладно, — сказал он.
– Ugyan miért?1549
1549— Почему?
– Mert ez nem az ő hangjuk, ez csupa idegen hang.1550
1550— Потому что это не их голоса, а чужие.
Áts Feri fülelt. Valóban, ő is úgy hallotta, hogy ez idegen torkok muzsikája. De azért nyugodtságot színlelt.1551
1551Фери Ач прислушался. И в самом деле, горланили чужие. Однако он притворился спокойным.
– Nem történt azokkal baj – mondta –, ők csöndben harcolnak. A Pál utcaiak kiabálnak, mert bajban vannak.1552
1552— Ничего особенного, — заявил он. — Просто наши сражаются молча. Это мальчишкам с улицы Пала туго приходится, вот они и орут.
E pillanatban, mintha csak azért történt volna, hogy Áts Ferit megcáfolja, tisztán hallható „éljen” harsant fel a Mária utca felől.1553
1553В это мгновение, точно в опровержение слов Фери, со стороны улицы Марии ясно послышалось «ура».
– Ejha! – mondta Áts Feri. – Ez éljenzés volt!1554
1554— Ого! — сказал Фери Ач. — «Ура» кричат.
A kisebbik Pásztor izgatottan szólt: – Aki bajban van, nem szokott éljenezni! Talán mégse kellett volna oly biztosra venni, hogy a bátyám serege győzni fog…1555
1555— Кому туго приходится, тот «ура» кричать не станет! — возбужденно отозвался младший Пастор. — Зря мы, пожалуй, решили, что отряд моего брата наверняка победит…
És Áts Feri, aki okos fiú volt, most már érezte, hogy nem sikerült a számítása. Sőt már azt is érezte, hogy ezzel az egész serege elvesztette a csatát, mert most őneki magának kell a Pál utcaiak egész seregével fölvenni a harcot. Az utolsó reménye, a várva várt trombitajel pedig nem harsant fel…1556
1556И Фери Ач, — а он был малый неглупый, — понял, что расчеты его не оправдались. Понял, что и битва теперь уже проиграна: ведь ему одному придется принять бой со всем войском мальчишек с улицы Пала. А долгожданный сигнал трубы — последняя слабая надежда — все не раздавался…
Hanem felharsant ehelyett egy másik trombitajel. Egy ismeretlen trombita hangja, mely a Boka seregének szólt. Ez azt jelentette, hogy a Pásztor serege utolsó szál emberéig el van fogva, be van zárva, és hogy most kezdődik meg a támadás a telek felől. S valóban, a trombitajelre kettéoszlott a Mária utcai hadsereg, s egyik része a kunyhó mellett, másik része pedig a hatos erőd mellett bukkant fel, kissé megtépett ruhában, de csillogó szemmel, diadalmas jókedvben, egy győzelmes csata tüzében megedzve.1557
1557И вдруг вместо него зазвучал совсем другой сигнал — чужой, обращенный к войску Боки. Он означал, что весь отряд Пастора, до последнего человека, взят в плен и заперт в сторожке и что теперь начинается общее наступление с пустыря. И действительно, по звуку трубы армия улицы Марии разделилась на два отряда. Один показался у сторожки, а другой вынырнул из-за форта номер шесть. Шли они в порванной одежде, но с сияющими лицами, торжествующие, закаленные в огне победоносного сражения.
Most már teljes bizonyossággal tudta Áts Feri, hogy Pásztor serege meg van verve. Egy-két pillanatig farkasszemet nézett az újonnan érkezett két zászlóaljjal, s hirtelen a fiatalabbik Pásztorhoz fordult. Izgatottan mondta:1558
1558Теперь Фери Ач знал уже с полной уверенностью: войско Пастора разбито. Несколько мгновений он пристально глядел на появившиеся батальоны, потом быстро обернулся к младшему Пастору.
– De hát ha megverték őket, hol vannak? Ha kiszorították őket az utcára, miért nem sietnek hozzánk?1559
1559— Но если их разбили, где же они? — возбужденно спросил он. — Если их вытеснили на улицу, почему они не бегут сюда?
