Pomor

Output

Analysis of «Władysław»:
 Władysław[Sm1]+[SG]+[NOM]
 Władysława[Sf]=Władysła+w[PL]+[GEN]
Analysis of «Stanisław»:
 Stanisław[Sm1]+[SG]+[NOM]
 Stanisława[Sf]=Stanisła+w[PL]+[GEN]
Analysis of «Reymont»:
 Reymont[Sm1]=Reymon+t[SG]+[NOM]
Analysis of «Chłopi»:
 chłopi[Adj]=Chłopi+[01]
 chłopi[Adj]=Chłopi+[09]
 chłop[Sm1]=Chłop+i[PL]+[NOM]+[UNDEPR]
 chłop[Sm1]=Chłop+i[PL]+[VOC]+[UNDEPR]
Analysis of «Ta»:
 ta[Dopow]=Ta
 ta[PART]=Ta
 ten[Adj]=Ta+[06]
Analysis of «lektura,»:
 lektura[Sf]=lektu+ra[SG]+[NOM]
Analysis of «podobnie»:
 podobnie[Adv]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «tysiące»:
 tysiąc[Sm2]+e[PL]+[NOM]
 tysiąc[Sm2]+e[PL]+[ACC]
 tysiąc[Sm2]+e[PL]+[VOC]
 tysiąc[Sm3]+e[PL]+[NOM]
 tysiąc[Sm3]+e[PL]+[ACC]
 tysiąc[Sm3]+e[PL]+[VOC]
Analysis of «innych,»:
 inny[Adj]=inn+ych[10]
Analysis of «jest»:
 być[Vndk]=jes+t[3']
Analysis of «dostępna»:
 dostępny[Adj]=dostępn+a[06]
Analysis of «on-line»:
 on-line[Adv]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «stronie»:
 stronie[fraz]
 strona[Sf]=stro+nie[SG]+[DAT]
 strona[Sf]=stro+nie[SG]+[LOC]
Analysis of «Utwór»:
 utwór[Sm3]=Utw+ór[SG]+[NOM]
 utwór[Sm3]=Utw+ór[SG]+[ACC]
Analysis of «opracowany»:
 opracować[Vdk]=oprac+owany[b01]
Analysis of «został»:
 zostać[Vdk]=zost+ał[m3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «ramach»:
 rama[Sf]=ra+mach[PL]+[LOC]
Analysis of «projektu»:
 projekt[Sm3]=projek+tu[SG]+[GEN]
Analysis of «Wolne»:
 wolny[Adj]=Woln+e[05]
Analysis of «Lektury»:
 lektura[Sf]=Lektu+ry[SG]+[GEN]
 lektura[Sf]=Lektu+ry[PL]+[NOM]
 lektura[Sf]=Lektu+ry[PL]+[VOC]
 lektura[Sf]=Lektu+ry[PL]+[ACC]
Analysis of «przez»:
 przez[EAcc]
Analysis of «fundację»:
 fundacja[Sf]=fundac+ję[SG]+[ACC]
Analysis of «Nowoczesna»:
 nowoczesny[Adj]=Nowocze+sna[06]
 nowo[Adj']=Nowo+czesny[Adj]=cze+sna[06]
Analysis of «Polska.»:
 polski[Adj]=Pols+ka[06]+.[.]
 Polska[Sf]=Pols+ka[SG]+[NOM]+.[.]
Analysis of «Część»:
 część[Sf]=Częś+ć[SG]+[NOM]
 część[Sf]=Częś+ć[SG]+[ACC]
Analysis of «pierwsza»:
 pierwszy[Adj]=pierws+za[06]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Jesień»:
 jesień[Sf]=Jesie+ń[SG]+[NOM]
 jesień[Sf]=Jesie+ń[SG]+[ACC]
 jesienić[Vndk]=Jesie+ń[i]
Analysis of «(Zenonowi»:
 Zenon[Sm1]+owi[SG]+[DAT]
Analysis of «Przesmyckiemu)»:
 Przesmycki[AdjS]=Przesmyc+kiemu[03]
Analysis of «I»:
 i[CnjRSzer]=I
 i[PART]=I
 i[Wykrz]=I
 I[CR]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Niech»:
 niech[OTR]=Niech
Analysis of «będzie»:
 być[Vndk]=b+ędzie[3]
Analysis of «pochwalony»:
 pochwalić[Vdk]=pochwal+ony[b01]
Analysis of «Jezus»:
 Jezus[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «Chrystus!»:
 Chrystus[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Na»:
 na[Wykrz_apel]=Na
 na[EAccLoc]=Na
 Na[skr]
Analysis of «wieki»:
 wiek[Sm3]=wie+ki[PL]+[NOM]
 wiek[Sm3]=wie+ki[PL]+[ACC]
 wiek[Sm3]=wie+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «wieków,»:
 wiek[Sm3]=wie+ków[PL]+[GEN]
Analysis of «moja»:
 mój[Adj]=m+oja[06]
Analysis of «Agato,»:
 Agata[Sf]=Aga+to[SG]+[VOC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «dokąd»:
 dokąd[Relator]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «wędrujecie,»:
 wędrować[Vndk]=wędr+ujecie[l2]
Analysis of «co?»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «We»:
 w[EAccLoc]=We+[e]
Analysis of «świat,»:
 świat[Sm3]=świa+t[SG]+[NOM]
 świat[Sm3]=świa+t[SG]+[ACC]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «ludzi,»:
 człowiek[Sm1]=ludzi+[PL]+[ACC]
 człowiek[Sm1]=ludzi+[PL]+[GEN]
Analysis of «dobrodzieju»:
 dobrodziej[Sm1]=dobrodzie+ju[SG]+[LOC]
 dobrodziej[Sm1]=dobrodzie+ju[SG]+[VOC]
Analysis of «kochany»:
 kochany[Adj]=kochan+y[01]
 kochany[AdjS]=kochan+y[01]
 kochać[Vndk]=kocha+ny[b01]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «tyli»:
 tyli[Adj]=tyl+i[01]
 tyli[Adj]=tyl+i[09]
 tyć[Vndk]=ty+li[mo3]
Analysis of «świat!…»:
 świat[Sm3]=świa+t[SG]+[NOM]
 świat[Sm3]=świa+t[SG]+[ACC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zakreśliła»:
 zakreślić[Vdk]=zakreśl+iła[z3]
Analysis of «kijaszkiem»:
 kijaszek[Sm3]=kijasz+kiem[SG]+[INS]
Analysis of «łuk»:
 łuk[Sm3]=łu+k[SG]+[NOM]
 łuk[Sm3]=łu+k[SG]+[ACC]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «wschodu»:
 wschód[Sm3]=wsch+odu[SG]+[GEN]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «zachodu.»:
 zachód[Sm3]=zach+odu[SG]+[GEN]+.[.]
Analysis of «Ksiądz»:
 ksiądz[Sm1]=Ksiądz+[SG]+[NOM]
Analysis of «spojrzał»:
 spojrzeć[Vdk]=spojrz+ał[m3]
Analysis of «bezwiednie»:
 bezwiednie[Adv]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «tę»:
 ten[Adj]=tę+[08']
Analysis of «dal»:
 dal[Sf]+[SG]+[NOM]
 dal[Sf]+[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «rychło»:
 rychło[Adv]
Analysis of «przywarł»:
 przywrzeć[Vdk]=przyw+arł[m3]
Analysis of «1»:
 1[cyfra]
Analysis of «oczy,»:
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[VOC]
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[ACC]
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[NOM]
 oczyć[Vndk]=ocz+y[3]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «nad»:
 nad[EAccIns]
Analysis of «zachodem»:
 zachód[Sm3]=zach+odem[SG]+[INS]
Analysis of «wisiało»:
 wisieć[Vndk]=wi+siało[n3]
Analysis of «oślepiające»:
 oślepiający[Adj]=oślepiając+e[05]
 oślepiać[Vndk]=oślepia+jący[w05]=jące
Analysis of «słońce;»:
 słońce[Sn]=słońc+e[SG]+[NOM]
 słońce[Sn]=słońc+e[SG]+[ACC]
 słońce[Sn]=słońc+e[SG]+[VOC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «potem»:
 potem[Adv]
 pot[Sm3]=po+tem[SG]+[INS]
Analysis of «spytał»:
 spytać[Vdk]=spyta+ł[m3]
Analysis of «ciszej,»:
 cicho[Adv]=ciszej+[com]
Analysis of «lękliwiej»:
 lękliwie[Adv]=lękliwiej+[com]
Analysis of «jakby…»:
 jakby[CnjPWar]
 jakby[PART]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Wypędzili»:
 wypędzić[Vdk]=Wypęd+zili[mo3]
Analysis of «was»:
 wy[Za]=was+[A]
 wy[Za]=was+[G]
 wy[Za]=was+[L]
Analysis of «co?»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «może»:
 może[Dopow]
 może[PART]
 móc[Vndk]=m+oże[3]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «niezgoda?…»:
 niezgoda[Sf]=niezg+oda[SG]+[NOM]
Analysis of «może…»:
 może[Dopow]
 może[PART]
 móc[Vndk]=m+oże[3]
Analysis of «Nie»:
 nie[Dopow]=Nie
 nie[MDprzecz]=Nie
 nie[Cnj]=Nie
 on[Zc]=Nie+[A0k2]
 on[Zc]=Nie+[A0n2]
Analysis of «zaraz»:
 zaraz[Adv]
 zaraz[OpAdSub]
 zaraza[Sf]=zara+z[PL]+[GEN]
Analysis of «odrzekła,»:
 odrzec.odrzeknąć[Vdk]=odrze+kła[z3]
Analysis of «wyprostowała»:
 wyprostować[Vdk]=wyprost+owała[z3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «nieco,»:
 nieco[Kn]+[3]+[2]
 nieco[ZP]
Analysis of «powlekła»:
 powlec[Vdk]=powl+ekła[z3]
Analysis of «ciężko»:
 ciężko[Adv]
Analysis of «starymi»:
 stary[Adj]=star+ymi[11]
Analysis of «wypełzłymi»:
 wypełznąć[Vdk]=wypeł+zły[l11]=złymi
Analysis of «2»:
 2[cyfra]
Analysis of «oczami»:
 oko[Sn]=oczami+[PL]+[INS]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «polach»:
 pole[Sn]=pol+ach[PL]+[LOC]
Analysis of «pustych»:
 pusty[Adj]=pu+stych[10]
 puste[AdjSn]=pu+stych[10]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «dachach»:
 dacha[Sf]=da+chach[PL]+[LOC]
 dach[Sm3]=da+chach[PL]+[LOC]
Analysis of «wsi,»:
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[GEN]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[DAT]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[LOC]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[NOM]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[ACC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[GEN]
Analysis of «zanurzonej»:
 zanurzyć[Vdk]=zanurz+ony[b07]=onej
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «sadach.»:
 sad[Sm3]+ach[PL]+[LOC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «I…»:
 i[CnjRSzer]=I
 i[PART]=I
 i[Wykrz]=I
 I[CR]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «wypędzali…»:
 wypędzać[Vndk]=wypędza+li[mo3]
Analysis of «jakżeby…»:
 jakżeby[ZP]
Analysis of «dobre»:
 dobre[fraz]
 dobry[Adj]=dobr+e[05]
 dobre[AdjSn]=dobr+e[05]
Analysis of «są»:
 być[Vndk]=s+ą[l3']
Analysis of «ludzie»:
 człowiek[Sm1]=ludzie+[PL]+[VOC]+[UNDEPR]
 człowiek[Sm1]=ludzie+[PL]+[VOC]+[DEPR]
 człowiek[Sm1]=ludzie+[PL]+[NOM]+[UNDEPR]
 człowiek[Sm1]=ludzie+[PL]+[NOM]+[DEPR]
 lud[Sm3]+zie[SG]+[LOC]
 lud[Sm3]+zie[SG]+[VOC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «krewniaki.»:
 krewniak[Sm1]=krewnia+ki[PL]+[NOM]+[DEPR]+.[.]
 krewniak[Sm1]=krewnia+ki[PL]+[VOC]+[DEPR]+.[.]
Analysis of «Niezgody»:
 niezgoda[Sf]=Niezg+ody[SG]+[GEN]
 niezgoda[Sf]=Niezg+ody[PL]+[NOM]
 niezgoda[Sf]=Niezg+ody[PL]+[VOC]
 niezgoda[Sf]=Niezg+ody[PL]+[ACC]
Analysis of «też»:
 tenże[Adj]=też+[05'']
 też[PART]
Analysis of «nijakiej»:
 nijaki[Adj]=nija+kiej[07]
Analysis of «być»:
 być[Vndk]=b+yć[B]
 być[Vndk]=b+ycie[g22]=yć
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «było.»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]+.[.]
Analysis of «Samam»:
 sam[Adj]=Sam+a[06]+m[Vsg1]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «zmiarkowała,»:
 zmiarkować[Vdk]=zmiark+owała[z3]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «trza»:
 trza[Vndm]
Analysis of «mi»:
 mi[ndm]
 ja[Zb]=mi+[D1]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «świat.»:
 świat[Sm3]=świa+t[SG]+[NOM]+.[.]
 świat[Sm3]=świa+t[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «Z»:
 z[E06s]=Z
 z[EGenAccIns]=Z
Analysis of «cudzego»:
 cudzy[Adj]=cudz+ego[02]
Analysis of «woza»:
 wóz[Sm3]=w+oza[SG]+[GEN]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «złaź»:
 złazić[Vdk]=zła+ź[i]
 złazić[Vndk]=zła+ź[i]
Analysis of «choć»:
 choć[CnjP]
 choć[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «pół»:
 pół[Kn]+[6]+[1]
 póła[Sf]=pó+ł[PL]+[GEN]
 poła[Sf]=p+ół[PL]+[GEN]
Analysis of «morza.»:
 morze[Sn]=morz+a[SG]+[GEN]+.[.]
 morze[Sn]=morz+a[PL]+[NOM]+.[.]
 morze[Sn]=morz+a[PL]+[ACC]+.[.]
Analysis of «Trza»:
 trza[Vndm]=Trza
Analysis of «było…»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «roboty»:
 robot[Sm2]=robo+ty[PL]+[NOM]
 robot[Sm2]=robo+ty[PL]+[ACC]
 robot[Sm2]=robo+ty[PL]+[VOC]
 robota[Sf]=rob+oty[SG]+[GEN]
 robota[Sf]=rob+oty[PL]+[NOM]
 robota[Sf]=rob+oty[PL]+[VOC]
 robota[Sf]=rob+oty[PL]+[ACC]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «la»:
 la[Wykrz]
 la[EGen]
Analysis of «mnie»:
 ja[Zb]=mnie+[A2]
 ja[Zb]=mnie+[D2]
 ja[Zb]=mnie+[G2]
 ja[Zb]=mnie+[L0]
 miąć[Vndk]=m+nie[3]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «miały…»:
 miał[Sm3]=mia+ły[PL]+[NOM]
 miał[Sm3]=mia+ły[PL]+[ACC]
 miał[Sm3]=mia+ły[PL]+[VOC]
 mieć[Vndk]=m+iały[rz3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «zimę»:
 zima[Sf]=zi+mę[SG]+[ACC]
Analysis of «idzie,»:
 id[Sm3]+zie[SG]+[LOC]
 id[Sm3]+zie[SG]+[VOC]
 iść[Vndk]=i+dzie[3]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «jakże»:
 jakże[ZP]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «darmo»:
 darmo[Adv]
Analysis of «mi»:
 mi[ndm]
 ja[Zb]=mi+[D1]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «dadzą»:
 dać[Vdk]=da+dzą[l3]
Analysis of «warzę»:
 warzyć[Vndk]=warz+ę[1]
 warza[Sf]=warz+ę[SG]+[ACC]
Analysis of «3»:
 3[cyfra]
Analysis of «abo»:
 abo[CnjRSzer]
 abo[MDpyt]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «ten»:
 ten[Adj]+[01]
Analysis of «kąt»:
 kąt[Sm3]=ką+t[SG]+[NOM]
 kąt[Sm3]=ką+t[SG]+[ACC]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «spania?…»:
 spanie[Sn]=spa+nia[SG]+[GEN]
 spanie[Sn]=spa+nia[PL]+[NOM]
 spanie[Sn]=spa+nia[PL]+[ACC]
 spanie[Sn]=spa+nia[PL]+[VOC]
 spać[Vndk]=sp+anie[g21]=ania
 spać[Vndk]=sp+anie[g12]=ania
 spać[Vndk]=sp+anie[g42]=ania
 spać[Vndk]=sp+anie[g72]=ania
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «rychtyk»:
 rychtyk[Adv]
Analysis of «4»:
 4[cyfra]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «ciołka»:
 ciołek[Sm2]=cioł+ka[SG]+[GEN]
 ciołek[Sm2]=cioł+ka[SG]+[ACC]
Analysis of «odsadzili»:
 odsadzić[Vdk]=odsad+zili[mo3]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «maci…»:
 mat[Sm1]=ma+ci[PL]+[NOM]+[UNDEPR]
 mat[Sm1]=ma+ci[PL]+[VOC]+[UNDEPR]
 mać[Sf]=ma+ci[SG]+[GEN]
 mać[Sf]=ma+ci[SG]+[DAT]
 mać[Sf]=ma+ci[SG]+[LOC]
 mać[Sf]=ma+ci[SG]+[VOC]
 mać[Sf]=ma+ci[PL]+[NOM]
 mać[Sf]=ma+ci[PL]+[VOC]
 mać[Sf]=ma+ci[PL]+[ACC]
 mać[Sf]=ma+ci[PL]+[GEN]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «gąski,»:
 gąska[Sf]=gąs+ki[SG]+[GEN]
 gąska[Sf]=gąs+ki[PL]+[NOM]
 gąska[Sf]=gąs+ki[PL]+[VOC]
 gąska[Sf]=gąs+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «zimne»:
 zimny[Adj]=zimn+e[05]
 zimne[AdjSn]=zimn+e[05]
Analysis of «nocki,»:
 nocek[Sm2]=noc+ki[PL]+[NOM]
 nocek[Sm2]=noc+ki[PL]+[ACC]
 nocek[Sm2]=noc+ki[PL]+[VOC]
 nocka[Sf]=noc+ki[SG]+[GEN]
 nocka[Sf]=noc+ki[PL]+[NOM]
 nocka[Sf]=noc+ki[PL]+[VOC]
 nocka[Sf]=noc+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «trza»:
 trza[Vndm]
Analysis of «zagnać»:
 zagnać[Vdk]=zagna+ć[B]
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «strzechę,»:
 strzecha[Sf]=strze+chę[SG]+[ACC]
Analysis of «tom»:
 tom[Sm3]+[SG]+[NOM]
 tom[Sm3]+[SG]+[ACC]
 ten[Adj]=to+[05']+m[Vsg1]
 to[CnjC]+m[Vsg1]
 to[Za]+[A]+m[Vsg1]
 to[Za]+[N]+m[Vsg1]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zrobiła»:
 zrobić[Vdk]=zr+obiła[z3]
Analysis of «miejsce…»:
 miejsce[Sn]=miejsc+e[SG]+[NOM]
 miejsce[Sn]=miejsc+e[SG]+[ACC]
 miejsce[Sn]=miejsc+e[SG]+[VOC]
Analysis of «jakże,»:
 jakże[ZP]
Analysis of «bydlątek»:
 bydlątko[Sn]=bydląt+ek[PL]+[GEN]
Analysis of «szkoda,»:
 szkoda[Adv]
 szkoda[Vndm]
 szkoda[Sf]=szk+oda[SG]+[NOM]
Analysis of «Boże»:
 bóg[Sm1]=Boże+[SG]+[VOC]
 Bóg[Sm1]=Boże+[SG]+[VOC]
 boży[Adj]=Boż+e[05]
Analysis of «stworzenie»:
 stworzenie[Sn]=stworze+nie[SG]+[NOM]
 stworzenie[Sn]=stworze+nie[SG]+[ACC]
 stworzenie[Sn]=stworze+nie[SG]+[VOC]
 stworzyć[Vdk]=stw+orzenie[g11]
 stworzyć[Vdk]=stw+orzenie[g41]
 stworzyć[Vdk]=stw+orzenie[g71]
Analysis of «też…»:
 tenże[Adj]=też+[05'']
 też[PART]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «ludzie»:
 człowiek[Sm1]=ludzie+[PL]+[VOC]+[UNDEPR]
 człowiek[Sm1]=ludzie+[PL]+[VOC]+[DEPR]
 człowiek[Sm1]=ludzie+[PL]+[NOM]+[UNDEPR]
 człowiek[Sm1]=ludzie+[PL]+[NOM]+[DEPR]
 lud[Sm3]+zie[SG]+[LOC]
 lud[Sm3]+zie[SG]+[VOC]
Analysis of «dobre,»:
 dobre[fraz]
 dobry[Adj]=dobr+e[05]
 dobre[AdjSn]=dobr+e[05]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «mię»:
 ja[Zb]=mię+[A1]
 ja[Zb]=mię+[G1]
Analysis of «choć»:
 choć[CnjP]
 choć[PART]
Analysis of «latem»:
 lato[Sn]=la+tem[SG]+[INS]
Analysis of «przytulą,»:
 przytulić[Vdk]=przytul+ą[l3]
Analysis of «kąta»:
 kąt[Sm3]=ką+ta[SG]+[GEN]
Analysis of «ani»:
 ani[CnjRSzer]
 ani[PART]
Analysis of «tej»:
 ten[Adj]=tej+[07]
Analysis of «łyżki»:
 łyżka[Sf]=łyż+ki[SG]+[GEN]
 łyżka[Sf]=łyż+ki[PL]+[NOM]
 łyżka[Sf]=łyż+ki[PL]+[VOC]
 łyżka[Sf]=łyż+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «strawy»:
 strawa[Sf]=stra+wy[SG]+[GEN]
 strawa[Sf]=stra+wy[PL]+[NOM]
 strawa[Sf]=stra+wy[PL]+[VOC]
 strawa[Sf]=stra+wy[PL]+[ACC]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «żałują,»:
 żałować[Vndk]=żał+ują[l3]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «se»:
 se[ndm]
Analysis of «człowiek»:
 człowiek[Sm1]=człowie+k[SG]+[NOM]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «jaka»:
 jak[Sm2]=ja+ka[SG]+[GEN]
 jak[Sm2]=ja+ka[SG]+[ACC]
 jaki[Adj]=ja+ka[06]
 jaka[Sf]=ja+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «gospodyni»:
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[NOM]
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[GEN]
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[DAT]
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[LOC]
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[VOC]
Analysis of «paraduje…»:
 paradować[Vndk]=parad+uje[3]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «zimę»:
 zima[Sf]=zi+mę[SG]+[ACC]
Analysis of «we»:
 w[EAccLoc]=we+[e]
Analysis of «świat,»:
 świat[Sm3]=świa+t[SG]+[NOM]
 świat[Sm3]=świa+t[SG]+[ACC]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «proszonym.»:
 proszone[AdjSn]=proszon+ym[04]+.[.]
 proszony[Adj]=prosz+onym[04]+.[.]
 proszony[Adj]=prosz+ony[01]+m[Vsg1]+.[.]
 prosić[Vndk]=pro+szony[b04]=szonym+.[.]
 prosić[Vndk]=pro+szony[b01]+m[Vsg1]+.[.]
Analysis of «Niewiela»:
 niewiele[Ka][2]=Niewiela
Analysis of «mi»:
 mi[ndm]
 ja[Zb]=mi+[D1]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «se»:
 se[ndm]
Analysis of «u»:
 u[ndm]
 u[EGen]
Analysis of «dobrych»:
 dobry[Adj]=dobr+ych[10]
 dobre[AdjSn]=dobr+ych[10]
Analysis of «ludzi»:
 człowiek[Sm1]=ludzi+[PL]+[ACC]
 człowiek[Sm1]=ludzi+[PL]+[GEN]
Analysis of «uproszę»:
 uprosić[Vdk]=upro+szę[1]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «zwiesny»:
 zwiesna[Sf]=zwie+sny[SG]+[GEN]
 zwiesna[Sf]=zwie+sny[PL]+[NOM]
 zwiesna[Sf]=zwie+sny[PL]+[ACC]
 zwiesna[Sf]=zwie+sny[PL]+[VOC]
Analysis of «5»:
 5[cyfra]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «łaską»:
 łaska[Sf]=łas+ką[SG]+[INS]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «coś»:
 coś[Za]+[A]
 coś[Za]+[N]
 co[CnjP]+ś[Vsg2]
 co[PART]+ś[Vsg2]
 co[Za]+[A]+ś[Vsg2]
 co[Za]+[N]+ś[Vsg2]
Analysis of «niecoś»:
 niecoś[fraz]
 niecoś[ndm]
 nieco[ZP]+ś[Vsg2]
Analysis of «grosza»:
 grosz[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «rychtyk»:
 rychtyk[Adv]
Analysis of «la»:
 la[Wykrz]
 la[EGen]
Analysis of «nich»:
 on[Zc]=nich+[A0c2]
 on[Zc]=nich+[G0c2]
 on[Zc]=nich+[G0k2]
 on[Zc]=nich+[L0c0]
 on[Zc]=nich+[L0k0]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «przednówek»:
 przednówek[Sm3]=przednów+ek[SG]+[NOM]
 przednówek[Sm3]=przednów+ek[SG]+[ACC]
Analysis of «6…»:
 6[cyfra]
Analysis of «krewniaki»:
 krewniak[Sm1]=krewnia+ki[PL]+[NOM]+[DEPR]
 krewniak[Sm1]=krewnia+ki[PL]+[VOC]+[DEPR]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «ta»:
 ta[Dopow]
 ta[PART]
 ten[Adj]=ta+[06]
Analysis of «przenajsłodszy»:
 przenajsłodszy[Adj][01]
Analysis of «biedoty»:
 biedota[Sf]=biedo+ty[SG]+[GEN]
 biedota[Sf]=biedo+ty[PL]+[NOM]
 biedota[Sf]=biedo+ty[PL]+[VOC]
 biedota[Sf]=biedo+ty[PL]+[ACC]
Analysis of «opuścić»:
 opuścić[Vdk]=opu+ścić[B]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «opuści.»:
 opuścić[Vdk]=opu+ści[3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Nie»:
 nie[Dopow]=Nie
 nie[MDprzecz]=Nie
 nie[Cnj]=Nie
 on[Zc]=Nie+[A0k2]
 on[Zc]=Nie+[A0n2]
Analysis of «opuści,»:
 opuścić[Vdk]=opu+ści[3]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zawołał»:
 zawołać[Vdk]=zawoła+ł[m3]
Analysis of «gorąco»:
 gorąco[Adv]
 gorąco[Sn]=gorąc+o[SG]+[NOM]
 gorąco[Sn]=gorąc+o[SG]+[ACC]
 gorąco[Sn]=gorąc+o[SG]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «wstydliwie»:
 wstydliwie[Adv]
Analysis of «wsadził»:
 wsadzić[Vdk]=wsad+ził[m3]
Analysis of «jej»:
 jej[Wykrz]
 on[Zc]=jej+[D0f1]
 on[Zc]=jej+[G0f1]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «garść»:
 garść[Sf]=garś+ć[SG]+[NOM]
 garść[Sf]=garś+ć[SG]+[ACC]
Analysis of «złotówkę.»:
 złotówka[Sf]=złotów+kę[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Dobrodzieju»:
 dobrodziej[Sm1]=Dobrodzie+ju[SG]+[LOC]
 dobrodziej[Sm1]=Dobrodzie+ju[SG]+[VOC]
Analysis of «nasz»:
 nasz[Adj]+[01]
Analysis of «serdeczny,»:
 serdeczny[Adj]=serdeczn+y[01]
Analysis of «dobrodzieju!»:
 dobrodziej[Sm1]=dobrodzie+ju[SG]+[LOC]
 dobrodziej[Sm1]=dobrodzie+ju[SG]+[VOC]
Analysis of «Przypadła»:
 przypaść.przypadnąć[Vdk]=Przypa+dła[z3]
Analysis of «mu»:
 mu[Wykrz_onom]
 on[Zc]=mu+[D1m1]
 on[Zc]=mu+[D1n1]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «kolan»:
 kolano[Sn]=kola+n[PL]+[GEN]
Analysis of «roztrzęsioną»:
 roztrzęsiony[Adj]=roztrzęsi+oną[08]
 roztrząść[Vdk]=roztrz+ęsiony[b08]=ęsioną
Analysis of «głową,»:
 głowa[Sf]=gł+ową[SG]+[INS]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «łzy»:
 łza[Sf]=ł+zy[SG]+[GEN]
 łza[Sf]=ł+zy[PL]+[NOM]
 łza[Sf]=ł+zy[PL]+[VOC]
 łza[Sf]=ł+zy[PL]+[ACC]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «groch»:
 groch[Sm3]=gro+ch[SG]+[NOM]
 groch[Sm3]=gro+ch[SG]+[ACC]
Analysis of «posypały»:
 posypać[Vdk]=posyp+ały[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «jej»:
 jej[Wykrz]
 on[Zc]=jej+[D0f1]
 on[Zc]=jej+[G0f1]
Analysis of «twarzy»:
 twarz[Sf]+y[SG]+[GEN]
 twarz[Sf]+y[SG]+[DAT]
 twarz[Sf]+y[SG]+[LOC]
 twarz[Sf]+y[SG]+[VOC]
 twarz[Sf]+y[PL]+[GEN]
Analysis of «szarej»:
 szary[Adj]=szar+ej[07]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zradlonej»:
 zradlić[Vdk]=zradl+ony[b07]=onej
Analysis of «7»:
 7[cyfra]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «te»:
 te[ndm]
 ten[Adj]=te+[05'']
Analysis of «jesienne»:
 jesienny[Adj]=jesienn+e[05]
Analysis of «podorówki»:
 podorówka[Sf]=podorów+ki[SG]+[GEN]
 podorówka[Sf]=podorów+ki[PL]+[NOM]
 podorówka[Sf]=podorów+ki[PL]+[VOC]
 podorówka[Sf]=podorów+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «8.»:
 8[cyfra]+.[spec]
 8[cyfra]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Idźcie»:
 iść[Vndk]=I+dźcie[i2]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «Bogiem,»:
 bóg[Sm1]=B+ogiem[SG]+[INS]
 Bóg[Sm1]=B+ogiem[SG]+[INS]
Analysis of «idźcie»:
 iść[Vndk]=i+dźcie[i2]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «szeptał»:
 szeptać[Vndk]=szep+tał[m3]
Analysis of «zakłopotany»:
 zakłopotany[Adj]=zakłopotan+y[01]
Analysis of «podnosząc»:
 podnosić[Vndk]=podno+sząc[w]
Analysis of «ją»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «ziemi.»:
 ziemia[Sf]=ziem+i[SG]+[GEN]+.[.]
 ziemia[Sf]=ziem+i[SG]+[DAT]+.[.]
 ziemia[Sf]=ziem+i[SG]+[LOC]+.[.]
 ziemia[Sf]=ziem+i[PL]+[GEN]+.[.]
Analysis of «Zebrała»:
 zebrać[Vdk]=Zeb+rała[z3]
Analysis of «drżącymi»:
 drżący[Adj]=drżąc+ymi[11]
 drżeć[Vndk]=drż+ący[w11]=ącymi
Analysis of «rękami»:
 ręka[Sf]=r+ękami[PL]+[INS]
Analysis of «torby»:
 torba[Sf]=tor+by[SG]+[GEN]
 torba[Sf]=tor+by[PL]+[NOM]
 torba[Sf]=tor+by[PL]+[VOC]
 torba[Sf]=tor+by[PL]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «kijaszek»:
 kijaszek[Sm3]=kijasz+ek[SG]+[NOM]
 kijaszek[Sm3]=kijasz+ek[SG]+[ACC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «jeżem»:
 jeż[Sm2]+em[SG]+[INS]
 jeż[Sm2]+e[PL]+[ACC]+m[Vsg1]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «końcu,»:
 koniec[Sm3]=ko+ńcu[SG]+[LOC]
 koniec[Sm3]=ko+ńcu[SG]+[VOC]
Analysis of «przeżegnała»:
 przeżegnać[Vdk]=przeżegna+ła[z3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «poszła»:
 pójść[Vdk]=posz+ła[z3]
Analysis of «szeroką,»:
 szeroki[Adj]=szero+ką[08]
Analysis of «wyboistą»:
 wyboisty[Adj]=wyboi+stą[08]
Analysis of «drogą»:
 drogą[EGen]
 drogi[Adj]=dro+gą[08]
 droga[Sf]=dr+ogą[SG]+[INS]
Analysis of «ku»:
 ku[EDat]
Analysis of «lasom;»:
 las[Sm3]+om[PL]+[DAT]
 lasa[Sf]=la+som[PL]+[DAT]
Analysis of «raz»:
 raz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 raz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «wraz»:
 wraz[fraz]
 wraz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 wraz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «tylko»:
 tylko[CnjCRInk]
 tylko[PART]
Analysis of «odwracała»:
 odwracać[Vndk]=odwraca+ła[z3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «ku»:
 ku[EDat]
Analysis of «wsi,»:
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[GEN]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[DAT]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[LOC]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[NOM]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[ACC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[GEN]
Analysis of «ku»:
 ku[EDat]
Analysis of «polom,»:
 pole[Sn]=pol+om[PL]+[DAT]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «których»:
 który[Adj]=któr+ych[10]
Analysis of «kopano»:
 kopać[Vndk]=kop+ano[b]
Analysis of «kartofle,»:
 kartofla[Sf]=kartof+le[PL]+[NOM]
 kartofla[Sf]=kartof+le[PL]+[VOC]
 kartofla[Sf]=kartof+le[PL]+[ACC]
 kartofel[Sm3]=kartof+le[PL]+[NOM]
 kartofel[Sm3]=kartof+le[PL]+[ACC]
 kartofel[Sm3]=kartof+le[PL]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «te»:
 te[ndm]
 ten[Adj]=te+[05'']
Analysis of «dymy»:
 dym[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 dym[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 dym[Sm3]+y[PL]+[VOC]
 dyma[Sf]=dy+my[SG]+[GEN]
 dyma[Sf]=dy+my[PL]+[NOM]
 dyma[Sf]=dy+my[PL]+[VOC]
 dyma[Sf]=dy+my[PL]+[ACC]
Analysis of «pastusich»:
 pastusi[Adj]+ch[10]
Analysis of «ognisk,»:
 ognisko[Sn]=ognis+k[PL]+[GEN]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «snuły»:
 snuć[Vndk]=snu+ły[rz3]
Analysis of «nisko»:
 nisko[Adv]
Analysis of «nad»:
 nad[EAccIns]
Analysis of «ścierniskami»:
 ściernisko[Sn]=ściernis+kami[PL]+[INS]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «poglądała»:
 poglądać[Vndk]=pogląda+ła[z3]
Analysis of «żałośnie,»:
 żałośnie[Adv]
Analysis of «aż»:
 aż[CnjP]
 aż[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zniknęła»:
 zniknąć[Vdk]=znik+nęła[z3]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «przydrożnymi»:
 przydrożny[Adj]=przydrożn+ymi[11]
 przy[Adj']+drożny[Adj]=drożn+ymi[11]
Analysis of «krzami.»:
 kierz[Sm3]=krz+ami[PL]+[INS]+.[.]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «ksiądz»:
 ksiądz[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «usiadł»:
 usiąść[Vdk]=usi+adł[m3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «powrotem»:
 powrotem[fraz]
 powrót[Sm3]=powr+otem[SG]+[INS]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «kółkach»:
 kółko[Sn]=kół+kach[PL]+[LOC]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «pługa,»:
 pług[Sm3]=płu+ga[SG]+[GEN]
Analysis of «zażył»:
 zażyć[Vdk]=zaży+ł[m3]
Analysis of «tabaki»:
 tabak[Sm3]=taba+ki[PL]+[NOM]
 tabak[Sm3]=taba+ki[PL]+[ACC]
 tabak[Sm3]=taba+ki[PL]+[VOC]
 tabaka[Sf]=taba+ki[SG]+[GEN]
 tabaka[Sf]=taba+ki[PL]+[NOM]
 tabaka[Sf]=taba+ki[PL]+[VOC]
 tabaka[Sf]=taba+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «rozłożył»:
 rozłożyć[Vdk]=rozł+ożył[m3]
Analysis of «brewiarz»:
 brewiarz[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «9,»:
 9[cyfra]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «oczy»:
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[VOC]
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[ACC]
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[NOM]
 oczyć[Vndk]=ocz+y[3]
Analysis of «ześlizgiwały»:
 ześlizgiwać[Vndk]=ześlizg+iwały[rz3]
Analysis of «mu»:
 mu[Wykrz_onom]
 on[Zc]=mu+[D1m1]
 on[Zc]=mu+[D1n1]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «czerwonych»:
 czerwony[Adj]=czerwon+ych[10]
 czerwone[AdjSn]=czerwon+ych[10]
Analysis of «liter»:
 litera[Sf]=lite+r[PL]+[GEN]
 litra[Sf]=lit+er[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «leciały»:
 lecieć[Vndk]=le+ciały[rz3]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «ogromnych,»:
 ogromny[Adj]=ogromn+ych[10]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «jesiennej»:
 jesienny[Adj]=jesienn+ej[07]
Analysis of «zadumie»:
 zaduma[Sf]=zadu+mie[SG]+[DAT]
 zaduma[Sf]=zadu+mie[SG]+[LOC]
Analysis of «pogrążonych»:
 pogrążyć[Vdk]=pogrąż+ony[b10]=onych
Analysis of «ziemiach,»:
 ziemia[Sf]=ziem+iach[PL]+[LOC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «bladym»:
 blady[Adj]=blad+ym[04]
 blady[Adj]=blad+y[01]+m[Vsg1]
Analysis of «niebie»:
 niebo[Sn]=nieb+ie[SG]+[LOC]
Analysis of «błądziły»:
 błądzić[Vndk]=błąd+ziły[rz3]
Analysis of «lub»:
 lub[CnjRCent]
 lubić[Vndk]=lub+[i]
Analysis of «zatrzymywały»:
 zatrzymywać[Vndk]=zatrzym+ywały[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «parobku,»:
 parobek[Sm1]=parob+ku[SG]+[LOC]
 parobek[Sm1]=parob+ku[SG]+[VOC]
Analysis of «pochylonym»:
 pochylić[Vdk]=pochyl+ony[b04]=onym
 pochylić[Vdk]=pochyl+ony[b01]+m[Vsg1]
Analysis of «nad»:
 nad[EAccIns]
Analysis of «pługiem.»:
 pług[Sm3]=płu+giem[SG]+[INS]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Walek…»:
 Walek[Sm1][SG][NOM]
Analysis of «bruzda»:
 bruzda[Sf]=bru+zda[SG]+[NOM]
Analysis of «krzywa…»:
 krzywa[AdjSf]=krzyw+a[06]
 krzywy[Adj]=krzyw+a[06]
Analysis of «te…»:
 te[ndm]
 ten[Adj]=te+[05'']
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zawołał»:
 zawołać[Vdk]=zawoła+ł[m3]
Analysis of «unosząc»:
 unosić[Vndk]=uno+sząc[w]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «nieco»:
 nieco[Kn]+[3]+[2]
 nieco[ZP]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «chodził»:
 chodzić[Vndk]=ch+odził[m3]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «oczami»:
 oko[Sn]=oczami+[PL]+[INS]
Analysis of «krok»:
 krok[Sm3]=kro+k[SG]+[NOM]
 krok[Sm3]=kro+k[SG]+[ACC]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «krokiem»:
 krok[Sm3]=kro+kiem[SG]+[INS]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «parą»:
 para[Sf]=pa+rą[SG]+[INS]
Analysis of «tłustych»:
 tłusty[Adj]=tłu+stych[10]
 tłuste[AdjSn]=tłu+stych[10]
Analysis of «siwków,»:
 siwek[Sm2]=siw+ków[PL]+[GEN]
Analysis of «ciągnących»:
 ciągnąć[Vndk]=ciąg+nący[w10]=nących
Analysis of «pług»:
 pług[Sm3]=płu+g[SG]+[NOM]
 pług[Sm3]=płu+g[SG]+[ACC]
Analysis of «ze»:
 ze[fraz]
 z[E06s]=ze+[e]
 z[EGenAccIns]=ze+[e]
Analysis of «skrzypem.»:
 skrzyp[Sm3]+em[SG]+[INS]+.[.]
Analysis of «Zaczął»:
 zacząć[Vdk]=Zacz+ął[m3]
Analysis of «znowu»:
 znowu[PART]
Analysis of «bezwiednie»:
 bezwiednie[Adv]
Analysis of «przebiegać»:
 przebiegać[Vdk]=przebiega+ć[B]
 przebiegać[Vndk]=przebiega+ć[B]
Analysis of «czerwone»:
 czerwony[Adj]=czerwon+e[05]
 czerwone[AdjSn]=czerwon+e[05]
Analysis of «litery»:
 litera[Sf]=lite+ry[SG]+[GEN]
 litera[Sf]=lite+ry[PL]+[NOM]
 litera[Sf]=lite+ry[PL]+[VOC]
 litera[Sf]=lite+ry[PL]+[ACC]
Analysis of «brewiarza»:
 brewiarz[Sm1]+a[SG]+[GEN]
 brewiarz[Sm1]+a[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «poruszać»:
 poruszać[Vndk]=porusza+ć[B]
Analysis of «ustami,»:
 usta[Splt]=us+tami[PL]+[INS]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «chwila»:
 chwila[Sf]=chwi+la[SG]+[NOM]
Analysis of «gonił»:
 gonić[Vndk]=go+nił[m3]
Analysis of «oczami»:
 oko[Sn]=oczami+[PL]+[INS]
Analysis of «siwki,»:
 siwek[Sm2]=siw+ki[PL]+[NOM]
 siwek[Sm2]=siw+ki[PL]+[ACC]
 siwek[Sm2]=siw+ki[PL]+[VOC]
 siwka[Sf]=siw+ki[SG]+[GEN]
 siwka[Sf]=siw+ki[PL]+[NOM]
 siwka[Sf]=siw+ki[PL]+[VOC]
 siwka[Sf]=siw+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «stadko»:
 stadko[Sn]=stad+ko[SG]+[NOM]
 stadko[Sn]=stad+ko[SG]+[ACC]
 stadko[Sn]=stad+ko[SG]+[VOC]
Analysis of «wron,»:
 wrona[Sf]=wro+n[PL]+[GEN]
Analysis of «które»:
 który[Adj]=któr+e[05]
Analysis of «ostrożnie,»:
 ostrożnie[Adv]
 ostrożeń[Sm3]=ostroż+nie[PL]+[NOM]
 ostrożeń[Sm3]=ostroż+nie[PL]+[ACC]
 ostrożeń[Sm3]=ostroż+nie[PL]+[VOC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «wyciągniętymi»:
 wyciągnąć[Vdk]=wyciąg+nięty[b11]=niętymi
Analysis of «dziobami»:
 dziób[Sm3]=dzi+obami[PL]+[INS]
Analysis of «podskakiwały»:
 podskakiwać[Vndk]=podskak+iwały[rz3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «bruździe»:
 bruzda[Sf]=bru+ździe[SG]+[DAT]
 bruzda[Sf]=bru+ździe[SG]+[LOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «raz»:
 raz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 raz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «wraz,»:
 wraz[fraz]
 wraz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 wraz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «każdym»:
 każdy[Adj]=każd+ym[04]
 każdy[Adj]=każd+y[01]+m[Vsg1]
Analysis of «świstem»:
 świst[Sm3]=świ+stem[SG]+[INS]
Analysis of «bata,»:
 bat[Sm3]=ba+ta[SG]+[GEN]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «każdym»:
 każdy[Adj]=każd+ym[04]
 każdy[Adj]=każd+y[01]+m[Vsg1]
Analysis of «nawrotem»:
 nawrot[Sm3]=nawro+tem[SG]+[INS]
 nawrót[Sm3]=nawr+otem[SG]+[INS]
Analysis of «pługa,»:
 pług[Sm3]=płu+ga[SG]+[GEN]
Analysis of «podrywały»:
 podrywać[Vndk]=podrywa+ły[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «ciężko,»:
 ciężko[Adv]
Analysis of «padały»:
 padać[Vndk]=pada+ły[rz3]
Analysis of «zaraz»:
 zaraz[Adv]
 zaraz[OpAdSub]
 zaraza[Sf]=zara+z[PL]+[GEN]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «zorane»:
 zorać[Vdk]=zo+rany[b05]=rane
Analysis of «zagony»:
 zagon[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 zagon[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 zagon[Sm3]+y[PL]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «ostrzyły»:
 ostrzyć[Vndk]=ostrz+yły[rz3]
Analysis of «dzioby»:
 dziób[Sm3]=dzi+oby[PL]+[NOM]
 dziób[Sm3]=dzi+oby[PL]+[ACC]
 dziób[Sm3]=dzi+oby[PL]+[VOC]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «twarde,»:
 twardy[Adj]=tward+e[05]
Analysis of «zeschłe»:
 zeschnąć[Vdk]=zes+chły[l05]=chłe
Analysis of «skiby.»:
 skiba[Sf]=ski+by[SG]+[GEN]+.[.]
 skiba[Sf]=ski+by[PL]+[NOM]+.[.]
 skiba[Sf]=ski+by[PL]+[VOC]+.[.]
 skiba[Sf]=ski+by[PL]+[ACC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Walek!»:
 Walek[Sm1][SG][NOM]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «śmignij»:
 śmignąć[Vdk]=śmig+nij[i]
Analysis of «no»:
 no[Dopow]
 no[MDwzmac]
 no[Wykrz_parent_p]
Analysis of «prawą»:
 prawy[Adj]=praw+ą[08]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «portkach,»:
 portki[Splt]=port+kach[PL]+[LOC]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «zostaje!»:
 zostawać[Vndk]=zosta+je[3]
Analysis of «Uśmiechnął»:
 uśmiechnąć[Vdk]=Uśmiech+nął[m3]
Analysis of «się,»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «jakoż»:
 jakoż[Cnj]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «bacie»:
 bat[Sm3]=ba+cie[SG]+[LOC]
 bat[Sm3]=ba+cie[SG]+[VOC]
Analysis of «prawa»:
 prawy[Adj]=praw+a[06]
 prawo[Sn]=praw+a[SG]+[GEN]
 prawo[Sn]=praw+a[PL]+[NOM]
 prawo[Sn]=praw+a[PL]+[ACC]
 prawo[Sn]=praw+a[PL]+[VOC]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «równo»:
 równo[Adv]
Analysis of «ciągnęła,»:
 ciągnąć[Vndk]=ciąg+nęła[z3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «gdy»:
 gdy[Relator]
Analysis of «konie»:
 koń[Sm2]=ko+nie[PL]+[NOM]
 koń[Sm2]=ko+nie[PL]+[ACC]
 koń[Sm2]=ko+nie[PL]+[VOC]
Analysis of «doszły»:
 dojść[Vdk]=dosz+ły[rz3]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «drogi,»:
 drogi[Adj]=dro+gi[01]
 droga[Sf]=dr+ogi[SG]+[GEN]
 droga[Sf]=dr+ogi[PL]+[NOM]
 droga[Sf]=dr+ogi[PL]+[VOC]
 droga[Sf]=dr+ogi[PL]+[ACC]
Analysis of «uniósł»:
 unieść[Vdk]=uni+ósł[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «żywo,»:
 żywo[Adv]
Analysis of «poklepał»:
 poklepać[Vdk]=poklep+ał[m3]
Analysis of «je»:
 on[Zc]=je+[A0k1]
 on[Zc]=je+[A0n1]
 jeść[Vndk]=j+e[3]
Analysis of «przyjaźnie»:
 przyjaźnie[Adv]
 przyjaźń[Sf]=przyjaź+nie[PL]+[NOM]
 przyjaźń[Sf]=przyjaź+nie[PL]+[VOC]
 przyjaźń[Sf]=przyjaź+nie[PL]+[ACC]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «karkach,»:
 kark[Sm3]=kar+kach[PL]+[LOC]
Analysis of «aż»:
 aż[CnjP]
 aż[PART]
Analysis of «wyciągały»:
 wyciągać[Vndk]=wyciąga+ły[rz3]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «niego»:
 on[Zc]=niego+[A2m2]
 on[Zc]=niego+[G0n2]
 on[Zc]=niego+[G2m2]
Analysis of «nozdrza»:
 nozdrze[Sn]=nozdrz+a[SG]+[GEN]
 nozdrze[Sn]=nozdrz+a[PL]+[NOM]
 nozdrze[Sn]=nozdrz+a[PL]+[ACC]
 nozdrza[Splt]=nozdrz+a[PL]+[NOM]
 nozdrza[Splt]=nozdrz+a[PL]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «przyjacielsko»:
 przyjacielsko[Adv]
Analysis of «obwąchiwały»:
 obwąchiwać[Vndk]=obwąch+iwały[rz3]
Analysis of «twarz.»:
 twarz[Sf]+[SG]+[NOM]+.[.]
 twarz[Sf]+[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «wołał»:
 wołać[Vndk]=woła+ł[m3]
Analysis of «śpiewnie»:
 śpiewnie[Adv]
Analysis of «Walek,»:
 Walek[Sm1][SG][NOM]
Analysis of «wyciągnął»:
 wyciągnąć[Vdk]=wyciąg+nął[m3]
Analysis of «błyszczący»:
 błyszczący[Adj]=błyszcząc+y[01]
 błyszczący[Adj]=błyszcząc+y[09]
 błyszczeć[Vndk]=błyszcz+ący[w01]
 błyszczeć[Vndk]=błyszcz+ący[w09]
Analysis of «jakby»:
 jakby[CnjPWar]
 jakby[PART]
Analysis of «ze»:
 ze[fraz]
 z[E06s]=ze+[e]
 z[EGenAccIns]=ze+[e]
Analysis of «srebra»:
 srebro[Sn]=sreb+ra[SG]+[GEN]
 srebro[Sn]=sreb+ra[PL]+[NOM]
 srebro[Sn]=sreb+ra[PL]+[ACC]
 srebro[Sn]=sreb+ra[PL]+[VOC]
Analysis of «pług,»:
 pług[Sm3]=płu+g[SG]+[NOM]
 pług[Sm3]=płu+g[SG]+[ACC]
Analysis of «uniósł»:
 unieść[Vdk]=uni+ósł[m3]
Analysis of «go»:
 on[Zc]=go+[A1m1]
 on[Zc]=go+[G1m1]
 on[Zc]=go+[G1n1]
Analysis of «lekko,»:
 lekko[Adv]
Analysis of «pociągnął»:
 pociągnąć[Vdk]=pociąg+nął[m3]
Analysis of «konie»:
 koń[Sm2]=ko+nie[PL]+[NOM]
 koń[Sm2]=ko+nie[PL]+[ACC]
 koń[Sm2]=ko+nie[PL]+[VOC]
Analysis of «lejcami,»:
 lejc[Sm3]+ami[PL]+[INS]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «zatoczyły»:
 zatoczyć[Vdk]=zatocz+yły[rz3]
Analysis of «krótki»:
 krótki[Adj]=krót+ki[01]
Analysis of «łuk,»:
 łuk[Sm3]=łu+k[SG]+[NOM]
 łuk[Sm3]=łu+k[SG]+[ACC]
Analysis of «wraził»:
 wrazić[Vdk]=wra+ził[m3]
Analysis of «krój»:
 krój[Sm3]=kr+ój[SG]+[NOM]
 krój[Sm3]=kr+ój[SG]+[ACC]
 kroić[Vndk]=kr+ój[i]
Analysis of «błyszczący»:
 błyszczący[Adj]=błyszcząc+y[01]
 błyszczący[Adj]=błyszcząc+y[09]
 błyszczeć[Vndk]=błyszcz+ący[w01]
 błyszczeć[Vndk]=błyszcz+ący[w09]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «rżysko,»:
 rżysko[Sn]=rżys+ko[SG]+[NOM]
 rżysko[Sn]=rżys+ko[SG]+[ACC]
 rżysko[Sn]=rżys+ko[SG]+[VOC]
Analysis of «śmignął»:
 śmignąć[Vdk]=śmig+nął[m3]
Analysis of «batem,»:
 bat[Sm3]=ba+tem[SG]+[INS]
Analysis of «konie»:
 koń[Sm2]=ko+nie[PL]+[NOM]
 koń[Sm2]=ko+nie[PL]+[ACC]
 koń[Sm2]=ko+nie[PL]+[VOC]
Analysis of «pociągły»:
 pociągły[Adj]=pociąg+ły[01]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «miejsca,»:
 miejsca[fraz]
 miejsce[Sn]=miejsc+a[SG]+[GEN]
 miejsce[Sn]=miejsc+a[PL]+[NOM]
 miejsce[Sn]=miejsc+a[PL]+[ACC]
Analysis of «aż»:
 aż[CnjP]
 aż[PART]
Analysis of «zgrzytnęły»:
 zgrzytnąć[Vdk]=zgrzyt+nęły[rz3]
Analysis of «orczyki»:
 orczyk[Sm3]=orczy+ki[PL]+[NOM]
 orczyk[Sm3]=orczy+ki[PL]+[ACC]
 orczyk[Sm3]=orczy+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «orał»:
 orać[Vndk]=o+rał[m3]
Analysis of «dalej»:
 daleko[Adv]=dalej+[com]
 dalej[Wykrz_apel]
Analysis of «wielki»:
 wielki[Adj]=wiel+ki[01]
Analysis of «łan»:
 łan[Sm3]+[SG]+[NOM]
 łan[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «ziemi,»:
 ziemia[Sf]=ziem+i[SG]+[GEN]
 ziemia[Sf]=ziem+i[SG]+[DAT]
 ziemia[Sf]=ziem+i[SG]+[LOC]
 ziemia[Sf]=ziem+i[PL]+[GEN]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «prostym»:
 prosta[AdjSf]=pros+tym[04]
 prosty[Adj]=pro+stym[04]
 prosty[Adj]=pro+sty[01]+m[Vsg1]
Analysis of «kątem»:
 kąt[Sm3]=ką+tem[SG]+[INS]
Analysis of «spadał»:
 spadać[Vndk]=spada+ł[m3]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «drogi»:
 drogi[Adj]=dro+gi[01]
 droga[Sf]=dr+ogi[SG]+[GEN]
 droga[Sf]=dr+ogi[PL]+[NOM]
 droga[Sf]=dr+ogi[PL]+[VOC]
 droga[Sf]=dr+ogi[PL]+[ACC]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «pochyłości»:
 pochyły[Adj]=pochy+łość[S21]=łości
 pochyły[Adj]=pochy+łość[S31]=łości
 pochyły[Adj]=pochy+łość[S61]=łości
 pochyły[Adj]=pochy+łość[S71]=łości
 pochyły[Adj]=pochy+łość[S12]=łości
 pochyły[Adj]=pochy+łość[S22]=łości
 pochyły[Adj]=pochy+łość[S42]=łości
 pochyły[Adj]=pochy+łość[S72]=łości
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «niby»:
 niby[CnjNom]
 niby[PART]
 niby[ENom]
Analysis of «długi»:
 długi[Adj]=dłu+gi[01]
 dług[Sm3]=dłu+gi[PL]+[NOM]
 dług[Sm3]=dłu+gi[PL]+[ACC]
 dług[Sm3]=dłu+gi[PL]+[VOC]
Analysis of «wątek»:
 wątek[Sm3]=wąt+ek[SG]+[NOM]
 wątek[Sm3]=wąt+ek[SG]+[ACC]
Analysis of «zgrzebnych»:
 zgrzebny[Adj]=zgrzebn+ych[10]
Analysis of «skib»:
 skiba[Sf]=ski+b[PL]+[GEN]
Analysis of «rozciągał»:
 rozciągać[Vndk]=rozciąga+ł[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «aż»:
 aż[CnjP]
 aż[PART]
Analysis of «ku»:
 ku[EDat]
Analysis of «wsi,»:
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[GEN]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[DAT]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[LOC]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[NOM]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[ACC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[GEN]
Analysis of «leżącej»:
 leżący[AdjS]=leżąc+ej[07]
 leżący[Adj]=leżąc+ej[07]
 leżeć[Vndk]=leż+ący[w07]=ącej
Analysis of «nisko»:
 nisko[Adv]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «jakby»:
 jakby[CnjPWar]
 jakby[PART]
Analysis of «zatopionej»:
 zatopić[Vdk]=zatop+iony[b07]=ionej
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «czerwonawych»:
 czerwonawy[Adj]=czerwonaw+ych[10]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «żółtawych»:
 żółtawy[Adj]=żółtaw+ych[10]
Analysis of «sadach.»:
 sad[Sm3]+ach[PL]+[LOC]+.[.]
Analysis of «Cicho»:
 cicho[Adv]=Cicho
Analysis of «było,»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «ciepło»:
 ciepło[Adv]
 ciepło[Sn]=ciep+ło[SG]+[NOM]
 ciepło[Sn]=ciep+ło[SG]+[ACC]
 ciepło[Sn]=ciep+ło[SG]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «nieco»:
 nieco[Kn]+[3]+[2]
 nieco[ZP]
Analysis of «sennie.»:
 sennie[Adv]+.[.]
Analysis of «Słońce,»:
 słońce[Sn]=Słońc+e[SG]+[NOM]
 słońce[Sn]=Słońc+e[SG]+[ACC]
 słońce[Sn]=Słońc+e[SG]+[VOC]
Analysis of «chociaż»:
 chociaż[CnjP]
 chociaż[PART]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «był»:
 być[Vndk]=b+ył[m3]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «koniec»:
 koniec[fraz]
 koniec[Sm3]=ko+niec[SG]+[NOM]
 koniec[Sm3]=ko+niec[SG]+[ACC]
Analysis of «września,»:
 września[Sf]=wrześni+a[SG]+[NOM]
 wrzesień[Sm3]=wrześ+nia[SG]+[GEN]
Analysis of «przygrzewało»:
 przygrzewać[Vndk]=przygrzewa+ło[n3]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «niezgorzej»:
 niezgorzej[Adv]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «wisiało»:
 wisieć[Vndk]=wi+siało[n3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «połowie»:
 połów[Sm3]=poł+owie[SG]+[LOC]
 połów[Sm3]=poł+owie[SG]+[VOC]
 połowa[Sf]=poł+owie[SG]+[DAT]
 połowa[Sf]=poł+owie[SG]+[LOC]
Analysis of «drogi»:
 drogi[Adj]=dro+gi[01]
 droga[Sf]=dr+ogi[SG]+[GEN]
 droga[Sf]=dr+ogi[PL]+[NOM]
 droga[Sf]=dr+ogi[PL]+[VOC]
 droga[Sf]=dr+ogi[PL]+[ACC]
Analysis of «między»:
 między[EAccIns]
Analysis of «południem»:
 południ[Adj]+e[05]+m[Vsg1]
 południe[Sn]=południ+em[SG]+[INS]
 południe[Sn]=południ+e[SG]+[NOM]+m[Vsg1]
 południe[Sn]=południ+e[SG]+[ACC]+m[Vsg1]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «zachodem,»:
 zachód[Sm3]=zach+odem[SG]+[INS]
Analysis of «nad»:
 nad[EAccIns]
Analysis of «lasami,»:
 las[Sm3]+ami[PL]+[INS]
 lasa[Sf]=la+sami[PL]+[INS]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «krze»:
 kierz[Sm3]=krz+e[PL]+[NOM]
 kierz[Sm3]=krz+e[PL]+[ACC]
 kierz[Sm3]=krz+e[PL]+[VOC]
 kra[Sf]=k+rze[SG]+[DAT]
 kra[Sf]=k+rze[SG]+[LOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «kamionki,»:
 kamionka[Sf]=kamion+ki[SG]+[GEN]
 kamionka[Sf]=kamion+ki[PL]+[NOM]
 kamionka[Sf]=kamion+ki[PL]+[VOC]
 kamionka[Sf]=kamion+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «grusze»:
 grusza[Sf]=grusz+e[PL]+[NOM]
 grusza[Sf]=grusz+e[PL]+[VOC]
 grusza[Sf]=grusz+e[PL]+[ACC]
 grucha[Sf]=gru+sze[SG]+[DAT]
 grucha[Sf]=gru+sze[SG]+[LOC]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «polach,»:
 pole[Sn]=pol+ach[PL]+[LOC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «nawet»:
 nawet[PART]
Analysis of «zeschłe»:
 zeschnąć[Vdk]=zes+chły[l05]=chłe
Analysis of «twarde»:
 twardy[Adj]=tward+e[05]
Analysis of «skiby»:
 skiba[Sf]=ski+by[SG]+[GEN]
 skiba[Sf]=ski+by[PL]+[NOM]
 skiba[Sf]=ski+by[PL]+[VOC]
 skiba[Sf]=ski+by[PL]+[ACC]
Analysis of «kładły»:
 kładnąć[Vndk]=kład+ły[rz3]
 kłaść[Vndk]=kła+dły[rz3]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «cienie»:
 cień[Sm3]=cie+nie[PL]+[NOM]
 cień[Sm3]=cie+nie[PL]+[ACC]
 cień[Sm3]=cie+nie[PL]+[VOC]
Analysis of «mocne»:
 mocny[Adj]=mocn+e[05]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «chłodne.»:
 chłodny[Adj]=chłodn+e[05]+.[.]
Analysis of «Cisza»:
 cisza[Sf]=Cisz+a[SG]+[NOM]
Analysis of «była»:
 były[Adj]=by+ła[06]
 być[Vndk]=b+yła[z3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «polach»:
 pole[Sn]=pol+ach[PL]+[LOC]
Analysis of «opustoszałych»:
 opustoszeć[Vdk]=opustosz+ały[l10]=ałych
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «upajająca»:
 upajający[Adj]=upajając+a[06]
 upajać[Vndk]=upaja+jący[w06]=jąca
Analysis of «słodkość»:
 słodki[Adj]=słod+kość[S11]
 słodki[Adj]=słod+kość[S41]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «powietrzu,»:
 powietrze[Sn]=powietrz+u[SG]+[DAT]
 powietrze[Sn]=powietrz+u[SG]+[LOC]
Analysis of «przymglonym»:
 przymglić[Vdk]=przymgl+ony[b04]=onym
 przymglić[Vdk]=przymgl+ony[b01]+m[Vsg1]
Analysis of «kurzawą»:
 kurzawa[Sf]=kurza+wą[SG]+[INS]
Analysis of «słoneczną;»:
 słoneczny[Adj]=słoneczn+ą[08]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «wysokim,»:
 wysoki[Adj]=wyso+kim[04]
 wysoki[Adj]=wyso+ki[01]+m[Vsg1]
Analysis of «bladym»:
 blady[Adj]=blad+ym[04]
 blady[Adj]=blad+y[01]+m[Vsg1]
Analysis of «błękicie»:
 błękit[Sm3]=błęki+cie[SG]+[LOC]
 błękit[Sm3]=błęki+cie[SG]+[VOC]
Analysis of «leżały»:
 leżały[Adj]=leża+ły[01]
 leżeć[Vndk]=leż+ały[rz3]
Analysis of «gdzieniegdzie»:
 gdzieniegdzie[Adv]
Analysis of «bezładnie»:
 bezładnie[Adv]
 bez[Adj']+ładnie[Adv]
Analysis of «porozrzucane»:
 porozrzucany[Adj]=porozrzucan+e[05]
 porozrzucać[Vdk]=porozrzuca+ny[b05]=ne
Analysis of «ogromne»:
 ogromny[Adj]=ogromn+e[05]
Analysis of «białe»:
 biały[Adj]=bia+łe[05]
Analysis of «chmury»:
 chmura[Sf]=chmu+ry[SG]+[GEN]
 chmura[Sf]=chmu+ry[PL]+[NOM]
 chmura[Sf]=chmu+ry[PL]+[VOC]
 chmura[Sf]=chmu+ry[PL]+[ACC]
Analysis of «niby»:
 niby[CnjNom]
 niby[PART]
 niby[ENom]
Analysis of «zwały»:
 zwał[Sm3]=zwa+ły[PL]+[NOM]
 zwał[Sm3]=zwa+ły[PL]+[ACC]
 zwał[Sm3]=zwa+ły[PL]+[VOC]
 zwać[Vndk]=z+wały[rz3]
Analysis of «śniegów,»:
 śnieg[Sm3]=śnie+gów[PL]+[GEN]
Analysis of «nawiane»:
 nawiać[Vdk]=nawi+any[b05]=ane
Analysis of «przez»:
 przez[EAcc]
Analysis of «wichry»:
 wichr[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 wichr[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 wichr[Sm3]+y[PL]+[VOC]
 wicher[Sm3]=wich+ry[PL]+[NOM]
 wicher[Sm3]=wich+ry[PL]+[ACC]
 wicher[Sm3]=wich+ry[PL]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «postrzępione.»:
 postrzępić[Vdk]=postrzęp+iony[b05]=ione+.[.]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «nimi,»:
 on[Zc]=nimi+[I0c0]
 on[Zc]=nimi+[I0k0]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «okiem»:
 oko[Sn]=o+kiem[SG]+[INS]
Analysis of «ogarnąć,»:
 ogarnąć[Vdk]=ogar+nąć[B]
Analysis of «leżały»:
 leżały[Adj]=leża+ły[01]
 leżeć[Vndk]=leż+ały[rz3]
Analysis of «szare»:
 szary[Adj]=szar+e[05]
Analysis of «pola»:
 pole[Sn]=pol+a[SG]+[GEN]
 pole[Sn]=pol+a[PL]+[NOM]
 pole[Sn]=pol+a[PL]+[ACC]
Analysis of «niby»:
 niby[CnjNom]
 niby[PART]
 niby[ENom]
Analysis of «olbrzymia»:
 olbrzymi[Adj]+a[06]
Analysis of «misa»:
 misa[Sf]=mi+sa[SG]+[NOM]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «modrych»:
 modry[Adj]=modr+ych[10]
Analysis of «wrębach»:
 wrąb[Sm3]=wr+ębach[PL]+[LOC]
Analysis of «lasów»:
 las[Sm3]+ów[PL]+[GEN]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «misa,»:
 misa[Sf]=mi+sa[SG]+[NOM]
Analysis of «przez»:
 przez[EAcc]
Analysis of «którą,»:
 który[Adj]=któr+ą[08]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «srebrne»:
 srebrny[Adj]=srebrn+e[05]
Analysis of «przędziwo»:
 przędziwo[Sn]=przędziw+o[SG]+[NOM]
 przędziwo[Sn]=przędziw+o[SG]+[ACC]
 przędziwo[Sn]=przędziw+o[SG]+[VOC]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «słońcu,»:
 słońce[Sn]=słońc+u[SG]+[DAT]
 słońce[Sn]=słońc+u[SG]+[LOC]
Analysis of «migotała»:
 migotać[Vndk]=migota+ła[z3]
 migotać[Vndk]=migo+tała[z3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «skrętach»:
 skręt[Sm3]=skrę+tach[PL]+[LOC]
Analysis of «rzeka»:
 rzekać[Vndk]=rzeka+[3]
 rzeka[Sf]=rze+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «spod»:
 spod[EGen]
Analysis of «olch»:
 olcha[Sf]=ol+ch[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «łozin»:
 łozina[Sf]=łozi+n[PL]+[GEN]
Analysis of «nadbrzeżnych.»:
 nadbrzeżny[Adj]=nadbrzeżn+ych[10]+.[.]
 nad[Adj']+brzeżny[Adj]=brzeżn+ych[10]+.[.]
Analysis of «Wzbierała»:
 wzbierać[Vndk]=Wzbiera+ła[z3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «pośrodku»:
 pośrodku[EGen]
 pośrodku[Adv]
 pośrodek[Sm3]=pośrod+ku[SG]+[LOC]
 pośrodek[Sm3]=pośrod+ku[SG]+[VOC]
Analysis of «wsi»:
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[GEN]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[DAT]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[LOC]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[NOM]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[ACC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[GEN]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «ogromny»:
 ogromny[Adj]=ogromn+y[01]
Analysis of «podłużny»:
 podłużny[Adj]=podłużn+y[01]
Analysis of «staw»:
 stawić[Vdk]=staw+[i]
 stawić[Vndk]=staw+[i]
 staw[Sm3]+[SG]+[NOM]
 staw[Sm3]+[SG]+[ACC]
 stawa[Sf]=sta+w[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «uciekała»:
 uciekać[Vndk]=ucieka+ła[z3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «północ»:
 północ[Sf]+[SG]+[NOM]
 północ[Sf]+[SG]+[ACC]
 pół[sub']+noc[Sf]+[SG]+[NOM]
 pół[sub']+noc[Sf]+[SG]+[ACC]
Analysis of «wyrwą»:
 wyrwać[Vdk]=wyr+wą[l3]
 wyrwa[Sf]=wyr+wą[SG]+[INS]
Analysis of «wśród»:
 wśród[EGen]
Analysis of «pagórków;»:
 pagórek[Sm3]=pagór+ków[PL]+[GEN]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «dnie»:
 dzień[Sm3]=dnie+[SG]+[LOC]
 dna[Sf]=d+nie[SG]+[DAT]
 dna[Sf]=d+nie[SG]+[LOC]
 dno[Sn]=d+nie[SG]+[LOC]
 dzień[Sm3]=d+nie[PL]+[NOM]
 dzień[Sm3]=d+nie[PL]+[ACC]
 dzień[Sm3]=d+nie[PL]+[VOC]
Analysis of «kotliny,»:
 kotlina[Sf]=kotli+ny[SG]+[GEN]
 kotlina[Sf]=kotli+ny[PL]+[NOM]
 kotlina[Sf]=kotli+ny[PL]+[VOC]
 kotlina[Sf]=kotli+ny[PL]+[ACC]
Analysis of «dokoła»:
 dokoła[EGen]
 dokoła[Adv]
Analysis of «stawu,»:
 staw[Sm3]+u[SG]+[GEN]
Analysis of «leżała»:
 leżały[Adj]=leża+ła[06]
 leżeć[Vndk]=leż+ała[z3]
Analysis of «wieś»:
 wieś[Sf]=w+ieś[SG]+[NOM]
 wieś[Sf]=w+ieś[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «grała»:
 grać[Vndk]=gra+ła[z3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «słońcu»:
 słońce[Sn]=słońc+u[SG]+[DAT]
 słońce[Sn]=słońc+u[SG]+[LOC]
Analysis of «jesiennymi»:
 jesienny[Adj]=jesienn+ymi[11]
Analysis of «barwami»:
 barwa[Sf]=bar+wami[PL]+[INS]
Analysis of «sadów»:
 sadowić[Vndk]=sad+ów[i]
 sad[Sm3]+ów[PL]+[GEN]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «niby»:
 niby[CnjNom]
 niby[PART]
 niby[ENom]
Analysis of «czerwono–żółta»:
 czerwony[Adj]=czerwon+o[psk]+–[lacz2]+żółty[Adj]=żół+ta[06]
Analysis of «liszka,»:
 liszka[Sf]=lisz+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «zwinięta»:
 zwinąć[Vdk]=zwi+nięty[b06]=nięta
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «szarym»:
 szary[Adj]=szar+ym[04]
 szary[Adj]=szar+y[01]+m[Vsg1]
Analysis of «liściu»:
 liście[Sn]=liści+u[SG]+[DAT]
 liście[Sn]=liści+u[SG]+[LOC]
 liść[Sm3]=liś+ciu[SG]+[LOC]
 liść[Sm3]=liś+ciu[SG]+[VOC]
Analysis of «łopianu,»:
 łopian[Sm3]+u[SG]+[GEN]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «której»:
 który[Adj]=któr+ej[07]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «lasów»:
 las[Sm3]+ów[PL]+[GEN]
Analysis of «wyciągało»:
 wyciągać[Vndk]=wyciąga+ło[n3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «długie,»:
 długi[Adj]=dłu+gie[05]
Analysis of «splątane»:
 splątać[Vdk]=splą+tany[b05]=tane
Analysis of «nieco»:
 nieco[Kn]+[3]+[2]
 nieco[ZP]
Analysis of «przędziwo»:
 przędziwo[Sn]=przędziw+o[SG]+[NOM]
 przędziwo[Sn]=przędziw+o[SG]+[ACC]
 przędziwo[Sn]=przędziw+o[SG]+[VOC]
Analysis of «zagonów,»:
 zagon[Sm3]+ów[PL]+[GEN]
Analysis of «płachty»:
 płachta[Sf]=płach+ty[SG]+[GEN]
 płachta[Sf]=płach+ty[PL]+[NOM]
 płachta[Sf]=płach+ty[PL]+[VOC]
 płachta[Sf]=płach+ty[PL]+[ACC]
Analysis of «pól»:
 pole[Sn]=pól+[PL]+[GEN]
Analysis of «szarych,»:
 szary[Adj]=szar+ych[10]
Analysis of «sznury»:
 sznur[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 sznur[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 sznur[Sm3]+y[PL]+[VOC]
 sznura[Sf]=sznu+ry[SG]+[GEN]
 sznura[Sf]=sznu+ry[PL]+[NOM]
 sznura[Sf]=sznu+ry[PL]+[VOC]
 sznura[Sf]=sznu+ry[PL]+[ACC]
Analysis of «miedz»:
 miedza[Sf]=miedz+[PL]+[GEN]
Analysis of «pełnych»:
 pełny[Adj]=pełn+ych[10]
Analysis of «kamionek»:
 kamionka[Sf]=kamion+ek[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «tarnin»:
 tarnina[Sf]=tarni+n[PL]+[GEN]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «tylko»:
 tylko[CnjCRInk]
 tylko[PART]
Analysis of «gdzieniegdzie»:
 gdzieniegdzie[Adv]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «tej»:
 ten[Adj]=tej+[07]
Analysis of «srebrnawej»:
 srebrnawy[Adj]=srebrnaw+ej[07]
Analysis of «szarości»:
 szary[Adj]=szar+ość[S21]=ości
 szary[Adj]=szar+ość[S31]=ości
 szary[Adj]=szar+ość[S61]=ości
 szary[Adj]=szar+ość[S71]=ości
 szary[Adj]=szar+ość[S12]=ości
 szary[Adj]=szar+ość[S22]=ości
 szary[Adj]=szar+ość[S42]=ości
 szary[Adj]=szar+ość[S72]=ości
Analysis of «rozlewały»:
 rozlewać[Vndk]=rozlewa+ły[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «strugi»:
 strug[Sm3]=stru+gi[PL]+[NOM]
 strug[Sm3]=stru+gi[PL]+[ACC]
 strug[Sm3]=stru+gi[PL]+[VOC]
 struga[Sf]=stru+gi[SG]+[GEN]
 struga[Sf]=stru+gi[PL]+[NOM]
 struga[Sf]=stru+gi[PL]+[VOC]
 struga[Sf]=stru+gi[PL]+[ACC]
Analysis of «złota»:
 złoto[Sn]=zło+ta[SG]+[GEN]
 złoto[Sn]=zło+ta[PL]+[NOM]
 złoto[Sn]=zło+ta[PL]+[ACC]
 złoto[Sn]=zło+ta[PL]+[VOC]
 złoty[Adj]=zło+ta[06]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «łubiny»:
 łubin[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 łubin[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 łubin[Sm3]+y[PL]+[VOC]
Analysis of «żółciły»:
 żółcić[Vndk]=żół+ciły[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «kwiatem»:
 kwiat[Sm3]=kwia+tem[SG]+[INS]
Analysis of «pachnącym,»:
 pachnący[Adj]=pachnąc+ym[04]
 pachnący[Adj]=pachnąc+y[01]+m[Vsg1]
 pachnieć[Vndk]=pachn+ący[w04]=ącym
 pachnieć[Vndk]=pachn+ący[w01]+m[Vsg1]
 pachnąć[Vndk]=pach+nący[w04]=nącym
 pachnąć[Vndk]=pach+nący[w01]+m[Vsg1]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «bielały»:
 bieleć[Vndk]=biel+ały[rz3]
Analysis of «omdlałe,»:
 omdleć[Vdk]=omdl+ały[l05]=ałe
Analysis of «wyschłe»:
 wyschnąć[Vdk]=wys+chły[l05]=chłe
Analysis of «łożyska»:
 łożysko[Sn]=łożys+ka[SG]+[GEN]
 łożysko[Sn]=łożys+ka[PL]+[NOM]
 łożysko[Sn]=łożys+ka[PL]+[ACC]
 łożysko[Sn]=łożys+ka[PL]+[VOC]
Analysis of «strumieni»:
 strumień[Sm3]=strumie+ni[PL]+[GEN]
 strumienić[Vndk]=strumie+ni[3]
Analysis of «albo»:
 albo[CnjRSzer]
 albo[MDpyt]
 alba[Sf]=al+bo[SG]+[VOC]
Analysis of «leżały»:
 leżały[Adj]=leża+ły[01]
 leżeć[Vndk]=leż+ały[rz3]
Analysis of «piaszczyste»:
 piaszczysty[Adj]=piaszczy+ste[05]
Analysis of «senne»:
 senny[Adj]=senn+e[05]
Analysis of «drogi»:
 drogi[Adj]=dro+gi[01]
 droga[Sf]=dr+ogi[SG]+[GEN]
 droga[Sf]=dr+ogi[PL]+[NOM]
 droga[Sf]=dr+ogi[PL]+[VOC]
 droga[Sf]=dr+ogi[PL]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «nad»:
 nad[EAccIns]
Analysis of «nimi»:
 on[Zc]=nimi+[I0c0]
 on[Zc]=nimi+[I0k0]
Analysis of «rzędy»:
 rząd[Sm3]=rz+ędy[PL]+[NOM]
 rząd[Sm3]=rz+ędy[PL]+[ACC]
 rząd[Sm3]=rz+ędy[PL]+[VOC]
Analysis of «potężnych»:
 potężny[Adj]=potężn+ych[10]
Analysis of «topoli»:
 topola[Sf]=topo+li[SG]+[GEN]
 topola[Sf]=topo+li[SG]+[DAT]
 topola[Sf]=topo+li[SG]+[LOC]
 topola[Sf]=topo+li[PL]+[GEN]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «wolna»:
 wolny[Adj]=woln+a[06]
Analysis of «wspinały»:
 wspinać[Vndk]=wspina+ły[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «wzgórza»:
 wzgórze[Sn]=wzgórz+a[SG]+[GEN]
 wzgórze[Sn]=wzgórz+a[PL]+[NOM]
 wzgórze[Sn]=wzgórz+a[PL]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «pochylały»:
 pochylać[Vndk]=pochyla+ły[rz3]
Analysis of «ku»:
 ku[EDat]
Analysis of «lasom.»:
 las[Sm3]+om[PL]+[DAT]+.[.]
 lasa[Sf]=la+som[PL]+[DAT]+.[.]
Analysis of «Ksiądz»:
 ksiądz[Sm1]=Ksiądz+[SG]+[NOM]
Analysis of «ocknął»:
 ocknąć[Vdk]=ock+nął[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «zapatrzenia,»:
 zapatrzyć[Vdk]=zapatrz+enie[g21]=enia
 zapatrzyć[Vdk]=zapatrz+enie[g12]=enia
 zapatrzyć[Vdk]=zapatrz+enie[g42]=enia
 zapatrzyć[Vdk]=zapatrz+enie[g72]=enia
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «długi,»:
 długi[Adj]=dłu+gi[01]
 dług[Sm3]=dłu+gi[PL]+[NOM]
 dług[Sm3]=dłu+gi[PL]+[ACC]
 dług[Sm3]=dłu+gi[PL]+[VOC]
Analysis of «żałosny»:
 żałosny[Adj]=żało+sny[01]
Analysis of «ryk»:
 ryk[Sm3]=ry+k[SG]+[NOM]
 ryk[Sm3]=ry+k[SG]+[ACC]
Analysis of «rozległ»:
 rozlec.rozlegnąć[Vdk]=rozle+gł[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «gdzieś»:
 gdzieś[Adv]
 gdzieś[OpAdSub]
 gdzie[PART]+ś[Vsg2]
Analysis of «niedaleko,»:
 nie[NEG]+daleko[Adv]
Analysis of «aż»:
 aż[CnjP]
 aż[PART]
Analysis of «wrony»:
 wrony[Adj]=wron+y[01]
 wrony[AdjSm2]=wron+y[01]
 wrona[Sf]=wro+ny[SG]+[GEN]
 wrona[Sf]=wro+ny[PL]+[NOM]
 wrona[Sf]=wro+ny[PL]+[VOC]
 wrona[Sf]=wro+ny[PL]+[ACC]
Analysis of «poderwały»:
 poderwać[Vdk]=poder+wały[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «krzykiem»:
 krzyk[Sm3]=krzy+kiem[SG]+[INS]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «skośnym»:
 skośny[Adj]=skośn+ym[04]
 skośny[Adj]=skośn+y[01]+m[Vsg1]
Analysis of «rzutem»:
 rzut[Sm3]=rzu+tem[SG]+[INS]
Analysis of «leciały»:
 lecieć[Vndk]=le+ciały[rz3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «kopaniska»:
 kopanisko[Sn]=kopanis+ka[SG]+[GEN]
 kopanisko[Sn]=kopanis+ka[PL]+[NOM]
 kopanisko[Sn]=kopanis+ka[PL]+[ACC]
 kopanisko[Sn]=kopanis+ka[PL]+[VOC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «czarny»:
 czarny[Adj]=czarn+y[01]
Analysis of «migocący»:
 migotać[Vndk]=migo+cący[w01]
 migotać[Vndk]=migo+cący[w09]
Analysis of «cień»:
 cień[Sm3]=cie+ń[SG]+[NOM]
 cień[Sm3]=cie+ń[SG]+[ACC]
 cienić[Vndk]=cie+ń[i]
Analysis of «biegł»:
 biec.biegnąć[Vndk]=bie+gł[m3]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «nimi»:
 on[Zc]=nimi+[I0c0]
 on[Zc]=nimi+[I0k0]
Analysis of «dołem»:
 dołem[ndm]
 dół[Sm3]=d+ołem[SG]+[INS]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «rżyskach»:
 rżysko[Sn]=rżys+kach[PL]+[LOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «podorówkach.»:
 podorówka[Sf]=podorów+kach[PL]+[LOC]+.[.]
Analysis of «Przysłonił»:
 przysłonić[Vdk]=Przysło+nił[m3]
Analysis of «ręką»:
 ręka[Sf]=r+ęką[SG]+[INS]
Analysis of «oczy»:
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[VOC]
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[ACC]
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[NOM]
 oczyć[Vndk]=ocz+y[3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «patrzył»:
 patrzyć[Vndk]=patrz+ył[m3]
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «słońce»:
 słońce[Sn]=słońc+e[SG]+[NOM]
 słońce[Sn]=słońc+e[SG]+[ACC]
 słońce[Sn]=słońc+e[SG]+[VOC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «drogą»:
 drogą[EGen]
 drogi[Adj]=dro+gą[08]
 droga[Sf]=dr+ogą[SG]+[INS]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «lasów»:
 las[Sm3]+ów[PL]+[GEN]
Analysis of «szła»:
 iść[Vndk]=sz+ła[z3]
Analysis of «jakaś»:
 jakiś[Adj]=jakaś+[06]
 jak[Sm2]=ja+ka[SG]+[GEN]+ś[Vsg2]
 jak[Sm2]=ja+ka[SG]+[ACC]+ś[Vsg2]
 jaki[Adj]=ja+ka[06]+ś[Vsg2]
 jaka[Sf]=ja+ka[SG]+[NOM]+ś[Vsg2]
Analysis of «dziewczyna»:
 dziewczyna[Sf]=dziewczy+na[SG]+[NOM]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «ciągnęła»:
 ciągnąć[Vndk]=ciąg+nęła[z3]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «sobą»:
 się[Zb]=sobą+[I0]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «postronku»:
 postronek[Sm3]=postron+ku[SG]+[LOC]
 postronek[Sm3]=postron+ku[SG]+[VOC]
Analysis of «dużą,»:
 duży[Adj]=duż+ą[08]
Analysis of «czerwoną»:
 czerwony[Adj]=czerwon+ą[08]
Analysis of «krowę;»:
 krowa[Sf]=kr+owę[SG]+[ACC]
Analysis of «gdy»:
 gdy[Relator]
Analysis of «przechodziła»:
 przechodzić[Vdk]=przech+odziła[z3]
 przechodzić[Vndk]=przech+odziła[z3]
Analysis of «obok,»:
 obok[Adv]
 obok[EGen]
Analysis of «pochwaliła»:
 pochwalić[Vdk]=pochwal+iła[z3]
Analysis of «Boga»:
 bóg[Sm1]=B+oga[SG]+[GEN]
 bóg[Sm1]=B+oga[SG]+[ACC]
 Bóg[Sm1]=B+oga[SG]+[GEN]
 Bóg[Sm1]=B+oga[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «chciała»:
 chcieć[Vndk]=chc+iała[z3]
Analysis of «skręcić,»:
 skręcić[Vdk]=skrę+cić[B]
Analysis of «aby»:
 aby[CnjPCel]
 aby[MDpyt]
Analysis of «księdza»:
 ksiądz[Sm1]=księdz+a[SG]+[GEN]
 ksiądz[Sm1]=księdz+a[SG]+[ACC]
Analysis of «pocałować»:
 pocałować[Vdk]=pocał+ować[B]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «rękę,»:
 ręka[Sf]=r+ękę[SG]+[ACC]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «krowa»:
 krowa[Sf]=kr+owa[SG]+[NOM]
Analysis of «szarpnęła»:
 szarpnąć[Vdk]=szarp+nęła[z3]
Analysis of «ją»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «bok»:
 bok[fraz]
 bok[Sm3]=bo+k[SG]+[NOM]
 bok[Sm3]=bo+k[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «znowu»:
 znowu[PART]
Analysis of «ryczeć»:
 ryczeć[Vndk]=rycz+eć[B]
Analysis of «zaczęła.»:
 zacząć[Vdk]=zacz+ęła[z3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Na»:
 na[Wykrz_apel]=Na
 na[EAccLoc]=Na
 Na[skr]
Analysis of «sprzedanie»:
 sprzedać[Vdk]=sprzeda+nie[g11]
 sprzedać[Vdk]=sprzeda+nie[g41]
 sprzedać[Vdk]=sprzeda+nie[g71]
Analysis of «prowadzisz,»:
 prowadzić[Vndk]=prowad+zisz[2]
Analysis of «co?»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ni…»:
 ni[CnjRSzer]=Ni
 ni[PART]=Ni
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «młynarzowego»:
 młynarzowy[Adj]=młynarzow+ego[02]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «stójże,»:
 stać[Vndk]=st+ój[i]+że[PART(R)]
Analysis of «zapowietrzona…»:
 zapowietrzony[Adj]=zapowietrz+ona[06]
 zapowietrzyć[Vdk]=zapowietrz+ony[b06]=ona
Analysis of «Wściekłaś»:
 wściekły[Adj]=Wściek+ła[06]+ś[Vsg2]
 wściec.wścieknąć[Vdk]=Wście+kłaś[z2]
 wściec.wścieknąć[Vdk]=Wście+kły[l06]=kła+ś[Vsg2]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «czy»:
 czy[Cnj]
 czy[MDpyt]
Analysis of «co!»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «wołała»:
 wołać[Vndk]=woła+ła[z3]
Analysis of «zadyszana,»:
 zadyszany[Adj]=zadyszan+a[06]
Analysis of «usiłując»:
 usiłować[Vndk]=usił+ując[w]
Analysis of «powstrzymać,»:
 powstrzymać[Vdk]=powstrzyma+ć[B]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «krowa»:
 krowa[Sf]=kr+owa[SG]+[NOM]
Analysis of «ją»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «pociągnęła,»:
 pociągnąć[Vdk]=pociąg+nęła[z3]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «obie»:
 oba[Kf]=obie+[4]
Analysis of «gnały»:
 gnać[Vndk]=gna+ły[rz3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «dyrdy,»:
 dyrdy[Wykrz_onom]
 dyrdy[fraz]
Analysis of «aż»:
 aż[CnjP]
 aż[PART]
Analysis of «kurz»:
 kurzyć[Vndk]=kurz+[i]
 kurz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 kurz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «je»:
 on[Zc]=je+[A0k1]
 on[Zc]=je+[A0n1]
 jeść[Vndk]=j+e[3]
Analysis of «zakrył»:
 zakryć[Vdk]=zakry+ł[m3]
Analysis of «obłokiem.»:
 obłok[Sm3]=obło+kiem[SG]+[INS]+.[.]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «potem»:
 potem[Adv]
 pot[Sm3]=po+tem[SG]+[INS]
Analysis of «wlókł»:
 wlec[Vndk]=wl+ókł[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «ciężko»:
 ciężko[Adv]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «piaszczystej»:
 piaszczysty[Adj]=piaszczy+stej[07]
Analysis of «drodze»:
 drodze[fraz]
 droga[Sf]=dr+odze[SG]+[DAT]
 droga[Sf]=dr+odze[SG]+[LOC]
Analysis of «Żyd»:
 żyd[Sm2]=Żyd+[SG]+[NOM]
 żyd[Sm1]=Żyd+[SG]+[NOM]
 Żyd[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «szmaciarz»:
 szmaciarz[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «10,»:
 1[cyfra]+0[cyfra]
Analysis of «pchał»:
 pchać[Vndk]=pcha+ł[m3]
Analysis of «przed»:
 przed[EAccIns]
Analysis of «sobą»:
 się[Zb]=sobą+[I0]
Analysis of «taczki»:
 taczka[Sf]=tacz+ki[SG]+[GEN]
 taczka[Sf]=tacz+ki[PL]+[NOM]
 taczka[Sf]=tacz+ki[PL]+[VOC]
 taczka[Sf]=tacz+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «dobrze»:
 dobrze[Adv]
Analysis of «naładowane,»:
 naładować[Vdk]=naład+owany[b05]=owane
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «raz»:
 raz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 raz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «wraz»:
 wraz[fraz]
 wraz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 wraz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «przysiadał»:
 przysiadać[Vndk]=przysiada+ł[m3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «ciężko»:
 ciężko[Adv]
Analysis of «dyszał.»:
 dyszeć[Vndk]=dysz+ał[m3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Co»:
 co[CnjP]=Co
 co[PART]=Co
 co[Za]=Co+[A]
 co[Za]=Co+[N]
 co[ENomAcc]=Co
Analysis of «tam»:
 tam[PART]
 tam[ZP]
 ten[Adj]=ta+[06]+m[Vsg1]
 tama[Sf]=ta+m[PL]+[GEN]
Analysis of «słychać,»:
 słychać[Vndk]+[B]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Co»:
 co[CnjP]=Co
 co[PART]=Co
 co[Za]=Co+[A]
 co[Za]=Co+[N]
 co[ENomAcc]=Co
Analysis of «słychać?…»:
 słychać[Vndk]+[B]
Analysis of «Komu»:
 kto[Za]=Komu+[D]
Analysis of «dobrze,»:
 dobrze[Adv]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «dobrze»:
 dobrze[Adv]
Analysis of «słychać…»:
 słychać[Vndk]+[B]
Analysis of «Kartofle»:
 kartofla[Sf]=Kartof+le[PL]+[NOM]
 kartofla[Sf]=Kartof+le[PL]+[VOC]
 kartofla[Sf]=Kartof+le[PL]+[ACC]
 kartofel[Sm3]=Kartof+le[PL]+[NOM]
 kartofel[Sm3]=Kartof+le[PL]+[ACC]
 kartofel[Sm3]=Kartof+le[PL]+[VOC]
Analysis of «chwalą»:
 chwalić[Vndk]=chwal+ą[l3]
Analysis of «Bogu»:
 bóg[Sm1]=B+ogu[SG]+[DAT]
 bóg[Sm1]=B+ogu[SG]+[LOC]
 Bóg[Sm1]=B+ogu[SG]+[DAT]
 Bóg[Sm1]=B+ogu[SG]+[LOC]
Analysis of «obrodziły,»:
 obrodzić[Vdk]=obr+odziły[rz3]
Analysis of «żyto»:
 żyto[Sn]=ży+to[SG]+[NOM]
 żyto[Sn]=ży+to[SG]+[ACC]
 żyto[Sn]=ży+to[SG]+[VOC]
 żyć[Vndk]=ży+to[b]
Analysis of «sypie,»:
 sypać[Vndk]=syp+ie[3]
 syp[Sm3]+ie[SG]+[LOC]
 syp[Sm3]+ie[SG]+[VOC]
 sypa[Sf]=sy+pie[SG]+[DAT]
 sypa[Sf]=sy+pie[SG]+[LOC]
Analysis of «kapusta»:
 kapusta[Sf]=kapu+sta[SG]+[NOM]
Analysis of «będzie.»:
 być[Vndk]=b+ędzie[3]+.[.]
