Lev Nyikolajevics Tolsztoj1
1Лев Николаевич Толстой.
Hadzsi Murat2
2Хаджи-Мурат
FORDÍTOTTA SZŐLLŐSY KLÁRA3
3#
14
4I
A földeken át mentem hazafelé. Nyár derekán voltunk; a rétet már lekaszálták, s éppen a rozs aratására készültek.5
5Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь.
Ebben az évszakban százféle mezei virág tarkasága bűvöli el a szemet: piros, fehér, rózsaszínű, dús, illatos lóhere; tejfehér, rikítósárga közepű, kacér margaréta csípős, mégis kellemes bűzével; sárga, mézes illatú vadrepce; magas szárú, lila meg fehér, tulipánforma harangvirág; kúszó bükköny; sárga, vörös, rózsaszínű sikkantyú; akkurátusan sorakozó, lila virágú útilapu, halványrózsás bolyhaival és alig érezhető, finom, kellemes illatával; búzavirág, amely a napfényben és fiatalságában élénk kék, estére, öregkorára pedig elhalványul, és pirosba hajlik; finom, mandula illatú, hamar hervadó szulák.6
6Есть прелестный подбор цветов этого времени года: красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки; наглые маргаритки; молочно-белые с ярко-желтой серединой "любишь-не-любишь" с своей прелой пряной вонью; желтая сурепка с своим медовым запахом; высоко стоящие лиловые и белые тюльпановидные колокольчики; ползучие горошки; желтые, красные, розовые, лиловые, аккуратные скабиозы; с чуть розовым пухом и чуть слышным приятным запахом подорожник; васильки, ярко-синие на солнце и в молодости и голубые и краснеющие вечером и под старость; и нежные, с миндальным запахом, тотчас же вянущие, цветы повилики.
Hatalmas csokorra valót szedtem a különféle virágokból, és már hazafelé indultam, amikor az árokban csodás, málnaszínű virágba borult bogáncsot vettem észre, abból a fajtából, amelyet mifelénk „tatár”-nak neveznek, s kaszálásnál óvatosan kikerülnek, de ha mégis véletlenül lekaszálják, gondosan kihányják a szénából, nehogy megszúrják vele a kezüket. Az az ötletem támadt, hogy leszakítom ezt a bogáncsot, és bokrétám közepébe tűzöm. Lemásztam az árokba, elkergettem a bogáncsvirág közepébe tapadt s ott fáradtan édes álomra szenderült szőrös poszméhet, és nekiláttam, hogy leszedjem a virágot. Ez azonban nehéz munkának bizonyult. A bogáncskóró nemcsak hogy mindenfelől szúrta a kezemet, de ráadásul még olyan szívós is volt, hogy legalább öt percig küszködtem vele, egyenként szaggatva el rostjait. Amikor végre sikerült letépnem, a bogáncs szára rojtokban csüngött, s virágja sem tetszett már annyira üdének, szépnek. Azonfelül pedig nagyságában, idomtalanságában sehogyan sem illett bokrétám finom, kicsiny virágai közé. Már sajnáltam, hogy hiába pusztítottam el a bogáncsot, amely szép volt a maga helyén, és elhajítottam. „Micsoda szívósság, micsoda életerő!” – gondoltam magamban, visszaemlékezvén, milyen erőfeszítésembe került letépni a virágot. Milyen elkeseredetten védekezett; drágán adta életét.7
7Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету, репей того сорта, который у нас называется "татарином" и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно: мало того что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, — он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он по своей грубости и аляповатости не подходил к нежным цветам букета. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его, "Какая, однако, энергия и сила жизни, — подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я отрывал цветок. — Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь".
Utam hazafelé nemrég felszántott, fekete ugarföldek között vezetett. Poros dűlőúton ballagtam felfelé. A szántó földesúré volt, s olyan nagy, hogy kétoldalt s előttem a dombháton semmi egyéb nem látszott, mint fekete, egyenletesen barázdált s még boronálatlan föld. A szántás alapos munka volt, sehol nem látszott egyetlen növény, egyetlen fűszál: minden fekete volt. „Milyen pusztítást visz végbe az ember, mennyi különböző élőlényt, növényt semmisít meg, hogy fenntartsa életét” – gondoltam, miközben szemem önkéntelenül valami élőt keresett a halott fekete földön. Előttem, az úttól jobbra, valami bokorfélét pillantottam meg. Amikor közelébe értem, láttam, hogy ugyanolyan „tatár”, mint az, amelynek virágát az imént olyan hiábavalóan letéptem és elhajítottam.8
8Дорога к дому шла паровым, только что вспаханным черноземным полем. Я шел наизволок по пыльной черноземной дороге. Вспаханное поле было помещичье, очень большое, так что с обеих сторон дороги и вперед в гору ничего не было видно, кроме черного, ровно взборожденного, еще не скороженного пара. Пахота была хорошая, и нигде по полю не виднелось ни одного растения, ни одной травки, — все было черно. "Экое разрушительное, жестокое существо человек, сколько уничтожил разнообразных живых существ, растений для поддержания своей жизни", — думал я, невольно отыскивая чего-нибудь живого среди этого мертвого черного поля. Впереди меня, вправо от дороги, виднелся какой-то кустик. Когда я подошел ближе, я узнал в кустике такого же "татарина", которого цветок я напрасно сорвал и бросил.
A „tatár” bokra háromágú volt. Egyik ága letört, s csonkja úgy meredezett az ég felé, mint egy levágott emberi kar. A másik kettőn egy-egy virág hervadozott; ezek a virágok valaha pirosak lehettek, de most feketék voltak. Az egyik ág derékban kettétört, felső fele földes, piszkos virágával együtt lefelé csüngött; a harmadik, noha azt is fekete sár födte, még mindig égnek emelkedett. Látszott, hogy az egész bokron kerék gázolhatott keresztül, csak azután tápászkodott fel, és ezért félredőlt – de azért még mindig állt, mintha teste egy darabját kitépték volna, belét kiforgatták, karját kiszakították, szemét kiszúrták volna, de azért még mindig áll, és nem adja meg magát az embernek, aki körös-körül valamennyi testvérét megsemmisítette.9
9Куст "татарина" состоял из трех отростков. Один был оторван, и, как отрубленная рука, торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его, с грязным цветком на конце, висела книзу; другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братии кругом его.
„Micsoda szívósság – gondoltam. – Mindent legyőzött az ember, millió meg millió fűszálat megölt, s ez az egy mégsem adta meg magát.”10
10"Экая энергия! — подумал я. — Все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается".
És eszembe jutott egy régi, kaukázusi történet, amelynek egy részét magam láttam, egy részét szemtanúktól hallottam, a többit pedig hozzáképzeltem. Íme, a történet, ahogyan emlékezetemben, képzeletemben megmaradt.11
11И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так, как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая.
Ezernyolcszázötvenegy végén történt.12
12Это было в конце 1851-го года.
Egy hideg novemberi estén Hadzsi Murat a szárított tehéntrágya füstjétől illatozó Mahketbe érkezett, egy békétlen csecsenc aulba.13
13В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирной аул Махкет.
A müezzin elnyújtott éneke épp az imént hangzott el. A tiszta hegyi levegőben, amelyet átjárt a szárított tehéntrágya füstjének szaga, a lépes méz sejtjeihez hasonlóan egymáshoz ragasztott, szűk száklyákban már gyülekeztek a tehenek meg a juhok; bőgésükön, bégetésükön keresztül világosan hallatszott a vitatkozó férfiak mély torokhangja, nők és gyermekek beszéde a kút felől.14
14Только что затихло напряженное пение муэдзина, и в чистом горном воздухе, пропитанном запахом кизячного дыма, отчетливо слышны были из-за мычания коров и блеяния овец, разбиравшихся по тесно, как соты, слепленным друг с другом саклям аула, гортанные звуки спорящих мужских голосов и женские и детские голоса снизу от фонтана.
Hadzsi Murat Samil hősiességéről híres naibja volt; sohasem lovagolt ki másként, mint saját zászlaja alatt, tíz murid kíséretében, akik vakmerő lovasmutatványaikat végezték körülötte. Most csuklyájába, köpenyébe burkolózott, mely alól kilátszott puskája; egyetlen murid kísérte, és azon igyekezett, hogy minél kevésbé tűnjék fel. Mozgékony, fekete szemének átható tekintete szinte beléfúródott a véletlenül szembejövők arcába.15
15Хаджи-Мурат этот был знаменитый своими подвигами наиб Шамиля, не выезжавший иначе, как с своим значком в сопровождении десятков мюридов, джигитовавших вокруг него. Теперь, закутанный в башлык и бурку, из-под которой торчала винтовка, он ехал с одним мюридом, стараясь быть как можно меньше замеченным, осторожно вглядываясь своими быстрыми черными глазами в лица попадавшихся ему по дороге жителей.
Az aul közepére érve, Hadzsi Murat nem a tér felé folytatta útját, hanem befordult balra, egy szűk kis közbe. Ott megállapodott a második, félig-meddig hegybe vájt száklya előtt és körülnézett. A száklya tornácán egy lélek se volt, de a ház tetején, a frissen meszelt, agyagos kémény mögött egy ember feküdt, subával letakarva. Hadzsi Murat a háztetőn fekvő embert megérintette ostora nyelével, és halkan csettintett. A suba alatt heverő öregember feltápászkodott; hálósipkát s hordásban kifényesedett, öreg besmetet viselt. Pillátlan szeme kivörösödött és összeragadt alvás közben; s az öreg sűrű pislogással igyekezett szétválasztani. Hadzsi Murat a szokásos „szelám-alejkum”-mal köszöntötte őt, és felfedte arcát.16
16Въехав в середину аула, Хаджи-Мурат поехал не по улице, ведшей к площади, а повернул влево, в узенький проулочек. Подъехав ко второй в проулочке, врытой в полугоре сакле, он остановился, оглядываясь. Под навесом перед саклей никого не было, на крыше же за свежесмазанной глиняной трубой лежал человек, укрытый тулупом. Хаджи-Мурат тронул лежавшего на крыше человека слегка рукояткой плетки и цокнул языком. Из-под тулупа поднялся старик в ночной шапке и лоснящемся, рваном бешмете. Глаза старика, без ресниц, были красны и влажны, и он, чтобы разлепить их, мигал ими. Хаджи-Мурат проговорил обычное: "Селям алейкум", — и открыл лицо.
– Alejkum szelám – mondta az öreg, és fogatlan szájával elmosolyodott, amikor felismerte Hadzsi Muratot; azzal felállt vékony lábaira, és belelépett fasarkú papucsába, amely a kémény mellett állt. Majd sietség nélkül belébújt borítatlan juhbőr subájába, és háttal lemászott a tetőnek támasztott meredek lajtorján. Eközben feje szakadatlanul ingadozott vékony, ráncos, napégette nyakán, fogatlan szája szüntelenül csámcsogott. Amint földet ért, vendégszeretően megragadta Hadzsi Murat lovának kantárát és jobb kengyelét, de Hadzsi Murat erős, fürge muridja gyorsan leugrott lováról, elhárította az öreget, és elfoglalta helyét.17
17— Алейкум селям, — улыбаясь беззубым ртом, проговорил старик, узнав Хаджи-Мурата, и, поднявшись на свои худые ноги, стал попадать ими в стоявшие подле трубы туфли с деревянными каблуками. Обувшись, он не торопясь надел в рукава нагольный сморщенный тулуп и полез задом вниз по лестнице, приставленной к крыше. И одеваясь и слезая, старик покачивал головой на тонкой сморщенной, загорелой шее и не переставая шамкал беззубым ртом. Сойдя на землю, он гостеприимно взялся за повод лошади Хаджи-Мурата и правое стремя. Но быстро слезший с своей лошади ловкий, сильный мюрид Хаджи-Мурата, отстранив старика, заменил его.
Hadzsi Murat leszállt a lováról, és kissé bicegve belépett a tornácra. A ház ajtaján gyors léptekkel tizenöt év körüli fiú jött ki eléje, és érett szederként csillogó fekete szemét csodálkozó tekintettel függesztette a jövevényekre.18
18Хаджи-Мурат слез с лошади и. слегка прихрамывая, вошел под навес. Навстречу ему из двери быстро вышел лет пятнадцати мальчик и удивленно уставился черными, как спелая смородина, блестящими глазами на приехавших.
– Szaladj a mecsetbe, hívd atyádat – parancsolta neki az öreg, majd Hadzsi Muratot megelőzve, kinyitotta előtte a könnyű, kissé nyikorgó ajtót, amely a száklya belsejébe vezetett. Amikor Hadzsi Murat belépett, a belső ajtónál idősebb, sovány asszony jelent meg a szobában; sárga inge, kék bugyogója fölött piros besmetet viselt, s párnákat hozott kezében.19
19— Беги в мечеть, зови отца, — приказал ему старик и, опередив Хаджи-Мурата, отворил ему легкую скрипнувшую дверь в саклю. В то время как Хаджи-Мурат входил, из внутренней двери вышла немолодая, тонкая, худая женщина, в красном бешмете на желтой рубахе и синих шароварах, неся подушки.
– Érkezésed legyen szerencsés – köszöntötte Hadzsi Muratot, s kétszeri mély meghajlás után elkezdte a párnákat szétrakni az elülső fal mellett a vendégek számára.20
20— Приход твой к счастью, — сказала она и, перегнувшись вдвое, стала раскладывать подушки у передней стены для сидения гостя.
– Fiaid legyenek hosszú életűek – válaszolta Hadzsi Murat; levette köpenyét, kardját, puskáját, s átadta az öregnek.21
21— Сыновья твои да чтобы живы были, — ответил Хаджи-Мурат, сняв с себя бурку, винтовку и шашку, и отдал их старику.
Amaz óvatosan felakasztotta a puskát meg a kardot egy szegre a házigazda fegyverei mellé, két nagy, csillogó réztál közé, amely a simára kitapasztott, hófehérre meszelt falon függött.22
22Старик осторожно повесил на гвозди винтовку и шашку подле висевшего оружия хозяина, между двумя большими тазами, блестевшими на гладко вымазанной и чисто выбеленной стене.
Hadzsi Murat megigazította pisztolyát hátul az övén, a földre terített párnákhoz lépett, és cserkeszkáját összehúzva, leült. Az öreg leguggolt mellette mezítelen sarkára, lehunyta szemét, és tenyérrel felfelé égnek emelte kezét.23
23Хаджи-Мурат, оправив на себе пистолет за спиною, подошел к разложенным женщиной подушкам и, запахивая черкеску, сел на них. Старик сел против него на свои голые пятки и, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху.
Hadzsi Murat ugyanígy cselekedett. Majd, miután elmondták az imádságot, mindketten végigsimították arcukat, két kezük szakálluk végén találkozott.24
24Хаджи-Мурат сделал то же. Потом они оба, прочтя молитву, огладили себе руками лица, соединив их в конце бороды.
– Ne habár? – kérdezte Hadzsi Murat.25
25— Не хабар? — спросил Хаджи-Мурат старика, то есть: "что нового?"
– Habár jok – válaszolt az öreg; vörös, élettelen szemével Hadzsi Muratnak nem arcába, hanem mellére pillantott.26
26— Хабар иок — "нет нового", — отвечал старик, глядя не в лицо, а на грудь Хаджи-Мурата своими красными безжизненными глазами.
– Én a méhesben élek, csak most jöttem le fiamhoz látogatóba. Ő többet tud nálam.27
27— Я на пчельнике живу, нынче только пришел сына проведать. Он знает.
Hadzsi Murat megértette, hogy az aggastyán nem akar beszélni arról, amit tud, s amit Hadzsi Muratnak is meg kell tudnia. Bólintott, és többet nem kérdezett.28
28Хаджи-Мурат понял, что старик не хочет говорить того, что знает и что нужно было знать Хаджи-Мурату, и, слегка кивнув головой, не стал больше спрашивать.
– Jó újság nincsen – szólalt meg az öreg. – Csak annyi az újság, hogy a nyulak mindegyre azon tanácskoznak, miképpen kergethetnék el a sasokat. A sasok pedig hol az egyiket, hol a másikat ragadják el. A múlt héten az orosz kutyák felégették a micsikiek szénáját, hogy repedne széjjel az orcájuk – hörögte az öreg mérgesen.29
29— Хорошего нового ничего нет, — заговорил старик. — Только и нового, что все зайцы совещаются, как им орлов прогнать. А орлы все рвут то одного, то другого. На прошлой неделе русские собаки у мичицких сено сожгли, раздерись их лицо, — злобно прохрипел старик.
A szobába most Hadzsi Murat muridja lépett be. Izmos lábainak könnyű, nagy lépteivel haladt végig a földes padlón, s ugyanúgy, mint Hadzsi Murat, levetette köpenyét, puskáját, kardját; csak tőrét meg pisztolyát tartotta magánál, többi fegyverét pedig ugyanarra a szegre akasztotta, amelyen Hadzsi Muraté függött.30
30Вошел мюрид Хаджи-Мурата и, мягко ступая большими шагами своих сильных ног по земляному полу, так же как Хаджи-Мурат, снял бурку, винтовку и шашку и, оставив на себе только кинжал и пистолет, сам повесил их на те же гвозди, на которых висело оружие Хаджи-Мурата.
– Ki ő? – kérdezte az aggastyán Hadzsi Murattól, fejével a jövevény felé bökve.31
31— Он кто? — спросил старик у Хаджи-Мурата, указывая на вошедшего.
– A muridom. Eldar a neve – válaszolta Hadzsi Murat.32
32— Мюрид мой. Элдар имя ему, — сказал Хаджи-Мурат.
– Rendben van – bólintott az öreg, és Eldarnak helyet mutatott a nemezpokrócon Hadzsi Murat mellett.33
33— Хорошо, — сказал старик и указал Элдару место на войлоке, подле Хаджи-Мурата.
Eldar leült, keresztbe tette lábát, és szép szeme kostekintetét némán a beszélő öregember arcára függesztette. Az öreg elmesélte, hogy hős legényeik az elmúlt héten két katonát fogtak el; az egyiket megölték, a másikat pedig Vegyenóba küldték Samilhoz. Hadzsi Murat szórakozottan hallgatta, az ajtó felé pillantgatott, és a külső zörejekre figyelt. A száklya előtti tornácon most léptek zaja hangzott fel, az ajtó megnyikordult, és a szobába a házigazda lépett be.34
34Элдар сел, скрестив ноги, и молча уставился своими красивыми бараньими глазами на лицо разговорившегося старика. Старик рассказывал, как ихние молодцы на прошлой неделе поймали двух солдат: одного убили, а другого послали в Ведено к Шамилю. Хаджи-Мурат рассеянно слушал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к наружным звукам. Под навесом перед саклей послышались шаги, дверь скрипнула, и вошел хозяин.
Szado, a házigazda, negyvenes forma ember volt, rövid szakállú, sasorrú; sötét szeme ugyanolyan fekete volt – ha nem is annyira fényes -, mint tizenöt éves fiáé, aki apja nyomában belépett a száklyába, s leült az ajtó mellé. A gazda az ajtóban levette facipőjét, tarkójára tolta öreg, kopott bárányprémes süvegét; fejét, amelyet régen nem borotváltatott, egészen benőtte a fekete haj. Azzal Hadzsi Murattal szemben lekuporodott ő is a földre.35
35Хозяин сакли, Садо, был человек лет сорока, с маленькой бородкой, длинным носом и такими же черными, хотя и не столь блестящими глазами, как у пятнадцатилетнего мальчика, его сына, который бегал за ним и вместе с отцом вошел в саклю и сел у двери. Сняв у двери деревянные башмаки, хозяин сдвинул на затылок давно не бритой, зарастающей черным волосом головы старую, истертую папаху и тотчас же сел против Хаджи-Мурата на корточки.
Ugyanúgy, mint az öreg, lehunyta szemét, tenyérrel felfelé égnek emelte két kezét és imádkozott; majd végigtörölte arcát kezével, s csak azután szólalt meg. Elmondotta, hogy Samil parancsot adott Hadzsi Murat elfogatására, Samil küldöncei csak tegnap hagyták el a falut; a nép fél Samiltól, nem meri megszegni parancsát, s ezért óvatosság ajánlatos.36
36Так же как и старик, он, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху, прочел молитву, отер руками лицо и только тогда начал говорить. Он сказал, что от Шамиля был приказ задержать Хаджи-Мурата, живого или мертвого, что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится ослушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным.
– Az én házamban – mondta Szado -, amíg én élek, kunákomra senki sem emelhet kezet. De mi lesz a harcban? Jól meg kell ezt gondolni.37
37— У меня в доме, — сказал Садо, — моему кунаку, пока я жив, никто ничего не сделает. А вот в поле как? Думать надо.
Hadzsi Murat figyelmesen hallgatta Szado beszédét, helyeslően bólogatott, és amikor a gazda elhallgatott, így szólt:38
38Хаджи-Мурат внимательно слушал и одобрительно кивал головой. Когда Садо кончил, он сказал:
– Rendben van. Itt az ideje, hogy levelet küldjünk az oroszoknak. Itt a muridom, elviszi, csak vezető kéne.39
39— Хорошо. Теперь надо послать к русским человека с письмом. Мой мюрид пойдет, только проводника надо.
– Elküldöm Batát, az öcsémet – mondta Szado. – Hívd ide Batát – fordult aztán fiához.40
40— Брата Бату пошлю, — сказал Садо. — Позови Бату, — обратился он к сыну.
A gyerek olyan fürgén ugrott talpra, mintha rugóra járna, és karjait lóbálva kiment a kunyhóból. Tíz perc múlva feketére égett, izmos, rövid lábú csecsenc társaságában tért vissza, akinek ruházata mállott, rojtos ujjú, sárga cserkeszkából, lecsüngő fekete lábszárvédőből állt. Hadzsi Murat üdvözölte a jövevényt, és idejét nem vesztegetve, azonnal megkérdezte:41
41Мальчик, как на пружинах, вскочил на резвые ноги и быстро, махая руками, вышел из сакли. Минут через десять он вернулся с черно-загорелым, жилистым, коротконогим чеченцем в разлезающейся желтой черкеске с оборванными бахромой рукавами и спущенных черных ноговицах. Хаджи-Мурат поздоровался с вновь пришедшим и тотчас же, также не теряя лишних слов, коротко сказал:
– El tudod vezetni a muridomat az oroszokhoz?42
42— Можешь свести моего мюрида к русским?
– El én – bólintott vidáman Bata. – Hogyne tudnám. Jobban, mint én, egy csecsenc se tudná. Más talán mindent megígérne, de semmit se tartana meg. De én meg tudom tenni.43
43— Можно, — быстро, весело заговорил Бата. — Все можно. Против меня ни один чеченец не сумеет пройти. А то другой пойдет, все пообещает, да ничего не сделает. А я могу.
– Rendben van – bólintott Hadzsi Murat. – A fáradságodért kapsz három… – és fölemelte három ujját.44
44— Ладно, — сказал Хаджи-Мурат. — За труды получишь три, — сказал он, выставляя три пальца.
Bata bólintott, annak jeléül, hogy megértette, de mindjárt hozzátette, hogy nem pénzért teszi, hanem becsületbeli kötelességének tartja Hadzsi Muratot szolgálni. A hegyekben mindenki ismeri Hadzsi Muratot, mindenki tudja, hogyan verte meg a disznó oroszokat.45
45Бата кивнул головой в знак того, что он понял, но прибавил, что ему дороги не деньги, а он из чести готов служить Хаджи-Мурату. Все в горах знают Хаджи-Мурата, как он русских свиней бил…
– Jól van – szakította félbe Hadzsi Murat. – A kötél akkor jó, ha hosszú, a beszéd meg akkor, ha rövid.46
46— Хорошо, — сказал Хаджи-Мурат. — Веревка хороша длинная, а речь короткая.
– Rendben van, hallgatok – mondta Bata.47
47— Ну, молчать буду, — сказал Бата.
– Ott, ahol az Argun kanyarodik, a meredéllyel szemben van az erdőn egy tisztás, két boglya áll rajta. Ismered a helyet?48
48— Где Аргун заворачивает, против кручи, поляна в лесу, два стога стоят. Знаешь?
– Ismerem.49
49— Знаю.
– Ott vár rám három lovasom – mondta Hadzsi Murat.50
50— Там мои три конные меня ждут, — сказал Хаджи-Мурат.
– Ahá – bólintott Bata.51
51— Айя! — кивая головой, говорил Бата.
– Keresd Khan Mahomát. Khan Mahoma tudja, mit kell tennie, mondania. Vezesd el őt az orosz főparancsnokhoz, Voroncovhoz, a herceghez. Meg tudod tenni?52
52— Спросишь Хан-Магому. Хан-Магома знает, что делать и что говорить. Его свести к русскому начальнику, к Воронцову, князю. Можешь?
– Meg.53
53— Сведу.
– Oda tudnád őt vezetni és vissza is tudod hozni?54
54— Свести и назад привести. Можешь?
– Hogyne tudnám.55
55— Можно.
– Visszahozod őt, ugyanoda, az erdőbe. Én is ott leszek.56
56— Сведешь, вернешься в лес. И я там буду.
– Meglesz minden – mondta rá Bata, fölállt, és karjait mellén keresztbe fektetve, kiment.57
57— Все сделаю, — сказал Бата, поднялся и, приложив руки к груди, вышел.
– Egy másik embert pedig Gehibe kell küldeni – fordult Hadzsi Murat a házigazdához, amikor Bata eltávozott. – Gehiben pedig a következőt kell elintézni – kezdte, miközben a cserkeszkáját díszítő tölténytartóhoz emelte ujját; de azonnal lebocsátotta kezét és elhallgatott, amikor két nő lépett be a száklyába.58
58— Еще человека в Гехи послать надо, — сказал Хаджи-Мурат хозяину, когда Бата вышел. — В Гехах надо вот что, — начал было он, взявшись за один из хозырей черкески, но тотчас же опустил руку и замолчал, увидав входивших в саклю двух женщин.
Az egyik Szado felesége volt, az a sovány, már nem fiatal asszony, aki a párnákat rendezte el a szobában. A másik egészen fiatal leány volt, piros, bő bugyogóban és zöld besmetben; egész mellét ezüstpénzekből összeállított, lefüggő nyakék fedte be. Nem túlságosan hosszú, de erős, vastag, fekete hajfonatának végén ezüstrubel csüngött le karcsú háta közepére. Ugyanolyan feketeszeder szeme volt, mint atyjának meg öccsének, vidáman csillogott üde, fiatal arcában, amelyre hiába igyekezett szigorú kifejezést erőltetni. Nem nézett a vendégekre, de látszott, hogy érzi jelenlétüket.59
59Одна была жена Садо, та самая немолодая, худая женщина, которая укладывала подушки. Другая была совсем молодая девочка в красных шароварах и зеленом бешмете, с закрывавшей всю грудь занавеской из серебряных монет. На конце ее не длинной, но толстой, жесткой черной косы, лежавшей между плеч худой спины, был привешен серебряный рубль; такие же черные, смородинные глаза, как у отца и брата, весело блестели в молодом, старавшемся быть строгим лице. Она не смотрела на гостей, но видно было, что чувствовала их присутствие.
Szado felesége alacsony, kerek asztalkát hozott teával, pilgissel, vajas lepénnyel, sajttal, csurekkel és mézzel. A leányka kézmosótálat, magas cserépkorsót és törülközőt hozott.60
60Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором были чай, пильгиши, блины в масле, сыр, чурек — тонко раскатанный хлеб — и мед. Девочка несла таз, кумган и полотенце.
Szado és Hadzsi Murat egy szót sem szóltak, míg a nők, nesztelenül suhanva piros, puha, sarkatlan papucsaikban, elrendezték az ételeket a vendégek előtt. Eldar kosszemének tekintetét keresztbe rakott lábára függesztette, és szoborként, mozdulatlanul ült, amíg a nők a szobában voltak. Csak akkor sóhajtott fel megkönnyebbülten, amikor az asszonyok kimentek a száklyából, és surranó lépteik nesze elcsöndesedett az ajtó mögött. Hadzsi Murat ekkor egyik tölténytartójából kivette a golyót, alóla meg összecsavart levélkét szedett elő.61
61Садо и Хаджи-Мурат — оба молчали во все время, пока женщины, тихо двигаясь в своих красных бесподошвенных чувяках, устанавливали принесенное перед гостями. Элдар же, устремив свои бараньи глаза на скрещенные ноги, был неподвижен, как статуя, во все то время, пока женщины были в сакле. Только когда женщины вышли и совершенно затихли за дверью их мягкие шаги, Элдар облегченно вздохнул, а Хаджи-Мурат достал один из хозырей черкески, вынул из него пулю, затыкающую его, и из-под пули свернутую трубочкой записку.
– Ezt a fiamnak kell átadni – mondta a levélre mutatva.62
62— Сыну отдать, — сказал он, показывая записку.
– S a választ hová? – kérdezte Szado.63
63— Куда ответ? — спросил Садо.
– Ide hozzád, te majd eljuttatod hozzám.64
64— Тебе, а ты мне доставишь.
– Meglesz – mondta Szado, és cserkeszkájába rejtette a levélkét. Azután kezébe vette a kancsót, s a tálat Hadzsi Murat felé tolta. Hadzsi Murat feltűrte besmetje ujját izmos karján, amely csuklójától felfelé fehéren ütött el napbarnított kezétől, és a kristályos, hideg vízsugár alá tartotta, amelyet Szado kancsójából rázúdított. Majd, miután megtörülközött a tiszta, durva törülközőbe, hozzálátott az evéshez. Eldar követte ura példáját. Míg a vendégek ettek, Szado szemben ült velük, s néhányszor megköszönte megtisztelő látogatásukat. Szado fia, aki most is az ajtóban ült, és fényes, fekete szemét egy pillanatra sem vette le Hadzsi Muratról, olyankor elmosolyodott, mintha mosolyával is meg akarná erősíteni atyja szavait.65
65— Будет сделано, — сказал Садо и переложил записку в хозырь своей черкески. Потом, взяв в руки кумган, он придвинул к Хаджи-Мурату таз. Хаджи-Мурат засучил рукава бешмета на мускулистых, белых выше кистей руках и подставил их под струю холодной прозрачной воды, которую лил из кумгана Садо. Вытерев руки чистым суровым полотенцем, Хаджи-Мурат подвинулся к еде. То же сделал и Элдар. Пока гости ели, Садо сидел против них и несколько раз благодарил за посещение. Сидевший у двери мальчик, не спуская своих блестящих черных глаз с Хаджи-Мурата, улыбался, как бы подтверждая своей улыбкой слова отца.
Noha Hadzsi Murat több mint huszonnégy órája nem evett, most is csak egy kevés kenyeret és sajtot fogyasztott, azután tőre alól kis kést vett elő, azzal a mézes tálba nyúlt, és a mézet maradék kenyerére kente.66
66Несмотря на то, что Хаджи-Мурат более суток ничего не ел, он съел только немного хлеба, сыра и, достав из-под кинжала ножичек, набрал меду и намазал его на хлеб.
– A mézünk jó. Régen nem volt olyan éve a méznek, mint ez idén: sok is, meg jó is – jegyezte meg az öreg. Nyilvánvalóan hízelgett neki, hogy Hadzsi Murat megkóstolta mézét.67
67— Наш мед хороший. Нынешний год из всех годов мед: и много и хорош, — сказал старик, видимо довольный тем, что Хаджи-Мурат ел его мед.
– Köszönöm szépen – mondta Hadzsi Murat, és elhárította a további kínálást.68
68— Спасибо, — сказал Хаджи-Мурат и отстранился от еды.
Eldar szeretett volna még enni, de mursidja példáját követve ő is elhúzódott az asztaltól, és odanyújtotta Hadzsi Muratnak a kancsót meg a kézmosótálat.69
69Элдару хотелось еще есть, но он так же, как его мюршид, отодвинулся от стола и подал Хаджи-Мурату таз и кумган.
Szado tisztában volt vele, hogy életét kockáztatja, amikor Hadzsi Muratot házába, fogadja, mert miután Samil összeveszett Hadzsi Murattal, parancsot adott ki, amelyben Csecsnya valamennyi lakosának halálbüntetés terhe mellett megtiltotta, hogy Hadzsi Muratot befogadják. Azt is tudta Szado, hogy az aul lakosai bármelyik pillanatban értesülhetnek Hadzsi Murat jelenlétéről, és kiadását követelhetik. Mindez azonban a legcsekélyebb aggodalmat sem okozta Szadónak, sőt inkább örült is neki. Kötelességének tartotta, hogy megvédelmezze vendégbarátját, akár élete árán is, és most örömmel, büszkeséggel töltötte el az a tudat, hogy úgy viselkedik, ahogyan kell.70
70Садо знал, что, принимая Хаджи-Мурата, он рисковал жизнью, так как после ссоры Шамиля с Хаджи-Му-ратом было объявлено всем жителям Чечни, под угрозой казни, не принимать Хаджи-Мурата. Он знал, что жители аула всякую минуту могли узнать про присутствие Хаджи-Мурата в его доме и могли потребовать его выдачи. Но это не только не смущало, но радовало Садо. Садо считал своим долгом защищать гостя — кунака, хотя бы это стоило ему жизни, и он радовался на себя, гордился собой за то, что поступает так, как должно.
– Amíg az én házamban vagy, és a fejem a vállamon, addig nem eshet bántódásod – ismételte.71
71— Пока ты в моем доме и голова моя на плечах, никто тебе ничего не сделает, — повторил он Хаджи-Мурату.
Hadzsi Murat belenézett Szado fénylő, fekete szemébe, és megértvén, hogy vendéglátó gazdája igazat beszél, kissé ünnepélyesen így szólt:72
72Хаджи-Мурат внимательно посмотрел в его блестящие глаза и, поняв, что это была правда, несколько торжественно сказал:
– Öröm és boldogság legyen életed.73
73— Да получишь ты радость и жизнь.
Szado némán melléhez szorította kezét, hálából a jó szóért.74
74Садо молча прижал руку к груди в знак благодарности за доброе слово.
Azután betámasztotta a száklya ablaktábláit, rőzsét készített a kemencébe, és valami különös, emelkedett, örömteli hangulatban kiment a vendégszobából, át a száklyának abba a részébe, amelyben családjával együtt lakott. Az asszonyok még nem aludtak, a veszélyes vendégekről beszélgettek, akik házukban töltik az éjszakát.75
75Закрыв ставни сакли и затопив сучья в камине, Садо в особенно веселом и возбужденном состоянии вышел из кунацкой и вошел в то отделение сакли, где жило все его семейство. Женщины еще не спали и говорили об опасных гостях, которые ночевали у них в кунацкой.
276
76II
Ugyanaznap éjjel a Vozdvizsenszkoje-erődből, mintegy tizenöt versztányira a falutól, amelyben Hadzsi Murat az éjszakát töltötte, három katona indult el egy altiszt vezetésével a Csahgirin-kapun keresztül. A katonák öltözéke rövid bundából, bárányprémes kucsmából, térden felül érő, magas szárú csizmából állt, köpenyüket összegöngyölve, vállukon átvetve viselték; így jártak abban az időben a kaukázusi katonák. Puskával a vállukon előbb az országúton haladtak, majd vagy ötszáz lépés után letértek róla, és a csizmájuk alatt recsegő avaron mintegy húsz lépést tettek jobb felé. Végül megállapodtak egy csonka platánfa tövében, amelynek fekete törzse a sötétben is kirajzolódott. Ehhez a fához szokták kiküldeni a rejtett figyelőt.77
77В эту самую ночь из передовой крепости Воздвиженской, в пятнадцати верстах от аула, в котором ночевал Хаджи-Мурат, вышли из укрепления за Чахгиринские ворота три солдата с унтер-офицером. Солдаты были в полушубках и папахах, с скатанными шинелями через плечо и больших сапогах выше колена, как тогда ходили кавказские солдаты. Солдаты с ружьями на плечах шли сначала по дороге, потом, пройдя шагов пятьсот, свернули с нее и, шурша сапогами по сухим листьям, прошли шагов двадцать вправо и остановились у сломанной чинары, черный ствол которой виднелся и в темноте. К этой чинаре высылался обыкновенно секрет.
A fénylő csillagok, amelyek mintha szaladtak volna a fák koronája fölött, míg a katonák az erdőn át meneteltek, most megálltak és a csupasz faágak között ragyogtak alá.78
78Яркие звезды, которые как бы бежали по макушкам дерев, пока солдаты шли лесом, теперь остановились, ярко блестя между оголенных ветвей дерев.
– No, tessék – mormolta elégedetlenül Panov, az altiszt, miközben levette válláról hosszú szuronyos puskáját, és csörtetve a fa törzsének támasztotta. A három katona követte példáját.79
79— Спасибо — сухо, — сказал унтер-офицер Панов, снимая с плеча длинное с штыком ружье, и, брякнув им, прислонил его к стволу дерева. Три солдата сделали то же.
– Hát csakugyan elvesztettem – dörmögte Panov haragosan. – Vagy otthon felejtettem, vagy útközben esett ki a zsebemből.80
80— А ведь и есть — потерял, — сердито проворчал Панов, — либо забыл, либо выскочила дорогой.
– Mit keresel? – kérdezte az egyik katona csengő, vidám hangon.81
81— Чего ищешь-то? — спросил один из солдат бодрым, веселым голосом.
– A pipámat… ördög tudja, hová lett.82
82— Трубку, черт ее знает куда запропала!
– Hát a pipaszár megvan? – kérdezte ugyanaz a csengő hang.83
83— Чубук-то цел? — спросил бодрый голос.
– Az itt van.84
84— Чубук — вот он.
– Mi volna, ha egyenest a földbe dugnád?85
85— А в землю прямо?
– Ugyan mit!86
86— Ну, где там.
– No, majd mindjárt elrendezzük.87
87— Это мы наладим живо.
A rejtett őrségen tilos volt a dohányzás, de ez a rejtett őrség tulajdonképpen nem is volt rejtett, inkább csak afféle előretolt őrség, amelyet azért tartottak, nehogy a hegyi lakók – mint ahogyan azelőtt tették – észrevétlenül odahúzhassák lövegeiket, és tűz alá vehessék az erődöt. Így hát Panov nem tartotta szükségesnek, hogy megfossza magát a dohányzás élvezetétől, és ezért ráállt a jókedvű legény ajánlatára. A katona elővette zsebéből bicskáját, és nekiállt gödröt ásni a földbe. Takaros kicsi gödröt ásott, elegyengette, beleillesztette a pipaszárat, azután megtöltötte a gödröcskét dohánnyal, jól megnyomogatta, és a pipa már készen is volt. Gyufa lángja lobbant, egy pillanatra megvilágította a földön hasaló katona széles pofacsontú arcát. A pipaszárban hallhatóan áramlott a levegő, és Panov orrát megütötte a meggyúló kapadohány kellemes illata.88
88Курить в секрете запрещалось, но секрет этот был почти не секрет, а скорее передовой караул, который высылался затем, чтобы горцы не могли незаметно подвезти, как они это делали прежде, орудие и стрелять по укреплению, и Панов не считал нужным лишать себя курения и потому согласился на предложение веселого солдата. Веселый солдат достал из кармана ножик и стал копать землю. Выкопав ямку, он обгладил ее, приладил к ней чубучок, потом наложил табаку в ямку, прижал его, и трубка была готова. Серничок загорелся, осветив на мгновение скуластое лицо лежавшего на брюхе солдата. В чубуке засвистело, и Панов почуял приятный запах загоревшейся махорки.
– Szelel? – kérdezte feltápászkodva.89
89— Наладил? — сказал он, поднимаясь на ноги.
– De még hogy!90
90— А то как же.
– Ügyes fickó ez az Avgyejev, mondhatom! Füstöljünk egy kicsit.91
91— Эка молодчина Авдеев! Прокурат малый. Ну-ка?
Avgyejev félreállt, hogy Panovnak helyet adjon, s közben még egy utolsó füstfelleget bocsátott ki száján.92
92Авдеев отвадился набок, давая место Панову и выпуская дым изо рта.
Panov lehasalt, zubbonya ujjával megtörölve a pipaszár szopókáját, nekiállt szívni.93
93#
Dohányzás után a katonák beszélgetni kezdtek.94
94Накурившись, между солдатами завязался разговор.
– Azt mondják, a századparancsnok megint belenyúlt a kasszába, vesztett a kártyán, tudod-e? – kérdezte az egyik katona vontatott hangon.95
95— А сказывали, ротный-то опять в ящик залез. Проигрался, вишь, — сказал один из солдат ленивым голосом.
– Majd visszateszi – mondta rá Panov.96
96— Отдаст, — сказал Панов.
– Szó se róla, rendes tiszt – jegyezte meg Avgyejev.97
97— Известно, офицер хороший, — подтвердил Авдеев.
– Rendes, rendes – válaszolt komoran az, aki a beszélgetést kezdte. – De szerintem a századnak beszélnie kellene vele: ha kivettél pénzt a kasszából, mondd meg, mennyit vettél ki, és mikor adod vissza.98
98— Хороший, хороший, — мрачно продолжал начавший разговор. — а по моему совету, надо роте поговорить с ним: коли взял, так скажи, сколько, когда отдашь.
– Úgyis az történik majd, amit a század határoz – mondta Panov, aki csak nagy nehezen tudott elszakadni a pipától.99
99— Как рота рассудит, — сказал Панов, отрываясь от трубки.
– Bizony, a mir nagy hatalmú személy – helyeselt Avgyejev is.100
100— Известное дело, мир — большой человек, — подтвердил Авдеев.
– Elvégre is zabot kell vásárolni, tavaszra a csizmákat is rendbe kell szedni, kell a pénz, és ha már elvette… – erősködött az elégedetlenkedő katona.101
101— Надо, вишь, овса купить да сапоги к весне справить, денежки нужны, а как он их забрал… — настаивал недовольный.
– Mondom, úgy lesz, ahogy a század akarja – ismételte Panov. – Nem az első eset, mindig megadta.102
102— Говорю, как рота хочет, — повторил Панов. — Не в первый раз: возьмет и отдаст.
Abban az időben a Kaukázusban minden egyes század maga látta el az egész gazdaságot a közösen megválasztott emberei – a mir – által. A kincstárból hat rubel ötven kopejkát kaptak fejenként, s ebből a század maga látta el önmagát, káposztát ültetett, kaszált, saját fogatokat tartott, s parádézott fényes, jól táplált lovaival. A század pénzét a kasszában tartották, a kasszakulcs a századparancsnoknál volt, és bizony gyakran előfordult, hogy a századparancsnok kölcsönt vett fel a pénztárból. Így történt most is; erről beszélgettek a katonák. Nyikityin, a sötéten látó és elégedetlenkedő katona, számon akarta kérni a pénzt a századparancsnoktól, de Panov és Avgyejev fölöslegesnek tartották.103
103В те времена на Кавказе каждая рота заведовала сама через своих выборных всем хозяйством. Она получала деньги от казны по шесть рублей пятьдесят копеек на человека и сама себя продовольствовала: сажала капусту, косила сено, держала свои повозки, щеголяла сытыми ротными лошадьми. Деньги же ротные находились в ящике, ключи от которого были у ротного командира, и случалось часто, что ротный командир брал взаймы из ротного ящика. Так было и теперь, и про это-то и говорили солдаты. Мрачный солдат Никитин хотел потребовать отчет от ротного, а Панов и Авдеев считали, что этого не нужно было.
Panov után Nyikityin is pipázott egy sort, azután leterítette köpenyét és leült, hátával a fa törzsének támaszkodva. A katonák hallgattak. Csak a szél susogása hallatszott a fák koronájában, magasan az emberek feje fölött. A szüntelen, csöndes susogásba most hirtelen beleüvöltött a sakálok vonítása, sírása, hahotája.104
104После Панова покурил и Никитин и, подстелив под себя шинель, сел, прислонясь к дереву. Солдаты затихли. Только слышно было, как ветер шевелил высоко над головами макушки дерев. Вдруг из-за этого неперестающего тихого шелеста послышался вой, визг, плач, хохот шакалов.
– Nézd csak, hogy rázendítettek az átkozottak – jegyezte meg Avgyejev.105
105— Вишь, проклятые, как заливаются, — сказал Авдеев.
– Rajtad nevetnek, amiért úgy félreáll a pofád – mondta rá a negyedik katona vékony, jellegzetesen ukrán hangja.106
106— Это они с тебя смеются, что у тебя рожа набок, — сказал тонкий хохлацкий голос четвертого солдата.
Ismét minden elcsendesedett, csak a szél mozgatta a fák kopár ágait; a csillagok hol kibukkantak, hol meg eltűntek a hajladozó fakoronák között.107
107Опять все затихло, только ветер шевелил сучья дерев, то открывая, то закрывая звезды.
– Mondd, Antonics – fordult egyszer csak Panovhoz a vidám Avgyejev -, szoktál-e te is néha búsulni?108
108— А что, Антоныч, — вдруг спросил веселый Авдеев Панова, — бывает тебе когда скучно?
– Hogyhogy búsulni? – dörmögte Panov kelletlenül.109
109— Какая же скука? — неохотно отвечал Панов.
– Én bizony néha úgy elbúsulok, de úgy, hogy szinte magam se tudom, mit kezdjek magammal.110
110— А мне другой раз так-то скучно, так скучно, что, кажись, и сам не знаю, что бы над собою сделал.
– Nézze meg az ember! – csodálkozott Panov.111
111— Вишь ты! — сказал Панов.
– Tudod, amikor elittam azt a pénzt, az is amiatt történt. Úgy rám jött a keserűség, hogy gondoltam: eliszom az eszemet.112
112— Я тогда деньги-то пропил, ведь это все от скуки. Накатило, накатило на меня. Думаю: дай пьян нарежусь."
– Pedig az italtól néha csak még rosszabb.113
113— А бывает, с вина еще хуже.
– Úgy is volt, de hát mit csináljon az ember.114
114— И это было. Да куда денешься?
– Aztán mi után búsulsz?115
115— Да с чего ж скучаешь-то?
– Én? Hát haza vágyódom.116
116— Я-то? Да по дому скучаю.
– Miért? Jómódban éltetek?117
117— Что ж — богато жили?
– Azt nem éppen, de tisztességben. Jól éltünk.118
118— Не то что богачи, а жили справно. Хорошо жили.
És Avgyejev nekifogott elbeszélni, amit már ki tudja, hányszor mesélt el ugyanennek a Panovnak.119
119И Авдеев стал рассказывать то, что он уже много раз рассказывал тому же Панову.
– Hisz tudod, a magam jószántából jöttem el a bátyám helyett – mesélte Avgyejev. – Neki négy gyereke van, engem meg épp akkoriban házasítottak meg. Édesanyám kért rá. Miért ne, gondoltam, hátha még egyszer vissza fognak emlékezni a jótettre. Elmentem az urasághoz. Jó urunk volt, aszongya, derék fiú vagy, menj csak. Így lettem katona a bátyám helyett.120
120— Ведь я охотой за брата пошел, — рассказывал Авдеев. — У него ребята сам-пят! А меня только женили. Матушка просить стала. Думаю: что мне! Авось попомнят мое добро. Сходил к барину. Барин у нас хороший, говорит: "Молодец! ступай". Так и пошел за брата.
– Mit akarsz, hiszen ez nagyon szép tőled – mondta Panov.121
121— Что ж, это хорошо, — сказал Панов.
– És hinnéd-e, Antonics, most mégis honvágyam van. És leginkább azon keseredem el, hogy minek is jöttem én ide a bátyám helyett? Lám, ő most otthon uraskodik, én meg itt gyötrődöm. És minél többet gondolkozom rajta, annál rosszabb. Bűnös dolog, alighanem.122
122— А вот веришь ли, Антоныч, теперь скучаю. И больше с того и скучаю, что зачем, мол, за брата пошел. Он, мол, теперь царствует, а ты вот мучаешься. И что больше думаю, то хуже. Такой грех, видно.
Avgyejev elhallgatott.123
123Авдеев помолчал.
– No, mi lesz, pipázunk még egy kicsit? – kérdezte azután.124
124— Аль покурим опять? — спросил Авдеев.
– Miért ne, tömd meg.125
125— Ну что ж, налаживай!
De dohányzásra már nem került sor. Alig állt neki Avgyejev, hogy újra megtömje a hevenyészett pipát, amikor a szél susogása között léptek zaja hangzott fel az úton. Panov megragadta a puskáját, és lábával megérintette Nyikityint. Nyikityin is felugrott és fölkapta köpenyét. Feltápászkodott a harmadik is, Bondarenko:126
126Но курить солдатам не пришлось. Только что Авдеев встал и хотел налаживать опять трубку, как из-за шелеста ветра послышались шаги по дороге. Панов взял ружье и толкнул ногой Никитина. Никитин встал на ноги и поднял шинель. Поднялся и третий — Бондаренко.
– Tyű, fiúk, mit álmodtam…127
127— А я, братцы, какой сон видел…
Avgyejev rápisszegett, és a katonák mozdulatlanul, csöndben füleltek.128
128Авдеев шикнул на Бондаренку, и солдаты замерли, прислушиваясь.
A közelgő, puha léptek hallhatóan nem csizmás lábtól eredtek. Egyre tisztábban és tisztábban hallatszott a sötétben az avar, száraz gallyak ropogása. Azután már emberi hangot is hallottak a katonák, azt a jellegzetes torokhangot, amelyen a csecsencek beszélnek. Végül pedig már nemcsak hangokat hallottak, hanem két árnyékot is láttak a fák között tovahaladni. Az egyik hosszabb volt, a másik rövidebb. Amikor a két árnyék a katonák vonalába ért, Panov puskáját lövésre készen tartva, két társával kilépett az útra.129
129Мягкие шаги людей, обутых не в сапоги, приближались. Все явственнее и явственнее слышалось в темноте хрустение листьев и сухих веток. Потом послышался говор на том особенном, гортанном языке, которым говорят чеченцы. Солдаты теперь не только слышали, но и увидали две тени, проходившие в просвете между деревьями. Одна тень была пониже, другая — повыше. Когда тени поравнялись с солдатами, Панов, с ружьем на руку, вместе с своими двумя товарищами выступил на дорогу.
– Állj, ki az? – kiáltotta.130
130— Кто идет? — крикнул он.
– Csecsenc, békés – válaszolt az alacsonyabbik: ez Bata volt. – Puska, nincs, kard nincs – mutatott magára. – Herceget kell beszélni.131
131— Чечен мирная, — заговорил тот, который был пониже. Это был Бата. — Ружье иок, шашка иок, — говорил он, показывая на себя. — Кинезь надо.
#132
132Тот, который был повыше, молча стоял подле своего товарища. На нем тоже не было оружия.
– Nyilván követ – fordult Panov magyarázóan társaihoz. – Az ezredes elé kell vinni.133
133— Лазутчик. Значит — к полковому, — сказал Панов, объясняя своим товарищам.
– Voroncov herceget kell erősen, nagyfontos ügy miatt – mondta Bata.134
134— Кинезь Воронцов крепко надо, большой дело надо, — говорил Бата.
– Jól van, jól van, elvezetünk – mondta Panov. – Tudod mit, vidd el őket Bondarenkóval együtt – fordult aztán Avgyejevhez. – Add át az ügyeletesnek, aztán gyere vissza. Csak vigyázz magadra – intette őt -, mögötte menj!135
135— Ладно, ладно, сведем, — сказал Панов. — Что ж, веди, что ли, ты с Бондаренкой, — обратился он к Авдееву, — а сдашь дежурному, приходи опять. Смотри, — сказал Панов, — осторожней, впереди себя вели идти. А то ведь эти гололобые — ловкачи.
– Hát ez mire való? – vágott vissza hetykén Avgyejev, s olyan mozdulatot tett szuronyos puskájával, mintha valakit le akarna szúrni. – Egyet döfök, és már elszáll a párája.136
136— А что это? — сказал Авдеев, сделав движение ружьем с штыком, как будто он закалывает. — Пырну разок — и пар вон.
– Ugyan, hát mire jók akkor, ha leszúrod őket – jegyezte meg Bondarenko.137
137— Куда ж он годится, коли заколешь, — сказал Бондаренко.
– No, mars!138
138— Ну, марш!
Amikor a katonák s a követek léptei elhaltak, Panov meg Nyikityin visszatértek őrhelyükre.139
139Когда затихли шаги двух солдат с лазутчиками, Панов и Никитин вернулись на свое место.
– Ördög hozta őket erre – dörmögte Nyikityin.140
140— И черт их носит по ночам! — сказал Никитин.
– Alighanem fontos dolguk volt – jegyezte meg Panov. – De hogy lehűlt a levegő – tette hozzá; széjjelhajtogatta köpenyét, felvette, és leült a platán tövébe.141
141— Стало быть, нужно, — сказал Панов. — А свежо стало, — прибавил он и, раскатав шинель, надел и сел к дереву.
Két óra múlva visszatért Avgyejev Bondarenkóval.142
142Часа через два вернулся и Авдеев с Бондаренкой.
– Nos, átadtátok őket? – kérdezte Panov.143
143— Что же, сдали? — спросил Панов.
– Át. Az ezredeséknél még nem aludtak. Egyenesen odavittük. De milyen rendes fiúk ezek a kopasz homlokúak – áradozott Avgyejev. – Milyen jól elbeszélgettem velük!144
144— Сдали. А у полкового еще не спят. Прямо к нему свели. А какие эти, братец ты мой, гололобые ребята хорошие, — продолжал Авдеев. — Ей-богу! Я с ними как разговорился.
– Ahhoz aztán értesz, tudjuk valamennyien – dörmögte az örökké elégedetlen Nyikityin.145
145— Ты, известно, разговоришься, — недовольно сказал Никитин.
– Egészen olyanok, mint az oroszok, komolyan mondom. Az egyik nős. „Maruska, kérdem tőle, bar?” – „Bar”, aszongya. – „Juhocska, bar?” – „Bar.” – „Sok?” – „Párocska”, aszongya. Hát ilyen szépen elbeszélgettünk. Milyen derék gyerekek!146
146— Право, совсем как российские. Один женатый. Марушка, говорю, бар? — Бар, говорит. — Баранчук, говорю, бар? — Бар. — Много? — Парочка, говорит. — Так разговорились хорошо. Хорошие ребята.
– Derék, derék – morogta Nyikityin. – Találkozz csak vele négyszemközt, majd fölvágja a hasadat.147
147— Как же, хорошие, — сказал Никитин, — попадись ему только один на один, он тебе требуху выпустит.
– Azt hiszem, nemsokára hajnalodik – szólt közbe Panov.148
148— Должно, скоро светать будет, — сказал Панов.
– Igen, a csillagok már elhalványultak – mondta Avgyejev és leült.149
149— Да, уж звездочки потухать стали, — сказал Авдеев, усаживаясь.
És megint elhallgattak a katonák.150
150И солдаты опять затихли.
3151
151III
A kaszárnyák meg a különálló katonalakások ablakai réges-rég elsötétültek már, de az erőd egyik legszebb házának valamennyi ablaka még világos volt. Abban a házban lakott a kurinszki ezred parancsnoka, Szemjon Mihajlovics Voroncov herceg szárnysegéd, a hadsereg-főparancsnok fia, feleségével, Marja Vasziljevnával, aki híres pétervári szépség volt. Voroncov a kicsiny kaukázusi erődben olyan fényűző pompában élt, ahogyan még soha senki ezen a vidéken. A herceg és különösen felesége úgy érezte, hogy nemcsak szerény, hanem éppenséggel nélkülözésekkel teli életet folytat; de a helybeli lakosságot ámulatba ejtette életmódjának fényűző volta.152
152В окнах казарм и солдатских домиков давно уже было темно, но в одном из лучших домов крепости светились еще все окна. Дом этот занимал полковой командир Куринского полка, сын главнокомандующего, флигель-адъютант князь Семен Михайлович Воронцов. Воронцов жил с женой, Марьей Васильевной, знаменитой петербургской красавицей, и жил в маленькой кавказской крепости роскошно, как никто никогда не жил здесь. Воронцову, и в особенности его жене, казалось, что они живут здесь не только скромной, но исполненной лишений жизнью; здешних же жителей жизнь эта удивляла своей необыкновенной роскошью.
A nagy szalonban, amelynek padlóját egyetlen óriási szőnyeg borította, s amelyet lebocsátott, súlyos ajtófüggönyök zártak el, a háziak még éjfélkor a kártyaasztalnál ültek vendégeikkel, és négy gyertya fényénél kártyáztak. A játékosok egyike maga a házigazda volt, hosszú arcú, szőke ezredes, szárnysegédi vállrojtokkal és jelvénnyel. Partnere egy pétervári egyetemi hallgató, akit Voroncov hercegné nemrégiben hozatott le nevelőül első házasságából származó kisfiához – bozontos hajzatú, komor pillantású fiatalember. Ellenük a partiban két tiszt játszott, az egyik a széles arcú, pirospozsgás Poltorackij, akit a gárdából helyeztek át, a másik pedig az ezredes segédtisztje, aki feltűnően egyenesen ült, szép vonású arcán jéghideg kifejezéssel. Maga a hercegné, Marja Vasziljevna, magas termetű, nagy szemű, fekete szemöldökű szép asszony, olyan közel ült Poltorackijhoz, hogy krinolinja a férfi lábához ért, és kártyáiba pillantott. Szavaiból, pillantásából, mosolyából, testének minden mozdulatából, erős illatszeréből olyasvalami áradt Poltorackij felé, amitől a férfi mindenről megfeledkezett, kivéve az asszony közelségét. Egyik hibát a másik után követte el, és ezzel egyre jobban felingerelte partnerét.153
153Теперь, в двенадцать часов ночи, в большой гостиной, с ковром во всю комнату, с опущенными тяжелыми портьерами, за ломберным столом, освещенным четырьмя свечами, сидели хозяева с гостями и играли в карты. Один из играющих был сам хозяин, длиннолицый белокурый полковник с флигель-адъютантскими вензелями и аксельбантами, Воронцов; партнером его был кандидат Петербургского университета, недавно выписанный княгиней Воронцовой учитель для ее маленького сына от первого мужа, лохматый юноша угрюмого вида. Против них играли два офицера: один — широколицый, румяный, перешедший из гвардии, ротный командир Полторацкий, и, очень прямо сидевший, с холодным выражением красивого лица, полковой адъютант. Сама княгиня Марья Васильевна, крупная, большеглазая, чернобровая красавица, сидела подле Полторацкого, касаясь его ног своим кринолином и заглядывая ему в карты. И в ее словах, и в ее взглядах, и улыбке, и во всех движениях ее тела, и в духах, которыми от нее пахло, было то, что доводило Полторацкого до забвения всего, кроме сознания ее близости, и он делал ошибку за ошибкой, все более и более раздражая своего партнера.
– Nem, hát ez már lehetetlen! Már megint elsózott egy ászt – kiáltott fel a segédtiszt vörösen a dühtől, amikor Poltorackij ászt dobott az asztalra.154
154— Нет, это невозможно! Опять просолил туза! — весь покраснев, проговорил адъютант, когда Полторацкий скинул туза.
Poltorackij, mintha álmából ébredne, értetlenül bámult az elégedetlen segédtisztre egymástól távol álló, kedves fekete szemeivel.155
155Полторацкий, точно проснувшись, не понимая глядел своими добрыми, широко расставленными черными глазами на недовольного адъютанта.
– Bocsásson meg neki – szólalt meg mosolyogva Marja Vasziljevna. – Látja, én mondtam magának – fordult azután Poltorackijhoz.156
156— Ну простите его! — улыбаясь, сказала Марья Васильевна. — Видите, я вам говорила, — обратилась она к Полторацкому.
– De hiszen egészen mást mondott! – mosolygott rá Poltorackij.157
157— Да вы совсем не то говорили, — улыбаясь, сказал Полторацкий.
– Igazán mást mondtam? – ismételte az asszony, és ő is elmosolyodott. És válaszmosolya olyannyira felizgatta és megörvendeztette Poltorackijt, hogy egész arca bíborvörös lett, a kártyáért nyúlt és keverni kezdte.158
158— Разве не то? — сказала она и также улыбнулась. И эта ответная улыбка так страшно взволновала и обрадовала Полторацкого, что он багрово покраснел и, схватив карты, стал мешать их.
– Nem rajtad a sor – szólt rá szigorúan a segédtiszt, és hófehér gyűrűs kezével olyan sebesen kezdte kiosztani a kártyát, mintha csak minél hamarabb meg akarna szabadulni tőle.159
159— Не тебе мешать, — строго сказал адъютант и стал своей белой, с перстнем, рукой сдавать карты, так, как будто он только хотел поскорее избавиться от них.
A szalonba most belépett a herceg komornyikja, és jelentette, hogy az ügyeletes tiszt kíván beszélni vele.160
160В гостиную вошел камердинер князя и доложил, что князя требует дежурный.
– Bocsánat, uraim – állt fel a herceg; angolos kiejtéssel beszélt oroszul. – Beülsz helyettem, Marie?161
161— Извините, господа, — сказал Воронцов, с английским акцентом говоря по-русски. — Ты за меня. Marie, сядешь.
– Nem bánják? – kérdezte a hercegné, miközben gyorsan, könnyedén felállt. Selymek suhogása vette körül magas termetét, arcán a boldog asszony sugárzó mosolya terült el.162
162— Согласны? — спросила княгиня, быстро и легко вставая во весь свой высокий рост, шурша шелком и улыбаясь своей сияющей улыбкой счастливой женщины.
– Én soha semmit sem bánok – jelentette ki a segédtiszt, aki roppantul örült, hogy a hercegné lesz ellenfele, akinek fogalma sincs a játékról. Poltorackij csak széjjeltárta kezét és mosolygott.163
163— Я всегда на все согласен, — сказал адъютант, очень довольный тем, что против него играет теперь совершенно не умеющая играть княгиня. Полторацкий же только развел руками, улыбаясь.
A robber véget ért, mire a herceg visszatért a szalonba. Izgatott, vidám hangulatban volt.164
164Роббер кончался, когда князь вернулся в гостиную. Он пришел особенно веселый и возбужденный.
– Tudjátok, mit ajánlok?165
165— Знаете, что я вам предложу?
– Nos?166
166— Ну?
– Igyunk pezsgőt.167
167— Выпьемте шампанского.
– Erre sohase mondok nemet – helyeselt Poltorackij.168
168— На это я всегда готов, — сказал Полторацкий.
– Miért ne, nagyon kellemes – mondta a segédtiszt.169
169— Что же, это очень приятно, — сказал адъютант.
– Vaszilij, pezsgőt – szólt a herceg a lakájnak.170
170— Василий! подайте, — сказал князь.
– Miért hívattak? – érdeklődött Marja Vasziljevna.171
171— Зачем тебя звали? — спросила Марья Васильевна.
– Az ügyeletes jött egy másik emberrel.172
172— Был дежурный и еще один человек.
– Kicsoda? Miért? – kérdezte gyorsan a hercegné.173
173— Кто? Что? — поспешно спросила Марья Васильевна.
– Nem mondhatom meg – válaszolt Voroncov, és vállat vont.174
174— Не могу сказать, — пожав плечами, сказал Воронцов.
– Nem mondhatod meg? – ismételte Marja Vasziljevna. – Majd meglátjuk.175
175— Не можешь сказать, — повторила Марья Васильевна. — Это мы увидим.
Behozták a pezsgőt. A vendégek megittak egy-egy pohárral, majd befejezték a játszmát, elszámoltak és búcsúzni kezdtek.176
176Принесли шампанского. Гости выпили по стакану и, окончив игру и разочтясь, стали прощаться.
– A maga századát rendeltem holnap az erdőre? – kérdezte a herceg Poltorackijtól.177
177— Ваша рота завтра назначена в лес? — спросил князь Полторацкого.
– Az enyémet. Miért?178
178— Моя. А что?
– Mert akkor holnap találkozunk – mondta a herceg jelentős félmosollyal.179
179— Так мы увидимся завтра с вами, — сказал князь, слегка улыбаясь.
– Nagyon örvendek – válaszolta Poltorackij, aki nemigen értette, mit beszél hozzá a herceg, mert folyvást csak az járt az eszében, hogy most mindjárt megszorítja Marja Vasziljevna nagy fehér kezét.180
180— Очень рад, — сказал Полторацкий, хорошенько не понимая того, что ему говорил Воронцов, и озабоченный только тем, как он сейчас пожмет большую белую руку Марьи Васильевны.
Marja Vasziljevna rendes szokása szerint nemcsak megszorította, hanem még alaposan meg is rázta Poltorackij kezét. Még egyszer emlékeztette őt végzetes hibájára a kártyajáték során és rámosolygott; Poltorackijnak úgy tetszett, hogy mosolya különösen elragadó, gyengéd és jelentőségteljes.181
181Марья Васильевна, как всегда, не только крепко пожала, но и сильно тряхнула руку Полторацкого. И еще раз напомнив ему его ошибку, когда он пошел с бубен, она улыбнулась ему, как показалось Полторацкому, прелестной, ласковой и значительной улыбкой.
Poltorackij abban az emelkedett hangulatban tért haza, amilyent csak a hozzája hasonló, nagyvilágban felnőtt és nevelkedett ember érezhet, amikor a magányos katonaélet hosszú hónapjai után végre ismét régi köreibe tartozó nővel találkozik, s méghozzá olyan asszonnyal, amilyen Voroncova hercegné.182
182Полторацкий шел домой в том восторженном настроении, которое могут понимать только люди, как он, выросшие и воспитанные в свете, когда они, после месяцев уединенной военной жизни, вновь встречают женщину из своего прежнего круга. Да еще такую женщину, как княгиня Воронцова.
A kicsiny ház elé érkezvén, amelyben egy tiszttársával lakott, Poltorackij megnyomta a bejárati ajtót – az ajtó zárva volt. Kopogott: az ajtót nem nyitották ki. Elöntötte a bosszúság, teljes erejéből dörömbölni kezdett a bezárt ajtón öklével és kardja markolatával.183
183Подойдя к домику, в котором он жил с товарищем, он толкнул входную дверь, но дверь была заперта. Он стукнул. Дверь не отпиралась. Ему стало досадно, и он стал барабанить в запертую дверь ногой и шашкой.
Az ajtó mögött lépések hangzottak fel, és Vavilo, Poltorackij házi jobbágya, belülről visszatolta a reteszt.184
184За дверью послышались шаги, и Вавило, крепостной дворовый человек Полторацкого, откинул крючок.
– Mi jutott eszedbe, bezárni az ajtót? Te marha.185
185— С чего вздумал запирать?! Болван!
– De hát nem lehet, Alekszej Vlagyimir…186
186— Да разве можно, Алексей Владимир…
– Már megint részeg vagy. Majd én megmutatom neked, hogy lehet…187
187— Опять пьян! Вот я тебе покажу, как можно…
Poltorackij pofon akarta ütni Vavilót, de azután meggondolta magát.188
188Полторацкий хотел ударить Вавилу, но раздумал.
– No, fene a dolgod. Gyújts gyertyát.189
189— Ну, черт с тобой. Свечу зажги.
– Igenis, ebben a pillanatban.190
190— Сею минутую.
Vavilo csakugyan ivott, mégpedig azért ivott, mert a raktáros altiszt neve napját ünnepelték. Hazamenet elgondolkozott életén, összehasonlította a raktáros altiszt életével. Ivan Makejicsnak jövedelmei voltak, nős ember volt, és azt remélte, egy év múlva felszabadul. Vavilo pedig már gyermekkorában „felkerült”, azaz urai szolgálatába jutott, most már negyvenéves is elmúlt, nem nősült meg, és vándor katonaéletet élt kelekótya urával együtt. Ura jó volt hozzá, csak ritkán verte meg, de mégis – micsoda élet az ilyen! „Igaz, megígérte, hogy kiadja a szabadságlevelemet, ha hazamegyünk a Kaukázusból, de mit kezdek én akkorra a szabadságommal. Kutya egy élet” – gondolta Vavilo. És olyan álmosság vett erőt rajta, hogy bereteszelte az ajtót – nehogy valaki bejöhessen a házba és elvigyen valamit -, és mélyen elaludt.191
191Вавило был действительно выпивши, а выпил он потому, что был на именинах у каптенармуса. Вернувшись домой, он задумался о своей жизни в сравнении с жизнью Ивана Макеича, каптенармуса. Иван Макеич имел доходы, был женат и надеялся через год выйти в чистую. Вавило же был мальчиком взят в верх, то есть в услужение господам, и вот уже ему было сорок с лишком лет, а он не женился и жил походной жизнью при своем безалаберном барине. Барин был хороший, дрался мало, но какая же это была жизнь! "Обещал дать вольную, когда вернется с Кавказа. Да куда же мне идти с вольной. Собачья жизнь!" — думал Вавило. И ему так захотелось спать, что он, боясь, чтобы кто-нибудь не вошел и не унес что-нибудь, закинул крючок и заснул.
Poltorackij belépett a szobába, ahol Tyihonovval, tiszttársával együtt aludt.192
192Полторацкий вошел в комнату, где он спал вместе с товарищем Тихоновым.
– No, mi az, vesztettél? – kérdezte Tyihonov felébredve.193
193— Ну что, проигрался? — сказал проснувшийся Тихонов.