Kinéztek a Pál utcára, sőt Szebenics elrohant a Mária utcáig. Sehol senki. Egy téglás szekér cammogott végig a Mária utcán, s néhány járókelő ment csöndesen a dolga után.1560
1560Они с Пастором оглядели улицу, а Себенич даже сбегал на улицу Марии. Никого. Громыхала только груженная кирпичом телега, да несколько прохожих мирно шли по своим делам.
– Sehol senki! – jelentette kétségbeesve Szebenics.1561
1561— Нигде никого нет! — с отчаянием в голосе доложил Себенич.
– De hát mi lett velük?1562
1562— Что же с ними случилось?
És csak most jutott eszébe a kunyhó.1563
1563И тут только Фери вспомнил про сторожку.
– Ezeket bezárták! – kiáltott magánkívül a haragtól. – Ezeket megverték, és bezárták a kunyhójukba!1564
1564— Их заперли! — вскричал он вне себя от гнева. — Разбили и заперли в будке!
Most pedig – az iménti cáfolat helyett – megerősítést kapott a kijelentése. Tompa dübörgés hallatszott a kunyhó felől. A bezártak öklükkel verték a deszkát. De hiába. A kis kunyhó ezúttal a Pál utcai fiúk pártján volt. Nem engedte kidönteni sem az ajtaját, sem az oldalát. Keményen állta az ökölcsapásokat. És a foglyok pokoli hangversenyt rendeztek benne. Lármájukkal magukra akarták vonni Áts Feri seregének figyelmét. Wendauer, szegény, akitől elvették a trombitát, tölcsért csinált a két tenyeréből, és abba trombitált torkaszakadtából.1565
1565На этот раз догадка его, в отличие от недавнего опровержения, сразу подтвердилась. Со стороны сторожки послышались глухие удары: это заключенные колотили кулаками в дощатые стенки. Но тщетно: маленькая сторожка была заодно с войском улицы Пала. Ни стены ее, ни дверь не поддавались, стойко выдерживая удары. Тогда пленники устроили кошачий концерт, надеясь привлечь этим внимание корпуса Ача. Бедный Вендауэр, у которого отняли трубу, рупором приставил ладони ко рту и, надрываясь, «трубил» в них.
Áts Feri a seregéhez fordult. – Fiúk – kiáltotta –, Pásztor elvesztette a csatát! Rajtunk áll, hogy megmentsük a vörösingesek becsületét! Előre!1566
1566— Ребята! — воскликнул Фери Ач, обращаясь к своему отряду. — Пастор потерпел поражение! От нас зависит спасти честь краснорубашечников! Вперед!
És úgy, ahogy állottak, egyetlen széles sorban bevonultak a telekre, és futólépésben támadtak. De Boka most már megint a kunyhó tetején állott Kolnayval, s a lába alatt dörömbölő, lármázó, visító pokolmuzsikát túlharsogva kiáltotta:1567
1567Они как стояли длинной колонной, так и вступили на пустырь и беглым шагом устремились в атаку. Но Бока, успевший уже снова взобраться вместе с Колнаи на крышу сторожки, крикнул что было мочи, заглушая стучавших, визжавших и бесновавшихся у него под ногами пленников:
– Fújd meg a trombitát! Roham! Erődök, tűz!1568
1568— Труби! В атаку! Форты, огонь!
És a sáncárkok felé rohanó vörösingesek egyszerre meghőköltek. Sorjában négy erőd kezdte őket bombázni. Egy pillanatra elborította őket a homokfelhő, nem láttak.1569
1569И подбегавшие ко рву краснорубашечники вдруг отпрянули. Четыре форта одновременно обрушили на них свои бомбы. Туча песка заволокла все, и наступающие на мгновение перестали видеть.
– Tartalék, előre! – kiáltotta Boka.1570
1570— Резерв, вперед! — скомандовал Бока.
A tartalék előrohant, bele a porfergetegbe, neki a támadó sornak. A sáncárokban még mindig tétlenül guggolt a gyalogság, és várta, mikor kerül rá a sor. És az erődökből bomba bomba után vágódott a csatasorba, s nem egy közülük Pál utcai fiú hátán puffant szét.1571
1571Вынырнув из-за штабелей, резерв ринулся прямо в пыльный вихрь, навстречу атакующим. Но пехота в шанце по-прежнему сидела на корточках, дожидаясь своей очереди. А из фортов одна за другой летели бомбы, и нет-нет да и угодит какая ненароком в спину кому-нибудь из мальчишек с улицы Пала.