Analysis of «Kto»:
 kto[Za]=Kto+[N]
Analysis of «ma»:
 mój[Adj]=m+a[06^]
 mieć[Vndk]=m+a[3]
Analysis of «kartofle,»:
 kartofla[Sf]=kartof+le[PL]+[NOM]
 kartofla[Sf]=kartof+le[PL]+[VOC]
 kartofla[Sf]=kartof+le[PL]+[ACC]
 kartofel[Sm3]=kartof+le[PL]+[NOM]
 kartofel[Sm3]=kartof+le[PL]+[ACC]
 kartofel[Sm3]=kartof+le[PL]+[VOC]
Analysis of «kto»:
 kto[Za]+[N]
Analysis of «ma»:
 mój[Adj]=m+a[06^]
 mieć[Vndk]=m+a[3]
Analysis of «żyto,»:
 żyto[Sn]=ży+to[SG]+[NOM]
 żyto[Sn]=ży+to[SG]+[ACC]
 żyto[Sn]=ży+to[SG]+[VOC]
 żyć[Vndk]=ży+to[b]
Analysis of «kto»:
 kto[Za]+[N]
Analysis of «ma»:
 mój[Adj]=m+a[06^]
 mieć[Vndk]=m+a[3]
Analysis of «kapustę»:
 kapusta[Sf]=kapu+stę[SG]+[ACC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «temu»:
 temu[EpostAcc]
 ten[Adj]=temu+[03]
 to[Za]=temu+[D]
Analysis of «dobrze»:
 dobrze[Adv]
Analysis of «słychać!»:
 słychać[Vndk]+[B]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Pocałował»:
 pocałować[Vdk]=Pocał+ował[m3]
Analysis of «księdza»:
 ksiądz[Sm1]=księdz+a[SG]+[GEN]
 ksiądz[Sm1]=księdz+a[SG]+[ACC]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «rękaw,»:
 rękaw[Sm3]+[SG]+[NOM]
 rękaw[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «założył»:
 założyć[Vdk]=zał+ożył[m3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «kark»:
 kark[Sm3]=kar+k[SG]+[NOM]
 kark[Sm3]=kar+k[SG]+[ACC]
Analysis of «pas»:
 pas[Sm3ndm]
 pas[Snndm]
 pas[Sm3]+[SG]+[NOM]
 pas[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «taczek»:
 taczka[Sf]=tacz+ek[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «pchał»:
 pchać[Vndk]=pcha+ł[m3]
Analysis of «dalej,»:
 daleko[Adv]=dalej+[com]
 dalej[Wykrz_apel]
Analysis of «lżej»:
 lekce[Adv]=lżej+[com]
 lekko[Adv]=lżej+[com]
Analysis of «już,»:
 już[PART]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «zaczynał»:
 zaczynać[Vndk]=zaczyna+ł[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «spadek»:
 spadek[Sm3]=spad+ek[SG]+[NOM]
 spadek[Sm3]=spad+ek[SG]+[ACC]
Analysis of «łagodny.»:
 łagodny[Adj]=łagodn+y[01]+.[.]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «potem»:
 potem[Adv]
 pot[Sm3]=po+tem[SG]+[INS]
Analysis of «szedł»:
 iść[Vndk]=sz+edł[m3]
Analysis of «środkiem»:
 środkiem[Adv]
 środkiem[EGen]
 środek[Sm3]=środ+kiem[SG]+[INS]
Analysis of «drogi»:
 drogi[Adj]=dro+gi[01]
 droga[Sf]=dr+ogi[SG]+[GEN]
 droga[Sf]=dr+ogi[PL]+[NOM]
 droga[Sf]=dr+ogi[PL]+[VOC]
 droga[Sf]=dr+ogi[PL]+[ACC]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «kurzawie,»:
 kurzawa[Sf]=kurza+wie[SG]+[DAT]
 kurzawa[Sf]=kurza+wie[SG]+[LOC]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «zamiatał»:
 zamiatać[Vndk]=zamiata+ł[m3]
Analysis of «nogami,»:
 noga[Sf]=n+ogami[PL]+[INS]
Analysis of «ślepy»:
 ślepy[AdjS]=ślep+y[01]
 ślepy[Adj]=ślep+y[01]
Analysis of «dziad,»:
 dziad[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «prowadzony»:
 prowadzony[Adj]=prowadz+ony[01]
 prowadzić[Vndk]=prowad+zony[b01]
Analysis of «przez»:
 przez[EAcc]
Analysis of «tłustego»:
 tłusty[Adj]=tłu+stego[02]
 tłuste[AdjSn]=tłu+stego[02]
Analysis of «kundla»:
 kundel[Sm2]=kund+la[SG]+[GEN]
 kundel[Sm2]=kund+la[SG]+[ACC]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «sznurku.»:
 sznurek[Sm3]=sznur+ku[SG]+[LOC]+.[.]
 sznurek[Sm3]=sznur+ku[SG]+[VOC]+.[.]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «potem»:
 potem[Adv]
 pot[Sm3]=po+tem[SG]+[INS]
Analysis of «leciał»:
 lecieć[Vndk]=le+ciał[m3]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «lasu»:
 las[Sm3]+u[SG]+[GEN]
Analysis of «chłopak»:
 chłopak[Sm1]=chłopa+k[SG]+[NOM]
 chłopak[Sm3]=chłopa+k[SG]+[NOM]
 chłopak[Sm3]=chłopa+k[SG]+[ACC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «butelką,»:
 butelka[Sf]=butel+ką[SG]+[INS]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «ten»:
 ten[Adj]+[01]
Analysis of «ujrzawszy»:
 ujrzeć[Vdk]=ujrz+awszy[u]
Analysis of «księdza»:
 ksiądz[Sm1]=księdz+a[SG]+[GEN]
 ksiądz[Sm1]=księdz+a[SG]+[ACC]
Analysis of «przy»:
 przy[ELoc]
Analysis of «drodze»:
 drodze[fraz]
 droga[Sf]=dr+odze[SG]+[DAT]
 droga[Sf]=dr+odze[SG]+[LOC]
Analysis of «okrążył»:
 okrążyć[Vdk]=okrąż+ył[m3]
Analysis of «go»:
 on[Zc]=go+[A1m1]
 on[Zc]=go+[G1m1]
 on[Zc]=go+[G1n1]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «dala»:
 dala[fraz]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «biegł»:
 biec.biegnąć[Vndk]=bie+gł[m3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «przełaj»:
 przełaj[fraz]
 przełaj[Sm3]=przeła+j[SG]+[NOM]
 przełaj[Sm3]=przeła+j[SG]+[ACC]
 przełaja[Sf]=przeła+j[PL]+[GEN]
Analysis of «pól»:
 pole[Sn]=pól+[PL]+[GEN]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «karczmy.»:
 karczma[Sf]=karcz+my[SG]+[GEN]+.[.]
 karczma[Sf]=karcz+my[PL]+[NOM]+.[.]
 karczma[Sf]=karcz+my[PL]+[VOC]+.[.]
 karczma[Sf]=karcz+my[PL]+[ACC]+.[.]
Analysis of «To»:
 ten[Adj]=To+[05']
 to[CnjC]=To
 to[Za]=To+[A]
 to[Za]=To+[N]
 to[PART]=To
Analysis of «znowu»:
 znowu[PART]
Analysis of «chłop»:
 chłop[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «sąsiedniej»:
 sąsiedni[Adj]+ej[07]
Analysis of «wsi»:
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[GEN]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[DAT]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[LOC]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[NOM]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[ACC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[GEN]
Analysis of «wiózł»:
 wieźć[Vndk]=wi+ózł[m3]
Analysis of «zboże»:
 zboże[Sn]=zboż+e[SG]+[NOM]
 zboże[Sn]=zboż+e[SG]+[ACC]
 zboże[Sn]=zboż+e[SG]+[VOC]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «młyna»:
 młyn[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «albo»:
 albo[CnjRSzer]
 albo[MDpyt]
 alba[Sf]=al+bo[SG]+[VOC]
Analysis of «Żydówka»:
 żydówka[Sf]=Żydów+ka[SG]+[NOM]
 Żydówka[Sf]=Żydów+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «pędziła»:
 pędzić[Vndk]=pęd+ziła[z3]
Analysis of «stado»:
 stado[Sn]=stad+o[SG]+[NOM]
 stado[Sn]=stad+o[SG]+[ACC]
 stado[Sn]=stad+o[SG]+[VOC]
Analysis of «kupionych»:
 kupić[Vdk]=kup+iony[b10]=ionych
Analysis of «gęsi.»:
 gęsi[Adj]+[01]+.[.]
 gęsi[Adj]+[09]+.[.]
 gęś[Sf]=gę+si[SG]+[GEN]+.[.]
 gęś[Sf]=gę+si[SG]+[DAT]+.[.]
 gęś[Sf]=gę+si[SG]+[LOC]+.[.]
 gęś[Sf]=gę+si[SG]+[VOC]+.[.]
 gęś[Sf]=gę+si[PL]+[NOM]+.[.]
 gęś[Sf]=gę+si[PL]+[VOC]+.[.]
 gęś[Sf]=gę+si[PL]+[ACC]+.[.]
 gęś[Sf]=gę+si[PL]+[GEN]+.[.]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «każdy»:
 każdy[Adj]=każd+y[01]
Analysis of «pochwalił»:
 pochwalić[Vdk]=pochwal+ił[m3]
Analysis of «Boga,»:
 bóg[Sm1]=B+oga[SG]+[GEN]
 bóg[Sm1]=B+oga[SG]+[ACC]
 Bóg[Sm1]=B+oga[SG]+[GEN]
 Bóg[Sm1]=B+oga[SG]+[ACC]
Analysis of «zamienił»:
 zamienić[Vdk]=zamie+nił[m3]
Analysis of «słów»:
 słowo[Sn]=słów+[PL]+[GEN]
 słowić[Vndk]=sł+ów[i]
Analysis of «parę»:
 parę[Ka]+[1]
 para[Sf]=pa+rę[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «szedł»:
 iść[Vndk]=sz+edł[m3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «swoją»:
 swój[Adj]=sw+oją[08]
 swoić[Vndk]=sw+oją[l3]
Analysis of «drogę,»:
 droga[Sf]=dr+ogę[SG]+[ACC]
Analysis of «odprowadzany»:
 odprowadzać[Vndk]=odprowadza+ny[b01]
Analysis of «życzliwym»:
 życzliwy[Adj]=życzliw+ym[04]
 życzliwy[Adj]=życzliw+y[01]+m[Vsg1]
Analysis of «słowem»:
 słowo[Sn]=słow+em[SG]+[INS]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «spojrzeniem»:
 spojrzenie[Sn]=spojrze+niem[SG]+[INS]
 spojrzenie[Sn]=spojrze+nie[SG]+[NOM]+m[Vsg1]
 spojrzenie[Sn]=spojrze+nie[SG]+[ACC]+m[Vsg1]
 spojrzeć[Vdk]=spojrz+enie[g51]=eniem
 spojrzeć[Vdk]=spojrz+enie[g11]+m[Vsg1]
 spojrzeć[Vdk]=spojrz+enie[g41]+m[Vsg1]
Analysis of «księdza,»:
 ksiądz[Sm1]=księdz+a[SG]+[GEN]
 ksiądz[Sm1]=księdz+a[SG]+[ACC]
Analysis of «któren,»:
 któren[ndm]
 który[Adj]=któren+[01']
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «słońce»:
 słońce[Sn]=słońc+e[SG]+[NOM]
 słońce[Sn]=słońc+e[SG]+[ACC]
 słońce[Sn]=słońc+e[SG]+[VOC]
Analysis of «było»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «coraz»:
 coraz[Adv]
Analysis of «niżej,»:
 nisko[Adv]=niżej+[com]
Analysis of «powstał»:
 powstać[Vdk]=powst+ał[m3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «krzyknął»:
 krzyknąć[Vdk]=krzyk+nął[m3]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «Walka:»:
 walka[Sf]=Wal+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Doórz»:
 doorać[Vdk][i]=Doórz
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «brzózek»:
 brzózka[Sf]=brzóz+ek[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «domu…»:
 dom[Sm3]=domu+[SG]+[VOC]
 dom[Sm3]=domu+[SG]+[LOC]
 dom[Sm3]+u[SG]+[GEN]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «nic»:
 nic[Za]+[A]
 nic[Za]+[N]
 nica[Sf]=nic+[PL]+[GEN]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «konie»:
 koń[Sm2]=ko+nie[PL]+[NOM]
 koń[Sm2]=ko+nie[PL]+[ACC]
 koń[Sm2]=ko+nie[PL]+[VOC]
Analysis of «zmachają.»:
 zmachać[Vdk]=zmacha+ją[l3]+.[.]
Analysis of «I»:
 i[CnjRSzer]=I
 i[PART]=I
 i[Wykrz]=I
 I[CR]
Analysis of «poszedł»:
 pójść[Vdk]=posz+edł[m3]
Analysis of «wolno»:
 wolno[Vndm]
 wolno[Adv]
Analysis of «miedzami,»:
 miedza[Sf]=miedz+ami[PL]+[INS]
Analysis of «odmawiał»:
 odmawiać[Vndk]=odmawia+ł[m3]
Analysis of «półgłosem»:
 półgłosem[ndm]
 półgłos[Sm3]+em[SG]+[INS]
 pół[sub']+głos[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «modlitwy»:
 modlitwa[Sf]=modlit+wy[SG]+[GEN]
 modlitwa[Sf]=modlit+wy[PL]+[NOM]
 modlitwa[Sf]=modlit+wy[PL]+[VOC]
 modlitwa[Sf]=modlit+wy[PL]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «jasnym,»:
 jasny[Adj]=ja+snym[04]
 jasny[Adj]=ja+sny[01]+m[Vsg1]
Analysis of «pełnym»:
 pełny[Adj]=pełn+ym[04]
 pełny[Adj]=pełn+y[01]+m[Vsg1]
Analysis of «kochania»:
 kochanie[Sn]=kocha+nia[SG]+[GEN]
 kochanie[Sn]=kocha+nia[PL]+[NOM]
 kochanie[Sn]=kocha+nia[PL]+[ACC]
 kochanie[Sn]=kocha+nia[PL]+[VOC]
 kochać[Vndk]=kocha+nie[g21]=nia
 kochać[Vndk]=kocha+nie[g12]=nia
 kochać[Vndk]=kocha+nie[g42]=nia
 kochać[Vndk]=kocha+nie[g72]=nia
Analysis of «spojrzeniem»:
 spojrzenie[Sn]=spojrze+niem[SG]+[INS]
 spojrzenie[Sn]=spojrze+nie[SG]+[NOM]+m[Vsg1]
 spojrzenie[Sn]=spojrze+nie[SG]+[ACC]+m[Vsg1]
 spojrzeć[Vdk]=spojrz+enie[g51]=eniem
 spojrzeć[Vdk]=spojrz+enie[g11]+m[Vsg1]
 spojrzeć[Vdk]=spojrz+enie[g41]+m[Vsg1]
Analysis of «ogarniał»:
 ogarniać[Vndk]=ogarnia+ł[m3]
Analysis of «pola…»:
 pole[Sn]=pol+a[SG]+[GEN]
 pole[Sn]=pol+a[PL]+[NOM]
 pole[Sn]=pol+a[PL]+[ACC]
Analysis of «…Rzędy»:
 rząd[Sm3]=Rz+ędy[PL]+[NOM]
 rząd[Sm3]=Rz+ędy[PL]+[ACC]
 rząd[Sm3]=Rz+ędy[PL]+[VOC]
Analysis of «kobiet»:
 kobieta[Sf]=kobie+t[PL]+[GEN]
Analysis of «czerwieniły»:
 czerwienić[Vndk]=czerwie+niły[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «kopaniskach…»:
 kopanisko[Sn]=kopanis+kach[PL]+[LOC]
Analysis of «rozlegał»:
 rozlegać[Vndk]=rozlega+ł[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «grochot»:
 grochot[Sm3]=grocho+t[SG]+[NOM]
 grochot[Sm3]=grocho+t[SG]+[ACC]
Analysis of «zsypywanych»:
 zsypywać[Vndk]=zsyp+ywany[b10]=ywanych
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «wozów»:
 wóz[Sm3]=w+ozów[PL]+[GEN]
Analysis of «kartofli…»:
 kartofla[Sf]=kartof+li[SG]+[GEN]
 kartofla[Sf]=kartof+li[SG]+[DAT]
 kartofla[Sf]=kartof+li[SG]+[LOC]
 kartofla[Sf]=kartof+li[PL]+[GEN]
 kartofel[Sm3]=kartof+li[PL]+[GEN]
Analysis of «miejscami»:
 miejsce[Sn]=miejsc+ami[PL]+[INS]
Analysis of «orano»:
 orać[Vndk]=o+rano[b]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «siew…»:
 siew[Sm3]+[SG]+[NOM]
 siew[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «stada»:
 stado[Sn]=stad+a[SG]+[GEN]
 stado[Sn]=stad+a[PL]+[NOM]
 stado[Sn]=stad+a[PL]+[ACC]
 stado[Sn]=stad+a[PL]+[VOC]
Analysis of «krów»:
 krowa[Sf]=kr+ów[PL]+[GEN]
Analysis of «srokatych»:
 srokaty[Adj]=sroka+tych[10]
Analysis of «pasły»:
 paść[Vndk]=pa+sły[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «ugorach…»:
 ugór[Sm3]=ug+orach[PL]+[LOC]
Analysis of «długie,»:
 długi[Adj]=dłu+gie[05]
Analysis of «popielate»:
 popielaty[Adj]=popiela+te[05]
Analysis of «zagony»:
 zagon[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 zagon[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 zagon[Sm3]+y[PL]+[VOC]
Analysis of «rdzawiły»:
 rdzawić[Vndk]=rdzaw+iły[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «młodą»:
 młody[Adj]=młod+ą[08]
Analysis of «szczotką»:
 szczotka[Sf]=szczot+ką[SG]+[INS]
Analysis of «zbóż»:
 zboże[Sn]=zbóż+[PL]+[GEN]
Analysis of «wschodzących…»:
 wschodzić[Vndk]=wsch+odzący[w10]=odzących
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «gęsi»:
 gęsi[Adj]+[01]
 gęsi[Adj]+[09]
 gęś[Sf]=gę+si[SG]+[GEN]
 gęś[Sf]=gę+si[SG]+[DAT]
 gęś[Sf]=gę+si[SG]+[LOC]
 gęś[Sf]=gę+si[SG]+[VOC]
 gęś[Sf]=gę+si[PL]+[NOM]
 gęś[Sf]=gę+si[PL]+[VOC]
 gęś[Sf]=gę+si[PL]+[ACC]
 gęś[Sf]=gę+si[PL]+[GEN]
Analysis of «niby»:
 niby[CnjNom]
 niby[PART]
 niby[ENom]
Analysis of «płaty»:
 płata[Sf]=pła+ty[SG]+[GEN]
 płata[Sf]=pła+ty[PL]+[NOM]
 płata[Sf]=pła+ty[PL]+[VOC]
 płata[Sf]=pła+ty[PL]+[ACC]
 płat[Sm3]=pła+ty[PL]+[NOM]
 płat[Sm3]=pła+ty[PL]+[ACC]
 płat[Sm3]=pła+ty[PL]+[VOC]
Analysis of «śniegów»:
 śnieg[Sm3]=śnie+gów[PL]+[GEN]
Analysis of «bieliły»:
 bielić[Vndk]=biel+iły[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «wytartych,»:
 wytrzeć[Vdk]=wyt+arty[b10]=artych
Analysis of «zrudziałych»:
 zrudzieć[Vdk]=zrudz+iały[l10]=iałych
Analysis of «łąkach…»:
 łąka[Sf]=łą+kach[PL]+[LOC]
Analysis of «krowa»:
 krowa[Sf]=kr+owa[SG]+[NOM]
Analysis of «gdzieś»:
 gdzieś[Adv]
 gdzieś[OpAdSub]
 gdzie[PART]+ś[Vsg2]
Analysis of «zaryczała…»:
 zaryczeć[Vdk]=zarycz+ała[z3]
Analysis of «ogniska»:
 ognisko[Sn]=ognis+ka[SG]+[GEN]
 ognisko[Sn]=ognis+ka[PL]+[NOM]
 ognisko[Sn]=ognis+ka[PL]+[ACC]
 ognisko[Sn]=ognis+ka[PL]+[VOC]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «paliły»:
 palić[Vndk]=pal+iły[rz3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «długie,»:
 długi[Adj]=dłu+gie[05]
Analysis of «niebieskie»:
 niebieski[Adj]=niebies+kie[05]
Analysis of «warkocze»:
 warkocz[Sm3]+e[PL]+[NOM]
 warkocz[Sm3]+e[PL]+[ACC]
 warkocz[Sm3]+e[PL]+[VOC]
 warkotać[Vndk]=warko+cze[3]
Analysis of «dymów»:
 dym[Sm3]+ów[PL]+[GEN]
Analysis of «ciągnęły»:
 ciągnąć[Vndk]=ciąg+nęły[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «nad»:
 nad[EAccIns]
Analysis of «zagonami…»:
 zagon[Sm3]+ami[PL]+[INS]
Analysis of «Wóz»:
 wóz[Sm3]=W+óz[SG]+[NOM]
 wóz[Sm3]=W+óz[SG]+[ACC]
Analysis of «zaturkotał»:
 zaturkotać[Vdk]=zaturko+tał[m3]
Analysis of «albo»:
 albo[CnjRSzer]
 albo[MDpyt]
 alba[Sf]=al+bo[SG]+[VOC]
Analysis of «pług»:
 pług[Sm3]=płu+g[SG]+[NOM]
 pług[Sm3]=płu+g[SG]+[ACC]
Analysis of «zgrzytnął»:
 zgrzytnąć[Vdk]=zgrzyt+nął[m3]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «kamienie…»:
 kamień[Sm3]=kamie+nie[PL]+[NOM]
 kamień[Sm3]=kamie+nie[PL]+[ACC]
 kamień[Sm3]=kamie+nie[PL]+[VOC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «cisza»:
 cisza[Sf]=cisz+a[SG]+[NOM]
Analysis of «znowu»:
 znowu[PART]
Analysis of «obejmowała»:
 obejmować[Vndk]=obejm+owała[z3]
Analysis of «ziemię»:
 ziemia[Sf]=ziem+ię[SG]+[ACC]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «chwilę,»:
 chwila[Sf]=chwi+lę[SG]+[ACC]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «słychać»:
 słychać[Vndk]+[B]
Analysis of «było»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «głuchy»:
 głuch[Sm1]=głu+chy[PL]+[NOM]+[DEPR]
 głuch[Sm1]=głu+chy[PL]+[VOC]+[DEPR]
 głuchy[Adj]=głu+chy[01]
Analysis of «bełkot»:
 bełkot[Sm3]=bełko+t[SG]+[NOM]
 bełkot[Sm3]=bełko+t[SG]+[ACC]
Analysis of «rzeki»:
 rzeka[Sf]=rze+ki[SG]+[GEN]
 rzeka[Sf]=rze+ki[PL]+[NOM]
 rzeka[Sf]=rze+ki[PL]+[VOC]
 rzeka[Sf]=rze+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «turkot»:
 turkot[Sm3]=turko+t[SG]+[NOM]
 turkot[Sm3]=turko+t[SG]+[ACC]
Analysis of «młyna,»:
 młyn[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «schowanego»:
 schować[Vdk]=schowa+ny[b02]=nego
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «wsią,»:
 wieś[Sf]=w+sią[SG]+[INS]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «zbitym»:
 zbić[Vdk]=zbi+ty[b04]=tym
 zbić[Vdk]=zbi+ty[b01]+m[Vsg1]
 zbity[Adj]=zbi+tym[04]
 zbity[Adj]=zbi+ty[01]+m[Vsg1]
Analysis of «gąszczu»:
 gąszcze[Sn]=gąszcz+u[SG]+[DAT]
 gąszcze[Sn]=gąszcz+u[SG]+[LOC]
 gąszcz[Sm3]+u[SG]+[GEN]
 gąszcz[Sm3]+u[SG]+[LOC]
 gąszcz[Sm3]+u[SG]+[VOC]
Analysis of «drzew»:
 drzewo[Sn]=drzew+[PL]+[GEN]
Analysis of «pożółkłych…»:
 pożółknąć[Vdk]=pożółk+ły[l10]=łych
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «znowu»:
 znowu[PART]
Analysis of «śpiewka»:
 śpiewka[Sf]=śpiew+ka[SG]+[NOM]
 śpiewek[Sm3]=śpiew+ka[SG]+[GEN]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «zerwała»:
 zerwać[Vdk]=zer+wała[z3]
Analysis of «lub»:
 lub[CnjRCent]
 lubić[Vndk]=lub+[i]
Analysis of «krzyk»:
 krzyk[Sm3]=krzy+k[SG]+[NOM]
 krzyk[Sm3]=krzy+k[SG]+[ACC]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «wiadomo»:
 wiadomo[Vndm]
 wiadomo[Adv]
Analysis of «skąd»:
 skąd[Dopow]
Analysis of «powstały»:
 powstać[Vdk]=powst+ały[rz3]
 powstać[Vdk]=powst+ały[l01]
Analysis of «leciał»:
 lecieć[Vndk]=le+ciał[m3]
Analysis of «nisko,»:
 nisko[Adv]
Analysis of «tłukł»:
 tłuc[Vndk]=tłu+kł[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «bruzdach»:
 bruzda[Sf]=bru+zdach[PL]+[LOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «dołach»:
 dół[Sm3]=d+ołach[PL]+[LOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «tonął»:
 tonąć[Vndk]=to+nął[m3]
Analysis of «bez»:
 bez[EGen]
 beza[Sf]=be+z[PL]+[GEN]
 bez[Sm3]=b+ez[SG]+[NOM]
 bez[Sm3]=b+ez[SG]+[ACC]
Analysis of «echa»:
 echo[Sn]=ech+a[SG]+[GEN]
 echo[Sn]=ech+a[PL]+[NOM]
 echo[Sn]=ech+a[PL]+[ACC]
 echo[Sn]=ech+a[PL]+[VOC]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «jesiennej»:
 jesienny[Adj]=jesienn+ej[07]
Analysis of «szarości,»:
 szary[Adj]=szar+ość[S21]=ości
 szary[Adj]=szar+ość[S31]=ości
 szary[Adj]=szar+ość[S61]=ości
 szary[Adj]=szar+ość[S71]=ości
 szary[Adj]=szar+ość[S12]=ości
 szary[Adj]=szar+ość[S22]=ości
 szary[Adj]=szar+ość[S42]=ości
 szary[Adj]=szar+ość[S72]=ości
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «ścierniskach»:
 ściernisko[Sn]=ściernis+kach[PL]+[LOC]
Analysis of «oprzędzonych»:
 oprząść[Vdk]=oprz+ędzony[b10]=ędzonych
Analysis of «srebrnymi»:
 srebrny[Adj]=srebrn+ymi[11]
Analysis of «pajęczynami,»:
 pajęczyna[Sf]=pajęczy+nami[PL]+[INS]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «pustych»:
 pusty[Adj]=pu+stych[10]
 puste[AdjSn]=pu+stych[10]
Analysis of «sennych»:
 senny[Adj]=senn+ych[10]
Analysis of «drogach,»:
 droga[Sf]=dr+ogach[PL]+[LOC]
Analysis of «nad»:
 nad[EAccIns]
Analysis of «którymi»:
 który[Adj]=któr+ymi[11]
Analysis of «pochylały»:
 pochylać[Vndk]=pochyla+ły[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «jarzębiny»:
 jarzębina[Sf]=jarzębi+ny[SG]+[GEN]
 jarzębina[Sf]=jarzębi+ny[PL]+[NOM]
 jarzębina[Sf]=jarzębi+ny[PL]+[VOC]
 jarzębina[Sf]=jarzębi+ny[PL]+[ACC]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «krwawych,»:
 krwawy[Adj]=krwaw+ych[10]
Analysis of «ciężkich»:
 ciężki[Adj]=cięż+kich[10]
Analysis of «głowach…»:
 głowa[Sf]=gł+owach[PL]+[LOC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «włóczono»:
 włóczyć[Vndk]=włócz+ono[b]
Analysis of «role»:
 rola[Sf]=ro+le[PL]+[NOM]
 rola[Sf]=ro+le[PL]+[VOC]
 rola[Sf]=ro+le[PL]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «tuman»:
 tuman[Sm1]+[SG]+[NOM]
 tuman[Sm3]+[SG]+[NOM]
 tuman[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «szarego,»:
 szary[Adj]=szar+ego[02]
Analysis of «przesłonecznionego»:
 przesłoneczniony[Adj]=przesłoneczni+onego[02]
Analysis of «kurzu»:
 kurz[Sm3]+u[SG]+[GEN]
 kurz[Sm3]+u[SG]+[LOC]
 kurz[Sm3]+u[SG]+[VOC]
Analysis of «podnosił»:
 podnosić[Vndk]=podno+sił[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «bronami,»:
 brona[Sf]=bro+nami[PL]+[INS]
Analysis of «wydłużał»:
 wydłużać[Vndk]=wydłuża+ł[m3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «pełzał»:
 pełzać[Vndk]=pełza+ł[m3]
Analysis of «aż»:
 aż[CnjP]
 aż[PART]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «wzgórze»:
 wzgórze[Sn]=wzgórz+e[SG]+[NOM]
 wzgórze[Sn]=wzgórz+e[SG]+[ACC]
 wzgórze[Sn]=wzgórz+e[SG]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «opadał,»:
 opadać[Vndk]=opada+ł[m3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «spod»:
 spod[EGen]
Analysis of «niego»:
 on[Zc]=niego+[A2m2]
 on[Zc]=niego+[G0n2]
 on[Zc]=niego+[G2m2]
Analysis of «niby»:
 niby[CnjNom]
 niby[PART]
 niby[ENom]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «obłoku»:
 obłok[Sm3]=obło+ku[SG]+[GEN]
 obłok[Sm3]=obło+ku[SG]+[LOC]
 obłok[Sm3]=obło+ku[SG]+[VOC]
Analysis of «wychylał»:
 wychylać[Vndk]=wychyla+ł[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «bosy»:
 bosy[Adj]=bos+y[01]
Analysis of «chłop,»:
 chłop[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «gołą»:
 goły[Adj]=go+łą[08]
Analysis of «głową,»:
 głowa[Sf]=gł+ową[SG]+[INS]
Analysis of «przewiązany»:
 przewiązać[Vdk]=przewią+zany[b01]
Analysis of «płachtą»:
 płachta[Sf]=płach+tą[SG]+[INS]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «szedł»:
 iść[Vndk]=sz+edł[m3]
Analysis of «wolno,»:
 wolno[Vndm]
 wolno[Adv]
Analysis of «nabierał»:
 nabierać[Vndk]=nabiera+ł[m3]
Analysis of «ziarna»:
 ziarno[Sn]=ziar+na[SG]+[GEN]
 ziarno[Sn]=ziar+na[PL]+[NOM]
 ziarno[Sn]=ziar+na[PL]+[ACC]
 ziarno[Sn]=ziar+na[PL]+[VOC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «płachty»:
 płachta[Sf]=płach+ty[SG]+[GEN]
 płachta[Sf]=płach+ty[PL]+[NOM]
 płachta[Sf]=płach+ty[PL]+[VOC]
 płachta[Sf]=płach+ty[PL]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «siał»:
 siać[Vndk]=si+ał[m3]
Analysis of «ruchem»:
 rucho[Sn]=ruch+em[SG]+[INS]
 ruch[Sm3]=ru+chem[SG]+[INS]
Analysis of «monotonnym,»:
 monotonny[Adj]=monotonn+ym[04]
 monotonny[Adj]=monotonn+y[01]+m[Vsg1]
Analysis of «nabożnym»:
 nabożny[Adj]=nabożn+ym[04]
 nabożny[Adj]=nabożn+y[01]+m[Vsg1]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «błogosławiącym»:
 błogosławić[Vndk]=błogosław+iący[w04]=iącym
 błogosławić[Vndk]=błogosław+iący[w01]+m[Vsg1]
Analysis of «ziemi,»:
 ziemia[Sf]=ziem+i[SG]+[GEN]
 ziemia[Sf]=ziem+i[SG]+[DAT]
 ziemia[Sf]=ziem+i[SG]+[LOC]
 ziemia[Sf]=ziem+i[PL]+[GEN]
Analysis of «dochodził»:
 dochodzić[Vndk]=doch+odził[m3]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «końca»:
 koniec[Sm3]=ko+ńca[SG]+[GEN]
Analysis of «zagonów,»:
 zagon[Sm3]+ów[PL]+[GEN]
Analysis of «nabierał»:
 nabierać[Vndk]=nabiera+ł[m3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «worka»:
 worek[Sm3]=wor+ka[SG]+[GEN]
Analysis of «zboża,»:
 zboże[Sn]=zboż+a[SG]+[GEN]
 zboże[Sn]=zboż+a[PL]+[NOM]
 zboże[Sn]=zboż+a[PL]+[ACC]
Analysis of «nawracał»:
 nawracać[Vndk]=nawraca+ł[m3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «wolna»:
 wolny[Adj]=woln+a[06]
Analysis of «podchodził»:
 podchodzić[Vndk]=podch+odził[m3]
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «wzgórze,»:
 wzgórze[Sn]=wzgórz+e[SG]+[NOM]
 wzgórze[Sn]=wzgórz+e[SG]+[ACC]
 wzgórze[Sn]=wzgórz+e[SG]+[VOC]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «najpierw»:
 najpierw[Adv]
Analysis of «głowa»:
 głowa[Sf]=gł+owa[SG]+[NOM]
Analysis of «rozczochrana,»:
 rozczochrany[Adj]=rozczochran+a[06]
 rozczochrać[Vdk]=rozczochra+ny[b06]=na
Analysis of «potem»:
 potem[Adv]
 pot[Sm3]=po+tem[SG]+[INS]
Analysis of «ramiona,»:
 ramię[Sn]=rami+ona[PL]+[NOM]
 ramię[Sn]=rami+ona[PL]+[ACC]
 ramię[Sn]=rami+ona[PL]+[VOC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «końcu»:
 koniec[Sm3]=ko+ńcu[SG]+[LOC]
 koniec[Sm3]=ko+ńcu[SG]+[VOC]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «był»:
 być[Vndk]=b+ył[m3]
Analysis of «cały»:
 cały[Adj]=ca+ły[01]
Analysis of «widny»:
 widny[Adj]=widn+y[01]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «tle»:
 tło[Sn]=t+le[SG]+[LOC]
Analysis of «słońca»:
 słońce[Sn]=słońc+a[SG]+[GEN]
 słońce[Sn]=słońc+a[PL]+[NOM]
 słońce[Sn]=słońc+a[PL]+[ACC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «tym»:
 tym[ZP]
 ten[Adj]=tym+[04]
 to[Za]=tym+[I]
 to[Za]=tym+[L]
 tym[Cnj]
Analysis of «samym»:
 sam[Adj]+ym[04]
 sam[Sm3]+y[PL]+[ACC]+m[Vsg1]
Analysis of «błogosławiącym»:
 błogosławić[Vndk]=błogosław+iący[w04]=iącym
 błogosławić[Vndk]=błogosław+iący[w01]+m[Vsg1]
Analysis of «ruchem»:
 rucho[Sn]=ruch+em[SG]+[INS]
 ruch[Sm3]=ru+chem[SG]+[INS]
Analysis of «siejby;»:
 siejba[Sf]=siej+by[SG]+[GEN]
 siejba[Sf]=siej+by[PL]+[NOM]
 siejba[Sf]=siej+by[PL]+[VOC]
 siejba[Sf]=siej+by[PL]+[ACC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «tym»:
 tym[ZP]
 ten[Adj]=tym+[04]
 to[Za]=tym+[I]
 to[Za]=tym+[L]
 tym[Cnj]
Analysis of «samym»:
 sam[Adj]+ym[04]
 sam[Sm3]+y[PL]+[ACC]+m[Vsg1]
Analysis of «świętym»:
 święty[AdjS]=świę+tym[04]
 święty[AdjS]=świę+ty[01]+m[Vsg1]
 święty[Adj]=świę+tym[04]
 święty[Adj]=świę+ty[01]+m[Vsg1]
Analysis of «rzutem»:
 rzut[Sm3]=rzu+tem[SG]+[INS]
Analysis of «rozrzucał»:
 rozrzucać[Vndk]=rozrzuca+ł[m3]
Analysis of «zboże,»:
 zboże[Sn]=zboż+e[SG]+[NOM]
 zboże[Sn]=zboż+e[SG]+[ACC]
 zboże[Sn]=zboż+e[SG]+[VOC]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «złoty»:
 złoty[AdjSm2]=złot+y[01]
 złoty[Adj]=zło+ty[01]
 złoty[AdjSm2]=zło+ty[01]
Analysis of «pył»:
 pył[Sm3]=py+ł[SG]+[NOM]
 pył[Sm3]=py+ł[SG]+[ACC]
Analysis of «kolistym»:
 kolisty[Adj]=koli+stym[04]
 kolisty[Adj]=koli+sty[01]+m[Vsg1]
Analysis of «wirem»:
 wir[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «padało»:
 padać[Vndk]=pada+ło[n3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «ziemię.»:
 ziemia[Sf]=ziem+ię[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «Ksiądz»:
 ksiądz[Sm1]=Ksiądz+[SG]+[NOM]
Analysis of «szedł»:
 iść[Vndk]=sz+edł[m3]
Analysis of «coraz»:
 coraz[Adv]
Analysis of «wolniej,»:
 wolnie[Adv]=wolniej+[com]
 wolno[Adv]=wolniej+[com]
 wolnieć[Vndk]=wolni+ej[i]
Analysis of «czasem»:
 czasem[ndm]
 czas[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «przystawał,»:
 przystawać[Vndk]=przysta+wał[m3]
Analysis of «aby»:
 aby[CnjPCel]
 aby[MDpyt]
Analysis of «odetchnąć,»:
 odetchnąć[Vdk]=odetch+nąć[B]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «znowu»:
 znowu[PART]
Analysis of «obejrzał»:
 obejrzeć[Vdk]=obejrz+ał[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «swoje»:
 swój[Adj]=sw+oje[05]
Analysis of «siwki,»:
 siwek[Sm2]=siw+ki[PL]+[NOM]
 siwek[Sm2]=siw+ki[PL]+[ACC]
 siwek[Sm2]=siw+ki[PL]+[VOC]
 siwka[Sf]=siw+ki[SG]+[GEN]
 siwka[Sf]=siw+ki[PL]+[NOM]
 siwka[Sf]=siw+ki[PL]+[VOC]
 siwka[Sf]=siw+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «przyglądał»:
 przyglądać[Vndk]=przygląda+ł[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «chłopakom,»:
 chłopak[Sm1]=chłopa+kom[PL]+[DAT]
 chłopak[Sm3]=chłopa+kom[PL]+[DAT]
Analysis of «obtłukującym»:
 obtłukiwać[Vndk]=obtłuk+ujący[w04]=ującym
 obtłukiwać[Vndk]=obtłuk+ujący[w01]+m[Vsg1]
Analysis of «kamieniami»:
 kamień[Sm3]=kamie+niami[PL]+[INS]
Analysis of «ogromną»:
 ogromny[Adj]=ogromn+ą[08]
Analysis of «gruszę,»:
 grusza[Sf]=grusz+ę[SG]+[ACC]
Analysis of «aż»:
 aż[CnjP]
 aż[PART]
Analysis of «hurmem»:
 hurmem[Adv]
 hurm[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «przybiegli»:
 przybiec.przybiegnąć[Vdk]=przybie+gli[mo3]
 przy[Adj']+biegły[Adj]=bieg+li[09]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «niego»:
 on[Zc]=niego+[A2m2]
 on[Zc]=niego+[G0n2]
 on[Zc]=niego+[G2m2]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «chowając»:
 chować[Vndk]=chowa+jąc[w]
Analysis of «ręce»:
 ręka[Sf]=r+ęce[SG]+[DAT]
 ręka[Sf]=r+ęce[SG]+[LOC]
 ręka[Sf]=r+ęce[PL]+[NOM]
 ręka[Sf]=r+ęce[PL]+[VOC]
 ręka[Sf]=r+ęce[PL]+[ACC]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «siebie»:
 się[Zb]=siebie+[A2]
 się[Zb]=siebie+[G2]
Analysis of «całowali»:
 cało[Adj']+wały[Adj]=wa+li[09]
 całować[Vndk]=cał+owali[mo3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «rękaw»:
 rękaw[Sm3]+[SG]+[NOM]
 rękaw[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «sutanny.»:
 sutanna[Sf]=sutan+ny[SG]+[GEN]+.[.]
 sutanna[Sf]=sutan+ny[PL]+[NOM]+.[.]
 sutanna[Sf]=sutan+ny[PL]+[VOC]+.[.]
 sutanna[Sf]=sutan+ny[PL]+[ACC]+.[.]
Analysis of «Pogładził»:
 pogładzić[Vdk]=Pogład+ził[m3]
Analysis of «ich»:
 on[Zc]=ich+[A0c1]
 on[Zc]=ich+[G0c1]
 on[Zc]=ich+[G0k1]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «głowach»:
 głowa[Sf]=gł+owach[PL]+[LOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «rzekł»:
 rzec.rzeknąć[Vdk]=rze+kł[m3]
 rzec.rzeknąć[Vndk]=rze+kł[m3]
Analysis of «upominająco:»:
 upominająco[Adv]
 upominać[Vndk]=upomina+jąco[Adv]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Nie»:
 nie[Dopow]=Nie
 nie[MDprzecz]=Nie
 nie[Cnj]=Nie
 on[Zc]=Nie+[A0k2]
 on[Zc]=Nie+[A0n2]
Analysis of «łamcie»:
 łamać[Vndk]=łam+cie[i2]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «gałęzi,»:
 gałęzie[Sn]=gałęzi+[PL]+[GEN]
 gałęzić[Vndk]=gałę+zi[3]
 gałąź[Sf]=gał+ęzi[SG]+[GEN]
 gałąź[Sf]=gał+ęzi[SG]+[DAT]
 gałąź[Sf]=gał+ęzi[SG]+[LOC]
 gałąź[Sf]=gał+ęzi[SG]+[VOC]
 gałąź[Sf]=gał+ęzi[PL]+[GEN]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «bezrok»:
 bez[sub']+rok[Sm3]=ro+k[SG]+[NOM]
 bez[sub']+rok[Sm3]=ro+k[SG]+[ACC]
Analysis of «gruszek»:
 gruszka[Sf]=grusz+ek[PL]+[GEN]
Analysis of «mieć»:
 miecić[Vndk]=mie+ć[i]
 mieść[Vndk]=mi+eć[i]
 mieć[Vndk]=m+ieć[B]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «będziecie.»:
 być[Vndk]=b+ędziecie[l2]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «My»:
 my[Za]=My+[N]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «gruszki,»:
 gruszka[Sf]=grusz+ki[SG]+[GEN]
 gruszka[Sf]=grusz+ki[PL]+[NOM]
 gruszka[Sf]=grusz+ki[PL]+[VOC]
 gruszka[Sf]=grusz+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «tam»:
 tam[PART]
 tam[ZP]
 ten[Adj]=ta+[06]+m[Vsg1]
 tama[Sf]=ta+m[PL]+[GEN]
Analysis of «jest»:
 być[Vndk]=jes+t[3']
Analysis of «gapie»:
 gap[Sm1]+ie[PL]+[NOM]+[UNDEPR]
 gap[Sm1]+ie[PL]+[VOC]+[UNDEPR]
 gap[Sm1]+ie[PL]+[NOM]+[DEPR]
 gap[Sm1]+ie[PL]+[VOC]+[DEPR]
 gapa[Sf]=ga+pie[SG]+[DAT]
 gapa[Sf]=ga+pie[SG]+[LOC]
 gapa[Sm1f]=ga+pie[SG]+[DAT]
 gapa[Sm1f]=ga+pie[SG]+[LOC]
Analysis of «gniazdo»:
 gniazdo[Sn]=gniazd+o[SG]+[NOM]
 gniazdo[Sn]=gniazd+o[SG]+[ACC]
 gniazdo[Sn]=gniazd+o[SG]+[VOC]
Analysis of «11»:
 1[cyfra]+1[cyfra]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «ozwał»:
 ozwać[Vdk]=oz+wał[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «śmielszy.»:
 śmiały[Adj]=śmiels+zy[com_01]+.[.]
Analysis of «Ksiądz»:
 ksiądz[Sm1]=Ksiądz+[SG]+[NOM]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «uśmiechnął»:
 uśmiechnąć[Vdk]=uśmiech+nął[m3]
Analysis of «dobrotliwie»:
 dobrotliwie[Adv]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zaraz»:
 zaraz[Adv]
 zaraz[OpAdSub]
 zaraza[Sf]=zara+z[PL]+[GEN]
Analysis of «znowu»:
 znowu[PART]
Analysis of «przystanął»:
 przystanąć[Vdk]=przysta+nął[m3]
Analysis of «przy»:
 przy[ELoc]
Analysis of «kopaczach.»:
 kopacz[Sm1]+ach[PL]+[LOC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Szczęść»:
 szczęście[Sn]=Szczęś+ć[PL]+[GEN]
 szczęścić[Vndk]=Szczę+ść[i]
Analysis of «Boże»:
 bóg[Sm1]=Boże+[SG]+[VOC]
 Bóg[Sm1]=Boże+[SG]+[VOC]
 boży[Adj]=Boż+e[05]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «robocie!»:
 robot[Sm2]=robo+cie[SG]+[LOC]
 robot[Sm2]=robo+cie[SG]+[VOC]
 robota[Sf]=rob+ocie[SG]+[DAT]
 robota[Sf]=rob+ocie[SG]+[LOC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Boże»:
 bóg[Sm1]=Boże+[SG]+[VOC]
 Bóg[Sm1]=Boże+[SG]+[VOC]
 boży[Adj]=Boż+e[05]
Analysis of «zapłać,»:
 zapłacić[Vdk]=zapła+ć[i]
Analysis of «dziękujemy!»:
 dziękować[Vndk]=dzięk+ujemy[l1]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «odpowiedzieli»:
 odpowiedzieć[Vdk]=odpowie+dzieli[mo3]
Analysis of «razem,»:
 razem[Adv]
 raz[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «prostując»:
 prostować[Vndk]=prost+ując[w]
Analysis of «się,»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «ruszyli»:
 ruszyć[Vdk]=rusz+yli[mo3]
Analysis of «wszyscy»:
 wszystek[Adj]=wszyscy+[09]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «ucałowania»:
 ucałować[Vdk]=ucał+owanie[g21]=owania
 ucałować[Vdk]=ucał+owanie[g12]=owania
 ucałować[Vdk]=ucał+owanie[g42]=owania
 ucałować[Vdk]=ucał+owanie[g72]=owania
Analysis of «rąk»:
 ręka[Sf]=r+ąk[PL]+[GEN]
Analysis of «dobrodzieja»:
 dobrodziej[Sm1]=dobrodzie+ja[SG]+[GEN]
 dobrodziej[Sm1]=dobrodzie+ja[SG]+[ACC]
Analysis of «kochanego.»:
 kochany[Adj]=kochan+ego[02]+.[.]
 kochany[AdjS]=kochan+ego[02]+.[.]
 kochać[Vndk]=kocha+ny[b02]=nego+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Pan»:
 pan[fraz]=Pan
 pan[Sm1]=Pan+[SG]+[NOM]
 Pan[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «Bóg»:
 bóg[Sm1]=B+óg[SG]+[NOM]
 Bóg[Sm1]=B+óg[SG]+[NOM]
Analysis of «dał»:
 dać[Vdk]=da+ł[m3]
Analysis of «latoś»:
 latoś[Adv]
 lato[Sn]=la+to[SG]+[NOM]+ś[Vsg2]
 lato[Sn]=la+to[SG]+[ACC]+ś[Vsg2]
Analysis of «urodzaj»:
 urodzaj[Sm3]=urodza+j[SG]+[NOM]
 urodzaj[Sm3]=urodza+j[SG]+[ACC]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «kartofle,»:
 kartofla[Sf]=kartof+le[PL]+[NOM]
 kartofla[Sf]=kartof+le[PL]+[VOC]
 kartofla[Sf]=kartof+le[PL]+[ACC]
 kartofel[Sm3]=kartof+le[PL]+[NOM]
 kartofel[Sm3]=kartof+le[PL]+[ACC]
 kartofel[Sm3]=kartof+le[PL]+[VOC]
Analysis of «co?»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «mówił»:
 mówić[Vndk]=mów+ił[m3]
Analysis of «wyciągając»:
 wyciągać[Vndk]=wyciąga+jąc[w]
Analysis of «otwartą»:
 otwarty[Adj]=otwar+tą[08]
 otworzyć[Vdk]=otw+arty[b08]=artą
Analysis of «tabakierkę»:
 tabakierka[Sf]=tabakier+kę[SG]+[ACC]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «mężczyzn»:
 mężczyzna[Sm1f]=mężczy+zn[PL]+[GEN]
 mężczyzna[Sm1f]=mężczy+zn[PL]+[ACC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «brali»:
 brać[Vndk]=b+rali[mo3]
Analysis of «sumiennie»:
 sumiennie[Adv]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «szacunkiem»:
 szacunek[Sm3]=szacun+kiem[SG]+[INS]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «szczypty,»:
 szczypt[Sm3]=szczyp+ty[PL]+[NOM]
 szczypt[Sm3]=szczyp+ty[PL]+[ACC]
 szczypt[Sm3]=szczyp+ty[PL]+[VOC]
 szczypta[Sf]=szczyp+ty[SG]+[GEN]
 szczypta[Sf]=szczyp+ty[PL]+[NOM]
 szczypta[Sf]=szczyp+ty[PL]+[VOC]
 szczypta[Sf]=szczyp+ty[PL]+[ACC]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «śmiejąc»:
 śmiać[Vndk]=śmi+ejąc[w]
 śmieć[Vndk]=śm+iejąc[w]
Analysis of «przy»:
 przy[ELoc]
Analysis of «nim»:
 nim[CnjP_Vdk]
 on[Zc]=nim+[D0c2]
 on[Zc]=nim+[D0k2]
 on[Zc]=nim+[I0m0]
 on[Zc]=nim+[I0n0]
 on[Zc]=nim+[L0m0]
 on[Zc]=nim+[L0n0]
Analysis of «zażywać.»:
 zażywać[Vndk]=zażywa+ć[B]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Juści,»:
 juści[Dopow]=Juści
Analysis of «kartofle»:
 kartofla[Sf]=kartof+le[PL]+[NOM]
 kartofla[Sf]=kartof+le[PL]+[VOC]
 kartofla[Sf]=kartof+le[PL]+[ACC]
 kartofel[Sm3]=kartof+le[PL]+[NOM]
 kartofel[Sm3]=kartof+le[PL]+[ACC]
 kartofel[Sm3]=kartof+le[PL]+[VOC]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «kocie»:
 koci[Adj]+e[05]
 kot[Sm2]=ko+cie[SG]+[LOC]
 kot[Sm2]=ko+cie[SG]+[VOC]
 kota[Sf]=ko+cie[SG]+[DAT]
 kota[Sf]=ko+cie[SG]+[LOC]
Analysis of «łby»:
 łeb[Sm3]=łb+y[PL]+[NOM]
 łeb[Sm3]=łb+y[PL]+[ACC]
 łeb[Sm3]=łb+y[PL]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «dużo»:
 dużo[Kn]+[3]+[2]
 dużo[Adv]
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «krzami.»:
 kierz[Sm3]=krz+ami[PL]+[INS]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ha,»:
 ha[Wykrz]=Ha
 ha[skr]=Ha
 Ha[skr]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «świnie»:
 świni[Adj]+e[05]
 świnia[Sf]=świ+nie[PL]+[NOM]
 świnia[Sf]=świ+nie[PL]+[VOC]
 świnia[Sf]=świ+nie[PL]+[ACC]
Analysis of «zdrożeją,»:
 zdrożeć[Vdk]=zdroż+eją[l3]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «jaki»:
 jak[Sm2]=ja+ki[PL]+[NOM]
 jak[Sm2]=ja+ki[PL]+[ACC]
 jak[Sm2]=ja+ki[PL]+[VOC]
 jaki[Adj]=ja+ki[01]
 jaka[Sf]=ja+ki[SG]+[GEN]
 jaka[Sf]=ja+ki[PL]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+ki[PL]+[VOC]
 jaka[Sf]=ja+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «taki»:
 taki[ZP]
 taki[Adj]=ta+ki[01]
 taka[Sf]=ta+ki[SG]+[GEN]
 taka[Sf]=ta+ki[PL]+[NOM]
 taka[Sf]=ta+ki[PL]+[VOC]
 taka[Sf]=ta+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «chciał»:
 chcieć[Vndk]=chc+iał[m3]
Analysis of «będzie»:
 być[Vndk]=b+ędzie[3]
Analysis of «wsadzać»:
 wsadzać[Vndk]=wsadza+ć[B]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «karmika.»:
 karmik[Sm2]=karmi+ka[SG]+[GEN]+.[.]
 karmik[Sm2]=karmi+ka[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Już»:
 już[PART]=Już
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «tak»:
 tak[Adv]
 tak[Dopow]
 tak[PART]
 taka[Sf]=ta+k[PL]+[GEN]
Analysis of «drogie;»:
 drogi[Adj]=dro+gie[05]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «zarazę»:
 zaraza[Sf]=zara+zę[SG]+[ACC]
Analysis of «latem»:
 lato[Sn]=la+tem[SG]+[INS]
Analysis of «wyginęły,»:
 wyginąć[Vdk]=wygi+nęły[rz3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «Prus»:
 Prus[Sm1]+[SG]+[NOM]
 Prusy[Splt]=Pru+s[PL]+[GEN]
Analysis of «kupują.»:
 kupować[Vndk]=kup+ują[l3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Prawda,»:
 prawda[Dopow]=Prawda
 prawda[Wykrz_parent_p]=Prawda
 prawda[Sf]=Praw+da[SG]+[NOM]
Analysis of «prawda.»:
 prawda[Dopow]+.[.]
 prawda[Wykrz_parent_p]+.[.]
 prawda[Sf]=praw+da[SG]+[NOM]+.[.]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «czyje»:
 czyj[Adj]=czy+je[05]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «ziemniaki»:
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ki[PL]+[NOM]
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ki[PL]+[ACC]
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «kopiecie?»:
 kopać[Vndk]=kop+iecie[l2]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Gospodarza»:
 gospodarz[Sm1]=Gospodarz+a[SG]+[GEN]
 gospodarz[Sm1]=Gospodarz+a[SG]+[ACC]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «widzę,»:
 widzieć[Vndk]=wid+zę[1]
Analysis of «tom»:
 tom[Sm3]+[SG]+[NOM]
 tom[Sm3]+[SG]+[ACC]
 ten[Adj]=to+[05']+m[Vsg1]
 to[CnjC]+m[Vsg1]
 to[Za]+[A]+m[Vsg1]
 to[Za]+[N]+m[Vsg1]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «rozeznać»:
 rozeznać[Vdk]=rozezna+ć[B]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «rozeznał.»:
 rozeznać[Vdk]=rozezna+ł[m3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ociec»:
 ociec.ocieknąć[Vdk]=Ocie+c[B]
 ociec[Sm1]=O+ciec[SG]+[NOM]
Analysis of «pojechali»:
 pojechać[Vdk]=poj+echali[mo3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «moim»:
 mój[Adj]=m+oim[04]
Analysis of «ano»:
 ano[Dopow]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «boru.»:
 bór[Sm3]=boru+[SG]+[LOC]+.[.]
 bor[Sm3]+u[SG]+[GEN]+.[.]
 bór[Sm3]=b+oru[SG]+[GEN]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «wy,»:
 wy[Za]+[N]
Analysis of «Anna,»:
 Anna[Sf]=An+na[SG]+[NOM]
Analysis of «jakże»:
 jakże[ZP]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «macie?»:
 mat[Sm2]=ma+cie[SG]+[LOC]
 mat[Sm2]=ma+cie[SG]+[VOC]
 mat[Sm3]=ma+cie[SG]+[LOC]
 mat[Sm3]=ma+cie[SG]+[VOC]
 mata[Sf]=ma+cie[SG]+[DAT]
 mata[Sf]=ma+cie[SG]+[LOC]
 mat[Sm1]=ma+cie[SG]+[LOC]
 mat[Sm1]=ma+cie[SG]+[VOC]
 mieć[Vndk]=m+acie[l2]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zwrócił»:
 zwrócić[Vdk]=zwró+cił[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «młodej,»:
 młody[Adj]=młod+ej[07]
Analysis of «przystojnej»:
 przystojny[Adj]=przystojn+ej[07]
Analysis of «kobiety»:
 kobieta[Sf]=kobie+ty[SG]+[GEN]
 kobieta[Sf]=kobie+ty[PL]+[NOM]
 kobieta[Sf]=kobie+ty[PL]+[VOC]
 kobieta[Sf]=kobie+ty[PL]+[ACC]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «czerwonej»:
 czerwony[Adj]=czerwon+ej[07]
Analysis of «chustce»:
 chustka[Sf]=chust+ce[SG]+[DAT]
 chustka[Sf]=chust+ce[SG]+[LOC]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «głowie,»:
 głowa[Sf]=gł+owie[SG]+[DAT]
 głowa[Sf]=gł+owie[SG]+[LOC]
Analysis of «która,»:
 który[Adj]=któr+a[06]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «ręce»:
 ręka[Sf]=r+ęce[SG]+[DAT]
 ręka[Sf]=r+ęce[SG]+[LOC]
 ręka[Sf]=r+ęce[PL]+[NOM]
 ręka[Sf]=r+ęce[PL]+[VOC]
 ręka[Sf]=r+ęce[PL]+[ACC]
Analysis of «miała»:
 mieć[Vndk]=m+iała[z3]
Analysis of «uwalane»:
 uwalać[Vdk]=uwala+ny[b05]=ne
 uwalać[Vndk]=uwala+ny[b05]=ne
Analysis of «ziemią,»:
 ziemia[Sf]=ziem+ią[SG]+[INS]
Analysis of «przez»:
 przez[EAcc]
Analysis of «zapaskę»:
 zapaska[Sf]=zapas+kę[SG]+[ACC]
Analysis of «ujęła»:
 ująć[Vdk]=uj+ęła[z3]
Analysis of «jego»:
 on[Zc]=jego+[A2m1]
 on[Zc]=jego+[G2m1]
 on[Zc]=jego+[G2n1]
Analysis of «rękę»:
 ręka[Sf]=r+ękę[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «pocałowała.»:
 pocałować[Vdk]=pocał+owała[z3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Jakże»:
 jakże[ZP]=Jakże
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «ma»:
 mój[Adj]=m+a[06^]
 mieć[Vndk]=m+a[3]
Analysis of «ten»:
 ten[Adj]+[01]
Analysis of «wasz»:
 wasz[Adj]+[01]
Analysis of «chłopak,»:
 chłopak[Sm1]=chłopa+k[SG]+[NOM]
 chłopak[Sm3]=chłopa+k[SG]+[NOM]
 chłopak[Sm3]=chłopa+k[SG]+[ACC]
Analysis of «com»:
 co[CnjP]+m[Vsg1]
 co[PART]+m[Vsg1]
 co[Za]+[A]+m[Vsg1]
 co[Za]+[N]+m[Vsg1]
Analysis of «go»:
 on[Zc]=go+[A1m1]
 on[Zc]=go+[G1m1]
 on[Zc]=go+[G1n1]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «we»:
 w[EAccLoc]=we+[e]
Analysis of «żniwa»:
 żniwo[Sn]=żniw+a[SG]+[GEN]
 żniwo[Sn]=żniw+a[PL]+[NOM]
 żniwo[Sn]=żniw+a[PL]+[ACC]
 żniwo[Sn]=żniw+a[PL]+[VOC]
Analysis of «chrzcił?»:
 chrzcić[Vndk]=chrz+cił[m3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Bóg»:
 bóg[Sm1]=B+óg[SG]+[NOM]
 Bóg[Sm1]=B+óg[SG]+[NOM]
Analysis of «zapłać»:
 zapłacić[Vdk]=zapła+ć[i]
Analysis of «dobrodziejowi,»:
 dobrodziej[Sm1]=dobrodzie+jowi[SG]+[DAT]
Analysis of «zdrów»:
 zdrowy[Adj]=zdrów+[01']
 zdrowić[Vndk]=zdr+ów[i]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «chowa»:
 chować[Vndk]=chowa+[3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «coś»:
 coś[Za]+[A]
 coś[Za]+[N]
 co[CnjP]+ś[Vsg2]
 co[PART]+ś[Vsg2]
 co[Za]+[A]+ś[Vsg2]
 co[Za]+[N]+ś[Vsg2]
Analysis of «niecoś»:
 niecoś[fraz]
 niecoś[ndm]
 nieco[ZP]+ś[Vsg2]
Analysis of «bałykuje»:
 bałykować[Vndk]=bałyk+uje[3]
Analysis of «12.»:
 1[cyfra]+2[cyfra]+.[spec]
 1[cyfra]+2[cyfra]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «No,»:
 no[Dopow]=No
 no[MDwzmac]=No
 no[Wykrz_parent_p]=No
Analysis of «zostańcie»:
 zostać[Vdk]=zost+ańcie[i2]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «Bogiem.»:
 bóg[Sm1]=B+ogiem[SG]+[INS]+.[.]
 Bóg[Sm1]=B+ogiem[SG]+[INS]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Panu»:
 pan[Sm1]=Panu+[SG]+[LOC]
 Pan[Sm1]=Panu+[SG]+[LOC]
 pan[Sm1]=Pan+u[SG]+[DAT]
 Pan[Sm1]+u[SG]+[DAT]
Analysis of «Bogu»:
 bóg[Sm1]=B+ogu[SG]+[DAT]
 bóg[Sm1]=B+ogu[SG]+[LOC]
 Bóg[Sm1]=B+ogu[SG]+[DAT]
 Bóg[Sm1]=B+ogu[SG]+[LOC]
Analysis of «I»:
 i[CnjRSzer]=I
 i[PART]=I
 i[Wykrz]=I
 I[CR]
Analysis of «ksiądz»:
 ksiądz[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «skręcił»:
 skręcić[Vdk]=skrę+cił[m3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «prawo,»:
 prawo[Adv]
 prawo[fraz]
 prawo[Sn]=praw+o[SG]+[NOM]
 prawo[Sn]=praw+o[SG]+[ACC]
 prawo[Sn]=praw+o[SG]+[VOC]
Analysis of «ku»:
 ku[EDat]
Analysis of «cmentarzowi,»:
 cmentarzowy[Adj]=cmentarzow+i[09]
 cmentarz[Sm3]+owi[SG]+[DAT]
Analysis of «który»:
 który[Adj]=któr+y[01]
Analysis of «leżał»:
 leżeć[Vndk]=leż+ał[m3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «tej»:
 ten[Adj]=tej+[07]
Analysis of «strony»:
 strona[Sf]=stro+ny[SG]+[GEN]
 strona[Sf]=stro+ny[PL]+[NOM]
 strona[Sf]=stro+ny[PL]+[VOC]
 strona[Sf]=stro+ny[PL]+[ACC]
Analysis of «wsi,»:
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[GEN]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[DAT]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[LOC]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[NOM]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[ACC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[GEN]
Analysis of «przy»:
 przy[ELoc]
Analysis of «topolami»:
 topola[Sf]=topo+lami[PL]+[INS]
Analysis of «wysadzonej»:
 wysadzić[Vdk]=wysad+zony[b07]=zonej
Analysis of «drodze.»:
 drodze[fraz]+.[.]
 droga[Sf]=dr+odze[SG]+[DAT]+.[.]
 droga[Sf]=dr+odze[SG]+[LOC]+.[.]
Analysis of «Długo»:
 długo[Adv]=Długo
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «nim»:
 nim[CnjP_Vdk]
 on[Zc]=nim+[D0c2]
 on[Zc]=nim+[D0k2]
 on[Zc]=nim+[I0m0]
 on[Zc]=nim+[I0n0]
 on[Zc]=nim+[L0m0]
 on[Zc]=nim+[L0n0]
Analysis of «spoglądali»:
 spoglądać[Vndk]=spogląda+li[mo3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «milczeniu,»:
 milczenie[Sn]=milcze+niu[SG]+[DAT]
 milczenie[Sn]=milcze+niu[SG]+[LOC]
 milczeć[Vndk]=milcz+enie[g31]=eniu
 milczeć[Vndk]=milcz+enie[g61]=eniu
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «jego»:
 on[Zc]=jego+[A2m1]
 on[Zc]=jego+[G2m1]
 on[Zc]=jego+[G2n1]
Analysis of «smukłą,»:
 smukły[Adj]=smuk+łą[08]
Analysis of «pochyloną»:
 pochylić[Vdk]=pochyl+ony[b08]=oną
Analysis of «nieco»:
 nieco[Kn]+[3]+[2]
 nieco[ZP]
Analysis of «postać,»:
 postać[Sf]=posta+ć[SG]+[NOM]
 postać[Sf]=posta+ć[SG]+[ACC]
 postać[Vdk]=post+ać[B]
Analysis of «dopiero»:
 dopiero[PART]
Analysis of «gdy»:
 gdy[Relator]
Analysis of «przeszedł»:
 przejść[Vdk]=przesz+edł[m3]
Analysis of «niskie,»:
 niski[Adj]=nis+kie[05]
Analysis of «kamienne»:
 kamienny[Adj]=kamienn+e[05]
Analysis of «ogrodzenie»:
 ogrodzenie[Sn]=ogrodze+nie[SG]+[NOM]
 ogrodzenie[Sn]=ogrodze+nie[SG]+[ACC]
 ogrodzenie[Sn]=ogrodze+nie[SG]+[VOC]
 ogrodzić[Vdk]=ogr+odzenie[g11]
 ogrodzić[Vdk]=ogr+odzenie[g41]
 ogrodzić[Vdk]=ogr+odzenie[g71]
Analysis of «cmentarza»:
 cmentarz[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «szedł»:
 iść[Vndk]=sz+edł[m3]
Analysis of «między»:
 między[EAccIns]
Analysis of «mogiłami»:
 mogiła[Sf]=mogi+łami[PL]+[INS]
Analysis of «ku»:
 ku[EDat]
Analysis of «kaplicy,»:
 kaplica[Sf]=kaplic+y[SG]+[GEN]
 kaplica[Sf]=kaplic+y[SG]+[DAT]
 kaplica[Sf]=kaplic+y[SG]+[LOC]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «stała»:
 stały[Adj]=sta+ła[06]
 stać[Vdk]=st+ała[z3]
 stać[Vndk]=st+ała[z3]
Analysis of «wpośród»:
 wpośród[Adv]
Analysis of «pożółkłych»:
 pożółknąć[Vdk]=pożółk+ły[l10]=łych
Analysis of «brzóz»:
 brzoza[Sf]=brz+óz[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «klonów»:
 klon[Sm3]+ów[PL]+[GEN]
Analysis of «czerwonych,»:
 czerwony[Adj]=czerwon+ych[10]
 czerwone[AdjSn]=czerwon+ych[10]
Analysis of «rozwiązały»:
 rozwiązać[Vdk]=rozwią+zały[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «im»:
 im[CnjP]
 on[Zc]=im+[D0c1]
 on[Zc]=im+[D0k1]
Analysis of «języki.»:
 język[Sm3]=języ+ki[PL]+[NOM]+.[.]
 język[Sm3]=języ+ki[PL]+[ACC]+.[.]
 język[Sm3]=języ+ki[PL]+[VOC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Lepszego»:
 dobry[Adj]=Leps+zego[com_02]
 lepsze[AdjSn]=Leps+zego[02]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «całym»:
 cały[Adj]=ca+łym[04]
 cały[Adj]=ca+ły[01]+m[Vsg1]
Analysis of «świecie»:
 świat[Sm3]=świecie+[SG]+[VOC]
 świat[Sm3]=świecie+[SG]+[LOC]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «znaleźć»:
 znaleźć[Vdk]=zna+leźć[B]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zaczęła»:
 zacząć[Vdk]=zacz+ęła[z3]
Analysis of «któraś»:
 któryś[Adj]=któraś+[06]
 który[Adj]=któr+a[06]+ś[Vsg2]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «kobiet.»:
 kobieta[Sf]=kobie+t[PL]+[GEN]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Juści,»:
 juści[Dopow]=Juści
Analysis of «chciały»:
 chcieć[Vndk]=chc+iały[rz3]
Analysis of «go»:
 on[Zc]=go+[A1m1]
 on[Zc]=go+[G1m1]
 on[Zc]=go+[G1n1]
Analysis of «też»:
 tenże[Adj]=też+[05'']
 też[PART]
Analysis of «zabrać»:
 zabrać[Vdk]=zab+rać[B]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «miasta…»:
 miasto[Sn]=mias+ta[SG]+[GEN]
 miasto[Sn]=mias+ta[PL]+[NOM]
 miasto[Sn]=mias+ta[PL]+[ACC]
 miasto[Sn]=mias+ta[PL]+[VOC]
Analysis of «żeby»:
 żeby[CnjPCel]
 żeby[OTW]
Analysis of «ociec»:
 ociec.ocieknąć[Vdk]=ocie+c[B]
 ociec[Sm1]=o+ciec[SG]+[NOM]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «wójtem»:
 wójt[Sm1]=wój+tem[SG]+[INS]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «jeździli»:
 jeździć[Vndk]=je+ździli[mo3]
Analysis of «prosić»:
 prosić[Vndk]=pro+sić[B]
Analysis of «biskupa,»:
 biskup[Sm1]+a[SG]+[GEN]
 biskup[Sm1]+a[SG]+[ACC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «go»:
 on[Zc]=go+[A1m1]
 on[Zc]=go+[G1m1]
 on[Zc]=go+[G1n1]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «mieli…»:
 mielić[Vndk]=miel+i[3]
 mieć[Vndk]=m+ieli[mo3]
Analysis of «Kopta»:
 Kopt[Sm1]=Kop+ta[SG]+[GEN]
 Kopt[Sm1]=Kop+ta[SG]+[ACC]
Analysis of «no,»:
 no[Dopow]
 no[MDwzmac]
 no[Wykrz_parent_p]
Analysis of «ludzie,»:
 człowiek[Sm1]=ludzie+[PL]+[VOC]+[UNDEPR]
 człowiek[Sm1]=ludzie+[PL]+[VOC]+[DEPR]
 człowiek[Sm1]=ludzie+[PL]+[NOM]+[UNDEPR]
 człowiek[Sm1]=ludzie+[PL]+[NOM]+[DEPR]
 lud[Sm3]+zie[SG]+[LOC]
 lud[Sm3]+zie[SG]+[VOC]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «wieczora»:
 wieczor[Sm3]+a[SG]+[GEN]
 wieczór[Sm3]=wiecz+ora[SG]+[GEN]
Analysis of «mało»:
 mało[fraz]
 mało[Kn]+[3]+[2]
 mało[Adv]
Analysis of «daleko,»:
 daleko[Adv]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «ziemniaków»:
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ków[PL]+[GEN]
Analysis of «mało»:
 mało[fraz]
 mało[Kn]+[3]+[2]
 mało[Adv]
Analysis of «wiele!»:
 wiele[Adv_num]
 wiele[Kn]+[3]+[2]
 wiele[Ka]+[1]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «mówiła»:
 mówić[Vndk]=mów+iła[z3]
Analysis of «Anna»:
 Anna[Sf]=An+na[SG]+[NOM]
Analysis of «wysypując»:
 wysypywać[Vndk]=wysyp+ując[w]
Analysis of «swój»:
 swój[Adj]=sw+ój[01]
 swoić[Vndk]=sw+ój[i]
Analysis of «kosz»:
 kosz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 kosz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «kupę»:
 kupę[fraz]
 kupa[Sf]=ku+pę[SG]+[ACC]
Analysis of «żółcącą»:
 żółcić[Vndk]=żół+cący[w08]=cącą
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «rozkopanej»:
 rozkopać[Vdk]=rozkop+any[b07]=anej
Analysis of «ziemi,»:
 ziemia[Sf]=ziem+i[SG]+[GEN]
 ziemia[Sf]=ziem+i[SG]+[DAT]
 ziemia[Sf]=ziem+i[SG]+[LOC]
 ziemia[Sf]=ziem+i[PL]+[GEN]
Analysis of «pełnej»:
 pełny[Adj]=pełn+ej[07]
Analysis of «zeschłych»:
 zeschnąć[Vdk]=zes+chły[l10]=chłych
Analysis of «łęcin.»:
 łęcina[Sf]=łęci+n[PL]+[GEN]+.[.]
Analysis of «Wzięli»:
 wziąć[Vdk]=W+zięli[mo3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «chyżo»:
 chyżo[Adv]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «robotę»:
 robota[Sf]=rob+otę[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «cichości,»:
 cichy[Adj]=ci+chość[S21]=chości
 cichy[Adj]=ci+chość[S31]=chości
 cichy[Adj]=ci+chość[S61]=chości
 cichy[Adj]=ci+chość[S71]=chości
 cichy[Adj]=ci+chość[S12]=chości
 cichy[Adj]=ci+chość[S22]=chości
 cichy[Adj]=ci+chość[S42]=chości
 cichy[Adj]=ci+chość[S72]=chości
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «słychać»:
 słychać[Vndk]+[B]
Analysis of «było»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «dziabanie»:
 dziabać[Vndk]=dzia+banie[g11]
 dziabać[Vndk]=dzia+banie[g41]
 dziabać[Vndk]=dzia+banie[g71]
Analysis of «motyczek»:
 motyczka[Sf]=motycz+ek[PL]+[GEN]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «twardą»:
 twardy[Adj]=tward+ą[08]
Analysis of «ziemię,»:
 ziemia[Sf]=ziem+ię[SG]+[ACC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «czasem»:
 czasem[ndm]
 czas[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «suchy»:
 suchy[Adj]=su+chy[01]
Analysis of «dźwięk»:
 dźwięk[Sm3]=dźwię+k[SG]+[NOM]
 dźwięk[Sm3]=dźwię+k[SG]+[ACC]
Analysis of «żelaza»:
 żelazo[Sn]=żelaz+a[SG]+[GEN]
 żelazo[Sn]=żelaz+a[PL]+[NOM]
 żelazo[Sn]=żelaz+a[PL]+[ACC]
 żelazo[Sn]=żelaz+a[PL]+[VOC]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «kamień.»:
 kamień[Sm3]=kamie+ń[SG]+[NOM]+.[.]
 kamień[Sm3]=kamie+ń[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «Czasami»:
 czasami[ndm]=Czasami
 czas[Sm3]=Czas+ami[PL]+[INS]
Analysis of «ktoś»:
 ktoś[Za]+[N]
 kto[Za]+[N]+ś[Vsg2]
Analysis of «wyprostował»:
 wyprostować[Vdk]=wyprost+ował[m3]
Analysis of «zgięty»:
 zgiąć[Vdk]=zg+ięty[b01]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zbolały»:
 zbolały[Adj]=zbola+ły[01]
Analysis of «grzbiet,»:
 grzbiet[Sm3]=grzbie+t[SG]+[NOM]
 grzbiet[Sm3]=grzbie+t[SG]+[ACC]
Analysis of «odetchnął»:
 odetchnąć[Vdk]=odetch+nął[m3]
Analysis of «głęboko,»:
 głęboko[Adv]
Analysis of «popatrzył»:
 popatrzyć[Vdk]=popatrz+ył[m3]
Analysis of «bezmyślnie»:
 bezmyślnie[Adv]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «siejącego»:
 siać[Vndk]=si+ejący[w02]=ejącego
Analysis of «przed»:
 przed[EAccIns]
Analysis of «nimi»:
 on[Zc]=nimi+[I0c0]
 on[Zc]=nimi+[I0k0]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «znowu»:
 znowu[PART]
Analysis of «kopał,»:
 kopać[Vndk]=kop+ał[m3]
Analysis of «wybierał»:
 wybierać[Vndk]=wybiera+ł[m3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «szarej»:
 szary[Adj]=szar+ej[07]
Analysis of «ziemi»:
 ziemia[Sf]=ziem+i[SG]+[GEN]
 ziemia[Sf]=ziem+i[SG]+[DAT]
 ziemia[Sf]=ziem+i[SG]+[LOC]
 ziemia[Sf]=ziem+i[PL]+[GEN]
Analysis of «żółte»:
 żółty[Adj]=żół+te[05]
Analysis of «ziemniaki»:
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ki[PL]+[NOM]
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ki[PL]+[ACC]
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «rzucał»:
 rzucać[Vndk]=rzuca+ł[m3]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «kosza,»:
 kosza[fraz]
 kosz[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «przed»:
 przed[EAccIns]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «stojącego.»:
 stojący[AdjS]=stojąc+ego[02]+.[.]
 stojący[Adj]=stojąc+ego[02]+.[.]
 stać[Vndk]=st+ojący[w02]=ojącego+.[.]
Analysis of «Ludzi»:
 człowiek[Sm1]=Ludzi+[PL]+[ACC]
 człowiek[Sm1]=Ludzi+[PL]+[GEN]
Analysis of «było»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «kilkanaścioro,»:
 kilkanaścioro[Kc]=kilkanaścior+o[1]
Analysis of «przeważnie»:
 przeważnie[Adv]
Analysis of «starych»:
 stary[Adj]=star+ych[10]
Analysis of «kobiet»:
 kobieta[Sf]=kobie+t[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «komorników,»:
 komornik[Sm1]=komorni+ków[PL]+[GEN]
 komornik[Sm1]=komorni+ków[PL]+[ACC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «nimi»:
 on[Zc]=nimi+[I0c0]
 on[Zc]=nimi+[I0k0]
Analysis of «bieliły»:
 bielić[Vndk]=biel+iły[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «dwa»:
 dwa[Ke]+[1]
Analysis of «krzyżaki,»:
 krzyżak[Sm2]=krzyża+ki[PL]+[NOM]
 krzyżak[Sm2]=krzyża+ki[PL]+[ACC]
 krzyżak[Sm2]=krzyża+ki[PL]+[VOC]
 krzyżak[Sm3]=krzyża+ki[PL]+[NOM]
 krzyżak[Sm3]=krzyża+ki[PL]+[ACC]
 krzyżak[Sm3]=krzyża+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «u»:
 u[ndm]
 u[EGen]
Analysis of «których»:
 który[Adj]=któr+ych[10]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «płachtach»:
 płachta[Sf]=płach+tach[PL]+[LOC]
Analysis of «leżały»:
 leżały[Adj]=leża+ły[01]
 leżeć[Vndk]=leż+ały[rz3]
Analysis of «dzieci»:
 dziecko[Sn]=dzieci+[PL]+[VOC]
 dziecko[Sn]=dzieci+[PL]+[ACC]
 dziecko[Sn]=dzieci+[PL]+[GEN]
 dziecko[Sn]=dzieci+[PL]+[NOM]
Analysis of «raz»:
 raz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 raz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «wraz»:
 wraz[fraz]
 wraz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 wraz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «popłakując.»:
 popłakiwać[Vndk]=popłak+ując[w]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «tak»:
 tak[Adv]
 tak[Dopow]
 tak[PART]
 taka[Sf]=ta+k[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «stara»:
 starać[Vndk]=stara+[3]
 stary[Adj]=star+a[06]
 star[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «poszła»:
 pójść[Vdk]=posz+ła[z3]
Analysis of «we»:
 w[EAccLoc]=we+[e]
Analysis of «świat»:
 świat[Sm3]=świa+t[SG]+[NOM]
 świat[Sm3]=świa+t[SG]+[ACC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zaczęła»:
 zacząć[Vdk]=zacz+ęła[z3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Kto?»:
 kto[Za]=Kto+[N]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «spytała»:
 spytać[Vdk]=spyta+ła[z3]
Analysis of «Anna»:
 Anna[Sf]=An+na[SG]+[NOM]
Analysis of «podnosząc»:
 podnosić[Vndk]=podno+sząc[w]
Analysis of «się.»:
 się[ndm]+.[.]
 się[Zb]+[A1]+.[.]
 się[Zb]+[G1]+.[.]
 się[Zb]+[N0]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «stara»:
 starać[Vndk]=stara+[3]
 stary[Adj]=star+a[06]
 star[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «Agata.»:
 Agata[Sf]=Aga+ta[SG]+[NOM]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Na»:
 na[Wykrz_apel]=Na
 na[EAccLoc]=Na
 Na[skr]
Analysis of «żebry…»:
 żebry[Splt]=żebr+y[PL]+[NOM]
 żebry[Splt]=żebr+y[PL]+[ACC]
 żebry[Splt]=żebr+y[PL]+[VOC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Juści,»:
 juści[Dopow]=Juści
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «żebry!»:
 żebry[Splt]=żebr+y[PL]+[NOM]
 żebry[Splt]=żebr+y[PL]+[ACC]
 żebry[Splt]=żebr+y[PL]+[VOC]
Analysis of «Hale!»:
 hale[Dopow]=Hale
 hala[Sf]=Ha+le[PL]+[NOM]
 hala[Sf]=Ha+le[PL]+[VOC]
 hala[Sf]=Ha+le[PL]+[ACC]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «słodkości,»:
 słodki[Adj]=słod+kość[S21]=kości
 słodki[Adj]=słod+kość[S31]=kości
 słodki[Adj]=słod+kość[S61]=kości
 słodki[Adj]=słod+kość[S71]=kości
 słodki[Adj]=słod+kość[S12]=kości
 słodki[Adj]=słod+kość[S22]=kości
 słodki[Adj]=słod+kość[S42]=kości
 słodki[Adj]=słod+kość[S72]=kości
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «żebry.»:
 żebry[Splt]=żebr+y[PL]+[NOM]+.[.]
 żebry[Splt]=żebr+y[PL]+[ACC]+.[.]
 żebry[Splt]=żebr+y[PL]+[VOC]+.[.]