– Nem, tizenhét rubelt nyertem, és egy üveg Cliquot-t is megittunk.194
194— АН нет, семнадцать рублей выиграл, и клико бутылочку распили.
– És Marja Vasziljevnát is megbámultad?195
195— И на Марью Васильевну смотрел?
– Marja Vasziljevnát is megbámultam – ismételte Poltorackij.196
196— И на Марью Васильевну смотрел, — повторил Полторацкий.
– Nemsokára föl kell kelnünk – mondta Tyihonov. – Hatkor indulunk.197
197— Скоро уж вставать, — сказал Тихонов, — и в шесть надо уж выступать.
– Vavilo! – kiáltotta Poltorackij. – Vigyázz, holnap pontosan öt órakor ébressz fel!198
198— Вавило, — крикнул Полторацкий. — Смотри, хорошенько буди меня завтра в пять.
– Hogyan költsem föl, amikor megpofoz érte?199
199— Как же вас будить, когда вы деретесь.
– Kelts fel, ha mondom. Megértetted?200
200— Я говорю, чтоб разбудить. Слышал?
– Megértettem.201
201— Слушаю.
Vavilo kiment, s kivitte magával ura csizmáját, ruháját.202
202Вавило ушел, унося сапоги и платье.
Poltorackij lefeküdt ágyába, mosolyogva rágyújtott egy cigarettára, és eloltotta a gyertyát. A sötétben Marja Vasziljevna mosolygó arcát látta maga előtt.203
203А Полторацкий лег в постель и, улыбаясь, закурил папироску и потушил свечу. Он в темноте видел перед собою улыбающееся лицо Марьи Васильевны.
Voroncovék sem aludtak el mindjárt. Amikor a vendégek eltávoztak, Marja Vasziljevna odalépett urához, megállt előtte, és szigorúan rászólt:204
204У Воронцовых тоже не сейчас заснули. Когда гости УШЛИ, Марья Васильевна подошла к мужу и, остановившись перед ним, строго сказала:
– Eh bien, vous allez me dire ce que c’est?205
205— Eh bien, vous aller me dire ce que c'est?
– Mais, ma chère…206
206— Mais, ma chere…
– Pas de „ma chère”! C’est un émissaire, n’est-ce pas?207
207— Pas de "ma chere"! C'est un emissaire, n'est-ce pas?
– Quand même je ne puis pas vous le dire.208
208— Quand meme je ne puis pas vous le dire.
– Vous ne pouvez pas? Alors c’est moi qui vais vous le dire.209
209— Vous ne pouvez pas? Alors c'est moi qui vais vous le dire!
– Vous?210
210— Vous?
– Hadzsi Murat, ugye? – mondta a hercegné, aki már napok óta hallott a Hadzsi Murattal folyó tárgyalásokról, és azt hitte, hogy maga Hadzsi Murat jött el férjéhez.211
211— Хаджи-Мурат? да? — сказала княгиня, слыхавшая уже несколько дней о переговорах с Хаджи-Муратом и предполагавшая, что у ее мужа был сам Хаджи-Мурат.
Voroncov nem tagadhatta, de annyiból mégis csalódásba kellett ejtenie feleségét, hogy nem maga Hadzsi Murat járt nála, hanem csupán követe, aki közölte, hogy Hadzsi Murat másnap meglátogatja őt azon a helyen, ahová a katonák erdőirtásra vannak kirendelve.212
212Воронцов не мог отрицать, но разочаровал жену в том, что был не сам Хаджи-Мурат, а только лазутчик, объявивший, что Хаджи-Мурат завтра выедет к нему в то место, где назначена рубка леса.
Az erődbeli élet egyhangúsága mellett a fiatal Voroncov házaspár megörült ennek az eseménynek, a férj csakúgy, mint a feleség. Sokáig beszélgettek arról, milyen kellemesen fogja meglepni ez a hír Voroncov édesapját, s már három óra felé járt az idő, amikor aludni tértek.213
213Среди однообразия жизни в крепости молодые Воронцовы — и муж и жена — были очень рады этому событию. Поговорив о том, как приятно будет это известие его отцу, муж с женой в третьем часу легли спать.
4214
214IV
A három álmatlan éjszaka után, amelyet Samil muridjai elől menekültében töltött, Hadzsi Murat abban a pillanatban elaludt, amikor Szado elhagyta a száklyát, miután jó éjszakát kívánt. Felöltözve aludt, fejét kezére támasztva, könyöke besüppedt a piros pehelypárnába, amelyet házigazdája terített alája. Eldar nem messze tőle aludt a fal mellett. Hanyatt feküdt, fiatal, erős tagjait széjjelvetve, domború mellkasa – fehér cserkeszkáján a feketéllő tölténysorral – magasabban feküdt, mint hátravetett, frissen borotvált, kékes feje, amely lehanyatlott a párnáról. Felső ajka, amely kissé előreállt, mint a gyermekeké, és alig észrevehető pihe borította, hol megfeszült, hol elernyedt, mintha valamit szürcsölne. Ő is felöltözve aludt, akárcsak Hadzsi Murat, pisztollyal, tőrrel övében. A kályhában leégett a rőzsetűz, a kemence falába illesztett éjjeli mécses halavány fénnyel derengett.215
215После тех трех бессонных ночей, которые он провел, убегая от высланных против него мюридов Шамиля, Хаджи-Мурат заснул тотчас же, как только Садо вышел из сакли, пожелав ему спокойной ночи. Он спал не раздеваясь, облокотившись на руку, утонувшую локтем в подложенные ему хозяином пуховые красные подушки. Недалеко от него, у стены, спал Элдар. Элдар лежал на спине, раскинув широко свои сильные, молодые члены, так что высокая грудь его с черными хозырями на белой черкеске была выше откинувшейся свежебритой, синей головы, свалившейся с подушки. Оттопыренная, как у детей, с чуть покрывавшим ее пушком верхняягуба его точно прихлебывала, сжимаясь и распускаясь. Он спал так же, как и Хаджи-Мурат: одетый, с пистолетом за поясом и кинжалом. В камине сакли догорали сучья, и в печурке чуть светился ночник.
Éjféltájban megnyikordult a vendégszoba ajtaja; Hadzsi Murat azonnal felriadt, és pisztolyához kapott. A szobába Szado jött be, nesztelenül lépkedve a földes padlón.216
216В середине ночи скрипнула дверь в кунацкой, и Хаджи-Мурат тотчас же поднялся и взялся за пистолет. В комнату, мягко ступая по земляному полу, вошел Садо.
– Mi baj? – kérdezte Hadzsi Murat, mintha egyáltalán nem is aludt volna.217
217— Что надо? — спросил Хаджи-Мурат бодро, как будто никогда не спал.
– Gondolkoznunk kell – válaszolta Szado, és lekuporodott Hadzsi Murat mellé. – Egy asszony a háztetőről látta, amikor arra mentél, elmondta férjének, és most az egész aul tudja. Feleségemhez épp most szaladt át a szomszédasszony, elmondta, hogy az öregek összegyülekeztek a mecsetben, és fel akarnak tartóztatni.218
218— Думать надо, — сказал Садо, усаживаясь на корточки перед Хаджи-Муратом. — Женщина с крыши видела, как ты ехал, — сказал он, — и рассказала мужу, а теперь весь аул знает. Сейчас прибегала к жене соседка, сказывала, что старики собрались у мечети и хотят остановить тебя.
– Tovább kell mennem – mondta Hadzsi Murat.219
219— Ехать надо, — сказал Хаджи-Мурат.
– A lovak készen állnak – válaszolta Szado, és sietve kiment a száklyából.220
220— Кони готовы, — сказал Садо и быстро вышел из сакли.
– Eldar – suttogta Hadzsi Murat, és a fiú, amint meghallotta nevét és – főként – mursidja hangját, azonnal talpra ugrott, megigazítva fején prémszegélyes kucsmáját. Hadzsi Murat felöltötte köpönyegét, fegyvereit, Eldar ugyanazt cselekedte, azután mind a ketten némán kimentek a tornácra. A fekete szemű fiú elővezette a lovukat. A paták dobogására a kitaposott utcán, a szomszéd száklya ajtajából egy fej tűnt elő, és fasarkú papucsával kopogva egy ember szaladt fel a hegyre a mecset felé.221
221— Элдар, — прошептал Хаджи-Мурат, и Элдар, услыхав свое имя и, главное, голос своего мюршида, вскочил на сильные ноги, оправляя папаху. Хаджи-Мурат надел оружие и бурку. Элдар сделал то же. И оба молча вышли из сакли под навес. Черноглазый мальчик подвел лошадей. На стук копыт по убитой дороге улицы чья-то голова высунулась из двери соседней сакли, и, стуча деревянными башмаками, пробежал какой-то человек в гору к мечети.
A hold nem sütött, csak a csillagok ragyogtak fényesen a fekete égbolton. A sötétben is látszottak a száklyák tetejének körvonalai, és a többinél is tisztábban a mecset épülete minaretjével az aul felső végében. A mecset felől hangos beszéd zaja hallatszott.222
222Месяца не было, но звезды ярко светили в черном небе, и в темноте видны были очертания крыш саклей и больше других здание мечети с минаретом в верхней части аула. От мечети доносился гул голосов.
Hadzsi Murat gyors mozdulattal megragadta puskáját, lábát a keskeny kengyelvasba helyezte, és nesztelenül, szinte észrevétlenül átvetve testét, a magas nyeregbe zökkent.223
223Хаджи-Мурат, быстро прихватив ружье, вложил ногу в узкое стремя и, беззвучно, незаметно перекинув тело, неслышно сел на высокую подушку седла.
– Isten fizesse meg néked – fordult a házigazdához, miközben a jobb lába megszokott mozdulattal a kengyelvasat kereste. Azután a fiút, aki lovát tartotta, könnyedén megérintette korbácsa nyelével, annak jeléül, hogy álljon félre. A gyerek félreállt, és a ló, mint aki magától tudja, mi a teendője, fürge léptekkel megindult a mellékutcából a főút felé. Eldar mursidja mögött lovagolt, Szado bundában, karját lóbálva, majdnem futólépésben követte őket, miközben az útnak hol egyik, hol másik oldalára szaladt át. Amikor kifordultak a főútra, árnyék suhant át előttük, majd egy második.224
224— Бог да воздаст вам! — сказал он, обращаясь к хозяину, отыскивая привычным движением правой ноги другое стремя, и чуть-чуть тронул мальчика, державшего лошадь, плетью, в знак того, чтобы он посторонился. Мальчик посторонился, и лошадь, как будто сама зная, что ей надо делать, бодрым шагом тронулась из проулка на главную дорогу. Элдар ехал сзади; Садо, в шубе, быстро размахивая руками, почти бежал за ними, перебегая то на одну, то на другую сторону узкой улицы. У выезда, через дорогу, показалась движущаяся тень, потом — другая.
– Állj! Ki megy itt? Megállni! – kiáltott egy hang, és néhányan elállták az utat.225
225— Стой! Кто едет? Остановись! — крикнул голос, и несколько людей загородили дорогу.
Megállás helyett Hadzsi Murat előkapta pisztolyát, és gyorsabb lépésre noszogatva lovát, egyenesen nekiirányította az utat elálló embereknek. Az emberek széjjelváltak, és Hadzsi Murat hátra sem nézve, gyors ügetéssel megindult lefelé az úton. Eldar utána ügetett. Hátuk mögött két lövés dördült el, két golyó süvöltött, de nem találta el sem őt, sem Eldart. Hadzsi Murat változatlan sebességgel folytatta útját. Vagy háromszáz lépés után megállította kissé ziháló lovát és fülelt. Előtte a mélyben gyorsan futó víz zúgott. Mögötte egymásnak felelgető kakasszó hallatszott az aulból. E hangok közül közeledő lódobogást, emberi beszédet hallott maga mögött. Megérintette lovát, és ugyanolyan egyenletes ügetéssel folytatta útját.226
226Вместо того чтобы остановиться, Хаджи-Мурат выхватил пистолет из-за пояса и, прибавляя хода, направил лошадь прямо на заграждавших дорогу людей. Стоявшие на дороге люди разошлись, и Хаджи-Мурат, не оглядываясь, большой иноходью пустился вниз по дороге. Элдар большой рысью ехал за ним. Позади их щелкнули два выстрела, просвистели две пули, не задевшие ни его, ни Элдара. Хаджи-Мурат продолжал ехать тем же ходом. Отъехав шагов триста, он остановил слегка запыхавшуюся лошадь и стал прислушиваться. Впереди, внизу, шумела быстрая вода. Сзади слышны были перекликающиеся петухи в ауле. Из-за этих звуков послышался приближающийся лошадиный топот и говор позади Хаджи-Мурата. Хаджи-Мурат тронул лошадь и поехал тем же ровным проездом.
Üldözői vágtázva hamarosan utolérték. Vagy húszan lehettek, lovasok, valamennyien az aul lakosai, akik elhatározták, hogy feltartóztatják Hadzsi Muratot, vagy legalábbis – Samil előtti igazolásukul – úgy tesznek, mintha fel akarnák tartóztatni. Amikor olyan közel értek hozzája, hogy láthatók voltak a sötétben, Hadzsi Murat megállította lovát, nyakába vetette a szárat, és bal keze gyakorlott mozdulatával kinyitva puskája tokját, jobbjával elővette karabélyát. Eldar ugyanazt cselekedte.227
227Ехавшие сзади скакали и скоро догнали Хаджи-Мурата. Их было человек двадцать верховых. Это были жители аула, решившие задержать Хаджи-Мурата или по крайней мере, для очистки себя перед Шамилем, сделать вид, что они хотят задержать его. Когда они приблизились настолько, что стали видны в темноте, Хаджи-Мурат остановился, бросив поводья, и, привычным движением левой руки отстегнув чехол винтовки, правой рукой вынул ее. Элдар сделал то же.
– Mit akartok? – kiáltotta Hadzsi Murat. – El akartok fogni? Tessék, fogjatok el!228
228— Чего надо? — крикнул Хаджи-Мурат. — Взять хотите? Ну, бери!
Azzal fölemelte puskáját.229
229И он поднял винтовку. Жители аула остановились.
Az aulbeliek megálltak. Hadzsi Murat, puskáját kezében tartva, megindult lefelé a lejtőn. A lovasok követték, de nem közeledtek hozzá. Amikor Hadzsi Murat átért a szakadék túlsó oldalára, a lovasok átkiáltottak neki, hogy álljon meg, hallgassa végig, amit mondani akarnak neki. Válaszul Hadzsi Murat elsütötte puskáját, és vágtába ugratta lovát. Amikor végre megállt, az üldözés zaja elült mögötte, a kakasszó sem hallatszott már, csak a víz csobogása szólt hangosabban az erdő felől, és nagy ritkán egy-egy bagoly huhogott panaszosan. Az erdő sötét fala már egészen közelről látszott. Ez volt az az erdő, amelyben muridjai várakoztak Hadzsi Muratra. Az erdő szélére érve, Hadzsi Murat megállt, mélyen teleszívta tüdejét levegővel, nagyot füttyentett, s aztán elhallgatott, fülelt. Egy perc múlva hasonló füttyentés válaszolt az erdőből. Hadzsi Murat letért az útról, és belovagolt az erdőbe. Alig száz lépést haladt, amikor a fák törzse között tábortüzet pillantott meg, körülötte ülő emberek árnyát és egy megnyűgözött, megnyergelt lovat, amelyet félig világított meg a tűz fénye.230
230Хаджи-Мурат, держа винтовку в руке, стал спускаться в лощину. Конные, не приближаясь, ехали за ним. Когда Хаджи-Мурат переехал на другую сторону лощины, ехавшие за ним верховые закричали ему, чтобы он выслушал то, что они хотят сказать. В ответ на это Хаджи-Мурат выстрелил из винтовки и пустил свою лошадь вскачь. Когда он остановил ее, погони за ним уже не слышно было; не слышно было и петухов, а только яснее слышалось в лесу журчание воды и изредка плач филина. Черная стена леса была совсем близко. Это был тот самый лес, в котором дожидались его его мюриды. Подъехав к лесу, Хаджи-Мурат остановился и, забрав много воздуху в легкие, засвистал и потом затих, прислушиваясь. Через минуту такой же свист послышался из леса. Хаджи-Мурат свернул с дороги и поехал в лес. Проехав шагов сто, Хаджи-Мурат увидал сквозь стволы деревьев костер, тени людей, сидевших у огня, и до половины освещенную огнем стреноженную лошадь в седле.
Az egyik a tábortűz körül ülők közül felugrott, és Hadzsi Murat elé ment, megfogta lova kantárját, kengyelét. Ez az avar Hanefi volt, Hadzsi Murat választott testvére, aki gazdaságát vezette.231
231Один из сидевших у костра людей быстро встал и подошел к Хаджи-Мурату, взявшись за повод и за стремя. Это был аварец Ханефи, названый брат Хаджи-Мурата, заведующий его хозяйством.
– Oltsátok el a tüzet – mondta Hadzsi Murat, amikor leszállt lováról. Az emberek széjjeldobták a máglyát, és eltaposták az égő gallyakat.232
232— Огонь потушить, — сказал Хаджи-Мурат, слезая с лошади. Люди стали раскидывать костер и топтать горевшие сучья.
– Bata itt volt? – kérdezte Hadzsi Murat, miközben a földre kiteregetett köpönyegéhez lépett.233
233— Был здесь Бата? — спросил Хаджи-Мурат, подходя к расстеленной бурке.
– Itt volt, régen elment Khan Mahomával együtt.234
234— Был, давно ушли с Хан-Магомой.
– Melyik úton mentek?235
235— По какой дороге пошли?
– Amazon – válaszolta Hanefi, s az ellenkező irányba mutatott, mint amerről Hadzsi Murat érkezett.236
236— По этой, — отвечал Ханефи, указывая на противоположную сторону той, по которой приехал Хаджи-Мурат.
– Rendben van – bólintott Hadzsi Murat, levette puskáját, és nekiállt megtölteni. – Vigyáznunk kell, üldözőbe vettek – fordult azután ahhoz az emberhez, aki a tüzet oltogatta.237
237— Ладно, — сказал Хаджи-Мурат и, сняв винтовку, стал заряжать ее. — Поберечься надо, гнались за мной, — сказал он, обращаясь к человеку, тушившему огонь.
Ezt a csecsencet Gamzalónak hívták. Odament köpenyéhez, elővette huzatából puskáját, és szótlanul a tisztás szélére ment, arra az oldalra, amerről Hadzsi Murat érkezett. Eldar leugrott lováról, megfogta Hadzsi Muratét is, és mindkettőt egy-egy fához kötözte, olyan módon, hogy fejüket magasra emelve tartották. Azután éppen úgy, mint Gamzalo, puskával a vállán odaállt őrködni a tisztás túlsó szélére. A tábortűz kialudt, az erdő már nem tetszett olyan feketének, mint az imént, s az égen, ha gyengén is, de felpislákoltak a csillagok.238
238Это был чеченец Гамзало. Гамзало подошел к бурке, взял лежавшую на ней в чехле винтовку и молча пошел на край поляны, к тому месту, из которого подъехал Хаджи-Мурат. Элдар, слезши с лошади, взял лошадь Хаджи-Мурата и, высоко подтянув обеим головы, привязал их к деревьям, потом, так же как Гамзало, с винтовкой за плечами стал на другой край поляны. Костер был потушен, и лес не казался уже таким черным, как прежде, и на небе, хотя и слабо, но светились звезды.
Hadzsi Murat felnézett a csillagokra: a Fiastyúk már az égnek mintegy félmagasságába emelkedett, s ebből Hadzsi Murat arra következtetett, hogy éjfél régen elmúlt, s régen eljött már az éjszakai imádság ideje. Hanefitől elkérte cserépkancsóját, amelyet állandóan magával hordott tarisznyájában, és burnuszát magára vetve a folyóhoz ment.239
239Поглядев на звезды, на Стожары, поднявшиеся уже на половину неба, Хаджи-Мурат рассчитал, что было далеко за полночь и что давни уже была пора ночной молитвы. Он спросил у Ханефи кумган, всегда возимый с собой в сумах, и, надев бурку, пошел к воде.
Miután levetette cipőjét, és elvégezte mosakodását, Hadzsi Murat mezítláb köpenyére lépett, majd lekuporodott, ujját fülébe dugta, szemét lehunyta, és kelet felé fordulva elmormolta a szokásos imádságot.240
240Разувшись и совершив омовение, Хаджи-Мурат стал босыми ногами на бурку, потом сел на икры и, сначала заткнув пальцами уши и закрыв глаза, произнес, обращаясь на восток, обычные молитвы.
Miután befejezte, visszatért helyére a tarisznyák mellé, leült köpenyére, térdére könyökölt, lehajtotta fejét, és gondolataiba merült.241
241Окончив молитву, он вернулся на свое место, где были переметные сумы, и, сев на бурку, облокотил руки на колена и, опустив голову, задумался.
Hadzsi Murat mindig bízott szerencséjében. Bármit tervezett, előre meg volt győződve vállalkozása sikeréről, és a szerencse mindig rámosolygott. Ritka kivételektől eltekintve, így volt ez egész viharos harci pályafutása során. Bízott benne, hogy most is úgy lesz. Elképzelte magának, hogy a Voroncov által rendelkezésre bocsátott hadsereggel miképpen támad majd Samilra, hogyan ejti majd fogságba, és áll rajta bosszút; az orosz cár megjutalmazza majd ezért, és ő ismét uralkodni fog nemcsak Avarián, hanem egész Csecsnyán, amelyet leigáz. E gondolatai közben észrevétlenül elnyomta az álom.242
242Хаджи-Мурат всегда верил в свое счастие. Затевая что-нибудь, он был вперед твердо уверен в удаче, — и все удавалось ему. Так это было, за редкими исключениями, во все продолжение его бурной военной жизни. Так, он надеялся, что будет и теперь. Он представлял себе, как он с войском, которое даст ему Воронцов, пойдет на Шамиля и захватит его в плен, и отомстит ему, и как русский царь наградит его, и он опять будет управлять не только Аварией, но и всей Чечней, которая покорится ему. С этими мыслями он не заметил, как заснул.
Azt álmodta, hogy hős katonáival, hangos énekszóval, „Jő Hadzsi Murat” csatakiáltással támad Samilra, foglyul ejti őt feleségeivel együtt, hallja az asszonyok sírását, zokogását. Felébredt. A „lá illáh”-dal, a „Jő Hadzsi Murat” csatakiáltás és Samil feleségeinek sírása – mindez nem volt egyéb, mint a sakálok üvöltése, sírása, hahotája, amely felköltötte őt. Hadzsi Murat fölemelte fejét, felnézett az égre, amely kelet felől már világosodott a fák törzse között, és a tőle nem messze ülő muridnál Khan Mahoma után kérdezősködött. Megtudván, hogy Khan Mahoma még nem érkezett vissza, Hadzsi Murat ismét lehajtotta fejét, és abban a pillanatban újra elaludt.243
243Он видел во сне, как он с своими молодцами, с песнью и криком "Хаджи-Мурат идет", летит на Шамиля и захватывает его с его женами, и слышит, как плачут и рыдают его жены. Он проснулся. Песня "Ля илляха", и крики: "Хаджи-Мурат идет", и плач жен Шамиля — это были вой, плач и хохот шакалов, который разбудил его. Хаджи-Мурат поднял голову, взглянул на светлевшееся уже сквозь стволы дерев небо на востоке и спросил у сидевшего поодаль от него мюрида о Хан-Магоме. Узнав, что Хан-Магома еще не возвращался, Хаджи-Мурат опустил голову и тотчас же опять задремал.
Khan Mahoma vidám hangjára ébredt, aki Batával együtt visszaérkezett küldetéséből, azonnal leült Hadzsi Murat mellé, és elbeszélte neki, miképpen fogadták a katonák, hogyan kísérték a herceg elé, hogyan beszélt magával a herceggel, aki nagyon megörült, és megígérte, hogy reggel kijön eléjük arra a helyre, ahol az oroszok az erdőt irtják, Micsikon túl, a salini tisztáson. Bata többször is félbeszakította társa elbeszélését, és újabb részletekkel egészítette ki.244
244Разбудил его веселый голос Хана-Магомы, возвращавшегося с Батою из своего посольства. Хан-Магома тотчас же подсел к Хаджи-Мурату и стал рассказывать, как солдаты встретили их и проводили к самому князю, как он говорил с самим князем, как князь радовался и обещал утром встретить их там, где русские будут рубить лес, за Мичиком, на Шалинской поляне. Бата перебивал речь своего сотоварища, вставляя свои подробности.
Hadzsi Murat tüzetesen kikérdezte Khan Mahomát, hogy Voroncov szóról szóra mit válaszolt találkozási ajánlatára. Khan Mahoma és Bata egybehangzóan azt mondották, hogy a herceg megígérte: Hadzsi Muratot vendégbarátjaként fogja fogadni, s mindent megtesz, hogy kedvében járjon. Azután az út felől tudakozódott Hadzsi Murat, és amikor Khan Mahoma biztosította felőle, hogy pontosan tudja az utat, és egyenesen a megbeszélt helyre fogja vezetni, Hadzsi Murat elővette pénzét, és kifizette Batának a megállapodás szerinti három rubelt. Azután meghagyta embereinek, vegyék elő a tarisznyából aranyberakásos fegyverét, turbános, prémes kucsmáját, maguk pedig tisztálkodjanak, szedjék rendbe magukat, hogy minél fényesebben jelenhessenek meg az oroszok előtt. Miközben az emberek a fegyvereket, nyergeket, szerszámot, lovakat tisztogatták, a csillagok kialudtak, az ég egészen megvilágosodott, és hajnal előtti hűs szellő kerekedett.245
245Хаджи-Мурат расспросил подробно о том, какими именно словами отвечал Воронцов на предложение Хаджи-Мурата выйти к русским. И Хан-Магома и Бата в один голос говорили, что князь обещал принять Хаджи-Мурата как гостя и сделать так, чтобы ему хорошо было. Хаджи-Мурат расспросил еще про дорогу, и когда Хан-Магома заверил его, что он хорошо знает дорогу и прямо приведет туда, Хаджи-Мурат достал деньги и отдал Бате обещанные три рубля; своим же велел достать из переметных сум свое с золотой насечкой оружие и папаху с чалмою, самим же мюридам почиститься, чтобы приехать к русским в хорошем виде. Пока чистили оружие, седла, сбрую и коней, звезды померкли, стало совсем светло, и потянул предрассветный ветерок.
5246
246V
Kora reggel, még pirkadat előtt, két század katonaság fejszékkel fölszerelve, Poltorackij vezénylete alatt kivonult a Csahgirin-kapun túl tízversztányira, s ott fegyveres őrláncot állítva, amint hajnalodott, nekiállt a favágásnak. Nyolc óra felé a köd, amely egybefolyt a tábortűzben sistergő, ropogó, nedves rőzse illatos füstjével, kezdett fölemelkedni, és a favágó katonák, akik azelőtt egymástól ötlépésnyire nem látták, csupán hallották egymást, megpillantották a tábortüzeket, meg az erdőn átvezető utat, amelyet most kidöntött fatörzsek zártak el. A nap hol homályos, világos foltként tünedezett elő a ködből, hol ismét elbújt. A tisztáson, távolabb az úttól, a dombokon üldögélt Poltorackij Tyihonovval, az alája rendelt tiszttel, a harmadik század két tisztje és Freese báró, volt lovasgárdista, azelőtt Poltorackij évtársa a cári apródiskolában, akit egy párbaj miatt lefokoztak. A dobok körül papiros hányódott, amelybe reggelijük volt becsomagolva, cigarettacsutka, üres üvegek. A tisztek előbb vodkát ittak, majd megreggeliztek, és most a barna sörnél tartottak. A dobos már a nyolcadik üveget bontotta. Poltorackij, noha nem aludta ki magát, különös, emelkedett lelkiállapotban volt, szellemi ereje teljességében, s ugyanakkor könnyű, gondtalan vidámságban. Mindig így érezte magát, valahányszor katonái és tiszttársai körében volt, s olyan helyzetben, ahol veszély is fenyegethette.247
247Рано утром, еще в темноте, две роты с топорами, под командой Полторацкого, вышли за десять верст за Чахгиринские ворота и, рассыпав цепь стрелков, как только стало светать, принялись за рубку леса. К восьми часам туман, сливавшийся с душистым дымом шипящих и трещащих на кострах сырых сучьев, начал подниматься кверху, и рубившие лес, прежде за пять шагов не видавшие, а только слышавшие друг друга, стали видеть и костры, и заваленную деревьями дорогу, шедшую через лес; солнце то показывалось светлым пятном в тумане, то опять скрывалось. На полянке, поодаль от дороги, сидели на барабанах: Полторацкий с своим субалтерн-офицером Тихоновым, два офицера 3-й роты и бывший кавалергард, разжалованный за дуэль, товарищ Полторацкого по Пажескому корпусу, барон Фрезе. Вокруг барабанов валялись бумажки от закусок, окурки и пустые бутылки. Офицеры выпили водки, закусили и пили портер. Барабанщик откупоривал восьмую бутылку. Полторацкий, несмотря на то, что не выспался, был в том особенном настроении подъема душевных сил и доброго, беззаботного веселья, в котором он чувствовал себя всегда среди своих солдат и товарищей там, где могла быть опасность.
A tisztek között élénk beszélgetés folyt a legfrissebb újságról: Szlepcov tábornok haláláról. Ebben a halálban senki sem látta meg az élet legfontosabb mozzanatát: annak végét és visszatérését forrásához, amelyből kiindult – csak egy vakmerő tiszt bátor cselekedetét látták benne, aki kivont kardjával a hegyi lakókra vetette magát, és kétségbeesetten kaszabolta őket utolsó pillanatáig.248
248Между офицерами шел оживленный разговор о последней новости, смерти генерала Слепцова. В этой смерти никто не видел того важнейшего в этой жизни момента — окончания ее и возвращения к тому источнику, из которого она вышла, а виделось только молодечество лихого офицера, бросившегося с шашкой на горцев и отчаянно рубившего их.
Noha mindannyian – különösen azok a tisztek, akik már vettek részt ütközetben – tudták és tudhatták, hogy sem az akkori kaukázusi háborúban, sem általában és soha és sehol nem létezett az a bizonyos kézitusa kivont karddal, amelyről annyit írnak és beszélnek (de ha valaha volt is ilyen kardos-szuronyos kézitusa, akkor is mindig csak a futva menekülők hátát ütötték-vágták ilyen módon!), a tisztek mégis megmaradtak az effajta közelharc fikciója mellett, s ez bizonyos nyugodt büszkeséggel és vidámsággal töltötte el őket, amint ott ültek a dombokon – egyesek hetyke, mások szerényebb helyzetben -, és cigarettáztak, ittak és tréfálkoztak, mit sem törődve a halállal, amely éppen úgy utolérhette akármelyiküket a következő percben, mint Szlepcovot. És csakugyan, mintegy várakozásuk igazolásául, beszélgetésük kellős közepébe bal felől élesen eldördülő puskalövés bátorító, szép hangja vágott bele, és a golyó vidám fütyüléssel röppent el valamerre a ködös levegőben, amíg csattanva meg nem állt egy fatörzsben. Katonai puskák súlyos, hangos dörrenése válaszolt az ellenséges lövésre.249
249Хотя все, в особенности побывавшие в делах офицеры, знали и могли знать, что на войне тогда на Кавказе, да и никогда нигде не бывает той рубки врукопашную шашками, которая всегда предполагается и описывается (а если и бывает такая рукопашная шашками и штыками, то рубят и колют всегда только бегущих), эта фикция рукопашной признавалась офицерами и придавала им ту спокойную гордость и веселость, с которой они, одни в молодецких, другие, напротив, в самых скромных позах, сидели на барабанах, курили, пили и шутили, не заботясь о смерти, которая, так же как и Слепцова, могла всякую минуту постигнуть каждого из них. И действительно, как бы в подтверждение их ожидания в середине их разговора влево от дороги послышался бодрящий, красивый звук винтовочного, резко щелкнувшего выстрела, и пулька, весело посвистывая, пролетела где-то в туманном воздухе и щелкнулась в дерево. Несколько грузно-громких выстрелов солдатских ружей ответили на неприятельский выстрел.
– Ahá! – rikkantott Poltorackij vidáman – hiszen ez az őrlánc felől szólt! No, Kosztya barátom – fordult Freeséhez -, szerencséd van. Menj vissza a századodhoz. Olyan ütközetet rendezünk itt, hogy csupa gyönyörűség! Színpadi előadásnak is beillik.250
250— Эге! — крикнул веселым голосом Полторацкий, — ведь это в цепи! Ну, брат Костя, — обратился он к Фрезе, — твое счастие. Иди к роте. Мы сейчас такое устроим сражение, что прелесть! И представление сделаем.
A lefokozott báró talpra ugrott, és sietős léptekkel haladt a füst irányába, ahol századát tudta. Elővezették Poltorackij alacsony, sötétpej kabard hátaslovát, felült rá, és századát felsorakoztatva, az őrlánc elé vezette, egyenesen a lövések irányába. Az őrlánc az erdő szélén posztolt, egy kopár meredeken lehulló szakadék szélén. A szél az erdő felé fújt, és a szakadéknak nemcsak az innenső fele, de túlsó oldala is tisztán látszott.251
251Разжалованный барон вскочил на ноги и быстрым шагом пошел в область дыма, где была его рота. Полторацкому подали его маленького каракового кабардинца, он сел на него и, выстроив роту, повел ее к цепи по направлению выстрелов. Цепь стояла на опушке леса перед спускающейся голой балкой. Ветер тянул на лес, и не только спуск балки, но и та сторона ее были ясно видны.
Amikor Poltorackij az őrshöz érkezett, a nap éppen kibukkant a ködből, s a hasadék túlsó oldalán, ahol ismét ritkás erdő kezdődött, alig kétszáz méternyire tőlük, néhány lovas alakja tűnt elő. Azok a csecsencek voltak ezek, akik Hadzsi Muratot üldözték, s látni akarták megérkezését az oroszokhoz. Egyik közülük az őrláncra tüzelt, s néhány katona válaszolt neki. A csecsencek visszavonultak, és a lövöldözés megszűnt, de amikor Poltorackij századával odaérkezett, tüzet vezényelt, és alig adta ki a parancsot, amikor az őrlánc egész vonalán felhangzott a vidám, élénk puskaropogás, amelyet finoman bodrozó füstfelhőcskék gomolygása kísért. A katonák megörültek a változatosságnak, sietve töltöttek, és egyik lövést a másik után adták le. A csecsencek, úgy látszik, szintén dühbe jöttek, előugrottak és egymás után néhány sortüzet adtak le a katonákra. Egy katona meg is sebesült. Ugyanaz az Avgyejev volt ez, aki előző éjszaka rejtett figyelőn volt. Amikor társai odaszaladtak hozzá, hason feküdt, mindkét kezét hasára szorította, ahol a golyó behatolt, ütemesen himbálta magát ide-oda, és halkan nyögött.252
252Когда Полторацкий подъехал к цепи, солнце выглянуло из-за тумана, и на противоположной стороне балки, у другого начинавшегося там мелкого леса, сажен за сто, виднелось несколько всадников. Чеченцы эти были те, которые преследовали Хаджи-Мурата и хотели видеть его приезд к русским. Один из них выстрелил по цепи. Несколько солдат из цепи ответили ему. Чеченцы отъехали назад, и стрельба прекратилась. Но когда Полторацкий подошел с ротой, он велел стрелять, и только что была передана команда, по всей линии цепи послышался непрерывный веселый, бодрящий треск ружей, сопровождаемый красиво расходившимися дымками. Солдаты, радуясь развлечению, торопились заряжать и выпускали заряд за зарядом. Чеченцы, очевидно, почувствовали задор и, выскакивая вперед, один за другим выпустили несколько выстрелов по солдатам. Один из их выстрелов ранил солдата. Солдат этот был тот самый Авдеев, который был в секрете. Когда товарищи подошли к нему, он лежал кверху спиной, держа обеими руками рану в животе, и равномерно покачивался.
– Éppen töltöm a puskámat, hát hallom, amint csattan – mesélte a katona, aki Avgyejevvel együtt állt az őrláncban. – Odanézek, hát kiejtette a puskát a kezéből, szegény.253
253— Только стал ружье заряжать, слышу — чикнуло, — говорил солдат, бывший с ним в паре. — Смотрю, а он ружье выпустил.
Avgyejev Poltorackij századában szolgált. Amikor Poltorackij meglátta az összesereglő katonákat, odalovagolt hozzájuk.254
254Авдеев был из роты Полторацкого. Увидев собравшуюся кучку солдат, Полторацкий подъехал к ним.
– Mi az, testvér, eltaláltak? – kérdezte. – Hol sebesültél meg?255
255— Что, брат, попало? — сказал он. — Куда?
Avgyejev nem válaszolt.256
256Авдеев не отвечал.
– Éppen töltök, tekintetes uram – kezdte megint a katona, aki Avgyejevvel együtt állt őrt -, hát hallom, hogy csattan, odanézek, hát kiejtette a puskát a kezéből.257
257— Только стал заряжать, ваше благородие, — заговорил солдат, бывший в паре с Авдеевым, — слышу — чикнуло, смотрю — он ружье выпустил.
– C, c – csettintett Poltorackij. – Nagyon fáj, Avgyejev?258
258— Те-те, — пощелкал языком Полторацкий. — Что же, больно, Авдеев?
– Fájni nem fáj, csak nem tudok menni. Ha volna egy kis pálinka, tekintetes uram.259
259— Не больно, а идти не дает. Винца бы, ваше благородие.
Valahonnan vodkát kerítettek, vagyis inkább azt a rossz szeszt, amelyet a kaukázusi katonák isznak; Panov összevont szemöldökkel hozta és nyújtotta Avgyejevnek. Avgyejev inni kezdett, de csakhamar eltolta magától az edényt.260
260Водка, то есть спирт, который пили солдаты на Кавказе, нашелся, и Панов, строго нахмурившись, поднес Авдееву крышку спирта. Авдеев начал пить, но тотчас же отстранил крышку рукой.
– Nem esik jól a lelkemnek – mondta. – Idd meg magad.261
261— Не примает душа, — сказал он. — Пей сам.
Panov megitta a pálinkát. Avgyejev megint megpróbált felállni, de ismét visszarogyott. Köpenyt terítettek a földre, és ráfektették.262
262Панов допил спирт. Авдеев опять попытался подняться и опять сел. Расстелили шинель и положили на нее Авдеева.
– Jön az ezredes úr, tekintetes uram – jelentette az őrmester Poltorackijnak.263
263— Ваше благородие, полковник едет, — сказал фельдфебель Полторацкому.
– No, jól van, hát csak vigyázzatok – mondta Poltorackij, meglegyintette lovát, és Voroncov elé vágtatott.264
264— Ну ладно, распорядись ты, — сказал Полторацкий и, взмахнув плетью, поехал большой рысью навстречу Воронцову.
Voroncov angol telivér vörös ménjén lovagolt, segédtisztje, egy kozák meg egy csecsenc tolmács kíséretében.265
265Воронцов ехал на своем английском, кровном рыжем жеребце, сопутствуемый адъютантом полка, казаком и чеченцем-переводчиком.
– Mi van itt maguknál? – kérdezte Poltorackijtól.266
266— Что это у вас? — спросил он Полторацкого.
– Jött egy csapat csecsenc, és megtámadta az őrláncot – felelte Poltorackij.267
267— Да вот выехала партия, напала на цепь, — отвечал ему Полторацкий.
– Nono, és aztán muszáj mindjárt beléjük akaszkodni?268
268— Ну-ну, и все вы затеяли.
– Nem én akaszkodtam beléjük, herceg – mosolygott Poltorackij -, ők kezdték.269
269— Да не я, князь, — улыбаясь, сказал Полторацкий, — сами лезли.
– Hallom, egy katona megsebesült?270
270— Я слышал, солдата ранили?
– Igen, sajnos. Nagyon derék katona.271
271— Да, очень жаль. Солдат хороший.
– Súlyosan?272
272— Тяжело?
– Úgy látszik, eléggé. Hasba lőtték.273
273— Кажется, тяжело, — в живот.
– Hát azt tudja-e, hogy én hova megyek? – kérdezte Voroncov.274
274— А я, вы знаете, куда еду? — спросил Воронцов.
– Nem tudom.275
275— Не знаю.
– Nem találja ki?276
276— Неужели не догадываетесь?
– Nem.277
277— Нет.
– Hadzsi Murat előjött a hegyekből, és itt adott találkozót nekünk.278
278— Хаджи-Мурат вышел и сейчас встретит нас.
– Csak nem?279
279— Не может быть!
– Tegnap követet küldött hozzám – magyarázta Voroncov, aki csak nehezen tudta visszafojtani boldog, büszke mosolygását. – Hadzsi Murat a salini tisztáson vár, állítsa fel az embereit láncba egész a tisztásig, és azután jöjjön utánam.280
280— Вчера лазутчик от него был, — сказал Воронцов, с трудом сдерживая улыбку радости. — Сейчас должен ждать меня на Шалинской поляне; так вы рассыпьте стрелков до поляны и потом приезжайте ко мне.
– Parancsára – tisztelgett Poltorackij és azután visszalovagolt századához. Jobb felől maga állította fel lövészeit, a bal oldali őrlánc felállításával őrmesterét bízta meg. A sebesült Avgyejevet ezalatt a katonák visszavitték az erődbe.281
281— Слушаю, — сказал Полторацкий, приложив руку к папахе, и поехал к своей роте. Сам он свел цепь на правую сторону, с левой же стороны велел это сделать фельдфебелю. Раненого между тем четыре солдата унесли в крепость.
Poltorackij már visszatért Voroncovhoz, amikor maga mögött lovasokat pillantott meg. Megállt s bevárta őket.282
282Полторацкий уже возвращался к Воронцову, когда увидал сзади себя догоняющих его верховых. Полторацкий остановился и подождал их.
Legelöl, fehér sörényű lovon tiszteletet parancsoló ember lovagolt, fehér cserkeszkában, turbános süvegben, arany-berakásos fegyverrel. Ez volt Hadzsi Murat. Odalovagolt Poltorackijhoz, és valamit szólt hozzá tatár nyelven. Poltorackij felvonta szemöldökét, széttárta karját, annak jeléül, hogy nem érti, és elmosolyodott. Hadzsi Murat mosollyal válaszolt a mosolyra, és mosolygásának gyermekded nyíltsága meglepte Poltorackijt. A legkevésbé sem képzelte el ilyennek a veszedelmes hegyi lakót. Komor, sötét, szigorú és félelmetes valakit várt, s ahelyett egyszerű, közvetlen ember állott előtte, aki olyan kedvesen mosolyog, mintha régi barátja volna. Csupán egy különös vonást észlelt rajta Poltorackij: távol álló két szemét, amely figyelmesen, áthatóan és nyugodtan tekintett a szemben álló szemébe.283
283Впереди всех ехал на белогривом коне, в белой черкеске, в чалме на папахе и в отделанном золотом оружии человек внушительного вида. Человек этот был Хаджи-Мурат. Он подъехал к Полторацкому и сказал ему что-то по-татарски. Полторацкий, подняв брови, развел руками в знак того, что не понимает, и улыбнулся. Хаджи-Мурат ответил улыбкой на улыбку, и улыбка эта поразила Полторацкого своим детским добродушием. Полторацкий никак не ожидал видеть таким этого страшного горца. Он ожидал мрачного, сухого, чуждого человека, а перед ним был самый простой человек, улыбавшийся такой доброй улыбкой, что он казался не чужим, а давно знакомым приятелем. Только одно было в нем особенное: это были его широко расставленные глаза, которые внимательно, проницательно и спокойно смотрели в глаза другим людям.
Hadzsi Murat kísérete négy emberből állott. Egyik tagja az a Khan Mahoma volt, aki előző este Voroncovnál járt. Pirospozsgás, fekete, pillátlan és ragyogó szemű, kerek arcú férfi volt, csak úgy áradt belőle az életöröm. Volt azután közöttük egy izmos, szőrös ember, összenőtt szemöldökkel: ez Hanefi volt, Hadzsi Murat egész vagyonának és birtokainak kezelője. Megtömött tarisznyákkal telerakott lovat vezetett kötőféken. Különösen két ember tűnt fel az oroszoknak Hadzsi Murat kíséretében: az egyik fiatal, leányosan karcsú derekú, széles vállú, szép fiú, kissé dülledt kosszemmel és alig-alig pelyhedző, világosbarna szakállal – ez Eldar volt; a másik félszemű, pillátlan és szemöldök nélküli férfi, rőtes, kurta szakállú, orrán, arcán keresztbe fekvő, széles forradás – ez Gamzalo volt, a csecsenc.284
284Свита Хаджи-Мурата состояла из четырех человек. Был в этой свите тот Хан-Магома, который нынче ночью ходил к Воронцову. Это был румяный, с черными, без век, яркими глазами, круглолицый человек, сияющий жизнерадостным выражением. Был еще коренастый волосатый человек с сросшимися бровями. Этот был тавлинец Ханефи, заведующий всем имуществом Хаджи-Мурата. Он вел с собой заводную лошадь с туго наполненными переметными сумами. Особенно же выделялись из свиты два человека; один — молодой, тонкий, как женщина, в поясе и широкий в плечах, с чуть пробивающейся русой бородкой, красавец с бараньими глазами, — это был Элдар, и другой, кривой на один глаз, без бровей и без ресниц, с рыжей подстриженной бородой и шрамом через нос и лицо, — чеченец Гамзало.
Poltorackij megmutatta Hadzsi Muratnak az úton előtűnő Voroncovot. Hadzsi Murat megindult feléje, majd közelébe érve, jobb kezét melléhez szorította, valamit mondott tatárul, és megállította lovát.285
285Полторацкий указал Хаджи-Мурату на показавшегося по дороге Воронцова. Хаджи-Мурат направился к нему и, подъехав вплоть, приложил правую руку к груди и сказал что-то по-татарски и остановился. Чеченец-переводчик перевел:
– Azt mondja – fordította a csecsenc tolmács -, az orosz cár hatalmába adom magamat, szolgálni akarom őt, azt mondja. Már régen kívántam, de Samil nem engedett.286
286— Отдаюсь, говорит, на волю русского царя, хочу, говорит, послужить ему. Давно хотел, говорит. Шамиль не пускал.
Amikor végighallgatta a tolmácsot, Voroncov szarvasbőr kesztyűs kezét nyújtotta Hadzsi Muratnak. Hadzsi Murat rápillantott erre a kézre, egy szempillantásig habozott, de azután keményen megszorította, és megint mondott valamit, miközben hol a tolmácsra, hol Voroncovra pillantott.287
287Выслушав переводчика, Воронцов протянул руку в замшевой перчатке Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взглянул на эту руку, секунду помедлил, но потом крепко сжал ее и еще сказал что-то, глядя то на переводчика, то на Воронцова.
– Azt mondja, senki máshoz nem akart eljönni, csak tehozzád, mert te a szárdár fia vagy. Erősen tisztel téged.288
288— Он, говорит, ни к кому не хотел выходить, а только к тебе, потому ты сын сардаря. Тебя уважал крепко.
Voroncov bólintott köszönete jeléül. Hadzsi Murat ismét mondott valamit, és kíséretére mutatott.289
289Воронцов кивнул головой в знак того, что благодарит. Хаджи-Мурат еще сказал что-то, указывая на свою свиту.
– Azt mondja, hogy ezek az emberek, muridjai, ugyanúgy fogják szolgálni az oroszokat, mint ő maga.290
290— Он говорит, что люди эти, его мюриды, будут так же, как и он, служить русским.
Voroncov végignézett rajtuk, és feléjük is bólintott.291
291Воронцов оглянулся на них, кивнул и им головой.
A vidám, fekete szemű, pillátlan Khan Mahoma szintén bólintott, s úgy látszik, valami mulatságosat mondhatott Voroncovnak, mert a szőrös avar férfi széles mosolyban mutogatta meg vakítóan fehér fogsorát. A vörös Gamzalo azonban csupán rávillantotta egyetlen véreres szemét Voroncovra, s azután ismét lova fülére szegezte tekintetét.292
292Веселый, черноглазый, без век, Хан-Магома, также кивая головой, что-то, должно быть, смешное проговорил Воронцову, потому что волосатый аварец оскалил улыбкой ярко-белые зубы. Рыжий же Гамзало только блеснул на мгновение одним своим красным глазом на Воронцова и опять уставился на уши своей лошади.
Amikor Voroncov meg Hadzsi Murat kíséretükkel együtt visszatértek az erődbe, a katonák az őrlánc feloszlatása után csoportokba verődve tették meg észrevételeiket.293
293Когда Воронцов и Хаджи-Мурат, сопутствуемые свитой, проезжали назад к крепости, солдаты, снятые с цепи и собравшиеся кучкой, делали свои замечания:
– Hány emberélet szárad a lelkiismeretén az átkozottnak! Meglátod, hogy dédelgetik őt most majd a mieink – jegyezte meg az egyik.294
294— Сколько душ загубил, проклятый, теперь, поди, как его ублаготворять будут, — сказал один.
– De még mennyire. Hiszen Samil fővezére volt! No, most már másképp lesz.295
295— А то как же. Первый камандер у Шмеля был. Теперь, небось…
– De azért derék fickó, szó, ami szó! Dzsigit a javából!296
296— А молодчина, что говорить, джигит.
– De az a vörös, láttad a vöröset? Mint a vadállat, úgy sandít az emberre.297
297— А рыжий-то, рыжий, — как зверь, косится.
– Aljas kutya lehet, az bizonyos.298
298— Ух, собака, должно быть.
A vörös különösen feltűnt valamennyiüknek.299
299Все особенно заметили рыжего.
Ott, ahol az erdőirtás folyt, a katonák, akik legközelebb dolgoztak az úthoz, kiszaladtak az erdőből, hogy megnézzék az elhaladókat. A tiszt rájuk rivallt, de Voroncov leintette.300
300Там, где шла рубка, солдаты, бывшие ближе к дороге, выбегали смотреть. Офицер крикнул на них, но Воронцов остановил его.
– Hadd nézzék meg régi ismerősüket. Tudod-e, ki ez? – fordult Voroncov a legközelebb állóhoz, lassan morzsolgatva az orosz szavakat angolos kiejtésével.301
301— Пускай посмотрят своего старого знакомого. Ты знаешь, кто это? — спросил Воронцов у ближе стоявшего солдата, медленно выговаривая слова с своим аглицким акцентом.
– Nem tudom, excellenciás uram.302
302— Никак нет, ваше сиятельство.
– Hadzsi Murat. Hallottál-e már róla?303
303— Хаджи-Мурат, — слыхал?
– Hogyne hallottam volna, excellenciás uram, sokszor megvertük őt!304
304— Как не слыхать, ваше сиятельство, били его много раз.
– No és ki is kaptatok tőle egynéhányszor!305
305— Ну, да и от него доставалось.
– Igaz, igaz, excellenciás uram – válaszolt a katona, akit roppant elégedettséggel töltött el, hogy sikerült beszélnie az ezredparancsnokkal.306
306— Так точно, ваше сиятельство, — отвечал солдат, довольный тем, что удалось поговорить с начальником.
Hadzsi Murat észrevette, hogy róla beszélnek, és jókedvű mosoly csillant fel szemében. Voroncov a lehető legvidámabb hangulatban tért vissza az erődbe.307
307Хаджи-Мурат понимал, что говорят про него, и веселая улыбка светилась в его глазах. Воронцов в самом веселом расположении духа вернулся в крепость.
6308
308VI
Voroncov fölöttébb elégedett volt, hogy éppen ő az, akinek sikerült kicsalogatnia és vendégül látnia Oroszországnak Samil után leghatalmasabb, legfőbb ellenségét. Egy volt csupán kellemetlen az egész ügyben: a vozdvizsenszkojebeli csapatok főparancsnoka Meller-Zakomelszkij tábornok volt, s tulajdonképpen rajta keresztül kellett volna a tárgyalásokat lefolytatni; Voroncov pedig mindent maga csinált, még jelentést sem tett neki, és ebből könnyen származhatott kellemetlensége. Ez a gondolat egy kissé megkeserítette Voroncov örömét.309
309Воронцов был очень доволен тем, что ему, именно ему, удалось выманить и принять главного, могущественнейшего, второго после Шамиля, врага России. Одно было неприятно: командующий войсками в Воздвиженской был генерал Меллер-Закомельский, и, по-настоящему, надо было через него вести все дело. Воронцов же сделал все сам, не донося ему, так что могла выйти неприятность. И эта мысль отравляла немного удовольствие Воронцова.
Amikor az erődbe érkeztek, Voroncov Hadzsi Murat muridjait segédtisztjére bízta, Hadzsi Muratot pedig maga vezette házába.310
310Подъехав к своему дому, Воронцов поручил полковому адъютанту мюридов Хаджи-Мурата, а сам ввел его к себе в дом.
Marja Vasziljevna hercegné hatéves fiacskája – gyönyörű, göndör fürtű gyermek – társaságában elegánsan, mosolyogva fogadta Hadzsi Muratot szalonjában. Hadzsi Murat kezét melléhez szorítva, a vele együtt belépő tolmácson keresztül ünnepélyesen kijelentette, hogy a herceg kunákjának érzi magát, mivel a herceg házába fogadta, és a kunák egész családja éppen olyan szent a szemében, mint maga a kunák személye. Marja Vasziljevnának nagyon megtetszett Hadzsi Murat külső megjelenése és fellépése. Hogy a férfi lángba borult, elpirult, amikor az asszony nagy, fehér kezét nyújtotta neki – ez csak fokozta tetszését. Hellyel kínálta, megkérdezte, nem innék-e kávét, és mindjárt hozatta is a forró italt. Hadzsi Murat azonban a kávét visszautasította, amikor megkínálták. Valamennyire értett oroszul, de beszélni nem tudott, amikor valamit nem értett meg, elmosolyodott, és mosolya éppen úgy tetszett Marja Vasziljevnának, mint az imént Poltorackijnak. A göndör fürtű, éles szemű gyermek, akit édesanyja Bulkának nevezett, anyja mellett állva egy pillanatra sem vette le szemét Hadzsi Muratról, a kiváló harcosról, akiről már annyit hallott.311
311Княгиня Марья Васильевна, нарядная, улыбающаяся, вместе с сыном, шестилетним красавцем, кудрявым мальчиком, встретила Хаджи-Мурата в гостиной, и Хаджи-Мурат, приложив свои руки к груди, несколько торжественно сказал через переводчика, который вошел с ним, что он считает себя кунаком князя, так как он принял его к себе, а что вся семья кунака так же священна для кунака, как и он сам. И наружность и манеры Хаджи-Мурата понравились Марье Васильевне. То же, что он вспыхнул, покраснел, когда она подала ему свою большую белую руку, еще более расположило ее в его пользу. Она предложила ему сесть и, спросив его, пьет ли он кофей, велела подать. Хаджи-Мурат, однако, отказался от кофея, когда ему подали его. Он немного понимал по-русски, но не мог говорить, и когда не понимал, улыбался, и улыбка его понравилась Марье Васильевне так же, как и Полторацкому. Кудрявый же, востроглазый сынок Марьи Васильевны, которого мать называла Булькой, стоя подле матери, не спускал глаз с Хаджи-Мурата, про которого он слышал как про необыкновенного воина.
Voroncov Hadzsi Muratot feleségére bízva, elsietett a kancelláriába, hogy feletteseit Hadzsi Murat kijöveteléről értesítse. Miután megírta jelentését Kozlovszkij generálisnak, a balszárny parancsnokának, Groznajába, és atyjának is levelet küldött, Voroncov sietett haza, mert attól félt, felesége haragudni fog, amiért nyakán hagyta ezt az idegen és félelmetes embert, akivel óvatosan kellett viselkedni – úgyhogy az ember meg se bántsa, de ne is kedveskedjék neki túlságosan. Azonban aggodalma hiábavalónak bizonyult. Hadzsi Muratot egy karosszékben ülve találta, amint térdén lovagoltatta Bulkát, Voroncov mostohafiát, és félrehajtott fővel, figyelmesen hallgatta tolmácsát, aki éppen a kacagó Marja Vasziljevna szavait fordította le neki. Marja Vasziljevna azt mondta éppen: ha Hadzsi Murat mindegyik kunákjának odaajándékozza azt a holmiját, amit az a kunák megdicsér, akkor nemsokára ádámkosztümben lesz kénytelen járni…312
312Оставив Хаджи-Мурата у жены, Воронцов пошел в канцелярию, чтобы сделать распоряжение об извещении начальства о выходе Хаджи-Мурата. Написав донесение начальнику левого фланга, генералу Козловскому, в Грозную, и письмо отцу, Воронцов поспешил домой, боясь недовольства жены за то, что навязал ей чужого, страшного человека, с которым надо было обходиться так, чтобы и не обидеть и не слишком приласкать. Но страх его был напрасен. Хаджи-Мурат сидел на кресле, держа на колене Бульку, пасынка Воронцова, и, склонив голову, внимательно слушал то, что ему говорил переводчик, передавая слова смеющейся Марьи Васильевны. Марья Васильевна говорила ему, что если он будет отдавать всякому кунаку ту свою вещь, которую кунак этот похвалит, то ему скоро придется ходить, как Адаму…
Amikor Voroncov belépett, Hadzsi Murat letette térdéről Bulkát – aki ezen roppantul csodálkozott és megsértődött -, és felállt; játékos arckifejezése abban a pillanatban komolyra, szigorúra változott. Csak akkor ült le ismét, amikor Voroncov is helyet foglalt. A beszélgetést folytatva, azt válaszolta Marja Vasziljevnának, hogy népének törvénye szerint mindazt oda kell adni a kunáknak, ami megtetszik neki.313
313Хаджи-Мурат при входе князя снял с колена удивленного и обиженного этим Бульку и встал, тотчас же переменив игривое выражение лица на строгое и серьезное. Он сел только тогда, когда сел Воронцов. Продолжая разговор, он ответил на слова Марьи Васильевны тем, что такой их закон, что все, что понравилось кунаку, то надо отдать кунаку.
– A te fiad, kunák – mondotta Hadzsi Murat oroszul, és megsimogatta Bulka fürtös fejét, aki ismét ölébe kapaszkodott.314
314— Твоя сын — кунак, — сказал он по-русски, гладя по курчавым волосам Бульку, влезшего ему опять на колено.
– Elbűvölő a rablóvezéred – mondta Marja Vasziljevna franciául férjének. – Bulkának megtetszett a tőre és nekiajándékozta.315
315— Он прелестен, твой разбойник, — по-французски сказала Марья Васильевна мужу. — Булька стал любоваться его кинжалом — он подарил его ему.
Bulka büszkén mutatta meg a tőrt mostohaapjának.316
316Булька показал кинжал отчиму.
– C’est un objet de prix – jegyezte meg Marja Vasziljevna.317
317— C'est un objet de prix, — сказала Марья Васильевна.
– Il faudra trouver l’occasion de lui fairé cadeau – mondta Voroncov.318
318— Il faudra trouver l'occasion de lui faire cadeau, — сказал Воронцов.
Hadzsi Murat lesütött szemmel ült. – Dzsigit, dzsigit – ismételte, miközben a fiúcska göndör fürtjeit simogatta.319
319Хаджи-Мурат сидел, опустив глаза, и, гладя мальчика по курчавой голове, приговаривал: — Джигит, джигит.
– Gyönyörű szép ez a tőr – mondta Voroncov, miközben félig kivonta hüvelyéből az éles damaszkuszi acélból készült pengét, amelynek közepén mély barázda húzódott végig. – Köszönd meg szépen.320
320— Прекрасный кинжал, прекрасный, — сказал Воронцов, вынув до половины отточенный булатный кинжал с дорожкой посередине. — Благодарствуй.
– Kérdezd meg, mivel lehetnék szolgálatára – fordult azután Voroncov a tolmácshoz.321
321— Спроси его, чем я могу услужить ему, — сказал Воронцов переводчику.
A tolmács lefordította szavait, és Hadzsi Murat habozás nélkül azt válaszolta, hogy semmire sincs szüksége, csak azt kéri, vezessék valahová, ahol imádkozhatna. Voroncov behívatta komornyikját, és meghagyta, teljesítse Hadzsi Murat kívánságát.322
322Переводчик передал, и Хаджи-Мурат тотчас же отвечал, что ему ничего не нужно, но что он просит, чтобы его теперь отвели в место, где бы он мог помолиться. Воронцов позвал камердинера и велел ему исполнить желание Хаджи-Мурата.
Amint Hadzsi Murat egyedül maradt a számára kijelölt szobában, arckifejezése megváltozott: az ünnepélyesség, udvariasság, öröm változó kifejezés eltűnt, s helyét aggodalom foglalta el.323
323Как только Хаджи-Мурат остался один в отведенной ему комнате, лицо его изменилось: исчезло выражение удовольствия и то ласковости, то торжественности, и выступило выражение озабоченности.
A fogadtatás, amelyben Voroncov házánál részesült, sokkal jobb volt, mint amit remélt. De minél szívélyesebb volt a fogadtatás, annál kevésbé bízott Voroncovban és tisztjeiben. Sok mindentől tartott: hogy elfogják, vasra verik, és Szibériába viszik, vagy egyszerűen megölik – és ezért résen volt.324
324Прием, сделанный ему Воронцовым, был гораздо лучше того, что он ожидал. Но чем лучше был этот прием, тем меньше доверял Хаджи-Мурат Воронцову и его офицерам. Он боялся всего: и того, что его схватят, закуют и сошлют в Сибирь или просто убьют, и потому был настороже.
A belépő Eldartól megtudakolta, hogy szállásolták el a muridokat, hol vannak lovaik, nem vették-e el fegyverüket.325
325Он спросил у пришедшего Элдара, где поместили мюридов, где лошади и не отобрали ли у них оружие.
Eldar jelentette, hogy lovaik a herceg istállójában állnak, az embereket egy fészerben szállásolták el, fegyverüket meghagyták, és a tolmács étellel, teával vendégelte meg őket.326
326Элдар донес, что лошади в княжеской конюшне, людей поместили в сарае, оружие оставили при них и переводчик угащивает их едою и чаем.
Hadzsi Murat értetlenül csóválta fejét. Azután levetkőzött, és nekifogott imádkozni. Imádsága végeztével előhozatta ezüstmarkolatú tőrét, felöltözött, felövezte magát, s maga alá húzott lábakkal leült a szőnyegre: várta, hogy mi fog történni.327
327Хаджи-Мурат, недоумевая, покачал головой и, раздевшись, стал на молитву. Окончив ее, он велел принести себе серебряный кинжал и, одевшись и подпоясавшись, сел с ногами на тахту, дожидаясь того, что будет.
Négy óra után ebédelni hívták a herceghez.328
328В пятом часу его позвали обедать к князю.
Ebédnél Hadzsi Murat semmit sem evett, csupán egy kevés rizses birkahúst, amelyet a tálnak ugyanarról a helyéről vett tányérjára, ahonnan Marja Vasziljevna is evett.329
329За обедом Хаджи-Мурат ничего не ел, кроме плова, которого он взял себе на тарелку из того самого места, из которого взяла себе Марья Васильевна.
– Attól fél, hogy meg akarjuk mérgezni – mondta Marja Vasziljevna férjének. – Ugyanonnan vett, ahonnan én. – Azután Hadzsi Murathoz fordult, és tolmácson keresztül megkérdezte, mikor fog legközelebb imádkozni. Hadzsi Murat fölemelte öt ujját, és a nap felé mutatott.330
330— Он боится, чтобы мы не отравили его, — сказала Марья Васильевна мужу. — Он взял, где я взяла. — И тотчас обратилась к Хаджи-Мурату через переводчика, спрашивая, когда он теперь опять будет молиться. Хаджи-Мурат поднял пять пальцев и показал на солнце.
– Azt hiszem, nemsokára.331
331— Стало быть, скоро.
Voroncov elővette zsebóráját, megnyomta a rugót, és az óra elütötte a négy órát és az egynegyedet. Hadzsi Muratot láthatóan meglepte ez a hang, megkérte Voroncovot, ismételje meg az ütést, és engedélyt kért rá, hogy megtekinthesse az órát.332
332.. Воронцов вынул брегет и прижал пружинку, — часы Пробили четыре и одну четверть. Хаджи-Мурата, очевидно, удивил этот звон, и он попросил позвонить еще и посмотреть часы.
– Voilà l’occasion! Donnez-lui la montre! – fordult Marja Vasziljevna urához.333
333— Voila l'occasion. Donnez-lui la montre, — сказала Марья Васильевна мужу.
Voroncov azonnal felajánlotta a zsebórát Hadzsi Muratnak, aki kezét mellére fektetve köszönte meg, és elfogadta az órát. Néhányszor egymás után megnyomta a rugót, meghallgatta az óra ütését, és helyeslően bólintott.334
334Воронцов тотчас предложил часы Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат приложил руку к груди и взял часы. Несколько раз он нажимал пружинку, слушал и одобрительно покачивал головой.
Ebéd után jelentették a hercegnek, hogy Meller-Zakomelszkij segédtisztje érkezett.335
335После обеда князю доложили об адъютанте Меллера-Закомельского.
A segédtiszt közölte a herceggel, hogy a tábornok értesült Hadzsi Murat átállásáról és fel van háborodva, amiért neki nem tettek jelentést az ügyről; követeli, hogy Hadzsi Muratot haladéktalanul szállítsák át hozzá.336
336Адъютант передал князю, что генерал, узнав об выходе Хаджи-Мурата, очень недоволен тем, что ему не было доложено об этом, и что он требует, чтобы Хаджи-Мурат сейчас же был доставлен к нему.
Voroncov megígérte, hogy teljesíti a tábornok parancsát, tolmács útján közölte Hadzsi Murattal Meller-Zakomelszkij követelését, és megkérte, vele együtt menjen át a tábornokhoz.337
337Воронцов сказал, что приказание генерала будет исполнено, и, через переводчика передав Хаджи-Мурату требование генерала, попросил его идти вместе с ним к Меллеру.
Amikor Marja Vasziljevna megtudta, mi járatban van a tábornok segédtisztje, azonnal átlátta, hogy férje és a főparancsnok között súrlódás támadhat, és ura minden tiltakozása ellenére kijelentette, hogy vele meg Hadzsi Murattal együtt ő is átmegy a tábornokhoz.338
338Марья Васильевна, узнав о том, зачем приходил адъютант, тотчас же поняла, что между ее мужем и генералом может произойти неприятность, и, несмотря на все отговоры мужа, собралась вместе с ним и Хаджи-Муратом к генералу.
– Vous feriez beaucoup mieux, de rester; c’est mon affaire, mais pas la vôtre.339
339— Vous reriez beaucoup mieux de rester; c'est mon affaire, mais pas la votre.
– Vous ne pouvez pas m’empêcher d’aller voir madame la générale.340
340— Vous ne pouvez pas m'empecher d'aller voir madame la generale.
– Máskor is megtehetné.341
341— Можно бы в другое время.
– De én most akarok menni.342
342— А я хочу теперь.
Nem maradt más hátra, Voroncovnak bele kellett egyeznie, és hármasban indultak el a tábornokhoz.343
343Делать было нечего. Воронцов согласился, и они пошли все трое.
Amikor megérkeztek, Meller-Zakomelszkij rideg udvariassággal tessékelte be Marja Vasziljevnát feleségéhez, segédtisztjének pedig meghagyta, vezesse be Hadzsi Muratot fogadószobájába, és további utasításig ne engedje ki onnan sehová sem.344
344Когда они вошли, Меллер с мрачной учтивостью проводил Марью Васильевну к жене, адъютанту же велел проводить Хаджи-Мурата в приемную и не выпускать никуда до его приказания.
– Szabad kérnem – szólt oda Voroncovnak, kitárta előtte dolgozószobája ajtaját, és maga előtt betessékelte rajta a herceget.345
345— Прошу, — сказал он Воронцову, отворяя дверь в кабинет и пропуская в нее князя вперед себя.
A dolgozószobába érve, megállt a herceg előtt, és hellyel sem kínálva őt, így kezdte:346
346Войдя в кабинет, он остановился перед князем и, не прося его сесть, сказал:
– A hadseregparancsnok én vagyok, és ezért mindennemű tárgyalás az ellenséggel csakis énrajtam keresztül lehetséges. Miért nem jelentette nekem Hadzsi Murat átállását?347
347— Я здесь воинский начальник, и потому все переговоры с неприятелем должны быть ведены через меня. Почему вы не донесли мне о выходе Хаджи-Мурата?
– Hadzsi Murat követet küldött hozzám, s általa azt a kívánságát közölte, hogy az én kezemre adja magát – válaszolta Voroncov, aki elsápadt izgalmában; durva kitörésre készült a felbőszült tábornok részéről, s ugyanakkor érezte, hogy annak dühe őreá is átragadt.348
348— Ко мне пришел лазутчик и объявил желание Хаджи-Мурата отдаться мне, — отвечал Воронцов, бледнея от волнения, ожидая грубой выходки разгневанного генерала и вместе с тем заражаясь его гневом.
– Azt kérdem, hogy miért nem jelentette nekem?349
349— Я спрашиваю, почему не донесли мне?