– Sebaj! – kiáltották. – Előre!1572
1572— Не беда! — восклицали они. — Вперед!
Nagy porfelhő kerekedett. Mikor egy-egy erődből elfogyott a bomba, marékkal dobták a száraz homokot. A telek közepén pedig, a sáncároktól alig húszlépésnyire toporzékolt, kavargott az egymásba keveredett két sereg, s a porfergetegből csak itt-ott villant ki egy vörös ing vagy egy piros-zöld sapka.1573
1573Пыль стояла столбом. Как только иссякал запас бомб в каком-нибудь форте, защитники принимались швырять сухой песок прямо горстями. А посреди пустыря, всего шагах в двадцати от шанца, кружились, топчась на месте, оба перемешавшихся друг с другом войска, и в туче пыли мелькала то красная рубаха, то фуражка с ало-зеленым верхом.
De ez a sereg már fáradt volt, míg Áts Feriék pihent erővel vették fel a küzdelmet. És egy-egy pillanatra úgy látszott, mintha a küzdők közelebb jönnének a sáncárokhoz, ami azt jelentette, hogy nem bírják feltartóztatni az ő emberei a vörösöket. És minél közelebb értek az erődökhöz, annál biztosabban találtak a bombák. Barabás megint a vezérre vetette magát. Most Áts Ferit bombázta.1574
1574Но мальчишки с улицы Пала уже устали, а солдаты Ача вступили в бой свежие. И временами казалось, что они все же продвигаются к шанцу. Иначе говоря, войско Боки было не в силах сдержать неприятеля. Но чем ближе краснорубашечники подвигались к фортам, тем чаще становились попадания. Барабаш и на этот раз избрал себе мишенью предводителя: он стал бомбардировать Фери Ача.
– Nem baj! – kiáltotta. – Edd meg! Hiszen csak homok!1575
1575— Ничего! — раздавались его крики. — Кушай на здоровье! Это всего-навсего песочек!
Úgy állt fenn a vár fokán, mint valami gyors kezű kis ördög, vigyorogva, nagyokat kurjantva, miközben villámgyorsan hajolt le újabb bombákért. Áts Feri tartalékja hiába hozott magával kis zsákokban homokot. Ennek most nem vehették hasznát, mert minden emberre szükségük volt a csatasorban. Hát eldobták a zsákokat.1576
1576Проворным бесенком вертелся он на уступе форта, скалясь, гикая и с молниеносной быстротой наклоняясь за новой бомбой. А от мешочков с песком, которые притащил с собой резерв Ача, не было никакого прока: каждый боец был необходим в строю, их побросали на землю.
És közben lelkesítően, izgatóan, egyre hangzott mind a két trombita: a Kolnayé a kunyhó tetejéről, meg a fiatal Pásztoré a kavargó tömegből. Most már csak tízlépésnyire voltak a sáncároktól.1577
1577С крыши сторожки и с поля боя все неслось волнующее, вдохновляющее пение труб — Колнаи и меньшого Пастора. Краснорубашечники были в десяти шагах от шанца.
– No, Kolnay – kiáltotta Boka –, most mutasd meg, mit tudsz! Eredj le a sáncba, ne törődj a bombákkal, és ott lenn fújd meg a riadót. Kezdjen tüzelni a sáncárok, és amikor a homokja elfogyott, rohanjon ki!1578
1578— Ну, Колнаи, — воскликнул Бока, — покажи свою удаль! Беги в шанец, не глядя на бомбы, и труби там, внизу, тревогу! Пусть открывают огонь, а кончится песок — выбегают!
– Hahó, hó! – kiáltott Kolnay, és leugrott a kunyhó tetejéről.1579
1579— Гаго! Го! — издал боевой клич Колнаи и спрыгнул с крыши.
Most már nem csúszott hason, hanem fölemelt fővel szaladt a sáncárok felé. Boka kiab