Analysis of «Obrobiła»:
 obrobić[Vdk]=Obr+obiła[z3]
Analysis of «krewniaków,»:
 krewniak[Sm1]=krewnia+ków[PL]+[GEN]
 krewniak[Sm1]=krewnia+ków[PL]+[ACC]
Analysis of «wysłużyła»:
 wysłużyć[Vdk]=wysłuż+yła[z3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «im»:
 im[CnjP]
 on[Zc]=im+[D0c1]
 on[Zc]=im+[D0k1]
Analysis of «bez»:
 bez[EGen]
 beza[Sf]=be+z[PL]+[GEN]
 bez[Sm3]=b+ez[SG]+[NOM]
 bez[Sm3]=b+ez[SG]+[ACC]
Analysis of «lato,»:
 lato[Sn]=la+to[SG]+[NOM]
 lato[Sn]=la+to[SG]+[ACC]
 lato[Sn]=la+to[SG]+[VOC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «ją»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «puściły»:
 puścić[Vdk]=pu+ściły[rz3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «wolny»:
 wolny[Adj]=woln+y[01]
Analysis of «dech.»:
 dech[Sm3]+[SG]+[NOM]+.[.]
 dech[Sm3]+[SG]+[ACC]+.[.]
 decha[Sf]=de+ch[PL]+[GEN]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Wróci»:
 wrócić[Vdk]=Wró+ci[3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «zwiesnę,»:
 zwiesna[Sf]=zwie+snę[SG]+[ACC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «im»:
 im[CnjP]
 on[Zc]=im+[D0c1]
 on[Zc]=im+[D0k1]
Analysis of «naznosi»:
 naznosić[Vdk]=nazno+si[3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «torebeczkach,»:
 torebeczka[Sf]=torebecz+kach[PL]+[LOC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «cukru,»:
 cukier[Sm3]=cuk+ru[SG]+[GEN]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «grosza»:
 grosz[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «coś»:
 coś[Za]+[A]
 coś[Za]+[N]
 co[CnjP]+ś[Vsg2]
 co[PART]+ś[Vsg2]
 co[Za]+[A]+ś[Vsg2]
 co[Za]+[N]+ś[Vsg2]
Analysis of «niecoś;»:
 niecoś[fraz]
 niecoś[ndm]
 nieco[ZP]+ś[Vsg2]
Analysis of «zaraz»:
 zaraz[Adv]
 zaraz[OpAdSub]
 zaraza[Sf]=zara+z[PL]+[GEN]
Analysis of «ją»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «będą»:
 być[Vndk]=b+ędą[l3]
Analysis of «miłowały,»:
 miłować[Vndk]=mił+owały[rz3]
Analysis of «każą»:
 kazać[Vdk]=ka+żą[l3]
 kazić[Vndk]=ka+żą[l3]
 kazać[Vndk]=ka+żą[l3]
Analysis of «spać»:
 spać[Vndk]=sp+ać[B]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «łóżku,»:
 łóżko[Sn]=łóż+ku[SG]+[DAT]
 łóżko[Sn]=łóż+ku[SG]+[LOC]
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «pierzyną,»:
 pierzyna[Sf]=pierzy+ną[SG]+[INS]
Analysis of «robić»:
 robić[Vndk]=r+obić[B]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «dadzą,»:
 dać[Vdk]=da+dzą[l3]
Analysis of «se»:
 se[ndm]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «wujna,»:
 wujna[Sf]=wuj+na[SG]+[NOM]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «ciotka»:
 ciotka[Sf]=ciot+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «jej»:
 jej[Wykrz]
 on[Zc]=jej+[D0f1]
 on[Zc]=jej+[G0f1]
Analysis of «mówią,»:
 mówić[Vndk]=mów+ią[l3]
Analysis of «póki»:
 póki[CnjP]
Analysis of «tego»:
 ten[Adj]=tego+[02]
 to[Za]=tego+[G]
Analysis of «ostatniego»:
 ostatniego[fraz]
 ostatni[AdjSm1]+ego[02]
 ostatnie[AdjSn]=ostatni+ego[02]
 ostatni[Adj]+ego[02]
Analysis of «szelążka»:
 szelążek[Sm3]=szeląż+ka[SG]+[GEN]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «niej»:
 on[Zc]=niej+[D0f2]
 on[Zc]=niej+[G0f2]
 on[Zc]=niej+[L0f0]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «wyciągną…»:
 wyciągnąć[Vdk]=wyciąg+ną[l3]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «jesienią»:
 jesień[Sf]=jesie+nią[SG]+[INS]
 jesienić[Vndk]=jesie+nią[l3]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «la»:
 la[Wykrz]
 la[EGen]
Analysis of «niej»:
 on[Zc]=niej+[D0f2]
 on[Zc]=niej+[G0f2]
 on[Zc]=niej+[L0f0]
Analysis of «miejsca»:
 miejsca[fraz]
 miejsce[Sn]=miejsc+a[SG]+[GEN]
 miejsce[Sn]=miejsc+a[PL]+[NOM]
 miejsce[Sn]=miejsc+a[PL]+[ACC]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «ma»:
 mój[Adj]=m+a[06^]
 mieć[Vndk]=m+a[3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «sieni»:
 sień[Sf]=sie+ni[SG]+[GEN]
 sień[Sf]=sie+ni[SG]+[DAT]
 sień[Sf]=sie+ni[SG]+[LOC]
 sień[Sf]=sie+ni[SG]+[VOC]
 sień[Sf]=sie+ni[PL]+[GEN]
Analysis of «ani»:
 ani[CnjRSzer]
 ani[PART]
Analysis of «we»:
 w[EAccLoc]=we+[e]
Analysis of «Ścierwy,»:
 ścierw[Sm3]=Ścierw+y[PL]+[NOM]
 ścierw[Sm3]=Ścierw+y[PL]+[ACC]
 ścierw[Sm3]=Ścierw+y[PL]+[VOC]
Analysis of «psie»:
 psi[Adj]+e[05]
 pies[Sm2]=ps+ie[SG]+[LOC]
 pies[Sm2]=ps+ie[SG]+[VOC]
Analysis of «krewniaki»:
 krewniak[Sm1]=krewnia+ki[PL]+[NOM]+[DEPR]
 krewniak[Sm1]=krewnia+ki[PL]+[VOC]+[DEPR]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zapowietrzone»:
 zapowietrzony[Adj]=zapowietrz+one[05]
 zapowietrzyć[Vdk]=zapowietrz+ony[b05]=one
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «wybuchała»:
 wybuchać[Vndk]=wybucha+ła[z3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «taki»:
 taki[ZP]
 taki[Adj]=ta+ki[01]
 taka[Sf]=ta+ki[SG]+[GEN]
 taka[Sf]=ta+ki[PL]+[NOM]
 taka[Sf]=ta+ki[PL]+[VOC]
 taka[Sf]=ta+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «gniew»:
 gniew[Sm3]+[SG]+[NOM]
 gniew[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «ją»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «przejął,»:
 przejąć[Vdk]=przej+ął[m3]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «stara»:
 starać[Vndk]=stara+[3]
 stary[Adj]=star+a[06]
 star[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «jej»:
 jej[Wykrz]
 on[Zc]=jej+[D0f1]
 on[Zc]=jej+[G0f1]
Analysis of «twarz»:
 twarz[Sf]+[SG]+[NOM]
 twarz[Sf]+[SG]+[ACC]
Analysis of «posiniała.»:
 posinieć[Vdk]=posini+ała[z3]+.[.]
 posinieć[Vdk]=posini+ały[l06]=ała+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Biednemu»:
 biedny[Adj]=Biedn+emu[03]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «zawsze»:
 zawsze[fraz]
 zawsze[Adv]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «ten»:
 ten[Adj]+[01]
Analysis of «przykład»:
 przykład[fraz]
 przykład[Sm3]+[SG]+[NOM]
 przykład[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «wiatr»:
 wiatr[Sm3]+[SG]+[NOM]
 wiatr[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «oczy»:
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[VOC]
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[ACC]
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[NOM]
 oczyć[Vndk]=ocz+y[3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «dorzucił»:
 dorzucić[Vdk]=dorzu+cił[m3]
Analysis of «jeden»:
 jeden[Kn]+[6]+[2]
 jeden[Adj]=jed+en[01]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «komorników,»:
 komornik[Sm1]=komorni+ków[PL]+[GEN]
 komornik[Sm1]=komorni+ków[PL]+[ACC]
Analysis of «stary,»:
 stary[Adj]=star+y[01]
 star[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 star[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 star[Sm3]+y[PL]+[VOC]
Analysis of «wynędzniały»:
 wynędzniać[Vndk]=wynędznia+ły[rz3]
 wynędznieć[Vdk]=wynędzni+ały[rz3]
 wynędznieć[Vdk]=wynędzni+ały[l01]
Analysis of «chłop»:
 chłop[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «krzywą»:
 krzywa[AdjSf]=krzyw+ą[08]
 krzywy[Adj]=krzyw+ą[08]
Analysis of «gębą.»:
 gęba[Sf]=gę+bą[SG]+[INS]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Kopta»:
 Kopt[Sm1]=Kop+ta[SG]+[GEN]
 Kopt[Sm1]=Kop+ta[SG]+[ACC]
Analysis of «no,»:
 no[Dopow]
 no[MDwzmac]
 no[Wykrz_parent_p]
Analysis of «ludzie,»:
 człowiek[Sm1]=ludzie+[PL]+[VOC]+[UNDEPR]
 człowiek[Sm1]=ludzie+[PL]+[VOC]+[DEPR]
 człowiek[Sm1]=ludzie+[PL]+[NOM]+[UNDEPR]
 człowiek[Sm1]=ludzie+[PL]+[NOM]+[DEPR]
 lud[Sm3]+zie[SG]+[LOC]
 lud[Sm3]+zie[SG]+[VOC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «popędzała»:
 popędzać[Vndk]=popędza+ła[z3]
Analysis of «Anna»:
 Anna[Sf]=An+na[SG]+[NOM]
Analysis of «nierada»:
 nierad[R]=nierada+[3Sgf]
Analysis of «tokowi»:
 tokowy[Adj]=tokow+i[09]
 tok[Sm3]=to+kowi[SG]+[DAT]
Analysis of «rozmowy.»:
 rozmowa[Sf]=rozm+owy[SG]+[GEN]+.[.]
 rozmowa[Sf]=rozm+owy[PL]+[NOM]+.[.]
 rozmowa[Sf]=rozm+owy[PL]+[VOC]+.[.]
 rozmowa[Sf]=rozm+owy[PL]+[ACC]+.[.]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «długo»:
 długo[Adv]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «mogła»:
 móc[Vndk]=m+ogła[z3]
Analysis of «bez»:
 bez[EGen]
 beza[Sf]=be+z[PL]+[GEN]
 bez[Sm3]=b+ez[SG]+[NOM]
 bez[Sm3]=b+ez[SG]+[ACC]
Analysis of «gadania,»:
 gadanie[Sn]=gada+nia[SG]+[GEN]
 gadanie[Sn]=gada+nia[PL]+[NOM]
 gadanie[Sn]=gada+nia[PL]+[ACC]
 gadanie[Sn]=gada+nia[PL]+[VOC]
 gadać[Vndk]=gada+nie[g21]=nia
 gadać[Vndk]=gada+nie[g12]=nia
 gadać[Vndk]=gada+nie[g42]=nia
 gadać[Vndk]=gada+nie[g72]=nia
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «spojrzała»:
 spojrzeć[Vdk]=spojrz+ała[z3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «siejącego»:
 siać[Vndk]=si+ejący[w02]=ejącego
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «rzekła:»:
 rzec.rzeknąć[Vdk]=rze+kła[z3]
 rzec.rzeknąć[Vndk]=rze+kła[z3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Te»:
 te[ndm]=Te
 ten[Adj]=Te+[05'']
Analysis of «Paczesie»:
 pacześ[Sf]=Pacze+sie[PL]+[NOM]
 pacześ[Sf]=Pacze+sie[PL]+[VOC]
 pacześ[Sf]=Pacze+sie[PL]+[ACC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «stare»:
 stary[Adj]=star+e[05]
Analysis of «chłopy,»:
 chłop[Sm1]+y[PL]+[NOM]+[DEPR]
 chłop[Sm1]+y[PL]+[VOC]+[DEPR]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «im»:
 im[CnjP]
 on[Zc]=im+[D0c1]
 on[Zc]=im+[D0k1]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «kłaki»:
 kłak[Sm3]=kła+ki[PL]+[NOM]
 kłak[Sm3]=kła+ki[PL]+[ACC]
 kłak[Sm3]=kła+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «łbach»:
 łeb[Sm3]=łb+ach[PL]+[LOC]
Analysis of «puszczają…»:
 puszczać[Vndk]=puszcza+ją[l3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ale»:
 ale[CnjCRCent]=Ale
 ale[Dopow]=Ale
 ale[PART]=Ale
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[NOM]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[VOC]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[ACC]
Analysis of «kawalery»:
 kawaler[Sm1]+y[PL]+[NOM]+[DEPR]
 kawaler[Sm1]+y[PL]+[VOC]+[DEPR]
Analysis of «zawdy»:
 zawdy[Adv]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «rzekła»:
 rzec.rzeknąć[Vdk]=rze+kła[z3]
 rzec.rzeknąć[Vndk]=rze+kła[z3]
Analysis of «insza»:
 inszy[Adj]=ins+za[06]
 insza[AdjSf]=ins+za[06]
Analysis of «kobieta.»:
 kobieta[Sf]=kobie+ta[SG]+[NOM]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «tyle»:
 tyle[Adv]
 tyle[Kn]+[3]+[2]
 tyle[Ka]+[1]
 tyli[Adj]=tyl+e[05]
 tył[Sm3]=ty+le[SG]+[LOC]
 tył[Sm3]=ty+le[SG]+[VOC]
Analysis of «dziewuch»:
 dziewucha[Sf]=dziewu+ch[PL]+[GEN]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «starzeje»:
 starzeć[Vndk]=starz+eje[3]
Analysis of «albo»:
 albo[CnjRSzer]
 albo[MDpyt]
 alba[Sf]=al+bo[SG]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «służby»:
 służba[Sf]=służ+by[SG]+[GEN]
 służba[Sf]=służ+by[PL]+[NOM]
 służba[Sf]=służ+by[PL]+[VOC]
 służba[Sf]=służ+by[PL]+[ACC]
Analysis of «szukać»:
 szukać[Vndk]=szuka+ć[B]
Analysis of «idzie…»:
 id[Sm3]+zie[SG]+[LOC]
 id[Sm3]+zie[SG]+[VOC]
 iść[Vndk]=i+dzie[3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «one»:
 on[Zc]=one+[N0k0]
 on[Adj]=one+[05]
 on[Adj]+e[05'']
Analysis of «mają»:
 maić[Vndk]=ma+ją[l3]
 mieć[Vndk]=m+ają[l3]
Analysis of «cały»:
 cały[Adj]=ca+ły[01]
Analysis of «półwłóczek»:
 pół[sub']+włóczka[Sf]=włócz+ek[PL]+[GEN]
 pół[sub']+włóczek[Sm3]=włócz+ek[SG]+[NOM]
 pół[sub']+włóczek[Sm3]=włócz+ek[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «łączkę»:
 łączka[Sf]=łącz+kę[SG]+[ACC]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «młynem.»:
 młyn[Sm3]+em[SG]+[INS]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Juści,»:
 juści[Dopow]=Juści
Analysis of «abo»:
 abo[CnjRSzer]
 abo[MDpyt]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «im»:
 im[CnjP]
 on[Zc]=im+[D0c1]
 on[Zc]=im+[D0k1]
Analysis of «matka»:
 matka[Sf]=mat+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «da»:
 da[Wykrz]
 dać[Vdk]=da+[3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «żenić…»:
 żenić[Vndk]=że+nić[B]
Analysis of «abo»:
 abo[CnjRSzer]
 abo[MDpyt]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «im»:
 im[CnjP]
 on[Zc]=im+[D0c1]
 on[Zc]=im+[D0k1]
Analysis of «popuści…»:
 popuścić[Vdk]=popu+ści[3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «kto»:
 kto[Za]+[N]
Analysis of «by»:
 by[PART]
 by[CnjPCel]
 by[OTW]
Analysis of «krowy»:
 krowa[Sf]=kr+owy[SG]+[GEN]
 krowa[Sf]=kr+owy[PL]+[NOM]
 krowa[Sf]=kr+owy[PL]+[VOC]
 krowa[Sf]=kr+owy[PL]+[ACC]
Analysis of «doił,»:
 doić[Vndk]=d+oił[m3]
Analysis of «kto»:
 kto[Za]+[N]
Analysis of «by»:
 by[PART]
 by[CnjPCel]
 by[OTW]
Analysis of «opierał,»:
 opierać[Vndk]=opiera+ł[m3]
Analysis of «kto»:
 kto[Za]+[N]
Analysis of «by»:
 by[PART]
 by[CnjPCel]
 by[OTW]
Analysis of «kole»:
 kola[Sf]=ko+le[PL]+[NOM]
 kola[Sf]=ko+le[PL]+[VOC]
 kola[Sf]=ko+le[PL]+[ACC]
 koł[Sm3]=ko+le[SG]+[LOC]
 koł[Sm3]=ko+le[SG]+[VOC]
 koło[Sn]=k+ole[SG]+[LOC]
 kół[Sm3]=k+ole[SG]+[LOC]
 kół[Sm3]=k+ole[SG]+[VOC]
 kłuć[Vndk]=k+ole[3]
Analysis of «gospodarstwa»:
 gospodarstwo[Sn]=gospodarstw+a[SG]+[GEN]
 gospodarstwo[Sn]=gospodarstw+a[PL]+[NOM]
 gospodarstwo[Sn]=gospodarstw+a[PL]+[ACC]
 gospodarstwo[Sn]=gospodarstw+a[PL]+[VOC]
Analysis of «abo»:
 abo[CnjRSzer]
 abo[MDpyt]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «chodził…»:
 chodzić[Vndk]=ch+odził[m3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Obrządzają»:
 obrządzać[Vndk]=Obrządza+ją[l3]
Analysis of «se»:
 se[ndm]
Analysis of «matulę»:
 matula[Sf]=matu+lę[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «Jagusię,»:
 Jagusia[Sf]=Jagu+się[SG]+[ACC]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «jakże,»:
 jakże[ZP]
Analysis of «Jagna»:
 Jagna[Sf][SG][NOM]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «pani»:
 pani[Sf]=pa+ni[SG]+[NOM]
 pani[Sf]=pa+ni[SG]+[GEN]
 pani[Sf]=pa+ni[SG]+[DAT]
 pani[Sf]=pa+ni[SG]+[LOC]
 pani[Sf]=pa+ni[SG]+[VOC]
Analysis of «jaka,»:
 jak[Sm2]=ja+ka[SG]+[GEN]
 jak[Sm2]=ja+ka[SG]+[ACC]
 jaki[Adj]=ja+ka[06]
 jaka[Sf]=ja+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «druga»:
 drugi[Adj]=dru+ga[06]
Analysis of «dziedziczka,»:
 dziedziczka[Sf]=dziedzicz+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «stroi…»:
 stroić[Vndk]=str+oi[3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «myje,»:
 myć[Vndk]=my+je[3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «lusterku»:
 lusterko[Sn]=luster+ku[SG]+[DAT]
 lusterko[Sn]=luster+ku[SG]+[LOC]
Analysis of «przegląda,»:
 przeglądać[Vndk]=przegląda+[3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «warkocze»:
 warkocz[Sm3]+e[PL]+[NOM]
 warkocz[Sm3]+e[PL]+[ACC]
 warkocz[Sm3]+e[PL]+[VOC]
 warkotać[Vndk]=warko+cze[3]
Analysis of «zaplata.»:
 zaplatać[Vndk]=zaplata+[3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «I»:
 i[CnjRSzer]=I
 i[PART]=I
 i[Wykrz]=I
 I[CR]
Analysis of «patrzy»:
 patrzyć[Vndk]=patrz+y[3]
 patrzeć[Vndk]=patrz+y[3]
Analysis of «ino,»:
 ino[PART]
Analysis of «kogo»:
 kto[Za]=kogo+[A]
 kto[Za]=kogo+[G]
 koga[Sf]=ko+go[SG]+[VOC]
Analysis of «by»:
 by[PART]
 by[CnjPCel]
 by[OTW]
Analysis of «puścić»:
 puścić[Vdk]=pu+ścić[B]
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «pierzynę,»:
 pierzyna[Sf]=pierzy+nę[SG]+[ACC]
Analysis of «któren»:
 któren[ndm]
 który[Adj]=któren+[01']
Analysis of «aby»:
 aby[CnjPCel]
 aby[MDpyt]
Analysis of «mocny!»:
 mocny[Adj]=mocn+y[01]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «dorzuciła»:
 dorzucić[Vdk]=dorzu+ciła[z3]
Analysis of «znowu»:
 znowu[PART]
Analysis of «ze»:
 ze[fraz]
 z[E06s]=ze+[e]
 z[EGenAccIns]=ze+[e]
Analysis of «złym»:
 zły[Adj]=zł+ym[04]
 zły[Adj]=zł+y[01]+m[Vsg1]
Analysis of «uśmiechem»:
 uśmiech[Sm3]=uśmie+chem[SG]+[INS]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Józek»:
 Józek[Sm1]=Józ+ek[SG]+[NOM]
 Józka[Sf]=Józ+ek[PL]+[GEN]
Analysis of «Banachów»:
 Banach[Sm1]=Bana+chów[PL]+[GEN]
 Banach[Sm1]=Bana+chów[PL]+[ACC]
Analysis of «posyłał»:
 posyłać[Vndk]=posyła+ł[m3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «wódką»:
 wódka[Sf]=wód+ką[SG]+[INS]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «chciała.»:
 chcieć[Vndk]=chc+iała[z3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Cie…»:
 cie[Wykrz_onom]=Cie
Analysis of «dziedziczka»:
 dziedziczka[Sf]=dziedzicz+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «zapowietrzona.»:
 zapowietrzony[Adj]=zapowietrz+ona[06]+.[.]
 zapowietrzyć[Vdk]=zapowietrz+ony[b06]=ona+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «stara»:
 starać[Vndk]=stara+[3]
 stary[Adj]=star+a[06]
 star[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «kościele»:
 kościół[Sm3]=kościele+[SG]+[VOC]
 kościół[Sm3]=kościele+[SG]+[LOC]
Analysis of «siaduje,»:
 siadywać[Vndk]=siad+uje[3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «książce»:
 książka[Sf]=książ+ce[SG]+[DAT]
 książka[Sf]=książ+ce[SG]+[LOC]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «modli,»:
 modlić[Vndk]=modl+i[3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «odpusty»:
 odpust[Sm3]=odpu+sty[PL]+[NOM]
 odpust[Sm3]=odpu+sty[PL]+[ACC]
 odpust[Sm3]=odpu+sty[PL]+[VOC]
Analysis of «chodzi!»:
 chodzić[Vndk]=ch+odzi[3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Prawda,»:
 prawda[Dopow]=Prawda
 prawda[Wykrz_parent_p]=Prawda
 prawda[Sf]=Praw+da[SG]+[NOM]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «czarownica»:
 czarownica[Sf]=czarownic+a[SG]+[NOM]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «też»:
 tenże[Adj]=też+[05'']
 też[PART]
Analysis of «jest;»:
 być[Vndk]=jes+t[3']
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «krowom»:
 krowa[Sf]=kr+owom[PL]+[DAT]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «mleko»:
 mleko[Sn]=mle+ko[SG]+[NOM]
 mleko[Sn]=mle+ko[SG]+[ACC]
 mleko[Sn]=mle+ko[SG]+[VOC]
Analysis of «odebrał,»:
 odebrać[Vdk]=odeb+rał[m3]
Analysis of «co?»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «chłopaka,»:
 chłopak[Sm1]=chłopa+ka[SG]+[GEN]
 chłopak[Sm1]=chłopa+ka[SG]+[ACC]
 chłopak[Sm3]=chłopa+ka[SG]+[GEN]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «jej»:
 jej[Wykrz]
 on[Zc]=jej+[D0f1]
 on[Zc]=jej+[G0f1]
Analysis of «śliwki»:
 śliwka[Sf]=śliw+ki[SG]+[GEN]
 śliwka[Sf]=śliw+ki[PL]+[NOM]
 śliwka[Sf]=śliw+ki[PL]+[VOC]
 śliwka[Sf]=śliw+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «sadku»:
 sadek[Sm3]=sad+ku[SG]+[GEN]
 sadek[Sm3]=sad+ku[SG]+[LOC]
 sadek[Sm3]=sad+ku[SG]+[VOC]
Analysis of «obrywał,»:
 obrywać[Vndk]=obrywa+ł[m3]
Analysis of «jakieś»:
 jakiś[Adj]=jakieś+[05]
 jaki[Adj]=ja+kie[05]+ś[Vsg2]
Analysis of «złe»:
 zły[Adj]=zł+e[05]
Analysis of «słowo»:
 słowo[Sn]=słow+o[SG]+[NOM]
 słowo[Sn]=słow+o[SG]+[ACC]
 słowo[Sn]=słow+o[SG]+[VOC]
Analysis of «powiedziała,»:
 powiedzieć[Vdk]=powie+działa[z3]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «mu»:
 mu[Wykrz_onom]
 on[Zc]=mu+[D1m1]
 on[Zc]=mu+[D1n1]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «zaraz»:
 zaraz[Adv]
 zaraz[OpAdSub]
 zaraza[Sf]=zara+z[PL]+[GEN]
Analysis of «taki»:
 taki[ZP]
 taki[Adj]=ta+ki[01]
 taka[Sf]=ta+ki[SG]+[GEN]
 taka[Sf]=ta+ki[PL]+[NOM]
 taka[Sf]=ta+ki[PL]+[VOC]
 taka[Sf]=ta+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «kołtun»:
 kołtun[Sm3]+[SG]+[NOM]
 kołtun[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «zbił»:
 zbić[Vdk]=zbi+ł[m3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «tak»:
 tak[Adv]
 tak[Dopow]
 tak[PART]
 taka[Sf]=ta+k[PL]+[GEN]
Analysis of «go»:
 on[Zc]=go+[A1m1]
 on[Zc]=go+[G1m1]
 on[Zc]=go+[G1n1]
Analysis of «pokręciło,»:
 pokręcić[Vdk]=pokrę+ciło[n3]
Analysis of «Jezus!»:
 Jezus[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «I»:
 i[CnjRSzer]=I
 i[PART]=I
 i[Wykrz]=I
 I[CR]
Analysis of «ma»:
 mój[Adj]=m+a[06^]
 mieć[Vndk]=m+a[3]
Analysis of «tu»:
 tu[ZP]
Analysis of «błogosławieństwo»:
 błogosławieństwo[Sn]=błogosławieństw+o[SG]+[NOM]
 błogosławieństwo[Sn]=błogosławieństw+o[SG]+[ACC]
 błogosławieństwo[Sn]=błogosławieństw+o[SG]+[VOC]
Analysis of «Boże»:
 bóg[Sm1]=Boże+[SG]+[VOC]
 Bóg[Sm1]=Boże+[SG]+[VOC]
 boży[Adj]=Boż+e[05]
Analysis of «być»:
 być[Vndk]=b+yć[B]
 być[Vndk]=b+ycie[g22]=yć
Analysis of «nad»:
 nad[EAccIns]
Analysis of «narodem,»:
 naród[Sm3]=nar+odem[SG]+[INS]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «takie»:
 taki[Adj]=ta+kie[05]
Analysis of «we»:
 w[EAccLoc]=we+[e]
Analysis of «wsi»:
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[GEN]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[DAT]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[LOC]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[NOM]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[ACC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[GEN]
Analysis of «siedzą…»:
 siedzieć[Vndk]=sied+zą[l3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «drzewiej,»:
 drzewiej[Adv]
 drzewi[Adj]+ej[07]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «krowy»:
 krowa[Sf]=kr+owy[SG]+[GEN]
 krowa[Sf]=kr+owy[PL]+[NOM]
 krowa[Sf]=kr+owy[PL]+[VOC]
 krowa[Sf]=kr+owy[PL]+[ACC]
Analysis of «pasałam»:
 pasać[Vndk]=pasa+łam[z1]
 pasać[Vndk]=pas+ałam[z1]
Analysis of «tatusiowe,»:
 tatusiowy[Adj]=tatusiow+e[05]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «baczę,»:
 baczyć[Vndk]=bacz+ę[1]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «takie»:
 taki[Adj]=ta+kie[05]
Analysis of «ze»:
 ze[fraz]
 z[E06s]=ze+[e]
 z[EGenAccIns]=ze+[e]
Analysis of «wsi»:
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[GEN]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[DAT]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[LOC]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[NOM]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[ACC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[GEN]
Analysis of «wyganiali»:
 wyganiać[Vndk]=wygania+li[mo3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «dodała»:
 dodać[Vdk]=doda+ła[z3]
Analysis of «znowu»:
 znowu[PART]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Tym»:
 tym[ZP]=Tym
 ten[Adj]=Tym+[04]
 to[Za]=Tym+[I]
 to[Za]=Tym+[L]
 tym[Cnj]=Tym
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «krzywda»:
 krzywda[Sf]=krzyw+da[SG]+[NOM]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «stanie,»:
 stan[Sm3]+ie[SG]+[LOC]
 stan[Sm3]+ie[SG]+[VOC]
 stań[Sf]=sta+nie[PL]+[NOM]
 stań[Sf]=sta+nie[PL]+[VOC]
 stań[Sf]=sta+nie[PL]+[ACC]
 stanąć[Vdk]=sta+nie[3]
 stać[Vdk]=st+anie[3]
 stać[Vdk]=st+anie[g11]
 stać[Vdk]=st+anie[g41]
 stać[Vdk]=st+anie[g71]
 stać[Vndk]=st+anie[g11]
 stać[Vndk]=st+anie[g41]
 stać[Vndk]=st+anie[g71]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «ma»:
 mój[Adj]=m+a[06^]
 mieć[Vndk]=m+a[3]
Analysis of «ją»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «kto»:
 kto[Za]+[N]
Analysis of «strzec…»:
 strzec[Vndk]=strze+c[B]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zniżając»:
 zniżać[Vndk]=zniża+jąc[w]
Analysis of «głos»:
 głos[Sm3]+[SG]+[NOM]
 głos[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «szeptu,»:
 szept[Sm3]=szep+tu[SG]+[GEN]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «patrząc»:
 patrzyć[Vndk]=patrz+ąc[w]
 patrzeć[Vndk]=patrz+ąc[w]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «ukosa»:
 ukosa[fraz]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «Annę,»:
 Anna[Sf]=An+nę[SG]+[ACC]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «kopała»:
 kopać[Vndk]=kop+ała[z3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «przedzie»:
 przedzie[fraz]
Analysis of «pierwszą»:
 pierwszy[Adj]=pierws+zą[08]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «krają»:
 krajać[Vndk]=kraj+ą[l3]
Analysis of «redlinę,»:
 redlina[Sf]=redli+nę[SG]+[ACC]
Analysis of «szeptała»:
 szeptać[Vndk]=szep+tała[z3]
Analysis of «sąsiadkom:»:
 sąsiadek[Sm1]=sąsiad+kom[PL]+[DAT]
 sąsiadka[Sf]=sąsiad+kom[PL]+[DAT]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «pono»:
 pono[PART]
Analysis of «pierwszy»:
 pierwszy[Adj]=pierws+zy[01]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «obrony»:
 obrona[Sf]=obro+ny[SG]+[GEN]
 obrona[Sf]=obro+ny[PL]+[NOM]
 obrona[Sf]=obro+ny[PL]+[VOC]
 obrona[Sf]=obro+ny[PL]+[ACC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «ano»:
 ano[Dopow]
Analysis of «chłop»:
 chłop[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «Hanki…»:
 Hanka[Sf]=Han+ki[SG]+[GEN]
 Hanka[Sf]=Han+ki[PL]+[NOM]
 Hanka[Sf]=Han+ki[PL]+[VOC]
 Hanka[Sf]=Han+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «cieka»:
 ciekać[Vndk]=cieka+[3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «on»:
 on[Adj]+[01]
 on[Zc]+[N0m0]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «Jagną»:
 Jagna[Sf][SG][INS]=Jagną
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «ten»:
 ten[Adj]+[01]
Analysis of «pies…»:
 pies[Sm2]+[SG]+[NOM]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Laboga…»:
 laboga[Wykrz_parent]=Laboga
Analysis of «moiściewy…»:
 moiściewy[Wykrz_parent_p]
Analysis of «cudeńka»:
 cudeńko[Sn]=cude+ńka[SG]+[GEN]
 cudeńko[Sn]=cude+ńka[PL]+[NOM]
 cudeńko[Sn]=cude+ńka[PL]+[ACC]
 cudeńko[Sn]=cude+ńka[PL]+[VOC]
Analysis of «prawicie…»:
 prawić[Vndk]=praw+icie[l2]
Analysis of «Hale!»:
 hale[Dopow]=Hale
 hala[Sf]=Ha+le[PL]+[NOM]
 hala[Sf]=Ha+le[PL]+[VOC]
 hala[Sf]=Ha+le[PL]+[ACC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «by»:
 by[PART]
 by[CnjPCel]
 by[OTW]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «grzech»:
 grzech[Sm3]=grze+ch[SG]+[NOM]
 grzech[Sm3]=grze+ch[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «obraza»:
 obraza[Sf]=obra+za[SG]+[NOM]
Analysis of «boska»:
 boski[Adj]=bos+ka[06]
Analysis of «była…»:
 były[Adj]=by+ła[06]
 być[Vndk]=b+yła[z3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «szeptały»:
 szeptać[Vndk]=szep+tały[rz3]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «siebie»:
 się[Zb]=siebie+[A2]
 się[Zb]=siebie+[G2]
Analysis of «kopiąc»:
 kopić[Vndk]=kop+iąc[w]
 kopać[Vndk]=kop+iąc[w]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «podnosząc»:
 podnosić[Vndk]=podno+sząc[w]
Analysis of «głów.»:
 głowa[Sf]=gł+ów[PL]+[GEN]+.[.]
 głowić[Vndk]=gł+ów[i]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «on»:
 on[Adj]+[01]
 on[Zc]+[N0m0]
Analysis of «jeden…»:
 jeden[Kn]+[6]+[2]
 jeden[Adj]=jed+en[01]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «suką,»:
 suka[Sf]=su+ką[SG]+[INS]
Analysis of «tak»:
 tak[Adv]
 tak[Dopow]
 tak[PART]
 taka[Sf]=ta+k[PL]+[GEN]
Analysis of «chłopaki»:
 chłopak[Sm1]=chłopa+ki[PL]+[NOM]+[DEPR]
 chłopak[Sm1]=chłopa+ki[PL]+[VOC]+[DEPR]
 chłopak[Sm3]=chłopa+ki[PL]+[NOM]
 chłopak[Sm3]=chłopa+ki[PL]+[ACC]
 chłopak[Sm3]=chłopa+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «nią»:
 on[Zc]=nią+[A0f2]
 on[Zc]=nią+[I0f0]
Analysis of «ganiają.»:
 ganiać[Vndk]=gania+ją[l3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «też»:
 tenże[Adj]=też+[05'']
 też[PART]
Analysis of «urodę»:
 uroda[Sf]=uro+dę[SG]+[ACC]
Analysis of «ma,»:
 mój[Adj]=m+a[06^]
 mieć[Vndk]=m+a[3]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «ma;»:
 mój[Adj]=m+a[06^]
 mieć[Vndk]=m+a[3]
Analysis of «wypasiona»:
 wypaść[Vdk]=wypa+siony[b06]=siona
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «jałowica,»:
 jałowica[Sf]=jałowic+a[SG]+[NOM]
Analysis of «biała»:
 biały[Adj]=bia+ła[06]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «gębie,»:
 gęba[Sf]=gę+bie[SG]+[DAT]
 gęba[Sf]=gę+bie[SG]+[LOC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «ślepie»:
 ślepie[Sn]=ślepi+e[SG]+[NOM]
 ślepie[Sn]=ślepi+e[SG]+[ACC]
 ślepie[Sn]=ślepi+e[SG]+[VOC]
 ślep[Sm3]+ie[PL]+[NOM]
 ślep[Sm3]+ie[PL]+[ACC]
 ślep[Sm3]+ie[PL]+[VOC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «ma»:
 mój[Adj]=m+a[06^]
 mieć[Vndk]=m+a[3]
Analysis of «rychtyk»:
 rychtyk[Adv]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «te»:
 te[ndm]
 ten[Adj]=te+[05'']
Analysis of «kwiatki…»:
 kwiatek[Sm3]=kwiat+ki[PL]+[NOM]
 kwiatek[Sm3]=kwiat+ki[PL]+[ACC]
 kwiatek[Sm3]=kwiat+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «mocna,»:
 mocny[Adj]=mocn+a[06]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «niejeden»:
 niejeden[Adj]=niejed+en[01]
Analysis of «chłop»:
 chłop[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «jej»:
 jej[Wykrz]
 on[Zc]=jej+[D0f1]
 on[Zc]=jej+[G0f1]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «uradzi…»:
 uradzić[Vdk]=urad+zi[3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «robi,»:
 robić[Vndk]=r+obi[3]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «żre»:
 żreć[Vndk]=ż+re[3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «wysypia»:
 wysypiać[Vndk]=wysypia+[3]
Analysis of «się,»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «ma»:
 mój[Adj]=m+a[06^]
 mieć[Vndk]=m+a[3]
Analysis of «urodna»:
 urodny[Adj]=urodn+a[06]
Analysis of «być…»:
 być[Vndk]=b+yć[B]
 być[Vndk]=b+ycie[g22]=yć
Analysis of «Milczały»:
 milczeć[Vndk]=Milcz+ały[rz3]
Analysis of «długą»:
 długi[Adj]=dłu+gą[08]
Analysis of «chwilę,»:
 chwila[Sf]=chwi+lę[SG]+[ACC]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «trzeba»:
 trzeba[Vndm]
Analysis of «było»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «kartofle»:
 kartofla[Sf]=kartof+le[PL]+[NOM]
 kartofla[Sf]=kartof+le[PL]+[VOC]
 kartofla[Sf]=kartof+le[PL]+[ACC]
 kartofel[Sm3]=kartof+le[PL]+[NOM]
 kartofel[Sm3]=kartof+le[PL]+[ACC]
 kartofel[Sm3]=kartof+le[PL]+[VOC]
Analysis of «wysypywać»:
 wysypywać[Vndk]=wysyp+ywać[B]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «kupę.»:
 kupę[fraz]+.[.]
 kupa[Sf]=ku+pę[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «potem»:
 potem[Adv]
 pot[Sm3]=po+tem[SG]+[INS]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «rzadka»:
 rzadki[Adj]=rzad+ka[06]
Analysis of «pogadywały»:
 pogadywać[Vndk]=pogad+ywały[rz3]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «tym,»:
 tym[ZP]
 ten[Adj]=tym+[04]
 to[Za]=tym+[I]
 to[Za]=tym+[L]
 tym[Cnj]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «owym,»:
 ów[Adj]=ow+ym[04]
 ow[Adj]+ym[04]
 owy[Adj]=ow+ym[04]
Analysis of «aż»:
 aż[CnjP]
 aż[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zamilkły,»:
 zamilknąć[Vdk]=zamilk+ły[rz3]
 zamilknąć[Vdk]=zamilk+ły[l01]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «któraś»:
 któryś[Adj]=któraś+[06]
 który[Adj]=któr+a[06]+ś[Vsg2]
Analysis of «dojrzała,»:
 dojrzały[Adj]=dojrza+ła[06]
 dojrzeć[Vdk]=dojrz+ała[z3]
 dojrzeć[Vdk]=dojrz+ały[l06]=ała
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «wsi»:
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[GEN]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[DAT]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[LOC]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[NOM]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[ACC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[GEN]
Analysis of «rżyskiem»:
 rżysko[Sn]=rżys+kiem[SG]+[INS]
Analysis of «bieży»:
 bieżeć[Vndk]=bież+y[3]
Analysis of «Józka»:
 Józek[Sm1]=Józ+ka[SG]+[GEN]
 Józek[Sm1]=Józ+ka[SG]+[ACC]
 Józka[Sf]=Józ+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «Jakoż»:
 jakoż[Cnj]=Jakoż
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «ta»:
 ta[Dopow]
 ta[PART]
 ten[Adj]=ta+[06]
Analysis of «nadbiegała»:
 nadbiegać[Vndk]=nadbiega+ła[z3]
Analysis of «zziajana»:
 zziajać[Vdk]=zziaja+ny[b06]=na
 zziajać[Vdk]=zziaj+any[b06]=ana
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «daleka»:
 daleki[Adj]=dale+ka[06]
Analysis of «krzyczała:»:
 krzyczeć[Vndk]=krzycz+ała[z3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Hanka,»:
 Hanka[Sf]=Han+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «chodźcie»:
 chodzić[Vndk]=ch+odźcie[i2]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «chałupy,»:
 chałupa[Sf]=chału+py[SG]+[GEN]
 chałupa[Sf]=chału+py[PL]+[NOM]
 chałupa[Sf]=chału+py[PL]+[VOC]
 chałupa[Sf]=chału+py[PL]+[ACC]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «krowie»:
 krowi[Adj]+e[05]
 krowa[Sf]=kr+owie[SG]+[DAT]
 krowa[Sf]=kr+owie[SG]+[LOC]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «cosik»:
 cosik[Sn2][SG][ACC]
 cosik[Sn2][SG][GEN]
 cosik[Sn2][SG][NOM]
Analysis of «stało.»:
 stać[Vdk]=st+ało[n3]+.[.]
 stać[Vndk]=st+ało[n3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Jezus»:
 Jezus[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «Maria,»:
 Maria[Sf]=Mar+ia[SG]+[NOM]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «której?…»:
 który[Adj]=któr+ej[07]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «ci»:
 ci[MDwzmac]
 ty[Zb]=ci+[D1]
 ten[Adj]=ci+[09]
Analysis of «graniastej…»:
 graniasty[Adj]=grania+stej[07]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «ci…»:
 ci[MDwzmac]
 ty[Zb]=ci+[D1]
 ten[Adj]=ci+[09]
Analysis of «tchu»:
 dech[Sm3]=tchu+[SG]+[DAT]
 dech[Sm3]=t+chu[SG]+[GEN]
 dech[Sm3]=t+chu[SG]+[LOC]
 dech[Sm3]=t+chu[SG]+[VOC]
Analysis of «złapać»:
 złapać[Vdk]=złap+ać[B]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «mogę…»:
 móc[Vndk]=m+ogę[1]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «aże»:
 aże[CnjP]
Analysis of «mnie»:
 ja[Zb]=mnie+[A2]
 ja[Zb]=mnie+[D2]
 ja[Zb]=mnie+[G2]
 ja[Zb]=mnie+[L0]
 miąć[Vndk]=m+nie[3]
Analysis of «zatknęło,»:
 zatknąć[Vdk]=zatk+nęło[n3]
Analysis of «myślałam,»:
 myśleć[Vndk]=myśl+ałam[z1]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «mojej…»:
 mój[Adj]=m+ojej[07]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zawołała»:
 zawołać[Vdk]=zawoła+ła[z3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «ulgą»:
 ulga[Sf]=ul+gą[SG]+[INS]
Analysis of «Anna.»:
 Anna[Sf]=An+na[SG]+[NOM]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Witek»:
 witka[Sf]=Wit+ek[PL]+[GEN]
 Witek[Sm1]=Wit+ek[SG]+[NOM]
Analysis of «ją»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «dopiero»:
 dopiero[PART]
Analysis of «przygnał,»:
 przygnać[Vdk]=przygna+ł[m3]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «gajowy»:
 gajowy[Adj]=gajow+y[01]
 gajowy[AdjSm1]=gajow+y[01]
Analysis of «ich»:
 on[Zc]=ich+[A0c1]
 on[Zc]=ich+[G0c1]
 on[Zc]=ich+[G0k1]
Analysis of «wypędził»:
 wypędzić[Vdk]=wypęd+ził[m3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «zagajów.»:
 zagaj[Sm3]=zaga+jów[PL]+[GEN]+.[.]
Analysis of «Krowa»:
 krowa[Sf]=Kr+owa[SG]+[NOM]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «taka»:
 taki[Adj]=ta+ka[06]
 taka[Sf]=ta+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zaraz»:
 zaraz[Adv]
 zaraz[OpAdSub]
 zaraza[Sf]=zara+z[PL]+[GEN]
Analysis of «przed»:
 przed[EAccIns]
Analysis of «oborą»:
 obora[Sf]=ob+orą[SG]+[INS]
Analysis of «upadła…»:
 upadły[Adj]=upad+ła[06]
 upaść.upadnąć[Vdk]=upa+dła[z3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «ani»:
 ani[CnjRSzer]
 ani[PART]
Analysis of «pić»:
 picie[Sn]=pi+ć[PL]+[GEN]
 pić[Vndk]=pi+ć[B]
 pić[Vndk]=pi+cie[g22]=ć
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «pije,»:
 pić[Vndk]=pi+je[3]
Analysis of «ani»:
 ani[CnjRSzer]
 ani[PART]
Analysis of «żreć»:
 żreć[Vndk]=ż+reć[B]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «żre,»:
 żreć[Vndk]=ż+re[3]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «tarza,»:
 tarzać[Vndk]=tarza+[3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «ryczy,»:
 ryczeć[Vndk]=rycz+y[3]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ojca»:
 ojciec[Sm1]=Oj+ca[SG]+[GEN]
 ojciec[Sm1]=Oj+ca[SG]+[ACC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «ma?»:
 mój[Adj]=m+a[06^]
 mieć[Vndk]=m+a[3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ni,»:
 ni[CnjRSzer]=Ni
 ni[PART]=Ni
Analysis of «tatulo»:
 tatulo[Sm1]=tatul+o[SG]+[NOM]
 tatulo[Sm1]=tatul+o[SG]+[VOC]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «przyjechali.»:
 przyjechać[Vdk]=przyj+echali[mo3]+.[.]
Analysis of «O»:
 o[Wykrz]=O
 o[EAccLoc]=O
Analysis of «Jezus,»:
 Jezus[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «mój»:
 mój[Adj]=m+ój[01]
Analysis of «Jezus,»:
 Jezus[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «taka»:
 taki[Adj]=ta+ka[06]
 taka[Sf]=ta+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «krowa,»:
 krowa[Sf]=kr+owa[SG]+[NOM]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «raz»:
 raz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 raz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «dobrze»:
 dobrze[Adv]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «garniec»:
 garniec[Sm3]+[SG]+[NOM]
 garniec[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «mleka»:
 mleko[Sn]=mle+ka[SG]+[GEN]
 mleko[Sn]=mle+ka[PL]+[NOM]
 mleko[Sn]=mle+ka[PL]+[ACC]
 mleko[Sn]=mle+ka[PL]+[VOC]
Analysis of «dawała.»:
 dawać[Vndk]=da+wała[z3]+.[.]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «chodźcież»:
 chodzić[Vndk]=ch+odźcie[i2]+ż[PART(R)]
Analysis of «rychło.»:
 rychło[Adv]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Duchem»:
 duch[Sm2]=Du+chem[SG]+[INS]
Analysis of «ci»:
 ci[MDwzmac]
 ty[Zb]=ci+[D1]
 ten[Adj]=ci+[09]
Analysis of «lecę,»:
 leca[Sf]=lec+ę[SG]+[ACC]
 lecieć[Vndk]=le+cę[1]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «oczymgnienie.»:
 oczymgnienie[Sn]=oczymgnie+nie[SG]+[NOM]+.[.]
 oczymgnienie[Sn]=oczymgnie+nie[SG]+[ACC]+.[.]
 oczymgnienie[Sn]=oczymgnie+nie[SG]+[VOC]+.[.]
Analysis of «Jakoż»:
 jakoż[Cnj]=Jakoż
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «wyjęła»:
 wyjąć[Vdk]=wyj+ęła[z3]
Analysis of «dziecko»:
 dziecko[Sn]=dziec+ko[SG]+[NOM]
 dziecko[Sn]=dziec+ko[SG]+[ACC]
 dziecko[Sn]=dziec+ko[SG]+[VOC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «płachty,»:
 płachta[Sf]=płach+ty[SG]+[GEN]
 płachta[Sf]=płach+ty[PL]+[NOM]
 płachta[Sf]=płach+ty[PL]+[VOC]
 płachta[Sf]=płach+ty[PL]+[ACC]
Analysis of «nadziała»:
 nadziałać[Vdk]=nadziała+[3]
 nadziać[Vdk]=nadzi+ała[z3]
Analysis of «mu»:
 mu[Wykrz_onom]
 on[Zc]=mu+[D1m1]
 on[Zc]=mu+[D1n1]
Analysis of «czapeczkę»:
 czapeczka[Sf]=czapecz+kę[SG]+[ACC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «kutasikami,»:
 kutasik[Sm3]=kutasi+kami[PL]+[INS]
Analysis of «okręciła»:
 okręcić[Vdk]=okrę+ciła[z3]
Analysis of «zapaską»:
 zapaska[Sf]=zapas+ką[SG]+[INS]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «poszła»:
 pójść[Vdk]=posz+ła[z3]
Analysis of «żywo,»:
 żywo[Adv]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «taka»:
 taki[Adj]=ta+ka[06]
 taka[Sf]=ta+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «była»:
 były[Adj]=by+ła[06]
 być[Vndk]=b+yła[z3]
Analysis of «strwożona»:
 strwożyć[Vdk]=strw+ożony[b06]=ożona
Analysis of «wieścią,»:
 wieść[Sf]=wieś+cią[SG]+[INS]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «nawet»:
 nawet[PART]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «opuściła»:
 opuścić[Vdk]=opu+ściła[z3]
Analysis of «wełniaka,»:
 wełniak[Sm3]=wełnia+ka[SG]+[GEN]
Analysis of «zapomniała»:
 zapomniały[Adj]=zapomnia+ła[06]
 zapomnieć[Vdk]=zapomn+iała[z3]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «cna,»:
 cna[fraz]
 cny[Adj]=cn+a[06]
Analysis of «aż»:
 aż[CnjP]
 aż[PART]
Analysis of «jej»:
 jej[Wykrz]
 on[Zc]=jej+[D0f1]
 on[Zc]=jej+[G0f1]
Analysis of «odsłonięte»:
 odsłonić[Vdk]=odsło+nięty[b05]=nięte
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «kolan»:
 kolano[Sn]=kola+n[PL]+[GEN]
Analysis of «nogi»:
 noga[Sf]=n+ogi[SG]+[GEN]
 noga[Sf]=n+ogi[PL]+[NOM]
 noga[Sf]=n+ogi[PL]+[VOC]
 noga[Sf]=n+ogi[PL]+[ACC]
Analysis of «bieliły»:
 bielić[Vndk]=biel+iły[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «roli.»:
 rola[Sf]=ro+li[SG]+[GEN]+.[.]
 rola[Sf]=ro+li[SG]+[DAT]+.[.]
 rola[Sf]=ro+li[SG]+[LOC]+.[.]
Analysis of «Józka»:
 Józek[Sm1]=Józ+ka[SG]+[GEN]
 Józek[Sm1]=Józ+ka[SG]+[ACC]
 Józka[Sf]=Józ+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «biegła»:
 biegły[AdjS]=bieg+ła[06]
 biegły[Adj]=bieg+ła[06]
 biec.biegnąć[Vndk]=bie+gła[z3]
Analysis of «przodem.»:
 przodem[ndm]+.[.]
 przód[Sm3]=prz+odem[SG]+[INS]+.[.]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «kopacze,»:
 kopacz[Sm1]+e[PL]+[NOM]+[UNDEPR]
 kopacz[Sm1]+e[PL]+[VOC]+[UNDEPR]
 kopacz[Sm1]+e[PL]+[NOM]+[DEPR]
 kopacz[Sm1]+e[PL]+[VOC]+[DEPR]
Analysis of «każdy»:
 każdy[Adj]=każd+y[01]
Analysis of «okrakiem»:
 okrakiem[Adv]
Analysis of «nad»:
 nad[EAccIns]
Analysis of «swoją»:
 swój[Adj]=sw+oją[08]
 swoić[Vndk]=sw+oją[l3]
Analysis of «redliną,»:
 redlina[Sf]=redli+ną[SG]+[INS]
Analysis of «posuwali»:
 posuwać[Vndk]=posuwa+li[mo3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «wolna,»:
 wolny[Adj]=woln+a[06]
Analysis of «kopiąc»:
 kopić[Vndk]=kop+iąc[w]
 kopać[Vndk]=kop+iąc[w]
Analysis of «leniwiej,»:
 leniwie[Adv]=leniwiej+[com]
 leniwo[Adv]=leniwiej+[com]
 leniwieć[Vndk]=leniwi+ej[i]
Analysis of «jako»:
 jako[Relator]
 jako[Adv]
 jako[CnjNom]
 jako[ENom]
 jaka[Sf]=ja+ko[SG]+[VOC]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «nikt»:
 nikt[fraz]
 nikt[Za]+[N]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «pilił»:
 pilić[Vndk]=pil+ił[m3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «poganiał.»:
 poganiać[Vndk]=pogania+ł[m3]+.[.]
Analysis of «Słońce»:
 słońce[Sn]=Słońc+e[SG]+[NOM]
 słońce[Sn]=Słońc+e[SG]+[ACC]
 słońce[Sn]=Słońc+e[SG]+[VOC]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «przetaczało»:
 przetaczać[Vndk]=przetacza+ło[n3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «zachód»:
 zachód[Sm3]=zach+ód[SG]+[NOM]
 zachód[Sm3]=zach+ód[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «jakby»:
 jakby[CnjPWar]
 jakby[PART]
Analysis of «rozżarzone»:
 rozżarzyć[Vdk]=rozżarz+ony[b05]=one
Analysis of «biegiem»:
 bieg[Sm3]=bie+giem[SG]+[INS]
Analysis of «szalonym»:
 szalon[Sm3]+y[PL]+[ACC]+m[Vsg1]
 szalony[AdjS]=szal+onym[04]
 szalony[AdjS]=szal+ony[01]+m[Vsg1]
 szalony[Adj]=szal+onym[04]
 szalony[Adj]=szal+ony[01]+m[Vsg1]
Analysis of «czerwieniło»:
 czerwienić[Vndk]=czerwie+niło[n3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «kołem»:
 koł[Sm3]=ko+łem[SG]+[INS]
 koło[Sn]=k+ołem[SG]+[INS]
 kół[Sm3]=k+ołem[SG]+[INS]
Analysis of «ogromnym»:
 ogromny[Adj]=ogromn+ym[04]
 ogromny[Adj]=ogromn+y[01]+m[Vsg1]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zsuwało»:
 zsuwać[Vndk]=zsuwa+ło[n3]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «czarne,»:
 czarny[Adj]=czarn+e[05]
Analysis of «wysokie»:
 wysoki[Adj]=wyso+kie[05]
Analysis of «lasy.»:
 las[Sm3]+y[PL]+[NOM]+.[.]
 las[Sm3]+y[PL]+[ACC]+.[.]
 las[Sm3]+y[PL]+[VOC]+.[.]
 lasa[Sf]=la+sy[SG]+[GEN]+.[.]
 lasa[Sf]=la+sy[PL]+[NOM]+.[.]
 lasa[Sf]=la+sy[PL]+[VOC]+.[.]
 lasa[Sf]=la+sy[PL]+[ACC]+.[.]
Analysis of «Mrok»:
 mrok[Sm3]=Mro+k[SG]+[NOM]
 mrok[Sm3]=Mro+k[SG]+[ACC]
 mroka[Sf]=Mro+k[PL]+[GEN]
Analysis of «gęstniał»:
 gęstnieć[Vndk]=gęstni+ał[m3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «pełzał»:
 pełzać[Vndk]=pełza+ł[m3]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «polach;»:
 pole[Sn]=pol+ach[PL]+[LOC]
Analysis of «sunął»:
 sunąć[Vndk]=su+nął[m3]
Analysis of «bruzdami,»:
 bruzda[Sf]=bru+zdami[PL]+[INS]
Analysis of «czaił»:
 czaić[Vndk]=cza+ił[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «rowach,»:
 rów[Sm3]=r+owach[PL]+[LOC]
Analysis of «wzbierał»:
 wzbierać[Vndk]=wzbiera+ł[m3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «gąszczach»:
 gąszcza[Sf]=gąszcz+ach[PL]+[LOC]
 gąszcze[Sn]=gąszcz+ach[PL]+[LOC]
 gąszcz[Sf]+ach[PL]+[LOC]
 gąszcz[Sm3]+ach[PL]+[LOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «wolna»:
 wolny[Adj]=woln+a[06]
Analysis of «rozlewał»:
 rozlewać[Vndk]=rozlewa+ł[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «ziemi,»:
 ziemia[Sf]=ziem+i[SG]+[GEN]
 ziemia[Sf]=ziem+i[SG]+[DAT]
 ziemia[Sf]=ziem+i[SG]+[LOC]
 ziemia[Sf]=ziem+i[PL]+[GEN]
Analysis of «przygaszał,»:
 przygaszać[Vndk]=przygasza+ł[m3]
Analysis of «ogarniał»:
 ogarniać[Vndk]=ogarnia+ł[m3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «tłumił»:
 tłumić[Vndk]=tłum+ił[m3]
Analysis of «barwy,»:
 barwa[Sf]=bar+wy[SG]+[GEN]
 barwa[Sf]=bar+wy[PL]+[NOM]
 barwa[Sf]=bar+wy[PL]+[VOC]
 barwa[Sf]=bar+wy[PL]+[ACC]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «tylko»:
 tylko[CnjCRInk]
 tylko[PART]
Analysis of «czuby»:
 czub[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 czub[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 czub[Sm3]+y[PL]+[VOC]
Analysis of «drzew,»:
 drzewo[Sn]=drzew+[PL]+[GEN]
Analysis of «wieże»:
 wieża[Sf]=wież+e[PL]+[NOM]
 wieża[Sf]=wież+e[PL]+[VOC]
 wieża[Sf]=wież+e[PL]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «dachy»:
 dacha[Sf]=da+chy[SG]+[GEN]
 dacha[Sf]=da+chy[PL]+[NOM]
 dacha[Sf]=da+chy[PL]+[VOC]
 dacha[Sf]=da+chy[PL]+[ACC]
 dach[Sm3]=da+chy[PL]+[NOM]
 dach[Sm3]=da+chy[PL]+[ACC]
 dach[Sm3]=da+chy[PL]+[VOC]
Analysis of «kościoła»:
 kościół[Sm3]=kości+oła[SG]+[GEN]
Analysis of «gorzały»:
 gorzała[Sf]=gorza+ły[SG]+[GEN]
 gorzała[Sf]=gorza+ły[PL]+[NOM]
 gorzała[Sf]=gorza+ły[PL]+[VOC]
 gorzała[Sf]=gorza+ły[PL]+[ACC]
 gorzeć[Vndk]=gorz+ały[rz3]
Analysis of «płomieniami.»:
 płomień[Sm3]=płomie+niami[PL]+[INS]+.[.]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «niektórzy»:
 nie[NEG]+który[Adj]=któr+zy[09]
Analysis of «ściągali»:
 ściągać[Vndk]=ściąga+li[mo3]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «pól»:
 pole[Sn]=pól+[PL]+[GEN]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «domów.»:
 domówić[Vdk]=domów+[i]+.[.]
 dom[Sm3]+ów[PL]+[GEN]+.[.]
 domowić[Vdk]=dom+ów[i]+.[.]
Analysis of «Głosy»:
 głos[Sm3]=Głos+y[PL]+[NOM]
 głos[Sm3]=Głos+y[PL]+[ACC]
 głos[Sm3]=Głos+y[PL]+[VOC]
Analysis of «ludzkie,»:
 ludzki[Adj]=ludz+kie[05]
Analysis of «rżenia,»:
 rżenie[Sn]=rże+nia[SG]+[GEN]
 rżenie[Sn]=rże+nia[PL]+[NOM]
 rżenie[Sn]=rże+nia[PL]+[ACC]
 rżenie[Sn]=rże+nia[PL]+[VOC]
 rżeć[Vndk]=rż+enie[g21]=enia
 rżeć[Vndk]=rż+enie[g12]=enia
 rżeć[Vndk]=rż+enie[g42]=enia
 rżeć[Vndk]=rż+enie[g72]=enia
Analysis of «porykiwania,»:
 porykiwać[Vndk]=poryk+iwanie[g21]=iwania
 porykiwać[Vndk]=poryk+iwanie[g12]=iwania
 porykiwać[Vndk]=poryk+iwanie[g42]=iwania
 porykiwać[Vndk]=poryk+iwanie[g72]=iwania
Analysis of «turkoty»:
 turkot[Sm3]=turko+ty[PL]+[NOM]
 turkot[Sm3]=turko+ty[PL]+[ACC]
 turkot[Sm3]=turko+ty[PL]+[VOC]
Analysis of «wozów»:
 wóz[Sm3]=w+ozów[PL]+[GEN]
Analysis of «coraz»:
 coraz[Adv]
Analysis of «ostrzej»:
 ostro[Adv]=ostrzej+[com]
Analysis of «brzmiały»:
 brzmieć[Vndk]=brzm+iały[rz3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «cichym,»:
 cichy[Adj]=ci+chym[04]
 cichy[Adj]=ci+chy[01]+m[Vsg1]
Analysis of «omroczonym»:
 omroczyć[Vdk]=omrocz+ony[b04]=onym
 omroczyć[Vdk]=omrocz+ony[b01]+m[Vsg1]
Analysis of «powietrzu.»:
 powietrze[Sn]=powietrz+u[SG]+[DAT]+.[.]
 powietrze[Sn]=powietrz+u[SG]+[LOC]+.[.]
Analysis of «Sygnaturka»:
 sygnaturka[Sf]=Sygnatur+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «kościele»:
 kościół[Sm3]=kościele+[SG]+[VOC]
 kościół[Sm3]=kościele+[SG]+[LOC]
Analysis of «zaczęła»:
 zacząć[Vdk]=zacz+ęła[z3]
Analysis of «dzwonić»:
 dzwonić[Vndk]=dzwo+nić[B]
Analysis of «Anioł»:
 anioł[Sm2]=Anio+ł[SG]+[NOM]
 anioł[Sm1]=Anio+ł[SG]+[NOM]
Analysis of «Pański»:
 pański[Adj]=Pańs+ki[01]
Analysis of «spiżowym»:
 spiżowy[Adj]=spiżow+ym[04]
 spiżowy[Adj]=spiżow+y[01]+m[Vsg1]
Analysis of «świegotem,»:
 świegot[Sm3]=świego+tem[SG]+[INS]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «ludzie»:
 człowiek[Sm1]=ludzie+[PL]+[VOC]+[UNDEPR]
 człowiek[Sm1]=ludzie+[PL]+[VOC]+[DEPR]
 człowiek[Sm1]=ludzie+[PL]+[NOM]+[UNDEPR]
 człowiek[Sm1]=ludzie+[PL]+[NOM]+[DEPR]
 lud[Sm3]+zie[SG]+[LOC]
 lud[Sm3]+zie[SG]+[VOC]
Analysis of «przystawali»:
 przystawać[Vndk]=przysta+wali[mo3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «szept»:
 szept[Sm3]=szep+t[SG]+[NOM]
 szept[Sm3]=szep+t[SG]+[ACC]
Analysis of «pacierzów,»:
 pacierz[Sm3][PL][GEN]=pacierzów
Analysis of «niby»:
 niby[CnjNom]
 niby[PART]
 niby[ENom]
Analysis of «szemranie»:
 szemrać[Vndk]=szemra+nie[g11]
 szemrać[Vndk]=szemra+nie[g41]
 szemrać[Vndk]=szemra+nie[g71]
 szemrać[Vndk]=szem+ranie[g11]
 szemrać[Vndk]=szem+ranie[g41]
 szemrać[Vndk]=szem+ranie[g71]
Analysis of «opadających»:
 opadać[Vndk]=opada+jący[w10]=jących
Analysis of «listków,»:
 listek[Sm3]=list+ków[PL]+[GEN]
Analysis of «padał»:
 padać[Vndk]=pada+ł[m3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «mroki.»:
 mrok[Sm3]=mro+ki[PL]+[NOM]+.[.]
 mrok[Sm3]=mro+ki[PL]+[ACC]+.[.]
 mrok[Sm3]=mro+ki[PL]+[VOC]+.[.]
 mroka[Sf]=mro+ki[SG]+[GEN]+.[.]
 mroka[Sf]=mro+ki[PL]+[NOM]+.[.]
 mroka[Sf]=mro+ki[PL]+[VOC]+.[.]
 mroka[Sf]=mro+ki[PL]+[ACC]+.[.]
Analysis of «Ze»:
 ze[fraz]=Ze
 z[E06s]=Ze+[e]
 z[EGenAccIns]=Ze+[e]
Analysis of «śpiewami»:
 śpiew[Sm3]+ami[PL]+[INS]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «pokrzykami»:
 pokrzyk[Sm3]=pokrzy+kami[PL]+[INS]
Analysis of «wesołymi»:
 wesoły[Adj]=weso+łymi[11]
Analysis of «spędzano»:
 spędzać[Vndk]=spędza+no[b]
Analysis of «bydło»:
 bydło[Sn]=byd+ło[SG]+[NOM]
 bydło[Sn]=byd+ło[SG]+[ACC]
 bydło[Sn]=byd+ło[SG]+[VOC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «pastwisk,»:
 pastwisko[Sn]=pastwis+k[PL]+[GEN]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «ciżbą»:
 ciżba[Sf]=ciż+bą[SG]+[INS]
Analysis of «szło»:
 iść[Vndk]=sz+ło[n3]
Analysis of «drogami»:
 droga[Sf]=dr+ogami[PL]+[INS]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «tumanach»:
 tuman[Sm1]+ach[PL]+[LOC]
 tuman[Sm3]+ach[PL]+[LOC]
Analysis of «kurzawy,»:
 kurzawa[Sf]=kurza+wy[SG]+[GEN]
 kurzawa[Sf]=kurza+wy[PL]+[NOM]
 kurzawa[Sf]=kurza+wy[PL]+[VOC]
 kurzawa[Sf]=kurza+wy[PL]+[ACC]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «tylko»:
 tylko[CnjCRInk]
 tylko[PART]
Analysis of «raz»:
 raz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 raz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «wraz»:
 wraz[fraz]
 wraz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 wraz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «wychylały»:
 wychylać[Vndk]=wychyla+ły[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «niej»:
 on[Zc]=niej+[D0f2]
 on[Zc]=niej+[G0f2]
 on[Zc]=niej+[L0f0]
Analysis of «głowy»:
 głowa[Sf]=gł+owy[SG]+[GEN]
 głowa[Sf]=gł+owy[PL]+[NOM]
 głowa[Sf]=gł+owy[PL]+[VOC]
 głowa[Sf]=gł+owy[PL]+[ACC]
Analysis of «potężne»:
 potężny[Adj]=potężn+e[05]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «rogi»:
 róg[Sm3]=r+ogi[PL]+[NOM]
 róg[Sm3]=r+ogi[PL]+[ACC]
 róg[Sm3]=r+ogi[PL]+[VOC]
Analysis of «krzaczaste.»:
 krzaczasty[Adj]=krzacza+ste[05]+.[.]
Analysis of «Owce»:
 owca[Sf]=Owc+e[PL]+[NOM]
 owca[Sf]=Owc+e[PL]+[VOC]
 owca[Sf]=Owc+e[PL]+[ACC]
Analysis of «pobekiwały»:
 pobekiwać[Vndk]=pobek+iwały[rz3]
Analysis of «tu»:
 tu[ZP]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «owdzie,»:
 owdzie[ZP]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «gęsi»:
 gęsi[Adj]+[01]
 gęsi[Adj]+[09]
 gęś[Sf]=gę+si[SG]+[GEN]
 gęś[Sf]=gę+si[SG]+[DAT]
 gęś[Sf]=gę+si[SG]+[LOC]
 gęś[Sf]=gę+si[SG]+[VOC]
 gęś[Sf]=gę+si[PL]+[NOM]
 gęś[Sf]=gę+si[PL]+[VOC]
 gęś[Sf]=gę+si[PL]+[ACC]
 gęś[Sf]=gę+si[PL]+[GEN]
Analysis of «zerwały»:
 zerwać[Vdk]=zer+wały[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «pastwisk»:
 pastwisko[Sn]=pastwis+k[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «stadami»:
 stado[Sn]=stad+ami[PL]+[INS]
Analysis of «leciały,»:
 lecieć[Vndk]=le+ciały[rz3]
Analysis of «całe»:
 cały[Adj]=ca+łe[05]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «zorzach»:
 zorze[Sn]=zorz+ach[PL]+[LOC]
 zorza[Sf]=zorz+ach[PL]+[LOC]
Analysis of «zachodu»:
 zachód[Sm3]=zach+odu[SG]+[GEN]
Analysis of «zatopione,»:
 zatopić[Vdk]=zatop+iony[b05]=ione
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «tylko»:
 tylko[CnjCRInk]
 tylko[PART]
Analysis of «krzyk»:
 krzyk[Sm3]=krzy+k[SG]+[NOM]
 krzyk[Sm3]=krzy+k[SG]+[ACC]
Analysis of «przenikliwy»:
 przenikliwy[Adj]=przenikliw+y[01]
Analysis of «znaczył»:
 znaczyć[Vndk]=znacz+ył[m3]
Analysis of «je»:
 on[Zc]=je+[A0k1]
 on[Zc]=je+[A0n1]
 jeść[Vndk]=j+e[3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «powietrzu.»:
 powietrze[Sn]=powietrz+u[SG]+[DAT]+.[.]
 powietrze[Sn]=powietrz+u[SG]+[LOC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ale»:
 ale[CnjCRCent]=Ale
 ale[Dopow]=Ale
 ale[PART]=Ale
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[NOM]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[VOC]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[ACC]
Analysis of «szkoda,»:
 szkoda[Adv]
 szkoda[Vndm]
 szkoda[Sf]=szk+oda[SG]+[NOM]
Analysis of «ta»:
 ta[Dopow]
 ta[PART]
 ten[Adj]=ta+[06]
Analysis of «graniasta»:
 graniasty[Adj]=grania+sta[06]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «sielna»:
 sielny[Adj]=sieln+a[06]
Analysis of «13»:
 1[cyfra]+3[cyfra]
Analysis of «krowa.»:
 krowa[Sf]=kr+owa[SG]+[NOM]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «I…»:
 i[CnjRSzer]=I
 i[PART]=I
 i[Wykrz]=I
 I[CR]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «biedaka»:
 biedak[Sm1]=bieda+ka[SG]+[GEN]
 biedak[Sm1]=bieda+ka[SG]+[ACC]
 biedaka[Sf]=bieda+ka[SG]+[NOM]
 biedaka[Sm1f]=bieda+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «trafiło.»:
 trafić[Vdk]=traf+iło[n3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «tak»:
 tak[Adv]
 tak[Dopow]
 tak[PART]
 taka[Sf]=ta+k[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «bydlątka»:
 bydlątko[Sn]=bydląt+ka[SG]+[GEN]
 bydlątko[Sn]=bydląt+ka[PL]+[NOM]
 bydlątko[Sn]=bydląt+ka[PL]+[ACC]
 bydlątko[Sn]=bydląt+ka[PL]+[VOC]
Analysis of «żal,»:
 żal[Adv]
 żal[Vndm]
 żal[Sm3]+[SG]+[NOM]
 żal[Sm3]+[SG]+[ACC]
 żalić[Vndk]=żal+[i]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «zmarnuje.»:
 zmarnować[Vdk]=zmarn+uje[3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Gospodyni»:
 gospodyni[Sf]=Gospody+ni[SG]+[NOM]
 gospodyni[Sf]=Gospody+ni[SG]+[GEN]
 gospodyni[Sf]=Gospody+ni[SG]+[DAT]
 gospodyni[Sf]=Gospody+ni[SG]+[LOC]
 gospodyni[Sf]=Gospody+ni[SG]+[VOC]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «ma,»:
 mój[Adj]=m+a[06^]
 mieć[Vndk]=m+a[3]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «wszystko»:
 wszystko[Adv]
 wszystko[Za]+[A]
 wszystko[Za]+[N]
Analysis of «leci»:
 lecieć[Vndk]=le+ci[3]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «przez»:
 przez[EAcc]
Analysis of «sito.»:
 sito[Sn]=si+to[SG]+[NOM]+.[.]
 sito[Sn]=si+to[SG]+[ACC]+.[.]
 sito[Sn]=si+to[SG]+[VOC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «Hanka»:
 Hanka[Sf]=Han+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «gospodyni?»:
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[NOM]
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[GEN]
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[DAT]
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[LOC]
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[VOC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «La»:
 la[Wykrz]=La
 la[EGen]=La
 La[fraz]
Analysis of «siebie…»:
 się[Zb]=siebie+[A2]
 się[Zb]=siebie+[G2]
Analysis of «jakby»:
 jakby[CnjPWar]
 jakby[PART]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «komornym»:
 komorny[Adj]=komorn+ym[04]
 komorny[Adj]=komorn+y[01]+m[Vsg1]
 komorny[AdjSm1]=komorn+ym[04]
 komorny[AdjSm1]=komorn+y[01]+m[Vsg1]
 komorne[AdjSn]=komorn+ym[04]
Analysis of «u»:
 u[ndm]
 u[EGen]
Analysis of «ojca»:
 ojciec[Sm1]=oj+ca[SG]+[GEN]
 ojciec[Sm1]=oj+ca[SG]+[ACC]
Analysis of «siedzą,»:
 siedzieć[Vndk]=sied+zą[l3]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «juści»:
 juści[Dopow]
Analysis of «patrzą,»:
 patrzyć[Vndk]=patrz+ą[l3]
 patrzeć[Vndk]=patrz+ą[l3]
Analysis of «aby»:
 aby[CnjPCel]
 aby[MDpyt]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «swoją»:
 swój[Adj]=sw+oją[08]
 swoić[Vndk]=sw+oją[l3]
Analysis of «stronę»:
 strona[Sf]=stro+nę[SG]+[ACC]
Analysis of «coś»:
 coś[Za]+[A]
 coś[Za]+[N]
 co[CnjP]+ś[Vsg2]
 co[PART]+ś[Vsg2]
 co[Za]+[A]+ś[Vsg2]
 co[Za]+[N]+ś[Vsg2]
Analysis of «niecoś»:
 niecoś[fraz]
 niecoś[ndm]
 nieco[ZP]+ś[Vsg2]
Analysis of «urwać,»:
 urwać[Vdk]=ur+wać[B]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «ojcowego»:
 ojcowy[Adj]=ojcow+ego[02]
Analysis of «pies»:
 pies[Sm2]+[SG]+[NOM]
Analysis of «pilnuje.»:
 pilnować[Vndk]=piln+uje[3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «Józka,»:
 Józek[Sm1]=Józ+ka[SG]+[GEN]
 Józek[Sm1]=Józ+ka[SG]+[ACC]
 Józka[Sf]=Józ+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «skrzat»:
 skrzat[Sm2]=skrza+t[SG]+[NOM]
Analysis of «głupi,»:
 głupi[Adj]+[01]
 głupi[Adj]+[09]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «cóż»:
 cóż[Za]+[A]
 cóż[Za]+[N]
Analysis of «poradzi?»:
 poradzić[Vdk]=porad+zi[3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Hale,»:
 hale[Dopow]=Hale
 hala[Sf]=Ha+le[PL]+[NOM]
 hala[Sf]=Ha+le[PL]+[VOC]
 hala[Sf]=Ha+le[PL]+[ACC]
Analysis of «albo»:
 albo[CnjRSzer]
 albo[MDpyt]
 alba[Sf]=al+bo[SG]+[VOC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «mógłby»:
 móc[Vndk]=m+ógłby[mC3]
Analysis of «oddać»:
 oddać[Vdk]=odda+ć[B]
Analysis of «Antkowi,»:
 antek[Sm1]=Ant+kowi[SG]+[DAT]
Analysis of «co?»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «sam»:
 sam[Adv]
 sam[Adj]+[01]
 sam[Sm3]+[SG]+[NOM]
 sam[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «pójdzie»:
 pójść[Vdk]=pój+dzie[3]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «nich»:
 on[Zc]=nich+[A0c2]
 on[Zc]=nich+[G0c2]
 on[Zc]=nich+[G0k2]
 on[Zc]=nich+[L0c0]
 on[Zc]=nich+[L0k0]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «wycug,»:
 wycug[Sm3]=wycu+g[SG]+[NOM]
 wycug[Sm3]=wycu+g[SG]+[ACC]
Analysis of «co?…»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «Starzyście,»:
 stary[Adj]=Star+zy[09]+ście[Vpl2]
Analysis of «Wawrzku,»:
 Wawrzek[Sm1][SG][LOC]=Wawrzku
 Wawrzek[Sm1][SG][VOC]=Wawrzku
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «cna»:
 cna[fraz]
 cny[Adj]=cn+a[06]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «głupi»:
 głupi[Adj]+[01]
 głupi[Adj]+[09]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zaczęła»:
 zacząć[Vdk]=zacz+ęła[z3]
Analysis of «żywo»:
 żywo[Adv]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ho,»:
 ho[Wykrz]=Ho
Analysis of «ho,»:
 ho[Wykrz]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «krzepki,»:
 krzepki[Adj]=krzep+ki[01]
Analysis of «może»:
 może[Dopow]
 może[PART]
 móc[Vndk]=m+oże[3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «ożenić,»:
 ożenić[Vdk]=oże+nić[B]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «głupi»:
 głupi[Adj]+[01]
 głupi[Adj]+[09]
Analysis of «by»:
 by[PART]
 by[CnjPCel]
 by[OTW]
Analysis of «był,»:
 być[Vndk]=b+ył[m3]
Analysis of «żeby»:
 żeby[CnjPCel]
 żeby[OTW]
Analysis of «dzieciom»:
 dziecko[Sn]=dzieciom+[PL]+[DAT]
Analysis of «zapisywał.»:
 zapisywać[Vndk]=zapis+ywał[m3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Hale,»:
 hale[Dopow]=Hale
 hala[Sf]=Ha+le[PL]+[NOM]
 hala[Sf]=Ha+le[PL]+[VOC]
 hala[Sf]=Ha+le[PL]+[ACC]
Analysis of «krzepki»:
 krzepki[Adj]=krzep+ki[01]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «juści,»:
 juści[Dopow]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «jest,»:
 być[Vndk]=jes+t[3']
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «ma»:
 mój[Adj]=m+a[06^]
 mieć[Vndk]=m+a[3]
Analysis of «ze»:
 ze[fraz]
 z[E06s]=ze+[e]
 z[EGenAccIns]=ze+[e]
Analysis of «sześćdziesiąt»:
 sześćdziesiąt[Ka]+[1]
Analysis of «roków.»:
 rok[Sm3][PL][GEN]=roków+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Nie»:
 nie[Dopow]=Nie
 nie[MDprzecz]=Nie
 nie[Cnj]=Nie
 on[Zc]=Nie+[A0k2]
 on[Zc]=Nie+[A0n2]
Analysis of «bój»:
 bój[Sm3]=b+ój[SG]+[NOM]
 bój[Sm3]=b+ój[SG]+[ACC]
 bać[Vndk]=b+ój[i]
Analysis of «się,»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «Wawrzku,»:
 Wawrzek[Sm1][SG][LOC]=Wawrzku
 Wawrzek[Sm1][SG][VOC]=Wawrzku
Analysis of «każda»:
 każdy[Adj]=każd+a[06]
Analysis of «młódka»:
 młódka[Sf]=młód+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «pójdzie»:
 pójść[Vdk]=pój+dzie[3]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «niego,»:
 on[Zc]=niego+[A2m2]
 on[Zc]=niego+[G0n2]
 on[Zc]=niego+[G2m2]
Analysis of «niechby»:
 niechby[OTW]
Analysis of «tylko»:
 tylko[CnjCRInk]
 tylko[PART]
Analysis of «rzekł.»:
 rzec.rzeknąć[Vdk]=rze+kł[m3]+.[.]
 rzec.rzeknąć[Vndk]=rze+kł[m3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Już»:
 już[PART]=Już
Analysis of «dwie»:
 dwa[Ke]=dwie+[5]
Analysis of «żony»:
 żona[Sf]=żo+ny[SG]+[GEN]
 żona[Sf]=żo+ny[PL]+[NOM]
 żona[Sf]=żo+ny[PL]+[VOC]
 żona[Sf]=żo+ny[PL]+[ACC]
Analysis of «pochował.»:
 pochować[Vdk]=pochowa+ł[m3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Niech»:
 niech[OTR]=Niech
Analysis of «se»:
 se[ndm]
Analysis of «pochowa»:
 pochować[Vdk]=pochowa+[3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «trzecią,»:
 trzeci[Adj]+ą[08]
Analysis of «Panie»:
 panie[Wykrz_parent_p]=Panie
 pan[Sm1]=Pan+ie[SG]+[VOC]
 Pan[Sm1]+ie[SG]+[VOC]
 pani[Sf]=Pa+nie[PL]+[NOM]
 pani[Sf]=Pa+nie[PL]+[VOC]
 pani[Sf]=Pa+nie[PL]+[ACC]
Analysis of «Boże»:
 bóg[Sm1]=Boże+[SG]+[VOC]
 Bóg[Sm1]=Boże+[SG]+[VOC]
 boży[Adj]=Boż+e[05]
Analysis of «mu»:
 mu[Wykrz_onom]
 on[Zc]=mu+[D1m1]
 on[Zc]=mu+[D1n1]
Analysis of «pomóż,»:
 pomóc[Vdk]=pom+óż[i]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «niech»:
 niech[OTR]
Analysis of «dzieciom,»:
 dziecko[Sn]=dzieciom+[PL]+[DAT]
Analysis of «póki»:
 póki[CnjP]
Analysis of «żyw,»:
 żywić[Vndk]=żyw+[i]
 żywy[Adj]=żyw+[01']
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «daje»:
 dawać[Vndk]=da+je[3]
Analysis of «ni»:
 ni[CnjRSzer]
 ni[PART]
Analysis of «staja,»:
 staje[Sn]=staj+a[SG]+[GEN]
 staje[Sn]=staj+a[PL]+[NOM]
 staje[Sn]=staj+a[PL]+[ACC]
 staja[Sf]=sta+ja[SG]+[NOM]
Analysis of «ni»:
 ni[CnjRSzer]
 ni[PART]
Analysis of «liszki»:
 liszka[Sf]=lisz+ki[SG]+[GEN]
 liszka[Sf]=lisz+ki[PL]+[NOM]
 liszka[Sf]=lisz+ki[PL]+[VOC]
 liszka[Sf]=lisz+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «jednej,»:
 jeden[Adj]=jed+nej[07]
Analysis of «ni»:
 ni[CnjRSzer]
 ni[PART]
Analysis of «tyle,»:
 tyle[Adv]
 tyle[Kn]+[3]+[2]
 tyle[Ka]+[1]
 tyli[Adj]=tyl+e[05]
 tył[Sm3]=ty+le[SG]+[LOC]
 tył[Sm3]=ty+le[SG]+[VOC]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «trepem»:
 trep[Sm1]+em[SG]+[INS]
 trep[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «przydepnie.»:
 przydepnąć[Vdk]=przydep+nie[3]+.[.]
Analysis of «Ścierwy,»:
 ścierw[Sm3]=Ścierw+y[PL]+[NOM]
 ścierw[Sm3]=Ścierw+y[PL]+[ACC]
 ścierw[Sm3]=Ścierw+y[PL]+[VOC]
Analysis of «wyrychtowałyby»:
 wyrychtować[Vdk]=wyrycht+owałyby[rzC3]
Analysis of «go,»:
 on[Zc]=go+[A1m1]
 on[Zc]=go+[G1m1]
 on[Zc]=go+[G1n1]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «moje»:
 mój[Adj]=m+oje[05]
Analysis of «mnie.»:
 ja[Zb]=mnie+[A2]+.[.]
 ja[Zb]=mnie+[D2]+.[.]
 ja[Zb]=mnie+[G2]+.[.]
 ja[Zb]=mnie+[L0]+.[.]
 miąć[Vndk]=m+nie[3]+.[.]
Analysis of «Dałyby»:
 dać[Vdk]=Da+łyby[rzC3]
Analysis of «mu»:
 mu[Wykrz_onom]
 on[Zc]=mu+[D1m1]
 on[Zc]=mu+[D1n1]
Analysis of «wycugi,»:
 wycug[Sm3]=wycu+gi[PL]+[NOM]
 wycug[Sm3]=wycu+gi[PL]+[ACC]
 wycug[Sm3]=wycu+gi[PL]+[VOC]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «wyrobek»:
 wyrobek[Sm3]=wyrob+ek[SG]+[NOM]
 wyrobek[Sm3]=wyrob+ek[SG]+[ACC]
Analysis of «by»:
 by[PART]
 by[CnjPCel]
 by[OTW]
Analysis of «chodził,»:
 chodzić[Vndk]=ch+odził[m3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «głodu»:
 głód[Sm3]=gł+odu[SG]+[GEN]
Analysis of «by»:
 by[PART]
 by[CnjPCel]
 by[OTW]
Analysis of «zdychał»:
 zdychać[Vndk]=zdycha+ł[m3]
Analysis of «abo»:
 abo[CnjRSzer]
 abo[MDpyt]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «żebry,»:
 żebry[Splt]=żebr+y[PL]+[NOM]
 żebry[Splt]=żebr+y[PL]+[ACC]
 żebry[Splt]=żebr+y[PL]+[VOC]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «proszonym»:
 proszone[AdjSn]=proszon+ym[04]
 proszony[Adj]=prosz+onym[04]
 proszony[Adj]=prosz+ony[01]+m[Vsg1]
 prosić[Vndk]=pro+szony[b04]=szonym
 prosić[Vndk]=pro+szony[b01]+m[Vsg1]
Analysis of «szedł.»:
 iść[Vndk]=sz+edł[m3]+.[.]
Analysis of «Oddaj»:
 oddać[Vdk]=Odda+j[i]
Analysis of «ino,»:
 ino[PART]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «masz,»:
 mieć[Vndk]=m+asz[2]
Analysis of «dzieciom»:
 dziecko[Sn]=dzieciom+[PL]+[DAT]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «ci»:
 ci[MDwzmac]
 ty[Zb]=ci+[D1]
 ten[Adj]=ci+[09]
Analysis of «oddadzą;»:
 oddać[Vdk]=odda+dzą[l3]
Analysis of «rychtyk»:
 rychtyk[Adv]
Analysis of «ci»:
 ci[MDwzmac]
 ty[Zb]=ci+[D1]
 ten[Adj]=ci+[09]
Analysis of «tego»:
 ten[Adj]=tego+[02]
 to[Za]=tego+[G]
Analysis of «starczy»:
 starczy[Adj]=starcz+y[01]
 starczy[Adj]=starcz+y[09]
 starczyć[Vdk]=starcz+y[3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «sznureczek»:
 sznureczek[Sm3]=sznurecz+ek[SG]+[NOM]
 sznureczek[Sm3]=sznurecz+ek[SG]+[ACC]
Analysis of «abo»:
 abo[CnjRSzer]
 abo[MDpyt]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «ten»:
 ten[Adj]+[01]
Analysis of «kamień»:
 kamień[Sm3]=kamie+ń[SG]+[NOM]
 kamień[Sm3]=kamie+ń[SG]+[ACC]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «szyi…»:
 szyja[Sf]=szy+i[SG]+[GEN]
 szyja[Sf]=szy+i[SG]+[DAT]
 szyja[Sf]=szy+i[SG]+[LOC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ludzie,»:
 człowiek[Sm1]=Ludzie+[PL]+[VOC]+[UNDEPR]
 człowiek[Sm1]=Ludzie+[PL]+[VOC]+[DEPR]
 człowiek[Sm1]=Ludzie+[PL]+[NOM]+[UNDEPR]
 człowiek[Sm1]=Ludzie+[PL]+[NOM]+[DEPR]
 lud[Sm3]=Lud+zie[SG]+[LOC]
 lud[Sm3]=Lud+zie[SG]+[VOC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «czas»:
 czas[Vndm]
 czas[Sm3]+[SG]+[NOM]
 czas[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «domu,»:
 dom[Sm3]=domu+[SG]+[VOC]
 dom[Sm3]=domu+[SG]+[LOC]
 dom[Sm3]+u[SG]+[GEN]
Analysis of «mroczeje.»:
 mroczeć[Vndk]=mrocz+eje[3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Czas,»:
 czas[Vndm]=Czas
 czas[Sm3]=Czas+[SG]+[NOM]
 czas[Sm3]=Czas+[SG]+[ACC]
Analysis of «czas!»:
 czas[Vndm]
 czas[Sm3]+[SG]+[NOM]
 czas[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «Słońce»:
 słońce[Sn]=Słońc+e[SG]+[NOM]
 słońce[Sn]=Słońc+e[SG]+[ACC]
 słońce[Sn]=Słońc+e[SG]+[VOC]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «zaszło.»:
 zajść[Vdk]=zasz+ło[n3]+.[.]
Analysis of «Pozbierali»:
 pozbierać[Vdk]=Pozbiera+li[mo3]
Analysis of «prędko»:
 prędko[Adv]
Analysis of «motyczki,»:
 motyczka[Sf]=motycz+ki[SG]+[GEN]
 motyczka[Sf]=motycz+ki[PL]+[NOM]
 motyczka[Sf]=motycz+ki[PL]+[VOC]
 motyczka[Sf]=motycz+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «koszyki,»:
 koszyk[Sm3]=koszy+ki[PL]+[NOM]
 koszyk[Sm3]=koszy+ki[PL]+[ACC]
 koszyk[Sm3]=koszy+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «dwojaki»:
 dwojaki[Adj]=dwoja+ki[01]
 dwojak[Sm1]=dwoja+ki[PL]+[NOM]+[DEPR]
 dwojak[Sm1]=dwoja+ki[PL]+[VOC]+[DEPR]
 dwojak[Sm3]=dwoja+ki[PL]+[NOM]
 dwojak[Sm3]=dwoja+ki[PL]+[ACC]
 dwojak[Sm3]=dwoja+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «obiadów»:
 obiad[Sm3]+ów[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «szli»:
 iść[Vndk]=sz+li[mo3]
 szla[Sf]=sz+li[SG]+[GEN]
 szla[Sf]=sz+li[SG]+[DAT]
 szla[Sf]=sz+li[SG]+[LOC]
 szla[Sf]=sz+li[PL]+[GEN]
Analysis of «wolno»:
 wolno[Vndm]
 wolno[Adv]
Analysis of «gęsiego»:
 gęsi[Adj]+ego[02]
Analysis of «miedzą,»:
 miedza[Sf]=miedz+ą[SG]+[INS]
Analysis of «pogadując»:
 pogadywać[Vndk]=pogad+ując[w]
Analysis of «coś»:
 coś[Za]+[A]
 coś[Za]+[N]
 co[CnjP]+ś[Vsg2]
 co[PART]+ś[Vsg2]
 co[Za]+[A]+ś[Vsg2]
 co[Za]+[N]+ś[Vsg2]
Analysis of «niecoś,»:
 niecoś[fraz]
 niecoś[ndm]
 nieco[ZP]+ś[Vsg2]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «tylko»:
 tylko[CnjCRInk]
 tylko[PART]
Analysis of «stara»:
 starać[Vndk]=stara+[3]
 stary[Adj]=star+a[06]
 star[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «wykrzykiwała»:
 wykrzykiwać[Vndk]=wykrzyk+iwała[z3]
Analysis of «wciąż»:
 wciąż[Adv]
Analysis of «namiętnie»:
 namiętnie[Adv]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «dzieci»:
 dziecko[Sn]=dzieci+[PL]+[VOC]
 dziecko[Sn]=dzieci+[PL]+[ACC]
 dziecko[Sn]=dzieci+[PL]+[GEN]
 dziecko[Sn]=dzieci+[PL]+[NOM]
Analysis of «własne,»:
 własne[AdjSn]=własn+e[05]
 własny[Adj]=wła+sne[05]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «potem»:
 potem[Adv]
 pot[Sm3]=po+tem[SG]+[INS]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «wszystkich»:
 wszystek[Adj]=wszystkich+[10]
Analysis of «pomstowała.»:
 pomstować[Vndk]=pomst+owała[z3]+.[.]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «równo»:
 równo[Adv]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «nimi»:
 on[Zc]=nimi+[I0c0]
 on[Zc]=nimi+[I0k0]
Analysis of «jakaś»:
 jakiś[Adj]=jakaś+[06]
 jak[Sm2]=ja+ka[SG]+[GEN]+ś[Vsg2]
 jak[Sm2]=ja+ka[SG]+[ACC]+ś[Vsg2]
 jaki[Adj]=ja+ka[06]+ś[Vsg2]
 jaka[Sf]=ja+ka[SG]+[NOM]+ś[Vsg2]
Analysis of «dziewczyna»:
 dziewczyna[Sf]=dziewczy+na[SG]+[NOM]
Analysis of «gnała»:
 gnać[Vndk]=gna+ła[z3]
Analysis of «maciorę»:
 maciora[Sf]=maci+orę[SG]+[ACC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «prosiętami»:
 prosię[Sn]=prosi+ętami[PL]+[INS]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «śpiewała»:
 śpiewać[Vndk]=śpiewa+ła[z3]
Analysis of «cienkim»:
 cienki[Adj]=cien+kim[04]
 cienki[Adj]=cien+ki[01]+m[Vsg1]
Analysis of «głosikiem:»:
 głosik[Sm3]=głosi+kiem[SG]+[INS]
Analysis of «Aj,»:
 aj[Wykrz]=Aj
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «chodź»:
 chodzić[Vndk]=ch+odź[i]
Analysis of «woza,»:
 wóz[Sm3]=w+oza[SG]+[GEN]
Analysis of «Aj,»:
 aj[Wykrz]=Aj
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «trzymaj»:
 trzymać[Vndk]=trzyma+j[i]
 trzy[sub']+maj[Sm3]=ma+j[SG]+[NOM]
 trzy[sub']+maj[Sm3]=ma+j[SG]+[ACC]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «osi,»:
 osi[Adj]+[01]
 osi[Adj]+[09]
 oś[Sf]=o+si[SG]+[GEN]
 oś[Sf]=o+si[SG]+[DAT]
 oś[Sf]=o+si[SG]+[LOC]
 oś[Sf]=o+si[SG]+[VOC]
 oś[Sf]=o+si[PL]+[NOM]
 oś[Sf]=o+si[PL]+[VOC]
 oś[Sf]=o+si[PL]+[ACC]
 oś[Sf]=o+si[PL]+[GEN]
 osić[Vndk]=o+si[3]
Analysis of «Aj,»:
 aj[Wykrz]=Aj
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «daj»:
 dać[Vdk]=da+j[i]
Analysis of «chłopu»:
 chłop[Sm1]+u[SG]+[DAT]
Analysis of «gęby,»:
 gęba[Sf]=gę+by[SG]+[GEN]
 gęba[Sf]=gę+by[PL]+[NOM]
 gęba[Sf]=gę+by[PL]+[VOC]
 gęba[Sf]=gę+by[PL]+[ACC]
Analysis of «Aj,»:
 aj[Wykrz]=Aj
Analysis of «choć»:
 choć[CnjP]
 choć[PART]
Analysis of «cię»:
 ty[Zb]=cię+[A1]
 ty[Zb]=cię+[G1]
Analysis of «pięknie»:
 pięknie[Adv]
 piękno[Sn]=pięk+nie[SG]+[LOC]
Analysis of «prosi.»:
 prosić[Vndk]=pro+si[3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Cie,»:
 cie[Wykrz_onom]=Cie
Analysis of «głupia,»:
 głupi[Adj]+a[06]
Analysis of «wrzeszczy,»:
 wrzeszczeć[Vndk]=wrzeszcz+y[3]
Analysis of «ją»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «kto»:
 kto[Za]+[N]
Analysis of «ze»:
 ze[fraz]
 z[E06s]=ze+[e]
 z[EGenAccIns]=ze+[e]
Analysis of «skóry»:
 skóra[Sf]=skó+ry[SG]+[GEN]
 skóra[Sf]=skó+ry[PL]+[NOM]
 skóra[Sf]=skó+ry[PL]+[VOC]
 skóra[Sf]=skó+ry[PL]+[ACC]
Analysis of «obdzierał.»:
 obdzierać[Vndk]=obdziera+ł[m3]+.[.]
Analysis of «II»:
 ii[Wykrz_onom]=II
 II[CR]
Analysis of «Na»:
 na[Wykrz_apel]=Na
 na[EAccLoc]=Na
 Na[skr]
Analysis of «podworcu»:
 podworzec[Sm3]=podwor+cu[SG]+[LOC]
 podworzec[Sm3]=podwor+cu[SG]+[VOC]
Analysis of «obstawionym»:
 obstawić[Vdk]=obstaw+iony[b04]=ionym
 obstawić[Vdk]=obstaw+iony[b01]+m[Vsg1]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «trzech»:
 trzy[Kb]=trzech+[3]
Analysis of «stron»:
 stron[fraz]
 strona[Sf]=stro+n[PL]+[GEN]
Analysis of «budowlami»:
 budowla[Sf]=budow+lami[PL]+[INS]
Analysis of «gospodarskimi,»:
 gospodarski[Adj]=gospodars+kimi[11]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «czwartej»:
 czwarty[Adj]=czwar+tej[07]
Analysis of «sadem,»:
 sad[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «który»:
 który[Adj]=któr+y[01]
Analysis of «go»:
 on[Zc]=go+[A1m1]
 on[Zc]=go+[G1m1]
 on[Zc]=go+[G1n1]
Analysis of «oddzielał»:
 oddzielać[Vndk]=oddziela+ł[m3]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «drogi,»:
 drogi[Adj]=dro+gi[01]
 droga[Sf]=dr+ogi[SG]+[GEN]
 droga[Sf]=dr+ogi[PL]+[NOM]
 droga[Sf]=dr+ogi[PL]+[VOC]
 droga[Sf]=dr+ogi[PL]+[ACC]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «zebrało»:
 zebrać[Vdk]=zeb+rało[n3]
Analysis of «dość»:
 dość[Dopow]
 dość[Vndm]
 dość[PART]
 dość[fraz]
Analysis of «narodu;»:
 naród[Sm3]=nar+odu[SG]+[GEN]
Analysis of «kilka»:
 kilka[Ka]+[1]
 kilka[Sf]=kil+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «kobiet»:
 kobieta[Sf]=kobie+t[PL]+[GEN]
Analysis of «radziło»:
 radzić[Vndk]=rad+ziło[n3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «wydziwiało»:
 wydziwiać[Vndk]=wydziwia+ło[n3]
Analysis of «nad»:
 nad[EAccIns]
Analysis of «ogromną»:
 ogromny[Adj]=ogromn+ą[08]
Analysis of «czerwono–białą»:
 czerwony[Adj]=czerwon+o[psk]+–[lacz2]+biały[Adj]=bia+łą[08]
Analysis of «krową,»:
 krowa[Sf]=kr+ową[SG]+[INS]
Analysis of «leżącą»:
 leżący[AdjS]=leżąc+ą[08]
 leżący[Adj]=leżąc+ą[08]
 leżeć[Vndk]=leż+ący[w08]=ącą
Analysis of «przed»:
 przed[EAccIns]
Analysis of «oborą»:
 obora[Sf]=ob+orą[SG]+[INS]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «kupie»:
 kupie[fraz]
 kupia[Sf]=kupi+e[PL]+[NOM]
 kupia[Sf]=kupi+e[PL]+[VOC]
 kupia[Sf]=kupi+e[PL]+[ACC]
 kupa[Sf]=ku+pie[SG]+[DAT]
 kupa[Sf]=ku+pie[SG]+[LOC]
Analysis of «nawozu.»:
 nawóz[Sm3]=naw+ozu[SG]+[GEN]+.[.]
Analysis of «Stary»:
 stary[Adj]=Star+y[01]
 star[Sm3]=Star+y[PL]+[NOM]
 star[Sm3]=Star+y[PL]+[ACC]
 star[Sm3]=Star+y[PL]+[VOC]
Analysis of «pies,»:
 pies[Sm2]+[SG]+[NOM]
Analysis of «kulawy»:
 kulawy[Adj]=kulaw+y[01]
Analysis of «nieco»:
 nieco[Kn]+[3]+[2]
 nieco[ZP]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «oblazłą»:
 oblazły[Adj]=obla+złą[08]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «bokach»:
 bok[Sm3]=bo+kach[PL]+[LOC]
Analysis of «sierścią,»:
 sierść[Sf]=sierś+cią[SG]+[INS]
Analysis of «oganiał»:
 oganiać[Vndk]=ogania+ł[m3]
Analysis of «graniastą,»:
 graniasty[Adj]=grania+stą[08]
Analysis of «obwąchiwał»:
 obwąchiwać[Vndk]=obwąch+iwał[m3]
Analysis of «ją,»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «szczekał,»:
 szczekać[Vndk]=szczeka+ł[m3]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «wypadał»:
 wypadać[Vndk]=wypada+ł[m3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «opłotki»:
 opłotek[Sm3]=opłot+ki[PL]+[NOM]
 opłotek[Sm3]=opłot+ki[PL]+[ACC]
 opłotek[Sm3]=opłot+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «gnał»:
 gnać[Vndk]=gna+ł[m3]
Analysis of «dzieci»:
 dziecko[Sn]=dzieci+[PL]+[VOC]
 dziecko[Sn]=dzieci+[PL]+[ACC]
 dziecko[Sn]=dzieci+[PL]+[GEN]
 dziecko[Sn]=dzieci+[PL]+[NOM]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «drogę,»:
 droga[Sf]=dr+ogę[SG]+[ACC]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «były»:
 były[Adj]=by+ły[01]
 być[Vndk]=b+yły[rz3]
Analysis of «wieszały»:
 wieszać[Vndk]=wiesza+ły[rz3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «płotach»:
 płot[Sm3]=pło+tach[PL]+[LOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zazierały»:
 zazierać[Vndk]=zaziera+ły[rz3]
Analysis of «ciekawie»:
 ciekawie[Adv]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «obejście,»:
 obejście[Sn]=obejś+cie[SG]+[NOM]
 obejście[Sn]=obejś+cie[SG]+[ACC]
 obejście[Sn]=obejś+cie[SG]+[VOC]
 obejść[Vdk]=obej+ście[g11]
 obejść[Vdk]=obej+ście[g41]
 obejść[Vdk]=obej+ście[g71]
Analysis of «albo»:
 albo[CnjRSzer]
 albo[MDpyt]
 alba[Sf]=al+bo[SG]+[VOC]
Analysis of «docierał»:
 docierać[Vndk]=dociera+ł[m3]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «maciory,»:
 maciora[Sf]=maci+ory[SG]+[GEN]
 maciora[Sf]=maci+ory[PL]+[NOM]
 maciora[Sf]=maci+ory[PL]+[VOC]
 maciora[Sf]=maci+ory[PL]+[ACC]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «legła»:
 legły[Adj]=leg+ła[06]
 legło[Sn]=leg+ła[SG]+[GEN]
 legło[Sn]=leg+ła[PL]+[NOM]
 legło[Sn]=leg+ła[PL]+[ACC]
 legło[Sn]=leg+ła[PL]+[VOC]
 lec.legnąć[Vdk]=le+gła[z3]
 lec.legnąć[Vdk]=l+egła[z3]
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «chałupą»:
 chałupa[Sf]=chału+pą[SG]+[INS]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «rozwalona»:
 rozwalić[Vdk]=rozwal+ony[b06]=ona
Analysis of «jęczała»:
 jęczeć[Vndk]=jęcz+ała[z3]
Analysis of «cicho,»:
 cicho[Adv]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «ssały»:
 ssać[Vndk]=ss+ały[rz3]
Analysis of «ją»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «białe,»:
 biały[Adj]=bia+łe[05]
Analysis of «młode»:
 młody[Adj]=młod+e[05]
 młode[AdjSn]=młod+e[05]
Analysis of «prosięta.»:
 prosię[Sn]=prosi+ęta[PL]+[NOM]+.[.]
 prosię[Sn]=prosi+ęta[PL]+[ACC]+.[.]
 prosię[Sn]=prosi+ęta[PL]+[VOC]+.[.]