– Minden szándékom az volt, hogy ezt megtegyem, báró, de…350
350— Я намеревался сделать это, барон, но…
– Én magának nem vagyok báró, hanem nagyméltóságú uram!351
351— Я вам не барон, а ваше превосходительство.
A báró rég visszafojtott felháborodása most kitört. Mindent kimondott, ami régóta nyomta a lelkét.352
352И тут вдруг прорвалось долго сдерживаемое раздражение барона. Он высказал все, что давно накипело у него в душе.
– Nem azért szolgálom huszonhét esztendeje uralkodómat, hogy azután olyan emberek, akik tegnap óta vannak a hadseregben, családi kapcsolataikkal visszaélve, olyan ügyekben intézkedjenek a hátam mögött, amelyekhez semmi közük.353
353— Я не затем двадцать семь лет служу своему государю, чтобы люди, со вчерашнего дня начавшие служить, пользуясь своими родственными связями, у меня под носом распоряжались тем, что их не касается.
– Nagyméltóságú uram! Ne tegyen olyan szemrehányást, amely nem igazságos – szakította félbe Voroncov.354
354— Ваше превосходительство! Я прошу вас не говорить того, что несправедливо, — перебил его Воронцов.
– Csak az igazat mondom, és nem tűröm… – csattant fel még ingerültebben a generális.355
355— Я говорю правду и не позволю… — еще раздражительнее заговорил генерал.
Ebben a pillanatban szoknyáját suhogtatva belépett a szobába Marja Vasziljevna, s nyomában egy alacsony, szerény külsejű dáma, Meller-Zakomelszkij felesége.356
356В это время, шурша юбками, вошла Марья Васильевна и за ней невысокая скромная дама, жена Меллера-Закомельского.
– No, most már elég volt, báró, Simon nem akart magának kellemetlenséget okozni – kezdte békítőén Marja Vasziljevna.357
357— Ну, полноте, барон, Simon не хотел вам сделать неприятности, — заговорила Марья Васильевна.
– Azt nem állítottam, hercegné…358
358— Я, княгиня, не про то говорю…
– Tudja, mit? A legjobb, ha hagyjuk ezt az egészet. Hiszen tudja: egy szónak is száz a vége… vagy mit is beszélek… – Elnevette magát.359
359— Ну, знаете, лучше оставим это. Знаете: худой спор лучше доброй ссоры. Что я говорю… — Она засмеялась.
És a dühöngő tábornok meghunyászkodott a szépasszony mosolya előtt. Bajsza alatt elmosolyodott.360
360И сердитый генерал покорился обворожительной улыбке красавицы. Под усами его мелькнула улыбка.
– Elismerem, hogy hibát követtem el – mondta Voroncov -, de…361
361— Я признаю, что я был неправ, — сказал Воронцов, — но…
– No, én is elvetettem a sulykot – mondta Meller, és kezét nyújtotta Voroncovnak.362
362— Ну, и я погорячился, — сказал Меллер и подал руку князю.
A béke helyreállt, elhatározták, hogy Hadzsi Murat egyelőre Mellernél marad, és azután átküldik őt a balszárny parancsnokához.363
363Мир был установлен, и решено было на время оставить Хаджи-Мурата у Меллера, а потом отослать к начальнику левого фланга.
Hadzsi Murat ezalatt a szomszéd szobában ült, s noha nem értette, mit beszélnek, megértette azt, ami számára a legfontosabb volt: hogy fölötte vitatkoznak, átállása az oroszok szempontjából nagy jelentőségű eseménynek számít, és ezért – hacsak meg nem ölik vagy száműzetésbe nem küldik – nagyon sokat követelhet majd tőlük. Ezenfelül azt is megértette, hogy Meller-Zakomelszkij, noha katonai rangban Voroncov fölött áll, nem olyan tekintélyes személyiség, mint Voroncov, aki alárendeltje: tehát a fontos Voroncov, Meller-Zakomelszkij ellenben nem fontos. Ezért, amikor Meller-Zakomelszkij magához hívatta Hadzsi Muratot és kérdezgetni kezdte, Hadzsi Murat büszkén és kimérten válaszolt, mondván, azért jött ki hegyeiből, hogy a fehér cárnak szolgáljon, és mindenről csupán a cár szárdárjának fog számot adni – azaz az idősebbik Voroncov hercegnek, a Tifliszben székelő kormányzónak.364
364Хаджи-Мурат сидел рядом в комнате и, хотя не понимал того, что говорили, понял то, что ему нужно было понять: что они спорили о нем, и что его выход от Шамиля есть дело огромной важности для русских, и что поэтому, если только его не сошлют и не убьют, ему много можно будет требовать от них. Кроме того, понял он и то, что Меллер-Закомельский, хотя и начальник, не имеет того значения, которое имеет Воронцов, его подчиненный, и что важен Воронцов, а не важен Меллер-Закомельский; и поэтому, когда Меллер-Закомельский позвал к себе Хаджи-Мурата и стал расспрашивать его, Хаджи-Мурат держал себя гордо и торжественно, говоря, что вышел из гор, чтобы служить белому царю, и что он обо всем даст отчет только его сардарю, то есть главнокомандующему, князю Воронцову, в Тифлисе.
7365
365VII
A sebesült Avgyejevet a kórházba vitték, egy zsindelyfödeles kis házba az erdőből kivezető úton, és ott a közös kórterem egyik üres ágyára fektették. A szobában négy beteg feküdt; az első tífuszos lázban hánykolódott, a második, szeme alatt kék karikákkal, lázasan feküdt, és szakadatlanul ásított; a másik kettő három héttel ezelőtt sebesült meg egy támadás alkalmával, az egyik a csuklóján – emez fenn járkált -, a másik a vállán – és most ágyán üldögélt. A tífuszost kivéve, valamennyien körülvették az új beteget, és kikérdezték a katonákat, akik behozták.366
366Раненого Авдеева снесли в госпиталь, помещавшийся в небольшом крытом тесом доме на выезде из крепости, и положили в общую палату на одну из пустых коек. В палате было четверо больных: один — метавшийся в жару тифозный, другой — бледный, с синевой под глазами, лихорадочный, дожидавшийся пароксизма и непрестанно зевавший, и еще два раненных в набеге три недели тому назад — один в кисть руки (этот был на ногах), другой в плечо (этот сидел на койке). Все, кроме тифозного, окружили принесенного и расспрашивали принесших.
– Néha úgy lövöldöznek, mintha borsót hintenének, és nem történik semmi, most meg összevissza valami öt lövés esett – mesélte az egyik katona.367
367— Другой раз палят, как горохом осыпают, и — ничего, а тут всего раз пяток выстрелили, — рассказывал один из принесших.
– Kinek mi a sorsa.368
368— Кому что назначено!
– Jaj! – hördült fel Avgyejev visszafojtott fájdalmában, amikor az ágyra fektették. Amikor elhelyezték, elkomorult, s már nem nyögött többé, csak szüntelenül vonaglott a lába. Kezét sebére szorította, és mereven nézett maga elé.369
369— Ох, — громко крякнул, сдерживая боль, Авдеев, когда его стали класть на койку. Когда же его положили, он нахмурился и не стонал больше, но только не переставая шевелил ступнями. Он держал рану руками и неподвижно смотрел перед собой.
Megjött az orvos, és intézkedett, fordítsák hasra a sebesültet, hogy megnézze, nem jött-e ki a golyó a hátán.370
370Пришел доктор и велел перевернуть раненого, чтобы посмотреть, не вышла ли пуля сзади.
– Hát ez meg micsoda? – kérdezte az orvos a hosszú, egymást keresztező, fehér sebhelyekre mutatva Avgyejev hátán.371
371— Это что ж? — спросил доктор, указывая на перекрещивающиеся белые рубцы на спине и заду.
– Ez még régebbről maradt, tekintetes uram – felelte nyögve Avgyejev.372
372— Это старок, ваше высокоблагородие, — кряхтя, проговорил Авдеев.
Az elivott pénzért kapott büntetés nyomai voltak.373
373Это были следы его наказания за пропитые деньги.
Avgyejevet ismét hanyatt forgatták, az orvos sokáig turkált a hasában szondával, a golyót meg is tapintotta, de nem tudta kivenni. Bekötötte a sebet, ragtapasszal leragasztotta, s azután elment. Egész idő alatt, amíg az orvos a sebében turkált és bekötözte, Avgyejev összeszorított fogakkal, lehunyt szemmel feküdt. Amikor az orvos elment, felnyitotta szemét, és csodálkozva nézett körül. Tekintete a betegekre meg a felcserre irányult, de mintha nem őket látta volna, hanem valami mást, ami csodálkozásba ejtette.374
374Авдеева опять перевернули, и доктор долго ковырял зондом в животе и нащупал пулю, но не мог достать ее. Перевязав рану и заклеив ее липким пластырем, доктор ушел. Во все время ковыряния раны и перевязывания ее Авдеев лежал с стиснутыми зубами и закрытыми глазами. Когда же доктор ушел, он открыл глаза и удивленно оглянулся вокруг себя. Глаза его были направлены на больных и фельдшера, но он как будто не видел их, а видел что-то другое, очень удивлявшее его.
Azután két bajtársa érkezett látogatóba. Panov meg Szerjogin. Avgyejev most is ugyanúgy feküdt, és csodálkozva nézett maga elé. Sokáig nem ismerte fel bajtársait, annak ellenére, hogy tekintete egyenesen rájuk irányult.375
375Пришли товарищи Авдеева — Панов и Серегин. Авдеев все так же лежал, удивленно глядя перед собою. Он долго не мог узнать товарищей, несмотря на то, что глаза его смотрели прямо на них.
– Te, Pjotr, nem üzensz valamit haza? – kérdezte Panov.376
376— Ты, Петра, чего домой приказать не хочешь ли? — сказал Панов.
Avgyejev nem válaszolt, pedig egyenesen Panov arcába nézett.377
377Авдеев не отвечал, хотя и смотрел в лицо Панову.
– Azt kérdeztem, nem akarsz-e haza üzenni – ismételte meg Panov a kérdést, és megérintette Avgyejev hideg, csontos kezét.378
378— Я говорю, домой приказать не хочешь ли чего? — опять спросил Панов, трогая его за холодную шнрококостую руку.
Avgyejev mintha felocsúdott volna.379
379Авдеев как будто очнулся.
– Eh, Antonics, eljöttél?380
380— А, Антоныч пришел!
– Igen, eljöttem hozzád. Nem üzensz valamit haza? Szerjogin megírja.381
381— Да вот пришел. Не прикажешь ли чего домой? Серегин напишет.
– Megírod, Szerjogin? – ismételte Avgyejev, miközben tekintetét látható erőlködéssel Szerjogin felé fordította. – Hát akkor írd meg: „A fiatok, szóval Petruha, hosszú életet kíván nektek. Irigyelte a bátyját.” Hiszen mondtam neked ma reggel. De most már örülök neki. Éljen boldogul. Adja Isten, én boldog vagyok, így írd meg nekik.382
382— Серегин, — сказал Авдеев, с трудом переводя глаза на Серегина, — напишешь?.. Так вот отпиши: "Сын, мол, ваш Петруха долго жить приказал". Завиствовал брату. Я тебе нонче сказывал. А теперь, значит, сам рад. Не замай живет. Дай бог ему, я рад. Так и пропиши.
Amikor ezt kimondta, sokáig hallgatott, pillantását Panovra függesztve.383
383Сказав это, он долго молчал, уставившись глазами на Панова.
– Hát a pipádat megtaláltad-e? – kérdezte hirtelen.384
384— Ну, а трубку нашел? — вдруг спросил он.
Panov nem válaszolt.385
385Панов покачал головой и не отвечал.
– A pipádat, a pipádat megtaláltad-e? – ismételte Avgyejev.386
386— Трубку, трубку, говорю, нашел? — повторил Авдеев.
– A bornyúmban volt.387
387— В сумке была.
– Lám, lám. No, most adjatok gyertyát, meghalok – mondta Avgyejev.388
388— То-то. Ну, а теперь свечку мне дайте, я сейчас помирать буду, — сказал Авдеев.
Ekkor érkezett Poltorackij közlegénye meglátogatására.389
389В это время пришел Полторацкий проведать своего солдата.
– No, mi az, testvér, rosszul vagy? – kérdezte részvevően.390
390— Что, брат, плохо? — сказал он.
Avgyejev lehunyta szemét, és tagadóan rázta fejét. Széles pofacsontú arca sápadt és szigorú volt. Nem válaszolt Poltorackij kérdésére, csak Panov felé fordulva ismételte:391
391Авдеев закрыл глаза и отрицательно покачал головой. Скуластое лицо его было бледно и строго. Он ничего не ответил и только опять повторил, обращаясь к Панову:
– Gyertyát adj, meghalok.392
392— Свечку дай. Помирать буду.
Gyertyát adtak a kezébe, de ujjai megmerevedtek; ujjai közé helyezték a gyertyát, és erővel összeszorították. Poltorackij elment; öt perccel később a felcser Avgyejev szívéhez szorította fülét, és kijelentette, hogy meghalt.393
393Ему дали свечу в руку, но пальцы не сгибались, и ее вложили между пальцев и придерживали. Полторацкий ушел, и пять минут после его ухода фельдшер приложил ухо к сердцу Авдеева и сказал, что он кончился.
A jelentésben, amelyet Tifliszbe küldtek, Avgyejev halála a következő módon szerepelt: „November 23-án a kurinszki ezred két százada erdőirtás céljából elhagyta az erődöt. Déltájban a hegyi lakók nagyszámú csapata támadta meg a favágókat. Az őrlánc megkezdte a visszavonulását, eközben a második század szuronnyal megtámadta és visszavetette a hegyi lakókat. Az ütközetben könnyen megsebesült két fő, életét vesztette egy. A hegyi lakók közül mintegy száz ember sebesült meg, illetve vesztette életét.”394
394Смерть Авдеева в реляции, которая была послана в Тифлис, описывалась следующим образом: "23 ноября две роты Куринского полка выступили из крепости для рубки леса. В середине дня значительное скопище горцев внезапно атаковало рубщиков. Цепь начала отступать, и в это время вторая рота ударила в штыки и опрокинула горцев. В деле легко ранены два рядовых и убит один. Горцы же потеряли около ста человек убитыми и ранеными".
8395
395VIII
Ugyanazon a napon, amikor Petruha Avgyejev a vozdvizsenszkojei kórházban meghalt, öreg édesapja, annak a bátyjának a felesége, aki helyett Petruha beállt katonának, és legidősebbik bátyjának már eladósorban levő leánya együtt csépelték a zabot a fagyott szérűn. Előző este erős hóesés volt, reggelre kemény fagy állt be. Az öreg már a harmadik kakasszóra felébredt, a befagyott ablakon át meglátta a fényes holdvilágot, lemászott a kemence tetejéről, felhúzta csizmáját, subáját, kucsmáját és kiment a szérűbe. Miután jó két órát dolgozott odakinn, visszament a házba, és felköltötte fiát meg az asszonyokat. Mire az asszonyok s a fiatal leány kimentek, az öreg a szérűről elsöpörte már a havat, a falapát a fehér, porhanyós hóbuckákba szúrva meredt égnek, mellette a seprű, ágas végével felfelé; a zabkévék két sorban hevertek üstökükkel egymás felé fordítva, szép rendesen kiteregetve a tisztára söpört szérűn. Elővették a cséphadarókat, és nekiálltak a cséplésnek egyenletes, hármas ütemben. Az öreg nagy erővel szétverte a szalmát, zúdította alá súlyos csépfáját, a leány egyenletesen, felülről csépelt, menye pedig oldalvást.396
396В тот самый день, когда Петруха Авдеев кончался в Воздвиженском госпитале, его старик отец, жена брата, за которого он пошел в солдаты, и дочь старшего брата, девка-невеста, молотили овес на морозном току. Накануне выпал глубокий снег, и к утру сильно заморозило. Старик проснулся еще с третьими петухами и, увидав в замерзшем окне яркий свет месяца, слез с печи, обулся, надел шубу, шапку и пошел на гумно. Проработав там часа два, старик вернулся в избу и разбудил сына и баб. Когда бабы и девка пришли на гумно, ток был расчищен, деревянная лопата стояла воткнутой в белый сыпучий снег и рядом с нею метла прутьями вверх, и овсяные снопы были разостланы в два ряда, волоть с волотью, длинной веревкой по чистому току. Разобрали цепы и стали молотить, равномерно ладя тремя ударами. Старик крепко бил тяжелым цепом, разбивая солому, девка ровным ударом била сверху, сноха отворачивала.
A hold lenyugodott, lassan világosodott már, és a kiteregetett kévék vége felé jártak, amikor Akim, az idősebbik fiú, sapkában, ködmönben kijött a dolgozókhoz.397
397Месяц зашел, и начинало светать; и уже кончали веревку, когда старший сын, Аким, в полушубке и шапке вышел к работающим.
– Mit ténferegsz itt? – kiáltott rá az apja, egy pillanatra abbahagyva a cséplést, és cséphadarójára támaszkodott.398
398— Ты чего лодырничаешь? — крикнул на него отец, останавливаясь молотить и опираясь на цеп.
– A lovakat is el kell látnia valakinek.399
399— Лошадей убрать надо же.
– A lovakat ellátni! – csúfolta az öreg. – Majd az anyád ellátja. Fogd a csépfát. Úgyis eléggé elhájasodtál, te borissza.400
400— Лошадей убрать, — передразнил отец. — Старуха уберет. Бери цеп. Больно жирен стал. Пьяница!
– Talán bizony te itattál engem? – mordult a fiú.401
401— Ты, что ли, меня поил? — пробурчал сын.
– Mit mondasz? – kérdezte fenyegetően az öreg, elkomorult és kihagyott egy ütést.402
402— Чаго? — нахмурившись и пропуская удар, грозно спросил старик.
Akim szótlanul felragadott egy cséphadarót, és most már négyes ütemben folyt tovább a munka: trapp-ta-pa-tap, trapp-ta-pa-tap… Trapp, zuhant minden három ütés után az öreg súlyos cséphadarója.403
403Сын молча взял цеп, и работа пошла в четыре цепа: трап, та-па-тап, трап, та-па-тап… Трап! — ударял после трех раз тяжелый цеп старика.
– Nézz csak oda, micsoda zsírpárna van a tarkóján, mint egy igazi úrnak – dörmögte az öreg. – Nekem pedig még a gatyám is leesik a derekamról. – Mérgében megint kihagyott egy ütést, s csak úgy tessék-lássék forgatta meg hadaróját a levegőben, nehogy kiessék a taktusból.404
404— Загривок-то, глянь, как у барина доброго. Вот у меня так портки не держатся, — проговорил старик, пропуская свой удар и только, чтобы не потерять такту, переворачивая в воздухе цепинкой.
Befejezték a sort, és az asszonyok félregereblyézték a szalmát.405
405Веревку кончили, и бабы граблями стали снимать солому.
– Bolond volt Petruha, hogy beállt helyetted. Belőled talán kiverték volna a lustaságodat katonáéknál, ő meg idehaza öt olyannal felért, mint amilyen te vagy.406
406— Дурак Петруха, что за тебя пошел. Из тебя бы в солдатах дурь-то повыбили бы, а он-то дома пятерых таких, как ты, стоил.
– No, legyen már elég, apuska – szólt közbe a menye, mialatt a kicsépelt szalmakötegeket félredobálta.407
407— Ну, будет, батюшка, — сказала сноха, откидывая разбитые свясла.
– Igen, igen, csak etesselek benneteket, hat éhes szájat, de dolgozni egyik se dolgozik. Petruha, ő bezzeg kettő helyett is dolgozott, nem úgy, mint…408
408— Да, корми вас сам-шест, а работы и от одного нету. Петруха, бывало, за двоих один работает, не то что…
Az udvaron át, a hóban kitaposott ösvényen most az öregasszony közeledett; új bocskora, amelyet szorosra csavart kapcája fölé húzott, csikorgott a hóban. A férfiak a szitálatlan gabonát halomba gereblyézték, az asszonyok söpörtek.409
409По протоптанной из двора тропинке, скрипя по снегу новыми лаптями на туго обвязанных шерстяных онучах, подошла старуха. Мужики сгребали невеяное зерно в ворох, бабы и девка заметали.
– A kisbíró beszólt. Mindenkit kirendeltek robotra, téglát kell hordani – mondta az öregasszony. – Kész a reggeli. Gyertek be.410
410— Выборный заходил. На барщину всем кирпич возить, — сказала старуха. — Я завтракать собрала. Идите, что ль.
– Jól van. Fogd be a tarkát és eredj – szólt oda az öreg Akimnak. – Aztán vigyázz, nehogy megint úgy járj, mint legutóbb; hogy aztán megint én feleljek érted. Gondolj Petruhára.411
411— Ладно. Чалого запряги и ступай, — сказал старик Акиму. — Да смотри, чтоб не так, как намедни, отвечать за тебя. Попомнишь Петруху.
– Amíg itthon volt, mindig őt szidta – mordult most Akim az apjára. – Most, hogy ő nincs itt, velem pöröl.412
412— Как он был дома, его ругал, — огрызнулся теперь Аким на отца, — а нет его, меня глодаешь.
– Ez annyit jelent, megérdemled – csattant fel az anyja ugyanolyan mérgesen. – Petruhával nem is szabad téged egy napon említeni.413
413— Значит, стоишь, — так же сердито сказала мать. — Не с Петрухой тебя сменять.
– No, jól van már – mormolta a fiú.414
414— Ну, ладно! — сказал сын.
– Jól van, jól van: elittad a lisztet, aztán most azt mondod: jól van.415
415— То-то ладно. Муку пропил, а теперь говоришь: ладно.
– Ugyan minek a régi dolgokat felhánytorgatni – szólt közbe a menye.416
416— Про старые дрожжи поминать двожды, — сказала сноха.
Azzal lerakták a cséphadarót, és bementek a házba.417
417И все, положив цепы, пошли к дому.
A rossz viszony apa és fia között már régen elkezdődött, körülbelül ugyanabban az időben, amikor Pjotr bevonult katonának. Az öreg akkor mindjárt megsejtette, hogy sólyom helyett kakukkfióka maradt a nyakán. Igaz, hogy a törvény szerint – már amint ezt az öreg értelmezte – a gyermektelen fiúnak kellett bevonulnia a családos helyébe. Akimnak négy gyermeke volt, Pjotrnak meg egy se, csakhogy munkásnak Pjotr ugyanolyan volt, mint az apja: ügyes, erős, szívós, leleményes és – ami a fő – fáradhatatlanul szorgalmas. Örökké dolgozott. Ha dolgozó emberek mellett ment el, akárcsak az öreg, nem állta meg, hogy ne segítsen nekik: egy párat húzott a kaszával, vagy odaállt megrakni a szekeret, kivágta a fát, felaprította a tüzelőt. Az öreg sajnálta is odaadni, de hát mit csinált volna? A katonaság olyan, mint a halál. A katona fiú olyan, mint a leszelt karéj kenyér; semmi értelme elgondolkozni rajta, újra meg újra vájkálni a búbánatban. Az öreg csak nagy ritkán emlegette, mint éppen most is, hogy idősebbik fiát bosszantsa vele. Édesanyja azonban sokszor gondolt rá, és már régen, második éve, kérte az öreget, hogy küldjön Petruhának valami kis pénzt. De az öreg csak hallgatott.418
418Нелады между отцом и сыном начались уже давно, почти со времени отдачи Петра в солдаты. Уже тогда старик почувствовал, что он променял кукушку на ястреба. Правда, что по закону, как разумел его старик, надо было бездетному идти за семейного. У Акима было четверо детей, у Петра никого, но работник Петр был такой же, как и отец: ловкий, сметливый, сильный, выносливый и, главное, трудолюбивый. Он всегда работал. Если он проходил мимо работающих, так же как и делывал старик, он тотчас же брался помогать — или Пройдет ряда два с косой, или навьет воз, или срубит дерево, или порубит дров. Старик жалел его, но делать было нечего. Солдатство было как смерть. Солдат был отрезанный ломоть, и поминать о нем — душу бередить — незачем было. Только изредка, чтобы уколоть старшего сына, старик, как нынче, вспоминал его. Мать же часто поминала меньшего сына и уже давно, второй год, просила старика, чтобы он послал Петрухе деньжонок. Но старик отмалчивался.
Avgyejevék jómódú parasztok voltak, az öregnek volt egy kis félretett pénzecskéje, de a világ minden kincséért sem szánta volna rá magát, hogy hozzányúljon. Most, amikor az öregasszony meghallotta, hogy ura kisebbik fiát emlegeti, elhatározta, hogy ismét megkéri őt, küldjön a fiának az eladott zab árából vagy egy rubelecskét. Úgy is történt. Amikor a fiatalok elmentek robotra, s ő kettesben maradt az öreggel, rávette férjét, hogy a zab árából egy rubelt juttasson Petruhának. Így hát, amikor a kicsépelt zabot széjjelmérték tizenkét vékára, gondosan ponyvával öntötték három szánba, s a ponyvát facsipeszekkel akkurátusan leszorították, átadott az urának egy levélkét, amelyet a kántor írt le az öregasszony szavai szerint, és az öreg megígérte, hogy a városban beletesz egy rubelt, és elküldi fia címére.419
419Двор Авдеевых был богатый, и у старика были припрятаны деньжонки, но он ни за что не решился бы тронуть отложенного. Теперь, когда старуха услыхала, что он поминает меньшего сына, она решила опять просить его, чтобы при продаже овса послать сыну хоть рублик. Так она и сделала. Оставшись вдвоем с стариком, после того как молодые ушли на барщину, она уговорила мужа из овсяных денег послать рубль Петрухе. Так что, когда из провеянных ворохов двенадцать четвертей овса были насыпаны на веретья в трое саней и веретья аккуратно зашпилены деревянными шпильками, она дала старику написанное под ее слова дьячком письмо, И старик обещал в городе приложить к письму рубль и послать по адресу.
Az öreg, aki új bundába, kaftánba öltözött, s a lábára meleg, fehér gyapjúkapcát tekert, fogta a levelet, erszényébe tette, imádkozott, azután felült az első szánra, és behajtott a városba.420
420Старик, одетый в новую шубу и кафтан и в чистых белых шерстяных онучах, взял письмо, уложил его в кошель и, помолившись богу, сел на передние сани и поехал в город.
A hátulsó szánon unokája ült. A városban az öreg egy írástudó háziszolgával felolvastatta magának az asszony levelét, és helyeslően bólogatott hozzá.421
421На задних санях ехал внук. В городе старик велел дворнику прочесть себе письмо и внимательно и одобрительно слушал его.
A levélben Petruha édesanyja először is áldását küldte fiának, másodszor mindenki üdvözletét, majd közölte keresztapja halálhírét, s végül azt a hírt, hogy Akszinya, Pjotr felesége, nem akart tovább a családdal maradni és elment szolgálni. Úgy hallják, jól és tisztességesen él. A levélben említés történt az ajándékról is, a rubeles bankóról, s a vége az volt, amit a bánatba borult édesanya könnyes szemmel, személyes üzenetként és szóról szóra mondott tollba a kántornak:422
422В письме Петрухиной матери было писано, во-первых, благословение, во-вторых, поклоны всех, известие о смерти крестного и под конец известие о том, что Аксинья (жена Петра) "не захотела с нами жить и пошла в люди. Слышно, что живет хорошо и честно". Упоминалось о гостинце, рубле, и прибавлялось то, что уже прямо от себя, и слово в слово, пригорюнившаяся старуха, со слезами на глазах, велела написать дьяку:
„És azután, édes, kicsi fiam, Petruhám, galambocskám, kisírtam én a két szememet, annyira búsultam utánad. Én gyönyörűséges napsugaram, minek is hagytál itt engemet…” Amikor idáig ért, a vénasszony felzokogott, elsírta magát, és azt motyogta:423
423"А еще, милое мое дитятко, голубок ты мой Петрушенька, выплакала я свои глазушки, о тебе сокрушаючись. Солнушко мое ненаглядное, на кого ты меня оставил…" На этом месте старуха завыла, заплакала и сказала:
– Elég is lesz.424
424— Так и будет.
Így szólt a levél, de Petruhához már nem jutott el hazulról sem a rubel, sem az értesítés, hogy felesége elhagyta szülei házát, sem édesanyja utolsó szavai. A levél meg a pénz visszaérkezett azzal a hírrel, hogy Petruha elesett a háborúban, a cár, a haza és az igaz hit védelmében, így írta a hadsereg írnoka.425
425Так и осталось в письме, но Петрухе не суждено было получить ни это известие о том, что жена его ушла из дома, ни рубля, ни последних слов матери. Письмо это и деньги вернулись назад с известием, что Петруха убит на войне, "защищая царя, отечество и веру православную". Так написал военный писарь.
Amikor az öregasszony megkapta az értesítést, sírt, zokogott, amíg volt rá ideje, s azután ismét munkához látott. Első vasárnap elment a templomba, szerény gyászmisét mondatott, beíratta Pjotrt a megboldogultak névsorába, akikért a pap imádkozni szokott, és ostyadarabkákat osztogatott a jólelkű embereknek, hogy azok is imádkozzanak Pjotrért, az Úr szegény szolgájáért.426
426Старуха, получив это известие, повыла, покуда было время, а потом взялась за работу. В первое же воскресенье она пошла в церковь и раздала кусочки просвирок "добрым людям для поминания раба божия Петра".
Akszinya, a katonaözvegy is jajgatott, amikor értesült szeretett férje haláláról, akivel mindössze egyetlen rövid esztendeig élt együtt. Egyformán sajnálta férjét meg saját elvesztegetett életét, jajveszékelése közben sokat emlegette Pjotr Mihajlovics barna fürtös haját és szerelmét, meg saját nyomorúságos életét, és keserű szemrehányást tett Petruhának, amiért megsajnálta a bátyját, de nem sajnálta meg őt, a szegény asszonyt, aki idegen emberek kegyelemkenyerén kénytelen élni.427
427Солдатка Аксинья тоже повыла, узнав о смерти "любимого мужа, с которым" она "пожила только один Годочек". Она жалела и мужа и всю свою погубленную жизнь. И в своем вытье поминала "и русые кудри Петра Михайловича, и его любовь, и свое горькое житье с сиротой Ванькой", и горько упрекала "Петрушу за то, что он пожалел брата, а не пожалел ее горькую, по чужим людям скитальщицу".
Lelke mélyén azonban Akszinya örült Petruha halálának. Másállapotban volt, mégpedig a kasznártól, akinél szolgált, így most legalább nem volt senki, aki szidhatta volna, és a kasznár feleségül veheti, amint azt meg is ígérte neki, amikor szerelemre bírta őt.428
428В глубине же души Аксинья была рада смерти Петра. Она была вновь брюхата от приказчика, у которого она жила, и теперь никто уже не мог ругать ее, и приказчик мог взять ее замуж, как он и говорил ей, когда склонял ее к любви.
9429
429IX
Mihail Szemjonovics Voroncov Angliában nevelkedett, mint az orosz nagykövet fia. A magas rangú orosz államhivatalnokok között kitűnt abban az időben ritka európai műveltségével. Becsvágyó volt, alárendeltjeivel lágy és kellemes modorú, fölötteseivel szemben pedig sima udvaronc. Az életet nem tudta elképzelni hatalom és alázat nélkül. A legmagasabb rendjelek és kitüntetések birtokosa volt, amellett elsőrangú katonának tartották őt, sőt Napóleon legyőzőjének a krasznojei csatában. Ezernyolcszázötvenegyben túl volt a hetvenen, de megőrizte teljes frissességét, testi rugalmasságát, és ami a fő, finom, csiszolt szellemének mozgékonyságát, amely teljes mértékben hatalma fenntartására, népszerűségének megszilárdítására és kiterjesztésére irányult. Mind magának, mind feleségének, egy Branyickaja grófnőnek, hatalmas vagyona volt, amellett helytartói minőségben hatalmas fizetést húzott, és jövedelme legnagyobb részét arra költötte, hogy a Krím-félsziget déli partján, pompás, kertes palotát rendezett be és tartott fenn.430
430Воронцов, Михаил Семенович, воспитанный в Англии, сын русского посла, был среди русских высших чиновников человек редкого в то время европейского образования, честолюбивый, мягкий и ласковый в обращении с низшими и тонкий придворный в отношениях с высшими. Он не понимал жизни без власти и без покорности. Он имел все высшие чины и ордена и счичтался искусным военным, даже победителем Наполеона под Красном. Ему в 51-м году было за семьдесят лет, но он еще был совсем свеж, бодро двигался и, главное, вполне обладал всей ловкостью тонкого и приятного ума, направленного на поддержание своей власти и утверждение и распространение своей популярности. Он владел большим богатством — и своим и своей жены, графини Браницкой, — и огромным получаемым содержанием в качестве наместника и тратил большую часть своих средств на устройство дворца и сада на южном берегу Крыма.
Ezernyolcszázötvenegy december 4-én este tifliszi palotája előtt megállt a futár trojkája. A fáradt, út porától belepett tiszt, aki Kozlovszkij tábornoktól Hadzsi Murat átállásának hírét hozta, kirázta meggémberedett lábait, s azután az őrök mellett bement a helytartói palota tágas előcsarnokába. Este hat órára járt az idő, Voroncov éppen ebédhez ült, amikor jelentették neki a futár megérkezését. Voroncov haladéktalanul fogadta a futárt, s emiatt néhány percet elkésett az ebédtől. Amikor belépett a szalonba, vendégei – mintegy harmincan -, akik részben Jelizaveta Kszaverjevna körül ültek, részben az ablaknál csoportosulva beszélgettek, valamennyien felálltak, és a belépő felé fordultak. Voroncov szokott fekete egyenruháját viselte, vállrojt nélkül, egyszerű vállpánttal s a nyakán a fehér kereszttel. Simára borotvált rókaarcára szívélyes mosoly terült, szemét összehunyorítva pillantott végig az egybegyűlteken.431
431Вечером 7 декабря 1851 года к дворцу его в Тифлисе подъехала курьерская тройка. Усталый, весь черный от пыли офицер, привезший от генерала Козловского известие о выходе к русским Хаджи-Мурата, разминая ноги, вошел мимо часовых в широкое крыльцо наместнического дворца. Было шесть часов вечера, и Воронцов шел к обеду, когда ему доложили о приезде курьера. Воронцов принял курьера не откладывая и потому на несколько минут опоздал к обеду. Когда он вошел в гостиную, приглашенные к столу, человек тридцать, сидевшие около княгини Елизаветы Ксаверьевны и стоявшие группами у окон, встали, повернулись лицом к вошедшему. Воронцов был в своем обычном черном военном сюртуке без эполет, с полупогончиками и белым крестом на шее. Лисье бритое лицо его приятно улыбалось, и глаза щурились, оглядывая всех собравшихся.
Puha, sietős léptekkel jött be a szobába, bocsánatot kért a hölgyektől, amiért elkésett, üdvözölte a férfiakat, majd Manana Orbeliani grúz hercegné elé lépett, és karját nyújtotta a negyvenöt év körüli, keleties vonású, telt és magas termetű szép asszonynak, hogy asztalhoz vezesse. Maga Jelizaveta Kszaverjevna egy látogatóba érkezett vörhenyeges, kefebajuszú tábornoknak nyújtotta kezét. A grúz fejedelem Choiseul grófnőt vezette asztalhoz, a hercegné barátnőjét. Andrejevszkij doktor, a szárnysegédek meg a többiek, ki hölgyével, ki anélkül, követte a három első párt az ebédlőbe. A frakkba, cipőbe, harisnyába öltözött lakájok minden egyes vendég mögött eltolták, majd ismét az asztalhoz tolták a széket, s a maître d’hôtel ünnepélyesen mérte a gőzölgő levest az ezüsttálból.432
432Войдя мягкими, поспешными шагами в гостиную, он извинился перед дамами за то, что опоздал, поздоровался с мужчинами и подошел к грузинской княгине Манане Орбельяни, сорокапятилетней, восточного склада, полной, высокой красавице, и подал ей руку, чтобы вести ее к столу. Княгиня Елизавета Ксаверьевна сама подала руку приезжему рыжеватому генералу с щетинистыми усами. Грузинский князь подал руку графине Шуазель, приятельнице княгини. Доктор Андреевский, адъютанты и другие, кто с дамами, кто без дам, пошли вслед за тремя парами. Лакеи в кафтанах, чулках и башмаках отодвигали и придвигали стулья садящимся; метрдотель торжественно разливал дымящийся суп из серебряной миски.
Voroncov a hosszú asztal közepén ült. Vele szemben felesége, a hercegné foglalt helyet, oldalán a tábornok. Jobbra a helytartótól a szép Orbeliani ült, balra a grúz hercegkisasszony, egy karcsú, fekete hajú, piros arcú, csillogóan felékszerezett hölgy, aki szüntelenül mosolygott.433
433Воронцов сел в середине длинного стола. Напротив его села княгиня, его жена, с генералом. Направо от него была его дама, красавица Орбельяни, налево — стройная, черная, румяная, в блестящих украшениях, княжна-грузинка, не переставая улыбавшаяся.
– Excellentes, chére amie – válaszolt a hercegné kérdésére, hogy milyen híreket hozott a futár. – Simon a eu de la chance.434
434— Excellentes, chere amie, — отвечал Воронцов на вопрос княгини о том, какие он получил известия с курьером. — Simon a eu de la chance.
És olyan hangon, hogy az asztal körül ülők valamennyien meghallhassák, elbeszélte a meglepő újdonságot – amely egyébként éppen csak a kormányzó számára nem ment egészen meglepetésszámba, mivel a tárgyalások már régóta folytak -, hogy Samil híres, hős hadvezére, Hadzsi Murat az oroszok kezére adta magát, és ma Tifliszbe érkezik.435
435И он стал рассказывать так, чтобы могли слышать все сидящие за столом, поразительную новость, — для него одного это не было вполне новостью, потому что переговоры велись уже давно, — о том, что знаменитый, храбрейший помощник Шамиля Хаджи-Мурат передался русским и нынче-завтра будет привезен в Тифлис.
Az ebédnél ülők valamennyien még a fiatal segédtisztek és hivatalnokok is, akik az asztal távoli két végén ültek, és az imént még halkan nevetgéltek – elcsöndesedtek a hírre, és figyelmesen hallgatták a helytartó elbeszélését.436
436Все обедавшие, даже молодежь, адъютанты и чиновники, сидевшие на дальних концах стола и перед этим о чем-то тихо смеявшиеся, все затихли и слушали.
– Mondja, tábornok úr, találkozott már azzal a Hadzsi Murattal? – fordult a háziasszony asztalszomszédjához, a vörös hajú, kefebajuszú generálishoz, amikor a herceg elhallgatott.437
437— А вы, генерал, встречали этого Хаджи-Мурата? — спросила княгиня у своего соседа, рыжего генерала с щетинистыми усами, когда князь перестал говорить.
– Többször, hercegné.438
438— И не раз, княгиня.
És a generális elmesélte, hogyan ütközött meg Hadzsi Murat még negyvenháromban, Gergebil bevétele után, Passzek tábornok csapataival, s hogyan ölte meg majdnem szemük láttára Zolotuhin ezredest.439
439И генерал рассказал про то, как Хаджи-Мурат в 43-м году, после взятия горцами Гергебиля, наткнулся на отряд генерала Пассека и как он, на их глазах почти, убил полковника Золотухина.
Voroncov udvarias mosollyal hallgatta a tábornok elbeszélését, szemmel láthatóan örült, hogy sikerült bevonni a társalgásba. De arca hirtelen figyelmetlen s bosszús kifejezést öltött.440
440Воронцов слушал генерала с приятной улыбкой, очевидно довольный тем, что генерал разговорился. Но вдруг лицо Воронцова приняло рассеянное и унылое выражение.
A kefebajuszú tábornok, aki belemelegedett a beszédbe, most arról kezdett mesélni, hogyan ütközött össze másodízben Hadzsi Murattal.441
441Разговорившийся генерал стал рассказывать про то, где он в другой раз столкнулся с Хаджи-Муратом.
– Bizonyára emlékszik rá, főméltóságú uram – mondta a generális. – Hiszen ő volt az, aki a szuharni expedíció alkalmával csapdát állított a felszabadító csapatoknak.442
442— Ведь это он, — говорил генерал, — вы изволите помнить, ваше сиятельство, устроил в сухарную экспедицию засаду на выручке.
– Hogyan? – kérdezte szórakozottan a kormányzó, és összehunyorította szemét.443
443— Где? — переспросил Воронцов, щуря глаза.
A dolog úgy állt, hogy a tábornok a „felszabadító csapatok” kifejezést használta a szerencsétlen darginszki hadjárat egyik epizódjával kapcsolatosan, amelyben a Voroncov herceg vezénylete alatt álló teljes osztag csakugyan megsemmisült volna, ha a helyszínre újonnan érkező csapatok meg nem mentik. A jelenlevők azt is valamennyien tudták, hogy a Voroncov parancsnoklása alatt lefolytatott darginszki hadjárat, amelyben az oroszok számos halotton és sebesültön kívül néhány ágyút is vesztettek, szégyenletes kudarcszámba ment, és ezért, ha valaki ezt a hadjáratot Voroncov előtt említette, ezt csupán abban az értelemben tette, ahogyan Voroncov maga a cárnak tett jelentésében beállította az eseményt, tudniillik úgy, mintha ez az orosz csapatok egyik legfényesebb haditette lett volna. Márpedig az idegen tábornok által használt „felszabadító csapatok” kifejezés világosan utalt rá, hogy ott nem fényes haditett történt, hanem súlyos hiba, amely sok ember életébe került. A vendégek valamennyien megértették ezt, néhányan úgy tettek, mintha nem értenék meg a tábornok szavainak jelentőségét, mások ijedten várták a következményeket; néhányan mosolyogva összenéztek.444
444Дело было в том, что храбрый генерал называл "выручкой" то дело в несчастном Даргинском походе, в котором действительно погиб бы весь отряд с князем Воронцовым, командовавшим им, если бы его не выручили вновь подошедшие войска Всем было известно, что весь Даргинский поход, под начальством Воронцова, в котором русские потеряли много убитых и раненых и несколько пушек, был постыдным событием, и потому если кто и говорил про этот поход при Воронцове, то говорил только в том смысле, в котором Воронцов написал донесение царю, то есть, что это был блестящий подвиг русских войск. Словом же "выручка" прямо указывалось на то, что это был не блестящий подвиг, а ошибка, погубившая много людей Все поняли это, и одни делали вид, что не замечают значения слов генерала, другие испуганно ожидали, что будет дальше; некоторые, улыбаясь, переглянулись.
Csak a vörös hajú, kefebajuszú tábornok nem vett észre semmit, és elbeszélése hevében nyugodtan megismételte a herceg kérdésére:445
445Один только рыжий генерал с щетинистыми усами ничего не замечал и, увлеченный своим рассказом, спокойно ответил:
– A felszabadító csapatoknak, főméltóságú uram.446
446— На выручке, ваше сиятельство.
És a tábornok, abbeli örömében, hogy a kedvenc témájáról beszélhet, részletesen elmagyarázta, hogy „az a Hadzsi Murat olyan ördögi ügyességgel vágta ketté a csapatokat, hogy ha a felszabadítás nem érkezett volna meg – szinte különös előszeretettel használta a felszabadítás szót -, akkor valamennyien ott hagyták volna a bőrüket, mert…”447
447И раз заведенный на любимую тему, генерал подробно рассказал, как "этот Хаджи-Мурат так ловко разрезал отряд пополам, что, не приди нам на выручку, — он как будто с особенной любовью повторял слово "выручка", — тут бы все и остались, потому."
Nem sikerült azonban befejeznie fejtegetéseit, mert Manana Orbeliani, látván, hogy miről van szó, félbeszakította őt, és megkérdezte, meg van-e elégedve tifliszi lakásával. A tábornok elcsodálkozott, végignézett a társaságon, végül szeme megakadt saját segédtisztjén, aki az asztal végéről állhatatos és jelentőségteljes pillantásokat vetett feléje – és hirtelen megértette az egész helyzetet. A grúz hercegné kérdésére nem válaszolt, elkomorult, tányérja fölé hajolt, és rágatlanul nyelte a rendkívül finom ételt, amely egyébként színében, sőt ízében is tökéletesen ismeretlen volt előtte.448
448Генерал не успел досказать все, потому что Манана Орбельяни, поняв, в чем дело, перебила речь генерала, расспрашивая его об удобствах его помещения в Тифлисе. Генерал удивился, оглянулся на всех и на своего адъютанта в конце стола, упорным и значительным Взглядом смотревшего на него, — и вдруг понял. Не отвечая княгине, он нахмурился, замолчал и стал поспешно есть, не жуя, лежавшее у него на тарелке утонченное кушанье непонятного для него вида и даже вкуса.
Mindenki kényelmetlenül feszengett; a kínos helyzetet a Voroncova hercegné másik oldalán ülő grúz fejedelem oldotta meg, aki mérhetetlenül ostoba ember volt ugyan, de ravasz hízelgő és udvaronc. Mintha semmit sem vett volna észre, hangosan mesélni kezdte, miképpen rabolta el Hadzsi Murat a mehtulini Ahmet kán özvegyét.449
449Всем стало неловко, но неловкость положения исправил грузинский князь, очень глупый, но необыкновенно тонкий и искусный льстец и придворный, сидевший по другую сторону княгини Воронцовой. Он, как будто ничего не замечая, громким голосом стал рассказывать про похищение Хаджи-Муратом вдовы Ахмет-хана Мехтулинского :
– Éjjel betört a faluba, megragadta zsákmányát, és elvágtatott az embereivel együtt.450
450— Ночью вошел в селенье, схватил, что ему нужно было, и ускакал со всей партией.
– De miért kellett neki éppen az az asszony? – kérdezte a hercegné.451
451— Зачем же ему нужна была именно женщина ста? — спросила княгиня.
– Ahmet kán ellensége volt, mindenfelé üldözte, de a kán haláláig sehol sem tudta megtalálni, így hát özvegyén állt bosszút.452
452— А он был враг с мужем, преследовал его, но нигде до самой смерти хана не мог встретить, так вот он отомстил на вдове.
A hercegné lefordította ezt franciára Choiseul grófnénak, régi barátnőjének, aki a grúz fejedelem túlsó oldalán ült.453
453Княгиня перевела это по-французски своей старой приятельнице, графине Шуазель, сидевшей подле грузинского князя.
– Quelle horreur! – kiáltott fel a grófnő, miközben két szemét elfödte kezével, és fejét ide-oda ingatta.454
454— Quelle honeur! — сказала графиня, закрывая глаза и покачивая головой.
– Ó, nem – válaszolt Voroncov mosolyogva. – Nekem úgy mesélték, hogy lovagiasan, tisztelettel bánt az asszonnyal, amíg foglya volt, azután pedig szabadon bocsátotta.455
455— О нет, — сказал Воронцов улыбаясь, — мне говорили, что он с рыцарским уважением обращался с пленницей и потом отпустил ее.
– Igen, váltságdíj ellenében.456
456— Да, за выкуп.
– Hát persze, de azért mégiscsak nemes lelkűen cselekedett.457
457— Ну разумеется, но все-таки он благородно поступил.
A herceg e szavai szabták meg a Hadzsi Muratról szóló további elbeszélések hangját. Az udvari emberek megértették, hogy annál inkább kedvébe járnak Voroncov hercegnek, minél jobban magasztalják Hadzsi Muratot.458
458Эти слова князя дали тон дальнейшим рассказам про Хаджи-Мурата. Придворные поняли, что чем приятнее приписывать значения Хаджи-Мурату, тем приятнее будет князю Воронцову.
– Bámulatos a merészsége annak az embernek! Egészen csodálatos férfiú!459
459— Удивительная смелость у этого человека. Замечательный человек.
– Képzelje csak, negyvenkilencben fényes nappal betört Temir-Kán-Surába, és kirabolta a boltokat.460
460— Как же, в сорок девятом году он среди бела дня ворвался в Темир-Хан-Шуру и разграбил лавки.
Az asztal végén ült egy örmény, aki abban az időben éppen Temir-Kán-Surában tartózkodott, és most elmondta Hadzsi Murat betörésének összes részleteit.461
461Сидевший на конце стола армянин, бывший в то время в Темир-Хан-Шуре, рассказал про подробности этого подвига Хаджи-Мурата.
Általában egész ebédidő alatt Hadzsi Murat viselt dolgairól folyt a beszéd. A vendégek egymás szájából kapkodták a szót, úgy magasztalták bátorságát, eszét, nagylelkűségét. Valaki mesélte, hogyan öletett meg Hadzsi Murat huszonhat hadifoglyot; de erre is mindjárt kéznél volt a megszokott mentség.462
462Вообще весь обед прошел в рассказах о Хаджи-Мурате. Все наперерыв хвалили его храбрость, ум, великодушие. Кто-то рассказал про то, как он велел убить двадцать шесть пленных; но и на это было обычное возражение:
– Mit akarnak, à la guerre comme à la guerre!463
463— Что делать! A la guerre comme a la guerre.
– Nagy ember az!464
464— Это большой человек.
– Ha Európában született volna, ki tudja, talán második Napóleon lett volna belőle – jegyezte meg az ostoba grúz fejedelem, aki olyan jól tudott hízelegni.465
465— Если бы он родился в Европе, это, может быть, был бы новый Наполеон, — сказал глупый грузинский князь, имеющий дар лести.
Tudta, hogy Napóleon említése, akinek legyőzéséért Voroncov a fehér kereszt kitüntetést viselte nyakán, mindig kellemes volt a herceg fülének.466
466Он знал, что всякое упоминание о Наполеоне, за победу над которым Воронцов носил белый крест на шее, было приятно князю.
– No, ha nem is éppen Napóleon, de egy vakmerő lovassági tábornok… az igen – mondta Voroncov.467
467— Ну, хоть не Наполеон, но лихой кавалерийский генерал — да, — сказал Воронцов.
– Ha nem Napóleon, hát Murat.468
468— Если не Наполеон, то Мюрат.
– És a neve is Hadzsi Murat.469
469— И имя его — Хаджи-Мурат.
– Hadzsi Murat átállt, most már Samilnak is befellegzett – mondta valaki.470
470— Хаджи-Мурат вышел, теперь конец и Шамилю, — сказал кто-то.
– Érzi, hogy most már (ez a most már azt jelentette, hogy Voroncov fennhatósága alatt) nem tarthatják magukat tovább – mondta rá a másik.471
471— Они чувствуют, что им теперь (это теперь значило: при Воронцове) не выдержать, — сказал другой.
– Tout cela est grâce à vous – fordult Manana Orbeliani a herceghez.472
472— Tout cela est grace a vous, — сказала Манана Орбельяни.
Voroncov herceg igyekezett mérsékelni a hízelgés hullámait, amelyek szinte elöntéssel fenyegették. Lelke mélyén azonban roppantul élvezte a helyzetet, és a lehető legjobb hangulatban vezette vissza hölgyét az ebédlőből a szalonba.473
473Князь Воронцов старался умерить волны лести, которые начинали уже заливать его. Но ему было приятно, и он повел от стола свою даму в гостиную в самом хорошем расположении духа.
Ebéd után, amikor a szalonban felszolgálták a feketét, a herceg különösen elbűvölően viselkedett vendégeivel; odalépett a kefebajuszú tábornokhoz, és igyekezett vele éreztetni, hogy egyáltalában nem vette észre ügyetlenségét.474
474После обеда, когда в гостиной обносили кофе, князь особенно ласков был со всеми и, подойдя к генералу с рыжими щетинистыми усами, старался показать ему, что он не заметил его неловкости.
Miután sorra járta vendégeit, Voroncov leült kártyázni. Csak a l’hombre nevű, divatjamúlt kártyajátékot játszotta. Partnere a grúz fejedelem volt, azután az örmény tábornok, aki a herceg komornyikjával elmagyaráztatta magának a játék szabályait, negyediknek Andrejevszkij doktor ült be, akinek befolyása a hercegre közismert volt.475
475Обойдя всех гостей, князь сел за карты. Он играл только в старинную игру — ломбер. Партнерами князя были: грузинский князь, потом армянский генерал, выучившийся у камердинера князя играть в ломбер, и четвертый, — знаменитый по своей власти, — доктор Андреевский.
Voroncov maga mellé helyezte arany tubákosszelencéjét, amelyet I. Sándor képmása ékesített, feltépte az atlaszhátú kártyacsomag borítékát, és éppen ki akarta teríteni, amikor belépett komornyikja, az olasz Giovanni, és ezüsttálcán levelet hozott.476
476Поставив подле себя золотую табакерку с портретом Александра I, Воронцов разодрал атласные карты и хотел разостлать их, когда вошел камердинер, итальянец Джовани, с письмом на серебряном подносе.
– Még egy futár érkezett, főméltóságú uram.477
477— Еще курьер, ваше сиятельство.
Voroncov letette a kártyát, bocsánatot kérve feltörte a levél pecsétjét és olvasni kezdte.478
478Воронцов положил карты и, извинившись, распечатал и стал читать.
A levelet fia küldte, aki leírta Hadzsi Murattal való találkozását és összetűzését Meller-Zakomelszkijjel.479
479Письмо было от сына. Он описывал выход Хаджи-Мурата и столкновение с Меллер-Закомельским.
A hercegné is odalépett és megtudakolta, mit ír a fia.480
480Княгиня подошла и спросила, что пишет сын.
– Most is ugyanarról. Il a eu quelques désagréments avec le commandant de la place. Simon a eu tort. But all is well what ends well – mondta a herceg, miközben átadta feleségének a levelet; azután tiszteletteljesen várakozó partnereihez fordult, és felszólította őket, húzzanak kártyát.481
481— Все о том же. Il a eu quelques desagrements avec le commandant de la place. Simon a eu tort. But all is well what ends well, — сказал он, передавая жене письмо, и, обращаясь к почтительно дожидавшимся партнерам, попросил брать карты.
Amikor lejátszották az első osztást, Voroncov kinyitotta aranyszelencéjét, és azt cselekedte, amit mindig tett, ha különösen jó hangulatban volt: öregesen ráncos, fehér kezével csipetnyi francia dohányt vett ki szelencéjéből, orrához emelte és felszippantotta.482
482Когда сдали первую сдачу, Воронцов открыл табакерку и сделал то, что он делывал, когда был в особенно хорошем расположении духа: достал старчески сморщенными белыми руками щепотку французского табаку и поднес ее к носу и высыпал.
10483
483Х
Amikor Hadzsi Murat másnap Voroncovhoz érkezett, a herceg fogadószobájában már tolongtak az emberek. Ott volt a tegnap esti kefebajszú tábornok, teljes díszben, összes rendjeleivel, aki búcsúzni jött; volt ott egy ezredparancsnok, akit az ezred ellátása körül történt visszaélések miatt bírósággal fenyegettek. Ott volt a gazdag örmény, Andrejevszkij doktor pártfogoltja, aki a vodka egyedárusítási jogát bérelte, s most szerződésének meghosszabbításán fáradozott. Talpig feketében megjelent az elesett tiszt özvegye, aki azért jött, hogy nyugdíjat járjon ki magának, vagy pedig gyermekeit helyezze el államköltségen intézetben. Megjelent egy tönkrement grúz fejedelem színpompás nemzeti viseletben, aki egy megürült egyházi birtokot igyekezett magának megszerezni. Megjelent azután egy kormánybiztos, óriási papírtekerccsel, amelyen a Kaukázus leigázásának vadonatúj tervezete volt kidolgozva. Végül volt ott egy kán, aki csak azért jött, hogy odahaza elmondhassa, hogy a hercegnél járt.484
484Когда на другой день Хаджи-Мурат явился к Воронцову, приемная князя была полна народа. Тут был и вчерашний генерал с щетинистыми усами, в полной форме и орденах, приехавший откланяться; тут был и полковой командир, которому угрожали судом за злоупотребления по продовольствованию полка; тут был армянин-богач, покровительствуемый доктором Андреевским, который держал на откупе водку и теперь хлопотал о возобновлении контракта; тут была, вся в черном, вдова убитого офицера, приехавшая просить о пенсии или о помещении детей на казенный счет; тут был разорившийся грузинский князь в великолепном грузинском костюме, выхлопатывавший себе упраздненное церковное поместье; тут был пристав с большим свертком, в котором был проект о новом способе покорения Кавказа; тут был один хан, явившийся только затем, чтобы рассказать дома, что он был у князя.
Valamennyien sorukra vártak; a herceg csinos, fiatal, szőke szárnysegédje egyiket a másik után vezette be Voroncov dolgozószobájába.485
485Все дожидались очереди и один за другим были вводимы красивым белокурым юношей-адъютантом в кабинет князя.
Amikor a fogadószobába erélyes léptekkel, kissé sántítva belépett Hadzsi Murat, minden szem feléje fordult, és a szoba sarkában többen a nevét suttogták.486
486Когда в приемную вошел бодрым шагом, прихрамывая, Хаджи-Мурат, все глаза обратились на него, и он слышал в разных концах шепотом произносимое его имя.
Hosszú, fehér cserkeszkát viselt, nyakán vékony ezüstsujtással szegett barna besmetje fölött. Lábát fekete bőrből készült lábszárvédő fedte, és ugyanolyan bőrből készült saru, amely kesztyűként simult lábfejéhez; fején pedig ugyanaz a turbán volt, amelyben annak idején Ahmet kán feljelentésére Klugenau tábornok letartóztatta őt, s amely Samilhoz való átállásának közvetlen oka volt. Hadzsi Murat gyors léptekkel haladt át a fogadószoba parkettjén, miközben egész karcsú alakja enyhe sántasága következtében arra az oldalra himbálódzott, amelyen lába kissé megrövidült. Egymástól távol ülő két szeme nyugodtan pillantott maga elé, s mintha senkit sem látott volna a jelenlevők közül.487
487Хаджи-Мурат был одет в длинную белую черкеску на коричневом, с тонким серебряным галуном на воротнике, бешмете. На ногах его были черные ноговицы и такие же чувяки, как перчатка обтягивающие ступни, на бритой голове — папаха с чалмой, — той самой чалмой, за которую он, по доносу Ахмет-Хана, был арестован генералом Клюгенау и которая была причиной его перехода к Шамилю. Хаджи-Мурат шел, быстро ступая по паркету приемной, покачиваясь всем тонким станом от легкой хромоты на одну, более короткую, чем другая, ногу. Широко расставленные глаза его спокойно глядели вперед и, казалось, никого не видели.
A csinos szárnysegéd köszöntötte Hadzsi Muratot, majd hellyel kínálta, amíg bejelenti őt a hercegnél. De Hadzsi Murat nem ült le, kezét tőre markolatára helyezve, szétvetett lábakkal megállt, s megvetően mérte végig a jelenlevőket.488
488Красивый адъютант, поздоровавшись, попросил Хаджи-Мурата сесть, пока он доложит князю. Но Хаджи-Мурат отказался сесть и, заложив руку за кинжал и отставив ногу, продолжал стоять, презрительно оглядывая присутствующих.
Tarhanov herceg, a tolmács odalépett Hadzsi Murathoz, s megpróbált vele beszélgetést kezdeni. Hadzsi Murat kelletlenül, röviden válaszolgatott. A herceg szobájából most kijött egy kumik fejedelem, aki kormánybiztosa ellen emelt panaszt; utána a szárnysegéd Hadzsi Muratot szólította, a dolgozószoba ajtajáig kísérte és bebocsátotta.489
489Переводчик, князь Тарханов, подошел к Хаджи-Мурату и заговорил с ним. Хаджи-Мурат неохотно, отрывисто отвечал. Из кабинета вышел кумыцкий князь, жаловавшийся на пристава, и вслед за ним адъютант позвал Хаджи-Мурата, подвел его к двери кабинета и пропустил в нее.
Voroncov az asztal sarka mellett állva fogadta Hadzsi Muratot. A fővezér öreges, sápadt arca most nem volt olyan mosolygós, mint előző este, hanem inkább szigorú, sőt ünnepélyes kifejezést öltött.490
490Воронцов принял Хаджи-Мурата, стоя у края стола. Старое белое лицо главнокомандующего было не такое улыбающееся, как вчера, а скорее строгое и торжественное.
Amikor Hadzsi Murat belépett a hatalmas, zöld zsalugáteres ablakú szobába, amelynek közepén óriási íróasztal állott, aránylag kicsiny, napbarnított kezét keresztbe fektette mellének azon a pontján, ahol fehér cserkeszkájának két széle találkozott, és lesütött szemmel, lassan, érthetően és tiszteletteljesen így szólt kumik nyelven, amelyet jól beszélt:491
491Войдя в большую комнату с огромным столом и большими окнами с зелеными жалузи, Хаджи-Мурат приложил свои небольшие, загорелые руки к тому месту груди, где перекрещивалась белая черкеска, и неторопливо, внятно и почтительно, на кумыцком наречии, на котором он хорошо говорил, опустив глаза, сказал:
– A nagy cár és az ön védelmébe adom magamat. Ígérem, hogy híven, utolsó csepp véremig fogom szolgálni a fehér cárt, és remélem, segítségére leszek a Samil elleni háborúban, aki az ő ellensége és az enyém is.492
492— Отдаюсь под высокое покровительство великого царя и ваше. Обещаюсь верно, до последней капли крови служить белому царю и надеюсь быть полезным в войне с Шамилем, врагом моим и вашим.
Miután a tolmács végighallgatta, Voroncov Hadzsi Murat arcába pillantott, és Hadzsi Murat visszanézett rá.493
493Выслушав переводчика, Воронцов взглянул на Хаджи-Мурата, и Хаджи-Мурат взглянул в лицо Воронцова.
A két férfi pillantása találkozott, és sok mindent elmondott egymásnak, ami szavakkal nem volt kimondható, és egészen mást jelentett, mint a tolmács szavai. Egyenesen, szavak nélkül, egymás szemébe mondták az igazságot. Voroncov pillantása azt mondotta, hogy egyetlen szót sem hisz el abból, amit Hadzsi Murat mondott, mert tudja, hogy Hadzsi Murat ellensége mindennek, ami orosz, mindig az is marad, és most is csak azért veti alá magát az oroszoknak, mert a körülmények kényszerítik erre. Hadzsi Murat is tudta ezt, s mégis hűséges odaadását bizonygatta. Hadzsi Murat tekintete pedig arra figyelmeztette Voroncovot, hogy az ilyen öregember törődjék inkább a halállal és ne a háborúval; de akármilyen öreg, nagyon ravasz ez az ember, és Hadzsi Muratnak ezért résen kell lennie. Voroncov is tudta mindezt, és mégis azt mondta Hadzsi Muratnak, amit a háború kimenetele érdekében szükségesnek tartott.494
494Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг другу многое, невыразимое словами, и уж совсем не то, что говорил переводчик. Они прямо, без слов, высказывали друг о друге всю истину: глаза Воронцова говорили, что он не верит ни одному слову из всего того, что говорил Хаджи-Мурат, что он знает, что он — враг всему русскому, всегда останется таким и теперь покоряется только потому, что принужден к этому. И Хаджи-Мурат понимал это и все-таки уверял в своей преданности. Глаза же Хаджи-Мурата говорили, что старику этому надо бы думать о смерти, а не о войне, но что он хоть и стар, но хитер, и надо быть осторожным с ним. И Воронцов понимал это и все-таки говорил Хаджи-Мурату то, что считал нужным для успеха войны.
– Mondd meg neki – fordult Voroncov tolmácsához (mindig tegezte fiatal tisztjeit) -, hogy uralkodónk ugyanolyan kegyelmes, mint amilyen hatalmas, és közbenjárásomra bizonyára megbocsát majd neki és szolgálatába fogadja. Megmondtad? – kérdezte azután Hadzsi Muratra pillantva. – Addig is, amíg megkapom uralkodóm kegyes határozatát, mondd meg neki, hogy a magam felelősségére én fogom őt vendégül látni, és igyekszem majd minél kellemesebbé tenni itt-tartózkodását.495
495— Скажи ему, — сказал Воронцов переводчику (он говорил "ты" молодым офицерам), — что наш государь так же милостив, как и могуществен, и, вероятно, по моей просьбе простит его и примет в свою службу. Передал? — спросил он, глядя на Хаджи-Мурата. — До тех же пор, пока получу милостивое решение моего повелителя, скажи ему, что я беру на себя принять его и сделать ему пребывание у нас приятным.
Hadzsi Murat ismét melléhez szorította kezét, és élénk magyarázatba kezdett.496
496Хаджи-Мурат еще раз прижал руки к середине ГРУДИ и что-то оживленно заговорил.
Azt mondta, a tolmács fordítása szerint, hogy azelőtt is, amikor – ezernyolcszázharminckilencben – Avaria kormányzója volt, hűségesen szolgálta az oroszokat, és sohasem árulta volna el őket, ha ellensége, Ahmet kán nem akarta volna őt romlásba dönteni, és nem rágalmazta volna meg Klugenau tábornok előtt.497
497Он говорил, как передал переводчик, что и прежде, когда он управлял Аварией, в 39-м году, он верно служил русским и никогда не изменил бы им, если бы не враг его, Ахмет-Хан, который хотел погубить его и оклеветал перед генералом Клюгенау.
– Tudom, tudom – felelte rá Voroncov (noha réges-rég elfelejtette mindezt, ha ugyan valaha is tudta). – Tudom – ismételte, miközben leült, és Hadzsi Muratnak is helyet mutatott az alacsony tahtán, amely a fal mellett állt. De Hadzsi Murat nem ült le, izmos vállával olyan mozdulatot tett, amellyel kifejezte, nem tudja magát rászánni arra, hogy leüljön egy ilyen nagy tekintélyű személyiség jelenlétében.498
498— Знаю, знаю, — сказал Воронцов (хотя он если и знал, то давно забыл все это). — Знаю, — сказал он, садясь и указывая Хаджи-Мурату на тахту, стоявшую у стены. Но Хаджи-Мурат не сел, пожав сильными плечами в знак того, что он не решается сидеть в присутствии такого важного человека.
– Ahmet kán és Samil, mind a kettő ellenségem – folytatta Hadzsi Murat a tolmács felé fordulva. – Mondd meg a hercegnek: Ahmet kán meghalt, és nem tudtam bosszút állni rajta, de Samil még él, és én nem halok meg addig, amíg meg nem fizettem neki – mondta fenyegetően összevont szemöldökkel, és erősen összeszorította állkapcsát.499
499— И Ахмет-Хан и Шамиль, оба — враги мои, — продолжал он, обращаясь к переводчику. — Скажи князю: Ахмет-Хан умер, я не мог отомстить ему, но Шамиль еще жив, и я не умру, не отплатив ему, — сказал он, нахмурив брови и крепко сжав челюсти.
– Igen, igen – mondta nyugodtan Voroncov. – De hogyan szándékozik megfizetni Samilnak? – fordult a tolmácshoz. – Meg azt is mondd meg neki, hogy üljön le.500
500— Да, да, — спокойно проговорил Воронцов. — Как же он хочет отплатить Шамилю? — сказал он переводчику. — Да скажи ему, что он может сесть.
Hadzsi Murat ismét elhárította a felszólítást, a herceg kérdésére pedig, amelyet a tolmács lefordított neki, azt válaszolta, hogy azért állt át az oroszokhoz, hogy segítségükre legyen Samil megsemmisítésében.501
501Хаджи-Мурат опять отказался сесть и на переданный ему вопрос отвечал, что он затем и вышел к русским, чтобы помочь им уничтожить Шамиля.
– Rendben van – mondta Voroncov. – De hát mit akar csinálni pontosan? Ülj le, ülj le.502
502— Хорошо, хорошо, — сказал Воронцов. — Что же именно он хочет делать? Садись, садись…
Hadzsi Murat leült és azt mondotta, ha leküldik őt a lezg határra, és hadsereget adnak neki, kezeskedik érte, hogy fellázítja egész Dagesztánt, és akkor Samil nem tudja tovább tartani magát.503
503Хаджи-Мурат сел и сказал, что если только его пошлют на лезгинскую линию и дадут ему войско, то он ручается, что поднимет весь Дагестан, и Шамилю нельзя будет держаться.
– Ez jó. Ezt meg lehet csinálni – mondta Voroncov. – Majd gondolkozom rajta.504
504— Это хорошо. Это можно, — сказал Воронцов. — Я подумаю.
A tolmács lefordította Hadzsi Muratnak Voroncov szavait. Hadzsi Murat gondolkozóba esett.505
505Переводчик передал Хаджи-Мурату слова Воронцова. Хаджи-Мурат задумался.
– Mondd meg a szárdárnak – folytatta azután -, hogy egész családom ellenségem kezében van, és mindaddig, amíg családom a hegyekben marad, kezem-lábam meg van kötözve, és nem tudok neki szolgálni. Samil megöli feleségemet, megöli anyámat, megöleti gyermekeimet, ha nyíltan ellene fordulok. De ha a herceg kiváltja családomat, kicseréli más foglyokkal, akkor vagy meghalok, vagy megsemmisítem Samilt.506
506— Скажи сардарю, — сказал он еще; — что моя семья в руках моего врага; и до тех пор, пока семья моя в горах, я связан и не могу служить. Он убьет мою жену, убьет мать, убьет детей, если я прямо пойду против него. Пусть только князь выручит мою семью, выменяет ее на пленных, и тогда я или умру, или уничтожу Шамиля.
– Rendben van – mondta Voroncov. – Majd mindent megbeszélünk. Most pedig menjen el a vezérkari főnökhöz, és fejtse ki neki részletesen helyzetét, szándékait és kívánságait.507
507— Хорошо, хорошо, — сказал Воронцов. — Подумаем об этом. Теперь же пусть он идет к начальнику штаба и подробно изложит ему свое положение, свои намерения и желания.
Így végződött Hadzsi Murat első találkozása Voroncovval.508
508Тем кончилось первое свидание Хаджи-Мурата с Воронцовым.
Ugyanaznap este, az új, keleties ízléssel berendezett színházban olasz operaelőadás folyt. Voroncov páholyában ült, amikor a földszinten megjelent a sánta, turbános Hadzsi Murat feltűnő alakja. Lorisz-Melikovnak, Voroncov melléje kirendelt szárnysegédjének társaságában jött be, és leült az első sorban. Igazi keleti, muzulmán méltósággal, az ámulat minden kifejezése nélkül, sőt teljes egykedvűséggel nézte végig az első felvonást, azután felkelt és nyugodtan végigpillantva a közönségen, kiment, miközben valamennyi szempár utánafordult.509
509В тот же день, вечером, в новом, в восточном вкусе отделанном театре шла итальянская опера. Воронцов был в своей ложе, и в партере появилась заметная фигура хромого Хаджи-Мурата в чалме. Он вошел с приставленным к нему адъютантом Воронцова Лорис-Меликовым и поместился в первом ряду. С восточным, мусульманским достоинством, не только без выражения удивления, но с видом равнодушия, просидев первый акт, Хаджи-Мурат встал и, спокойно оглядывая зрителей, вышел, обращая на себя внимание всех зрителей.
Másnap hétfő volt, Voroncovék rendes fogadóestje. A hatalmas, fényesen kivilágított terem télikertjében rejtett zenekar muzsikált. Fiatal és kevésbé fiatal hölgyek nyakukat, karjukat, mellüket fedetlenül hagyó toalettekben keringtek díszes egyenruhájú férfiak karján. A büfében vörös frakkos, harisnyás, csatos cipellőjű lakájok töltögették a pezsgőt, és édességgel kínálták a hölgyeket. A szárdár felesége nem éppen fiatal kora ellenére is ugyanolyan kivágott öltözékben járt-kelt a vendégek között, kellemetesen mosolygott, és a tolmácson keresztül néhány kedves szót szólt Hadzsi Murathoz, aki ugyanolyan egykedvűen szemlélte a vendégsereget, mint előző este az operai előadást. A háziasszony után a többi félmeztelen hölgy is körülvette Hadzsi Muratot, minden szégyenkezés nélkül álltak előtte, és mosolyogva valamennyien ugyanazt kérdezték tőle: hogy tetszik neki mindaz, amit itt lát. Maga Voroncov, ezúttal arany vállrojttal, fehér kereszttel és szalaggal díszített egyenruhában, szintén odalépett Hadzsi Murathoz, s ugyanazt kérdezte tőle; nyilvánvalóan ő is, éppen úgy, mint a többi kérdező, meg volt róla győződve, hogy Hadzsi Muratnak feltétlenül tetszik mindaz, amit itt tapasztal. Hadzsi Murat pedig Voroncovnak is ugyanazt válaszolta, amit a többi érdeklődőnek: hogy náluk ilyesmi nincsen; arról azonban nem nyilatkozott, helyesnek vagy helytelennek tartja-e, hogy náluk nincsen ilyesmi.510
510На другой день был понедельник, обычный вечеру Воронцовых. В большой, ярко освещенной зале играла скрытая в зимнем саду музыка. Молодые и не совсем молодые женщины, в одеждах, обнажавших и шеи, и руки, и почти груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах. У горы буфета лакеи в красных фраках, чулках и башмаках разливали шампанское и обносили конфеты дамам. Жена "сардаря" тоже, несмотря на свои немолодые годы, так же полуобнаженная, ходила между гостями, приветливо улыбаясь, и сказала через переводчика несколько ласковых слов Хаджи-Мурату, с тем же равнодушием, как и вчера в театре, оглядывавшему гостей. За хозяйкой подходили к Хаджи-Мурату и другие обнаженные женщины, и все, не стыдясь, стояли перед ним и, улыбаясь, спрашивали все одно и то же: как ему нравится то, что он видит. Сам Воронцов, в золотых эполетах и аксельбантах, с белым крестом на шее и лентой, подошел к нему и спросил то же самое, очевидно уверенный, как и все спрашивающие, что Хаджи-Мурату не могло не нравиться все то, что он видел. И Хаджи-Мурат отвечал и Воронцову то, что отвечал всем: что у них этого нет, — не высказывая того, что хорошо или дурно то, что этого нет у них.
Hadzsi Murat szerette volna az estélyen Voroncov előtt szóba hozni családja kiváltását, de Voroncov úgy tett, mintha nem hallotta volna szavait és továbbment. Lorisz-Melikov azután felvilágosította Hadzsi Muratot, hogy ilyenkor nem helyénvaló komoly dolgokról beszélni.511
511Хаджи-Мурат попытался было заговорить и здесь, на бале, с Воронцовым о своем деле выкупа семьи, но Воронцов, сделав вид, что не слыхал его слов, отошел от него. Лорис-Меликов же сказал потом Хаджи-Мурату, что здесь не место говорить о делах.
Amikor elütötte a tizenegyet, Hadzsi Murat ellenőrizte az időt Marja Vasziljevnától kapott zsebóráján is, és megkérdezte Lorisz-Melikovot, nem távozhatna-e. Lorisz-Melikov azt mondta, hogy elmehetnek, de jobb volna, ha még ott maradnának, Hadzsi Murat azonban tanácsa ellenére eltávozott, és a rendelkezésére bocsátott hintón lakására hajtatott.512
512Когда пробило одиннадцать часов и Хаджи-Мурат поверил время на своих, подаренных ему Марьей Васильевной, часах, он спросил Лорис-Меликова, можно ли уехать. Лорис-Меликов сказал, что можно, но что было бы лучше остаться. Несмотря на это, Хаджи-Мурат не остался и уехал на данном в его распоряжение фаэтоне в отведенную ему квартиру.
11513
513XI
Hadzsi Murat tifliszi tartózkodásának ötödik napján megjelent nála Lorisz-Melikov, a helytartó szárnysegédje, a főparancsnok megbízásából.514
514На пятый день пребывания Хаджи-Мурата в Тифлисе Лорис-Меликов, адъютант наместника, приехал к нему по поручению главнокомандующего.
– Mind fejem, mind karom örömmel szolgálja a szárdárt – mondotta Hadzsi Murat, megszokott diplomatikus módján meghajtva fejét, és melléhez szorítva kezét. – Rendelkezz velem – tette hozzá, és nagy kedvességgel nézett Lorisz-Melikov szemébe.515
515— И голова и руки рады служить сардарю, — сказал Хаджи-Мурат с обычным своим дипломатическим выражением, наклонив голову и прикладывая руки к груди. — Прикажи, — сказал он, ласково глядя в глаза Лорис-Меликову.
Lorisz-Melikov leült az asztal mellett álló karosszékbe. Hadzsi Murat szemben vele foglalt helyet az alacsony tahtán, és térdére könyökölve, kezébe hajtott fejjel figyelmesen hallgatta, amit Lorisz-Melikov, aki folyékonyán beszélt tatár nyelven, közölte vele, hogy a herceg – noha ismeri Hadzsi Murat múltját, tőle magától szeretné megtudni egész élettörténetét.516
516Лорис-Меликов сел на кресло, стоявшее у стола. Хаджи-Мурат опустился против него на низкой тахте и, опершись руками на колени, наклонил голову и внимательно стал слушать то, что Лорис-Меликов говорил ему. Лорис-Меликов, свободно говоривший по-татарски, сказал, что князь, хотя и знает прошедшее Хаджи-Мурата, желает от него самого узнать всю его историю.
– Mondd el nekem – ajánlotta Lorisz-Melikov -, én leírom, azután lefordítom oroszra, és a herceg elküldi a cárnak.517
517— Ты расскажи мне, — сказал Лорис-Меликов, — а я запишу, переведу потом по-русски, и князь пошлет государю.
Hadzsi Murat hallgatott. (Nemcsak félbe nem szakította soha azt, aki hozzá szólt, hanem a végén mindig várt, nem mond-e a másik még valamit.) Azután fölemelte fejét, hátratolta kucsmáját, és elmosolyodott azzal a sajátságos, gyermeki mosolyával, amely már Marja Vasziljevnát is elbűvölte.518
518Хаджи-Мурат помолчал (он не только никогда не перебивал речи, но всегда выжидал, не скажет ли собеседник еще чего), потом поднял голову, стряхнув папаху назад, улыбнулся той особенной, детской улыбкой, которой он пленил еще Марью Васильевну.
– Miért ne – válaszolta; szemmel láthatóan hízelgett neki a gondolat, hogy történetét maga a cár is el fogja olvasni.519
519— Это можно, — сказал он, очевидно польщенный мыслью о том, что его история будет прочтена государем.
– Mondj el nekem mindent (a tatár nyelv nem ismeri a magázást), kezdettől fogva, ne siess – mondta Lorisz-Melikov, és elővette jegyzetfüzetét.520
520— Расскажи мне (по-татарски нет обращения на вы) все с начала, не торопясь, — сказал Лорис-Меликов, доставая из кармана записную книжку.
– Megtehetem, csakhogy sok, nagyon sok a mesélnivalóm. Sok minden történt velem – figyelmeztette Hadzsi Murat.521
521— Это можно, только много, очень много есть чего рассказывать. Много дела было, — сказал Хаджи-Мурат.
– Ha egy nap alatt nem jutsz a végére, majd másnap fejezzük be – ajánlotta Lorisz-Melikov.522
522— Не успеешь в один день, в другой день доскажешь, — сказал Лорис-Меликов.
– Kezdjem az elején?523
523— С начала начинать?
– Igen, a legelején: hol születtél, hol éltél.524
524— Да, с самого начала: где родился, где жил.
Hadzsi Murat lehorgasztotta fejét, sokáig ült így mozdulatlanul. Azután felvett egy botocskát, amely a tahta mellett feküdt a földön, elefántcsont nyelű, aranyberakásos tőre alól elővette borotvaéles kis kését, és farigcsálni kezdte vele a vesszőt; egyidejűleg pedig belefogott elbeszélésébe.525
525Хаджи-Мурат опустил голову и долго просидел так; потом взял палочку, лежавшую у тахты, достал из-под кинжала с слоновой ручкой, оправленной золотом, острый, как бритва, булатный ножик и начал им резать палочку и в одно и то же время рассказывать:
– Írd: Celmeszben születtem, egy kicsiny faluban, amely „nem nagyobb egy szamár fejénél”: így mondják nálunk a hegyekben – kezdte. – Nem messze tőlünk, két puskalövésnyire van Hunzah, ahol a kánok laktak. Családunk közeli kapcsolatban állott velük. Édesanyám táplálta Abununcal kánt, az idősebbik kánt, s ezért álltam közel a kánokhoz. Három kán volt: Abununcal kán, Oszman bátyám tejtestvére, Umma kán, a fogadott testvérem és Bulacs kán, a legfiatalabb, akit Samil bedobott a szakadékba. De erről majd később. Tizenöt éves voltam, amikor muridok járták sorra a falvakat. Fakarddal ütöttek nagy kövekre és azt kiáltották: „Muzulmánok, hazavat!” A csecsencek valamennyien átálltak a muridokhoz, és az avariaiak egy része is átpártolt hozzájuk. Én akkoriban a palotában éltem: a kán testvérének számítottam, azt tettem, amit akartam, és meggazdagodtam. Volt lovam, fegyverem, pénzem. Kedvemre éltem és semmivel sem gondoltam, így éltem mindaddig, amíg Kazi mullát meg nem ölték, és helyét Hamzat foglalta el. Hamzat követeket küldött a kánokhoz, s azt üzente, ha nem fogadják el a hazavatot, Hunzahot a földdel teszi egyenlővé. Nagyon meg kellett ezt gondolni. A kánok féltek az oroszoktól, féltek elfogadni a hazavatot, s a kánok édesanyja engem Umma kánnal, második fiával, Tifliszbe küldött, hogy az orosz főparancsnoktól segítséget kérjek Hamzat ellen. A főparancsnok ekkor Rosen báró volt. Nem fogadott sem engem, sem Umma kánt. Azt üzente, hogy segít, de semmit sem tett. Csak a tisztjei jöttek néha hozzánk lóháton, és kártyáztak Umma kánnal. Borral itatták, rossz helyekre vitték, és kártyán elnyerték tőle mindenét, amije csak volt. Erős volt a teste, mint a bikáé, bátor volt, mint az oroszlán, de a lelke gyenge volt, mint a víz. Eljátszotta volna utolsó lovát, fegyverét is, ha nem hurcoltam volna el onnan. Tiflisz után gondolataim megváltoztak, és rábeszéltem a kánok édesanyját, meg a fiatal kánokat, fogadják el a hazavatot.526
526— Пиши: родился в Цельмесе, аул небольшой, с ослиную голову, как у нас говорят в горах, — начал он. — Недалеко от нас, выстрела за два, Хунзах, где ханы жили. И наше семейство с ними близко было. Моя мать кормила старшего хана, Абунунцал-Хана, от этого я и стал близок к ханам. Ханов было трое: Абунунцал-Хан, молочный брат моего брата Османа, Умма-Хан, мой брат названый, и Булач-Хан, меньшой, тот, которого Шамиль бросил с кручи. Да это после. Мне было лет пятнадцать, когда по аулам стали ходить мюриды. Они били по камням деревянными шашками и кричали: "Мусульмане, хазават!" Чеченцы все перешли к мюридам, и аварцы стали переходить к ним. Я жил тогда в дворце. Я был как брат ханам: что хотел, то делал, и стал богат. Были у меня и лошади, и оружие, и деньги были. Жил в свое удовольствие и ни о чем не думал. И жил так до того времени, когда Кази-Муллу убили и Гамзат стал на его место Гамзат прислал ханам послов сказать, что, если они не примут хазават, он разорит Хунзах. Тут надо было подумать. Ханы боялись русских, боялись принять хазават, и ханша послала меня с сыном, с вторым, с Умма-Ханом, в Тифлис просить у главного русского начальника помощи от Гам-зата. Главным начальником был Розен, барон. Он не принял ни меня, ни Умма-Хана. Велел сказать, что поможет, и ничего не сделал. Только его офицеры стали ездить к нам и играть в карты с Умма-Ханом. Они поили его вином и в дурные места возили его, и он Проиграл им в карты все, что у него было. Он был телом сильный, как бык, и храбрый, как лев, а душой слабый, как вода. Он проиграл бы последних коней и оружие, если бы я не увез его. После Тифлиса мысли мои переменились, и я стал уговаривать ханшу и молодых ханов принять хазават.
– És miért változott meg a gondolatod? – kérdezte Lorisz-Melikov. – Nem tetszettek az oroszok?527
527— Отчего ж переменились мысли? — спросил Ло-рис-Меликов, — не понравились русские?
Hadzsi Murat hallgatott.528
528Хаджи-Мурат помолчал.
– Nem, nem tetszettek – válaszolt azután határozottan, és lehunyta szemét. – És azután még valami történt, ami megkívántatta velem a hazavatot.529
529— Нет, не понравились, — решительно сказал он и закрыл глаза. — И еще было дело такое, что я захотел принять хазават.
– Mi volt az?530
530— Какое же дело?
– Celmesz alatt a fiatal kánnal együtt szembetalálkoztunk három muriddal. Kettő elvágtatott, egyet pisztollyal lelőttem. Amikor odamentem hozzá, hogy elvegyem fegyverét, még élt. Rám nézett. „Megöltél engem – mondta. – Én már boldog vagyok. De te: muzulmán vagy, fiatal és erős, fogadd el a hazavatot. Ez Isten rendelése.”531
531— А под Цельмесом мы с ханом столкнулись с тремя мюридами: два ушли, а третьего я убил из пистолета. Когда я подошел к нему, чтоб снять оружие, он был жив еще. Он поглядел на меня. "Ты, говорит, убил меня. Мне хорошо. А ты мусульманин, и молод и силен, прими хазават. Бог велит".
– És azután mi történt? Elfogadtad?532
532— Что ж, и ты принял?
– Nem, de gondolkozóba estem – válaszolta Hadzsi Murat, azután pedig folytatta elbeszélését:533
533— Не принял, а стал думать, — сказал Хаджи-Мурат и продолжал свой рассказ.
– Amikor Hamzat Hunzah ellen támadt, kiküldtük hozzá az öregembereket és azt üzentük, hajlandók vagyunk elfogadni a hazavatot. Csak küldjön nekünk egy tudós embert, aki elmagyarázza, miként kell megtartani. Hamzat az öregek bajszát leborotváltatta, orrát átfúratta és lepényt akasztott reája. Az öregek azt mondották, hogy Hamzat hajlandó egyik sejkjét elküldeni hozzánk, hogy megtanítson a hazavatra, de csak azzal a feltétellel, ha az öreg kán felesége elküldi hozzá túszként legkisebbik fiát. Az asszony hitt szavának, és elküldte hozzá Bulacs kánt. Hamzat szívesen fogadta Bulacs kánt, és azt üzente, szeretné vendégül látni idősebb testvéreit is. Azt üzente: úgy szeretné szolgálni a kánokat, miként atyja szolgálta az ő atyjukat. Az anyjuk gyenge, ostoba és önhitt asszony volt, mint minden asszony, aki szabadon, saját akarata szerint él. Nem merte mindkét fiát elküldeni, csak Umma kánt engedte el Hamzathoz. Én elkísértem. A muridok egyversztányira elénk jöttek, énekeltek, lövöldöztek, vakmerő lovasmutatványokat végeztek körülöttünk. Amikor megérkeztünk, Hamzat előjött sátrából, megfogta Umma kán kengyelét, és úgy fogadta őt, ahogyan kánokat szokás.534
534— Когда Гамзат подступил к Хунзаху, мы послали к нему стариков и велели сказать, что согласны принять хазават, только бы он прислал ученого человека растолковать, как надо держать его. Гамзат велел старикам обрить усы, проткнуть ноздри, привесить к их носам лепешки и отослать их назад. Старики сказали, что Гамзат готов прислать шейха, чтобы научить нас хазавату, но только с тем, чтобы ханша прислала к нему аманатом своего меньшого сына. Ханша поверила и послала Булач-Хана к Гамзату. Гамзат принял хорошо Булач-Хана и прислал к нам звать к себе и старших братьев. Он велел сказать, что хочет служить ханам так же, как его отец служил их отцу. Ханша была женщина слабая, глупая и дерзкая, как и все женщины, когда они живут по своей воле. Она побоялась послать обоих сыновей и послала одного Умма-Хана. Я поехал с ним. Нас за версту встретили мюриды и пели, и стреляли, и джигитовали вокруг нас. А когда мы подъехали, Гамзат вышел из палатки, подошел к стремени Умма-Хана и принял его, как хана. Он сказал:
„Nem bántottam családodat – mondta -, és nem is akarom bántani. Csak azt kérem, ne öljetek meg és ne akadályozzatok meg benne, hogy a hazavatot terjesszem az emberek között. És akkor én szolgálni foglak egész seregemmel, mint ahogyan atyám szolgálta a ti atyátokat. Engedjétek meg, hogy hozzátok költözzem és házatokban éljek. Segíteni foglak benneteket katonáimmal, ti pedig úgy fogtok élni, ahogyan akartok.”535
535"Я не сделал вашему дому никакого зла и не хочу делать. Вы только меня не убейте и не мешайте мне приводить людей к хазавату. А я буду служить вам со всем моим войском, как отец мой служил вашему отцу. Пустите меня жить в вашем доме. Я буду помогать вам моими советами, а вы делайте, что хотите".
Umma kán ügyefogyott volt a beszédben. Nem tudta, mit válaszoljon, és hallgatott. Akkor én megszólaltam, és azt mondottam, ha úgy van, akkor hát Hamzat hadd jöjjön el velünk Hunzahba, a kánasszony és a kán tisztelettel fogják őt fogadni. De mondatomat nem tudtam befejezni, és ott ütköztem össze először Samillal. Ott állt ő is, az imám oldalán.536
536Умма-Хан был туп на речи. Он не знал, что сказать, и молчал. Тогда я сказал, что если так, то пускай Гамзат едет в Хунзах. Ханша и хан с почетом примут его. Но мне не дали досказать, и тут в первый раз я столкнулся с Шамилем. Он был тут же, подле имама.
„Nem téged kérdeztek, hanem a kánt” – rivallt rám.537
537"Не тебя спрашивают, а хана", — сказал он мне.
Elhallgattam. Hamzat pedig sátrába vezette Umma kánt. Azután hívatott engem, és megparancsolta, hogy követeivel együtt menjek Hunzahba. El is mentünk. A követek rábeszélték az anyát, hogy legidősebb fiát is engedje el Hamzathoz. Láttam az árulást, és figyelmeztettem az asszonyt, nehogy elengedje fiát. De az asszonynak csak annyi az ész a fejében, amennyi a haj a tojás héján. Hitt Hamzatnak, és elengedte a fiát. Abununcal kán nem akart elmenni. „Úgy látszik, félsz” – mondta neki. Mint a méh, tudta, hol fáj a legjobban a csípés. Abununcal kán tűzbe jött, nem szólt hozzá többet, és megnyergeltette lovát. Én elkísértem. Hamzat még nagyobb tisztelettel fogadta őt, mint Umma kánt. Ő maga jött elénk a hegy alá, két puskalövésnyire. Nyomában lovasok száguldottak zászlóval, énekeltek, lövöldöztek, hősködtek. Amikor a táborba érkeztünk, Hamzat bevezette a kánt a sátrába, én pedig a lovaknál maradtam.538
538Я замолчал, а Гамэат проводил Умма-Хана в палатку. Потом Гамзат позвал меня и велел с своими послами ехать в Хунзах. Я поехал. Послы стали уговаривать ханшу отпустить к Гамзату и старшего хана. Я видел измену и сказал ханше, чтобы она не посылала сына. Но у женщины ума в голове — сколько на яйце волос. Ханша поверила и велела сыну ехать. Абунунцал не хотел. Тогда она сказала: "Видно, ты боишься". Она, как пчела, знала, в какое место больнее ужалить его. Абунунцал загорелся, не стал больше говорить с ней и велел седлать. Я поехал с ним. Гамзат встретил нас еще лучше, чем Умма-Хана. Он сам выехал навстречу за два выстрела под гору. За ним ехали конные с значками, пели "Ля илляха иль алла", стреляли, джигитовали. Когда мы подъехали к лагерю, Гамзат ввел хана в палатку. А я остался с лошадьми.
A hegy lábához értem, amikor Hamzat sátrából lövöldözést hallottam. Odaszaladtam a sátorhoz. Umma kán arccal lefelé feküdt vérében, Abununcal kán pedig a muridokkal vagdalkozott. Fél arcát kardcsapás érte, és orcája lecsüngött. Egyik kezével fogta, másik kezével pedig tőrt ragadott, és mindenkit leszúrt, aki közelébe ért. Jelenlétemben kaszabolta le Hamzat öccsét, és már egy másikra emelte fegyverét, de akkor a muridok rálőttek, és holtan bukott fel.539
539Я был под горой, когда в палатке Гамзата стали стрелять. Я подбежал к палатке. Умма-Хан лежал ничком в луже крови, а Абунунцал бился с мюридами. Половина лица у него была отрублена и висела. Он захватил ее одной рукой, а другой рубил кинжалом всех, кто подходил к нему. При мне он срубил брата Гамзата и намернулся уже на другого, но тут мюриды стали стрелять в него, и он упал.
Hadzsi Murat megakadt, napbarnította arcát lángoló pír öntötte el, még szeme is vérbe borult:540
540Хаджи-Мурат остановился, загорелое лицо его буро покраснело, и глаза налились кровью.
– Engem pedig rémület fogott el; elszaladtam.541
541— На меня нашел страх, и я убежал.
– Ugyan? – csodálkozott Lorisz-Melikov. – Azt hittem, hogy te soha életedben semmitől meg nem ijedtél.542
542— Вот как? — сказал Лорис-Меликов. — Я думал, что ты никогда ничего не боялся.
– Attól fogva már soha többé; sohasem felejtettem el azt a szégyent, és amikor eszembe jutott, már nem féltem semmitől.543
543— Потом никогда; с тех пор я всегда вспоминал этот стыд, и когда вспоминал, то уже ничего не боялся.
12544
544XII
– Most elég volt. Imádkoznom kell – mondta Hadzsi Murat, cserkeszkája belső zsebéből elővette Voroncov aranyóráját, óvatosan megnyomta a rugót, és félrehajtott fejjel, gyermeki mosollyal fülelt hangjára. Az óra tizenkettőt ütött és utána egy negyedet.545
545— А теперь довольно. Молиться надо, — сказал Хаджи-Мурат, достал из внутреннего, грудного кармана черкески брегет Воронцова, бережно прижал пружинку и, склонив набок голову, удерживая детскую улыбку, слушал. Часы прозвонили двенадцать ударов и четверть.
– Voroncov kunákom peskesje – magyarázta mosolyogva.546
546— Кунак Воронцов пешкеш, — сказал он, улыбаясь, — Хороший человек.
– Szép óra – dicsérte Lorisz-Melikov. – Hát akkor imádkozzál, én majd megvárlak.547
547— Да, хороший, — сказал Лорис-Меликов. — И часы хорошие. Так ты молись, а я подожду.
– Jaksi – bólintott Hadzsi Murat, és bement a hálószobájába.548
548— Якши, хорошо, — сказал Хаджи-Мурат и ушел в спальню.
Egyedül maradván, Lorisz-Melikov feljegyezte füzetébe Hadzsi Murat elbeszélésének főbb vonásait, azután cigarettára gyújtott, és fel s alá kezdett járkálni a szobában. A hálószobával szemben levő ajtó közelébe érve férfihangokat hallott, tatár nyelven élénken beszélgettek valamiről. Megsejtette, hogy Hadzsi Murat muridjai beszélgetnek odakinn, kinyitotta az ajtót, és kiment hozzájuk.549
549Оставшись один, Лорис-Меликов записал в своей книжечке самое главное из того, что рассказывал ему Хаджи-Мурат, потом закурил папиросу и стал ходить взад и вперед по комнате. Подойдя к двери, противоположной спальне, Лорис-Меликов услыхал оживленные голоса по-татарски быстро говоривших о чем-то людей. Он догадался, что это были мюриды Хаджи-Мурата, и, отворив дверь, вошел к ним.
A szobában a hegyi lakók jellegzetes, savanykás bőrszaga terjengett. A földön, az ablak előtt köpenyegén ült a félszemű vörös Gamzalo, rongyos, szalonnás besmetben és lószerszámot font. Hevesen magyarázott valamit rekedtes hangján, de amikor Lorisz-Melikov belépett, azonnal elhallgatott, és ügyet sem vetve rá, folytatta munkáját. Szemben vele a jókedvű Khan Mahoma állt, és fehér fogsorát kivillantva, csillogó szemmel mindig egy és ugyanazt ismételte. A szép Eldar besmetje ujját feltűrte erős karján, és egy szögre akasztott nyereg hevederét tisztogatta. Hanefi, a gazdaság vezetője, a legfőbb szolga, nem volt a szobában, a konyhán főzte az ebédet.550
550В комнате стоял тот особенный, кислый, кожаный запах, который бывает у горцев. На полу на бурке, у окна, сидел кривой рыжий Гамзало, в оборванном, засаленном бешмете, и вязал уздечку. Он что-то горячо говорил своим хриплым голосом, но при входе Лорис-Меликова тотчас же замолчал и, не обращая на него внимания, продолжал свое дело. Против него стоял веселый Хан-Магома и, скаля белые зубы и блестя черными, без ресниц, глазами, повторял все одно и то же. Красавец Элдар, засучив рукава на своих сильных руках, оттирал подпруги подвешенного на гвозде седла. Ханефи, главного работника и заведующего хозяйством, не было в комнате. Он на кухне варил обед.
– Min vitatkoztok? – fordult Lorisz-Melikov Khan Mahomához, miután köszöntötte a többieket.551
551— О чем это вы спорили? — спросил Лорис-Меликов у Хан-Магомы, поздоровавшись с ним.
– Folyvást azt a Samilt magasztalja – mondta Khan Mahoma, miközben kezet fogott Lorisszal. – Azt mondja, hogy Samil nagy ember. Tudós, szent és dzsigit.552
552— А он все Шамиля хвалит, — сказал Хан-Магома, подавая руку Лорису. — Говорит, Шамиль — большой человек. И ученый, и святой, и джигит.
– Hogy lehet az, hogy elpártolt tőle és mégis dicséri?553
553— Как же он от него ушел, а все хвалит?
– Elpártolt tőle, mégis dicséri – ismételte meg Khan Mahoma, fényes szemét, fehér fogsorát villogtatva.554
554— Ушел, а хвалит, — скаля зубы и блестя глазами, проговорил Хан-Магома.
– Hogyhogy, és szentnek is tartod őt? – kérdezte Lorisz-Melikov.555
555— Что же, и считаешь его святым? — спросил Лорис-Меликов.
– Ha nem lenne szent, a nép nem hallgatna rá – válaszolta gyorsan Gamzalo.556
556— Кабы не был святой, народ бы не слушал его, — быстро проговорил Гамзало.
– Nem Samil, hanem Manszur volt a szent – vágta rá Khan Mahoma. – Manszur, ő igazi szent volt. Amikor ő volt az imám, az egész nép más volt. Az aulokat járta, és a nép elébe járult, cserkeszkája szélét csókolgatta, megbánta bűneit és fogadkozott, hogy soha többé rosszat nem cselekszik. Úgy mondják az öregek: akkor mindenki úgy élt, mint a szentek, nem dohányzott, nem ivott, soha imádságot nem mulasztott, minden vétkét megbocsátották egymásnak, még a vért is megbocsátották. Ha pénzt, egyéb holmit találtak, hosszú rúdra kötötték, és felállították az út szélén. Akkor Isten bőséget adott a népnek mindenben, nem úgy volt, mint most – magyarázta Khan Mahoma.557
557— Святой был не Шамиль, а Мансур, — сказал Хан-Магома. — Это был настоящий святой. Когда он был имамом, весь народ был другой. Он ездил по аулам, и народ выходил к нему, целовал полы его черкески и каялся в грехах, и клялся не делать дурного. Старики говорили: тогда все люди жили, как святые, — не курили, не пили, не пропускали молитвы, обиды прощали друг другу, даже кровь прощали. Тогда деньги и вещи, как находили, привязывали на шесты и ставили на дорогах. Тогда и бог давал успеха народу во всем, а не так, как теперь, — говорил Хан-Магома.
– De hiszen a hegyekben ma sem isznak, nem is dohányoznak az emberek – vetette ellen Gamzalo.558
558— И теперь в горах не пьют и не курят, — сказал Гамзало.
– Lamoroj az a te Samilod – vetette oda Khan Mahoma, miközben Lorisz-Melikov felé vágott szemével.559
559— Ламорой твой Шамиль, — сказал Хан-Магома, подмигивая Лорис-Меликову.
„Lamoroj” a hegyi lakók becsmérlő elnevezése volt.560
560"Ламорой" было презрительное название горцев.
– Lamoroj, az hegyi lakó – válaszolta Gamzalo. – És a hegyekben sasok laknak.561
561— Ламорой — горец. В горах-то и живут орлы, — отвечал Гамзало.
– Ez igen, ügyesen visszavágtál – rikkantotta Khan Mahoma, fogsorát vicsorítva; el volt ragadtatva ellenfele leleményes válaszától.562
562— А молодчина! Ловко срезал, — оскаливая зубы, заговорил Хан-Магома, радуясь на ловкий ответ своего противника.
Majd megpillantotta Lorisz-Melikov kezében ezüst cigarettatárcáját, és cigarettát kért tőle. Amikor Lorisz-Melikov megjegyezte, hogy hiszen vallása tiltja a dohányzást, egyik szemét összecsippentette, Hadzsi Murat hálószobája felé intett, és azt mondta, lehet, ha nem látják. Mindjárt rá is gyújtott, a füstöt nem szívta le, hanem kieregette száján, miközben ügyetlenül csücsörítette piros ajkát.563
563Увидав серебряную папиросочницу в руке Лорис-Меликова, он попросил себе покурить. И когда Лорис-Меликов сказал, что им ведь запрещено курить, он подмигнул одним глазом, мотнув головой на спальню Хаджи-Мурата, и сказал, что можно, пока не видят, И тотчас же стал курить, не затягиваясь и неловко складывая свои красные губы, когда выпускал дым.
– Nem helyes dolog ez – mondotta Gamzalo szigorúan, és kiment a szobából.564
564— Нехорошо это, — строго сказал Гамзало и вышел из комнаты.
Khan Mahoma hunyorogva pislogott utána, és cigarettázva kérdezgette Lorisz-Melikovot, hol vásárolhatna a legjobban egy selyembesmetet, fehér bárányprémes kucsmát.565
565Хан-Магома подмигнул и на него и, покуривая, стал расспрашивать Лорис-Меликова, где лучше купить шелковый бешмет и папаху белую.
– Annyi pénzed van?566
566— Что же, у тебя разве так денег много?
– Van elég – hunyorgott Khan Mahoma.567
567— Есть, достанет, — подмигивая, отвечал Хан-Магома.
– Kérdezd csak meg, honnan vette a pénzt – szólt most közbe Eldar, és mosolygó, szép fejét Lorisz-Melikov felé fordította.568
568— Ты спроси у него, откуда у него деньги, — сказал Элдар, поворачивая свою красивую улыбающуюся голову к Лорису.
– Úgy nyertem – mondta gyorsan Khan Mahoma.569
569— А выиграл, — быстро заговорил Хан-Магома.
És elmondta, hogy előző nap Tifliszben sétálgatva, egy csoport emberre bukkant – oroszokra és örményekre vegyest -, akik „fej vagy írás”-t játszottak. A tét tekintélyes volt: három arany és egy nagy halom ezüstpénz; Khan Mahoma azonnal átlátta, miben áll a játék, rézgarasait megcsörrentve zsebében, belépett a körbe és kijelentette, hogy tartja az egész tétet.570
570Он рассказал, как он вчера, гуляя по Тифлису, набрел на кучку людей, русских денщиков и армян, игравших в орлянку. Кон был большой: три золотых и серебра много. Хан-Магома тотчас же понял, в чем игра, и, позванивая медными, которые были у него в кармане, вошел в круг и сказал, что держит на все.
– Hogyhogy az egészet? Hát volt annyi pénzed? – kérdezte Lorisz-Melikov.571
571— Как же на все? Разве у тебя было? — спросил Лорис-Меликов.
– Összesen tizenkét kopejkám volt – válaszolta Khan Mahoma, fogait villogtatva.572
572— У меня всего было двенадцать копеек, — оскаливая зубы, сказал Хан-Магома.
– És ha vesztettél volna?573
573— Ну, а если бы проиграл?
– Hát akkor…574
574— А вот.
És Khan Mahoma pisztolyára mutatott.575
575И Хан-Магома указал на пистолет.
– Mi az, hát odaadtad volna?576
576— Что же, отдал бы?
– Minek odaadni? Elszaladtam volna, és aki feltartóztat, azt lelövöm. És kész.577
577— Зачем отдавать? Убежал бы, а кто бы задержал, убил бы. И готово.
– Egyszóval nyertél?578
578— Что же, и выиграл?
– Aha, összeszedtem az egészet, és otthagytam őket.579
579— Айя, собрал все и ушел.
Khan Mahomát meg Eldart Lorisz-Melikov tökéletesen megértette. Khan Mahoma vidám fickó, aki azt sem tudja, mitévő legyen túltengő életkedvével, kicsapongó, örökké vidám, könnyelmű, minden pillanatban kész kockára tenni a maga és mások életét, a veszedelmes játék kedvéért állt most át az oroszokhoz, és ugyanezért holnap ismét visszapártolhat Samil oldalára. Eldar lényét is megértette Lorisz-Melikov: a fiatalember odaadó hűséggel szolgálta mursidját, nyugodt, erős, komoly férfi volt. Az egyetlen, aki rejtély maradt Lorisz-Melikov szemében, a vörös Gamzalo volt. Látta, hogy ez az ember Samilnak odaadó híve, de azon felül leküzdhetetlen ellenszenvet, undort, gyűlöletet és megvetést érez mindennel szemben, ami orosz. Ezért nem tudta megérteni Lorisz-Melikov, hogy miért állt át az oroszokhoz. Még az is megfordult Lorisz-Melikov eszében – s ezt a gondolatát némely vezető személy is osztotta -, hogy Hadzsi Murat átállása, Samillal való egész viszálya csalás, a hős csupán azért jött át, hogy kiszimatolja az oroszok leggyengébb pontjait, és ismét hegyeibe húzódva, oda irányíthassa csapatait, ahol ellenfele a leggyengébb. Gamzalo egész lénye mintha ezt a feltevést támasztotta volna alá. „A többiek és maga Hadzsi Murat – gondolta Lorisz-Melikov – el tudják rejteni szándékukat, de ezt az embert elárulja fékezhetetlen gyűlölete.”580
580Хан-Магому и Элдара Лорис-Меликов вполне понимал. Хан-Магома был весельчак, кутила, не знавший, куда деть избыток жизни, всегда веселый, легкомысленный, играющий своею и чужими жизнями, из-за этой игры жизнью вышедший теперь к русским и точно так же завтра из-за этой игры могущий перейти опять назад к Шамилю. Элдар был тоже вполне понятен: это был человек, вполне преданный своему мюршиду, спокойный, сильный и твердый. Непонятен был для Лорис-Меликова только рыжий Гамзало. Лорис-Меликов видел, что человек этот не только был предан Шамилю, но испытывал непреодолимое отвращение, презрение, гадливость и ненависть ко всем русским; и потому Ло-рис-Меликов не мог понять, зачем он вышел к русским. Лорис-Меликову приходила мысль, разделяемая и некоторыми начальствующими лицами, что выход ХаджиМурата и его рассказы о вражде с Шамилем был обман, что он вышел только, чтобы высмотреть слабые места русских и, убежав опять в горы, направить силы туда, где русские были слабы. И Гамзало всем своим существом подтверждал это предположение. "Те и сам Хаджи-Мурат, — думал Лорис-Меликов, — умеют скрывать свои намерения, но этот выдает себя своей нескрываемой ненавистью".
Lorisz-Melikov megpróbált beszélgetésbe elegyedni Gamzalóval. Megkérdezte, nem unatkozik-e? De ő egy pillanatra sem hagyta abba foglalatoskodását, egyetlen szemével Lorisz-Melikovra sandított, és rekedtes hangján kurtán válaszolt:581
581Лорис-Меликов попытался говорить с ним. Он спросил, скучно ли ему здесь. Но он, не оставляя своего занятия, косясь своим одним глазом на Лорис-Мели-кова, хрипло и отрывисто прорычал:
– Nem unatkozom.582
582— Нет, не скучно.
Ugyanígy válaszolt Lorisz-Melikov többi kérdésére is.583
583И так же отвечал на все другие вопросы.
Miközben Lorisz-Melikov az emberek szobájában időzött, belépett Hadzsi Murat negyedik muridja is, az avar Hanefi, akinek arcát, nyakát benőtte a sűrű szőrzet, és domború melle is olyan volt, mintha sűrű moha födte volna. Egészséges, önálló ítélet híján való, dolgos, szorgalmas ember volt, akit munkája mindig teljesen elfoglalt. Éppen úgy, mint Eldar, kritika nélkül, imádattal szolgálta urát.584
584Пока Лорис-Меликов был в комнате нукеров, вошел и четвертый мюрид Хаджи-Мурата, аварец Ханефи, с волосатым лицом и шеей и мохнатой, точно мехом обросшей, выпуклой грудью. Это был нерассуждающий, здоровенный работник, всегда поглощенный своим делом, без рассуждения, как и Элдар, повинующийся своему хозяину.
Amikor bejött a szobába rizsért, Lorisz-Melikov megállította, és megkérdezte tőle, honnan való és mióta szolgálja Hadzsi Muratot.585
585Когда он вошел в комнату нукеров за рисом, Лорис-Меликов остановил его и расспросил, откуда он и давно ли у Хаджи-Мурата.
– Öt éve – válaszolta Hanefi Lorisz-Melikov kérdésére. – Egy aulból származunk mind a ketten. Atyám megölte Hadzsi Murat nagybátyját, és ő meg akart ölni engem – mesélte és sűrű, összenőtt szemöldöke alól nyugodtan pillantott Lorisz-Melikovra. – Akkor megkértem, fogadjon testvéréül.586
586— Пять лет, — отвечал Ханефи на вопрос Лорис-Меликова. — Я из одного аула с ним. Мой отец убил его дядю, и они хотели убить меня, — сказал он, спокойно из-под сросшихся бровей глядя в лицо Лорис-Меликова. — Тогда я попросил принять меня братом.
– Mit jelent az: testvérül fogadni?587
587— Что значит: принять братом?
– Két hónapig nem borotváltam a fejemet, körmömet nem vágtam le, és azután elmentem hozzájuk. Beengedtek engem Patimathoz, Hadzsi Murat édesanyjához. Patimat mellét nyújtotta nekem, így lettem Hadzsi Murat testvére.588
588— Я не брил два месяца головы, ногтей не стриг и пришел к ним. Они пустили меня к Патимат, к его матери. Патимат дала мне грудь, и я стал его братом.
A szomszéd szobában most megszólalt Hadzsi Murat. Eldar azonnal felismerte ura hangját, megtörölte kezét, és döngő léptekkel bement a szobába.589
589В соседней комнате послышался голос Хаджи-Мурата. Элдар тотчас же узнал призыв хозяина и, отерев руки, широко шагая, поспешно пошел в гостиную.
– Téged hívat – mondta Lorisz-Melikovra, amikor visszajött. Lorisz-Melikov még egy cigarettát adott a jókedvű Khan Mahomának, s azután visszament Hadzsi Murat fogadószobájába.590
590— Зовет к себе, — сказал он, возвращаясь. И, дав еще папироску веселому Хан-Магоме, Лорис-Меликов пошел в гостиную.
13591
591XIII
Amikor Lorisz-Melikov belépett, Hadzsi Murat derűs arccal fogadta őt.592
592Когда Лорис-Меликов вошел в гостиную, Хаджи-Мурат с веселым лицом встретил его.
– Nos, folytassuk? – kérdezte, miközben leült a tahtára.593
593— Что же, продолжать? — сказал он, усаживаясь на тахту.
– Okvetlenül – válaszolta Lorisz-Melikov. – Közben bementem embereidhez, elbeszélgettem velük. Az egyik közülük vidám fickó – tette hozzá.594
594— Да, непременно, — сказал Лорис-Меликов. — А я заходил к твоим нукерам, поговорил с ними. Один — веселый малый, — прибавил Лорис-Меликов.
– Igen, Khan Mahoma könnyűvérű ember – mondta Hadzsi Murat.595
595— Да, Хан-Магома — легкий человек, — сказал Хаджи-Мурат.
– Nagyon megtetszett nekem az a fiatal, jóképű legény.596
596— А понравился мне молодой, красивый.
– Igen, Eldar. Fiatal, de erős, mint a vas.597
597— А, Элдар. Этот молод, а тверд, железный.
Hallgattak.598
598Они помолчали.
– Hát meséljem tovább?599
599— Так говорить дальше?
– Igen, igen.600
600— Да, да.
– Elmondtam már, hogyan ölte meg Hamzat a kánokat. Tehát megölték őket, Hamzat pedig bevonult Hunzahba, és beült a kánok palotájába – kezdte Hadzsi Murat. – Már csak a kánok édesanyja maradt életben. Hamzat maga elé hívatta. Az asszony szemrehányást tett neki. Hamzat a szemével intett Aszeldernek, egyik muridjának, és az hátulról leszúrta.601
601— Я сказал, как ханов убили. Ну, убили их, и Гамзат въехал в Хунзах и сел в ханском дворце, — начал Хаджи-Мурат. — Оставалась мать-ханша. Гамзат призвал ее к себе. Она стала выговаривать ему. Он мигнул своему мюриду Асельдеру, и тот сзади ударил, убил ее.
– De hát miért ölette meg őt is? – kérdezte Lorisz-Melikov.602
602— Зачем же он убил ее-то? — спросил Лорис-Меликов.
– Hogyan tehetett volna másként? Ha az egyik lábával átmászik valaki a kerítésen, a másikkal is utána kell másznia. Ki kellett végeznie az egész nemzetséget. Úgy is történt. A legkisebbik fiút Samil ölte meg, szakadékba dobta.603
603— А как же быть: перелез передними ногами, перелезай и задними. Надо было всю породу покончить. Так и сделали. Шамиль меньшого убил, сбросил с кручи.
Egész Avaria meghajolt Hamzat uralma előtt, csak mi, bátyám meg én, nem akartunk neki szolgálni. Vérbosszút akartunk állni a kánok életéért. Színleg alávetettük magunkat hatalmának, de folyvást azon tanakodtunk, miképpen onthatnók ki vérét. Nagyapánkkal is megtanácskoztuk a dolgot, és elhatároztuk, hogy megvárjuk, amíg kilovagol palotájából, lesben állunk, kitörünk és meggyilkoljuk őt. Valaki meghallotta, elárult Hamzatnak, s ő maga elé hívatta nagyapánkat, és így szólt hozzá: „Jól vigyázz, ha igaz, hogy az unokáid rosszat forralnak ellenem, ugyanarra a gerendára akasztlak fel mind a hármatokat. Isten rendeletére cselekszem, senkinek sem szabad utamat állnia. Eredj és vésd eszedbe, amit mondtam.” Nagyapánk hazajött, és elmondta nekünk, hogy mi történt. Akkor elhatároztuk, hogy tovább nem várunk, és már az első ünnepen a mecsetben végzünk vele. Társaink cserbenhagytak bennünket, csak ketten maradtunk bátyámmal.604
604Вся Авария покорилась Гамзату, только мы с братом не хотели покориться. Нам надо было кровь его за ханов. Мы делали вид, что покорились, а думали только, как взять с него кровь. Мы посоветовались с дедом и решили выждать время, когда он выедет из дворца, и из засады убить его. Кто-то подслушал нас, сказал Гамзату, и он призвал к себе деда и сказал: "Смотри, если правда, что твои внуки задумывают худое против меня, висеть тебе с ними на одной перекладине. Я делаю дело божье, и мне помешать нельзя. Иди и помни, что я сказал". Дед пришел домой и сказал нам. Тогда мы решили не ждать, сделать дело в первый день праздника в мечети. Товарищи отказались, — остались мы с братом.
Két-két pisztolyt vettünk magunkhoz, köpenyünkbe burkolóztunk, és elmentünk a mecsetbe. Hamzat harminc murid kíséretében érkezett, valamennyi kivont karddal lépkedett. Közvetlenül mellette Aszelder haladt, kedvenc muridja, ugyanaz, aki a kánok anyjának fejét levágta. Amikor meglátott bennünket, ránk kiáltott, hogy vegyük le köpenyünket, és odalépett hozzám.605
605Мы взяли по два пистолета, надели бурки и пошли в мечеть. Гамзат вошел с тридцатью мюридами. Все они держали шашки наголо. Рядом с Гамзатом шел Асельдер, его любимый мюрид, — тот самый, который отрубил голову ханше. Увидав нас, он крикнул, чтобы мы сняли бурки, и подошел ко мне.
Tőrömet készenlétben tartottam, leszúrtam Aszeldert, és Hamzatra vetettem magam. De Oszman, a bátyám megelőzött és belélőtt. Hamzat még élt, és tőrével bátyámra támadt, de én fejbe lőttem. A muridok harmincan voltak, mi pedig ketten a bátyámmal. Oszmant a muridok megölték, de én kivágtam magam, kiugrottam az ablakon és elszaladtam. Amikor megtudták, hogy Hamzat meghalt, az egész nép fellázadt, a muridok menekültek, s aki nem futott el, azt megölték.606
606Кинжал у меня был в руке, и я убил его и бросился к Гамзату. Но брат Осман уже выстрелил в него. Гамзат еще был жив и с кинжалом бросился на брата, но я добил его в голову. Мюридов было тридцать человек, нас — двое. Они убили брата Османа, а я отбился, выскочил в окно и ушел. Когда узнали, что Гамзат убит, весь народ поднялся, и мюриды бежали, а тех, какие не бежали, всех перебили.
Hadzsi Murat megállt, és mélyen felsóhajtott.607
607Хаджи-Мурат остановился и тяжело перевел дух.
– Idáig minden jó volt – folytatta -, de azután minden rosszra fordult. Hamzat helyét Samil foglalta el. Követet küldött hozzám, és felszólított, vonuljak vele együtt az oroszok ellen; ha nem teszem meg, azzal fenyegetett, hogy elpusztítja Hunzahot és megöl. Azt üzentem, hogy nem megyek el hozzá, és nem engedem őt magamhoz.608
608— Это все было хорошо, — продолжал он, — потом все испортилось. Шамиль стал на место Гамзата. Он прислал ко мне послов сказать, чтобы я шел с ним против русских; если же я откажусь, то он грозил, что разорит Хунзах и убьет меня. Я сказал, что не пойду к нему и не пущу его к себе.
– És miért nem mentél el hozzá? – kérdezte Lorisz-Melikov.609
609— Отчего же ты не пошел к нему? — спросил Лорис-Меликов.
Hadzsi Murat elkomorult, és nem válaszolt mindjárt.610
610Хаджи-Мурат нахмурился и не сейчас ответил.
– Nem tehettem meg. Samil kezéhez Oszman bátyám vére tapadt, és Abununcal káné. Nem mentem el hozzá. Rosen tábornok tiszti rangot adományozott nekem, és megtett Avaria kormányzójává. Minden jó lett volna, ha Rosen nem helyezte volna Avaria élére már azelőtt Mahomet Mirzát, a kazikumühi kánt, azután pedig Ahmet kánt. Ahmet kán gyűlölt engem. A kánasszony leányát, Szaltanetét kérte feleségül a fia számára, de nem adták hozzá. Azt hitte, hogy ennek én vagyok az oka. Meggyűlölt, és elküldte hozzám az embereit, hogy öljenek meg, de én elmenekültem előlük. Akkor megrágalmazott engem Klugenau tábornok előtt; azt mondta, hogy én ráparancsoltam az avarokra, ne adjanak fát az oroszoknak. Azt is mondotta Klugenaunak, hogy én fölvettem a turbánt, ezt itt – mutatta Hadzsi Murat a kucsmáját borító turbánt -, és ez azt jelenti, hogy Samil hatalmába adtam magam. Klugenau nem hitt neki, és nem engedte, hogy hozzám nyúljanak. De amikor elment Tifliszbe, Ahmet kán önkényesen cselekedett: egy század katonával elfogott engem, láncra veretett és egy ágyúhoz kötöztetett. Hat teljes napig tartottak így. Hetednap eloldottak, és Temir-Kán-Surába vittek. Negyven katona kísért töltött puskával. Kezem meg volt kötözve, és a katonáknak parancsuk volt, hogy öljenek meg, ha szökni próbálok. Ezt én tudtam. Amikor Mokszohhoz közeledtünk, keskeny ösvényen haladtunk, jobbra tőlünk ötvenöles szakadék tátongott. Jobbra húzódtam a katonától egészen a meredély szélére. Ő vissza akart tartani, de én leugrottam a szakadékba, és őt is magammal rántottam. A katona halálra zúzta magát, én életben maradtam. Bordám, fejem, karom, lábam – mindenem összetört. Mászni próbáltam – nem bírtam. Fejem elszédült – elaludtam. Egy pásztor talált meg; embereket hívott, egy közeli aulba szállítottak. Bordám, fejem beforrt, a lábam is összeforrott, csakhogy rövidebb lett.611
611— Нельзя было. На Шамиле была кровь и брата Османа и Абунунцал-Хана. Я не пошел к нему. Розен-генерал прислал мне чин офицера и велел быть начальником Аварии. Все бы было хорошо, но Розен назначил над Аварией сначала хана казикумыхского, Магомет-Мирзу, а потом Ахмет-Хана. Этот возненавидел меня. Он сватал за сына дочь ханши, Салтанет. Ее не отдали ему, и он думал, что я виноват в этом. Он возненавидел меня и подсылал своих нукеров убить меня, но я ушел от них. Тогда он наговорил на меня генералу Клюгенау, сказал, что я не велю аварцам давать дров солдатам. Он сказал ему еще, что я надел чалму, вот эту, — сказал Хаджи-Мурат, указывая на чалму на папахе, — и что это значит, что я передался Шамилю. Генерал не поверил и не велел трогать меня. Но когда генерал уехал в Тифлис, Ахмет-Хан сделал по-своему: с ротой солдат схватил меня, заковал в цепи и привязал к пушке. Шесть суток держали меня так. На седьмые сутки отвязали и повели в Темир-Хан-Шуру. Вели сорок солдат с заряженными ружьями. Руки были связаны, и велено было убить меня, если я захочу бежать. Я знал это. Когда мы стали подходить, подле Моксоха тропка была узкая, направо кручь сажен в пятьдесят, я перешел от солдата направо, на край кручи. Солдат хотел остановить меня, но я прыгнул под кручь и потащил за собой солдата. Солдат убился насмерть, а я вот жив остался. Ребры, голову, руки, ногу — все поломал. Пополз было — и не мог. Закружилась голова, и заснул. Проснулся мокрый, в крови. Пастух увидал. Позвал народ, снесли меня в аул. Ребры, голова зажили, зажила и нога, только стала короткая.
És Hadzsi Murat kinyújtotta nyomorék lábát.612
612И Хаджи-Мурат вытянул кривую ногу.
– De azért így is megteszi – jegyezte meg. Azután így folytatta: – Amikor a nép megtudta, hogy én vagyok az, sokan jöttek hozzám. Felgyógyulásom után átköltöztem Celmeszbe. Az avarok ismét hívtak, hogy uralkodjam rajtuk – mondta Hadzsi Murat nyugodt, magabiztos büszkeséggel. – És én beleegyeztem.613
613— Служит, и то хорошо, — сказал он. — Народ узнал, стал ездить ко мне. Я выздоровел, переехал в Цельмес. Аварцы опять звали меня управлять ими, — с спокойной, уверенной гордостью сказал Хаджи-Мурат. — И я согласился.
– Hadzsi Murat gyors mozdulattal felállt, tarisznyájából előkereste tárcáját, s abból két megsárgult levelet vett elő, átnyújtotta Lorisz-Melikovnak. A leveleket Klugenau tábornok írta. Lorisz-Melikov átolvasta őket. Az első levél így szólt: „Hadzsi Murat zászlós! Szolgáltál engem, meg voltam veled elégedve, és rendes embernek tartottalak. Nemrégen Ahmet kán vezérőrnagy arról értesített, hogy áruló vagy, felöltötted a turbánt, összeköttetésben állsz Samillal, és a népet fellazítod orosz fölötteseid ellen. Parancsot adtam, hogy tartóztassanak le és hozzanak elém – de elfutottál; nem tudom, javadra szolgál-e ez vagy pedig károdra, mert nem tudom, igazában bűnös vagy-e vagy sem. Most hallgass meg engem. Ha lelkiismereted tiszta a hatalmas cárral szemben, ha nem vétettél ellene semmiben sem, akkor jelentkezz nálam. Ne félj semmitől, én megvédelmezlek. A kán sem tehet ellened semmit, ő is alárendeltem, így hát nincs mitől tartanod.”614
614Хаджи-Мурат быстро встал. И, достав в переметных сумах портфель, вынул оттуда два пожелтевшие письма и подал их Лорис-Меликову. Письма были от генерала Клюгенау. Лорис-Меликов прочел. В первом письме было: "Прапорщик Хаджи-Мурат! Ты служил у меня — я был доволен тобою и считал тебя добрым человеком. Недавно генерал-майор Ахмет-Хан уведомил меня, что ты изменник, что ты надел чалму, что ты имеешь сношения с Шамилем, что ты научил народ не слушать русского начальства. Я приказал арестовать тебя и доставить тебя ко мне, ты — бежал; не знаю, к лучшему ли это, или к худшему, потому что не знаю — виноват ли ты, или нет. Теперь слушай меня. Ежели совесть твоя чиста противу великого царя, если ты не виноват ни в чем, явись ко мне. Не бойся никого — я твой защитник. Хан тебе ничего не сделает; он сам у меня под начальством, так и нечего тебе бояться".
A továbbiakban arról írt Klugenau, hogy ő eddig még mindig megtartotta szavát, igazságos volt, és újólag felszólította Hadzsi Muratot, jelentkezzék nála.615
615Дальше Клюгенау писал о том, что он всегда держал свое слово и был справедлив, и еще увещевал Хаджи-Мурата выйти к нему.
Amikor Lorisz-Melikov befejezte az első levelet, Hadzsi Murat elővette a másodikat, de még nem adta át neki, hanem elmondta, miképpen válaszolt Klugenau első levelére.616
616Когда Лорис-Меликов кончил первое письмо, Хаджи-Мурат достал другое письмо, но, не отдавая его еще в руки Лорис-Меликова, рассказал, как он отвечал на это первое письмо.
– Azt írtam neki, hogy a turbánt csakugyan viselem, de nem Samil kedvéért, hanem lelki üdvösségemért; Samilhoz átpártolni nem akarok, és nem is tudnám ezt megtenni, mert általa halt meg atyám, testvéreim és összes rokonaim; de az oroszokhoz sem állhatok, mert megbecstelenítettek engem. Amikor Hunzahban megláncolva feküdtem, egy semmirekellő beszennyezett… Így hát nem jöhetek át hozzátok, amíg az az ember életben van. És ami a legfőbb: félek az áruló Ahmet kántól. A tábornok erre a következő levéllel válaszolt – mondta Hadzsi Murat, és átnyújtotta Lorisz-Melikovnak a második megsárgult papírlapot.617
617— Я написал ему, что чалму я носил, но не для Шамиля, а для спасения души, что к Шамилю я перейти не хочу и не могу, потому что через него убиты мои отец, братья и родственники, но что и к русским не могу выйти, потому что меня обесчестили. В Хунзахе, когда я был связан, один негодяй на…л на меня. И я не могу выйти к вам, пока человек этот не будет убит. А главное, боюсь обманщика Ахмет-Хана. Тогда генерал прислал мне это письмо, — сказал Хаджи-Мурат, подавая Лорис-Меликову другую пожелтевшую бумажку.
„Válaszoltál levelemre, és ezt köszönöm. Azt írod, nem félsz visszatérni hozzánk, de nem teheted, mert egy gyaur megbecstelenített. Én pedig biztosítlak téged afelől, hogy az orosz törvény igazságos: szemed láttára fogja elnyerni büntetését az, aki megbecstelenített. Már parancsot adtam felkutatására. Figyelj rám, Hadzsi Murat. Jogosan lehetnék veled elégedetlen, mert nem bízol szavamban és becsületemben, de megbocsátok neked, mert ismerem a hegyi lakók bizalmatlanságát. Ha lelkiismereted tiszta, ha a turbánt csakugyan lelki üdvösséged érdekében öltötted magadra és nem egyébért, akkor méltán és bátran nézhetsz szemébe az orosz kormánynak és nekem; az pedig, aki megbecstelenített, ismétlem, el fogja nyerni büntetését, te pedig visszakapod minden javadat, és meglátod, megtudod, mit jelent az orosz törvény. Annál is inkább, mert az oroszok más szemmel nézik a dolgokat; az ő szemükben nem alacsonyodtál le azáltal, mert valami aljas gazember megbecstelenített. Magam engedtem meg a gimrinceknek a turbán viselését, és úgy tekintem cselekedeteiket, amint illik; következésképpen, ismétlem, nincs mitől tartanod. Jöjj el hozzám azzal az emberrel, akit most hozzád küldök, hűséges szolgám ő és nem rabszolgája ellenségeidnek, hanem egy olyan személyiség barátja, aki különös tekintélynek örvend a kormány szemében.”618
618"Ты мне отвечал на мое письмо, спасибо, — прочитал Лорис-Меликов. — Ты пишешь, что ты не боишься воротиться, но бесчестие, нанесенное тебе одним гяуром, запрещает это; а я тебя уверяю, что русский закон справедлив, и в глазах твоих ты увидишь наказание того, кто смел тебя оскорбить, — я уже приказал это исследовать. Послушай, Хаджи-Мурат. Я имею право быть недовольным на тебя, потому что ты не веришь мне и моей чести, но я прощаю тебе, зная недоверчивость характера вообще горцев. Ежели ты чист совестью, если чалму ты надевал, собственно, только для спасения души, то ты прав и смело можешь глядеть русскому правительству и мне в глаза; а тот, кто тебя обесчестил, уверяю, будет наказан, {имущество твое будет возвращено,} и ты увидишь и узнаешь, что значит русский закон. Тем более что русские иначе смотрят на все; в глазах их ты не уронил себя, что тебя какой-нибудь мерзавец обесчестил. Я сам позволил гимринцам чалму носить и смотрю на их действия как следует; следовательно, повторяю, тебе нечего бояться. Приходи ко мне с человеком, которого я к тебе теперь посылаю; он мне верен, он не {раб твоих врагов,} а друг человека, который пользуется у правительства особенным вниманием".
A továbbiakban Klugenau ismételten rábeszélte Hadzsi Muratot, hogy jelentkezzék nála.619
619Дальше Клюгенау опять уговаривал Хаджи-Мурата выйти.
– Nem bíztam benne – folytatta Hadzsi Murat elbeszélését, amikor Lorisz-Melikov befejezte a levél olvasását -, és nem mentem el Klugenauhoz. Elsősorban is bosszút kellett állnom Ahmet kánon, ezt pedig nem tehettem az oroszok által. Abban az időben Ahmet kán körülvette Celmeszt, és engem el akart fogni, vagy meg akart ölni. Kevés emberem volt, nem mérkőzhettem meg vele. Éppen ekkor érkezett hozzám egy küldönc Samil üzenetével. Samil segítséget ígért Ahmet kán ellen, és kezemre adta egész Avariát. Sokáig gondolkoztam, és végül átálltam Samilhoz. És azóta szüntelenül harcoltam az oroszok ellen.620
620— Я не поверил этому, — сказал Хаджи-Мурат, когда Лорис-Меликов кончил письмо, — и не поехал к Клюгенау. Мне, главное, надо было отомстить Ахмет-Хану, а этого я не мог сделать через русских. В это же время Ахмет-Хан окружил Цельмес и хотел схватить или убить меня. У меня было слишком мало народа, я не мог отбиться от него. И вот в это-то время ко мне приехал посланный от Шамиля с письмом. Он обещал помочь мне отбиться от Ахмет-Хана и убить его и давал мне в управление всю Аварию. Я долго думал и перешел к Шамилю. И вот с тех пор я не переставая воевал с русскими.
Hadzsi Murat itt elbeszélte összes haditetteit. Ezeknek száma végtelen volt, s Lorisz-Melikov részben ismerte is őket. Valamennyi hadjáratát és támadását csodálatra méltó merészség és váratlan gyorsaság jellemezte, s valamennyit siker koronázta.621
621Тут Хаджи-Мурат рассказал все свои военные дела. Их было очень много, и Лорис-Меликов отчасти знал их. Все походы и набеги его были поразительны по необыкновенной быстроте переходов и смелости нападений, всегда увенчивавшихся успехами.
– Barátságról köztem és Samil között sohasem volt szó – fejezte be elbeszélését Hadzsi Murat. – Csupán félt tőlem és szüksége volt rám. De azután az történt, hogy megkérdezték tőlem, ki legyen az imám Samil után. Én azt feleltem, hogy az imám az legyen, akinek kardja a legélesebb. Ezt visszamondták Samilnak, s ettől fogva meg akart szabadulni tőlem. Tabaszaranyba küldött engem. Elmentem, ezer juhot, háromszáz lovat zsákmányoltam. De ő azt mondta, nem teljesítettem parancsát, letett helytartói rangomról, és rám parancsolt, küldjem el neki az egész pénzt. Ezer aranyat küldtem neki. Akkor muridjait küldte ellenem, és elvette egész vagyonomat. Magához hívatott, tudtam, hogy meg akar ölni, és nem mentem el hozzá. Akkor el akart fogatni, de én elmenekültem előle, és Voroncov herceg kezére adtam magam. Csak a családomat nem tudtam magammal vinni. Anyám, feleségem, fiam Samil kezében van. Mondd meg a szárdárnak: amíg a családom ott van, semmit sem tudok tenni.622
622— Дружбы между мной и Шамилем никогда не было, — докончил свой рассказ Хаджи-Мурат, — но он боялся меня, и я был ему нужен. Но тут случилось то, что у меня спросили, кому быть имамом после Шамиля? Я сказал, что имамом будет тот, у кого шашка востра. Это сказали Шамилю, и он захотел избавиться от меня. Он послал меня в Табасарань. Я поехал, отбил тысячу баранов, триста лошадей. Но он сказал, что я не то сделал, и сменил меня с наибства и велел прислать ему все деньги. Я послал тысячу золотых. Он прислал своих мюридов и отобрал у меня все мое именье. Он требовал меня к себе; я знал, что он хочет убить меня, и не поехал. Он прислал взять меня. Я отбился и вышел к Воронцову. Только семьи я не взял. И мать, и жена, и сын у него. Скажи сардарю: пока семья там, я ничего не могу делать.
– Megmondom – ígérte Lorisz-Melikov.623
623— Я скажу, — сказал Лорис-Меликов.
– Igyekezz, tedd meg, ami tőled telik. Ami az enyém, az a tiéd, csak légy segítségemre a hercegnél. Meg vagyok kötözve, és a kötél vége Samil kezében van!624
624— Хлопочи, старайся. Что мое, то твое, только помоги у князя. Я связан, и конец веревки — у Шамиля в руке.
E szavakkal fejezte be elbeszélését Hadzsi Murat.625
625Этими словами закончил Хаджи-Мурат свой рассказ Лорис-Меликову.
14626
626XIV
December huszadikán Voroncov a következő levelet intézte Csernisev hadügyminiszterhez. A levél francia nyelven íródott:627
627Двадцатого декабря Воронцов писал следующее военному министру Чернышеву. Письмо было по-французски.
Nem írtam Önnek az utolsó postával, kedves hercegem, mivel előbb el akartam dönteni, mi történjék Hadzsi Murattal. Két-három nap óta nem érzem magam teljesen egészségesnek. Utolsó levelemben értesítettem Önt Hadzsi Murat megérkezéséről: nyolcadikán érkezett meg Tifliszbe. Másnap megismerkedtem vele; nyolc vagy kilenc napon át beszélgettem vele, és meggondoltam, mit tehet érdekünkben a továbbiakban; megfontoltam azt is, hogy mitévők legyünk ezzel az emberrel a jelen pillanatban, különös tekintettel arra, hogy Hadzsi Murat erősen aggódik családja sorsa miatt, és teljes őszinteség minden jelével azt mondja, mindaddig, amíg családja Samil kezében van, ereje meg van bénítva, és nem képes bennünket szolgálni és háláját kimutatni a szeretetteljes fogadásért, amelyben részesült. A bizonytalanság, amelyben szerettei sorsa felől van, szinte lázas állapotot vált ki belőle, és azok a személyek, akik megbízásomból itt vele együtt élnek, azt jelentik nekem, hogy éjjelente nem alszik, alig eszik és állandóan imádkozik; az egyetlen amire engedélyt kért, hogy naponta kilovagolhasson néhány kozák kíséretében. Ez egyetlen szórakozása, testmozgása, amely sokéves megszokás következtében nélkülözhetetlenné vált számára. Naponta meglátogat, és megtudakolja, nem kaptam-e hírt családjáról; arra kér, szedessem össze vonalainkban az összes hadifoglyokat, amelyekkel rendelkezünk, és kínáljuk fel őket Samilnak cserébe; a maga részéről ehhez még bizonyos pénzösszeggel is hozzájárul. Vannak emberei, akik a szükséges összeget erre a célra rendelkezésére bocsátják. Állandóan ezt hajtogatja: „Mentse meg családomat, és azután adjon rá alkalmat, hogy megháláljam (lehetőleg a lezg vonalban, véleménye szerint); ha egy hónap leforgása alatt nem tudok az oroszoknak hatalmas szolgálatokat tenni, akkor büntessen meg úgy, ahogy jónak látja.”628
628"Я не писал вам с последней почтой, любезный князь, желая сперва решить, что мы сделаем с Хаджи-Муратом, и чувствуя себя два-три дня не совсем здоровым. В моем последнем письме я извещал вас о прибытии сюда Хаджи-Мурата: он приехал в Тифлис 8-го; на следующий день я познакомился с ним, и дней восемь или девять я говорил с ним и обдумывал, что он может сделать для нас впоследствии, а особенно, что нам делать с ним теперь, так как он очень сильно заботится о судьбе своего семейства и говорит со всеми знаками полной откровенности, что, пока его семейство в руках Шамиля, он парализован и не в силах услужить нам и доказать свою благодарность за ласковый прием и прощение, которые ему оказали. Неизвестность, в которой он находится насчет дорогих ему особ, вызывает в нем лихорадочное состояние, и лица, назначенные мною, чтобы жить с ним здесь, уверяют меня, что он не спит по ночам, почти что ничего не ест, постоянно молится и только просит позволения покататься верхом с несколькими казаками, — единственно для него возможное развлечение и движение, необходимое вследствие долголетней привычки. Каждый день он приходил ко мне узнавать, имею ли я какие-нибудь известия о его семействе, и просит меня, чтобы я велел собрать на наших различных линиях всех пленных, которые находятся в нашем распоряжении, чтобы предложить их Шамилю для обмена, к чему он прибавит немного денег. Есть люди, которые ему дадут их для этого. Он мне все повторял; спасите мое семейство и потом дайте мне возможность услужить вам (лучше всего на лезгинской линии, по его мнению), и если по истечении месяца я не окажу вам большой услуги, накажите меня, как сочтете нужным.