Analysis of «Hanka»:
 Hanka[Sf]=Han+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «nadbiegła»:
 nadbiec.nadbiegnąć[Vdk]=nadbie+gła[z3]
 nadbiec.nadbiegnąć[Vdk]=nadbie+gły[l06]=gła
 nad[Adj']+biegły[Adj]=bieg+ła[06]
 nad[sub']+biegły[AdjS]=bieg+ła[06]
Analysis of «właśnie»:
 właśnie[Dopow]
 właśnie[Adv]
Analysis of «zziajana,»:
 zziajać[Vdk]=zziaja+ny[b06]=na
 zziajać[Vdk]=zziaj+any[b06]=ana
Analysis of «przypadła»:
 przypaść.przypadnąć[Vdk]=przypa+dła[z3]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «krowy»:
 krowa[Sf]=kr+owy[SG]+[GEN]
 krowa[Sf]=kr+owy[PL]+[NOM]
 krowa[Sf]=kr+owy[PL]+[VOC]
 krowa[Sf]=kr+owy[PL]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «jęła»:
 jąć[Vdk]=j+ęła[z3]
Analysis of «ją»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «głaskać»:
 głaskać[Vndk]=głaska+ć[B]
 głaskać[Vndk]=głas+kać[B]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «gębuli»:
 gębula[Sf]=gębu+li[SG]+[GEN]
 gębula[Sf]=gębu+li[SG]+[DAT]
 gębula[Sf]=gębu+li[SG]+[LOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «łbie.»:
 łeb[Sm3]=łb+ie[SG]+[LOC]+.[.]
 łeb[Sm3]=łb+ie[SG]+[VOC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Granula,»:
 granula[Sf]=Granu+la[SG]+[NOM]
Analysis of «biedoto,»:
 biedota[Sf]=biedo+to[SG]+[VOC]
Analysis of «granula!»:
 granula[Sf]=granu+la[SG]+[NOM]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «wołała»:
 wołać[Vndk]=woła+ła[z3]
Analysis of «łzawo,»:
 łzawo[Adv]
Analysis of «aż»:
 aż[CnjP]
 aż[PART]
Analysis of «buchnęła»:
 buchnąć[Vdk]=buch+nęła[z3]
Analysis of «płaczem»:
 płacz[Sm3]+em[SG]+[INS]
 płacz[Sm3]+e[PL]+[ACC]+m[Vsg1]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «lamentem»:
 lament[Sm3]=lamen+tem[SG]+[INS]
Analysis of «serdecznym.»:
 serdeczny[Adj]=serdeczn+ym[04]+.[.]
 serdeczny[Adj]=serdeczn+y[01]+m[Vsg1]+.[.]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «kobiety»:
 kobieta[Sf]=kobie+ty[SG]+[GEN]
 kobieta[Sf]=kobie+ty[PL]+[NOM]
 kobieta[Sf]=kobie+ty[PL]+[VOC]
 kobieta[Sf]=kobie+ty[PL]+[ACC]
Analysis of «radziły»:
 radzić[Vndk]=rad+ziły[rz3]
Analysis of «raz»:
 raz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 raz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «wraz»:
 wraz[fraz]
 wraz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 wraz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «nowe»:
 nowy[Adj]=now+e[05]
Analysis of «ratowanie»:
 ratować[Vndk]=rat+owanie[g11]
 ratować[Vndk]=rat+owanie[g41]
 ratować[Vndk]=rat+owanie[g71]
Analysis of «chorej;»:
 chorej[Sm3]=chore+j[SG]+[NOM]
 chorej[Sm3]=chore+j[SG]+[ACC]
 chory[Adj]=chor+ej[07]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «sól»:
 sól[Sf]=s+ól[SG]+[NOM]
 sól[Sf]=s+ól[SG]+[ACC]
 solić[Vndk]=s+ól[i]
Analysis of «rozpuszczoną»:
 rozpuścić[Vdk]=rozpu+szczony[b08]=szczoną
Analysis of «wlewali»:
 wlewać[Vndk]=wlewa+li[mo3]
Analysis of «jej»:
 jej[Wykrz]
 on[Zc]=jej+[D0f1]
 on[Zc]=jej+[G0f1]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «gardło,»:
 gardło[Sn]=gard+ło[SG]+[NOM]
 gardło[Sn]=gard+ło[SG]+[ACC]
 gardło[Sn]=gard+ło[SG]+[VOC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «topiony»:
 topić[Vndk]=top+iony[b01]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «poświęcanej»:
 poświęcać[Vndk]=poświęca+ny[b07]=nej
Analysis of «gromnicy»:
 gromnica[Sf]=gromnic+y[SG]+[GEN]
 gromnica[Sf]=gromnic+y[SG]+[DAT]
 gromnica[Sf]=gromnic+y[SG]+[LOC]
Analysis of «wosk»:
 wosk[Sm3]=wos+k[SG]+[NOM]
 wosk[Sm3]=wos+k[SG]+[ACC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «mlekiem;»:
 mleko[Sn]=mle+kiem[SG]+[INS]
Analysis of «radził»:
 radzić[Vndk]=rad+ził[m3]
Analysis of «mydła»:
 mydło[Sn]=myd+ła[SG]+[GEN]
 mydło[Sn]=myd+ła[PL]+[NOM]
 mydło[Sn]=myd+ła[PL]+[ACC]
 mydło[Sn]=myd+ła[PL]+[VOC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «serwatką»:
 serwatka[Sf]=serwat+ką[SG]+[INS]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «insza»:
 inszy[Adj]=ins+za[06]
 insza[AdjSf]=ins+za[06]
Analysis of «znowu»:
 znowu[PART]
Analysis of «wołała,»:
 wołać[Vndk]=woła+ła[z3]
Analysis of «żeby»:
 żeby[CnjPCel]
 żeby[OTW]
Analysis of «krew»:
 krewić[Vndk]=krew+[i]
 krewa[Sf]=kre+w[PL]+[GEN]
 krew[Sf]=kr+ew[SG]+[NOM]
 krew[Sf]=kr+ew[SG]+[ACC]
Analysis of «puścić»:
 puścić[Vdk]=pu+ścić[B]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «krowie»:
 krowi[Adj]+e[05]
 krowa[Sf]=kr+owie[SG]+[DAT]
 krowa[Sf]=kr+owie[SG]+[LOC]
Analysis of «nic»:
 nic[Za]+[A]
 nic[Za]+[N]
 nica[Sf]=nic+[PL]+[GEN]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «pomagało,»:
 pomagała[Sm1f]=pomaga+ło[SG]+[VOC]
 pomagać[Vndk]=pomaga+ło[n3]
Analysis of «wyciągała»:
 wyciągać[Vndk]=wyciąga+ła[z3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «coraz»:
 coraz[Adv]
Analysis of «dłużej,»:
 długo[Adv]=dłużej+[com]
 dłużeć[Vndk]=dłuż+ej[i]
Analysis of «niekiedy»:
 niekiedy[Adv]
 nie[NEG]+kiedy[Adv]
Analysis of «podnosiła»:
 podnosić[Vndk]=podno+siła[z3]
Analysis of «łeb»:
 łeb[Sm3]+[SG]+[NOM]
 łeb[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «porykiwała»:
 porykiwać[Vndk]=poryk+iwała[z3]
Analysis of «długo,»:
 długo[Adv]
Analysis of «jakby»:
 jakby[CnjPWar]
 jakby[PART]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «ratunek,»:
 ratunek[Sm3]=ratun+ek[SG]+[NOM]
 ratunek[Sm3]=ratun+ek[SG]+[ACC]
Analysis of «boleśnie,»:
 boleśnie[Adv]
Analysis of «aż»:
 aż[CnjP]
 aż[PART]
Analysis of «jej»:
 jej[Wykrz]
 on[Zc]=jej+[D0f1]
 on[Zc]=jej+[G0f1]
Analysis of «piękne»:
 piękne[fraz]
 piękny[Adj]=piękn+e[05]
Analysis of «oczy»:
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[VOC]
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[ACC]
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[NOM]
 oczyć[Vndk]=ocz+y[3]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «białkach»:
 białko[Sn]=biał+kach[PL]+[LOC]
 białka[Sf]=biał+kach[PL]+[LOC]
 białek[Sm3]=biał+kach[PL]+[LOC]
Analysis of «różowych»:
 różowy[Adj]=różow+ych[10]
Analysis of «mętniały»:
 mętnieć[Vndk]=mętni+ały[rz3]
Analysis of «mgłą»:
 mgły[Adj]=mg+łą[08]
 mgła[Sf]=mg+łą[SG]+[INS]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «ciężki,»:
 ciężki[Adj]=cięż+ki[01]
Analysis of «rogaty»:
 rogaty[Adj]=roga+ty[01]
Analysis of «łeb»:
 łeb[Sm3]+[SG]+[NOM]
 łeb[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «opadał»:
 opadać[Vndk]=opada+ł[m3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «wysilenia,»:
 wysilić[Vdk]=wysil+enie[g21]=enia
 wysilić[Vdk]=wysil+enie[g12]=enia
 wysilić[Vdk]=wysil+enie[g42]=enia
 wysilić[Vdk]=wysil+enie[g72]=enia
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «wysuwała»:
 wysuwać[Vndk]=wysuwa+ła[z3]
Analysis of «ozór»:
 ozór[Sm3]=oz+ór[SG]+[NOM]
 ozór[Sm3]=oz+ór[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «ręce»:
 ręka[Sf]=r+ęce[SG]+[DAT]
 ręka[Sf]=r+ęce[SG]+[LOC]
 ręka[Sf]=r+ęce[PL]+[NOM]
 ręka[Sf]=r+ęce[PL]+[VOC]
 ręka[Sf]=r+ęce[PL]+[ACC]
Analysis of «Hanki.»:
 Hanka[Sf]=Han+ki[SG]+[GEN]+.[.]
 Hanka[Sf]=Han+ki[PL]+[NOM]+.[.]
 Hanka[Sf]=Han+ki[PL]+[VOC]+.[.]
 Hanka[Sf]=Han+ki[PL]+[ACC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «może»:
 może[Dopow]
 może[PART]
 móc[Vndk]=m+oże[3]
Analysis of «by»:
 by[PART]
 by[CnjPCel]
 by[OTW]
Analysis of «Ambroży»:
 Ambroży[AdjSm1]=Ambroż+y[01]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «poradził?»:
 poradzić[Vdk]=porad+ził[m3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zaproponowała»:
 zaproponować[Vdk]=zapropon+owała[z3]
Analysis of «któraś.»:
 któryś[Adj]=któraś+[06]+.[.]
 który[Adj]=któr+a[06]+ś[Vsg2]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Prawda,»:
 prawda[Dopow]=Prawda
 prawda[Wykrz_parent_p]=Prawda
 prawda[Sf]=Praw+da[SG]+[NOM]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «chorobach»:
 choroba[Sf]=chor+obach[PL]+[LOC]
Analysis of «on»:
 on[Adj]+[01]
 on[Zc]+[N0m0]
Analysis of «jest»:
 być[Vndk]=jes+t[3']
Analysis of «znający»:
 znający[AdjS]=znając+y[01]
 znający[AdjS]=znając+y[09]
 znać[Vndk]=zna+jący[w01]
 znać[Vndk]=zna+jący[w09]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zawtórowali.»:
 zawtórować[Vdk]=zawtór+owali[mo3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «no,»:
 no[Dopow]
 no[MDwzmac]
 no[Wykrz_parent_p]
Analysis of «Józia!»:
 Józio[Sm1]=Józi+a[SG]+[GEN]
 Józio[Sm1]=Józi+a[SG]+[ACC]
Analysis of «Na»:
 na[Wykrz_apel]=Na
 na[EAccLoc]=Na
 Na[skr]
Analysis of «Anioł»:
 anioł[Sm2]=Anio+ł[SG]+[NOM]
 anioł[Sm1]=Anio+ł[SG]+[NOM]
Analysis of «Pański»:
 pański[Adj]=Pańs+ki[01]
Analysis of «dzwonili,»:
 dzwonić[Vndk]=dzwo+nili[mo3]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «musi»:
 muszy[Adj]=mus+i[09]
 musić[Vndk]=mu+si[3]
 musieć[Vndk]=mu+si[3]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «być»:
 być[Vndk]=b+yć[B]
 być[Vndk]=b+ycie[g22]=yć
Analysis of «przy»:
 przy[ELoc]
Analysis of «kościele.»:
 kościół[Sm3]=kościele+[SG]+[VOC]+.[.]
 kościół[Sm3]=kościele+[SG]+[LOC]+.[.]
Analysis of «Laboga,»:
 laboga[Wykrz_parent]=Laboga
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «ociec»:
 ociec.ocieknąć[Vdk]=ocie+c[B]
 ociec[Sm1]=o+ciec[SG]+[NOM]
Analysis of «nadjadą,»:
 nadjechać[Vdk]=nadj+adą[l3]
Analysis of «będzie»:
 być[Vndk]=b+ędzie[3]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «pomstowanie,»:
 pomstować[Vndk]=pomst+owanie[g11]
 pomstować[Vndk]=pomst+owanie[g41]
 pomstować[Vndk]=pomst+owanie[g71]
Analysis of «będzie.»:
 być[Vndk]=b+ędzie[3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «my»:
 my[Za]+[N]
Analysis of «niczego»:
 nic[Za]=niczego+[G]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «narzekała»:
 narzekać[Vndk]=narzeka+ła[z3]
Analysis of «płaczliwie.»:
 płaczliwie[Adv]+.[.]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «potem»:
 potem[Adv]
 pot[Sm3]=po+tem[SG]+[INS]
Analysis of «siadła»:
 siadło[Sn]=siad+ła[SG]+[GEN]
 siadło[Sn]=siad+ła[PL]+[NOM]
 siadło[Sn]=siad+ła[PL]+[ACC]
 siadło[Sn]=siad+ła[PL]+[VOC]
 siąść[Vdk]=si+adła[z3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «progu»:
 próg[Sm3]=pr+ogu[SG]+[GEN]
 próg[Sm3]=pr+ogu[SG]+[LOC]
 próg[Sm3]=pr+ogu[SG]+[VOC]
Analysis of «obory,»:
 obór[Sm3]=ob+ory[PL]+[NOM]
 obór[Sm3]=ob+ory[PL]+[ACC]
 obór[Sm3]=ob+ory[PL]+[VOC]
 obora[Sf]=ob+ory[SG]+[GEN]
 obora[Sf]=ob+ory[PL]+[NOM]
 obora[Sf]=ob+ory[PL]+[VOC]
 obora[Sf]=ob+ory[PL]+[ACC]
Analysis of «wsadziła»:
 wsadzić[Vdk]=wsad+ziła[z3]
Analysis of «chłopakowi»:
 chłopak[Sm1]=chłopa+kowi[SG]+[DAT]
 chłopak[Sm3]=chłopa+kowi[SG]+[DAT]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «usta,»:
 usta[Splt]=us+ta[PL]+[NOM]
 usta[Splt]=us+ta[PL]+[ACC]
 usta[Splt]=us+ta[PL]+[VOC]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «popłakiwał,»:
 popłakiwać[Vndk]=popłak+iwał[m3]
Analysis of «białą»:
 biały[Adj]=bia+łą[08]
Analysis of «pełną»:
 pełny[Adj]=pełn+ą[08]
Analysis of «pierś»:
 pierś[Sf]=pier+ś[SG]+[NOM]
 pierś[Sf]=pier+ś[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «trwogą»:
 trwoga[Sf]=trw+ogą[SG]+[INS]
Analysis of «niezmierną»:
 niezmierny[Adj]=niezmiern+ą[08]
Analysis of «spoglądała»:
 spoglądać[Vndk]=spogląda+ła[z3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «krowę»:
 krowa[Sf]=kr+owę[SG]+[ACC]
Analysis of «rzężącą,»:
 rzężący[Adj]=rzężąc+ą[08]
 rzężeć[Vndk]=rzęż+ący[w08]=ącą
 rzęzić[Vndk]=rzę+żący[w08]=żącą
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «przez»:
 przez[EAcc]
Analysis of «opłotki»:
 opłotek[Sm3]=opłot+ki[PL]+[NOM]
 opłotek[Sm3]=opłot+ki[PL]+[ACC]
 opłotek[Sm3]=opłot+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «drogę»:
 droga[Sf]=dr+ogę[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «nasłuchiwała.»:
 nasłuchiwać[Vndk]=nasłuch+iwała[z3]+.[.]
Analysis of «W»:
 w[EAccLoc]=W
Analysis of «pacierz»:
 pacierz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 pacierz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «abo»:
 abo[CnjRSzer]
 abo[MDpyt]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «dwa»:
 dwa[Ke]+[1]
Analysis of «wpadła»:
 wpaść.wpadnąć[Vdk]=wpa+dła[z3]
 wpaść.wpadnąć[Vdk]=wpa+dły[l06]=dła
Analysis of «Józia»:
 Józio[Sm1]=Józi+a[SG]+[GEN]
 Józio[Sm1]=Józi+a[SG]+[ACC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «krzykiem,»:
 krzyk[Sm3]=krzy+kiem[SG]+[INS]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «Jambroży»:
 Jambroży[Sm1][SG][NOM]
 Jambroży[Sm1][SG][VOC]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «idą.»:
 iść[Vndk]=i+dą[l3]+.[.]
Analysis of «Jakoż»:
 jakoż[Cnj]=Jakoż
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «przyszedł»:
 przyjść[Vdk]=przysz+edł[m3]
Analysis of «zaraz»:
 zaraz[Adv]
 zaraz[OpAdSub]
 zaraza[Sf]=zara+z[PL]+[GEN]
Analysis of «dziad»:
 dziad[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «może»:
 może[Dopow]
 może[PART]
 móc[Vndk]=m+oże[3]
Analysis of «stuletni,»:
 stuletni[Adj]+[01]
 stuletni[Adj]+[09]
 stu[Adj']+letni[Adj]+[01]
 stu[Adj']+letni[Adj]+[09]
 stu[Adj']+letny[Adj]=letn+i[09]
Analysis of «prosty»:
 prosty[Adj]=pro+sty[01]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «świeca,»:
 świeca[Sf]=świec+a[SG]+[NOM]
Analysis of «choć»:
 choć[CnjP]
 choć[PART]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «nodze»:
 noga[Sf]=n+odze[SG]+[DAT]
 noga[Sf]=n+odze[SG]+[LOC]
Analysis of «drewnianej»:
 drewniany[Adj]=drewnian+ej[07]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «kiju;»:
 kij[Sm3]=ki+ju[SG]+[LOC]
 kij[Sm3]=ki+ju[SG]+[VOC]
Analysis of «twarz»:
 twarz[Sf]+[SG]+[NOM]
 twarz[Sf]+[SG]+[ACC]
Analysis of «miał»:
 miał[Sm3]=mia+ł[SG]+[NOM]
 miał[Sm3]=mia+ł[SG]+[ACC]
 mieć[Vndk]=m+iał[m3]
Analysis of «suchą,»:
 suchy[Adj]=su+chą[08]
Analysis of «pomarszczoną»:
 pomarszczyć[Vdk]=pomarszcz+ony[b08]=oną
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «kartofel»:
 kartofel[Sm3]=kartof+el[SG]+[NOM]
 kartofel[Sm3]=kartof+el[SG]+[ACC]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «zwiesnę»:
 zwiesna[Sf]=zwie+snę[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «szarą»:
 szary[Adj]=szar+ą[08]
Analysis of «takoż,»:
 takoż[ZP]
Analysis of «wygoloną»:
 wygolić[Vdk]=wyg+olony[b08]=oloną
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «pociętą»:
 pociąć[Vdk]=po+cięty[b08]=ciętą
Analysis of «szramami,»:
 szram[Sm3]+ami[PL]+[INS]
 szrama[Sf]=szra+mami[PL]+[INS]
Analysis of «włosy»:
 włos[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 włos[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 włos[Sm3]+y[PL]+[VOC]
Analysis of «białe»:
 biały[Adj]=bia+łe[05]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «mleko»:
 mleko[Sn]=mle+ko[SG]+[NOM]
 mleko[Sn]=mle+ko[SG]+[ACC]
 mleko[Sn]=mle+ko[SG]+[VOC]
Analysis of «kosmykami»:
 kosmyk[Sm3]=kosmy+kami[PL]+[INS]
Analysis of «opadały»:
 opadać[Vndk]=opada+ły[rz3]
Analysis of «mu»:
 mu[Wykrz_onom]
 on[Zc]=mu+[D1m1]
 on[Zc]=mu+[D1n1]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «czoło»:
 czoło[Sn]=cz+oło[SG]+[NOM]
 czoło[Sn]=cz+oło[SG]+[ACC]
 czoło[Sn]=cz+oło[SG]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «kark,»:
 kark[Sm3]=kar+k[SG]+[NOM]
 kark[Sm3]=kar+k[SG]+[ACC]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «był»:
 być[Vndk]=b+ył[m3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «gołą»:
 goły[Adj]=go+łą[08]
Analysis of «głową.»:
 głowa[Sf]=gł+ową[SG]+[INS]+.[.]
Analysis of «Poszedł»:
 pójść[Vdk]=Posz+edł[m3]
Analysis of «prosto»:
 prosto[Adv]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «krowy»:
 krowa[Sf]=kr+owy[SG]+[GEN]
 krowa[Sf]=kr+owy[PL]+[NOM]
 krowa[Sf]=kr+owy[PL]+[VOC]
 krowa[Sf]=kr+owy[PL]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «dokumentnie»:
 dokumentnie[Adv]
Analysis of «ją»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «obejrzał.»:
 obejrzeć[Vdk]=obejrz+ał[m3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Oho,»:
 oho[Wykrz]=Oho
Analysis of «widzę,»:
 widzieć[Vndk]=wid+zę[1]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «świeże»:
 świeży[Adj]=śwież+e[05]
Analysis of «mięso»:
 mięso[Sn]=mięs+o[SG]+[NOM]
 mięso[Sn]=mięs+o[SG]+[ACC]
 mięso[Sn]=mięs+o[SG]+[VOC]
Analysis of «jedli»:
 jedla[Sf]=jed+li[SG]+[GEN]
 jedla[Sf]=jed+li[SG]+[DAT]
 jedla[Sf]=jed+li[SG]+[LOC]
 jedla[Sf]=jed+li[PL]+[GEN]
 jeść[Vndk]=j+edli[mo3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «dyć»:
 dyć[PART]
Analysis of «jej»:
 jej[Wykrz]
 on[Zc]=jej+[D0f1]
 on[Zc]=jej+[G0f1]
Analysis of «pomóżcie»:
 pomóc[Vdk]=pom+óżcie[i2]
Analysis of «co,»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «wylekujcie»:
 wylekować[Vdk]=wylek+ujcie[i2]
Analysis of «14,»:
 1[cyfra]+4[cyfra]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «toć»:
 toć[PART]
Analysis of «krowa»:
 krowa[Sf]=kr+owa[SG]+[NOM]
Analysis of «ze»:
 ze[fraz]
 z[E06s]=ze+[e]
 z[EGenAccIns]=ze+[e]
Analysis of «trzysta»:
 trzysta[Ka]+[1]
Analysis of «złotych»:
 złoty[AdjSm2]=złot+ych[10]
 złoty[Adj]=zło+tych[10]
 złoty[AdjSm2]=zło+tych[10]
Analysis of «warta»:
 wartać[Vndk]=warta+[3]
 warta[Sf]=war+ta[SG]+[NOM]
 wart[Adj]=war+ta[06]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «dopiero»:
 dopiero[PART]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «cielęciu,»:
 cielę[Sn]=ciel+ęciu[SG]+[DAT]
 cielę[Sn]=ciel+ęciu[SG]+[LOC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «dyć»:
 dyć[PART]
Analysis of «pomóżcie!»:
 pomóc[Vdk]=pom+óżcie[i2]
Analysis of «O»:
 o[Wykrz]=O
 o[EAccLoc]=O
Analysis of «mój»:
 mój[Adj]=m+ój[01]
Analysis of «Jezu,»:
 Jezu[Wykrz_parent]
Analysis of «mój»:
 mój[Adj]=m+ój[01]
Analysis of «Jezu!»:
 Jezu[Wykrz_parent]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zawołała»:
 zawołać[Vdk]=zawoła+ła[z3]
Analysis of «Józia.»:
 Józio[Sm1]=Józi+a[SG]+[GEN]+.[.]
 Józio[Sm1]=Józi+a[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «Ambroży»:
 Ambroży[AdjSm1]=Ambroż+y[01]
Analysis of «wyjął»:
 wyjąć[Vdk]=wyj+ął[m3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «kieszeni»:
 kieszenia[Sf]=kieszeni+[SG]+[GEN]
 kieszenia[Sf]=kieszeni+[SG]+[DAT]
 kieszenia[Sf]=kieszeni+[SG]+[LOC]
 kieszenia[Sf]=kieszeni+[PL]+[GEN]
 kieszeń[Sf]=kiesze+ni[SG]+[GEN]
 kieszeń[Sf]=kiesze+ni[SG]+[DAT]
 kieszeń[Sf]=kiesze+ni[SG]+[LOC]
 kieszeń[Sf]=kiesze+ni[SG]+[VOC]
 kieszeń[Sf]=kiesze+ni[PL]+[GEN]
Analysis of «15»:
 1[cyfra]+5[cyfra]
Analysis of «je»:
 on[Zc]=je+[A0k1]
 on[Zc]=je+[A0n1]
 jeść[Vndk]=j+e[3]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «cholewie,»:
 cholewa[Sf]=chole+wie[SG]+[DAT]
 cholewa[Sf]=chole+wie[SG]+[LOC]
Analysis of «przyjrzał»:
 przyjrzeć[Vdk]=przyjrz+ał[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «zorzę»:
 zorza[Sf]=zorz+ę[SG]+[ACC]
 zorać[Vdk]=zo+rzę[1]
Analysis of «ostrzu»:
 ostrze[Sn]=ostrz+u[SG]+[DAT]
 ostrze[Sn]=ostrz+u[SG]+[LOC]
 ostrz[Sm3]+u[SG]+[LOC]
 ostrz[Sm3]+u[SG]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «przeciął»:
 przeciąć[Vdk]=prze+ciął[m3]
Analysis of «granuli»:
 granula[Sf]=granu+li[SG]+[GEN]
 granula[Sf]=granu+li[SG]+[DAT]
 granula[Sf]=granu+li[SG]+[LOC]
Analysis of «arterie»:
 arteria[Sf]=arter+ie[PL]+[NOM]
 arteria[Sf]=arter+ie[PL]+[VOC]
 arteria[Sf]=arter+ie[PL]+[ACC]
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «brzuchem»:
 brzucho[Sn]=brzuch+em[SG]+[INS]
 brzuch[Sm3]=brzu+chem[SG]+[INS]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «krew»:
 krewić[Vndk]=krew+[i]
 krewa[Sf]=kre+w[PL]+[GEN]
 krew[Sf]=kr+ew[SG]+[NOM]
 krew[Sf]=kr+ew[SG]+[ACC]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «trysnęła,»:
 trysnąć[Vdk]=try+snęła[z3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «ciekła»:
 ciekły[Adj]=ciek+ła[06]
 ciec.cieknąć[Vndk]=cie+kła[z3]
Analysis of «wolno»:
 wolno[Vndm]
 wolno[Adv]
Analysis of «czarna,»:
 czarny[Adj]=czarn+a[06]
Analysis of «spieniona.»:
 spienić[Vdk]=spie+niony[b06]=niona+.[.]
Analysis of «Stali»:
 stalić[Vndk]=Stal+i[3]
 stal[Sf]=Stal+i[SG]+[GEN]
 stal[Sf]=Stal+i[SG]+[DAT]
 stal[Sf]=Stal+i[SG]+[LOC]
 stal[Sf]=Stal+i[SG]+[VOC]
 stal[Sf]=Stal+i[PL]+[GEN]
 stały[Adj]=Sta+li[09]
 stać[Vdk]=St+ali[mo3]
 stać[Vndk]=St+ali[mo3]
Analysis of «wszyscy»:
 wszystek[Adj]=wszyscy+[09]
Analysis of «dokoła»:
 dokoła[EGen]
 dokoła[Adv]
Analysis of «pochyleni»:
 pochylić[Vdk]=pochyl+ony[b09]=eni
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «patrzyli»:
 patrzyć[Vndk]=patrz+yli[mo3]
Analysis of «bez»:
 bez[EGen]
 beza[Sf]=be+z[PL]+[GEN]
 bez[Sm3]=b+ez[SG]+[NOM]
 bez[Sm3]=b+ez[SG]+[ACC]
Analysis of «oddechu.»:
 oddech[Sm3]=odde+chu[SG]+[GEN]+.[.]
 oddech[Sm3]=odde+chu[SG]+[LOC]+.[.]
 oddech[Sm3]=odde+chu[SG]+[VOC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Za»:
 za[PART]=Za
 za[EGenAccIns]=Za
 Za[skr]
Analysis of «późno!»:
 późno[Adv]
Analysis of «Oho,»:
 oho[Wykrz]=Oho
Analysis of «bydlątko»:
 bydlątko[Sn]=bydląt+ko[SG]+[NOM]
 bydlątko[Sn]=bydląt+ko[SG]+[ACC]
 bydlątko[Sn]=bydląt+ko[SG]+[VOC]
Analysis of «ostatnią»:
 ostatni[Adj]+ą[08]
Analysis of «parę»:
 parę[Ka]+[1]
 para[Sf]=pa+rę[SG]+[ACC]
Analysis of «puszcza»:
 puszczać[Vndk]=puszcza+[3]
 puszcza[Sf]=puszcz+a[SG]+[NOM]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «rzekł»:
 rzec.rzeknąć[Vdk]=rze+kł[m3]
 rzec.rzeknąć[Vndk]=rze+kł[m3]
Analysis of «uroczyście»:
 uroczyście[Adv]
 uroczy[Adj]=urocz+y[09]+ście[Vpl2]
 urocze[Sn]=urocz+y[PL]+[GEN]+ście[Vpl2]
Analysis of «Ambroży.»:
 Ambroży[AdjSm1]=Ambroż+y[01]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Nic»:
 nic[Za]=Nic+[A]
 nic[Za]=Nic+[N]
 nica[Sf]=Nic+[PL]+[GEN]
Analysis of «to,»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «paskudnik»:
 paskudnik[Sm1]=paskudni+k[SG]+[NOM]
Analysis of «albo»:
 albo[CnjRSzer]
 albo[MDpyt]
 alba[Sf]=al+bo[SG]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «innego…»:
 inny[Adj]=inn+ego[02]
Analysis of «trza»:
 trza[Vndm]
Analysis of «było»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «zaraz,»:
 zaraz[Adv]
 zaraz[OpAdSub]
 zaraza[Sf]=zara+z[PL]+[GEN]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «zachorzała…»:
 zachorzeć[Vdk]=zachorz+ała[z3]
 zachorzeć[Vdk]=zachorz+ały[l06]=ała
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «te»:
 te[ndm]
 ten[Adj]=te+[05'']
Analysis of «baby»:
 baba[Sf]=ba+by[SG]+[GEN]
 baba[Sf]=ba+by[PL]+[NOM]
 baba[Sf]=ba+by[PL]+[VOC]
 baba[Sf]=ba+by[PL]+[ACC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «juchy»:
 jucha[Sf]=ju+chy[SG]+[GEN]
 jucha[Sf]=ju+chy[PL]+[NOM]
 jucha[Sf]=ju+chy[PL]+[VOC]
 jucha[Sf]=ju+chy[PL]+[ACC]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «płakania»:
 płakać[Vndk]=pła+kanie[g21]=kania
 płakać[Vndk]=pła+kanie[g12]=kania
 płakać[Vndk]=pła+kanie[g42]=kania
 płakać[Vndk]=pła+kanie[g72]=kania
Analysis of «są»:
 być[Vndk]=s+ą[l3']
Analysis of «mądre,»:
 mądry[Adj]=mądr+e[05]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «trza»:
 trza[Vndm]
Analysis of «radzić,»:
 radzić[Vndk]=rad+zić[B]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «bek»:
 bek[Sm3]=be+k[SG]+[NOM]
 bek[Sm3]=be+k[SG]+[ACC]
 beka[Sf]=be+k[PL]+[GEN]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «owce.»:
 owca[Sf]=owc+e[PL]+[NOM]+.[.]
 owca[Sf]=owc+e[PL]+[VOC]+.[.]
 owca[Sf]=owc+e[PL]+[ACC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Splunął»:
 splunąć[Vdk]=Splu+nął[m3]
Analysis of «pogardliwie,»:
 pogardliwie[Adv]
Analysis of «obszedł»:
 obejść[Vdk]=ob+szedł[m3]
Analysis of «krowę,»:
 krowa[Sf]=kr+owę[SG]+[ACC]
Analysis of «zajrzał»:
 zajrzeć[Vdk]=zajrz+ał[m3]
Analysis of «jej»:
 jej[Wykrz]
 on[Zc]=jej+[D0f1]
 on[Zc]=jej+[G0f1]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «oczy,»:
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[VOC]
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[ACC]
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[NOM]
 oczyć[Vndk]=ocz+y[3]
Analysis of «przyjrzał»:
 przyjrzeć[Vdk]=przyjrz+ał[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «ozorowi,»:
 ozorowy[Adj]=ozorow+i[09]
 ozór[Sm3]=oz+orowi[SG]+[DAT]
Analysis of «obtarł»:
 obetrzeć[Vdk]=obt+arł[m3]
Analysis of «zakrwawione»:
 zakrwawić[Vdk]=zakrwaw+iony[b05]=ione
Analysis of «ręce»:
 ręka[Sf]=r+ęce[SG]+[DAT]
 ręka[Sf]=r+ęce[SG]+[LOC]
 ręka[Sf]=r+ęce[PL]+[NOM]
 ręka[Sf]=r+ęce[PL]+[VOC]
 ręka[Sf]=r+ęce[PL]+[ACC]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «jej»:
 jej[Wykrz]
 on[Zc]=jej+[D0f1]
 on[Zc]=jej+[G0f1]
Analysis of «miękką,»:
 miękki[Adj]=mięk+ką[08]
Analysis of «lśniącą»:
 lśnić[Vndk]=lś+niący[w08]=niącą
Analysis of «skórę»:
 skóra[Sf]=skó+rę[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zabierał»:
 zabierać[Vndk]=zabiera+ł[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «odejścia.»:
 odejście[Sn]=odejś+cia[SG]+[GEN]+.[.]
 odejście[Sn]=odejś+cia[PL]+[NOM]+.[.]
 odejście[Sn]=odejś+cia[PL]+[ACC]+.[.]
 odejście[Sn]=odejś+cia[PL]+[VOC]+.[.]
 odejść[Vdk]=odej+ście[g21]=ścia+.[.]
 odejść[Vdk]=odej+ście[g12]=ścia+.[.]
 odejść[Vdk]=odej+ście[g42]=ścia+.[.]
 odejść[Vdk]=odej+ście[g72]=ścia+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Na»:
 na[Wykrz_apel]=Na
 na[EAccLoc]=Na
 Na[skr]
Analysis of «ten»:
 ten[Adj]+[01]
Analysis of «pochówek»:
 pochówek[Sm3]=pochów+ek[SG]+[NOM]
 pochówek[Sm3]=pochów+ek[SG]+[ACC]
Analysis of «dzwonił»:
 dzwonić[Vndk]=dzwo+nił[m3]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «będę;»:
 być[Vndk]=b+ędę[1]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «sami.»:
 sam[Adj]+i[09]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ociec»:
 ociec.ocieknąć[Vdk]=Ocie+c[B]
 ociec[Sm1]=O+ciec[SG]+[NOM]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «Antkiem!»:
 antek[Sm1]=Ant+kiem[SG]+[INS]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «krzyknęła»:
 krzyknąć[Vdk]=krzyk+nęła[z3]
Analysis of «Józka»:
 Józek[Sm1]=Józ+ka[SG]+[GEN]
 Józek[Sm1]=Józ+ka[SG]+[ACC]
 Józka[Sf]=Józ+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «wybiegła»:
 wybiec.wybiegnąć[Vdk]=wybie+gła[z3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «drogę»:
 droga[Sf]=dr+ogę[SG]+[ACC]
Analysis of «naprzeciw,»:
 naprzeciw[Adv]
 naprzeciw[EDat]
 naprzeciw[EGen]
 naprzeciw[EpostDat]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «głuchy,»:
 głuch[Sm1]=głu+chy[PL]+[NOM]+[DEPR]
 głuch[Sm1]=głu+chy[PL]+[VOC]+[DEPR]
 głuchy[Adj]=głu+chy[01]
Analysis of «ciężki»:
 ciężki[Adj]=cięż+ki[01]
Analysis of «turkot»:
 turkot[Sm3]=turko+t[SG]+[NOM]
 turkot[Sm3]=turko+t[SG]+[ACC]
Analysis of «rozległ»:
 rozlec.rozlegnąć[Vdk]=rozle+gł[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «drugiej»:
 drugi[Adj]=dru+giej[07]
Analysis of «strony»:
 strona[Sf]=stro+ny[SG]+[GEN]
 strona[Sf]=stro+ny[PL]+[NOM]
 strona[Sf]=stro+ny[PL]+[VOC]
 strona[Sf]=stro+ny[PL]+[ACC]
Analysis of «stawu,»:
 staw[Sm3]+u[SG]+[GEN]
Analysis of «gdzie»:
 gdzie[Relator]
 gdzie[PART]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «rozczerwienionej»:
 rozczerwienić[Vdk]=rozczerwie+niony[b07]=nionej
Analysis of «zorzami»:
 zorze[Sn]=zorz+ami[PL]+[INS]
 zorza[Sf]=zorz+ami[PL]+[INS]
Analysis of «zachodu»:
 zachód[Sm3]=zach+odu[SG]+[GEN]
Analysis of «kurzawie»:
 kurzawa[Sf]=kurza+wie[SG]+[DAT]
 kurzawa[Sf]=kurza+wie[SG]+[LOC]
Analysis of «czerniał»:
 czernieć[Vndk]=czerni+ał[m3]
Analysis of «długi»:
 długi[Adj]=dłu+gi[01]
 dług[Sm3]=dłu+gi[PL]+[NOM]
 dług[Sm3]=dłu+gi[PL]+[ACC]
 dług[Sm3]=dłu+gi[PL]+[VOC]
Analysis of «wóz»:
 wóz[Sm3]=w+óz[SG]+[NOM]
 wóz[Sm3]=w+óz[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «konie.»:
 koń[Sm2]=ko+nie[PL]+[NOM]+.[.]
 koń[Sm2]=ko+nie[PL]+[ACC]+.[.]
 koń[Sm2]=ko+nie[PL]+[VOC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Tatulu,»:
 tatulo[Sm1]=Tatul+u[SG]+[LOC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «to…»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «graniasta»:
 graniasty[Adj]=grania+sta[06]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «zdycha»:
 zdychać[Vndk]=zdycha+[3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «wołała,»:
 wołać[Vndk]=woła+ła[z3]
Analysis of «dobiegając»:
 dobiegać[Vndk]=dobiega+jąc[w]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «ojca,»:
 ojciec[Sm1]=oj+ca[SG]+[GEN]
 ojciec[Sm1]=oj+ca[SG]+[ACC]
Analysis of «który»:
 który[Adj]=któr+y[01]
Analysis of «skręcał»:
 skręcać[Vndk]=skręca+ł[m3]
Analysis of «właśnie»:
 właśnie[Dopow]
 właśnie[Adv]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «tę»:
 ten[Adj]=tę+[08']
Analysis of «stronę»:
 strona[Sf]=stro+nę[SG]+[ACC]
Analysis of «stawu.»:
 staw[Sm3]+u[SG]+[GEN]+.[.]
Analysis of «Antek»:
 antek[Sm1]=Ant+ek[SG]+[NOM]
Analysis of «szedł»:
 iść[Vndk]=sz+edł[m3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «końcu»:
 koniec[Sm3]=ko+ńcu[SG]+[LOC]
 koniec[Sm3]=ko+ńcu[SG]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «podtrzymywał,»:
 podtrzymywać[Vndk]=podtrzym+ywał[m3]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «wieźli»:
 wieźć[Vndk]=wi+eźli[mo3]
Analysis of «długą»:
 długi[Adj]=dłu+gą[08]
Analysis of «sosnę.»:
 sosna[Sf]=so+snę[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Nie»:
 nie[Dopow]=Nie
 nie[MDprzecz]=Nie
 nie[Cnj]=Nie
 on[Zc]=Nie+[A0k2]
 on[Zc]=Nie+[A0n2]
Analysis of «pleć»:
 pleć[Sf]=ple+ć[SG]+[NOM]
 pleć[Sf]=ple+ć[SG]+[ACC]
 pleść[Vndk]=pl+eć[i]
 pleć[Vndk]=p+leć[B]
Analysis of «byle»:
 byle[OpAdSub]
 byle[OTW]
 byle[CnjPWar]
Analysis of «czego»:
 czego[Relator]
 co[Za]=czego+[G]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «próżnicy»:
 próżnicy[fraz]
 próżnica[Sf]=próżnic+y[SG]+[GEN]
 próżnica[Sf]=próżnic+y[SG]+[DAT]
 próżnica[Sf]=próżnic+y[SG]+[LOC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «mruknął»:
 mruknąć[Vdk]=mruk+nął[m3]
Analysis of «podcinając»:
 podcinać[Vndk]=podcina+jąc[w]
Analysis of «konie.»:
 koń[Sm2]=ko+nie[PL]+[NOM]+.[.]
 koń[Sm2]=ko+nie[PL]+[ACC]+.[.]
 koń[Sm2]=ko+nie[PL]+[VOC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Jambroży»:
 Jambroży[Sm1][SG][NOM]
 Jambroży[Sm1][SG][VOC]
Analysis of «puszczali»:
 puszczać[Vndk]=puszcza+li[mo3]
Analysis of «krew»:
 krewić[Vndk]=krew+[i]
 krewa[Sf]=kre+w[PL]+[GEN]
 krew[Sf]=kr+ew[SG]+[NOM]
 krew[Sf]=kr+ew[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «nic…»:
 nic[Za]+[A]
 nic[Za]+[N]
 nica[Sf]=nic+[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «wosk»:
 wosk[Sm3]=wos+k[SG]+[NOM]
 wosk[Sm3]=wos+k[SG]+[ACC]
Analysis of «topiony»:
 topić[Vndk]=top+iony[b01]
Analysis of «lali»:
 lala[Sf]=la+li[SG]+[GEN]
 lala[Sf]=la+li[SG]+[DAT]
 lala[Sf]=la+li[SG]+[LOC]
 lala[Sf]=la+li[PL]+[GEN]
 lać[Vndk]=l+ali[mo3]
Analysis of «jej»:
 jej[Wykrz]
 on[Zc]=jej+[D0f1]
 on[Zc]=jej+[G0f1]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «gardziel»:
 gardziel[Sf]+[SG]+[NOM]
 gardziel[Sf]+[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «nic…»:
 nic[Za]+[A]
 nic[Za]+[N]
 nica[Sf]=nic+[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «sól…»:
 sól[Sf]=s+ól[SG]+[NOM]
 sól[Sf]=s+ól[SG]+[ACC]
 solić[Vndk]=s+ól[i]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «nic…»:
 nic[Za]+[A]
 nic[Za]+[N]
 nica[Sf]=nic+[PL]+[GEN]
Analysis of «pewnie»:
 pewnie[Dopow]
 pewnie[PART]
 pewnie[Adv]
Analysis of «paskudnik…»:
 paskudnik[Sm1]=paskudni+k[SG]+[NOM]
Analysis of «Witek»:
 witka[Sf]=Wit+ek[PL]+[GEN]
 Witek[Sm1]=Wit+ek[SG]+[NOM]
Analysis of «pedał,»:
 pedał[Sm1]=peda+ł[SG]+[NOM]
 pedał[Sm3]=peda+ł[SG]+[NOM]
 pedał[Sm3]=peda+ł[SG]+[ACC]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «borowy»:
 borowy[Adj]=borow+y[01]
 borowy[AdjSm1]=borow+y[01]
Analysis of «wygnał»:
 wygnać[Vdk]=wygna+ł[m3]
Analysis of «ich»:
 on[Zc]=ich+[A0c1]
 on[Zc]=ich+[G0c1]
 on[Zc]=ich+[G0k1]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «zagajów»:
 zagaj[Sm3]=zaga+jów[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «granula»:
 granula[Sf]=granu+la[SG]+[NOM]
Analysis of «zara»:
 zara[Adv]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «pokładała»:
 pokładać[Vndk]=pokłada+ła[z3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «stękała,»:
 stękać[Vndk]=stęka+ła[z3]
Analysis of «ją»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «przygnał…»:
 przygnać[Vdk]=przygna+ł[m3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Graniasta,»:
 graniasty[Adj]=Grania+sta[06]
Analysis of «najlepsza»:
 naj[SUP]+dobry[Adj]=leps+za[com_06]
Analysis of «krowa,»:
 krowa[Sf]=kr+owa[SG]+[NOM]
Analysis of «ażeby»:
 ażeby[CnjPCel]
Analysis of «was,»:
 wy[Za]=was+[A]
 wy[Za]=was+[G]
 wy[Za]=was+[L]
Analysis of «ścierwy,»:
 ścierw[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 ścierw[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 ścierw[Sm3]+y[PL]+[VOC]
Analysis of «pokręciło,»:
 pokręcić[Vdk]=pokrę+ciło[n3]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «tak»:
 tak[Adv]
 tak[Dopow]
 tak[PART]
 taka[Sf]=ta+k[PL]+[GEN]
Analysis of «pilnujecie!»:
 pilnować[Vndk]=piln+ujecie[l2]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «rzucił»:
 rzucić[Vdk]=rzu+cił[m3]
Analysis of «lejce»:
 lejc[Sm3]+e[PL]+[NOM]
 lejc[Sm3]+e[PL]+[ACC]
 lejc[Sm3]+e[PL]+[VOC]
 lejka[Sf]=lej+ce[SG]+[DAT]
 lejka[Sf]=lej+ce[SG]+[LOC]
Analysis of «synowi»:
 synowy[Adj]=synow+i[09]
 syn[Sm1]+owi[SG]+[DAT]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «batem»:
 bat[Sm3]=ba+tem[SG]+[INS]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «garści»:
 garść[Sf]=garś+ci[SG]+[GEN]
 garść[Sf]=garś+ci[SG]+[DAT]
 garść[Sf]=garś+ci[SG]+[LOC]
 garść[Sf]=garś+ci[SG]+[VOC]
 garść[Sf]=garś+ci[PL]+[NOM]
 garść[Sf]=garś+ci[PL]+[VOC]
 garść[Sf]=garś+ci[PL]+[ACC]
 garść[Sf]=garś+ci[PL]+[GEN]
Analysis of «pobiegł»:
 pobiec.pobiegnąć[Vdk]=pobie+gł[m3]
Analysis of «przodem.»:
 przodem[ndm]+.[.]
 przód[Sm3]=prz+odem[SG]+[INS]+.[.]
Analysis of «Baby»:
 baba[Sf]=Ba+by[SG]+[GEN]
 baba[Sf]=Ba+by[PL]+[NOM]
 baba[Sf]=Ba+by[PL]+[VOC]
 baba[Sf]=Ba+by[PL]+[ACC]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «rozstąpiły,»:
 rozstąpić[Vdk]=rozstąp+iły[rz3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «Witek,»:
 witka[Sf]=Wit+ek[PL]+[GEN]
 Witek[Sm1]=Wit+ek[SG]+[NOM]
Analysis of «który»:
 który[Adj]=któr+y[01]
Analysis of «cały»:
 cały[Adj]=ca+ły[01]
Analysis of «czas»:
 czas[Vndm]
 czas[Sm3]+[SG]+[NOM]
 czas[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «coś»:
 coś[Za]+[A]
 coś[Za]+[N]
 co[CnjP]+ś[Vsg2]
 co[PART]+ś[Vsg2]
 co[Za]+[A]+ś[Vsg2]
 co[Za]+[N]+ś[Vsg2]
Analysis of «najspokojniej»:
 naj[SUP]+spokojnie[Adv]=spokojniej+[com]
Analysis of «majstrował»:
 majstrować[Vndk]=majstr+ował[m3]
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «chałupą,»:
 chałupa[Sf]=chału+pą[SG]+[INS]
Analysis of «skoczył»:
 skoczyć[Vdk]=skocz+ył[m3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «ogród»:
 ogród[Sm3]=ogr+ód[SG]+[NOM]
 ogród[Sm3]=ogr+ód[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «przepadł»:
 przepaść.przepadnąć[Vdk]=przepa+dł[m3]
Analysis of «ze»:
 ze[fraz]
 z[E06s]=ze+[e]
 z[EGenAccIns]=ze+[e]
Analysis of «strachu,»:
 strach[Sm2]=stra+chu[SG]+[LOC]
 strach[Sm2]=stra+chu[SG]+[VOC]
 strach[Sm3]=stra+chu[SG]+[GEN]
 strach[Sm3]=stra+chu[SG]+[LOC]
 strach[Sm3]=stra+chu[SG]+[VOC]
Analysis of «nawet»:
 nawet[PART]
Analysis of «Hanka»:
 Hanka[Sf]=Han+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «podniosła»:
 podniosły[Adj]=podnio+sła[06]
 podnieść[Vdk]=podni+osła[z3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «progu»:
 próg[Sm3]=pr+ogu[SG]+[GEN]
 próg[Sm3]=pr+ogu[SG]+[LOC]
 próg[Sm3]=pr+ogu[SG]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «stała»:
 stały[Adj]=sta+ła[06]
 stać[Vdk]=st+ała[z3]
 stać[Vndk]=st+ała[z3]
Analysis of «bezradna,»:
 bezradny[Adj]=bezradn+a[06]
 bez[Adj']+radny[Adj]=radn+a[06]
 bez[sub']+radna[AdjSf]=radn+a[06]
 bez[sub']+radno[Sn]=rad+na[SG]+[GEN]
 bez[sub']+radno[Sn]=rad+na[PL]+[NOM]
 bez[sub']+radno[Sn]=rad+na[PL]+[ACC]
 bez[sub']+radno[Sn]=rad+na[PL]+[VOC]
Analysis of «strwożona.»:
 strwożyć[Vdk]=strw+ożony[b06]=ożona+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Zmarnowali»:
 zmarnować[Vdk]=Zmarn+owali[mo3]
Analysis of «mi»:
 mi[ndm]
 ja[Zb]=mi+[D1]
Analysis of «bydlę!…»:
 bydlę[Sn]=bydl+ę[SG]+[NOM]
 bydlę[Sn]=bydl+ę[SG]+[ACC]
 bydlę[Sn]=bydl+ę[SG]+[VOC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «wykrzyknął»:
 wykrzyknąć[Vdk]=wykrzyk+nął[m3]
Analysis of «wreszcie»:
 wreszcie[PART]
Analysis of «stary,»:
 stary[Adj]=star+y[01]
 star[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 star[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 star[Sm3]+y[PL]+[VOC]
Analysis of «obejrzawszy»:
 obejrzeć[Vdk]=obejrz+awszy[u]
Analysis of «krowę.»:
 krowa[Sf]=kr+owę[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Trzysta»:
 trzysta[Ka]=Trzysta+[1]
Analysis of «złotych»:
 złoty[AdjSm2]=złot+ych[10]
 złoty[Adj]=zło+tych[10]
 złoty[AdjSm2]=zło+tych[10]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «błoto!»:
 błoto[Sn]=bło+to[SG]+[NOM]
 błoto[Sn]=bło+to[SG]+[ACC]
 błoto[Sn]=bło+to[SG]+[VOC]
Analysis of «Do»:
 do[ndm]=Do
 do[EGen]=Do
Analysis of «miski»:
 miska[Sf]=mis+ki[SG]+[GEN]
 miska[Sf]=mis+ki[PL]+[NOM]
 miska[Sf]=mis+ki[PL]+[VOC]
 miska[Sf]=mis+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «ścierwów»:
 ścierw[Sm3]+ów[PL]+[GEN]
Analysis of «aż»:
 aż[CnjP]
 aż[PART]
Analysis of «gęsto,»:
 gęsto[Adv]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «przypilnować»:
 przypilnować[Vdk]=przypiln+ować[B]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «ma»:
 mój[Adj]=m+a[06^]
 mieć[Vndk]=m+a[3]
Analysis of «kto.»:
 kto[Za]+[N]+.[.]
Analysis of «Taka»:
 taki[Adj]=Ta+ka[06]
 taka[Sf]=Ta+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «krowa,»:
 krowa[Sf]=kr+owa[SG]+[NOM]
Analysis of «taka»:
 taki[Adj]=ta+ka[06]
 taka[Sf]=ta+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «krowa!»:
 krowa[Sf]=kr+owa[SG]+[NOM]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «człowiek»:
 człowiek[Sm1]=człowie+k[SG]+[NOM]
Analysis of «ruszyć»:
 ruszyć[Vdk]=rusz+yć[B]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «domu»:
 dom[Sm3]=domu+[SG]+[VOC]
 dom[Sm3]=domu+[SG]+[LOC]
 dom[Sm3]+u[SG]+[GEN]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «może,»:
 może[Dopow]
 może[PART]
 móc[Vndk]=m+oże[3]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «zaraz»:
 zaraz[Adv]
 zaraz[OpAdSub]
 zaraza[Sf]=zara+z[PL]+[GEN]
Analysis of «szkoda»:
 szkoda[Adv]
 szkoda[Vndm]
 szkoda[Sf]=szk+oda[SG]+[NOM]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «upadek…»:
 upadek[Sm3]=upad+ek[SG]+[NOM]
 upadek[Sm3]=upad+ek[SG]+[ACC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Dyć»:
 dyć[PART]=Dyć
Analysis of «ja»:
 ja[Zb]+[N0]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «samego»:
 sam[Adj]+ego[02]
Analysis of «byłam»:
 były[Adj]=by+ła[06]+m[Vsg1]
 być[Vndk]=b+yłam[z1]
Analysis of «przy»:
 przy[ELoc]
Analysis of «kopaniu»:
 kopać[Vndk]=kop+anie[g31]=aniu
 kopać[Vndk]=kop+anie[g61]=aniu
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «tłumaczyła»:
 tłumaczyć[Vndk]=tłumacz+yła[z3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «cicho»:
 cicho[Adv]
Analysis of «Hanka.»:
 Hanka[Sf]=Han+ka[SG]+[NOM]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «ty»:
 ty[Zb]+[N0]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «widzisz!»:
 widzieć[Vndk]=wid+zisz[2]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «krzyknął»:
 krzyknąć[Vdk]=krzyk+nął[m3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «wściekłością.»:
 wściekły[Adj]=wściek+łość[S51]=łością+.[.]
 wściec.wścieknąć[Vdk]=wście+kłość[Sl51]=kłością+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «ty»:
 ty[Zb]+[N0]
Analysis of «stoisz»:
 stać[Vndk]=st+oisz[2]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «moje!…»:
 mój[Adj]=m+oje[05]
Analysis of «Taka»:
 taki[Adj]=Ta+ka[06]
 taka[Sf]=Ta+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «krowa,»:
 krowa[Sf]=kr+owa[SG]+[NOM]
Analysis of «taki»:
 taki[ZP]
 taki[Adj]=ta+ki[01]
 taka[Sf]=ta+ki[SG]+[GEN]
 taka[Sf]=ta+ki[PL]+[NOM]
 taka[Sf]=ta+ki[PL]+[VOC]
 taka[Sf]=ta+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «haman,»:
 haman[Sm2]+[SG]+[NOM]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «drugiej»:
 drugi[Adj]=dru+giej[07]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «każdym»:
 każdy[Adj]=każd+ym[04]
 każdy[Adj]=każd+y[01]+m[Vsg1]
Analysis of «dworze»:
 dwór[Sm3]=dw+orze[SG]+[LOC]
 dwór[Sm3]=dw+orze[SG]+[VOC]
Analysis of «by»:
 by[PART]
 by[CnjPCel]
 by[OTW]
Analysis of «znalazł!»:
 znaleźć[Vdk]=zna+lazł[m3]
Analysis of «Wyrzekał»:
 wyrzekać[Vndk]=Wyrzeka+ł[m3]
Analysis of «coraz»:
 coraz[Adv]
Analysis of «żałośniej»:
 żałośnie[Adv]=żałośniej+[com]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «obchodził»:
 obchodzić[Vndk]=obch+odził[m3]
Analysis of «ją,»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «próbował»:
 próbować[Vndk]=prób+ował[m3]
Analysis of «podnieść,»:
 podnieść[Vdk]=podni+eść[B]
Analysis of «ciągał»:
 ciągać[Vndk]=ciąga+ł[m3]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «ogon,»:
 ogon[Sm3]+[SG]+[NOM]
 ogon[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «zaglądał»:
 zaglądać[Vndk]=zagląda+ł[m3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «zęby,»:
 ząb[Sm3]=z+ęby[PL]+[NOM]
 ząb[Sm3]=z+ęby[PL]+[ACC]
 ząb[Sm3]=z+ęby[PL]+[VOC]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «krowa»:
 krowa[Sf]=kr+owa[SG]+[NOM]
Analysis of «dyszała»:
 dyszeć[Vndk]=dysz+ała[z3]
Analysis of «chrapliwie»:
 chrapliwie[Adv]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «coraz»:
 coraz[Adv]
Analysis of «ciężej,»:
 ciężko[Adv]=ciężej+[com]
 ciężeć[Vndk]=cięż+ej[i]
Analysis of «krew»:
 krewić[Vndk]=krew+[i]
 krewa[Sf]=kre+w[PL]+[GEN]
 krew[Sf]=kr+ew[SG]+[NOM]
 krew[Sf]=kr+ew[SG]+[ACC]
Analysis of «przestała»:
 przestały[Adj]=przesta+ła[06]
 przestać[Vdk]=przest+ała[z3]
Analysis of «płynąć,»:
 płynąć[Vndk]=pły+nąć[B]
Analysis of «tylko»:
 tylko[CnjCRInk]
 tylko[PART]
Analysis of «krzepła»:
 krzepnąć[Vndk]=krzep+ła[z3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «czarne,»:
 czarny[Adj]=czarn+e[05]
Analysis of «spieczone»:
 spiec[Vdk]=spie+czony[b05]=czone
Analysis of «żużle»:
 żużel[Sm3]=żuż+le[PL]+[NOM]
 żużel[Sm3]=żuż+le[PL]+[ACC]
 żużel[Sm3]=żuż+le[PL]+[VOC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «wyraźnie»:
 wyraźnie[Adv]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «zdychała.»:
 zdychać[Vndk]=zdycha+ła[z3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Nie»:
 nie[Dopow]=Nie
 nie[MDprzecz]=Nie
 nie[Cnj]=Nie
 on[Zc]=Nie+[A0k2]
 on[Zc]=Nie+[A0n2]
Analysis of «ma»:
 mój[Adj]=m+a[06^]
 mieć[Vndk]=m+a[3]
Analysis of «co,»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «ją»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «trza»:
 trza[Vndm]
Analysis of «dorznąć,»:
 dorznąć[Vdk]=dorz+nąć[B]
Analysis of «choć»:
 choć[CnjP]
 choć[PART]
Analysis of «tyla»:
 tyla[Adv]
 tyli[Adj]=tyl+a[06]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «wróci!»:
 wrócić[Vdk]=wró+ci[3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «rzekł»:
 rzec.rzeknąć[Vdk]=rze+kł[m3]
 rzec.rzeknąć[Vndk]=rze+kł[m3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «końcu,»:
 koniec[Sm3]=ko+ńcu[SG]+[LOC]
 koniec[Sm3]=ko+ńcu[SG]+[VOC]
Analysis of «przyniósł»:
 przynieść[Vdk]=przyni+ósł[m3]
Analysis of «kosę»:
 kosa[Sf]=ko+sę[SG]+[ACC]
Analysis of «ze»:
 ze[fraz]
 z[E06s]=ze+[e]
 z[EGenAccIns]=ze+[e]
Analysis of «stodoły,»:
 stodoła[Sf]=stod+oły[SG]+[GEN]
 stodoła[Sf]=stod+oły[PL]+[NOM]
 stodoła[Sf]=stod+oły[PL]+[ACC]
 stodoła[Sf]=stod+oły[PL]+[VOC]
Analysis of «poostrzył»:
 poostrzyć[Vdk]=poostrz+ył[m3]
Analysis of «ją»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «nieco»:
 nieco[Kn]+[3]+[2]
 nieco[ZP]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «stał»:
 stać[Vdk]=st+ał[m3]
 stać[Vndk]=st+ał[m3]
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «okapem»:
 okap[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «obory,»:
 obór[Sm3]=ob+ory[PL]+[NOM]
 obór[Sm3]=ob+ory[PL]+[ACC]
 obór[Sm3]=ob+ory[PL]+[VOC]
 obora[Sf]=ob+ory[SG]+[GEN]
 obora[Sf]=ob+ory[PL]+[NOM]
 obora[Sf]=ob+ory[PL]+[VOC]
 obora[Sf]=ob+ory[PL]+[ACC]
Analysis of «rozdział»:
 rozdział[Sm3]=rozdzia+ł[SG]+[NOM]
 rozdział[Sm3]=rozdzia+ł[SG]+[ACC]
 rozdziać[Vdk]=rozdzi+ał[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «ze»:
 ze[fraz]
 z[E06s]=ze+[e]
 z[EGenAccIns]=ze+[e]
Analysis of «spencerka»:
 spencerek[Sm3]=spencer+ka[SG]+[GEN]
Analysis of «16,»:
 1[cyfra]+6[cyfra]
Analysis of «zawinął»:
 zawinąć[Vdk]=zawi+nął[m3]
Analysis of «rękawy»:
 rękaw[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 rękaw[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 rękaw[Sm3]+y[PL]+[VOC]
Analysis of «koszuli»:
 koszula[Sf]=koszu+li[SG]+[GEN]
 koszula[Sf]=koszu+li[SG]+[DAT]
 koszula[Sf]=koszu+li[SG]+[LOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zabrał»:
 zabrać[Vdk]=zab+rał[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «zarzynania…»:
 zarzynać[Vndk]=zarzyna+nie[g21]=nia
 zarzynać[Vndk]=zarzyna+nie[g12]=nia
 zarzynać[Vndk]=zarzyna+nie[g42]=nia
 zarzynać[Vndk]=zarzyna+nie[g72]=nia
Analysis of «Hanka»:
 Hanka[Sf]=Han+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «Józią»:
 Józia[Sf][SG][INS]=Józią
Analysis of «buchnęły»:
 buchnąć[Vdk]=buch+nęły[rz3]
Analysis of «płaczem,»:
 płacz[Sm3]+em[SG]+[INS]
 płacz[Sm3]+e[PL]+[ACC]+m[Vsg1]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «granula,»:
 granula[Sf]=granu+la[SG]+[NOM]
Analysis of «jakby»:
 jakby[CnjPWar]
 jakby[PART]
Analysis of «czując»:
 czuć[Vndk]=czu+jąc[w]
Analysis of «śmierć,»:
 śmierć[Sf]=śmier+ć[SG]+[NOM]
 śmierć[Sf]=śmier+ć[SG]+[ACC]
Analysis of «uniosła»:
 unieść[Vdk]=uni+osła[z3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «trudem»:
 trud[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «łeb,»:
 łeb[Sm3]+[SG]+[NOM]
 łeb[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «zaryczała»:
 zaryczeć[Vdk]=zarycz+ała[z3]
Analysis of «głucho»:
 głucho[Adv]
Analysis of «i…»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «padła»:
 padło[Sn]=pad+ła[SG]+[GEN]
 padło[Sn]=pad+ła[PL]+[NOM]
 padło[Sn]=pad+ła[PL]+[ACC]
 padło[Sn]=pad+ła[PL]+[VOC]
 paść.padnąć[Vdk]=pa+dła[z3]
 paść.padnąć[Vdk]=pa+dły[l06]=dła
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «przerżniętym»:
 przerżnąć[Vdk]=przerż+nięty[b04]=niętym
 przerżnąć[Vdk]=przerż+nięty[b01]+m[Vsg1]
Analysis of «gardłem,»:
 gardło[Sn]=gard+łem[SG]+[INS]
Analysis of «grzebiąc»:
 grzebać[Vndk]=grze+biąc[w]
 grześć[Vndk]=grze+biąc[w]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «nogami…»:
 noga[Sf]=n+ogami[PL]+[INS]
Analysis of «Pies»:
 pies[Sm2]=Pies+[SG]+[NOM]
Analysis of «zlizywał»:
 zlizywać[Vndk]=zliz+ywał[m3]
Analysis of «krzepnącą»:
 krzepnąć[Vndk]=krzep+nący[w08]=nącą
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «powietrzu»:
 powietrze[Sn]=powietrz+u[SG]+[DAT]
 powietrze[Sn]=powietrz+u[SG]+[LOC]
Analysis of «krew,»:
 krewić[Vndk]=krew+[i]
 krewa[Sf]=kre+w[PL]+[GEN]
 krew[Sf]=kr+ew[SG]+[NOM]
 krew[Sf]=kr+ew[SG]+[ACC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «potem»:
 potem[Adv]
 pot[Sm3]=po+tem[SG]+[INS]
Analysis of «skoczył»:
 skoczyć[Vdk]=skocz+ył[m3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «doły»:
 dół[Sm3]=d+oły[PL]+[NOM]
 dół[Sm3]=d+oły[PL]+[ACC]
 dół[Sm3]=d+oły[PL]+[VOC]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «kartofli»:
 kartofla[Sf]=kartof+li[SG]+[GEN]
 kartofla[Sf]=kartof+li[SG]+[DAT]
 kartofla[Sf]=kartof+li[SG]+[LOC]
 kartofla[Sf]=kartof+li[PL]+[GEN]
 kartofel[Sm3]=kartof+li[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «szczekał»:
 szczekać[Vndk]=szczeka+ł[m3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «konie»:
 koń[Sm2]=ko+nie[PL]+[NOM]
 koń[Sm2]=ko+nie[PL]+[ACC]
 koń[Sm2]=ko+nie[PL]+[VOC]
Analysis of «stojące»:
 stojący[AdjS]=stojąc+e[05]
 stojący[Adj]=stojąc+e[05]
 stać[Vndk]=st+ojący[w05]=ojące
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «wozem»:
 wóz[Sm3]=w+ozem[SG]+[INS]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «opłotkach,»:
 opłotek[Sm3]=opłot+kach[PL]+[LOC]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «tam»:
 tam[PART]
 tam[ZP]
 ten[Adj]=ta+[06]+m[Vsg1]
 tama[Sf]=ta+m[PL]+[GEN]
Analysis of «je»:
 on[Zc]=je+[A0k1]
 on[Zc]=je+[A0n1]
 jeść[Vndk]=j+e[3]
Analysis of «zostawił»:
 zostawić[Vdk]=zostaw+ił[m3]
Analysis of «Antek,»:
 antek[Sm1]=Ant+ek[SG]+[NOM]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «sam»:
 sam[Adv]
 sam[Adj]+[01]
 sam[Sm3]+[SG]+[NOM]
 sam[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «spokojnie»:
 spokojnie[Adv]
Analysis of «przyglądał»:
 przyglądać[Vndk]=przygląda+ł[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «jatce.»:
 jatka[Sf]=jat+ce[SG]+[DAT]+.[.]
 jatka[Sf]=jat+ce[SG]+[LOC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Nie»:
 nie[Dopow]=Nie
 nie[MDprzecz]=Nie
 nie[Cnj]=Nie
 on[Zc]=Nie+[A0k2]
 on[Zc]=Nie+[A0n2]
Analysis of «bucz,»:
 bucz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 bucz[Sm3]+[SG]+[ACC]
 buczyć[Vndk]=bucz+[i]
 buczeć[Vndk]=bucz+[i]
Analysis of «głupia!»:
 głupi[Adj]+a[06]
Analysis of «Ojcowa»:
 ojcowy[Adj]=Ojcow+a[06]
 Ojców[Sm3]=Ojc+owa[SG]+[GEN]
Analysis of «krowa»:
 krowa[Sf]=kr+owa[SG]+[NOM]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «nasza»:
 nasz[Adj]=nasza+[06]
 naszać[Vndk]=nasza+[3]
Analysis of «strata!»:
 strata[Sf]=stra+ta[SG]+[NOM]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «powiedział»:
 powiedzieć[Vdk]=powie+dział[m3]
Analysis of «ze»:
 ze[fraz]
 z[E06s]=ze+[e]
 z[EGenAccIns]=ze+[e]
Analysis of «złością»:
 zły[Adj]=zł+ość[S51]=ością
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «żony»:
 żona[Sf]=żo+ny[SG]+[GEN]
 żona[Sf]=żo+ny[PL]+[NOM]
 żona[Sf]=żo+ny[PL]+[VOC]
 żona[Sf]=żo+ny[PL]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zabrał»:
 zabrać[Vdk]=zab+rał[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «wyprzęgania»:
 wyprzęgać[Vndk]=wyprzęga+nie[g21]=nia
 wyprzęgać[Vndk]=wyprzęga+nie[g12]=nia
 wyprzęgać[Vndk]=wyprzęga+nie[g42]=nia
 wyprzęgać[Vndk]=wyprzęga+nie[g72]=nia
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «rozbierania»:
 rozbierać[Vndk]=rozbiera+nie[g21]=nia
 rozbierać[Vndk]=rozbiera+nie[g12]=nia
 rozbierać[Vndk]=rozbiera+nie[g42]=nia
 rozbierać[Vndk]=rozbiera+nie[g72]=nia
Analysis of «koni,»:
 koń[Sm2]=ko+ni[PL]+[GEN]
Analysis of «które»:
 który[Adj]=któr+e[05]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «Witek»:
 witka[Sf]=Wit+ek[PL]+[GEN]
 Witek[Sm1]=Wit+ek[SG]+[NOM]
Analysis of «ciągnął»:
 ciągnąć[Vndk]=ciąg+nął[m3]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «grzywy»:
 grzywa[Sf]=grzy+wy[SG]+[GEN]
 grzywa[Sf]=grzy+wy[PL]+[NOM]
 grzywa[Sf]=grzy+wy[PL]+[VOC]
 grzywa[Sf]=grzy+wy[PL]+[ACC]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «stajni.»:
 stajnia[Sf]=stajni+[SG]+[GEN]+.[.]
 stajnia[Sf]=stajni+[SG]+[DAT]+.[.]
 stajnia[Sf]=stajni+[SG]+[LOC]+.[.]
 stajnia[Sf]=stajni+[PL]+[GEN]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ziemniaków»:
 ziemniak[Sm3]=Ziemnia+ków[PL]+[GEN]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «polu»:
 pole[Sn]=pol+u[SG]+[DAT]
 pole[Sn]=pol+u[SG]+[LOC]
Analysis of «dużo?»:
 dużo[Kn]+[3]+[2]
 dużo[Adv]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zagadnął»:
 zagadnąć[Vdk]=zagad+nął[m3]
Analysis of «myjąc»:
 myć[Vndk]=my+jąc[w]
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «studnią»:
 studnia[Sf]=studni+ą[SG]+[INS]
Analysis of «ręce.»:
 ręka[Sf]=r+ęce[SG]+[DAT]+.[.]
 ręka[Sf]=r+ęce[SG]+[LOC]+.[.]
 ręka[Sf]=r+ęce[PL]+[NOM]+.[.]
 ręka[Sf]=r+ęce[PL]+[VOC]+.[.]
 ręka[Sf]=r+ęce[PL]+[ACC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «bogać»:
 bogać[PART]
 bogacić[Vndk]=boga+ć[i]
Analysis of «tam»:
 tam[PART]
 tam[ZP]
 ten[Adj]=ta+[06]+m[Vsg1]
 tama[Sf]=ta+m[PL]+[GEN]
Analysis of «mało,»:
 mało[fraz]
 mało[Kn]+[3]+[2]
 mało[Adv]
Analysis of «będzie»:
 być[Vndk]=b+ędzie[3]
Analysis of «ze»:
 ze[fraz]
 z[E06s]=ze+[e]
 z[EGenAccIns]=ze+[e]
Analysis of «dwadzieścia»:
 dwadzieścia[Ka]+[1]
Analysis of «worków.»:
 worek[Sm3]=wor+ków[PL]+[GEN]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Trzeba»:
 trzeba[Vndm]=Trzeba
Analysis of «dzisiaj»:
 dzisiaj[Adv]
 dzisiaj[Snndm]
Analysis of «zwieźć.»:
 zwieźć[Vdk]=zwi+eźć[B]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Hale,»:
 hale[Dopow]=Hale
 hala[Sf]=Ha+le[PL]+[NOM]
 hala[Sf]=Ha+le[PL]+[VOC]
 hala[Sf]=Ha+le[PL]+[ACC]
Analysis of «zwoźcie»:
 zwozić[Vndk]=zw+oźcie[i2]
Analysis of «se»:
 se[ndm]
Analysis of «sami,»:
 sam[Adj]+i[09]
Analysis of «ja»:
 ja[Zb]+[N0]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «kulasów»:
 kulas[Sm1]+ów[PL]+[GEN]
 kulas[Sm1]+ów[PL]+[ACC]
 kulas[Sm3]+ów[PL]+[GEN]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «czuję»:
 czuja[Sf]=czu+ję[SG]+[ACC]
 czuć[Vndk]=czu+ję[1]
Analysis of «ni»:
 ni[CnjRSzer]
 ni[PART]
Analysis of «krzyża…»:
 krzyż[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «licowy»:
 licowy[Adj]=licow+y[01]
Analysis of «kuleje»:
 kuleć[Vndk]=kul+eje[3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «przednią.»:
 przedni[Adj]+ą[08]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Józka,»:
 Józek[Sm1]=Józ+ka[SG]+[GEN]
 Józek[Sm1]=Józ+ka[SG]+[ACC]
 Józka[Sf]=Józ+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «zwołaj»:
 zwołać[Vdk]=zwoła+j[i]
Analysis of «no»:
 no[Dopow]
 no[MDwzmac]
 no[Wykrz_parent_p]
Analysis of «Kubę»:
 Kuba[Sf]=Ku+bę[SG]+[ACC]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «kopania,»:
 kopać[Vndk]=kop+anie[g21]=ania
 kopać[Vndk]=kop+anie[g12]=ania
 kopać[Vndk]=kop+anie[g42]=ania
 kopać[Vndk]=kop+anie[g72]=ania
Analysis of «niech»:
 niech[OTR]
Analysis of «źróbkę»:
 źróbka[Sf]=źrób+kę[SG]+[ACC]
Analysis of «założy»:
 założyć[Vdk]=zał+oży[3]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «licowego»:
 licowy[Adj]=licow+ego[02]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «trza»:
 trza[Vndm]
Analysis of «dzisiaj»:
 dzisiaj[Adv]
 dzisiaj[Snndm]
Analysis of «zwieźć.»:
 zwieźć[Vdk]=zwi+eźć[B]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Deszcz»:
 deszcz[Sm3]=Deszcz+[SG]+[NOM]
 deszcz[Sm3]=Deszcz+[SG]+[ACC]
 deszczyć[Vndk]=Deszcz+[i]
Analysis of «ano»:
 ano[Dopow]
Analysis of «być»:
 być[Vndk]=b+yć[B]
 być[Vndk]=b+ycie[g22]=yć
Analysis of «może.»:
 może[Dopow]+.[.]
 może[PART]+.[.]
 móc[Vndk]=m+oże[3]+.[.]
Analysis of «Ale»:
 ale[CnjCRCent]=Ale
 ale[Dopow]=Ale
 ale[PART]=Ale
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[NOM]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[VOC]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[ACC]
Analysis of «wrzał»:
 wrzeć[Vndk]=w+rzał[m3]
Analysis of «złością»:
 zły[Adj]=zł+ość[S51]=ością
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zmartwieniem,»:
 zmartwienie[Sn]=zmartwie+niem[SG]+[INS]
 zmartwienie[Sn]=zmartwie+nie[SG]+[NOM]+m[Vsg1]
 zmartwienie[Sn]=zmartwie+nie[SG]+[ACC]+m[Vsg1]
 zmartwieć[Vdk]=zmartwi+enie[g51]=eniem
 zmartwieć[Vdk]=zmartwi+enie[g11]+m[Vsg1]
 zmartwieć[Vdk]=zmartwi+enie[g41]+m[Vsg1]
 zmartwić[Vdk]=zmartw+ienie[g51]=ieniem
 zmartwić[Vdk]=zmartw+ienie[g11]+m[Vsg1]
 zmartwić[Vdk]=zmartw+ienie[g41]+m[Vsg1]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «coraz»:
 coraz[Adv]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «przystawał»:
 przystawać[Vndk]=przysta+wał[m3]
Analysis of «przed»:
 przed[EAccIns]
Analysis of «krową»:
 krowa[Sf]=kr+ową[SG]+[INS]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «klął»:
 kląć[Vndk]=kl+ął[m3]
Analysis of «siarczyście,»:
 siarczyście[Adv]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «potem»:
 potem[Adv]
 pot[Sm3]=po+tem[SG]+[INS]
Analysis of «łaził»:
 łazić[Vndk]=ła+ził[m3]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «podwórzu»:
 podwórze[Sn]=podwórz+u[SG]+[DAT]
 podwórze[Sn]=podwórz+u[SG]+[LOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zaglądał»:
 zaglądać[Vndk]=zagląda+ł[m3]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «obory,»:
 obór[Sm3]=ob+ory[PL]+[NOM]
 obór[Sm3]=ob+ory[PL]+[ACC]
 obór[Sm3]=ob+ory[PL]+[VOC]
 obora[Sf]=ob+ory[SG]+[GEN]
 obora[Sf]=ob+ory[PL]+[NOM]
 obora[Sf]=ob+ory[PL]+[VOC]
 obora[Sf]=ob+ory[PL]+[ACC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «stodoły,»:
 stodoła[Sf]=stod+oły[SG]+[GEN]
 stodoła[Sf]=stod+oły[PL]+[NOM]
 stodoła[Sf]=stod+oły[PL]+[ACC]
 stodoła[Sf]=stod+oły[PL]+[VOC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «szopę»:
 szopa[Sf]=szo+pę[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «sam»:
 sam[Adv]
 sam[Adj]+[01]
 sam[Sm3]+[SG]+[NOM]
 sam[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «wiedział,»:
 wiedzieć[Vndk]=wie+dział[m3]
Analysis of «czego»:
 czego[Relator]
 co[Za]=czego+[G]
Analysis of «szuka,»:
 szukać[Vndk]=szuka+[3]
Analysis of «żarła»:
 żarło[Sn]=żar+ła[SG]+[GEN]
 żarło[Sn]=żar+ła[PL]+[NOM]
 żarło[Sn]=żar+ła[PL]+[ACC]
 żarło[Sn]=żar+ła[PL]+[VOC]
 zrzeć[Vndk]=ż+arła[z3]
 żreć[Vndk]=ż+arła[z3]
Analysis of «go»:
 on[Zc]=go+[A1m1]
 on[Zc]=go+[G1m1]
 on[Zc]=go+[G1n1]
Analysis of «ano»:
 ano[Dopow]
Analysis of «taka»:
 taki[Adj]=ta+ka[06]
 taka[Sf]=ta+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «strata.»:
 strata[Sf]=stra+ta[SG]+[NOM]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Witek!»:
 witka[Sf]=Wit+ek[PL]+[GEN]
 Witek[Sm1]=Wit+ek[SG]+[NOM]
Analysis of «Witek!»:
 witka[Sf]=Wit+ek[PL]+[GEN]
 Witek[Sm1]=Wit+ek[SG]+[NOM]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «jął»:
 jąć[Vdk]=j+ął[m3]
Analysis of «wołać»:
 wołać[Vndk]=woła+ć[B]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «odpinał»:
 odpinać[Vndk]=odpina+ł[m3]
Analysis of «szeroki»:
 szeroki[Adj]=szero+ki[01]
Analysis of «rzemień»:
 rzemień[Sm3]=rzemie+ń[SG]+[NOM]
 rzemień[Sm3]=rzemie+ń[SG]+[ACC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «bioder,»:
 biodro[Sn]=biod+er[PL]+[GEN]
 bio[sub']+dera[Sf]=de+r[PL]+[GEN]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «chłopak»:
 chłopak[Sm1]=chłopa+k[SG]+[NOM]
 chłopak[Sm3]=chłopa+k[SG]+[NOM]
 chłopak[Sm3]=chłopa+k[SG]+[ACC]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «pokazał.»:
 pokazać[Vdk]=poka+zał[m3]+.[.]
Analysis of «Ludzie»:
 człowiek[Sm1]=Ludzie+[PL]+[VOC]+[UNDEPR]
 człowiek[Sm1]=Ludzie+[PL]+[VOC]+[DEPR]
 człowiek[Sm1]=Ludzie+[PL]+[NOM]+[UNDEPR]
 człowiek[Sm1]=Ludzie+[PL]+[NOM]+[DEPR]
 lud[Sm3]=Lud+zie[SG]+[LOC]
 lud[Sm3]=Lud+zie[SG]+[VOC]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «porozchodzili,»:
 porozchodzić[Vdk]=porozch+odzili[mo3]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «rozumieli,»:
 rozumieć[Vndk]=rozum+ieli[mo3]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «taka»:
 taki[Adj]=ta+ka[06]
 taka[Sf]=ta+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «szkoda»:
 szkoda[Adv]
 szkoda[Vndm]
 szkoda[Sf]=szk+oda[SG]+[NOM]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «taka»:
 taki[Adj]=ta+ka[06]
 taka[Sf]=ta+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «markotność»:
 markotny[Adj]=markotn+ość[S11]
 markotny[Adj]=markotn+ość[S41]
Analysis of «musi»:
 muszy[Adj]=mus+i[09]
 musić[Vndk]=mu+si[3]
 musieć[Vndk]=mu+si[3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «skończyć»:
 skończyć[Vdk]=skończ+yć[B]
Analysis of «bitką,»:
 bitka[Sf]=bit+ką[SG]+[INS]
Analysis of «jako»:
 jako[Relator]
 jako[Adv]
 jako[CnjNom]
 jako[ENom]
 jaka[Sf]=ja+ko[SG]+[VOC]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «niej»:
 on[Zc]=niej+[D0f2]
 on[Zc]=niej+[G0f2]
 on[Zc]=niej+[L0f0]
Analysis of «był»:
 być[Vndk]=b+ył[m3]
Analysis of «skory»:
 skory[Adj]=skor+y[01]
Analysis of «zazwyczaj,»:
 zazwyczaj[Adv]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «stary»:
 stary[Adj]=star+y[01]
 star[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 star[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 star[Sm3]+y[PL]+[VOC]
Analysis of «klął»:
 kląć[Vndk]=kl+ął[m3]
Analysis of «tylko»:
 tylko[CnjCRInk]
 tylko[PART]
Analysis of «dzisiaj»:
 dzisiaj[Adv]
 dzisiaj[Snndm]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «poszedł»:
 pójść[Vdk]=posz+edł[m3]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «izby.»:
 izba[Sf]=iz+by[SG]+[GEN]+.[.]
 izba[Sf]=iz+by[PL]+[NOM]+.[.]
 izba[Sf]=iz+by[PL]+[VOC]+.[.]
 izba[Sf]=iz+by[PL]+[ACC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Hanka,»:
 Hanka[Sf]=Han+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «daj»:
 dać[Vdk]=da+j[i]
Analysis of «no»:
 no[Dopow]
 no[MDwzmac]
 no[Wykrz_parent_p]
Analysis of «jeść!»:
 jeść[Vndk]=j+eść[B]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «krzyknął»:
 krzyknąć[Vdk]=krzyk+nął[m3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «synową»:
 synowy[Adj]=synow+ą[08]
 synowa[AdjSf]=synow+ą[08]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «otwarte»:
 otwarty[Adj]=otwar+te[05]
 otworzyć[Vdk]=otw+arty[b05]=arte
Analysis of «okno»:
 okno[Sn]=ok+no[SG]+[NOM]
 okno[Sn]=ok+no[SG]+[ACC]
 okno[Sn]=ok+no[SG]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «poszedł»:
 pójść[Vdk]=posz+edł[m3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «swoją»:
 swój[Adj]=sw+oją[08]
 swoić[Vndk]=sw+oją[l3]
Analysis of «stronę.»:
 strona[Sf]=stro+nę[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «Dom»:
 dom[Sm3]=Dom+[SG]+[NOM]
 dom[Sm3]=Dom+[SG]+[ACC]
Analysis of «był»:
 być[Vndk]=b+ył[m3]
Analysis of «zwykły,»:
 zwyknąć[Vndk]=zwyk+ły[rz3]
 zwykły[Adj]=zwyk+ły[01]
 zwyknąć[Vdk]=zwyk+ły[rz3]
Analysis of «kmiecy»:
 kmiecy[Adj]=kmiec+y[01]
 kmiecy[Adj]=kmiec+y[09]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «przedzielony»:
 przedzielić[Vdk]=przedziel+ony[b01]
 przed[Adj']+zielony[Adj]=zielon+y[01]
 przed[Adj']+zielony[Adj]=ziel+ony[01]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «przestrzał»:
 przestrzał[fraz]
 przestrzał[Sm3]=przestrza+ł[SG]+[NOM]
 przestrzał[Sm3]=przestrza+ł[SG]+[ACC]
Analysis of «sienią»:
 sień[Sf]=sie+nią[SG]+[INS]
Analysis of «ogromną;»:
 ogromny[Adj]=ogromn+ą[08]
Analysis of «szczytem»:
 szczyt[Sm3]=szczy+tem[SG]+[INS]
Analysis of «wychodził»:
 wychodzić[Vdk]=wych+odził[m3]
 wychodzić[Vndk]=wych+odził[m3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «podwórze,»:
 podwórze[Sn]=podwórz+e[SG]+[NOM]
 podwórze[Sn]=podwórz+e[SG]+[ACC]
 podwórze[Sn]=podwórz+e[SG]+[VOC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «frontem»:
 front[Sm3]=fron+tem[SG]+[INS]
Analysis of «czterookiennym»:
 cztero[Adj']+okienny[Adj]=okienn+ym[04]
 cztero[Adj']+okienny[Adj]=okienn+y[01]+m[Vsg1]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «sad»:
 sad[Sm3]+[SG]+[NOM]
 sad[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «drogę.»:
 droga[Sf]=dr+ogę[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «Jedną»:
 jeden[Adj]=Jed+ną[08]
Analysis of «połowę»:
 połowa[Sf]=poł+owę[SG]+[ACC]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «ogrodu»:
 ogród[Sm3]=ogr+odu[SG]+[GEN]
Analysis of «zajmował»:
 zajmować[Vndk]=zajm+ował[m3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «Józią,»:
 Józia[Sf][SG][INS]=Józią
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «drugiej»:
 drugi[Adj]=dru+giej[07]
Analysis of «siedzieli»:
 siedzieć[Vndk]=sied+zieli[mo3]
Analysis of «Antkowie.»:
 antek[Sm1][PL][NOM][UNDEPR]=Antkowie+.[.]
 antek[Sm1][PL][VOC][UNDEPR]=Antkowie+.[.]
 Antek[Sm1][PL][NOM][UNDEPR]=Antkowie+.[.]
 Antek[Sm1][PL][VOC][UNDEPR]=Antkowie+.[.]
Analysis of «Parobek»:
 parobek[Sm1]=Parob+ek[SG]+[NOM]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «pastuchem»:
 pastuch[Sm1]=pastu+chem[SG]+[INS]
Analysis of «sypiali»:
 sypiać[Vndk]=sypia+li[mo3]
Analysis of «przy»:
 przy[ELoc]
Analysis of «koniach.»:
 koń[Sm2]=ko+niach[PL]+[LOC]+.[.]
Analysis of «W»:
 w[EAccLoc]=W
Analysis of «izbie»:
 izba[Sf]=iz+bie[SG]+[DAT]
 izba[Sf]=iz+bie[SG]+[LOC]
Analysis of «było»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «czarniawo,»:
 czarniawa[Sf]=czarnia+wo[SG]+[VOC]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «przez»:
 przez[EAcc]
Analysis of «małe»:
 mały[AdjS]=ma+łe[05]
 mały[Adj]=ma+łe[05]
Analysis of «okienka,»:
 okienko[Sn]=okien+ka[SG]+[GEN]
 okienko[Sn]=okien+ka[PL]+[NOM]
 okienko[Sn]=okien+ka[PL]+[ACC]
 okienko[Sn]=okien+ka[PL]+[VOC]
Analysis of «przysłonięte»:
 przysłonić[Vdk]=przysło+nięty[b05]=nięte
Analysis of «okapem»:
 okap[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zagajone»:
 zagaić[Vdk]=zaga+jony[b05]=jone
Analysis of «drzewami,»:
 drzewo[Sn]=drzew+ami[PL]+[INS]
Analysis of «mało»:
 mało[fraz]
 mało[Kn]+[3]+[2]
 mało[Adv]
Analysis of «przeciskało»:
 przeciskać[Vndk]=przeciska+ło[n3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «światła,»:
 światły[Adj]=świat+ła[06]
 światło[Sn]=świat+ła[SG]+[GEN]
 światło[Sn]=świat+ła[PL]+[NOM]
 światło[Sn]=świat+ła[PL]+[ACC]
 światło[Sn]=świat+ła[PL]+[VOC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «mroczało»:
 mroczeć[Vndk]=mrocz+ało[n3]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «świecie,»:
 świat[Sm3]=świecie+[SG]+[VOC]
 świat[Sm3]=świecie+[SG]+[LOC]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «tylko»:
 tylko[CnjCRInk]
 tylko[PART]
Analysis of «połyskiwały»:
 połyskiwać[Vndk]=połysk+iwały[rz3]
Analysis of «szkła»:
 szkło[Sn]=szk+ła[SG]+[GEN]
 szkło[Sn]=szk+ła[PL]+[NOM]
 szkło[Sn]=szk+ła[PL]+[ACC]
 szkło[Sn]=szk+ła[PL]+[VOC]
Analysis of «obrazów»:
 obraz[Sm3]+ów[PL]+[GEN]
Analysis of «świętych,»:
 święty[AdjS]=świę+tych[10]
 święty[Adj]=świę+tych[10]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «rzędem»:
 rzędem[ndm]
 rząd[Sm3]=rz+ędem[SG]+[INS]
Analysis of «czerniły»:
 czernić[Vndk]=czer+niły[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «bielonych»:
 bielić[Vndk]=biel+ony[b10]=onych
Analysis of «ścianach;»:
 ściana[Sf]=ścia+nach[PL]+[LOC]
Analysis of «izba»:
 izba[Sf]=iz+ba[SG]+[NOM]
Analysis of «była»:
 były[Adj]=by+ła[06]
 być[Vndk]=b+yła[z3]
Analysis of «duża,»:
 dużać[Vndk]=duża+[3]
 duży[Adj]=duż+a[06]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «przygnieciona»:
 przygnieść[Vdk]=przygni+eciony[b06]=eciona
Analysis of «czarnym»:
 czarny[Adj]=czarn+ym[04]
 czarny[Adj]=czarn+y[01]+m[Vsg1]
Analysis of «pułapem»:
 pułap[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «ogromnymi»:
 ogromny[Adj]=ogromn+ymi[11]
Analysis of «belkami»:
 belka[Sf]=bel+kami[PL]+[INS]
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «nim,»:
 nim[CnjP_Vdk]
 on[Zc]=nim+[D0c2]
 on[Zc]=nim+[D0k2]
 on[Zc]=nim+[I0m0]
 on[Zc]=nim+[I0n0]
 on[Zc]=nim+[L0m0]
 on[Zc]=nim+[L0n0]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «tak»:
 tak[Adv]
 tak[Dopow]
 tak[PART]
 taka[Sf]=ta+k[PL]+[GEN]
Analysis of «zastawiona»:
 zastawić[Vdk]=zastaw+iony[b06]=iona
Analysis of «różnym»:
 różny[Adj]=różn+ym[04]
 różny[Adj]=różn+y[01]+m[Vsg1]
Analysis of «sprzętem,»:
 sprzęt[Sm3]=sprzę+tem[SG]+[INS]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «tylko»:
 tylko[CnjCRInk]
 tylko[PART]
Analysis of «koło»:
 koło[OpAdNum]
 koło[EGen]
 koło[Sn]=k+oło[SG]+[NOM]
 koło[Sn]=k+oło[SG]+[ACC]
 koło[Sn]=k+oło[SG]+[VOC]
Analysis of «wielkiego»:
 wielki[Adj]=wiel+kiego[02]
Analysis of «komina»:
 komin[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «okapem,»:
 okap[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «stał»:
 stać[Vdk]=st+ał[m3]
 stać[Vndk]=st+ał[m3]
Analysis of «przy»:
 przy[ELoc]
Analysis of «siennej»:
 sienny[Adj]=sienn+ej[07]
Analysis of «ścianie,»:
 ściana[Sf]=ścia+nie[SG]+[DAT]
 ściana[Sf]=ścia+nie[SG]+[LOC]
Analysis of «było»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «niecoś»:
 niecoś[fraz]
 niecoś[ndm]
 nieco[ZP]+ś[Vsg2]
Analysis of «swobodnego»:
 swobodny[Adj]=swobodn+ego[02]
Analysis of «miejsca.»:
 miejsca[fraz]+.[.]
 miejsce[Sn]=miejsc+a[SG]+[GEN]+.[.]
 miejsce[Sn]=miejsc+a[PL]+[NOM]+.[.]
 miejsce[Sn]=miejsc+a[PL]+[ACC]+.[.]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «rozzuł»:
 rozzuć[Vdk]=rozzu+ł[m3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «poszedł»:
 pójść[Vdk]=posz+edł[m3]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «ciemnego»:
 ciemny[Adj]=ciemn+ego[02]
Analysis of «alkierza»:
 alkierz[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «17,»:
 1[cyfra]+7[cyfra]
Analysis of «zamykając»:
 zamykać[Vndk]=zamyka+jąc[w]
Analysis of «drzwi»:
 drzwi[Splt]+[PL]+[NOM]
 drzwi[Splt]+[PL]+[GEN]
 drzwi[Splt]+[PL]+[ACC]
 drzwi[Splt]+[PL]+[VOC]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «sobą,»:
 się[Zb]=sobą+[I0]
Analysis of «odsunął»:
 odsunąć[Vdk]=odsu+nął[m3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «małej»:
 mały[AdjS]=ma+łej[07]
 mały[Adj]=ma+łej[07]
Analysis of «szybki»:
 szybki[Adj]=szyb+ki[01]
 szybka[Sf]=szyb+ki[SG]+[GEN]
 szybka[Sf]=szyb+ki[PL]+[NOM]
 szybka[Sf]=szyb+ki[PL]+[VOC]
 szybka[Sf]=szyb+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «deskę,»:
 deska[Sf]=des+kę[SG]+[ACC]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «zachodnie»:
 zachodni[Adj]+e[05]
Analysis of «światło»:
 światło[Adv]
 światło[Sn]=świat+ło[SG]+[NOM]
 światło[Sn]=świat+ło[SG]+[ACC]
 światło[Sn]=świat+ło[SG]+[VOC]
Analysis of «krwawym»:
 krwawy[Adj]=krwaw+ym[04]
 krwawy[Adj]=krwaw+y[01]+m[Vsg1]
Analysis of «brzaskiem»:
 brzask[Sm3]=brzas+kiem[SG]+[INS]
Analysis of «zalało»:
 zalać[Vdk]=zal+ało[n3]
Analysis of «alkierz.»:
 alkierz[Sm3]+[SG]+[NOM]+.[.]
 alkierz[Sm3]+[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «Izdebka»:
 izdebka[Sf]=Izdeb+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «pełna»:
 pełny[Adj]=pełn+a[06]
Analysis of «była»:
 były[Adj]=by+ła[06]
 być[Vndk]=b+yła[z3]
Analysis of «różnych»:
 różny[Adj]=różn+ych[10]
Analysis of «rupieci»:
 rupieć[Sm3]=rupieci+[PL]+[VOC]
 rupieć[Sm3]=rupieci+[PL]+[ACC]
 rupieć[Sm3]=rupieci+[PL]+[NOM]
 rupiecie[Sn]=rupieci+[PL]+[GEN]
 rupieć[Sm3]=rupie+ci[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «statków»:
 statek[Sm3]=stat+ków[PL]+[GEN]
Analysis of «gospodarskich,»:
 gospodarski[Adj]=gospodars+kich[10]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «drążkach,»:
 drążek[Sm3]=drąż+kach[PL]+[LOC]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «poprzek»:
 poprzek[Adv]
 poprzek[fraz]
Analysis of «przewieszonych,»:
 przewiesić[Vdk]=przewie+szony[b10]=szonych
Analysis of «wisiały»:
 wisieć[Vndk]=wi+siały[rz3]
Analysis of «kożuchy,»:
 kożuch[Sm3]=kożu+chy[PL]+[NOM]
 kożuch[Sm3]=kożu+chy[PL]+[ACC]
 kożuch[Sm3]=kożu+chy[PL]+[VOC]
Analysis of «czerwone»:
 czerwony[Adj]=czerwon+e[05]
 czerwone[AdjSn]=czerwon+e[05]
Analysis of «pasiaste»:
 pasiasty[Adj]=pasia+ste[05]
Analysis of «wełniaki,»:
 wełniak[Sm3]=wełnia+ki[PL]+[NOM]
 wełniak[Sm3]=wełnia+ki[PL]+[ACC]
 wełniak[Sm3]=wełnia+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «białe»:
 biały[Adj]=bia+łe[05]
Analysis of «sukmany,»:
 sukman[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 sukman[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 sukman[Sm3]+y[PL]+[VOC]
 sukmana[Sf]=sukma+ny[SG]+[GEN]
 sukmana[Sf]=sukma+ny[PL]+[NOM]
 sukmana[Sf]=sukma+ny[PL]+[VOC]
 sukmana[Sf]=sukma+ny[PL]+[ACC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «całe»:
 cały[Adj]=ca+łe[05]
Analysis of «pęki»:
 pęk[Sm3]=pę+ki[PL]+[NOM]
 pęk[Sm3]=pę+ki[PL]+[ACC]
 pęk[Sm3]=pę+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «motków»:
 motek[Sm3]=mot+ków[PL]+[GEN]
Analysis of «szarej»:
 szary[Adj]=szar+ej[07]
Analysis of «przędzy»:
 przędza[Sf]=przędz+y[SG]+[GEN]
 przędza[Sf]=przędz+y[SG]+[DAT]
 przędza[Sf]=przędz+y[SG]+[LOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zwinięte»:
 zwinąć[Vdk]=zwi+nięty[b05]=nięte
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «kłęby»:
 kłąb[Sm3]=kł+ęby[PL]+[NOM]
 kłąb[Sm3]=kł+ęby[PL]+[ACC]
 kłąb[Sm3]=kł+ęby[PL]+[VOC]
Analysis of «brudne»:
 brudny[Adj]=brudn+e[05]
Analysis of «runa»:
 runo[Sn]=ru+na[SG]+[GEN]
 runo[Sn]=ru+na[PL]+[NOM]
 runo[Sn]=ru+na[PL]+[ACC]
 runo[Sn]=ru+na[PL]+[VOC]
Analysis of «owiec»:
 owca[Sf]=owiec+[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «worki»:
 worek[Sm3]=wor+ki[PL]+[NOM]
 worek[Sm3]=wor+ki[PL]+[ACC]
 worek[Sm3]=wor+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «pierzem.»:
 pierze[Sn]=pierz+em[SG]+[INS]+.[.]
 pierze[Sn]=pierz+e[SG]+[NOM]+m[Vsg1]+.[.]
 pierze[Sn]=pierz+e[SG]+[ACC]+m[Vsg1]+.[.]
 pierz[Sm3]+em[SG]+[INS]+.[.]
 pierz[Sm3]+e[PL]+[ACC]+m[Vsg1]+.[.]