Én azt válaszoltam neki, hogy mindezt fölöttébb méltányosnak tartom, sőt sokan közülünk, oroszok közül, talán nem is bíznának meg benne, ha családja a hegyekben maradna, és nem lenne kezeink között, mint afféle túsz vagy zálog. Ígértem, hogy minden lehetőt megteszek a foglyok összegyűjtésére határainkon, és noha törvény szerint nem áll jogomban, hogy pénzt adjak neki övéi kiváltására – azonfelül, amit ő maga meg tud szerezni magának -, talán mégis módot találok rá, hogy megsegítsem őt. Majd őszintén megmondtam neki véleményemet, mely szerint Samil semmi esetre sem fogja kiadni családját, esetleg nyíltan ki is fogja jelenteni neki; teljes megbocsátást ígér majd neki, visszahelyezést régebbi tisztségébe, és azzal fenyegeti meg, ha nem tér vissza, elpusztítja édesanyját, feleségét és hat gyermekét. Kérdést intéztem hozzá, meg tudja-e mondani teljes őszinteséggel, mit tenne, ha ilyen értelmű felszólítást kapna Samiltól? Hadzsi Murat égnek emelte tekintetét és kezét, és kijelentette, minden Isten kezében van, de ő sohasem adná meg magát ellenségének, mert meg van győződve, hogy Samil sohasem bocsátana meg neki, és ez esetben nem sokáig maradhatna az élők sorában. Ami családja kiirtását illeti, úgy mondotta, nem hinné, hogy Samil ilyen meggondolatlanul járna el, mégpedig a következő okokból: először is, nehogy őt, Hadzsi Muratot még elkeseredettebb és veszedelmesebb ellenségévé tegye; másodszor pedig, van Dagesztánban számos jó embere, közöttük igen befolyásos egyének is, akik lebeszélnék Samilt erről a tervéről. Végül Hadzsi Murat többször is elismételte előttem, hogy bármi legyen is Isten akarata a jövőre nézve, őt – Hadzsi Muratot – jelenleg csupán családja kiváltásának gondolata foglalkoztatja és semmi más; Isten nevében könyörög nékem, segítsek rajta, és engedjem meg neki, hogy visszatérhessen Csecsnya környékére, ahol orosz hatóságok segítségével és engedélyével érintkezhetne családjával, állandó híreket kaphatna mindenkori állapotáról és kiszabadításának feltételeiről. Azt állítja, hogy az ellenséges országnak ebben a részében számos fontos személy, sőt néhány naib is többé-kevésbé ragaszkodik hozzá, s e lakosság körében, amely részben semleges, részben pedig már orosz fennhatóság alatt él, a mi segítségünkkel könnyűszerrel tud majd olyan kapcsolatokat létesíteni, amelyek éjjel-nappal előtte lebegő célja eléréséhez feltétlenül hasznosak lehetnek; márpedig e cél elérése megfogja őt nyugtatni, és megadja majd a lehetőségét annak, hogy a mi érdekünkben is fellépjen, és kiérdemelje bizalmunkat. Arra kért, küldjük el ismét Groznajába húsz vagy harminc bátor kozák kíséretében, akik az ő számára személyi védelmet jelentenének, a mi szempontunkból pedig szándékai őszinteségéért kezeskednének.629
629Я ему ответил, что все это кажется мне весьма справедливым и что у нас найдется даже много лиц, которые не поверили бы ему, если бы его семейство оставалось в горах, а не у нас в качестве залога; что я сделаю все возможное для сбора на наших границах пленных и что, не имея права, по нашим уставам, дать ему денег для выкупа в прибавку к тем, которые он достанет сам, я, может быть, найду другие средства помочь ему. После этого я ему сказал откровенно мое мнение о том, что Шамиль ни в каком случае не выдаст ему семейства, что он, может быть, прямо объявит ему это, обещает ему полное прощение и прежние должности, погрозит, если он не вернется, погубить его мать, жену и шестерых детей. Я спросил его, может ли он сказать откровенно, что бы он сделал, если бы получил такое объявление Шамиля. Хаджи-Мурат поднял глаза и руки к небу и сказал мне, что все в руках бога, но что он никогда не отдастся в руки своему врагу, потому что он вполне уверен, что Шамиль его не простит и что он бы тогда недолго остался в живых. Что касается истребления его семейства, то он не думает, что Шамиль поступит так легкомысленно: во-первых, чтобы не сделать его врагом еще отчаяннее и опаснее; а во-вторых, есть в Дагестане множество лиц очень даже влиятельных, которые отговорят его от этого. Наконец он повторил мне несколько раз, что какая бы ни была воля бога для будущего, но что его теперь занимает только мысль о выкупе семейства; что он умоляет меня, во имя бога, помочь ему и позволить ему вернуться в окрестности Чечни, где бы он, через посредство и с дозволения наших начальников, мог иметь сношения с своим семейством, постоянные известия о его настоящем положении и о средствах освободить его; что многие лица и даже некоторые наибы в этой части неприятельской страны более или менее привязаны к нему; что во всем этом населении, уже покоренном русскими или нейтральном, ему легко будет иметь, с нашей помощью, сношения, очень полезные для достижения цели, преследовавшей его днем и ночью, исполнение которой так его успокоит и даст ему возможность действовать для нашей пользы и заслужить наше доверие. Он просит отослать его опять в Грозную, с конвоем из двадцати или тридцати отважных казаков, которые бы служили ему для защиты от врагов, а нам — для ручательства в истине высказанных им намерений.
Megérti, ugye, kedves hercegem, milyen komoly gondot okozott ez nekem, mivel akármit csinálok is, mindenképpen hatalmas felelősség nyugszik vállaimon. A legnagyobb fokú elővigyázatlanság volna, ha tökéletesen megbíznánk Hadzsi Muratban; ha viszont a szökésnek még lehetőségét is ki akarnák zárni, kénytelenek lennénk őt fogolyként kezelni, s ez véleményem szerint nem volna sem méltányos, sem diplomatikus. Ilyen irányú intézkedés, amelynek híre hamarosan egész Dagesztánban elterjedne, nagymértékben ártana nekünk az ottani körökben, mivel kedvét szegné mindazoknak – és ilyenek nagy számmal vannak -, akik hajlandók többé vagy kevésbé nyíltan Samil ellen támadni, és akiket közelről érdekel, milyen helyzetnek örvend nálunk az imám legbátrabb, legvállalkozóbb segítőtársa, aki kényszerűségből kezünkre adta magát. Ha Hadzsi Muratot fogolyként kezelnők, Samiltól való elpártolásának egész áldásos hatása kárba veszne számunkra.630
630Вы поймете, любезный князь, что все это очень озадачило меня, так как, что ни сделай, большая ответственность лежит на мне. Было бы в высшей степени неосторожно вполне доверять ему; но если бы мы хотели отнять у него средства для бегства, то мы должны были бы запереть его; а это, по моему мнению, было бы и несправедливо и неполитично. Такая мера, известие о которой скоро распространилось бы по всему Дагестану, очень повредила бы нам там, отнимая охоту у всех тех (а их много), которые готовы идти более или менее открыто против Шамиля и которые так интересуются положением у нас самого храброго и предприимчивого помощника имама, увидевшего себя принужденным отдаться в наши руки. Раз что мы поступили бы с Хаджи-Муратом, как с пленным, весь благоприятный эффект его измены Шамилю пропал бы для нас.
Ezért úgy vélem, nem járhattam el másként, mint ahogyan tettem, noha tisztában vagyok vele, hogy súlyos hibával lehetne vádolni engem, ha Hadzsi Muratnak egyszerre csak eszébe jutna megszökni. Szolgálatban s különösen ilyen bonyolult helyzetben nehéz – hogy ne mondjam -, lehetetlen az egyetlen helyes úton járni anélkül, hogy az ember súlyos hibát ne kockáztatna, s felelősséget ne vállaljon magára; azonban ha egyszer az út helyesnek tűnik fel, meg kell indulni rajta – akármi történjék is azután.631
631Поэтому я думаю, что не мог поступить иначе, как поступил, чувствуя, однако, что можно будет обвинить меня в большой ошибке, если бы вздумалось Хаджи-Мурату уйти снова. В службе и в таких запутанных делах трудно, чтобы не сказать невозможно, идти по одной прямой дороге, не рискуя ошибиться и не принимая на себя ответственности; но раз что дорога кажется прямою, надо идти по ней, — будь что будет.
Kérem önt, kedves hercegem, terjessze mindezeket a cár őfelsége elé, én a magam részéről boldog leszek, ha legmagasabb urunk és parancsolónk helyeselni kegyeskedik eljárásomat. Mindazt, amit fentebb Önnek megírtam, közöltem Zavadovszkij és Kozlovszkij tábornokokkal is, tekintettel utóbbinak leendő közvetlen kapcsolatára Hadzsi Murattal; Hadzsi Muratot figyelmeztettem rá, hogy Kozlovszkij tábornok beleegyezése nélkül semmit sem tehet és sehová sem mehet. Kijelentettem neki, hogy számunkra előnyösebb, ha csak a mi lovasságunk kíséretében lovagol ki, máskülönben Samil még elhíreszteli, hogy Hadzsi Muratot lakat alatt tartjuk. Ugyanakkor ígéretét vettem, hogy nem fog elmenni Vozdvizsenszkojéba, mivel fiam, akinek eredetileg kezére adta magát, s akit kunákjának tart, nem parancsnoka az erődnek, és ebből esetleges félreértések támadhatnak. Egyébként is Vozdvizsenszkoje túlságosan közel fekszik egy nagyszámú ellenséges településhez, míg Groznaja minden tekintetben megfelel annak a célnak, hogy Hadzsi Murat kívánsága szerint kapcsolatot létesítsen bizalmi embereivel.632
632Прошу вас, любезный князь, повергнуть это на рассмотрение его величеству государю императору, и я буду счастлив, если августейший наш повелитель соизволит одобрить мой поступок. Все, что я вам писал выше, я также написал генералам Завадовскому и Козловскому, для непосредственных сношений Козловского с Хаджи-Муратом, которого я предупредил о том, что он без одобрения последнего ничего сделать и никуда выехать не может. Я ему объявил, что для нас еще лучше, если он будет выезжать с нашим конвоем, а то Шамиль станет разглашать, что мы держим Хаджи-Мурата взаперти; но при этом я взял с него обещание, что он никогда не поедет в Воздвиженское, так как мой сын, которому он сперва сдался и которого считает своим кунаком (приятелем), не начальник этого места, и могли бы произойти недоразумения. Впрочем, Воздвиженское слишком близко от многочисленного враждебного нам населения, между тем как для сношений, которые он желает иметь со своими поверенными, Грозная удобна во всех отношениях.
A húsz válogatott kozákon kívül, akik – Hadzsi Murat saját kérésére – egylépésnyire sem tágítanak mellőle, melléje adtam Lorisz-Melikov kapitányt, aki érdemes, kiváló és igen okos katonatiszt, jól beszél tatárul, és jól ismeri Hadzsi Muratot, aki egyébként úgy látszik, szintén teljesen megbízik benne. Tíz napja, amióta Tifliszben tartózkodik, Hadzsi Murat egyébként egy házban lakott Tarhanov herceg alezredessel, a susini kerület parancsnokával, aki hivatalos ügyekben tartózkodott nálunk; értékes, kitűnő ember, akiben tökéletesen megbízom. Ő is elnyerte Hadzsi Murat bizalmát, és mivel kitűnően beszél tatárul, az ő kizárólagos közvetítésével tárgyaltuk meg a legkényesebb és legbizalmasabb természetű ügyeket.633
633Кроме двадцати избранных казаков, которые, по его же просьбе, ни на шаг не отстанут от него, я послал ротмистра Лорис-Меликова, достойного, отличного и очень умного офицера, говорящего по-татарски, знающего хорошо Хаджи-Мурата, который, кажется, тоже вполне доверяет ему. Десять дней, которые Хаджи-Мурат провел здесь, он, впрочем, жил в одном доме с подполковником князем Тархановым, начальником Шушинского уезда, находящимся здесь по делам службы; это истинно достойный человек, и я ему вполне доверяю. Он также заслужил доверие Хаджи-Мурата, и через него одного, так как он отлично говорит по-татарски, мы рассуждали о самых деликатных и секретных делах.
Tarhanovval megbeszélést folytattam Hadzsi Muratot illetően, és ő is tökéletesen egyetért velem a tekintetben, hogy nem kínálkozott más megoldás: vagy úgy kellett bánnunk Hadzsi Murattal, ahogyan bántam vele, vagy börtönbe kellett volna őt zárnunk, és a lehető legszigorúbb módon őriznünk – mert hiszen, ha egyszer rosszul bánunk vele, nem könnyű őt őrizni! – vagy pedig egészen el kellett volna őt távolítanunk az országból. A két utóbbi lehetőség azonban nemcsak hogy megsemmisített volna minden előnyt, amely részünkre Hadzsi Murat és Samil viszályából származik, hanem egyúttal menthetetlenül elfojtotta volna az elégedetlenség további fejlődését, és még a lehetőségét is annak, hogy a hegyi lakókat fellázítsuk Samil uralma ellen. Tarhanov herceg kijelentette nekem, hogy a maga részéről meg van győződve Hadzsi Murat őszinteségéről; Hadzsi Murat nem kételkedik benne, hogy Samil sohasem bocsátana meg neki, és feltétlenül halálbüntetéssel sújtaná, akármit ígérne is neki előre. Az egyetlen, ami Tarhanovnak gondot okozott Hadzsi Murattal való kapcsolata során – Hadzsi Murat ragaszkodása vallásához; nem tartja lehetetlennek, hogy Samilnak esetleg erről az oldalról sikerülne Hadzsi Muratra hatással lennie. Azonban, amint már említettem, Hadzsi Murat sohasem fogja elhinni Samilnak, hogy ne akarná őt meggyilkolni, akár most, akár visszatérése után bizonyos idővel.634
634Я советовался с Тархановым насчет Хаджи-Мурата, и он совершенно согласился со мной в том, что или следовало поступить, как я поступил, или заключить Хаджи-Мурата в тюрьму и сторожить его со всеми возможными строгими мерами, — потому что уже раз обращаться с ним худо, его не легко стеречь, — или же удалить его совсем из страны. Но эти две последние меры не только бы уничтожили всю выгоду, вытекающую для нас из ссоры между Хаджи-Муратом и Шамилем, но приостановили бы неизбежно всякое развитие ропота и возможность возмущения горцев против власти Шамиля. Князь Тарханов мне сказал, что сам уверен в правдивости Хаджи-Мурата и что Хаджи-Мурат не сомневается в том, что Шамиль никогда его не простит и велит казнить, несмотря на обещанное прощение. Единственная вещь, которая могла озаботить Тарханова в его сношениях с Хаджи-Муратом, это — его привязанность к своей религии, и он не скрывает, что Шамилю можно будет действовать на него с этой стороны. Но, как я уже говорил выше, он никогда не убедит Хаджи-Мурата в том, что не лишит его жизни или сейчас, или спустя несколько времени после его возвращения.
Ennyi az egész, kedves hercegem, amit ma tudatni kívántam önnel erre az epizódra vonatkozóan.635
635Вот все, любезный князь, что я хотел сказать вам насчет этого эпизода здешних дел".
15636
636XV
Ez a jelentés december huszonnegyedikén indult el Tifliszből. Szilveszter napján, december harmincegyedikén, az ötvenkettes év előestéjén, a futár, miután agyonhajszolt egy tucatnyi lovat, és véresre vert vagy tíz postakocsist, átnyújtotta a jelentést Csernisev hercegnek, az akkori hadügyminiszternek.637
637Донесение это было отправлено из Тифлиса 24 декабря. Накануне же нового, 52-го года, фельдъегерь, загнав десяток лошадей и избив в кровь десяток ямщиков, доставил его к князю Чернышеву, тогдашнему военному министру.
Ezernyolcszázötvenkettő január elsején a miniszter több más ügy mellett Voroncov leveléről is jelentést tett Miklós cárnak.638
638И 1 января 1852 года Чернышев повез к императору Николаю в числе других дел и это донесение Воронцова.
Csernisev nem szerette Voroncovot. Nem szerette egyrészt azért, mert Voroncov általános tiszteletnek örvendett; másodszor, mert dúsgazdag ember volt; harmadszor pedig azért, mert Voroncov igazi nagyúr volt, Csernisev pedig mégiscsak parvenünek számított; főként pedig ki nem állhatta Voroncovot azért, mert a cár kedvelte őt. Csernisev ezért minden alkalmat megragadott, hogy amennyire módjában állt, árthasson Voroncovnak. Legutóbbi jelentésében a kaukázusi ügyek állásáról Csernisevnek sikerült Miklós elégedetlenségét kihívnia Voroncov ellen, mert a parancsnokság mulasztása következtében a hegyi lakók úgyszólván teljesen megsemmisítettek egy kisebb kaukázusi csapategységet. Most arra készült Csernisev, hogy lehetőleg előnytelen színben tüntesse fel Voroncov intézkedéseit Hadzsi Muratra vonatkozóan. Azt akarta sugalmazni a cárnak, hogy Voroncov általában mindig az oroszok rovására pártfogolja és védelmezi a kaukázusi lakosságot, és így most is meggondolatlanul cselekszik, amikor Hadzsi Muratot a Kaukázusban tartja; hiszen Hadzsi Murat valószínűleg csupán azért állt át az oroszok oldalára, hogy kitapogassa a védelem terveit és eszközeit, és azért sokkal jobb lenne Hadzsi Muratot Oroszország belsejébe szállítani, és csak akkor kihasználni, amikor családját sikerült kiváltani a hegyekből, és lehetségessé válik meggyőződni tényleges hűségéről.639
639Чернышев не любил Воронцова — и за всеобщее уважение, которым пользовался Воронцов, и за его огромное богатство, и за то, что Воронцов был настоящий барин, а Чернышев все-таки parvenu, главное — за особенное расположение императора к Воронцову. И потому Чернышев пользовался всяким случаем, насколько мог, вредить Воронцову. В прошлом докладе -о кавказских делах Чернышеву удалось вызвать неудовольствие Николая на Воронцова за то, что по небрежности начальства был горцами почти весь истреблен небольшой кавказский отряд. Теперь он намеревался представить с невыгодной стороны распоряжение Воронцова о Хаджи-Мурате. Он хотел внушить государю, что Воронцов всегда, особенно в ущерб русским, оказывающий покровительство и даже послабление туземцам, оставив Хаджи-Мурата на Кавказе, поступил неблагоразумно; что, по всей вероятности, Хаджи-Мурат только для того, чтобы высмотреть наши средства обороны, вышел к нам и что поэтому лучше отправить Хаджи-Мурата в центр России и воспользоваться им уже тогда, когда его семья будет выручена из гор и можно будет увериться в его преданности. --------------------
Ez a terve azonban nem sikerült Csernisevnek, mégpedig egyszerűen azért nem sikerült, mert Miklós cár január elsején különösen rossz kedvében volt, és pusztán az ellentmondás szelleméből nem lett volna hajlandó senkitől semmiféle tanácsot elfogadni – a legkevésbé pedig Csernisevtől, akit éppen csak megtűrt, mivel az idő szerint pótolhatatlannak tekintette, de egyébként nagy gazembernek tartott, mert ismerte abbeli törekvéseit, hogy a dekabristák bűnperében elpusztítsa Zahar Csernisevet, és megkaparintsa vagyonát. Így hát, hála Miklós cár rosszkedvének, Hadzsi Murat a Kaukázusban maradt, és sorsa nem változott meg úgy, mint ahogyan megváltozhatott volna, ha Csernisev más időpontban teszi meg jelentését.640
640Но план этот не удался Чернышеву только потому, что в это утро 1 января Николай был особенно не в духе и не принял бы какое бы ни было и от кого бы то ни было предложение только из чувства противоречия; тем более он не был склонен принять предложение Чернышева, которого он только терпел, считая его пока незаменимым человеком, но, зная его старания погубить в процессе декабристов Захара Чернышева и попытку завладеть его состоянием, считал большим подлецом. Так что благодаря дурному расположению духа Николая Хаджи-Мурат остался на Кавказе, и судьба его не изменилась так, как она могла бы измениться, если бы Чернышев делал свой доклад в другое время.
Reggel fél tíz volt, amikor a ködös, húszfokos fagyban Csernisev kövér, szakállas kocsisa azúrkék, szegletes bársonysüvegében a kicsi szán bakján feszítve (ugyanilyen szánon szokott járni Miklós cár), felhajtott a Téli Palota főbejárata elé, és kedélyesen odabiccentett barátjának, Dolgorukij herceg kocsisának, aki gazdáját már régen letette, és miután a gyeplőszárat a vastag, vattázott kocsiülés alá dugta, ott állt a palota feljáratában, és meggémberedett kezeit dörzsölgette.641
641Было половина десятого, когда в тумане двадцатиградусного мороза толстый, бородатый кучер Чернышева, в лазоревой бархатной шапке с острыми концами, сидя на козлах маленьких саней, таких же, как те, в которых катался Николай Павлович, подкатил к малому подъезду Зимнего дворца и дружески кивнул своему приятелю, кучеру князя Долгорукого, который, ссадив барина, уже давно стоял у дворцового подъезда, подложив под толстый ваточный зад вожжи и потирая озябшие руки.
Csernisev dús hódprém galléros köpenyben érkezett, háromszögletű, kakastollas kalpagja előírásosan ült fején. A medvebőr kocsitakarót félredobva, óvatosan emelte ki a szánból gémberedett lábait, amelyeken nem viselt sárcipőt – roppantul büszke volt rá, hogy soha életében nem volt a lábán sárcipő -, és nagy sarkantyúpengéssel igyekezett minél délcegebbnek mutatkozni, a futószőnyegen és a kapun át, amelyet a tiszteletteljesen hajlongó portás tárt ki előtte, bevonult az előcsarnokba. Az előszobában az eléje szaladó öreg lakáj karjára vetette köpenyét, majd a tükörhöz lépett, és óvatosan leemelte kalapját bodorított parókájáról. Figyelmesen szemügyre véve tükörképét, öreges kezének szokássá vált mozdulatával megpödörte halántékfürtjeit és bóbitáját; azután engedetlen, öreg lábain imbolyogva megindult felfelé az enyhe lejtésű, szőnyeges lépcsőn.642
642Чернышев был в шинели с пушистым седым бобровым воротником и в треугольной шляпе с петушиными перьями, надетой по форме. Откинув медвежью полость, он осторожно выпростал из саней свои озябшие ноги без калош (он гордился тем, что не знал калош) и, бодрясь, позванивая шпорами, прошел по ковру в почтительно отворенную перед ним дверь швейцаром. Скинув в передней на руки подбежавшего старого камер-лакея шинель, Чернышев подошел к зеркалу и осторожно снял шляпу с завитого парика. Поглядев на себя в зеркало, он привычным движеньем старческих рук подвил виски и хохол и поправил крест, аксельбанты и большие с вензелями эполеты и, слабо шагая плохо повинующимися старческими ногами, стал подниматься вверх по ковру отлогой лестницы.
Az ajtónálló díszegyenruhás lakájok alázatosan köszöntötték Csernisevet, amint bevonult a fogadószobába. Odabent tisztelettudóan fogadta őt az ügyeletes szárnysegéd, akit nemrég neveztek ki posztjára: új mundérja, vállrojtja, vállpántja versenyt ragyogott pirospozsgás, fekete bajuszkás arcával, amelyet még nem nyűtt el az élet. Fekete barkóját egészen a szeméig befésülte, ugyanúgy, mint ahogyan Nyikolaj Pavlovics hordta. Utána Vaszilij Dolgorukij herceg köszöntötte őt, Csernisev helyettese, akinek bárgyú arcán unatkozó kifejezés terpeszkedett; bajszát, barkóját, halántékfürtjeit ő is pontosan ugyanolyan módon viselte, mint Miklós cár.643
643Пройдя мимо стоявших в парадной форме у дверей подобострастно кланявшихся ему камер-лакеев, Чернышев вошел в приемную. Дежурный, вновь назначенный флигель-адъютант, сияющий новым мундиром, эполетами, аксельбантами и румяным, еще не истасканным лицом с черными усиками и височками, зачесанными к глазам так же, как их зачесывал Николай Павлович, почтительно встретил его. Князь Василий Долгорукий, товарищ военного министра, с скучающим выражением тупого лица, украшенного такими же бакенбардами, усами и висками, какие носил Николай, встал навстречу Чернышева и поздоровался с ним.
– L’Empereur? – fordult Csernisev a szárnysegédhez, s szemével kérdőn intett a dolgozószoba felé.644
644— L'empereur? — обратился Чернышев к флигель-адъютанту, вопросительно указывая глазами на дверь кабинета.
– Sa Majesté vient de rentrer – válaszolta a szárnysegéd, akinek szemmel láthatóan öröme telt saját hangja csengésében; majd puha léptekkel, olyan simán, hogy a fejére állított tele vizespohárból egy csepp sem ömlött volna ki, odasuhant a nesztelenül kinyíló ajtóhoz, és eltűnt mögötte, miközben egész lényéből csak úgy áradt a tisztelet a hely iránt, ahová belépett.645
645— Sa Majeste vient de rentrer, — очевидно с удовольствием слушая звук своего голоса, сказал флигель-адъютант и, мягко ступая, так плавно, что полный стакан воды, поставленный ему на голову, не пролился бы, подошел к беззвучно отворявшейся двери и, всем существом своим выказывая почтение к тому месту, в которое он вступал, исчез за дверью.
Dolgorukij eközben kinyitotta irattáskáját, és ellenőrizte benne levő aktáit.646
646Долгорукий между тем раскрыл свой портфель, проверяя находящиеся в нем бумаги.
Csernisev elkomorulva járkált fel és alá, dermedt lábait mozgatva és gondolatban elismételte mindazt, amiről jelentést kell tennie a cárnak. Éppen a cári dolgozószoba ajtaja elé ért, amikor az ismét kinyílt, kilépett rajta a szárnysegéd, akiből most még erősebben áradt a ragyogás meg a hódolat, és egy kézmozdulattal betessékelte a hadügyminisztert és helyettesét az uralkodóhoz.647
647Чернышев же, нахмурившись, прохаживался, разминая ноги и вспоминая все то, что надо было доложить императору. Чернышев был подле двери кабинета, когда она опять отворилась и из нее вышел еще более, чем прежде, сияющий и почтительный флигель-адъютант и жестом пригласил министра и его товарища к государю.
A Téli Palota a tűzvész óta régen újjáépült már, de Miklós még mindig a felső emeletet lakta. Dolgozószobája, amelyben miniszterei és legfőbb hivatalnokai jelentését fogadta, igen magas helyiség volt, négy hatalmas ablakkal. A főfalon I. Sándor életnagyságnál nagyobb méretű képmása függött. Az ablakok között két iratszekrény foglalt helyet. A falak mentén néhány szék állott, a szoba közepén pedig, hatalmas íróasztal mögött Miklós karosszéke, s előtte néhány szék a jelentéstevők részére.648
648Зимний дворец после пожара был давно уже отстроен, и Николай жил в нем еще в верхнем этаже. Кабинет, в котором он принимал с докладом министров и высших начальников, была очень высокая комната с четырьмя большими окнами. Большой портрет императора Александра I висел на главной стене. Между окнами стояли два бюро. По стенам стояло несколько стульев, в середине комнаты — огромный письменный стол, перед столом кресло Николая, стулья для принимаемых.
Miklós cár egyszerű, fekete egyenruhában, vállrojt nélkül, rövid vállpánttal ült az asztalnál, elhájasodott törzsét, amely zsíros hasa fölött erősen be volt fűzve, hátravetette, és élettelen szemével mozdulatlanul pillantott a belépőkre. Óriási, domború homloka meredeken állt ki simára kefélt halántékhajzata alól, amely mesterien egyesült a kopasz feje búbját befedő parókával. Hosszú, fehér arca ma különösen hideg és dermedten mozdulatlan volt; örökké fénytelen szeme még a szokottnál is borúsabban pillantott; hervatag ajka felfelé pödrött bajsza alatt, magas gallérja közé bepréselt, frissen borotvált, hájas arca a meghagyott pofaszakáll egyenes kolbászkái keretében, leszorított vastag tokája – mindez elégedetlen, sőt haragos kifejezést eredményezett.649
649Николай, в черном сюртуке без эполет, с полупогончиками, сидел у стола, откинув свой огромный, туго
Hangulatának oka fáradtság volt; fáradtságának oka pedig az, hogy előző este álarcosbálon volt, és rendes szokása szerint tollbokrétás, lovasgárdista kalpagjában a közönség közé vegyülve – amelynek egy része közelébe tódult, más része pedig félénken visszahúzódott hatalmas, magabiztos alakja elől – ismét összetalálkozott azzal az álarcos hölggyel, aki az utolsó maszkabálon hófehér bőrével, gyönyörű alakjával, gyengéd hangjával felébresztette szenilis érzékiségét, majd eltűnt előle, miután megígérte, hogy a legközelebbi álarcosbálon megint találkozik vele. Tegnap este azután odalépett hozzá, és Miklós már nem engedte el maga mellől. Bevezette az e célra mindig készen tartott páholyba, ahol egyedül maradhatott választott hölgyével. Miután szótlanul a páholybejárat elé érkezett, Miklós megállt, s szeme a páholynyitogató szolgát kereste, aki sehol sem volt látható. A cár elkomorult, s maga nyitott be a páholyba, hölgyét maga elé bocsátván.650
650#
– Il y a quelqu’un – mondta megtorpanva az álarcos hölgy.651
651#
A páholy csakugyan foglalt volt; a bársonydíványon szorosan egymáshoz simulva fiatal ulánustiszt ült csinos, göndör szőke fürtös, dominós nővel, aki levette álarcát. Amint megpillantotta Miklós cárt, aki óriási termetét fenyegetően kihúzva állt meg az ajtóban, a szőke hölgy nagy sietve eltakarta arcát. Az ulánustiszt pedig rémületében kővé dermedt, fel sem állt a díványról, úgy nézett Miklósra dülledő szemmel.652
652#
Akármennyire hozzászokott is Miklós az iszonyathoz, amelyet megjelenése az emberekben keltett, ez az iszonyat mégis mindig kellemesen hatott rá, s olykor kedve szottyant a rémült embereket azzal megdöbbenteni, hogy mintegy ellentétképpen kedveskedőn, szívélyesen szólt hozzájuk. Így cselekedett most is.653
653Как ни привык Николай к возбуждаемому им в людях ужасу, этот ужас был ему всегда приятен, и он любил иногда поразить людей, повергнутых в ужас, контрастом обращенных к ним ласковых слов. Так поступил он и теперь.
– No, testvér, fiatalabb vagy nálam – mondta az iszonyatában megdermedt ulánustisztnek -, átadhatod nekem a helyedet.654
654— Ну, брат, ты помоложе меня, — сказал он окоченевшему от ужаса офицеру, — можешь уступить мне место.
A tisztecske felugrott, és pirulva, sápadozva, lehajtott fővel osont ki a páholyból álarcos partnere nyomában; Miklós egyedül maradt hölgyével.655
655Офицер вскочил и, бледнея и краснея, согнувшись вышел молча за маской из ложи, и Николай остался один с своей дамой.
Az álarcos szépségről kitűnt, hogy húszéves, ártatlan fiatal leány, egy svéd nevelőnő leánya. A lányka elmondotta Miklósnak, hogy már gyermekkorában belészeretett Miklós cár arcképébe, istenítette őt, és elhatározta, hogy mindenáron magára vonja figyelmét. Most íme, sikerült; és most már – amint mondotta – több kívánsága nincsen. A leányt elvezették egy bizonyos helyre, ahol Miklós cár effajta kalandjait le szokta bonyolítani, és a cár egy óránál tovább időzött ott vele.656
656Маска оказалась хорошенькой двадцатилетней невинной девушкой, дочерью шведки-гувернантки. Девушка эта рассказала Николаю, как она с детства еще, по портретам, влюбилась в него, боготворила его и решила во что бы то ни стало добиться его внимания. И вот она добилась, и, как она говорила, ей ничего больше не нужно было. Девица эта была свезена в место обычных свиданий Николая с женщинами, и Николай провел с ней более часа.
Amikor aznap éjjel visszatért szobájába, lefeküdt keskeny, kemény ágyára, amelyre szerfölött büszke volt, és betakaródzott köpenyével, amelyet ugyanolyan nevezetesnek tartott – és ezt gyakran hangoztatta is -, mint Napóleon kalapját, hosszú ideig nem tudott elaludni. Hol a leány sápadt arcának ijedt és ujjongó kifejezése lebegett előtte, hol Nyelidovának, állandó szeretőjének hatalmas, telt vállai; összehasonlította egymással a két nőt. Hogy ezek a kicsapongások nős emberhez nem illők, az eszét sem járta meg, és nagyon elcsodálkozott volna, ha valaki ezért elítéli. De annak ellenére, hogy meg volt győződve róla, helyesen járt el, mégis valami kellemetlen utóíz maradt benne, és – hogy ezt az érzést eltompítsa – arra kezdett gondolni, ami mindig megnyugtatta: hogy ő milyen nagy ember.657
657Когда он в эту ночь вернулся в свою комнату и лег на узкую, жесткую постель, которой он гордился, и покрылся своим плащом, который он считал (и так и говорил) столь же знаменитым, как шляпа Наполеона, он долго не мог заснуть. Он то вспоминал испуганное и восторженное выражение белого лица этой девицы, то могучие, полные плечи своей всегдашней любовницы Нелидовой и делал сравнение между тою и другою. О том, что распутство женатого человека было не хорошо, ему и не приходило в голову, и он очень удивился бы, если бы кто-нибудь осудил его за это. Но, несмотря на то, что он был уверен, что поступал так, как должно, у него оставалась какая-то неприятная отрыжка, и, чтобы заглушить это чувство, он стал думать о том, что всегда успокаивало его: о том, какой он великий человек.
Noha későn aludt el, pontosan nyolc órakor felkelt, elvégezte szokásos reggeli mosakodását, jéggel végigdörzsölgette hatalmas hájas testét, azután imádkozott; ledarálta megszokott, gyermekkora óta naponta felmondott imádságait, az „Üdvözlégy”-et, „Hiszekegy”-et, „Miatyánk”-ot, anélkül, hogy a szavaknak a legcsekélyebb jelentőséget is tulajdonította volna. Azután köpenyben, sapkában a kiskapun át kilépett a rakpartra.658
658Несмотря на то, что он поздно заснул, он, как всегда, встал в восьмом часу, и, сделав свой обычный туалет, вытерев льдом свое большое, сытое тело и помолившись богу, он прочел обычные, с детства произносимые молитвы: "Богородицу", "Верую", "Отче наш", не приписывая произносимым словам никакого значения, — и вышел из малого подъезда на набережную, в шинели и фуражке.
Séta közben szembetalálkozott a jogtudományi intézet egyik egyenruhás diákjával, aki ugyanolyan hatalmas termetű volt, mint ő maga. Nyikolaj Pavlovics ki nem állhatta a jogtudományi intézetet, amelyet szabadgondolkozónak bélyegzett; amikor meglátta az egyenruhát, elkomorult, de kedvetlensége eloszlott a diák hatalmas növése és feszes, szabályszerű tisztelgése, mereven kitartott könyöke láttára.659
659Посредине набережной ему встретился такого же, как он сам, огромного роста ученик училища правоведения, в мундире и шляпе. Увидав мундир училища, которое он не любил за вольнодумство, Николай Павлович нахмурился, но высокий рост, и старательная вытяжка, и отдавание чести с подчеркнуто выпяченным локтем ученика смягчило его неудовольствие.
– Hogy hívnak? – kérdezte.660
660— Как фамилия? — спросил он.
– Poloszatov, felséges uram.661
661— Полосатов! ваше императорское величество.
– Derék fickó vagy!662
662— Молодец!
A diák mozdulatlanul állt, sapkájához emelt kézzel. Miklós megállt.663
663Ученик все стоял с рукой у шляпы. Николай остановился.
– Akarsz katonai szolgálatba lépni?664
664— Хочешь в военную службу?
– Semmiképpen sem, felséges uram.665
665— Никак нет, ваше императорское величество.
– Tökfilkó!666
666— Болван!
Miklós elfordult a diáktól, és továbbment. Hangosan ismételgette a szavakat, amelyek eszébe ötlöttek. „Koperwein, Koperwein” – ismételte el néhányszor a tegnap esti leány nevét. „Aljasság, aljasság.” Nem gondolt arra, amit mond, de kellemetlen érzéseit azzal igyekezett eltompítani, hogy figyelmét a kiejtett szavakra irányította. „Bizony, mi lenne nélkülem Oroszország” – mondta hangosan, mivel ismét ébredező elégedetlenség közeledtét érezte. „Bizony, hová is lenne nélkülem nemcsak maga Oroszország, de egész Európa.” Sógorára, a porosz királyra gondolt, gyengeségére és ostobaságára, és fejét csóválta.667
667И Николай, отвернувшись, пошел дальше и стал громко произносить первые попавшиеся ему слова. "Копервейн, Копервейн, — повторял он несколько раз имя вчерашней девицы. — Скверно, скверно". Он не думал о том, что говорил, но заглушал свое чувство вниманием к тому, что говорил. "Да, что бы была без меня Россия, — сказал он себе, почувствовав опять приближение недовольного чувства. — Да, чтобы была без меня не Россия одна, а Европа". И он вспомнил про шурина, прусского короля, и его слабость и глупость и покачал головой.
A palota bejárata felé közeledve, megpillantotta Jelena Pavlovna hintóját, amely vörös libériás inasával éppen a Szaltikov-kapuhoz érkezett. Miklós szemében Jelena Pavlovna megtestesítője volt annak a léha és üresfejű embertípusnak, amely szabadon ítélkezik nemcsak a tudomány meg a költészet felett, hanem az emberek irányítása felett is, azt képzelvén, hogy magamagát jobban tudja vezetni, mint ő, Miklós. Tudta, hogy ez az emberfajta, akárhányszor fojtsa is el, mindig újra meg újra felbukkan a felszínre. Visszaemlékezett nemrégen elhunyt testvérére, Mihail Pavlovicsra, és bosszúsággal elegy szomorúság vett erőt rajta. Elkomorult és ismét véletlenül eszébe ötlő szavakat kezdett suttogni maga elé. Csak akkor hagyta abba a suttogást, amikor belépett a palotába. Szobájába érkezve, tükör előtt gondosan megfésülte pofaszakállát, halántékfürtjeit és kopasz feje búbját elfödő vendéghaját, megpödörte bajszát, és azután egyenesen bement dolgozószobájába, ahol a jelentéstevőket fogadni szokta.668
668Подходя назад к крыльцу, он увидал карету Елены Павловны, которая с красным лакеем подъезжала к Салтыковскому подъезду. Елена Павловна для него была олицетворением тех пустых людей, которые рассуждали не только о науках, поэзии, но и об управлении людей, воображая, что они могут управлять собою лучше, чем он, Николай, управлял ими. Он знал, что, сколько он ни давил этих людей, они опять выплывали и выплывали наружу. И он вспомнил недавно умершего брата Михаила Павловича. И досадное и грустное чувство охватило его. Он мрачно нахмурился и опять стал шептать первые попавшиеся слова. Он перестал шептать, только когда вошел во дворец. Войдя к себе и пригладив перед зеркалом бакенбарды и волоса на висках и накладку на темени, он, подкрутив усы, прямо пошел в кабинет, где принимались доклады.
Elsőnek Csernisevet fogadta. A hadügyminiszter azonnal meglátta Miklós arcán és főképp tekintetében, hogy az uralkodó ma reggel különösen rossz kedvében van; mivel értesült már tegnap esti kalandjáról, rosszkedvének okával is tisztában volt. Miklós fagyosan köszöntötte Csernisevet, hellyel kínálta, majd ráfüggesztette élettelen tekintetét.669
669Первого он принял Чернышева. Чернышев тотчас же по лицу и, главное, глазам Николая понял, что он нынче был особенно не в духе, и, зная вчерашнее его похождение, понял, отчего это происходило. Холодно поздоровавшись и пригласив сесть Чернышева, Николай уставился на него своими безжизненными глазами.
Csernisev jelentésében első helyen a katonai élelmezési hivatalban nemrég leleplezett lopási ügy állt; azután csapatáthelyezések a porosz határra, azután bizonyos, az első névjegyzékből kihagyott személyek újévi jutalmazása; ezután következett Voroncov jelentése Hadzsi Murat átpártolásáról, és végül egy kellemetlen ügy az orvosi akadémia egyik diákjával kapcsolatosan, aki merényletet kísérelt meg tanára ellen.670
670Первым делом в докладе Чернышева было дело об открывшемся воровстве интендантских чиновников; потом было дело о перемещении войск на прусской границе; потом назначение некоторым лицам, пропущенным в первом списке, наград к Новому году; потом было донесение Воронцова о выходе Хаджи-Мурата и, наконец, неприятное дело о студенте медицинской академии, покушавшемся на жизнь профессора.
Miklós némán, összeszorított ajakkal simogatta az elébe tett papírlapokat nagy, fehér kezével, amelynek gyűrűsujján egyetlen sima aranykarikát viselt; úgy hallgatta végig minisztere jelentését a lopási ügyről, miközben nem vette le szemét Csernisev homlokáról és tarajos parókájáról.671
671Николай, молча сжав губы, поглаживал своими большими белыми руками, с одним золотым кольцом на безымянном пальце, листы бумаги и слушал доклад о воровстве, не спуская глаз со лба и хохла Чернышева.
Miklós meg volt győződve róla, hogy mindenki lop. Tudta, hogy a gazdasági hivatal tisztjeit meg kell majd büntetnie, el is határozta már, hogy lefokozva, közkatonának küldi őket valahová, de azzal tisztában volt, hogy ez nem fogja meggátolni az eltávolítottak helyére újonnan kinevezendő tisztviselőket abban, hogy ugyanezt ne cselekedjék. A hivatalnokok egyetemesen jellemző tulajdonsága az, hogy lopnak, az ő, Miklós, legfőbb kötelessége pedig abban áll, hogy ezért példásan megbüntesse őket; és akármennyire unja is már, lelkiismeretesen teljesíti ezt a kötelességét.672
672Николай был уверен, что воруют все. Он знал, что надо будет наказать теперь интендантских чиновников, и решил отдать их всех в солдаты, но знал тоже, что это не помешает тем, которые займут место уволенных, делать то же самое. Свойство чиновников состояло в том, чтобы красть, его же обязанность состояла в том, чтобы наказывать их, и, как ни надоело это ему, он добросовестно исполнял эту обязанность.
– Úgy látszik, nálunk Oroszországban csak egyetlenegy becsületes ember van – jegyezte meg.673
673— Видно, у нас в России один только честный человек, — сказал он.
Csernisev mindjárt megértette, hogy az egyetlen becsületes ember Oroszországban Miklós cár maga, és helyeslően elmosolyodott.674
674Чернышев тотчас же понял, что этот единственный честный человек в России был сам Николай, и одобрительно улыбнулся.
– Alighanem úgy van, felséges uram – bólintott.675
675— Должно быть, так, ваше величество, — сказал он.
– Hagyd itt, majd ráírom határozatomat – mondta Miklós, azzal fogta a jelentést, és az íróasztal bal oldalára helyezte.676
676— Оставь, я положу резолюцию, — сказал Николай, взяв бумагу и переложив ее на левую сторону стола.
Csernisev ezután az újévi jutalmakról meg a csapatáthelyezésekről kezdett beszélni. Miklós átnézte a jegyzéket, néhány nevet kihúzott, azután pedig kurtán, határozottan intézkedett két hadosztály áthelyezéséről a porosz határra.677
677После этого Чернышев стал докладывать о наградах и о перемещении войск. Николай просмотрел список, вычеркнул несколько имен и потом кратко и решительно распорядился о передвижении двух дивизий к прусской границе.
Miklós sehogyan se tudta megbocsátani a porosz királynak, hogy a negyvennyolcas események után alkotmányt adott népének, és ezért, miközben levélben és szóbeli érintkezésben állandóan hangoztatta baráti érzelmeit sógora iránt, szükségesnek tartotta, hogy minden eshetőségre felkészülve, csapatokat vonjon össze a porosz határon. Ezekre a csapatokra szükség lehet abban az esetben is, ha a porosz nép esetleg fellázadna – Miklós mindenütt állandó készenlétet sejtett a lázadásra -, és sógora trónjának megszilárdítására kellene küldenie őket, mint ahogyan csapatokat küldött Ausztria segítségére is a magyarok ellen. De azért is szükség volt ezekre a csapatokra, hogy nagyobb súlyt és jelentőséget adjanak Miklós tanácsainak a porosz király szemében.678
678Николай никак не мог простить прусскому королю данную им после 48-го года конституцию, и потому, выражая шурину самые дружеские чувства в письмах и на словах, он считал нужным иметь на всякий случай войска на прусской границе. Войска эти могли понадобиться и на то, чтобы в случае возмущения народа в Пруссии (Николай везде видел готовность к возмущению) выдвинуть их в защиту престола шурина, как он выдвинул войско в защиту Австрии против венгров. Нужны были эти войска на границе и на то, чтобы придавать больше весу и значения своим советам прусскому королю.
„Bizony, mi lenne Oroszországgal, ha én nem volnék” – gondolta ismét.679
679"Да, что было бы теперь с Россией, если бы не я", — опять подумал он.
– Nos, mi van még? – kérdezte azután Csernisevtől.680
680— Ну, что еще? — сказал он.
– Futár érkezett a Kaukázusból – kezdte Csernisev, azután elmondta mindazt, amit Voroncov jelentésében Hadzsi Muratról írt.681
681— Фельдъегерь с Кавказа, — сказал Чернышев и стал докладывать то, что писал Воронцов о выходе Хаджи-Мурата.
– Lám, lám – mondta Miklós. – Kezdetnek nem rossz.682
682— Вот как, — сказал Николай. — Хорошее начало.
– Igen, a haditerv, amelyet felséged alkotott, kezdi meghozni gyümölcsét – mondta Csernisev.683
683— Очевидно, план, составленный вашим величеством, начинает приносить свои плоды, — сказал Чернышев.
Hadászati tehetségének ez a magasztalása különösen hízelgett Miklósnak, mivel állandóan kérkedett ugyan stratégiai képességeivel, de lelke mélyén azért tisztában volt vele, hogy nyoma sincsen benne ilyen irányú tehetségnek, így most is arra vágyott, hogy bővebben kifejtve hallhassa képességei magasztalását.684
684Эта похвала его стратегическим способностям была особенно приятна Николаю, потому что, хотя он и гордился своими стратегическими способностями, в глубине души он сознавал, что их не было. И теперь он хотел слышать более подробные похвалы себе.
– Hogy érted ezt? – kérdezte tehát Csernisevtől.685
685— Ты как же понимаешь? — спросил он.
– Úgy értem, hogy már réges-régen követni kellett volna felséged tervét: lassan, de fokozatosan haladva irtani az erdőt, pusztítani a készleteket; ilyen eljárással már régen leigáztuk volna a Kaukázust. Hadzsi Murat átállását csupán ennek tulajdonítom. Belátta, hogy tovább már nem tarthatják magukat.686
686— Понимаю так, что если бы давно следовали плану вашего величества — постепенно, хотя и медленно, подвигаться вперед, вырубая леса, истребляя запасы, то Кавказ давно бы уж был покорен. Выход Хаджи-Мурата я отношу только к этому. Он понял, что держаться им уже нельзя.
– Igaz – helyeselt Miklós.687
687— Правда, — сказал Николай.
Noha az erdőirtással, a készletek felégetésével kapcsolatos lassú előrenyomulás az ellenséges területen valójában Jermolov és Veljaminov terve volt, és szöges ellentétben állt Miklós cár tervével, amely szerint egy csapásra kellett volna elfoglalni Samil rezidenciáját és kiirtani ezt a rablófészket (e terv szerint jött létre ezernyolcszáznegyvenötben a darginszki hadjárat, amely annyi emberéletbe került), de azért Miklós ugyancsak önmagának tulajdonította a lassú előnyomulás haditervét is, amely az erdőségek kiirtásán és az élelmiszerkészletek elpusztításán alapult. Mármost az ember azt képzelné: ahhoz, hogy a cár csakugyan elhiggye, a lassú előrehaladás, erdőirtás és készletpusztítás terve tőle ered, el kellett volna hallgatnia, hogy ugyanő volt az, aki ragaszkodott az ezzel tökéletesen ellentétes negyvenötös katonai vállalkozáshoz. Azonban Miklós cár nem titkolta ezt; egyformán büszke volt a negyvenötös katonai expedíció tervére, meg a lassú előnyomulás tervére, annak ellenére, hogy ez a két terv nyilvánvalóan szöges ellentétben állott egymással. Az állandó, nyílt és utálatosan leplezetlen hízelkedés, amellyel emberei körülvették őt, odáig vitte a cárt, hogy már nem látta meg az ellentmondásokat saját viselkedésében; tetteit, szavait még csak össze sem hasonlította a valósággal, a logikával vagy akár csak a köznapi józan ész követelményeivel. Szilárdul meg volt győződve róla, hogy rendelkezései, akármilyen értelmetlenek, igazságtalanok és logikátlanok is magukban véve, egyszeriben értelmessé, igazságossá és összefüggővé válnak azáltal, hogy ő, Miklós az, aki rendelkezik.688
688Несмотря на то, что план медленного движения в область неприятеля посредством вырубки лесов и истребления продовольствия был план Ермолова и Вельяминова, совершенно противоположный плану Николая, по которому нужно было разом завладеть резиденцией Шамиля и разорить это гнездо разбойников и по которому была предпринята в 1845 году Даргинская экспедиция, стоившая стольких людских жизней, — несмотря на это, Николай приписывал план медленного движения, последовательной вырубки лесов и истребления продовольствия тоже себе. Казалось, что, для того чтобы верить в то, что план медленного движения, вырубки лесов и истребления продовольствия был его план, надо было скрывать то, что он именно настаивал на совершенно противоположном военном предприятии 45-го года. Но он не скрывал этого и гордился и тем планом своей экспедиции 45-го года и планом медленного движения вперед, несмотря на то, что эти два плана явно противоречили один другому. Постоянная, явная, противная очевидности лесть окружающих его людей довела его до того, что он не видел уже своих противоречий, не сообразовал уже свои поступки и слова с действительностью, с логикой или даже с простым здравым смыслом, а вполне был уверен, что все его распоряжения, как бы они ни были бессмысленны, несправедливы и несогласны между собою, становились и осмысленны, -и справедливы, и согласны между собой только потому, что он их делал.
Ilyen alapon döntött azután az orvosi és sebészeti akadémia hallgatójának sorsában is, amelyről a kaukázusi ügyek után tett jelentést Csernisev.689
689Таково было и его решение о студенте медико-хирургической академии, о котором после кавказского доклада стал докладывать Чернышев.
A dolog úgy történt, hogy a fiatalember, aki már kétszer megbukott a vizsgán, harmadszor is nekiment, és amikor a vizsgáztató tanár harmadszor sem engedte át, a betegesen ideges diák ebben igazságtalanságot vélt felfedezni, felragadta az asztalon fekvő tollkést, pillanatnyi megháborodottságában professzorának támadt, és néhány jelentéktelen sebet ejtett rajta.690
690Дело состояло в том, что молодой человек, два раза не выдержавший экзамен, держал третий раз, и когда экзаменатор опять не пропустил его, болезненно-нервный студент, видя в этом несправедливость, схватил со стола перочинный ножик и в каком-то припадке исступления бросился на профессора и нанес ему несколько ничтожных ран.
– Hogy hívják? – kérdezte Miklós.691
691— Как фамилия? — спросил Николай.
– Brezezowski.692
692— Бжезовский.
– Lengyel?693
693— Поляк?
– Igen, lengyel származású és katolikus – válaszolta Csernisev.694
694— Польского происхождения и католик, — отвечал Чернышев.
Miklós arca elborult.695
695Николай нахмурился.
Sok rosszat tett a lengyelekkel. Gonoszsága indoklásául azt a meggyőződést kellett ébren tartania önmagában, hogy a lengyelek valamennyien aljas gonosztevők. Miklós annak tartotta és gyűlölte őket, gyűlölete arányban állt az igazságtalansággal, amellyel sújtotta őket.696
696Он сделал много зла полякам. Для объяснения этого зла ему надо было быть уверенным, что все поляки негодяи. И Николай считал их таковыми и ненавидел их в мере того зла, которое он сделал им.
– Várj egy kicsit – mondta, azzal lehunyta szemét, és fejét lehorgasztotta.697
697— Подожди немного, — сказал он и, закрыв глаза, опустил голову.
Csernisev tudta – hiszen nemegyszer hallotta Miklóstól -, hogy amikor a cárnak valamely fontos kérdésben kell döntenie, elég, ha néhány pillanatra magába vonul, figyelmét összpontosítja: akkor megszállja őt az ihlet, és mintegy magától kialakul benne az egyetlen helyes döntés, mintha csak valami benső hang sugallná, hogy mit kell tennie. Most arra gondolt, miképpen tudná kellően kielégíteni dühét a lengyelek ellen, amely a diák történetének hallatára megmozdult benne, és a belső hang csakhamar megsúgta neki a kívánatos döntést. Fogta a jelentést és a szélére ráírta jellegzetes, nagybetűs írásával:698
698Чернышев знал, слышав это не раз от Николая, что, когда ему нужно решить какой-либо важный вопрос, ему нужно было только сосредоточиться на несколько мгновений, и что тогда на него находило наитие, и решение составлялось само собою самое верное, как бы какой-то внутренний голос говорил ему, что нужно сделать. Он думал теперь о том, как бы полнее удовлетворить тому чувству злобы к полякам, которое в нем расшевелилось историей этого студента, и внутренний голос подсказал ему следующее решение. Он взял доклад и на поле его написал своим крупным почерком:
Halálbüntetést érdemel. Azonban, hála istennek, a halálbüntetés nálunk ismeretlen. És nem az én feladatom, hogy bevezessem. Vesszőfutás tizenkétszer ezer ember között.699
699{"Заслуживает смертной казни. Но, слава богу, смертной казни у нас нет. И не мне вводить ее. Провести 12 раз скрозь тысячу человек.
Miklós700
700Николай", }
– kanyarította alá mesterkélt, túlméretezett kacskaringójú aláírását.701
701— подписал он с своим неестественным, огромным росчерком.
Miklós jól tudta, hogy tizenkétezer vesszőcsapás nemcsak biztos, gyötrő halált jelent, hanem méghozzá fölösleges kegyetlenkedést is, hiszen ötezer vesszőcsapás elegendő, hogy megölje a legerősebb embert is; de kellemes érzés volt számára, hogy engesztelhetetlen színben tűnjék fel, és kellemes volt az a gondolat is, hogy országában nincs halálbüntetés.702
702Николай знал, что двенадцать тысяч шпицрутенов была не только верная, мучительная смерть, но излишняя жестокость, так как достаточно было пяти тысяч ударов, чтобы убить самого сильного человека. Но ему приятно было быть неумолимо жестоким и приятно было думать, что у нас нет смертной казни.
– Tessék – mondta -, olvasd el.703
703Написав свою резолюцию о студенте, он подвинул ее Чернышеву.
Csernisev elolvasta, és meghajtotta fejét, mintegy a határozat bölcsessége fölötti tisztelettudó ámulatában.704
704— Вот, — сказал он. — Прочти. Чернышев прочел и, в знак почтительного удивления мудрости решения, наклонил голову.
– Valamennyi diákot vezényeljék ki a térre, hogy tanúi legyenek a büntetésnek – tette hozzá Miklós.705
705— Да вывести всех студентов на плац, чтобы они присутствовали при наказании, — прибавил Николай.
„Nem fog ártani. Majd kiverem belőlük ezt a forradalmi szellemet, gyökerestül kiirtom” – gondolta magában.706
706"Им полезно будет. Я выведу этот революционный дух, вырву с корнета", — подумал он.
– Igenis – mondta Csernisev, majd megigazította hajzatát, és rövid hallgatás után visszatért a kaukázusi jelentésre.707
707— Слушаю, — сказал Чернышев и, помолчав несколько и оправив свой хохол, возвратился к кавказскому докладу.
– Tehát mit írjak Voroncovnak, felséges uram? – kérdezte.708
708— Так как прикажете написать Михаилу Семеновичу?
– Tartsa magát továbbra is bevált rendszeremhez: pusztítsa a csecsencek lakótelepeit, élelmiszerkészleteit, nyugtalanítsa a lakosságot sűrű támadásokkal – válaszolta Miklós.709
709— Твердо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне и тревожить их набегами, — сказал Николай.
– És Hadzsi Muratot illetően mik a parancsai, felséges uram?710
710— О Хаджи-Мурате что прикажете? — спросил Чернышев.
– Hiszen Voroncov azt írja, hogy a Kaukázusban kívánja őt felhasználni.711
711— Да ведь Воронцов пишет, что хочет употребить его на Кавказе.
– Nem kockázatos ez egy kissé? – kérdezte Csernisev óvatosan, kikerülve Miklós pillantását. – Attól tartok, Mihail Szemjonovics túlságosan hiszékeny.712
712— Не рискованно ли это? — сказал Чернышев, избегая взгляда Николая. — Михаил Семенович, боюсь, слишком доверчив.
– Hát te mit tennél? – kérdezte élesen Miklós, mert észrevette Csernisev abbeli szándékát, hogy Voroncov intézkedését előnytelen megvilágításba állítsa.713
713— А ты что думал бы? — резко переспросил Николай, подметив намерение Чернышева выставить в дурном свете распоряжение Воронцова.
– Én úgy gondolom, biztonságosabb volna Hadzsi Muratot Oroszországba hozatni.714
714— Да я думал бы, безопаснее отправить его в Россию.
– Te úgy gondolod? – szakította félbe gúnyosan Miklós. – Én pedig nem úgy gondolom, és teljesen egyetértek Voroncovval. Ezt írd meg neki.715
715— Ты думал, — насмешливо сказал Николай. — А я не думаю и согласен с Воронцовым. Так и напиши ему.
– Igenis – mondta Csernisev, felállt és hajlongva elbúcsúzott.716
716— Слушаю, — сказал Чернышев и, встав, стал откланиваться.
Elköszönt Dolgorukij is, aki a jelentéstétel egész ideje alatt csupán néhány szót szólt, amikor Miklós kérdést intézett hozzá a csapatok áthelyezését illetően.717
717Откланялся и Долгорукий, который во все время доклада сказал только несколько слов о перемещении войск на вопросы Николая.
Csernisev után Bibikovot fogadta a cár, a nyugati tartományok főkormányzóját. Helyeselte Bibikov intézkedéseit a lázadó parasztok ellen, akik nem akartak áttérni a pravoszláv egyházba, és úgy rendelkezett, hogy az ellenállókat haditörvényszék elé kell állítani. Ez más szavakkal annyit jelentett, hogy valamennyit vesszőfutásra ítélték. Majd besoroztatott katonának egy újságszerkesztőt, aki lapjában hírt adott arról, hogy a cár néhány ezer állami parasztot a saját tulajdonába íratott át.718
718После Чернышева был принят приехавший откланяться генерал-губернатор Западного края, Бибиков. Одобрив принятые Бибиковым меры против бунтующих крестьян, не хотевших переходить в православие, он приказал ему судить всех неповинующихся военным судом. Это значило приговаривать к прогнанию сквозь строй. Кроме того, он приказал еще отдать в солдаты редактора газеты, напечатавшего сведения о перечислении нескольких тысяч душ государственных крестьян в удельные.
– Azért tettem, mert szükségesnek tartom – mondta. – Senkinek sem engedem meg, hogy efölött ítélkezzék.719
719— Я делаю это потому, что считаю это нужным, — сказал он. — А рассуждать об этом не позволяю.
Bibikov tisztában volt vele, milyen kegyetlen a cár intézkedése az unitusokkal kapcsolatban, és mennyire igazságtalan az állami parasztok, az egyedüli viszonylag szabad jobbágyok átminősítése a cári család jobbágyaivá. De ellenkeznie nem lehetett. Miklós cár bármely intézkedésével szembeszállni annyit jelentett volna, hogy egy csapásra megfosztja önmagát attól a fényes helyzetétől, amelyet negyvenévi szolgálat alatt vívott ki magának. Így hát alázatosan meghajtotta fekete, őszbe csavarodó fejét annak jeléül, hogy aláveti magát a cár parancsának, és kész végrehajtani kegyetlen, őrjöngő és becstelen akaratát.720
720Бибиков понимал всю жестокость распоряжения об униатах и всю несправедливость перевода государственных, то есть единственных в то время свободных людей, в удельные, то есть в крепостные царской фамилии. Но возражать нельзя было. Не согласиться с распоряжением Николая — значило лишиться всего того блестящего положения, которое он приобретал сорок лет и которым пользовался. И потому он покорно наклонил свою черную седеющую голову в знак покорности и готовности исполнения жестокой, безумной и нечестной высочайшей воли.
Miután Bibikovot elbocsátotta, Miklós a jól végzett kötelesség érzésével egyet nyújtózott, majd órájára pillantott, és átment lakosztályába, hogy átöltözködjék. Díszes egyenruhát öltött, vállrojttal, rendjelekkel és szalagokkal, s azután kiment a nagy fogadóterembe, ahol már száznál többen – egyenruhás férfiak és díszes, kivágott ruhájú hölgyek -, ki-ki az őt szabályszerűen megillető helyen, izgatottan várták megjelenését.721
721Отпустив Бибикова, Николай с сознанием хорошо исполненного долга потянулся, взглянул на часы и пошел одеваться для выхода. Надев на себя мундир с эполетами, орденами и лентой, он вышел в приемные залы, где более ста человек мужчин в мундирах и женщин в вырезных нарядных платьях, расставленные все по определенным местам, с трепетом ожидали его выхода.
Élettelen, merev pillantással, kidüllesztett mellel, feszesre meghúzott szoros öve felett és alatt elődomborodó, kövér hassal lépett ki a várakozókhoz, és amikor megérezte, hogy az emberek pillantása remegő alázatossággal csüng arcán, igyekezett még ünnepélyesebb ábrázatot ölteni. Szeme itt-ott ismerős arcra bukkant, visszaemlékezett egyik-másik névre, megállt és hol oroszul, hol franciául szólt néhány szót, végighallgatta, amit mondtak neki, miközben jeges, élettelen pillantásával szinte felnyársalta azt, aki szemben állt vele.722
722С безжизненным взглядом, с выпяченною грудью и перетянутым и выступающим из-за перетяжки и сверху и снизу животом, он вышел к ожидавшим, и, чувствуя, что все взгляды с трепетным подобострастием обращены на него, он принял еще более торжественный вид. Встречаясь глазами с знакомыми лицами, он, вспоминая кто — кто, останавливался и говорил иногда по-русски, иногда по-французски несколько слов и, пронизывая их холодным, безжизненным взглядом, слушал, что ему говорили.
Az újévi jókívánságok fogadása után Miklós a templomba ment.723
723Приняв поздравления, Николай прошел в церковь.
Isten az ő szolgáin keresztül, csakúgy, mint a világi emberek, jókívánságait küldte Miklósnak, és magasztalta őt, a cár pedig úgy fogadta az üdvözléseket és a magasztalást, mint ami kijár neki, noha meglehetősen untatja már. Mindennek így kellett lennie, mert hiszen őtőle függ az egész világ jóléte és boldogsága, és noha ő már alaposan belefáradt, azért mégsem tagadja meg a világtól kegyes közreműködését. Amikor a mise végeztével a pompás, gondosan fésült diakónus rázendített a „Sokáig éljen”-re és templomi énekkar szép, erős hangon felkapta a dallamot, Miklós hátranézett, az ablak közelében megpillantotta Nyelidovát pompás vállaival, és az ő javára döntötte el az összehasonlítást a tegnap esti leánnyal.724
724Бог через своих слуг, так же как и мирские люди, приветствовал и восхвалял Николая, и он как должное, хотя и наскучившее ему, принимал эти приветствия, восхваления. Все это должно было так быть, потому что от него зависело благоденствие и счастье всего мира, и хотя он уставал от этого, он все-таки не отказывал миру в своем содействии. Когда в конце обедни великолепный расчесанный дьякон провозгласил "многая лета" и певчие прекрасными голосами дружно подхватили эти слова, Николай, оглянувшись, заметил стоявшую у окна Нелидову с ее пышными плечами и в ее пользу решил сравнение с вчерашней девицей.
Mise után átment a cárnéhoz, és néhány percet családja körében töltött, gyermekeivel és hitvesével tréfálkozva. Majd az Ermitázson keresztül átment Volkonszkij udvari miniszterhez, és többek között megbízta őt, hogy magánköltségvetése terhére meghatározott összegű évjáradékot utaljon ki a tegnap esti leány anyjának. Innen a mindennapos sétakocsikázásra indult a cár.725
725После обедни он пошел к императрице и в семейном кругу провел несколько минут, шутя с детьми и женой. Потом он через Эрмитаж зашел к министру двора Волконскому и, между прочим, поручил ему выдавать из своих особенных сумм ежегодную пенсию матери вчерашней девицы. И от него поехал на свою обычную прогулку.
Az ebédet aznap a Pompeji-teremben szolgálták fel; a cár kisebb fiain, Mihailon és Nyikolajon kívül a következők voltak rá hivatalosak: Lieven báró, Rzsevusszkij gróf, Dolgorukij, a porosz követ meg a porosz király szárnysegédje.726
726Обед в этот день был в Помпейском зале; кроме меньших сыновей, Николая и Михаила, были приглашены: барон Ливен, граф Ржевусский, Долгорукий, прусский посланник и флигель-адъютант прусского короля.
Miközben a cár meg a cárné megjelenésére várakoztak, a porosz követ és Lieven báró között érdekes beszélgetés szövődött a Lengyelországból érkezett aggasztó hírekkel kapcsolatban.727
727Дожидаясь выхода императрицы и императора, между прусским посланником и бароном Ливен завязался интересный разговор по случаю последних тревожных известий, полученных из Польши.
– La Pologne et le Caucase, ce sont les deux cautères de la Russie – mondotta Lieven. – Il nous faut cent mille hommes à peu près dans chacun de ces deux pays.728
728— La Pologne et le Caucase, ce sont les deux cauteres de la Russie, — сказал Ливен. — II nous faut cent mille hommes a peu pres dans chacun de ces deux pays.
A követ tettetett csodálkozását nyilvánította afölött, hogy ez csakugyan így van.729
729Посланник выразил притворное удивление тому, что это так.
– Vous dites, la Pologne? – mondta azután kérdően.730
730— Vous dites la Pologne, — сказал он.
– Oh, oui, c’était un coup de maître de Metternich de nous en avoir laissé l’embarras…731
731— Oh, oui, c'etait un coup de maitre de Maeternich de nous en avoir laisse d'ambarras…
A beszélgetésnek ezen a pontján belépett a cárné reszketeg fejével, és megmerevedett mosollyal arcán, a nyomában a cár.732
732В этом месте разговора вошла императрица с своей трясущейся головой и замершей улыбкой, и вслед за ней Николай.
Ebéd közben Miklós elmondotta Hadzsi Murat átállását, és kijelentette: a kaukázusi háború most már hamarosan véget ér, mert rendelkezett, hogy a hegyi lakókat egyre jobban szorongassák az erdőségek irtásával és az erődrendszer kiépítésével.733
733За столом Николай рассказал о выходе Хаджи-Мурата и о том, что война кавказская теперь должна скоро кончиться вследствие его распоряжения о стеснении горцев вырубкой лесов и системой укреплений.
A porosz követ egy futó pillantást váltott a porosz királyi szárnysegéddel, akivel éppen aznap reggel beszélgettek Miklós szerencsétlen gyengéjéről, hogy magát nagy stratégának tartja; eközben fennen magasztalta a tervet, amely – amint mondta – ismét bebizonyítja a cár nagyszerű hadászati érzékét.734
734Посланник, перекинувшись беглым взглядом с прусским флигель-адъютантом, с которым он нынче утром еще говорил о несчастной слабости Николая считать себя великим стратегом, очень хвалил этот план, доказывающий еще раз великие стратегические способности Николая.
Ebéd után Miklós elment egy balettelőadásra, ahol több száz mezítelen nő trikóban parádézott előtte. Az egyik táncosnő különösen megtetszett neki, magához hívatta a balettmestert, elismerését fejezte ki, és egy briliánsgyűrűt nyújtatott át neki.735
735После обеда Николай ездил в балет, где в трико маршировали сотни обнаженных женщин. Одна особенно приглянулась ему, и, позвав балетмейстера, Николай благодарил его и велел подарить ему перстень с брильянтами.
Amikor másnap reggel Csernisev ismét megjelent nála jelentéstételre, Miklós még egyszer megerősítette Voroncovnak küldött utasítását, amelynek értelmében most, Hadzsi Murat átpártolása után, fokozott mértékben szorongassák Csecsnyát, és építsék ki az erődkordont.736
736На другой день при докладе Чернышева Николай еще раз подтвердил свое распоряжение Воронцову о том, чтобы теперь, когда вышел Хаджи-Мурат, усиленно тревожить Чечню и сжимать ее кордонной линией.
Csernisev ebben az értelemben írt Voroncovnak, levelével egy másik futár vágtatott Tifliszbe, agyonhajszolva a lovakat, és véresre korbácsolva a kocsisok arcát.737
737Чернышев написал в этом смысле Воронцову, и другой фельдъегерь, загоняя лошадей и разбивая лица ямщиков, поскакал в Тифлис.
16738
738XVI
Nyikolaj Pavlovics parancsának következményeképpen haladéktalanul, már ezernyolcszázötvenkettő januárjában támadás indult Csecsnya ellen.739
739Во исполнение этого предписания Николая Павловича, тотчас же, в январе 1852 года, был предпринят набег в Чечню.
A támadásra kijelölt csapat négy zászlóalj gyalogságból, kétszáz kozák lovasból és nyolc ágyúból állott. A menetoszlop az országúton haladt. Tőle kétoldalt, megszakítatlan láncban, hol szakadékba ereszkedve, hol magaslatra felkapaszkodva vadászok meneteltek magas szárú csizmában, bekecsben és bárányprémes sipkában, vállukon puska és vállszíjukon tölténysor. Mint mindig ellenséges földön, a csapat a lehető legteljesebb csendben haladt. Csak nagy néha csörömpöltek az ágyúk egy-egy patakágyon vagy mélyedésben áthaladva, vagy egy-egy tüzérló nyihogott, prüszkölt, mert nem értette meg a csendre intő parancsot; vagy egy-egy mérges altiszt rivallt rá alárendeltjeire rekedtes, elfojtott hangon, amiért a lánc túlságosan elnyúlt, vagy igen közel, vagy nem eléggé közel haladt a menetoszlophoz. Csak egyszer törte meg a csendet különösebb esemény: a tövises bozótból, amely a menetoszlop és a lánc között vonult, fehér hasú és fenekű, szürke hátú kecske ugrott elő, ugyanolyan gidájával, amelynek rövid szarva hátrafelé görbült. A félénk, kecses állatok óriási ugrásokkal, mellső lábukat maguk alá szorítva, olyan közel szaladtak az oszlophoz, hogy néhány katona nevetve, kiáltozva utánuk vetette magát azzal a szándékkal, hogy szuronnyal ledöfje őket; de a kecskék megfordultak, áttörtek a láncon és sebesen, mint a madarak, elszálltak a hegyekbe; néhány lovas katona és a századhoz tartozó kutya hiába vette őket üldözőbe.740
740Отряд, назначенный в набег, состоял из четырех батальонов пехоты, двух сотен казаков и восьми орудий. Колонна шла дорогой. По обеим же сторонам колонны непрерывной цепью, спускаясь и поднимаясь по балкам, шли егеря в высоких сапогах, полушубках и папахах, с ружьями на плечах и патронами на перевязи. Как всегда, отряд двигался по неприятельской земле, соблюдая возможную тишину. Только изредка на канавках позвякивали встряхнутые орудия, или не понимающая приказа о тишине фыркала или ржала артиллерийская лошадь, или хриплым сдержанным голосом кричал рассерженный начальник на своих подчиненных за то, что цепь или слишком растянулась, или слишком близко или далеко идет от колонны. Один раз только тишина нарушилась тем, что из небольшой куртинки колючки, находившейся между цепью и колонной, выскочила коза с белым брюшком и задом и серой спинкой и такой же козел с небольшими, на спину закинутыми рожками. Красивые испуганные животные большими прыжками, поджимая передние ноги, налетели на колонну так близко, что некоторые солдаты с криками и хохотом побежали за ними, намереваясь штыками заколоть их, но козы поворотили назад, проскочили сквозь цепь и, преследуемые несколькими конными и ротными собаками, как птицы, умчались, в горы.
Még tartott a tél, de a nap már magasabban járt, és délfelé, amikor a kora reggel óta menetelő osztag már négy versztát tett meg, annyira tűzött, hogy meleg lett, és a sugarak olyan vakítóan ragyogtak, hogy az ember szeme fájt, ha tekintete a szuronyok acéljára vagy a fénynyalábokra esett, amelyek az ágyúk rézalkatrészein kicsiny napokként hirtelen felcsillantak.741
741Еще была зима, но солнце начинало ходить выше, и в полдень, когда вышедший рано утром отряд прошел уже верст десять, пригревало так, что становилось жарко, и лучи его были так ярки, что больно было смотреть на сталь штыков и на блестки, которые вдруг вспыхивали на меди пушек, как маленькие солнца.
A katonák háta mögött tiszta, sebes folyócska szaladt, amelyen épp az imént keltek át, előttük pedig szelíden hullámzó, sekély árkokkal átszelt, megművelt földek és mezők, azokon túl titokzatos, erdő borította, fekete hegyek, a hegyeken túl magasra tornyosuló, fehér sziklák s végül magasan, a látóhatáron, örökszép, örökké változó, a napfényben gyémántosan csillogó havasok.742
742Позади была только что перейденная отрядом быстрая чистая речка, впереди — обработанные поля и луга с неглубокими балками, еще впереди — таинственные черные горы, покрытые лесом, за черными горами — еще выступающие скалы, и на высоком горизонте — вечно прелестные, вечно изменяющиеся, играющие светом, как алмазы, снеговые горы.
Az ötödik század előtt fekete egyenruhában, kucsmában, karddal oldalán Butler lépkedett, egy csinos, fiatal tiszt, aki nemrégiben került át a testőrségtől. Lelkét az életöröm lüktető érzése töltötte el, s ugyanakkor az életveszély tudata; tevékenységre vágyott, és erősen érezte, hogy része egy hatalmas egésznek, amelyet egyetlen akarat irányít. Életében másodszor indult ütközetbe, arra gondolt, hogy az ellenség most mindjárt lövöldözni kezd rájuk, s ő nem hajtja meg fejét a közelgő ágyúlövedék előtt, ügyet sem vet a puskagolyó süvítésére, sőt ellenkezőleg – amint ez már egyszer megtörtént vele -, csak még magasabbra emeli fejét, és mosolygó szemmel pillant végig bajtársain, emberein, s közönyös hangon valami egészen másról kezd el beszélni.743
743Впереди пятой роты шел, в черном сюртуке, в папахе и с шашкой через плечо, недавно перешедший из гвардии высокий красивый офицер Бутлер, испытывая бодрое чувство радости жизни и вместе с тем опасности смерти и желания деятельности и сознания причастности к огромному, управляемому одной волей целому. Бутлер нынче во второй раз выходил в дело, и ему радостно было думать, что вот сейчас начнут стрелять по ним и что он не только не согнет головы под пролетающим ядром или не обратит внимания на свист пуль, но, как это уже и было с ним, выше поднимет голову и с улыбкой в глазах будет оглядывать товарищей и солдат и заговорит самым равнодушным голосом о чем-нибудь постороннем.
A csapat most letért az útról, kevéssé kijárt ösvényre fordult be, amely letarolt kukoricaföldek között húzódott az erdő felé – amikor, nem tudni, honnan, baljóslatú süvítessél ágyúgolyó repült feléjük, s közvetlenül a társzekerek mellett becsapott a kukoricaföldbe, mély gödröt hányva fel benne.744
744Отряд свернул с хорошей дороги и повернул на малоезженную, шедшую среди кукурузного жнивья, и стал подходить к лесу, когда — не видно было, откуда — с зловещим свистом пролетело ядро и ударилось в середине обоза, подле дороги, в кукурузное поле, взрыв на нем землю.
– Kezdődik – szólt oda Butler vidám mosollyal mellette haladó tiszttársának.745
745— Начинается, — весело улыбаясь, сказал Бутлер шедшему с ним товарищу.
És csakugyan, a lövedék nyomában lovas csecsencek sűrű tömege bukkant ki az erdőből, hadizászlóik alatt. A csapat közepén nagy, zöld zászló lengett, és a század öreg őrmestere, aki erősen távollátó volt, figyelmeztette a rövidlátó Butlert, hogy alighanem maga Samil jő ellenük. A csapat leereszkedett a hegyről, majd az úttól jobbra fekvő legközelebbi magaslaton bukkant fel, és onnan ereszkedett alá. A kis termetű tábornok meleg, fekete kabátban és óriási, fehér tetejű, bárányprémmel szegélyezett kucsmájában, poroszkálva odaügetett Butler századához, és parancsot adott neki, hogy forduljon jobbra a dombhátról leereszkedő csecsenc lovasság ellen. Butler gyorsan a megadott irányba vezette századát, de még el sem ért a magaslatig, amikor maga mögül egymás után két ágyúlövést hallott. Hátrafordult; két galambszínű füstfelleg emelkedett az ágyúk fölé és húzódott végig a magaslat hosszában. Az ellenséges lovascsapat, amely tüzérségre nyílván nem volt felkészülve, visszavonult. Butler százada tüzelni kezdett a hegyi lakókra, és az egész völgymélyedés megtelt lőporfüsttel. Csak a magasabban fekvő helyekről látszott, hogy a hegyi lakók nagy sietve vonulnak vissza, tüzeléssel tartva távol maguktól a kozákokat, akik üldözőbe vették őket. Az orosz csapatok tovább követték a hegyi lakókat, és a következő magaslat oldalában szemük elé tárult az aul.746
746И действительно, вслед за ядром показалась из-за леса густая толпа конных чеченцев с значками. В середине партии был большой зеленый значок, и старый фельдфебель роты, очень дальнозоркий, сообщил близорукому Бутлеру, что это должен быть сам Шамиль, Партия спустилась под гору и показалась на вершине ближайшей балки справа и стала спускаться вниз. Маленький генерал в теплом черном сюртуке и папахе с большим белым курпеем подъехал на своем иноходце к роте Бутлера и приказал ему идти вправо против спускавшейся конницы. Бутлер быстро повел по указанному направлению свою роту, но не успел спуститься к балке, как услышал сзади себя один за другим два орудийные выстрела. Он оглянулся: два облака сизого дыма поднялись над двумя орудиями и потянулись вдоль балки. Партия, очевидно не ожидавшая артиллерии, пошла назад. Рота Бутлера стала стрелять вдогонку горцам, и вся лощина закрылась пороховым дымом. Только выше лощины видно было, как горцы поспешно отступали, отстреливаясь от преследующих их казаков. Отряд пошел дальше вслед за горцами, и на склоне второй балки открылся аул.
Butler és százada a kozákok nyomában futva nyomult be az aulba. Lakos egyetlenegy sem volt látható. A katonáknak parancsuk volt, hogy égessék fel a gabonát, a szénát és magukat a száklyákat. Az egész aulban maró, nehéz füst terjengett, és a füstben fel-feltünedeztek a katonák, amint kihurcolták a száklyákból, amit benn találtak, elfogdosták és lelőtték a tyúkokat, amelyeket a lakosság már nem tudott magával vinni. A tisztek a füsttől távolabb telepedtek le, megreggeliztek és vodkát ittak hozzá. Az őrmester deszkán lépes mézet tett eléjük. A csecsenceknek híre-hamva sem volt. Valamivel dél után kiadták a parancsot a visszavonulásra. A század már az aulban menetoszlopba sorakozott, Butlernek a hátvédben kellett elhelyezkednie. Amint a menetoszlop elindult, a csecsencek is megjelentek, és lövöldözve követték nyomon a csapatokat.747
747Бутлер с своей ротой бегом, вслед за казаками, вошел в аул. Жителей никого не было. Солдатам было велено жечь хлеб, сено и самые сакли. По всему аулу стелился едкий дым, и в дыму этом шныряли солдаты, вытаскивая из саклей, что находили, главное же — ловили и стреляли кур, которых не могли увезти горцы. Офицеры сели подальше от дыма и позавтракали и выпили. Фельдфебель принес им на доске несколько сотов меда. Чеченцев не слышно было. Немного после полдня велено было отступать. Роты построились за аулом в колонну, и Бутлеру пришлось быть в арьергарде. Как только тронулись, появились чеченцы и, следуя за отрядом, провожали его выстрелами.
Amikor az osztag nyílt terepre ért, a hegyi lakók elmaradtak. Butler a lehető legjobb hangulatban tért vissza, századában senki sem sebesült meg.748
748Когда отряд вышел на открытое место, горцы отстали. У Бутлера никого не ранило, и он возвращался в самом веселом и бодром расположении духа.
Amikor a csapatok átértek a gázlón, amelyen már délelőtt is átkeltek, a menetoszlop széjjelhúzódott a kukoricaföldek között, az énekesek a századok élére gyülekeztek, és egyik nóta a másik után hangzott fel.749
749Когда отряд, перейдя назад вброд перейденную утром речку, растянулся по кукурузным полям и лугам, песенники по ротам выступили вперед, и раздались песни.
Szél sem rebbent, a levegő friss volt, tiszta és olyan áttetsző, hogy a száz- meg százversztányi távolságban levő havasok egészen közelinek tűntek fel; amikor az énekesek elhallgattak, a csizmák egyenletes dobogása és a fegyverek csörgése mintegy megadta az alaphangot, amelyen a dal elkezdődött és befejeződött. A dalt, amelyet Butler századában – az ötödikben – énekeltek, egy zászlós írta a század dicsőítésére, vidám táncnóta dallamára énekelték, s a refrénje ez volt: „A vadásznak nincsen párja, éljen a vadász!”750
750Ветру не было, воздух был свежий, чистый и такой прозрачный, что снеговые горы, отстоявшие за сотню верст, казались совсем близкими и что, когда песенники замолкали, слышался равномерный топот ног и побрякивание орудий, как фон, на котором зачиналась и останавливалась песня. Песня, которую пели в пятой роте Бутлера, была сочинена юнкером во славу полка и пелась на плясовой мотив с припевом: "То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!"
Butler közvetlen fölöttese, Petrov őrnagy mellett lovagolt, akivel együtt is lakott, és nem győzött eleget örvendezni elhatározásán, hogy odahagyta a testőrséget, és eljött a Kaukázusba. Legfőbb oka erre az volt, hogy Szentpétervárott mindenét elkártyázta, egyetlen kopejkája sem maradt. Attól félt, ha a testőrségben marad, nem lesz ereje ellenállni a kártya kísértésének, márpedig nem volt többé mit elveszítenie. Most mindennek vége volt, új élet kezdődött, és méghozzá milyen jó, milyen hősi élet! Butler mindenről megfeledkezett most, zilált anyagi helyzetéről, kifizetetlen adósságairól. A Kaukázus, a háború, a katonák, tiszttársai, a részeges és jólelkű, hősködő Petrov őrnagy – minden és mindenki olyan nagyszerűnek tetszett, hogy néha alig akarta elhinni magának, hogy már nincs Szentpétervárott, már nem ül a dohányfüstös játékbarlangokban és kártyázik, miközben gyűlölettel szemléli a bankárt, és gyötrő fájdalmat érez fejében – hanem csakugyan itt van, ezen a csodálatos vidéken, a Kaukázus hősei között.751
751Бутлер ехал верхом рядом с своим ближайшим начальником, майором Петровым, с которым он и жил вместе, и не мог нарадоваться на свое решение выйти из гвардии и уйти на Кавказ. Главная причина его перехода из гвардии была та, что он проигрался в карты в Петербурге, так что у него ничего не осталось. Он боялся, что не будет в силах удержаться от игры, оставаясь в гвардии, а проигрывать уже нечего было. Теперь все это было кончено. Была другая жизнь, и такая хорошая, молодецкая. Он забыл теперь и про свое разорение и свои неоплатные долги. И Кавказ, война, солдаты, офицеры, пьяный и добродушный храбрец майор Петров — все это казалось ему так хорошо, что он иногда не верил себе, что он не в Петербурге, не в накуренных комнатах загибает углы и понтирует, ненавидя банкомета и чувствуя давящую боль в голове, а здесь, в этом чудном краю, среди молодцов-кавказцев.
„A vadásznak nincsen párja, éljen a vadász!” – énekelték századának előénekesei. Butler lova vidáman lépegetett a dal ütemére. A század kutyája, a bozontos, szürke Trezorka, égnek emelt farkkal, aggodalmas pofával úgy szaladt százada előtt, mintha ő lenne a parancsnok. Butler lelkét nyugalom, vidámság és bizakodás töltötte el. Most úgy látta, a háború mindössze abban áll, hogy kiállja a veszélyt, kockára teszi életét, és ezzel kiérdemli a kitüntetéseket és itteni bajtársai meg oroszországi barátai tiszteletét. A háború másik oldala: halál, sebesült katonák, tisztek, hegyi lakók – akármilyen különösen hangzik is – fel sem merült képzeletében. Öntudatlanul, hogy fenntartsa poétikus elképzelését a háborúról, rendesen meg sem nézte a halottakat és a sebesülteket. Most is úgy volt. Három halottat, tizenkét sebesültet vesztettek az oroszok a rohamban; Butler elment az egyik hanyatt fekvő holttest mellett, és csak futólag, fél szemével látott valami különöset a viaszfehér kéz helyzetében, valami sötétvörös foltot a halott fején – de nem állt meg, hogy jobban szemügyre vegye. A hegyi lakók pedig egyáltalában csak úgy éltek képzeletében, mint vakmerő lovasok, akik ellen védekezni kell.752
752"То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!" — пели его песенники. Лошадь его веселым шагом шагала под эту музыку. Ротный мохнатый серый Трезорка, точно начальник, закрутив хвост, с озабоченным видом бежал перед ротой Бутлера. На душе было бодро, спокойно и весело. Война представлялась ему только в том, что он подвергал себя опасности, возможности смерти и этим заслуживал и награды, и уважение и здешних товарищей, и своих русских друзей. Другая сторона войны: смерть, раны солдат, офицеров, горцев, как ни странно это сказать, и не представлялась его воображению. Он даже бессознательно, чтобы удержать свое поэтическое представление о войне, никогда не смотрел на убитых и раненых. Так и нынче — у нас было три убитых и двенадцать раненых. Он прошел мимо трупа, лежавшего на спине, и только одним глазом видел какое-то странное положение восковой руки и темно-красное пятно на голове и не стал рассматривать. Горцы представлялись ему только конными джигитами, от которых надо было защищаться.
– Látod, öcsém, így van ez mifelénk – mondta Petrov őrnagy két dal között. – Nem úgy, mint nálatok Pityerben: jobbra át, balra át: Megdolgoztunk, most megyünk haza. Masurka betálalja a húspástétomot, a finom káposztalevest. Ez aztán az élet! Mi? No, ugye?! – „Ha pirkad a hajnal…” – rendelte meg azután a katonáknál kedvenc nótáját.753
753— Так вот как-с, батюшка, — говорил майор в промежутке песни. — Не так-с, как у вас в Питере: равненье направо, равненье налево. А вот потрудились — и домой. Машурка нам теперь пирог подаст, щи хорошие. Жизнь! Так ли? Ну-ка, "Как вознялась заря", — скомандовал он свою любимую песню.
Az őrnagy férj-feleség módjára élt a felcser leányával, akit eleinte Masának, később Marja Dmitrijevnának szólítottak. Szép, szőke, szeplős arcú, harminc év körüli, gyermektelen asszony volt ez a Marja Dmitrijevna. Akármilyen volt is a múltja, most hűséges élettársa volt az őrnagynak, úgy gondját viselte, mintha dajkája lenne; erre pedig az őrnagynak igen nagy szüksége volt, mert gyakran az eszméletlenségig leitta magát.754
754Майор жил супружески с дочерью фельдшера, сначала Машкой, а потом Марьей Дмитриевной. Марья Дмитриевна была красивая белокурая, вся в веснушках, тридцатилетняя бездетная женщина. Каково ни было ее прошедшее, теперь она была верной подругой майора, ухаживала за ним, как нянька, а это было нужно майору, часто напивавшемуся до потери сознания.
Amikor visszaérkeztek az erődbe, minden úgy volt, ahogyan az őrnagy előre elképzelte. Petrov, Butler s még két tiszttársuk, akit meghívtak ebédre, jóllakott Marja Dmitrijevna ízletes, tápláló főztjével; az őrnagy annyit evett-ivott, hogy a végén már szólni sem tudott, és elvonult hálószobájába aludni. Butler is fáradt volt, de elégedett; őt is leverte lábáról a vörös bor, bement szobájába, és alig ért rá levetkőzni, máris elaludt, szép fürtös fejét tenyerébe hajtva, mélyen és álomtalanul.755
755Когда пришли в крепость, все было, как предвидел майор. Марья Дмитриевна накормила его и Бутлера и еще приглашенных из отряда двух офицеров сытным, вкусным обедом, и майор наелся и напился так, что не мог уже говорить и пошел к себе спать. Бутлер, также усталый, но довольный и немного выпивший лишнего чихиря, пошел в свою комнатку, и едва успел раздеться, как, подложив ладонь под красивую курчавую голову, заснул крепким сном без сновидений и просыпания.
17756
756XVII
Az oroszok rajtaütése ugyanazt az ault rombolta le, amelyben Hadzsi Murat átállása előtt utolsó éjszakáját töltötte.757
757Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед выходом своим к русским.
Szado, akinek a házában Hadzsi Murat akkor megszállt, családjával együtt a hegyekbe húzódott, amikor az oroszok az aulhoz közeledtek. Visszatértekor lerombolva találta száklyáját; a tető beomlott, s az ajtó s a kicsiny tornác oszlopai elszenesedtek, a kunyhó belsejét orosz katonák mocskolták be. Fiát pedig, a csinos, ragyogó szemű gyereket, aki olyan elragadtatással nézte Hadzsi Muratot, holtan hozták be a mecsetbe, köpennyel letakart lovon. Szurony járta át a hátát. A tiszteletre méltó asszony, aki Hadzsi Muratnak látogatása idején a vacsorát felszolgálta, most megszaggatott inggel – amely alól kilátszott petyhüdt, kiaszott melle -, ziláltan lecsüngő hajjal borult fia holttestére, véresre karmolta arcát, és szüntelenül jajveszékelt. Szado ásóval, lapáttal kivonult, hogy rokonaival együtt megássa fia sírját. Az öreg nagyapó a szétrombolt száklya falánál ült, és valami pálcikát farigcsálva, tompán bámult maga elé. Nemrég tért vissza méheséből: a két szénaboglyát felégették, a gondosan ápolt barack- és cseresznyefákat kivágták és eltüzelték, és – ami a legjobban fájt az öregnek – valamennyi méhkas a méhekkel együtt a tűz martaléka lett. Az ault asszonyok sírása, jajveszékelése töltötte be. Az apró gyermekek anyjukkal együtt sírtak. Bőgtek az éhes állatok is, amelyeknek nem volt mit enni adni. A nagyobb gyermekek nem játszottak, hanem riadt szemmel pillantottak a felnőttekre.758
758Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.
A kutat berondították, nyilván szándékosan, s így nem lehetett vizet meríteni belőle. Ugyanolyan módon szennyezték be a mecsetet is; a mulla mutalimjaival már neki is látott a szent hely tisztogatásának.759
759Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее.
Az öregek összegyűltek a téren, s guggolva meghányták-vetették a helyzetüket.760
760Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение.
Gyűlöletről senki sem beszélt. Az érzés, amely valamennyi csecsencben, a legkisebbtől a legidősebbig, az oroszok ellen élt, erősebb volt a gyűlöletnél. Nem is gyűlölet volt ez: egyszerűen nem vették emberszámba az orosz kutyákat, és olyan undort, utálatot, értetlen felháborodást éreztek esztelen kegyetlenségük láttára, hogy éppoly természetesen törekedtek kiirtásukra, mint patkány, mérges pók, farkas elpusztítására – és ez a vágy ugyanolyan természetes érzésnek tűnt fel, mint a létfenntartás ösztöne.761
761О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.
Az aul lakosai választás előtt álltak: maradjanak-e helyükön, építsék-e fel újra emberfeletti erőfeszítéssel mindazt, amit annyi munkával alkottak, és amit az ellenség olyan könnyen és esztelenül megsemmisített – még akkor is, ha bármelyik percben újabb támadástól tarthatnak -, vagy pedig küzdjék-e le utálatukat és megvetésüket az oroszok iránt, és vallási törvényük tilalma ellenére, vessék-e alá magukat az oroszok uralmának?762
762Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им.
Az öregek imádkoztak, majd egyhangúan elhatározták, hogy követet küldenek Samilhoz, és segítséget kérnek tőle. Azután pedig hozzáláttak elpusztított otthonuk felépítéséhez.763
763Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного.
18764
764XVIII
A támadást követő napon Butler meglehetősen későn kelt, és a hátsó kapun át kiment az utcára. Szándéka az volt, hogy egyet sétál a friss levegőn reggeli teája előtt, amelyet rendesen Petrovval együtt szokott elfogyasztani. A nap már kibukkant a hegyek mögül, fénye fájón vakította az ember szemét, ha végignézett az utca jobb oldalán végighúzódó, hófehérre meszelt, agyaggal betapasztott viskókon; de ma is, mint rendesen, vidám és megnyugtató látvány tárult az ember szeme elé, ha balra nézett, az egyre távolodó és magasodó, erdő borította, fekete hegyekre s mögöttük a havasok tompán csillogó sorára, amely, mint rendesen, ma is mintha azon igyekezett volna, hogy felhőnek látsszék.765
765На третей день после набега Бутлер вышел уже не рано утром с заднего крыльца на улицу, намереваясь пройтись и подышать воздухом до утреннего чая, который он пил обыкновенно вместе с Петровым. Солнце уже вышло из-за гор, и больно было смотреть на освещенные им белые мазанки правой стороны улицы, но зато, как всегда, весело и успокоительно было смотреть налево, на удаляющиеся и возвышающиеся, покрытые лесом черные горы и на видневшуюся из-за ущелья матовую цепь снеговых гор, как всегда старавшихся притвориться облаками.
Butler a hegyeket nézte, teli tüdővel szívta magába a levegőt, és örvendett, hogy él, hogy éppen ő él ezen a gyönyörű helyen. Egy kicsit annak is örült, hogy előző nap olyan derekasan viselte magát az ütközetben, a támadásnál és különösen a visszavonulásnál, amikor az ügy meglehetősen izgalmas volt; annak is örült, amikor visszagondolt rá, milyen kellemesen vendégelte meg őket hazatértükkor Masa, vagyis Marja Dmitrijevna, Petrov ágyasa. Milyen egyszerű, közvetlen és kedves volt mindenkihez; de Butlernek úgy tetszett, különösen őneki kedveskedett. Marja Dmitrijevna dús hajfonata, széles válla, telt keblei, nyílt, szeplős arcának sugárzó mosolya akaratlanul is vonzotta Butlert. Erős, fiatal és nőtlen ember volt; s úgy érezte, az asszony is kívánja őt. De azt tartotta, hogy ez aljasság lenne jószívű, gyanútlan bajtársával szemben, ezért elfogulatlanul és tisztelettudóan viselkedett Marja Dmitrijevnával szemben, és büszke volt magára emiatt. Most is éppen erre gondolt.766
766Бутлер смотрел на эти горы, дышал во все легкие и радовался тому, что он живет, и живет именно он, и на этом прекрасном свете. Радовался он немножко и тому, что он так хорошо вчера вел себя в деле и при наступлении и в особенности при отступлении, когда дело было довольно жаркое, радовался и воспоминанию о том, как вчера, по возвращении их из похода, Маша, или Марья Дмитриевна, сожительница Петрова, угощала их и была особенно проста и мила со всеми, но в особенности, как ему казалось, была к нему ласкова. Марья Дмитриевна, с ее толстой косой, широкими плечами, высокой грудью и сияющей улыбкой покрытого веснушками доброго лица, невольно влекла Бутлера, как сильного, молодого холостого человека, и ему казалось даже, что она желает его. Но он считал, что это было бы дурно по отношению доброго, простодушного товарища, и держался с Марьей Дмитриевной самого простого, почтительного обращения, и радовался на себя за это. Сейчас он думал об этом.
Figyelmét ekkor szapora lódobogás vonta magára, s a poros úton valóban nagyszámú lovascsapat közeledett. Fölemelte fejét, és az utca végén lovasokat pillantott meg. Lépésben haladtak feléje. Vagy húsz lovas kozák élén két ember lovagolt: az egyik fehér cserkeszkában, turbános, magas kucsmában volt, a másik pedig, egy fekete, görbe orrú ember, orosz tiszti egyenruhában, tömérdek ezüstcifrázattal ruháján és fegyverzetén. A turbános pompás, fehér sörényű és farkú, sárga lovon ült, amelynek kicsiny feje, szép szeme azonnal feltűnt Butlernek; a tiszt lova magas, elegáns karabah fajta volt. Butler nagy lószakértő volt, magában azonnal felbecsülte az első állat erejét, fürgeségét és megállt, hogy megtudja, kik az új jövevények.767
767Мысли его развлек услышанный им перед собой частый топот многих лошадиных копыт по пыльной дороге, точно скакало несколько человек. Он поднял голову и увидал в конце улицы подъезжавшую шагом кучку всадников. Впереди десятков двух казаков ехали два человека: один — в белой черкеске и высокой папахе с чалмой, другой — офицер русской службы, черный, горбоносый, в синей черкеске, с изобилием серебра на одежде и на оружии. Под всадником с чалмой был рыже-игреневый красавец конь смаленькой оловой, прекрасными глазами; под офицером была высокая щеголеватая карабахская лошадь. Бутлер, охотник до лошадей, тотчас же оценил бодрую силу первой лошади и остановился, чтобы узнать, кто были эти люди. Офицер обратился к Бутлеру:
#768
768— Это воинский начальник дом? — спросил он, выдавая и несклоняемой речью и выговором свое нерусское происхождение и указывая плетью на дом Ивана Матвеевича.
– Ez katonai parancsnok-ház? – kérdezte a tiszt Butlertől; hibás beszéde, kiejtése első pillanatban elárulta nem orosz eredetét. Butler igennel válaszolt kérdésére.769
769— Этот самый, — сказал Бутлер.
– Hát ez ki? – kérdezte azután Butler, közelebb lépve a tiszthez, és szemével a turbános ember felé intett.770
770— А это кто же? — спросил Бутлер, ближе подходя к офицеру и указывая глазами на человека в чалме.
– Hadzsi Murat az. Idejött, a katonai parancsnok vendége lesz – mondta a tiszt.771
771— Хаджи-Мурат это. Сюда ехал, тут гостить будет у воинский начальник, — сказал офицер.
Butler hallott már Hadzsi Muratról, s tudott róla, hogy átpártolt az oroszokhoz, de a legkevésbé se várta, hogy itt, ebben a kicsiny erődben fog találkozni vele.772
772Бутлер знал про Хаджи-Мурата и про выход его к русским, но никак не ожидал увидать его здесь, в этом маленьком укреплении.
Hadzsi Murat barátságosan nézett rá.773
773Хаджи-Мурат дружелюбно смотрел на него.
– Jó reggelt, koskildi – tette hozzá. Butler; eszébe jutott a tatár köszöntés, amelyet nemrégen tanult.774
774— Здравствуйте, кошкольды, — сказал он выученное им приветствие по-татарски.
– Sza-ubul – válaszolt Hadzsi Murat és biccentett. Oda léptetett Butler mellé, és kezet nyújtott neki; két ujján lovaglóostora függött.775
775— Саубул, — ответил Хаджи-Мурат, кивая головой. Он подъехал к Бутлеру и подал руку, на двух пальцах которой висела плеть.
– Parancsnok? – kérdezte.776
776— Начальник? — сказал он.
– Nem, a parancsnok odabenn van, megyek és kihívom – mondta Butler a tiszt felé fordulva, azután felment a lépcsőn, és be akart nyitni a házba.777
777— Нет, начальник здесь, пойду позову его, — сказал Бутлер, обращаясь к офицеру и входя на ступеньки и толкая дверь.
De az ajtó – a „díszkapu”, amint Marja Dmitrijevna nevezte – zárva volt. Butler kopogott, majd amikor kopogására senki sem válaszolt, megkerülte a házat és hátrament a mellékajtóhoz.778
778Но дверь "парадного крыльца", как его называла Марья Дмитриевна, была заперта. Бутлер постучал, но, не получив ответа, пошел кругом через задний вход.
Legényét szólította, de senki sem válaszolt; egyik tisztiszolgát sem találván a helyén, Butler benyitott a konyhába. Marja Dmitrijevna bekötött fejjel, kipirult arccal, telt fehér karján feltűrt ruhaujjal éppen húsos derelyéhez vágta fel a tésztát, amely ugyanolyan fehér volt, mint a karja.779
779Крикнув своего денщика и не получив ответа и не найдя ни одного из двух денщиков, он зашел в кухню. Марья Дмитриевна, повязанная платком и раскрасневшаяся, с засученными рукавами над белыми полными руками, разрезала скатанное такое же белое тесто, как и ее руки, на маленькие кусочки для пирожков.
– Hol bujkálnak ezek a legények? – kérdezte Butler.780
780— Куда денщики подевались? — сказал Бутлер.
– Biztosan vedelnek valahol – felelte Marja Dmitrijevna. – Mi kell?781
781— Пьянствовать ушли, — сказала Марья Дмитриевна. — Да вам что?
– Ki kellene nyitni a kaput; a házunk előtt egész csomó hegyi lakó várakozik. Hadzsi Murat érkezett ide.782
782— Дверь отпереть; у вас перед домом целая орава горцев. Хаджи-Мурат приехал.
– Mit ki nem talál! – nevetett Marja Dmitrijevna.783
783— Еще выдумайте что-нибудь, — сказала Марья Дмитриевна, улыбаясь.
– Nem tréfálok: igaz! Itt áll az ajtó előtt.784
784— Я не шучу. Правда. Стоят у крыльца.
– Csak nem? – kiáltott fel Marja Dmitrijevna.785
785— Да неужели вправду? — сказала Марья Дмитриевна.
– Csak nem gondolja, hogy bolonddá akarom tenni? Jöjjön, nézze meg: itt áll a ház előtt.786
786— Что ж мне вам выдумывать. Подите посмотрите, они у крыльца стоят.
– Nohát, micsoda szenzáció – mondta Marja Dmitrijevna, miközben leengedte ruhája ujját, és megtapogatta a hajtűket hatalmas kontyában. – Hát akkor felköltöm Ivan Matvejevicset.787
787— Вот так оказия, — сказала Марья Дмитриевна, опустив рукава и ощупывая рукой шпильки в своей густой косе. — Так я пойду разбужу Ивана Матвеевича, — сказала она.
– Nem, magam megyek – mondta Butler.788
788— Нет, я сам пойду. А ты, Бондаренко, дверь поди отопри, — сказал Бутлер.
– Úgy is jó – egyezett bele Marja Dmitrijevna, és ismét tésztájával kezdett foglalatoskodni.789
789— Ну, и то хорошо, — сказала Марья Дмитриевна и опять взялась за свое дело.
Ivan Matvejevics már hallotta, hogy Hadzsi Murat Groznajába érkezett, és a legkevésbé sem csodálkozott rajta, hogy eljött hozzá. Felkelt, cigarettát sodort, rágyújtott és hozzáfogott az öltözködéshez, közben hangosan krákogott és dörmögött fölöttesei ellen, hogy ezt az ördögöt éppen az ő nyakára küldik. Amikor Ivan Matvejevics felöltözött, „orvosságot” kért legényétől; a legény tudta, hogy az orvosság – vodkát jelent és behozta.790
790Узнав, что к нему приехал Хаджи-Мурат, Иван Матвеевич, уже слышавший о том, что Хаджи-Мурат в Грозной, нисколько не удивился этому, а, приподнявшись, скрутил папироску, закурил и стал одеваться, громко откашливаясь и ворча на начальство, которое прислало к нему "этого черта". Одевшись, он потребовал от денщика "лекарства". И денщик, зная, что лекарством называлась водка, подал ему.
– Nincs rosszabb a kotyvaléknál – dörmögte, amikor kiitta a vodkát, és fekete kenyeret harapott hozzá. – Alig ittam tegnap abból a vörös borból, és mára mégis fáj a fejem. No, kész vagyok – mondta azután, felállt és bement a fogadószobába, ahová Butler időközben már bevezette Hadzsi Muratot és a kíséretében levő tisztet.791
791— Нет хуже смеси, — проворчал он, выпивая водку и закусывая черным хлебом. — Вот вчера выпил чихиря, и болит голова. Ну, теперь готов, — закончил он и пошел в гостиную, куда Бутлер уже провел Хаджи-Мурата и сопутствующего ему офицера.
A kísérő tiszt közölte Ivan Matvejeviccsel a balszárny főparancsnokának utasítását, amelynek értelmében tartsa magánál Hadzsi Muratot, s adjon neki alkalmat rá, hogy követein keresztül érintkezzék a hegyi lakókkal, azonban sohase engedje ki az erődből másként, mint kozák lovasai kíséretében.792
792Офицер, провожавший Хаджи-Мурата, передал Ивану Матвеевичу приказание начальника левого фланга принять Хаджи-Мурата и, дозволяя ему иметь сообщение с горцами через лазутчиков, отнюдь не выпускать его из крепости иначе как с конвоем казаков.
Ivan Matvejevics elejétől végéig elolvasta az írásbeli parancsot, azután átható pillantással végigmérte Hadzsi Muratot, és ismét belemerült a papiros tanulmányozásába. Miután így néhányszor oda-vissza jártatta tekintetét Hadzsi Murat és a papírlap között, végül is Hadzsi Muraton állapodott meg és megszólalt:793
793Прочтя бумагу, Иван Матвеевич поглядел пристально на Хаджи-Мурата и опять стал вникать в бумагу. Несколько раз переведя таким образом глаза с бумаги на гостя, он остановил, наконец, свои глаза на Хаджи-Мурате и сказал:
– Jaksi, bek jaksi. – Maradjon csak itt. Mondd meg neki, hogy parancsom van rá, ne engedjem el. És a parancs – az szent. És hol helyezzük el, mit gondolsz, Butler? Talán az irodában?794
794— Якши, бек-якши. Пускай живет. Так и скажи ему, что мне приказано не выпускать его. А что приказано то свято. А поместим его — как думаешь, Бутлер? — поместим в канцелярии?
Butlernek még nem volt ideje válaszolni, amikor Marja Dmitrijevna, aki bejött a konyhából, és az ajtóban megállt, beleszólt a beszélgetésbe:795
795Бутлер не успел ответить, как Марья Дмитриевна, пришедшая из кухни и стоявшая в дверях, обратилась к Ивану Матвеевичу:
– Miért? Hadd lakjék itt. Odaadjuk neki a vendégszobát meg a kamrát, legalább szem előtt lesz – mondotta, ránézett Hadzsi Muratra, és pillantásával találkozva, sietve lesütötte szemét.796
796— Зачем в канцелярию? Поместите здесь. Кунацкую отдадим да кладовую. По крайней мере на глазах будет, — сказала она и, взглянув на Хаджи-Мурата и встретившись с ним глазами, поспешно отвернулась.
– Azt hiszem, igaza van – helyeselt Butler.797
797— Что же, я думаю, что Марья Дмитриевна права, — сказал Бутлер.
– No, jól van, eredj innen, asszonynak itt semmi keresnivalója – mordult rá Ivan Matvejevics.798
798— Ну, ну, ступай, бабам тут нечего делать, — хмурясь, сказал Иван Матвеевич.
Hadzsi Murat a beszélgetés egész ideje alatt mozdulatlanul ült, kezét tőre markolatán tartotta, és alig-alig észrevehetően, megvetéssel mosolygott. Azt mondta, egészen mindegy neki, hol lakik, az egyetlen, amihez ragaszkodik, s amit a szárdár meg is engedett neki, hogy a hegyi lakókkal érintkezhessek, és ezért kéri, hogy küldönceiket engedjék be hozzá. Ivan Matvejevics ezt megígérte, azután megkérte Butlert, foglalkozzék a vendéggel, amíg a reggelit feladják, és a szobákat előkészítik; maga pedig az irodába ment át, hogy megírja a szükséges okmányokat, és megtegye intézkedéseit.799
799Во все время разговора Хаджи-Мурат сидел, заложив руку за рукоять кинжала, и чуть-чуть презрительно улыбался. Он сказал, что ему все равно, где жить. Одно, что ему нужно и что разрешено ему сардарем, это то, чтобы иметь сношения с горцами, и потому он желает, чтобы их допускали к нему. Иван Матвеевич сказал, что это будет сделано, и попросил Бутлера занять гостей, пока принесут им закусить и приготовят комнаты, сам же он пойдет в канцелярию написать нужные бумаги и сделать нужные распоряжения.
Hadzsi Murat viszonya új ismerőseihez az első pillanattól fogva határozottan és véglegesen kialakult. Ivan Matvejevicset ismeretségük első percétől kezdve utálta és megvetette, s viselkedése vele szemben mindvégig gőgösen tartózkodó maradt. Marja Dmitrijevna, aki ételét főzte és felszolgálta, egészen különösen megtetszett neki. Tetszett neki az asszony közvetlen egyszerűsége, a számára idegen emberfaj feltűnő szépsége, s öntudatlanul átterjedt rá is az asszony vonzódása iránta. Lehetőleg nem nézett rá, és nem beszélt vele, de tekintete akaratlanul is Marja Dmitrijevnát kereste és követte mozdulatait.800
800Отношение Хаджи-Мурата к его новым знакомым сейчас же очень ясно определилось. К Ивану Матвеевичу Хаджи-Мурат с первого знакомства с ним почувствовал отвращение и презрение и всегда высокомерно обращался с ним. Марья Дмитриевна, которая готовила и приносила ему пищу, особенно нравилась ему. Ему нравилась и ее простота, и особенная красота чуждой ему народности, и бессознательно передававшееся ему ее влечение к нему. Он старался не смотреть на нее, не говорить с нею, но глаза его невольно обращались к ней и следили за ее движениями.
Butlerrel mindjárt első találkozásukkor megbarátkozott, sokat és szívesen beszélgetett vele, kikérdezte élete felől, maga is mesélt neki múltjáról, közölte vele a híreket, amelyeket felderítői hoztak családjától, sőt még tanácsot is kért tőle, hogy mitévő legyen.801
801С Бутлером же он тотчас же, с первого знакомства, дружески сошелся и много я охотно говорил с ним, расспрашивая его про его жизнь и рассказывая ему про свою и сообщая о тех известиях, которые приносили ему лазутчики о положении его семьи, и даже советуясь с ним о том, что ему делать.
Felderítői rossz hírekkel érkeztek. Az első négy nap alatt, amelyet Hadzsi Murat az erődben töltött, két ízben is meglátogatták, és mind a kétszer kedvezőtlen híreket hoztak.802
802Известия, передаваемые ему лазутчиками, были нехороши. В продолжение четырех дней, которые он провел в крепости, они два раза приходили к нему, и оба раза известия были дурные.
19803
803XIX
Nem sokkal Hadzsi Murat átpártolása után családját egy Vegyeno nevű aulba vitték, és ott őrizet alatt tartották, Samil határozatára várakozva. Az asszonyok: az öreg Patimat és Hadzsi Murat két felesége apró gyermekeikkel Ibrahim Rasid elöljáró száklyájában éltek őrizet alatt, Hadzsi Murat fia pedig, a tizennyolc éves Juszuf, tömlöcben ült, vagyis egy ölnél mélyebb gödörben hét gonosztevővel együtt, akik éppen úgy, mint ő, sorsuk eldöntésére várakoztak.804
804Семья Хаджи-Мурата вскоре после того, как он вышел к русским, была привезена в аул Ведено и содержалась там под стражею, ожидая решения Шамиля. Женщины — старуха Патимат и две жены Хаджи-Мурата — и их пятеро малых детей жили под караулом в сакле сотенного Ибрагима Рашида, сын же Хаджи-Мурата, восемнадцатилетний юноша Юсуф, сидел в темнице, то есть в глубокой, более сажени, яме, вместе с четырьмя преступниками, ожидавшими, так же как и он, решения своей участи.
Sorsuk azonban nem dőlt el, mert Samil távol volt. Harcolt az oroszok ellen.805
805Решение не выходило, потому что Шамиль был в отъезде. Он был в походе против русских.
Ezernyolcszázötvenkettő január hatodikán tért vissza Vegyenóba, miután csatát vívott az oroszokkal, amelyben az oroszok véleménye szerint vereséget szenvedett, és futva elmenekült; saját és valamennyi muridja véleménye szerint pedig fényes győzelmet aratott, és szétkergette az oroszokat. Ebben a csatában – ami csak nagyon ritkán történt meg – Samil maga is elsütötte puskáját, és kardját kirántva, egyenesen az oroszok felé ugratta lovát, azonban a kíséretében levő muridok visszatartották. Kettőt közülük Samil oldaláról lőttek le.806
8066 января 1852 года Шамиль возвращался домой в Ведено после сражения с русскими, в котором, по мнению русских, был разбит и бежал в Ведено; по его же мнению и мнению всех мюридов, одержал победу и прогнал русских. В сражении этом, что бывало очень редко, он сам выстрелил из винтовки и, выхватя шашку, пустил было свою лошадь прямо на русских, но сопутствующие ему мюриды удержали его. Два из них тут же подле Шамиля были убиты.
Délfelé járt az idő, amikor Samil bevonult székhelyére muridjai között, akik nyaktörő lovasmutatványokat végeztek körülötte, puskából, pisztolyból lövöldöztek és szakadatlanul „La illah, il allah”-t kiáltoztak.807
807Был полдень, когда Шамиль, окруженный партией мюридов, джигитовавших вокруг него, стрелявших из винтовок и пистолетов и не переставая поющих "Ля илляха иль алла", подъехал к своему месту пребывания.
Vegyeno egész nagyszámú lakossága az utcán és a háztetőkön állva köszöntötte urát és parancsolóját, s az ünnepélyesség jeléül ugyancsak puskát, pisztolyt durrogtatott. Samil fehér arabs paripán lovagolt, amely otthonához közeledve, vidáman emelgette fejét. A ló szerszámja a lehető legegyszerűbb volt, arany- és ezüstdíszítés nélkül: finoman kidolgozott, közepén mélyedéssel ellátott piros kantárszíj, fényes, legömbölyített kengyelvas, a nyereg alól kilátszó piros nyeregtakaró. Maga az imám barna posztóval borított bundát viselt, ujján és nyakán fekete prémszegéllyel, karcsú, hosszú derekát bőrszíj szorította össze, amelyen tőre függött. Fejét magas, lapos tetejű, fekete bojtos kucsma födte, a köréje tekert fehér turbán végei nyakába csüngtek. Lábfejét zöld, puha saru borította, lábszárát pedig szoros, fekete szárvédő, amelyet egyszerű zsinór tartott össze.808
808Весь народ большого аула Ведено стоял на улице и на крышах, встречая своего повелителя, и в знак торжества также стрелял из ружей и пистолетов. Шамиль ехал на арабском белом коне, весело попрашивавшем поводья при приближении к дому. Убранство коня было самое простое, без украшений золота и серебра: тонко выделанная, с дорожкой посередине, красная ременная уздечка, металлические, стаканчиками, стремена и красный чепрак, видневшийся из-под седла. На имаме была покрытая коричневым сукном шуба с видневшимся около шеи и рукавов черным мехом, стянутая на тонком и длинном стане черным ремнем с кинжалом. На голове была надета высокая с плоским верхом папаха с черной кистью, обвитая белой чалмой, от которой конец спускался за шею. Ступни ног были в зеленых чувяках, и икры обтянуты черными ноговицами, обшитыми простым шнурком.
Az imám egész alakján nem volt semmi fényes, sem arany, sem ezüst; és magas, sudár, tiszteletet parancsoló alakja dísztelen ruhájában az aranyos, ezüstös ruhájú meg fegyverzetű muridok között az előkelőségnek és komor méltóságnak pontosan azt a benyomását keltette, amelyet az imám kelteni akart és tudott népében. Sápadt arca, amelyet rövidre nyírt, rőt szakáll keretezett, állandóan összehunyorított, apró szeme tökéletesen mozdulatlan és szoborszerű volt. Amint az aulon keresztülhaladt, érezte, hogy ezer meg ezer szem pillantása követi, de ő nem nézett senkire. Hadzsi Murat feleségei a száklya többi lakójával együtt kimentek a tornácra, hogy végignézzék az imám bevonulását. Csak az öreg Patimat, Hadzsi Murat édesanyja nem ment ki, hanem ülve maradt előbbi helyén, a száklya padozatán; hosszú, ősz haja kibontva csüngött alá, hosszú karjával átfonta sovány térdeit, és égő fekete szemével pislogva nézett a kemencében parázsló rőzsetűzbe. Éppen úgy, mint a fia, ő is régtől fogva gyűlölte Samilt, de most még jobban gyűlölte, mint régen, és látni sem akarta.809
809Вообще на имаме не было ничего блестящего, золотого или серебряного, и высокая, прямая, могучая фигура его, в одежде без украшений, окруженная мюридами с золотыми и серебряными украшениями на одежде и оружии, производила то самое впечатление величия, которое он желал и умел производить в народе. Бледное, окаймленное подстриженной рыжей бородой лицо его с постоянно сощуренными маленькими глазами было, как каменное, совершенно неподвижно. Проезжая по аулу, он чувствовал на себе тысячи устремленных глаз, но его глаза не смотрели ни на кого. Жены Хаджи-Мурата с детьми тоже вместе со всеми обитателями сакли вышли на галерею смотреть въезд имама. Одна старуха Патимат — мать Хаджи-Мурата, не вышла, а осталась сидеть, как она сидела, с растрепанными седеющими волосами, на полу сакли, охватив длинными руками свои худые колени, и, мигая своими жгучими черными глазами, смотрела на догорающие ветки в камине. Она, так же как и сын ее, всегда ненавидела Шамиля, теперь же еще больше, чем прежде, и не хотела видеть его.
Hadzsi Murat fia sem látta Samil ünnepélyes bevonulását. Sötét, bűzös gödrében csupán hallotta a lövéseket, meg az éneklést, és úgy gyötrődött, ahogyan csak nagyon fiatal, életerős emberek tudnak gyötrődni, ha megfosztják őket szabadságuktól. A bűzös lyukban ülve, szeme előtt mindig ugyanazokkal a szerencsétlen, piszkos, elcsigázott gonosz alakokkal, akikkel együtt volt lecsukva, s akik nagyobbrészt gyűlölték egymást, szenvedélyesen irigyelte most azokat az embereket, akik levegő, napfény és szabadság élvezetében, tüzes paripáikat uruk körül táncoltatták, és baráti együttesben énekelték: „La illah, il allah”.810
810Не видал также торжественного въезда Шамиля и сын Хаджи-Мурата. Он только слышал из своей темной вонючей ямы выстрелы и пение и мучался, как только мучаются молодые, полные жизни люди, лишенные свободы. Сидя в вонючей яме и видя все одних и тех же несчастных, грязных, изможденных, с ним вместе заключенных, большей частью ненавидящих друг друга людей, он страстно завидовал теперь тем людям, которые, пользуясь воздухом, светом, свободой, гарцевали теперь на лихих конях вокруг повелителя, стреляли и дружно пели "Ля илляха иль алла".
Az aulon áthaladva, Samil belovagolt a hatalmas udvarba, amelyen belül fallal körülzárt második udvarban – a szerájban – feleségei éltek. Az első udvar kitárt kapujában két fegyveres lezg fogadta Samilt. Az udvar maga tele volt néppel. Voltak itt olyanok, akik messze földről jöttek ügyes-bajos dolgaikkal, voltak kérelmezők, s voltak olyanok is, akiket Samil maga rendelt oda, hogy ítélkezzék fölöttük, és döntsön sorsuk felől. Samil megérkeztekor valamennyien, akik az udvarban voltak, felálltak és mellükre fektetett kézzel, tiszteletteljesen köszöntötték az imámot. Néhányan térdre borultak, és térdeltek mindaddig, amíg Samil át nem haladt az udvaron a külső kaputól a belsőig. Samil a várakozók között sok, számára kellemetlen arcot pillantott meg, sok unalmas kérelmezőt, aki mind gondoskodást követelt, de azért változatlanul kővé dermedt, mozdulatlan arccal lovagolt el mellettük. A belső udvarba érkezve, a kaputól balra leszállt lováról, házának tornáca előtt.811
811Проехав аул, Шамиль въехал в большой двор, при-мыкавший к внутреннему, в котором находился сераль Шамиля. Два вооруженные лезгина встретили Шамиля у отворенных ворот первого двора. Двор этот был полон народа. Тут были люди, пришедшие из дальних мест по своим делам, были и просители, были и вытребованные самим Шамилем для суда и решения. При въезде Шамиля все находившиеся на дворе встали и почтительно приветствовали имама, прикладывая руки к груди. Некоторые стали на колени и стояли так все время, пока Шамиль проезжал двор от одних, внешних, ворот до других, внутренних. Хотя Шамиль и узнал среди дожидавшихся его много неприятных ему лиц и много скучных просителей, требующих забот о них, он с тем же неизменно каменным лицом проехал мимо них и, въехав во внутренний двор, слез у галереи своего помещения, при въезде в ворота налево.
A hadjárat nagy fáradalmakkal járt; nem is annyira testi, mint inkább szellemi erőfeszítéssel, mivel Samil győzelme nagyhangú magasztalásai közepette is igen jól tudta, hogy a támadás sikertelen volt, számos csecsenc falu elpusztult, porrá égett, s az ingatag, könnyelmű csecsenc nép máris megtántorodott iránta való hűségében, az orosz határhoz közelebb fekvő települések lakossága máris kész átállni az oroszokhoz.812
812После напряжения похода, не столько физического, сколько духовного, потому что Шамиль, несмотря на гласное признание своего похода победой, знал, что поход его был неудачен, что много аулов чеченских сожжены и разорены, и переменчивый, легкомысленный народ, чеченцы, колеблются, и некоторые из них, ближайшие к русским, уже готовы перейти к ним.
Mindez súlyos probléma volt, amely intézkedést követelt, de Samilnak ebben a percben nem volt kedve bármin is gondolkozni. Egyet kívánt csupán: pihenést és azután legkedvesebb feleségének, a tizennyolc éves, fekete szemű, gyors lábú Aminetnek gyöngéd ölelését.813
813Все это было тяжело, против этого надо было принять меры, но в эту минуту Шамилю ничего не хотелось делать, ни о чем не хотелось думать. Он теперь хотел только одного: отдыха и прелести семейной ласки любимейшей из жен своих, восемнадцатилетней черноглазой, быстроногой кистинки Аминет.
Azonban most még gondolni sem lehetett rá, hogy meglássa Aminetet, aki ott volt közvetlen közelében, túl a falon, amely a belső udvarban a férfiak lakosztályát a nők részétől elválasztotta (Samil meg volt győződve róla, hogy most is, mialatt leszáll lováról, Aminet a többi asszonnyal együtt a fal hasadékán keresztül nézi őt); gondolni sem lehetett nemcsak arra, hogy bemenjen hozzá, hanem még arra sem, hogy egyszerűen leheveredjék a puha selyempárnákra, és kipihenje fáradalmait. Mindenekelőtt a déli imádságot kellett elmondani, amelyre abban a pillanatban a legcsekélyebb hajlandóságot sem érzett; azonban az imádságot elmulasztania nemcsak azért volt lehetetlen, mert Samil egy nép egyházi feje volt, hanem azért is, mert neki magának is olyan nélkülözhetetlenné vált, mint a mindennapi eledel. Így hát elvégezte szertartásos mosakodását, és elmondta a déli imádságot. Miután befejezte, hívatta a várakozókat.814
814Но не только нельзя было и думать о том, чтобы видеть теперь Аминет, которая была тут же за забором, отделявшим во внутреннем дворе помещение жен от мужского отделения (Шамиль был уверен, что даже теперь, пока он слезал с лошади, Аминет с другими женами смотрела в щель забора), но нельзя было не только пойти к ней, нельзя было просто лечь на пуховики отдохнуть от усталости. Надо было прежде всего совершить полуденный намаз, к которому он не имел теперь ни малейшего расположения, но неисполнение которого было не только невозможно в его положении религиозного руководителя народа, но и было для него самого так же необходимо, как ежедневная пища. И он совершил омовение и молитву. Окончив молитву, он позвал дожидавшихся его.
Elsőnek apósa lépett be hozzá, aki egyben tanítója is volt. Magas, ősz hajú, hófehér szakállú, pirospozsgás, daliás aggastyán volt Dzsemal-Edin; imádságot mormolt, majd kérdezgetni kezdte Samilt a hadjárat részletei felől, és elmondta, mi történt a hegyekben az imám távollétének ideje alatt.815
815Первым вошел к нему его тесть и учитель, высокий седой благообразный старец с белой, как снег, бородой и красно-румяным лицом, Джемал-Эдин, и, помолившись богу, стал расспрашивать Шамиля о событиях похода и рассказывать о том, что произошло в горах во время его отсутствия.
Mindenféle történt: gyilkosság vérbosszúból, jószáglopás, a tarikát vallási előírásának megszegése: dohányzás, borivás. E közönségesebb események után Dzsemal-Edin arról számolt be, hogy Hadzsi Murat embereket küldött, akiknek segítségével családját ki akarta vitetni az oroszokhoz, de szándékát felfedték, és családját átszállították Vegyenóba, ahol őrizet alatt várják az imám döntését sorsuk felől. A szomszédos vendégszobában együtt ültek a vének, mindezen ügyek megtárgyalására, és Dzsemal-Edin azt tanácsolta Samilnak, hogy azonnal intézze el őket, mivel már három napja ülnek együtt és várják visszatérését.816
816В числе всякого рода событий — об убийствах по кровомщению, о покражах скота, об обвиненных в несоблюдении предписаний тариката: курении табаку, питии вина, — Джемал-Эдин сообщил о том, что Хаджи-Мурат высылал людей для того, чтобы вывести к русским его семью, но что это было обнаружено, и семья привезена в Ведено, где и находится под стражей, ожидая решения имама. В соседней кунацкой были собраны старики для обсуждения всех этих дел, и Джемал-Эдин советовал Шамилю нынче же отпустить их, так как они уже три дня дожидались его.
Ebédje elfogyasztása után, amelyet Zajdet, hegyes orrú, kellemetlen arcú, legidősebb felesége szolgált fel, akit Samil nem szeretett, az imám átment a vendégszobába.817
817Поев у себя обед, который принесла ему остроносая, черная, неприятная лицом и нелюбимая, но старшая жена его Зайдет, Шамиль пошел в кунацкую.
Itt várt rá a hat aggastyán, akikből tanácsa állt. Fehér, deresedő meg rőt szakállukkal, turbánnal vagy anélkül viselt magas kucsmájukban, új besmetben, cserkeszkában, övükben tőrrel ültek ott, és valamennyien felálltak Samil köszöntésére. Samil egy fejjel volt magasabb mindannyiuknál. A vének éppen úgy, mint az imám, tenyérrel felfelé égnek emelték kezüket, behunyt szemmel imádkoztak, majd arcukat végigtörölték kezükkel, végighúzták szakállukon, és alatta összekulcsolták. A szertartás végeztével valamennyien leültek. Samil a középen, magasabb párnán foglalt helyet, és megkezdődött a folyó ügyek megtárgyalása.818
818Шесть человек, составляющие совет его, старики с седыми, серыми и рыжими бородами, в чалмах и без чалм, в высоких папахах и новых бешметах и черкесках, подпоясанные ремнями с кинжалами, встали ему навстречу. Шамиль был головой выше всех их. Все они, так же как и он, подняли руки ладонями кверху и, закрыв глаза, прочли молитву, потом отерли лицо руками, спуская их по бородам и соединяя одну с другою. Окончив это, все сели, Шамиль посередине, на более высокой подушке, и началось обсуждение всех предстоящих дел.
A különböző bűnökkel vádolt egyének fölött a sariat előírása szerint ítélkeztek: kettőt tolvajlásért kezük levágására ítéltek, egyet gyilkosságért fejvesztésre, háromnak megkegyelmeztek. Azután áttértek a legfőbb kérdésre: milyen óvintézkedésekkel akadályozzák meg a csecsencek átpártolását az oroszokhoz. Az átállás megelőzésére Dzsemal-Edin a következő kiáltványt szövegezte meg:819
819Дела обвиняемых в преступлениях лиц решали по шариату: двух людей приговорили за воровство к огрублению руки, одного к огрублению головы за убийство, троих помиловали. Потом приступили к главному делу: к обдумыванию мер против перехода чеченцев к русским. Для противодействия этим переходам Джемал-Эдином было составлено следующее провозглашение:
Örök békét kívánok nektek a mindenható Istenben.820
820"Желаю вам вечный мир с богом всемогущим.
Hallom, hogy az oroszok hízelegnek nektek, és megadásra szólítanak fel benneteket. Ne higgyetek és ne vessétek alá magatokat nekik, hanem tűrjetek. Ha nem kapjátok meg ezért jutalmatokat ebben az életben, akkor megkapjátok az eljövendőben. Emlékezzetek csak vissza, mi történt régebben, amikor elvették fegyvereiteket. Ha akkor, ezernyolcszáznegyvenben Isten nem világosította volna meg elméteket, már mindannyiótokat besoroztak volna katonának, tőr helyett szuronyt hordanátok, és asszonyaitok bugyogó nélkül járnának, és meggyalázva élnének. Ítéljétek meg a jövendőt az elmúltak szerint. Jobb az oroszok ellen való harcban meghalni, mint a hitetlenekkel élni. Tűrjetek és bízzatok, és én kezemben koránnal és karddal eljövök hozzátok, és az oroszok ellen vezetlek benneteket. Most pedig a legszigorúbban megtiltom nektek, hogy szándékotokban vagy akár csak legtitkosabb gondolataitokban is megforduljon a megadás eszméje.821
821Слышу я, что русские ласкают вас и призывают к покорности. Не верьте им и не покоряйтесь, а терпите. Если не будете вознаграждены за это в этой жизни, то получите награду в будущей. Вспомните, что было прежде, когда у вас отбирали оружие. Если бы не вразумил вас тогда, в 1840 году, бог, вы бы уже были солдатами и ходили вместо кинжалов со штыками, а жены ваши ходили бы без шаровар и были бы поруганы. Судите по прошедшему о будущем. Лучше умереть во вражде с русскими, чем жить с неверными. Потерпите, а я с Кораном и шашкою приду к вам и поведу вас против русских. Теперь же строго повелеваю не иметь не только намерения, ко и помышления покоряться русским".
Samil helyeselte a kiáltvány szövegét, aláírta és szétküldette.822
822Шамиль одобрил это провозглашение и, подписав его, решил разослать его.
Ezután sor került Hadzsi Murat ügyére is. Samil számára ez igen nagy jelentőségű volt. Noha még önmagának sem akarta bevallani, tudta, hogyha mellette állott volna Hadzsi Murat a maga ügyességével, bátorságával és vakmerőségével, sohasem történhetett volna meg az, ami most Csecsnyában történik. Kívánatos volna kibékülni Hadzsi Murattal és újra élvezni szolgálatait; de ha már ez lehetetlennek bizonyul, azt mégsem tűrhette Samil, hogy az oroszok használják ki őt. Ezért mindenáron át kell őt csalogatni, és ha egyszer átjött, meg kell ölni. E célból vagy Tifliszbe kell küldeni egy alkalmas embert, aki ott meggyilkolja, vagy pedig ide kell őt csalogatni Vegyenóba, s itt végezni vele. Ez utóbbira pedig egyetlenegy eszköz áll rendelkezésére s ez – Hadzsi Murat családja, elsősorban fia, akit, mint Samil jól tudta, Hadzsi Murat szenvedélyesen szeretett. Tehát Hadzsi Murat fián keresztül kell cselekedni.823
823После этих дел было обсуждаемо и дело Хаджи-Мурата. Дело это было очень важное для Шамиля. Хотя он и не хотел признаться в этом, он знал, что, будь с ним Хаджи-Мурат с своей ловкостью, смелостью и храбростью, не случилось бы того, что случилось теперь в Чечне. Помириться с Хаджи-Муратом и опять пользоваться его услугами было хорошо; если же этого нельзя было, все-таки нельзя было допустить того, чтобы он помогал русским. И потому во всяком случае надо было вызвать его и, вызвав, убить его. Средство к этому было или то, чтобы подослать в Тифлис такого человека, который бы убил его там, или вызвать его сюда и здесь покончить с ним. Средство для этого было одно — его семья, и главное — его сын, к которому, Шамиль знал, что Хаджи-Мурат имел страстную любовь. И потому надо было действовать через сына.
Amikor a vének erről tanácskoztak, Samil lehunyta szemét és elhallgatott.824
824Когда советники переговорили об этом, Шамиль закрыл глаза и умолк.
A tanácsosok tudták, ez annyit jelent, hogy Samil most a próféta hangját hallgatja, aki szól hozzá, és megmondja neki, mit kell tennie. Ötperces ünnepélyes hallgatás után Samil felnyitotta szemét, azután a szokottnál is jobban összehúzta, és így szólt:825
825Советники знали, что это значило то, что он слушает теперь говорящий ему голос пророка, указывающий то, что должно быть сделано. После пятиминутного торжественного молчания Шамиль открыл глаза, еще более прищурил их и сказал:
– Vezessétek elém Hadzsi Murat fiát.826
826— Приведите ко мне сына Хаджи-Мурата.
– Itt van – válaszolt Dzsemal-Edin.827
827— Он здесь, — сказал Джемал-Эдин.
Juszuf, Hadzsi Murat fia, soványan, sápadtan, rongyosan és bűzösen, de még így is szép, fiatal testével és arcával, Patimatéhoz hasonló, égő fekete szemével, csakugyan már a külső udvar kapujában állt, és várta, hogy behívják.828
828И действительно, Юсуф, сын Хаджи-Мурата, худой, бледный, оборванный и вонючий, но все еще красивый и своим телом и лицом, с такими же жгучими, как у бабки Патимат, черными глазами, уже стоял у ворот внешнего двора, ожидая призыва.
Juszuf nem osztozott atyja érzelmeiben Samil iránt. Nem ismerte a múltat, vagy ha ismerte is, de nem élte át, és így nem is értette meg egészen, miért hadakozik atyja olyan állhatatosan Samil ellen. Juszuf csupán egyet kívánt: hogy folytathassa a könnyű, kicsapongó életet, amelyet a hatalmas naib fiaként Hunzahban élvezett; az ő szemében tökéletesen fölösleges volt Samillal háborút viselni. Már csak atyja iránti dacból és ellentmondási vágyból is lelkesedett Samilért, és ugyanolyan elragadtatással hódolt neki, mint a hegyi lakók nagy többsége. Remegő áhítat különös érzésével eltelve lépett be a vendégszobába; amikor megállt az ajtóban, Samil összehunyorított szemének makacs, kemény pillantása érte. Egy pillanatra megtorpant, azután az imámhoz lépett, és megcsókolta nagy, hosszú ujjú, fehér kezét.829
829Юсуф не разделял чувств отца к Шамилю. Он не знал всего прошедшего, или знал, но, не пережив его, не понимал, зачем отец его так упорно враждует с Шамилем. Ему, желающему только одного: продолжения той легкой, разгульной жизни, какую он, как сын наиба, вел в Хунзахе, казалось совершенно ненужным враждовать с Шамилем. В отпор и противоречие отцу, он особенно восхищался Шамилем и питал к нему распространенное в горах восторженное поклонение. Он теперь с особенным чувством трепетного благоговения к имаму вошел в кунацкую и, остановившись у двери, встретился с упорным сощуренным взглядом Шамиля. Он постоял несколько времени, потом подошел к Шамилю и поцеловал его большую, с длинными пальцами белую руку.
– Te vagy Hadzsi Murat fia?830
830— Ты сын Хаджи-Мурата?
– Én vagyok, imám.831
831— Я, имам.
– Tudod, mit cselekedett atyád?832
832— Ты знаешь, что он сделал?
– Tudom, imám, és sajnálom.833
833— Знаю, имам, и жалею об этом.
– Tudsz írni?834
834— Умеешь писать?
– Mullának készültem.835
835— Я готовился быть муллой.