Analysis of «Wyciągnął»:
 wyciągnąć[Vdk]=Wyciąg+nął[m3]
Analysis of «białą»:
 biały[Adj]=bia+łą[08]
Analysis of «sukmanę»:
 sukmana[Sf]=sukma+nę[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «pas»:
 pas[Sm3ndm]
 pas[Snndm]
 pas[Sm3]+[SG]+[NOM]
 pas[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «czerwony,»:
 czerwony[Adj]=czerwon+y[01]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «potem»:
 potem[Adv]
 pot[Sm3]=po+tem[SG]+[INS]
Analysis of «długo»:
 długo[Adv]
Analysis of «czegoś»:
 coś[Za]=czegoś+[G]
 co[Za]=czego+[G]+ś[Vsg2]
Analysis of «szukał»:
 szukać[Vndk]=szuka+ł[m3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «beczkach»:
 beczek[Sm1]=becz+kach[PL]+[LOC]
 beczka[Sf]=becz+kach[PL]+[LOC]
Analysis of «napełnionych»:
 napełnić[Vdk]=napeł+niony[b10]=nionych
Analysis of «zbożem,»:
 zboże[Sn]=zboż+em[SG]+[INS]
 zboże[Sn]=zboż+e[SG]+[NOM]+m[Vsg1]
 zboże[Sn]=zboż+e[SG]+[ACC]+m[Vsg1]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «kącie»:
 kąt[Sm3]=ką+cie[SG]+[LOC]
 kąt[Sm3]=ką+cie[SG]+[VOC]
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «stosem»:
 stos[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «starych»:
 stary[Adj]=star+ych[10]
Analysis of «rzemieni»:
 rzemień[Sm3]=rzemie+ni[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «żelastwa,»:
 żelastwo[Sn]=żelastw+a[SG]+[GEN]
 żelastwo[Sn]=żelastw+a[PL]+[NOM]
 żelastwo[Sn]=żelastw+a[PL]+[ACC]
 żelastwo[Sn]=żelastw+a[PL]+[VOC]
Analysis of «aż»:
 aż[CnjP]
 aż[PART]
Analysis of «usłyszawszy»:
 usłyszeć[Vdk]=usłysz+awszy[u]
Analysis of «Hankę»:
 Hanka[Sf]=Han+kę[SG]+[ACC]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «pierwszej»:
 pierwszy[Adj]=pierws+zej[07]
Analysis of «izbie,»:
 izba[Sf]=iz+bie[SG]+[DAT]
 izba[Sf]=iz+bie[SG]+[LOC]
Analysis of «zaciągnął»:
 zaciągnąć[Vdk]=zaciąg+nął[m3]
Analysis of «deskę»:
 deska[Sf]=des+kę[SG]+[ACC]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «okienko»:
 okienko[Sn]=okien+ko[SG]+[NOM]
 okienko[Sn]=okien+ko[SG]+[ACC]
 okienko[Sn]=okien+ko[SG]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «znowu»:
 znowu[PART]
Analysis of «coś»:
 coś[Za]+[A]
 coś[Za]+[N]
 co[CnjP]+ś[Vsg2]
 co[PART]+ś[Vsg2]
 co[Za]+[A]+ś[Vsg2]
 co[Za]+[N]+ś[Vsg2]
Analysis of «długo»:
 długo[Adv]
Analysis of «grzebał»:
 grzebała[Sf]=grzeba+ł[PL]+[GEN]
 grzebała[Sm1f]=grzeba+ł[PL]+[GEN]
 grzebać[Vndk]=grze+bał[m3]
 grześć[Vndk]=grze+bał[m3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «zbożu.»:
 zboże[Sn]=zboż+u[SG]+[DAT]+.[.]
 zboże[Sn]=zboż+u[SG]+[LOC]+.[.]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «ławie»:
 ława[Sf]=ła+wie[SG]+[DAT]
 ława[Sf]=ła+wie[SG]+[LOC]
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «oknem»:
 okno[Sn]=ok+nem[SG]+[INS]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «dymiło»:
 dymić[Vndk]=dym+iło[n3]
Analysis of «jadło;»:
 jadło[Sn]=jad+ło[SG]+[NOM]
 jadło[Sn]=jad+ło[SG]+[ACC]
 jadło[Sn]=jad+ło[SG]+[VOC]
 jeść[Vndk]=j+adło[n3]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «ogromnego»:
 ogromny[Adj]=ogromn+ego[02]
Analysis of «tygla»:
 tygiel[Sm3]=tyg+la[SG]+[GEN]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «kapustą»:
 kapusta[Sf]=kapu+stą[SG]+[INS]
Analysis of «rozchodził»:
 rozchodzić[Vdk]=rozch+odził[m3]
 rozchodzić[Vndk]=rozch+odził[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «zapach»:
 zapach[Sm3]=zapa+ch[SG]+[NOM]
 zapach[Sm3]=zapa+ch[SG]+[ACC]
Analysis of «słoniny,»:
 słonina[Sf]=słoni+ny[SG]+[GEN]
 słonina[Sf]=słoni+ny[PL]+[NOM]
 słonina[Sf]=słoni+ny[PL]+[VOC]
 słonina[Sf]=słoni+ny[PL]+[ACC]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «jajecznicy,»:
 jajecznica[Sf]=jajecznic+y[SG]+[GEN]
 jajecznica[Sf]=jajecznic+y[SG]+[DAT]
 jajecznica[Sf]=jajecznic+y[SG]+[LOC]
Analysis of «której»:
 który[Adj]=któr+ej[07]
Analysis of «niezgorsza»:
 niezgorszy[Adj]=niezgors+za[06]
Analysis of «miseczka»:
 miseczka[Sf]=misecz+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «stała»:
 stały[Adj]=sta+ła[06]
 stać[Vdk]=st+ała[z3]
 stać[Vndk]=st+ała[z3]
Analysis of «obok.»:
 obok[Adv]+.[.]
 obok[EGen]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Gdzie»:
 gdzie[Relator]=Gdzie
 gdzie[PART]=Gdzie
Analysis of «Witek»:
 witka[Sf]=Wit+ek[PL]+[GEN]
 Witek[Sm1]=Wit+ek[SG]+[NOM]
Analysis of «pasł»:
 paść[Vndk]=pa+sł[m3]
Analysis of «krowy?»:
 krowa[Sf]=kr+owy[SG]+[GEN]
 krowa[Sf]=kr+owy[PL]+[NOM]
 krowa[Sf]=kr+owy[PL]+[VOC]
 krowa[Sf]=kr+owy[PL]+[ACC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zapytał,»:
 zapytać[Vdk]=zapyta+ł[m3]
Analysis of «krając»:
 krajać[Vndk]=kraj+ąc[w]
Analysis of «potężny»:
 potężny[Adj]=potężn+y[01]
Analysis of «glon»:
 glon[Sm3]+[SG]+[NOM]
 glon[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «chleba»:
 chleb[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «bochna,»:
 bochen[Sm3]=boch+na[SG]+[GEN]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «przetak»:
 przetak[Sm3]=przeta+k[SG]+[NOM]
 przetak[Sm3]=przeta+k[SG]+[ACC]
Analysis of «18»:
 1[cyfra]+8[cyfra]
Analysis of «wielkiego.»:
 wielki[Adj]=wiel+kiego[02]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Na»:
 na[Wykrz_apel]=Na
 na[EAccLoc]=Na
 Na[skr]
Analysis of «dworskich»:
 dworski[Adj]=dwors+kich[10]
 dworskie[AdjSn]=dwors+kich[10]
Analysis of «zagajach»:
 zagaj[Sm3]=zaga+jach[PL]+[LOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «borowy»:
 borowy[Adj]=borow+y[01]
 borowy[AdjSm1]=borow+y[01]
Analysis of «go»:
 on[Zc]=go+[A1m1]
 on[Zc]=go+[G1m1]
 on[Zc]=go+[G1n1]
Analysis of «stamtąd»:
 stamtąd[ZP]
Analysis of «wygonił.»:
 wygonić[Vdk]=wygo+nił[m3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ścierwy,»:
 ścierw[Sm3]=Ścierw+y[PL]+[NOM]
 ścierw[Sm3]=Ścierw+y[PL]+[ACC]
 ścierw[Sm3]=Ścierw+y[PL]+[VOC]
Analysis of «zmarnowali»:
 zmarnować[Vdk]=zmarn+owali[mo3]
Analysis of «mi»:
 mi[ndm]
 ja[Zb]=mi+[D1]
Analysis of «bydlę.»:
 bydlę[Sn]=bydl+ę[SG]+[NOM]+.[.]
 bydlę[Sn]=bydl+ę[SG]+[ACC]+.[.]
 bydlę[Sn]=bydl+ę[SG]+[VOC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «tylo»:
 tylo[PART]
Analysis of «krowa,»:
 krowa[Sf]=kr+owa[SG]+[NOM]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «tym»:
 tym[ZP]
 ten[Adj]=tym+[04]
 to[Za]=tym+[I]
 to[Za]=tym+[L]
 tym[Cnj]
Analysis of «gonieniu,»:
 gonienie[Sn]=gonie+niu[SG]+[DAT]
 gonienie[Sn]=gonie+niu[SG]+[LOC]
 gonić[Vndk]=go+nienie[g31]=nieniu
 gonić[Vndk]=go+nienie[g61]=nieniu
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «niej»:
 on[Zc]=niej+[D0f2]
 on[Zc]=niej+[G0f2]
 on[Zc]=niej+[L0f0]
Analysis of «cosik»:
 cosik[Sn2][SG][ACC]
 cosik[Sn2][SG][GEN]
 cosik[Sn2][SG][NOM]
Analysis of «zapaliło.»:
 zapalić[Vdk]=zapal+iło[n3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Dziadaki,»:
 dziadak[Sm1]=Dziada+ki[PL]+[NOM]+[DEPR]
 dziadak[Sm1]=Dziada+ki[PL]+[VOC]+[DEPR]
Analysis of «Paśniki»:
 paśnik[Sm1]=Paśni+ki[PL]+[NOM]+[DEPR]
 paśnik[Sm1]=Paśni+ki[PL]+[VOC]+[DEPR]
 paśnik[Sm3]=Paśni+ki[PL]+[NOM]
 paśnik[Sm3]=Paśni+ki[PL]+[ACC]
 paśnik[Sm3]=Paśni+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «są»:
 być[Vndk]=s+ą[l3']
Analysis of «nasze,»:
 nasz[Adj]=nasze+[05]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «tabeli»:
 tabela[Sf]=tabe+li[SG]+[GEN]
 tabela[Sf]=tabe+li[SG]+[DAT]
 tabela[Sf]=tabe+li[SG]+[LOC]
Analysis of «stoi»:
 stać[Vndk]=st+oi[3]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «wół,»:
 wół[Sm2]=w+ół[SG]+[NOM]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «one»:
 on[Zc]=one+[N0k0]
 on[Adj]=one+[05]
 on[Adj]+e[05'']
Analysis of «cięgiem»:
 cięgiem[Adv]
Analysis of «wyganiają»:
 wyganiać[Vndk]=wygania+ją[l3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «19»:
 1[cyfra]+9[cyfra]
Analysis of «ich.»:
 on[Zc]=ich+[A0c1]+.[.]
 on[Zc]=ich+[G0c1]+.[.]
 on[Zc]=ich+[G0k1]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Drugich»:
 drugi[Adj]=Dru+gich[10]
Analysis of «też»:
 tenże[Adj]=też+[05'']
 też[PART]
Analysis of «powyganiali,»:
 powyganiać[Vdk]=powygania+li[mo3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «chłopaka»:
 chłopak[Sm1]=chłopa+ka[SG]+[GEN]
 chłopak[Sm1]=chłopa+ka[SG]+[ACC]
 chłopak[Sm3]=chłopa+ka[SG]+[GEN]
Analysis of «tak»:
 tak[Adv]
 tak[Dopow]
 tak[PART]
 taka[Sf]=ta+k[PL]+[GEN]
Analysis of «zbił,»:
 zbić[Vdk]=zbi+ł[m3]
Analysis of «tak»:
 tak[Adv]
 tak[Dopow]
 tak[PART]
 taka[Sf]=ta+k[PL]+[GEN]
Analysis of «zbił…»:
 zbić[Vdk]=zbi+ł[m3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ha!»:
 ha[Wykrz]=Ha
 ha[skr]=Ha
 Ha[skr]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «sądu»:
 sąd[Sm3]+u[SG]+[GEN]
Analysis of «trza»:
 trza[Vndm]
Analysis of «abo»:
 abo[CnjRSzer]
 abo[MDpyt]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «komisarza.»:
 komisarz[Sm1]+a[SG]+[GEN]+.[.]
 komisarz[Sm1]+a[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «Trzysta»:
 trzysta[Ka]=Trzysta+[1]
Analysis of «złotych»:
 złoty[AdjSm2]=złot+ych[10]
 złoty[Adj]=zło+tych[10]
 złoty[AdjSm2]=zło+tych[10]
Analysis of «warta,»:
 wartać[Vndk]=warta+[3]
 warta[Sf]=war+ta[SG]+[NOM]
 wart[Adj]=war+ta[06]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «nic.»:
 nic[Za]+[A]+.[.]
 nic[Za]+[N]+.[.]
 nica[Sf]=nic+[PL]+[GEN]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Pewnie,»:
 pewnie[Dopow]=Pewnie
 pewnie[PART]=Pewnie
 pewnie[Adv]=Pewnie
Analysis of «pewnie»:
 pewnie[Dopow]
 pewnie[PART]
 pewnie[Adv]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «przytakiwała»:
 przytakiwać[Vndk]=przytak+iwała[z3]
Analysis of «rada»:
 rad[R]=rada+[3Sgf]
 rad[Sm3]+a[SG]+[GEN]
 rada[Sf]=ra+da[SG]+[NOM]
Analysis of «niezmiernie,»:
 niezmiernie[Adv]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «ociec»:
 ociec.ocieknąć[Vdk]=ocie+c[B]
 ociec[Sm1]=o+ciec[SG]+[NOM]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «udobruchali.»:
 udobruchać[Vdk]=udobrucha+li[mo3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Powiedzcie»:
 powiedzieć[Vdk]=Powie+dzcie[i2]
Analysis of «Antkowi,»:
 antek[Sm1]=Ant+kowi[SG]+[DAT]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «skoro»:
 skoro[Adv]
 skoro[CnjP]
Analysis of «ziemniaki»:
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ki[PL]+[NOM]
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ki[PL]+[ACC]
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «niech»:
 niech[OTR]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «wezmą»:
 wziąć[Vdk]=w+ezmą[l3]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «krowy,»:
 krowa[Sf]=kr+owy[SG]+[GEN]
 krowa[Sf]=kr+owy[PL]+[NOM]
 krowa[Sf]=kr+owy[PL]+[VOC]
 krowa[Sf]=kr+owy[PL]+[ACC]
Analysis of «trza»:
 trza[Vndm]
Analysis of «ją»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «obłupić»:
 obłupić[Vdk]=obłup+ić[B]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «poćwiertować.»:
 poćwiertować[Vdk][B]+.[.]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «wójta,»:
 wójt[Sm1]=wój+ta[SG]+[GEN]
 wójt[Sm1]=wój+ta[SG]+[ACC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «pomogę.»:
 pomóc[Vdk]=pom+ogę[1]+.[.]
Analysis of «W»:
 w[EAccLoc]=W
Analysis of «sąsieku»:
 sąsiek[Sm3]=sąsie+ku[SG]+[LOC]
 sąsiek[Sm3]=sąsie+ku[SG]+[VOC]
Analysis of «20»:
 2[cyfra]+0[cyfra]
Analysis of «u»:
 u[ndm]
 u[EGen]
Analysis of «belki»:
 belka[Sf]=bel+ki[SG]+[GEN]
 belka[Sf]=bel+ki[PL]+[NOM]
 belka[Sf]=bel+ki[PL]+[VOC]
 belka[Sf]=bel+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «ją»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «powiesić»:
 powiesić[Vdk]=powie+sić[B]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «będzie»:
 być[Vndk]=b+ędzie[3]
Analysis of «przespiecznie»:
 przespiecznie[Adv]
Analysis of «21»:
 2[cyfra]+1[cyfra]
Analysis of «ode»:
 od[EGen]=ode+[e]
Analysis of «psów»:
 pies[Sm2]=ps+ów[PL]+[GEN]
Analysis of «gadziny…»:
 gadzina[Sf]=gadzi+ny[SG]+[GEN]
 gadzina[Sf]=gadzi+ny[PL]+[NOM]
 gadzina[Sf]=gadzi+ny[PL]+[VOC]
 gadzina[Sf]=gadzi+ny[PL]+[ACC]
Analysis of «Skończył»:
 skończyć[Vdk]=Skończ+ył[m3]
Analysis of «wrychle»:
 wrychle[Adv]
Analysis of «22»:
 2[cyfra]+2[cyfra]
Analysis of «jeść»:
 jeść[Vndk]=j+eść[B]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «wstał,»:
 wstać[Vdk]=wst+ał[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «nieco»:
 nieco[Kn]+[3]+[2]
 nieco[ZP]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «takie»:
 taki[Adj]=ta+kie[05]
Analysis of «ociążenie»:
 ociążyć[Vdk]=ociąż+enie[g11]
 ociążyć[Vdk]=ociąż+enie[g41]
 ociążyć[Vdk]=ociąż+enie[g71]
Analysis of «poczuł»:
 poczuć[Vdk]=poczu+ł[m3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «sobie,»:
 się[Zb]=sobie+[D0]
 się[Zb]=sobie+[L0]
Analysis of «takie»:
 taki[Adj]=ta+kie[05]
Analysis of «ciągotki»:
 ciągotka[Sf]=ciągot+ki[SG]+[GEN]
 ciągotka[Sf]=ciągot+ki[PL]+[NOM]
 ciągotka[Sf]=ciągot+ki[PL]+[VOC]
 ciągotka[Sf]=ciągot+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «kościach,»:
 kość[Sf]=koś+ciach[PL]+[LOC]
Analysis of «taką»:
 taki[Adj]=ta+ką[08]
 taka[Sf]=ta+ką[SG]+[INS]
Analysis of «senność,»:
 senny[Adj]=senn+ość[S11]
 senny[Adj]=senn+ość[S41]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «stał,»:
 stać[Vdk]=st+ał[m3]
 stać[Vndk]=st+ał[m3]
Analysis of «rzucił»:
 rzucić[Vdk]=rzu+cił[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «łóżko,»:
 łóżko[Sn]=łóż+ko[SG]+[NOM]
 łóżko[Sn]=łóż+ko[SG]+[ACC]
 łóżko[Sn]=łóż+ko[SG]+[VOC]
Analysis of «by»:
 by[PART]
 by[CnjPCel]
 by[OTW]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «pacierz»:
 pacierz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 pacierz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «23»:
 2[cyfra]+3[cyfra]
Analysis of «przedrzymać.»:
 przedrzymać[Vdk][B]+.[.]
Analysis of «Hanka»:
 Hanka[Sf]=Han+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «poszła»:
 pójść[Vdk]=posz+ła[z3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «swoją»:
 swój[Adj]=sw+oją[08]
 swoić[Vndk]=sw+oją[l3]
Analysis of «stronę»:
 strona[Sf]=stro+nę[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «krzątała»:
 krzątać[Vndk]=krząta+ła[z3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «izbie,»:
 izba[Sf]=iz+bie[SG]+[DAT]
 izba[Sf]=iz+bie[SG]+[LOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «coraz»:
 coraz[Adv]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «wychylała»:
 wychylać[Vndk]=wychyla+ła[z3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «przez»:
 przez[EAcc]
Analysis of «okno»:
 okno[Sn]=ok+no[SG]+[NOM]
 okno[Sn]=ok+no[SG]+[ACC]
 okno[Sn]=ok+no[SG]+[VOC]
Analysis of «spojrzeć»:
 spojrzeć[Vdk]=spojrz+eć[B]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «Antka,»:
 antek[Sm1]=Ant+ka[SG]+[GEN]
 antek[Sm1]=Ant+ka[SG]+[ACC]
Analysis of «który»:
 który[Adj]=któr+y[01]
Analysis of «pożywiał»:
 pożywiać[Vndk]=pożywia+ł[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «ganku,»:
 ganek[Sm3]=gan+ku[SG]+[GEN]
 ganek[Sm3]=gan+ku[SG]+[LOC]
 ganek[Sm3]=gan+ku[SG]+[VOC]
Analysis of «przed»:
 przed[EAccIns]
Analysis of «domem;»:
 dom[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «odsadził»:
 odsadzić[Vdk]=odsad+ził[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «miski»:
 miska[Sf]=mis+ki[SG]+[GEN]
 miska[Sf]=mis+ki[PL]+[NOM]
 miska[Sf]=mis+ki[PL]+[VOC]
 miska[Sf]=mis+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «obyczajnie»:
 obyczajnie[Adv]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «wolna»:
 wolny[Adj]=woln+a[06]
Analysis of «ciągnął»:
 ciągnąć[Vndk]=ciąg+nął[m3]
Analysis of «łyżkę»:
 łyżka[Sf]=łyż+kę[SG]+[ACC]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «łyżką,»:
 łyżka[Sf]=łyż+ką[SG]+[INS]
Analysis of «mocno»:
 mocno[Adv]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «wręby»:
 wrąb[Sm3]=wr+ęby[PL]+[NOM]
 wrąb[Sm3]=wr+ęby[PL]+[ACC]
 wrąb[Sm3]=wr+ęby[PL]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «spozierając»:
 spozierać[Vndk]=spoziera+jąc[w]
Analysis of «czasami»:
 czasami[ndm]
 czas[Sm3]+ami[PL]+[INS]
Analysis of «przed»:
 przed[EAccIns]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «staw»:
 stawić[Vdk]=staw+[i]
 stawić[Vndk]=staw+[i]
 staw[Sm3]+[SG]+[NOM]
 staw[Sm3]+[SG]+[ACC]
 stawa[Sf]=sta+w[PL]+[GEN]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «zachód»:
 zachód[Sm3]=zach+ód[SG]+[NOM]
 zachód[Sm3]=zach+ód[SG]+[ACC]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «był»:
 być[Vndk]=b+ył[m3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «wodzie»:
 woda[Sf]=w+odzie[SG]+[DAT]
 woda[Sf]=w+odzie[SG]+[LOC]
Analysis of «czyniły»:
 czynić[Vndk]=czy+niły[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «złotopurpurowe»:
 złotopurpurowy[Adj]=złotopurpurow+e[05]
 złoto[Adj']+purpurowy[Adj]=purpurow+e[05]
Analysis of «tęcze»:
 tęcza[Sf]=tęcz+e[PL]+[NOM]
 tęcza[Sf]=tęcz+e[PL]+[VOC]
 tęcza[Sf]=tęcz+e[PL]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «płomienne»:
 płomienny[Adj]=płomienn+e[05]
Analysis of «koliska,»:
 kolisko[Sn]=kolis+ka[SG]+[GEN]
 kolisko[Sn]=kolis+ka[PL]+[NOM]
 kolisko[Sn]=kolis+ka[PL]+[ACC]
 kolisko[Sn]=kolis+ka[PL]+[VOC]
Analysis of «przez»:
 przez[EAcc]
Analysis of «które»:
 który[Adj]=któr+e[05]
Analysis of «niby»:
 niby[CnjNom]
 niby[PART]
 niby[ENom]
Analysis of «białe»:
 biały[Adj]=bia+łe[05]
Analysis of «chmurki»:
 chmurka[Sf]=chmur+ki[SG]+[GEN]
 chmurka[Sf]=chmur+ki[PL]+[NOM]
 chmurka[Sf]=chmur+ki[PL]+[VOC]
 chmurka[Sf]=chmur+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «przepływały»:
 przepływać[Vndk]=przepływa+ły[rz3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «gęgotem»:
 gęgot[Sm3]=gęgo+tem[SG]+[INS]
Analysis of «gęsi,»:
 gęsi[Adj]+[01]
 gęsi[Adj]+[09]
 gęś[Sf]=gę+si[SG]+[GEN]
 gęś[Sf]=gę+si[SG]+[DAT]
 gęś[Sf]=gę+si[SG]+[LOC]
 gęś[Sf]=gę+si[SG]+[VOC]
 gęś[Sf]=gę+si[PL]+[NOM]
 gęś[Sf]=gę+si[PL]+[VOC]
 gęś[Sf]=gę+si[PL]+[ACC]
 gęś[Sf]=gę+si[PL]+[GEN]
Analysis of «rozlewając»:
 rozlewać[Vndk]=rozlewa+jąc[w]
Analysis of «dziobami»:
 dziób[Sm3]=dzi+obami[PL]+[INS]
Analysis of «sznury»:
 sznur[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 sznur[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 sznur[Sm3]+y[PL]+[VOC]
 sznura[Sf]=sznu+ry[SG]+[GEN]
 sznura[Sf]=sznu+ry[PL]+[NOM]
 sznura[Sf]=sznu+ry[PL]+[VOC]
 sznura[Sf]=sznu+ry[PL]+[ACC]
Analysis of «krwawych»:
 krwawy[Adj]=krwaw+ych[10]
Analysis of «pereł.»:
 perła[Sf]=per+eł[PL]+[GEN]+.[.]
Analysis of «Wieś»:
 wieś[Sf]=W+ieś[SG]+[NOM]
 wieś[Sf]=W+ieś[SG]+[ACC]
Analysis of «zaczynała»:
 zaczynać[Vndk]=zaczyna+ła[z3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «mrowić»:
 mrowić[Vndk]=mr+owić[B]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «wrzeć»:
 wrzeć[Vndk]=w+rzeć[B]
Analysis of «ruchem;»:
 rucho[Sn]=ruch+em[SG]+[INS]
 ruch[Sm3]=ru+chem[SG]+[INS]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «drodze,»:
 drodze[fraz]
 droga[Sf]=dr+odze[SG]+[DAT]
 droga[Sf]=dr+odze[SG]+[LOC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «obu»:
 oba[Kf]=obu+[3]
Analysis of «stron»:
 stron[fraz]
 strona[Sf]=stro+n[PL]+[GEN]
Analysis of «stawu,»:
 staw[Sm3]+u[SG]+[GEN]
Analysis of «ciągle»:
 ciągle[Adv]
 ciągło[Sn]=ciąg+le[SG]+[LOC]
Analysis of «podnosiły»:
 podnosić[Vndk]=podno+siły[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «kurzawy»:
 kurzawa[Sf]=kurza+wy[SG]+[GEN]
 kurzawa[Sf]=kurza+wy[PL]+[NOM]
 kurzawa[Sf]=kurza+wy[PL]+[VOC]
 kurzawa[Sf]=kurza+wy[PL]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «turkoty»:
 turkot[Sm3]=turko+ty[PL]+[NOM]
 turkot[Sm3]=turko+ty[PL]+[ACC]
 turkot[Sm3]=turko+ty[PL]+[VOC]
Analysis of «wozów,»:
 wóz[Sm3]=w+ozów[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «porykiwania»:
 porykiwać[Vndk]=poryk+iwanie[g21]=iwania
 porykiwać[Vndk]=poryk+iwanie[g12]=iwania
 porykiwać[Vndk]=poryk+iwanie[g42]=iwania
 porykiwać[Vndk]=poryk+iwanie[g72]=iwania
Analysis of «krów,»:
 krowa[Sf]=kr+ów[PL]+[GEN]
Analysis of «które»:
 który[Adj]=któr+e[05]
Analysis of «wchodziły»:
 wchodzić[Vndk]=wch+odziły[rz3]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «stawu»:
 staw[Sm3]+u[SG]+[GEN]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «kolana,»:
 kolano[Sn]=kola+na[SG]+[GEN]
 kolano[Sn]=kola+na[PL]+[NOM]
 kolano[Sn]=kola+na[PL]+[ACC]
 kolano[Sn]=kola+na[PL]+[VOC]
Analysis of «piły»:
 piła[Sf]=pi+ły[SG]+[GEN]
 piła[Sf]=pi+ły[PL]+[NOM]
 piła[Sf]=pi+ły[PL]+[VOC]
 piła[Sf]=pi+ły[PL]+[ACC]
 pić[Vndk]=pi+ły[rz3]
Analysis of «wolno»:
 wolno[Vndm]
 wolno[Adv]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «podnosiły»:
 podnosić[Vndk]=podno+siły[rz3]
Analysis of «ciężkie»:
 ciężki[Adj]=cięż+kie[05]
Analysis of «łby,»:
 łeb[Sm3]=łb+y[PL]+[NOM]
 łeb[Sm3]=łb+y[PL]+[ACC]
 łeb[Sm3]=łb+y[PL]+[VOC]
Analysis of «aż»:
 aż[CnjP]
 aż[PART]
Analysis of «cienkie»:
 cienki[Adj]=cien+kie[05]
Analysis of «strugi»:
 strug[Sm3]=stru+gi[PL]+[NOM]
 strug[Sm3]=stru+gi[PL]+[ACC]
 strug[Sm3]=stru+gi[PL]+[VOC]
 struga[Sf]=stru+gi[SG]+[GEN]
 struga[Sf]=stru+gi[PL]+[NOM]
 struga[Sf]=stru+gi[PL]+[VOC]
 struga[Sf]=stru+gi[PL]+[ACC]
Analysis of «wody,»:
 woda[Sf]=w+ody[SG]+[GEN]
 woda[Sf]=w+ody[PL]+[NOM]
 woda[Sf]=w+ody[PL]+[VOC]
 woda[Sf]=w+ody[PL]+[ACC]
Analysis of «niby»:
 niby[CnjNom]
 niby[PART]
 niby[ENom]
Analysis of «bicze»:
 bicz[Sm3]+e[PL]+[NOM]
 bicz[Sm3]+e[PL]+[ACC]
 bicz[Sm3]+e[PL]+[VOC]
Analysis of «opali,»:
 opalić[Vdk]=opal+i[3]
 opal[Sm3]+i[PL]+[GEN]
Analysis of «opadały»:
 opadać[Vndk]=opada+ły[rz3]
Analysis of «im»:
 im[CnjP]
 on[Zc]=im+[D0c1]
 on[Zc]=im+[D0k1]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «szerokich»:
 szeroki[Adj]=szero+kich[10]
Analysis of «gębul.»:
 gębula[Sf]=gębu+l[PL]+[GEN]+.[.]
Analysis of «Gdzieś,»:
 gdzieś[Adv]=Gdzieś
 gdzieś[OpAdSub]=Gdzieś
 gdzie[PART]=Gdzie+ś[Vsg2]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «drugiego»:
 drugi[Adj]=dru+giego[02]
Analysis of «końca»:
 koniec[Sm3]=ko+ńca[SG]+[GEN]
Analysis of «stawu,»:
 staw[Sm3]+u[SG]+[GEN]
Analysis of «słychać»:
 słychać[Vndk]+[B]
Analysis of «było»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «trzask»:
 trzask[Wykrz_onom]
 trzask[Sm3]=trzas+k[SG]+[NOM]
 trzask[Sm3]=trzas+k[SG]+[ACC]
Analysis of «kijanek»:
 kijanka[Sf]=kijan+ek[PL]+[GEN]
Analysis of «24»:
 2[cyfra]+4[cyfra]
Analysis of «bab»:
 babić[Vndk]=bab+[i]
 baba[Sf]=ba+b[PL]+[GEN]
Analysis of «piorących»:
 prać[Vndk]=p+iorący[w10]=iorących
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «głuchy,»:
 głuch[Sm1]=głu+chy[PL]+[NOM]+[DEPR]
 głuch[Sm1]=głu+chy[PL]+[VOC]+[DEPR]
 głuchy[Adj]=głu+chy[01]
Analysis of «monotonny»:
 monotonny[Adj]=monotonn+y[01]
Analysis of «łopot»:
 łopot[Sm3]=łopo+t[SG]+[NOM]
 łopot[Sm3]=łopo+t[SG]+[ACC]
Analysis of «cepów»:
 cep[Sm3]+ów[PL]+[GEN]
Analysis of «25»:
 2[cyfra]+5[cyfra]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «jakiejś»:
 jakiś[Adj]=jakiejś+[07]
Analysis of «stodole.»:
 stodoła[Sf]=stod+ole[SG]+[DAT]+.[.]
 stodoła[Sf]=stod+ole[SG]+[LOC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Antek,»:
 antek[Sm1]=Ant+ek[SG]+[NOM]
Analysis of «urąb»:
 urąbać[Vdk]=urą+b[i]
Analysis of «no»:
 no[Dopow]
 no[MDwzmac]
 no[Wykrz_parent_p]
Analysis of «pieńków,»:
 pieniek[Sm3]=pie+ńków[PL]+[GEN]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «sama»:
 sam[Adj]+a[06]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «poradzę»:
 poradzić[Vdk]=porad+zę[1]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «prosiła»:
 pro[sub']+siła[Sf]=si+ła[SG]+[NOM]
 prosić[Vndk]=pro+siła[z3]
Analysis of «nieśmiało»:
 nieśmiało[Adv]
 nie[NEG]+śmiało[Adv]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «obawą,»:
 obawa[Sf]=oba+wą[SG]+[INS]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «nic»:
 nic[Za]+[A]
 nic[Za]+[N]
 nica[Sf]=nic+[PL]+[GEN]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «było»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «u»:
 u[ndm]
 u[EGen]
Analysis of «niego»:
 on[Zc]=niego+[A2m2]
 on[Zc]=niego+[G0n2]
 on[Zc]=niego+[G2m2]
Analysis of «skląć»:
 skląć[Vdk]=skl+ąć[B]
Analysis of «abo»:
 abo[CnjRSzer]
 abo[MDpyt]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zbić»:
 zbić[Vdk]=zbi+ć[B]
 zbić[Vdk]=zbi+cie[g22]=ć
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «leda»:
 leda[Sf]=le+da[SG]+[NOM]
Analysis of «powodu.»:
 powód[Sm3]=pow+odu[SG]+[GEN]+.[.]
Analysis of «Nie»:
 nie[Dopow]=Nie
 nie[MDprzecz]=Nie
 nie[Cnj]=Nie
 on[Zc]=Nie+[A0k2]
 on[Zc]=Nie+[A0n2]
Analysis of «odrzekł»:
 odrzec.odrzeknąć[Vdk]=odrze+kł[m3]
Analysis of «nawet,»:
 nawet[PART]
Analysis of «jakby»:
 jakby[CnjPWar]
 jakby[PART]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «słyszał,»:
 słyszeć[Vndk]=słysz+ał[m3]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «ona»:
 on[Zc]=ona+[N0f0]
 on[Adj]+a[06]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «śmiała»:
 śmiały[Adj]=śmia+ła[06]
 śmiać[Vndk]=śmi+ała[z3]
 śmieć[Vndk]=śm+iała[z3]
Analysis of «powtórzyć»:
 powtórzyć[Vdk]=powtórz+yć[B]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «sama»:
 sam[Adj]+a[06]
Analysis of «poszła»:
 pójść[Vdk]=posz+ła[z3]
Analysis of «trzaski»:
 trzask[Sm3]=trzas+ki[PL]+[NOM]
 trzask[Sm3]=trzas+ki[PL]+[ACC]
 trzask[Sm3]=trzas+ki[PL]+[VOC]
 trzaska[Sf]=trzas+ki[SG]+[GEN]
 trzaska[Sf]=trzas+ki[PL]+[NOM]
 trzaska[Sf]=trzas+ki[PL]+[VOC]
 trzaska[Sf]=trzas+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «pni»:
 pień[Sm3]=p+ni[PL]+[GEN]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «milczał»:
 milczeć[Vndk]=milcz+ał[m3]
Analysis of «zły,»:
 zły[Adj]=zł+y[01]
Analysis of «zmęczony»:
 zmęczony[Adj]=zmęcz+ony[01]
 zmęczyć[Vdk]=zmęcz+ony[b01]
Analysis of «całodzienną»:
 całodzienny[Adj]=całodzienn+ą[08]
 cało[Adj']+dzienny[Adj]=dzienn+ą[08]
Analysis of «pracą»:
 praca[Sf]=prac+ą[SG]+[INS]
Analysis of «srodze,»:
 srodze[Adv]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «patrzył»:
 patrzyć[Vndk]=patrz+ył[m3]
Analysis of «teraz»:
 teraz[ZP]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «staw,»:
 stawić[Vdk]=staw+[i]
 stawić[Vndk]=staw+[i]
 staw[Sm3]+[SG]+[NOM]
 staw[Sm3]+[SG]+[ACC]
 stawa[Sf]=sta+w[PL]+[GEN]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «drugą»:
 drugi[Adj]=dru+gą[08]
Analysis of «stronę,»:
 strona[Sf]=stro+nę[SG]+[ACC]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «duży»:
 duży[Adj]=duż+y[01]
Analysis of «dom,»:
 dom[Sm3]+[SG]+[NOM]
 dom[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «świecący»:
 świecić[Vndk]=świe+cący[w01]
 świecić[Vndk]=świe+cący[w09]
Analysis of «białymi»:
 biały[Adj]=bia+łymi[11]
Analysis of «ścianami»:
 ściana[Sf]=ścia+nami[PL]+[INS]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «szybami»:
 szyb[Sm3]+ami[PL]+[INS]
 szyba[Sf]=szy+bami[PL]+[INS]
Analysis of «okien,»:
 okno[Sn]=ok+ien[PL]+[GEN]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «zachód»:
 zachód[Sm3]=zach+ód[SG]+[NOM]
 zachód[Sm3]=zach+ód[SG]+[ACC]
Analysis of «bił»:
 bić[Vndk]=bi+ł[m3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «niego.»:
 on[Zc]=niego+[A2m2]+.[.]
 on[Zc]=niego+[G0n2]+.[.]
 on[Zc]=niego+[G2m2]+.[.]
Analysis of «Pęki»:
 pęk[Sm3]=Pę+ki[PL]+[NOM]
 pęk[Sm3]=Pę+ki[PL]+[ACC]
 pęk[Sm3]=Pę+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «czerwonych»:
 czerwony[Adj]=czerwon+ych[10]
 czerwone[AdjSn]=czerwon+ych[10]
Analysis of «georginii»:
 georginia[Sf]=georgini+i[SG]+[GEN]
 georginia[Sf]=georgini+i[SG]+[DAT]
 georginia[Sf]=georgini+i[SG]+[LOC]
 georginia[Sf]=georgini+i[PL]+[GEN]
Analysis of «wychylały»:
 wychylać[Vndk]=wychyla+ły[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «zza»:
 zza[EGen]
Analysis of «kamiennego»:
 kamienny[Adj]=kamienn+ego[02]
Analysis of «płotu»:
 płot[Sm3]=pło+tu[SG]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «paliły»:
 palić[Vndk]=pal+iły[rz3]
Analysis of «jaskrawo»:
 jaskrawo[Adv]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «tle»:
 tło[Sn]=t+le[SG]+[LOC]
Analysis of «ścian,»:
 ściana[Sf]=ścia+n[PL]+[GEN]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «przed»:
 przed[EAccIns]
Analysis of «chałupą,»:
 chałupa[Sf]=chału+pą[SG]+[INS]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «sadzie,»:
 sadź[Sf]=sad+zie[PL]+[NOM]
 sadź[Sf]=sad+zie[PL]+[VOC]
 sadź[Sf]=sad+zie[PL]+[ACC]
 sad[Sm3]+zie[SG]+[LOC]
 sad[Sm3]+zie[SG]+[VOC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «między»:
 między[EAccIns]
Analysis of «opłotkami»:
 opłotek[Sm3]=opłot+kami[PL]+[INS]
Analysis of «uwijała»:
 uwijać[Vndk]=uwija+ła[z3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «wysoka»:
 wysoki[Adj]=wyso+ka[06]
Analysis of «postać,»:
 postać[Sf]=posta+ć[SG]+[NOM]
 postać[Sf]=posta+ć[SG]+[ACC]
 postać[Vdk]=post+ać[B]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «twarzy»:
 twarz[Sf]+y[SG]+[GEN]
 twarz[Sf]+y[SG]+[DAT]
 twarz[Sf]+y[SG]+[LOC]
 twarz[Sf]+y[SG]+[VOC]
 twarz[Sf]+y[PL]+[GEN]
Analysis of «rozeznać»:
 rozeznać[Vdk]=rozezna+ć[B]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «można»:
 można[Vndm]
 możny[Adj]=możn+a[06]
Analysis of «było,»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «chwila»:
 chwila[Sf]=chwi+la[SG]+[NOM]
Analysis of «ginęła»:
 ginąć[Vndk]=gi+nęła[z3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «sieni,»:
 sień[Sf]=sie+ni[SG]+[GEN]
 sień[Sf]=sie+ni[SG]+[DAT]
 sień[Sf]=sie+ni[SG]+[LOC]
 sień[Sf]=sie+ni[SG]+[VOC]
 sień[Sf]=sie+ni[PL]+[GEN]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «drzewami.»:
 drzewo[Sn]=drzew+ami[PL]+[INS]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Śpią»:
 spać[Vndk]=Śp+ią[l3]
Analysis of «se»:
 se[ndm]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «dziedzic,»:
 dziedzic[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «ty,»:
 ty[Zb]+[N0]
Analysis of «parobku,»:
 parobek[Sm1]=parob+ku[SG]+[LOC]
 parobek[Sm1]=parob+ku[SG]+[VOC]
Analysis of «rób»:
 robić[Vndk]=r+ób[i]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «mruknął»:
 mruknąć[Vdk]=mruk+nął[m3]
Analysis of «ze»:
 ze[fraz]
 z[E06s]=ze+[e]
 z[EGenAccIns]=ze+[e]
Analysis of «złością,»:
 zły[Adj]=zł+ość[S51]=ością
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «ojcowe»:
 ojcowy[Adj]=ojcow+e[05]
Analysis of «chrapanie»:
 chrapać[Vndk]=chrap+anie[g11]
 chrapać[Vndk]=chrap+anie[g41]
 chrapać[Vndk]=chrap+anie[g71]
Analysis of «rozlegało»:
 rozlegać[Vndk]=rozlega+ło[n3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «aż»:
 aż[CnjP]
 aż[PART]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «ganku.»:
 ganek[Sm3]=gan+ku[SG]+[GEN]+.[.]
 ganek[Sm3]=gan+ku[SG]+[LOC]+.[.]
 ganek[Sm3]=gan+ku[SG]+[VOC]+.[.]
Analysis of «Poszedł»:
 pójść[Vdk]=Posz+edł[m3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «podwórze»:
 podwórze[Sn]=podwórz+e[SG]+[NOM]
 podwórze[Sn]=podwórz+e[SG]+[ACC]
 podwórze[Sn]=podwórz+e[SG]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «raz»:
 raz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 raz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «przyjrzał»:
 przyjrzeć[Vdk]=przyjrz+ał[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «krowie.»:
 krowi[Adj]+e[05]+.[.]
 krowa[Sf]=kr+owie[SG]+[DAT]+.[.]
 krowa[Sf]=kr+owie[SG]+[LOC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «ojcowa»:
 ojcowy[Adj]=ojcow+a[06]
Analysis of «krowa,»:
 krowa[Sf]=kr+owa[SG]+[NOM]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «nasza»:
 nasz[Adj]=nasza+[06]
 naszać[Vndk]=nasza+[3]
Analysis of «strata»:
 strata[Sf]=stra+ta[SG]+[NOM]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «rzekł»:
 rzec.rzeknąć[Vdk]=rze+kł[m3]
 rzec.rzeknąć[Vndk]=rze+kł[m3]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «żony,»:
 żona[Sf]=żo+ny[SG]+[GEN]
 żona[Sf]=żo+ny[PL]+[NOM]
 żona[Sf]=żo+ny[PL]+[VOC]
 żona[Sf]=żo+ny[PL]+[ACC]
Analysis of «która,»:
 który[Adj]=któr+a[06]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «Kuba»:
 Kuba[Sf]=Ku+ba[SG]+[NOM]
Analysis of «przywiózł»:
 przywieźć[Vdk]=przywi+ózł[m3]
Analysis of «ziemniaki»:
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ki[PL]+[NOM]
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ki[PL]+[ACC]
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «pola,»:
 pole[Sn]=pol+a[SG]+[GEN]
 pole[Sn]=pol+a[PL]+[NOM]
 pole[Sn]=pol+a[PL]+[ACC]
Analysis of «rzuciła»:
 rzucić[Vdk]=rzu+ciła[z3]
Analysis of «łupanie»:
 łupać[Vndk]=łup+anie[g11]
 łupać[Vndk]=łup+anie[g41]
 łupać[Vndk]=łup+anie[g71]
Analysis of «drzewa»:
 drzewo[Sn]=drzew+a[SG]+[GEN]
 drzewo[Sn]=drzew+a[PL]+[NOM]
 drzewo[Sn]=drzew+a[PL]+[ACC]
 drzewo[Sn]=drzew+a[PL]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «szła»:
 iść[Vndk]=sz+ła[z3]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «woza.»:
 wóz[Sm3]=w+oza[SG]+[GEN]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Doły»:
 dół[Sm3]=D+oły[PL]+[NOM]
 dół[Sm3]=D+oły[PL]+[ACC]
 dół[Sm3]=D+oły[PL]+[VOC]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «wyporządzone,»:
 wyporządzić[Vdk]=wyporząd+zony[b05]=zone
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «trza»:
 trza[Vndm]
Analysis of «26»:
 2[cyfra]+6[cyfra]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «klepisko.»:
 klepisko[Sn]=klepis+ko[SG]+[NOM]+.[.]
 klepisko[Sn]=klepis+ko[SG]+[ACC]+.[.]
 klepisko[Sn]=klepis+ko[SG]+[VOC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Kiej»:
 ki[Adj]=Ki+ej[07]
Analysis of «ociec»:
 ociec.ocieknąć[Vdk]=ocie+c[B]
 ociec[Sm1]=o+ciec[SG]+[NOM]
Analysis of «mówili,»:
 mówić[Vndk]=mów+ili[mo3]
Analysis of «żebyś»:
 żeby[CnjPCel]+ś[Vsg2]
 żeby[OTW]+ś[Vsg2]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «klepisku»:
 klepisko[Sn]=klepis+ku[SG]+[DAT]
 klepisko[Sn]=klepis+ku[SG]+[LOC]
Analysis of «krowę»:
 krowa[Sf]=kr+owę[SG]+[ACC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «Kubą»:
 Kuba[Sf]=Ku+bą[SG]+[INS]
Analysis of «obdarł»:
 obedrzeć[Vdk]=obd+arł[m3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «wyporządził.»:
 wyporządzić[Vdk]=wyporząd+ził[m3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Zmieści»:
 zmieścić[Vdk]=Zmie+ści[3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «krowa,»:
 krowa[Sf]=kr+owa[SG]+[NOM]
Analysis of «zmieszczą»:
 zmieścić[Vdk]=zmie+szczą[l3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «ziemniaki»:
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ki[PL]+[NOM]
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ki[PL]+[ACC]
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «szeptał»:
 szeptać[Vndk]=szep+tał[m3]
Analysis of «Kuba,»:
 Kuba[Sf]=Ku+ba[SG]+[NOM]
Analysis of «otwierając»:
 otwierać[Vndk]=otwiera+jąc[w]
Analysis of «wierzeje»:
 wierzej[Sm3]=wierze+je[PL]+[NOM]
 wierzej[Sm3]=wierze+je[PL]+[ACC]
 wierzej[Sm3]=wierze+je[PL]+[VOC]
 wierzeja[Sf]=wierze+je[PL]+[NOM]
 wierzeja[Sf]=wierze+je[PL]+[VOC]
 wierzeja[Sf]=wierze+je[PL]+[ACC]
Analysis of «stodoły»:
 stodoła[Sf]=stod+oły[SG]+[GEN]
 stodoła[Sf]=stod+oły[PL]+[NOM]
 stodoła[Sf]=stod+oły[PL]+[ACC]
 stodoła[Sf]=stod+oły[PL]+[VOC]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «roścież.»:
 roścież[fraz]+.[.]
 rosić[Vndk]=ro+ście[i2]+ż[PART(R)]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ja»:
 ja[Zb]=Ja+[N0]
Analysis of «ta»:
 ta[Dopow]
 ta[PART]
 ten[Adj]=ta+[06]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «jestem»:
 być[Vndk]=jes+tem[1']
Analysis of «krowę»:
 krowa[Sf]=kr+owę[SG]+[ACC]
Analysis of «obłupiał»:
 obłupiać[Vndk]=obłupia+ł[m3]
Analysis of «ze»:
 ze[fraz]
 z[E06s]=ze+[e]
 z[EGenAccIns]=ze+[e]
Analysis of «skóry»:
 skóra[Sf]=skó+ry[SG]+[GEN]
 skóra[Sf]=skó+ry[PL]+[NOM]
 skóra[Sf]=skó+ry[PL]+[VOC]
 skóra[Sf]=skó+ry[PL]+[ACC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «rzucił»:
 rzucić[Vdk]=rzu+cił[m3]
Analysis of «Antek.»:
 antek[Sm1]=Ant+ek[SG]+[NOM]+.[.]
Analysis of «I»:
 i[CnjRSzer]=I
 i[PART]=I
 i[Wykrz]=I
 I[CR]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «mówili,»:
 mówić[Vndk]=mów+ili[mo3]
Analysis of «słychać»:
 słychać[Vndk]+[B]
Analysis of «było»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «tylko»:
 tylko[CnjCRInk]
 tylko[PART]
Analysis of «grochot»:
 grochot[Sm3]=grocho+t[SG]+[NOM]
 grochot[Sm3]=grocho+t[SG]+[ACC]
Analysis of «zsypywanych»:
 zsypywać[Vndk]=zsyp+ywany[b10]=ywanych
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «klepisko»:
 klepisko[Sn]=klepis+ko[SG]+[NOM]
 klepisko[Sn]=klepis+ko[SG]+[ACC]
 klepisko[Sn]=klepis+ko[SG]+[VOC]
Analysis of «ziemniaków.»:
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ków[PL]+[GEN]+.[.]
Analysis of «Słońce»:
 słońce[Sn]=Słońc+e[SG]+[NOM]
 słońce[Sn]=Słońc+e[SG]+[ACC]
 słońce[Sn]=Słońc+e[SG]+[VOC]
Analysis of «zgasło,»:
 zgasnąć[Vdk]=zga+sło[n3]
Analysis of «wieczór»:
 wieczór[Sm3]=wiecz+ór[SG]+[NOM]
 wieczór[Sm3]=wiecz+ór[SG]+[ACC]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «robił,»:
 robić[Vndk]=r+obił[m3]
Analysis of «świeciły»:
 świecić[Vndk]=świe+ciły[rz3]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «zorze»:
 zorze[Sn]=zorz+e[SG]+[NOM]
 zorze[Sn]=zorz+e[SG]+[ACC]
 zorze[Sn]=zorz+e[SG]+[VOC]
 zorza[Sf]=zorz+e[PL]+[NOM]
 zorza[Sf]=zorz+e[PL]+[VOC]
 zorza[Sf]=zorz+e[PL]+[ACC]
 zorać[Vdk]=zo+rze[3]
Analysis of «łunami»:
 łuna[Sf]=łu+nami[PL]+[INS]
 łuno[Sn]=łu+nami[PL]+[INS]
Analysis of «zakrzepłej»:
 zakrzepnąć[Vdk]=zakrzep+ły[l07]=łej
Analysis of «krwi»:
 krwi[fraz]
 krew[Sf]=kr+wi[SG]+[GEN]
 krew[Sf]=kr+wi[SG]+[DAT]
 krew[Sf]=kr+wi[SG]+[LOC]
 krew[Sf]=kr+wi[SG]+[VOC]
 krew[Sf]=kr+wi[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «ostygłego»:
 ostygnąć[Vdk]=ostyg+ły[l02]=łego
Analysis of «złota»:
 złoto[Sn]=zło+ta[SG]+[GEN]
 złoto[Sn]=zło+ta[PL]+[NOM]
 złoto[Sn]=zło+ta[PL]+[ACC]
 złoto[Sn]=zło+ta[PL]+[VOC]
 złoty[Adj]=zło+ta[06]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «posypywały»:
 posypywać[Vndk]=posyp+ywały[rz3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «staw»:
 stawić[Vdk]=staw+[i]
 stawić[Vndk]=staw+[i]
 staw[Sm3]+[SG]+[NOM]
 staw[Sm3]+[SG]+[ACC]
 stawa[Sf]=sta+w[PL]+[GEN]
Analysis of «jakby»:
 jakby[CnjPWar]
 jakby[PART]
Analysis of «pyłem»:
 pył[Sm3]=py+łem[SG]+[INS]
Analysis of «miedzianym,»:
 miedziany[Adj]=miedzian+ym[04]
 miedziany[Adj]=miedzian+y[01]+m[Vsg1]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «wody»:
 woda[Sf]=w+ody[SG]+[GEN]
 woda[Sf]=w+ody[PL]+[NOM]
 woda[Sf]=w+ody[PL]+[VOC]
 woda[Sf]=w+ody[PL]+[ACC]
Analysis of «ciche»:
 cichy[Adj]=ci+che[05]
Analysis of «drgały»:
 drgać[Vndk]=drga+ły[rz3]
Analysis of «rdzawą»:
 rdzawy[Adj]=rdzaw+ą[08]
Analysis of «łuską»:
 łuska[Sf]=łus+ką[SG]+[INS]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «szmerem»:
 szmer[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «sennym.»:
 senny[Adj]=senn+ym[04]+.[.]
 senny[Adj]=senn+y[01]+m[Vsg1]+.[.]
Analysis of «Wieś»:
 wieś[Sf]=W+ieś[SG]+[NOM]
 wieś[Sf]=W+ieś[SG]+[ACC]
Analysis of «zapadała»:
 zapadać[Vndk]=zapada+ła[z3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «mrokach»:
 mrok[Sm3]=mro+kach[PL]+[LOC]
 mroka[Sf]=mro+kach[PL]+[LOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «głęboką,»:
 głęboki[Adj]=głębo+ką[08]
Analysis of «martwą»:
 martwy[Adj]=martw+ą[08]
Analysis of «ciszę»:
 cisza[Sf]=cisz+ę[SG]+[ACC]
 ciszyć[Vndk]=cisz+ę[1]
Analysis of «jesiennego»:
 jesienny[Adj]=jesienn+ego[02]
Analysis of «wieczora.»:
 wieczor[Sm3]+a[SG]+[GEN]+.[.]
 wieczór[Sm3]=wiecz+ora[SG]+[GEN]+.[.]
Analysis of «Chałupy»:
 chałupa[Sf]=Chału+py[SG]+[GEN]
 chałupa[Sf]=Chału+py[PL]+[NOM]
 chałupa[Sf]=Chału+py[PL]+[VOC]
 chałupa[Sf]=Chału+py[PL]+[ACC]
Analysis of «malały,»:
 maleć[Vndk]=mal+ały[rz3]
Analysis of «jakby»:
 jakby[CnjPWar]
 jakby[PART]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «przypłaszczały»:
 przypłaszczać[Vndk]=przypłaszcza+ły[rz3]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «ziemi,»:
 ziemia[Sf]=ziem+i[SG]+[GEN]
 ziemia[Sf]=ziem+i[SG]+[DAT]
 ziemia[Sf]=ziem+i[SG]+[LOC]
 ziemia[Sf]=ziem+i[PL]+[GEN]
Analysis of «jakby»:
 jakby[CnjPWar]
 jakby[PART]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «tuliły»:
 tulić[Vndk]=tul+iły[rz3]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «drzew»:
 drzewo[Sn]=drzew+[PL]+[GEN]
Analysis of «sennie»:
 sennie[Adv]
Analysis of «pochylonych,»:
 pochylić[Vdk]=pochyl+ony[b10]=onych
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «płotów»:
 płot[Sm3]=pło+tów[PL]+[GEN]
Analysis of «szarych.»:
 szary[Adj]=szar+ych[10]+.[.]
Analysis of «Antek»:
 antek[Sm1]=Ant+ek[SG]+[NOM]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «Kubą»:
 Kuba[Sf]=Ku+bą[SG]+[INS]
Analysis of «zwozili»:
 zwozić[Vndk]=zw+ozili[mo3]
Analysis of «ziemniaki,»:
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ki[PL]+[NOM]
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ki[PL]+[ACC]
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «Hanka»:
 Hanka[Sf]=Han+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «Józią»:
 Józia[Sf][SG][INS]=Józią
Analysis of «uwijały»:
 uwijać[Vndk]=uwija+ły[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «koło»:
 koło[OpAdNum]
 koło[EGen]
 koło[Sn]=k+oło[SG]+[NOM]
 koło[Sn]=k+oło[SG]+[ACC]
 koło[Sn]=k+oło[SG]+[VOC]
Analysis of «gospodarstwa,»:
 gospodarstwo[Sn]=gospodarstw+a[SG]+[GEN]
 gospodarstwo[Sn]=gospodarstw+a[PL]+[NOM]
 gospodarstwo[Sn]=gospodarstw+a[PL]+[ACC]
 gospodarstwo[Sn]=gospodarstw+a[PL]+[VOC]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «gęsi»:
 gęsi[Adj]+[01]
 gęsi[Adj]+[09]
 gęś[Sf]=gę+si[SG]+[GEN]
 gęś[Sf]=gę+si[SG]+[DAT]
 gęś[Sf]=gę+si[SG]+[LOC]
 gęś[Sf]=gę+si[SG]+[VOC]
 gęś[Sf]=gę+si[PL]+[NOM]
 gęś[Sf]=gę+si[PL]+[VOC]
 gęś[Sf]=gę+si[PL]+[ACC]
 gęś[Sf]=gę+si[PL]+[GEN]
Analysis of «trza»:
 trza[Vndm]
Analysis of «było»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «zagnać»:
 zagnać[Vdk]=zagna+ć[B]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «noc,»:
 noc[Sf]+[SG]+[NOM]
 noc[Sf]+[SG]+[ACC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «świnie»:
 świni[Adj]+e[05]
 świnia[Sf]=świ+nie[PL]+[NOM]
 świnia[Sf]=świ+nie[PL]+[VOC]
 świnia[Sf]=świ+nie[PL]+[ACC]
Analysis of «nakarmić,»:
 nakarmić[Vdk]=nakarm+ić[B]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «kwikiem»:
 kwik[Sm3]=kwi+kiem[SG]+[INS]
Analysis of «cisnęły»:
 cisnąć[Vdk]=ci+snęły[rz3]
 cisnąć[Vndk]=ci+snęły[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «sieni»:
 sień[Sf]=sie+ni[SG]+[GEN]
 sień[Sf]=sie+ni[SG]+[DAT]
 sień[Sf]=sie+ni[SG]+[LOC]
 sień[Sf]=sie+ni[SG]+[VOC]
 sień[Sf]=sie+ni[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «wsadzały»:
 wsadzać[Vndk]=wsadza+ły[rz3]
Analysis of «żarłoczne»:
 żarłoczny[Adj]=żarłoczn+e[05]
Analysis of «ryje»:
 ryj[Sm3]=ry+je[PL]+[NOM]
 ryj[Sm3]=ry+je[PL]+[ACC]
 ryj[Sm3]=ry+je[PL]+[VOC]
 ryć[Vndk]=ry+je[3]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «cebratek»:
 cebratka[Sf]=cebrat+ek[PL]+[GEN]
Analysis of «27,»:
 2[cyfra]+7[cyfra]
Analysis of «gdzie»:
 gdzie[Relator]
 gdzie[PART]
Analysis of «stało»:
 stać[Vdk]=st+ało[n3]
 stać[Vndk]=st+ało[n3]
Analysis of «picie»:
 picie[Sn]=pi+cie[SG]+[NOM]
 picie[Sn]=pi+cie[SG]+[ACC]
 picie[Sn]=pi+cie[SG]+[VOC]
 pita[Sf]=pi+cie[SG]+[DAT]
 pita[Sf]=pi+cie[SG]+[LOC]
 pić[Vndk]=pi+cie[g11]
 pić[Vndk]=pi+cie[g41]
 pić[Vndk]=pi+cie[g71]
Analysis of «dla»:
 dla[EGen]
Analysis of «bydląt,»:
 bydlę[Sn]=bydl+ąt[PL]+[GEN]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «krowy»:
 krowa[Sf]=kr+owy[SG]+[GEN]
 krowa[Sf]=kr+owy[PL]+[NOM]
 krowa[Sf]=kr+owy[PL]+[VOC]
 krowa[Sf]=kr+owy[PL]+[ACC]
Analysis of «wydoić,»:
 wydoić[Vdk]=wyd+oić[B]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «właśnie»:
 właśnie[Dopow]
 właśnie[Adv]
Analysis of «Witek»:
 witka[Sf]=Wit+ek[PL]+[GEN]
 Witek[Sm1]=Wit+ek[SG]+[NOM]
Analysis of «przygnał»:
 przygnać[Vdk]=przygna+ł[m3]
Analysis of «resztę»:
 reszta[Sf]=resz+tę[SG]+[ACC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «pastwiska»:
 pastwisko[Sn]=pastwis+ka[SG]+[GEN]
 pastwisko[Sn]=pastwis+ka[PL]+[NOM]
 pastwisko[Sn]=pastwis+ka[PL]+[ACC]
 pastwisko[Sn]=pastwis+ka[PL]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zakładał»:
 zakładać[Vndk]=zakłada+ł[m3]
Analysis of «im»:
 im[CnjP]
 on[Zc]=im+[D0c1]
 on[Zc]=im+[D0k1]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «drabiny»:
 drabina[Sf]=drabi+ny[SG]+[GEN]
 drabina[Sf]=drabi+ny[PL]+[NOM]
 drabina[Sf]=drabi+ny[PL]+[VOC]
 drabina[Sf]=drabi+ny[PL]+[ACC]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «garści»:
 garść[Sf]=garś+ci[SG]+[GEN]
 garść[Sf]=garś+ci[SG]+[DAT]
 garść[Sf]=garś+ci[SG]+[LOC]
 garść[Sf]=garś+ci[SG]+[VOC]
 garść[Sf]=garś+ci[PL]+[NOM]
 garść[Sf]=garś+ci[PL]+[VOC]
 garść[Sf]=garś+ci[PL]+[ACC]
 garść[Sf]=garś+ci[PL]+[GEN]
Analysis of «siana,»:
 siano[Sn]=sia+na[SG]+[GEN]
 siano[Sn]=sia+na[PL]+[NOM]
 siano[Sn]=sia+na[PL]+[ACC]
 siano[Sn]=sia+na[PL]+[VOC]
 siać[Vndk]=si+any[b06]=ana
Analysis of «żeby»:
 żeby[CnjPCel]
 żeby[OTW]
Analysis of «spokojniej»:
 spokojnie[Adv]=spokojniej+[com]
Analysis of «stały»:
 stały[Adj]=sta+ły[01]
 stać[Vdk]=st+ały[rz3]
 stać[Vndk]=st+ały[rz3]
Analysis of «przy»:
 przy[ELoc]
Analysis of «dojeniu.»:
 doić[Vndk]=d+ojenie[g31]=ojeniu+.[.]
 doić[Vndk]=d+ojenie[g61]=ojeniu+.[.]
Analysis of «Jakoż»:
 jakoż[Cnj]=Jakoż
Analysis of «Józia»:
 Józio[Sm1]=Józi+a[SG]+[GEN]
 Józio[Sm1]=Józi+a[SG]+[ACC]
Analysis of «zabrała»:
 zabrać[Vdk]=zab+rała[z3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «doić»:
 doić[Vndk]=d+oić[B]
Analysis of «pierwszą»:
 pierwszy[Adj]=pierws+zą[08]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «brzegu,»:
 brzeg[Sm3]=brze+gu[SG]+[GEN]
 brzeg[Sm3]=brze+gu[SG]+[LOC]
 brzeg[Sm3]=brze+gu[SG]+[VOC]
Analysis of «gdy»:
 gdy[Relator]
Analysis of «Witek»:
 witka[Sf]=Wit+ek[PL]+[GEN]
 Witek[Sm1]=Wit+ek[SG]+[NOM]
Analysis of «wylazł»:
 wyleźć[Vdk]=wyl+azł[m3]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «żłobów»:
 żłób[Sm1]=żł+obów[PL]+[GEN]
 żłób[Sm1]=żł+obów[PL]+[ACC]
 żłób[Sm3]=żł+obów[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «spytał»:
 spytać[Vdk]=spyta+ł[m3]
Analysis of «cicho,»:
 cicho[Adv]
Analysis of «trwożnie:»:
 trwożnie[Adv]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Józia,»:
 Józio[Sm1]=Józi+a[SG]+[GEN]
 Józio[Sm1]=Józi+a[SG]+[ACC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «gospodarz»:
 gospodarz[Sm1]+[SG]+[NOM]
 gospodarzyć[Vndk]=gospodarz+[i]
Analysis of «źli?…»:
 zły[Adj]=źli+[09]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «O»:
 o[Wykrz]=O
 o[EAccLoc]=O
Analysis of «Jezu,»:
 Jezu[Wykrz_parent]
Analysis of «spiera»:
 spierać[Vndk]=spiera+[3]
Analysis of «cię,»:
 ty[Zb]=cię+[A1]
 ty[Zb]=cię+[G1]
Analysis of «chudziaku,»:
 chudziak[Sm1]=chudzia+ku[SG]+[LOC]
 chudziak[Sm1]=chudzia+ku[SG]+[VOC]
Analysis of «spiera…»:
 spierać[Vndk]=spiera+[3]
Analysis of «tak»:
 tak[Adv]
 tak[Dopow]
 tak[PART]
 taka[Sf]=ta+k[PL]+[GEN]
Analysis of «pomstowali»:
 pomstować[Vndk]=pomst+owali[mo3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «odpowiedziała,»:
 odpowiedzieć[Vdk]=odpowie+działa[z3]
Analysis of «wytykając»:
 wytykać[Vndk]=wytyka+jąc[w]
Analysis of «ku»:
 ku[EDat]
Analysis of «światłu»:
 światło[Sn]=świat+łu[SG]+[DAT]
Analysis of «głowę»:
 głowa[Sf]=gł+owę[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «osłaniając»:
 osłaniać[Vndk]=osłania+jąc[w]
Analysis of «ręką»:
 ręka[Sf]=r+ęką[SG]+[INS]
Analysis of «twarz,»:
 twarz[Sf]+[SG]+[NOM]
 twarz[Sf]+[SG]+[ACC]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «krowa»:
 krowa[Sf]=kr+owa[SG]+[NOM]
Analysis of «chlastała»:
 chlastać[Vndk]=chlasta+ła[z3]
 chlastać[Vndk]=chlas+tała[z3]
Analysis of «ogonem,»:
 ogon[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «oganiając»:
 oganiać[Vndk]=ogania+jąc[w]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «much.»:
 mucha[Sf]=mu+ch[PL]+[GEN]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ale…»:
 ale[CnjCRCent]=Ale
 ale[Dopow]=Ale
 ale[PART]=Ale
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[NOM]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[VOC]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[ACC]
Analysis of «bom»:
 bom[Wykrz_onom]
 bom[Sm3]+[SG]+[NOM]
 bom[Sm3]+[SG]+[ACC]
 bo[CnjPCent]+m[Vsg1]
 bo[PART]+m[Vsg1]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «ale…»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «borowy»:
 borowy[Adj]=borow+y[01]
 borowy[AdjSm1]=borow+y[01]
Analysis of «mię»:
 ja[Zb]=mię+[A1]
 ja[Zb]=mię+[G1]
Analysis of «wygnał»:
 wygnać[Vdk]=wygna+ł[m3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «chciał»:
 chcieć[Vndk]=chc+iał[m3]
Analysis of «kijem»:
 kij[Sm3]=ki+jem[SG]+[INS]
 kij[Sm3]=ki+je[PL]+[ACC]+m[Vsg1]
Analysis of «sprać,»:
 sprać[Vdk]=sp+rać[B]
Analysis of «inom»:
 ino[PART]+m[Vsg1]
Analysis of «uciekł…»:
 uciec.ucieknąć[Vdk]=ucie+kł[m3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «granula»:
 granula[Sf]=granu+la[SG]+[NOM]
Analysis of «28»:
 2[cyfra]+8[cyfra]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «jęła»:
 jąć[Vdk]=j+ęła[z3]
Analysis of «pokładać,»:
 pokładać[Vndk]=pokłada+ć[B]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «porykiwać,»:
 porykiwać[Vndk]=poryk+iwać[B]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «stękać,»:
 stękać[Vndk]=stęka+ć[B]
Analysis of «żem»:
 że[CnjP]+m[Vsg1]
 że[PART]+m[Vsg1]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «chałupy»:
 chałupa[Sf]=chału+py[SG]+[GEN]
 chałupa[Sf]=chału+py[PL]+[NOM]
 chałupa[Sf]=chału+py[PL]+[VOC]
 chałupa[Sf]=chału+py[PL]+[ACC]
Analysis of «przygnał…»:
 przygnać[Vdk]=przygna+ł[m3]
Analysis of «Zamilkł,»:
 zamilknąć[Vdk]=Zamilk+ł[m3]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «słychać»:
 słychać[Vndk]+[B]
Analysis of «było»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «ciche,»:
 cichy[Adj]=ci+che[05]
Analysis of «bolesne»:
 bolesny[Adj]=bole+sne[05]
Analysis of «chlipanie»:
 chlipanie[Sn]=chlipa+nie[SG]+[NOM]
 chlipanie[Sn]=chlipa+nie[SG]+[ACC]
 chlipanie[Sn]=chlipa+nie[SG]+[VOC]
 chlipać[Vndk]=chlip+anie[g11]
 chlipać[Vndk]=chlip+anie[g41]
 chlipać[Vndk]=chlip+anie[g71]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «nosem.»:
 nos[Sm3]+em[SG]+[INS]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Witek…»:
 witka[Sf]=Wit+ek[PL]+[GEN]
 Witek[Sm1]=Wit+ek[SG]+[NOM]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «bucz»:
 bucz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 bucz[Sm3]+[SG]+[ACC]
 buczyć[Vndk]=bucz+[i]
 buczeć[Vndk]=bucz+[i]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «ciele,»:
 ciało[Sn]=ciele+[SG]+[LOC]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «ci»:
 ci[MDwzmac]
 ty[Zb]=ci+[D1]
 ten[Adj]=ci+[09]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «pierwszyzna,»:
 pierwszyzna[Sf]=pierwszy+zna[SG]+[NOM]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «cię»:
 ty[Zb]=cię+[A1]
 ty[Zb]=cię+[G1]
Analysis of «ociec»:
 ociec.ocieknąć[Vdk]=ocie+c[B]
 ociec[Sm1]=o+ciec[SG]+[NOM]
Analysis of «spiera?…»:
 spierać[Vndk]=spiera+[3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Juści,»:
 juści[Dopow]=Juści
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «pierwszyzna,»:
 pierwszyzna[Sf]=pierwszy+zna[SG]+[NOM]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «zawdy»:
 zawdy[Adv]
Analysis of «tak»:
 tak[Adv]
 tak[Dopow]
 tak[PART]
 taka[Sf]=ta+k[PL]+[GEN]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «bojam…»:
 boj[Sm3]=bo+ja[SG]+[GEN]+m[Vsg1]
 boja[Sf]=bo+ja[SG]+[NOM]+m[Vsg1]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «nijakiej»:
 nijaki[Adj]=nija+kiej[07]
Analysis of «wytrzymałości»:
 wytrzymały[Adj]=wytrzyma+łość[S21]=łości
 wytrzymały[Adj]=wytrzyma+łość[S31]=łości
 wytrzymały[Adj]=wytrzyma+łość[S61]=łości
 wytrzymały[Adj]=wytrzyma+łość[S71]=łości
 wytrzymały[Adj]=wytrzyma+łość[S12]=łości
 wytrzymały[Adj]=wytrzyma+łość[S22]=łości
 wytrzymały[Adj]=wytrzyma+łość[S42]=łości
 wytrzymały[Adj]=wytrzyma+łość[S72]=łości
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «bicie»:
 bicie[Sn]=bi+cie[SG]+[NOM]
 bicie[Sn]=bi+cie[SG]+[ACC]
 bicie[Sn]=bi+cie[SG]+[VOC]
 bit[Sm3]=bi+cie[SG]+[LOC]
 bit[Sm3]=bi+cie[SG]+[VOC]
 bić[Vndk]=bi+cie[g11]
 bić[Vndk]=bi+cie[g41]
 bić[Vndk]=bi+cie[g71]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «mam…»:
 mamić[Vndk]=mam+[i]
 mama[Sf]=ma+m[PL]+[GEN]
 mój[Adj]=m+a[06^]+m[Vsg1]
 mieć[Vndk]=m+am[1]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Głupiś,»:
 głupi[Adj]=Głupiś+[01]+[Vsg2]
 głupi[Adj]=Głupi+[01]+ś[Vsg2]
Analysis of «parobek»:
 parobek[Sm1]=parob+ek[SG]+[NOM]
Analysis of «tyli,»:
 tyli[Adj]=tyl+i[01]
 tyli[Adj]=tyl+i[09]
 tyć[Vndk]=ty+li[mo3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «boja»:
 boj[Sm3]=bo+ja[SG]+[GEN]
 boja[Sf]=bo+ja[SG]+[NOM]
Analysis of «się…»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «ja»:
 ja[Zb]+[N0]
Analysis of «przełożę»:
 przełożyć[Vdk]=przeł+ożę[1]
Analysis of «tatusiowi…»:
 tatusiowy[Adj]=tatusiow+i[09]
 tatuś[Sm1]=tatu+siowi[SG]+[DAT]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Przełożysz,»:
 przełożyć[Vdk]=Przeł+ożysz[2]
Analysis of «Józia?»:
 Józio[Sm1]=Józi+a[SG]+[GEN]
 Józio[Sm1]=Józi+a[SG]+[ACC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zawołał»:
 zawołać[Vdk]=zawoła+ł[m3]
Analysis of «radośnie»:
 radośnie[Adv]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «borowy»:
 borowy[Adj]=borow+y[01]
 borowy[AdjSm1]=borow+y[01]
Analysis of «mię»:
 ja[Zb]=mię+[A1]
 ja[Zb]=mię+[G1]
Analysis of «wygnał»:
 wygnać[Vdk]=wygna+ł[m3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «krowami,»:
 krowa[Sf]=kr+owami[PL]+[INS]
Analysis of «bo…»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Przełożę,»:
 przełożyć[Vdk]=Przeł+ożę[1]
Analysis of «Witek,»:
 witka[Sf]=Wit+ek[PL]+[GEN]
 Witek[Sm1]=Wit+ek[SG]+[NOM]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Kiej»:
 ki[Adj]=Ki+ej[07]
Analysis of «tak…»:
 tak[Adv]
 tak[Dopow]
 tak[PART]
 taka[Sf]=ta+k[PL]+[GEN]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «naści»:
 naści[Wykrz_apel]
Analysis of «tego»:
 ten[Adj]=tego+[02]
 to[Za]=tego+[G]
Analysis of «ptaka!»:
 ptak[Sm2]=pta+ka[SG]+[GEN]
 ptak[Sm2]=pta+ka[SG]+[ACC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «szepnął»:
 szepnąć[Vdk]=szep+nął[m3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «radością»:
 radość[Sf]=radoś+cią[SG]+[INS]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «wyjął»:
 wyjąć[Vdk]=wyj+ął[m3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «zanadrza»:
 zanadrze[Sn]=zanadrz+a[SG]+[GEN]
 zanadrze[Sn]=zanadrz+a[PL]+[NOM]
 zanadrze[Sn]=zanadrz+a[PL]+[ACC]
Analysis of «drewniane»:
 drewniany[Adj]=drewnian+e[05]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Obacz»:
 obaczyć[Vdk]=Obacz+[i]
Analysis of «ino,»:
 ino[PART]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «sam»:
 sam[Adv]
 sam[Adj]+[01]
 sam[Sm3]+[SG]+[NOM]
 sam[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «rucha.»:
 ruchać[Vndk]=rucha+[3]+.[.]
 rucho[Sn]=ruch+a[SG]+[GEN]+.[.]
 rucho[Sn]=ruch+a[PL]+[NOM]+.[.]
 rucho[Sn]=ruch+a[PL]+[ACC]+.[.]
 rucho[Sn]=ruch+a[PL]+[VOC]+.[.]
Analysis of «Postawił»:
 postawić[Vdk]=Postaw+ił[m3]
Analysis of «go»:
 on[Zc]=go+[A1m1]
 on[Zc]=go+[G1m1]
 on[Zc]=go+[G1n1]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «progu»:
 próg[Sm3]=pr+ogu[SG]+[GEN]
 próg[Sm3]=pr+ogu[SG]+[LOC]
 próg[Sm3]=pr+ogu[SG]+[VOC]
Analysis of «obory,»:
 obór[Sm3]=ob+ory[PL]+[NOM]
 obór[Sm3]=ob+ory[PL]+[ACC]
 obór[Sm3]=ob+ory[PL]+[VOC]
 obora[Sf]=ob+ory[SG]+[GEN]
 obora[Sf]=ob+ory[PL]+[NOM]
 obora[Sf]=ob+ory[PL]+[VOC]
 obora[Sf]=ob+ory[PL]+[ACC]
Analysis of «nakręcił,»:
 nakręcić[Vdk]=nakrę+cił[m3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «ptak»:
 ptak[Sm2]=pta+k[SG]+[NOM]
Analysis of «zaczął»:
 zacząć[Vdk]=zacz+ął[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «kiwać,»:
 kiwać[Vndk]=kiwa+ć[B]
Analysis of «podnosić»:
 podnosić[Vndk]=podno+sić[B]
Analysis of «nogi»:
 noga[Sf]=n+ogi[SG]+[GEN]
 noga[Sf]=n+ogi[PL]+[NOM]
 noga[Sf]=n+ogi[PL]+[VOC]
 noga[Sf]=n+ogi[PL]+[ACC]
Analysis of «długie»:
 długi[Adj]=dłu+gie[05]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «spacerować…»:
 spacerować[Vndk]=spacer+ować[B]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Bociek,»:
 bociek[Sm2]=Bo+ciek[SG]+[NOM]
Analysis of «Jezu»:
 Jezu[Wykrz_parent]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «dyć»:
 dyć[PART]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «rucha»:
 ruchać[Vndk]=rucha+[3]
 rucho[Sn]=ruch+a[SG]+[GEN]
 rucho[Sn]=ruch+a[PL]+[NOM]
 rucho[Sn]=ruch+a[PL]+[ACC]
 rucho[Sn]=ruch+a[PL]+[VOC]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «żywy!»:
 żywy[Adj]=żyw+y[01]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zawołała»:
 zawołać[Vdk]=zawoła+ła[z3]
Analysis of «zdumiona,»:
 zdumiony[Adj]=zdumi+ona[06]
 zdumić[Vdk]=zdum+iony[b06]=iona
Analysis of «odstawiła»:
 odstawić[Vdk]=odstaw+iła[z3]
Analysis of «szkopek»:
 szkopek[Sm3]=szkop+ek[SG]+[NOM]
 szkopek[Sm3]=szkop+ek[SG]+[ACC]
Analysis of «29,»:
 2[cyfra]+9[cyfra]
Analysis of «przykucnęła»:
 przykucnąć[Vdk]=przykuc+nęła[z3]
Analysis of «przed»:
 przed[EAccIns]
Analysis of «progiem»:
 próg[Sm3]=pr+ogiem[SG]+[INS]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «najżywszą»:
 naj[SUP]+żywy[Adj]=żyws+zą[com_08]
Analysis of «radością»:
 radość[Sf]=radoś+cią[SG]+[INS]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zdumieniem»:
 zdumienie[Sn]=zdumie+niem[SG]+[INS]
 zdumienie[Sn]=zdumie+nie[SG]+[NOM]+m[Vsg1]
 zdumienie[Sn]=zdumie+nie[SG]+[ACC]+m[Vsg1]
 zdumieć[Vdk]=zdumi+enie[g51]=eniem
 zdumieć[Vdk]=zdumi+enie[g11]+m[Vsg1]
 zdumieć[Vdk]=zdumi+enie[g41]+m[Vsg1]
 zdumić[Vdk]=zdum+ienie[g51]=ieniem
 zdumić[Vdk]=zdum+ienie[g11]+m[Vsg1]
 zdumić[Vdk]=zdum+ienie[g41]+m[Vsg1]
Analysis of «patrzyła.»:
 patrzyć[Vndk]=patrz+yła[z3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Jezu!»:
 Jezu[Wykrz_parent]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «ciebie»:
 ty[Zb]=ciebie+[A2]
 ty[Zb]=ciebie+[G2]
Analysis of «mechanik!»:
 mechanik[Sm1]=mechani+k[SG]+[NOM]
Analysis of «I»:
 i[CnjRSzer]=I
 i[PART]=I
 i[Wykrz]=I
 I[CR]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «sam»:
 sam[Adv]
 sam[Adj]+[01]
 sam[Sm3]+[SG]+[NOM]
 sam[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «tak»:
 tak[Adv]
 tak[Dopow]
 tak[PART]
 taka[Sf]=ta+k[PL]+[GEN]
Analysis of «rucha,»:
 ruchać[Vndk]=rucha+[3]
 rucho[Sn]=ruch+a[SG]+[GEN]
 rucho[Sn]=ruch+a[PL]+[NOM]
 rucho[Sn]=ruch+a[PL]+[ACC]
 rucho[Sn]=ruch+a[PL]+[VOC]
Analysis of «co?»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «sam,»:
 sam[Adv]
 sam[Adj]+[01]
 sam[Sm3]+[SG]+[NOM]
 sam[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «Józia,»:
 Józio[Sm1]=Józi+a[SG]+[GEN]
 Józio[Sm1]=Józi+a[SG]+[ACC]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «go»:
 on[Zc]=go+[A1m1]
 on[Zc]=go+[G1m1]
 on[Zc]=go+[G1n1]
Analysis of «kołeczkiem»:
 kołeczek[Sm3]=kołecz+kiem[SG]+[INS]
Analysis of «nakręcę,»:
 nakręcić[Vdk]=nakrę+cę[1]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «se»:
 se[ndm]
Analysis of «spaceruje»:
 spacerować[Vndk]=spacer+uje[3]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «dziedzic»:
 dziedzic[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «obiedzie»:
 obiad[Sm3]=obiedzie+[SG]+[VOC]
 obiad[Sm3]=obiedzie+[SG]+[LOC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «o…»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «odwrócił»:
 odwrócić[Vdk]=odwró+cił[m3]
Analysis of «go,»:
 on[Zc]=go+[A1m1]
 on[Zc]=go+[G1m1]
 on[Zc]=go+[G1n1]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «ptak»:
 ptak[Sm2]=pta+k[SG]+[NOM]
Analysis of «poważnie»:
 poważnie[Adv]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «śmiesznie»:
 śmiesznie[Adv]
Analysis of «zarazem»:
 zarazem[PART]
Analysis of «podnosił»:
 podnosić[Vndk]=podno+sił[m3]
Analysis of «długą»:
 długi[Adj]=dłu+gą[08]
Analysis of «szyję,»:
 szyja[Sf]=szy+ję[SG]+[ACC]
 szyć[Vndk]=szy+ję[1]
Analysis of «podnosił»:
 podnosić[Vndk]=podno+sił[m3]
Analysis of «nogi»:
 noga[Sf]=n+ogi[SG]+[GEN]
 noga[Sf]=n+ogi[PL]+[NOM]
 noga[Sf]=n+ogi[PL]+[VOC]
 noga[Sf]=n+ogi[PL]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «szedł.»:
 iść[Vndk]=sz+edł[m3]+.[.]
Analysis of «Zaczęli»:
 zacząć[Vdk]=Zacz+ęli[mo3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «śmiać»:
 śmiać[Vndk]=śmi+ać[B]
Analysis of «serdecznie»:
 serdecznie[Adv]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «bawić»:
 bawić[Vndk]=baw+ić[B]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «jego»:
 on[Zc]=jego+[A2m1]
 on[Zc]=jego+[G2m1]
 on[Zc]=jego+[G2n1]
Analysis of «ruchami,»:
 rucho[Sn]=ruch+ami[PL]+[INS]
 ruch[Sm3]=ru+chami[PL]+[INS]
Analysis of «tylko»:
 tylko[CnjCRInk]
 tylko[PART]
Analysis of «Józia»:
 Józio[Sm1]=Józi+a[SG]+[GEN]
 Józio[Sm1]=Józi+a[SG]+[ACC]
Analysis of «czasami»:
 czasami[ndm]
 czas[Sm3]+ami[PL]+[INS]
Analysis of «podnosiła»:
 podnosić[Vndk]=podno+siła[z3]
Analysis of «oczy»:
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[VOC]
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[ACC]
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[NOM]
 oczyć[Vndk]=ocz+y[3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «chłopaka»:
 chłopak[Sm1]=chłopa+ka[SG]+[GEN]
 chłopak[Sm1]=chłopa+ka[SG]+[ACC]
 chłopak[Sm3]=chłopa+ka[SG]+[GEN]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «podziw»:
 podziw[fraz]
 podziw[Sm3]+[SG]+[NOM]
 podziw[Sm3]+[SG]+[ACC]
 podziwić[Vdk]=podziw+[i]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «nich»:
 on[Zc]=nich+[A0c2]
 on[Zc]=nich+[G0c2]
 on[Zc]=nich+[G0k2]
 on[Zc]=nich+[L0c0]
 on[Zc]=nich+[L0k0]
Analysis of «był»:
 być[Vndk]=b+ył[m3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «zdumienie.»:
 zdumienie[Sn]=zdumie+nie[SG]+[NOM]+.[.]
 zdumienie[Sn]=zdumie+nie[SG]+[ACC]+.[.]
 zdumienie[Sn]=zdumie+nie[SG]+[VOC]+.[.]
 zdumieć[Vdk]=zdumi+enie[g11]+.[.]
 zdumieć[Vdk]=zdumi+enie[g41]+.[.]
 zdumieć[Vdk]=zdumi+enie[g71]+.[.]
 zdumić[Vdk]=zdum+ienie[g11]+.[.]
 zdumić[Vdk]=zdum+ienie[g41]+.[.]
 zdumić[Vdk]=zdum+ienie[g71]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Józia!»:
 Józio[Sm1]=Józi+a[SG]+[GEN]
 Józio[Sm1]=Józi+a[SG]+[ACC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «rozległ»:
 rozlec.rozlegnąć[Vdk]=rozle+gł[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «głos»:
 głos[Sm3]+[SG]+[NOM]
 głos[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «sprzed»:
 sprzed[EGen]
Analysis of «chałupy.»:
 chałupa[Sf]=chału+py[SG]+[GEN]+.[.]
 chałupa[Sf]=chału+py[PL]+[NOM]+.[.]
 chałupa[Sf]=chału+py[PL]+[VOC]+.[.]
 chałupa[Sf]=chału+py[PL]+[ACC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «odkrzyknęła.»:
 odkrzyknąć[Vdk]=odkrzyk+nęła[z3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Chodzi»:
 chodzić[Vndk]=Ch+odzi[3]
Analysis of «ino.»:
 ino[PART]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Kiej»:
 ki[Adj]=Ki+ej[07]
Analysis of «dojem»:
 dojeść[Vdk]=doj+em[1]
 dój[Sm3]=d+ojem[SG]+[INS]
 dój[Sm3]=d+oje[PL]+[ACC]+m[Vsg1]
Analysis of «krowy.»:
 krowa[Sf]=kr+owy[SG]+[GEN]+.[.]
 krowa[Sf]=kr+owy[PL]+[NOM]+.[.]
 krowa[Sf]=kr+owy[PL]+[VOC]+.[.]
 krowa[Sf]=kr+owy[PL]+[ACC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Pilnuj»:
 pilnować[Vndk]=Piln+uj[i]
Analysis of «tu,»:
 tu[ZP]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «idę»:
 iść[Vndk]=i+dę[1]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «wójta»:
 wójt[Sm1]=wój+ta[SG]+[GEN]
 wójt[Sm1]=wój+ta[SG]+[ACC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «powiedział,»:
 powiedzieć[Vdk]=powie+dział[m3]
Analysis of «wsadzając»:
 wsadzać[Vndk]=wsadza+jąc[w]
Analysis of «głowę»:
 głowa[Sf]=gł+owę[SG]+[ACC]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «ciemnej»:
 ciemny[Adj]=ciemn+ej[07]
Analysis of «obory»:
 obór[Sm3]=ob+ory[PL]+[NOM]
 obór[Sm3]=ob+ory[PL]+[ACC]
 obór[Sm3]=ob+ory[PL]+[VOC]
 obora[Sf]=ob+ory[SG]+[GEN]
 obora[Sf]=ob+ory[PL]+[NOM]
 obora[Sf]=ob+ory[PL]+[VOC]
 obora[Sf]=ob+ory[PL]+[ACC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «ma»:
 mój[Adj]=m+a[06^]
 mieć[Vndk]=m+a[3]
Analysis of «tutaj»:
 tutaj[ZP]
Analysis of «tego»:
 ten[Adj]=tego+[02]
 to[Za]=tego+[G]
Analysis of «znajdka,»:
 znajdek[Sm1]=znajd+ka[SG]+[GEN]
 znajdek[Sm1]=znajd+ka[SG]+[ACC]
 znajdka[Sf]=znajd+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «co?»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Witka?…»:
 witka[Sf]=Wit+ka[SG]+[NOM]
 Witek[Sm1]=Wit+ka[SG]+[GEN]
 Witek[Sm1]=Wit+ka[SG]+[ACC]
Analysis of «ni,»:
 ni[CnjRSzer]
 ni[PART]
Analysis of «pojechał»:
 pojechać[Vdk]=poj+echał[m3]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «ziemniaki»:
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ki[PL]+[NOM]
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ki[PL]+[ACC]
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «Antkiem,»:
 antek[Sm1]=Ant+kiem[SG]+[INS]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «Kuba»:
 Kuba[Sf]=Ku+ba[SG]+[NOM]
Analysis of «miał»:
 miał[Sm3]=mia+ł[SG]+[NOM]
 miał[Sm3]=mia+ł[SG]+[ACC]
 mieć[Vndk]=m+iał[m3]
Analysis of «urżnąć»:
 urżnąć[Vdk]=urż+nąć[B]
Analysis of «sieczki»:
 sieczka[Sf]=siecz+ki[SG]+[GEN]
 sieczka[Sf]=siecz+ki[PL]+[NOM]
 sieczka[Sf]=siecz+ki[PL]+[VOC]
 sieczka[Sf]=siecz+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «dla»:
 dla[EGen]
Analysis of «koni…»:
 koń[Sm2]=ko+ni[PL]+[GEN]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «odpowiedziała»:
 odpowiedzieć[Vdk]=odpowie+działa[z3]
Analysis of «prędko»:
 prędko[Adv]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «trochę»:
 trochę[Adv]
 trochę[Kn]+[3]+[2]
 trocha[Sf]=tro+chę[SG]+[ACC]
Analysis of «niespokojnie,»:
 niespokojnie[Adv]
 nie[NEG]+spokojnie[Adv]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «Witek»:
 witka[Sf]=Wit+ek[PL]+[GEN]
 Witek[Sm1]=Wit+ek[SG]+[NOM]
Analysis of «przycupnął»:
 przycupnąć[Vdk]=przycup+nął[m3]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «nią»:
 on[Zc]=nią+[A0f2]
 on[Zc]=nią+[I0f0]
Analysis of «ze»:
 ze[fraz]
 z[E06s]=ze+[e]
 z[EGenAccIns]=ze+[e]
Analysis of «strachu.»:
 strach[Sm2]=stra+chu[SG]+[LOC]+.[.]
 strach[Sm2]=stra+chu[SG]+[VOC]+.[.]
 strach[Sm3]=stra+chu[SG]+[GEN]+.[.]
 strach[Sm3]=stra+chu[SG]+[LOC]+.[.]
 strach[Sm3]=stra+chu[SG]+[VOC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ścierwa»:
 ścierwo[Sn]=Ścierw+a[SG]+[GEN]
 ścierwo[Sn]=Ścierw+a[PL]+[NOM]
 ścierwo[Sn]=Ścierw+a[PL]+[ACC]
 ścierwo[Sn]=Ścierw+a[PL]+[VOC]
 ścierw[Sm3]=Ścierw+a[SG]+[GEN]
Analysis of «ten»:
 ten[Adj]+[01]
Analysis of «chłopak,»:
 chłopak[Sm1]=chłopa+k[SG]+[NOM]
 chłopak[Sm3]=chłopa+k[SG]+[NOM]
 chłopak[Sm3]=chłopa+k[SG]+[ACC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «pasy»:
 pas[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 pas[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 pas[Sm3]+y[PL]+[VOC]
Analysis of «drzeć,»:
 drzeć[Vndk]=d+rzeć[B]
Analysis of «żeby»:
 żeby[CnjPCel]
 żeby[OTW]
Analysis of «zmarnować»:
 zmarnować[Vdk]=zmarn+ować[B]
Analysis of «taką»:
 taki[Adj]=ta+ką[08]
 taka[Sf]=ta+ką[SG]+[INS]
Analysis of «krowę»:
 krowa[Sf]=kr+owę[SG]+[ACC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «mruczał»:
 mruczeć[Vndk]=mrucz+ał[m3]
Analysis of «powracając»:
 powracać[Vndk]=powraca+jąc[w]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «izby,»:
 izba[Sf]=iz+by[SG]+[GEN]
 izba[Sf]=iz+by[PL]+[NOM]
 izba[Sf]=iz+by[PL]+[VOC]
 izba[Sf]=iz+by[PL]+[ACC]
Analysis of «gdzie»:
 gdzie[Relator]
 gdzie[PART]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «odział»:
 odziać[Vdk]=odzi+ał[m3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «nową»:
 nowy[Adj]=now+ą[08]
Analysis of «kapotę»:
 kapota[Sf]=kapo+tę[SG]+[ACC]
Analysis of «białą,»:
 biały[Adj]=bia+łą[08]
Analysis of «wyszywaną»:
 wyszywać[Vndk]=wyszywa+ny[b08]=ną
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «wszystkich»:
 wszystek[Adj]=wszystkich+[10]
Analysis of «szwach»:
 szew[Sm3]=szw+ach[PL]+[LOC]
Analysis of «czarnymi»:
 czarny[Adj]=czarn+ymi[11]
Analysis of «tasiemkami,»:
 tasiemka[Sf]=tasiem+kami[PL]+[INS]
Analysis of «nadział»:
 nadział[Sm3]=nadzia+ł[SG]+[NOM]
 nadział[Sm3]=nadzia+ł[SG]+[ACC]
 nadziać[Vdk]=nadzi+ał[m3]
Analysis of «wysoki»:
 wysoki[Adj]=wyso+ki[01]
Analysis of «czarny»:
 czarny[Adj]=czarn+y[01]
Analysis of «kapelusz,»:
 kapelusz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 kapelusz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «okręcił»:
 okręcić[Vdk]=okrę+cił[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «czerwonym»:
 czerwony[Adj]=czerwon+ym[04]
 czerwony[Adj]=czerwon+y[01]+m[Vsg1]
 czerwone[AdjSn]=czerwon+ym[04]
Analysis of «pasem»:
 pas[Sm3]+em[SG]+[INS]
 pasmo[Sn]=pa+sem[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «poszedł»:
 pójść[Vdk]=posz+edł[m3]
Analysis of «drogą»:
 drogą[EGen]
 drogi[Adj]=dro+gą[08]
 droga[Sf]=dr+ogą[SG]+[INS]
Analysis of «nad»:
 nad[EAccIns]
Analysis of «stawem»:
 staw[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «ku»:
 ku[EDat]
Analysis of «młynowi.»:
 młynowy[Adj]=młynow+i[09]+.[.]
 młyn[Sm3]+owi[SG]+[DAT]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Roboty»:
 robot[Sm2]=Robo+ty[PL]+[NOM]
 robot[Sm2]=Robo+ty[PL]+[ACC]
 robot[Sm2]=Robo+ty[PL]+[VOC]
 robota[Sf]=Rob+oty[SG]+[GEN]
 robota[Sf]=Rob+oty[PL]+[NOM]
 robota[Sf]=Rob+oty[PL]+[VOC]
 robota[Sf]=Rob+oty[PL]+[ACC]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «tyla…»:
 tyla[Adv]
 tyli[Adj]=tyl+a[06]
Analysis of «zwózka»:
 zwózka[Sf]=zwóz+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «drzewa…»:
 drzewo[Sn]=drzew+a[SG]+[GEN]
 drzewo[Sn]=drzew+a[PL]+[NOM]
 drzewo[Sn]=drzew+a[PL]+[ACC]
 drzewo[Sn]=drzew+a[PL]+[VOC]
Analysis of «siew»:
 siew[Sm3]+[SG]+[NOM]
 siew[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «skończony…»:
 skończony[Adj]=skończ+ony[01]
 skończyć[Vdk]=skończ+ony[b01]
Analysis of «kapusta»:
 kapusta[Sf]=kapu+sta[SG]+[NOM]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «polu…»:
 pole[Sn]=pol+u[SG]+[DAT]
 pole[Sn]=pol+u[SG]+[LOC]
Analysis of «ściółka»:
 ściółka[Sf]=ściół+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «wygrabiona…»:
 wygrabić[Vdk]=wygrab+iony[b06]=iona
Analysis of «podorać»:
 podorać[Vdk]=podo+rać[B]
Analysis of «by»:
 by[PART]
 by[CnjPCel]
 by[OTW]
Analysis of «trza»:
 trza[Vndm]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «kartofle…»:
 kartofla[Sf]=kartof+le[PL]+[NOM]
 kartofla[Sf]=kartof+le[PL]+[VOC]
 kartofla[Sf]=kartof+le[PL]+[ACC]
 kartofel[Sm3]=kartof+le[PL]+[NOM]
 kartofel[Sm3]=kartof+le[PL]+[ACC]
 kartofel[Sm3]=kartof+le[PL]+[VOC]
Analysis of «dobrze»:
 dobrze[Adv]
Analysis of «by»:
 by[PART]
 by[CnjPCel]
 by[OTW]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «owsy…»:
 owies[Sm3]=ows+y[PL]+[NOM]
 owies[Sm3]=ows+y[PL]+[ACC]
 owies[Sm3]=ows+y[PL]+[VOC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «tu»:
 tu[ZP]
Analysis of «jedź»:
 jechać[Vndk]=j+edź[i]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «sądy…»:
 sąd[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 sąd[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 sąd[Sm3]+y[PL]+[VOC]
Analysis of «Laboga,»:
 laboga[Wykrz_parent]=Laboga
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «człek»:
 człek[Sm1]=człe+k[SG]+[NOM]
Analysis of «nigdy»:
 nigdy[ZP]
Analysis of «obrobić»:
 obrobić[Vdk]=obr+obić[B]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «obrobi,»:
 obrobić[Vdk]=obr+obi[3]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «cięgiem»:
 cięgiem[Adv]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «ten»:
 ten[Adj]+[01]
Analysis of «wół»:
 wół[Sm2]=w+ół[SG]+[NOM]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «jarzmie…»:
 jarzmo[Sn]=jarzm+ie[SG]+[LOC]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «wyspać»:
 wyspać[Vdk]=wy+spać[B]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «ma»:
 mój[Adj]=m+a[06^]
 mieć[Vndk]=m+a[3]
Analysis of «czasu»:
 czas[Sm3]+u[SG]+[GEN]
Analysis of «ni»:
 ni[CnjRSzer]
 ni[PART]
Analysis of «odpocząć…»:
 odpocząć[Vdk]=odpocz+ąć[B]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «rozmyślał.»:
 rozmyślać[Vndk]=rozmyśla+ł[m3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «tu»:
 tu[ZP]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «ten»:
 ten[Adj]+[01]
Analysis of «sąd…»:
 sąd[Sm3]+[SG]+[NOM]
 sąd[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «Tłumok»:
 tłumok[Sm3]=Tłumo+k[SG]+[NOM]
 tłumok[Sm3]=Tłumo+k[SG]+[ACC]
Analysis of «ścierwa,»:
 ścierwo[Sn]=ścierw+a[SG]+[GEN]
 ścierwo[Sn]=ścierw+a[PL]+[NOM]
 ścierwo[Sn]=ścierw+a[PL]+[ACC]
 ścierwo[Sn]=ścierw+a[PL]+[VOC]
 ścierw[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «hale,»:
 hale[Dopow]
 hala[Sf]=ha+le[PL]+[NOM]
 hala[Sf]=ha+le[PL]+[VOC]
 hala[Sf]=ha+le[PL]+[ACC]
Analysis of «ja»:
 ja[Zb]+[N0]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «nią»:
 on[Zc]=nią+[A0f2]
 on[Zc]=nią+[I0f0]
Analysis of «żebyś»:
 żeby[CnjPCel]+ś[Vsg2]
 żeby[OTW]+ś[Vsg2]
Analysis of «ozór»:
 ozór[Sm3]=oz+ór[SG]+[NOM]
 ozór[Sm3]=oz+ór[SG]+[ACC]
Analysis of «straciła…»:
 stracić[Vdk]=stra+ciła[z3]
Analysis of «jakaś…»:
 jakiś[Adj]=jakaś+[06]
 jak[Sm2]=ja+ka[SG]+[GEN]+ś[Vsg2]
 jak[Sm2]=ja+ka[SG]+[ACC]+ś[Vsg2]
 jaki[Adj]=ja+ka[06]+ś[Vsg2]
 jaka[Sf]=ja+ka[SG]+[NOM]+ś[Vsg2]
Analysis of «suka…»:
 suka[Sf]=su+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «splunął»:
 splunąć[Vdk]=splu+nął[m3]
Analysis of «ze»:
 ze[fraz]
 z[E06s]=ze+[e]
 z[EGenAccIns]=ze+[e]
Analysis of «złością,»:
 zły[Adj]=zł+ość[S51]=ością
Analysis of «nabił»:
 nabić[Vdk]=nabi+ł[m3]
Analysis of «fajeczkę»:
 fajeczka[Sf]=fajecz+kę[SG]+[ACC]
Analysis of «machorką»:
 machorka[Sf]=machor+ką[SG]+[INS]
Analysis of «30»:
 3[cyfra]+0[cyfra]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «długo»:
 długo[Adv]
Analysis of «pocierał»:
 pocierać[Vndk]=pociera+ł[m3]
Analysis of «zwilgotniałe»:
 zwilgotnieć[Vdk]=zwilgotni+ały[l05]=ałe
Analysis of «zapałki»:
 zapałka[Sf]=zapał+ki[SG]+[GEN]
 zapałka[Sf]=zapał+ki[PL]+[NOM]
 zapałka[Sf]=zapał+ki[PL]+[VOC]
 zapałka[Sf]=zapał+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «portki,»:
 portki[Splt]=port+ki[PL]+[NOM]
 portki[Splt]=port+ki[PL]+[VOC]
 portki[Splt]=port+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «nim»:
 nim[CnjP_Vdk]
 on[Zc]=nim+[D0c2]
 on[Zc]=nim+[D0k2]
 on[Zc]=nim+[I0m0]
 on[Zc]=nim+[I0n0]
 on[Zc]=nim+[L0m0]
 on[Zc]=nim+[L0n0]
Analysis of «zapalił.»:
 zapalić[Vdk]=zapal+ił[m3]+.[.]
Analysis of «Pykał»:
 pykać[Vndk]=Pyka+ł[m3]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «czasu»:
 czas[Sm3]+u[SG]+[GEN]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «czasu»:
 czas[Sm3]+u[SG]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «wlókł»:
 wlec[Vndk]=wl+ókł[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «wolno;»:
 wolno[Vndm]
 wolno[Adv]
Analysis of «bolały»:
 boleć[Vndk]=bol+ały[rz3]
 boleć[Vndk]=b+olały[rz3]
Analysis of «go»:
 on[Zc]=go+[A1m1]
 on[Zc]=go+[G1m1]
 on[Zc]=go+[G1n1]
Analysis of «wszystkie»:
 wszystek[Adj]=wszystkie+[05]
Analysis of «kości»:
 kość[Sf]=koś+ci[SG]+[GEN]
 kość[Sf]=koś+ci[SG]+[DAT]
 kość[Sf]=koś+ci[SG]+[LOC]
 kość[Sf]=koś+ci[SG]+[VOC]
 kość[Sf]=koś+ci[PL]+[NOM]
 kość[Sf]=koś+ci[PL]+[VOC]
 kość[Sf]=koś+ci[PL]+[ACC]
 kość[Sf]=koś+ci[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «żale»:
 żal[Sm3]+e[PL]+[NOM]
 żal[Sm3]+e[PL]+[ACC]
 żal[Sm3]+e[PL]+[VOC]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «krową»:
 krowa[Sf]=kr+ową[SG]+[INS]
Analysis of «raz»:
 raz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 raz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «wraz»:
 wraz[fraz]
 wraz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 wraz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «go»:
 on[Zc]=go+[A1m1]
 on[Zc]=go+[G1m1]
 on[Zc]=go+[G1n1]
Analysis of «markociły»:
 markocić[Vndk]=marko+ciły[rz3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «rozbierały.»:
 rozbierać[Vndk]=rozbiera+ły[rz3]+.[.]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «tu»:
 tu[ZP]
Analysis of «ani»:
 ani[CnjRSzer]
 ani[PART]
Analysis of «odbić»:
 odbić[Vdk]=odbi+ć[B]
 odbić[Vdk]=odbi+cie[g22]=ć
 odbicie[Sn]=odbi+ć[PL]+[GEN]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «kim,»:
 kto[Za]=kim+[I]
 kto[Za]=kim+[L]
 kima[Sf]=ki+m[PL]+[GEN]
 ki[Adj]+m[04]
 ki[Adj]+[01]+m[Vsg1]
Analysis of «ani»:
 ani[CnjRSzer]
 ani[PART]
Analysis of «wyżalić,»:
 wyżalić[Vdk]=wyżal+ić[B]
Analysis of «nic…»:
 nic[Za]+[A]
 nic[Za]+[N]
 nica[Sf]=nic+[PL]+[GEN]
Analysis of «sam»:
 sam[Adv]
 sam[Adj]+[01]
 sam[Sm3]+[SG]+[NOM]
 sam[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «ten»:
 ten[Adj]+[01]
Analysis of «kołek;»:
 kołek[Sm3]=koł+ek[SG]+[NOM]
 kołek[Sm3]=koł+ek[SG]+[ACC]
Analysis of «sam»:
 sam[Adv]
 sam[Adj]+[01]
 sam[Sm3]+[SG]+[NOM]
 sam[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «wszystkim»:
 wszystek[Adj]=wszystkim+[04]
 wszystko[Za]=wszystkim+[I]
 wszystko[Za]=wszystkim+[L]
Analysis of «myśl,»:
 myśl[Sf]+[SG]+[NOM]
 myśl[Sf]+[SG]+[ACC]
 myślić[Vndk]=myśl+[i]
 myśleć[Vndk]=myśl+[i]
Analysis of «sam»:
 sam[Adv]
 sam[Adj]+[01]
 sam[Sm3]+[SG]+[NOM]
 sam[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «deliberuj»:
 deliberować[Vndk]=deliber+uj[i]
Analysis of «łbem,»:
 łeb[Sm3]=łb+em[SG]+[INS]
Analysis of «sam»:
 sam[Adv]
 sam[Adj]+[01]
 sam[Sm3]+[SG]+[NOM]
 sam[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «wszystkiego»:
 wszystek[Adj]=wszystkiego+[02]
 wszystko[Za]=wszystkiego+[G]
Analysis of «obiegaj»:
 obiegać[Vndk]=obiega+j[i]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «ten»:
 ten[Adj]+[01]
Analysis of «pies…»:
 pies[Sm2]+[SG]+[NOM]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «słowa»:
 słowo[Sn]=słow+a[SG]+[GEN]
 słowo[Sn]=słow+a[PL]+[NOM]
 słowo[Sn]=słow+a[PL]+[ACC]
 słowo[Sn]=słow+a[PL]+[VOC]
Analysis of «przemówić»:
 przemówić[Vdk]=przemów+ić[B]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «rady»:
 rad[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 rad[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 rad[Sm3]+y[PL]+[VOC]
 rada[Sf]=ra+dy[SG]+[GEN]
 rada[Sf]=ra+dy[PL]+[NOM]
 rada[Sf]=ra+dy[PL]+[VOC]
 rada[Sf]=ra+dy[PL]+[ACC]
Analysis of «znikąd»:
 znikąd[ZP]
Analysis of «ni»:
 ni[CnjRSzer]
 ni[PART]
Analysis of «pomocy»:
 pomoc[Sf]+y[SG]+[GEN]
 pomoc[Sf]+y[SG]+[DAT]
 pomoc[Sf]+y[SG]+[LOC]
 pomoc[Sf]+y[SG]+[VOC]
 pomoc[Sf]+y[PL]+[GEN]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «strata»:
 strata[Sf]=stra+ta[SG]+[NOM]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «upadek…»:
 upadek[Sm3]=upad+ek[SG]+[NOM]
 upadek[Sm3]=upad+ek[SG]+[ACC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «wszystkie»:
 wszystek[Adj]=wszystkie+[05]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «te»:
 te[ndm]
 ten[Adj]=te+[05'']
Analysis of «wilki»:
 wilk[Sm2]=wil+ki[PL]+[NOM]
 wilk[Sm2]=wil+ki[PL]+[ACC]
 wilk[Sm2]=wil+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «owcą…»:
 owca[Sf]=owc+ą[SG]+[INS]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «skubią,»:
 skubać[Vndk]=sku+bią[l3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «patrzą,»:
 patrzyć[Vndk]=patrz+ą[l3]
 patrzeć[Vndk]=patrz+ą[l3]
Analysis of «kiedy»:
 kiedy[Relator]
 kiedy[Adv]
 kiedy[CnjP]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «kawały…»:
 kawał[Sm3]=kawa+ły[PL]+[NOM]
 kawał[Sm3]=kawa+ły[PL]+[ACC]
 kawał[Sm3]=kawa+ły[PL]+[VOC]
Analysis of «Ciemnawo»:
 ciemnawo[Adv]=Ciemnawo
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «było»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «we»:
 w[EAccLoc]=we+[e]
Analysis of «wsi,»:
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[GEN]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[DAT]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[LOC]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[NOM]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[ACC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[GEN]
Analysis of «przez»:
 przez[EAcc]
Analysis of «przywierane»:
 przywierać[Vndk]=przywiera+ny[b05]=ne
Analysis of «drzwi»:
 drzwi[Splt]+[PL]+[NOM]
 drzwi[Splt]+[PL]+[GEN]
 drzwi[Splt]+[PL]+[ACC]
 drzwi[Splt]+[PL]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «okna,»:
 okno[Sn]=ok+na[SG]+[GEN]
 okno[Sn]=ok+na[PL]+[NOM]
 okno[Sn]=ok+na[PL]+[ACC]
 okno[Sn]=ok+na[PL]+[VOC]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «wieczór»:
 wieczór[Sm3]=wiecz+ór[SG]+[NOM]
 wieczór[Sm3]=wiecz+ór[SG]+[ACC]
Analysis of «był»:
 być[Vndk]=b+ył[m3]
Analysis of «ciepły,»:
 ciepły[Adj]=ciep+ły[01]
Analysis of «buchały»:
 buchać[Vndk]=bucha+ły[rz3]
Analysis of «smugi»:
 smug[Sm3]=smu+gi[PL]+[NOM]
 smug[Sm3]=smu+gi[PL]+[ACC]
 smug[Sm3]=smu+gi[PL]+[VOC]
 smuga[Sf]=smu+gi[SG]+[GEN]
 smuga[Sf]=smu+gi[PL]+[NOM]
 smuga[Sf]=smu+gi[PL]+[VOC]
 smuga[Sf]=smu+gi[PL]+[ACC]
Analysis of «ognisk»:
 ognisko[Sn]=ognis+k[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zapach»:
 zapach[Sm3]=zapa+ch[SG]+[NOM]
 zapach[Sm3]=zapa+ch[SG]+[ACC]
Analysis of «gotowanych»:
 gotowany[Adj]=gotowan+ych[10]
 gotować[Vndk]=got+owany[b10]=owanych
Analysis of «ziemniaków»:
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ków[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «żuru»:
 żur[Sm3]+u[SG]+[GEN]
Analysis of «ze»:
 ze[fraz]
 z[E06s]=ze+[e]
 z[EGenAccIns]=ze+[e]
Analysis of «skwarkami;»:
 skwarka[Sf]=skwar+kami[PL]+[INS]
 skwarek[Sm3]=skwar+kami[PL]+[INS]
Analysis of «gdzieniegdzie»:
 gdzieniegdzie[Adv]
Analysis of «jedli»:
 jedla[Sf]=jed+li[SG]+[GEN]
 jedla[Sf]=jed+li[SG]+[DAT]
 jedla[Sf]=jed+li[SG]+[LOC]
 jedla[Sf]=jed+li[PL]+[GEN]
 jeść[Vndk]=j+edli[mo3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «sieniach»:
 sień[Sf]=sie+niach[PL]+[LOC]
Analysis of «albo»:
 albo[CnjRSzer]
 albo[MDpyt]
 alba[Sf]=al+bo[SG]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zgoła»:
 zgoła[PART]
Analysis of «przed»:
 przed[EAccIns]
Analysis of «domami,»:
 dom[Sm3]+ami[PL]+[INS]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «skrzybot»:
 skrzybot[Sm3]=skrzybo+t[SG]+[NOM]
 skrzybot[Sm3]=skrzybo+t[SG]+[ACC]
Analysis of «łyżek»:
 łyżka[Sf]=łyż+ek[PL]+[GEN]
Analysis of «słychać»:
 słychać[Vndk]+[B]
Analysis of «było»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «pogadywania.»:
 pogadywać[Vndk]=pogad+ywanie[g21]=ywania+.[.]
 pogadywać[Vndk]=pogad+ywanie[g12]=ywania+.[.]
 pogadywać[Vndk]=pogad+ywanie[g42]=ywania+.[.]
 pogadywać[Vndk]=pogad+ywanie[g72]=ywania+.[.]
Analysis of «szedł»:
 iść[Vndk]=sz+edł[m3]
Analysis of «coraz»:
 coraz[Adv]
Analysis of «wolniej,»:
 wolnie[Adv]=wolniej+[com]
 wolno[Adv]=wolniej+[com]
 wolnieć[Vndk]=wolni+ej[i]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «ociężało»:
 ociężało[Adv]
 ociężać[Vndk]=ocięża+ło[n3]
 ociężeć[Vdk]=ocięż+ało[n3]
Analysis of «go»:
 on[Zc]=go+[A1m1]
 on[Zc]=go+[G1m1]
 on[Zc]=go+[G1n1]
Analysis of «rozdrażnienie,»:
 rozdrażnić[Vdk]=rozdraż+nienie[g11]
 rozdrażnić[Vdk]=rozdraż+nienie[g41]
 rozdrażnić[Vdk]=rozdraż+nienie[g71]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «potem»:
 potem[Adv]
 pot[Sm3]=po+tem[SG]+[INS]
Analysis of «przypomnienie»:
 przypomnienie[Sn]=przypomnie+nie[SG]+[NOM]
 przypomnienie[Sn]=przypomnie+nie[SG]+[ACC]
 przypomnienie[Sn]=przypomnie+nie[SG]+[VOC]
 przypomnieć[Vdk]=przypomn+ienie[g11]
 przypomnieć[Vdk]=przypomn+ienie[g41]
 przypomnieć[Vdk]=przypomn+ienie[g71]
Analysis of «nieboszczki,»:
 nieboszczka[Sf]=nieboszcz+ki[SG]+[GEN]
 nieboszczka[Sf]=nieboszcz+ki[PL]+[NOM]
 nieboszczka[Sf]=nieboszcz+ki[PL]+[VOC]
 nieboszczka[Sf]=nieboszcz+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «ją»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «zwiesnę»:
 zwiesna[Sf]=zwie+snę[SG]+[ACC]
Analysis of «był»:
 być[Vndk]=b+ył[m3]
Analysis of «pochował,»:
 pochować[Vdk]=pochowa+ł[m3]
Analysis of «ułapiło»:
 ułapić[Vdk]=ułap+iło[n3]
Analysis of «go»:
 on[Zc]=go+[A1m1]
 on[Zc]=go+[G1m1]
 on[Zc]=go+[G1n1]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «grdykę…»:
 grdyka[Sf]=grdy+kę[SG]+[ACC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ho!»:
 ho[Wykrz]=Ho
Analysis of «ho!…»:
 ho[Wykrz]
Analysis of «przy»:
 przy[ELoc]
Analysis of «niej,»:
 on[Zc]=niej+[D0f2]
 on[Zc]=niej+[G0f2]
 on[Zc]=niej+[L0f0]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «ją»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «wspominam»:
 wspominać[Vndk]=wspomina+m[1]
Analysis of «wieczorem»:
 wieczor[Sm3]+em[SG]+[INS]
 wieczór[Sm3]=wiecz+orem[SG]+[INS]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «dobry»:
 dobry[Adj]=dobr+y[01]
Analysis of «sposób,»:
 sposób[fraz]
 sposób[Sm3]=spos+ób[SG]+[NOM]
 sposób[Sm3]=spos+ób[SG]+[ACC]
 sposobić[Vndk]=spos+ób[i]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «przygodziłoby»:
 przygodzić[Vdk]=przyg+odziłoby[nC3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «tak»:
 tak[Adv]
 tak[Dopow]
 tak[PART]
 taka[Sf]=ta+k[PL]+[GEN]
Analysis of «granuli…»:
 granula[Sf]=granu+li[SG]+[GEN]
 granula[Sf]=granu+li[SG]+[DAT]
 granula[Sf]=granu+li[SG]+[LOC]
Analysis of «gospodyni»:
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[NOM]
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[GEN]
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[DAT]
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[LOC]
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[VOC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «była,»:
 były[Adj]=by+ła[06]
 być[Vndk]=b+yła[z3]
Analysis of «gospodyni!…»:
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[NOM]
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[GEN]
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[DAT]
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[LOC]
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[VOC]
Analysis of «Juści,»:
 juści[Dopow]=Juści
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «mamrot,»:
 mamrot[Sm3]=mamro+t[SG]+[NOM]
 mamrot[Sm3]=mamro+t[SG]+[ACC]
 mamrot[Sm1]=mamro+t[SG]+[NOM]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «przeklętnica»:
 przeklętnica[Sf]=przeklętnic+a[SG]+[NOM]
Analysis of «też,»:
 tenże[Adj]=też+[05'']
 też[PART]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «dobrego»:
 dobry[Adj]=dobr+ego[02]
 dobre[AdjSn]=dobr+ego[02]
Analysis of «słowa»:
 słowo[Sn]=słow+a[SG]+[GEN]
 słowo[Sn]=słow+a[PL]+[NOM]
 słowo[Sn]=słow+a[PL]+[ACC]
 słowo[Sn]=słow+a[PL]+[VOC]
Analysis of «nikomu»:
 nikt[Za]=nikomu+[D]
Analysis of «dać»:
 dać[Vdk]=da+ć[B]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «dała»:
 dać[Vdk]=da+ła[z3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «cięgiem»:
 cięgiem[Adv]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «babami»:
 baba[Sf]=ba+bami[PL]+[INS]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «łby»:
 łeb[Sm3]=łb+y[PL]+[NOM]
 łeb[Sm3]=łb+y[PL]+[ACC]
 łeb[Sm3]=łb+y[PL]+[VOC]
Analysis of «wodziła…»:
 wodzić[Vndk]=w+odziła[z3]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «zawżdy»:
 zawżdy[Adv]
Analysis of «żona»:
 żona[Sf]=żo+na[SG]+[NOM]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «gospodyni!»:
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[NOM]
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[GEN]
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[DAT]
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[LOC]
 gospodyni[Sf]=gospody+ni[SG]+[VOC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Tu»:
 tu[ZP]=Tu
Analysis of «westchnął»:
 westchnąć[Vdk]=westch+nął[m3]
Analysis of «pobożnie»:
 pobożnie[Adv]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «jej»:
 jej[Wykrz]
 on[Zc]=jej+[D0f1]
 on[Zc]=jej+[G0f1]
Analysis of «intencję,»:
 intencja[Sf]=intenc+ję[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «żal»:
 żal[Adv]
 żal[Vndm]
 żal[Sm3]+[SG]+[NOM]
 żal[Sm3]+[SG]+[ACC]
 żalić[Vndk]=żal+[i]
Analysis of «go»:
 on[Zc]=go+[A1m1]
 on[Zc]=go+[G1m1]
 on[Zc]=go+[G1n1]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «większy»:
 duży[Adj]=więks+zy[com_01]
 wielki[Adj]=więks+zy[com_01]
Analysis of «dusił,»:
 dusić[Vndk]=du+sił[m3]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «przypominał,»:
 przypominać[Vndk]=przypomina+ł[m3]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «bywało…»:
 bywać[Vndk]=bywa+ło[n3]
Analysis of «Przyszedł»:
 przyjść[Vdk]=Przysz+edł[m3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «roboty,»:
 robot[Sm2]=robo+ty[PL]+[NOM]
 robot[Sm2]=robo+ty[PL]+[ACC]
 robot[Sm2]=robo+ty[PL]+[VOC]
 robota[Sf]=rob+oty[SG]+[GEN]
 robota[Sf]=rob+oty[PL]+[NOM]
 robota[Sf]=rob+oty[PL]+[VOC]
 robota[Sf]=rob+oty[PL]+[ACC]
Analysis of «spracowany»:
 spracowany[Adj]=spracowan+y[01]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «jeść»:
 jeść[Vndk]=j+eść[B]
Analysis of «tłusto»:
 tłusto[Adv]
Analysis of «dała,»:
 dać[Vdk]=da+ła[z3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «często»:
 często[Adv]
Analysis of «gęsto»:
 gęsto[Adv]
Analysis of «kiełbasy»:
 kiełbasa[Sf]=kiełba+sy[SG]+[GEN]
 kiełbasa[Sf]=kiełba+sy[PL]+[NOM]
 kiełbasa[Sf]=kiełba+sy[PL]+[VOC]
 kiełbasa[Sf]=kiełba+sy[PL]+[ACC]
Analysis of «podtykała»:
 podtykać[Vndk]=podtyka+ła[z3]
Analysis of «kryjomo»:
 kryjomo[Adv]
Analysis of «przed»:
 przed[EAccIns]
Analysis of «dzieciskami…»:
 dzieciska[Splt]=dziecisk+ami[PL]+[INS]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «wszystko»:
 wszystko[Adv]
 wszystko[Za]+[A]
 wszystko[Za]+[N]
Analysis of «darzyło!…»:
 darzyć[Vndk]=darz+yło[n3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «cielaki,»:
 cielak[Sm2]=ciela+ki[PL]+[NOM]
 cielak[Sm2]=ciela+ki[PL]+[ACC]
 cielak[Sm2]=ciela+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «gąski,»:
 gąska[Sf]=gąs+ki[SG]+[GEN]
 gąska[Sf]=gąs+ki[PL]+[NOM]
 gąska[Sf]=gąs+ki[PL]+[VOC]
 gąska[Sf]=gąs+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «prosiaki…»:
 prosiak[Sm2]=prosia+ki[PL]+[NOM]
 prosiak[Sm2]=prosia+ki[PL]+[ACC]
 prosiak[Sm2]=prosia+ki[PL]+[VOC]
 pro[Adj']+siaki[Adj]=sia+ki[01]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «było»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «czym»:
 czym[Cnj]
 co[Za]=czym+[I]
 co[Za]=czym+[L]
 czy[Cnj]+m[Vsg1]
 czy[MDpyt]+m[Vsg1]
Analysis of «jeździć»:
 jeździć[Vndk]=je+ździć[B]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «miasta,»:
 miasto[Sn]=mias+ta[SG]+[GEN]
 miasto[Sn]=mias+ta[PL]+[NOM]
 miasto[Sn]=mias+ta[PL]+[ACC]
 miasto[Sn]=mias+ta[PL]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «grosz»:
 grosz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 grosz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «był»:
 być[Vndk]=b+ył[m3]
Analysis of «zawsze»:
 zawsze[fraz]
 zawsze[Adv]
Analysis of «gotowy,»:
 gotowy[Adj]=gotow+y[01]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «zakład»:
 zakład[Sm3]+[SG]+[NOM]
 zakład[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «samego»:
 sam[Adj]+ego[02]
Analysis of «przychówku…»:
 przychówek[Sm3]=przychów+ku[SG]+[GEN]
 przychówek[Sm3]=przychów+ku[SG]+[LOC]
 przychówek[Sm3]=przychów+ku[SG]+[VOC]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «kapusty»:
 kapusta[Sf]=kapu+sty[SG]+[GEN]
 kapusta[Sf]=kapu+sty[PL]+[NOM]
 kapusta[Sf]=kapu+sty[PL]+[VOC]
 kapusta[Sf]=kapu+sty[PL]+[ACC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «grochem,»:
 groch[Sm3]=gro+chem[SG]+[INS]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «zgoła»:
 zgoła[PART]
Analysis of «tak»:
 tak[Adv]
 tak[Dopow]
 tak[PART]
 taka[Sf]=ta+k[PL]+[GEN]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «potrafi…»:
 potrafić[Vdk]=potraf+i[3]
 potrafić[Vndk]=potraf+i[3]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «teraz»:
 teraz[ZP]
Analysis of «co?…»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «Antek»:
 antek[Sm1]=Ant+ek[SG]+[NOM]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «swoją»:
 swój[Adj]=sw+oją[08]
 swoić[Vndk]=sw+oją[l3]
Analysis of «stronę»:
 strona[Sf]=stro+nę[SG]+[ACC]
Analysis of «ciągnie,»:
 ciągnąć[Vndk]=ciąg+nie[3]
Analysis of «kowal»:
 kowal[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «też»:
 tenże[Adj]=też+[05'']
 też[PART]
Analysis of «wypatruje,»:
 wypatrywać[Vndk]=wypatr+uje[3]
Analysis of «aby»:
 aby[CnjPCel]
 aby[MDpyt]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «chycić,»:
 chycić[Vdk]=chy+cić[B]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «Józka?»:
 Józek[Sm1]=Józ+ka[SG]+[GEN]
 Józek[Sm1]=Józ+ka[SG]+[ACC]
 Józka[Sf]=Józ+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «Skrzat»:
 skrzat[Sm2]=Skrza+t[SG]+[NOM]
Analysis of «głupi,»:
 głupi[Adj]+[01]
 głupi[Adj]+[09]
Analysis of «któremu»:
 który[Adj]=któr+emu[03]
Analysis of «plewy»:
 plew[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 plew[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 plew[Sm3]+y[PL]+[VOC]
 plewa[Sf]=ple+wy[SG]+[GEN]
 plewa[Sf]=ple+wy[PL]+[NOM]
 plewa[Sf]=ple+wy[PL]+[VOC]
 plewa[Sf]=ple+wy[PL]+[ACC]
 plewy[Splt]=ple+wy[PL]+[NOM]
 plewy[Splt]=ple+wy[PL]+[VOC]
 plewy[Splt]=ple+wy[PL]+[ACC]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «we»:
 w[EAccLoc]=we+[e]
Analysis of «łbie,»:
 łeb[Sm3]=łb+ie[SG]+[LOC]
 łeb[Sm3]=łb+ie[SG]+[VOC]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «dziwota,»:
 dziwota[Sf]=dziwo+ta[SG]+[NOM]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «mało»:
 mało[fraz]
 mało[Kn]+[3]+[2]
 mało[Adv]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «dziesiąty»:
 dziesiąty[Adj]=dziesią+ty[01]
Analysis of «rok»:
 rok[Sm3]=ro+k[SG]+[NOM]
 rok[Sm3]=ro+k[SG]+[ACC]
Analysis of «idzie…»:
 id[Sm3]+zie[SG]+[LOC]
 id[Sm3]+zie[SG]+[VOC]
 iść[Vndk]=i+dzie[3]
Analysis of «Hanka»:
 Hanka[Sf]=Han+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «ta»:
 ta[Dopow]
 ta[PART]
 ten[Adj]=ta+[06]
Analysis of «ćma»:
 ćmy[Adj]=ćm+a[06]
 ćma[Sf]=ć+ma[SG]+[NOM]
Analysis of «łazi,»:
 łazić[Vndk]=ła+zi[3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «choruje»:
 chorować[Vndk]=chor+uje[3]
Analysis of «jeno,»:
 jeno[PART]
 jena[Sf]=je+no[SG]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «tyle»:
 tyle[Adv]
 tyle[Kn]+[3]+[2]
 tyle[Ka]+[1]
 tyli[Adj]=tyl+e[05]
 tył[Sm3]=ty+le[SG]+[LOC]
 tył[Sm3]=ty+le[SG]+[VOC]
Analysis of «zrobi,»:
 zrobić[Vdk]=zr+obi[3]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «ten»:
 ten[Adj]+[01]
Analysis of «pies»:
 pies[Sm2]+[SG]+[NOM]
Analysis of «zapłacze…»:
 zapłakać[Vdk]=zapła+cze[3]
Analysis of «Toć»:
 toć[PART]=Toć
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «marnieje»:
 marnieć[Vndk]=marni+eje[3]
Analysis of «wszystko…»:
 wszystko[Adv]
 wszystko[Za]+[A]
 wszystko[Za]+[N]
Analysis of «granule»:
 granula[Sf]=granu+le[PL]+[NOM]
 granula[Sf]=granu+le[PL]+[VOC]
 granula[Sf]=granu+le[PL]+[ACC]
Analysis of «trza»:
 trza[Vndm]
Analysis of «było»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «dorznąć…»:
 dorznąć[Vdk]=dorz+nąć[B]
Analysis of «we»:
 w[EAccLoc]=we+[e]
Analysis of «żniwa»:
 żniwo[Sn]=żniw+a[SG]+[GEN]
 żniwo[Sn]=żniw+a[PL]+[NOM]
 żniwo[Sn]=żniw+a[PL]+[ACC]
 żniwo[Sn]=żniw+a[PL]+[VOC]
Analysis of «wieprzak»:
 wieprzak[Sm2]=wieprza+k[SG]+[NOM]
Analysis of «zdechł…»:
 zdechnąć[Vdk]=zdech+ł[m3]
Analysis of «wrony»:
 wrony[Adj]=wron+y[01]
 wrony[AdjSm2]=wron+y[01]
 wrona[Sf]=wro+ny[SG]+[GEN]
 wrona[Sf]=wro+ny[PL]+[NOM]
 wrona[Sf]=wro+ny[PL]+[VOC]
 wrona[Sf]=wro+ny[PL]+[ACC]
Analysis of «gąski»:
 gąska[Sf]=gąs+ki[SG]+[GEN]
 gąska[Sf]=gąs+ki[PL]+[NOM]
 gąska[Sf]=gąs+ki[PL]+[VOC]
 gąska[Sf]=gąs+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «tak»:
 tak[Adv]
 tak[Dopow]
 tak[PART]
 taka[Sf]=ta+k[PL]+[GEN]
Analysis of «przebrały,»:
 przebrać[Vdk]=przeb+rały[rz3]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «połowa»:
 połowa[Sf]=poł+owa[SG]+[NOM]
Analysis of «ostała!…»:
 ostać[Vdk]=ost+ała[z3]
Analysis of «Tyle»:
 tyle[Adv]=Tyle
 tyle[Kn]=Tyle+[3]+[2]
 tyle[Ka]=Tyle+[1]
 tyli[Adj]=Tyl+e[05]
 tył[Sm3]=Ty+le[SG]+[LOC]
 tył[Sm3]=Ty+le[SG]+[VOC]
Analysis of «tyle»:
 tyle[Adv]
 tyle[Kn]+[3]+[2]
 tyle[Ka]+[1]
 tyli[Adj]=tyl+e[05]
 tył[Sm3]=ty+le[SG]+[LOC]
 tył[Sm3]=ty+le[SG]+[VOC]
Analysis of «upadku!…»:
 upadek[Sm3]=upad+ku[SG]+[GEN]
 upadek[Sm3]=upad+ku[SG]+[LOC]
 upadek[Sm3]=upad+ku[SG]+[VOC]
Analysis of «Przez»:
 przez[EAcc]=Przez
Analysis of «sito»:
 sito[Sn]=si+to[SG]+[NOM]
 sito[Sn]=si+to[SG]+[ACC]
 sito[Sn]=si+to[SG]+[VOC]
Analysis of «leci,»:
 lecieć[Vndk]=le+ci[3]
Analysis of «przez»:
 przez[EAcc]
Analysis of «sito…»:
 sito[Sn]=si+to[SG]+[NOM]
 sito[Sn]=si+to[SG]+[ACC]
 sito[Sn]=si+to[SG]+[VOC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ale»:
 ale[CnjCRCent]=Ale
 ale[Dopow]=Ale
 ale[PART]=Ale
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[NOM]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[VOC]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[ACC]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «dam!»:
 dama[Sf]=da+m[PL]+[GEN]
 dać[Vdk]=da+m[1]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «wykrzyknął»:
 wykrzyknąć[Vdk]=wykrzyk+nął[m3]
Analysis of «prawie»:
 prawie[PART]
 prawo[Sn]=praw+ie[SG]+[LOC]
Analysis of «głośno»:
 głośno[Adv]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «póki»:
 póki[CnjP]
Analysis of «rucham»:
 ruchać[Vndk]=rucha+m[1]
 rucho[Sn]=ruch+a[SG]+[GEN]+m[Vsg1]
 rucho[Sn]=ruch+a[PL]+[ACC]+m[Vsg1]
Analysis of «tymi»:
 ten[Adj]=tymi+[11]
Analysis of «kulasami,»:
 kulas[Sm1]+ami[PL]+[INS]
 kulas[Sm3]+ami[PL]+[INS]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «ani»:
 ani[CnjRSzer]
 ani[PART]
Analysis of «jednej»:
 jeden[Adj]=jed+nej[07]
Analysis of «morgi»:
 morga[Sf]=mor+gi[SG]+[GEN]
 morga[Sf]=mor+gi[PL]+[NOM]
 morga[Sf]=mor+gi[PL]+[VOC]
 morga[Sf]=mor+gi[PL]+[ACC]
 mórg[Sm3]=m+orgi[PL]+[NOM]
 mórg[Sm3]=m+orgi[PL]+[ACC]
 mórg[Sm3]=m+orgi[PL]+[VOC]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «odpiszę»:
 odpisać[Vdk]=odpis+zę[1]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «31»:
 3[cyfra]+1[cyfra]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «wycug»:
 wycug[Sm3]=wycu+g[SG]+[NOM]
 wycug[Sm3]=wycu+g[SG]+[ACC]
Analysis of «32»:
 3[cyfra]+2[cyfra]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «pójdę…»:
 pójść[Vdk]=pój+dę[1]
Analysis of «Ino»:
 ino[PART]=Ino
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «wojska»:
 wojsko[Sn]=wojs+ka[SG]+[GEN]
 wojsko[Sn]=wojs+ka[PL]+[NOM]
 wojsko[Sn]=wojs+ka[PL]+[ACC]
 wojsko[Sn]=wojs+ka[PL]+[VOC]
 wojska[AdjSf]=wojs+ka[06]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «dom»:
 dom[Sm3]+[SG]+[NOM]
 dom[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «powróci,»:
 powrócić[Vdk]=powró+ci[3]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «se»:
 se[ndm]
Analysis of «Antek»:
 antek[Sm1]=Ant+ek[SG]+[NOM]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «żoniną»:
 żoniny[Adj]=żonin+ą[08]
Analysis of «gospodarkę»:
 gospodarka[Sf]=gospodar+kę[SG]+[ACC]
Analysis of «wróci…»:
 wrócić[Vdk]=wró+ci[3]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «dam…»:
 dama[Sf]=da+m[PL]+[GEN]
 dać[Vdk]=da+m[1]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Niech»:
 niech[OTR]=Niech
Analysis of «będzie»:
 być[Vndk]=b+ędzie[3]
Analysis of «pochwalony!»:
 pochwalić[Vdk]=pochwal+ony[b01]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zabrzmiał»:
 zabrzmieć[Vdk]=zabrzm+iał[m3]
Analysis of «jakiś»:
 jakiś[Adj]+[01]
 jak[Sm2]=ja+ki[PL]+[ACC]+ś[Vsg2]
 jaki[Adj]=ja+ki[01]+ś[Vsg2]
 jaka[Sf]=ja+ki[SG]+[GEN]+ś[Vsg2]
 jaka[Sf]=ja+ki[PL]+[ACC]+ś[Vsg2]
Analysis of «głos.»:
 głos[Sm3]+[SG]+[NOM]+.[.]
 głos[Sm3]+[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Na»:
 na[Wykrz_apel]=Na
 na[EAccLoc]=Na
 Na[skr]
Analysis of «wieki!…»:
 wiek[Sm3]=wie+ki[PL]+[NOM]
 wiek[Sm3]=wie+ki[PL]+[ACC]
 wiek[Sm3]=wie+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «odrzucił»:
 odrzucić[Vdk]=odrzu+cił[m3]
Analysis of «machinalnie»:
 machinalnie[Adv]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «skręcił»:
 skręcić[Vdk]=skrę+cił[m3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «drogi»:
 drogi[Adj]=dro+gi[01]
 droga[Sf]=dr+ogi[SG]+[GEN]
 droga[Sf]=dr+ogi[PL]+[NOM]
 droga[Sf]=dr+ogi[PL]+[VOC]
 droga[Sf]=dr+ogi[PL]+[ACC]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «szerokie»:
 szeroki[Adj]=szero+kie[05]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «długie»:
 długi[Adj]=dłu+gie[05]
Analysis of «opłotki,»:
 opłotek[Sm3]=opłot+ki[PL]+[NOM]
 opłotek[Sm3]=opłot+ki[PL]+[ACC]
 opłotek[Sm3]=opłot+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «wójtowa»:
 wójtowy[Adj]=wójtow+a[06]
Analysis of «osada»:
 osada[Sf]=osa+da[SG]+[NOM]
Analysis of «leżała»:
 leżały[Adj]=leża+ła[06]
 leżeć[Vndk]=leż+ała[z3]
Analysis of «trochę»:
 trochę[Adv]
 trochę[Kn]+[3]+[2]
 trocha[Sf]=tro+chę[SG]+[ACC]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «głębi.»:
 głębia[Sf]=głęb+i[SG]+[GEN]+.[.]
 głębia[Sf]=głęb+i[SG]+[DAT]+.[.]
 głębia[Sf]=głęb+i[SG]+[LOC]+.[.]
 głębia[Sf]=głęb+i[PL]+[GEN]+.[.]
 głębić[Vndk]=głęb+i[3]+.[.]
 głąb[Sf]=gł+ębi[SG]+[GEN]+.[.]
 głąb[Sf]=gł+ębi[SG]+[DAT]+.[.]
 głąb[Sf]=gł+ębi[SG]+[LOC]+.[.]
 głąb[Sf]=gł+ębi[SG]+[VOC]+.[.]
 głąb[Sf]=gł+ębi[PL]+[GEN]+.[.]
Analysis of «W»:
 w[EAccLoc]=W
Analysis of «oknach»:
 okno[Sn]=ok+nach[PL]+[LOC]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «świeciło»:
 świecić[Vndk]=świe+ciło[n3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «pieski»:
 piesek[Sm2]=pies+ki[PL]+[NOM]
 piesek[Sm2]=pies+ki[PL]+[ACC]
 piesek[Sm2]=pies+ki[PL]+[VOC]
 pieski[Adj]=pies+ki[01]
Analysis of «ujadać»:
 ujadać[Vndk]=ujada+ć[B]
Analysis of «poczęły.»:
 począć[Vdk]=pocz+ęły[rz3]+.[.]
Analysis of «Wszedł»:
 wejść[Vdk]=W+szedł[m3]
Analysis of «prosto»:
 prosto[Adv]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «świetlicy.»:
 świetlica[Sf]=świetlic+y[SG]+[GEN]+.[.]
 świetlica[Sf]=świetlic+y[SG]+[DAT]+.[.]
 świetlica[Sf]=świetlic+y[SG]+[LOC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Wójt»:
 wójt[Sm1]=Wój+t[SG]+[NOM]
Analysis of «doma»:
 doma[Adv]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zapytał»:
 zapytać[Vdk]=zapyta+ł[m3]
Analysis of «tłustej»:
 tłusty[Adj]=tłu+stej[07]
Analysis of «kobiety,»:
 kobieta[Sf]=kobie+ty[SG]+[GEN]
 kobieta[Sf]=kobie+ty[PL]+[NOM]
 kobieta[Sf]=kobie+ty[PL]+[VOC]
 kobieta[Sf]=kobie+ty[PL]+[ACC]
Analysis of «klęczącej»:
 klęczący[Adj]=klęcząc+ej[07]
 klęczeć[Vndk]=klęcz+ący[w07]=ącej
Analysis of «przy»:
 przy[ELoc]
Analysis of «kołysce»:
 kołyska[Sf]=kołys+ce[SG]+[DAT]
 kołyska[Sf]=kołys+ce[SG]+[LOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «karmiącej»:
 karmić[Vndk]=karm+iący[w07]=iącej
Analysis of «dziecko.»:
 dziecko[Sn]=dziec+ko[SG]+[NOM]+.[.]
 dziecko[Sn]=dziec+ko[SG]+[ACC]+.[.]
 dziecko[Sn]=dziec+ko[SG]+[VOC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «wrócą,»:
 wrócić[Vdk]=wró+cą[l3]
Analysis of «pojechał»:
 pojechać[Vdk]=poj+echał[m3]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «ziemniaki.»:
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ki[PL]+[NOM]+.[.]
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ki[PL]+[ACC]+.[.]
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ki[PL]+[VOC]+.[.]
Analysis of «Siadajcie,»:
 siadać[Vndk]=Siada+jcie[i2]
Analysis of «Macieju,»:
 Maciej[Sm1]=Macie+ju[SG]+[LOC]
 Maciej[Sm1]=Macie+ju[SG]+[VOC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «dyć»:
 dyć[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «ci»:
 ci[MDwzmac]
 ty[Zb]=ci+[D1]
 ten[Adj]=ci+[09]
Analysis of «też»:
 tenże[Adj]=też+[05'']
 też[PART]
Analysis of «czekają»:
 czekać[Vndk]=czeka+ją[l3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «niego»:
 on[Zc]=niego+[A2m2]
 on[Zc]=niego+[G0n2]
 on[Zc]=niego+[G2m2]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «wskazała»:
 wskazać[Vdk]=wska+zała[z3]
Analysis of «ruchem»:
 rucho[Sn]=ruch+em[SG]+[INS]
 ruch[Sm3]=ru+chem[SG]+[INS]
Analysis of «brody»:
 broda[Sf]=br+ody[SG]+[GEN]
 broda[Sf]=br+ody[PL]+[NOM]
 broda[Sf]=br+ody[PL]+[VOC]
 broda[Sf]=br+ody[PL]+[ACC]
 bród[Sm3]=br+ody[PL]+[NOM]
 bród[Sm3]=br+ody[PL]+[ACC]
 bród[Sm3]=br+ody[PL]+[VOC]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «dziada»:
 dziad[Sm1]+a[SG]+[GEN]
 dziad[Sm1]+a[SG]+[ACC]
Analysis of «siedzącego»:
 siedzący[Adj]=siedząc+ego[02]
 siedzieć[Vndk]=sied+zący[w02]=zącego
Analysis of «przy»:
 przy[ELoc]
Analysis of «kominie;»:
 komin[Sm3]+ie[SG]+[LOC]
 komin[Sm3]+ie[SG]+[VOC]
Analysis of «był»:
 być[Vndk]=b+ył[m3]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «ten»:
 ten[Adj]+[01]
Analysis of «stary»:
 stary[Adj]=star+y[01]
 star[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 star[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 star[Sm3]+y[PL]+[VOC]
Analysis of «ślepiec,»:
 ślepiec[Sm1]=ślep+iec[SG]+[NOM]
Analysis of «wodzony»:
 wodzić[Vndk]=w+odzony[b01]
Analysis of «przez»:
 przez[EAcc]
Analysis of «psa;»:
 pies[Sm2]=ps+a[SG]+[GEN]
 pies[Sm2]=ps+a[SG]+[ACC]
Analysis of «czerwonawe»:
 czerwonawy[Adj]=czerwonaw+e[05]
Analysis of «światło»:
 światło[Adv]
 światło[Sn]=świat+ło[SG]+[NOM]
 światło[Sn]=świat+ło[SG]+[ACC]
 światło[Sn]=świat+ło[SG]+[VOC]
Analysis of «szczap»:
 szczapa[Sf]=szcza+p[PL]+[GEN]
Analysis of «ostro»:
 ostro[Adv]
Analysis of «opływało»:
 opływać[Vndk]=opływa+ło[n3]
Analysis of «jego»:
 on[Zc]=jego+[A2m1]
 on[Zc]=jego+[G2m1]
 on[Zc]=jego+[G2n1]
Analysis of «ogromną,»:
 ogromny[Adj]=ogromn+ą[08]
Analysis of «wygoloną»:
 wygolić[Vdk]=wyg+olony[b08]=oloną
Analysis of «twarz,»:
 twarz[Sf]+[SG]+[NOM]
 twarz[Sf]+[SG]+[ACC]
Analysis of «łysą»:
 łysy[AdjS]=łys+ą[08]
 łysy[Adj]=łys+ą[08]
Analysis of «czaszkę»:
 czaszka[Sf]=czasz+kę[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «szeroko»:
 szeroko[Adv]
Analysis of «otwarte»:
 otwarty[Adj]=otwar+te[05]
 otworzyć[Vdk]=otw+arty[b05]=arte
Analysis of «oczy,»:
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[VOC]
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[ACC]
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[NOM]
 oczyć[Vndk]=ocz+y[3]
Analysis of «zasnute»:
 zasnuć[Vdk]=zasnu+ty[b05]=te
Analysis of «bielmem,»:
 bielmo[Sn]=bielm+em[SG]+[INS]
Analysis of «nieruchomo»:
 nieruchomo[Adv]
 nie[NEG]+ruchomo[Adv]
Analysis of «tkwiące»:
 tkwić[Vndk]=tkw+iący[w05]=iące
 tkwieć[Vndk]=tkw+iący[w05]=iące
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «siwymi,»:
 siwy[Adj]=siw+ymi[11]
Analysis of «krzaczastymi»:
 krzaczasty[Adj]=krzacza+stymi[11]
Analysis of «brwiami…»:
 brew[Sf]=br+wiami[PL]+[INS]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Skąd»:
 skąd[Dopow]=Skąd
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «Pan»:
 pan[fraz]=Pan
 pan[Sm1]=Pan+[SG]+[NOM]
 Pan[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «Bóg»:
 bóg[Sm1]=B+óg[SG]+[NOM]
 Bóg[Sm1]=B+óg[SG]+[NOM]
Analysis of «prowadzi?»:
 prowadzić[Vndk]=prowad+zi[3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zapytał»:
 zapytać[Vdk]=zapyta+ł[m3]
Analysis of «siadając»:
 siadać[Vndk]=siada+jąc[w]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «drugiej»:
 drugi[Adj]=dru+giej[07]
Analysis of «stronie»:
 stronie[fraz]
 strona[Sf]=stro+nie[SG]+[DAT]
 strona[Sf]=stro+nie[SG]+[LOC]
Analysis of «ognia.»:
 ogień[Sm3]=og+nia[SG]+[GEN]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ze»:
 ze[fraz]=Ze
 z[E06s]=Ze+[e]
 z[EGenAccIns]=Ze+[e]
Analysis of «świata,»:
 świat[Sm3]=świa+ta[SG]+[GEN]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «skądże»:
 skądże[Dopow]
 skądże[ZP]
Analysis of «by,»:
 by[PART]
 by[CnjPCel]
 by[OTW]
Analysis of «gospodarzu?»:
 gospodarz[Sm1]+u[SG]+[LOC]
 gospodarz[Sm1]+u[SG]+[VOC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «odpowiadał»:
 odpowiadać[Vndk]=odpowiada+ł[m3]
Analysis of «wolno»:
 wolno[Vndm]
 wolno[Adv]
Analysis of «rozlazłym,»:
 rozlazły[Adj]=rozla+złym[04]
 rozlazły[Adj]=rozla+zły[01]+m[Vsg1]
Analysis of «jęczącym,»:
 jęczący[Adj]=jęcząc+ym[04]
 jęczący[Adj]=jęcząc+y[01]+m[Vsg1]
 jęczeć[Vndk]=jęcz+ący[w04]=ącym
 jęczeć[Vndk]=jęcz+ący[w01]+m[Vsg1]
Analysis of «iście»:
 iście[Adv]
 iście[Sn]=iści+e[SG]+[NOM]
 iście[Sn]=iści+e[SG]+[ACC]
 iście[Sn]=iści+e[SG]+[VOC]
Analysis of «proszalnym»:
 proszalny[Adj]=proszaln+ym[04]
 proszalny[Adj]=proszaln+y[01]+m[Vsg1]
Analysis of «głosem»:
 głos[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «nadstawiał»:
 nadstawiać[Vndk]=nadstawia+ł[m3]
Analysis of «pilnie»:
 pilnie[Adv]
Analysis of «uszów,»:
 ucho[Sn]=uszów+[PL]+[GEN]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «wyciągnął»:
 wyciągnąć[Vdk]=wyciąg+nął[m3]
Analysis of «tabakierkę.»:
 tabakierka[Sf]=tabakier+kę[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Zażyjcie,»:
 zażyć[Vdk]=Zaży+jcie[i2]
Analysis of «gospodarzu.»:
 gospodarz[Sm1]+u[SG]+[LOC]+.[.]
 gospodarz[Sm1]+u[SG]+[VOC]+.[.]
Analysis of «Maciej»:
 Maciej[Sm1]=Macie+j[SG]+[NOM]
Analysis of «zażył»:
 zażyć[Vdk]=zaży+ł[m3]
Analysis of «rzetelnie»:
 rzetelnie[Adv]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «kichnął»:
 kichnąć[Vdk]=kich+nął[m3]
Analysis of «raz»:
 raz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 raz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «raz»:
 raz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 raz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «trzy»:
 trzy[Kb]+[1]
Analysis of «razy,»:
 raz[Sm3]=razy+[PL]+[GEN]
 raz[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 raz[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 raz[Sm3]+y[PL]+[VOC]
Analysis of «aż»:
 aż[CnjP]
 aż[PART]
Analysis of «mu»:
 mu[Wykrz_onom]
 on[Zc]=mu+[D1m1]
 on[Zc]=mu+[D1n1]
Analysis of «łzy»:
 łza[Sf]=ł+zy[SG]+[GEN]
 łza[Sf]=ł+zy[PL]+[NOM]
 łza[Sf]=ł+zy[PL]+[VOC]
 łza[Sf]=ł+zy[PL]+[ACC]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «oczach»:
 oko[Sn]=oczach+[PL]+[LOC]
Analysis of «stanęły.»:
 stanąć[Vdk]=sta+nęły[rz3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Tęga»:
 tęgi[Adj]=Tę+ga[06]
 tęga[Sf]=Tę+ga[SG]+[NOM]
Analysis of «jucha!»:
 jucha[Sf]=ju+cha[SG]+[NOM]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «rękawem»:
 rękaw[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «tarł»:
 trzeć[Vndk]=t+arł[m3]
Analysis of «załzawione»:
 załzawiony[Adj]=załzawi+one[05]
 załzawić[Vdk]=załzaw+iony[b05]=ione
Analysis of «oczy.»:
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[VOC]+.[.]
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[ACC]+.[.]
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[NOM]+.[.]
 oczyć[Vndk]=ocz+y[3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Niech»:
 niech[OTR]=Niech
Analysis of «wam»:
 wy[Za]=wam+[D]
Analysis of «będzie»:
 być[Vndk]=b+ędzie[3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «zdrowie.»:
 zdrowie[Sn]=zdrowi+e[SG]+[NOM]+.[.]
 zdrowie[Sn]=zdrowi+e[SG]+[ACC]+.[.]
 zdrowie[Sn]=zdrowi+e[SG]+[VOC]+.[.]
Analysis of «dobrze»:
 dobrze[Adv]
Analysis of «ano»:
 ano[Dopow]
Analysis of «robi»:
 robić[Vndk]=r+obi[3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «oczy.»:
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[VOC]+.[.]
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[ACC]+.[.]
 oko[Sn]=oczy+[PL]+[NOM]+.[.]
 oczyć[Vndk]=ocz+y[3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Wstąpcie»:
 wstąpić[Vdk]=Wstąp+cie[i2]
Analysis of «jutro»:
 jutro[Adv]
 jutro[Sn]=jut+ro[SG]+[NOM]
 jutro[Sn]=jut+ro[SG]+[ACC]
 jutro[Sn]=jut+ro[SG]+[VOC]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «mnie,»:
 ja[Zb]=mnie+[A2]
 ja[Zb]=mnie+[D2]
 ja[Zb]=mnie+[G2]
 ja[Zb]=mnie+[L0]
 miąć[Vndk]=m+nie[3]
Analysis of «dorznął,»:
 dorznąć[Vdk]=dorz+nął[m3]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «tam»:
 tam[PART]
 tam[ZP]
 ten[Adj]=ta+[06]+m[Vsg1]
 tama[Sf]=ta+m[PL]+[GEN]
Analysis of «jaka»:
 jak[Sm2]=ja+ka[SG]+[GEN]
 jak[Sm2]=ja+ka[SG]+[ACC]
 jaki[Adj]=ja+ka[06]
 jaka[Sf]=ja+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «sztuczka»:
 sztuczka[Sf]=sztucz+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «la»:
 la[Wykrz]
 la[EGen]
Analysis of «was»:
 wy[Za]=was+[A]
 wy[Za]=was+[G]
 wy[Za]=was+[L]
Analysis of «znajść»:
 znajście[Vdk][g22]=znajść
 znajść[Vdk][B]
Analysis of «znajdzie.»:
 znajda[Sf]=znaj+dzie[SG]+[DAT]+.[.]
 znajda[Sf]=znaj+dzie[SG]+[LOC]+.[.]
 znajda[Sm1f]=znaj+dzie[SG]+[DAT]+.[.]
 znajda[Sm1f]=znaj+dzie[SG]+[LOC]+.[.]
 znaleźć[Vdk]=zna+jdzie[3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Bóg»:
 bóg[Sm1]=B+óg[SG]+[NOM]
 Bóg[Sm1]=B+óg[SG]+[NOM]
Analysis of «zapłać…»:
 zapłacić[Vdk]=zapła+ć[i]
Analysis of «widzi»:
 widzieć[Vndk]=wid+zi[3]
Analysis of «mi»:
 mi[ndm]
 ja[Zb]=mi+[D1]
Analysis of «się,»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «co?…»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «juści,»:
 juści[Dopow]
Analysis of «żeście»:
 że[CnjP]+ście[Vpl2]
 że[PART]+ście[Vpl2]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «rozeznali?…»:
 rozeznać[Vdk]=rozezna+li[mo3]
Analysis of «no,»:
 no[Dopow]
 no[MDwzmac]
 no[Wykrz_parent_p]
Analysis of «no.»:
 no[Dopow]+.[.]
 no[MDwzmac]+.[.]
 no[Wykrz_parent_p]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Po»:
 po[E03s]=Po
 po[EAccLoc]=Po
 po[Ehybryd]=Po
Analysis of «głosie»:
 głos[Sm3]+ie[SG]+[LOC]
 głos[Sm3]+ie[SG]+[VOC]
Analysis of «ino,»:
 ino[PART]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «gadaniu.»:
 gadanie[Sn]=gada+niu[SG]+[DAT]+.[.]
 gadanie[Sn]=gada+niu[SG]+[LOC]+.[.]
 gadać[Vndk]=gada+nie[g31]=niu+.[.]
 gadać[Vndk]=gada+nie[g61]=niu+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Cóż»:
 cóż[Za]=Cóż+[A]
 cóż[Za]=Cóż+[N]
Analysis of «ta»:
 ta[Dopow]
 ta[PART]
 ten[Adj]=ta+[06]
Analysis of «we»:
 w[EAccLoc]=we+[e]
Analysis of «świecie»:
 świat[Sm3]=świecie+[SG]+[VOC]
 świat[Sm3]=świecie+[SG]+[LOC]
Analysis of «słychać?»:
 słychać[Vndk]+[B]
Analysis of «Wędrujecie»:
 wędrować[Vndk]=Wędr+ujecie[l2]
Analysis of «cięgiem?»:
 cięgiem[Adv]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Moiściewy,»:
 moiściewy[Wykrz_parent_p]=Moiściewy
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «cóż»:
 cóż[Za]+[A]
 cóż[Za]+[N]
Analysis of «by!»:
 by[PART]
 by[CnjPCel]
 by[OTW]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «źle,»:
 źle[Adv]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «dobrze,»:
 dobrze[Adv]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «różnie,»:
 różnie[Adv]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «we»:
 w[EAccLoc]=we+[e]
Analysis of «świecie.»:
 świat[Sm3]=świecie+[SG]+[VOC]+.[.]
 świat[Sm3]=świecie+[SG]+[LOC]+.[.]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «wszyscy»:
 wszystek[Adj]=wszyscy+[09]
Analysis of «piszczą,»:
 piszczeć[Vndk]=piszcz+ą[l3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «narzekają,»:
 narzekać[Vndk]=narzeka+ją[l3]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «przyjdzie»:
 przyjść[Vdk]=przyj+dzie[3]
Analysis of «dziadowi»:
 dziadowy[Adj]=dziadow+i[09]
 dziad[Sm1]+owi[SG]+[DAT]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «dać»:
 dać[Vdk]=da+ć[B]
Analysis of «abo»:
 abo[CnjRSzer]
 abo[MDpyt]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «drugiemu,»:
 drugi[Adj]=dru+giemu[03]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «gorzałę»:
 gorzała[Sf]=gorza+łę[SG]+[ACC]
Analysis of «mają.»:
 maić[Vndk]=ma+ją[l3]+.[.]
 mieć[Vndk]=m+ają[l3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Prawdę»:
 prawda[Sf]=Praw+dę[SG]+[ACC]
Analysis of «rzekliście,»:
 rzec.rzeknąć[Vdk]=rze+kliście[mo2]
 rzec.rzeknąć[Vndk]=rze+kliście[mo2]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «ano»:
 ano[Dopow]
Analysis of «tak»:
 tak[Adv]
 tak[Dopow]
 tak[PART]
 taka[Sf]=ta+k[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «jest.»:
 być[Vndk]=jes+t[3']+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ho,»:
 ho[Wykrz]=Ho
Analysis of «ho!»:
 ho[Wykrz]
Analysis of «tyle»:
 tyle[Adv]
 tyle[Kn]+[3]+[2]
 tyle[Ka]+[1]
 tyli[Adj]=tyl+e[05]
 tył[Sm3]=ty+le[SG]+[LOC]
 tył[Sm3]=ty+le[SG]+[VOC]
Analysis of «roków»:
 rok[Sm3][PL][GEN]=roków
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «człek»:
 człek[Sm1]=człe+k[SG]+[NOM]
Analysis of «telepie»:
 telepać[Vndk]=telep+ie[3]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «tej»:
 ten[Adj]=tej+[07]
Analysis of «świętej»:
 święty[AdjS]=świę+tej[07]
 święty[Adj]=świę+tej[07]
Analysis of «ziemi,»:
 ziemia[Sf]=ziem+i[SG]+[GEN]
 ziemia[Sf]=ziem+i[SG]+[DAT]
 ziemia[Sf]=ziem+i[SG]+[LOC]
 ziemia[Sf]=ziem+i[PL]+[GEN]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «wie»:
 wiedzieć[Vndk]=wie+[3]
Analysis of «różnie.»:
 różnie[Adv]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «gdzieście»:
 gdzie[PART]+ście[Vpl2]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «podzieli»:
 podzielić[Vdk]=podziel+i[3]
 podziać[Vdk]=podzi+eli[mo3]
Analysis of «tego»:
 ten[Adj]=tego+[02]
 to[Za]=tego+[G]
Analysis of «znajdę,»:
 znajda[Sf]=znaj+dę[SG]+[ACC]
 znajda[Sm1f]=znaj+dę[SG]+[ACC]
 znaleźć[Vdk]=zna+jdę[1]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «was»:
 wy[Za]=was+[A]
 wy[Za]=was+[G]
 wy[Za]=was+[L]
Analysis of «prowadzał»:
 prowadzać[Vndk]=prowadza+ł[m3]
Analysis of «łoni?»:
 łoni[Adv]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zapytała»:
 zapytać[Vdk]=zapyta+ła[z3]
Analysis of «wójtowa.»:
 wójtowy[Adj]=wójtow+a[06]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Poszedł»:
 pójść[Vdk]=Posz+edł[m3]
Analysis of «se»:
 se[ndm]
Analysis of «ścierwa,»:
 ścierwo[Sn]=ścierw+a[SG]+[GEN]
 ścierwo[Sn]=ścierw+a[PL]+[NOM]
 ścierwo[Sn]=ścierw+a[PL]+[ACC]
 ścierwo[Sn]=ścierw+a[PL]+[VOC]
 ścierw[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «poszedł,»:
 pójść[Vdk]=posz+edł[m3]
Analysis of «wyłuskał»:
 wyłuskać[Vdk]=wyłuska+ł[m3]
Analysis of «on»:
 on[Adj]+[01]
 on[Zc]+[N0m0]
Analysis of «mi»:
 mi[ndm]
 ja[Zb]=mi+[D1]
Analysis of «dobrze»:
 dobrze[Adv]
Analysis of «torbeczki…»:
 torbeczka[Sf]=torbecz+ki[SG]+[GEN]
 torbeczka[Sf]=torbecz+ki[PL]+[NOM]
 torbeczka[Sf]=torbecz+ki[PL]+[VOC]
 torbeczka[Sf]=torbecz+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «Miałem»:
 miał[Sm3]=Mia+łem[SG]+[INS]
 mieć[Vndk]=M+iałem[m1]
Analysis of «coś»:
 coś[Za]+[A]
 coś[Za]+[N]
 co[CnjP]+ś[Vsg2]
 co[PART]+ś[Vsg2]
 co[Za]+[A]+ś[Vsg2]
 co[Za]+[N]+ś[Vsg2]
Analysis of «grosza»:
 grosz[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «ludzi»:
 człowiek[Sm1]=ludzi+[PL]+[ACC]
 człowiek[Sm1]=ludzi+[PL]+[GEN]
Analysis of «com»:
 co[CnjP]+m[Vsg1]
 co[PART]+m[Vsg1]
 co[Za]+[A]+m[Vsg1]
 co[Za]+[N]+m[Vsg1]
Analysis of «go»:
 on[Zc]=go+[A1m1]
 on[Zc]=go+[G1m1]
 on[Zc]=go+[G1n1]
Analysis of «niósł»:
 nieść[Vndk]=ni+ósł[m3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «wotywy»:
 wotywa[Sf]=woty+wy[SG]+[GEN]
 wotywa[Sf]=woty+wy[PL]+[NOM]
 wotywa[Sf]=woty+wy[PL]+[VOC]
 wotywa[Sf]=woty+wy[PL]+[ACC]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «Częstochowskiej»:
 częstochowski[Adj]=Częstochows+kiej[07]
Analysis of «Panienki,»:
 panienka[Sf]=Panien+ki[SG]+[GEN]
 panienka[Sf]=Panien+ki[PL]+[NOM]
 panienka[Sf]=Panien+ki[PL]+[VOC]
 panienka[Sf]=Panien+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «mi»:
 mi[ndm]
 ja[Zb]=mi+[D1]
Analysis of «jucha»:
 jucha[Sf]=ju+cha[SG]+[NOM]
Analysis of «podebrał»:
 podebrać[Vdk]=podeb+rał[m3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «poszedł»:
 pójść[Vdk]=posz+edł[m3]
Analysis of «we»:
 w[EAccLoc]=we+[e]
Analysis of «świat!»:
 świat[Sm3]=świa+t[SG]+[NOM]
 świat[Sm3]=świa+t[SG]+[ACC]
Analysis of «Burek!»:
 burek[Sm2]=Bur+ek[SG]+[NOM]
 burka[Sf]=Bur+ek[PL]+[GEN]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «pewnikiem»:
 pewnik[Sm3]=pewni+kiem[SG]+[INS]
Analysis of «wójt!»:
 wójt[Sm1]=wój+t[SG]+[NOM]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «pociągnął»:
 pociągnąć[Vdk]=pociąg+nął[m3]
Analysis of «sznurkiem»:
 sznurek[Sm3]=sznur+kiem[SG]+[INS]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «pies»:
 pies[Sm2]+[SG]+[NOM]
Analysis of «warczeć»:
 warczeć[Vndk]=warcz+eć[B]
Analysis of «przestał.»:
 przestać[Vdk]=przest+ał[m3]+.[.]
Analysis of «Zgadł,»:
 zgadnąć[Vdk]=Zgad+ł[m3]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «wójt»:
 wójt[Sm1]=wój+t[SG]+[NOM]
Analysis of «wszedł,»:
 wejść[Vdk]=w+szedł[m3]
Analysis of «bat»:
 bat[Sm3]=ba+t[SG]+[NOM]
 bat[Sm3]=ba+t[SG]+[ACC]
Analysis of «rzucił»:
 rzucić[Vdk]=rzu+cił[m3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «kąt»:
 kąt[Sm3]=ką+t[SG]+[NOM]
 kąt[Sm3]=ką+t[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «progu»:
 próg[Sm3]=pr+ogu[SG]+[GEN]
 próg[Sm3]=pr+ogu[SG]+[LOC]
 próg[Sm3]=pr+ogu[SG]+[VOC]
Analysis of «wołał:»:
 wołać[Vndk]=woła+ł[m3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Żono,»:
 żona[Sf]=Żo+no[SG]+[VOC]
Analysis of «jeść,»:
 jeść[Vndk]=j+eść[B]
Analysis of «bom»:
 bom[Wykrz_onom]
 bom[Sm3]+[SG]+[NOM]
 bom[Sm3]+[SG]+[ACC]
 bo[CnjPCent]+m[Vsg1]
 bo[PART]+m[Vsg1]
Analysis of «głodny»:
 głodny[Adj]=głodn+y[01]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «wilk»:
 wilk[Sm2]=wil+k[SG]+[NOM]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «macie,»:
 mat[Sm2]=ma+cie[SG]+[LOC]
 mat[Sm2]=ma+cie[SG]+[VOC]
 mat[Sm3]=ma+cie[SG]+[LOC]
 mat[Sm3]=ma+cie[SG]+[VOC]
 mata[Sf]=ma+cie[SG]+[DAT]
 mata[Sf]=ma+cie[SG]+[LOC]
 mat[Sm1]=ma+cie[SG]+[LOC]
 mat[Sm1]=ma+cie[SG]+[VOC]
 mieć[Vndk]=m+acie[l2]
Analysis of «Macieju;»:
 Maciej[Sm1]=Macie+ju[SG]+[LOC]
 Maciej[Sm1]=Macie+ju[SG]+[VOC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «wy»:
 wy[Za]+[N]
Analysis of «czego,»:
 czego[Relator]
 co[Za]=czego+[G]
Analysis of «dziadu?…»:
 dziad[Sm1]=dziadu+[SG]+[VOC]
 dziad[Sm1]=dziadu+[SG]+[LOC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ja»:
 ja[Zb]=Ja+[N0]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «was,»:
 wy[Za]=was+[A]
 wy[Za]=was+[G]
 wy[Za]=was+[L]
Analysis of «Pietrze,»:
 pieter[Sm1][SG][LOC]=Pietrze
 pieter[Sm1][SG][VOC]=Pietrze
Analysis of «wedle»:
 wedle[EGen]
Analysis of «tej»:
 ten[Adj]=tej+[07]
Analysis of «mojej»:
 mój[Adj]=m+ojej[07]
Analysis of «sprawy,»:
 sprawa[Sf]=spra+wy[SG]+[GEN]
 sprawa[Sf]=spra+wy[PL]+[NOM]
 sprawa[Sf]=spra+wy[PL]+[VOC]
 sprawa[Sf]=spra+wy[PL]+[ACC]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «ma»:
 mój[Adj]=m+a[06^]
 mieć[Vndk]=m+a[3]
Analysis of «być»:
 być[Vndk]=b+yć[B]
 być[Vndk]=b+ycie[g22]=yć
Analysis of «jutro.»:
 jutro[Adv]+.[.]
 jutro[Sn]=jut+ro[SG]+[NOM]+.[.]
 jutro[Sn]=jut+ro[SG]+[ACC]+.[.]
 jutro[Sn]=jut+ro[SG]+[VOC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ja»:
 ja[Zb]=Ja+[N0]
Analysis of «zaś»:
 zaś[CnjCRInk]
Analysis of «se»:
 se[ndm]
Analysis of «poczekam,»:
 poczekać[Vdk]=poczeka+m[1]
Analysis of «panie»:
 panie[Wykrz_parent_p]
 pan[Sm1]+ie[SG]+[VOC]
 pani[Sf]=pa+nie[PL]+[NOM]
 pani[Sf]=pa+nie[PL]+[VOC]
 pani[Sf]=pa+nie[PL]+[ACC]
Analysis of «wójcie.»:
 wójt[Sm1]=wój+cie[SG]+[LOC]+.[.]
 wójt[Sm1]=wój+cie[SG]+[VOC]+.[.]
Analysis of «Każecie»:
 kazać[Vdk]=Ka+żecie[l2]
 kazać[Vndk]=Ka+żecie[l2]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «sieniach»:
 sień[Sf]=sie+niach[PL]+[LOC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «dobrze»:
 dobrze[Adv]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «tam»:
 tam[PART]
 tam[ZP]
 ten[Adj]=ta+[06]+m[Vsg1]
 tama[Sf]=ta+m[PL]+[GEN]
Analysis of «będzie,»:
 być[Vndk]=b+ędzie[3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «ostawicie»:
 ostawić[Vdk]=ostaw+icie[l2]
Analysis of «przy»:
 przy[ELoc]
Analysis of «ogniu,»:
 ogień[Sm3]=og+niu[SG]+[LOC]
 ogień[Sm3]=og+niu[SG]+[VOC]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «stary»:
 stary[Adj]=star+y[01]
 star[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 star[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 star[Sm3]+y[PL]+[VOC]
Analysis of «jestem,»:
 być[Vndk]=jes+tem[1']
Analysis of «ostanę,»:
 ostać[Vdk]=ost+anę[1]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «dacie»:
 dacia[Sf]=dac+ie[PL]+[NOM]
 dacia[Sf]=dac+ie[PL]+[VOC]
 dacia[Sf]=dac+ie[PL]+[ACC]
 data[Sf]=da+cie[SG]+[DAT]
 data[Sf]=da+cie[SG]+[LOC]
 dać[Vdk]=da+cie[l2]
Analysis of «tę»:
 ten[Adj]=tę+[08']
Analysis of «miseczkę»:
 miseczka[Sf]=misecz+kę[SG]+[ACC]
Analysis of «ziemniaków»:
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ków[PL]+[GEN]
Analysis of «abo»:
 abo[CnjRSzer]
 abo[MDpyt]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «chleba»:
 chleb[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «skibkę,»:
 skibka[Sf]=skib+kę[SG]+[ACC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «pacierz»:
 pacierz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 pacierz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «was»:
 wy[Za]=was+[A]
 wy[Za]=was+[G]
 wy[Za]=was+[L]
Analysis of «zmówię»:
 zmówić[Vdk]=zmów+ię[1]
Analysis of «jeden»:
 jeden[Kn]+[6]+[2]
 jeden[Adj]=jed+en[01]
Analysis of «abo»:
 abo[CnjRSzer]
 abo[MDpyt]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «drugi…»:
 drugi[Adj]=dru+gi[01]
Analysis of «jakbyście»:
 jakby[CnjPWar]+ście[Vpl2]
 jakby[PART]+ście[Vpl2]
Analysis of «dali»:
 dali[fraz]
 dal[Sf]+i[SG]+[GEN]
 dal[Sf]+i[SG]+[DAT]
 dal[Sf]+i[SG]+[LOC]
 dal[Sf]+i[SG]+[VOC]
 dal[Sf]+i[PL]+[GEN]
 dać[Vdk]=da+li[mo3]
Analysis of «gotowy»:
 gotowy[Adj]=gotow+y[01]
Analysis of «grosz»:
 grosz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 grosz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «abo»:
 abo[CnjRSzer]
 abo[MDpyt]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «dziesiątkę…»:
 dziesiątka[Sf]=dziesiąt+kę[SG]+[ACC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Siedźcie»:
 siedzieć[Vndk]=Sied+źcie[i2]
Analysis of «se,»:
 se[ndm]
Analysis of «dostaniecie»:
 dostać[Vdk]=dost+aniecie[l2]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «kolację,»:
 kolacja[Sf]=kolac+ję[SG]+[ACC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «chcecie,»:
 chcieć[Vndk]=chc+ecie[l2]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «zanocujcie…»:
 zanocować[Vdk]=zanoc+ujcie[i2]
Analysis of «I»:
 i[CnjRSzer]=I
 i[PART]=I
 i[Wykrz]=I
 I[CR]
Analysis of «wójt»:
 wójt[Sm1]=wój+t[SG]+[NOM]
Analysis of «siadł»:
 siąść[Vdk]=si+adł[m3]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «miski,»:
 miska[Sf]=mis+ki[SG]+[GEN]
 miska[Sf]=mis+ki[PL]+[NOM]
 miska[Sf]=mis+ki[PL]+[VOC]
 miska[Sf]=mis+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «okrytej»:
 okryć[Vdk]=okry+ty[b07]=tej
 okryty[Adj]=okry+tej[07]
Analysis of «parą»:
 para[Sf]=pa+rą[SG]+[INS]
Analysis of «świeżo»:
 świeżo[Adv]
Analysis of «utłuczonych»:
 utłuc[Vdk]=utłu+czony[b10]=czonych
Analysis of «ziemniaków»:
 ziemniak[Sm3]=ziemnia+ków[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «polanych»:
 polać[Vdk]=pol+any[b10]=anych
Analysis of «obficie»:
 obficie[Adv]
Analysis of «skwarkami,»:
 skwarka[Sf]=skwar+kami[PL]+[INS]
 skwarek[Sm3]=skwar+kami[PL]+[INS]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «drugiej»:
 drugi[Adj]=dru+giej[07]
Analysis of «donicy»:
 donica[Sf]=donic+y[SG]+[GEN]
 donica[Sf]=donic+y[SG]+[DAT]
 donica[Sf]=donic+y[SG]+[LOC]
Analysis of «stało»:
 stać[Vdk]=st+ało[n3]
 stać[Vndk]=st+ało[n3]
Analysis of «zsiadłe»:
 zsiadły[Adj]=zsiad+łe[05]
Analysis of «mleko.»:
 mleko[Sn]=mle+ko[SG]+[NOM]+.[.]
 mleko[Sn]=mle+ko[SG]+[ACC]+.[.]
 mleko[Sn]=mle+ko[SG]+[VOC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Siadajcie,»:
 siadać[Vndk]=Siada+jcie[i2]
Analysis of «Macieju,»:
 Maciej[Sm1]=Macie+ju[SG]+[LOC]
 Maciej[Sm1]=Macie+ju[SG]+[VOC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «nami,»:
 my[Za]=nami+[I]
Analysis of «zjecie,»:
 zjeść[Vdk]=zj+ecie[l2]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «jest»:
 być[Vndk]=jes+t[3']
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zapraszała»:
 zapraszać[Vndk]=zaprasza+ła[z3]
Analysis of «wójtowa,»:
 wójtowy[Adj]=wójtow+a[06]
Analysis of «kładąc»:
 kłaść[Vndk]=kła+dąc[w]
Analysis of «trzecią»:
 trzeci[Adj]+ą[08]
Analysis of «łyżkę.»:
 łyżka[Sf]=łyż+kę[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Bóg»:
 bóg[Sm1]=B+óg[SG]+[NOM]
 Bóg[Sm1]=B+óg[SG]+[NOM]
Analysis of «zapłać.»:
 zapłacić[Vdk]=zapła+ć[i]+.[.]
Analysis of «Przyjechałem»:
 przyjechać[Vdk]=Przyj+echałem[m1]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «boru,»:
 bór[Sm3]=boru+[SG]+[LOC]
 bor[Sm3]+u[SG]+[GEN]
 bór[Sm3]=b+oru[SG]+[GEN]
Analysis of «tom»:
 tom[Sm3]+[SG]+[NOM]
 tom[Sm3]+[SG]+[ACC]
 ten[Adj]=to+[05']+m[Vsg1]
 to[CnjC]+m[Vsg1]
 to[Za]+[A]+m[Vsg1]
 to[Za]+[N]+m[Vsg1]
Analysis of «se»:
 se[ndm]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «dobrze»:
 dobrze[Adv]
Analysis of «podjadł…»:
 podjeść[Vdk]=podj+adł[m3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Bierzcie»:
 brać[Vndk]=B+ierzcie[i2]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «ano»:
 ano[Dopow]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «łyżkę,»:
 łyżka[Sf]=łyż+kę[SG]+[ACC]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «zaszkodzi»:
 zaszkodzić[Vdk]=zaszk+odzi[3]
Analysis of «wam,»:
 wy[Za]=wam+[D]
Analysis of «teraz»:
 teraz[ZP]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «wieczory»:
 wieczor[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 wieczor[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 wieczor[Sm3]+y[PL]+[VOC]
 wieczór[Sm3]=wiecz+ory[PL]+[NOM]
 wieczór[Sm3]=wiecz+ory[PL]+[ACC]
 wieczór[Sm3]=wiecz+ory[PL]+[VOC]
Analysis of «długie…»:
 długi[Adj]=dłu+gie[05]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Długi»:
 długi[Adj]=Dłu+gi[01]
 dług[Sm3]=Dłu+gi[PL]+[NOM]
 dług[Sm3]=Dłu+gi[PL]+[ACC]
 dług[Sm3]=Dłu+gi[PL]+[VOC]
Analysis of «pacierz»:
 pacierz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 pacierz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «duża»:
 dużać[Vndk]=duża+[3]
 duży[Adj]=duż+a[06]
Analysis of «miska,»:
 miska[Sf]=mis+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «bez»:
 bez[EGen]
 beza[Sf]=be+z[PL]+[GEN]
 bez[Sm3]=b+ez[SG]+[NOM]
 bez[Sm3]=b+ez[SG]+[ACC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «pomarł»:
 pomrzeć[Vdk]=pom+arł[m3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «rzucił»:
 rzucić[Vdk]=rzu+cił[m3]
Analysis of «dziad.»:
 dziad[Sm1]+[SG]+[NOM]+.[.]
Analysis of «wzdragał»:
 wzdragać[Vndk]=wzdraga+ł[m3]
Analysis of «się,»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «końcu,»:
 koniec[Sm3]=ko+ńcu[SG]+[LOC]
 koniec[Sm3]=ko+ńcu[SG]+[VOC]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «słonina»:
 słonina[Sf]=słoni+na[SG]+[NOM]
Analysis of «mocno»:
 mocno[Adv]
Analysis of «raziła»:
 razić[Vdk]=ra+ziła[z3]
 razić[Vndk]=ra+ziła[z3]
Analysis of «mu»:
 mu[Wykrz_onom]
 on[Zc]=mu+[D1m1]
 on[Zc]=mu+[D1n1]
Analysis of «nozdrza,»:
 nozdrze[Sn]=nozdrz+a[SG]+[GEN]
 nozdrze[Sn]=nozdrz+a[PL]+[NOM]
 nozdrze[Sn]=nozdrz+a[PL]+[ACC]
 nozdrza[Splt]=nozdrz+a[PL]+[NOM]
 nozdrza[Splt]=nozdrz+a[PL]+[ACC]
Analysis of «przysiadł»:
 przysiąść[Vdk]=przysi+adł[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «ławki»:
 ławka[Sf]=ław+ki[SG]+[GEN]
 ławka[Sf]=ław+ki[PL]+[NOM]
 ławka[Sf]=ław+ki[PL]+[VOC]
 ławka[Sf]=ław+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «pojadał»:
 pojadać[Vndk]=pojada+ł[m3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «wolna,»:
 wolny[Adj]=woln+a[06]
Analysis of «delikatnie,»:
 delikatnie[Adv]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «obyczaj»:
 obyczaj[Sm3]=obycza+j[SG]+[NOM]
 obyczaj[Sm3]=obycza+j[SG]+[ACC]
Analysis of «kazał.»:
 kazać[Vdk]=ka+zał[m3]+.[.]
 kazać[Vndk]=ka+zał[m3]+.[.]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «wójtowa»:
 wójtowy[Adj]=wójtow+a[06]
Analysis of «raz»:
 raz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 raz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «wraz»:
 wraz[fraz]
 wraz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 wraz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «wstawała»:
 wstawać[Vndk]=wsta+wała[z3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «dokładała»:
 dokładać[Vndk]=dokłada+ła[z3]
Analysis of «kartofli,»:
 kartofla[Sf]=kartof+li[SG]+[GEN]
 kartofla[Sf]=kartof+li[SG]+[DAT]
 kartofla[Sf]=kartof+li[SG]+[LOC]
 kartofla[Sf]=kartof+li[PL]+[GEN]
 kartofel[Sm3]=kartof+li[PL]+[GEN]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «mleka»:
 mleko[Sn]=mle+ka[SG]+[GEN]
 mleko[Sn]=mle+ka[PL]+[NOM]
 mleko[Sn]=mle+ka[PL]+[ACC]
 mleko[Sn]=mle+ka[PL]+[VOC]
Analysis of «przylewała.»:
 przylewać[Vndk]=przylewa+ła[z3]+.[.]
Analysis of «Dziadowski»:
 dziadowski[Adj]=Dziadows+ki[01]
Analysis of «pies»:
 pies[Sm2]+[SG]+[NOM]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «kręcił»:
 kręcić[Vndk]=krę+cił[m3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «skamlał»:
 skamlać[Vndk]=skamla+ł[m3]
 skamlać[Vndk]=skaml+ał[m3]
 skamleć[Vndk]=skaml+ał[m3]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «jadła.»:
 jadło[Sn]=jad+ła[SG]+[GEN]+.[.]
 jadło[Sn]=jad+ła[PL]+[NOM]+.[.]
 jadło[Sn]=jad+ła[PL]+[ACC]+.[.]
 jadło[Sn]=jad+ła[PL]+[VOC]+.[.]
 jeść[Vndk]=j+adła[z3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Burek,»:
 burek[Sm2]=Bur+ek[SG]+[NOM]
 burka[Sf]=Bur+ek[PL]+[GEN]
Analysis of «gospodarze»:
 gospodarz[Sm1]+e[PL]+[NOM]+[UNDEPR]
 gospodarz[Sm1]+e[PL]+[VOC]+[UNDEPR]
 gospodarz[Sm1]+e[PL]+[NOM]+[DEPR]
 gospodarz[Sm1]+e[PL]+[VOC]+[DEPR]
Analysis of «ano»:
 ano[Dopow]
Analysis of «jedzą…»:
 jeść[Vndk]=j+edzą[l3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «ty»:
 ty[Zb]+[N0]
Analysis of «dostaniesz,»:
 dostać[Vdk]=dost+aniesz[2]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «bój»:
 bój[Sm3]=b+ój[SG]+[NOM]
 bój[Sm3]=b+ój[SG]+[ACC]
 bać[Vndk]=b+ój[i]
Analysis of «się…»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «uspokajał»:
 uspokajać[Vndk]=uspokaja+ł[m3]
Analysis of «go»:
 on[Zc]=go+[A1m1]
 on[Zc]=go+[G1m1]
 on[Zc]=go+[G1n1]
Analysis of «dziad»:
 dziad[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «wciągał»:
 wciągać[Vndk]=wciąga+ł[m3]
Analysis of «nozdrzami»:
 nozdrze[Sn]=nozdrz+ami[PL]+[INS]
 nozdrza[Splt]=nozdrz+ami[PL]+[INS]
Analysis of «smakowitą»:
 smakowity[Adj]=smakowi+tą[08]
Analysis of «woń,»:
 woń[Sf]=wo+ń[SG]+[NOM]
 woń[Sf]=wo+ń[SG]+[ACC]
 wonić[Vndk]=wo+ń[i]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «przygrzewał»:
 przygrzewać[Vndk]=przygrzewa+ł[m3]
Analysis of «ręce»:
 ręka[Sf]=r+ęce[SG]+[DAT]
 ręka[Sf]=r+ęce[SG]+[LOC]
 ręka[Sf]=r+ęce[PL]+[NOM]
 ręka[Sf]=r+ęce[PL]+[VOC]
 ręka[Sf]=r+ęce[PL]+[ACC]
Analysis of «przy»:
 przy[ELoc]
Analysis of «ogniu.»:
 ogień[Sm3]=og+niu[SG]+[LOC]+.[.]
 ogień[Sm3]=og+niu[SG]+[VOC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «To»:
 ten[Adj]=To+[05']
 to[CnjC]=To
 to[Za]=To+[A]
 to[Za]=To+[N]
 to[PART]=To
Analysis of «was»:
 wy[Za]=was+[A]
 wy[Za]=was+[G]
 wy[Za]=was+[L]
Analysis of «podobno»:
 podobno[PART]
Analysis of «zaskarżyła»:
 zaskarżyć[Vdk]=zaskarż+yła[z3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zaczął»:
 zacząć[Vdk]=zacz+ął[m3]
Analysis of «wójt,»:
 wójt[Sm1]=wój+t[SG]+[NOM]
Analysis of «podjadłszy»:
 podjeść[Vdk]=podj+adłszy[u]
Analysis of «nieco.»:
 nieco[Kn]+[3]+[2]+.[.]
 nieco[ZP]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «ona»:
 on[Zc]=ona+[N0f0]
 on[Adj]+a[06]
Analysis of «ci!»:
 ci[MDwzmac]
 ty[Zb]=ci+[D1]
 ten[Adj]=ci+[09]
Analysis of «Żem»:
 że[CnjP]=Że+m[Vsg1]
 że[PART]=Że+m[Vsg1]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «jej»:
 jej[Wykrz]
 on[Zc]=jej+[D0f1]
 on[Zc]=jej+[G0f1]
Analysis of «zasług»:
 zasług[Sm3]=zasłu+g[SG]+[NOM]
 zasług[Sm3]=zasłu+g[SG]+[ACC]
 zasługa[Sf]=zasłu+g[PL]+[GEN]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «wypłacił!»:
 wypłacić[Vdk]=wypła+cił[m3]
Analysis of «Zapłaciłem,»:
 zapłacić[Vdk]=Zapła+ciłem[m1]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «Bóg»:
 bóg[Sm1]=B+óg[SG]+[NOM]
 Bóg[Sm1]=B+óg[SG]+[NOM]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «niebie,»:
 niebo[Sn]=nieb+ie[SG]+[LOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «jeszczem»:
 jeszcze[PART]+m[Vsg1]
Analysis of «ponadto»:
 ponadto[PART]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «dobrego»:
 dobry[Adj]=dobr+ego[02]
 dobre[AdjSn]=dobr+ego[02]
Analysis of «serca»:
 serce[Sn]=serc+a[SG]+[GEN]
 serce[Sn]=serc+a[PL]+[NOM]
 serce[Sn]=serc+a[PL]+[ACC]
Analysis of «księdzu»:
 ksiądz[Sm1]=księdzu+[SG]+[LOC]
 ksiądz[Sm1]=księdz+u[SG]+[DAT]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «chrzciny»:
 chrzciny[Splt]=chrzci+ny[PL]+[NOM]
 chrzciny[Splt]=chrzci+ny[PL]+[VOC]
 chrzciny[Splt]=chrzci+ny[PL]+[ACC]
Analysis of «dał»:
 dać[Vdk]=da+ł[m3]
Analysis of «worek»:
 worek[Sm3]=wor+ek[SG]+[NOM]
 worek[Sm3]=wor+ek[SG]+[ACC]
Analysis of «owsa…»:
 owies[Sm3]=ows+a[SG]+[GEN]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ona»:
 on[Zc]=Ona+[N0f0]
 on[Adj]=On+a[06]
Analysis of «powieda,»:
 powiedać[Vndk]=powieda+[3]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «ten»:
 ten[Adj]+[01]
Analysis of «dzieciak»:
 dzieciak[Sm2]=dziecia+k[SG]+[NOM]
Analysis of «to…»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «W»:
 w[EAccLoc]=W
Analysis of «imię»:
 imię[Sn]=imi+ę[SG]+[NOM]
 imię[Sn]=imi+ę[SG]+[ACC]
 imię[Sn]=imi+ę[SG]+[VOC]
Analysis of «Ojca»:
 ojciec[Sm1]=Oj+ca[SG]+[GEN]
 ojciec[Sm1]=Oj+ca[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «Syna!»:
 syn[Sm1]=Syn+a[SG]+[GEN]
 syn[Sm1]=Syn+a[SG]+[ACC]
Analysis of «Wściekła»:
 wściekły[Adj]=Wściek+ła[06]
 wściec.wścieknąć[Vdk]=Wście+kła[z3]
 wściec.wścieknąć[Vdk]=Wście+kły[l06]=kła
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «czy»:
 czy[Cnj]
 czy[MDpyt]
Analysis of «co?»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ho,»:
 ho[Wykrz]=Ho
Analysis of «ho,»:
 ho[Wykrz]
Analysis of «stary»:
 stary[Adj]=star+y[01]
 star[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 star[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 star[Sm3]+y[PL]+[VOC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «was,»:
 wy[Za]=was+[A]
 wy[Za]=was+[G]
 wy[Za]=was+[L]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «majster!»:
 majster[Sm1]=majst+er[SG]+[NOM]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Wójtowie»:
 wójt[Sm1]=Wój+towie[PL]+[NOM]+[UNDEPR]
 wójt[Sm1]=Wój+towie[PL]+[VOC]+[UNDEPR]
Analysis of «poczęli»:
 począć[Vdk]=pocz+ęli[mo3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «śmiać.»:
 śmiać[Vndk]=śmi+ać[B]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Staremu»:
 stary[Adj]=Star+emu[03]
Analysis of «prędzej»:
 prędko[Adv]=prędzej+[com]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «przytrafi,»:
 przytrafić[Vdk]=przytraf+i[3]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «praktyk»:
 praktyk[Sm1]=prakty+k[SG]+[NOM]
 praktyka[Sf]=prakty+k[PL]+[GEN]
Analysis of «ci»:
 ci[MDwzmac]
 ty[Zb]=ci+[D1]
 ten[Adj]=ci+[09]
Analysis of «jest»:
 być[Vndk]=jes+t[3']
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «znający!»:
 znający[AdjS]=znając+y[01]
 znający[AdjS]=znając+y[09]
 znać[Vndk]=zna+jący[w01]
 znać[Vndk]=zna+jący[w09]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «szeptał»:
 szeptać[Vndk]=szep+tał[m3]
Analysis of «dziad.»:
 dziad[Sm1]+[SG]+[NOM]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Cygani»:
 Cygan[Sm1]+i[PL]+[NOM]+[UNDEPR]
 Cygan[Sm1]+i[PL]+[VOC]+[UNDEPR]
 cyganić[Vndk]=Cyga+ni[3]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «ten»:
 ten[Adj]+[01]
Analysis of «pies,»:
 pies[Sm2]+[SG]+[NOM]
Analysis of «anim»:
 ani[CnjRSzer]+m[Vsg1]
 ani[PART]+m[Vsg1]
Analysis of «ją»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «tknął.»:
 tknąć[Vdk]=tk+nął[m3]+.[.]
Analysis of «Jeszcze»:
 jeszcze[PART]=Jeszcze
Analysis of «by,»:
 by[PART]
 by[CnjPCel]
 by[OTW]
Analysis of «taki»:
 taki[ZP]
 taki[Adj]=ta+ki[01]
 taka[Sf]=ta+ki[SG]+[GEN]
 taka[Sf]=ta+ki[PL]+[NOM]
 taka[Sf]=ta+ki[PL]+[VOC]
 taka[Sf]=ta+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «tłumok…»:
 tłumok[Sm3]=tłumo+k[SG]+[NOM]
 tłumok[Sm3]=tłumo+k[SG]+[ACC]
Analysis of «taka»:
 taki[Adj]=ta+ka[06]
 taka[Sf]=ta+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «pode»:
 pod[EAccIns]=pode+[e]
Analysis of «płotem»:
 płot[Sm3]=pło+tem[SG]+[INS]
Analysis of «zdychała,»:
 zdychać[Vndk]=zdycha+ła[z3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «skamlała,»:
 skamlać[Vndk]=skamla+ła[z3]
 skamlać[Vndk]=skaml+ała[z3]
 skamleć[Vndk]=skaml+ała[z3]
Analysis of «ją»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «samą»:
 sam[Adj]+ą[08]
Analysis of «warzę»:
 warzyć[Vndk]=warz+ę[1]
 warza[Sf]=warz+ę[SG]+[ACC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «kąt»:
 kąt[Sm3]=ką+t[SG]+[NOM]
 kąt[Sm3]=ką+t[SG]+[ACC]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «spania»:
 spanie[Sn]=spa+nia[SG]+[GEN]
 spanie[Sn]=spa+nia[PL]+[NOM]
 spanie[Sn]=spa+nia[PL]+[ACC]
 spanie[Sn]=spa+nia[PL]+[VOC]
 spać[Vndk]=sp+anie[g21]=ania
 spać[Vndk]=sp+anie[g12]=ania
 spać[Vndk]=sp+anie[g42]=ania
 spać[Vndk]=sp+anie[g72]=ania
Analysis of «wziąć,»:
 wziąć[Vdk]=w+ziąć[B]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «zimę»:
 zima[Sf]=zi+mę[SG]+[ACC]
Analysis of «szło.»:
 iść[Vndk]=sz+ło[n3]+.[.]
Analysis of «Nie»:
 nie[Dopow]=Nie
 nie[MDprzecz]=Nie
 nie[Cnj]=Nie
 on[Zc]=Nie+[A0k2]
 on[Zc]=Nie+[A0n2]
Analysis of «chciałem,»:
 chcieć[Vndk]=chc+iałem[m1]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «33:»:
 3[cyfra]+3[cyfra]
Analysis of «przyda»:
 przydać[Vdk]=przyda+[3]
Analysis of «sie»:
 si[Adj]=sie+[05'']
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «domu,»:
 dom[Sm3]=domu+[SG]+[VOC]
 dom[Sm3]=domu+[SG]+[LOC]
 dom[Sm3]+u[SG]+[GEN]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «mamy»:
 mama[Sf]=ma+my[SG]+[GEN]
 mama[Sf]=ma+my[PL]+[NOM]
 mama[Sf]=ma+my[PL]+[VOC]
 mama[Sf]=ma+my[PL]+[ACC]
 mieć[Vndk]=m+amy[l1]
Analysis of «przynajmować?»:
 przynajmować[Vndk]=przynajm+ować[B]
Analysis of «będzie»:
 być[Vndk]=b+ędzie[3]
Analysis of «swoja»:
 swój[Adj]=sw+oja[06]
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «ręką…”»:
 ręka[Sf]=r+ęką[SG]+[INS]
Analysis of «Nie»:
 nie[Dopow]=Nie
 nie[MDprzecz]=Nie
 nie[Cnj]=Nie
 on[Zc]=Nie+[A0k2]
 on[Zc]=Nie+[A0n2]
Analysis of «chciałem»:
 chcieć[Vndk]=chc+iałem[m1]
Analysis of «ja,»:
 ja[Zb]+[N0]
Analysis of «jako»:
 jako[Relator]
 jako[Adv]
 jako[CnjNom]
 jako[ENom]
 jaka[Sf]=ja+ko[SG]+[VOC]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «zimą»:
 zima[Sf]=zi+mą[SG]+[INS]
Analysis of «roboty»:
 robot[Sm2]=robo+ty[PL]+[NOM]
 robot[Sm2]=robo+ty[PL]+[ACC]
 robot[Sm2]=robo+ty[PL]+[VOC]
 robota[Sf]=rob+oty[SG]+[GEN]
 robota[Sf]=rob+oty[PL]+[NOM]
 robota[Sf]=rob+oty[PL]+[VOC]
 robota[Sf]=rob+oty[PL]+[ACC]
Analysis of «nijakiej,»:
 nijaki[Adj]=nija+kiej[07]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «jedna»:
 jednać[Vndk]=jedna+[3]
 jeden[Adj]=jed+na[06]
 jeden[Adj]=jed+na[FEM]+[SG]+[NOM]
Analysis of «gęba»:
 gęba[Sf]=gę+ba[SG]+[NOM]
Analysis of «więcej»:
 dużo[Adv]=więcej+[com]
 wiele[Adv]=więcej+[com]
 więcej[Adv_num]
 więcej[Kn]+[3]+[4]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «miski.»:
 miska[Sf]=mis+ki[SG]+[GEN]+.[.]
 miska[Sf]=mis+ki[PL]+[NOM]+.[.]
 miska[Sf]=mis+ki[PL]+[VOC]+.[.]
 miska[Sf]=mis+ki[PL]+[ACC]+.[.]
Analysis of «Ale»:
 ale[CnjCRCent]=Ale
 ale[Dopow]=Ale
 ale[PART]=Ale
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[NOM]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[VOC]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[ACC]
Analysis of «„Nie»:
 nie[Dopow]=Nie
 nie[MDprzecz]=Nie
 nie[Cnj]=Nie
 on[Zc]=Nie+[A0k2]
 on[Zc]=Nie+[A0n2]
Analysis of «turbuj»:
 turbować[Vndk]=turb+uj[i]
Analysis of «się,»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «umie»:
 um[Sm3]+ie[SG]+[LOC]
 um[Sm3]+ie[SG]+[VOC]
 umieć[Vndk]=um+ie[3]
Analysis of «pono»:
 pono[PART]
Analysis of «wełniaki»:
 wełniak[Sm3]=wełnia+ki[PL]+[NOM]
 wełniak[Sm3]=wełnia+ki[PL]+[ACC]
 wełniak[Sm3]=wełnia+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «płótno»:
 płótno[Sn]=płót+no[SG]+[NOM]
 płótno[Sn]=płót+no[SG]+[ACC]
 płótno[Sn]=płót+no[SG]+[VOC]
Analysis of «tkać,»:
 tkać[Vndk]=tka+ć[B]
Analysis of «zasadzę»:
 zasadzić[Vdk]=zasad+zę[1]
Analysis of «ją»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «se»:
 se[ndm]
Analysis of «ścibie,»:
 ścibać[Vndk]=ści+bie[3]
Analysis of «zawżdy»:
 zawżdy[Adv]
Analysis of «coś»:
 coś[Za]+[A]
 coś[Za]+[N]
 co[CnjP]+ś[Vsg2]
 co[PART]+ś[Vsg2]
 co[Za]+[A]+ś[Vsg2]
 co[Za]+[N]+ś[Vsg2]
Analysis of «No»:
 no[Dopow]=No
 no[MDwzmac]=No
 no[Wykrz_parent_p]=No
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «ostała,»:
 ostać[Vdk]=ost+ała[z3]
Analysis of «odpasła»:
 odpaść[Vdk]=odpa+sła[z3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «postarała»:
 postarać[Vdk]=postara+ła[z3]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «przychówek»:
 przychówek[Sm3]=przychów+ek[SG]+[NOM]
 przychówek[Sm3]=przychów+ek[SG]+[ACC]
Analysis of «34…»:
 3[cyfra]+4[cyfra]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «kto»:
 kto[Za]+[N]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «spółce,»:
 spółka[Sf]=spół+ce[SG]+[DAT]
 spółka[Sf]=spół+ce[SG]+[LOC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «różnie»:
 różnie[Adv]
Analysis of «gadali…»:
 gadać[Vndk]=gada+li[mo3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ona»:
 on[Zc]=Ona+[N0f0]
 on[Adj]=On+a[06]
Analysis of «skarży»:
 skarżyć[Vndk]=skarż+y[3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «was.»:
 wy[Za]=was+[A]+.[.]
 wy[Za]=was+[G]+.[.]
 wy[Za]=was+[L]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Zakatrupię»:
 zakatrupić[Vdk]=Zakatrup+ię[1]
Analysis of «cygana»:
 cygan[Sm1]+a[SG]+[GEN]
 cygan[Sm1]+a[SG]+[ACC]
Analysis of «pieskiego!»:
 pieski[Adj]=pies+kiego[02]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ale»:
 ale[CnjCRCent]=Ale
 ale[Dopow]=Ale
 ale[PART]=Ale
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[NOM]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[VOC]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[ACC]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «sądu»:
 sąd[Sm3]+u[SG]+[GEN]
Analysis of «trza»:
 trza[Vndm]
Analysis of «wam»:
 wy[Za]=wam+[D]
Analysis of «iść.»:
 iść[Vndk]=i+ść[B]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Pójdę.»:
 pójść[Vdk]=Pój+dę[1]+.[.]
Analysis of «Bóg»:
 bóg[Sm1]=B+óg[SG]+[NOM]
 Bóg[Sm1]=B+óg[SG]+[NOM]
Analysis of «zapłać,»:
 zapłacić[Vdk]=zapła+ć[i]
Analysis of «żeście»:
 że[CnjP]+ście[Vpl2]
 że[PART]+ście[Vpl2]
Analysis of «mi»:
 mi[ndm]
 ja[Zb]=mi+[D1]
Analysis of «powiedzieli,»:
 powiedzieć[Vdk]=powie+dzieli[mo3]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «wiedziałem»:
 wiedzieć[Vndk]=wie+działem[m1]
Analysis of «ino,»:
 ino[PART]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «zasługi»:
 zasług[Sm3]=zasłu+gi[PL]+[NOM]
 zasług[Sm3]=zasłu+gi[PL]+[ACC]
 zasług[Sm3]=zasłu+gi[PL]+[VOC]
 zasługa[Sf]=zasłu+gi[SG]+[GEN]
 zasługa[Sf]=zasłu+gi[PL]+[NOM]
 zasługa[Sf]=zasłu+gi[PL]+[VOC]
 zasługa[Sf]=zasłu+gi[PL]+[ACC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «zapłaciłem,»:
 zapłacić[Vdk]=zapła+ciłem[m1]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «świadków»:
 świadek[Sm1]=świad+ków[PL]+[GEN]
 świadek[Sm1]=świad+ków[PL]+[ACC]
Analysis of «mam!»:
 mamić[Vndk]=mam+[i]
 mama[Sf]=ma+m[PL]+[GEN]
 mój[Adj]=m+a[06^]+m[Vsg1]
 mieć[Vndk]=m+am[1]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «pyskacz»:
 pyskacz[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «zapowietrzony,»:
 zapowietrzony[Adj]=zapowietrz+ony[01]
 zapowietrzyć[Vdk]=zapowietrz+ony[b01]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «dziadówka!»:
 dziadówka[Sf]=dziadów+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «tyle»:
 tyle[Adv]
 tyle[Kn]+[3]+[2]
 tyle[Ka]+[1]
 tyli[Adj]=tyl+e[05]
 tył[Sm3]=ty+le[SG]+[LOC]
 tył[Sm3]=ty+le[SG]+[VOC]
Analysis of «umartwienia,»:
 umartwić[Vdk]=umartw+ienie[g21]=ienia
 umartwić[Vdk]=umartw+ienie[g12]=ienia
 umartwić[Vdk]=umartw+ienie[g42]=ienia
 umartwić[Vdk]=umartw+ienie[g72]=ienia
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «chyba»:
 chyba[PART]
 chybać[Vndk]=chyba+[3]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «udzierżę»:
 udzierżeć[Vdk]=udzierż+ę[1]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «mi»:
 mi[ndm]
 ja[Zb]=mi+[D1]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «krowa»:
 krowa[Sf]=kr+owa[SG]+[NOM]
Analysis of «padła,»:
 padło[Sn]=pad+ła[SG]+[GEN]
 padło[Sn]=pad+ła[PL]+[NOM]
 padło[Sn]=pad+ła[PL]+[ACC]
 padło[Sn]=pad+ła[PL]+[VOC]
 paść.padnąć[Vdk]=pa+dła[z3]
 paść.padnąć[Vdk]=pa+dły[l06]=dła
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «dorznąć»:
 dorznąć[Vdk]=dorz+nąć[B]
Analysis of «musiałem,»:
 musieć[Vndk]=mu+siałem[m1]
Analysis of «roboty»:
 robot[Sm2]=robo+ty[PL]+[NOM]
 robot[Sm2]=robo+ty[PL]+[ACC]
 robot[Sm2]=robo+ty[PL]+[VOC]
 robota[Sf]=rob+oty[SG]+[GEN]
 robota[Sf]=rob+oty[PL]+[NOM]
 robota[Sf]=rob+oty[PL]+[VOC]
 robota[Sf]=rob+oty[PL]+[ACC]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «pokończone,»:
 pokończyć[Vdk]=pokończ+ony[b05]=one
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «tu»:
 tu[ZP]
Analysis of «człowiek»:
 człowiek[Sm1]=człowie+k[SG]+[NOM]
Analysis of «sam»:
 sam[Adv]
 sam[Adj]+[01]
 sam[Sm3]+[SG]+[NOM]
 sam[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «ten»:
 ten[Adj]+[01]
Analysis of «palec.»:
 palec[Sm3]=pal+ec[SG]+[NOM]+.[.]
 palec[Sm3]=pal+ec[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «U»:
 u[ndm]=U
 u[EGen]=U
Analysis of «wdowca»:
 wdowiec[Sm1]=wdow+ca[SG]+[GEN]
 wdowiec[Sm1]=wdow+ca[SG]+[ACC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «między»:
 między[EAccIns]
Analysis of «wilkami»:
 wilk[Sm2]=wil+kami[PL]+[INS]
Analysis of «owca»:
 owca[Sf]=owc+a[SG]+[NOM]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «powiedział»:
 powiedzieć[Vdk]=powie+dział[m3]
Analysis of «znowu»:
 znowu[PART]
Analysis of «dziad.»:
 dziad[Sm1]+[SG]+[NOM]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «O»:
 o[Wykrz]=O
 o[EAccLoc]=O
Analysis of «krowiem»:
 krowi[Adj]+e[05]+m[Vsg1]
 krowa[Sf]=kr+owie[SG]+[DAT]+m[Vsg1]
 krowa[Sf]=kr+owie[SG]+[LOC]+m[Vsg1]
Analysis of «słyszał,»:
 słyszeć[Vndk]=słysz+ał[m3]
Analysis of «mówili»:
 mówić[Vndk]=mów+ili[mo3]
Analysis of «mi»:
 mi[ndm]
 ja[Zb]=mi+[D1]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «polu…»:
 pole[Sn]=pol+u[SG]+[DAT]
 pole[Sn]=pol+u[SG]+[LOC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «To»:
 ten[Adj]=To+[05']
 to[CnjC]=To
 to[Za]=To+[A]
 to[Za]=To+[N]
 to[PART]=To
Analysis of «dworska»:
 dworski[Adj]=dwors+ka[06]
Analysis of «sprawa,»:
 sprawa[Sf]=spra+wa[SG]+[NOM]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «pono»:
 pono[PART]
Analysis of «borowy»:
 borowy[Adj]=borow+y[01]
 borowy[AdjSm1]=borow+y[01]
Analysis of «wygnał»:
 wygnać[Vdk]=wygna+ł[m3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «zagajów.»:
 zagaj[Sm3]=zaga+jów[PL]+[GEN]+.[.]
Analysis of «Najlepsza»:
 naj[SUP]=Naj+dobry[Adj]=leps+za[com_06]
Analysis of «krowa!»:
 krowa[Sf]=kr+owa[SG]+[NOM]
Analysis of «Ze»:
 ze[fraz]=Ze
 z[E06s]=Ze+[e]
 z[EGenAccIns]=Ze+[e]
Analysis of «trzysta»:
 trzysta[Ka]+[1]
Analysis of «złotych»:
 złoty[AdjSm2]=złot+ych[10]
 złoty[Adj]=zło+tych[10]
 złoty[AdjSm2]=zło+tych[10]
Analysis of «wartała,»:
 wartać[Vndk]=warta+ła[z3]
Analysis of «zegnała»:
 zegnać[Vdk]=zegna+ła[z3]
Analysis of «się,»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «ciężka»:
 ciężki[Adj]=cięż+ka[06]
Analysis of «była,»:
 były[Adj]=by+ła[06]
 być[Vndk]=b+yła[z3]
Analysis of «zapaliły»:
 zapalić[Vdk]=zapal+iły[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «niej»:
 on[Zc]=niej+[D0f2]
 on[Zc]=niej+[G0f2]
 on[Zc]=niej+[L0f0]
Analysis of «wątpia,»:
 wątpia[Splt]=wątpi+a[PL]+[NOM]
 wątpia[Splt]=wątpi+a[PL]+[ACC]
Analysis of «żem»:
 że[CnjP]+m[Vsg1]
 że[PART]+m[Vsg1]
Analysis of «dorznąć»:
 dorznąć[Vdk]=dorz+nąć[B]
Analysis of «musiał…»:
 musieć[Vndk]=mu+siał[m3]
Analysis of «Ale»:
 ale[CnjCRCent]=Ale
 ale[Dopow]=Ale
 ale[PART]=Ale
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[NOM]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[VOC]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[ACC]
Analysis of «dworowi»:
 dworowy[Adj]=dworow+i[09]
 dworowy[AdjSm1]=dworow+i[09]
 dwór[Sm3]=dw+orowi[SG]+[DAT]
Analysis of «tego»:
 ten[Adj]=tego+[02]
 to[Za]=tego+[G]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «daruję…»:
 darować[Vdk]=dar+uję[1]
 darować[Vndk]=dar+uję[1]
Analysis of «Podam»:
 podać[Vdk]=Poda+m[1]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «sądu.»:
 sąd[Sm3]+u[SG]+[GEN]+.[.]
Analysis of «Ale»:
 ale[CnjCRCent]=Ale
 ale[Dopow]=Ale
 ale[PART]=Ale
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[NOM]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[VOC]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[ACC]
Analysis of «wójt»:
 wójt[Sm1]=wój+t[SG]+[NOM]
Analysis of «zaczął»:
 zacząć[Vdk]=zacz+ął[m3]
Analysis of «mu»:
 mu[Wykrz_onom]
 on[Zc]=mu+[D1m1]
 on[Zc]=mu+[D1n1]
Analysis of «tłumaczyć»:
 tłumaczyć[Vndk]=tłumacz+yć[B]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «przekładać,»:
 przekładać[Vndk]=przekłada+ć[B]
Analysis of «żeby»:
 żeby[CnjPCel]
 żeby[OTW]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «wstrzymał,»:
 wstrzymać[Vdk]=wstrzyma+ł[m3]
Analysis of «jako»:
 jako[Relator]
 jako[Adv]
 jako[CnjNom]
 jako[ENom]
 jaka[Sf]=ja+ko[SG]+[VOC]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «pierwszej»:
 pierwszy[Adj]=pierws+zej[07]
Analysis of «złości»:
 złościć[Vndk]=zło+ści[3]
 zły[Adj]=zł+ość[S21]=ości
 zły[Adj]=zł+ość[S31]=ości
 zły[Adj]=zł+ość[S61]=ości
 zły[Adj]=zł+ość[S71]=ości
 zły[Adj]=zł+ość[S12]=ości
 zły[Adj]=zł+ość[S22]=ości
 zły[Adj]=zł+ość[S42]=ości
 zły[Adj]=zł+ość[S72]=ości
Analysis of «zawsze»:
 zawsze[fraz]
 zawsze[Adv]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «źle»:
 źle[Adv]
Analysis of «radzi,»:
 rad[R]=radzi+[3Plm]
 radzić[Vndk]=rad+zi[3]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «stał»:
 stać[Vdk]=st+ał[m3]
 stać[Vndk]=st+ał[m3]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «dworem,»:
 dwór[Sm3]=dw+orem[SG]+[INS]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «końcu,»:
 koniec[Sm3]=ko+ńcu[SG]+[LOC]
 koniec[Sm3]=ko+ńcu[SG]+[VOC]
Analysis of «żeby»:
 żeby[CnjPCel]
 żeby[OTW]
Analysis of «zwrócić»:
 zwrócić[Vdk]=zwró+cić[B]
Analysis of «rozmowę»:
 rozmowa[Sf]=rozm+owę[SG]+[ACC]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «inną»:
 inny[Adj]=inn+ą[08]
Analysis of «stronę,»:
 strona[Sf]=stro+nę[SG]+[ACC]
Analysis of «mrugnął»:
 mrugnąć[Vdk]=mrug+nął[m3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «żonę»:
 żona[Sf]=żo+nę[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «powiedział:»:
 powiedzieć[Vdk]=powie+dział[m3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Bobyście»:
 boby[CnjPCent]=Boby+ście[Vpl2]
 bób[Sm3]=B+oby[PL]+[NOM]+ście[Vpl2]
 bób[Sm3]=B+oby[PL]+[ACC]+ście[Vpl2]
Analysis of «się,»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «Macieju,»:
 Maciej[Sm1]=Macie+ju[SG]+[LOC]
 Maciej[Sm1]=Macie+ju[SG]+[VOC]
Analysis of «ożenili»:
 ożenić[Vdk]=oże+nili[mo3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «miałby»:
 mieć[Vndk]=m+iałby[mC3]
Analysis of «kto»:
 kto[Za]+[N]
Analysis of «gospodarstwa»:
 gospodarstwo[Sn]=gospodarstw+a[SG]+[GEN]
 gospodarstwo[Sn]=gospodarstw+a[PL]+[NOM]
 gospodarstwo[Sn]=gospodarstw+a[PL]+[ACC]
 gospodarstwo[Sn]=gospodarstw+a[PL]+[VOC]
Analysis of «pilnować.»:
 pilnować[Vndk]=piln+ować[B]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Kpicie»:
 kpić[Vndk]=Kp+icie[l2]
Analysis of «czy»:
 czy[Cnj]
 czy[MDpyt]
Analysis of «co?…»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «dyć»:
 dyć[PART]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «Zielną»:
 zielny[Adj]=Zieln+ą[08]
Analysis of «skończyłem»:
 skończyć[Vdk]=skończ+yłem[m1]
Analysis of «pięćdziesiąt»:
 pięćdziesiąt[Ka]+[1]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «osiem»:
 osiem[Ka]+[1]
 osi[Adj]+e[05]+m[Vsg1]
 osa[Sf]=o+sie[SG]+[DAT]+m[Vsg1]
 osa[Sf]=o+sie[SG]+[LOC]+m[Vsg1]
 oś[Sf]=o+sie[PL]+[ACC]+m[Vsg1]
Analysis of «roków.»:
 rok[Sm3][PL][GEN]=roków+.[.]
Analysis of «Co»:
 co[CnjP]=Co
 co[PART]=Co
 co[Za]=Co+[A]
 co[Za]=Co+[N]
 co[ENomAcc]=Co
Analysis of «też»:
 tenże[Adj]=też+[05'']
 też[PART]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «głowie,»:
 głowa[Sf]=gł+owie[SG]+[DAT]
 głowa[Sf]=gł+owie[SG]+[LOC]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «tamta»:
 tamten[Adj]=tamta+[06]
Analysis of «dobrze»:
 dobrze[Adv]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «ostygła…»:
 ostygnąć[Vdk]=ostyg+ła[z3]
 ostygnąć[Vdk]=ostyg+ły[l06]=ła
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Weźcie»:
 wziąć[Vdk]=W+eźcie[i2]
Analysis of «kobitę»:
 kobita[Sf]=kobi+tę[SG]+[ACC]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «swego»:
 swój[Adj]=sw+ego[02^]
Analysis of «wieku,»:
 wiek[Sm3]=wie+ku[SG]+[GEN]
 wiek[Sm3]=wie+ku[SG]+[LOC]
 wiek[Sm3]=wie+ku[SG]+[VOC]
 wieko[Sn]=wie+ku[SG]+[DAT]
 wieko[Sn]=wie+ku[SG]+[LOC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «zaraz»:
 zaraz[Adv]
 zaraz[OpAdSub]
 zaraza[Sf]=zara+z[PL]+[GEN]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «wam»:
 wy[Za]=wam+[D]
Analysis of «zgoi»:
 zgoić[Vdk]=zg+oi[3]
Analysis of «wszystko»:
 wszystko[Adv]
 wszystko[Za]+[A]
 wszystko[Za]+[N]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «dodała»:
 dodać[Vdk]=doda+ła[z3]
Analysis of «wójtowa»:
 wójtowy[Adj]=wójtow+a[06]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «jęła»:
 jąć[Vdk]=j+ęła[z3]
Analysis of «sprzątać»:
 sprzątać[Vndk]=sprząta+ć[B]
Analysis of «ze»:
 ze[fraz]
 z[E06s]=ze+[e]
 z[EGenAccIns]=ze+[e]
Analysis of «stołu.»:
 stół[Sm3]=st+ołu[SG]+[GEN]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Dobra»:
 dobra[Dopow]=Dobra
 dobry[Adj]=Dobr+a[06]
 dobro[Sn]=Dob+ra[SG]+[GEN]
 dobro[Sn]=Dob+ra[PL]+[NOM]
 dobro[Sn]=Dob+ra[PL]+[ACC]
 dobro[Sn]=Dob+ra[PL]+[VOC]
 dobra[Splt]=Dob+ra[PL]+[NOM]
 dobra[Splt]=Dob+ra[PL]+[ACC]
 dobra[Splt]=Dob+ra[PL]+[VOC]
Analysis of «żona»:
 żona[Sf]=żo+na[SG]+[NOM]
Analysis of «głowy»:
 głowa[Sf]=gł+owy[SG]+[GEN]
 głowa[Sf]=gł+owy[PL]+[NOM]
 głowa[Sf]=gł+owy[PL]+[VOC]
 głowa[Sf]=gł+owy[PL]+[ACC]
Analysis of «mężowej»:
 mężowy[Adj]=mężow+ej[07]
Analysis of «korona»:
 korona[Sf]=koro+na[SG]+[NOM]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «dorzucił»:
 dorzucić[Vdk]=dorzu+cił[m3]
Analysis of «dziad,»:
 dziad[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «obmacując»:
 obmacywać[Vndk]=obmac+ując[w]
Analysis of «miski,»:
 miska[Sf]=mis+ki[SG]+[GEN]
 miska[Sf]=mis+ki[PL]+[NOM]
 miska[Sf]=mis+ki[PL]+[VOC]
 miska[Sf]=mis+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «które»:
 który[Adj]=któr+e[05]
Analysis of «przed»:
 przed[EAccIns]
Analysis of «nim»:
 nim[CnjP_Vdk]
 on[Zc]=nim+[D0c2]
 on[Zc]=nim+[D0k2]
 on[Zc]=nim+[I0m0]
 on[Zc]=nim+[I0n0]
 on[Zc]=nim+[L0m0]
 on[Zc]=nim+[L0n0]
Analysis of «postawiła»:
 postawić[Vdk]=postaw+iła[z3]
Analysis of «wójtowa.»:
 wójtowy[Adj]=wójtow+a[06]+.[.]
Analysis of «Żachnął»:
 żachnąć[Vdk]=Żach+nął[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «zamedytował»:
 zamedytować[Vdk]=zamedyt+ował[m3]
Analysis of «głęboko,»:
 głęboko[Adv]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «mu»:
 mu[Wykrz_onom]
 on[Zc]=mu+[D1m1]
 on[Zc]=mu+[D1n1]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «samemu»:
 sam[Adj]+emu[03]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «głowy»:
 głowa[Sf]=gł+owy[SG]+[GEN]
 głowa[Sf]=gł+owy[PL]+[NOM]
 głowa[Sf]=gł+owy[PL]+[VOC]
 głowa[Sf]=gł+owy[PL]+[ACC]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «przyszło.»:
 przyjść[Vdk]=przysz+ło[n3]+.[.]
Analysis of «Boć»:
 boć[CnjPCent]=Boć
Analysis of «jaka»:
 jak[Sm2]=ja+ka[SG]+[GEN]
 jak[Sm2]=ja+ka[SG]+[ACC]
 jaki[Adj]=ja+ka[06]
 jaka[Sf]=ja+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «tam»:
 tam[PART]
 tam[ZP]
 ten[Adj]=ta+[06]+m[Vsg1]
 tama[Sf]=ta+m[PL]+[GEN]
Analysis of «kobieta»:
 kobieta[Sf]=kobie+ta[SG]+[NOM]
Analysis of «nadarzy,»:
 nadarzyć[Vdk]=nadarz+y[3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «zawżdy»:
 zawżdy[Adv]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «nią»:
 on[Zc]=nią+[A0f2]
 on[Zc]=nią+[I0f0]
Analysis of «lepiej»:
 dobrze[Adv]=lepiej+[com]
Analysis of «niźli»:
 niźli[Cnj]
 niźli[ENom]
Analysis of «samemu»:
 sam[Adj]+emu[03]
Analysis of «biedować…»:
 biedować[Vndk]=bied+ować[B]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Która»:
 który[Adj]=Któr+a[06]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «głupia»:
 głupi[Adj]+a[06]
Analysis of «jest,»:
 być[Vndk]=jes+t[3']
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «niemrawa,»:
 niemrawy[Adj]=niemraw+a[06]
 niemrawa[Sm1f]=niemra+wa[SG]+[NOM]
Analysis of «która»:
 który[Adj]=któr+a[06]
Analysis of «znów»:
 znów[PART]
Analysis of «kłótnica,»:
 kłótnica[Sf]=kłótnic+a[SG]+[NOM]
Analysis of «która»:
 który[Adj]=któr+a[06]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «chłopskich»:
 chłopski[Adj]=chłops+kich[10]
Analysis of «kołtunów»:
 kołtun[Sm3]+ów[PL]+[GEN]
Analysis of «sięgająca,»:
 sięgać[Vndk]=sięga+jący[w06]=jąca
Analysis of «która»:
 który[Adj]=któr+a[06]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «latawiec»:
 latawiec[Sm3]=lataw+iec[SG]+[NOM]
 latawiec[Sm3]=lataw+iec[SG]+[ACC]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «muzykach»:
 muzyk[Sm1]=muzy+kach[PL]+[LOC]
 muzyka[Sf]=muzy+kach[PL]+[LOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «karczmach,»:
 karczma[Sf]=karcz+mach[PL]+[LOC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «zawżdy»:
 zawżdy[Adv]
Analysis of «chłopu»:
 chłop[Sm1]+u[SG]+[DAT]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «nią»:
 on[Zc]=nią+[A0f2]
 on[Zc]=nią+[I0f0]
Analysis of «lepiej»:
 dobrze[Adv]=lepiej+[com]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «wygoda»:
 wygoda[Sf]=wyg+oda[SG]+[NOM]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «ciągnął»:
 ciągnąć[Vndk]=ciąg+nął[m3]
Analysis of «dziad,»:
 dziad[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «pojadając.»:
 pojadać[Vndk]=pojada+jąc[w]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Dopiero»:
 dopiero[PART]=Dopiero
Analysis of «by»:
 by[PART]
 by[CnjPCel]
 by[OTW]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «wsi»:
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[GEN]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[DAT]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[LOC]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[NOM]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[ACC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[GEN]
Analysis of «wydziwiali»:
 wydziwiać[Vndk]=wydziwia+li[mo3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «powiedział»:
 powiedzieć[Vdk]=powie+dział[m3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Hale»:
 hale[Dopow]=Hale
 hala[Sf]=Ha+le[PL]+[NOM]
 hala[Sf]=Ha+le[PL]+[VOC]
 hala[Sf]=Ha+le[PL]+[ACC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «ludzie»:
 człowiek[Sm1]=ludzie+[PL]+[VOC]+[UNDEPR]
 człowiek[Sm1]=ludzie+[PL]+[VOC]+[DEPR]
 człowiek[Sm1]=ludzie+[PL]+[NOM]+[UNDEPR]
 człowiek[Sm1]=ludzie+[PL]+[NOM]+[DEPR]
 lud[Sm3]+zie[SG]+[LOC]
 lud[Sm3]+zie[SG]+[VOC]
Analysis of «zwrócą»:
 zwrócić[Vdk]=zwró+cą[l3]
Analysis of «krowę»:
 krowa[Sf]=kr+owę[SG]+[ACC]
Analysis of «abo»:
 abo[CnjRSzer]
 abo[MDpyt]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «poradzą,»:
 poradzić[Vdk]=porad+zą[l3]
Analysis of «abo»:
 abo[CnjRSzer]
 abo[MDpyt]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «gospodarstwa»:
 gospodarstwo[Sn]=gospodarstw+a[SG]+[GEN]
 gospodarstwo[Sn]=gospodarstw+a[PL]+[NOM]
 gospodarstwo[Sn]=gospodarstw+a[PL]+[ACC]
 gospodarstwo[Sn]=gospodarstw+a[PL]+[VOC]
Analysis of «chodzić»:
 chodzić[Vndk]=ch+odzić[B]
Analysis of «będą,»:
 być[Vndk]=b+ędą[l3]
Analysis of «abo»:
 abo[CnjRSzer]
 abo[MDpyt]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «nad»:
 nad[EAccIns]
Analysis of «wami»:
 wy[Za]=wami+[I]
Analysis of «użalą»:
 użalić[Vdk]=użal+ą[l3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zagadała»:
 zagadać[Vdk]=zagada+ła[z3]
Analysis of «gorąco»:
 gorąco[Adv]
 gorąco[Sn]=gorąc+o[SG]+[NOM]
 gorąco[Sn]=gorąc+o[SG]+[ACC]
 gorąco[Sn]=gorąc+o[SG]+[VOC]
Analysis of «wójtowa.»:
 wójtowy[Adj]=wójtow+a[06]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Albo»:
 albo[CnjRSzer]=Albo
 albo[MDpyt]=Albo
 alba[Sf]=Al+bo[SG]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «ciepłą»:
 ciepły[Adj]=ciep+łą[08]
Analysis of «pierzynę»:
 pierzyna[Sf]=pierzy+nę[SG]+[ACC]
Analysis of «narządzą»:
 narządzić[Vdk]=narząd+zą[l3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zaśmiał»:
 zaśmiać[Vdk]=zaśmi+ał[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «wójt.»:
 wójt[Sm1]=wój+t[SG]+[NOM]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «we»:
 w[EAccLoc]=we+[e]
Analysis of «wsi»:
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[GEN]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[DAT]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[LOC]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[NOM]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[ACC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[GEN]
Analysis of «tyle»:
 tyle[Adv]
 tyle[Kn]+[3]+[2]
 tyle[Ka]+[1]
 tyli[Adj]=tyl+e[05]
 tył[Sm3]=ty+le[SG]+[LOC]
 tył[Sm3]=ty+le[SG]+[VOC]
Analysis of «jest»:
 być[Vndk]=jes+t[3']
Analysis of «dziewuch,»:
 dziewucha[Sf]=dziewu+ch[PL]+[GEN]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «idzie»:
 id[Sm3]+zie[SG]+[LOC]
 id[Sm3]+zie[SG]+[VOC]
 iść[Vndk]=i+dzie[3]
Analysis of «między»:
 między[EAccIns]
Analysis of «chałupami,»:
 chałupa[Sf]=chału+pami[PL]+[INS]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «bucha»:
 buchać[Vndk]=bucha+[3]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «pieca.»:
 piec[Sm3]+a[SG]+[GEN]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ale,»:
 ale[CnjCRCent]=Ale
 ale[Dopow]=Ale
 ale[PART]=Ale
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[NOM]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[VOC]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[ACC]
Analysis of «widzisz»:
 widzieć[Vndk]=wid+zisz[2]
Analysis of «go,»:
 on[Zc]=go+[A1m1]
 on[Zc]=go+[G1m1]
 on[Zc]=go+[G1n1]
Analysis of «rozpustnik…»:
 rozpustnik[Sm1]=rozpustni+k[SG]+[NOM]
Analysis of «czego»:
 czego[Relator]
 co[Za]=czego+[G]
Analysis of «mu»:
 mu[Wykrz_onom]
 on[Zc]=mu+[D1m1]
 on[Zc]=mu+[D1n1]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «zachciewa…»:
 zachciewać[Vndk]=zachciewa+[3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «Zośka»:
 zośka[Sf]=Zo+śka[SG]+[NOM]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «ten»:
 ten[Adj]+[01]
Analysis of «przykład,»:
 przykład[fraz]
 przykład[Sm3]+[SG]+[NOM]
 przykład[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «śmigła,»:
 śmigło[Sn]=śmig+ła[SG]+[GEN]
 śmigło[Sn]=śmig+ła[PL]+[NOM]
 śmigło[Sn]=śmig+ła[PL]+[ACC]
 śmigło[Sn]=śmig+ła[PL]+[VOC]
 śmigły[Adj]=śmig+ła[06]
Analysis of «piękna»:
 piękny[Adj]=piękn+a[06]
 piękno[Sn]=pięk+na[SG]+[GEN]
 piękno[Sn]=pięk+na[PL]+[NOM]
 piękno[Sn]=pięk+na[PL]+[ACC]
 piękno[Sn]=pięk+na[PL]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «wiano»:
 wiano[Sn]=wia+no[SG]+[NOM]
 wiano[Sn]=wia+no[SG]+[ACC]
 wiano[Sn]=wia+no[SG]+[VOC]
 wiać[Vndk]=wi+ano[b]
Analysis of «niezgorsze.»:
 niezgorszy[Adj]=niezgors+ze[05]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «cóż»:
 cóż[Za]+[A]
 cóż[Za]+[N]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «Maciejowi»:
 Maciej[Sm1]=Macie+jowi[SG]+[DAT]
Analysis of «wiana,»:
 wiano[Sn]=wia+na[SG]+[GEN]
 wiano[Sn]=wia+na[PL]+[NOM]
 wiano[Sn]=wia+na[PL]+[ACC]
 wiano[Sn]=wia+na[PL]+[VOC]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «gospodarz»:
 gospodarz[Sm1]+[SG]+[NOM]
 gospodarzyć[Vndk]=gospodarz+[i]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «pierwszy»:
 pierwszy[Adj]=pierws+zy[01]
Analysis of «we»:
 w[EAccLoc]=we+[e]
Analysis of «wsi?»:
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[GEN]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[DAT]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[LOC]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[NOM]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[ACC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[GEN]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Kto»:
 kto[Za]=Kto+[N]
Analysis of «by»:
 by[PART]
 by[CnjPCel]
 by[OTW]
Analysis of «ta»:
 ta[Dopow]
 ta[PART]
 ten[Adj]=ta+[06]
Analysis of «miał»:
 miał[Sm3]=mia+ł[SG]+[NOM]
 miał[Sm3]=mia+ł[SG]+[ACC]
 mieć[Vndk]=m+iał[m3]
Analysis of «dobra»:
 dobra[Dopow]
 dobry[Adj]=dobr+a[06]
 dobro[Sn]=dob+ra[SG]+[GEN]
 dobro[Sn]=dob+ra[PL]+[NOM]
 dobro[Sn]=dob+ra[PL]+[ACC]
 dobro[Sn]=dob+ra[PL]+[VOC]
 dobra[Splt]=dob+ra[PL]+[NOM]
 dobra[Splt]=dob+ra[PL]+[ACC]
 dobra[Splt]=dob+ra[PL]+[VOC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «dosyć»:
 dosyć[Dopow]
 dosyć[PART]
 dosycić[Vdk]=dosy+ć[i]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zaoponował»:
 zaoponować[Vdk]=zaopon+ował[m3]
Analysis of «dziad.»:
 dziad[Sm1]+[SG]+[NOM]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ni»:
 ni[CnjRSzer]=Ni
 ni[PART]=Ni
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «la»:
 la[Wykrz]
 la[EGen]
Analysis of «nich»:
 on[Zc]=nich+[A0c2]
 on[Zc]=nich+[G0c2]
 on[Zc]=nich+[G0k2]
 on[Zc]=nich+[L0c0]
 on[Zc]=nich+[L0k0]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «podjął»:
 podjąć[Vdk]=podj+ął[m3]
Analysis of «wójt»:
 wójt[Sm1]=wój+t[SG]+[NOM]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «mdła»:
 mdły[Adj]=md+ła[06]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «młódka»:
 młódka[Sf]=młód+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «jeszcze.»:
 jeszcze[PART]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «Kasia?»:
 Kasia[Sf]=Ka+sia[SG]+[NOM]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «wyliczała»:
 wyliczać[Vndk]=wylicza+ła[z3]
Analysis of «dalej»:
 daleko[Adv]=dalej+[com]
 dalej[Wykrz_apel]
Analysis of «wójtowa.»:
 wójtowy[Adj]=wójtow+a[06]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Zmówiona.»:
 zmówić[Vdk]=Zmów+iony[b06]=iona+.[.]
Analysis of «Wczoraj»:
 wczoraj[Adv]=Wczoraj
Analysis of «Rochów»:
 roch[Sm2]=Ro+chów[PL]+[GEN]
 roch[Sm3]=Ro+chów[PL]+[GEN]
 Roch[Sm1]=Ro+chów[PL]+[GEN]
 Roch[Sm1]=Ro+chów[PL]+[ACC]
Analysis of «Adam»:
 Adam[Sm1]+[SG]+[NOM]
 Ada[Sf]=A+da[SG]+[NOM]+m[Vsg1]
Analysis of «posyłał»:
 posyłać[Vndk]=posyła+ł[m3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «wódką.»:
 wódka[Sf]=wód+ką[SG]+[INS]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Jest»:
 być[Vndk]=Jes+t[3']
Analysis of «ci»:
 ci[MDwzmac]
 ty[Zb]=ci+[D1]
 ten[Adj]=ci+[09]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «Weronka.»:
 Weronka[Sf]=Weron+ka[SG]+[NOM]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Mamrot,»:
 mamrot[Sm3]=Mamro+t[SG]+[NOM]
 mamrot[Sm3]=Mamro+t[SG]+[ACC]
 mamrot[Sm1]=Mamro+t[SG]+[NOM]
Analysis of «latawiec»:
 latawiec[Sm3]=lataw+iec[SG]+[NOM]
 latawiec[Sm3]=lataw+iec[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «jedno»:
 jedno[PART]
 jeden[Adj]=jed+no[05']
Analysis of «ma»:
 mój[Adj]=m+a[06^]
 mieć[Vndk]=m+a[3]
Analysis of «grubsze.»:
 gruby[Adj]=grubs+ze[com_05]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «wdowa»:
 wdowa[Sf]=wd+owa[SG]+[NOM]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «Tomku,»:
 Tomek[Sm1]=Tom+ku[SG]+[LOC]
 Tomek[Sm1]=Tom+ku[SG]+[VOC]
Analysis of «jakże»:
 jakże[ZP]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «jej?…»:
 jej[Wykrz]
 on[Zc]=jej+[D0f1]
 on[Zc]=jej+[G0f1]
Analysis of «całkiem»:
 całkiem[Adv]
 całki[Adj]=cał+kie[05]+m[Vsg1]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «żeniaczki…»:
 żeniaczka[Sf]=żeniacz+ki[SG]+[GEN]
 żeniaczka[Sf]=żeniacz+ki[PL]+[NOM]
 żeniaczka[Sf]=żeniacz+ki[PL]+[VOC]
 żeniaczka[Sf]=żeniacz+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Troje»:
 troje[Kc]=Troj+e[1]
 Troja[Sf]=Tro+je[PL]+[NOM]
 Troja[Sf]=Tro+je[PL]+[VOC]
 Troja[Sf]=Tro+je[PL]+[ACC]
Analysis of «dzieci,»:
 dziecko[Sn]=dzieci+[PL]+[VOC]
 dziecko[Sn]=dzieci+[PL]+[ACC]
 dziecko[Sn]=dzieci+[PL]+[GEN]
 dziecko[Sn]=dzieci+[PL]+[NOM]
Analysis of «cztery»:
 cztery[Kb]+[1]
Analysis of «morgi,»:
 morga[Sf]=mor+gi[SG]+[GEN]
 morga[Sf]=mor+gi[PL]+[NOM]
 morga[Sf]=mor+gi[PL]+[VOC]
 morga[Sf]=mor+gi[PL]+[ACC]
 mórg[Sm3]=m+orgi[PL]+[NOM]
 mórg[Sm3]=m+orgi[PL]+[ACC]
 mórg[Sm3]=m+orgi[PL]+[VOC]
Analysis of «dwa»:
 dwa[Ke]+[1]
Analysis of «krowie»:
 krowi[Adj]+e[05]
 krowa[Sf]=kr+owie[SG]+[DAT]
 krowa[Sf]=kr+owie[SG]+[LOC]
Analysis of «ogony»:
 ogon[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 ogon[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 ogon[Sm3]+y[PL]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «stary»:
 stary[Adj]=star+y[01]
 star[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 star[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 star[Sm3]+y[PL]+[VOC]
Analysis of «kożuch»:
 kożuch[Sm3]=kożu+ch[SG]+[NOM]
 kożuch[Sm3]=kożu+ch[SG]+[ACC]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «nieboszczyku.»:
 nieboszczyk[Sm1]=nieboszczy+ku[SG]+[LOC]+.[.]
 nieboszczyk[Sm1]=nieboszczy+ku[SG]+[VOC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «tego»:
 ten[Adj]=tego+[02]
 to[Za]=tego+[G]
Analysis of «Wojtka,»:
 wojtek[Sm2]=Wojt+ka[SG]+[GEN]
 wojtek[Sm2]=Wojt+ka[SG]+[ACC]
 Wojtek[Sm1]=Wojt+ka[SG]+[GEN]
 Wojtek[Sm1]=Wojt+ka[SG]+[ACC]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «kościołem»:
 kościół[Sm3]=kości+ołem[SG]+[INS]
Analysis of «siedzi?…»:
 siedzieć[Vndk]=sied+zi[3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «I…»:
 i[CnjRSzer]=I
 i[PART]=I
 i[Wykrz]=I
 I[CR]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «la»:
 la[Wykrz]
 la[EGen]
Analysis of «kawalera…»:
 kawaler[Sm1]+a[SG]+[GEN]
 kawaler[Sm1]+a[SG]+[ACC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «przychówkiem,»:
 przychówek[Sm3]=przychów+kiem[SG]+[INS]
Analysis of «chłopak»:
 chłopak[Sm1]=chłopa+k[SG]+[NOM]
 chłopak[Sm3]=chłopa+k[SG]+[NOM]
 chłopak[Sm3]=chłopa+k[SG]+[ACC]
Analysis of «mógłby»:
 móc[Vndk]=m+ógłby[mC3]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «być»:
 być[Vndk]=b+yć[B]
 być[Vndk]=b+ycie[g22]=yć
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «pasionki,»:
 pasionka[Sf]=pasion+ki[SG]+[GEN]
 pasionka[Sf]=pasion+ki[PL]+[NOM]
 pasionka[Sf]=pasion+ki[PL]+[VOC]
 pasionka[Sf]=pasion+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «Maciejowi»:
 Maciej[Sm1]=Macie+jowi[SG]+[DAT]
Analysis of «tego»:
 ten[Adj]=tego+[02]
 to[Za]=tego+[G]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «ma»:
 mój[Adj]=m+a[06^]
 mieć[Vndk]=m+a[3]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «pastucha»:
 pastuch[Sm1]=pastu+cha[SG]+[GEN]
 pastuch[Sm1]=pastu+cha[SG]+[ACC]
Analysis of «swojego.»:
 swój[Adj]=sw+ojego[02]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Jest»:
 być[Vndk]=Jes+t[3']
Analysis of «ci»:
 ci[MDwzmac]
 ty[Zb]=ci+[D1]
 ten[Adj]=ci+[09]
Analysis of «jeszcze,»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «jest»:
 być[Vndk]=jes+t[3']
Analysis of «tego»:
 ten[Adj]=tego+[02]
 to[Za]=tego+[G]
Analysis of «nasienia»:
 nasienie[Sn]=nasie+nia[SG]+[GEN]
 nasienie[Sn]=nasie+nia[PL]+[NOM]
 nasienie[Sn]=nasie+nia[PL]+[ACC]
 nasienie[Sn]=nasie+nia[PL]+[VOC]
Analysis of «pannowego,»:
 pan[Adj']+nowy[Adj]=now+ego[02]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «wybieram»:
 wybierać[Vndk]=wybiera+m[1]
Analysis of «takie,»:
 taki[Adj]=ta+kie[05]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «by»:
 by[PART]
 by[CnjPCel]
 by[OTW]
Analysis of «pasowały»:
 pasować[Vdk]=pas+owały[rz3]
 pasować[Vndk]=pas+owały[rz3]
Analysis of «la»:
 la[Wykrz]
 la[EGen]
Analysis of «Macieja.»:
 Maciej[Sm1]=Macie+ja[SG]+[GEN]+.[.]
 Maciej[Sm1]=Macie+ja[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «zabaczyłaś»:
 zabaczyć[Vdk]=zabacz+yłaś[z2]
Analysis of «35»:
 3[cyfra]+5[cyfra]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «jednej,»:
 jeden[Adj]=jed+nej[07]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «by»:
 by[PART]
 by[CnjPCel]
 by[OTW]
Analysis of «była»:
 były[Adj]=by+ła[06]
 być[Vndk]=b+yła[z3]
Analysis of «la»:
 la[Wykrz]
 la[EGen]
Analysis of «nich»:
 on[Zc]=nich+[A0c2]
 on[Zc]=nich+[G0c2]
 on[Zc]=nich+[G0k2]
 on[Zc]=nich+[L0c0]
 on[Zc]=nich+[L0k0]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «sam»:
 sam[Adv]
 sam[Adj]+[01]
 sam[Sm3]+[SG]+[NOM]
 sam[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «raz.»:
 raz[Sm3]+[SG]+[NOM]+.[.]
 raz[Sm3]+[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «Jagna»:
 Jagna[Sf][SG][NOM]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Prawda,»:
 prawda[Dopow]=Prawda
 prawda[Wykrz_parent_p]=Prawda
 prawda[Sf]=Praw+da[SG]+[NOM]
Analysis of «całkiem»:
 całkiem[Adv]
 całki[Adj]=cał+kie[05]+m[Vsg1]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «niej»:
 on[Zc]=niej+[D0f2]
 on[Zc]=niej+[G0f2]
 on[Zc]=niej+[L0f0]
Analysis of «przepomniałam.»:
 przepomnieć[Vdk]=przepomn+iałam[z1]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Sielna»:
 sielny[Adj]=Sieln+a[06]
Analysis of «dziewucha,»:
 dziewucha[Sf]=dziewu+cha[SG]+[NOM]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «rosła,»:
 rosły[Adj]=ro+sła[06]
 rosnąć.róść[Vndk]=r+osła[z3]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «bez»:
 bez[EGen]
 beza[Sf]=be+z[PL]+[GEN]
 bez[Sm3]=b+ez[SG]+[NOM]
 bez[Sm3]=b+ez[SG]+[ACC]
Analysis of «płot»:
 płot[Sm3]=pło+t[SG]+[NOM]
 płot[Sm3]=pło+t[SG]+[ACC]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «przejdzie,»:
 przejść[Vdk]=przej+dzie[3]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «żerdki»:
 żerdka[Sf]=żerd+ki[SG]+[GEN]
 żerdka[Sf]=żerd+ki[PL]+[NOM]
 żerdka[Sf]=żerd+ki[PL]+[VOC]
 żerdka[Sf]=żerd+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «nią»:
 on[Zc]=nią+[A0f2]
 on[Zc]=nią+[I0f0]
Analysis of «pękają…»:
 pękać[Vndk]=pęka+ją[l3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «piękna,»:
 piękny[Adj]=piękn+a[06]
 piękno[Sn]=pięk+na[SG]+[GEN]
 piękno[Sn]=pięk+na[PL]+[NOM]
 piękno[Sn]=pięk+na[PL]+[ACC]
 piękno[Sn]=pięk+na[PL]+[VOC]
Analysis of «biała»:
 biały[Adj]=bia+ła[06]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «gębie,»:
 gęba[Sf]=gę+bie[SG]+[DAT]
 gęba[Sf]=gę+bie[SG]+[LOC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «urodna»:
 urodny[Adj]=urodn+a[06]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «jałowica.»:
 jałowica[Sf]=jałowic+a[SG]+[NOM]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Jagna»:
 Jagna[Sf][SG][NOM]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «powtórzył»:
 powtórzyć[Vdk]=powtórz+ył[m3]
Analysis of «słuchający»:
 słuchać[Vndk]=słucha+jący[w01]
 słuchać[Vndk]=słucha+jący[w09]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «milczeniu»:
 milczenie[Sn]=milcze+niu[SG]+[DAT]
 milczenie[Sn]=milcze+niu[SG]+[LOC]
 milczeć[Vndk]=milcz+enie[g31]=eniu
 milczeć[Vndk]=milcz+enie[g61]=eniu
Analysis of «wyliczania»:
 wyliczać[Vndk]=wylicza+nie[g21]=nia
 wyliczać[Vndk]=wylicza+nie[g12]=nia
 wyliczać[Vndk]=wylicza+nie[g42]=nia
 wyliczać[Vndk]=wylicza+nie[g72]=nia
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «powiedają»:
 powiedać[Vndk]=powieda+ją[l3]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «niej,»:
 on[Zc]=niej+[D0f2]
 on[Zc]=niej+[G0f2]
 on[Zc]=niej+[L0f0]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «łasa»:
 łasy[Adj]=łas+a[06]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «chłopaków.»:
 chłopak[Sm1]=chłopa+ków[PL]+[GEN]+.[.]
 chłopak[Sm1]=chłopa+ków[PL]+[ACC]+.[.]
 chłopak[Sm3]=chłopa+ków[PL]+[GEN]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ale,»:
 ale[CnjCRCent]=Ale
 ale[Dopow]=Ale
 ale[PART]=Ale
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[NOM]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[VOC]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[ACC]
Analysis of «był»:
 być[Vndk]=b+ył[m3]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «kto»:
 kto[Za]+[N]
Analysis of «przy»:
 przy[ELoc]
Analysis of «tym,»:
 tym[ZP]
 ten[Adj]=tym+[04]
 to[Za]=tym+[I]
 to[Za]=tym+[L]
 tym[Cnj]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «wie!»:
 wiedzieć[Vndk]=wie+[3]
Analysis of «Pleciuchy»:
 pleciucha[Sf]=Pleciu+chy[SG]+[GEN]
 pleciucha[Sf]=Pleciu+chy[PL]+[NOM]
 pleciucha[Sf]=Pleciu+chy[PL]+[VOC]
 pleciucha[Sf]=Pleciu+chy[PL]+[ACC]
 pleciuch[Sm1]=Pleciu+chy[PL]+[NOM]+[DEPR]
 pleciuch[Sm1]=Pleciu+chy[PL]+[VOC]+[DEPR]
 pleciucha[Sm1f]=Pleciu+chy[SG]+[GEN]
 pleciucha[Sm1f]=Pleciu+chy[PL]+[NOM]
 pleciucha[Sm1f]=Pleciu+chy[PL]+[VOC]
 pleciucha[Sm1f]=Pleciu+chy[PL]+[ACC]
Analysis of «byle»:
 byle[OpAdSub]
 byle[OTW]
 byle[CnjPWar]
Analysis of «pleść,»:
 pleść[Vndk]=pl+eść[B]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «wszystko»:
 wszystko[Adv]
 wszystko[Za]+[A]
 wszystko[Za]+[N]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «przez»:
 przez[EAcc]
Analysis of «zazdrość»:
 zazdrość[Sf]=zazdroś+ć[SG]+[NOM]
 zazdrość[Sf]=zazdroś+ć[SG]+[ACC]
 zazdrościć[Vndk]=zazdro+ść[i]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «broniła»:
 bronić[Vndk]=bro+niła[z3]
Analysis of «mocno»:
 mocno[Adv]
Analysis of «wójtowa.»:
 wójtowy[Adj]=wójtow+a[06]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Ja»:
 ja[Zb]=Ja+[N0]
Analysis of «też»:
 tenże[Adj]=też+[05'']
 też[PART]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «powiedam»:
 powiedać[Vndk]=powieda+m[1]
Analysis of «sam»:
 sam[Adv]
 sam[Adj]+[01]
 sam[Sm3]+[SG]+[NOM]
 sam[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «siebie,»:
 się[Zb]=siebie+[A2]
 się[Zb]=siebie+[G2]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «tak»:
 tak[Adv]
 tak[Dopow]
 tak[PART]
 taka[Sf]=ta+k[PL]+[GEN]
Analysis of «pogadują.»:
 pogadywać[Vndk]=pogad+ują[l3]+.[.]
Analysis of «Ale»:
 ale[CnjCRCent]=Ale
 ale[Dopow]=Ale
 ale[PART]=Ale
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[NOM]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[VOC]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[ACC]
Analysis of «trza»:
 trza[Vndm]
Analysis of «mi»:
 mi[ndm]
 ja[Zb]=mi+[D1]
Analysis of «iść»:
 iść[Vndk]=i+ść[B]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «poprawił»:
 poprawić[Vdk]=popraw+ił[m3]
Analysis of «pasa,»:
 pasać[Vndk]=pasa+[3]
 pas[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «wraził»:
 wrazić[Vdk]=wra+ził[m3]
Analysis of «węgielek»:
 węgielek[Sm3]=węgiel+ek[SG]+[NOM]
 węgielek[Sm3]=węgiel+ek[SG]+[ACC]
Analysis of «we»:
 w[EAccLoc]=we+[e]
Analysis of «fajkę»:
 fajka[Sf]=faj+kę[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «pyknął»:
 pyknąć[Vdk]=pyk+nął[m3]
Analysis of «parę»:
 parę[Ka]+[1]
 para[Sf]=pa+rę[SG]+[ACC]
Analysis of «razy.»:
 raz[Sm3]=razy+[PL]+[GEN]+.[.]
 raz[Sm3]+y[PL]+[NOM]+.[.]
 raz[Sm3]+y[PL]+[ACC]+.[.]
 raz[Sm3]+y[PL]+[VOC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Na»:
 na[Wykrz_apel]=Na
 na[EAccLoc]=Na
 Na[skr]
Analysis of «którą»:
 który[Adj]=któr+ą[08]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «sądzie?»:
 sąd[Sm3]+zie[SG]+[LOC]
 sąd[Sm3]+zie[SG]+[VOC]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «zapytał»:
 zapytać[Vdk]=zapyta+ł[m3]
Analysis of «spokojnie.»:
 spokojnie[Adv]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Na»:
 na[Wykrz_apel]=Na
 na[EAccLoc]=Na
 Na[skr]
Analysis of «dziewiątą»:
 dziewiąty[Adj]=dziewią+tą[08]
Analysis of «napisane»:
 napisać[Vdk]=napis+any[b05]=ane
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «Musicie»:
 musić[Vndk]=Mu+sicie[l2]
 musieć[Vndk]=Mu+sicie[l2]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «dnia»:
 dnia[fraz]
 dzień[Sm3]=d+nia[SG]+[GEN]
Analysis of «wstać,»:
 wstać[Vdk]=wst+ać[B]
Analysis of «jeśli»:
 jeśli[CnjP]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «piechty.»:
 piechty[Adv]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «I…»:
 i[CnjRSzer]=I
 i[PART]=I
 i[Wykrz]=I
 I[CR]
Analysis of «źróbką»:
 źróbka[Sf]=źrób+ką[SG]+[INS]
Analysis of «se»:
 se[ndm]
Analysis of «wolno»:
 wolno[Vndm]
 wolno[Adv]
Analysis of «pojadę.»:
 pojechać[Vdk]=poj+adę[1]+.[.]
Analysis of «Ostańcie»:
 ostać[Vdk]=Ost+ańcie[i2]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «Bogiem,»:
 bóg[Sm1]=B+ogiem[SG]+[INS]
 Bóg[Sm1]=B+ogiem[SG]+[INS]
Analysis of «dziękuję»:
 dziękować[Vndk]=dzięk+uję[1]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «pożywienie»:
 pożywienie[Sn]=pożywie+nie[SG]+[NOM]
 pożywienie[Sn]=pożywie+nie[SG]+[ACC]
 pożywienie[Sn]=pożywie+nie[SG]+[VOC]
 pożywić[Vdk]=pożyw+ienie[g11]
 pożywić[Vdk]=pożyw+ienie[g41]
 pożywić[Vdk]=pożyw+ienie[g71]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «radę.»:
 rada[Sf]=ra+dę[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Idźcie»:
 iść[Vndk]=I+dźcie[i2]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «Bogiem,»:
 bóg[Sm1]=B+ogiem[SG]+[INS]
 Bóg[Sm1]=B+ogiem[SG]+[INS]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «pomyślcie,»:
 pomyśleć[Vdk]=pomyśl+cie[i2]
 pomyślić[Vdk]=pomyśl+cie[i2]
Analysis of «raili»:
 raić[Vndk]=ra+ili[mo3]
Analysis of «36…»:
 3[cyfra]+6[cyfra]
Analysis of «Powiecie,»:
 powiat[Sm3]=Powiecie+[SG]+[VOC]
 powiat[Sm3]=Powiecie+[SG]+[LOC]
 powiedzieć[Vdk]=Powie+cie[l2]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «wódką»:
 wódka[Sf]=wód+ką[SG]+[INS]
Analysis of «pójdę»:
 pójść[Vdk]=pój+dę[1]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «pani»:
 pani[Sf]=pa+ni[SG]+[NOM]
 pani[Sf]=pa+ni[SG]+[GEN]
 pani[Sf]=pa+ni[SG]+[DAT]
 pani[Sf]=pa+ni[SG]+[LOC]
 pani[Sf]=pa+ni[SG]+[VOC]
Analysis of «matki»:
 matka[Sf]=mat+ki[SG]+[GEN]
 matka[Sf]=mat+ki[PL]+[NOM]
 matka[Sf]=mat+ki[PL]+[VOC]
 matka[Sf]=mat+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «przed»:
 przed[EAccIns]
Analysis of «Godami»:
 gody[Splt]=God+ami[PL]+[INS]
Analysis of «wesele…»:
 wesele[Sn]=wesel+e[SG]+[NOM]
 wesele[Sn]=wesel+e[SG]+[ACC]
 wesele[Sn]=wesel+e[SG]+[VOC]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «odrzekł»:
 odrzec.odrzeknąć[Vdk]=odrze+kł[m3]
Analysis of «nic,»:
 nic[Za]+[A]
 nic[Za]+[N]
 nica[Sf]=nic+[PL]+[GEN]
Analysis of «łypnął»:
 łypnąć[Vdk]=łyp+nął[m3]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «oczami»:
 oko[Sn]=oczami+[PL]+[INS]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «wyszedł.»:
 wyjść[Vdk]=wysz+edł[m3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Jak»:
 jak[Adv]=Jak
 jak[ENom]=Jak
 jak[CnjNom]=Jak
 jak[Sm2]=Ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=Ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «stary»:
 stary[Adj]=star+y[01]
 star[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 star[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 star[Sm3]+y[PL]+[VOC]
Analysis of «młódkę»:
 młódka[Sf]=młód+kę[SG]+[ACC]
Analysis of «bierze,»:
 brać[Vndk]=b+ierze[3]
Analysis of «diabeł»:
 diabeł[Sm2]=diab+eł[SG]+[NOM]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «cieszy,»:
 cieszyć[Vndk]=ciesz+y[3]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «profit»:
 profit[Sm3]=profi+t[SG]+[NOM]
 profit[Sm3]=profi+t[SG]+[ACC]
 pro[sub']+fit[Sm2]=fi+t[SG]+[NOM]
 pro[sub']+fita[Sf]=fi+t[PL]+[GEN]
 pro[sub']+fit[Sm3]=fi+t[SG]+[NOM]
 pro[sub']+fit[Sm3]=fi+t[SG]+[ACC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «tego»:
 ten[Adj]=tego+[02]
 to[Za]=tego+[G]
Analysis of «miał»:
 miał[Sm3]=mia+ł[SG]+[NOM]
 miał[Sm3]=mia+ł[SG]+[ACC]
 mieć[Vndk]=m+iał[m3]
Analysis of «będzie»:
 być[Vndk]=b+ędzie[3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «rzekł»:
 rzec.rzeknąć[Vdk]=rze+kł[m3]
 rzec.rzeknąć[Vndk]=rze+kł[m3]
Analysis of «dziad»:
 dziad[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «poważnie,»:
 poważnie[Adv]
Analysis of «skrobiąc»:
 skrobać[Vndk]=skro+biąc[w]
Analysis of «głośno»:
 głośno[Adv]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «dnie»:
 dzień[Sm3]=dnie+[SG]+[LOC]
 dna[Sf]=d+nie[SG]+[DAT]
 dna[Sf]=d+nie[SG]+[LOC]
 dno[Sn]=d+nie[SG]+[LOC]
 dzień[Sm3]=d+nie[PL]+[NOM]
 dzień[Sm3]=d+nie[PL]+[ACC]
 dzień[Sm3]=d+nie[PL]+[VOC]
Analysis of «miski.»:
 miska[Sf]=mis+ki[SG]+[GEN]+.[.]
 miska[Sf]=mis+ki[PL]+[NOM]+.[.]
 miska[Sf]=mis+ki[PL]+[VOC]+.[.]
 miska[Sf]=mis+ki[PL]+[ACC]+.[.]
Analysis of «wolno»:
 wolno[Vndm]
 wolno[Adv]
Analysis of «wracał»:
 wracać[Vndk]=wraca+ł[m3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «żuł»:
 żuł[Sm3]=żu+ł[SG]+[NOM]
 żuł[Sm3]=żu+ł[SG]+[ACC]
 żuć[Vndk]=żu+ł[m3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «sobie»:
 się[Zb]=sobie+[D0]
 się[Zb]=sobie+[L0]
Analysis of «rozważnie,»:
 rozważnie[Adv]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «mu»:
 mu[Wykrz_onom]
 on[Zc]=mu+[D1m1]
 on[Zc]=mu+[D1n1]
Analysis of «raili.»:
 raić[Vndk]=ra+ili[mo3]+.[.]
Analysis of «Nie»:
 nie[Dopow]=Nie
 nie[MDprzecz]=Nie
 nie[Cnj]=Nie
 on[Zc]=Nie+[A0k2]
 on[Zc]=Nie+[A0n2]
Analysis of «dał»:
 dać[Vdk]=da+ł[m3]
Analysis of «poznać»:
 poznać[Vdk]=pozna+ć[B]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «sobie»:
 się[Zb]=sobie+[D0]
 się[Zb]=sobie+[L0]
Analysis of «tam»:
 tam[PART]
 tam[ZP]
 ten[Adj]=ta+[06]+m[Vsg1]
 tama[Sf]=ta+m[PL]+[GEN]
Analysis of «u»:
 u[ndm]
 u[EGen]
Analysis of «wójtów,»:
 wójt[Sm1]=wój+tów[PL]+[GEN]
 wójt[Sm1]=wój+tów[PL]+[ACC]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «mu»:
 mu[Wykrz_onom]
 on[Zc]=mu+[D1m1]
 on[Zc]=mu+[D1n1]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «ta»:
 ta[Dopow]
 ta[PART]
 ten[Adj]=ta+[06]
Analysis of «myśl»:
 myśl[Sf]+[SG]+[NOM]
 myśl[Sf]+[SG]+[ACC]
 myślić[Vndk]=myśl+[i]
 myśleć[Vndk]=myśl+[i]
Analysis of «strasznie»:
 strasznie[Adv]
Analysis of «udała»:
 udały[Adj]=uda+ła[06]
 udać[Vdk]=uda+ła[z3]
Analysis of «37,»:
 3[cyfra]+7[cyfra]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «jakże,»:
 jakże[ZP]
Analysis of «gospodarz»:
 gospodarz[Sm1]+[SG]+[NOM]
 gospodarzyć[Vndk]=gospodarz+[i]
Analysis of «był,»:
 być[Vndk]=b+ył[m3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «żaden»:
 żaden[Adj]=żad+en[01]
Analysis of «chłopak,»:
 chłopak[Sm1]=chłopa+k[SG]+[NOM]
 chłopak[Sm3]=chłopa+k[SG]+[NOM]
 chłopak[Sm3]=chłopa+k[SG]+[ACC]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «ma»:
 mój[Adj]=m+a[06^]
 mieć[Vndk]=m+a[3]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «mleko»:
 mleko[Sn]=mle+ko[SG]+[NOM]
 mleko[Sn]=mle+ko[SG]+[ACC]
 mleko[Sn]=mle+ko[SG]+[VOC]
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «nosem,»:
 nos[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «wspominek»:
 wspominek[Sm3]=wspomin+ek[SG]+[NOM]
 wspominek[Sm3]=wspomin+ek[SG]+[ACC]
 wspominka[Sf]=wspomin+ek[PL]+[GEN]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «żeniaczce»:
 żeniaczka[Sf]=żeniacz+ce[SG]+[DAT]
 żeniaczka[Sf]=żeniacz+ce[SG]+[LOC]
Analysis of «aże»:
 aże[CnjP]
Analysis of «kwiczy»:
 kwiczeć[Vndk]=kwicz+y[3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «nogi»:
 noga[Sf]=n+ogi[SG]+[GEN]
 noga[Sf]=n+ogi[PL]+[NOM]
 noga[Sf]=n+ogi[PL]+[VOC]
 noga[Sf]=n+ogi[PL]+[ACC]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «nogę»:
 noga[Sf]=n+ogę[SG]+[ACC]
Analysis of «przedeptuje.»:
 przedeptywać[Vndk][3]=przedeptuje+.[.]
Analysis of «Noc»:
 noc[Sf]=Noc+[SG]+[NOM]
 noc[Sf]=Noc+[SG]+[ACC]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «ogarnęła»:
 ogarnąć[Vdk]=ogar+nęła[z3]
Analysis of «ziemię,»:
 ziemia[Sf]=ziem+ię[SG]+[ACC]
Analysis of «gwiazdy»:
 gwiazda[Sf]=gwi+azdy[SG]+[GEN]
 gwiazda[Sf]=gwi+azdy[PL]+[NOM]
 gwiazda[Sf]=gwi+azdy[PL]+[VOC]
 gwiazda[Sf]=gwi+azdy[PL]+[ACC]
Analysis of «srebrną»:
 srebrny[Adj]=srebrn+ą[08]
Analysis of «rosą»:
 rosa[Sf]=ro+są[SG]+[INS]
Analysis of «pobłyskiwały»:
 pobłyskiwać[Vndk]=pobłysk+iwały[rz3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «ciemnych,»:
 ciemny[Adj]=ciemn+ych[10]
Analysis of «głuchych»:
 głuchy[Adj]=głu+chych[10]
Analysis of «głębin,»:
 głębina[Sf]=głębi+n[PL]+[GEN]
Analysis of «cicho»:
 cicho[Adv]
Analysis of «było»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «we»:
 w[EAccLoc]=we+[e]
Analysis of «wsi,»:
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[GEN]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[DAT]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[LOC]
 wieś[Sf]=w+si[SG]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[NOM]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[VOC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[ACC]
 wieś[Sf]=w+si[PL]+[GEN]
Analysis of «psy»:
 pies[Sm2]=ps+y[PL]+[NOM]
 pies[Sm2]=ps+y[PL]+[ACC]
 pies[Sm2]=ps+y[PL]+[VOC]
Analysis of «tylko»:
 tylko[CnjCRInk]
 tylko[PART]
Analysis of «niekiedy»:
 niekiedy[Adv]
 nie[NEG]+kiedy[Adv]
Analysis of «poszczekiwały,»:
 poszczekiwać[Vndk]=poszczek+iwały[rz3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «tu»:
 tu[ZP]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «owdzie»:
 owdzie[ZP]
Analysis of «spoza»:
 spoza[EGen]
Analysis of «drzew»:
 drzewo[Sn]=drzew+[PL]+[GEN]
Analysis of «mżyły»:
 mżyć[Vndk]=mż+yły[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «słabe»:
 słaby[Adj]=słab+e[05]
Analysis of «światełka…»:
 światełko[Sn]=świateł+ka[SG]+[GEN]
 światełko[Sn]=świateł+ka[PL]+[NOM]
 światełko[Sn]=świateł+ka[PL]+[ACC]
 światełko[Sn]=świateł+ka[PL]+[VOC]
Analysis of «czasem»:
 czasem[ndm]
 czas[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «wilgotny»:
 wilgotny[Adj]=wilgotn+y[01]
Analysis of «podmuch»:
 podmuch[Sm3]=podmu+ch[SG]+[NOM]
 podmuch[Sm3]=podmu+ch[SG]+[ACC]
 pod[sub']+mucha[Sf]=mu+ch[PL]+[GEN]
Analysis of «zawiał»:
 zawiać[Vdk]=zawi+ał[m3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «łąk,»:
 łąka[Sf]=łą+k[PL]+[GEN]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «drzewa»:
 drzewo[Sn]=drzew+a[SG]+[GEN]
 drzewo[Sn]=drzew+a[PL]+[NOM]
 drzewo[Sn]=drzew+a[PL]+[ACC]
 drzewo[Sn]=drzew+a[PL]+[VOC]
Analysis of «poczęły»:
 począć[Vdk]=pocz+ęły[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «lekko»:
 lekko[Adv]
Analysis of «chybotać»:
 chybotać[Vndk]=chybota+ć[B]
 chybotać[Vndk]=chybo+tać[B]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «cicha»:
 cichy[Adj]=ci+cha[06]
Analysis of «listkami.»:
 listek[Sm3]=list+kami[PL]+[INS]+.[.]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «wrócił»:
 wrócić[Vdk]=wró+cił[m3]
Analysis of «drogą,»:
 drogą[EGen]
 drogi[Adj]=dro+gą[08]
 droga[Sf]=dr+ogą[SG]+[INS]
Analysis of «jaką»:
 jaki[Adj]=ja+ką[08]
 jaka[Sf]=ja+ką[SG]+[INS]
Analysis of «był»:
 być[Vndk]=b+ył[m3]
Analysis of «przyszedł,»:
 przyjść[Vdk]=przysz+edł[m3]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «tylko»:
 tylko[CnjCRInk]
 tylko[PART]
Analysis of «puścił»:
 puścić[Vdk]=pu+ścił[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «dół,»:
 dół[Sm3]=d+ół[SG]+[NOM]
 dół[Sm3]=d+ół[SG]+[ACC]
Analysis of «przeszedł»:
 przejść[Vdk]=przesz+edł[m3]
Analysis of «most,»:
 most[Sm3]=mo+st[SG]+[NOM]
 most[Sm3]=mo+st[SG]+[ACC]
Analysis of «pod»:
 pod[EAccIns]
Analysis of «którym»:
 który[Adj]=któr+ym[04]
 który[Adj]=któr+y[01]+m[Vsg1]
Analysis of «woda»:
 woda[Sf]=w+oda[SG]+[NOM]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «bełkotem»:
 bełkot[Sm3]=bełko+tem[SG]+[INS]
Analysis of «przelewała»:
 przelewać[Vndk]=przelewa+ła[z3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «rzeki»:
 rzeka[Sf]=rze+ki[SG]+[GEN]
 rzeka[Sf]=rze+ki[PL]+[NOM]
 rzeka[Sf]=rze+ki[PL]+[VOC]
 rzeka[Sf]=rze+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «waliła»:
 walić[Vndk]=wal+iła[z3]
Analysis of «głucho»:
 głucho[Adv]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «młyn,»:
 młyn[Sm3]+[SG]+[NOM]
 młyn[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «nawrócił»:
 nawrócić[Vdk]=nawró+cił[m3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «drugą»:
 drugi[Adj]=dru+gą[08]
Analysis of «stronę»:
 strona[Sf]=stro+nę[SG]+[ACC]
Analysis of «stawu»:
 staw[Sm3]+u[SG]+[GEN]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «wody»:
 woda[Sf]=w+ody[SG]+[GEN]
 woda[Sf]=w+ody[PL]+[NOM]
 woda[Sf]=w+ody[PL]+[VOC]
 woda[Sf]=w+ody[PL]+[ACC]
Analysis of «leżały»:
 leżały[Adj]=leża+ły[01]
 leżeć[Vndk]=leż+ały[rz3]
Analysis of «ciche»:
 cichy[Adj]=ci+che[05]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «lśniły»:
 lśnić[Vndk]=lś+niły[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «czarniawo,»:
 czarniawa[Sf]=czarnia+wo[SG]+[VOC]
Analysis of «pobrzeżne»:
 pobrzeżny[Adj]=pobrzeżn+e[05]
Analysis of «drzewa»:
 drzewo[Sn]=drzew+a[SG]+[GEN]
 drzewo[Sn]=drzew+a[PL]+[NOM]
 drzewo[Sn]=drzew+a[PL]+[ACC]
 drzewo[Sn]=drzew+a[PL]+[VOC]
Analysis of «rzucały»:
 rzucać[Vndk]=rzuca+ły[rz3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «taflę»:
 tafla[Sf]=taf+lę[SG]+[ACC]
Analysis of «czarne»:
 czarny[Adj]=czarn+e[05]
Analysis of «cienie»:
 cień[Sm3]=cie+nie[PL]+[NOM]
 cień[Sm3]=cie+nie[PL]+[ACC]
 cień[Sm3]=cie+nie[PL]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «jakby»:
 jakby[CnjPWar]
 jakby[PART]
Analysis of «ramą»:
 rama[Sf]=ra+mą[SG]+[INS]
Analysis of «obejmowały»:
 obejmować[Vndk]=obejm+owały[rz3]
Analysis of «brzegi,»:
 brzeg[Sm3]=brze+gi[PL]+[NOM]
 brzeg[Sm3]=brze+gi[PL]+[ACC]
 brzeg[Sm3]=brze+gi[PL]+[VOC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «pośrodku»:
 pośrodku[EGen]
 pośrodku[Adv]
 pośrodek[Sm3]=pośrod+ku[SG]+[LOC]
 pośrodek[Sm3]=pośrod+ku[SG]+[VOC]
Analysis of «stawu,»:
 staw[Sm3]+u[SG]+[GEN]
Analysis of «gdzie»:
 gdzie[Relator]
 gdzie[PART]
Analysis of «jaśniej»:
 jasno[Adv]=jaśniej+[com]
 jaśnie[Adv]=jaśniej+[com]
 jaśnieć[Vndk]=jaśni+ej[i]
Analysis of «było,»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «odbijały»:
 odbijać[Vndk]=odbija+ły[rz3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «gwiazdy»:
 gwiazda[Sf]=gwi+azdy[SG]+[GEN]
 gwiazda[Sf]=gwi+azdy[PL]+[NOM]
 gwiazda[Sf]=gwi+azdy[PL]+[VOC]
 gwiazda[Sf]=gwi+azdy[PL]+[ACC]
Analysis of «niby»:
 niby[CnjNom]
 niby[PART]
 niby[ENom]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «zwierciadle»:
 zwierciadło[Sn]=zwierciad+le[SG]+[LOC]
Analysis of «stalowym.»:
 stalowy[Adj]=stalow+ym[04]+.[.]
 stalowy[Adj]=stalow+y[01]+m[Vsg1]+.[.]
Analysis of «Maciej»:
 Maciej[Sm1]=Macie+j[SG]+[NOM]
Analysis of «sam»:
 sam[Adv]
 sam[Adj]+[01]
 sam[Sm3]+[SG]+[NOM]
 sam[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «wiedział,»:
 wiedzieć[Vndk]=wie+dział[m3]
Analysis of «dlaczego»:
 dlaczego[Relator]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «poszedł»:
 pójść[Vdk]=posz+edł[m3]
Analysis of «prosto»:
 prosto[Adv]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «domu,»:
 dom[Sm3]=domu+[SG]+[VOC]
 dom[Sm3]=domu+[SG]+[LOC]
 dom[Sm3]+u[SG]+[GEN]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «wybrał»:
 wybrać[Vdk]=wyb+rał[m3]
Analysis of «dłuższą»:
 długi[Adj]=dłużs+zą[com_08]
Analysis of «drogę,»:
 droga[Sf]=dr+ogę[SG]+[ACC]
Analysis of «może»:
 może[Dopow]
 może[PART]
 móc[Vndk]=m+oże[3]
Analysis of «aby»:
 aby[CnjPCel]
 aby[MDpyt]
Analysis of «przejść»:
 przejście[Sn]=przejś+ć[PL]+[GEN]
 przejść[Vdk]=przej+ść[B]
 przejść[Vdk]=przej+ście[g22]=ść
Analysis of «koło»:
 koło[OpAdNum]
 koło[EGen]
 koło[Sn]=k+oło[SG]+[NOM]
 koło[Sn]=k+oło[SG]+[ACC]
 koło[Sn]=k+oło[SG]+[VOC]
Analysis of «domu»:
 dom[Sm3]=domu+[SG]+[VOC]
 dom[Sm3]=domu+[SG]+[LOC]
 dom[Sm3]+u[SG]+[GEN]
Analysis of «Jagny?»:
 Jagna[Sf][PL][ACC]=Jagny
 Jagna[Sf][PL][NOM]=Jagny
 Jagna[Sf][PL][VOC]=Jagny
 Jagna[Sf][SG][GEN]=Jagny
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «może»:
 może[Dopow]
 może[PART]
 móc[Vndk]=m+oże[3]
Analysis of «aby»:
 aby[CnjPCel]
 aby[MDpyt]
Analysis of «zebrać»:
 zebrać[Vdk]=zeb+rać[B]
Analysis of «nieco»:
 nieco[Kn]+[3]+[2]
 nieco[ZP]
Analysis of «myśli»:
 myśl[Sf]=myśli+[PL]+[VOC]
 myśl[Sf]=myśli+[PL]+[ACC]
 myśl[Sf]=myśli+[PL]+[NOM]
 myśl[Sf]+i[SG]+[GEN]
 myśl[Sf]+i[SG]+[DAT]
 myśl[Sf]+i[SG]+[LOC]
 myśl[Sf]+i[SG]+[VOC]
 myśl[Sf]+i[PL]+[GEN]
 myślić[Vndk]=myśl+i[3]
 myśleć[Vndk]=myśl+i[3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «pomedytować.»:
 pomedytować[Vdk]=pomedyt+ować[B]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Juści,»:
 juści[Dopow]=Juści
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «byłoby»:
 być[Vndk]=b+yłoby[nC3]
Analysis of «niezgorzej!»:
 niezgorzej[Adv]
Analysis of «juści!»:
 juści[Dopow]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «tam»:
 tam[PART]
 tam[ZP]
 ten[Adj]=ta+[06]+m[Vsg1]
 tama[Sf]=ta+m[PL]+[GEN]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «niej»:
 on[Zc]=niej+[D0f2]
 on[Zc]=niej+[G0f2]
 on[Zc]=niej+[L0f0]
Analysis of «mówią,»:
 mówić[Vndk]=mów+ią[l3]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «taka»:
 taki[Adj]=ta+ka[06]
 taka[Sf]=ta+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «prawda.»:
 prawda[Dopow]+.[.]
 prawda[Wykrz_parent_p]+.[.]
 prawda[Sf]=praw+da[SG]+[NOM]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Splunął.»:
 splunąć[Vdk]=Splu+nął[m3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Sielna»:
 sielny[Adj]=Sieln+a[06]
Analysis of «kobieta!»:
 kobieta[Sf]=kobie+ta[SG]+[NOM]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Dreszcz»:
 dreszcz[Sm3]=Dreszcz+[SG]+[NOM]
 dreszcz[Sm3]=Dreszcz+[SG]+[ACC]
Analysis of «nim»:
 nim[CnjP_Vdk]
 on[Zc]=nim+[D0c2]
 on[Zc]=nim+[D0k2]
 on[Zc]=nim+[I0m0]
 on[Zc]=nim+[I0n0]
 on[Zc]=nim+[L0m0]
 on[Zc]=nim+[L0n0]
Analysis of «wstrząsnął,»:
 wstrząsnąć[Vdk]=wstrzą+snął[m3]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «chłód»:
 chłód[Sm3]=chł+ód[SG]+[NOM]
 chłód[Sm3]=chł+ód[SG]+[ACC]
Analysis of «wilgotny»:
 wilgotny[Adj]=wilgotn+y[01]
Analysis of «szedł»:
 iść[Vndk]=sz+edł[m3]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «stawów,»:
 staw[Sm3]+ów[PL]+[GEN]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «u»:
 u[ndm]
 u[EGen]
Analysis of «wójtów»:
 wójt[Sm1]=wój+tów[PL]+[GEN]
 wójt[Sm1]=wój+tów[PL]+[ACC]
Analysis of «gorąc»:
 gorąc[Sm3]+[SG]+[NOM]
 gorąc[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «był»:
 być[Vndk]=b+ył[m3]
Analysis of «silny.»:
 silny[Adj]=siln+y[01]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «bez»:
 bez[EGen]
 beza[Sf]=be+z[PL]+[GEN]
 bez[Sm3]=b+ez[SG]+[NOM]
 bez[Sm3]=b+ez[SG]+[ACC]
Analysis of «kobiety»:
 kobieta[Sf]=kobie+ty[SG]+[GEN]
 kobieta[Sf]=kobie+ty[PL]+[NOM]
 kobieta[Sf]=kobie+ty[PL]+[VOC]
 kobieta[Sf]=kobie+ty[PL]+[ACC]
Analysis of «trza»:
 trza[Vndm]
Analysis of «zmarnieć»:
 zmarnieć[Vdk]=zmarni+eć[B]
Analysis of «abo»:
 abo[CnjRSzer]
 abo[MDpyt]
Analysis of «dzieciom»:
 dziecko[Sn]=dzieciom+[PL]+[DAT]
Analysis of «gospodarkę»:
 gospodarka[Sf]=gospodar+kę[SG]+[ACC]
Analysis of «odpisać»:
 odpisać[Vdk]=odpis+ać[B]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «myślał»:
 myśleć[Vndk]=myśl+ał[m3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «duża»:
 dużać[Vndk]=duża+[3]
 duży[Adj]=duż+a[06]
Analysis of «jucha»:
 jucha[Sf]=ju+cha[SG]+[NOM]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «kiej»:
 ki[Adj]+ej[07]
Analysis of «malowana.»:
 malować[Vndk]=mal+owany[b06]=owana+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «krowa»:
 krowa[Sf]=kr+owa[SG]+[NOM]
Analysis of «najlepsza»:
 naj[SUP]+dobry[Adj]=leps+za[com_06]
Analysis of «padła,»:
 padło[Sn]=pad+ła[SG]+[GEN]
 padło[Sn]=pad+ła[PL]+[NOM]
 padło[Sn]=pad+ła[PL]+[ACC]
 padło[Sn]=pad+ła[PL]+[VOC]
 paść.padnąć[Vdk]=pa+dła[z3]
 paść.padnąć[Vdk]=pa+dły[l06]=dła
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «kto»:
 kto[Za]+[N]
Analysis of «wie»:
 wiedzieć[Vndk]=wie+[3]
Analysis of «jutra?…»:
 jutro[Sn]=jut+ra[SG]+[GEN]
 jutro[Sn]=jut+ra[PL]+[NOM]
 jutro[Sn]=jut+ra[PL]+[ACC]
 jutro[Sn]=jut+ra[PL]+[VOC]
Analysis of «Może»:
 może[Dopow]=Może
 może[PART]=Może
 móc[Vndk]=M+oże[3]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «trza»:
 trza[Vndm]
Analysis of «poszukać»:
 poszukać[Vdk]=poszuka+ć[B]
Analysis of «żony?»:
 żona[Sf]=żo+ny[SG]+[GEN]
 żona[Sf]=żo+ny[PL]+[NOM]
 żona[Sf]=żo+ny[PL]+[VOC]
 żona[Sf]=żo+ny[PL]+[ACC]
Analysis of «Tyle»:
 tyle[Adv]=Tyle
 tyle[Kn]=Tyle+[3]+[2]
 tyle[Ka]=Tyle+[1]
 tyli[Adj]=Tyl+e[05]
 tył[Sm3]=Ty+le[SG]+[LOC]
 tył[Sm3]=Ty+le[SG]+[VOC]
Analysis of «obleczenia»:
 obleczenie[Sn]=oblecze+nia[SG]+[GEN]
 obleczenie[Sn]=oblecze+nia[PL]+[NOM]
 obleczenie[Sn]=oblecze+nia[PL]+[ACC]
 obleczenie[Sn]=oblecze+nia[PL]+[VOC]
 oblec[Vdk]=obl+eczenie[g21]=eczenia
 oblec[Vdk]=obl+eczenie[g12]=eczenia
 oblec[Vdk]=obl+eczenie[g42]=eczenia
 oblec[Vdk]=obl+eczenie[g72]=eczenia
Analysis of «38»:
 3[cyfra]+8[cyfra]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «jest»:
 być[Vndk]=jes+t[3']
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «przygodziłoby»:
 przygodzić[Vdk]=przyg+odziłoby[nC3]
Analysis of «się.»:
 się[ndm]+.[.]
 się[Zb]+[A1]+.[.]
 się[Zb]+[G1]+.[.]
 się[Zb]+[N0]+.[.]
Analysis of «Ale»:
 ale[CnjCRCent]=Ale
 ale[Dopow]=Ale
 ale[PART]=Ale
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[NOM]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[VOC]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[ACC]
Analysis of «stara»:
 starać[Vndk]=stara+[3]
 stary[Adj]=star+a[06]
 star[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «pies…»:
 pies[Sm2]+[SG]+[NOM]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «cóż,»:
 cóż[Za]+[A]
 cóż[Za]+[N]
Analysis of «mają»:
 maić[Vndk]=ma+ją[l3]
 mieć[Vndk]=m+ają[l3]
Analysis of «chałupę»:
 chałupa[Sf]=chału+pę[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «by»:
 by[PART]
 by[CnjPCel]
 by[OTW]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «swojem»:
 swój[Adj]=sw+oje[05]+m[Vsg1]
Analysis of «ostała.»:
 ostać[Vdk]=ost+ała[z3]+.[.]
Analysis of «Troje»:
 troje[Kc]=Troj+e[1]
 Troja[Sf]=Tro+je[PL]+[NOM]
 Troja[Sf]=Tro+je[PL]+[VOC]
 Troja[Sf]=Tro+je[PL]+[ACC]
Analysis of «ich,»:
 on[Zc]=ich+[A0c1]
 on[Zc]=ich+[G0c1]
 on[Zc]=ich+[G0k1]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «mają»:
 maić[Vndk]=ma+ją[l3]
 mieć[Vndk]=m+ają[l3]
Analysis of «piętnaście»:
 piętnaście[Ka]+[1]
 piętno[Sn]=pięt+na[SG]+[GEN]+ście[Vpl2]
 piętno[Sn]=pięt+na[PL]+[NOM]+ście[Vpl2]
 piętno[Sn]=pięt+na[PL]+[ACC]+ście[Vpl2]
Analysis of «morgów,»:
 mórg[Sm3]=m+orgów[PL]+[GEN]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «niby»:
 niby[CnjNom]
 niby[PART]
 niby[ENom]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «Jagnę»:
 Jagna[Sf][SG][ACC]=Jagnę
Analysis of «pięć»:
 pięć[Ka]+[1]
 piąć[Vndk]=p+ięcie[g22]=ięć
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «spłata»:
 spłatać[Vdk]=spłata+[3]
 spłata[Sf]=spła+ta[SG]+[NOM]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «chałupę»:
 chałupa[Sf]=chału+pę[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «39!»:
 3[cyfra]+9[cyfra]
Analysis of «Pięć»:
 pięć[Ka]=Pięć+[1]
 piąć[Vndk]=P+ięcie[g22]=ięć
Analysis of «morgów»:
 mórg[Sm3]=m+orgów[PL]+[GEN]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «rychtyk»:
 rychtyk[Adv]
Analysis of «te»:
 te[ndm]
 ten[Adj]=te+[05'']
Analysis of «pola»:
 pole[Sn]=pol+a[SG]+[GEN]
 pole[Sn]=pol+a[PL]+[NOM]
 pole[Sn]=pol+a[PL]+[ACC]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «mojem»:
 mój[Adj]=m+oje[05]+m[Vsg1]
Analysis of «kartofliskiem,»:
 kartoflisko[Sn]=kartoflis+kiem[SG]+[INS]
Analysis of «żyto,»:
 żyto[Sn]=ży+to[SG]+[NOM]
 żyto[Sn]=ży+to[SG]+[ACC]
 żyto[Sn]=ży+to[SG]+[VOC]
 żyć[Vndk]=ży+to[b]
Analysis of «widzi»:
 widzieć[Vndk]=wid+zi[3]
Analysis of «mi»:
 mi[ndm]
 ja[Zb]=mi+[D1]
Analysis of «się,»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «posiały»:
 posiać[Vdk]=posi+ały[rz3]
Analysis of «latoś,»:
 latoś[Adv]
 lato[Sn]=la+to[SG]+[NOM]+ś[Vsg2]
 lato[Sn]=la+to[SG]+[ACC]+ś[Vsg2]
Analysis of «tak…»:
 tak[Adv]
 tak[Dopow]
 tak[PART]
 taka[Sf]=ta+k[PL]+[GEN]
Analysis of «Pięć»:
 pięć[Ka]=Pięć+[1]
 piąć[Vndk]=P+ięcie[g22]=ięć
Analysis of «morgów»:
 mórg[Sm3]=m+orgów[PL]+[GEN]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «moich»:
 mój[Adj]=m+oich[10]
Analysis of «to…»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «trzydzieści»:
 trzydzieści[Ka]+[1]
 trzydziesty[Adj]=trzydzie+ści[09]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «pięć»:
 pięć[Ka]+[1]
 piąć[Vndk]=p+ięcie[g22]=ięć
Analysis of «bez»:
 bez[EGen]
 beza[Sf]=be+z[PL]+[GEN]
 bez[Sm3]=b+ez[SG]+[NOM]
 bez[Sm3]=b+ez[SG]+[ACC]
Analysis of «mała!»:
 mała[fraz]
 mały[AdjS]=ma+ła[06]
 mały[Adj]=ma+ła[06]
Analysis of «pola!…»:
 pole[Sn]=pol+a[SG]+[GEN]
 pole[Sn]=pol+a[PL]+[NOM]
 pole[Sn]=pol+a[PL]+[ACC]
Analysis of «Zatarł»:
 zatrzeć[Vdk]=Zat+arł[m3]
Analysis of «ręce»:
 ręka[Sf]=r+ęce[SG]+[DAT]
 ręka[Sf]=r+ęce[SG]+[LOC]
 ręka[Sf]=r+ęce[PL]+[NOM]
 ręka[Sf]=r+ęce[PL]+[VOC]
 ręka[Sf]=r+ęce[PL]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «poprawił»:
 poprawić[Vdk]=popraw+ił[m3]
Analysis of «pasa.»:
 pasać[Vndk]=pasa+[3]+.[.]
 pas[Sm3]+a[SG]+[GEN]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «To»:
 ten[Adj]=To+[05']
 to[CnjC]=To
 to[Za]=To+[A]
 to[Za]=To+[N]
 to[PART]=To
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «młynarz»:
 młynarz[Sm1]+[SG]+[NOM]
 młynarzyć[Vndk]=młynarz+[i]
Analysis of «ma»:
 mój[Adj]=m+a[06^]
 mieć[Vndk]=m+a[3]
Analysis of «więcej…»:
 dużo[Adv]=więcej+[com]
 wiele[Adv]=więcej+[com]
 więcej[Adv_num]
 więcej[Kn]+[3]+[4]
Analysis of «złodziej,»:
 złodziej[Sm1]=złodzie+j[SG]+[NOM]
Analysis of «krzywdą»:
 krzywda[Sf]=krzyw+dą[SG]+[INS]
Analysis of «ludzką»:
 ludzki[Adj]=ludz+ką[08]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «oszukaństwem»:
 oszukaństwo[Sn]=oszukaństw+em[SG]+[INS]
Analysis of «tyla»:
 tyla[Adv]
 tyli[Adj]=tyl+a[06]
Analysis of «nabrał…»:
 nabrać[Vdk]=nab+rał[m3]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «bezrok»:
 bez[sub']+rok[Sm3]=ro+k[SG]+[NOM]
 bez[sub']+rok[Sm3]=ro+k[SG]+[ACC]
Analysis of «podwiózłbym»:
 podwieźć[Vdk]=podwi+ózłbym[mC1]
Analysis of «gnoju,»:
 gnój[Sm1]=gn+oju[SG]+[LOC]
 gnój[Sm1]=gn+oju[SG]+[VOC]
 gnój[Sm3]=gn+oju[SG]+[GEN]
 gnój[Sm3]=gn+oju[SG]+[LOC]
 gnój[Sm3]=gn+oju[SG]+[VOC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «uprawił»:
 uprawić[Vdk]=upraw+ił[m3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «pszenicy»:
 pszenica[Sf]=pszenic+y[SG]+[GEN]
 pszenica[Sf]=pszenic+y[SG]+[DAT]
 pszenica[Sf]=pszenic+y[SG]+[LOC]
Analysis of «posiał»:
 posiać[Vdk]=posi+ał[m3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «całym»:
 cały[Adj]=ca+łym[04]
 cały[Adj]=ca+ły[01]+m[Vsg1]
Analysis of «kawale;»:
 kawał[Sm3]=kawa+le[SG]+[LOC]
 kawał[Sm3]=kawa+le[SG]+[VOC]
Analysis of «konia»:
 koń[Sm2]=ko+nia[SG]+[GEN]
 koń[Sm2]=ko+nia[SG]+[ACC]
Analysis of «by»:
 by[PART]
 by[CnjPCel]
 by[OTW]
Analysis of «trzeba»:
 trzeba[Vndm]
Analysis of «przykupić,»:
 przykupić[Vdk]=przykup+ić[B]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «granuli»:
 granula[Sf]=granu+li[SG]+[GEN]
 granula[Sf]=granu+li[SG]+[DAT]
 granula[Sf]=granu+li[SG]+[LOC]
Analysis of «krowinę»:
 krowina[Sf]=krowi+nę[SG]+[ACC]
Analysis of «jaką…»:
 jaki[Adj]=ja+ką[08]
 jaka[Sf]=ja+ką[SG]+[INS]
Analysis of «Prawda,»:
 prawda[Dopow]=Prawda
 prawda[Wykrz_parent_p]=Prawda
 prawda[Sf]=Praw+da[SG]+[NOM]
Analysis of «krowę»:
 krowa[Sf]=kr+owę[SG]+[ACC]
Analysis of «by»:
 by[PART]
 by[CnjPCel]
 by[OTW]
Analysis of «dostać»:
 dostać[Vdk]=dost+ać[B]
Analysis of «dostała…»:
 dostały[Adj]=dosta+ła[06]
 dostać[Vdk]=dost+ała[z3]
Analysis of «I»:
 i[CnjRSzer]=I
 i[PART]=I
 i[Wykrz]=I
 I[CR]
Analysis of «tak»:
 tak[Adv]
 tak[Dopow]
 tak[PART]
 taka[Sf]=ta+k[PL]+[GEN]
Analysis of «rozmyślał,»:
 rozmyślać[Vndk]=rozmyśla+ł[m3]
Analysis of «liczył,»:
 liczyć[Vndk]=licz+ył[m3]
Analysis of «rozmarzał»:
 rozmarzać[Vndk]=rozmarza+ł[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «gospodarsko,»:
 gospodarsko[Adv]
Analysis of «aż»:
 aż[CnjP]
 aż[PART]
Analysis of «czasem»:
 czasem[ndm]
 czas[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «przystawał»:
 przystawać[Vndk]=przysta+wał[m3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «ciężkiej»:
 ciężki[Adj]=cięż+kiej[07]
Analysis of «deliberacji.»:
 deliberacja[Sf]=deliberac+ji[SG]+[GEN]+.[.]
 deliberacja[Sf]=deliberac+ji[SG]+[DAT]+.[.]
 deliberacja[Sf]=deliberac+ji[SG]+[LOC]+.[.]
 deliberacja[Sf]=deliberac+ji[PL]+[GEN]+.[.]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «mądry»:
 mądry[Adj]=mądr+y[01]
Analysis of «chłop»:
 chłop[Sm1]+[SG]+[NOM]
Analysis of «był,»:
 być[Vndk]=b+ył[m3]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «wszystko»:
 wszystko[Adv]
 wszystko[Za]+[A]
 wszystko[Za]+[N]
Analysis of «zasię»:
 zasię[CnjCRInk]
 zasię[Vndk]
Analysis of «zbierał»:
 zbierać[Vndk]=zbiera+ł[m3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «sobie»:
 się[Zb]=sobie+[D0]
 się[Zb]=sobie+[L0]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «głęboko»:
 głęboko[Adv]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «głowę»:
 głowa[Sf]=gł+owę[SG]+[ACC]
Analysis of «patrzył,»:
 patrzyć[Vndk]=patrz+ył[m3]
Analysis of «czego»:
 czego[Relator]
 co[Za]=czego+[G]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «prześlepić»:
 prześlepić[Vdk]=prześlep+ić[B]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «przepomnieć.»:
 przepomnieć[Vdk]=przepomn+ieć[B]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Wrzeszczałyby»:
 wrzeszczeć[Vndk]=Wrzeszcz+ałyby[rzC3]
Analysis of «juchy,»:
 jucha[Sf]=ju+chy[SG]+[GEN]
 jucha[Sf]=ju+chy[PL]+[NOM]
 jucha[Sf]=ju+chy[PL]+[VOC]
 jucha[Sf]=ju+chy[PL]+[ACC]
Analysis of «wrzeszczały!»:
 wrzeszczeć[Vndk]=wrzeszcz+ały[rz3]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «pomyślał»:
 pomyśleć[Vdk]=pomyśl+ał[m3]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «dzieciach,»:
 dziecko[Sn]=dzieciach+[PL]+[LOC]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «wnet»:
 wnet[Adv]
Analysis of «fala»:
 fala[Sf]=fa+la[SG]+[NOM]
Analysis of «mocy»:
 moc[Sf]+y[SG]+[GEN]
 moc[Sf]+y[SG]+[DAT]
 moc[Sf]+y[SG]+[LOC]
 moc[Sf]+y[SG]+[VOC]
 moc[Sf]+y[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «pewności»:
 pewny[Adj]=pewn+ość[S21]=ości
 pewny[Adj]=pewn+ość[S31]=ości
 pewny[Adj]=pewn+ość[S61]=ości
 pewny[Adj]=pewn+ość[S71]=ości
 pewny[Adj]=pewn+ość[S12]=ości
 pewny[Adj]=pewn+ość[S22]=ości
 pewny[Adj]=pewn+ość[S42]=ości
 pewny[Adj]=pewn+ość[S72]=ości
Analysis of «zalała»:
 zalać[Vdk]=zal+ała[z3]
Analysis of «mu»:
 mu[Wykrz_onom]
 on[Zc]=mu+[D1m1]
 on[Zc]=mu+[D1n1]
Analysis of «serce»:
 serce[Sn]=serc+e[SG]+[NOM]
 serce[Sn]=serc+e[SG]+[ACC]
 serce[Sn]=serc+e[SG]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «skrzepiła»:
 skrzepić[Vdk]=skrzep+iła[z3]
Analysis of «głuche»:
 głuchy[Adj]=głu+che[05]
Analysis of «jeszcze,»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «wahające»:
 wahający[AdjS]=wahając+e[05]
 wahający[Adj]=wahając+e[05]
 wahać[Vndk]=waha+jący[w05]=jące
Analysis of «postanowienia.»:
 postanowienie[Sn]=postanowie+nia[SG]+[GEN]+.[.]
 postanowienie[Sn]=postanowie+nia[PL]+[NOM]+.[.]
 postanowienie[Sn]=postanowie+nia[PL]+[ACC]+.[.]
 postanowienie[Sn]=postanowie+nia[PL]+[VOC]+.[.]
 postanowić[Vdk]=postan+owienie[g21]=owienia+.[.]
 postanowić[Vdk]=postan+owienie[g12]=owienia+.[.]
 postanowić[Vdk]=postan+owienie[g42]=owienia+.[.]
 postanowić[Vdk]=postan+owienie[g72]=owienia+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «mój,»:
 mój[Adj]=m+ój[01]
Analysis of «wara»:
 wara[Wykrz_apel]
Analysis of «komu»:
 kto[Za]=komu+[D]
Analysis of «drugiemu»:
 drugi[Adj]=dru+giemu[03]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «niego.»:
 on[Zc]=niego+[A2m2]+.[.]
 on[Zc]=niego+[G0n2]+.[.]
 on[Zc]=niego+[G2m2]+.[.]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «to…»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «skończył,»:
 skończyć[Vdk]=skończ+ył[m3]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «stanął»:
 stanąć[Vdk]=sta+nął[m3]
Analysis of «przed»:
 przed[EAccIns]
Analysis of «chałupą»:
 chałupa[Sf]=chału+pą[SG]+[INS]
Analysis of «Jagny.»:
 Jagna[Sf][PL][ACC]=Jagny+.[.]
 Jagna[Sf][PL][NOM]=Jagny+.[.]
 Jagna[Sf][PL][VOC]=Jagny+.[.]
 Jagna[Sf][SG][GEN]=Jagny+.[.]
Analysis of «Świeciło»:
 świecić[Vndk]=Świe+ciło[n3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «u»:
 u[ndm]
 u[EGen]
Analysis of «nich»:
 on[Zc]=nich+[A0c2]
 on[Zc]=nich+[G0c2]
 on[Zc]=nich+[G0k2]
 on[Zc]=nich+[L0c0]
 on[Zc]=nich+[L0k0]
Analysis of «jeszcze»:
 jeszcze[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «przez»:
 przez[EAcc]
Analysis of «otwarte»:
 otwarty[Adj]=otwar+te[05]
 otworzyć[Vdk]=otw+arty[b05]=arte
Analysis of «okno»:
 okno[Sn]=ok+no[SG]+[NOM]
 okno[Sn]=ok+no[SG]+[ACC]
 okno[Sn]=ok+no[SG]+[VOC]
Analysis of «padała»:
 padać[Vndk]=pada+ła[z3]
Analysis of «szeroka»:
 szeroki[Adj]=szero+ka[06]
Analysis of «smuga»:
 smuga[Sf]=smu+ga[SG]+[NOM]
Analysis of «światła»:
 światły[Adj]=świat+ła[06]
 światło[Sn]=świat+ła[SG]+[GEN]
 światło[Sn]=świat+ła[PL]+[NOM]
 światło[Sn]=świat+ła[PL]+[ACC]
 światło[Sn]=świat+ła[PL]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «szła»:
 iść[Vndk]=sz+ła[z3]
Analysis of «przez»:
 przez[EAcc]
Analysis of «kierz»:
 kierz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 kierz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «niskie»:
 niski[Adj]=nis+kie[05]
Analysis of «drzewa»:
 drzewo[Sn]=drzew+a[SG]+[GEN]
 drzewo[Sn]=drzew+a[PL]+[NOM]
 drzewo[Sn]=drzew+a[PL]+[ACC]
 drzewo[Sn]=drzew+a[PL]+[VOC]
Analysis of «śliwkowe»:
 śliwkowy[Adj]=śliwkow+e[05]
Analysis of «aż»:
 aż[CnjP]
 aż[PART]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «płot»:
 płot[Sm3]=pło+t[SG]+[NOM]
 płot[Sm3]=pło+t[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «drogę.»:
 droga[Sf]=dr+ogę[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «stanął»:
 stanąć[Vdk]=sta+nął[m3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «cieniu»:
 cień[Sm3]=cie+niu[SG]+[LOC]
 cień[Sm3]=cie+niu[SG]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zapuścił»:
 zapuścić[Vdk]=zapu+ścił[m3]
Analysis of «wzrok»:
 wzrok[Sm3]=wzro+k[SG]+[NOM]
 wzrok[Sm3]=wzro+k[SG]+[ACC]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «izbę.»:
 izba[Sf]=iz+bę[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «Lampka»:
 lampka[Sf]=Lamp+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «tliła»:
 tlić[Vndk]=tl+iła[z3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «nad»:
 nad[EAccIns]
Analysis of «okapem,»:
 okap[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «kominie»:
 komin[Sm3]+ie[SG]+[LOC]
 komin[Sm3]+ie[SG]+[VOC]
Analysis of «musiał»:
 musieć[Vndk]=mu+siał[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «buzować»:
 buzować[Vndk]=buz+ować[B]
Analysis of «tęgi»:
 tęgi[Adj]=tę+gi[01]
 tęga[Sf]=tę+gi[SG]+[GEN]
 tęga[Sf]=tę+gi[PL]+[NOM]
 tęga[Sf]=tę+gi[PL]+[VOC]
 tęga[Sf]=tę+gi[PL]+[ACC]
Analysis of «ogień,»:
 ogień[Sm3]=og+ień[SG]+[NOM]
 ogień[Sm3]=og+ień[SG]+[ACC]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «słychać»:
 słychać[Vndk]+[B]
Analysis of «było»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «trzask»:
 trzask[Wykrz_onom]
 trzask[Sm3]=trzas+k[SG]+[NOM]
 trzask[Sm3]=trzas+k[SG]+[ACC]
Analysis of «świerczyny»:
 świerczyna[Sf]=świerczy+ny[SG]+[GEN]
 świerczyna[Sf]=świerczy+ny[PL]+[NOM]
 świerczyna[Sf]=świerczy+ny[PL]+[VOC]
 świerczyna[Sf]=świerczy+ny[PL]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «czerwonawe»:
 czerwonawy[Adj]=czerwonaw+e[05]
Analysis of «światło»:
 światło[Adv]
 światło[Sn]=świat+ło[SG]+[NOM]
 światło[Sn]=świat+ło[SG]+[ACC]
 światło[Sn]=świat+ło[SG]+[VOC]
Analysis of «zapełniało»:
 zapełniać[Vndk]=zapełnia+ło[n3]
Analysis of «ogromną,»:
 ogromny[Adj]=ogromn+ą[08]
Analysis of «mroczną»:
 mroczny[Adj]=mroczn+ą[08]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «kątach»:
 kąt[Sm3]=ką+tach[PL]+[LOC]
Analysis of «izbę;»:
 izba[Sf]=iz+bę[SG]+[ACC]
Analysis of «stara,»:
 starać[Vndk]=stara+[3]
 stary[Adj]=star+a[06]
 star[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «skulona»:
 skulić[Vdk]=skul+ony[b06]=ona
Analysis of «przed»:
 przed[EAccIns]
Analysis of «kominem,»:
 komin[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «czytała»:
 czytać[Vndk]=czyta+ła[z3]
Analysis of «cosik»:
 cosik[Sn2][SG][ACC]
 cosik[Sn2][SG][GEN]
 cosik[Sn2][SG][NOM]
Analysis of «głośno,»:
 głośno[Adv]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «Jagna»:
 Jagna[Sf][SG][NOM]
Analysis of «przeciw»:
 przeciw[EDat]
 przeciwić[Vndk]=przeciw+[i]
Analysis of «niej»:
 on[Zc]=niej+[D0f2]
 on[Zc]=niej+[G0f2]
 on[Zc]=niej+[L0f0]
Analysis of «twarzą»:
 twarz[Sf]+ą[SG]+[INS]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «okna»:
 okno[Sn]=ok+na[SG]+[GEN]
 okno[Sn]=ok+na[PL]+[NOM]
 okno[Sn]=ok+na[PL]+[ACC]
 okno[Sn]=ok+na[PL]+[VOC]
Analysis of «siedziała;»:
 siedzieć[Vndk]=sied+ziała[z3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «koszuli»:
 koszula[Sf]=koszu+li[SG]+[GEN]
 koszula[Sf]=koszu+li[SG]+[DAT]
 koszula[Sf]=koszu+li[SG]+[LOC]
Analysis of «była»:
 były[Adj]=by+ła[06]
 być[Vndk]=b+yła[z3]
Analysis of «tylko»:
 tylko[CnjCRInk]
 tylko[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «podwiniętymi»:
 podwinąć[Vdk]=podwi+nięty[b11]=niętymi
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «ramion»:
 ramię[Sn]=rami+on[PL]+[GEN]
Analysis of «rękawami»:
 rękaw[Sm3]+ami[PL]+[INS]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «podskubywała»:
 podskubywać[Vndk]=podskub+ywała[z3]
Analysis of «gęś.»:
 gęś[Sf]=gę+ś[SG]+[NOM]+.[.]
 gęś[Sf]=gę+ś[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Urodna»:
 urodny[Adj]=Urodn+a[06]
Analysis of «jucha,»:
 jucha[Sf]=ju+cha[SG]+[NOM]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «urodna!»:
 urodny[Adj]=urodn+a[06]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «myślał.»:
 myśleć[Vndk]=myśl+ał[m3]+.[.]
Analysis of «Podnosiła»:
 podnosić[Vndk]=Podno+siła[z3]
Analysis of «czasem»:
 czasem[ndm]
 czas[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «głowę,»:
 głowa[Sf]=gł+owę[SG]+[ACC]
Analysis of «nasłuchiwała»:
 nasłuchiwać[Vndk]=nasłuch+iwała[z3]
Analysis of «matki,»:
 matka[Sf]=mat+ki[SG]+[GEN]
 matka[Sf]=mat+ki[PL]+[NOM]
 matka[Sf]=mat+ki[PL]+[VOC]
 matka[Sf]=mat+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «wzdychała»:
 wzdychać[Vndk]=wzdycha+ła[z3]
Analysis of «ciężko,»:
 ciężko[Adv]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «znowu»:
 znowu[PART]
Analysis of «brała»:
 brać[Vndk]=b+rała[z3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «skubać»:
 skubać[Vndk]=sku+bać[B]
Analysis of «pióra,»:
 pióro[Sn]=pió+ra[SG]+[GEN]
 pióro[Sn]=pió+ra[PL]+[NOM]
 pióro[Sn]=pió+ra[PL]+[ACC]
 pióro[Sn]=pió+ra[PL]+[VOC]
Analysis of «aż»:
 aż[CnjP]
 aż[PART]
Analysis of «gęś»:
 gęś[Sf]=gę+ś[SG]+[NOM]
 gęś[Sf]=gę+ś[SG]+[ACC]
Analysis of «zagęgała»:
 zagęgać[Vdk]=zagęga+ła[z3]
Analysis of «boleśnie»:
 boleśnie[Adv]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «rwać»:
 rwać[Vndk]=r+wać[B]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «poczęła»:
 począć[Vdk]=pocz+ęła[z3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «krzykiem»:
 krzyk[Sm3]=krzy+kiem[SG]+[INS]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «jej»:
 jej[Wykrz]
 on[Zc]=jej+[D0f1]
 on[Zc]=jej+[G0f1]
Analysis of «rąk,»:
 ręka[Sf]=r+ąk[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «bić»:
 bicie[Sn]=bi+ć[PL]+[GEN]
 bić[Vndk]=bi+ć[B]
 bić[Vndk]=bi+cie[g22]=ć
Analysis of «skrzydłami,»:
 skrzydło[Sn]=skrzyd+łami[PL]+[INS]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «puch»:
 pucha[Sf]=pu+ch[PL]+[GEN]
 puch[Sm3]=pu+ch[SG]+[NOM]
 puch[Sm3]=pu+ch[SG]+[ACC]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «rozwiał»:
 rozwiać[Vdk]=rozwi+ał[m3]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «izbie»:
 izba[Sf]=iz+bie[SG]+[DAT]
 izba[Sf]=iz+bie[SG]+[LOC]
Analysis of «białym»:
 biały[Adj]=bia+łym[04]
 biały[Adj]=bia+ły[01]+m[Vsg1]
Analysis of «tumanem.»:
 tuman[Sm1]+em[SG]+[INS]+.[.]
 tuman[Sm3]+em[SG]+[INS]+.[.]
Analysis of «Uspokoiła»:
 uspokoić[Vdk]=Uspok+oiła[z3]
Analysis of «ją»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «rychło»:
 rychło[Adv]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «mocno»:
 mocno[Adv]
Analysis of «ściskała»:
 ściskać[Vndk]=ściska+ła[z3]
Analysis of «kolanami,»:
 kolano[Sn]=kola+nami[PL]+[INS]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «gęś»:
 gęś[Sf]=gę+ś[SG]+[NOM]
 gęś[Sf]=gę+ś[SG]+[ACC]
Analysis of «jeno»:
 jeno[PART]
 jena[Sf]=je+no[SG]+[VOC]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «cicha»:
 cichy[Adj]=ci+cha[06]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «boleśnie,»:
 boleśnie[Adv]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «odpowiadały»:
 odpowiadać[Vndk]=odpowiada+ły[rz3]
Analysis of «jej»:
 jej[Wykrz]
 on[Zc]=jej+[D0f1]
 on[Zc]=jej+[G0f1]
Analysis of «inne»:
 inny[Adj]=inn+e[05]
Analysis of «gdzieś»:
 gdzieś[Adv]
 gdzieś[OpAdSub]
 gdzie[PART]+ś[Vsg2]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «sieni»:
 sień[Sf]=sie+ni[SG]+[GEN]
 sień[Sf]=sie+ni[SG]+[DAT]
 sień[Sf]=sie+ni[SG]+[LOC]
 sień[Sf]=sie+ni[SG]+[VOC]
 sień[Sf]=sie+ni[PL]+[GEN]
Analysis of «czy»:
 czy[Cnj]
 czy[MDpyt]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «podwórza.»:
 podwórze[Sn]=podwórz+a[SG]+[GEN]+.[.]
 podwórze[Sn]=podwórz+a[PL]+[NOM]+.[.]
 podwórze[Sn]=podwórz+a[PL]+[ACC]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Piękna»:
 piękny[Adj]=Piękn+a[06]
 piękno[Sn]=Pięk+na[SG]+[GEN]
 piękno[Sn]=Pięk+na[PL]+[NOM]
 piękno[Sn]=Pięk+na[PL]+[ACC]
 piękno[Sn]=Pięk+na[PL]+[VOC]
Analysis of «kobieta»:
 kobieta[Sf]=kobie+ta[SG]+[NOM]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «pomyślał»:
 pomyśleć[Vdk]=pomyśl+ał[m3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «odszedł»:
 odejść[Vdk]=od+szedł[m3]
Analysis of «spiesznie,»:
 spiesznie[Adv]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «mu»:
 mu[Wykrz_onom]
 on[Zc]=mu+[D1m1]
 on[Zc]=mu+[D1n1]
Analysis of «uderzyło»:
 uderzyć[Vdk]=uderz+yło[n3]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «głowy,»:
 głowa[Sf]=gł+owy[SG]+[GEN]
 głowa[Sf]=gł+owy[PL]+[NOM]
 głowa[Sf]=gł+owy[PL]+[VOC]
 głowa[Sf]=gł+owy[PL]+[ACC]
Analysis of «aż»:
 aż[CnjP]
 aż[PART]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «podrapał,»:
 podrapać[Vdk]=podrap+ał[m3]
Analysis of «zapiął»:
 zapiąć[Vdk]=zap+iął[m3]
Analysis of «pętlę»:
 pętla[Sf]=pęt+lę[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «pasa»:
 pasać[Vndk]=pasa+[3]
 pas[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «przyciągnął.»:
 przyciągnąć[Vdk]=przyciąg+nął[m3]+.[.]
Analysis of «Już»:
 już[PART]=Już
Analysis of «był»:
 być[Vndk]=b+ył[m3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «swoich»:
 swój[Adj]=sw+oich[10]
Analysis of «wrotach»:
 wrota[Splt]=wro+tach[PL]+[LOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «wchodził»:
 wchodzić[Vndk]=wch+odził[m3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «opłotki,»:
 opłotek[Sm3]=opłot+ki[PL]+[NOM]
 opłotek[Sm3]=opłot+ki[PL]+[ACC]
 opłotek[Sm3]=opłot+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «gdy»:
 gdy[Relator]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «obejrzał»:
 obejrzeć[Vdk]=obejrz+ał[m3]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «jej»:
 jej[Wykrz]
 on[Zc]=jej+[D0f1]
 on[Zc]=jej+[G0f1]
Analysis of «dom,»:
 dom[Sm3]+[SG]+[NOM]
 dom[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «rychtyk»:
 rychtyk[Adv]
Analysis of «stał»:
 stać[Vdk]=st+ał[m3]
 stać[Vndk]=st+ał[m3]
Analysis of «naprzeciw,»:
 naprzeciw[Adv]
 naprzeciw[EDat]
 naprzeciw[EGen]
 naprzeciw[EpostDat]
Analysis of «tylo»:
 tylo[PART]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «tamtej»:
 tamten[Adj]=tamtej+[07]
Analysis of «stronie»:
 stronie[fraz]
 strona[Sf]=stro+nie[SG]+[DAT]
 strona[Sf]=stro+nie[SG]+[LOC]
Analysis of «wody.»:
 woda[Sf]=w+ody[SG]+[GEN]+.[.]
 woda[Sf]=w+ody[PL]+[NOM]+.[.]
 woda[Sf]=w+ody[PL]+[VOC]+.[.]
 woda[Sf]=w+ody[PL]+[ACC]+.[.]
Analysis of «Ktoś»:
 ktoś[Za]=Ktoś+[N]
 kto[Za]=Kto+[N]+ś[Vsg2]
Analysis of «akuratnie»:
 akuratnie[Adv]
Analysis of «wychodził,»:
 wychodzić[Vdk]=wych+odził[m3]
 wychodzić[Vndk]=wych+odził[m3]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «przez»:
 przez[EAcc]
Analysis of «drzwi»:
 drzwi[Splt]+[PL]+[NOM]
 drzwi[Splt]+[PL]+[GEN]
 drzwi[Splt]+[PL]+[ACC]
 drzwi[Splt]+[PL]+[VOC]
Analysis of «uchylone»:
 uchylić[Vdk]=uchyl+ony[b05]=one
Analysis of «lunęła»:
 lunąć[Vdk]=lu+nęła[z3]
Analysis of «struga»:
 strugać[Vndk]=struga+[3]
 strug[Sm3]=stru+ga[SG]+[GEN]
 struga[Sf]=stru+ga[SG]+[NOM]
Analysis of «światła»:
 światły[Adj]=świat+ła[06]
 światło[Sn]=świat+ła[SG]+[GEN]
 światło[Sn]=świat+ła[PL]+[NOM]
 światło[Sn]=świat+ła[PL]+[ACC]
 światło[Sn]=świat+ła[PL]+[VOC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «błyskawica»:
 błyskawica[Sf]=błyskawic+a[SG]+[NOM]
Analysis of «zamigotała»:
 zamigotać[Vdk]=zamigota+ła[z3]
 zamigotać[Vdk]=zamigo+tała[z3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «padła»:
 padło[Sn]=pad+ła[SG]+[GEN]
 padło[Sn]=pad+ła[PL]+[NOM]
 padło[Sn]=pad+ła[PL]+[ACC]
 padło[Sn]=pad+ła[PL]+[VOC]
 paść.padnąć[Vdk]=pa+dła[z3]
 paść.padnąć[Vdk]=pa+dły[l06]=dła
Analysis of «aż»:
 aż[CnjP]
 aż[PART]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «staw,»:
 stawić[Vdk]=staw+[i]
 stawić[Vndk]=staw+[i]
 staw[Sm3]+[SG]+[NOM]
 staw[Sm3]+[SG]+[ACC]
 stawa[Sf]=sta+w[PL]+[GEN]
Analysis of «potem»:
 potem[Adv]
 pot[Sm3]=po+tem[SG]+[INS]
Analysis of «czyjeś»:
 czyjś[Adj]=czyjeś+[05]
 czyj[Adj]=czy+je[05]+ś[Vsg2]
Analysis of «mocne»:
 mocny[Adj]=mocn+e[05]
Analysis of «stąpania»:
 stąpać[Vndk]=stąpa+nie[g21]=nia
 stąpać[Vndk]=stąpa+nie[g12]=nia
 stąpać[Vndk]=stąpa+nie[g42]=nia
 stąpać[Vndk]=stąpa+nie[g72]=nia
Analysis of «zadudniły,»:
 zadudnić[Vdk]=zadud+niły[rz3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «rozległ»:
 rozlec.rozlegnąć[Vdk]=rozle+gł[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «chlupot»:
 chlupot[Sm3]=chlupo+t[SG]+[NOM]
 chlupot[Sm3]=chlupo+t[SG]+[ACC]
Analysis of «wody»:
 woda[Sf]=w+ody[SG]+[GEN]
 woda[Sf]=w+ody[PL]+[NOM]
 woda[Sf]=w+ody[PL]+[VOC]
 woda[Sf]=w+ody[PL]+[ACC]
Analysis of «nabieranej,»:
 nabierać[Vndk]=nabiera+ny[b07]=nej
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «końcu»:
 koniec[Sm3]=ko+ńcu[SG]+[LOC]
 koniec[Sm3]=ko+ńcu[SG]+[VOC]
Analysis of «wskroś»:
 wskroś[fraz]
 wskroś[EGen]
Analysis of «ciemni»:
 ciemnia[Sf]=ciemni+[SG]+[GEN]
 ciemnia[Sf]=ciemni+[SG]+[DAT]
 ciemnia[Sf]=ciemni+[SG]+[LOC]
 ciemnia[Sf]=ciemni+[PL]+[GEN]
 ciemny[Adj]=ciemn+i[09]
 ciemń[Sf]=ciem+ni[SG]+[GEN]
 ciemń[Sf]=ciem+ni[SG]+[DAT]
 ciemń[Sf]=ciem+ni[SG]+[LOC]
 ciemń[Sf]=ciem+ni[SG]+[VOC]
 ciemń[Sf]=ciem+ni[PL]+[GEN]
 ciemnić[Vndk]=ciem+ni[3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «mgieł,»:
 mgła[Sf]=mg+ieł[PL]+[GEN]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «były»:
 były[Adj]=by+ły[01]
 być[Vndk]=b+yły[rz3]
Analysis of «zwlekały»:
 zwlekać[Vndk]=zwleka+ły[rz3]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «łąk,»:
 łąka[Sf]=łą+k[PL]+[GEN]
Analysis of «śpiew»:
 śpiew[Sm3]+[SG]+[NOM]
 śpiew[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «ozwał»:
 ozwać[Vdk]=oz+wał[m3]
Analysis of «przyciszony:»:
 przyciszony[Adj]=przycisz+ony[01]
 przyciszyć[Vdk]=przycisz+ony[b01]
Analysis of «Ja»:
 ja[Zb]=Ja+[N0]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «wodą,»:
 woda[Sf]=w+odą[SG]+[INS]
Analysis of «ty»:
 ty[Zb]+[N0]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «wodą,»:
 woda[Sf]=w+odą[SG]+[INS]
Analysis of «Jakże»:
 jakże[ZP]=Jakże
Analysis of «ja»:
 ja[Zb]+[N0]
Analysis of «ci»:
 ci[MDwzmac]
 ty[Zb]=ci+[D1]
 ten[Adj]=ci+[09]
Analysis of «buzi»:
 buzia[Sf]=bu+zi[SG]+[GEN]
 buzia[Sf]=bu+zi[SG]+[DAT]
 buzia[Sf]=bu+zi[SG]+[LOC]
 buzia[Sf]=bu+zi[PL]+[GEN]
Analysis of «podom?…»:
 pod[sub']+om[Sm3]+[SG]+[NOM]
 pod[sub']+om[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «Podam»:
 podać[Vdk]=Poda+m[1]
Analysis of «ci»:
 ci[MDwzmac]
 ty[Zb]=ci+[D1]
 ten[Adj]=ci+[09]
Analysis of «ją»:
 on[Zc]=ją+[A0f1]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «listeczku,»:
 listeczek[Sm3]=listecz+ku[SG]+[LOC]
 listeczek[Sm3]=listecz+ku[SG]+[VOC]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «kochaneczku…»:
 kochaneczek[Sm1]=kochanecz+ku[SG]+[LOC]
 kochaneczek[Sm1]=kochanecz+ku[SG]+[VOC]
Analysis of «Słuchał»:
 słuchać[Vndk]=Słucha+ł[m3]
Analysis of «długo,»:
 długo[Adv]
Analysis of «ale»:
 ale[CnjCRCent]
 ale[Dopow]
 ale[PART]
Analysis of «głos»:
 głos[Sm3]+[SG]+[NOM]
 głos[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «rychło»:
 rychło[Adv]
Analysis of «przepadł»:
 przepaść.przepadnąć[Vdk]=przepa+dł[m3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «światła»:
 światły[Adj]=świat+ła[06]
 światło[Sn]=świat+ła[SG]+[GEN]
 światło[Sn]=świat+ła[PL]+[NOM]
 światło[Sn]=świat+ła[PL]+[ACC]
 światło[Sn]=świat+ła[PL]+[VOC]
Analysis of «wkrótce»:
 wkrótce[Adv]
Analysis of «pogasły.»:
 pogasnąć[Vdk]=poga+sły[rz3]+.[.]
Analysis of «Na»:
 na[Wykrz_apel]=Na
 na[EAccLoc]=Na
 Na[skr]
Analysis of «niebo»:
 niebo[Sn]=nieb+o[SG]+[NOM]
 niebo[Sn]=nieb+o[SG]+[ACC]
 niebo[Sn]=nieb+o[SG]+[VOC]
Analysis of «wtaczał»:
 wtaczać[Vndk]=wtacza+ł[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «zza»:
 zza[EGen]
Analysis of «lasów»:
 las[Sm3]+ów[PL]+[GEN]
Analysis of «księżyc»:
 księżyc[Sm3]+[SG]+[NOM]
 księżyc[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «pełni»:
 pełnia[Sf]=pełni+[SG]+[GEN]
 pełnia[Sf]=pełni+[SG]+[DAT]
 pełnia[Sf]=pełni+[SG]+[LOC]
 pełnia[Sf]=pełni+[PL]+[GEN]
 pełny[Adj]=pełn+i[09]
 pełnić[Vndk]=peł+ni[3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «rozsrebrzał»:
 rozsrebrzać[Vndk]=rozsrebrza+ł[m3]
Analysis of «czuby»:
 czub[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 czub[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 czub[Sm3]+y[PL]+[VOC]
Analysis of «drzew,»:
 drzewo[Sn]=drzew+[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «siał»:
 siać[Vndk]=si+ał[m3]
Analysis of «przez»:
 przez[EAcc]
Analysis of «gałęzie»:
 gałęzie[Sn]=gałęzi+e[SG]+[NOM]
 gałęzie[Sn]=gałęzi+e[SG]+[ACC]
 gałęzie[Sn]=gałęzi+e[SG]+[VOC]
 gałąź[Sf]=gał+ęzie[PL]+[NOM]
 gałąź[Sf]=gał+ęzie[PL]+[ACC]
 gałąź[Sf]=gał+ęzie[PL]+[VOC]
Analysis of «światło»:
 światło[Adv]
 światło[Sn]=świat+ło[SG]+[NOM]
 światło[Sn]=świat+ło[SG]+[ACC]
 światło[Sn]=świat+ło[SG]+[VOC]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «staw,»:
 stawić[Vdk]=staw+[i]
 stawić[Vndk]=staw+[i]
 staw[Sm3]+[SG]+[NOM]
 staw[Sm3]+[SG]+[ACC]
 stawa[Sf]=sta+w[PL]+[GEN]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zaglądał»:
 zaglądać[Vndk]=zagląda+ł[m3]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «okna»:
 okno[Sn]=ok+na[SG]+[GEN]
 okno[Sn]=ok+na[PL]+[NOM]
 okno[Sn]=ok+na[PL]+[ACC]
 okno[Sn]=ok+na[PL]+[VOC]
Analysis of «chat,»:
 chata[Sf]=cha+t[PL]+[GEN]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «mu»:
 mu[Wykrz_onom]
 on[Zc]=mu+[D1m1]
 on[Zc]=mu+[D1n1]
Analysis of «były»:
 były[Adj]=by+ły[01]
 być[Vndk]=b+yły[rz3]
Analysis of «naprzeciw.»:
 naprzeciw[Adv]+.[.]
 naprzeciw[EDat]+.[.]
 naprzeciw[EGen]+.[.]
 naprzeciw[EpostDat]+.[.]
Analysis of «Psi»:
 psi[Adj]=Psi+[01]
 psi[Adj]=Psi+[09]
Analysis of «nawet»:
 nawet[PART]
Analysis of «pomilkli,»:
 pomilknąć[Vdk]=pomilk+li[mo3]
Analysis of «cichość»:
 cichy[Adj]=ci+chość[S11]
 cichy[Adj]=ci+chość[S41]
Analysis of «niezgłębiona»:
 niezgłębiony[Adj]=niezgłębi+ona[06]
 nie[NEG]+zgłębić[Vdk]=zgłęb+iony[b06]=iona
Analysis of «objęła»:
 objąć[Vdk]=obj+ęła[z3]
Analysis of «wieś»:
 wieś[Sf]=w+ieś[SG]+[NOM]
 wieś[Sf]=w+ieś[SG]+[ACC]
Analysis of «całą»:
 cały[Adj]=ca+łą[08]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «stworzenie»:
 stworzenie[Sn]=stworze+nie[SG]+[NOM]
 stworzenie[Sn]=stworze+nie[SG]+[ACC]
 stworzenie[Sn]=stworze+nie[SG]+[VOC]
 stworzyć[Vdk]=stw+orzenie[g11]
 stworzyć[Vdk]=stw+orzenie[g41]
 stworzyć[Vdk]=stw+orzenie[g71]
Analysis of «wszelkie.»:
 wszelki[Adj]=wszel+kie[05]+.[.]
Analysis of «obszedł»:
 obejść[Vdk]=ob+szedł[m3]
Analysis of «podwórze,»:
 podwórze[Sn]=podwórz+e[SG]+[NOM]
 podwórze[Sn]=podwórz+e[SG]+[ACC]
 podwórze[Sn]=podwórz+e[SG]+[VOC]
Analysis of «zajrzał»:
 zajrzeć[Vdk]=zajrz+ał[m3]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «koni,»:
 koń[Sm2]=ko+ni[PL]+[GEN]
Analysis of «parskały»:
 parskać[Vndk]=parska+ły[rz3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «gryzły»:
 gryźć[Vndk]=gry+zły[rz3]
Analysis of «obroki;»:
 obrok[Sm3]=obro+ki[PL]+[NOM]
 obrok[Sm3]=obro+ki[PL]+[ACC]
 obrok[Sm3]=obro+ki[PL]+[VOC]
Analysis of «wsadził»:
 wsadzić[Vdk]=wsad+ził[m3]
Analysis of «głowę»:
 głowa[Sf]=gł+owę[SG]+[ACC]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «obory,»:
 obór[Sm3]=ob+ory[PL]+[NOM]
 obór[Sm3]=ob+ory[PL]+[ACC]
 obór[Sm3]=ob+ory[PL]+[VOC]
 obora[Sf]=ob+ory[SG]+[GEN]
 obora[Sf]=ob+ory[PL]+[NOM]
 obora[Sf]=ob+ory[PL]+[VOC]
 obora[Sf]=ob+ory[PL]+[ACC]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «drzwi»:
 drzwi[Splt]+[PL]+[NOM]
 drzwi[Splt]+[PL]+[GEN]
 drzwi[Splt]+[PL]+[ACC]
 drzwi[Splt]+[PL]+[VOC]
Analysis of «dla»:
 dla[EGen]
Analysis of «gorąca»:
 gorąco[Sn]=gorąc+a[SG]+[GEN]
 gorąco[Sn]=gorąc+a[PL]+[NOM]
 gorąco[Sn]=gorąc+a[PL]+[ACC]
 gorący[Adj]=gorąc+a[06]
 gorąc[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «stały»:
 stały[Adj]=sta+ły[01]
 stać[Vdk]=st+ały[rz3]
 stać[Vndk]=st+ały[rz3]
Analysis of «otworem.»:
 otworem[ndm]+.[.]
 otwór[Sm3]=otw+orem[SG]+[INS]+.[.]
Analysis of «Krowy»:
 krowa[Sf]=Kr+owy[SG]+[GEN]
 krowa[Sf]=Kr+owy[PL]+[NOM]
 krowa[Sf]=Kr+owy[PL]+[VOC]
 krowa[Sf]=Kr+owy[PL]+[ACC]
Analysis of «leżały»:
 leżały[Adj]=leża+ły[01]
 leżeć[Vndk]=leż+ały[rz3]
Analysis of «przeżuwając»:
 przeżuwać[Vndk]=przeżuwa+jąc[w]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «postękując,»:
 postękiwać[Vndk]=postęk+ując[w]
Analysis of «jako»:
 jako[Relator]
 jako[Adv]
 jako[CnjNom]
 jako[ENom]
 jaka[Sf]=ja+ko[SG]+[VOC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «jest»:
 być[Vndk]=jes+t[3']
Analysis of «zwyczajnie»:
 zwyczajnie[Adv]
Analysis of «u»:
 u[ndm]
 u[EGen]
Analysis of «bydlątek.»:
 bydlątko[Sn]=bydląt+ek[PL]+[GEN]+.[.]
Analysis of «Przywarł»:
 przywrzeć[Vdk]=Przyw+arł[m3]
Analysis of «wrota»:
 wrota[Splt]=wro+ta[PL]+[NOM]
 wrota[Splt]=wro+ta[PL]+[ACC]
 wrota[Splt]=wro+ta[PL]+[VOC]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «stodoły.»:
 stodoła[Sf]=stod+oły[SG]+[GEN]+.[.]
 stodoła[Sf]=stod+oły[PL]+[NOM]+.[.]
 stodoła[Sf]=stod+oły[PL]+[ACC]+.[.]
 stodoła[Sf]=stod+oły[PL]+[VOC]+.[.]
Analysis of «Zdjąwszy»:
 zdjąć[Vdk]=Zdj+ąwszy[u]
Analysis of «kapelusz,»:
 kapelusz[Sm3]+[SG]+[NOM]
 kapelusz[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «szedł»:
 iść[Vndk]=sz+edł[m3]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «izby»:
 izba[Sf]=iz+by[SG]+[GEN]
 izba[Sf]=iz+by[PL]+[NOM]
 izba[Sf]=iz+by[PL]+[VOC]
 izba[Sf]=iz+by[PL]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «mówił»:
 mówić[Vndk]=mów+ił[m3]
Analysis of «półgłosem»:
 półgłosem[ndm]
 półgłos[Sm3]+em[SG]+[INS]
 pół[sub']+głos[Sm3]+em[SG]+[INS]
Analysis of «pacierz.»:
 pacierz[Sm3]+[SG]+[NOM]+.[.]
 pacierz[Sm3]+[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «spali»:
 spalić[Vdk]=spal+i[3]
 spać[Vndk]=sp+ali[mo3]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «wszyscy,»:
 wszystek[Adj]=wszyscy+[09]
Analysis of «rozzuł»:
 rozzuć[Vdk]=rozzu+ł[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «cichu»:
 cichy[Adj]=cichu+[03s]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «zaraz»:
 zaraz[Adv]
 zaraz[OpAdSub]
 zaraza[Sf]=zara+z[PL]+[GEN]
Analysis of «legł»:
 lec.legnąć[Vdk]=le+gł[m3]
 lec.legnąć[Vdk]=l+egł[m3]
Analysis of «spać.»:
 spać[Vndk]=sp+ać[B]+.[.]
Analysis of «Ale»:
 ale[CnjCRCent]=Ale
 ale[Dopow]=Ale
 ale[PART]=Ale
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[NOM]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[VOC]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[ACC]
Analysis of «zasnąć»:
 zasnąć[Vdk]=za+snąć[B]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «mógł,»:
 móc[Vndk]=m+ógł[m3]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «pierzyna»:
 pierzyna[Sf]=pierzy+na[SG]+[NOM]
Analysis of «go»:
 on[Zc]=go+[A1m1]
 on[Zc]=go+[G1m1]
 on[Zc]=go+[G1n1]
Analysis of «parzyła,»:
 parzyć[Vndk]=parz+yła[z3]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «nogi»:
 noga[Sf]=n+ogi[SG]+[GEN]
 noga[Sf]=n+ogi[PL]+[NOM]
 noga[Sf]=n+ogi[PL]+[VOC]
 noga[Sf]=n+ogi[PL]+[ACC]
Analysis of «spod»:
 spod[EGen]
Analysis of «niej»:
 on[Zc]=niej+[D0f2]
 on[Zc]=niej+[G0f2]
 on[Zc]=niej+[L0f0]
Analysis of «wysuwał,»:
 wysuwać[Vndk]=wysuwa+ł[m3]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «mu»:
 mu[Wykrz_onom]
 on[Zc]=mu+[D1m1]
 on[Zc]=mu+[D1n1]
Analysis of «po»:
 po[E03s]
 po[EAccLoc]
 po[Ehybryd]
Analysis of «głowie»:
 głowa[Sf]=gł+owie[SG]+[DAT]
 głowa[Sf]=gł+owie[SG]+[LOC]
Analysis of «chodziły»:
 chodzić[Vndk]=ch+odziły[rz3]
Analysis of «sprawy»:
 sprawa[Sf]=spra+wy[SG]+[GEN]
 sprawa[Sf]=spra+wy[PL]+[NOM]
 sprawa[Sf]=spra+wy[PL]+[VOC]
 sprawa[Sf]=spra+wy[PL]+[ACC]
Analysis of «różne,»:
 różny[Adj]=różn+e[05]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «turbacje,»:
 turbacja[Sf]=turbac+je[PL]+[NOM]
 turbacja[Sf]=turbac+je[PL]+[VOC]
 turbacja[Sf]=turbac+je[PL]+[ACC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «pomyślenia…»:
 pomyśleć[Vdk]=pomyśl+enie[g21]=enia
 pomyśleć[Vdk]=pomyśl+enie[g12]=enia
 pomyśleć[Vdk]=pomyśl+enie[g42]=enia
 pomyśleć[Vdk]=pomyśl+enie[g72]=enia
 pomyślić[Vdk]=pomyśl+enie[g21]=enia
 pomyślić[Vdk]=pomyśl+enie[g12]=enia
 pomyślić[Vdk]=pomyśl+enie[g42]=enia
 pomyślić[Vdk]=pomyśl+enie[g72]=enia
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «mu»:
 mu[Wykrz_onom]
 on[Zc]=mu+[D1m1]
 on[Zc]=mu+[D1n1]
Analysis of «brzuch»:
 brzucho[Sn]=brzuch+[PL]+[GEN]
 brzuch[Sm3]=brzu+ch[SG]+[NOM]
 brzuch[Sm3]=brzu+ch[SG]+[ACC]
Analysis of «ano»:
 ano[Dopow]
Analysis of «ciężył»:
 ciężyć[Vndk]=cięż+ył[m3]
Analysis of «srodze,»:
 srodze[Adv]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «postękiwał»:
 postękiwać[Vndk]=postęk+iwał[m3]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «mruczał.»:
 mruczeć[Vndk]=mrucz+ał[m3]+.[.]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Zawżdy»:
 zawżdy[Adv]=Zawżdy
Analysis of «mówię,»:
 mówić[Vndk]=mów+ię[1]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «zsiadłe»:
 zsiadły[Adj]=zsiad+łe[05]
Analysis of «mleko»:
 mleko[Sn]=mle+ko[SG]+[NOM]
 mleko[Sn]=mle+ko[SG]+[ACC]
 mleko[Sn]=mle+ko[SG]+[VOC]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «rozpiera»:
 rozpierać[Vndk]=rozpiera+[3]
Analysis of «brzucho,»:
 brzucho[Sn]=brzuch+o[SG]+[NOM]
 brzucho[Sn]=brzuch+o[SG]+[ACC]
 brzucho[Sn]=brzuch+o[SG]+[VOC]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «noc»:
 noc[Sf]+[SG]+[NOM]
 noc[Sf]+[SG]+[ACC]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «dawać…»:
 dawać[Vndk]=da+wać[B]
Analysis of «A»:
 a[Dopow]=A
 a[PART]=A
 a[Wykrz]=A
 a[lit]=A
 a[E]=A
 a[CnjRCent]=A
Analysis of «potem»:
 potem[Adv]
 pot[Sm3]=po+tem[SG]+[INS]
Analysis of «jął»:
 jąć[Vdk]=j+ął[m3]
Analysis of «myśleć»:
 myśleć[Vndk]=myśl+eć[B]
Analysis of «o»:
 o[Wykrz]
 o[EAccLoc]
Analysis of «Jagnie;»:
 Jagna[Sf][SG][DAT]=Jagnie
 Jagna[Sf][SG][LOC]=Jagnie
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «by»:
 by[PART]
 by[CnjPCel]
 by[OTW]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «dobrze»:
 dobrze[Adv]
Analysis of «było,»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «bo»:
 bo[CnjPCent]
 bo[PART]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «urodna,»:
 urodny[Adj]=urodn+a[06]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «gospodarna,»:
 gospodarny[Adj]=gospodarn+a[06]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «tyle»:
 tyle[Adv]
 tyle[Kn]+[3]+[2]
 tyle[Ka]+[1]
 tyli[Adj]=tyl+e[05]
 tył[Sm3]=ty+le[SG]+[LOC]
 tył[Sm3]=ty+le[SG]+[VOC]
Analysis of «pola…»:
 pole[Sn]=pol+a[SG]+[GEN]
 pole[Sn]=pol+a[PL]+[NOM]
 pole[Sn]=pol+a[PL]+[ACC]
Analysis of «To»:
 ten[Adj]=To+[05']
 to[CnjC]=To
 to[Za]=To+[A]
 to[Za]=To+[N]
 to[PART]=To
Analysis of «znowu»:
 znowu[PART]
Analysis of «przypominał»:
 przypominać[Vndk]=przypomina+ł[m3]
Analysis of «sobie»:
 się[Zb]=sobie+[D0]
 się[Zb]=sobie+[L0]
Analysis of «dzieci,»:
 dziecko[Sn]=dzieci+[PL]+[VOC]
 dziecko[Sn]=dzieci+[PL]+[ACC]
 dziecko[Sn]=dzieci+[PL]+[GEN]
 dziecko[Sn]=dzieci+[PL]+[NOM]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «te»:
 te[ndm]
 ten[Adj]=te+[05'']
Analysis of «gadania»:
 gadanie[Sn]=gada+nia[SG]+[GEN]
 gadanie[Sn]=gada+nia[PL]+[NOM]
 gadanie[Sn]=gada+nia[PL]+[ACC]
 gadanie[Sn]=gada+nia[PL]+[VOC]
 gadać[Vndk]=gada+nie[g21]=nia
 gadać[Vndk]=gada+nie[g12]=nia
 gadać[Vndk]=gada+nie[g42]=nia
 gadać[Vndk]=gada+nie[g72]=nia
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «Jagnę,»:
 Jagna[Sf][SG][ACC]=Jagnę
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «mąciło»:
 mącić[Vndk]=mą+ciło[n3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «nim»:
 nim[CnjP_Vdk]
 on[Zc]=nim+[D0c2]
 on[Zc]=nim+[D0k2]
 on[Zc]=nim+[I0m0]
 on[Zc]=nim+[I0n0]
 on[Zc]=nim+[L0m0]
 on[Zc]=nim+[L0n0]
Analysis of «wszelakie»:
 wszelaki[Adj]=wszela+kie[05]
Analysis of «rozeznanie,»:
 rozeznanie[Sn]=rozezna+nie[SG]+[NOM]
 rozeznanie[Sn]=rozezna+nie[SG]+[ACC]
 rozeznanie[Sn]=rozezna+nie[SG]+[VOC]
 rozeznać[Vdk]=rozezna+nie[g11]
 rozeznać[Vdk]=rozezna+nie[g41]
 rozeznać[Vdk]=rozezna+nie[g71]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «wiedział,»:
 wiedzieć[Vndk]=wie+dział[m3]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «począć,»:
 począć[Vdk]=pocz+ąć[B]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «uniósł»:
 unieść[Vdk]=uni+ósł[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «nieco,»:
 nieco[Kn]+[3]+[2]
 nieco[ZP]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «jak»:
 jak[Adv]
 jak[ENom]
 jak[CnjNom]
 jak[Sm2]=ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «było»:
 być[Vndk]=b+yło[n3]
Analysis of «zwyczajnie,»:
 zwyczajnie[Adv]
Analysis of «chciało»:
 chcieć[Vndk]=chc+iało[n3]
Analysis of «mu»:
 mu[Wykrz_onom]
 on[Zc]=mu+[D1m1]
 on[Zc]=mu+[D1n1]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «drugiego»:
 drugi[Adj]=dru+giego[02]
Analysis of «łóżka»:
 łóżko[Sn]=łóż+ka[SG]+[GEN]
 łóżko[Sn]=łóż+ka[PL]+[NOM]
 łóżko[Sn]=łóż+ka[PL]+[ACC]
 łóżko[Sn]=łóż+ka[PL]+[VOC]
Analysis of «zawołać»:
 zawołać[Vdk]=zawoła+ć[B]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «poradzić:»:
 poradzić[Vdk]=porad+zić[B]
Analysis of «—»:
 —[spec]
Analysis of «Maryś!»:
 Marysia[Sf]=Mary+ś[PL]+[GEN]
 mara[Sf]=Ma+ry[SG]+[GEN]+ś[Vsg2]
 mara[Sf]=Ma+ry[PL]+[ACC]+ś[Vsg2]
Analysis of «Żenić»:
 żenić[Vndk]=Że+nić[B]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «czy»:
 czy[Cnj]
 czy[MDpyt]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «żenić»:
 żenić[Vndk]=że+nić[B]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «Jagną?…»:
 Jagna[Sf][SG][INS]=Jagną
Analysis of «Ale»:
 ale[CnjCRCent]=Ale
 ale[Dopow]=Ale
 ale[PART]=Ale
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[NOM]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[VOC]
 Ala[Sf]=A+le[PL]+[ACC]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «czas»:
 czas[Vndm]
 czas[Sm3]+[SG]+[NOM]
 czas[Sm3]+[SG]+[ACC]
Analysis of «sobie»:
 się[Zb]=sobie+[D0]
 się[Zb]=sobie+[L0]
Analysis of «przypomniał,»:
 przypomnieć[Vdk]=przypomn+iał[m3]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «Maryś»:
 Marysia[Sf]=Mary+ś[PL]+[GEN]
 mara[Sf]=Ma+ry[SG]+[GEN]+ś[Vsg2]
 mara[Sf]=Ma+ry[PL]+[ACC]+ś[Vsg2]
Analysis of «już»:
 już[PART]
Analysis of «od»:
 od[EGen]
Analysis of «zwiesny»:
 zwiesna[Sf]=zwie+sny[SG]+[GEN]
 zwiesna[Sf]=zwie+sny[PL]+[NOM]
 zwiesna[Sf]=zwie+sny[PL]+[ACC]
 zwiesna[Sf]=zwie+sny[PL]+[VOC]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «cmentarzu,»:
 cmentarz[Sm3]+u[SG]+[LOC]
 cmentarz[Sm3]+u[SG]+[VOC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «tam»:
 tam[PART]
 tam[ZP]
 ten[Adj]=ta+[06]+m[Vsg1]
 tama[Sf]=ta+m[PL]+[GEN]
Analysis of «se»:
 se[ndm]
Analysis of «śpi»:
 spać[Vndk]=śp+i[3]
Analysis of «Józka»:
 Józek[Sm1]=Józ+ka[SG]+[GEN]
 Józek[Sm1]=Józ+ka[SG]+[ACC]
 Józka[Sf]=Józ+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «chrapie,»:
 chrap[Sm3]+ie[SG]+[LOC]
 chrap[Sm3]+ie[SG]+[VOC]
 chrapać[Vndk]=chrap+ie[3]
 chrapa[Sf]=chra+pie[SG]+[DAT]
 chrapa[Sf]=chra+pie[SG]+[LOC]
Analysis of «a»:
 a[Dopow]
 a[PART]
 a[Wykrz]
 a[lit]
 a[E]
 a[CnjRCent]
Analysis of «on»:
 on[Adj]+[01]
 on[Zc]+[N0m0]
Analysis of «jest»:
 być[Vndk]=jes+t[3']
Analysis of «sierotą,»:
 sierota[Sf]=sier+otą[SG]+[INS]
 sierota[Sm1f]=sier+otą[SG]+[INS]
Analysis of «która»:
 który[Adj]=któr+a[06]
Analysis of «poradzić»:
 poradzić[Vdk]=porad+zić[B]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «nikogo»:
 nikt[Za]=nikogo+[A]
 nikt[Za]=nikogo+[G]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «ma;»:
 mój[Adj]=m+a[06^]
 mieć[Vndk]=m+a[3]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «ino»:
 ino[PART]
Analysis of «westchnął»:
 westchnąć[Vdk]=westch+nął[m3]
Analysis of «ciężko,»:
 ciężko[Adv]
Analysis of «przeżegnał»:
 przeżegnać[Vdk]=przeżegna+ł[m3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «jął»:
 jąć[Vdk]=j+ął[m3]
Analysis of «mówić»:
 mówić[Vndk]=mów+ić[B]
Analysis of «zdrowaśki»:
 zdrowaśka[Sf]=zdrowa+śki[SG]+[GEN]
 zdrowaśka[Sf]=zdrowa+śki[PL]+[NOM]
 zdrowaśka[Sf]=zdrowa+śki[PL]+[VOC]
 zdrowaśka[Sf]=zdrowa+śki[PL]+[ACC]
Analysis of «za»:
 za[PART]
 za[EGenAccIns]
Analysis of «nieboszczkę»:
 nieboszczka[Sf]=nieboszcz+kę[SG]+[ACC]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «wszystkie»:
 wszystek[Adj]=wszystkie+[05]
Analysis of «dusze»:
 dusz[Sm3]+e[PL]+[NOM]
 dusz[Sm3]+e[PL]+[ACC]
 dusz[Sm3]+e[PL]+[VOC]
 dusza[Sf]=dusz+e[PL]+[NOM]
 dusza[Sf]=dusz+e[PL]+[VOC]
 dusza[Sf]=dusz+e[PL]+[ACC]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «ostające.»:
 ostawać[Vndk]=osta+jący[w05]=jące+.[.]
Analysis of «(...)»:
 ...[spec]
Analysis of «Wesprzyj»:
 wesprzeć[Vdk]=Wesp+rzyj[i]
Analysis of «Wolne»:
 wolny[Adj]=Woln+e[05]
Analysis of «Lektury!»:
 lektura[Sf]=Lektu+ry[SG]+[GEN]
 lektura[Sf]=Lektu+ry[PL]+[NOM]
 lektura[Sf]=Lektu+ry[PL]+[VOC]
 lektura[Sf]=Lektu+ry[PL]+[ACC]
Analysis of «Wolne»:
 wolny[Adj]=Woln+e[05]
Analysis of «Lektury»:
 lektura[Sf]=Lektu+ry[SG]+[GEN]
 lektura[Sf]=Lektu+ry[PL]+[NOM]
 lektura[Sf]=Lektu+ry[PL]+[VOC]
 lektura[Sf]=Lektu+ry[PL]+[ACC]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «projekt»:
 projekt[Sm3]=projek+t[SG]+[NOM]
 projekt[Sm3]=projek+t[SG]+[ACC]
Analysis of «fundacji»:
 fundacja[Sf]=fundac+ji[SG]+[GEN]
 fundacja[Sf]=fundac+ji[SG]+[DAT]
 fundacja[Sf]=fundac+ji[SG]+[LOC]
 fundacja[Sf]=fundac+ji[PL]+[GEN]
Analysis of «Nowoczesna»:
 nowoczesny[Adj]=Nowocze+sna[06]
 nowo[Adj']=Nowo+czesny[Adj]=cze+sna[06]
Analysis of «Polska»:
 polski[Adj]=Pols+ka[06]
 Polska[Sf]=Pols+ka[SG]+[NOM]
Analysis of «–»:
 –[spec]
Analysis of «organizacji»:
 organizacja[Sf]=organizac+ji[SG]+[GEN]
 organizacja[Sf]=organizac+ji[SG]+[DAT]
 organizacja[Sf]=organizac+ji[SG]+[LOC]
 organizacja[Sf]=organizac+ji[PL]+[GEN]
Analysis of «pożytku»:
 pożytek[Sm3]=pożyt+ku[SG]+[GEN]
 pożytek[Sm3]=pożyt+ku[SG]+[LOC]
 pożytek[Sm3]=pożyt+ku[SG]+[VOC]
Analysis of «publicznego»:
 publiczny[Adj]=publiczn+ego[02]
Analysis of «działającej»:
 działać[Vndk]=działa+jący[w07]=jącej
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «rzecz»:
 rzecz[Sf]+[SG]+[NOM]
 rzecz[Sf]+[SG]+[ACC]
 rzec.rzeknąć[Vdk]=rze+cz[i]
 rzec.rzeknąć[Vndk]=rze+cz[i]
Analysis of «wolności»:
 wolny[Adj]=woln+ość[S21]=ości
 wolny[Adj]=woln+ość[S31]=ości
 wolny[Adj]=woln+ość[S61]=ości
 wolny[Adj]=woln+ość[S71]=ości
 wolny[Adj]=woln+ość[S12]=ości
 wolny[Adj]=woln+ość[S22]=ości
 wolny[Adj]=woln+ość[S42]=ości
 wolny[Adj]=woln+ość[S72]=ości
Analysis of «korzystania»:
 korzystać[Vndk]=korzysta+nie[g21]=nia
 korzystać[Vndk]=korzysta+nie[g12]=nia
 korzystać[Vndk]=korzysta+nie[g42]=nia
 korzystać[Vndk]=korzysta+nie[g72]=nia
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «dóbr»:
 dobra[Splt]=dóbr+[PL]+[GEN]
 dobro[Sn]=dóbr+[PL]+[GEN]
Analysis of «kultury.»:
 kultura[Sf]=kultu+ry[SG]+[GEN]+.[.]
 kultura[Sf]=kultu+ry[PL]+[NOM]+.[.]
 kultura[Sf]=kultu+ry[PL]+[VOC]+.[.]
 kultura[Sf]=kultu+ry[PL]+[ACC]+.[.]
Analysis of «Co»:
 co[CnjP]=Co
 co[PART]=Co
 co[Za]=Co+[A]
 co[Za]=Co+[N]
 co[ENomAcc]=Co
Analysis of «roku»:
 rok[Sm3]=ro+ku[SG]+[GEN]
 rok[Sm3]=ro+ku[SG]+[LOC]
 rok[Sm3]=ro+ku[SG]+[VOC]
Analysis of «do»:
 do[ndm]
 do[EGen]
Analysis of «domeny»:
 domena[Sf]=dome+ny[SG]+[GEN]
 domena[Sf]=dome+ny[PL]+[NOM]
 domena[Sf]=dome+ny[PL]+[VOC]
 domena[Sf]=dome+ny[PL]+[ACC]
 domeny[Sf]=dome+ny[PL]+[NOM]
 domeny[Sf]=dome+ny[PL]+[VOC]
 domeny[Sf]=dome+ny[PL]+[ACC]
Analysis of «publicznej»:
 publiczny[Adj]=publiczn+ej[07]
Analysis of «przechodzi»:
 przechodzić[Vdk]=przech+odzi[3]
 przechodzić[Vndk]=przech+odzi[3]
Analysis of «twórczość»:
 twórczy[Adj]=twórcz+ość[S11]
 twórczy[Adj]=twórcz+ość[S41]
Analysis of «kolejnych»:
 kolejny[Adj]=kolejn+ych[10]
Analysis of «autorów.»:
 autor[Sm1]+ów[PL]+[GEN]+.[.]
 autor[Sm1]+ów[PL]+[ACC]+.[.]
 auto[sub']+rów[Sm3]=r+ów[SG]+[NOM]+.[.]
 auto[sub']+rów[Sm3]=r+ów[SG]+[ACC]+.[.]
Analysis of «Dzięki»:
 dzięki[EDat]=Dzięki
 dzięki[Splt]=Dzięki+[PL]+[VOC]
 dzięki[Splt]=Dzięki+[PL]+[ACC]
 dzięki[Splt]=Dzięki+[PL]+[NOM]
 dzięk[Sm3]=Dzię+ki[PL]+[NOM]
 dzięk[Sm3]=Dzię+ki[PL]+[ACC]
 dzięk[Sm3]=Dzię+ki[PL]+[VOC]
 dzięka[Sf]=Dzię+ki[SG]+[GEN]
 dzięka[Sf]=Dzię+ki[PL]+[NOM]
 dzięka[Sf]=Dzię+ki[PL]+[VOC]
 dzięka[Sf]=Dzię+ki[PL]+[ACC]
Analysis of «Twojemu»:
 twój[Adj]=Tw+ojemu[03]
Analysis of «wsparciu»:
 wsparcie[Sn]=wspar+ciu[SG]+[DAT]
 wsparcie[Sn]=wspar+ciu[SG]+[LOC]
 wesprzeć[Vdk]=wsp+arcie[g31]=arciu
 wesprzeć[Vdk]=wsp+arcie[g61]=arciu
Analysis of «będziemy»:
 być[Vndk]=b+ędziemy[l1]
Analysis of «je»:
 on[Zc]=je+[A0k1]
 on[Zc]=je+[A0n1]
 jeść[Vndk]=j+e[3]
Analysis of «mogli»:
 mogel[Sm3]=mog+li[PL]+[GEN]
 móc[Vndk]=m+ogli[mo3]
Analysis of «udostępnić»:
 udostępnić[Vdk]=udostęp+nić[B]
Analysis of «wszystkim»:
 wszystek[Adj]=wszystkim+[04]
 wszystko[Za]=wszystkim+[I]
 wszystko[Za]=wszystkim+[L]
Analysis of «bezpłatnie.»:
 bezpłatnie[Adv]+.[.]
 bez[Adj']+płatnie[Adv]+.[.]
 bez[sub']+płatnia[Sf]=płatni+e[PL]+[NOM]+.[.]
 bez[sub']+płatnia[Sf]=płatni+e[PL]+[VOC]+.[.]
 bez[sub']+płatnia[Sf]=płatni+e[PL]+[ACC]+.[.]
Analysis of «Jak»:
 jak[Adv]=Jak
 jak[ENom]=Jak
 jak[CnjNom]=Jak
 jak[Sm2]=Ja+k[SG]+[NOM]
 jaka[Sf]=Ja+k[PL]+[GEN]
Analysis of «możesz»:
 móc[Vndk]=m+ożesz[2]
Analysis of «pomóc?»:
 pomóc[Vdk]=pom+óc[B]
Analysis of «Pomóż»:
 pomóc[Vdk]=Pom+óż[i]
Analysis of «uwolnić»:
 uwolnić[Vdk]=uwol+nić[B]
Analysis of «konkretną»:
 konkretny[Adj]=konkretn+ą[08]
Analysis of «książkę,»:
 książka[Sf]=książ+kę[SG]+[ACC]
Analysis of «wspierając»:
 wspierać[Vndk]=wspiera+jąc[w]
Analysis of «zbiórkę»:
 zbiórka[Sf]=zbiór+kę[SG]+[ACC]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «stronie»:
 stronie[fraz]
 strona[Sf]=stro+nie[SG]+[DAT]
 strona[Sf]=stro+nie[SG]+[LOC]
Analysis of «Przekaż»:
 przekazać[Vdk]=Przeka+ż[i]
Analysis of «darowiznę»:
 darowizna[Sf]=darowi+znę[SG]+[ACC]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «konto:»:
 konto[Sn]=kon+to[SG]+[NOM]
 konto[Sn]=kon+to[SG]+[ACC]
 konto[Sn]=kon+to[SG]+[VOC]
Analysis of «szczegóły»:
 szczegół[Sm3]=szczegó+ły[PL]+[NOM]
 szczegół[Sm3]=szczegó+ły[PL]+[ACC]
 szczegół[Sm3]=szczegó+ły[PL]+[VOC]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «stronie»:
 stronie[fraz]
 strona[Sf]=stro+nie[SG]+[DAT]
 strona[Sf]=stro+nie[SG]+[LOC]
Analysis of «Fundacji.»:
 fundacja[Sf]=Fundac+ji[SG]+[GEN]+.[.]
 fundacja[Sf]=Fundac+ji[SG]+[DAT]+.[.]
 fundacja[Sf]=Fundac+ji[SG]+[LOC]+.[.]
 fundacja[Sf]=Fundac+ji[PL]+[GEN]+.[.]
Analysis of «Ten»:
 ten[Adj]=Ten+[01]
Analysis of «utwór»:
 utwór[Sm3]=utw+ór[SG]+[NOM]
 utwór[Sm3]=utw+ór[SG]+[ACC]
Analysis of «nie»:
 nie[Dopow]
 nie[MDprzecz]
 nie[Cnj]
 on[Zc]=nie+[A0k2]
 on[Zc]=nie+[A0n2]
Analysis of «jest»:
 być[Vndk]=jes+t[3']
Analysis of «objęty»:
 objąć[Vdk]=obj+ęty[b01]
Analysis of «majątkowym»:
 majątkowy[Adj]=majątkow+ym[04]
 majątkowy[Adj]=majątkow+y[01]+m[Vsg1]
Analysis of «prawem»:
 prawy[Adj]=praw+e[05]+m[Vsg1]
 prawo[Sn]=praw+em[SG]+[INS]
Analysis of «autorskim»:
 autorski[Adj]=autors+kim[04]
 autorski[Adj]=autors+ki[01]+m[Vsg1]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «znajduje»:
 znajdować[Vdk]=znajd+uje[3]
 znajdywać[Vndk]=znajd+uje[3]
Analysis of «się»:
 się[ndm]
 się[Zb]+[A1]
 się[Zb]+[G1]
 się[Zb]+[N0]
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «domenie»:
 domena[Sf]=dome+nie[SG]+[DAT]
 domena[Sf]=dome+nie[SG]+[LOC]
Analysis of «publicznej,»:
 publiczny[Adj]=publiczn+ej[07]
Analysis of «co»:
 co[CnjP]
 co[PART]
 co[Za]+[A]
 co[Za]+[N]
 co[ENomAcc]
Analysis of «oznacza»:
 oznaczać[Vndk]=oznacza+[3]
Analysis of «że»:
 że[CnjP]
 że[PART]
Analysis of «możesz»:
 móc[Vndk]=m+ożesz[2]
Analysis of «go»:
 on[Zc]=go+[A1m1]
 on[Zc]=go+[G1m1]
 on[Zc]=go+[G1n1]
Analysis of «swobodnie»:
 swobodnie[Adv]
Analysis of «wykorzystywać,»:
 wykorzystywać[Vndk]=wykorzyst+ywać[B]
Analysis of «publikować»:
 publikować[Vndk]=publik+ować[B]
Analysis of «i»:
 i[CnjRSzer]
 i[PART]
 i[Wykrz]
Analysis of «rozpowszechniać.»:
 rozpowszechniać[Vndk]=rozpowszechnia+ć[B]+.[.]
Analysis of «Jeśli»:
 jeśli[CnjP]=Jeśli
Analysis of «utwór»:
 utwór[Sm3]=utw+ór[SG]+[NOM]
 utwór[Sm3]=utw+ór[SG]+[ACC]
Analysis of «opatrzony»:
 opatrzony[Adj]=opatrz+ony[01]
 opatrzyć[Vdk]=opatrz+ony[b01]
Analysis of «jest»:
 być[Vndk]=jes+t[3']
Analysis of «dodatkowymi»:
 dodatkowy[Adj]=dodatkow+ymi[11]
Analysis of «materiałami»:
 materiał[Sm3]=materia+łami[PL]+[INS]
Analysis of «(przypisy,»:
 przypis[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 przypis[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 przypis[Sm3]+y[PL]+[VOC]
Analysis of «motywy»:
 motyw[Sm3]+y[PL]+[NOM]
 motyw[Sm3]+y[PL]+[ACC]
 motyw[Sm3]+y[PL]+[VOC]
Analysis of «literackie»:
 literacki[Adj]=literac+kie[05]
Analysis of «etc.),»:
 etc.[skr]
Analysis of «które»:
 który[Adj]=któr+e[05]
Analysis of «podlegają»:
 podlegać[Vndk]=podlega+ją[l3]
Analysis of «prawu»:
 prawo[Sn]=praw+u[SG]+[DAT]
Analysis of «autorskiemu,»:
 autorski[Adj]=autors+kiemu[03]
Analysis of «to»:
 ten[Adj]=to+[05']
 to[CnjC]
 to[Za]+[A]
 to[Za]+[N]
 to[PART]
Analysis of «te»:
 te[ndm]
 ten[Adj]=te+[05'']
Analysis of «dodatkowe»:
 dodatkowy[Adj]=dodatkow+e[05]
Analysis of «materiały»:
 materiał[Sm3]=materia+ły[PL]+[NOM]
 materiał[Sm3]=materia+ły[PL]+[ACC]
 materiał[Sm3]=materia+ły[PL]+[VOC]
Analysis of «udostępnione»:
 udostępnić[Vdk]=udostęp+niony[b05]=nione
Analysis of «są»:
 być[Vndk]=s+ą[l3']
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «licencji»:
 licencja[Sf]=licenc+ji[SG]+[GEN]
 licencja[Sf]=licenc+ji[SG]+[DAT]
 licencja[Sf]=licenc+ji[SG]+[LOC]
 licencja[Sf]=licenc+ji[PL]+[GEN]
Analysis of «Uznanie»:
 uznanie[Sn]=Uzna+nie[SG]+[NOM]
 uznanie[Sn]=Uzna+nie[SG]+[ACC]
 uznanie[Sn]=Uzna+nie[SG]+[VOC]
 uznać[Vdk]=Uzna+nie[g11]
 uznać[Vdk]=Uzna+nie[g41]
 uznać[Vdk]=Uzna+nie[g71]
Analysis of «Autorstwa»:
 autorstwo[Sn]=Autorstw+a[SG]+[GEN]
 autorstwo[Sn]=Autorstw+a[PL]+[NOM]
 autorstwo[Sn]=Autorstw+a[PL]+[ACC]
 autorstwo[Sn]=Autorstw+a[PL]+[VOC]
Analysis of «–»:
 –[spec]
Analysis of «Na»:
 na[Wykrz_apel]=Na
 na[EAccLoc]=Na
 Na[skr]
Analysis of «Tych»:
 ten[Adj]=Tych+[10]
 Tychy[Splt]=Ty+ch[PL]+[GEN]
Analysis of «Samych»:
 sam[Adj]=Sam+ych[10]
Analysis of «Warunkach»:
 warunek[Sm3]=Warun+kach[PL]+[LOC]
Analysis of «3.0»:
 3[cyfra]+.[spec]+0[cyfra]
Analysis of «PL.»:
 pl.[skr]=PL.
 PL[skr]+.[.]
Analysis of «Tekst»:
 tekst[Sm3]=Tek+st[SG]+[NOM]
 tekst[Sm3]=Tek+st[SG]+[ACC]
Analysis of «opracowany»:
 opracować[Vdk]=oprac+owany[b01]
Analysis of «na»:
 na[Wykrz_apel]
 na[EAccLoc]
Analysis of «podstawie:»:
 podstawa[Sf]=podsta+wie[SG]+[DAT]
 podstawa[Sf]=podsta+wie[SG]+[LOC]
 pod[sub']+staw[Sm3]+ie[SG]+[LOC]
 pod[sub']+staw[Sm3]+ie[SG]+[VOC]
 pod[sub']+stawa[Sf]=sta+wie[SG]+[DAT]
 pod[sub']+stawa[Sf]=sta+wie[SG]+[LOC]
Analysis of «Władysław»:
 Władysław[Sm1]+[SG]+[NOM]
 Władysława[Sf]=Władysła+w[PL]+[GEN]
Analysis of «Stanisław»:
 Stanisław[Sm1]+[SG]+[NOM]
 Stanisława[Sf]=Stanisła+w[PL]+[GEN]
Analysis of «Reymont,»:
 Reymont[Sm1]=Reymon+t[SG]+[NOM]
Analysis of «Chłopi,»:
 chłopi[Adj]=Chłopi+[01]
 chłopi[Adj]=Chłopi+[09]
 chłop[Sm1]=Chłop+i[PL]+[NOM]+[UNDEPR]
 chłop[Sm1]=Chłop+i[PL]+[VOC]+[UNDEPR]
Analysis of «Państwowy»:
 państwowy[Adj]=Państwow+y[01]
Analysis of «Instytut»:
 instytut[Sm3]=Instytu+t[SG]+[NOM]
 instytut[Sm3]=Instytu+t[SG]+[ACC]
Analysis of «Wydawniczy,»:
 wydawniczy[Adj]=Wydawnicz+y[01]
 wydawniczy[Adj]=Wydawnicz+y[09]
Analysis of «Warszawa»:
 warszawa[Sf]=Warsza+wa[SG]+[NOM]
 Warszawa[Sf]=Warsza+wa[SG]+[NOM]
Analysis of «1976.»:
 1[cyfra]+9[cyfra]+7[cyfra]+6[cyfra]+.[spec]
 1[cyfra]+9[cyfra]+7[cyfra]+6[cyfra]+.[.]
Analysis of «Publikacja»:
 publikacja[Sf]=Publikac+ja[SG]+[NOM]
Analysis of «zrealizowana»:
 zrealizować[Vdk]=zrealiz+owany[b06]=owana
Analysis of «w»:
 w[EAccLoc]
Analysis of «ramach»:
 rama[Sf]=ra+mach[PL]+[LOC]
Analysis of «projektu»:
 projekt[Sm3]=projek+tu[SG]+[GEN]
Analysis of «Wolne»:
 wolny[Adj]=Woln+e[05]
Analysis of «Lektury»:
 lektura[Sf]=Lektu+ry[SG]+[GEN]
 lektura[Sf]=Lektu+ry[PL]+[NOM]
 lektura[Sf]=Lektu+ry[PL]+[VOC]
 lektura[Sf]=Lektu+ry[PL]+[ACC]
Analysis of «Reprodukcja»:
 reprodukcja[Sf]=Reprodukc+ja[SG]+[NOM]
Analysis of «cyfrowa»:
 cyfrowy[Adj]=cyfrow+a[06]
Analysis of «wykonana»:
 wykonać[Vdk]=wykona+ny[b06]=na
Analysis of «przez»:
 przez[EAcc]
Analysis of «Bibliotekę»:
 biblioteka[Sf]=Bibliote+kę[SG]+[ACC]
Analysis of «Narodową»:
 narodowy[Adj]=Narodow+ą[08]
Analysis of «z»:
 z[E06s]
 z[EGenAccIns]
Analysis of «egzemplarza»:
 egzemplarz[Sm3]+a[SG]+[GEN]
Analysis of «pochodzącego»:
 pochodzić[Vndk]=poch+odzący[w02]=odzącego
Analysis of «ze»:
 ze[fraz]
 z[E06s]=ze+[e]
 z[EGenAccIns]=ze+[e]
Analysis of «zbiorów»:
 zbiór[Sm3]=zbi+orów[PL]+[GEN]
Analysis of «BN.»:
 BN[skr]+.[.]
8755 words checked in 0 and 452/1000 seconds

Download
Back