– Akkor írd meg atyádnak, ha visszajő hozzám még most, Bajram ünnepe előtt, megbocsátok neki, és minden úgy lesz, mint azelőtt. Ha pedig nem tér vissza hozzám, és az oroszoknál marad, akkor – Samil itt fenyegetően összevonta szemöldökét – nagyanyádat, anyádat kiadom az aulokba szolgálni, téged pedig lefejeztetlek.836
836— Так напиши отцу, что, если он выйдет назад ко мне теперь, до байрама, я прощу его и все будет по-старому. Если же нет и он останется у русских, то, — Шамиль грозно нахмурился, — я отдам твою бабку, твою мать по аулам, а тебе отрублю голову.
Juszufnak egyetlen arcizma sem rándult meg. Meghajtotta fejét annak jeléül, hogy megértette Samil szavait.837
837Ни один мускул не дрогнул на лице Юсуфа, он наклонил голову в знак того, что понял слова Шамиля.
– Írd meg a levelet, és add át küldöncömnek.838
838— Напиши так и отдай моему посланному.
Samil elhallgatott, és sokáig nézte Juszufot.839
839Шамиль замолчал и долго смотрел на Юсуфа.
– Úgy írd, hogy megszántalak, és nem öletlek meg, csak a szemedet szúratom ki, mint minden árulónak. Menj.840
840— Напиши, что я пожалел тебя и не убью, а выколю глаза, как я делаю всем изменникам. Иди.
Juszuf Samil jelenlétében nyugodtnak látszott, de amikor kivezették a vendégszobából, rávetette magát kísérőjére, kiragadta tőrét hüvelyéből, és magába akarta döfni. De lefogták, megkötözték karját, és újra visszavitték a gödörbe.841
841Юсуф казался спокойным в присутствии Шамиля, но когда его вывели из кунацкой, он бросился на того, кто вел его, и, выхватив у него из ножен кинжал, хотел им зарезаться, но его схватили за руки, связали их и отвели опять в яму.
Aznap este, amikor az esti imádság véget ért, és már szürkült odakinn, Samil magára vetette fehér bundáját, és átment az udvarnak abba a részébe, amelyben feleségei laktak. Egyenesen Aminet szobájába nyitott be. De Aminet nem volt benn: átment az idősebb asszonyokhoz. Samil halkan, nehogy észrevegyék, az ajtó mögé állt, és úgy várta szeretett asszonyát. De Aminet haragudott Samilra, mert a magával hozott selyemkelmét nem neki, hanem Zajdetnek ajándékozta. Látta, ahogyan Samil türelmetlenségében ki-be járkál szobájából, és nem ment vissza, hogy bosszantsa urát. Sokáig állt Zajdet szobájának ajtajában, és halkan nevetgélve figyelte a ki-be járkáló fehér bundás alakot. Miután sokáig hiába várt rá, és elérkezett az éjféli imádság órája, Samil visszament lakosztályába.842
842В этот вечер, когда кончилась вечерняя молитва и смеркалось, Шамиль надел белую шубу и вышел за забор в ту часть двора, где помещались его жены, и направился к комнате Аминет. Но Аминет не было там. Она была у старших жен. Тогда Шамиль, стараясь быть незаметным, стал за дверь комнаты, дожидаясь ее. Но Аминет была сердита на Шамиля за то, что он подарил шелковую материю не ей, а Зайдет. Она видела, как он вышел и как входил в ее комнату, отыскивая ее, и нарочно не пошла к себе. Она долго стояла в двери комнаты Зайдет и, тихо смеясь, глядела на белую фигуру, то входившую, то уходившую из ее комнаты. Тщетно прождав ее, Шамиль вернулся к себе уже ко времени полуночной молитвы.
20843
843XX
Hadzsi Murat egy hetet töltött az erődítményben, Ivan Matvejevics házánál. Annak ellenére, hogy Marja Dmitrijevna összeveszett a bozontos Hanefivel (Hadzsi Murat csak két emberét hozta magával, Hanefit és Eldart), sőt egyszer ki is dobta a konyhából, mert majdnem megkéselte őt – úgy látszott, hogy az asszony egészen különös tiszteletet és rokonszenvet táplál Hadzsi Murat iránt. Az ebédet már nem szolgálta fel neki, ezt átengedte Eldarnak, de minden alkalmat megragadott, hogy láthassa őt, és kedvében járhasson. Élénk részvéttel kísérte a családját illető tárgyalásokat, tudta, hány felesége van, hány gyermeke, hány évesek; a küldöncök minden egyes látogatása után, akit csak tudott, kifaggatott a tárgyalások állása felől.844
844Хаджи-Мурат прожил неделю в укреплении в доме Ивана Матвеевича. Несмотря на то, что Марья Дмитриевна ссорилась с мохнатым Ханефи (Хаджи-Мурат взял с собой только двух: Ханефи и Элдара) и вытолкала его раз из кухни, за что тот чуть не зарезал ее, она, очевидно, питала особенные чувства и уважения и симпатии к Хаджи-Мурату. Она теперь уже не подавала ему обедать, передав эту заботу Элдару, но пользовалась всяким случаем увидать его и угодить ему. Она принимала также самое живое участие в переговорах об его семье, знала, сколько у него жен, детей, каких лет, и всякий раз после посещения лазутчика допрашивала, кого могла, о последствиях переговоров.
Butler a hét leforgása alatt melegen összebarátkozott Hadzsi Murattal. Néha Hadzsi Murat látogatott be szobájába, néha ő ment át hozzá. Olykor tolmács útján beszélgettek, máskor pedig csak úgy, ahogy tudtak: jelekkel és főként mosolygással. Hadzsi Murat nyilvánvalóan megszerette Butlert; ez Eldar viselkedéséből is látszott. Ha Butler belépett Hadzsi Murat szobájába, Eldar kivillantotta hófehér fogsorát örömében, sietve elrendezte a párnákat, hogy kényelmes ülése essék, és elvette kardját, ha történetesen oldalán volt.845
845Бутлер же в эту неделю совсем сдружился с Хаджи-Муратом. Иногда Хаджи-Мурат приходил в его комнату, иногда Бутлер приходил к нему. Иногда они беседовали через переводчика, иногда же собственными средствами, знаками и, главное, улыбками. Хаджи-Мурат, очевидно, полюбил Бутлера. Это видно было по отношению к Бутлеру Элдара. Когда Бутлер входил в комнату Хаджи-Мурата, Элдар встречал Бутлера, радостно оскаливая свои блестящие зубы, и поспешно подкладывал ему подушки под сиденье и снимал с него шашку, если она была на нем.
A bozontos Hanefivel, Hadzsi Murat fogadott testvérével is megismerkedett és megbarátkozott Butler. Hanefi sok hegyi nótát tudott, és jól is énekelt. Hadzsi Murat, hogy Butlernek örömöt szerezzen, behívta Hanefit, és felszólította, hogy énekeljen, megnevezvén a dalokat, amelyeket a legszebbnek tartott. Hanefinek magas tenorhangja volt, meglepően pontosan és kifejezően énekelt. Az egyik dalt különösen szerette Hadzsi Murat, s Butlert meglepte az ének ünnepélyesen szomorú dallama. Butler megkérte a tolmácsot, fordítsa le neki a dal szövegét.846
846Бутлер познакомился и сошелся также и с мохнатым Ханефи, названым братом Хаджи-Мурата. Ханефи знал много горских песен и хорошо пел их. Хаджи-Мурат, в угождение Бутлеру, призывал Ханефи и приказывал ему петь, называя те песни, которые он считал хорошими. Голос у Ханефи был высокий тенор, и пел он необыкновенно отчетливо и выразительно. Одна из песен особенно нравилась Хаджи-Мурату и поразила Бутлера своим торжественно-грустным напевом. Бутлер попросил переводчика пересказать ее содержание и записал ее.
A dal a vérbosszúról szólt – amilyen régen Hadzsi Murat és Hanefi családja között is volt. Szövege a következőképpen hangzott:847
847Песня относилась к кровомщению — тому самому, что было между Ханефи и Хаджи-Муратом.
Megszárad a föld síromon, és elfelejtesz te engem, én szülőanyám. Kövér fű nő a temetőben, betemeti a fű bánatodat, én öregatyám. Megszárad a könny húgom szemében, elszáll szívéből a bánat.848
848Песня была такая: "Высохнет земля на могиле моей — и забудешь ты меня, моя родная мать! Порастет кладбище могильной травой — заглушит трава твое горе, мой старый отец. Слезы высохнут на глазах сестры моей, улетит и горе из сердца ее.
De te nem felejtesz el engem, bátyám, amíg meg nem bosszulod halálomat. Nem felejtesz el te sem, kisebbik testvérem, amíg egy sorban nem fekszel velem.849
849Но не забудешь меня ты, мой старший брат, пока не отомстишь моей смерти. Не забудешь ты меня, и второй мой брат, пока не ляжешь рядом со мной.
Forró vagy te, puskagolyó, és halált hozó, de nem voltál-e hűséges rabszolgám? Betakarsz engem, fekete föld, de nem tapodott-e téged lovam patkója? Hideg vagy, halál, de parancsolód voltam. Föld fogadja be testem, ég fogadja be lelkem.850
850Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть, но не ты ли была моей верной рабой? Земля черная, ты покроешь меня, но не я ли тебя конем топтал? Холодна ты, смерть, но я был твоим господином. Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо".
Hadzsi Murat ezt a dalt mindig behunyt szemmel hallgatta, s amikor utolsó, elnyújtott hangja is elhalt, oroszul megjegyezte:851
851Хаджи-Мурат всегда слушал эту песню с закрытыми глазами и, когда она кончалась протяжной, замирающей нотой, всегда по-русски говорил:
– Jó dal, okos dal.852
852— Хорош песня, умный песня.
Hadzsi Murat megérkezésével, a hozzá és embereihez való közeledéssel a sajátos, erőteljes hegyi élet költészete még jobban megragadta Butlert. Besmetet, cserkeszkát, bőr lábszárvédőt szerzett be magának. Úgy érezte, maga is hegyi lakóvá lett, ugyanolyan életet él, mint azok az emberek, akiket csodál.853
853Поэзия особенной, энергической горской жизни, с приездом Хаджи-Мурата и сближением с ним и его мюридами, еще более охватила Бутлера. Он завел себе бешмет, черкеску, ноговицы, и ему казалось, что он сам горец и что живет такою же, как и эти люди, жизнью.
Az utolsó napon Ivan Matvejevics meghívott néhány tisztet, hogy elbúcsúztassák és elkísérjék Hadzsi Muratot. A tisztek egy része a teázóasztal körül ült, ahol Marja Dmitrijevna töltötte be a teát, másik része a vodkával, kaukázusi vörös borral, harapnivalóval megrakott asztalt vette körül, amikor Hadzsi Murat úti öltözékben, gyors, puha léptekkel sántítva bejött a szobába.854
854В день отъезда Хаджи-Мурата Иван Матвеевич собрал несколько офицеров, чтобы проводить его. Офицеры сидели кто у чайного стола, где Марья Дмитриевна разливала чай, кто у другого стола — с водкой, чи-хирем и закуской, когда Хаджи-Мурат, одетый подорожному и в оружии, быстрыми мягкими шагами вошел, хромая, в комнату.
Valamennyien felálltak, és sorra kezet fogtak vele. Ivan Matvejevics felszólította, foglaljon helyet a tahtán, de ő megköszönte és egy székre ült az ablak alá. A belépésekor támadt általános hallgatás nyilván a legkevésbé sem zavarta meg. Figyelme megállapodott az asztalon, a szamováron és az ennivalón. Egy Petrokovszkij nevű élénk, fiatal tiszt, aki először találkozott Hadzsi Murattal, tolmács segítségével megkérdezte, tetszett-e neki Tiflisz.855
855Все встали и по очереди за руку поздоровались с ним. Иван Матвеевич пригласил его на тахту, но он, поблагодарив, сел на стул у окна. Молчание, воцарившееся при его входе, очевидно, нисколько не смущало его. Он внимательно оглядел все лица и остановил равнодушный взгляд на столе с самоваром и закусками. Бойкий офицер Петроковский, в первый раз видевший Хаджи-Мурата, через переводчика спросил его, понравился ли ему Тифлис.
– Aja – felelte Hadzsi Murat.856
856— Айя, — сказал он.
– Azt mondja, hogy igen – fordította a tolmács.857
857— Он говорит, что да, — отвечал переводчик.
– Mi tetszett neki a legjobban?858
858— Что же понравилось ему?
Hadzsi Murat valamit mondott.859
859Хаджи-Мурат что-то ответил.
– A legjobban a színház tetszett neki.860
860— Больше всего ему понравился театр.
– No és a bál a helytartónál nem tetszett neki?861
861— Ну, а на бале у главнокомандующего понравилось ему?
Hadzsi Murat elkomorult.862
862Хаджи-Мурат нахмурился.
– Minden népnek megvannak a maga szokásai. Nálunk a nők nem öltöznek úgy – mondta Marja Dmitrijevnára pillantva.863
863— У каждого народа свои обычаи. У нас женщины так не одеваются, — сказал он, взглянув на Марью Дмитриевну.
– Mi az, hát nem tetszett neki?864
864— Что же ему не понравилось?
– Van minálunk egy közmondás – mondta Hadzsi Murat a tolmácsnak: – „A kutya hússal etette az öszvért, az öszvér szénával etette a kutyát, és mind a ketten éhesek maradtak.” – Elmosolyodott: – Minden népnek a maga szokásai tetszenek – tette hozzá magyarázatképpen.865
865— У нас пословица есть, — сказал он переводчику, — угостила собака ишака мясом, а ишак собаку сеном, — оба голодные остались. — Он улыбнулся. — Всякому народу свой обычай хорош.
A beszélgetés elakadt. A tisztek teáztak, ettek. Hadzsi Murat elfogadta a felkínált csésze teát, és maga elé állította.866
866Разговор дальше не пошел. Офицеры кто стал пить чай, кто закусывать. Хаджи-Мурат взял предложенный стакан чаю и поставил его перед собой.
– Egy kis tejszínt? Zsemlét? – kínálta Marja Dmitrijevna.867
867— Что ж? Сливок? Булку? — сказала Марья Дмитриевна, подавая ему.
Hadzsi Murat meghajtotta fejét.868
868Хаджи-Мурат наклонил голову.
– Hát akkor isten veled – mondta Butler, és megérintette Hadzsi Murat térdét. – Mikor látjuk egymást újra?869
869— Так что ж, прощай! — сказал Бутлер, трогая его по колену. — Когда увидимся?
– Isten veled, isten veled – mondotta Hadzsi Murat mosolyogva, oroszul. – A kunákom vagy. Én is erősen a kunákod vagyok. Itt az idő, menni kell – mondta és megrázta fejét abba az irányba, amerre el kell indulnia.870
870— Прощай! прощай, — улыбаясь, по-русски сказал Хаджи-Мурат. — Кунак булур. Крепко кунак твоя. Время — айда пошел, — сказал он, тряхнув головой как бы тому направлению, куда надо ехать.
Az ajtóban megjelent Eldar, valami nagyot, fehéret hozott a vállán, kezében kardot. Hadzsi Murat odaintette őt, és Eldar nagy léptekkel odasietett hozzá, átadta neki fehér nemezköpenyét és kardját. Hadzsi Murat felállt, fogta köpenyét, és karján átvetve átnyújtotta Marja Dmitrijevnának, miközben valamit mondott a tolmácsnak.871
871В дверях комнаты показался Элдар с чем-то большим белым через плечо и с шашкой в руке. Хаджи-Мурат поманил его, и Элдар подошел своими большими шагами к Хаджи-Мурату и подал ему белую бурку и шашку. Хаджи-Мурат встал, взял бурку и, перекинув ее через руку, подал Марье Дмитриевне, что-то сказав переводчику. Переводчик сказал:
– Megdicsérted a köpenyét, neked adja – fordította a tolmács.872
872— Он говорит: ты похвалила бурку, возьми.
– De miért? – kérdezte Marja Dmitrijevna elpirulva.873
873— Зачем это? — сказала Марья Дмитриевна, покраснев.
– Mert úgy kell. Szívesen adom – mondta Hadzsi Murat.874
874— Так надо. Адат так, — сказал Хаджи-Мурат.
– Hálásan köszönöm – mondta Marja Dmitrijevna, és elfogadta a köpenyt. – Adja isten, hogy sikerüljön a fiát kiszabadítania – tette hozzá. – Ulán jaksi – fordult a tolmácshoz – mondja meg neki, kívánom, hogy a családja mielőbb kiszabaduljon.875
875— Ну, благодарю, — сказала Марья Дмитриевна, взяв бурку. — Дай бог вам сына выручить. Улан якши, — прибавила она. — Переведите ему, что желаю ему семью выручить.
Hadzsi Murat Marja Dmitrijevnára pillantott, és helyeslően bólintott. Azután kivette Eldar kezéből kardját, és átadta Ivan Matvejevicsnek. Ivan Matvejevics elfogadta, és a tolmácshoz fordult:876
876Хаджи-Мурат взглянул на Марью Дмитриевну и одобрительно кивнул головой. Потом он взял из рук Элдара шашку и подал Ивану Матвеевичу. Иван Матвеевич взял шашку и сказал переводчику:
– Mondd meg neki, fogadja el a pejlovamat, egyebem sincs, amit neki adhatnék.877
877— Скажи ему, чтобы мерина моего бурого взял, больше нечем отдарить.
Hadzsi Murat kezét végighúzta arca előtt a levegőben, s ezzel jelezte, hogy nincs szüksége semmire, és nem fogadja el. Azután a hegyekre, majd szívére mutatott, és kiment a kapuhoz. A többiek követték. A tisztek, akik a szobában maradtak, kivették a kardot hüvelyéből, alaposan szemügyre vették, és úgy döntöttek, hogy valódi gurda.878
878Хаджи-Мурат помахал рукой перед лицом, показывая этим, что ему ничего не нужно и что он не возьмет, а потом, показав на горы и на свое сердце, пошел к выходу. Все пошли за ним. Офицеры, оставшиеся в комнатах, вынув шашку, разглядывали клинок на ней и решили, что эта была настоящая гурда.
Butler Hadzsi Murattal együtt kiment a ház elé. De itt egészen váratlan esemény történt, amely könnyen Hadzsi Murat halálával végződhetett volna, ha csak valamivel is kevésbé elővigyázatos, határozott és ügyes.879
879Бутлер вышел вместе с Хаджи-Муратом на крыльцо. Но тут случилось то, чего никто не ожидал и что могло кончиться смертью Хаджи-Мурата, если бы не его сметливость, решительность и ловкость.
Egy Tas-Kicsu nevezetű kumik falu lakosai, akik fölöttébb tisztelték Hadzsi Muratot, és sokszor jöttek be az erődbe, hogy csak egy pillantást vethessenek a híres naibra, három nappal Hadzsi Murat elutazása előtt követeket küldtek hozzá, és megkérték, jöjjön el pénteken mecsetjükbe.880
880Жители кумыцкого аула Таш-Кичу, питавшие большое уважение к Хаджи-Мурату и много раз приезжавшие в укрепление, чтобы только взглянуть на знаменитого наиба, за три дня до отъезда Хаджи-Мурата послали к нему послов просить его в пятницу в их мечеть.
De a Tas-Kicsuban élő kumik fejedelmek gyűlölték Hadzsi Muratot, és vérbosszú volt közöttük; amikor megtudták, hogy Hadzsi Muratot meghívta a nép, kijelentették, hogy nem engedik be Hadzsi Muratot a mecsetbe. A nép felbőszült, a fejedelem hívei és a nép emberei között verekedés támadt. Az orosz hatóságok lecsendesítették a lakosságot, és megüzenték Hadzsi Muratnak, ne jöjjön el a mecsetbe. Hadzsi Murat nem is ment el, és azt hitték, hogy az eset ezzel be is fejeződött.881
881Кумыцкие же князья, жившие в Таш-Кичу и ненавидевшие Хаджи-Мурата и имевшие с ним кровомщение, узнав об этом, объявили народу, что они не пустят Хаджи-Мурата в мечеть. Народ взволновался, и произошла драка народа с княжескими сторонниками. Русское начальство усмирило горцев и послало Хаджи-Мурату сказать, чтобы он не приезжал в мечеть. Хаджи-Мурат не поехал, и все думали, что дело тем и кончилось.
Azonban Hadzsi Murat elutazásának pillanatában, amikor kilépett a házból, és a lovak már a kapu előtt álltak, lóháton odaérkezett Arszlan kán, kumik fejedelem, akit Butler és Ivan Matvejevics is jól ismertek.882
882Но в самую минуту отъезда Хаджи-Мурата, когда он вышел на крыльцо и лошади стояли у подъезда, к дому Ивана Матвеевича подъехал знакомый Бутлеру и Ивану Матвеевичу кумыцкий князь Арслан-Хан.
Amikor Hadzsi Muratot megpillantotta, övéből előrántotta pisztolyát, és Hadzsi Muratra célzott. De még nem volt ideje elsütni, amikor Hadzsi Murat sánta lába ellenére macskaszerű ügyességgel Arszlan kánra vetette magát a kapuból. Arszlan kán kilőtte pisztolyát, de nem talált. Hadzsi Murat egyik kezével kantáron ragadta Arszlan kán lovát, a másikkal kirántotta tőrét, és tatár nyelven valamit odakiáltott neki.883
883Увидав Хаджи-Мурата и выхватив из-за пояса пистолет, он направил его на Хаджи-Мурата. Но не успел Арслан-Хан выстрелить, как Хаджи-Мурат, несмотря на свою хромоту, как кошка, быстро бросился с крыльца к Арслан-Хану. Арслан-Хан выстрелил и не попал. Хаджи-Мурат же, подбежав к нему, одной рукой схватил его лошадь за повод, другой выхватил кинжал и что-то по-татарски крикнул.
Butler és Eldar egyszerre futottak oda az ellenségekhez, és karon ragadták mindkettőjüket. A lövésre Iván Matvejevics is előjött.884
884Бутлер и Элдар в одно и то же время подбежали к врагам и схватили их за руки. На выстрел вышел и Иван Матвеевич.
– Mi jut eszedbe, Arszlan, hogy ilyen aljasságot követsz el az én házamnál? – kérdezte, amikor megtudta, hogy mi történt. – Ez nincs rendjén, testvér. A szabad mezőn csinálhatsz, amit akarsz, de az én házamnál ne csinálj vérfürdőt.885
885— Что же это ты, Арслан, у меня в доме затеял такую гадость! — сказал он, узнав, в чем дело. — Нехорошо это, брат. В поле две воли, а что же у меня резню такую затевать.
Arszlan kán, kicsi, fekete bajszú ember, sápadtan és egész testében remegve szállt le lováról, és Hadzsi Muratra még egy dühös pillantást vetve, Ivan Matvejeviccsel együtt bement a szobába. Hadzsi Murat visszatért a lovakhoz; nehezen lélegzett és mosolygott.886
886Арслан-Хан, маленький человечек с черными усами, весь бледный и дрожащий, сошел с лошади, злобно поглядел на Хаджи-Мурата и ушел с Иваном Матвеевичем в горницу. Хаджи-Мурат же вернулся к лошадям, тяжело дыша и улыбаясь.
– De hát miért akarta megölni? – kérdezte Butler a tolmácsot.887
887— За что он его убить хотел?. — — спросил Бутлер через переводчика.
– Azt mondja, ez náluk törvény – fordította a tolmács Hadzsi Murat szavait. – Arszlan kánnak meg kell bosszulnia rajta rokonai vérét, azért akarta megölni.888
888— Он говорит, что такой у нас закон, — передал переводчик слова Хаджи-Мурата. — Арслан должен отомстить ему за кровь. Вот он и хотел убить.
– És mi lesz, ha útközben utoléri? – kérdezte Butler.889
889— Ну, а если он догонит его дорогой? — спросил Бутлер.
Hadzsi Murat elmosolyodott.890
890Хаджи-Мурат улыбнулся.
– Mi lesz? Ha megöl, annyit jelent, hogy Allah úgy akarta. No, isten veled – mondta megint oroszul, és lova nyakát megveregetve, pillantását végigjártatta az őt búcsúztatókon, amíg végül Marja Dmitrijevna pillantásával találkozott, és ellágyulva nézett rá.891
891— Что ж, — убьет, значит, так алла хочет. Ну, прошай, — сказал он опять по-русски и, взявшись за холку лошади, обвел глазами всех провожавших его и ласково встретился взглядом с Марьей Дмитриевной.
– Isten veled, jó asszony, köszönök mindent – szólt oda az asszonynak.892
892— Прошай, матушка, — сказал он, обращаясь к ней, — спасиб.
– Adja isten, hogy kiszabaduljon a családod – ismételte Marja Dmitrijevna.893
893— Дай бог, дай бог семью выручить, — повторила Марья Дмитриевна.
Hadzsi Murat a szavakat nem értette, de megértette, hogy az asszony részvéttel van iránta, és bólintott feléje.894
894Он не понял слов, но понял ее участие к нему и кивнул ей головой.
– Nehogy elfelejtsd a kunákodat – mondta Butler.895
895— Смотри, не забудь кунака, — сказал Бутлер.
– Mondd meg neki, hogy hűséges barátja maradok, sohasem felejtem el – válaszolta Hadzsi Murat a tolmácsnak, azután nyomorék lába ellenére a kengyel vasát alig-alig megérintve, gyorsan, könnyedén felpattant a magas nyeregbe, megszokott mozdulattal megtapogatta pisztolyát, megigazította kardját, és azzal a sajátos, egyedülállóan büszke és nemes tartással, amellyel a hegyi lakók megülik lovukat, eltávozott Ivan Matvejevics házától. Hanefi és Eldar is lóra pattantak, és barátságosan elbúcsúzván a háziaktól meg a tisztektől, mursidjuk után vágtattak.896
896— Скажи, что я верный друг ему, никогда не забуду, — ответил он через переводчика и, несмотря на свою кривую ногу, только что дотронулся до стремени, как быстро и легко перенес свое тело на высокое седло и, оправив шашку, ощупав привычным движением пистолет, с тем особенным гордым, воинственным видом, с которым сидит горец на лошади, поехал прочь от дома Ивана Матвеевича. Ханефи и Элдар также сели на лошадей и, дружелюбно простившись с хозяевами и офицерами, поехали рысью за своим мюр-шидом.
A visszamaradottak, mint rendesen, most is az eltávozottakról kezdtek beszélni.897
897Как всегда, начались толки об уехавшем.
– Bátor fickó, annyi szent!898
898— Молодчина!
– Láttad, hogyan vetette magát Arszlan kánra? Még az arca is egészen elváltozott.899
899— Ведь как волк бросился на Арслан-Хана, совсем лицо другое стало.
– Azért becsap bennünket, nagy gazember lehet – jegyezte meg Petrovszkij.900
900— А надует он. Плут большой должен быть, — сказал Петроковский.
– Adná Isten, hogy minél több ilyen gazember lenne az oroszok közt – avatkozott bele a beszédbe bosszúsan Marja Dmitrijevna. – Egy hétig élt itt nálunk, soha egyebet, mint jót, nem tapasztaltunk nála. Barátságos, okos, igazságos ember.901
901— Дай бог, чтобы побольше русских таких плутов было, — вдруг с досадой вмешалась Марья Дмитриевна. — Неделю у нас прожил; кроме хорошего, ничего от него не видали, — сказала она. — Обходительный, умный, справедливый.
– Hogy sikerült mindezt megtudnia?902
902— Почем вы это все узнали?.
– Akárhogyan is, de megtudtam.903
903— Стало быть, узнала.
– Egészen belehabarodott – mondta a belépő Ivan Matvejevics -, akárki akármit mondjon, ez így van.904
904— Втюрилась, а? — сказал вошедший Иван Матвеевич. — Уж это как есть.
– No és ha belehabarodtam. Mi köze hozzá? De miért kell mindjárt rosszat beszélni egy ilyen derék emberről. Tatárnak tatár, mégis rendes ember.905
905— Ну и втюрилась. А вам что? Только зачем осуждать, когда человек хороший. Он татарин, а хороший.
– Igaza van, Marja Dmitrijevna – mondta Butler. – Nagyon szép magától, hogy megvédelmezte.906
906— Правда, Марья Дмитриевна, — сказал Бутлер. — Молодец, что заступились.
21907
907XXI
Az előretolt erődök élete a csecsenc határon változatlanul folyt. Azóta kétszer volt riadó, a katonaság és a milícia kirohant, de nem tudta feltartóztatni a hegyi lakókat: elvágtattak, és az egyik alkalommal, Vozdvizsenszkojéban magukkal vittek nyolc kozák lovat az itatótól, és megöltek egy kozákot. Támadás nem volt azóta, hogy az oroszok az ault felégették. Azonban tekintettel arra, hogy a balszárny Barjatyinszkij herceg személyében új főparancsnokot kapott, küszöbön állt egy nagyobb arányú expedíció Nagy-Csecsnyába.908
908Жизнь обитателей передовых крепостей на чеченской линии шла по-старому. Были с тех пор две тревоги, на которые выбегали роты и скакали казаки и милиционеры, но оба раза горцев не могли остановить. Они уходили и один раз в Воздвиженской угнали восемь лошадей казачьих с водопоя и убили казака. Набегов со времени последнего, когда был разорен аул, не было. Только ожидалась большая экспедиция в Большую Чечню вследствие назначения нового начальника левого фланга, князя Барятинского.
Barjatyinszkij herceg, a trónörökös barátja és a kabard ezred volt parancsnoka, most mint az egész balszárny főparancsnoka, Groznajába való megérkezése után azonnal összevonta csapatait azzal a céllal, hogy folytassa a cár tervének megvalósítását, amelyről Csernisev Voroncovnak írt. A vozdvizsenszkojei csapatok elhagyták az erődöt, és elfoglalták új állásaikat Kurinszk irányában. A katonák ott az erdő irtásával voltak elfoglalva.909
909Князь Барятинский, друг наследника, бывший командир Кабардинского полка, теперь, как начальник всего левого фланга, тотчас по приезде своем в Грозную собрал отряд, с тем чтобы продолжать исполнять те предначертания государя, о которых Чернышев писал Воронцову. Собранный в Воздвиженской отряд вышел из нее на позицию по направлению к Куринскому. Войска стояли там и рубили лес.
Az ifjú Voroncov pompás szövetsátorban lakott, felesége, Marja Vasziljevna, gyakran meglátogatta őt, és a táborban töltötte az éjszakát. Mindenki tudta, hogy Barjatyinszkij és Marja Vasziljevna között bizalmas viszony áll fenn, és ezért a nem udvarképes tisztek meg a katonák durván szidalmazták őt a háta mögött, mert valahányszor a táborba érkezett, őket széjjelküldték rejtett éjszakai figyelőre. A hegyi lakók ugyanis, szokás szerint, a közelbe vontatták ágyúikat, és egy-egy lövedéket bocsátottak alá a táborba. Golyóik többnyire nem találtak, s ezért rendes körülmények között a lövöldözés ellen semmiféle intézkedés nem történt; azonban olyankor, amikor Marja Vasziljevna a táborban tartózkodott, őrséget küldtek ki, nehogy a hegyi lakók felvontathassák ágyúikat, és lövöldözésükkel megijesszék Marja Vasziljevnát.910
910Молодой Воронцов жил в великолепной суконной палатке, и жена его, Марья Васильевна, приезжала в лагерь и часто оставалась ночевать. Ни от кого не были секретом отношения Барятинского с Марьей Васильевной, и потому непридворные офицеры и солдаты грубо ругали ее за то, что благодаря ее присутствию в лагере их рассылали в ночные секреты. Обыкновенно горцы подвозили орудия и пускали ядра в лагерь. Ядра эти большею частью не попадали, и потому в обыкновенное время против этих выстрелов не принималось никаких мер; но для того чтобы горцы не могли выдвигать орудия и пугать Марью Васильевну, высылались секреты.
A katonákat sértette és bosszantotta, hogy azért kell éjjelente őrt állniuk, nehogy az úrhölgyet ijedtség érje, s ezért csúnya szavakkal illették őt mind a katonák, mind azok a tisztek, akik nem voltak bejáratosak a legmagasabb társaságba.911
911Ходить же каждую ночь в секреты для того, чтобы не напугать барыню, было оскорбительно и противно, и Марью Васильевну нехорошими словами честили солдаты и не принятые в высшее общество офицеры.
Butler, aki szabadságon volt, erődjéből ide érkezett, hogy meglátogassa volt hadapródiskolai évfolyamtársait, meg volt ezredtársait, akik a kurinszki ezredben vagy segédtisztként a parancsnokságon teljesítettek szolgálatot. Ott-tartózkodása elején ragyogóan érezte magát. Poltorackij sátrában lakott, nagyszámú ismerőse mind örömmel üdvözölte. Meglátogatta Voroncovot is, akit futólag ismert, mert egy ideig egy ezredben szolgáltak. Voroncov szívélyesen fogadta, bemutatta Barjatyinszkij hercegnek is, és meghívta a búcsúvacsorára, amelyet Barjatyinszkij elődjének, a balszárny volt parancsnokának, Kozlovszkij tábornoknak tiszteletére rendezett.912
912В этот отряд, чтобы повидать там собравшихся своих однокашников по Пажескому корпусу и однополчан, служивших в Куринском полку и адъютантами и ординарцами при начальстве, приехал в отпуск и Бутлер из своего укрепления. С начала его приезда ему было очень весело. Он остановился в палатке Полторацкого и нашел тут много радостно встретивших его знакомых. Он пошел и к Воронцову, которого он знал немного, потому что служил одно время в одном с ним полку. Воронцов принял его очень ласково и представил князю Барятинскому и пригласил его на прощальный обед, который он давал бывшему до Барятинского начальнику левого фланга, генералу Козловскому.
Az ünnepély nagyszerűen sikerült. Egész sátorsort hoztak és állítottak fel ez alkalomra. A sátrak teljes hosszában végig nagy asztalt terítettek, megrakták edénnyel, boros üvegekkel. Minden a szentpétervári vidám testőréletet idézte. Az asztal közepén, az egyik oldalon Kozlovszkij ült, balján felesége. Kétoldalt, az asztal teljes hosszában a kabard és a kurinszki ezredek tisztjei következtek. Butler Poltorackij oldalán ült, jókedvűen beszélgettek és ittak tiszttársaikkal. Amikor a pecsenyéhez érkeztek, a tisztiszolgák pezsgőt töltöttek a poharakba. Poltorackij őszinte rémülettel és sajnálkozással fordult Butlerhez:913
913Обед был великолепный. Были привезены и поставлены рядом шесть палаток. Во всю длину их был накрыт стол, уставленный приборами и бутылками. Все напоминало петербургское гвардейское житье. В два часа сели за стол. В середине стола сидели: по одну сторону Козловский, по другую Барятинский. Справа от Козловского сидел муж, слева жена Воронцовы. Во всю длину с обеих сторон сидели офицеры Кабардинского и Куринского полков. Бутлер сидел рядом с Полторацким, оба весело болтали и пили с соседями-офицерами. Когда дело дошло до жаркого и денщики стали разливать по бокалам шампанское, Полторацкий с искренним страхом и сожалением сказал Бут-леру:
– Most szégyent vall szegény „szóval”.914
914— Осрамится наш "как".
– Hogyhogy?915
915— А что?
– Beszédet kell mondania! De hát ahhoz aztán nem ért.916
916— Да ведь ему надо речь говорить. А что же он может?
– Bizony, barátom, ez aztán egészen más, mint golyózáporban egy erődöt megostromolni. És méghozzá egy hölgy ül mellette, és mindezek az előkelő uraságok! Szegény, még ránézni is rossz – mondogatták egymásnak a tisztek.917
917— Да, брат, это не то, что под пулями завалы брать. А еще тут рядом дама да эти придворные господа. Право, жалко смотреть на него, — говорили между собою офицеры.
Elkövetkezett az ünnepélyes pillanat, Barjatyinszkij felállt, és pezsgős poharát kezében tartva, röviden felköszöntötte Kozlovszkijt. Amikor Barjatyinszkij befejezte mondókáját, Kozlovszkij állt fel, és meglehetősen szilárd hangon kezdte:918
918Но вот наступила торжественная минута. Барятинский встал и, подняв бокал, обратился к Козловскому с короткой речью. Когда Барятинский кончил, Козловский встал и довольно твердым голосом начал:
– Őfelsége legmagasabb akaratából, szóval, elhagyom önöket, elválunk egymástól, tiszt uraim – kezdte. – De tartsanak engem, szóval, mindig magukkal… Tudják, uraim, szóval, ismeretes önök előtt az a régi mondás, hogy… szóval… egy ember egyedül hiába áll ki a csatában. Azért minden, amit hosszú pályám során, szóval, kiérdemeltem, amivel, szóval, elhalmozott engem a cár őfelsége mérhetetlen nagylelkűsége egész helyzetem, szóval, jó hírnevem, szóval… – hangja itt megremegett – szóval, mindezért csak önöknek tartozom hálával, barátaim! – És ráncos arca még jobban összezsugorodott. Felzokogott, és szeme megtelt könnyel. – Hadd fejezzem ki önöknek, szóval, őszinte és szívből jövő hálámat…919
919— По высочайшей его величества воле, я уезжаю от вас, расстаюсь с вами, господа офицеры, — сказал он. — Но считайте меня всегда, как, с вами… Вам, господа, знакома, как, истина — один в поле не воин. Поэтому все, чем я на службе моей, как, награжден, все, как, чем осыпан, великими щедротами государя императора, как, всем положением моим и, как, добрым именем — всем, всем решительно, как… — здесь голос его задрожал, — я, как, обязан одним вам и одним вам, дорогие друзья мои! — И морщинистое лицо сморщилось еще больше. Он всхлипнул, и слезы выступили ему на глаза. — От всего сердца приношу вам, как, мою искреннюю задушевную признательность…
Kozlovszkij nem bírt tovább beszélni, sorra megölelte tiszttársait. Megindító jelenet volt. A hercegné zsebkendőjével takarta el arcát. Szemjon Mihajlovics herceg elhúzta száját és pislogott. A tisztek közül is sokan könnyeztek. Butler, aki csak kevéssé ismerte Kozlovszkijt, szintén alig tudta visszafojtani könnyeit. Hallatlanul tetszett neki az egész. Azután felköszöntők végtelen sora kezdődött: Barjatyinszkijra, Voroncovra, a tisztekre, a katonaságra, s amikor a vendégek felkeltek az asztaltól, nemcsak a bortól ittasultak meg, hanem a harci lelkesedéstől is, amelyre amúgy is különösen hajlamosak voltak.920
920Козловский не мог говорить дальше и, встав, стал обнимать офицеров, которые подходили к нему. Все были растроганы. Княгиня закрыла лицо платком. Князь Семен Михайлович, скривя рот, моргал глазами. Многие из офицеров тоже прослезились. Бутлер, который очень мало знал Козловского, тоже не мог удержать слез. Все это ему чрезвычайно нравилось. Потом начались тосты за Барятинского, за Воронцова, за офицеров, за солдат, и гости вышли от обеда опьяненные и выпитым вином, и военным восторгом, к которому они и так были особенно склонны.
Csodaszép idő volt, derűs, csöndes, pezsdítően tiszta levegőjű. Mindenfelől tábortüzek lobogtak, énekszó hallatszott. Úgy látszott, mintha mindenki ünnepelt volna. Butler áradó, meghatott boldogsággal lelkében lépett be Poltorackij sátrába. Ott már gyülekeztek a tisztek, előkerült a kártyaasztal, az egyik segédtiszt száz rubellel adta a bankot. Butler két ízben is elhagyta a sátrat, keze nadrágzsebében erszényét szorongatta; de végül nem bírta ki tovább, és fogadalma, bátyjának tett ígérete ellenére, leült a kártyaasztal mellé.921
921Погода была чудная, солнечная, тихая, с бодрящим свежим воздухом. Со всех сторон трещали костры, слышались песни. Казалось, все праздновали что-то. Бутлер в самом счастливом, умиленном расположении духа пошел к Полторацкому. К Полторацкому собрались офицеры, раскинули карточный стол, и адъютант заложил банк в сто рублей. Раза два Бутлер выходил из палатки, держа в руке, в кармане панталон, свой кошелек, но, наконец, не выдержал и, несмотря на данное себе и братьям слово не играть, стал понтировать.
Nem telt bele egy óra sem, és Butler kivörösödve, verejtékezve, krétaportól szennyesen könyökölt az asztalon, és gyűrött, foltos kártyák halmaza alatt jegyezte tétjei összegét. Annyit vesztett, hogy nem merte összeszámolni veszteségét. Anélkül is tudta, hogy hiába vesz fel annyi előleget zsoldjára, amennyit csak adnak, hiába adja el hátaslovát, még mindig nem lesz elég pénze, hogy kifizesse mindazt, amivel az ismeretlen segédtisztnek tartozik. Tovább játszott volna, de a segédtiszt szigorú arccal letette a kártyát fehér, gondosan ápolt kezéből, és elkezdte összeadni a krétával felírt számoszlopot, amely Butler veszteségét jelezte. Butler zavartan elnézést kért, amiért nem tudja most mindjárt kifizetni az összeget; hozzátette, hogy majd otthonról elküldi, s mi közben ezt mondta, észrevette, hogy az asztalnál ülők valamennyien szánakoznak rajta, s valamennyien kerülik pillantását, még Poltorackij is. Utolsó estéje volt ez Butlernek. Ha nem ült volna le a játékasztalhoz, hanem átment volna Voroncovhoz, ahová hívták, akkor most minden jó lenne – gondolta magában. Most pedig nemcsak rossz volt minden, hanem egyenesen rémes.922
922И не прошло часу, как Бутлер, весь красный, в поту, испачканный мелом, сидел, облокотившись обеими руками на стол, и писал под смятыми на углы и транспорты картами цифры своих ставок. Он проиграл так много, что уж боялся счесть то, что было за ним записано. Он, не считая, знал, что, отдав все жалованье, которое он мог взять вперед, и цену своей лошади, он все-таки не мог заплатить всего, что было за ним записано незнакомым адъютантом. Он бы играл и еще, но адъютант с строгим лицом положил своими белыми чистыми руками карты и стал считать меловую колонну записей Бутлера. Бутлер сконфуженно просил извинить его за то, что не может заплатить сейчас всего того, что проиграл, и сказал, что он пришлет из дому, и когда он сказал это, он заметил, что всем стало жаль его и что все, даже Полторацкий, избегали его взгляда. Это был последний его вечер. Стоило ему не играть, а пойти к Воронцову, куда его звали, "и все бы было хорошо", — думал он. А теперь было не только не хорошо, но было ужасно.
Miután elbúcsúzott barátaitól és ismerőseitől, Butler hazament. Hazaérkezése után azonnal lefeküdt aludni, és tizennyolc órát aludt egyfolytában, olyan mélyen, ahogyan az ember aludni szokott, ha kártyán veszített. Szomorú ábrázatából, kurta válaszaiból, meg abból, hogy fél rubelt kért kölcsön borravalóul az őt kísérő kozák számára, Marja Dmitrijevna mindjárt kitalálta, hogy mindenét elvesztette, és rátámadt Ivan Matvejicsre, hogy minek engedte el.923
923Простившись с товарищами и знакомыми, он уехал домой и, приехав, тотчас же лег спать и спал восемнадцать часов сряду, как спят обыкновенно после проигрыша. Марья Дмитриевна по тому, что он попросил у нее полтинник, чтобы дать на чай провожавшему его казаку, и по его грустному виду и коротким ответам поняла, что он проигрался, и напала на Ивана Матвеевича, зачем он отпускал его.
Butler másnap tizenkettőkor ébredt, és amikor eszébe jutott helyzete, szeretett volna ismét visszasüllyedni a feledésbe, amelyből éppen csak felbukkant; de ez nem volt lehetséges. Ehelyett sürgősen pénzt kellett előteremtenie, hogy ki tudja fizetni a négyszázhetven rubelt, amellyel adósa maradt az ismeretlen segédtisztnek. A pénz előteremtésének egyik módja abban állt, hogy levelet írt bátyjának, töredelmesen bevallotta bűnét és könyörgött, még ez egyszer és utoljára küldjön neki ötszáz rubelt a malom terhére, amely utolsó közös tulajdonukként még megmaradt. Még egy levél ment fukar nagynénjének, ebben is ötszáz rubelt kért, bármilyen kamatra. Azután bement Ivan Matvejevicshez, mivel tudta, hogy neki, pontosabban Marja Dmitrijevnának van valamelyes pénze, és megkérte, adjon neki kölcsön ötszáz rubelt.924
924На другой день Бутлер проснулся в двенадцатом часу и, вспомнив свое положение, хотел бы опять нырнуть в забвение, из которого только что вышел, но нельзя было. Надо было принять меры, чтобы выплатить четыреста семьдесят рублей, которые он остался должен незнакомому человеку. Одна из этих мер состояла в том, что он написал письмо брату, каясь в своем грехе и умоляя его выслать ему в последний раз пятьсот рублей в счет той мельницы, которая оставалась еще у них в общем владении. Потом он написал своей скупой родственнице, прося ее дать ему на каких она хочет процентах те же пятьсот рублей. Потом он пошел к Ивану Матвеевичу и, зная, что у него или, скорее, у Марьи Дмитриевны есть деньги, просил его дать ему взаймы пятьсот рублей.
– Én adnék szívesen – mondta Ivan Matvejevics -, ebben a pillanatban odaadnám, de Maska nem engedi. Tudod, milyen szűkmarkúak az asszonyok, az ördög vigye el őket. Márpedig, az ördög tudja, valahogyan csak ki kell kászálódni ebből az ügyből! Az az átkozott markotányos nem adna talán valamit?925
925— Я бы дал, — сказал Иван Матвеевич, — сейчас отдал бы, да Машка не даст. Они, эти бабы, очень уж прижимисты, черт их знает. А надо, надо выкрутиться, черт его возьми. У того черта, у маркитанта, нет ли?
De arra már gondolni sem lehetett, hogy a markotányostól kölcsönt vegyen fel; így hát Butler már csak bátyjától vagy fukar rokonától remélhette megváltását.926
926Но у маркитанта нечего было и пробовать занимать. Так что спасение Бутлера могло прийти только от брата или от скупой родственницы.
22927
927XXII
Miután célját Csecsnyában nem érte el, Hadzsi Murat visszatért Tifliszbe, mindennap megjelent Voroncovnál, és amikor a helytartó fogadta őt, könyörgött neki, szedje össze az oroszok fogságában levő hegyi lakókat, és cserélje ki őket családjával. Enélkül, mondotta, keze-lába meg van kötözve, és nem tudja úgy szolgálni az oroszokat, ahogyan szeretné; nem tudja megsemmisíteni Samilt. Voroncov határozatlan formában ígérgette, hogy megtesz minden tőle telhetőt, de folyvást halogatta a dolgot, mondván, hogy majd akkor dönt, ha megérkezik Tifliszbe Argutyinszkij tábornok, akivel meg akarja beszélni az ügyet. Hadzsi Murat akkor arra kérte Voroncovot, engedje őt el egy időre Nuhába, az egyik kaukázusontúli városkába, ahol – úgy gondolta – könnyebben fog sikerülni tárgyalásokba bocsátkoznia Samillal a családját illetően. Azonfelül Nuha mohamedán város, van mecsetje, ahol könnyebben tudná elvégezni a mohamedán vallás elrendelte imádságokat. Voroncov jelentést tett erről Pétervárra, de addig is elengedte Hadzsi Muratot Nuhába.928
928Не достигнув своей цели в Чечне, Хаджи-Мурат вернулся в Тифлис и каждый день ходил к Воронцову и, когда его принимали, умолял его собрать горских пленных и выменять на них его семью. Он опять говорил, что без этого он связан и не может, как он хотел бы, служить русским и уничтожить Шамиля. Воронцов неопределенно обещал сделать, что может, но откладывал, говоря, что он решит дело, когда приедет в Тифлис генерал Аргутинский и он переговорит с ним. Тогда Хаджи-Мурат стал просить Воронцова разрешить ему съездить на время и пожить в Нухе, небольшом городке Закавказья, где он полагал, что ему удобнее будет вести переговоры с Шамилем и с преданными ему людьми о своей семье. Кроме того, в Нухе, магометанском городе, была мечеть, где он более удобно мог исполнять требуемые магометанским законом молитвы. Воронцов написал об этом в Петербург, а между тем все-таки разрешил Хаджи-Мурату переехать в Нуху.
Voroncov és a pétervári hatóságok szemében éppen úgy, mint az orosz közvélemény ama részének szemében, amely tudott Hadzsi Murat átpártolásáról, ez az átállás nem jelentett egyebet, mint szerencsés fordulatot a kaukázusi háború lefolyásában, vagy pedig egyszerűen érdekes epizódot; Hadzsi Murat számára azonban – különösen az utóbbi időben – egész életére döntő, tragikus fordulatot jelentett. Elmenekült a hegyekből, részben azért, hogy életét mentse, részben Samil iránt való gyűlöletből; akármilyen nehéz volt is ez a szökés, végül sikerült, Hadzsi Murat elérte célját, és az első időben csakugyan örült sikerének, és komolyan latolgatta a Samil elleni hadjárat tervét. De hamarosan kitűnt, hogy családja kiváltása, amelyet könnyűnek képzelt, sokkal nehezebb, mint amilyennek gondolta. Samil szigorú rabságban tartotta családját, és azzal fenyegetődzött, hogy feleségeit szétosztogatja a falvaknak, fiát pedig megöli vagy megvakíttatja. Hadzsi Murat most azzal a szándékkal költözött át Nuhába, hogy dagesztáni párthívei segítségével megkísérelje fortéllyal vagy erőszakkal kiragadni családját Samil kezei közül. Utolsó felderítője, aki Nuhában meglátogatta, közölte vele, hogy az avarok arra készülnek, csellel elrabolják Hadzsi Murat családját Samiltól, és azután mind együtt átpártolnak az oroszokhoz, de még nincs elég emberük, aki kész volna erre a vállalkozásra, meg azután nem is tudják addig rászánni magukat, amíg a család Vegyenóban van, hanem csak akkor szándékoznak megtenni, ha Samil a családot Vegyenóból egy másik helységbe szállíttatja át; fogadkoznak, hogy akkor útközben elrabolják őket. Hadzsi Murat megüzente barátainak, hogy háromezer rubelt tűz ki jutalmul családja megmentéséért.929
929Для Воронцова, для петербургских властей, так же как и для большинства русских людей, знавших историю Хаджи-Мурата, история эта представлялась или счастливым оборотом в кавказской войне, или просто интересным случаем; для Хаджи-Мурата же это был, особенно в последнее время, страшный поворот в его жизни. Он бежал из гор, отчасти спасая себя, отчасти из ненависти к Шамилю, и, как ни трудно было это бегство, он достиг своей цели, и в первое время его радовал его успех и он действительно обдумывал планы нападения на Шамиля. Но оказалось, что выход его семьи, который, он думал, легко устроить, был труднее, чем он думал. Шамиль захватил его семью и, держа ее в плену, обещал раздать женщин по аулам и убить или ослепить сына. Теперь Хаджи-Мурат переезжал в Нуху с намерением попытаться через своих приверженцев в Дагестане хитростью или силой вырвать семью от Шамиля. Последний лазутчик, который был у него в Нухе, сообщил ему, что преданные ему аварцы собираются похитить его семью и выйти вместе с семьею к русским, но людей, готовых на это, слишком мало, и что они не решаются сделать этого в месте заключения семьи, в Ведено, но сделают это только в том случае, если семью переведут из Ведено в другое место. Тогда на пути они обещаются сделать это. Хаджи-Мурат велел сказать своим друзьям, что он обещает три тысячи рублей за выручку семьи.
Nuhában Hadzsi Murat lakhelyéül egy kicsiny, hatszobás házat jelöltek ki, nem messze a mecsettől, meg a kán palotájától. Ugyanabban a házban laktak a melléje beosztott orosz tisztek, a tolmács és Hadzsi Murat emberei. Élete a hegyekből érkező felderítők várásában és fogadásában telt, közben megengedett sétalovaglásait végezte a városka környékén.930
930В Нухе Хаджи-Мурату был отведен небольшой дом в пять комнат, недалеко от мечети и ханского дворца. В том же доме жили приставленные к нему офицеры и переводчик и его нукеры. Жизнь Хаджи-Мурата проходила в ожидании и приеме лазутчиков из гор и в разрешенных ему прогулках верхом по окрестностям Нухи.
Április nyolcadikán sétájáról hazatérve, Hadzsi Murat arról értesült, hogy távollétében Voroncov egyik tisztviselője érkezett meg Tifliszből. Noha nagyon szerette volna mihamarabb megtudni, milyen híreket hozott számára Voroncov megbízottja, nem ment be mindjárt abba a szobába, ahol a felügyelő és a megbízott várakoztak reá, hanem hálószobájába vonult, és elvégezte déli imádságát. Amikor befejezte, átment a másik szobába, amely szalon és fogadóhelyiség volt egyben. Kirillov államtanácsos, a Tifliszből érkezett hivatalnok, Voroncovnak azt az óhajtását közölte Hadzsi Murattal, hogy tizenkettedikére jöjjön Tifliszbe, s ott találkozzék Argutyinszkij tábornokkal.931
931Вернувшись 8 апреля с прогулки, Хаджи-Мурат узнал, что в его отсутствие приехал чиновник, из Тифлиса. Несмотря на все желание узнать, что привез ему чиновник, Хаджи-Мурат, прежде чем идти в ту комнату, где его ожидали пристав с чиновником, пошел к себе и совершил полуденную молитву. Окончив молитву, он вышел в другую комнату, служившую гостиной и приемной. Приехавший из Тифлиса чиновник, толстенький статский советник Кириллов, передал Хаджи-Мурату желание Воронцова, чтоб он к двенадцатому числу приехал в Тифлис для свидания с Аргутинским.
– Jaksi – mondta Hadzsi Murat bosszúsan. Kirillov tanácsos nem tetszett neki.932
932— Якши, — сердито сказал Хаджи-Мурат. Чиновник Кириллов не понравился ему.
– Pénzt hoztál? – kérdezte.933
933— А деньги привез?
– Hoztam – válaszolta Kirillov.934
934— Привез, — сказал Кириллов.
– Két hétre való jár – mondotta Hadzsi Murat, és feltartotta előbb tíz, majd négy ujját. – Add ide.935
935— За две недели теперь, — сказал Хаджи-Мурат и показал десять пальцев и еще четыре. — Давай.
– Mindjárt – mondta a tanácsos, és útitáskájából elővette erszényét. – Tulajdonképpen minek neki pénz? – kérdezte aztán oroszul, abban a hiszemben, hogy Hadzsi Murat nem érti meg; de Hadzsi Murat megértette, és haragos pillantást vetett Kirillovra. Miközben előkotorta a pénzt, Kirillov, aki beszélgetni akart Hadzsi Murattal, hogy legyen mit jelentenie visszatértekor Voroncov hercegnek, tolmács útján megkérdezte tőle, nem unatkozik-e Nuhában. Hadzsi Murat megvető pillantással mérte végig a civil ruhás, fegyvertelen, kövér kis embert és nem válaszolt. A tolmács megismételte Kirillov kérdését.936
936— Сейчас дадим, — сказал чиновник, доставая кошелек из своей дорожной сумки. — И на что ему деньги? — сказал он по-русски приставу, полагая, что Хаджи-Мурат не понимает, но Хаджи-Мурат понял и сердито взглянул на Кириллова. Доставая деньги, Кириллов, желая разговориться с Хаджи-Муратом, с тем чтобы иметь что передать по возвращении своем князю Воронцову, спросил у него через переводчика, скучно ли ему здесь. Хаджи-Мурат сбоку взглянул презрительно на маленького толстого человечка в штатском и без оружия и ничего не ответил. Переводчик повторил вопрос.
– Mondd meg neki, hogy nem kívánok vele beszélni. Adja ide a pénzt.937
937— Скажи ему, что я не хочу с ним говорить. Пускай даст деньги.
Kirillov elővette az aranyakat, és felállította hét kicsi oszlopba, mindegyik oszlopba tíz-tíz aranyat; Hadzsi Murat öt aranyat kapott naponta. Azzal odatolta Hadzsi Muratnak, hogy számolja át. Hadzsi Murat cserkeszkája ujjába öntötte az aranyakat, felállt és váratlan mozdulattal nagyot csapott az államtanácsos kopasz fejére. Azzal megindult az ajtó felé. Az államtanácsos felugrott, és rákiáltott a tolmácsra, magyarázza meg, hogy Hadzsi Murat ne merészeljen ilyet tenni, mivel ő – Kirillov – ezredesi rangban van. Ugyanezt megerősítette a jelenlevő kormánybiztos is. De Hadzsi Murat csak bólintott, annak jeléül, hogy tisztában van vele, és elhagyta a szobát.938
938И, сказав это, Хаджи-Мурат опять сел к столу, собираясь считать деньги. Когда Кириллов вынул золотые и разложил семь столбиков по десять золотых (Хаджи-Мурат получал по пять золотых в день), он подвинул их к Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат ссыпал золотые в рукав черкески, поднялся и совершенно неожиданно хлопнул статского советника по плеши и пошел из комнаты. Статский советник привскочил и велел переводчику сказать, что он не должен сметь этого делать, потому что он в чине полковника. То же подтвердил и пристав. Но Хаджи-Мурат кивнул головой в знак того, что он знает, и вышел из комнаты.
– Mit csináljunk vele – mondta a felügyelő. – Fogja a tőrét, beléd szúrja, és kész. Ezekkel a sátánokkal nem készül el az ember. Úgy látom, kezd már nagyon nekibőszülni.939
939— Что с ним станешь делать, — сказал пристав. — Пырнет кинжалом, вот и все. С этими чертями не сговоришь. Я вижу, он беситься начинает.
Amint esteledett, a hegyekből lejött Hadzsi Murat két követe szeméig felhúzott baslikba bugyolálva. A felügyelő Hadzsi Murat szobájába vezette őket. Az egyik izmos, fekete tavlin volt, a másik kiaszott öregember. Kevéssé örvendetes hírrel érkeztek Hadzsi Murathoz. Barátai, akik magukra vállalták családja megmentését, most kereken megtagadták ezt: féltek Samiltól, mert szörnyű halállal fenyeget mindenkit, aki Hadzsi Muratnak segédkezet nyújt. Miután végighallgatta felderítői elbeszélését, Hadzsi Murat keresztbe rakott térdeire könyökölt, és lehorgasztott fejjel sokáig hallgatott. Hadzsi Murat gondolkozott; végül is dönteni akart. Tudta, hogy utoljára gondolja át a dolgot és határoznia kell. Azután fölemelte fejét, két aranyat vett elő, mindegyik követnek átadott egyet-egyet.940
940Как только смерклось, пришли из гор обвязанные до глаз башлыками два лазутчика. Пристав провел их в комнаты к Хаджи-Мурату. Один из лазутчиков был мясистый черный тавлинец, другой — худой старик. Известия, принесенные ими, были для Хаджи-Мурата нерадостные. Друзья его, взявшиеся выручить семью, теперь прямо отказывались, боясь Шамиля, который угрожал самыми страшными казнями тем, кто будут помогать Хаджи-Мурату. Отслушав рассказ лазутчиков, Хаджи-Мурат облокотил руки на скрещенные ноги и, опустив голову в папахе, долго молчал. Хаджи-Мурат думал, и думал решительно. Он знал, что думает теперь в последний раз, и необходимо решение. Хаджи-Мурат поднял голову и, достав два золотых, отдал лазутчикам по одному и сказал:
– Menjetek – mondta nekik.941
941— Идите.
– Mi lesz a válasz?942
942— Какой будет ответ?.
– Isten majd megadja a választ. Menjetek.943
943— Ответ будет, какой даст бог. Идите.
A követek felálltak és elmentek. Hadzsi Murat pedig ülve maradt a szőnyegen, könyökét térdére támasztva. Sokáig ült úgy, és gondolkozott.944
944Лазутчики встали и ушли, а Хаджи-Мурат продолжал сидеть на ковре, опершись локтями на колени. Он долго сидел так и думал.
„Mit tegyek? Bízzam meg Samilban, és menjek vissza hozzá? – gondolta Hadzsi Murat. – Ravasz róka, bizonyára becsap. De még ha nem csapna is be, akkor sem adhatom magam a vörös gazemberek kezére. Már csak azért sem, mert most már nem bízna meg bennem, miután egy ideig az oroszoknál éltem.”945
945"Что делать? Поверить Шамилю и вернуться к нему? — думал Хаджи-Мурат. — Он лисица — обманет. Если же бы он и не обманул, то покориться ему, рыжему обманщику, нельзя было. Нельзя было потому, что он теперь, после того как я побыл у русских, уже не поверит мне", — думал Хаджи-Мурат.
És eszébe jutott egy tavlin mese a sólyomról, amely fogságba esett, egy ideig az emberek között élt, és azután visszatért hegyei közé társaihoz. Visszatért, de a lábain béklyó volt, s a béklyón csörgők. És a sólymok nem fogadták be maguk közé. – Repülj vissza oda – mondották -, ahol az ezüstcsörgőt rád aggatták. Nálunk nincsen csörgő és nincs béklyó. – A sólyom nem akarta elhagyni hazáját és ott maradt. De sólyomtársai nem fogadták be többé, és agyonvágták csőrükkel.946
946И он вспомнил сказку тавлинскую о соколе, который был пойман, жил у людей и потом вернулся в свои горы к своим. Он вернулся, но в путах, и на путах остались бубенцы. И соколы не приняли его. "Лети, — сказали они, — туда, где надели на тебя серебряные бубенцы. У нас нет бубенцов, нет и пут". Сокол не хотел покидать родину и остался. Но другие соколы не приняли и заклевали его.
„Úgy fognak engem is agyonvágni” – gondolta Hadzsi Murat.947
947"Так заклюют и меня", — думал Хаджи-Мурат.
„Maradjak itt? Szerezzem meg az oroszok cárjának a Kaukázust, magamnak hírnevet, rangot, gazdagságot?”948
948"Остаться здесь? Покорить русскому царю Кавказ, заслужить славу, чины, богатство?"
„Ezt megtehetném” – gondolta, felidézve magában találkozását Voroncovval és a herceg hízelkedő szavait.949
949"Это можно", — думал он, вспоминая про свои свидания с Воронцовым и лестные слова старого князя.
„De most, itt el kell döntenem, különben Samil kiirtja családomat.”950
950"Но надо сейчас решить, а то он погубит семью".
Hadzsi Murat egész éjjel nem aludt; gondolkozott.951
951Всю ночь Хаджи-Мурат не спал и думал.
23952
952XXIII
Éjfél után végre határozott. Úgy döntött, hogy megszökik a hegyekbe, hű avarjaival betör Vegyenóba, és vagy meghal, vagy kiszabadítja családját. Hogy azután családjával együtt visszamegy-e az oroszokhoz, vagy pedig Hunzahba vonul-e, és onnan fog-e harcolni Samil ellen, azt Hadzsi Murat még nem döntötte el: most csak egyet tudott, hogy azonnal meg kell szöknie az oroszoktól, fel a hegyekbe. Mindjárt neki is látott, hogy elhatározását valóra váltsa. Párnája alól elővette fekete, vattával bélelt besmetjét, és átment emberei szobájába. Muridjai a tornác másik végén háltak. Amikor Hadzsi Murat kilépett az előszobába, a nyitott ajtón át beáramlott hozzá a holdas éjszaka harmatos, friss levegője, s a ház mellett levő kertből egyszerre több fülemüle éneke, csattogása ütötte meg fülét.953
953К середине ночи решение его было составлено. Он решил, что надо бежать в горы и с преданными аварцами ворваться в Ведено и или умереть, или освободить семью. Выведет ли он семью назад к русским, или бежит с нею в Хунзах и будет бороться с Шамилем, — Хаджи-Мурат не решал. Он знал только то, что сейчас надо было бежать от русских в горы. И он сейчас стал приводить это решение в исполнение. Он взял из-под подушки свой черный ватный бешмет и пошел в помещение своих нукеров. Они жили через сени. Как только он вышел в сени с отворенной дверью, его охватила росистая свежесть лунной ночи и ударили в уши свисты и щелканье сразу нескольких соловьев из сада, примыкавшего к дому.
A tornácon áthaladva Hadzsi Murat benyitott muridjaihoz. Lámpa nem égett a szobában, csupán a fiatal hold első negyede világított be az ablakon. A szoba sarkában asztal állt két székkel, a négy ember a földön aludt szőnyegeken meg köpenyeken. Hanefi az udvaron hált a lovakkal. Gamzalo az ajtó nyikordulására felébredt, felült, majd meglátván Hadzsi Muratot, ismét visszafeküdt. Eldar, aki mellette feküdt, felugrott és parancsra várva, magára kapta besmetjét. Kurban és Khan Mahoma aludtak tovább. Hadzsi Murat az asztalra tette besmetjét, amelyben kemény tárgy koppant az asztal fájára. A bevarrt aranyak voltak.954
954Пройдя сени, Хаджи-Мурат отворил дверь в комнату нукеров. В комнате этой не было света, только молодой месяц в первой четверти светил в окна. Стол и два стула стояли в стороне, и все четыре нукера лежали на коврах и бурках на полу. Ханефи спал на дворе с лошадьми. Гамзало, услыхав скрип двери, поднялся, оглянулся на Хаджи-Мурата и, узнав его, опять лег. Элдар же, лежавший подле, вскочил и стал надевать бешмет, ожидая приказаний. Курбан и Хан-Магома спали. Хаджи-Мурат положил бешмет на стол, и бешмет стукнул о доски стола чем-то крепким. Это были зашитые в нем золотые.
– Ezeket is varrd be – mondta Hadzsi Murat, és odaadta Eldarnak aznap kapott aranyait.955
955— Зашей и эти, — сказал Хаджи-Мурат, подавая Элдару полученные нынче золотые.
Eldar fogta az aranyakat, az ablakhoz lépett, ahol a legvilágosabb volt, tőre alól kis kést vett elő, és elkezdte felfejteni a besmet bélését. Gamzalo felült, és keresztbe tette lábait.956
956Элдар взял золотые и тотчас же, выйдя на светлое место, достал из-под кинжала ножичек и стал пороть подкладку бешмета. Гамзало приподнялся и сидел, скрестив ноги.
– Te pedig, Gamzalo, intézkedj, hogy embereink vizsgálják át puskájukat, pisztolyukat, készítsék elő töltényeiket. Holnap messzire fogunk lovagolni – mondta Hadzsi Murat.957
957— А ты, Гамзало, вели молодцам осмотреть ружья, пистолеты, приготовить заряды. Завтра поедем далеко, — сказал Хаджи-Мурат.
– Golyó van, lőpor is van, minden rendben lesz – mondta Gamzalo, azután valami érthetetlen bőgés tört elő torkából.958
958— Порох есть, пули есть. Будет готово, — сказал Гамзало и зарычал что-то непонятное.
Megértette, miért rendelkezik így Hadzsi Murat. Amióta kijöttek hegyeikből, hovatovább egyre erősebben, csak egyetlenegyet kívánt Gamzalo: megölni, leszúrni minél több orosz kutyát, azután visszafutni a hegyek közé. Most látta, hogy Hadzsi Muratnak ugyanez a szándéka, és nagyon megörült.959
959Гамзало понял, для чего Хаджи-Мурат велел зарядить ружья. Он с самого начала, и что дальше, то сильнее и сильнее, желал одного: побить, порезать, сколько можно, русских собак и бежать в горы. И теперь он видел, что этого самого хочет и Хаджи-Мурат, и был доволен.
Amikor Hadzsi Murat kiment, Gamzalo felköltötte társait, s mind a négyen az egész éjszakát azzal töltötték, hogy gondosan átnézték a puskákat, pisztolyokat, a gyutacsokat, a tűzkövet meg az összes alkatrészeket, kicserélték, ami hibás volt, friss lőport töltöttek a serpenyőbe, kimért adag lőport meg olajos rongyba csavart golyót tömtek a tölténytartójukba, kiélesítették a kardokat és tőröket, s pengéjüket megkenték zsírral.960
960Когда Хаджи-Мурат ушел, Гамзало разбудил товарищей, и все четверо всю ночь пересматривали винтовки,. пистолеты, затравки, кремни, переменяли плохие, подсыпали на полки свежего пороху, затыкали хозыри с отмеренными зарядами пороха, пулями, обернутыми в масленые тряпки, точили шашки и кинжалы и мазали клинки салом.
Hajnal előtt Hadzsi Murat ismét kiment a tornácra, hogy vizet merítsen imádság előtti mosakodásához. A fülemülék éneke most, pirkadat előtt, még tisztábban, hangosabban áradt be a házba. A muridok szobájából pedig a kövön fent penge egyenletes sustorgása, zizegése hallatszott. Hadzsi Murat vizet merített a csöbörből és már szobája felé indult, amikor a muridok szobájából a köszörülés zöreje mellett meghallotta Hanefi magas hangját, aki egy ismerős dalt énekelt. Hadzsi Murat megállt és fülelt.961
961Перед рассветом Хаджи-Мурат опять вышел в сени, чтобы взять воды для омовения. В сенях еще громче и чаще, чем с вечера, слышны были" заливавшиеся перед светом соловьи. В комнате же нукеров слышно было равномерное шипение и свистение железа по камню оттачиваемого кинжала. Хаджи-Мурат зачерпнул воды из кадки и подошел уже к своей двери, когда услыхал в комнате мюридов, кроме звука точения, еще и тонкий голос Ханефи, певшего знакомую Хаджи-Мурату песню. Хаджи-Мурат остановился и стал слушать.
Az ének arról szólt, hogyan hajtott el a hős Hamzat vitézeivel együtt az oroszoktól egy egész ménesre való hófehér lovat, hogyan érte utol a Tereken túl az orosz herceg, s kerítette be őket rengeteg hadseregével. Az ének elbeszélte azután, hogy Hamzat leölte a fehér lovakat, s vitézeivel együtt a tetemükből felhányt véres fal mögé sáncolta el magát, és addig harcolt az oroszok ellen, amíg golyó volt puskájában, tőr az övében és vér az ereiben. Mielőtt meghalt, az égen madárcsapatot pillantott meg Hamzat, és felkiáltott hozzájuk: „Gyors szárnyú madarak, repüljetek haza házainkhoz, és mondjátok meg húgunknak, anyánknak és a fehér leányoknak, hogy mindannyian a hazáért haltunk meg. Mondjátok meg nékik, hogy a mi testünk nem fog sírban nyugodni, hanem éhes farkasok hurcolják széjjel csontjainkat, szemünket kivájják a fekete hollók.”962
962В песне говорилось о том, как джигит Гамзат угнал с своими молодцами с русской стороны табун белых коней. Как потом его настиг за Тереком русский князь и как он окружил его своим, как лес, большим войском. Потом пелось о том, как Гамзат порезал лошадей и с молодцами своими засел за кровавым завалом убитых коней и бился с русскими до тех пор, пока были пули в ружьях и кинжалы на поясах и кровь в жилах. Но прежде чем умереть, Гамзат увидал птиц на небе и закричал им: "Вы, перелетные птицы, летите в наши дома и скажите вы нашим сестрам, матерям и белым девушкам, что умерли мы все за хазават. Скажите им, что не будут наши тела лежать в могилах, а растаскают и оглодают наши кости жадные волки и выклюют глаза нам черные вороны".
E szavakkal végződött a dal. Az utolsó sor mélabús, elnyújtott dallamába belecsengett a vidám Khan Mahoma hangja, aki a dal végén hangosan elkiáltotta magát: „La illah, il allah”, és azután átható hangon felujjongott. Majd minden elcsöndesedett, és ismét nem hallatszott egyéb, mint a fülemülék csattogása a kertből meg a fenőkövön sebesen elsikló, olykor felsüvítő vas egyenletes zizegése, suhogása.963
963Этими словами кончалась песня, и к этим последним словам, пропетым заунывным напевом, присоединился бодрый голос веселого Хан-Магомы, который при самом конце песни громко закричал: "Ля илляха иль алла" — и пронзительно завизжал. Потом все затихло, и опять слышалось только соловьиное чмоканье и свист из сада и равномерное шипение и изредка свистение быстро скользящего по камням железа из-за двери.
Hadzsi Murat annyira elmerült gondolataiba, hogy a korsó észrevétlenül megbillent kezében, és a víz a padlóra folyt. Fejét csóválta rosszallásában, és visszament szobájába.964
964Хаджи-Мурат так задумался, что не заметил, как нагнул кувшин, и вода лилась из него. Он покачал на себя головой и вошел в свою комнату.
Reggeli imádságának elvégzése után Hadzsi Murat átnézte fegyverzetét, majd leült ágyára. Nem volt több tennivalója. Ahhoz, hogy kilovagoljon, előbb engedélyt kellett kérnie a felügyelőtől. De kinn még sötét volt, és a felügyelő aludt.965
965Совершив утренний намаз, Хаджи-Мурат осмотрел свое оружие и сел на свою постель. Делать было больше нечего. Для того чтобы выехать, надо было спроситься у пристава. А на дворе еще было темно, и пристав еще спал.
Hanefi dala eszébe juttatott egy másik dalt, amelyet édesanyja szerzett. A dal valósággal megtörtént eseményről szólt, amely röviddel Hadzsi Murat születése után játszódott le, s amelyet ő csupán anyja elbeszéléséből ismert.966
966Песня Ханефи напомнила ему другую песню, сложенную его матерью. Песня эта рассказывала то, что действительно было, — было тогда, когда Хаджи-Мурат только что родился, но про что ему рассказывала его мать.
A dal így szólt:967
967Песня была такая:
Éles tőröd megsebezte hófehér mellemet, de én a sebre fektettem kicsiny fiamat, az én napocskámat, megmostam őt tüzes véremmel, és a seb behegedt gyógyfüvek, gyökerek nélkül. Nem féltem én a halált, és hős fiam se féli.968
968"Булатный кинжал твой прорвал мою белую грудь, а я приложила к ней мое солнышко, моего мальчика, омыла его своей горячей кровью, и рана зажила без трав и кореньев, не боялась я смерти, не будет бояться и мальчик-джигит".
A dal Hadzsi Murat atyjához szólt, és értelme az volt, hogy Hadzsi Murattal egy időben született meg a kánné harmadik fia is, Bulacs kán. A kán felesége Hadzsi Murat édesanyját hívta dajkának, aki már idősebb fiait is táplálta. De Patimat nem akarta elhagyni újszülött fiát, és megtagadta ezt. Hadzsi Murat atyja ráparancsolt, s amikor az asszony újólag megtagadta, tőrrel támadt rá, és meg is ölte volna, ha félre nem rántják előle. De a végén édesanyja mégsem hagyta őt el, vele maradt, szoptatta, és dalban örökítette meg az eseményt.969
969Слова этой песни обращены были к отцу Хаджи-Мурата, и смысл песни был тот, что, когда родился Хаджи-Мурат, ханша родила тоже своего другого сына, Умма-Хана, и потребовала к себе в кормилицы мать Хаджи-Мурата, выкормившую старшего ее сына, Абу-нунцала. Но Патимат не захотела оставить этого сына и сказала, что не пойдет. Отец Хаджи-Мурата рассердился и приказывал ей. Когда же она опять отказалась, ударил ее кинжалом и убил бы ее, если бы ее не отняли. Так она и не отдала его и выкормила, и на это дело сложила песню.
Hadzsi Murat visszaemlékezett anyjára, amikor lefektette őt aludni maga mellé, a suba alá, a száklya lapos tetején elénekelte neki ezt a dalt, s ő megkérte, mutassa meg oldalán a sebhelyet, amelyet a tőrszúrás hagyott. Elevenen látta most maga előtt, nem ráncosan, őszen, foghíjasan, ahogyan legutóbb elhagyta, hanem fiatalon, szépen és erősen; Patimat olyan erős volt, hogy még ötéves korában is, amikor már nehéz, nagy gyermek volt, kosárban, a hátán vitte őt a hegyeken át nagyapjához.970
970Хаджи-Мурат вспомнил свою мать, когда она, укладывая его спать с собой рядом, под шубой, на крыше сакли, пела ему эту песню, и он просил ее показать ему то место на боку, где остался след от раны. Как живую, он видел перед собой свою мать — не такою сморщенной, седой и с решеткой зубов, какою он оставил ее теперь, а молодой, красивой и такой сильной, что она, когда ему было уже лет пять и он был тяжелый, носила его за спиной в корзине через горы к деду.
Maga előtt látta nagyapját is, ráncos, öreg arcával, ősz szakállával, amint ezüstöt vésett inas kezével, és közben imádságra tanította unokáját. Visszaemlékezett a kútra, a hegy lábában, ahová vízért kísérte édesanyját, bő bugyogójába kapaszkodva. Visszaemlékezett a sovány kutyára, amely megnyalta arcát, a füst és aludttej jellegzetes illatára, amikor édesanyjával a pajtába ment, ahol anyja a teheneket fejte, és a tejet forralta. Visszaemlékezett az alkalomra, amikor először borotválták meg fejét, s ő a falon függő réztálban ámulva pillantotta meg kerek, kékes színben játszó koponyáját.971
971И вспомнился ему и морщинистый, с седой бородкой, дед, серебряник, как он чеканил серебро своими жилистыми руками и заставлял внука говорить молитвы. Вспомнился фонтан под горой, куда он, держась за шаровары матери, ходил с ней за водой. Вспомнилась худая собака, лизавшая его в лицо, и особенно запах и вкус дыма и кислого молока, когда он шел за матерью в сарай, где она доила корову и топила молоко. Вспомнилось, как мать в первый раз обрила ему голову и как в блестящем медном тазу, висевшем на стене, с удивлением увидел свою круглую синеющую головенку.
Gyermekkoráról azután eszébe jutott Juszuf, legkedvesebb fia, akinek ő maga borotválta meg először a fejét. És most már ez a Juszuf is szép, fiatal vitézzé serdült. Fiára gondolt, olyannak látta őt, amilyen utolsó találkozásukkor volt. Aznap történt ez, amikor elhagyta Celmeszt. A fiú elővezette lovát, és megkérte, hogy elkísérhesse őt. Teljes fegyverzetben volt, és kantárjánál fogva vezette lovát. Szép, fiatal, rózsás arcából, egész magas, finom alakjából – magasabb volt atyjánál – csak úgy áradt a merészség, az ifjúság és az életöröm. Fiatal korához képest feltűnően széles válla, erős csípője, hosszú, karcsú törzse, izmos karja, mozdulatainak ereje, hajlékonysága minden alkalommal újra meg újra megörvendeztették apját, aki gyönyörködött fiában.972
972И, вспомнив себя маленьким, он вспомнил и об любимом сыне Юсуфе, которому он сам в первый раз обрил голову. Теперь этот Юсуф был уже молодой красавец джигит. Он вспомнил сына таким, каким видел его последний раз. Это было в тот день, как он выезжал из Цельмеса. Сын подал ему коня и попросил позволения проводить его. Он был одет и вооружен и держал в поводу свою лошадь. Румяное, молодое, красивое лицо Юсуфа и вся высокая, тонкая фигура его (он был выше отца) дышали отвагой молодости и радостью жизни. Широкие, несмотря на молодость, плечи, очень широкий юношеский таз и тонкий, длинный стан, длинные сильные руки и сила, гибкость, ловкость во всех движениях всегда радовали отца, и он всегда любовался сыном.
– Jobb, ha itt maradsz. Most te vagy az egyetlen férfi a háznál. Vigyázz anyádra, nagyanyádra – mondta neki.973
973— Лучше оставайся. Ты один теперь в доме. Береги и мать и бабку, — сказал Хаджи-Мурат.
Hadzsi Murat most visszaemlékezett a bátor és büszke arckifejezésre, amellyel a boldogságában elpiruló Juszuf kijelentette, amíg él, senki sem bánthatja anyját és nagyanyját. Juszuf aztán felült lovára, és a patakig kísérte atyját. Ott visszafordult, és azóta Hadzsi Murat nem látta viszont sem feleségét, sem édesanyját, sem fiát.974
974И Хаджи-Мурат помнил то выраженье молодечества и гордости, с которым, покраснев от удовольствия, Юсуф сказал, что, пока он жив, никто не сделает худого его матери и бабке. Юсуф все-таки сел верхом и проводил отца до ручья. От ручья он вернулся назад, и с тех пор Хаджи-Мурат уже не видал ни жены, ни матери, ни сына.
És ezt a fiút akarja Samil megvakíttatni! Hogy feleségével mi fog történni, arra gondolni sem akart.975
975И вот этого-то сына хотел ослепить Шамиль! О том, что сделают с его женою, он не хотел и думать.
Ezek a gondolatok annyira feldúlták Hadzsi Muratot, hogy nem tudott tovább ülve maradni. Felugrott, gyorsan az ajtóhoz sántikált, és Eldart szólította. A nap még nem kelt fel, de már egészen világos volt. A fülemülék még szóltak.976
976Мысли эти так взволновали Хаджи-Мурата, что он не мог более сидеть. Он вскочил и, хромая, быстро подошел к двери и, отворив ее, кликнул Элдара. Солнце еще не всходило, но было совсем светло. Соловьи не замолкали.
– Eredj, mondd meg a felügyelőnek, hogy ki szeretnék lovagolni, és nyergeld meg a lovakat – mondta Eldarnak.977
977— Поди скажи приставу, что я желаю ехать на прогулку, и седлайте коней, — сказал он.
24978
978XXIV
Butler egyetlen vigasztalása ebben az időben a háború poézise volt, amelynek nemcsak szolgálatát, de magánéletét is szentelte. Cserkesz ruhába öltözve utánozta a hegyi lakók lovasművészetét, és két ízben lesben is állt Bogdanoviccsal, noha senkit sem fogtak el, senkit sem öltek meg. Barátságát a bátorságáról híres Bogdanoviccsal különösen nagyszerűnek és fontosnak érezte Butler. Adósságát úgy fizette ki, hogy magas kamatra kölcsönt vett fel a zsidótól, tehát csak elodázta a helyzet megoldását. Igyekezett minél kevesebbet gondolni helyzetére, és gondjait a háborús poézisen kívül főként borba temette. Egyre többet és többet ivott, erkölcsi ereje és ellenállóképessége napról napra gyengült. Marja Dmitrijevnával szemben sem volt többé bibliai József, hanem ellenkezőleg, durván ostromolta az asszonyt, de legnagyobb ámulatára erős, határozott ellenállásba ütközött, amely megszégyenítette.979
979Единственным утешением Бутлера была в это время воинственная поэзия, которой он предавался не только на службе, но и в частной жизни. Он, одетый в черкесский костюм, джигитовал верхом и ходил два раза в засаду с Богдановичем, хотя в оба раза эти они никого не подкараулили и никого не убили. Эта смелость и дружба с известным храбрецом Богдановичем казалась Бутлеру чем-то приятным и важным. Долг свой он уплатил, заняв деньги у еврея на огромные проценты, то есть только отсрочил и отдалил неразрешенное положение. Он старался не думать о своем положении и, кроме воинственной поэзии, старался забыться еще вином. Он пил все больше и больше и со дня на день все больше и больше нравственно слабел. Он теперь уже не был прекрасным Иосифом по отношению к Марье Дмитриевне, а, напротив, стал грубо ухаживать за ней, но, к удивлению своему, встретил решительный отпор, сильно пристыдивший его.
Április végén csapatok érkeztek az erődbe; Barjatyinszkij rendeletére e csapatoknak át kellett vonulniuk egész Csecsnyán, amely addig áthatolhatatlannak számított. A kabard ezred két százada volt ezzel megbízva, és a Kaukázusban dívó szokások szerint ezeket a századokat úgy fogadták, mint a Kurinszkban állomásozó századok vendégeit. A katonákat elosztották a kaszárnyákba, és nemcsak vacsorával, kásával, marhasülttel vendégelték meg, hanem vodkával is. A tisztek a kurinszki tisztek lakásán helyezkedtek el, és rendes szokás szerint a helybeli tisztek megvendégelték az újonnan érkezetteket.980
980В конце апреля в укрепление пришел отряд, который Барятинский предназначал для нового движения через всю считавшуюся непроходимой Чечню. Тут были две роты Кабардинского полка, и роты эти, по установившемуся кавказскому обычаю, были приняты как гости ротами, стоящими в Куринском. Солдаты разобрались по казармам и угащивались не только ужином, кашей, говядиной, но и водкой, и офицеры разместились по офицерам, и, как и водилось, здешние офицеры угащивали пришедших.
A vendéglátás nagy, énekes tivornyával végződött, Ivan Matvejevics holtrészegen, már nem is vörös, hanem hamuszürke arccal, lovaglóhelyzetben ült székén, kivont karddal vagdalkozott holmi képzelt ellenségekkel, és hol káromkodott, hol hahotázott, hol ölelkezett a tisztekkel, hol táncra perdült kedvenc nótájára: „Samil fellázadt tavalyelőtt, trairaj-ratatáj, tavalyelőtt.”981
981Угощение кончилось попойкой с песенниками, и Иван Матвеевич, очень пьяный, уже не красный, но бледно-серый, сидел верхом на стуле и, выхватив шашку, рубил ею воображаемых врагов и то ругался, то хохотал, то обнимался, то плясал под любимую свою песню: "Шамиль начал бунтоваться в прошедшие годы, трай-рай-рататай, в прошедшие годы".
Butler is ott volt. Megpróbálta ebben a jelenetben is meglátni a háború költészetét, de lelke mélyén sajnálta Ivan Matvejevicset, akit azonban lehetetlen volt megállítani. S Butler, aki maga is érezte, hogy az ital a fejébe száll, csendesen otthagyta a társaságot, és hazafelé indult.982
982Бутлер был тут же. Он старался видеть и в этом военную поэзию, но в глубине души ему жалко было Ивана Матвеевича, но остановить его. не было никакой возможности. И Бутлер, чувствуя хмель в голове, потихоньку вышел и пошел домой.
Telihold ragyogott alá a fehér házikókra meg az út köveire. Olyan világos volt, hogy az úton tisztán látszott minden kavics, minden szalmaszál. Lakása előtt Butler szembetalálkozott Marja Dmitrijevnával, aki szép fejét kendőbe bugyolálta. A visszautasítás óta, amelyben Butler Marja Dmitrijevnától részesült, a férfi kissé szégyenkezve kerülte a vele való találkozást. Most azonban, a holdfényben, kissé ittas állapotban, egyenesen megörült ennek a találkozásnak, és szeretett volna ismét az asszony kegyeibe férkőzni.983
983Полный месяц светил на белые домики и на камни дороги. Было светло так, что всякий камушек, соломинка, помет были видны на дороге. Подходя к дому, Бутлер встретил Марью Дмитриевну, в платке, покрывавшем ей голову и плечи. После отпора, данного Марьей Дмитриевной Бутлеру, он, немного совестясь, избегал встречи с нею. Теперь же, при лунном свете и от выпитого вина, Бутлер обрадовался этой встрече и хотел опять приласкаться к ней.
– Hová megy? – kérdezte.984
984— Вы куда? — спросил он.
– Megyek az öregemért – felelte Marja Dmitrijevna barátságosan. Noha határozottan és őszintén utasította vissza Butler udvarlását, bántotta, hogy a férfi az utóbbi időkben kerüli őt.985
985— Да своего старика проведать, — дружелюбно отвечала она. Она совершенно искренно и решительно отвергала ухаживанье Бутлера, но ей неприятно было, что он все последнее время сторонился ее.
– Minek érte menni, úgyis hazajön.986
986— Что же его проведывать, придет.
– De vajon hazajön-e?987
987— Да придет ли?
– Ha nem jön, majd hozzák.988
988— А не придет — принесут.
– Hiszen éppen ez a baj. Hát ne menjek érte? – kérdezte Marja Dmitrijevna.989
989— То-то, нехорошо ведь это, — сказала Марья Дмитриевна. — Так не ходить?
– Ne menjen. Jöjjön inkább haza.990
990— Нет, не ходите. А пойдем лучше домой.
Marja Dmitrijevna megfordult, és Butler oldalán megindult hazafelé.991
991Марья Дмитриевна повернулась и пошла домой рядом с Бутлером.
A hold olyan ragyogóan világított, hogy az úton haladó árnyékuk feje körül dicsfény sugárzott, amely követte az árnyék mozgását. Butler a sugárkoszorút nézte, és szerette volna megmondani Marja Dmitrijevnának, hogy még mindig éppen úgy tetszik neki, de nem tudta, hogy kezdje. Marja Dmitrijevna várta, mit fog mondani a férfi. Szótlanul értek a ház elé, amikor egyszerre csak lovasok fordultak be a sarkon. Egy tiszt volt, kíséretével.992
992Месяц светил так ярко, что около тени, двигавшейся подле дороги, двигалось сияние вокруг головы. Бутлер смотрел на это сияние около своей головы и собирался сказать ей, что она все так же нравится ему, но не знал, как начать. Она ждала, что он скажет. Так, молча, они совсем уж подходили к дому, когда из-за угла выехали верховые. Ехал офицер с конвоем.
– Ki lehet az? – súgta Marja Dmitrijevna, és félreállt.993
993— Это кого бог несет? — сказала Марья Дмитриевна и посторонилась.
A hold az érkezők hátába világított, s így Marja Dmitrijevna csak akkor ismerte fel, amikor már csaknem melléjük ért. Egy Kamenyev nevű tiszt volt, aki azelőtt Iván Matvejeviccsel együtt szolgált; onnan ismerte őt Marja Dmitrijevna.994
994Месяц светил взад приезжему, так что Марья Дмитриевна узнала его только тогда, когда он почти поравнялся с ними. Это был офицер Каменев, служивший прежде вместе с Иваном Матвеевичем, и потому Марья Дмитриевна знала его.
– Pjotr Nyikolajevics, maga az? – szólt rá Marja Dmitrijevna.995
995— Петр Николаевич, вы? — обратилась к нему Марья Дмитриевна.
– Én vagyok – felelte Kamenyev. – Á, Butler, jó estét. Nem alszik még? Szórakozik Marja Dmitrijevnával? Na, megálljon, majd ad magának Ivan Matvejevics! Hol van?996
996— Я самый, — сказал Каменев. — А, Бутлер! Здравствуйте! Не спите еще? Гуляете с Марьей Дмитриевной? Смотрите, Иван Матвеевич вам задаст. Где он?
– Nem hallja? – mondta Marja Dmitrijevna, és arra mutatott, amerről a tulumbász hangja és énekszó hallatszott. – Mulatnak.997
997— А вот слышите, — сказала Марья Дмитриевна, указывая в ту сторону, из которой неслись звуки тулумбаса и песни. — Кутят.
– Kik mulatnak? Az itteniek?998
998— Это что же, ваши кутят?
– Nem, Haszav-Jurtából jöttek, azokat vendégelik.999
999— Нет, пришли из Хасав-Юрта, вот и угощаются.
– Ez már igen! Látom, idejében érkeztem. Úgyis csak egypercnyi beszédem van Ivan Matvejeviccsel.1000
1000— А, это хорошее дело. И я поспею. Я к нему ведь только на минуту.
– Mi az, hivatalos ügy? – kérdezte Butler.1001
1001— Что же, дело есть? — спросил Бутлер.
– Igen, egy kis ügyecske.1002
1002— Есть маленькое дельце.
– Jó vagy rossz?1003
1003— Хорошее или дурное?
– Kinek hogy. Nekünk jó, de van, akinek gyalázatos.1004
1004— Кому как! Для нас хорошее, кое для кого скверное.
És Kamenyev elnevette magát.1005
1005И Каменев засмеялся.
Ezalatt Butler és Marja Dmitrijevna gyalogszerrel, Kamenyev pedig lóháton Ivan Matvejevics háza elé érkeztek.1006
1006В это время и пешие и Каменев подошли к дому Ивана Матвеевича.
– Csihirjov – szólította Kamenyev egyik kozákját. – Gyere csak ide.1007
1007— Чихирев! — крикнул Каменев казаку. — Подъезжай-ка.
A kozák kivált társai közül, odalovagolt a tiszt elé. Szabályos doni kozák egyenruhát viselt, csizmát, köpenyt; nyeregkápáján tarisznya függött.1008
1008Донской казак выдвинулся из остальных и подъехал. Казак был в обыкновенной донской форме, в сапогах, шинели и с переметными сумами за седлом.
– No, add csak ide, amit hoztunk – mondta Kamenyev, és leszállt a nyeregből.1009
1009— Ну, достань-ка штуку, — сказал Каменев, слезая с лошади.
A kozák is leszállt, és a tarisznyából kisebb zsákot vett elő, amelyben valami tárgy volt. Kamenyev kivette a zsákot kozák kezéből és belenyúlt.1010
1010Казак тоже слез с лошади и достал из переметной сумы мешок с чем-то. Каменев взял из рук казака мешок и запустил в него руку.
– Mutassam meg, mit hoztam, Marja Dmitrijevna? – fordult az asszonyhoz. – De nem fog megijedni?1011
1011— Так показать вам новость? Вы не испугаетесь? — обратился он к Марье Дмитриевне.
– Mitől ijednék meg? – válaszolt az asszony.1012
1012— Чего же бояться, — сказала Марья Дмитриевна.
– Tessék, itt van – mondta Kamenyev; a zacskóból emberi fejet húzott elő, és feltartotta a holdfénybe. – Megismeri?1013
1013— Вот она, — сказал Каменев, доставая человеческую голову и выставляя ее на свет месяца. — Узнаете?
Kopaszra borotvált fej volt, erősen előredudorodó homlokcsonttal, fekete, nyírott szakállal és rövid bajusszal. Egyik szeme nyitva állt, a másik félig lehunyva; a beretvált koponya több helyen véres volt, látszott, hogy több kardcsapás érte, de egyik sem törte be egészen. Orrlyukaiban megalvadt, fekete vér látszott. Nyaka köré véres kendő volt csavarva. Temérdek sebe ellenére, az elkékült ajkak körül gyermekded, jóságos kifejezés ült.1014
1014Это была голова, бритая, с большими выступами черепа над глазами и черной стриженой бородкой и подстриженными усами, с одним открытым, другим полузакрытым глазом, с разрубленным и недорубленным бритым черепом, с окровавленным запекшейся черной кровью носом. Шея была замотана окровавленным полотенцем. Несмотря на все раны головы, в складе посиневших губ было детское доброе выражение.
Marja Dmitrijevna ránézett, azután szó nélkül megfordult, és gyors léptekkel bement a házba.1015
1015Марья Дмитриевна посмотрела и, ничего не сказав, повернулась и быстрыми шагами ушла в дом.
Butler nem bírta levenni szemét a rémséges látványról. Hadzsi Murat feje volt, Hadzsi Muraté, akivel nemrégen annyi estét töltött baráti beszélgetésben.1016
1016Бутлер не мог отвести глаз от страшной головы. Это была голова того самого Хаджи-Мурата, с которым он так недавно проводил вечера в таких дружеских беседах.
– De hát hogyan történt? Ki gyilkolta meg? Hol? – kérdezte.1017
1017— Как же это? Кто его убил? Где? — спросил он.
– Kereket akart oldani, elfogták – magyarázta Kamenyev, azzal visszaadta a kozáknak a fejet, s maga Butlerrel együtt belépett a házba.1018
1018— Удрать хотел, поймали, — сказал Каменев и отдал голову казаку, а сам вошел в дом вместе с Бутлером.
– Igazi hősként halt meg – tette hozzá.1019
1019— И молодцом умер, — сказал Каменев.
– De hát hogyan történt mindez?1020
1020— Да как же это все случилось?
– Várjon egy kicsit. Ha megjön Ivan Matvejevics, majd mindent részletesen elmesélek. Hiszen azért küldtek ide. Végig kell hordoznom a fejét valamennyi erődön és aulon.1021
1021— А вот погодите, Иван Матвеевич придет, я все подробно расскажу. Ведь я затем послан. Развожу по всем укреплениям, аулам, показываю.
Elküldtek Ivan Matvejevicsért, aki berúgva, két hasonlóan berúgott tiszttel érkezett, és ölelgetni kezdte Kamenyevet.1022
1022Было послано за Иваном Матвеевичем, и он, пьяный, с двумя также сильно выпившими офицерами, вернулся в дом и принялся обнимать Каменева.
– Tudja, mit hoztam? – kezdte Kamenyev. – Hadzsi Murat fejét hoztam el magának.1023
1023— А я к вам, — сказал Каменев. — Хаджи-Мурата голову привез.
– Hazudsz! Csak nem ölték meg?1024
1024— Врешь! Убили?
– De igen, meg akart szökni.1025
1025— Да, бежать хотел.
– Mondtam, hogy be fog csapni bennünket. No, hol van az a fej? Mutasd!1026
1026— Я говорил, что надует. Так где же она? Голова-то? Покажи-ка.
Behívták a kozákot, s az behozta a zsákot. Elővették belőle a fejet, és Ivan Matvejevics ittas szemmel sokáig bámulta.1027
1027Кликнули казака, и он внес мешок с головой. Голову вынули, и Иван Матвеевич пьяными глазами долго смотрел на нее.
– Mégiscsak derék fickó volt – mondta végre. – Add ide, hadd csókolom meg.1028
1028— А все-таки молодчина был, — сказал он. — Дай я его поцелую.
– Igaz, szilaj legény volt – jegyezte meg az egyik tiszt.1029
1029— Да, правда, лихая была голова, — сказал один из офицеров.
Amikor mind alaposan szemügyre vették a fejet, visszaadták a kozáknak. A kozák visszadugta a zsákba, miközben úgy igyekezett a földre ejteni, hogy minél kisebbet koppanjon.1030
1030Когда все осмотрели голову, ее отдали опять казаку. Казак положил голову в мешок, стараясь опустить на пол так, чтобы она как можно слабее стукнула.
– Aztán mondd, Kamenyev, valami mondókát is szavalsz hozzá, amikor így mutogatod? – kérdezte az egyik tiszt.1031
1031— А что ж ты, Каменев, приговариваешь что, когда показываешь? — говорил один офицер.
– Add ide még egyszer, hadd csókoljam meg, nekem adta a kardját ajándékba – ordította Ivan Matvejevics.1032
1032— Нет, дай я его поцелую. Он мне шашку подарил, — кричал Иван Матвеевич.
Butler kiment a ház elé. Marja Dmitrijevna a lépcső második fokán ült. Hátrafordult s amikor meglátta Butlert, azonnal haragosan elfordult megint.1033
1033Бутлер вышел на крыльцо. Марья Дмитриевна сидела на второй ступеньке. Она оглянулась на Бутлера и тотчас же сердито отвернулась.
– Mi a baj, Marja Dmitrijevna? – kérdezte Butler.1034
1034— Что вы, Марья Дмитриевна? — спросил Бутлер.
– Gyilkosok maguk mind egytől egyig, gyűlölöm magukat, gyilkosok – mondta az asszony és felállt.1035
1035— Все вы живорезы. Терпеть не могу. Живорезы, право, — сказала она, вставая.
– De hiszen ez mindenkivel megtörténhet – válaszolta Butler, aki nem tudta, hogy mit mondjon. – Ez a háború.1036
1036— То же со всеми может быть, — сказал Бутлер, не зная, что говорить. — На то война.
– Háború? – kiáltotta Marja Dmitrijevna. – Miféle háború? Gyilkosok, annyi az egész. A holttest a földbe való, ők meg röhögnek rajta. Gyilkosok, gyilkosok – ismételte, azzal lement a lépcsőn, és a hátsó bejáraton át bement a házba.1037
1037— Война! — вскрикнула Марья Дмитриевна. — Какая война? Живорезы, вот и все. Мертвое тело земле предать надо, а они зубоскалят. Живорезы, право, — повторила она и сошла с крыльца и ушла в дом через задний ход.
Butler visszatért a szobába, és megkérte Kamenyevet, beszélje el részletesen, miképpen történt az egész.1038
1038Бутлер вернулся в гостиную и попросил Каменева рассказать подробно, как было все дело.
Kamenyev belefogott elbeszélésébe.1039
1039И Каменев рассказал.
A dolog a következőképpen történt.1040
1040Дело было вот как.
251041
1041XXV
Hadzsi Muratnak megengedték, hogy a város közelébe kilovagolhasson, mégpedig feltétlenül kozák lovasok kíséretében. Nuhában összesen vagy fél század kozák állomásozott, akik közül tízen a parancsnokság körül teljesítettek szolgálatot. Ha mármost a parancs szerint mindennap tíz kozákot adnak Hadzsi Murat mellé kíséretül, ez annyit jelent, hogy mindegyiknek minden második nap szolgálatot kell teljesíteni, így hát első nap vele adták a tíz lovast, de azután úgy döntöttek, hogy öt embert adnak melléje kíséretül, s megkérték, ne vigye magával valamennyi muridját.1042
1042Хаджи-Мурату было разрешено кататься верхом вблизи города и непременно с конвоем казаков. Казаков всех в Нухе была полусотня, из которой разобраны были по начальству человек десять, остальных же, если их посылать, как было приказано, по десять человек, приходилось бы наряжать через день. И потому в первый день послали десять казаков, а потом решили посылать по пять человек, прося Хаджи-Мурата не брать с собой всех своих нукеров.
Április kilencedikén Hadzsi Murat mind az öt emberével indult sétára. Miközben lóra szálltak, a parancsnok észrevette, hogy mind az öt murid lovagolni készül Hadzsi Murattal, szól is neki, hogy nem szabad valamennyi emberét magával vinnie, de Hadzsi Murat úgy tett, mintha nem hallotta volna, elindította lovát, és a parancsnok nem akadékoskodott. A kozákokat egy Nazarov nevű altiszt vezette, a Szent György-rend lovagja, körbenyírt barna fürtös, pirospozsgás, egészséges, fiatal gyerek. Szegény, óhitű család legidősebb fia volt, apátlan árvaként nőtt fel, maga tartotta el öreg édesanyját, három nővérét, két öccsét.1043
1043Но 25 апреля Хаджи-Мурат выехал на прогулку со всеми пятью. В то время как Хаджи-Мурат садился на лошадь, воинский начальник заметил, что все пять нукеров собирались ехать с Хаджи-Муратом, и сказал ему, что ему не позволяется брать с собой всех, но Хаджи-Мурат как будто не слыхал, тронул лошадь, и воинский начальник не стал настаивать. С казаками был урядник, георгиевский кавалер, в скобку остриженный, молодой, кровь с молоком, здоровый русый малый, Назаров. Он был старший в бедной старообрядческой семье, выросший без отца и кормивший старую мать с тремя дочерьми и двумя братьями.
– Vigyázz rá Nazarov, ne engedd túl messzire – szólt utána a katonai parancsnok.1044
1044— Смотри, Назаров, не пускай далеко! — крикнул воинский начальник.
– Igenis, nagyságos uram – válaszolta Nazarov, és puskáját hátravetve, fölemelkedett a kengyelben, vágtába ugratta erős, derék, vörös paripáját. Négy kozák lovagolt mögötte: Ferapontov, egy hosszú, sovány fickó, nagy tolvaj és minden hájjal megkent gazember – ő volt az, aki Gamzalónak lőport adott el; Ignatov, aki már leszolgálta idejét, nem egészen fiatal, egészséges paraszt, aki büszke volt nagy testi erejére; Miskin, egy gyenge, kiskorú fiúcska, akit mindenki kinevetett, és Petrakov, fiatal, szőke legény, anyja egyetlen fia, örökké vidám és barátságos.1045
1045— Слушаю, ваше благородие, — ответил Назаров и, поднимаясь на стременах, тронул рысью, придерживая за плечом винтовку, своего доброго, крупного, рыжего, горбоносого мерина. Четыре казака ехали за ним: Ферапонтов, длинный, худой, первый вор и добытчик, — тот самый, который продал порох Гамзале; Игнатов, Отслуживающий срок, немолодой человек, здоровый мужик, хваставшийся своей силой; Мишкин, слабосильный малолеток, над которым все смеялись, и Петраков, молодой, белокурый, единственный сын у матери, всегда ласковый и веселый.
Reggel köd ereszkedett alá, de később kivilágosodott, kisütött a nap az alig-alig bontakozó friss levelekre, a fiatal, szűzies fűre, a csírázó gabonavetésekre meg az úttól balra feltünedező sebes folyó habjaira.1046
1046С утра был туман, но к завтраку погода разгулялась, и солнце блестело и на только что распустившейся листве, и на молодой девственной траве, и на всходах хлебов, и на ряби быстрой реки, видневшейся налево от дороги.
Hadzsi Murat lépésben haladt, emberei meg a kozákok közvetlen közelségében követték. Lépésben értek ki az erődből. Szemben velük asszonyok jöttek, fejükön kosár, katonák szekéren, meg nyikorgó, kétkerekű, tatár bivalyos szekerek. Amikor vagy kétversztányira volt az erődtől, Hadzsi Murat gyorsabb járásra ösztökélte hófehér kabard lovát; olyan sebesen ügetett, hogy emberei csak vágtázva bírtak nyomában maradni. A kozákok is megeresztették lovukat.1047
1047Хаджи-Мурат ехал шагом. Казаки и его нукеры, не отставая, следовали за ним. Выехали шагом по дороге за крепостью. Встречались женщины с корзинами на головах, солдаты на повозках и скрипящие арбы на буйволах. Отъехав версты две, Хаджи-Мурат тронул своего белого кабардинца; он пошел проездом, так, что его нукеры шли большой рысью. Так же ехали и казаки.
– Micsoda jó lova van – mondta Ferapontov. – Bezzeg, ha akkor találkoztam volna vele, amikor még ellenségünk volt!1048
1048— Эх, лошадь добра под ним, — сказал Ферапонтов. — Кабы в ту пору, как он не мирной был, ссадил бы его.
– Az ám, ezért a lovacskáért megkaptál volna háromszáz rubelt is Tifliszben.1049
1049— Да, брат, за эту лошадку триста рублей давали в Тифлисе.
– No, én pedig beérem őt a magamén – mondta Nazarov.1050
1050— А я на своем перегоню, — сказал Назаров.
– Hadd lássuk – mondta rá Ferapontov.1051
1051— Как же, перегонишь, — сказал Ферапонтов.
Hadzsi Murat egyre gyorsabban száguldott.1052
1052Хаджи-Мурат все прибавлял хода.
– Hé, kunák, így nem lehet! Lassabban – kiáltott Nazarov, és utánavetette magát.1053
1053— Эй, кунак, нельзя так. Потише! — прокричал Назаров, догоняя Хаджи-Мурата.
Hadzsi Murat hátranézett, nem válaszolt, és ugyanolyan sebességgel haladt tovább.1054
1054Хаджи-Мурат оглянулся и, ничего не сказав, продолжал ехать тем же проездом, не уменьшая хода.
– Alighanem valami rosszban sántikálnak ezek az ördöngösök – jegyezte meg Ignatov. – Nézd, már verik a lovat.1055
1055— Смотри, задумали что, черти, — сказал Игнатов. — Вишь, лупят.
Így száguldottak egyversztányit a hegyek felé.1056
1056Так прошли с версту по направлению к горам.
– Nem szabad, ha mondom! – kiáltott rá ismét Nazarov.1057
1057— Я говорю, нельзя! — закричал опять Назаров.
Hadzsi Murat nem válaszolt, hátra sem nézett, csak meggyorsította menetét, ügetésből most már vágtára fogta lovát.1058
1058Хаджи-Мурат не отвечал и не оглядывался, только еще прибавлял хода и с проезда перешел на скок.
– Mégse fogsz megszökni előlem! – ordította Nazarov, aki becsületében érezte magát sértve.1059
1059— Врешь, не уйдешь! — крикнул Назаров, задетый за живое.
Korbácsával rávágott erős, vörös szőrű lovára, felállt a kengyelben, egészen előrehajolt, és úgy vetette magát Hadzsi Murat után.1060
1060Он ударил плетью своего крупного рыжего мерина и, привстав на стременах и нагнувшись вперед, пустил его во весь мах за Хаджи-Муратом.
Az ég olyan tiszta volt, a levegő olyan üde, az életöröm olyan erős Nazarov lelkében, amikor derék, erős paripájával egyetlen lénnyé összeforrva repült a sima úton Hadzsi Murat nyomában, hogy az eszét sem járta meg valami gyászos vagy szörnyű fordulat lehetősége. Örült, hogy minden egyes ugrással kisebbedett a távolság közte és Hadzsi Murat között, és egyre közelebb jutott hozzá. Hadzsi Murat a nehéz kozák ló közeledő dobogásából következtetett rá, hogy Nazarov hamarosan utoléri őt; jobbjával pisztolya után nyúlt, miközben baljával kissé visszafogta lovát, amely tűzbe jött és nyugtalankodott a mögötte hallatszó patkódobogás miatt.1061
1061Небо было так ясно, воздух так свеж, силы жизни так радостно играли в душе Назарова, когда он, слившись в одно существо с доброю, сильною лошадью, летел по ровной дороге за Хаджи-Муратом, что ему и -в голову не приходила возможность чего-нибудь недоброго, печального или страшного. Он радовался тому, что с каждым скоком набирал на Хаджи-Мурата и приближался к нему. Хаджи-Мурат сообразил по топоту крупной лошади казака, приближающегося к нему, что он накоротко должен настигнуть его, и, взявшись правой рукой за пистолет, левой стал слегка сдерживать своего разгорячившегося и слышавшего за собой лошадиный топот кабардинца.
– Nem szabad, ha mondom! – rikoltotta újból Nazarov, aki most már csaknem Hadzsi Murat mellé érkezett, és kinyújtotta kezét, hogy kantáron ragadja lovát. De még nem volt ideje megfogni a szárat, amikor lövés dördült el.1062
1062— Нельзя, говорю! — крикнул Назаров, почти равняясь с Хаджи-Муратом и протягивая руку, чтобы схватить за повод его лошадь. Но не успел он схватиться за повод, как раздался выстрел.
– Mit csinálsz? – kiáltott fel Nazarov, és melléhez kapott. – Üssétek, fiúk! – nyögte ki, és azzal lerogyott a nyeregkápára.1063
1063— Что ж это ты делаешь? — закричал Назаров, хватаясь за грудь. — Бей их, ребята, — проговорил он и, шатаясь, повалился на луку седла.
De a muridok hamarabb kaptak fegyverükhöz, mint a kozákok, pisztollyal lövöldöztek rájuk, és kardjukkal vagdalkoztak. Nazarovot a szakadatlanul társai megriadt lovai körül keringő lova magával vonszolta. Ignatov lova kidőlt, és estében rázuhant lovasa lábára. A hegyi lakók közül ketten lóhátról karddal barázdálták fejét, karját. Petrakov társa segítségére sietett volna, de két lövés érte egyidejűleg, egy hátába, egy pedig oldalába; mint a zsák, súlyosan zuhant le lováról.1064
1064Но горцы прежде казаков взялись за оружие и били казаков из пистолетов и рубили их шашками. Назаров висел на шее носившей его вокруг товарищей испуганной лошади. Под Игнатовым упала лошадь, придавив ему ногу. Двое горцев, выхватив шашки, не слезая, полосовали его по голове и рукам. Петраков бросился было к товарищу, но тут же два выстрела, один в спину, другой в бок, сожгли его, и он, как мешок, кувырнулся с лошади.
Miskin megfordította lovát, és az erőd felé száguldott. Hanefi Khan Mahomával utánavetette magát, de már messze járt, és nem tudták utolérni.1065
1065Мишкин повернул лошадь назад и поскакал к крепости. Ханефи с Хан-Магомой бросились за Мишкиным, но он был уже далеко впереди, и горцы не могли догнать его.
Amikor látták, hogy nem érik utol a kozákot, Hanefi meg Khan Mahoma visszatértek öveikhez. Gamzalo, miután egy tőrszúrással kivégezte Ignatovot, leszúrta Nazarovot is, és lerángatta lováról. Khan Mahoma a halottaktól elvette tölténytáskájukat. Hanefi Nazarov lovát is magával akarta vinni, de Hadzsi Murat rákiáltott, hogy ne tegye, és újból nekiiramodott az útnak. Muridjai utána vágtattak, elkergetvén maguktól Nazarov vörös lovát, amely követni akarta őket. Már háromversztányira voltak Nuhától, rizsföldek között, amikor a riadót jelző ágyúlövés eldördült a bástyáról.1066
1066Увидав, что они не могут догнать казака, Ханефи с Хан-Магомой вернулись к своим. Гамзало, добив кинжалом Игнатова, прирезал и Назарова, свалив его с лошади. Хан-Магома снимал с убитых сумки с патронами. Ханефи хотел взять лошадь Назарова, но Хаджи-Мурат крикнул ему, что не надо, и пустился вперед по дороге. Мюриды его поскакали за ним, отгоняя от себя бежавшую за ними лошадь Петракова. Они были уже версты за три от Нухи среди рисовых полей, когда раздался выстрел с башни, означавший тревогу.
Petrakov hanyatt feküdt, felmetszett hassal, fiatal arcát az ég felé fordítva. Mint a hal, levegő után kapkodott és haldokolt.1067
1067Петраков лежал навзничь с взрезанным животом, и его молодое лицо было обращено к небу, и он, как рыба всхлипывая, умирал.
– Szentséges atyám, mit csináltatok itt nekem! – ordított fel az erőd parancsnoka, fejéhez kapva, amikor Hadzsi Murat szökéséről értesült. – Hiszen ez a fejembe kerülhet! Miért nem vigyáztatok rá jobban, ti zsiványok! – ordított fel, miközben Miskin jelentését végighallgatta.1068
1068— Батюшки, отцы мои родные, что наделали! _ вскрикнул, схватившись за голову, начальник крепости, когда узнал о побеге Хаджи-Мурата. — Голову сняли! Упустили, разбойники! — кричал он, слушая донесение Мишкина.
Mindenütt riadót rendeltek el, és nemcsak az erődben található valamennyi kozákot küldték a szökevények után, hanem a békés aulokból is összeszedtek annyi milicistát, amennyit csak lehetett. Ezer rubel jutalmat tűztek ki annak, aki Hadzsi Muratot akár élve, akár holtan kézre keríti. És két órával azután, hogy Hadzsi Murat társaival együtt megszökött, kétszáznál több lovas vágtatott széjjel mindenfelé, hogy elfogja a szökevényeket.1069
1069Тревога дана была везде, и не только все бывшие в наличности казаки были посланы за бежавшими, но собраны были и все, каких можно было собрать, милиционеры из мирных аулов. Объявлено было тысячу рублей награды тому, кто привезет живого или мертвого Хаджи-Мурата. И через два часа после того, как Хаджи-Мурат с товарищами ускакали от казаков, больше двухсот человек конных скакали за приставом отыскивать и ловить бежавших.
Miután néhány versztányit haladt az országúton, Hadzsi Murat megállította fújtató, verejtékező fehér lovát, és körülnézett. Jobbra a Belárdzsik nevű aul minaretje, száklyái látszottak. Balra rizsföldek terültek el, s a földeken túl a folyó. Annak ellenére, hogy a hegyekbe az út jobbra vezet, Hadzsi Murat balra kanyarodott, mivel arra számított, hogy üldözői okvetlenül jobb felé fogják keresni. Terve az volt, hogy a földeken keresztül átvág Alazánig, s onnan az országútra, ahol senki sem fogja őt keresni; az országúton elmegy az erdőségig, és ott, újból átkelve a folyón, valahogyan majd eljut a hegyekbe. Miután ezt elhatározta magában, befordult balra. Azonban hamarosan kitűnt, hogy a folyó partjáig eljutni teljes lehetetlenség. A rizsföldet, amelyen át kellett volna haladniuk, nemrégiben árasztották el vízzel, amint ez tavasszal történni szokott, s az egész föld ingovánnyá változott, amelybe a lovak csüdön fölül süppedtek be. Hadzsi Murat és muridjai hol jobbra, hol balra tértek, abban a reményben, hogy találnak valahol szárazabb helyet, de a rizsföld, amelybe jutottak, egyenletesen volt elárasztva, és jóformán mindenütt átjárta a víz. A lovak olyasféle cuppogó zajjal emelgették lábukat a nyúlós sárban, mintha borosüvegből dugót húznak ki, majd néhány lépés után fújtatva megálltak.1070
1070Проехав несколько верст по большой дороге, Хаджи-Мурат сдержал своего тяжело дышавшего и посеревшего от поту белого коня и остановился. Вправо от дороги виднелись сакли и минарет аула Беларджика, налево были поля, и в конце их виднелась река. Несмотря на то, что путь в горы лежал направо, Хаджи-Мурат повернул в противоположную сторону, влево, рассчитывая на то, что погоня бросится за ним именно направо. Он же, и без дороги переправясь через Алазань, выедет на большую дорогу, где его никто не будет ожидать, и проедет по ней до леса и тогда уже, вновь переехав через реку, лесом проберется в горы. Решив это, он повернул влево. Но доехать до реки оказалось невозможным. Рисовое поле, через которое надо было ехать, как это всегда делается весной, было только что залито водой и превратилось в трясину, в которой выше бабки вязли лошади. Хаджи-Мурат и его нукеры брали направо, налево, думая, что найдут более сухое место, но то поле, на которое они попали, было все равномерно залито и теперь пропитано водою. Лошади с звуком хлопания пробки вытаскивали утопающие ноги в вязкой грязи и, пройдя несколько шагов, тяжело дыша, останавливались.
Olyan hosszú ideig küszködtek, hogy már alkonyodni kezdett, és még mindig nem értek le a folyó partjára. Balra zöldellő bokrokkal benőtt magaslat tűnt fel, és Hadzsi Murat elhatározta, hogy e cserjés felé vezeti embereit, és fáradt lovaikat pihentetve, ott várják be az éjszakát.1071
1071Так они бились так долго, что начало смеркаться, а они все еще не доехали до реки. Влево был островок с распустившимися листиками кустов" и Хаджи-Мурат решил въехать в эти кусты и там, дав отдых измученным лошадям, пробыть до ночи.
A bokrok közé érkezvén, Hadzsi Murat és társai leszálltak lovukról, s az állatokat megnyűgözve elengedték legelni, maguk pedig megették a magukkal hozott kenyeret és sajtot. A fiatal újhold, amely eleinte világított, leszállt a hegyek mögé, és koromsötét lett az éjszaka. Nuha környékén különösen sok volt a fülemüle. Kettő ide a cserjésbe is jutott. Amíg Hadzsi Murat embereivel zajt csapott, a madarak elhallgattak. De amikor az emberek elcsendesedtek, a két fülemüle ismét versengve rázendített dalára. Hadzsi Murat az éjszaka neszeire figyelve, akaratlanul is hallgatta éneküket.1072
1072Въехав в кусты, Хаджи-Мурат и его нукеры слезли с лошадей и, стреножив их, пустили кормиться, сами же поели взятого с собой хлеба и сыра. Молодой месяц, светивший сначала, зашел за горы, и ночь была темная. Соловьев в Нухе было особенно много. Два было и в этих кустах. Пока Хаджи-Мурат с своими людьми шумел, въезжая в кусты, соловьи замолкли. Но когда затихли люди, они опять защелкали, перекликаясь. Хаджи-Мурат, прислушиваясь к звукам ночи, невольно слушал их.
A madarak éneke eszébe juttatta a Hamzatról szóló dalt, amelyet előző éjjel hallott Hanefitől, amikor vízért ment. Most akármelyik pillanatban ő is ugyanolyan helyzetbe kerülhetett, mint Hamzat. Az az érzés fogta el, hogy ez csakugyan bekövetkezik, és hirtelen elkomolyodott. Kiterítette köpenyét és imádkozott. Alig végezte be, amikor hirtelen közeledő zaj ütötte meg fülét. A hangok után ítélve, nagy csoport lovas közeledett a cserjéshez, a lovak lábai cuppogtak az ingoványban. Az éles szemű Khan Mahoma a cserjés szélére szaladt ki, és a sötétben lovasok, gyalogosok árnyát pillantotta meg. Hanefi ugyanolyan tömeget látott a cserjés másik oldaláról. Ez Karganov volt, a kerület katonai parancsnoka, milicistái élén.1073
1073И их свист напомнил ему ту песню о Гамзате, которую он слушал нынче ночью, когда выходил за водой. Он всякую минуту теперь мог быть в том же положении, в котором был Гамзат. Ему подумалось, что это так и будет, и ему вдруг стало серьезно на душе. Он разостлал бурку и совершил намаз. И едва только окончил его, как послышались приближающиеся к кустам звуки. Это были звуки большого количества лошадиных ног, шлепавших по трясине. Быстроглазый Хан-Магома, выбежав на один край кустов, высмотрел в темноте черные тени конных и пеших, приближавшихся к кустам. Ханефи увидал такую же толпу с другой стороны. Это был Карганов, уездный воинский начальник, с своими милиционерами.
„Tehát küzdeni fogunk, mint Hamzat” – gondolta Hadzsi Murat.1074
1074"Что ж, будем биться, как Гамзат", — подумал Хаджи-Мурат.
Miután elhangzott a riadó, Karganov egy század kozákkal meg milicistával Hadzsi Murat üldözésére indult, de sehol sem találta sem őt, sem nyomát. Már reményvesztetten visszafordult, amikor estefelé egy öreg tatárral találkozott. Karganov megkérdezte az öreget, nem látott-e hat lovast arrafelé. Az öreg azt válaszolta, hogy látott hat lovas embert, aki a rizsföldön kerengett ide-oda, s végül a cserjés felé tartott, ahol ő rőzsét szokott szedni. Karganov maga mellé vette az öreget, visszafordult és amikor meglátta a megnyűgözött lovakat, meggyőződött róla, hogy Hadzsi Murat csakugyan ott rejtőzik. Már az éjszaka folyamán bekerítette tehát a cserjést, és a reggelt várta, hogy Hadzsi Muratot élve vagy holtan kézre kerítse.1075
1075После того как дана была тревога, Карганов с сотней милиционеров и казаков бросился в догоню Хаджи-Мурата, но нигде не нашел ни его, ни следов его. Карганов уже возвращался безнадежно домой, когда перед вечером ему встретился старик татарин. Карганов спросил у старика, не видал ли он шестерых конных? Старик отвечал, что видел. Он видел, как шесть конных кружились по рисовому полю и въехали в кусты, в которых он собирал дрова. Карганов, захватив с собой старика, вернулся назад и, по виду стреноженных лошадей уверившись, что Хаджи-Мурат был тут, ночью уже окружил кусты и стал дожидаться утра, чтобы взять Хаджи-Мурата живого или мертвого.
Amikor Hadzsi Murat látta, hogy be van kerítve, elhatározta, hogy a cserjés közepén húzódó kiszáradt árokba sáncolja el magát, és addig védekezik, amíg lőszere és ereje el nem fogy. Közölte tervét társaival, és meghagyta nékik, építsenek torlaszokat az árok fölé. A muridok azonnal munkához láttak, ágakat metszettek le, tőreikkel felásták a földet, és torlaszt hánytak fel az árok partjára. Hadzsi Murat együtt dolgozott velük.1076
1076Поняв, что он окружен, Хаджи-Мурат высмотрел в середине кустов старую канаву и решил засесть в ней и отбиваться, пока будут заряды и силы. Он сказал это своим товарищам и велел им делать завал на канаве. И нукеры тотчас же взялись рубить ветки, кинжалами копать землю, делать насыпь. Хаджи-Мурат работал вместе с ними.
Amint hajnalodni kezdett, a milícia kapitánya egészen közel lovagolt a cserjéshez és bekiáltott:1077
1077Как только стало светать, как к кустам близко подъехал сотенный командир милиции и закричал:
– Hadzsi Murat, add meg magad! Sokan vagyunk, ti pedig kevesen vagytok.1078
1078— Эй! Хаджи-Мурат! Сдавайся! Нас много, а вас мало.
Válaszul az árokból füstfelleg szállt fel, puska dörrent, a golyó egy milicista lovát találta el, amely megingott és összerogyott gazdája alatt. Nyomban ezután eldördültek a cserjés szélén felállított milicisták puskái is, a golyók süvítve és fütyülve, lombot, gallyakat átszakítva csapódtak a földhányásba, de nem sebesítettek meg senkit a torlasz mögött meghúzódó emberek közül. Csupán Gamzalo lovát találták el, amely kissé eltávolodott a többiektől. Az állat fején sebesült meg. Nem esett el, hanem nyűgét elszakítva, a bokrokon áttörve szaladt társaihoz, és hozzájuk simult, miközben vére a friss fűre hullott.1079
1079В ответ на это из канавы показался дымок, щелкнула винтовка, и пуля попала в лошадь милиционера, которая шарахнулась под ним и стала падать. Вслед за этим затрещали винтовки милиционеров, стоявших на опушке кустов, и пули их, свистя и жужжа, обивали листья и сучья и попадали в завал, но не попадали в людей, сидевших за завалом. Только одна отбившаяся лошадь Гамзалы была подбита ими. Лошадь была ранена в голову. Она не упала, но, разорвав треногу, треща по кустам, бросилась к другим лошадям и, прижавшись к ним, поливала кровью молодую траву.
Hadzsi Murat és társai csak akkor lőttek, amikor a milicisták egyike-másika előmerészkedett, és csak ritkán vétették el céljukat. Három milicista megsebesült, a többi pedig nem szánta rá magát, hogy megostromolja Hadzsi Murat fedezékét, sőt inkább egyre jobban eltávolodott, és csupán messziről, találomra lövöldözött be a cserjésbe.1080
1080Хаджи-Мурат и его люди стреляли только тогда, когда кто-либо из милиционеров выдавался вперед, и редко миновали цели. Три человека из милиционеров были ранены, и милиционеры не только не решались броситься на Хаджи-Мурата и его людей, но все более и более отдалялись от них и стреляли только издалека, наобум.
Így folytatódott ez több mint egy óra hosszat. A nap a fák félmagasságába emelkedett, és Hadzsi Murat már-már arra gondolt, hogy embereivel lóra ül és megpróbál elvergődni a folyóig, amikor közeledő újabb nagyszámú csapat kiáltozása hangzott fel. A mehtulini Hadzsi Aga volt embereivel. Lehettek vagy kétszázan. Hadzsi Aga valamikor Hadzsi Murat kunákja volt, és vele élt a hegyekben, de azután átpártolt az oroszokhoz. Vele együtt érkezett Ahmet kán, Hadzsi Murat ellenségének fia. Hadzsi Aga éppen úgy, mint Karganov, azzal kezdte, hogy bekiáltott Hadzsi Muratnak, adja meg magát; de Hadzsi Murat erre a felszólításra is, mint az elsőre, lövéssel válaszolt.1081
1081Так продолжалось более часа. Солнце взошло в полдерева, и Хаджи-Мурат уже думал сесть на лошадей и попытаться пробиться к реке, когда послышались крики вновь прибывшей большой партии. Это был Гаджи-Ага мехтулинский с своими людьми. Их было человек двести. Гаджи-Ага был когда-то кунак Хаджи-Мурата и жил с ним в горах, но потом перешел к русским. С ним же был Ахмет-Хан, сын врага Хаджи-Мурата. Гаджи-Ага, так же как Карганов, начал с того, что закричал Хаджи-Мурату, чтобы он сдавался, но, так же как и в первый раз, Хаджи-Мурат ответил выстрелом.
– Kardra, fiúk! – rikkantotta Hadzsi Aga, miközben kirántotta a magáét, és csakhamar száz meg száz torok üvöltése harsant fel, amint emberei a bokrok közé vetették magukat.1082
1082— В шашки, ребята! — крикнул Гаджи-Ага, выхватив свою, и послышались сотни голосов людей, с визгом бросившихся в кусты.
A milicisták is beszaladtak a cserjésbe, de a torlasz mögül egyik lövés a másik után dördült el. Hárman felbuktak, a többiek megtorpantak, és a cserjés széléről ugyancsak lövöldözni kezdtek. Eközben bokorról bokorra szaladva, lassanként egyre közelebb nyomultak a torlaszhoz. Néhányan közülük el is jutottak a földhányásig, többen elestek, Hadzsi Murat és embereinek lövései eltalálták őket. Hadzsi Murat úgyszólván sohasem tévesztette el célját, ugyanolyan ritkán hibázta el lövéseit Gamzalo, aki örömében felordított, valahányszor meglátta, hogy golyója célba talált. Kurban az árok szélén ült, és hangos „La illah, il allah” énekléssel, sietség nélkül lövöldözött, de ritkán talált. Eldar egész testében remegett a türelmetlenségtől, hogy végre tőrrel kezében vethesse magát az ellenségre; ritkán, találomra sütötte el puskáját, miközben szakadatlanul Hadzsi Murat felé tekingetett, és fél testével kiemelkedett a földhányás mögül. A bozontos Hanefi feltűrt ingujjal itt is a szolga szerepét töltötte be. A puskákat töltögette, amelyeket Hadzsi Murat és Kurban nyújtottak át neki, töltővesszőjével gondosan dugta be a csőbe az olajos rongyba csavart golyókat, és friss lőport töltött a serpenyőbe. Khan Mahoma nem ült az árokban, mint a többiek, hanem ide-oda szaladgált a torlasz meg a lovak között, biztonságosabb helyre hajtotta az állatokat, és eközben szakadatlanul üvöltött, és szabad kézből, támaszték nélkül lövöldözött. Ő sebesült meg először. A golyó nyakába hatolt, s ő hátradőlt, vért köpködve és káromkodva. Másodiknak Hadzsi Murat sebesült meg. Vállát lőtték át. Hadzsi Murat besmetje béléséből kitépett egy csomó vattát, betömte vele sebét, és tovább lövöldözött.1083
1083Милиционеры вбежали в кусты, но из-за завала затрещало один за другим несколько выстрелов. Человека три упало, и нападавшие остановились, и на опушке кустов тоже стали стрелять. Они стреляли и вместе с тем понемногу приближались к завалу, перебегая от куста к кусту. Некоторые успевали перебегать, некоторые же попадали под пули Хаджи-Мурата и его людей. Хаджи-Мурат бил без промаха, точно так же редко выпускал выстрел даром Гамзало и всякий раз радостно визжал, когда видел, что пули его попадали. Курбан сидел с краю канавы и пел "Ля илляха иль алла" и не торопясь стрелял, но попадал редко. Элдар же дрожал всем телом от нетерпения броситься с кинжалом на врагов и стрелял часто и как попало, беспрестанно оглядываясь на Хаджи-Мурата и высовываясь из-за завала. Волосатый Ханефи, с засученными рукавами, и тут исполнял должность слуги. Он заряжал ружья, которые передавали ему Хаджи-Мурат и Курбан, старательно загоняя железным шомполом обернутые в намасленные хлюсты пульки и подсыпая из натруски сухого пороха на полки. Хан-Магома же не сидел, как другие, в канаве, а перебегал из канавы к лошадям, загоняя их в более безопасное место, и не переставая визжал и стрелял с руки без подсошек. Его первого ранили. Пуля попала ему в шею, и он сел назад, плюя кровью и ругаясь. Потом ранен был Хаджи-Мурат. Пуля пробила ему плечо. Хаджи-Мурат вырвал из бешмета вату, заткнул себе рану и продолжал стрелять.
– Ragadjunk kardot – mondta Eldar már harmadszor.1084
1084— Бросимся в шашки, — в третий раз говорил Элдар.
Kiegyenesedett a torlasz mögött, készen rá, hogy az ellenségre vesse magát, de abban a pillanatban egy golyó eltalálta. Megingott és hanyatt esett, Hadzsi Murat lábára. Hadzsi Murat rápillantott. A fiú szép kosszeme komolyan, szigorúan tekintett Hadzsi Muratra. Szája gyerekesen előreugró felső ajkával vonaglott, anélkül, hogy kinyílt volna. Hadzsi Murat kihúzta teste alól lábát, és tovább célzott. Hanefi Eldar holtteste fölé hajolt, és cserkeszkájából kivette megmaradt töltényeit. Kurbán megszakítás nélkül énekelt, sietség nélkül töltött és célzott.1085
1085Он высунулся из-за завала, готовый броситься на врагов, но в ту же минуту пуля ударила в него, и он зашатался и упал навзничь, на ногу Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взглянул на него. Бараньи прекрасные глаза пристально и серьезно смотрели на Хаджи-Мурата. Рот с выдающеюся, как у детей, верхней губой дергался, не раскрываясь. Хаджи-Мурат выпростал из-под него ногу и продолжал целиться. Ханефи нагнулся над убитым Элдаром и стал быстро выбирать нерасстрелянные заряды из его черкески. Курбан между тем все пел, медленно заряжая и целясь.
Az ellenség bokorról bokorra ugrálva, üvöltve és rikoltozva egyre közeledett. Egy másik golyó Hadzsi Murat oldalát találta el. Lefeküdt az árokba, besmetje béléséből ismét egy kevés vattát húzott elő, és betömte vele sebét. A seb halálos volt, és Hadzsi Murat érezte, hogy meg fog halni. Emlékek és képek hihetetlen gyorsasággal kergetőztek képzeletében. Hol az erős Abununcal kánt látta maga előtt, amint fél kezét lehasított, lelógó fél arcához szorítva jobbjában tőrrel vetette magát az ellenségre; hol a gyenge, vértelen, öreg Voroncov ravasz fehér arcát látta, és hallotta lágy hangját; hol Juszufot látta, hol feleségét, Szofiatot, hol ellenségének, Samilnak sápadt arca tűnt fel előtte vörös szakállával és gonoszul összehunyorított szemével.1086
1086Враги, перебегая от куста к кусту с гиканьем и визгом, придвигались все ближе и ближе. Еще пуля попала Хаджи-Мурату в левый бок. Он лег в канаву и опять, вырвав из бешмета кусок ваты, заткнул рану. Рана в бок была смертельна, и он чувствовал, что умирает. Воспоминания и образы с необыкновенной быстротой сменялись в его воображении одно другим. То он видел перед собой силача Абунунцал-Хана, как он, придерживая рукою отрубленную, висящую щеку, с кинжалом в руке бросился на врага; то видел слабого, бескровного старика Воронцова с его хитрым белым лицом и слышал его мягкий голос; то видел сына Юсу-фа, то жену Софиат, то бледное, с рыжей бородой и прищуренными глазами, лицо врага своего Шамиля.
Mindezek az emlékek átsuhantak agyán, de nem idéztek fel benne semmiféle érzést, sem szánalmat, sem haragot, sem vágyat. Mindez oly semminek, jelentéktelennek tűnt fel azzal szemben, ami most kezdődött számára. Közben szívós teste folytatta, amit elkezdett. Összeszedte maradék erejét, felhúzódott a torlasz mögött, és pisztolyát kilőtte egy szaladva közeledő emberre, el is találta. Az ember elesett. Azután Hadzsi Murat kimászott az árokból, és tőrrel kezében, erősen sántítva, egyenesen ellenségei felé tartott. Néhány lövés dörrent, Hadzsi Murat megtántorodott és elesett. Néhány milicista diadalüvöltéssel a felbukó testre vetette magát. De az, amit holttestnek hittek, hirtelen megmozdult. Előbb véres, beretvált feje emelkedett föl – prémes kucsmája leesett róla -, azután törzse, s végül egy fa törzsébe kapaszkodva talpra állt. Ez a látvány olyan szörnyűséges volt, hogy a milicisták megtorpantak. De Hadzsi Murat hirtelen megremegett, törzse elvált a fától, és teljes hosszában, mint a lekaszált bogáncs, eldőlt a földön, arcra borult, és nem mozdult többé.1087
1087И все эти воспоминания пробегали в его воображении, не вызывая в нем никакого чувства: ни жалости, ни злобы, ни какого-либо желания. Все это казалось так ничтожно в сравнении с тем, что начиналось и уже началось для него. А между тем его сильное тело продолжало делать начатое. Он собрал последние силы, поднялся из-за завала и выстрелил из пистолета в подбегавшего человека и попал в него. Человек упал. Потом он совсем вылез из ямы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам." Раздалось несколько выстрелов, он зашатался и упал. Несколько человек милиционеров с торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи, бритая голова, потом поднялось туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался.
Nem mozdult, de még érzett. Amikor az elsőnek odaérkező Hadzsi Aga hatalmas tőrével fejbe vágta, úgy tetszett neki, mintha valaki kalapáccsal ütné fejét, és sehogyan sem tudta megérteni, ki teszi ezt, és miért. Ez volt testével való kapcsolatának utolsó, tudatos rezdülése. Többé már nem érzett semmit, s amit ellenségei vagdostak és tiportak, annak már semmi köze nem volt Hadzsi Murathoz. Hadzsi Aga lábával a tetem hátára lépett, két kardcsapással leválasztotta róla fejét, és óvatosan, nehogy saruját vérrel bemocskolja, arrább gurította. A nyak ütőeréből rubinvörös, a fejből fekete vér ömlött ki a fűre.1088
1088Он не двигался, но еще чувствовал. Когда первый подбежавший к нему Гаджи-Ага ударил его большим кинжалом по голове, ему казалось, что его молотком бьют по голове, и он не мог понять, кто это делает и зачем. Это было последнее его сознание связи с своим телом. Больше он уже ничего не чувствовал, и враги топтали и резали то, что не имело уже ничего общего с ним. Гаджи-Ага, наступив ногой на спину тела, с двух ударов отсек голову и осторожно, чтобы не запачкать в кровь чувяки, откатил ее ногою. Алая кровь хлынула из артерий шеи и черная из головы и залила траву.
És Karganov meg Hadzsi Aga meg Ahmet kán meg a milicisták – mint vadászok az elejtett vad fölött – összegyűltek Hadzsi Murat és emberei holtteste fölött (Hanefit, Kurbánt és Gamzalót megkötözték); a bokrok között terjengő sűrű lőporfüstben állva, vidáman beszélgettek, és ünnepelték győzelmüket.1089
1089И Карганов, и Гаджи-Ага, и Ахмет-Хан, и все милиционеры, как охотник над убитым зверем, собрались над телами Хаджи-Мурата и его людей (Ханефи, Кур-бана и Гамзалу связали) и, в пороховом дыму стоявшие в кустах, весело разговаривая, торжествовали свою победу.
A fülemülék, amelyek a lövöldözés ideje alatt elhallgattak, most ismét dalba fogtak, előbb egy, egészen a közelben, s azután a többi is ráfelelt a cserjés túlsó széle felől.1090
1090Соловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять защелкали, сперва один близко и потом другие на дальнем конце.
Ezt a halált juttatta eszembe a szétzúzott bogáncs a felszántott föld közepén.1091
1091Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля.